Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid"

Transkript

1 Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna pengar Förnyelse PRÖVA LOKALISERING Söka information I dialog: ändra/ komplettera Skapa/ändra Dp tillräcklig, ramar & regler uppfyllda Granska Kommun inom Dp Kommun, Lst utom Dp remiss miljöärende Miljöförvaltning annat ärende Pröva lokalisering (bygglov) Byggnadsnämnd eller enligt delegation Överklaga lokaliseringsprövning Överklagandetid inför lagakraft Avslag Granne Betraktare Lokalisering prövad och beviljad av kommunen, lagakraftvunnet Erforderliga tillstånd och beslut finns SCB Lantmäteriet Lst, LM, annan myndighet Lokalisering beviljad av kommunen Erforderliga tillstånd och beslut finns BYGGPROCESS 7 Skapa 8 Granska 9 Besluta om startbesked Överklaga startbesked 0 Bygga Kvalitetsgranska bygget Kontrollansvarig Kvalitetsgranska arbetet på bygget Myndighet (Kn, byggnadsinspektör) Överklaga till AD (arbetsmiljö) Kontrollera färdig byggnation Slut Överklaga slutbesked Använda byggnation Boende Byggnation ianspråktagen Skattebetalare Medborgare Ökad skattebas Rätts-säkerhet Attraktiva bostäder God bebyggelse Räddningstjänst Skatteverket Lantmäteriet SCB Kommun Skola, V&O Expediera beslut Beslut expedierat STÖDPROCESSER Kvalitetsgranska KA (kontrollansvarig) Swedac

2 . Söka information 0-0- Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Utan inloggning Logga in på e-tjänst Ange lokalisering - fastighetsbeteckning - adress - kommun - geografiskt område Rita in område i karta Välj byggsymbol - friggebod - enplanshus - flerfamiljshus - industri - p-plats etc. Placera i presenterad kartbild Bedöma om det krävs prövning eller inte 7 Begära tolkning 9 Spara urval Ev. logga in om man inte redan gjort det vid start Tillräcklig information erhållen Lokaliseringsprövning krävs J/N Kommun Lantmäteriet Baskarta visas via ett kartfönster i skala :00 alt :000. Visa en eller flera fastigheter Baskarta/ Ortofoto Baskarta/ Ortofoto Översiktsplan alternativt Detaljplan Krävs att alla planer/bestämmelser finns tillgängliga i baskartan/ortofotot Bestämmelser ska visa markens användning Krävs en standard för hur strandskydd ska se ut Krävs en standard för ÖP för att kunna ha en informationstjänst 8 Rådge/ tolka Baskarta visas via ett kartfönster i skala :00 alt :000. Visa en eller flera fastigheter Myndighet Underlag till plan

3 . Skapa/ändra Visa exempel på vad som krävs vid olika typer av (t ex staket) 0-0- Tillräcklig information erhållen Redan inloggad Föreslå enkla ritverktyg att använda Fråga! Går det bra att enbart kolla yttre tillgänglighet i skedet och kontrollera det inre vid? Behov av lokaliseringsprövning Logga in sparat urval Komplettera uppgifter Skicka in förslag till Kommun -Situationsplan -Ritningar -D-modell (hur hantera dessa??) -åtgärd -hur lösa VA -väganslutning (= yttre tillgänglighet) -energiförsörjning -nybyggnadskarta Informera fastighetsägare om inkommen Avgöra om är komplett nej Går ärendet att handlägga eller ej ja, komplett 7 Komplett Meddela brister Vad saknas, vad ska kompletteras. Meddelas inom 0 dagar komplettering Öp, Föp bör vara mer informativ och även ta hänsyn till gestaltning Hur hantera gamla Dp - ändring? Upphävning? Moderna Dp hur få till dessa, så de kan användas för att slippa hantera lokaliseringsprövningen? Kan även gälla gamla Dp! Gå från projekt-dp till en Dp som kan användas framåt i tiden Dp behöver inte bli detaljstyrd kan enbart vara volymstyrd Vilka områden kan man släppa kontrollen på? VAD vill kommunen titta på och kontrollera? Ställ krav på hur ska utformas - för samtliga kommuner Planer ska finnas som kan stödja D Skapa samarbete med de leverantörer som kan erbjuda stöd vid, vilka produkter används? Sammanhållen bebyggelse = samlad bebyggelse? Vilka hinder finns på vägen? Staten måste göra ett större arbete för att visa deras intresse - ändra lagar, regler,..

4 . Granska Kommun (bygglovhandläggare) 0-0- Meddela stadsmätning Adressfråga överlämnad till stadsmätningen Skapa preliminär adress, byggnad, GPSkoordinater Kan även ske i Dp ej OK alternativt utom Dp Informera/ fråga grannar Komplett Kontrollera att allt är OK enligt Dp OK Sammanställa beslutsunderlag Beslutsunderlag remiss Kommun (miljöförvaltning) Finns önskan om mellan myndigheter före lokaliseringsprövning!! miljöfråga Vid behov enligt MB Meddela remissvar miljöärende Tillstånd J/N Länsstyrelse remiss Meddela remissvar annat ärende Beslut J/N

5 Skapa (byggherre, privatperson, företag) Godkänd lokalisering Godkänna relevanta tillstånd och beslut (Miljö, Lst, LM, NV,..) Gå in på Min sida Sök upp aktuellt ärende Skapa kontrollplan Utifrån de uppgifter som redan finns sedan tidigare i Söka och välja kontrollansvarig Sök i lista över certifierade KA (Boverket) Kontraktera kontrollansvarig konstruktionsritningar VA (inkl värme), ventilation och el Ritningar över tillgänglighet energiberäkningar Teckna försäkring brandskyddsbeskrivning arbetsmiljöplan relevanta tillstånd tidplan för bygge Enligt mall för tidplan Skicka in Ifylld skickad Bevakning på godkänd lokalisering Kontrollansvarig (KA) Godkänna kontrakt Leverantör Leverera konstruktionsritningar Leverera energiberäkningar Försäkringsbolag Leverera försäkring

6 8. Granska Kommun (byggnadsinspektör) komplett och OK 0-0- Beslutsunderlag Anmälan Komplettering Kontrollera med bilagor önskan/behov av Kalla till tekniskt Genomföra och leda Skriva protkoll Signalera fakturering av Beslutsunderlag Kvalitetskontroll ej komplett Enligt protokollsmall ej komplett 7 Komplettering insänd Komplettera med bilagor Delta i Kontrollansvarig 8 9 Komplettering insänd Komplettera med bilagor Delta i Entreprenör 0 Delta i Myndighet (Räddningstjänst, Miljö,..) Delta i

7 9. Besluta om startbesked 0-0- Beslutsunderlag Kommun (byggnadsnämnd) Besluta om startbesked ej OK OK Avslag ej startbesked Bifall - startbesked Expediera beslut Publicera på Min sida Diarieföra beslut Kommun (byggnadsinspektör på delegation) Besluta om startbesked

8 åååå-mm-dd

9 åååå-mm-dd

10 åååå-mm-dd

11 åååå-mm-dd

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

LEVERANSRAPPORT: Riges - Förberedelse e-tjänster. [Processutveckling, prototyp, personas och användningsfall]

LEVERANSRAPPORT: Riges - Förberedelse e-tjänster. [Processutveckling, prototyp, personas och användningsfall] LEVERANSRAPPORT: Riges - Förberedelse e-tjänster [Processutveckling, prototyp, personas och användningsfall] Titel: LEVERANSRAPPORT: Riges Förberedelse e-tjänster Projekt: RIGES Idnr: 156777 Delprojekt:

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar.

ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar. ORDLISTA A- ritningar Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en arkitekt. A- ritningar omfattar sammanställnings-, uppställnings-, uppställnings-, och detaljritningar för en byggnad. Arbetshandling

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark Nr 11 Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 13.00 15.15, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S)

Läs mer

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer