Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)"

Transkript

1 Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren Fliken Egenlärarens studenter Underfliken Egenlärarens studenter Underfliken Egenlärarens granskningar Fliken Studieplaner Fliken Sök studerande Formell granskning Utföra granskning Att tänka på vid granskning av studieplan Problem vid granskningen Begära utlåtande Godkänna studieplanen Kommunikation med studenterna om studieplanen Begäran om rådgivning Fritextrutan i studieplanen Skicka meddelande E-postadresser i Excel... 9 Snabb introduktion i granskningen av studieplaner: Det finns e-guide för egenlärarens granskning av studieplanen på Se även e-guider för uppgörande av studieplan på

2 1 Viktiga flikar för egenläraren De flikar som berör rådgivningen av studenterna är Egenlärarens studenter och Studieplaner. 1.1 Fliken Egenlärarens studenter Underfliken Egenlärarens studenter Fliken Egenlärarens studenter innehåller dina egna studerande, men de syns endast där när de är närvaroanmälda, på studentutbyte eller har angett övrig frånvaro med giltig orsak (ex. militärtjänst). Avbrytare och icke-närvaroanmälda syns inte Underfliken Egenlärarens granskningar Denna flik används då man granskar en studerandes studieplan, eftersom man här kommer åt studentens studieplan, kan ge kommentarer och kan skicka studieplanen tillbaka för komplettering eller vidare för kommentarer av andra, samt godkänna planen. Alla studieplaner som har kommit in till egenläraren för granskning hittas under underfliken Egenlärarens granskningar. I listan ser man datum för när granskningen har inletts, vilken student det är frågan om och hurdan granskning det handlar om. Egenläraren kan öppna sina egenstuderandes officiella och aktiva studieplaner. Egenläraren har läsrättigheter till studieplanerna och kommer förutom själva studieplanen också åt att titta på studentens meddelade frånvaro, den planerade arbetsbördan, samt studieplanernas granskningshistoria. 2

3 1.2 Fliken Studieplaner Under fliken Studieplaner hittar egenläraren sina egenstuderandes alla studieplaner (inte studieplansutkast). Under Egenlärarens studenter kommer man däremot endast åt egenstuderandenas senaste godkända studieplan (s.k. officiella studieplan) och deras aktiva studieplan (dvs. den som de har satt som studieplan och bearbetar). 1.3 Fliken Sök studerande Via Sök studerande kan man söka bland hela akademins studerande, och där kan man söka fram studerande med olika sökkriterier. Alla typer av studerande hittas den här vägen (t.ex. även de som inte är närvaroanmälda). Man kan nu också söka på matrikelnummer. 3

4 2 Formell granskning Formell granskning innebär att studieplaner skickas in för granskning för terminsanmälan. Dessa studieplaner ska godkännas och blir då studenternas officiella studieplaner som arkiveras. 2.1 Utföra granskning Granskningen påbörjas genom att man i fliken Egenlärarens studenter / underfliken Egenlärarens granskningar klickar på [Granska] i Funktion-kolumnen för en viss student. Då visas information om studenten i fråga och om granskningen. 4

5 Den studieplan som ska granskas får man fram genom att välja Öppna studieplaner i balken till vänster: Då kommer man till en översikt över studentens studieplaner och kan öppna den plan som ska granskas: Klicka på studieplanens namn för att öppna den För att komma tillbaka till granskningsskedet för att ge utlåtande klickar man på Granska studieplan som finns i grå balken strax under flikarna När det gäller granskning för terminsanmälan finns följande kommandon till förfogande: Returnera för komplettering Lämna in för utlåtande som innebär att studieplanen skickas tillbaka till studenten för komplettering. Skriv in i fältet för kommentarer vad det är som bör kompletteras. som innebär att man begär utlåtande av någon annan namngiven person beträffande studieplanen som granskas. Personen väljs via en sökfunktion innan planen skickas för utlåtande. 5

6 Klar för godkännande vilket innebär att studieplanen kan godkännas av egenläraren Att tänka på vid granskning av studieplan I ett nötskal: Kandidatstudieplanens totalsumma är 180 sp Nästa läsårs kurser bör vara inplanerade och tidsbestämda. Studerandena bör planera in och avlägga ca 60 sp per år, och gärna jämnt fördelade över terminerna, ca 30 sp per termin Godkänn inte en studieplan där kurser lyser rött kräver åtgärd av studerande för att kunna godkännas som officiell studieplan Studeranden har lämnat in sin studieplan inom den tid som institutionen har bestämt. Ur anvisningarna för granskningen: studeranden har i sin plan gjort de val av ämnen, kurser m.m. som programplanen förutsätter och som bör göras inför följande läsår studeranden har en realistisk uppfattning om sin arbetsförmåga vad gäller planerade studier under året studeranden har valt en realistisk tidpunkt för examens avläggande studeranden har framskridit i sina studier i en sådan takt att de planerade studierna under följande läsår och examens planerade avläggande är realistiskt studeranden har bedrivit sådana studier som leder till den examen som studierätten medger studietakten är sådan att studiestöd kan erhållas (45 sp per år) ifall examens avläggande är nära fästs uppmärksamhet vid om examens sammansättning är lämplig för avsedd examen finns det andra omständigheter som motiverar att institutionens eller någon annan rådgivares uppmärksamhet fästs vid studeranden Att tänka på om du kontrollerar en studerandes studieplan i början av åk 1: att studerande har valt rätt kurser för åk 1 att studerande verkar veta hur man anmäler sig till kurser och tenter (ifall kurs- och tentanmälan används) att studerande har inplanerat och tidsbestämt ca 60 sp (avlägg åtminstone huvudämnets grundstudier, språk, allmänna kurser etc.) Problem vid granskningen De gör studieplan för annan utbildning eller med konstiga biämnen Studenten har kanske för avsikt att söka till annan utbildning kontrollera att den studerande har tagit reda på hur han/hon skall göra för att komma in till den utbildning denna önskar. Be studenten motivera ovanliga val av biämnen. 6

7 Studenterna lämnar inte in en plan Påminn studenten om att denna bör göra en studieplan för att kunna skriva in sig följande läsår. Framför fördelarna med studieplanen (meningsfullt verktyg eftersom den erbjuder strukturering av obligatorisk och valbart, ämnen och helheter; roligt verktyg när man kan börja följa med hur avklarade prestationer börjar registreras och sålunda inte mera är markerade som planerade utan som avklarade; och vid vissa enheter praktiskt verktyg för att hålla reda på och påminna om kursanmälningar, föreläsningsstarter och tentamina). Studenten kan inte skicka in planen Studieplanen är satt som utkast i st. för studieplan, vilket betyder att studenterna inte hittar rätt granskningstyp. Kontrollera att studenten har satt den önskade studieplanen som aktiv studieplan. Planen är inlämnad för fel typ av granskning Returnera planen och be dem skicka in den på nytt för rätt typ av granskning Studenterna kan inte använda MinPlan Hänvisa till e-guider och textguider (tillgängliga bl.a. via MinPlans Guider -funktion). Uppmuntra dem att delta i institutionens handledning i MinPlan i datorklass Be studerandena komma och besöka egenläraren Kurser syns inte i MinPlan (men kursen syns nog i STURE) Kursen har en ny kurskod kursen har plockats in i MinPlan med den gamla kurskoden Kursen har inte plockats in i studieplanen MinPlan Sp för en kurs syns i MinPlan först dagen efter att de förts in i STURE (sp för en ÖPUkurs syns i MinPlan först efter att de också matats in i STURE) Studier på magisternivå nästa läsår, men ännu inte kandidatexamen En studerande kan endast ha en aktiv studierätt åt gången, vilket betyder att om studenten inte tagit ut sin kandidatexamen i maj har han/hon inte ännu en aktiv studierätt till magistersexamen och kan sålunda inte lämna in en magistersplan för granskning för terminsanmälan, dvs. göra en officiell studieplan för magistersstudier. Rekommendationerna för hur man ska gå tillväga i sådana här fall varierar mellan institutionerna; kontrollera vilket system som används vid din institution. 2.3 Begära utlåtande Egenläraren kan under granskningens gång begära utlåtande om studieplanen av någon annan person. Detta gör man genom att klicka på Lämna in för utlåtande som hittas under Granskningsfunktioner. 7

8 2.4 Godkänna studieplanen Om studieplanen kan godkännas: o Klicka Klar för godkännande o Välj Egenlärare (ditt namn) som mottagare > Skicka (i vänstra menyn) Länk Godkänn för terminsanmälan kommer fram o Skriv in kommentarer (du kan också skriva kommentarer i föregående skede under Klar för godkännande, men troligen läser studenten de kommentarer som skrivs här i detta sista skede) Klicka för denna = studieplanen godkänd! Om studieplanen inte kan godkännas: o Klicka Returnera för komplettering o Skriv in kommentar o Skicka (i vänstra menyn) 3 Kommunikation med studenterna om studieplanen 3.1 Begäran om rådgivning Studenterna kan skicka sina studieplaner till egenläraren med begäran om rådgivning eller en s.k. frivillig granskning. Studieplaner som skickats till egenläraren med begäran om rådgivning hittas under fliken Egenlärarens studenter / underfliken Egenlärarens granskningar. Efter att granskningen har utförts skickas studieplanen tillbaka till studenten med granskningsfunktionen Ge utlåtande. 8

9 3.2 Fritextrutan i studieplanen Egenläraren och studeranden kan kommunicera via fritextrutan som finns längst nere i/under själva studieplanen: Även andra än studenten kan skriva i fritextrutan då planen är i granskningsprocessen, men före det kan endast studenten själv skriva kommentarer i rutan. Det är dock inte i denna ruta som egenlärarens formella kommentarer angående granskningen av studieplanen ska skrivas kommentarer gällande granskningen skrivs in i granskningsprocessen, dvs. under fliken Egenlärarens studenter / underfliken Egenlärarens granskningar: 3.3 Skicka meddelande I flikarna Egenlärarens studenter och Sök studerande finns i den vänstra grå balken olika verktyg för att administrera studerande. 3.4 E-postadresser i Excel I vänstra grå balken får man nu även en excel-lista över valda studenter, med efternamn, förnamn, matrikelnummer, e-postadress, utbildningsinriktning. 9

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 4 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 12 Nyheter... 12 Kalender... 12 Verksamhetslogg... 15 Matsedel... 15 Bokningar...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE Innehåll VÄLKOMMEN TILL DIABETESCOACH!...... 3 FÖRSTA GÅNGEN G DU ANVÄNDER NDER DIABETESCOACH... 4 VAD DU BEHÖVER FÖR ATT ANVÄNDA DIABETESCOACH... 4 SPARAS NÅGOT PÅ DATORN SOM

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer