Säkerhetsinstruktioner och användningsråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsinstruktioner och användningsråd"

Transkript

1 1 Säkerhetsinstruktioner och användningsråd INLEDNING Däcket är den enda kontaktpunkten mellan fordonet och marken. Därför är det viktigt att användarna ser till att bevara däckens kvalitet och prestanda. Vi rekommenderar därför att man följer nedanstående säkerhetsinstruktioner och användningsråd. Dessa rekommendationer gäller med beaktande av eventuella mer restriktiva lokala bestämmelser, så som lagstiftning, föreskrivna krav osv. SÅ HÄR LÄSER DU ETT DÄCK? 225: däckets sektionsbredd i mm 45: däckserie (förhållandet mellan höjd och bredd, höjden i % av sektionsbredden: 45 %) R: radialstruktur 17: innerdiameter i tum ECE-godkännande enligt ECE-reglemente 30 och godkännandenummer Ljud Godkännande (buller): enligt direktiv 2001/43/EG 91: index för lastkapacitet W: hastighetsindex Däckseriens namn DOT: department of transportation (amerikanska transportministeriet) Tillverkningsvecka och -år Fabrikskod Storlekskod Valfri kod

2 2 Förklaring till annan märkning: Reinf: Reinforced : däck med högre lastkapacitet än vad som är normalt för storleken. Extra Load: Ny markering med samma betydelse som Reinf. XSE: X radialteknik S säkerhet E ekonomi N0 - N1 N2 - N3 K1 - K2 C1 H MO AO MO1 RO1 A Specifika märkningar från tillverkaren 3 PMSF = 3 Peak Mountain Snow Flake = 3-Peak Mountain-symbol med snöflinga Extra märkning på M+S-däck som anger att de klarar att köra under förhållanden med mycket snö. GREEN X-märkningen på sidan av ett MICHELIN-däck till personbil, transportbil eller fyrhjulsdriven bil, visar att det har bland den bästa energieffektiviteten på marknaden. Med den här märkningen åtar sig Michelin att minska fordonens bränsleförbrukning och därmed också deras CO 2 -utsläpp. VAL AV DÄCK l Valet av däck måste ske i överensstämmelse med lagstiftning och med den utrustning som fordons- eller däcktillverkaren eller en officiell organisation rekommenderar (storleks-, belastnings- och hastighetsindex, däckstruktur, osv.). l Beroende på gällande lagstiftning, och av tekniska skäl, är det endera obligatoriskt eller starkt rekommenderat, att man på samma axel använder två däck av samma typ. l Med däcktyp avser ECE-bestämmelse nr. 30 sådana däck mellan vilka det inte föreligger väsentliga skillnader, speciellt vad avser: - tillverkare, - däckets dimensionsangivelse, - användningskategori (användning på vanlig väg, snö, tillfälligt användande), - struktur (diagonal, radial, punkteringsskyddade), - hastighetssymbol, - belastningsindex, - däcksektionsbredd. l Vi rekommenderar att man på en och samma axel monterar däck som uppvisar ungefär samma förslitningsgrad. Vissa lagar stipulerar maximalt tillåten skillnad. Den franska vägtrafikförordningen föreskriver t.ex.: 9.3: Skillnaden i mönsterdjup mellan huvudmönstren på 2 däck monterade på samma axel får ej vara större än 5 mm. l Dessutom måste man ta hänsyn till vilka förhållanden däcket ska användas under, så att dess prestanda uppfyller användarens förväntningar. l Vid köp av däck, se upp för begagnade däck med okänd historia! Under alla omständigheter måste ett sådant däck alltid kontrolleras av en däckspecialist innan det monteras.

3 3 l Ett tillfälligt reservdäck får inte användas längre än nödvändigt och inte i hastigheter som överskrider den maximala hastighet som anges på däcket eller fälgen. l Det får endast användas i överensstämmelse med däck- och fordonstillverkarens instruktioner. Försiktighet skall iakttagas vid färd med ett fordon som har ett tillfälligt monterat reservhjul eftersom bilens köregenskaper kan påverkas. ANVÄNDNING AV DÄCK l Använd aldrig däck utanför de gränser beträffande de tekniska specifikationerna som de är godkända för. l Överdrivna eller onormala geometriska inställningar på fordonet kan påverka däckets prestanda negativt. l Felaktig användning eller fel däckval kan dessutom bidra till förtida slitage av vissa mekaniska delar. Nya däck BAK Vid byte av endast 2 däck, rekommenderar Michelin att de nyaste eller minst slitna däcken monteras på bakaxeln för att bättre säkerhet och kontroll över fordonet ska uppnås. Detta råd gäller framhjuls- och bakhjulsdrivna bilar med däck av samma dimension monterade fram och bak. Säkerställ att däcktrycken justeras så att de överensstämmer med biltillverkarens rekommendationer. Specialfall: 4-hjulsdrivna fordon: Michelin och fordonstillverkarna rekommenderar starkt att man, oberoende av typ av 4-hjulsdrift, monterar 4 identiska däck (samma dimension, samma sortering, samma CAI och samma förslitningsgrad). Ett undantag är de fall där fordonet från fabrik levereras med olika däckdimensioner fram och bak. Denna rekommendation kommer sig av att skillnader i däckens omkrets mellan framaxel och bakaxel kan leda till att förtida skador uppstår på olika kraftöverföringskomponenter, som t.ex. drivaxeln i ett i- och urkopplingsbart 4-hjulssystem, eller mellandifferentialen vid kontinuerlig automatisk 4-hjuldrift. För att slitaget ska bli så jämnt som möjligt mellan däcken på fram- resp. bakhjulen, rekommenderas det starkt att man: - byter alla 4 däck vid samma tillfälle. - periodvis roterar framdäcken till att sitta bak och tvärtom enligt tillverkarens rekommendationer. Dessutom måste fordonstillverkarens rekommendationer avseende däcktrycket följas detta för att undvika tryckberoende skillnader i däckens omkrets vilka kan leda till förtida skador på mekaniska komponenter.

4 4 Husbilar: Husbilar kräver speciella däck som är anpassade efter hur de används ändrade ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) både standarden och sina rekommendationer avseende däck för husbilar och lyder nu Däck av CP-typ har konstruerats för att klara den ökade belastning som husbilar ger upphov till, och: det rekommenderas starkt att husbilar uteslutande utrustas med CP-däck. Vid däckbyte rekommenderar Michelin starkt att man monterar CP-däck på fordon som från början är homologerade och utrustade med CP-däck. Belastningen på däcket får under inga omständigheter överskrida den maximala gränsen, med andra ord måste belastningsindexet respekteras. ETRTO skriver vidare, att om man använder CP-däck på bakaxeln (singelaxel), måste dessa pumpas upp till ett tryck på 5,5 bar istället för det normala trycket på t.ex. 4,75 bar. l MICHELIN:s CP-märkta däck är därför specialkonstruerade för att köras med ett däcktryck på 5,5 bar (550 kpa). Detta förhöjda tryck förbättrar väghållningen och minskar rullmotståndet för de utmanande körnings- och bruksförhållanden som husbilar utsätts för, speciellt när det gäller belastningen (sporadiska statiska/ dynamiska överbelastningar som hör till denna typ av fordon, stort överhäng bak, obalanserad belastning, hög tyngdpunkt p.g.a. högt placerad vikt) och att fordonet ibland står oanvänt under långa perioder. Om man monterar däck som inte är konstruerade för användande av denna typ, kan detta leda till: - dåliga vägegenskaper (rullning, lutning, girning, problem med att hålla spåret i en kurva...) - förtida nedslitning av däckskomponenter, som t.ex. hjässan, vilket kan leda till snabb tryckförlust i däcket. Vid användning: kontrollera trycket i däcken var månad och inför varje längre resa. Justera vid behov. Att ha för lågt däcktryck kan vara direkt farligt: För ett Camping CP-däck av dimensionen 225/70 R15 motsvarar t.ex. ett däcktryck som är 0,5 bar för lågt (11%) en överbelastning med ca 100 kg (dan) per däck! l Överbelastning (även tillfällig) eller dålig lastfördelning kan leda till förtida förslitning av fordonskomponenter och/eller däck vilket kan leda till skador på personer och egendom. l Vid byte av däck, skall ett däck av samma diameter användas, och ursprungligt belastningsindex resp. hastighetsindex måste respekteras (hastighetsoch belastningsmärkningen måste vara samma som eller högre än de på originaldäcken). Vi rekommenderar att en däckspecialist anlitas för denna uppgift. l Om fordonet står parkerat under en längre tid, se till att trycket i dem inte är för lågt, och säkerställ alltid att däcktrycket är det rätta i resp. däck innan fordonet börjar användas igen. Skydda däcken mot UV-strålning, från t.ex. solen, och använd pallbockar för att undvika att däcken kommer i kontakt med kalla vinterytor (betong, sten ). l Låt en fackman kontrollera slitbanans och sidoväggarnas skick (kontaktskador, skåror, sprickor osv...) samt även fälgarnas och ventilernas skick. OBS! För däcktryck överstigande 4,5 bar (450 kpa), måste speciella ventiler som är speciellt avsedda för det aktuella trycket användas.

5 5 MONTERING Inledning l Korrekt montering som utförs i överensstämmelse med rekommenderade arbetsmetoder och enligt gällande säkerhetsföreskrifter ger bästa skydd både för utrustningen och de som färdas i fordonet och gör också att däckens fulla potential kan utnyttjas. l Felaktig montering eller bristande praxis kan orsaka skador på däck, fordon och människor (allvarliga skador eller till och med dödsfall). Det är därför viktigt att detta arbete alltid utförs av personal som har erforderlig utbildning och tillgång till lämplig utrustning. l Om en praktikant utför något arbetsmoment vid monteringen av ett däck, måste han/hon noga övervakas av en kvalificerad fackman. l Det är alltid viktigt att studera de tekniska anvisningarna från däck-, fordons- och fälgtillverkaren samt däckmonteringsmaskinens bruksanvisning. Allmänna säkerhetsåtgärder Montören måste: - alltid bära sina vanliga skyddskläder. - ha tillgång till en arbetsbeskrivning. - kontrollera att fordonet verkligen står still, att motorn är avstängd och att bilen inte kan börja rulla (parkeringsbroms, kilar, stöd osv.). Säkerhetsåtgärder vid demontering av fälgar från fordonet l Vid tvillingdäck eller om fälgen visar tecken på skada, måste däcken tömmas på luft innan hjulen demonteras. l Kontrollera att däck och fälg är tillräckligt kalla för att de ska kunna demonteras på ett säkert sätt. l Följ tillverkarens rekommendationer och anvisningar. Säkerhetsåtgärder vid montering l Kontrollera att däck och fälg är av rätt dimensioner, är kompatibla med varandra och att de har rätt egenskaper för fordonets användning. Kontrollera att däcket, fälgen och dess delar är i gott skick och passar för ändamålet innan de monteras. Beakta eventuella monteringsanvisningar på däckets sidoväggar (t.ex. monteringsriktning eller rotationsriktning) och säkerställ att däcken monteras på rätt plats på fordonet. l Gummiventiler måste alltid bytas ut vid slanglösa däck. Metallventiler måste kontrolleras med avseende på skick och täthet. Byt ventiler och tätningar om så krävs. När hjulet har satts på bilen är det viktigt att använda korrekt monteringsmetod och en kalibrerad momentnyckel för att dra åt hjulmuttrarna/ bultarna till det moment som anges av biltillverkaren.

6 6 l Om det finns en gummiventil måste denna bytas om däcket är slanglöst. l Vid metallventiler: kontrollera att de är lufttäta och byt ventiler och tätningar där så behövs. l När hjulet har satts på, måste en momentnyckel användas för att uppnå optimalt vridmoment enligt fordonstillverkarens anvisningar. Säkerhetsåtgärder vid pumpning av däcket l Att däcken pumpas upp på korrekt sätt är en viktig faktor, inte bara för att kunna erhålla optimal däckprestanda utan också för SÄKERHETEN. l För korrekt väghållning och bromskapacitet men också för att däckets skick ska bevaras, krävs att däcktrycket är det rätta. l Använd endast pumputrustning som är avsedd för detta ändamål och som är utrustad med en tryckbegränsare. Varken montören eller någon annan person får under några omständigheter befinna sig i omedelbar närhet av utrustningen, utan ska stå säkert placerade på avstånd då föremål kan slungas ut vid en däckexplosion eller liknande. Däcktryck l Använd det däcktryck som rekommenderas av fordonstillverkaren. Däcktrycket finns angivet: - på själva bilen (på dörren, dörrkarmen, tanklocket, eller dyligt ) - i bilens bruksanvisning eller handbok. Om så ej är fallet: Se däcktillverkarens rekommendationer eller en fackmannaguide l För lågt eller för högt däcktryck kan i hög grad påverka fordonets vägegenskaper negativt (se Kontroll och underhåll av fordon - Däcktryck). Balansering l Om fälgen med däcket inte balanseras på korrekt sätt (dynamiskt), kan detta leda till vibrationer i bilen vid körning. l Det är därför av yttersta vikt att samtliga 4 hjul balanseras för bekväm körning liksom för bibehållen fordons- och däckprestanda. l För effektiv hjulbalansering måste balanseringsmaskinen: - ha ett centreringssystem som passar det i hjulnavet - vara kalibrerad i enlighet med tillverkarens anvisningar l Dessa två punkter är avgörande för kvaliteten på utfört arbete, och är ofta orsaken till felaktig balansering, som visar sig genom ihållande vibrationer i bilen vid körning. l Om balanseringen av däcken inte utförts, eller inte är korrekt utförd, visar detta sig som vibrationer i bilen inom olika hastighetsintervall. Det är därför mycket viktigt att balansera hjulen för att säkerställa körkomfort och uppnå bästa prestanda för såväl bil som däck.

7 7 FÖRVARING OCH UNDERHÅLL Allmänna villkor Förvaring av däck ska ske l I lokaler med god ventilation och där det är torrt och varmt, men skyddat från direkt solljus och dåligt väder l I skydd från kemiska ämnen, lösningsmedel och kolväten som kan påverka gummits egenskaper l I skydd från eventuella föremål som kan penetrera gummit (vassa föremål av metall, trä, osv.), l I skydd från alla värmekällor, eld, glödande föremål, material som kan orsaka gnistbildning eller elektrisk urladdning och skyddat från eventuella ozonkällor (transformatorer, elmotorer, svetsutrustning, osv.). Undvik att placera tunga föremål på däcken. Tillbehör måste förvaras i originalförpackningen, på ställen där det inte finns risk för skär-, riv- eller stickskador. Däck och tillbehör måste alltid behandlas med försiktighet, och ev. utrustning och material som används får ej framkalla skada på däcken. Personal ska alltid bära sina skyddskläder vid hantering av däcken. Korttidslagring (upp till 4 veckor): Däcken kan staplas på varandra, helst på lastpallar. Höjden på staplarna får dock inte överstiga 1,2 meter. Om däcken staplas, se till att de inte snedvrids. Om däcken är monterade på fälg, måste de vara pumpade under förvaringen och stå i upprätt läge på ställningar eller placeras i 1 lager på en hylla.

8 8 Långtidslagring Däcken ska förvaras upprätt, stående på ställningar, minst 10 cm från marken. För att undvika deformering ska de roteras något en gång i månaden. KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV FORDON Allmänna rekommendationer l Säkerställ att fordonet står ordentligt stilla och inte kan röra sig innan någon kontroll utförs. l Däcken måste kontrolleras regelbundet så att onormalt slitage och eventuella skador kan upptäckas. Vridmomentet måste kontrolleras så att det stämmer med tillverkarens rekommendationer. l Eventuella stick- eller skärskador eller synlig deformering av slitbanan, sidoväggarna eller vulstområdet måste undersökas noggrant (invändigt/ utvändigt) av en däckspecialist. Alla ev. skador på fälgen måste också de bedömas av en expert. Återmontera aldrig däck: - Som uppvisar skador, t.ex. en deformerad däckfot, om gummit eller något lager delar sig, om vulsttråden eller gördeln syns, om det finns skador beroende på kolväten, frätande ämnen, marmorering eller avskavning eller om innergummit har skadats av att däcket körts med för lågt lufttryck. - Där det finns minsta tvekan om skicket eller däckets lämplighet att användas. - Som ej uppfyller lagstadgade krav. Varje gång som bilen kontrolleras, ska man också kontrollera att ventilhatten och dess gummittätning är i gott skick. Vid minsta tvekan, byt till en ny ventilhatt.

9 9 Kontrollera slitage l Kontroll av slitaget ska alltid göras på flera olika ställen på däcket. l Denna inspektion kan utföras med hjälp av en mönsterdjupsmätare eller genom att man kontrollerar slitbanans slitageindikering i mönstret. Om däcket är försett med slitageindikering, hittar man denna i huvudmönstret i linje med symbolerna på däckskuldran. l Om slitaget är nere på den lägsta lagligt tillåtna gränsen för minsta mönsterdjup, måste däcket bytas. l Om det förekommer onormalt slitage eller om slitaget är ojämnt mellan däck på samma axel, måste en däckspecialist konsulteras. Däcktryck För lågt däcktryck: l Eftersom däcktrycket sakta sjunker helt naturligt i ett däck, är det nödvändigt att justera det med jämna mellanrum. Vid kontrollen i samband med detta kan man också upptäcka om lufttrycket minskar onormalt mycket. l Kontrollen måste göras på fordonets alla däck (inklusive reservdäcket om sådant finns). l Om bilen körs med för lågt tryck i däcken, kan detta leda till en onormal höjning av deras temperatur och orsaka skador på invändiga komponenter. Dessa skador går inte att reparera och kan leda till en snabb tryckförlust i däcket. Följderna av att man kör med för lågt däcktryck märks inte alltid på en gång utan kan visa sig även efter att trycket har justerats. För lågt däcktryck ökar också risken för vattenplaning avsevärt. För högt däcktryck: l För högt däcktryck kan göra däcket mer känsligt för påverkan (skador på slitbanan och däckstommen, osv.). l Både för högt och för lågt däcktryck kan leda till snabbt och ojämnt slitage. Vi rekommenderar att däcktrycket kontrolleras när däcken är kalla. l Om kontrollen av däcktrycket utförs efter att man kört och däcken hunnit bli varma, bör luft inte släppas ut eftersom ringtrycket ökar med temperaturen. I detta fall är det möjligt att justera trycket genom att man använder ett tryck som ligger 0,3 bar högre än det som rekommenderas av fordonstillverkaren (eller genom att man följer fordonstillverkarens rekommendationer). l Kontrollera åter trycket i däcken när de är kalla. Justera vid behov. Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet, även på däck som är fyllda med kvävgas. Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet även på däck som är fyllda med kvävgas. Följ alltid fordonstillverkarens rekommendationer beträffande däcktrycket (se Säkerhetsåtgärder vid demontering av fälgar från fordonet), alternativt däcktillverkarens.

10 10 Reparation l Det är i många fall inte möjligt att reparera en däckskada. l Alla reparationer skall utföras av en behörig fackman med erforderlig utbildning. l Innan någon reparation utförs ska däcket alltid inspekteras noggrant av en sådan däckspecialist. l Ett däck som har körts med för lite luft eller med punktering kan ha fått oreparabla skador, och först efter en grundlig kontroll av däckets insida kan det fastställas om däcket går att använda igen. För att däckets skick och behov av reparation ska kunna fastställas med säkerhet, måste däcket monteras av från bilen. l Vid en punktering kan en tätningsprodukt sprutas in genom ventilen ( däck på burk ) men detta är endast en tillfällig lösning! De här produkterna kan orsaka problem på däcket, fälgen, ventilen, trycksensorn, osv. Det är mycket viktigt att man följer tillverkarens rekommendationer. l I sådana fall måste en däckspecialist undersöka däcket och, om detta är möjligt, reparera det. l Michelin rekommenderar ej reparationer av strängtyp eftersom dessa utförs från utsidan utan att däcket demonteras från fälgen och att det därför inte är möjligt att kontrollera om det finns skador invändigt eller om däcket lämpar sig för fortsatt bruk.

11 11 LIVSLÄNGD Däck tillverkas av olika sorters material och gummibaserade komponenter vars egenskaper förändras med tiden. Förändringarna påverkas av många faktorer som klimat, lagringsförhållanden (temperatur, luftfuktighet, position, osv.), bruksförhållanden (belastning, hastighet, däcktryck, vägskador, osv.) allt det som däcket utsätts för under sin livstid. Dessa åldringsfaktorer varierar så mycket att det är omöjligt att förutsäga exakt hur länge ett däck kommer att hålla. Därför rekommenderas det att man, förutom de vanliga kontroller som ägarna utför själva, också låter en kvalificerad fackman undersöka däcken med jämna mellanrum. Denne kan avgöra om det är lämpligt att fortsätta köra med däcket. Ju äldre däcket är, desto större är sannolikheten för det att det behöver bytas av åldersskäl och p.g.a. av förvaring och/eller andra faktorer som upptäcks vid kontrollen. Som en försiktighetsåtgärd, även om däckens skick verkar acceptabelt eller om det ännu inte nått ner till det minsta lagliga mönsterdjupet, rekommenderar Michelin att man byter däck som är 10 år eller äldre räknat från tillverkningsdatum. Däckets tillverkningsdatum framgår av de sista siffrorna i en kod som sitter på däckets sidovägg och vanligtvis börjar med bokstäverna DOT. Exempel: En kod som slutar med siffrorna 2306 anger ett däck som är tillverkat vecka 23 år DOT: department of transportation (amerikanska transportministeriet) Tillverkningsvecka och -år Fabrikskod Storlekskod Valfri kod Om dessa rekommendationer inte följs, kan detta påverka bilens prestanda negativt och leda till manövreringsproblem och/eller göra att däcket fungerar dåligt, vilket kan medföra risker för användaren och tredje part. Michelin kan på intet sätt hållas ansvarigt för skador som kan uppstå till följd av och/eller vid användande som står i strid mot dessa instruktioner.

Säkerhetsinstruktioner och användningsråd

Säkerhetsinstruktioner och användningsråd Säkerhetsinstruktioner och användningsråd INLEDNING Däcket är den enda kontaktpunkten mellan fordonet och marken. Därför är det viktigt att användarna ser till att bevara däckens kvalitet och prestanda.

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner och användningsråd

Säkerhetsinstruktioner och användningsråd 1 Säkerhetsinstruktioner och användningsråd Inledning Däcket utgör den enda kontaktpunkten mellan fordonet och marken. Därför är det viktigt att användarna ser till att bevara däckens kvalitet och prestanda.

Läs mer

Prislista KLEBER, en trygg vän på vägen. januari 2011 SOMMARDÄCK 2011. Personbilsdäck och lätta lastbilsdäck 1. Varje dag tänker KLEBER på dig

Prislista KLEBER, en trygg vän på vägen. januari 2011 SOMMARDÄCK 2011. Personbilsdäck och lätta lastbilsdäck 1. Varje dag tänker KLEBER på dig KLEBER, en trygg vän på vägen. ÅTERFÖRSÄLJARPRISLISTA PRISERNA ÄR EXKLUSIVE MOMS OCH ÅTERVINNINGSAVGIFT Prislista Personbilsdäck och lätta lastbilsdäck 1 SOMMARDÄCK 2011 januari 2011 Varje dag tänker KLEBER

Läs mer

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKEN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR SÄKERHET OCH BEKVÄMLIGHET UNDER KÖRNING Däcken utgör den enda kontakten mellan fordonet och

Läs mer

Montera och demontera däcket korrekt

Montera och demontera däcket korrekt Montera och demontera däcket korrekt Demontering och montering av lantbruksdäck ska utföras av en utbildad kvalificerad yrkesperson med hjälp av lämpliga verktyg och åtgärder. Om flera personer utför dessa

Läs mer

Allt Om Däck. Allt om däck storleken. Betäckning för däckdimensionen: Vi rekommenderar denna del om du vill bli mer bekant med bildäck.

Allt Om Däck. Allt om däck storleken. Betäckning för däckdimensionen: Vi rekommenderar denna del om du vill bli mer bekant med bildäck. Allt Om Däck Pirellis däckkunskap Över hundra års erfarenhet av däckteknik har möjliggjort det för Pirelli att kombinera i sina produkter maximala nivåer av säkerhet, livslängd, komfort och miljöhänsyn.

Läs mer

PRISLISTA VINTERDÄCK. Michelin 2012. Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog.

PRISLISTA VINTERDÄCK. Michelin 2012. Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog. PRISLISTA VINTERDÄCK Michelin 2012 Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog. 2 PRODUKTKATALOG VINTERDÄCK 2012 INNEHÅLL: Kundservice.................................. Sida 3 Däcketikett

Läs mer

Däcket. längre. för dig som vill komma. prislista SOMMARDÄCK personbils- och lätta lastbilsdäck

Däcket. längre. för dig som vill komma. prislista SOMMARDÄCK personbils- och lätta lastbilsdäck Däcket för dig som vill komma längre prislista SOMMARDÄCK 2011 personbils- och lätta lastbilsdäck Priserna är exklusive moms och återvinningsavgift och gäller fr o m 1 januari 2011. Återförsäljarprislista.

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? Våra bästa däckråd Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1 Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization Page 1 Däcket En ovanlig god kompromiss Page 2 Däckens kvalitet är avgörande Köregenskaper Säkerhet Driftekonomi Page 3 Vägkänsla

Läs mer

Michelin 2013-2014. Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog.

Michelin 2013-2014. Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog. prislista VINTERDÄCK Michelin 2013-2014 Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog. 2 Produktkatalog vinterdäck 2013-2014 INNEHÅLL: Kundservice... Sida 3 Däcketiketten... Sida 5 Michelin

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 31-1 FÄLG OCH DÄCK INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 FELSÖKNING... 5 ÅTGÄRD I BIL... 6 Kontroll av däcktryck... 6 Kontroll av däckslitage... 6 Kontroll av hjulens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK HJULUTRUSTNINGSTEKNIK Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet handlar om underhåll och service av fordons hjulutrustning. I ämnet ingår reparation och byte

Läs mer

BALANSERINGS & MONTERINGS TEKNIK

BALANSERINGS & MONTERINGS TEKNIK BALANSERINGS & MONTERINGS TEKNIK Balanseringsteknik Beskriva hjulbalanseringens fördelar Förstå obalansens orsaker, samt att avhjälpa dessa Förstå kraven på korrekt balansering Korrekt uppspänning på hjulbalanseringsmaskin

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

TRAKTOR MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. För topprestanda: minskad jordpackning och högre arbetseffektivitet.

TRAKTOR MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. För topprestanda: minskad jordpackning och högre arbetseffektivitet. DÄCKSORTIMENT LANTBRUKSDÄCK I RADIALUTFÖRANDE 2016 TRAKTOR MAXI TRACTION IF För topprestanda: minskad jordpackning och högre arbetseffektivitet. 28 30 Upp till 20 % tyngre last. Utmärkt körkomfort även

Läs mer

beslutade den 14 april Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:131.

beslutade den 14 april Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:131. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 14 april 2009. Ändringar

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK Utfärdad den 18 juni 1985 AFS 1985:9 2 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ]

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN D012385/02 UTKAST ver. 3.00, 10 december 2010 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad

Läs mer

MICHELIN Bra för miljön. Bra för plånboken.

MICHELIN Bra för miljön. Bra för plånboken. MICHELIN Bra för miljön. Bra för plånboken. Sommardäck 2008 Vad har mitt däckval med växthuseffekten att göra? Avsett för de flesta små, mellanstora och större familjebilarna. Däcket som är bra både för

Läs mer

Användarmanual Megaspin 400P

Användarmanual Megaspin 400P Användarmanual Megaspin 400P Med automatisk inläsning och pneumatiskt hjullås. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar av produktmodeller. BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se

Läs mer

prislista ViNtErDÄCK Michelin 2011 Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck

prislista ViNtErDÄCK Michelin 2011 Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck prislista VINTERDÄCK Michelin 2011 Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Priserna är exklusive moms och återvinningsavgift och gäller fr o m den 1 maj 2011. Återförsäljarprislista. PRISLISTA VINTERDÄCK

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

I en klass för sig. Trust the Natives.

I en klass för sig. Trust the Natives. I en klass för sig. Trust the Natives. Grattis till ett bra val av däck! Nokian Tyres har tillverkat Hakkapeliitta vinterdäck sedan 1936. Det är alltså inte så konstigt att de är ett begrepp överallt där

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Användarmanual Megaspin S

Användarmanual Megaspin S Användarmanual Megaspin 200-2+S Med och utan automatisk inläsning av diameter och avstånd. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar av produktmodeller. BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Installation instructions, accessories. Snökedja. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 14 R

Installation instructions, accessories. Snökedja. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 14 R Installation instructions, accessories Anvisningsnr 30664147 Version 1.0 Art. nr. Snökedja R7700468 Volvo Car Corporation Snökedja- 30664147 - V1.0 Sida 1 / 14 Utrustning A0000162 R7700458 Sida 2 / 14

Läs mer

Säkerhet. Vattenplaning Däckens mönsterdjup har en stor betydelse för fordonets säkerhet.

Säkerhet. Vattenplaning Däckens mönsterdjup har en stor betydelse för fordonets säkerhet. SOMMARDÄCK 2014 Säkerhet En av däckets vikigaste funktioner är att ge föraren hög säkerhet. Att kunna bromsa effektivt med korta bromssträckor och ge säkert grepp vid en undanmanöver. Detta skall däcket

Läs mer

DÄCK, SLANG, MASSIVGUMMIRINGAR

DÄCK, SLANG, MASSIVGUMMIRINGAR Vårdsystem FM M7782-125303 Sida 1 av 8 DÄCK, SLANG, MASSIVGUMMIRINGAR ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller - Däck och slangar

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

ATV vagnar och tillbehör

ATV vagnar och tillbehör Nr 8, gäller fr o m 2013-12-01 Snökedjor och slirskydd Snökedjor utan brodd för traktorer och anläggningsmaskiner... 2 Broddkedjor för traktorer och anläggningsmaskiner... 11 Skogskedjor Griper Skog...

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Short - Course 2wd Stock

Short - Course 2wd Stock Short - Course 2wd Stock Electric 2wd Stock (SC10, Blitz, Strike, SCx, Slash Ultima SC, & Pro 2wd eller liknande) Chassi Hjulbas Min / Max 320mm/335mm (12.59in/13.19in ) Total längd Min/Max 540mm / 568mm

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Förutsättningar för flygtransport i TP 84

Förutsättningar för flygtransport i TP 84 1 (7) Förutsättningar för flygtransport i TP 84 1. LASTRUM... 2 2. FLYGTRANSPORT AV FORDON... 4 3. PALETTER... 7 1. Lastrum 2 (7) Lastrumsgolvet i TP84 är 12 meter långt och 302 cm brett, dock tillåter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Lyfttransportvagn. Operatörsmanual. Maskinnummer: KM08600. Manual i Orginal. Konga Mekaniska Verkstad AB. Aktuell revision: 2014-11-13

Lyfttransportvagn. Operatörsmanual. Maskinnummer: KM08600. Manual i Orginal. Konga Mekaniska Verkstad AB. Aktuell revision: 2014-11-13 Operatörsmanual Maskinnummer: KM08600 Manual i Orginal Aktuell revision: 2014-11-13 Doc: 71 Manual KM08600 Konga Mekaniska Verkstad AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Hälso- och säkerhetsregler...

Läs mer

Säker transport av gas

Säker transport av gas Säker transport av gas EIGA (European Industrial Gases Association) är ett gemensamt samarbetsorgan i säkerhetsfrågor för Europas gasbolag, skriften är baserat på EIGAs rekommendationer. Säker transport

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning GOKART Brugsanvisning Bruksanvisning Grattis till er nya gokart! Ni ombeds läsa denna bruksanvisning noggrant innan Ni monterar gokarten eller använder den första gången. Bruksanvisningen innehåller viktiga

Läs mer

Användarmanual V540 Nuvi

Användarmanual V540 Nuvi Användarmanual V540 Nuvi Videotronic 16-Bit Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar av produktmodeller. BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se Presentation av maskinen Däckbalanseringsmaskinen

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Användarmanual V653.G2

Användarmanual V653.G2 Användarmanual V653.G2 Med uppgraderade inmätningsfunktioner Videotronic CE SW3.0A FW4.0C Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar av produktmodeller. BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se

Läs mer

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från spara Utnyttja kupongen på sidan 7 och 370:- 744:- Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den

Läs mer

Återlämning av leasingbil

Återlämning av leasingbil Bilaga 6 Återlämning av leasingbil Guide och riktlinjer Sign:... 2 Innehåll Läs igenom denna Återlämningsguide för att veta hur slitage på din bil bedöms under tiden du använder bilen. När det är dags

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

VÄLKOMMEN! Stålfälgar. Lättmetallfälgar

VÄLKOMMEN! Stålfälgar. Lättmetallfälgar VÄLKOMMEN! Stålfälgar Lättmetallfälgar Frågeställning: Vad bör man veta om fälgar för att säkert kunna hantera hjul på tex en gummiverkstad eller bilverkstad? Presentationen innehåller: Kort introduktion

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

TM700 ProgressiveTraction. Mer dragkraft till marken.

TM700 ProgressiveTraction. Mer dragkraft till marken. ProgressiveTraction. Mer dragkraft till marken. Officiell partner Ladda ner appen gratis Tire ibrochure ProgressiveTraction. Där inget däck har rullat förut... Milstolpe: tisdag den 9 december 214 kl.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

Läs mer på:

Läs mer på: VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Läs mer på: www.volvocars.se/dack VARFÖR ÄR DÄCKEN SÅ VIKTIGA? Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

ENTREPRENADDÄCK FÖR VOLVO

ENTREPRENADDÄCK FÖR VOLVO ENTREPRENADDÄCK FÖR VOLVO Index Kompakta och medeltunga lastare 4-7 Mönsterklasser enligt TRA Ledade dumprar 8-9 E2/L2/G2 - E3/L3/G3 E4/L4 L5/L5S Grävmaskiner (tvillingmonterade) 10 Reguljärt Mönster Djupt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Hjulutrustningsteknik

Hjulutrustningsteknik Hjulutrustningsteknik Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar den teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet omfattar de kunskaper som behövs för reparation och utbyte av däck, fälgar och hjul samt detaljer

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera. Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 26 Modell... 26 Användningsändamål... 26 Bruksanvisning Viktig användarinformation...

Läs mer

643:- 370:- Sommardäcks- dax för din Opel! spara 1. Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

643:- 370:- Sommardäcks- dax för din Opel! spara 1. Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks- dax för din Opel! 643:- Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den 25 mars och 1 april. Öppet hela året på våra

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Information från leverantören av originalutrustningen

Information från leverantören av originalutrustningen Verkstadstips Information från leverantören av originalutrustningen GKN Driveline är världens ledande leverantör av komponenter och system till kraftöverföringar för fordonsindustrin. Vår globala marknadsledande

Läs mer

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV E-Post : info@temag.se www.temag.se CE deklaration Maskindirektiv 2006/42/EC Vi intygar under vårt ansvar att den utrustning

Läs mer

Parametrar Chassi. Inledning

Parametrar Chassi. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Produktkatalog Continental sommardäck 2015

Produktkatalog Continental sommardäck 2015 Produktkatalog Continental sommardäck 2015 Personbil, SUV / 4x4 och van En professionell samarbetspartner till fordonsindustrin - Bäst på broms Av alla nya bilar i Europa rullar i genomsnitt mer än var

Läs mer