Säkerhetsinstruktioner och användningsråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsinstruktioner och användningsråd"

Transkript

1 1 Säkerhetsinstruktioner och användningsråd INLEDNING Däcket är den enda kontaktpunkten mellan fordonet och marken. Därför är det viktigt att användarna ser till att bevara däckens kvalitet och prestanda. Vi rekommenderar därför att man följer nedanstående säkerhetsinstruktioner och användningsråd. Dessa rekommendationer gäller med beaktande av eventuella mer restriktiva lokala bestämmelser, så som lagstiftning, föreskrivna krav osv. SÅ HÄR LÄSER DU ETT DÄCK? 225: däckets sektionsbredd i mm 45: däckserie (förhållandet mellan höjd och bredd, höjden i % av sektionsbredden: 45 %) R: radialstruktur 17: innerdiameter i tum ECE-godkännande enligt ECE-reglemente 30 och godkännandenummer Ljud Godkännande (buller): enligt direktiv 2001/43/EG 91: index för lastkapacitet W: hastighetsindex Däckseriens namn DOT: department of transportation (amerikanska transportministeriet) Tillverkningsvecka och -år Fabrikskod Storlekskod Valfri kod

2 2 Förklaring till annan märkning: Reinf: Reinforced : däck med högre lastkapacitet än vad som är normalt för storleken. Extra Load: Ny markering med samma betydelse som Reinf. XSE: X radialteknik S säkerhet E ekonomi N0 - N1 N2 - N3 K1 - K2 C1 H MO AO MO1 RO1 A Specifika märkningar från tillverkaren 3 PMSF = 3 Peak Mountain Snow Flake = 3-Peak Mountain-symbol med snöflinga Extra märkning på M+S-däck som anger att de klarar att köra under förhållanden med mycket snö. GREEN X-märkningen på sidan av ett MICHELIN-däck till personbil, transportbil eller fyrhjulsdriven bil, visar att det har bland den bästa energieffektiviteten på marknaden. Med den här märkningen åtar sig Michelin att minska fordonens bränsleförbrukning och därmed också deras CO 2 -utsläpp. VAL AV DÄCK l Valet av däck måste ske i överensstämmelse med lagstiftning och med den utrustning som fordons- eller däcktillverkaren eller en officiell organisation rekommenderar (storleks-, belastnings- och hastighetsindex, däckstruktur, osv.). l Beroende på gällande lagstiftning, och av tekniska skäl, är det endera obligatoriskt eller starkt rekommenderat, att man på samma axel använder två däck av samma typ. l Med däcktyp avser ECE-bestämmelse nr. 30 sådana däck mellan vilka det inte föreligger väsentliga skillnader, speciellt vad avser: - tillverkare, - däckets dimensionsangivelse, - användningskategori (användning på vanlig väg, snö, tillfälligt användande), - struktur (diagonal, radial, punkteringsskyddade), - hastighetssymbol, - belastningsindex, - däcksektionsbredd. l Vi rekommenderar att man på en och samma axel monterar däck som uppvisar ungefär samma förslitningsgrad. Vissa lagar stipulerar maximalt tillåten skillnad. Den franska vägtrafikförordningen föreskriver t.ex.: 9.3: Skillnaden i mönsterdjup mellan huvudmönstren på 2 däck monterade på samma axel får ej vara större än 5 mm. l Dessutom måste man ta hänsyn till vilka förhållanden däcket ska användas under, så att dess prestanda uppfyller användarens förväntningar. l Vid köp av däck, se upp för begagnade däck med okänd historia! Under alla omständigheter måste ett sådant däck alltid kontrolleras av en däckspecialist innan det monteras.

3 3 l Ett tillfälligt reservdäck får inte användas längre än nödvändigt och inte i hastigheter som överskrider den maximala hastighet som anges på däcket eller fälgen. l Det får endast användas i överensstämmelse med däck- och fordonstillverkarens instruktioner. Försiktighet skall iakttagas vid färd med ett fordon som har ett tillfälligt monterat reservhjul eftersom bilens köregenskaper kan påverkas. ANVÄNDNING AV DÄCK l Använd aldrig däck utanför de gränser beträffande de tekniska specifikationerna som de är godkända för. l Överdrivna eller onormala geometriska inställningar på fordonet kan påverka däckets prestanda negativt. l Felaktig användning eller fel däckval kan dessutom bidra till förtida slitage av vissa mekaniska delar. Nya däck BAK Vid byte av endast 2 däck, rekommenderar Michelin att de nyaste eller minst slitna däcken monteras på bakaxeln för att bättre säkerhet och kontroll över fordonet ska uppnås. Detta råd gäller framhjuls- och bakhjulsdrivna bilar med däck av samma dimension monterade fram och bak. Säkerställ att däcktrycken justeras så att de överensstämmer med biltillverkarens rekommendationer. Specialfall: 4-hjulsdrivna fordon: Michelin och fordonstillverkarna rekommenderar starkt att man, oberoende av typ av 4-hjulsdrift, monterar 4 identiska däck (samma dimension, samma sortering, samma CAI och samma förslitningsgrad). Ett undantag är de fall där fordonet från fabrik levereras med olika däckdimensioner fram och bak. Denna rekommendation kommer sig av att skillnader i däckens omkrets mellan framaxel och bakaxel kan leda till att förtida skador uppstår på olika kraftöverföringskomponenter, som t.ex. drivaxeln i ett i- och urkopplingsbart 4-hjulssystem, eller mellandifferentialen vid kontinuerlig automatisk 4-hjuldrift. För att slitaget ska bli så jämnt som möjligt mellan däcken på fram- resp. bakhjulen, rekommenderas det starkt att man: - byter alla 4 däck vid samma tillfälle. - periodvis roterar framdäcken till att sitta bak och tvärtom enligt tillverkarens rekommendationer. Dessutom måste fordonstillverkarens rekommendationer avseende däcktrycket följas detta för att undvika tryckberoende skillnader i däckens omkrets vilka kan leda till förtida skador på mekaniska komponenter.

4 4 Husbilar: Husbilar kräver speciella däck som är anpassade efter hur de används ändrade ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) både standarden och sina rekommendationer avseende däck för husbilar och lyder nu Däck av CP-typ har konstruerats för att klara den ökade belastning som husbilar ger upphov till, och: det rekommenderas starkt att husbilar uteslutande utrustas med CP-däck. Vid däckbyte rekommenderar Michelin starkt att man monterar CP-däck på fordon som från början är homologerade och utrustade med CP-däck. Belastningen på däcket får under inga omständigheter överskrida den maximala gränsen, med andra ord måste belastningsindexet respekteras. ETRTO skriver vidare, att om man använder CP-däck på bakaxeln (singelaxel), måste dessa pumpas upp till ett tryck på 5,5 bar istället för det normala trycket på t.ex. 4,75 bar. l MICHELIN:s CP-märkta däck är därför specialkonstruerade för att köras med ett däcktryck på 5,5 bar (550 kpa). Detta förhöjda tryck förbättrar väghållningen och minskar rullmotståndet för de utmanande körnings- och bruksförhållanden som husbilar utsätts för, speciellt när det gäller belastningen (sporadiska statiska/ dynamiska överbelastningar som hör till denna typ av fordon, stort överhäng bak, obalanserad belastning, hög tyngdpunkt p.g.a. högt placerad vikt) och att fordonet ibland står oanvänt under långa perioder. Om man monterar däck som inte är konstruerade för användande av denna typ, kan detta leda till: - dåliga vägegenskaper (rullning, lutning, girning, problem med att hålla spåret i en kurva...) - förtida nedslitning av däckskomponenter, som t.ex. hjässan, vilket kan leda till snabb tryckförlust i däcket. Vid användning: kontrollera trycket i däcken var månad och inför varje längre resa. Justera vid behov. Att ha för lågt däcktryck kan vara direkt farligt: För ett Camping CP-däck av dimensionen 225/70 R15 motsvarar t.ex. ett däcktryck som är 0,5 bar för lågt (11%) en överbelastning med ca 100 kg (dan) per däck! l Överbelastning (även tillfällig) eller dålig lastfördelning kan leda till förtida förslitning av fordonskomponenter och/eller däck vilket kan leda till skador på personer och egendom. l Vid byte av däck, skall ett däck av samma diameter användas, och ursprungligt belastningsindex resp. hastighetsindex måste respekteras (hastighetsoch belastningsmärkningen måste vara samma som eller högre än de på originaldäcken). Vi rekommenderar att en däckspecialist anlitas för denna uppgift. l Om fordonet står parkerat under en längre tid, se till att trycket i dem inte är för lågt, och säkerställ alltid att däcktrycket är det rätta i resp. däck innan fordonet börjar användas igen. Skydda däcken mot UV-strålning, från t.ex. solen, och använd pallbockar för att undvika att däcken kommer i kontakt med kalla vinterytor (betong, sten ). l Låt en fackman kontrollera slitbanans och sidoväggarnas skick (kontaktskador, skåror, sprickor osv...) samt även fälgarnas och ventilernas skick. OBS! För däcktryck överstigande 4,5 bar (450 kpa), måste speciella ventiler som är speciellt avsedda för det aktuella trycket användas.

5 5 MONTERING Inledning l Korrekt montering som utförs i överensstämmelse med rekommenderade arbetsmetoder och enligt gällande säkerhetsföreskrifter ger bästa skydd både för utrustningen och de som färdas i fordonet och gör också att däckens fulla potential kan utnyttjas. l Felaktig montering eller bristande praxis kan orsaka skador på däck, fordon och människor (allvarliga skador eller till och med dödsfall). Det är därför viktigt att detta arbete alltid utförs av personal som har erforderlig utbildning och tillgång till lämplig utrustning. l Om en praktikant utför något arbetsmoment vid monteringen av ett däck, måste han/hon noga övervakas av en kvalificerad fackman. l Det är alltid viktigt att studera de tekniska anvisningarna från däck-, fordons- och fälgtillverkaren samt däckmonteringsmaskinens bruksanvisning. Allmänna säkerhetsåtgärder Montören måste: - alltid bära sina vanliga skyddskläder. - ha tillgång till en arbetsbeskrivning. - kontrollera att fordonet verkligen står still, att motorn är avstängd och att bilen inte kan börja rulla (parkeringsbroms, kilar, stöd osv.). Säkerhetsåtgärder vid demontering av fälgar från fordonet l Vid tvillingdäck eller om fälgen visar tecken på skada, måste däcken tömmas på luft innan hjulen demonteras. l Kontrollera att däck och fälg är tillräckligt kalla för att de ska kunna demonteras på ett säkert sätt. l Följ tillverkarens rekommendationer och anvisningar. Säkerhetsåtgärder vid montering l Kontrollera att däck och fälg är av rätt dimensioner, är kompatibla med varandra och att de har rätt egenskaper för fordonets användning. Kontrollera att däcket, fälgen och dess delar är i gott skick och passar för ändamålet innan de monteras. Beakta eventuella monteringsanvisningar på däckets sidoväggar (t.ex. monteringsriktning eller rotationsriktning) och säkerställ att däcken monteras på rätt plats på fordonet. l Gummiventiler måste alltid bytas ut vid slanglösa däck. Metallventiler måste kontrolleras med avseende på skick och täthet. Byt ventiler och tätningar om så krävs. När hjulet har satts på bilen är det viktigt att använda korrekt monteringsmetod och en kalibrerad momentnyckel för att dra åt hjulmuttrarna/ bultarna till det moment som anges av biltillverkaren.

6 6 l Om det finns en gummiventil måste denna bytas om däcket är slanglöst. l Vid metallventiler: kontrollera att de är lufttäta och byt ventiler och tätningar där så behövs. l När hjulet har satts på, måste en momentnyckel användas för att uppnå optimalt vridmoment enligt fordonstillverkarens anvisningar. Säkerhetsåtgärder vid pumpning av däcket l Att däcken pumpas upp på korrekt sätt är en viktig faktor, inte bara för att kunna erhålla optimal däckprestanda utan också för SÄKERHETEN. l För korrekt väghållning och bromskapacitet men också för att däckets skick ska bevaras, krävs att däcktrycket är det rätta. l Använd endast pumputrustning som är avsedd för detta ändamål och som är utrustad med en tryckbegränsare. Varken montören eller någon annan person får under några omständigheter befinna sig i omedelbar närhet av utrustningen, utan ska stå säkert placerade på avstånd då föremål kan slungas ut vid en däckexplosion eller liknande. Däcktryck l Använd det däcktryck som rekommenderas av fordonstillverkaren. Däcktrycket finns angivet: - på själva bilen (på dörren, dörrkarmen, tanklocket, eller dyligt ) - i bilens bruksanvisning eller handbok. Om så ej är fallet: Se däcktillverkarens rekommendationer eller en fackmannaguide l För lågt eller för högt däcktryck kan i hög grad påverka fordonets vägegenskaper negativt (se Kontroll och underhåll av fordon - Däcktryck). Balansering l Om fälgen med däcket inte balanseras på korrekt sätt (dynamiskt), kan detta leda till vibrationer i bilen vid körning. l Det är därför av yttersta vikt att samtliga 4 hjul balanseras för bekväm körning liksom för bibehållen fordons- och däckprestanda. l För effektiv hjulbalansering måste balanseringsmaskinen: - ha ett centreringssystem som passar det i hjulnavet - vara kalibrerad i enlighet med tillverkarens anvisningar l Dessa två punkter är avgörande för kvaliteten på utfört arbete, och är ofta orsaken till felaktig balansering, som visar sig genom ihållande vibrationer i bilen vid körning. l Om balanseringen av däcken inte utförts, eller inte är korrekt utförd, visar detta sig som vibrationer i bilen inom olika hastighetsintervall. Det är därför mycket viktigt att balansera hjulen för att säkerställa körkomfort och uppnå bästa prestanda för såväl bil som däck.

7 7 FÖRVARING OCH UNDERHÅLL Allmänna villkor Förvaring av däck ska ske l I lokaler med god ventilation och där det är torrt och varmt, men skyddat från direkt solljus och dåligt väder l I skydd från kemiska ämnen, lösningsmedel och kolväten som kan påverka gummits egenskaper l I skydd från eventuella föremål som kan penetrera gummit (vassa föremål av metall, trä, osv.), l I skydd från alla värmekällor, eld, glödande föremål, material som kan orsaka gnistbildning eller elektrisk urladdning och skyddat från eventuella ozonkällor (transformatorer, elmotorer, svetsutrustning, osv.). Undvik att placera tunga föremål på däcken. Tillbehör måste förvaras i originalförpackningen, på ställen där det inte finns risk för skär-, riv- eller stickskador. Däck och tillbehör måste alltid behandlas med försiktighet, och ev. utrustning och material som används får ej framkalla skada på däcken. Personal ska alltid bära sina skyddskläder vid hantering av däcken. Korttidslagring (upp till 4 veckor): Däcken kan staplas på varandra, helst på lastpallar. Höjden på staplarna får dock inte överstiga 1,2 meter. Om däcken staplas, se till att de inte snedvrids. Om däcken är monterade på fälg, måste de vara pumpade under förvaringen och stå i upprätt läge på ställningar eller placeras i 1 lager på en hylla.

8 8 Långtidslagring Däcken ska förvaras upprätt, stående på ställningar, minst 10 cm från marken. För att undvika deformering ska de roteras något en gång i månaden. KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV FORDON Allmänna rekommendationer l Säkerställ att fordonet står ordentligt stilla och inte kan röra sig innan någon kontroll utförs. l Däcken måste kontrolleras regelbundet så att onormalt slitage och eventuella skador kan upptäckas. Vridmomentet måste kontrolleras så att det stämmer med tillverkarens rekommendationer. l Eventuella stick- eller skärskador eller synlig deformering av slitbanan, sidoväggarna eller vulstområdet måste undersökas noggrant (invändigt/ utvändigt) av en däckspecialist. Alla ev. skador på fälgen måste också de bedömas av en expert. Återmontera aldrig däck: - Som uppvisar skador, t.ex. en deformerad däckfot, om gummit eller något lager delar sig, om vulsttråden eller gördeln syns, om det finns skador beroende på kolväten, frätande ämnen, marmorering eller avskavning eller om innergummit har skadats av att däcket körts med för lågt lufttryck. - Där det finns minsta tvekan om skicket eller däckets lämplighet att användas. - Som ej uppfyller lagstadgade krav. Varje gång som bilen kontrolleras, ska man också kontrollera att ventilhatten och dess gummittätning är i gott skick. Vid minsta tvekan, byt till en ny ventilhatt.

9 9 Kontrollera slitage l Kontroll av slitaget ska alltid göras på flera olika ställen på däcket. l Denna inspektion kan utföras med hjälp av en mönsterdjupsmätare eller genom att man kontrollerar slitbanans slitageindikering i mönstret. Om däcket är försett med slitageindikering, hittar man denna i huvudmönstret i linje med symbolerna på däckskuldran. l Om slitaget är nere på den lägsta lagligt tillåtna gränsen för minsta mönsterdjup, måste däcket bytas. l Om det förekommer onormalt slitage eller om slitaget är ojämnt mellan däck på samma axel, måste en däckspecialist konsulteras. Däcktryck För lågt däcktryck: l Eftersom däcktrycket sakta sjunker helt naturligt i ett däck, är det nödvändigt att justera det med jämna mellanrum. Vid kontrollen i samband med detta kan man också upptäcka om lufttrycket minskar onormalt mycket. l Kontrollen måste göras på fordonets alla däck (inklusive reservdäcket om sådant finns). l Om bilen körs med för lågt tryck i däcken, kan detta leda till en onormal höjning av deras temperatur och orsaka skador på invändiga komponenter. Dessa skador går inte att reparera och kan leda till en snabb tryckförlust i däcket. Följderna av att man kör med för lågt däcktryck märks inte alltid på en gång utan kan visa sig även efter att trycket har justerats. För lågt däcktryck ökar också risken för vattenplaning avsevärt. För högt däcktryck: l För högt däcktryck kan göra däcket mer känsligt för påverkan (skador på slitbanan och däckstommen, osv.). l Både för högt och för lågt däcktryck kan leda till snabbt och ojämnt slitage. Vi rekommenderar att däcktrycket kontrolleras när däcken är kalla. l Om kontrollen av däcktrycket utförs efter att man kört och däcken hunnit bli varma, bör luft inte släppas ut eftersom ringtrycket ökar med temperaturen. I detta fall är det möjligt att justera trycket genom att man använder ett tryck som ligger 0,3 bar högre än det som rekommenderas av fordonstillverkaren (eller genom att man följer fordonstillverkarens rekommendationer). l Kontrollera åter trycket i däcken när de är kalla. Justera vid behov. Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet, även på däck som är fyllda med kvävgas. Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet även på däck som är fyllda med kvävgas. Följ alltid fordonstillverkarens rekommendationer beträffande däcktrycket (se Säkerhetsåtgärder vid demontering av fälgar från fordonet), alternativt däcktillverkarens.

10 10 Reparation l Det är i många fall inte möjligt att reparera en däckskada. l Alla reparationer skall utföras av en behörig fackman med erforderlig utbildning. l Innan någon reparation utförs ska däcket alltid inspekteras noggrant av en sådan däckspecialist. l Ett däck som har körts med för lite luft eller med punktering kan ha fått oreparabla skador, och först efter en grundlig kontroll av däckets insida kan det fastställas om däcket går att använda igen. För att däckets skick och behov av reparation ska kunna fastställas med säkerhet, måste däcket monteras av från bilen. l Vid en punktering kan en tätningsprodukt sprutas in genom ventilen ( däck på burk ) men detta är endast en tillfällig lösning! De här produkterna kan orsaka problem på däcket, fälgen, ventilen, trycksensorn, osv. Det är mycket viktigt att man följer tillverkarens rekommendationer. l I sådana fall måste en däckspecialist undersöka däcket och, om detta är möjligt, reparera det. l Michelin rekommenderar ej reparationer av strängtyp eftersom dessa utförs från utsidan utan att däcket demonteras från fälgen och att det därför inte är möjligt att kontrollera om det finns skador invändigt eller om däcket lämpar sig för fortsatt bruk.

11 11 LIVSLÄNGD Däck tillverkas av olika sorters material och gummibaserade komponenter vars egenskaper förändras med tiden. Förändringarna påverkas av många faktorer som klimat, lagringsförhållanden (temperatur, luftfuktighet, position, osv.), bruksförhållanden (belastning, hastighet, däcktryck, vägskador, osv.) allt det som däcket utsätts för under sin livstid. Dessa åldringsfaktorer varierar så mycket att det är omöjligt att förutsäga exakt hur länge ett däck kommer att hålla. Därför rekommenderas det att man, förutom de vanliga kontroller som ägarna utför själva, också låter en kvalificerad fackman undersöka däcken med jämna mellanrum. Denne kan avgöra om det är lämpligt att fortsätta köra med däcket. Ju äldre däcket är, desto större är sannolikheten för det att det behöver bytas av åldersskäl och p.g.a. av förvaring och/eller andra faktorer som upptäcks vid kontrollen. Som en försiktighetsåtgärd, även om däckens skick verkar acceptabelt eller om det ännu inte nått ner till det minsta lagliga mönsterdjupet, rekommenderar Michelin att man byter däck som är 10 år eller äldre räknat från tillverkningsdatum. Däckets tillverkningsdatum framgår av de sista siffrorna i en kod som sitter på däckets sidovägg och vanligtvis börjar med bokstäverna DOT. Exempel: En kod som slutar med siffrorna 2306 anger ett däck som är tillverkat vecka 23 år DOT: department of transportation (amerikanska transportministeriet) Tillverkningsvecka och -år Fabrikskod Storlekskod Valfri kod Om dessa rekommendationer inte följs, kan detta påverka bilens prestanda negativt och leda till manövreringsproblem och/eller göra att däcket fungerar dåligt, vilket kan medföra risker för användaren och tredje part. Michelin kan på intet sätt hållas ansvarigt för skador som kan uppstå till följd av och/eller vid användande som står i strid mot dessa instruktioner.

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L 7489379230 98479347597 234 39891547 216579233 546554894 789133454 981264732463 6783463 45692301 3479712556812 43478912578 8942231461

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss är vår sporre och vår skyldighet

Läs mer

BC 2125. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

BC 2125. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. BC 2125 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga Slarvigt

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Instruktionsbok. husvagnar. Weltweit Nummer 1

Instruktionsbok. husvagnar. Weltweit Nummer 1 Instruktionsbok husvagnar Weltweit Nummer 1 Vi gratulerar till ditt val av HOBBY husbilen och hoppas att den alltid är en trogen reskamrat. Läs noga igenom instruktionsboken även om du redan tidigare kört

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss

Läs mer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer Mekanikerns handbok för avancerade Drivsystem för motorer Innehåll Introduktion...3 1 Motorns utveckling...4-5 2 Drivsystem för motorer...6-13 3 Felanalys...14-19 4..Tips för service och. reparation...20-27

Läs mer

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 326L X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler Avsedd endast för trimmerhuvuden. VARNING Röjsågar,

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Vi är mycket intresserade av att få ta

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Kontrollera före färd

Kontrollera före färd SLÄPVAGNS- HANDBOK Medlem i Släpvagnshandboken gäller för modeller fr.o.m 2001 Vi reserverar oss för ändringar och tryckfel. Kontrollera före färd - att dragkulan har gått in i kulhandsken. Kulkopplingarna

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Instruktionsbok husvagnar

Instruktionsbok husvagnar Instruktionsbok husvagnar Version 07/2011 S Välkomstsida Bäste husvagnsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya HOBBY-husvagn. Det förtroende du ger oss är vår sporre och vår skyldighet att år för

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer