Välkommen till Beatrice Wicklund.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Beatrice Wicklund."

Transkript

1 Beatrice Wicklund Dipl. Naturterapeut Cert. Näringsterapeut Cert. Nada akupunktör Medicinutbildning, 80 poäng Medlem i NMTF, Näringsmedicinska terapeutförbundet Välkommen till Beatrice Wicklund. Följande sidor ger dig information om vem jag är, hur jag arbetar, priser, hur du förebereder dig inför en konsultation, bokar eller avbokar din tid, vart jag arbetar och mina kontaktuppgifter. Kort sagt - här står allt du behöver veta inför en konsultation hos mig! Hitta i dokumentet: Om mig sid 1 Om näringsmedicin sid 2 Näringsmedicinsk behandling sid 3 Mina analysmetoder och verktyg sid 4 Konsultation på mottagningen i Stockholm eller via Skype? sid 5 Konsultation på mottagningen i Stockholm sid 6 Konsultation via Skype sid 7-8 Inköp och kostnad för kosttillskotten sid 8 Frågor mellan sessionerna sid 8 Sekretess sid 8 Bokning, avbokning och missad session sid 9 Sammanfattning priser och kostnader sid 9 Så här betalar du sid 9 Kontaktuppgifter sid 9 Om mig Som för många andra yrkesverksamma inom näringsmedicinen, föddes mitt intresse för hälsa ur min egen ohälsa. Utöver all den kunskap jag fick på köpet då jag var tvungen att hitta vägar för att komma tillrätta med min egen ohälsa då den skolmedicinska vården inte hade något att erbjuda, har jag även studerat en hel del både i Sverige och utomlands. Under mina yrkesverksamma år inom näringsmedicinen har jag fått förtroendet att vägleda och inspirera flera tusen klienter till hälsa. Som utbildad näringsmedicinare har jag studerat biokemi, nutrition, samt vitamin- och mineralterapi och måste uppfylla vissa krav på utbildning och patientförsäkring för att få vara fullvärdig medlem i Näringsmedicinska terapeutförbundet, NMTF. Jag har även studerat 80 poäng medicin på BMC vid Uppsala Universitet. Utöver näringsmedicin och vanlig medicin har jag studerat örtmedicin, blodanalys i mörkfältsmikroskop, funktionsanalyser, hårmineralanalys, kinesiologi samt olika kroppsterapier såsom akupressur, shiatsu m.m. Jag är även utbildad i Nada akupunktur, en form av akupunktur som kan tillämpas vid olika beroendetillstånd. Som informationsekorre med stor passion för kost och näring, så ägnar jag många timmar per dag åt att hålla mig uppdaterad om den senaste forskningen och fördjupa mig ytterligare inom detta område. Sedan jag började utbilda mig inom hälsa på 90-talet, har jag fått förtroendet att undervisa andra terapeuter och skolmedicinska yrkesutövare som sjuksköterskor och läkare i ett flertal ämnen relaterade till mitt yrke. 1

2 Om näringsmedicin Kostens och näringens betydelse för hälsa Kroppen består av massor med celler, som alla är beroende av näring. För att kroppen skall må bra, behöver den förutom rätt bränsle, även avlastas från störande element som hindrar den från att fungera optimalt. Nedsatt hälsa, stress, födoämnesöverkänsligheter och miljögifter gör att kroppen förbrukar mer av vissa näringsämnen. Näringsbrister och näringsobalanser kan även vara resultatet av ett för lågt intag av nödvändiga näringsämnen samt bero på en nedsatt förmåga att kunna tillgodogöra sig de näringsämnen som serveras. Många nedsatta hälsotillstånd kan förbättras eller läka ut helt med hjälp av livsstilsförändringar, individuellt anpassad kost och kosttillskott. Vad är näringsmedicin? En näringsmedicinares mål är att främja hälsa genom att rekommendera ett skräddarsytt program bestående av kost och kosttillskott. Man tillämpar kunskapen om hur kosten, vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, fettsyror, antioxidanter m.m. påverkar kroppens anatomi, fysiologi och biokemiska funktioner. Vissa näringsmedicinare, inklusive jag själv, tar även vara på örternas läkande kraft. Som näringsmedicinare arbetar jag utifrån ett koncept som kallas funktionsmedicin, vilket har sina rötter i biokemisk vetenskap och är ett område inom hälso- och sjukvården som gör tidiga bedömningar för att förbättra olika funktioner i kroppen. Inom funktionsmedicinen använder man den konventionella medicinens kunskaper tillsammans med komplementärmedicinska metoder för att identifiera och behandla ohälsa samt tillämpar metoder som behandlar orsaken istället för att endast dämpa symptomen. Utöver att stödja kroppens naturliga läkningsprocess med läkande kost, näring och örter kan behandlingen inkludera individuella råd gällande träning, avgiftning och stressreducering m.m. Vilka hälsoobalanser kan behandlas med näringsmedicin? Många av de som kommer till mig har tidigare varit i kontakt med den skolmedicinska vården utan att få någon hjälp med sina besvär, varför jag har fått en stor erfarenhet och kunskap inom de områden där skolmedicinen har sina begränsningar eller inte räcker till. Exempel på hälsoobalanser som jag har stor erfarenhet av att behandla är: Mag- och tarmproblem Hormonella obalanser Nedstämdhet Nedsatt immunförsvar Sköldkörtelbesvär Trötthet Autoimmuna tillstånd Binjurerelaterade besvär Sömnstörningar Led- och muskelbesvär Stressymptom Hudproblem Allergier Övervikt Håravfall Näringsmedicin är dock tacksamt vid de flesta kroniska tillstånd och hälsoobalanser! Jag har även valt att fördjupa mig extra mycket inom kost och har stor kunskap om olika kosthållningar inklusive vegetarisk kost, vegankost och raw food. Känner du dig frisk, men ändå vill få råd om hur du kan optimera din hälsa? De flesta som söker min hjälp har hälsoproblem, men inte alla. Känner du dig frisk men ändå vill få råd om hur du kan optimera din hälsa med kost och kosttillskott, så hjälper jag dig gärna. 2

3 Näringsmedicinsk behandling Med hjälp av den information du ger mig, senaste forskning och många års erfarenhet av att behandla olika hälsoobalanser ger jag dig de bästa råd jag kan för att du ska få bästa tänkbara förutsättningar. Behandlingen består av ett individuellt anpassat program bestående av kost och kosttillskott (näring och örter) samt även livsstilsråd, i det fall det finns behov av detta. Många gånger är det felaktig kost en bidragande faktor till att vi skapar obalanser och ohälsa, varför det är bra om du ställer in dig mentalt på kostomläggning innan du kommer till mig. Förenklat kan man säga att jag arbetar i 4 steg: 1. Detektivarbete Jag utför ett omfattande detektivarbete där jag tar jag hänsyn till din hälso/sjukdomshistoria, nuvarande situation, genetik, miljö, kosthållning, livsstil, läkemedelsintag m.m. och försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför ohälsa har uppstått. 2. Undervisning Jag förklarar hur dina symptom kan hänga samman med kost, näringsbalans och livsstil samt vad du kan göra åt det, så att du själv kan ta större kontroll över din hälsa. 3. Behandling Jag lägger upp ett individuellt anpassat program bestående av kost och kosttillskott i syfte att stödja kroppens funktioner och vid behov ger jag även livsstilsråd för att underlätta läkning. För ett lyckat behandlingsresultat är det viktigt att lägga upp behandlingen stegvis och prioritera de funktioner som behöver stödjas först, så att näringsupptag och andra funktioner ska fungera så bra som möjligt i kroppen senare. Man kan jämföra det med att skala av en lök, där man tar lager för lager. 4. Uppföljning Vid varje uppföljande konsultationstillfälle ger jag dig ett nytt behandlingsförslag, anpassat efter de aktuella omständigheterna. Jag kommer troligtvis föreslå regelbundna uppföljningar av din behandling tills dess att din hälsa är stabil (eller tills vi kommer överens om annat). Oftast är det lämpligt med en uppföljning 4-8 veckor efter första konsultationstillfället. Hur länge du går på behandling beror på ett flertal faktorer som t ex. symptombild och hur länge du haft dem, samt vilka investeringar du är villig att ge din hälsa i form av engagemang och ekonomi. Normalt brukar en kraftig obalans tar cirka 6 12 månader att behandla, men det kan ta både kortare och längre tid. När du är färdigbehandlad hos mig, eller om du av någon annan anledning vill avsluta din behandling, lägger jag gärna upp ett långsiktigt egenvårdsprogram till dig anpassat efter dina behov, för att på så vis undvika att gamla hälsoproblem återkommer. 3

4 Mina analysmetoder och verktyg För att kunna lägga upp ett individuellt anpassat program bestående av kost och kosttillskott, behöver jag veta vad som ger upphov till dina besvär. För att förstå den bakomliggande orsaken använder jag mig av olika verktyg. Hälsoutvärdering (anamnes): Mitt absolut viktigaste verktyg är hälsoutvärderingen, ett frågeformulär angående din hälsostatus, som du får fylla i hemma i lugn och ro innan konsultationstillfället. Hälsoutvärderingen ger mig viktig information om dina symptom, tidigare behandlingar och sjukdomshistoria, eventuell läkemedelsbehandling, intag av eventuella kosttillskott, din kosthållning, livsstil, miljö, genetik och mycket mer. Denna information gör det möjligt för mig att kunna utvärdera näringsobalanser och funktionsnedsättningar i kroppen och därmed förstå den bakomliggande orsaken till olika symptom. Eftersom hälsoutvärderingen är det underlag som större delen av behandlingen baseras på, bör du lägga ner lite extra tid och möda på att fylla i denna. Levande blodanalys: Med hjälp av ett mörkfältsmikroskop analyserar jag ditt blod i levande tillstånd direkt på mottagningen, samtidigt som du får betrakta det direkt på en dataskärm som är ansluten till mikroskopet. I blodanalysen kan man bland annat se tecken på vissa näringsbrister, matsmältningsfunktionen, immunförsvarsaktiviteten, blodets koaguleringsförmåga m.m. Med åren har det vuxit fram olika teorier och spekulationer angående vad man kan se i en levande blodanalys, vissa mer ifrågasatta än andra. Min utgångspunkt då jag analyserar blod är den skolmedicinska läran om blodet, dvs. hematologi. Kroppsdiagnostik utvärdering av fysiska tecken och kroppskonstitutionen Färg- och strukturförändringar på hud, hår, naglar, tunga och slemhinnor, ger vägledning om kroppens hälsostatus. Många gånger ger även platsen för förändringarna information om specifika organ- eller näringsobalanser. Några exempel är utslag på hakan, vita fläckar på naglarna, pigmentfläckar i ansiktet, hårbortfall av ögonbryn, generande hårväxt, var din kropp föredrar att lagra fett, benstruktur m.m. Ditt kroppsspråk och hur du kommunicerar ger även information om din neurologiska och hormonella status. Mycket av det jag noterar visuellt finns även som frågor i hälsoutvärderingen. Laboratorieanalyser: Laboratorieanalyser såsom funktionsanalyser och hårmineralanalys ingår inte i besöksavgiften, men kan vara ett bra komplement till övrig behandling, även om de oftast inte är nödvändiga för ett lyckat behandlingsresultat. Dessa analyser erbjuder jag för närvarande endast de klienter som går på behandling hos mig. - Funktionsmedicinska analyser påvisar många viktiga indikationer som behövs för att fastställa kroppens biokemiska status och därmed också kunna verifiera eventuella funktionsnedsättningar i ett organ. Dessa analyser utgör ett värdefullt komplement till de analyser som görs inom sjukvården. För analys av testerna anlitas bland annat högkvalitativa laboratorier som Labrix Clinical Services och Genova Diagnostics. - Hårmineralanalysen visar kroppens mineralstatus samt förekomsten av eventuella tungmetaller. Mineralernas relation till varandra påverkar kroppens metabolism, organfunktioner och ditt känsloliv. Analysen visar vad som lagrats i kroppen under en tidsperiod, medan blodprov endast visar med exakthet vad som finns i blodet just vid provtagningstillfället. Håranalysen sänds till Trace Elements laboratorier i USA. 4

5 Konsultation på mottagningen i Stockholm eller via Skype? Konsultation på mottagningen i Stockholm eller via Skype? Båda har sina för- och nackdelar. Jag har arbetat med konsultationer på olika mottagningar sedan i slutet av 1990-talet och det har varit enkelt när både jag och klienten har befunnit oss på samma ort. Många har rest från andra städer eller länder för att få komma på en konsultation, men eftersom avståndet kan bli för långt både för en första konsultation och regelbundna uppföljningar har allt fler börjat efterfråga konsultation på distans. Vad är skillnaden? Under ett fysiskt besök på mottagningen har jag bland annat möjlighet att göra levande blodanalys, vilket har sina fördelar, inte minst pedagogiskt. Under en konsultation via Skype kan jag av naturliga skäl inte göra någon levande blodanalys, men jag har å andra sidan utvecklat min hälsoutvärdering (frågeformulär om hälsostatus) så att den ger mig den viktigaste informationen som jag behöver för att kunna utföra ett bra arbete. I och med att jag har fler tider till förfogande via Skype än på mottagningen, är det lättare att få en tid via Skype än på mottagningen. Du kan själv välja om du vill börja med en konsultation på mottagningen och sedan göra uppföljande konsultation på mottagningen eller via Skype, alternativt göra en första konsultation via Skype och sedan göra uppföljande konsultation på mottagningen eller via Skype. Nedan kan du läsa om hur de olika alternativen ser ut, vad det kostar och hur det går till. Konsultation på mottagningen Nybesök på mottagningen: Genomgång av hälsoutvärdering Kroppsdiagnostik (hud, hår, naglar, tunga, kroppstyp) Levande blodanalys på mottagningen Genomgång av ev. laboratorieanalys i mån av tid Behandlingsförslag med kost och kosttillskott Livsstilsråd vid behov Omfattande kostinformation med generella kostråd, recept och annan matnyttig information Pris: 1350 SEK Konsultation via Skype Första konsultation via Skype: Genomgång av hälsoutvärdering Kroppsdiagnostik (hud, hår, naglar, tunga, kroppstyp) Genomgång av ev. laboratorieanalys i mån av tid Behandlingsförslag med kost och kosttillskott Livsstilsråd vid behov Omfattande kostinformation med generella kostråd, recept och annan matnyttig information Pris: 1200 SEK Återbesök på mottagningen: Genomgång av din nuvarande hälsostatus Kroppsdiagnostik (hud, hår, naglar, tunga) Levande blodanalys på mottagningen Genomgång av ev. laboratorieanalys i mån av tid Behandlingsförslag med kosttillskott Pris: 900 SEK Uppföljande konsultation via Skype: Genomgång av din nuvarande hälsostatus Kroppsdiagnostik (hud, hår, naglar, tunga) Genomgång av ev. laboratorieanalys i mån av tid Behandlingsförslag med kosttillskott Pris: 600 SEK 5

6 Konsultation på mottagningen i Stockholm Nybesök på mottagningen i Stockholm (1350 SEK) Under ett nybesök på mottagningen går vi igenom din hälsoutvärdering (som jag ar dig i samband med att du bokar tid). Under konsultationen noterar jag din kropps signaler och fysiska tecken på hud, hår, naglar, tunga, kroppstyp m.m. (det är dock inte alltid jag hinner berätta om allt jag ser) samt gör en levande blodanalys direkt på mottagningen. Jag förklarar även hur dina symptom kan hänga samman med t.ex. livsstil, kost och näringsobalanser. I mån av tid ingår även genomgång av eventuell laboratorieanalys, men i det fall vi inte hinner så har du möjlighet att prioritera analysgenomgång framför en blodanalys eller boka tid för en extra konsultation. Med hjälp av informationen som jag samlat in under konsultationen utarbetar jag sedan ett behandlingsförslag med kosttillskott och kostråd. Vid behov ger jag även livsstilsråd för att underlätta läkning. Efter vårt möte ar jag dig även ett omfattande dokument med kostkunskap, lite enkla recept och annan matnyttig information så att du lättare lyckas med kosten. Du kommer även att få ett dokument med lite tips och råd för att underlätta din behandling. Ett nybesök på mottagningen tar max 1,5 timme. Återbesök på mottagningen i Stockholm (900 SEK) Oftast är det lämpligt med en uppföljning fyra till åtta veckor efter den första konsultationen. Jag följer upp genom att ställa frågor gällande din hälsa utifrån den dokumentation jag har från dig sedan tidigare samt den nya informationen du ger mig under ditt återbesök. Precis som vid en första konsultation noterar jag din kropps signaler och fysiska tecken samt gör en levande blodanalys direkt på mottagningen. I mån av tid ingår även genomgång av eventuell laboratorieanalys, men i det fall vi inte hinner så har du möjlighet att prioritera analysgenomgång framför en blodanalys eller boka tid för en extra konsultation. Med hjälp av informationen jag samlat in under konsultationen utarbetar jag ett nytt behandlingsförslag, i syfte att hjälpa din kropp vidare i läkningsprocessen Ett återbesök på mottagningen tar max 1 timme. Så här förbereder du dig inför ett besök hos mig. 1. Inför ett nybesök skriver du ut, fyller i och tar med dig hälsoutvärderingen som jag sänder till dig via i samband med att du bokar tid. 2. Inför ett nybesök vill jag även att du tar med dig eventuella läkemedel och kosttillskott som du använder regelbundet, inklusive innehållsförteckning samt bipacksedel. Om du har ett stort apotek med diverse kosttillskott hemma, tar du endast med dig de du använt nyligen eller använder just nu. I det fall du börjat medicinera med ett nytt läkemedel efter det senaste konsultationstillfället, vill jag att du tar med dig både läkemedlet samt bipacksedeln. 3. Inför ett nybesök får du gärna (ej krav) ta med kopior av analyssvar från provtagningar som är mindre än två år gamla. I det fall du fått nya provsvar efter den senaste konsultationen, får du gärna ta med dig dessa. 4. Eftersom många är allergiska är jag tacksam för om du inte använder parfym eller röker strax innan ditt besök hos mig. Besöksadress mottagning: Total Rehab. Karlsviksgatan 16 NB, Stockholm Karlsviksgatan är en parallellgata till Sankt Eriksgatan, som löper från Hantverkargatan vid Fridhemsplan ner till Norr mälarstrand. Ingången till mottagningen sker via porten (portkod 4169). Mottagningen ligger en halv trappa ner och det står Total Rehab på dörren. Närmaste tunnelbanestation är Fridhemsplan, uppgång mot Drottningholmsvägen. Åker du buss kan du välja mellan följande alternativ: buss 1, 3, 4, 40, 49, 62 eller buss 69 till Fridhemsgatan. Längs Norr Mälarstrand finns det gott om parkeringsmöjligheter för den som åker bil, men har du tur finns det även parkeringsplatser på gatan eller runt hörnet. 6

7 Konsultation via Skype Konsultation via Skype är ett ekonomiskt, funktionellt och tidseffektivt sätt att mötas på, då jag utför en del av arbetet före och efter själva samtalet. Skype är särskilt värdefullt när avståndet är långt eller du av olika skäl inte har möjlighet att besöka mottagningen. De flesta som har lång resväg har valt att komma till mottagningen första gången och därefter göra sina hälsouppföljningar via Skype, vilket är en bra kombination, då det största informationsutbytet sker under första konsultationen. Konsultationstiden blir i praktiken längre än vad som anges nedan, eftersom jag kommer att ägna tid åt att förbereda mig inför konsultationen samt sammanställa behandlingsförslag och annan information efter vårt samtal. Tiden nedan anger alltså den maximala tid du och jag kommunicerar via Skype. Första konsultation via Skype (1200 kr) Inför en första konsultation via Skype har jag läst igenom din hälsoutvärdering (som jag ar dig i samband med att du bokar tid) och de eventuella provsvar som du sänt till mig i förväg, via eller vanlig post. Under konsultationen går jag igenom din hälsoutvärdering och ställer kompletterande frågor. I den mån det är möjligt noterar jag även din kropps signaler och fysiska tecken på hud, hår, naglar, tunga, kroppstyp m.m. (det är dock inte alltid jag hinner berätta om allt jag ser). Jag förklarar även hur dina symptom kan hänga samman med t.ex. livsstil, kost och näringsobalanser. I mån av tid ingår även genomgång av eventuell laboratorieanalys, men i det fall vi inte hinner så har du möjlighet att boka tid för en extra konsultation. Med hjälp av informationen jag samlat in under konsultationen utarbetar jag sedan ett behandlingsförslag med kosttillskott och kostråd samt vid behov även livsstilsråd, som jag skickar till dig via efter konsultationen. Du får även ett omfattande dokument med kostkunskap, lite enkla recept och annan matnyttig information så att du lättare lyckas med kosten. Du kommer även att få ett dokument med lite tips och råd för att underlätta din behandling. En första konsultation via Skype tar max 1 timme via Skype. Uppföljande konsultation via Skype (600 kr) Oftast är det lämpligt med en uppföljande konsultation fyra till åtta veckor efter vårt första möte. För att vi ska utnyttja tiden så effektivt som möjligt, vill jag att du innan vår bokade tid, ar mig en kort uppdatering om hur du har mått sedan vårt förra konsultationstillfälle. Jag följer upp genom att ställa frågor gällande din hälsa utifrån den kortare sammanfattning du mailat mig i förväg innan konsultationstillfället samt den nya informationen du ger mig under själva konsultationen. Precis som vid en första konsultation kommer jag i den mån det är möjligt även notera din kropps signaler och fysiska tecken på hud, hår, naglar, tunga, kroppstyp m.m. (det är dock inte alltid jag hinner berätta om allt jag ser). I mån av tid ingår även genomgång av eventuell laboratorieanalys, men i det fall vi inte hinner så har du möjlighet att boka tid för en extra konsultation. Med hjälp av informationen jag samlat in under konsultationen utarbetar jag ett nytt behandlingsförslag, i syfte att hjälpa din kropp vidare i läkningsprocessen. Informationen sänder jag till dig via efter konsultationen. En uppföljande konsultation via Skype tar max 30 minuter. Så här förbereder du dig inför en konsultation via Skype 1. Inför en första konsultation fyller du i hälsoutvärderingen (som jag ar dig i samband med att du bokar tid) och sänder den till mig, så att jag har den senast dagen före konsultationstillfället. Du kan antingen skicka hälsoutvärderingen via vanlig post eller skanna in och a den till mig 2. Handlar det om en uppföljande konsultation via Skype, så vill jag att du ar mig en kort uppdatering om din nuvarande hälsostatus, så att jag har informationen senast dagen innan konsultationstillfället. 3. Ha tillgång till eventuella läkemedel och kosttillskott som du använder regelbundet, samt innehållsförteckning och/eller bipacksedel under vårt samtal. 4. Inför en första konsultation får du gärna (ej krav) sända med kopior av analyssvar från provtagningar som är mindre än två år gamla. Vid en uppföljande konsultation, får du gärna sända med kopior på nya provsvar tillsammans med din hälsouppdatering. 7

8 Om tiden inte räcker? Vanligtvis räcker 60 respektive 30 minuter för en första respektive uppföljande konsultation via Skype. Har du inte sänt mig någon uppdatering gällande din hälsa på förhand eller har många frågor kan det ta längre tid. Tid utöver vår bokade tid, debiteras med 15 kr per minut. Det här behöver du för att kunna Skypa Ladda ner Skype gratis till din telefon, dator eller surfplatta på När du har testat att din utrustning fungerar och vi har bytt kontaktuppgifter med varandra är det sedan fritt fram att Skypa kostnadsfritt över hela världen. Du behöver ha högtalare och mikrofon i din dator. Har du inte det, kan du köpa ett enkelt headset och koppla in i stället. Jag måste kunna se dig under vårt samtal, varför det är ett krav att du har en fungerande kamera. Hit skickar du din ifyllda hälsoutvärdering och eventuella provsvar När du ar din hälsoutvärdering eller hälsouppdatering, så får du gärna skriva Skypekonsultation BW i ämnesrutan samt bifoga informationen som fil. På så vis vet mina medarbetare att informationen är privat och att de ska vidarebefordra et direkt till mig. Har du bokat en första konsultation via Skype och önskar skicka din hälsoutvärdering och eventuellt kopior på provsvar eller annan information med vanlig post, gör du det till denna adress: Att. Beatrice Wicklund W Lifestyle Organics c/o MP2 Development Boktryckarvägen Stockholm Inköp och kostnad för kosttillskotten Kostnaden för ett bra näringsstöd under behandlingen brukar ligga på mellan SEK per månad. Produkterna du får rekommenderade är av högsta möjliga kvalitet i fråga om renhet och biotillgänglighet. Du har möjlighet, men ingen skyldighet, att köpa kosttillskotten jag rekommenderar för din behandling via mig. I det fall du önskar inhandla kosttillskotten via mig kan du antingen köpa kostillskotten direkt på mottagningen eller beställa dem via min webbshop. I webbshopen finner du även andra hälsosamma produkter som jag inte lagerför på mottagningen. Frågor mellan sessionerna Jag har kontakt med många människor i mitt arbete. För att jag ska ha tid och kraft att fortsätta utöva mitt yrke kan jag därför inte svara på frågor mellan konsultationerna. Ett tips är att du i första hand söker svaren i den skriftliga information du får av mig i samband med konsultationen. Hittar du inte svaren där, ber jag dig spara dina frågor till vår nästa konsultation, alternativt att du bokar en extra session via Skype där vi går igenom dessa. En extra session för frågor via Skype kostar 300 SEK för 15 minuter. Får du besvär av de kosttillskott jag rekommenderat och inte lyckas hantera detta på egen hand med hjälp av den skriftliga informationen du får av mig efter det första konsultationstillfället, bör du dock kontakta mig så att jag kan justera ditt behandlingsförslag. Sekretess Jag tillämpar sekretess och dina dokument förvaras i låst skåp/rum och tas bort på ett säkert sätt när du varit inaktiv hos mig i tre år. Fler trygghetsvillkor hittar du här. 8

9 Bokning, avbokning och missad session Min målsättning är att kunna hjälpa så många som möjligt och mina möjligheter att utföra konsultationer är begränsade till vissa dagar och tider. Jag vill därför be dig att vara seriös både när du bokar och avbokar konsultationer då det genom åren har varit ett problem med sena avbokningar och missade konsultationstillfällen. För att förebygga att detta inträffar tillämpar jag därför strikt nedanstående villkor, vilka du även godkänner genom att boka tid hos mig: Bokningsvillkor 100 % av den bokade tiden debiteras för avbokningar som sker inom 24 timmar eller för uteblivna konsultationstillfällen. Undantaget är ohälsotillstånd som kan styrkas med läkarintyg. Så här avbokar du din tid Avbokning sker via . Boka tid Önskar du boka tid, är du varmt välkommen att skicka mig ett för att få förslag på tider. Ange gärna vad du söker hjälp för, så att jag kan svara dig om det är något jag tror att jag kan hjälpa dig med. Obs! Om det har gått mer än två år sedan du konsulterade mig senast, är det ofta nödvändigt med ett nybesök alternativt en första konsultation via Skype, då mycket kan ha hänt i kroppen under denna tid. Sammanfattning priser och kostnader ( ) Näringsmedicinen hör än så länge till komplementärmedicinen. Behandlingen är inte subventionerad av landstinget och såväl konsultationsavgiften som kosttillskotten är momsbelagda, vilket också påverkar kostnaderna. Nybesök på mottagning: Återbesök på mottagning: Första konsultation via Skype: Uppföljande konsultation via Skype: Extra session för frågor via Skype: Månadskostnad för kosttillskott: Funktionsanalyser och hårmineralanalys: 1350 SEK 900 SEK 1200 SEK 600 SEK 300 SEK SEK prisinformation finns att få vid förfrågan Alla priser är inklusive moms. Företaget är godkänt för F-skatt. Så här betalar du Jag tar tyvärr inte emot kort, så jag ber dig att betala med kontanter vid dina besök. Räkna både in besökskostnaden, samt kostnaden för kosttillskotten om du väljer att handla dem hos mig. Närmaste bankomat finns vid Fridhemsplan. Vid konsultationer via Skype betalar du i förskott mot faktura som jag mejlar till dig i samband med din bokning. Önskar du beställa kosttillskott, laboratorieanalyser eller andra varor, fungerar det likadant som vid en Skypekonsultation, dvs. jag sänder dig en faktura via och när din betalning har kommit in, skickar jag kosttillskotten till dig. Det snabbaste sättet är dock att beställa produkter via min webbshop, där du antingen kan betala med kort eller mot faktura. Kontaktuppgifter: Webbsida: 9

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete. enligt modellen Individual placement and support

Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete. enligt modellen Individual placement and support Manual för att bedöma programtroheten för individanpassat stöd till arbete enligt modellen Individual placement and support 2 Innehållsförteckning Introduktion till manualen 5 Genomgång av kriterierna

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning En intervjustudie Författare: Sandra Lukic Sofie Olsson Handledare: Maria Ekelin Magisteruppsats November 2013 Lunds universitet

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se via20131219pse01 Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV I Arbetshäftet du fått finns frågor du ska besvara. Frågorna i Uppdrag 1 är personliga och därmed frivilliga. Du behöver

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

En diskussion om den funktionshindrades svårigheter att begära assistans med hushållsnära tjänster Problem och möjligheter med personlig assistans

En diskussion om den funktionshindrades svårigheter att begära assistans med hushållsnära tjänster Problem och möjligheter med personlig assistans Heléna Karnström Ersta Sköndal Högskola Nätverk och familjearbete/terapi Påbyggnadsutbildning i systemisk psykoterapi 2008-2010 Handledare: Ulf Hammare Examinator: Ulf Hammare En diskussion om den funktionshindrades

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer frisörutbildning

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer frisörutbildning ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer frisörutbildning 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer frisörutbildning 1. Vill du kunna arbeta länge som frisör, utan risk för

Läs mer

Hantera Livet Med ADHD/ADD

Hantera Livet Med ADHD/ADD Hantera Livet Med ADHD/ADD Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina Saker Och Ditt Liv Zemira Goja Copyright 2011 Coaching Center HANTERA Ditt ADHD/ADD Liv Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Rolf Särskilt boende En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer