Säkerhetsinstruktioner och användningsråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsinstruktioner och användningsråd"

Transkript

1 1 Säkerhetsinstruktioner och användningsråd INLEDNING Däcket är den enda kontaktpunkten mellan fordonet och marken. Därför är det viktigt att användarna ser till att bevara däckens kvalitet och prestanda. Vi rekommenderar därför att man följer nedanstående säkerhetsinstruktioner och användningsråd. Dessa rekommendationer gäller med beaktande av eventuella mer restriktiva lokala bestämmelser, så som lagstiftning, föreskrivna krav osv. SÅ HÄR LÄSER DU ETT DÄCK? 225: däckets sektionsbredd i mm 45: däckserie (förhållandet mellan höjd och bredd, höjden i % av sektionsbredden: 45 %) R: radialstruktur 17: innerdiameter i tum ECE-godkännande enligt ECE-reglemente 30 och godkännandenummer Ljud Godkännande (buller): enligt direktiv 2001/43/EG 91: index för lastkapacitet W: hastighetsindex Däckseriens namn DOT: department of transportation (amerikanska transportministeriet) Tillverkningsvecka och -år Fabrikskod Storlekskod Valfri kod

2 2 Förklaring till annan märkning: Reinf: Reinforced : däck med högre lastkapacitet än vad som är normalt för storleken. Extra Load: Ny markering med samma betydelse som Reinf. XSE: X radialteknik S säkerhet E ekonomi N0 - N1 N2 - N3 K1 - K2 C1 H MO AO MO1 RO1 A Specifika märkningar från tillverkaren 3 PMSF = 3 Peak Mountain Snow Flake = 3-Peak Mountain-symbol med snöflinga Extra märkning på M+S-däck som anger att de klarar att köra under förhållanden med mycket snö. GREEN X-märkningen på sidan av ett MICHELIN-däck till personbil, transportbil eller fyrhjulsdriven bil, visar att det har bland den bästa energieffektiviteten på marknaden. Med den här märkningen åtar sig Michelin att minska fordonens bränsleförbrukning och därmed också deras CO 2 -utsläpp. VAL AV DÄCK l Valet av däck måste ske i överensstämmelse med lagstiftning och med den utrustning som fordons- eller däcktillverkaren eller en officiell organisation rekommenderar (storleks-, belastnings- och hastighetsindex, däckstruktur, osv.). l Beroende på gällande lagstiftning, och av tekniska skäl, är det endera obligatoriskt eller starkt rekommenderat, att man på samma axel använder två däck av samma typ. l Med däcktyp avser ECE-bestämmelse nr. 30 sådana däck mellan vilka det inte föreligger väsentliga skillnader, speciellt vad avser: - tillverkare, - däckets dimensionsangivelse, - användningskategori (användning på vanlig väg, snö, tillfälligt användande), - struktur (diagonal, radial, punkteringsskyddade), - hastighetssymbol, - belastningsindex, - däcksektionsbredd. l Vi rekommenderar att man på en och samma axel monterar däck som uppvisar ungefär samma förslitningsgrad. Vissa lagar stipulerar maximalt tillåten skillnad. Den franska vägtrafikförordningen föreskriver t.ex.: 9.3: Skillnaden i mönsterdjup mellan huvudmönstren på 2 däck monterade på samma axel får ej vara större än 5 mm. l Dessutom måste man ta hänsyn till vilka förhållanden däcket ska användas under, så att dess prestanda uppfyller användarens förväntningar. l Vid köp av däck, se upp för begagnade däck med okänd historia! Under alla omständigheter måste ett sådant däck alltid kontrolleras av en däckspecialist innan det monteras.

3 3 l Ett tillfälligt reservdäck får inte användas längre än nödvändigt och inte i hastigheter som överskrider den maximala hastighet som anges på däcket eller fälgen. l Det får endast användas i överensstämmelse med däck- och fordonstillverkarens instruktioner. Försiktighet skall iakttagas vid färd med ett fordon som har ett tillfälligt monterat reservhjul eftersom bilens köregenskaper kan påverkas. ANVÄNDNING AV DÄCK l Använd aldrig däck utanför de gränser beträffande de tekniska specifikationerna som de är godkända för. l Överdrivna eller onormala geometriska inställningar på fordonet kan påverka däckets prestanda negativt. l Felaktig användning eller fel däckval kan dessutom bidra till förtida slitage av vissa mekaniska delar. Nya däck BAK Vid byte av endast 2 däck, rekommenderar Michelin att de nyaste eller minst slitna däcken monteras på bakaxeln för att bättre säkerhet och kontroll över fordonet ska uppnås. Detta råd gäller framhjuls- och bakhjulsdrivna bilar med däck av samma dimension monterade fram och bak. Säkerställ att däcktrycken justeras så att de överensstämmer med biltillverkarens rekommendationer. Specialfall: 4-hjulsdrivna fordon: Michelin och fordonstillverkarna rekommenderar starkt att man, oberoende av typ av 4-hjulsdrift, monterar 4 identiska däck (samma dimension, samma sortering, samma CAI och samma förslitningsgrad). Ett undantag är de fall där fordonet från fabrik levereras med olika däckdimensioner fram och bak. Denna rekommendation kommer sig av att skillnader i däckens omkrets mellan framaxel och bakaxel kan leda till att förtida skador uppstår på olika kraftöverföringskomponenter, som t.ex. drivaxeln i ett i- och urkopplingsbart 4-hjulssystem, eller mellandifferentialen vid kontinuerlig automatisk 4-hjuldrift. För att slitaget ska bli så jämnt som möjligt mellan däcken på fram- resp. bakhjulen, rekommenderas det starkt att man: - byter alla 4 däck vid samma tillfälle. - periodvis roterar framdäcken till att sitta bak och tvärtom enligt tillverkarens rekommendationer. Dessutom måste fordonstillverkarens rekommendationer avseende däcktrycket följas detta för att undvika tryckberoende skillnader i däckens omkrets vilka kan leda till förtida skador på mekaniska komponenter.

4 4 Husbilar: Husbilar kräver speciella däck som är anpassade efter hur de används ändrade ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) både standarden och sina rekommendationer avseende däck för husbilar och lyder nu Däck av CP-typ har konstruerats för att klara den ökade belastning som husbilar ger upphov till, och: det rekommenderas starkt att husbilar uteslutande utrustas med CP-däck. Vid däckbyte rekommenderar Michelin starkt att man monterar CP-däck på fordon som från början är homologerade och utrustade med CP-däck. Belastningen på däcket får under inga omständigheter överskrida den maximala gränsen, med andra ord måste belastningsindexet respekteras. ETRTO skriver vidare, att om man använder CP-däck på bakaxeln (singelaxel), måste dessa pumpas upp till ett tryck på 5,5 bar istället för det normala trycket på t.ex. 4,75 bar. l MICHELIN:s CP-märkta däck är därför specialkonstruerade för att köras med ett däcktryck på 5,5 bar (550 kpa). Detta förhöjda tryck förbättrar väghållningen och minskar rullmotståndet för de utmanande körnings- och bruksförhållanden som husbilar utsätts för, speciellt när det gäller belastningen (sporadiska statiska/ dynamiska överbelastningar som hör till denna typ av fordon, stort överhäng bak, obalanserad belastning, hög tyngdpunkt p.g.a. högt placerad vikt) och att fordonet ibland står oanvänt under långa perioder. Om man monterar däck som inte är konstruerade för användande av denna typ, kan detta leda till: - dåliga vägegenskaper (rullning, lutning, girning, problem med att hålla spåret i en kurva...) - förtida nedslitning av däckskomponenter, som t.ex. hjässan, vilket kan leda till snabb tryckförlust i däcket. Vid användning: kontrollera trycket i däcken var månad och inför varje längre resa. Justera vid behov. Att ha för lågt däcktryck kan vara direkt farligt: För ett Camping CP-däck av dimensionen 225/70 R15 motsvarar t.ex. ett däcktryck som är 0,5 bar för lågt (11%) en överbelastning med ca 100 kg (dan) per däck! l Överbelastning (även tillfällig) eller dålig lastfördelning kan leda till förtida förslitning av fordonskomponenter och/eller däck vilket kan leda till skador på personer och egendom. l Vid byte av däck, skall ett däck av samma diameter användas, och ursprungligt belastningsindex resp. hastighetsindex måste respekteras (hastighetsoch belastningsmärkningen måste vara samma som eller högre än de på originaldäcken). Vi rekommenderar att en däckspecialist anlitas för denna uppgift. l Om fordonet står parkerat under en längre tid, se till att trycket i dem inte är för lågt, och säkerställ alltid att däcktrycket är det rätta i resp. däck innan fordonet börjar användas igen. Skydda däcken mot UV-strålning, från t.ex. solen, och använd pallbockar för att undvika att däcken kommer i kontakt med kalla vinterytor (betong, sten ). l Låt en fackman kontrollera slitbanans och sidoväggarnas skick (kontaktskador, skåror, sprickor osv...) samt även fälgarnas och ventilernas skick. OBS! För däcktryck överstigande 4,5 bar (450 kpa), måste speciella ventiler som är speciellt avsedda för det aktuella trycket användas.

5 5 MONTERING Inledning l Korrekt montering som utförs i överensstämmelse med rekommenderade arbetsmetoder och enligt gällande säkerhetsföreskrifter ger bästa skydd både för utrustningen och de som färdas i fordonet och gör också att däckens fulla potential kan utnyttjas. l Felaktig montering eller bristande praxis kan orsaka skador på däck, fordon och människor (allvarliga skador eller till och med dödsfall). Det är därför viktigt att detta arbete alltid utförs av personal som har erforderlig utbildning och tillgång till lämplig utrustning. l Om en praktikant utför något arbetsmoment vid monteringen av ett däck, måste han/hon noga övervakas av en kvalificerad fackman. l Det är alltid viktigt att studera de tekniska anvisningarna från däck-, fordons- och fälgtillverkaren samt däckmonteringsmaskinens bruksanvisning. Allmänna säkerhetsåtgärder Montören måste: - alltid bära sina vanliga skyddskläder. - ha tillgång till en arbetsbeskrivning. - kontrollera att fordonet verkligen står still, att motorn är avstängd och att bilen inte kan börja rulla (parkeringsbroms, kilar, stöd osv.). Säkerhetsåtgärder vid demontering av fälgar från fordonet l Vid tvillingdäck eller om fälgen visar tecken på skada, måste däcken tömmas på luft innan hjulen demonteras. l Kontrollera att däck och fälg är tillräckligt kalla för att de ska kunna demonteras på ett säkert sätt. l Följ tillverkarens rekommendationer och anvisningar. Säkerhetsåtgärder vid montering l Kontrollera att däck och fälg är av rätt dimensioner, är kompatibla med varandra och att de har rätt egenskaper för fordonets användning. Kontrollera att däcket, fälgen och dess delar är i gott skick och passar för ändamålet innan de monteras. Beakta eventuella monteringsanvisningar på däckets sidoväggar (t.ex. monteringsriktning eller rotationsriktning) och säkerställ att däcken monteras på rätt plats på fordonet. l Gummiventiler måste alltid bytas ut vid slanglösa däck. Metallventiler måste kontrolleras med avseende på skick och täthet. Byt ventiler och tätningar om så krävs. När hjulet har satts på bilen är det viktigt att använda korrekt monteringsmetod och en kalibrerad momentnyckel för att dra åt hjulmuttrarna/ bultarna till det moment som anges av biltillverkaren.

6 6 l Om det finns en gummiventil måste denna bytas om däcket är slanglöst. l Vid metallventiler: kontrollera att de är lufttäta och byt ventiler och tätningar där så behövs. l När hjulet har satts på, måste en momentnyckel användas för att uppnå optimalt vridmoment enligt fordonstillverkarens anvisningar. Säkerhetsåtgärder vid pumpning av däcket l Att däcken pumpas upp på korrekt sätt är en viktig faktor, inte bara för att kunna erhålla optimal däckprestanda utan också för SÄKERHETEN. l För korrekt väghållning och bromskapacitet men också för att däckets skick ska bevaras, krävs att däcktrycket är det rätta. l Använd endast pumputrustning som är avsedd för detta ändamål och som är utrustad med en tryckbegränsare. Varken montören eller någon annan person får under några omständigheter befinna sig i omedelbar närhet av utrustningen, utan ska stå säkert placerade på avstånd då föremål kan slungas ut vid en däckexplosion eller liknande. Däcktryck l Använd det däcktryck som rekommenderas av fordonstillverkaren. Däcktrycket finns angivet: - på själva bilen (på dörren, dörrkarmen, tanklocket, eller dyligt ) - i bilens bruksanvisning eller handbok. Om så ej är fallet: Se däcktillverkarens rekommendationer eller en fackmannaguide l För lågt eller för högt däcktryck kan i hög grad påverka fordonets vägegenskaper negativt (se Kontroll och underhåll av fordon - Däcktryck). Balansering l Om fälgen med däcket inte balanseras på korrekt sätt (dynamiskt), kan detta leda till vibrationer i bilen vid körning. l Det är därför av yttersta vikt att samtliga 4 hjul balanseras för bekväm körning liksom för bibehållen fordons- och däckprestanda. l För effektiv hjulbalansering måste balanseringsmaskinen: - ha ett centreringssystem som passar det i hjulnavet - vara kalibrerad i enlighet med tillverkarens anvisningar l Dessa två punkter är avgörande för kvaliteten på utfört arbete, och är ofta orsaken till felaktig balansering, som visar sig genom ihållande vibrationer i bilen vid körning. l Om balanseringen av däcken inte utförts, eller inte är korrekt utförd, visar detta sig som vibrationer i bilen inom olika hastighetsintervall. Det är därför mycket viktigt att balansera hjulen för att säkerställa körkomfort och uppnå bästa prestanda för såväl bil som däck.

7 7 FÖRVARING OCH UNDERHÅLL Allmänna villkor Förvaring av däck ska ske l I lokaler med god ventilation och där det är torrt och varmt, men skyddat från direkt solljus och dåligt väder l I skydd från kemiska ämnen, lösningsmedel och kolväten som kan påverka gummits egenskaper l I skydd från eventuella föremål som kan penetrera gummit (vassa föremål av metall, trä, osv.), l I skydd från alla värmekällor, eld, glödande föremål, material som kan orsaka gnistbildning eller elektrisk urladdning och skyddat från eventuella ozonkällor (transformatorer, elmotorer, svetsutrustning, osv.). Undvik att placera tunga föremål på däcken. Tillbehör måste förvaras i originalförpackningen, på ställen där det inte finns risk för skär-, riv- eller stickskador. Däck och tillbehör måste alltid behandlas med försiktighet, och ev. utrustning och material som används får ej framkalla skada på däcken. Personal ska alltid bära sina skyddskläder vid hantering av däcken. Korttidslagring (upp till 4 veckor): Däcken kan staplas på varandra, helst på lastpallar. Höjden på staplarna får dock inte överstiga 1,2 meter. Om däcken staplas, se till att de inte snedvrids. Om däcken är monterade på fälg, måste de vara pumpade under förvaringen och stå i upprätt läge på ställningar eller placeras i 1 lager på en hylla.

8 8 Långtidslagring Däcken ska förvaras upprätt, stående på ställningar, minst 10 cm från marken. För att undvika deformering ska de roteras något en gång i månaden. KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV FORDON Allmänna rekommendationer l Säkerställ att fordonet står ordentligt stilla och inte kan röra sig innan någon kontroll utförs. l Däcken måste kontrolleras regelbundet så att onormalt slitage och eventuella skador kan upptäckas. Vridmomentet måste kontrolleras så att det stämmer med tillverkarens rekommendationer. l Eventuella stick- eller skärskador eller synlig deformering av slitbanan, sidoväggarna eller vulstområdet måste undersökas noggrant (invändigt/ utvändigt) av en däckspecialist. Alla ev. skador på fälgen måste också de bedömas av en expert. Återmontera aldrig däck: - Som uppvisar skador, t.ex. en deformerad däckfot, om gummit eller något lager delar sig, om vulsttråden eller gördeln syns, om det finns skador beroende på kolväten, frätande ämnen, marmorering eller avskavning eller om innergummit har skadats av att däcket körts med för lågt lufttryck. - Där det finns minsta tvekan om skicket eller däckets lämplighet att användas. - Som ej uppfyller lagstadgade krav. Varje gång som bilen kontrolleras, ska man också kontrollera att ventilhatten och dess gummittätning är i gott skick. Vid minsta tvekan, byt till en ny ventilhatt.

9 9 Kontrollera slitage l Kontroll av slitaget ska alltid göras på flera olika ställen på däcket. l Denna inspektion kan utföras med hjälp av en mönsterdjupsmätare eller genom att man kontrollerar slitbanans slitageindikering i mönstret. Om däcket är försett med slitageindikering, hittar man denna i huvudmönstret i linje med symbolerna på däckskuldran. l Om slitaget är nere på den lägsta lagligt tillåtna gränsen för minsta mönsterdjup, måste däcket bytas. l Om det förekommer onormalt slitage eller om slitaget är ojämnt mellan däck på samma axel, måste en däckspecialist konsulteras. Däcktryck För lågt däcktryck: l Eftersom däcktrycket sakta sjunker helt naturligt i ett däck, är det nödvändigt att justera det med jämna mellanrum. Vid kontrollen i samband med detta kan man också upptäcka om lufttrycket minskar onormalt mycket. l Kontrollen måste göras på fordonets alla däck (inklusive reservdäcket om sådant finns). l Om bilen körs med för lågt tryck i däcken, kan detta leda till en onormal höjning av deras temperatur och orsaka skador på invändiga komponenter. Dessa skador går inte att reparera och kan leda till en snabb tryckförlust i däcket. Följderna av att man kör med för lågt däcktryck märks inte alltid på en gång utan kan visa sig även efter att trycket har justerats. För lågt däcktryck ökar också risken för vattenplaning avsevärt. För högt däcktryck: l För högt däcktryck kan göra däcket mer känsligt för påverkan (skador på slitbanan och däckstommen, osv.). l Både för högt och för lågt däcktryck kan leda till snabbt och ojämnt slitage. Vi rekommenderar att däcktrycket kontrolleras när däcken är kalla. l Om kontrollen av däcktrycket utförs efter att man kört och däcken hunnit bli varma, bör luft inte släppas ut eftersom ringtrycket ökar med temperaturen. I detta fall är det möjligt att justera trycket genom att man använder ett tryck som ligger 0,3 bar högre än det som rekommenderas av fordonstillverkaren (eller genom att man följer fordonstillverkarens rekommendationer). l Kontrollera åter trycket i däcken när de är kalla. Justera vid behov. Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet, även på däck som är fyllda med kvävgas. Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet även på däck som är fyllda med kvävgas. Följ alltid fordonstillverkarens rekommendationer beträffande däcktrycket (se Säkerhetsåtgärder vid demontering av fälgar från fordonet), alternativt däcktillverkarens.

10 10 Reparation l Det är i många fall inte möjligt att reparera en däckskada. l Alla reparationer skall utföras av en behörig fackman med erforderlig utbildning. l Innan någon reparation utförs ska däcket alltid inspekteras noggrant av en sådan däckspecialist. l Ett däck som har körts med för lite luft eller med punktering kan ha fått oreparabla skador, och först efter en grundlig kontroll av däckets insida kan det fastställas om däcket går att använda igen. För att däckets skick och behov av reparation ska kunna fastställas med säkerhet, måste däcket monteras av från bilen. l Vid en punktering kan en tätningsprodukt sprutas in genom ventilen ( däck på burk ) men detta är endast en tillfällig lösning! De här produkterna kan orsaka problem på däcket, fälgen, ventilen, trycksensorn, osv. Det är mycket viktigt att man följer tillverkarens rekommendationer. l I sådana fall måste en däckspecialist undersöka däcket och, om detta är möjligt, reparera det. l Michelin rekommenderar ej reparationer av strängtyp eftersom dessa utförs från utsidan utan att däcket demonteras från fälgen och att det därför inte är möjligt att kontrollera om det finns skador invändigt eller om däcket lämpar sig för fortsatt bruk.

11 11 LIVSLÄNGD Däck tillverkas av olika sorters material och gummibaserade komponenter vars egenskaper förändras med tiden. Förändringarna påverkas av många faktorer som klimat, lagringsförhållanden (temperatur, luftfuktighet, position, osv.), bruksförhållanden (belastning, hastighet, däcktryck, vägskador, osv.) allt det som däcket utsätts för under sin livstid. Dessa åldringsfaktorer varierar så mycket att det är omöjligt att förutsäga exakt hur länge ett däck kommer att hålla. Därför rekommenderas det att man, förutom de vanliga kontroller som ägarna utför själva, också låter en kvalificerad fackman undersöka däcken med jämna mellanrum. Denne kan avgöra om det är lämpligt att fortsätta köra med däcket. Ju äldre däcket är, desto större är sannolikheten för det att det behöver bytas av åldersskäl och p.g.a. av förvaring och/eller andra faktorer som upptäcks vid kontrollen. Som en försiktighetsåtgärd, även om däckens skick verkar acceptabelt eller om det ännu inte nått ner till det minsta lagliga mönsterdjupet, rekommenderar Michelin att man byter däck som är 10 år eller äldre räknat från tillverkningsdatum. Däckets tillverkningsdatum framgår av de sista siffrorna i en kod som sitter på däckets sidovägg och vanligtvis börjar med bokstäverna DOT. Exempel: En kod som slutar med siffrorna 2306 anger ett däck som är tillverkat vecka 23 år DOT: department of transportation (amerikanska transportministeriet) Tillverkningsvecka och -år Fabrikskod Storlekskod Valfri kod Om dessa rekommendationer inte följs, kan detta påverka bilens prestanda negativt och leda till manövreringsproblem och/eller göra att däcket fungerar dåligt, vilket kan medföra risker för användaren och tredje part. Michelin kan på intet sätt hållas ansvarigt för skador som kan uppstå till följd av och/eller vid användande som står i strid mot dessa instruktioner.

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? Våra bästa däckråd Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Michelin 2013-2014. Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog.

Michelin 2013-2014. Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog. prislista VINTERDÄCK Michelin 2013-2014 Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog. 2 Produktkatalog vinterdäck 2013-2014 INNEHÅLL: Kundservice... Sida 3 Däcketiketten... Sida 5 Michelin

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

Allt Om Däck. Allt om däck storleken. Betäckning för däckdimensionen: Vi rekommenderar denna del om du vill bli mer bekant med bildäck.

Allt Om Däck. Allt om däck storleken. Betäckning för däckdimensionen: Vi rekommenderar denna del om du vill bli mer bekant med bildäck. Allt Om Däck Pirellis däckkunskap Över hundra års erfarenhet av däckteknik har möjliggjort det för Pirelli att kombinera i sina produkter maximala nivåer av säkerhet, livslängd, komfort och miljöhänsyn.

Läs mer

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4

31-1 INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 31-1 FÄLG OCH DÄCK INNEHÅLL 31109000120 ALLMÄN INFORMATION... 2 STANDARDMÅTTUPPGIFTER... 4 FELSÖKNING... 5 ÅTGÄRD I BIL... 6 Kontroll av däcktryck... 6 Kontroll av däckslitage... 6 Kontroll av hjulens

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1 Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization Page 1 Däcket En ovanlig god kompromiss Page 2 Däckens kvalitet är avgörande Köregenskaper Säkerhet Driftekonomi Page 3 Vägkänsla

Läs mer

BALANSERINGS & MONTERINGS TEKNIK

BALANSERINGS & MONTERINGS TEKNIK BALANSERINGS & MONTERINGS TEKNIK Balanseringsteknik Beskriva hjulbalanseringens fördelar Förstå obalansens orsaker, samt att avhjälpa dessa Förstå kraven på korrekt balansering Korrekt uppspänning på hjulbalanseringsmaskin

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

Säkerhet. Vattenplaning Däckens mönsterdjup har en stor betydelse för fordonets säkerhet.

Säkerhet. Vattenplaning Däckens mönsterdjup har en stor betydelse för fordonets säkerhet. SOMMARDÄCK 2014 Säkerhet En av däckets vikigaste funktioner är att ge föraren hög säkerhet. Att kunna bromsa effektivt med korta bromssträckor och ge säkert grepp vid en undanmanöver. Detta skall däcket

Läs mer

ATV vagnar och tillbehör

ATV vagnar och tillbehör Nr 8, gäller fr o m 2013-12-01 Snökedjor och slirskydd Snökedjor utan brodd för traktorer och anläggningsmaskiner... 2 Broddkedjor för traktorer och anläggningsmaskiner... 11 Skogskedjor Griper Skog...

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Cirkaprislista sommardäck. till återförsäljare December 2010

Cirkaprislista sommardäck. till återförsäljare December 2010 Cirkaprislista sommardäck till återförsäljare December 2010 Hakka- Skydd Nokian Tyres produktförsäkring ger Nokian Hakka sommardäck ett ökat skydd som heter Hakka- skydd. Om däcket skadas under normalt

Läs mer

Produktkatalog Continental sommardäck 2015

Produktkatalog Continental sommardäck 2015 Produktkatalog Continental sommardäck 2015 Personbil, SUV / 4x4 och van En professionell samarbetspartner till fordonsindustrin - Bäst på broms Av alla nya bilar i Europa rullar i genomsnitt mer än var

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

Återlämning av leasingbil

Återlämning av leasingbil Bilaga 6 Återlämning av leasingbil Guide och riktlinjer Sign:... 2 Innehåll Läs igenom denna Återlämningsguide för att veta hur slitage på din bil bedöms under tiden du använder bilen. När det är dags

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz.

En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz. En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz. Säsongsstart. Äntligen vår Dax att montera sommarhjulen på din Mercedes! Färdas säkert i alla väder under den varma

Läs mer

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vintertid. ör fortsatt bekymmersfri körning, gör dig redo för den kalla årstiden i god tid med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redan vid

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från spara Utnyttja kupongen på sidan 7 och 370:- 744:- Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 92/23/EEG av den 31 mars 1992 om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon. (EGT L 129, 14.5.1992, s.

RÅDETS DIREKTIV 92/23/EEG av den 31 mars 1992 om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon. (EGT L 129, 14.5.1992, s. 1992L0023 SV 01.01.2006 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 92/23/EEG av den 31 mars 1992 om däck och

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Slitna däck är farliga däck byt i god tid

Slitna däck är farliga däck byt i god tid Slitna däck är farliga däck byt i god tid Många tycker att bildäck är lika kul som ett tandläkarbesök, och man vet att det blir dyrt i båda fallen! Men se istället nya däck som en investering i säkerhet

Läs mer

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden PRESSINFORMATION 2014-03- 05 Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden Hakka- skydd ger trygghet och garanterar att resan kan fortsätta vid en däckskada Nokian Hakka sommardäck

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

643:- 370:- Sommardäcks- dax för din Opel! spara 1. Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

643:- 370:- Sommardäcks- dax för din Opel! spara 1. Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks- dax för din Opel! 643:- Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den 25 mars och 1 april. Öppet hela året på våra

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. örändring. Nu kommer vintern igen. Gulnande löv och fallande temperaturer signalerar att det snart är dags. Det är nu hög tid att förbereda din Mercedes för regn,

Läs mer

Guide för bedömning av slitage och skador

Guide för bedömning av slitage och skador Guide för bedömning av slitage och skador Vi hoppas att ditt bilinnehav via Leaseonline privatleasing kommer ge dig många mil av bekymmersfri körglädje och möjlighet till stor rörelsefrihet! Det är viktigt

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

VÄLKOMMEN! Stålfälgar. Lättmetallfälgar

VÄLKOMMEN! Stålfälgar. Lättmetallfälgar VÄLKOMMEN! Stålfälgar Lättmetallfälgar Frågeställning: Vad bör man veta om fälgar för att säkert kunna hantera hjul på tex en gummiverkstad eller bilverkstad? Presentationen innehåller: Kort introduktion

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

PrisLisTa sommardäck. Michelin 2013. Personbils-, suv-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog.

PrisLisTa sommardäck. Michelin 2013. Personbils-, suv-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog. PrisLisTa sommardäck Michelin 2013 Personbils-, suv-/4x4- och lätta lastbilsdäck Produktkatalog. 2 PrOdukTkaTaLOG sommardäck 2013 innehåll: Kundservice.................................. Sida 3 Däcketikett

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

DÄCKSTÄLLET I LOO Loo 317, 466 92 Sollebrunn Tel. 0322-442 90 www.dackstallet.com

DÄCKSTÄLLET I LOO Loo 317, 466 92 Sollebrunn Tel. 0322-442 90 www.dackstallet.com ATV / UTV / QUAD DÄCKSTÄLLET I LOO Loo 317, 466 92 Sollebrunn Tel. 0322-442 90 www.dackstallet.com Välkommen till Däckstället i Loo! Det har nu gått över 30 år sedan bröderna Lennart och Kent-Åke startade

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Nord-Lock hjulmutter. Produktinformation

Nord-Lock hjulmutter. Produktinformation Nord-Lock hjulmutter Produktinformation 2 Lösa hjulmuttrar orsakar mer än lösa hjul Lossande hjulmuttrar på tunga fordon är både kostsamt och farligt. Lyckligtvis finns det är en lösning att lösa hjulmuttrar

Läs mer

TILLBEHÖR transportbilar

TILLBEHÖR transportbilar TILLBEHÖR transportbilar BIPPER PARTNER EXPERT BOXER Bipper 1 2 12 13 14 1. farthållare Hjälper dig att hålla konstant och rätt hastighet. Förbättrar komfort och bränsleekonomi särskilt vid längre bilfärder.

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02 SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS Bruksanvisning SE 2015-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Kvalitet 4 2.1 CE-märkning 4 2.2 Kvalitetsarbete 4 3. Bruksanvisningen

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE SIDAN 55 ELDRIVNA MOMENTDRAGARE ANVÄNDARHANDBOK (ARTIKELNUMMER 34131) Detta verktyg har testats enligt nedanstående EEC-direktiv och standarder. EMC direktiv Lågspänningsdirektiv 89/336/EEC och tillägg

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård 2012-01 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske taket inte att fungera optimalt

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

AROS Manuell pump CARPU1001

AROS Manuell pump CARPU1001 AROS Manuell pump CARPU1001 Användarhandbok 10057013 V1.0 2012 12 04 SE enriching urban life Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 PRODUKTÖVERSIKT...4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 BETJÄNING...6

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE

TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE FÖR OMEDELBAR PUBLICERING En grundläggande komponent för fordonssäkerhet TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE Hur alla negativa effekter som orsakas av utslitna stötdämpare påverkar andra delar på bilen

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Vi utvecklade däcken som satt på bilen som slog det första hastighetsrekordet av dignitet drömgränsen 600 mph. Vi satte de första däcken på månen

Vi utvecklade däcken som satt på bilen som slog det första hastighetsrekordet av dignitet drömgränsen 600 mph. Vi satte de första däcken på månen PRODUKTÖVERKT 4x4/SUV Sommardäck Vi producerade däck för T-Forden, den första massproducerade bilen Vi utvecklade däcken som satt på bilen som slog det första hastighetsrekordet av dignitet drömgränsen

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Din elrullstol Norrbottens läns landsting och Kommunerna i Norrbotten

Din elrullstol Norrbottens läns landsting och Kommunerna i Norrbotten Din elrullstol Norrbottens läns landsting och Kommunerna i Norrbotten RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 2014-04-24 Fakta om din elrullstol Du har fått låna en elrullstol Utprovat datum: Modell

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Riktlinjer för eftermarknad och garantier

Riktlinjer för eftermarknad och garantier Riktlinjer för eftermarknad och garantier Innehåll 1 Garantiförutsättningar 1.1 Garantikrav 2 Lagring på byggplatsen 2.1 Allmänt 2.2 Lagring inomhus 2.3 Lagring utomhus 3 Felanmälan 3.1 Felanmäla 3.2 Obligatoriskt

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer