Välkommen till Beatrice Wicklund.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Beatrice Wicklund."

Transkript

1 Beatrice Wicklund Dipl. Naturterapeut Cert. Näringsterapeut Cert. Nada akupunktör Medicinutbildning, 80 poäng Medlem i NMTF, Näringsmedicinska terapeutförbundet Välkommen till Beatrice Wicklund. Följande sidor ger dig information om vem jag är, hur jag arbetar, priser, hur du förebereder dig inför en konsultation, bokar eller avbokar din tid, vart jag arbetar och mina kontaktuppgifter. Kort sagt - här står allt du behöver veta inför en konsultation hos mig! Hitta i dokumentet: Om mig sid 1 Om näringsmedicin sid 2 Näringsmedicinsk behandling sid 3 Mina analysmetoder och verktyg sid 4 Konsultation på mottagningen i Stockholm eller via Skype? sid 5 Konsultation på mottagningen i Stockholm sid 6 Konsultation via Skype sid 7-8 Inköp och kostnad för kosttillskotten sid 8 Frågor mellan sessionerna sid 8 Sekretess sid 8 Bokning, avbokning och missad session sid 9 Sammanfattning priser och kostnader sid 9 Så här betalar du sid 9 Kontaktuppgifter sid 9 Om mig Som för många andra yrkesverksamma inom näringsmedicinen, föddes mitt intresse för hälsa ur min egen ohälsa. Utöver all den kunskap jag fick på köpet då jag var tvungen att hitta vägar för att komma tillrätta med min egen ohälsa då den skolmedicinska vården inte hade något att erbjuda, har jag även studerat en hel del både i Sverige och utomlands. Under mina yrkesverksamma år inom näringsmedicinen har jag fått förtroendet att vägleda och inspirera flera tusen klienter till hälsa. Som utbildad näringsmedicinare har jag studerat biokemi, nutrition, samt vitamin- och mineralterapi och måste uppfylla vissa krav på utbildning och patientförsäkring för att få vara fullvärdig medlem i Näringsmedicinska terapeutförbundet, NMTF. Jag har även studerat 80 poäng medicin på BMC vid Uppsala Universitet. Utöver näringsmedicin och vanlig medicin har jag studerat örtmedicin, blodanalys i mörkfältsmikroskop, funktionsanalyser, hårmineralanalys, kinesiologi samt olika kroppsterapier såsom akupressur, shiatsu m.m. Jag är även utbildad i Nada akupunktur, en form av akupunktur som kan tillämpas vid olika beroendetillstånd. Som informationsekorre med stor passion för kost och näring, så ägnar jag många timmar per dag åt att hålla mig uppdaterad om den senaste forskningen och fördjupa mig ytterligare inom detta område. Sedan jag började utbilda mig inom hälsa på 90-talet, har jag fått förtroendet att undervisa andra terapeuter och skolmedicinska yrkesutövare som sjuksköterskor och läkare i ett flertal ämnen relaterade till mitt yrke. 1

2 Om näringsmedicin Kostens och näringens betydelse för hälsa Kroppen består av massor med celler, som alla är beroende av näring. För att kroppen skall må bra, behöver den förutom rätt bränsle, även avlastas från störande element som hindrar den från att fungera optimalt. Nedsatt hälsa, stress, födoämnesöverkänsligheter och miljögifter gör att kroppen förbrukar mer av vissa näringsämnen. Näringsbrister och näringsobalanser kan även vara resultatet av ett för lågt intag av nödvändiga näringsämnen samt bero på en nedsatt förmåga att kunna tillgodogöra sig de näringsämnen som serveras. Många nedsatta hälsotillstånd kan förbättras eller läka ut helt med hjälp av livsstilsförändringar, individuellt anpassad kost och kosttillskott. Vad är näringsmedicin? En näringsmedicinares mål är att främja hälsa genom att rekommendera ett skräddarsytt program bestående av kost och kosttillskott. Man tillämpar kunskapen om hur kosten, vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, fettsyror, antioxidanter m.m. påverkar kroppens anatomi, fysiologi och biokemiska funktioner. Vissa näringsmedicinare, inklusive jag själv, tar även vara på örternas läkande kraft. Som näringsmedicinare arbetar jag utifrån ett koncept som kallas funktionsmedicin, vilket har sina rötter i biokemisk vetenskap och är ett område inom hälso- och sjukvården som gör tidiga bedömningar för att förbättra olika funktioner i kroppen. Inom funktionsmedicinen använder man den konventionella medicinens kunskaper tillsammans med komplementärmedicinska metoder för att identifiera och behandla ohälsa samt tillämpar metoder som behandlar orsaken istället för att endast dämpa symptomen. Utöver att stödja kroppens naturliga läkningsprocess med läkande kost, näring och örter kan behandlingen inkludera individuella råd gällande träning, avgiftning och stressreducering m.m. Vilka hälsoobalanser kan behandlas med näringsmedicin? Många av de som kommer till mig har tidigare varit i kontakt med den skolmedicinska vården utan att få någon hjälp med sina besvär, varför jag har fått en stor erfarenhet och kunskap inom de områden där skolmedicinen har sina begränsningar eller inte räcker till. Exempel på hälsoobalanser som jag har stor erfarenhet av att behandla är: Mag- och tarmproblem Hormonella obalanser Nedstämdhet Nedsatt immunförsvar Sköldkörtelbesvär Trötthet Autoimmuna tillstånd Binjurerelaterade besvär Sömnstörningar Led- och muskelbesvär Stressymptom Hudproblem Allergier Övervikt Håravfall Näringsmedicin är dock tacksamt vid de flesta kroniska tillstånd och hälsoobalanser! Jag har även valt att fördjupa mig extra mycket inom kost och har stor kunskap om olika kosthållningar inklusive vegetarisk kost, vegankost och raw food. Känner du dig frisk, men ändå vill få råd om hur du kan optimera din hälsa? De flesta som söker min hjälp har hälsoproblem, men inte alla. Känner du dig frisk men ändå vill få råd om hur du kan optimera din hälsa med kost och kosttillskott, så hjälper jag dig gärna. 2

3 Näringsmedicinsk behandling Med hjälp av den information du ger mig, senaste forskning och många års erfarenhet av att behandla olika hälsoobalanser ger jag dig de bästa råd jag kan för att du ska få bästa tänkbara förutsättningar. Behandlingen består av ett individuellt anpassat program bestående av kost och kosttillskott (näring och örter) samt även livsstilsråd, i det fall det finns behov av detta. Många gånger är det felaktig kost en bidragande faktor till att vi skapar obalanser och ohälsa, varför det är bra om du ställer in dig mentalt på kostomläggning innan du kommer till mig. Förenklat kan man säga att jag arbetar i 4 steg: 1. Detektivarbete Jag utför ett omfattande detektivarbete där jag tar jag hänsyn till din hälso/sjukdomshistoria, nuvarande situation, genetik, miljö, kosthållning, livsstil, läkemedelsintag m.m. och försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför ohälsa har uppstått. 2. Undervisning Jag förklarar hur dina symptom kan hänga samman med kost, näringsbalans och livsstil samt vad du kan göra åt det, så att du själv kan ta större kontroll över din hälsa. 3. Behandling Jag lägger upp ett individuellt anpassat program bestående av kost och kosttillskott i syfte att stödja kroppens funktioner och vid behov ger jag även livsstilsråd för att underlätta läkning. För ett lyckat behandlingsresultat är det viktigt att lägga upp behandlingen stegvis och prioritera de funktioner som behöver stödjas först, så att näringsupptag och andra funktioner ska fungera så bra som möjligt i kroppen senare. Man kan jämföra det med att skala av en lök, där man tar lager för lager. 4. Uppföljning Vid varje uppföljande konsultationstillfälle ger jag dig ett nytt behandlingsförslag, anpassat efter de aktuella omständigheterna. Jag kommer troligtvis föreslå regelbundna uppföljningar av din behandling tills dess att din hälsa är stabil (eller tills vi kommer överens om annat). Oftast är det lämpligt med en uppföljning 4-8 veckor efter första konsultationstillfället. Hur länge du går på behandling beror på ett flertal faktorer som t ex. symptombild och hur länge du haft dem, samt vilka investeringar du är villig att ge din hälsa i form av engagemang och ekonomi. Normalt brukar en kraftig obalans tar cirka 6 12 månader att behandla, men det kan ta både kortare och längre tid. När du är färdigbehandlad hos mig, eller om du av någon annan anledning vill avsluta din behandling, lägger jag gärna upp ett långsiktigt egenvårdsprogram till dig anpassat efter dina behov, för att på så vis undvika att gamla hälsoproblem återkommer. 3

4 Mina analysmetoder och verktyg För att kunna lägga upp ett individuellt anpassat program bestående av kost och kosttillskott, behöver jag veta vad som ger upphov till dina besvär. För att förstå den bakomliggande orsaken använder jag mig av olika verktyg. Hälsoutvärdering (anamnes): Mitt absolut viktigaste verktyg är hälsoutvärderingen, ett frågeformulär angående din hälsostatus, som du får fylla i hemma i lugn och ro innan konsultationstillfället. Hälsoutvärderingen ger mig viktig information om dina symptom, tidigare behandlingar och sjukdomshistoria, eventuell läkemedelsbehandling, intag av eventuella kosttillskott, din kosthållning, livsstil, miljö, genetik och mycket mer. Denna information gör det möjligt för mig att kunna utvärdera näringsobalanser och funktionsnedsättningar i kroppen och därmed förstå den bakomliggande orsaken till olika symptom. Eftersom hälsoutvärderingen är det underlag som större delen av behandlingen baseras på, bör du lägga ner lite extra tid och möda på att fylla i denna. Levande blodanalys: Med hjälp av ett mörkfältsmikroskop analyserar jag ditt blod i levande tillstånd direkt på mottagningen, samtidigt som du får betrakta det direkt på en dataskärm som är ansluten till mikroskopet. I blodanalysen kan man bland annat se tecken på vissa näringsbrister, matsmältningsfunktionen, immunförsvarsaktiviteten, blodets koaguleringsförmåga m.m. Med åren har det vuxit fram olika teorier och spekulationer angående vad man kan se i en levande blodanalys, vissa mer ifrågasatta än andra. Min utgångspunkt då jag analyserar blod är den skolmedicinska läran om blodet, dvs. hematologi. Kroppsdiagnostik utvärdering av fysiska tecken och kroppskonstitutionen Färg- och strukturförändringar på hud, hår, naglar, tunga och slemhinnor, ger vägledning om kroppens hälsostatus. Många gånger ger även platsen för förändringarna information om specifika organ- eller näringsobalanser. Några exempel är utslag på hakan, vita fläckar på naglarna, pigmentfläckar i ansiktet, hårbortfall av ögonbryn, generande hårväxt, var din kropp föredrar att lagra fett, benstruktur m.m. Ditt kroppsspråk och hur du kommunicerar ger även information om din neurologiska och hormonella status. Mycket av det jag noterar visuellt finns även som frågor i hälsoutvärderingen. Laboratorieanalyser: Laboratorieanalyser såsom funktionsanalyser och hårmineralanalys ingår inte i besöksavgiften, men kan vara ett bra komplement till övrig behandling, även om de oftast inte är nödvändiga för ett lyckat behandlingsresultat. Dessa analyser erbjuder jag för närvarande endast de klienter som går på behandling hos mig. - Funktionsmedicinska analyser påvisar många viktiga indikationer som behövs för att fastställa kroppens biokemiska status och därmed också kunna verifiera eventuella funktionsnedsättningar i ett organ. Dessa analyser utgör ett värdefullt komplement till de analyser som görs inom sjukvården. För analys av testerna anlitas bland annat högkvalitativa laboratorier som Labrix Clinical Services och Genova Diagnostics. - Hårmineralanalysen visar kroppens mineralstatus samt förekomsten av eventuella tungmetaller. Mineralernas relation till varandra påverkar kroppens metabolism, organfunktioner och ditt känsloliv. Analysen visar vad som lagrats i kroppen under en tidsperiod, medan blodprov endast visar med exakthet vad som finns i blodet just vid provtagningstillfället. Håranalysen sänds till Trace Elements laboratorier i USA. 4

5 Konsultation på mottagningen i Stockholm eller via Skype? Konsultation på mottagningen i Stockholm eller via Skype? Båda har sina för- och nackdelar. Jag har arbetat med konsultationer på olika mottagningar sedan i slutet av 1990-talet och det har varit enkelt när både jag och klienten har befunnit oss på samma ort. Många har rest från andra städer eller länder för att få komma på en konsultation, men eftersom avståndet kan bli för långt både för en första konsultation och regelbundna uppföljningar har allt fler börjat efterfråga konsultation på distans. Vad är skillnaden? Under ett fysiskt besök på mottagningen har jag bland annat möjlighet att göra levande blodanalys, vilket har sina fördelar, inte minst pedagogiskt. Under en konsultation via Skype kan jag av naturliga skäl inte göra någon levande blodanalys, men jag har å andra sidan utvecklat min hälsoutvärdering (frågeformulär om hälsostatus) så att den ger mig den viktigaste informationen som jag behöver för att kunna utföra ett bra arbete. I och med att jag har fler tider till förfogande via Skype än på mottagningen, är det lättare att få en tid via Skype än på mottagningen. Du kan själv välja om du vill börja med en konsultation på mottagningen och sedan göra uppföljande konsultation på mottagningen eller via Skype, alternativt göra en första konsultation via Skype och sedan göra uppföljande konsultation på mottagningen eller via Skype. Nedan kan du läsa om hur de olika alternativen ser ut, vad det kostar och hur det går till. Konsultation på mottagningen Nybesök på mottagningen: Genomgång av hälsoutvärdering Kroppsdiagnostik (hud, hår, naglar, tunga, kroppstyp) Levande blodanalys på mottagningen Genomgång av ev. laboratorieanalys i mån av tid Behandlingsförslag med kost och kosttillskott Livsstilsråd vid behov Omfattande kostinformation med generella kostråd, recept och annan matnyttig information Pris: 1350 SEK Konsultation via Skype Första konsultation via Skype: Genomgång av hälsoutvärdering Kroppsdiagnostik (hud, hår, naglar, tunga, kroppstyp) Genomgång av ev. laboratorieanalys i mån av tid Behandlingsförslag med kost och kosttillskott Livsstilsråd vid behov Omfattande kostinformation med generella kostråd, recept och annan matnyttig information Pris: 1200 SEK Återbesök på mottagningen: Genomgång av din nuvarande hälsostatus Kroppsdiagnostik (hud, hår, naglar, tunga) Levande blodanalys på mottagningen Genomgång av ev. laboratorieanalys i mån av tid Behandlingsförslag med kosttillskott Pris: 900 SEK Uppföljande konsultation via Skype: Genomgång av din nuvarande hälsostatus Kroppsdiagnostik (hud, hår, naglar, tunga) Genomgång av ev. laboratorieanalys i mån av tid Behandlingsförslag med kosttillskott Pris: 600 SEK 5

6 Konsultation på mottagningen i Stockholm Nybesök på mottagningen i Stockholm (1350 SEK) Under ett nybesök på mottagningen går vi igenom din hälsoutvärdering (som jag ar dig i samband med att du bokar tid). Under konsultationen noterar jag din kropps signaler och fysiska tecken på hud, hår, naglar, tunga, kroppstyp m.m. (det är dock inte alltid jag hinner berätta om allt jag ser) samt gör en levande blodanalys direkt på mottagningen. Jag förklarar även hur dina symptom kan hänga samman med t.ex. livsstil, kost och näringsobalanser. I mån av tid ingår även genomgång av eventuell laboratorieanalys, men i det fall vi inte hinner så har du möjlighet att prioritera analysgenomgång framför en blodanalys eller boka tid för en extra konsultation. Med hjälp av informationen som jag samlat in under konsultationen utarbetar jag sedan ett behandlingsförslag med kosttillskott och kostråd. Vid behov ger jag även livsstilsråd för att underlätta läkning. Efter vårt möte ar jag dig även ett omfattande dokument med kostkunskap, lite enkla recept och annan matnyttig information så att du lättare lyckas med kosten. Du kommer även att få ett dokument med lite tips och råd för att underlätta din behandling. Ett nybesök på mottagningen tar max 1,5 timme. Återbesök på mottagningen i Stockholm (900 SEK) Oftast är det lämpligt med en uppföljning fyra till åtta veckor efter den första konsultationen. Jag följer upp genom att ställa frågor gällande din hälsa utifrån den dokumentation jag har från dig sedan tidigare samt den nya informationen du ger mig under ditt återbesök. Precis som vid en första konsultation noterar jag din kropps signaler och fysiska tecken samt gör en levande blodanalys direkt på mottagningen. I mån av tid ingår även genomgång av eventuell laboratorieanalys, men i det fall vi inte hinner så har du möjlighet att prioritera analysgenomgång framför en blodanalys eller boka tid för en extra konsultation. Med hjälp av informationen jag samlat in under konsultationen utarbetar jag ett nytt behandlingsförslag, i syfte att hjälpa din kropp vidare i läkningsprocessen Ett återbesök på mottagningen tar max 1 timme. Så här förbereder du dig inför ett besök hos mig. 1. Inför ett nybesök skriver du ut, fyller i och tar med dig hälsoutvärderingen som jag sänder till dig via i samband med att du bokar tid. 2. Inför ett nybesök vill jag även att du tar med dig eventuella läkemedel och kosttillskott som du använder regelbundet, inklusive innehållsförteckning samt bipacksedel. Om du har ett stort apotek med diverse kosttillskott hemma, tar du endast med dig de du använt nyligen eller använder just nu. I det fall du börjat medicinera med ett nytt läkemedel efter det senaste konsultationstillfället, vill jag att du tar med dig både läkemedlet samt bipacksedeln. 3. Inför ett nybesök får du gärna (ej krav) ta med kopior av analyssvar från provtagningar som är mindre än två år gamla. I det fall du fått nya provsvar efter den senaste konsultationen, får du gärna ta med dig dessa. 4. Eftersom många är allergiska är jag tacksam för om du inte använder parfym eller röker strax innan ditt besök hos mig. Besöksadress mottagning: Total Rehab. Karlsviksgatan 16 NB, Stockholm Karlsviksgatan är en parallellgata till Sankt Eriksgatan, som löper från Hantverkargatan vid Fridhemsplan ner till Norr mälarstrand. Ingången till mottagningen sker via porten (portkod 4169). Mottagningen ligger en halv trappa ner och det står Total Rehab på dörren. Närmaste tunnelbanestation är Fridhemsplan, uppgång mot Drottningholmsvägen. Åker du buss kan du välja mellan följande alternativ: buss 1, 3, 4, 40, 49, 62 eller buss 69 till Fridhemsgatan. Längs Norr Mälarstrand finns det gott om parkeringsmöjligheter för den som åker bil, men har du tur finns det även parkeringsplatser på gatan eller runt hörnet. 6

7 Konsultation via Skype Konsultation via Skype är ett ekonomiskt, funktionellt och tidseffektivt sätt att mötas på, då jag utför en del av arbetet före och efter själva samtalet. Skype är särskilt värdefullt när avståndet är långt eller du av olika skäl inte har möjlighet att besöka mottagningen. De flesta som har lång resväg har valt att komma till mottagningen första gången och därefter göra sina hälsouppföljningar via Skype, vilket är en bra kombination, då det största informationsutbytet sker under första konsultationen. Konsultationstiden blir i praktiken längre än vad som anges nedan, eftersom jag kommer att ägna tid åt att förbereda mig inför konsultationen samt sammanställa behandlingsförslag och annan information efter vårt samtal. Tiden nedan anger alltså den maximala tid du och jag kommunicerar via Skype. Första konsultation via Skype (1200 kr) Inför en första konsultation via Skype har jag läst igenom din hälsoutvärdering (som jag ar dig i samband med att du bokar tid) och de eventuella provsvar som du sänt till mig i förväg, via eller vanlig post. Under konsultationen går jag igenom din hälsoutvärdering och ställer kompletterande frågor. I den mån det är möjligt noterar jag även din kropps signaler och fysiska tecken på hud, hår, naglar, tunga, kroppstyp m.m. (det är dock inte alltid jag hinner berätta om allt jag ser). Jag förklarar även hur dina symptom kan hänga samman med t.ex. livsstil, kost och näringsobalanser. I mån av tid ingår även genomgång av eventuell laboratorieanalys, men i det fall vi inte hinner så har du möjlighet att boka tid för en extra konsultation. Med hjälp av informationen jag samlat in under konsultationen utarbetar jag sedan ett behandlingsförslag med kosttillskott och kostråd samt vid behov även livsstilsråd, som jag skickar till dig via efter konsultationen. Du får även ett omfattande dokument med kostkunskap, lite enkla recept och annan matnyttig information så att du lättare lyckas med kosten. Du kommer även att få ett dokument med lite tips och råd för att underlätta din behandling. En första konsultation via Skype tar max 1 timme via Skype. Uppföljande konsultation via Skype (600 kr) Oftast är det lämpligt med en uppföljande konsultation fyra till åtta veckor efter vårt första möte. För att vi ska utnyttja tiden så effektivt som möjligt, vill jag att du innan vår bokade tid, ar mig en kort uppdatering om hur du har mått sedan vårt förra konsultationstillfälle. Jag följer upp genom att ställa frågor gällande din hälsa utifrån den kortare sammanfattning du mailat mig i förväg innan konsultationstillfället samt den nya informationen du ger mig under själva konsultationen. Precis som vid en första konsultation kommer jag i den mån det är möjligt även notera din kropps signaler och fysiska tecken på hud, hår, naglar, tunga, kroppstyp m.m. (det är dock inte alltid jag hinner berätta om allt jag ser). I mån av tid ingår även genomgång av eventuell laboratorieanalys, men i det fall vi inte hinner så har du möjlighet att boka tid för en extra konsultation. Med hjälp av informationen jag samlat in under konsultationen utarbetar jag ett nytt behandlingsförslag, i syfte att hjälpa din kropp vidare i läkningsprocessen. Informationen sänder jag till dig via efter konsultationen. En uppföljande konsultation via Skype tar max 30 minuter. Så här förbereder du dig inför en konsultation via Skype 1. Inför en första konsultation fyller du i hälsoutvärderingen (som jag ar dig i samband med att du bokar tid) och sänder den till mig, så att jag har den senast dagen före konsultationstillfället. Du kan antingen skicka hälsoutvärderingen via vanlig post eller skanna in och a den till mig 2. Handlar det om en uppföljande konsultation via Skype, så vill jag att du ar mig en kort uppdatering om din nuvarande hälsostatus, så att jag har informationen senast dagen innan konsultationstillfället. 3. Ha tillgång till eventuella läkemedel och kosttillskott som du använder regelbundet, samt innehållsförteckning och/eller bipacksedel under vårt samtal. 4. Inför en första konsultation får du gärna (ej krav) sända med kopior av analyssvar från provtagningar som är mindre än två år gamla. Vid en uppföljande konsultation, får du gärna sända med kopior på nya provsvar tillsammans med din hälsouppdatering. 7

8 Om tiden inte räcker? Vanligtvis räcker 60 respektive 30 minuter för en första respektive uppföljande konsultation via Skype. Har du inte sänt mig någon uppdatering gällande din hälsa på förhand eller har många frågor kan det ta längre tid. Tid utöver vår bokade tid, debiteras med 15 kr per minut. Det här behöver du för att kunna Skypa Ladda ner Skype gratis till din telefon, dator eller surfplatta på När du har testat att din utrustning fungerar och vi har bytt kontaktuppgifter med varandra är det sedan fritt fram att Skypa kostnadsfritt över hela världen. Du behöver ha högtalare och mikrofon i din dator. Har du inte det, kan du köpa ett enkelt headset och koppla in i stället. Jag måste kunna se dig under vårt samtal, varför det är ett krav att du har en fungerande kamera. Hit skickar du din ifyllda hälsoutvärdering och eventuella provsvar När du ar din hälsoutvärdering eller hälsouppdatering, så får du gärna skriva Skypekonsultation BW i ämnesrutan samt bifoga informationen som fil. På så vis vet mina medarbetare att informationen är privat och att de ska vidarebefordra et direkt till mig. Har du bokat en första konsultation via Skype och önskar skicka din hälsoutvärdering och eventuellt kopior på provsvar eller annan information med vanlig post, gör du det till denna adress: Att. Beatrice Wicklund W Lifestyle Organics c/o MP2 Development Boktryckarvägen Stockholm Inköp och kostnad för kosttillskotten Kostnaden för ett bra näringsstöd under behandlingen brukar ligga på mellan SEK per månad. Produkterna du får rekommenderade är av högsta möjliga kvalitet i fråga om renhet och biotillgänglighet. Du har möjlighet, men ingen skyldighet, att köpa kosttillskotten jag rekommenderar för din behandling via mig. I det fall du önskar inhandla kosttillskotten via mig kan du antingen köpa kostillskotten direkt på mottagningen eller beställa dem via min webbshop. I webbshopen finner du även andra hälsosamma produkter som jag inte lagerför på mottagningen. Frågor mellan sessionerna Jag har kontakt med många människor i mitt arbete. För att jag ska ha tid och kraft att fortsätta utöva mitt yrke kan jag därför inte svara på frågor mellan konsultationerna. Ett tips är att du i första hand söker svaren i den skriftliga information du får av mig i samband med konsultationen. Hittar du inte svaren där, ber jag dig spara dina frågor till vår nästa konsultation, alternativt att du bokar en extra session via Skype där vi går igenom dessa. En extra session för frågor via Skype kostar 300 SEK för 15 minuter. Får du besvär av de kosttillskott jag rekommenderat och inte lyckas hantera detta på egen hand med hjälp av den skriftliga informationen du får av mig efter det första konsultationstillfället, bör du dock kontakta mig så att jag kan justera ditt behandlingsförslag. Sekretess Jag tillämpar sekretess och dina dokument förvaras i låst skåp/rum och tas bort på ett säkert sätt när du varit inaktiv hos mig i tre år. Fler trygghetsvillkor hittar du här. 8

9 Bokning, avbokning och missad session Min målsättning är att kunna hjälpa så många som möjligt och mina möjligheter att utföra konsultationer är begränsade till vissa dagar och tider. Jag vill därför be dig att vara seriös både när du bokar och avbokar konsultationer då det genom åren har varit ett problem med sena avbokningar och missade konsultationstillfällen. För att förebygga att detta inträffar tillämpar jag därför strikt nedanstående villkor, vilka du även godkänner genom att boka tid hos mig: Bokningsvillkor 100 % av den bokade tiden debiteras för avbokningar som sker inom 24 timmar eller för uteblivna konsultationstillfällen. Undantaget är ohälsotillstånd som kan styrkas med läkarintyg. Så här avbokar du din tid Avbokning sker via . Boka tid Önskar du boka tid, är du varmt välkommen att skicka mig ett för att få förslag på tider. Ange gärna vad du söker hjälp för, så att jag kan svara dig om det är något jag tror att jag kan hjälpa dig med. Obs! Om det har gått mer än två år sedan du konsulterade mig senast, är det ofta nödvändigt med ett nybesök alternativt en första konsultation via Skype, då mycket kan ha hänt i kroppen under denna tid. Sammanfattning priser och kostnader ( ) Näringsmedicinen hör än så länge till komplementärmedicinen. Behandlingen är inte subventionerad av landstinget och såväl konsultationsavgiften som kosttillskotten är momsbelagda, vilket också påverkar kostnaderna. Nybesök på mottagning: Återbesök på mottagning: Första konsultation via Skype: Uppföljande konsultation via Skype: Extra session för frågor via Skype: Månadskostnad för kosttillskott: Funktionsanalyser och hårmineralanalys: 1350 SEK 900 SEK 1200 SEK 600 SEK 300 SEK SEK prisinformation finns att få vid förfrågan Alla priser är inklusive moms. Företaget är godkänt för F-skatt. Så här betalar du Jag tar tyvärr inte emot kort, så jag ber dig att betala med kontanter vid dina besök. Räkna både in besökskostnaden, samt kostnaden för kosttillskotten om du väljer att handla dem hos mig. Närmaste bankomat finns vid Fridhemsplan. Vid konsultationer via Skype betalar du i förskott mot faktura som jag mejlar till dig i samband med din bokning. Önskar du beställa kosttillskott, laboratorieanalyser eller andra varor, fungerar det likadant som vid en Skypekonsultation, dvs. jag sänder dig en faktura via och när din betalning har kommit in, skickar jag kosttillskotten till dig. Det snabbaste sättet är dock att beställa produkter via min webbshop, där du antingen kan betala med kort eller mot faktura. Kontaktuppgifter: Webbsida: 9

AnaFysen. AnaFysen FriskVård. FriskVård. Vi hjälper dig att må lite bättre. en Hårmineralanalys ditt behov av vitaminer/mineraler.

AnaFysen. AnaFysen FriskVård. FriskVård. Vi hjälper dig att må lite bättre. en Hårmineralanalys ditt behov av vitaminer/mineraler. AnaFysen Hårmineralanalys AnaFysen AnaFysen 22 22 år år 24 1991-2013 1991-2013 1991-2015 Vi hjälper dig att må lite bättre vårt vårt mål mål är är att att vara vara långtidsfrisk långtidsfrisk Kontrollera

Läs mer

FriskVård. Vi hjälper dig att må lite bättre vårt mål är att vara långtidsfrisk

FriskVård. Vi hjälper dig att må lite bättre vårt mål är att vara långtidsfrisk AnaFysen 22 år 1991-2013 Vi hjälper dig att må lite bättre vårt mål är att vara långtidsfrisk Kontrollera med en Hårmineralanalys ditt behov av vitaminer/mineraler. Tidsbokning/information 08 540 621 20

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

förstå din hunds hudhälsa

förstå din hunds hudhälsa förstå din hunds hudhälsa det är inte ovanligt Hudproblem är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan uppstå pga flera olika orsaker t.ex. infektioner, parasiter eller allergier. Många underliggande

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

SANAMIN. När din hälsa är viktig

SANAMIN. När din hälsa är viktig SANAMIN När din hälsa är viktig Känner du igen dig? Infektionskänslighet - Allmän trötthetskänsla Huvudvärk Sömnproblem Oro/rastlöshet Allergier och hudbesvär Muskelsmärtor Diffus ledvärk Låg stresströskel

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Ge din häst mer livsglädje

Ge din häst mer livsglädje Ge din häst mer livsglädje Det bästa från naturen Hästar med en hälsosam och ett starkt immunförsvar har sällan hälsosamma problem. Hästar i naturen äter ofta upp mot 60 olika växter varje dag och rör

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Som medlem i Hälsoklubben får du:

Som medlem i Hälsoklubben får du: Visst vill vi vara friska och må bra, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsoklubben får du den inspiration och motivation du behöver för att steg för

Läs mer

EXEMPEL Ett hälsopaket med 3 träffar kan till exempel se ut så här:

EXEMPEL Ett hälsopaket med 3 träffar kan till exempel se ut så här: EnergiBalans är ett komplett kostdataprogram som du använder när du ger kostråd till dina klienter. Här får du veta mer om hur allt fungerar och tips på hur du kan arbeta med programmet. ARBETA TIDSEFFEKTIVT

Läs mer

Teamarbete Reumatologi SUS

Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Tidigt kontakt med teamet Regelbundna teammöten Teambedömning vid sjukskrivning > 6 veckor 3 olika rehabprogram Undervisningsserie: - Öppen för alla

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi. Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi

Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi. Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi Vad är Integrativ Zonterapi? En behandlingsmetod som är dokumenterad mer än 5000 år tillbaka i tiden. Den sätter igång kroppens alla celler till samarbete för

Läs mer

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare,

Läs mer

Cecilia Östman. mood sense beauty HUDVÅRDSSTUDIO HELSINGBORG. sinnesstämning känsla skönhet

Cecilia Östman. mood sense beauty HUDVÅRDSSTUDIO HELSINGBORG. sinnesstämning känsla skönhet Cecilia Östman mood sense beauty HUDVÅRDSSTUDIO HELSINGBORG sinnesstämning känsla skönhet Mitt namn är Cecilia Östman. Varmt välkommen till mig och min salong Hudvårdsstudion. Jag är cidesco diplomerad

Läs mer

Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare!

Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare! Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare! Lifestyledagen - Nacka strand LiviaCare är ett unikt koncept inom företagshälsa. Vi arbetar inom tre områden; främjande hälsa, ledarskap och seminarier.

Läs mer

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare,

Läs mer

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping Grundkurs - Öronakupunktur Öronakupunktur är precis som namnet

Läs mer

Information om del 2 av TEDDY-studien

Information om del 2 av TEDDY-studien TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg 2 07-08-07 10.40 Sida 1 Information om del 2 av TEDDY-studien TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg 2 07-08-07 10.40 Sida 2 Information om TEDDY-studiens..

Läs mer

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 Hej! Nu är det bara ungefär en månad kvar till avresa till Japan och det har blivit dags för det sista deltagarbrevet innan vi reser. Med det här brevet medföljer en packlista som vi anser är bättre än

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

För hundar med hudproblem DermaFlex

För hundar med hudproblem DermaFlex För hundar med hudproblem DermaFlex Produkter som ingår i Aptus lila serie. 2 Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

Människans Resurser HÄLSOKONCEPT. för moderna människor

Människans Resurser HÄLSOKONCEPT. för moderna människor Människans Resurser HÄLSOKONCEPT för moderna människor Människans uppfattning om hälsoåtgärder De flesta människor har en alltför snäv syn på vad hälsa och olika hälsoåtgärder innebär. De är övertygade

Läs mer

Vanliga frågor och svar. Produkten

Vanliga frågor och svar. Produkten Vanliga frågor och svar Produkten 1. Varför behöver jag Superfruits antioxidant? Vår kropp producerar hela tiden något som kallas fria radikaler. Dessa är skadliga för våra celler och största orsaken till

Läs mer

FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE

FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE PRESENTATIONSÖVERSIKT Carl Rehnborg och berättelsen om NUTRIWAY Utmaningar gällande sund kost Färga din kost Sund kost. Sund livsstil. Dela välbefinnandet

Läs mer

Mineralet för kraft och energi

Mineralet för kraft och energi Vetenskap Magnesium Magnesium hjälper oss att få mer energi, mer ork och bättre förmåga att motstå flera sjukdomar. Susanna Larsson, forskare på Karolinska Institutet i Solna, berättar att 24 000 personer

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

Han lämnade vårdcentralen öppnade mottagning inom. Functional Medicine

Han lämnade vårdcentralen öppnade mottagning inom. Functional Medicine Functional Medicine Han lämnade vårdcentralen öppnade mottagning inom Functional Medicine Peter Martin var mitt uppe i sin ST-utbildning i allmänmedicin då han gick in i väggen och blev sjukskriven för

Läs mer

Jag ger olika kurser inom hälsa och personlig utveckling. Dessa sker fortlöpande under året i Örebro eller ibland på annan ort om så önskas.

Jag ger olika kurser inom hälsa och personlig utveckling. Dessa sker fortlöpande under året i Örebro eller ibland på annan ort om så önskas. Varmt Välkommen att boka din tid. Tid som inte avbokas 24 timmar innan debiteras 50% av priset. Massage eller annan kroppsbehandling rekommenderas ej vid förkylning, feber eller före graviditet v. 16.

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

mer liv än någonsin!

mer liv än någonsin! De syns inte men mer liv än någonsin! ProBion - den smarta tabletten. ProBion innehåller livskraftiga mjölksyrabakterier inbäddade i en sinnrik struktur. Mjölksyrabakterier är naturliga och utgör ett historiskt

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

Pass 3 av7: Fortsättning produktkunskap och vilka produkter som passar för vem. 2013-05-14

Pass 3 av7: Fortsättning produktkunskap och vilka produkter som passar för vem. 2013-05-14 Välkommen! Ta fram papper och penna, stäng dörrar, TV och annat som kan störa, det blir mycket information på kort tid. -18år i Sverige - 33 år världen och detta är bara början! 1 Utbildningenär fördelad

Läs mer

Body Code studie 2012-2013

Body Code studie 2012-2013 Body Code studie 212-213 Metod och förutsättningar: Studien gick över ca ett halvt år och bestod av 77 sessioner på 2 klienter, varje har fått minst 3 ar, varierande upp till max 7 sessioner. Klienten

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Aeroba tester (Vo2max, Nyttjandegrad & Arbetsekonomi)

Aeroba tester (Vo2max, Nyttjandegrad & Arbetsekonomi) PRISLISTA TJÄNSTER - FYSTESTER (INDIVID) Hälsotester inkl. rådgivning Blodtrycksmätning Mätning av hemoglobinkoncentration (blodvärde) inkl. råd Muskel och Fettmätning - bioimpedans Muskel, Fett & Ämnesomsättningstest

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Laboratorium. Patientjournal. Personalakt

Laboratorium. Patientjournal. Personalakt Riktlinjer för tillförlitlig alkohol- och drogtestprocess Bakgrund De centrala organisationerna på arbetsmarknaden har tillsammans med representanter från Datainspektionen, Socialstyrelsen, Swedac samt

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

Passion för livet SenioriForm. Högskolan 20130312

Passion för livet SenioriForm. Högskolan 20130312 Passion för livet Högskolan 20130312 Introduktion Hälsa - ohälsa Frisk- sjuk Varför ska vi röra oss och belasta kroppen? Motivation och bryta vanor Säkerhet Inre miljö Utemiljö Fallolyckor i hemmet. Förebyggande

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer hudvårdsutbildning

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer hudvårdsutbildning ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer hudvårdsutbildning 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer hudvårdsutbildning 1. Har du övervägt en hudvårdsutbildning med ekologisk

Läs mer

De farliga kosttillskotten

De farliga kosttillskotten De farliga kosttillskotten Johan Öhman Föreläsare och utbildare i dopnings- och kosttillskottsfrågor, Bosse och Johan Utbildning. Medförfattare till handbok i antidopingarbetet Ren träning En handbok kring

Läs mer

Underbara Du! Det bästa som hänt dig är -DU, visste du det?

Underbara Du! Det bästa som hänt dig är -DU, visste du det? Varmt Välkommen att boka din tid. Tid som inte avbokas 24 timmar innan debiteras 50% av priset. Massage eller annan kroppsbehandling rekommenderas ej vid förkylning, feber eller före graviditet v. 16.

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion.

Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion. Hårmineralanalys och tolkning av muskelfunktion. Muskeltrötthet eller muskelkramper kan bero på många faktorer. Stress, ärftlighet, hård träning, toxinbelastning eller näringsobalans. Man kan hitta många

Läs mer

Investera i en av era största händelser i livet...

Investera i en av era största händelser i livet... Bröllop 2012/2013 Investera i en av era största händelser i livet... För mig är bröllopsfotografi någonting magiskt, när brudparen kontaktar mig så pirrar det till i magen som små fjärilar. Jag fullkomligt

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Skolkataloger SYV informerar

Läs mer

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak Av: Sofia Artursson, Akupunkturakademin 2008. Kort historik Intresset för fiskleveroljans hälsosamma effekter ökade i samband med

Läs mer

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet Mat och måltid i fokus för hemtjänst och LSS-verksamhet Innehåll Maten och näringens betydelse för kroppen...3 Energi och näring... 3 Kort om några näringsämnen... 4 Vid särskilda behov...7 Allergi och

Läs mer

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Varför har vi skapat denna kurs? Vi tror att alla människor oavsett nuvarande situation (ålder, hälsa, gener) kan förändra och förbättra sin hälsa och

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Quantumfysisk Mentorutbildning

Quantumfysisk Mentorutbildning Bröderna Tranberg Quantumfysisk Mentorutbildning Detta är en kurs för att hjälpa dig att nå din fullständiga potential i din personliga utveckling. Utbildningen vänder sig till alla som vill utvecklas

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Utbildningar & kurser hösten 2015

Utbildningar & kurser hösten 2015 Utbildningar & kurser hösten 2015 VÄLKOMMEN TILL FLERA intressanta föreläsningar Joe Pizzorno Isabelle och Meike från Metagenics PEKANA med Anita Kraut Hudens hälsa och Hälsokoncept IFM epigenetik Maghälsa

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Behandlingar Specialistgruppen AB

Behandlingar Specialistgruppen AB Behandlingar Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare, psykolog,

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Pass 1 av7: Produktkunskap och vilka produkter som passar för vem. wctele1av6 2013-03-06

Pass 1 av7: Produktkunskap och vilka produkter som passar för vem. wctele1av6 2013-03-06 Välkommen! Ta fram papper och penna, stäng dörrar, TV och annat som kan störa, det blir mycket information på kort tid. -18år i Sverige - 33 år världen och detta är bara början! 1 Utbildningenär fördelad

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer