INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola"

Transkript

1 INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat /thefre001

2 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv. Individuell bedömning Vilka åtgärder som utgör egenvård kan inte anges generellt utan är beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt föreskrifterna ska en bedömning göras i samråd med patienten och dess vårdnadshavare. Resultatet av bedömningen beror på vilka förutsättningar patienten har att själv klara av att utföra egenvården på ett säkert sätt eller instruera någon som hjälper till. En skiljelinje mellan hälso- och sjukvård och egenvård är om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal. Förskolan och skolan har ett ansvar för att barnen/eleverna får hjälp med sin egenvård, t ex ska ta medicin. I sådana fall där personalen inte klarar av att utföra åtgärden på ett säkert sätt kan åtgärden inte bedömas som egenvård i skolan. Förskolans/skolans roll Förskolechef/rektor som ansvarar för barnet/elevens placering får i samråd med vårdnadshavarna och personalen bedöma och besluta vem eller vilka som kan åta sig uppgiften i förskolan/skolan. Förskolan/skolan har ett ansvar för att barn/elever får hjälp med sin egenvård, t ex att ta medicin när barnet vistas i förskolan/skolan. Personalen måste då försäkra sig om att det är rätt barn, rätt medicin, rätt tidpunkt och att läkemedlet ges på ett korrekt sätt. Om personalen inte klarar av att utföra åtgärden på ett säkert sätt måste personalen föra tillbaka det till vårdnadshavarna och förskolechef/rektor. Förvaring av barns/elevers mediciner i förskola/skola Barnets/elevens vårdnadshavare ansvarar för att mediciner finns tillgängliga, att medicinerna inte har passerat utgångsdatum, att medicinerna är märkta med namn och personnummer och att en skriftlig ordination finns. I ordinationen ska det framgå hur och när läkemedlet ska ges. Mediciner som tas regelbundet ska förvaras i veckodosett. I princip ska medicinerna alltid förvaras inlåsta för att minska risken för intoxikationstillbud. När det gäller mediciner för akut bruk är det dock speciellt viktigt att de förvaras så att de går snabbt och lätt att nå. Det är viktigt att vårdnadshavare och personal kommer överens om en säker förvaring och att all berörd personal är informerad. Det är viktigt att det framgår hur berörd personal kan nå vårdnadshavarna under dagen. Det är också viktigt att rutiner finns för hur eventuell medicinering ska handhas vid utflykter från förskolan/skolan. Äldre elever kan ibland själva ta ansvara för sin medicinering. Blanketter och dokumentation I de fall behandlande läkare eller sjuksköterska och vårdnadshavarna kommit överens om att vårdnadshavarna instruerar personalen om barnet/elevens medicinering används blanketten Överenskommelse medverkan i egenvård (bilaga 1). I vissa fall bör hälso- och sjukvården tillsammans med vårdnadshavarna och förskolan/skolan dokumentera planeringen för egenvård i förskolan/skolan på avsett blankett som därefter lämnas till förskolan/skolan. Ett exempel är blanketten Diabetes under skoldagen plan för egenvård (bilaga 2) framtagen av nationella diabetesteamet. Ett annat exempel är barn med kraftiga allergier som kan riskera att utveckla en anafylaktisk reaktion. Barnläkare använder ibland blanketten Handlingsplan för akutmedicin för att informera om hur akutmediciner i en sådan situation ska tas. Denna blankett kan då kombineras med blanketten Överenskommelse medverkan i egenvård.

3 1(2) Datum Kopia till: Förskolechef/rektor Vårdnadshavare Skolsköterska (om elev) ÖVERENSKOMMELSE - MEDVERKAN I EGENVÅRD Denna blankett ska fyllas i när förskolans/skolans personal (förutom skolsköterskor) bistår barnet när läkemedel ska ges. Blanketten fylls i när läkemedelsbehandling påbörjas eller ändras. Personuppgifter Barnets/Elevens namn: Personnummer: Förskola/skola: Avdelning/klass: Ansvar Vårdnadshavare och personal ansvarar gemensamt för att rutinen för egenvård i förskola/skola följs. Personalen är vårdnadshavarens ställföreträdare i läkemedelshanteringen och ger läkemedlet enligt de instruktioner de fått. Personalen ska förvissa sig om att det är rätt läkemedel, rätt barn, rätt dos och rätt tidpunkt. Vårdnadshavare ansvarar för att: Aktuell och uppdaterad ordination finns Medicin finns på förskola/skolan Berörd personal är informerad Personalen ansvarar för: Genomförande enligt denna överenskommelse Dokumentation på egenvårdslista Läkemedel Dosering Denna ordination gäller (tidsperiod eller tillsvidare). Berörd personal Härmed ger jag följande personer tillstånd att i mitt ställe hjälpa mitt barn i sin medicinering/omvårdnad enligt ovan. Berörd personal signerar att de mottagit instruktion. Namn: Signatur: Namn: Signatur: Namn: Signatur: Blanketten reviderad /thefre001

4 2(2) Underskrifter Ort och datum: Underskrift av vårdnadshavare 1: Telefon till vårdnadshavare 1: Namnförtydligande vårdnadshavare 1: Ort och datum: Underskrift av vårdnadshavare 2: Telefon till vårdnadshavare 2: Namnförtydligande vårdnadshavare 2: Blanketten reviderad /thefre001

5 1(2) Datum DIABETES UNDER SKOLDAGEN PLAN FÖR EGENVÅRD Nationella diabetesteamet och Diabetes i skolan har tagit fram en individuell vårdplan för egenvård i skolan av diabetes. Varje barndiabetesmottagning är enligt lag skyldig att ansvara för att vårdplanen fylls i och se till att den efterlevs i samarbete med familj och skola. Personuppgifter Barnets/Elevens namn: Personnummer: Förskola/skola: Avdelning/klass: Kontaktuppgifter Vårdnadshavare 1: Telefon till vårdnadshavare 1: Vårdnadshavare 2: Telefon till vårdnadshavare 2: Diabetessjuksköterska: Telefon till diabetessjuksköterska: Sjukhus: Telefon till sjukhus: Viktig information vid för lågt blodsocker <3.5-4 mmol/l Kallas också insulinkänning eller hypoglykemi. Mina symptom på lågt blodsocker är: Åtgärder 1. Ge druvsockertabletter alternativt dl söt saft eller juice. 2. Vid behov, upprepa druvsockerdosen och ge eventuellt även en smörgås om det är mer än minuter till nästa måltid. OBS! Ge inte vätska till någon som är medvetslös och inte kan svälja! Åtgärdsplan om barnet/tonåringen är svårkontaktbar eller medvetslös: 1. Ring ambulans, telefon Uppge ditt namn och varifrån du ringer 3. Uppge barnets ålder och att barnet har diabetes 4. Beskriv tillståndet, till exempel slö eller medvetslös 5. Om möjligt och överenskommet ges glucagon 6. Ring vårdnadshavare Blanketten reviderad /thefre001

6 2(2) Blodsockertester Testar inte själv, får all hjälp av: Testar själv med hjälp av: Testar och tolkar blodsockret helt själv: Tar vanligen blodsockerprov kring klockan: Det här behöver jag ha hjälp med när det gäller blodsockertester: Insulin Jag kan inte självständigt bestämma dos och injicera insulin med min insulinpenna eller pump: Jag kan självständigt bestämma dos och injicera insulin med min insulinpenna eller pump: Personer som fått instruktioner i att bedöma insulindosen och i att injicera dosen eller dosera en i insulinpump: Det här behöver jag ha hjälp med när det gäller insulin: Måltid Klockslag Insulinsort Insulindos Mellanmål förmiddag Lunch Mellanmål eftermiddag Speciell information kring mat och mellanmål: Vid fysisk aktivitet Annan kompletterande information, ex åtgärd vid högt blodsockervärde: Planen är skriven den och gäller senast till den då ny plan diskuteras. Underskrifter Barnet/ungdomen: Skolpersonal: Vårdnadshavare 1: Vårdnadshavare 2: Ansvarig barndiabetesläkare/diabetessjuksköterska Blanketten reviderad /thefre001

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP 1 LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 5 Läkemedelshantering 6 - förvaring - ordination - iordningställande

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14)

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) 2010-04-14 DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) Delegering kan endast ges för enstaka arbetsuppgifter Delegering är alltid personlig Beslut om delegering kan gälla för

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare Häng med till Hjärntorget! Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare https://hjarntorget.goteborg.se Göteborgs Stad Majorna-Linné Hemsida: www.goteborg.se/majornalinne Telefon:

Läs mer

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING 2007-06-14. Reviderat 2008-09-16, 2010-04- 06, 2011-05-04 INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING Syftet är att informationen ska ge teoretisk kunskap till vårdpersonal och utgöra grund

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Diabetes hos skolbarn RÅD FÖR SKOLAN

Diabetes hos skolbarn RÅD FÖR SKOLAN Diabetes hos skolbarn RÅD FÖR SKOLAN 1 Ett stort tack till alla lärare, familjer och diabetesexperter som har kommenterat manuskriptet. Diabetes hos skolbarn råd för skolan Utgivare: Diabetesförbundet

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014-09-23 ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014 Innehållsförteckning: Elevhälsoplan - presentation Elevhälsoarbete arbetsgång, protokoll för EVK Lathund inför upprättande av åtgärdsprogram Handlingsplan

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Thomas Tryggvesson Dokumentansvarig Annika Lindquist Datum 2013-10-22 1 (10) Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kalmar kommun 2 (10) Innehåll

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel

Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel Örebro kommun 2014-05-07 Delegering. Läkemedel, Örebro kommun 1 Innehåll Vanliga läkemedelsgrupper...

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Sid 1(10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Instuderingsmaterial

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Inför delegering av insulin

Inför delegering av insulin GÄLLIVARE KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD 2013 04 27 Inför delegering av insulin 2 Delegering av insulin Checklista vid delegering av insulingivning Diabetes Mellitus

Läs mer

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES Sachsska barn- och ungdomssjukhuset En del av Södersjukhuset Diabetes, vad är det? Diabetes är en relativt vanlig sjukdom, cirka 8000

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP INSULIN- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 2010:659 4 Diabetes 5 - insulinbehandling 7 - förvaring - mäta

Läs mer