Civilingenjör i Informationsteknologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Civilingenjör i Informationsteknologi"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET Civilingenjör i Informationsteknologi En modern civilingenjör som kan mer än teknik LiU EXPANDING REALITY

2 Ett civilingenjörsprogram med det lilla extra Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi i Linköping är det enda i Sverige där de 2,5 första åren ger dig både en gedigen kunskap i Informationsteknologi och matematik såväl som en praktisk metod för att lösa verklighetstrogna problem. Den sista terminen i årskurs 3 byts basgrupperna till projektgrupper som tar sig an ett projekt som går över hela terminen. För många blir målet för utbildningen än tydligare under den terminen och ett av det roligaste i utbildningen. Den stora skillnaden mellan en civilingenjör i Informationsteknologi och andra civilingenjörer är det sätt på hur kunskapen bearbetas och tillämpas. Utöver den traditionella formen med tre parallella kurser som har schemalagda föreläsningar, lektioner och laborationer delas studenterna in i mindre grupper (basgrupper) om 7-8 studenter. Grupperna träffas två gånger per vecka för att diskutera lösningar på ett större eller mindre problem. Kringliggande kurser ger den teoretiska basen som ligger till grund för hur gruppen löser en specifik uppgift. Varje grupp har en handledare som i de allra flesta fall är en student ur högre årskurs vilket ger en bra koppling mellan årskurserna och en värdefull mentorsvana för äldre studenter. För varje termin delas studenterna in i nya grupper vilket gör att de får en vana att kommunicera med olika personer och hantera olikheterna på ett positivt sätt. Det problembaserade lärandet (PBL) genomsyrar utbildningens 3 första år. I denna text möter du er, antagna 2001, som idag arbetar ute i olika företag. Du får även insyn i vad deras arbetsuppgifter består av, vilka titlar de har och även deras lönenivå. Helheten ger mer än delarna Genom god träning i kommunikation och att tillsammans med andra försöka finna innovativa lösningar, tillgodogör du dig mer än rena ämneskunskaper inför ditt kommande arbetsliv. Du blir en modern civilingenjör som kan mer än teknik, du får det lilla extra. -Jag har lätt för att arbeta i grupp och på så sätt öka effektiviteten och kvalitén på det arbete jag utför. Läser du IT-programmet får du ett öppnare Applikationskoordinator/Release Manager Mjukvaruutvecklare förhållningssätt till olika typer av uppgifter och kan se dem från olika vinklar. En examen som civilingenjör i informationsteknologi ger dig så mycket mer än vad du kan läsa dig till. -En solid grund i datorkunskap och programmering är naturligtvis väldigt viktig, men det har varit än viktigare att veta att man lär sig, hur man gör det och sedan kan presentera resultat. Senior Consultant Business manager Utvecklare Att kunna jobba bättre med folk, både när jag behöver hjälp från andra och när andra behöver hjälp av mig. Det hjälper mig också jobba mer dynamiskt och med mer gruppsamhörighet, vilket håller motivationen uppe. Påtagliga exempel är för många att räkna upp, men där jag annars skulle fastnat på egen hand och inte kunna komma vidare med något problem (och förmodligen varit för stolt för att be någon om hjälp) kan jag nu lättare ta hjälp av andra på ett naturligt och konstruktivt sätt. Alltid när det kommer till grupparbeten och att lösa problem i grupp tycker jag att det känns som man har rutin på det och lätt kan strukturera upp arbetet. Det blir ju inte lika uppstyrt som på IT-utbildningen, men man kan ta hjälp av delar här och där för att lättare lösa uppgifter i grupp, både privat och i arbetslivet. Partner Account Manager Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet Konsult Titlar* Senior IT-säkerhetskonsult System Developer Projektledare Software Designer Det kändes naturligt att börja arbeta inom ett team när jag först kom ut på arbetsmarknaden. Situationen var välbekant, vi tillsammans som team skulle lösa ett problem. I min roll som team-ledare har jag haft enorm hjälp av min erfarenhet av grupparbete och utvärdering från basgrupperna på IT-programmet. PBL och att jobba i grupp är något jag har haft nytta av utanför ITutbildningen. Likaså har vissa datakurser lett till att jag idag driver Nordens största internetforum för optiker och vanligt folk som har frågor kring ögon och syn. Sen tror jag även att jag har lärt mig att tänka mer logistiskt via IT-utbildningen. Student som bytte utbildning efter en tid Se lösningar istället för problem Förutom det rent kunskapsmässiga ger organisationen av utbildningens första 3 år en enastående bas att stå på, eftersom du tränas i att arbeta med olika typer av individer. -Tack vare PBL har jag självförtroende att med en positiv inställning angripa ett problem och tro att de alla kan lösas. Basgruppsarbetet möjliggör träning gällande grupparbeten och diskussioner, vilket är en stor del av min vardag på mitt nuvarande jobb. 1 2 *Tjänstetitlar bland er Projektterminen var också väldigt nyttig med sina skriftliga och muntliga presentationer. -Det jag tror är mest värdefullt med alla gruppmöten, projektterminen och att varje termin bli indelad i nya grupper är att det medför att man likt i arbetslivet hamnar tillsammans med individer som man själv inte har valt.

3 Teamet starkare än den enskilde individen Hur arbetet kan se ut för en Din kreativitet stärks i och med tryggheten i att helheten ger mer än bara delarna. När du arbetar tätt tillsammans med andra finns fler infallsvinklar och lösningar än vad du som enskild individ kan se. Det innebär dock inte att du träffar din grupp för att få alla svar. Precis som för andra utbildningar förväntas du ta ett stort eget ansvar att inhämta kunskaper på egen hand, det bidrar till att dessa gruppmöten blir så givande som möjligt för alla deltagare. -PBL har byggt upp en struktur för hur jag angriper verkliga svårigheter och tillsammans med mitt team snabbt arbetar fram en lösning. Lösningar kan många gånger hämtas från pågående kurser, men ibland kan kunskaperna behöva sökas på annat håll. -I det verkliga arbetslivet sätter man sig ju inte ner med en bok och förväntar sig att man kan lära sig allt om ett visst område. Informationen finns överallt; på internet, hos kollegor, i böcker och filmer. Man måste leta, tänka brett och samarbeta något som man lär sig i denna utbildning. Den verkliga situationen kommer att vara välbekant, teamarbetet känns som något naturligt. Förmågan att på ett konstruktivt sätt kunna ge feedback till andra medarbetare är mycket användbart. -Jag arbetar som teamledare och har haft en enorm hjälp av min erfarenhet av grupparbete och utvärdering från basgrupperna på IT-programmet. Netadmin Systems i Sverige AB, Partner Account Manager På dagarna möter jag chefer inom telekombranschen, som exempelvis Telia, Telenor, Tele2 och dylikt. Tillsammans diskuterar vi hur det företag där jag arbetar och det system vi byggt kan hjälpa dem att förbättra sin verksamhet. Bolaget verkar i hela Europa men mitt fokus ligger på Norden,vilket innebär en hel del resande. När jag befinner mig på kontoret i Linköping så sätter jag samman avtal, samt utbildar mig på produkten. Kort sammanfattat arbetar jag med teknisk och komplex försäljning inom telekombranschen. Synsam i Norge, Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet ( som bytt utbildning) Jag gör synundersökningar för att utreda varför en person ser dåligt och om det går att korrigera med glasögon/kontaktlinser, eller om jag måste remitera vidare till en ögonläkare, ortoptist eller annan instans inom vårdkedjan. PBL och att jobba i grupp är något jag har haft nytta av utanför IT-utbildningen. Likaså har vissa datakurser lett till att jag idag driver Nordens största internetforum för optiker och vanligt folk som har frågor kring ögon och syn. Sen tror jag även att jag har lärt mig att tänka mer logistiskt via IT-utbildningen. Frontwalker Netadmin Systems i Sverige AB Cybercom Sweden AB Ericsson IBM Alumner* Sogeti Synsam Norge Frontwalker, Konsult Jag har arbetat med såväl systemutveckling i.net C#, som teamledare för ett utvecklingsteam i rollen som Scrum Master. Jag har även arbetat åt en offentlig myndighet som teknisk förvaltningsledare. Där handlade uppgifterna om att hjälpa verksamheten att kravställa och beställa ny funktionalitet och förändringar till myndighetens webbplatser. Nu har jag utbildat mig till projektledare och kommer att arbeta mot den inriktningen. Ericsson, Projektledare Jag arbetar med att leda projekt bestående av cirka personer. Vi utvecklar mobilväxlar för datatrafik i mobilnäten, framförallt 4G. Jag sätter tidplaner, följer upp budgetar, rapporterar status till styrgrupper och fixar resurser med rätt kompetens. Det är ett väldigt fritt arbete där jag själv planerar projektet och ansvarar för att leverera i tid. Min dag är vanligen späckad av möten och mellan dessa pratar jag enormt mycket med folk, men jag har förmånen att helt planera min egen tid. Vill jag ta en dag ledigt mitt i veckan för att det är bra seglingsväder så kan jag också göra så. Ericsson AB i Linköping, Software Designer Jag ingår i ett team med andra software designers som har ansvar för att utveckla, testa och verifiera en del av det nya 4G-nätet (även kallat LTE) som Ericsson utvecklar. Detta innebär att vi får en systemspecifikation som vi sedan designar (UML-baserat verktyg med C++ som actionspråk), funktionstestar (skrivs i Erlang) och sedan ansvarar för produkten när den når våra kunder. IBM, Business manager (tidigare Services Sales Manager) Jag sitter i ledningsgruppen för teamet som jobbar mot en storkund. Min roll är att säkerställa att vår affär opererar som den ska, att allt fungerar och flyter på. Det gäller allt ifrån vår projektorganisation, till vår veckovisa resultatrapportering, att vi gör våra affärsmål och säkerställandet av levererens i interna och externa reviewer till att se till att teamet fungerar och att vi följer IBMs processer och business conduct guidelines. Det är roligt och utvecklande för mig som i framtiden vill leda ett team som detta. Enfo Zipper AB Opera Software i Tokyo *Några av de företag som era arbetar för. Opera Software i Tokyo, Utvecklare Mitt arbete går ut på att koda och anpassa Operas webbläsare för bland annat TV-apparater och digitalboxar, med särskild vikt på effektiv kod (C++) och robusta API:er. Inriktning på och anpassning för den japanska marknaden. Cybercom Sweden AB, Senior Consultant Jag arbetar med att designa och utveckla olika system där IT-säkerhet är en viktig del, till exempel inloggningssystem, behörighetssystem och betalsystem. Jag utför också säkerhetstester av webbapplikationer och håller kurser i säker systemutveckling. Problemlösningsmetodiken är grym för arbetslivet. Att lära sig dela upp ett problem i små lösbara bitar istället för att se en stor svart klump är livsviktigt. Förmåga att ge feedback till andra medarbetare på ett konstruktivt sätt är mycket användbart. 3 4

4 Lönestatistik Kronor Över Vill du veta mer om IT-programmet eller jämföra våra datautbildningar? Scanna QR-koden för att läsa datautbildningarnas katalog. Här kan du fördjupa dig eller kolla på snabbguiden. Alumner Ericsson AB i Linköping, System Developer, Jag driver ett utvecklings-team på cirka 8 personer som utvecklar ett delsystem till Ericsson ENodeB (en del av Ericssons 4G mobil system). I den tekniska delen av mitt dagliga arbete ingår bland annat att: -Delta i feasibilty-studier. -Analysera och producera mer detaljerad design utifrån feasibility-förstudier. -Implementera ovanstående design med hjälp av programmeringsspråken Java och C++ samt realtidsut vecklingsmiljön RSARTE. -Testa ovanstående implementation i olika nivåer från funktionsnivå till en nästan komplett ENodeB. I min roll som teamledare ingår bland annat att: -Utifrån företagets och projektets mål och normer sätta mål för arbetet i teamet. -Förmedla och få acceptans för målen inom teamet. -Fungera som kontaktperson mot projektet som vi arbetar inom samt mot andra team och organisationer. -Genomföra ständigt utvärderings- och förbättringsarbete inom teamet. Sogeti, Mjukvaruutvecklare Gör alla aspekter av företagswebbar, design, programmering, behov och så vidare. Enfo Zipper AB, Applikationskoordinator/Release Manager (konsult) Applikationskoordinering och Release Management handlar om alla aktiviteter som behöver knytas ihop för att exempelvis en ny programvara skall börja användas eller uppdateras på ett företag (ofta ett större sådant). Man är spindeln i nätet för de som är ansvariga/förvaltare av applikationen, så att den köps in och registreras på ett korrekt sätt. Därefter behöver den oftast göras tillgänglig för de anställda i företaget, till exempel genom en beställningsportal. Handlar det om uppdateringar av befintliga versioner så behöver man även ta hänsyn till när och hur uppdateringen ska distribueras till de som har den äldre versionen. Cybercom, Senior IT-säkerhetskonsult, Programmering, säkerhetsgranskningar av webbplatser och program. Du har fått ta del av 12 av våra alumners erfarenheter av hur utbildningen har förberett dem för arbetslivet. Syftet har även varit att visa de fördelar som PBL metoden gett alumnerna i sina respektive yrken. Alumnerna som deltog startade sin utbildning på Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi Eller besök informationsteknologi Producerad 2013 för Data och Medieteknik nämnden Linköpings universitet Första tryckningen: 1000 exemplar Ansvarig utgivare: Undersökning gjord av: Siv Söderlund hösten 2011 Fotograf omslag: Ida Ling Flanagan Textbearbetning: Linda Carlén Hallström och Siv Söderlund Layout: Joachim Hedberg 5 6

5 Vill du veta mer om Linköpings universitet? Besök

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 11 Elektroteknik, Fysik, Matematik 16 Teamwork 20 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Att söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Kontakta företaget Ta eget initiativ 4 Vid utannonserad

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer