Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5. 23 juni 2015 på Smögens Hafvsbad Dokumentation från näringslivskonferens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5. 23 juni 2015 på Smögens Hafvsbad Dokumentation från näringslivskonferens"

Transkript

1 Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5 23 juni 2015 på Smögens Hafvsbad Dokumentation från näringslivskonferens

2 Samarbete för utvecklat näringsliv och angelägna miljöfrågor För femte året i rad arrangerade Sotenäs kommun, Fouriertransform, Företagarna och Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Sotenäs Turism och Kusthandlarna en näringslivskonferens på temat finansiering och miljö. Under dagen avhandlades bland mycket annat nya finansieringsmöjligheter för småföretag, framtidens energilösningar, framtidsutsikter för bränslecellsbilar och lösningar på utmaningen att lagra förnyelsebar energi. Dagens huvudattraktion var nog trots allt Sotenäs symbioscentrum och dess planer på industriell symbios mellan företagen i regionen. En lösning som på ett fantstiskt sätt svarar upp mot både näringslivets som miljöns utmaningar. Dagens moderator var Karin Stenlund från Fyrbodals kommunaförbund, som driver och samordnar ett aktivt arbete med affärs- och miljöfrågor i Fyrbodals fjorton kommuner. På följande sidor finns beskrivningar av presentationerna från konferensen samt bilder från samtal och mingel. Vill du veta mer om vad som händer med industriell symbios i Sotenäs kommun, kontakta informationsansvarig Succkie Gunnarsson, Vill du veta mer om vad som händer med näringslivs- och miljöutveckling inom Fyrbodals fjorton kommuner, kontakta affärs- och miljöstrateg Karin Stenlund,

3 Framtidssäkra dina goda affärer 180 personer fyllde konferensvåningen på Smögen Hafvsbad den 23 juni för Sotenäs årliga näringslivskonferens. Småföretagare, riskkapitalister, föreningsmänniskor, entreprenörer, innovatörer, beslutsfattare och utvecklare av olika slag. De intensiva samtalen under minglen vittnade om en intressant blandning av människor där minsta gemensamma nämnare var miljöengagemang och viljan att utveckla företag genom hållbara affärer. Undertemat för dagen var framtidsäkra dina goda affärer.

4 Bättre villkor tillsammans Först ut var Günter Mårder, relativt nytillträdd VD för Företagarna. Han belyste frågan om småföretagens finansieringsproblem och hade dessutom en konkret lösning på problemet. Mårder menade att det ekonomiska systemet inom näringslivet i Sverige är skapat för de stora företagen. De modeller för att bedöma finansiella risker, som bankerna arbetar efter, innebär att storföretagen får tillgång till mycket kapital till betydligt bättre villkor än småföretag. Helt enkelt för att stort bedöms som stabilt, medan de små företagen ses som riskabla placeringar. Innan den stora skutan som heter bankvärlden har vänt och satt kurs mot mer småskalig finansiering, har Mårder en uppmaning till alla småföretagare i publiken. Gå samman. Gör det lilla storskaligt genom att klustra er och låt en person förhandla med banken. Att banksystemet ser storföretagen som en mindre risk är ett feltänk som småföretagen kan komma förbi om de presenterar sig som en helhet. Genom att förhandla villkor gemensamt blir den sammantagna risken för småföretagen tillsammans lika låg som om de vore ett stort enskilda storföretag. Att bankerna inte redan driver en utveckling som förenklar för småföretagen att komma åt kapital beror enligt Mårder helt enkelt på att de tjänar så mycket på nuvarande system. Som VD för Företagarna fokuserar Mårder på att ta fram verktyg som underlättar för småföretagen att genomföra kollektiva förhandlingar. Han nämner en digital plattform som kan underlätta samarbetet. Han menar också att det är attraktivt för investerare att kunna göra en rejäl investering lokalt. Tänk er 150 företag från orten samlade in en småföretagsobligation med regional förankring. Det finns många investerare som vill investera lokalt med hjärtat för att bidra till regionens utveckling och med hjärnan för att det är stabilt och innebär mindre risk, säger Mårder och drar även in kommunerna i ekvationen. Kommunernas dilemma är att de inte får stödja en enskild näringsidkare. Om de istället kan sätta in åtgärder som gynnar hela regionens företagande vore det perfekt. För det är i de små företagen som de nya jobben skapas. Det visar all statistik och forskning, säger Mårder. Riskkapital upphöjt till tre Sen var det dags för tre riskkapitalister i rad att äntra scenen. Per Nordberg från Fouriertransform, Jan-Åke Jonsson från Västkustens affärsänglar och Henrik von von Stockenström från FundedByMe arbetar alla med finansiering, men från lite olika utgångspunkter. Ägarkapital ger stabilitet För den som har en innovativ produkt med hög produktionskomplexitet och ett bolag i tidig fas kan Fouriertransform vara en del av finansieringslösningen. Sprunget ur fordonsindustrins behov att ställa om då Saab-krisen drabbade vår region har Fouriertransform investerat 1400 MSEK i 25 bolag. Nordberg nämner teknikutvecklingen inom marin energi som ett område med stort behov av kapital för att komma vidare. Nordberg talar, liksom Mårder, om behovet av att små företagare samverkar, men ur ett delvis annat perspektiv. Enligt Nordberg skapas växtkraft för små företag främst på den lokala marknaden och han lyfter satsningen på ett företagscenter i Sotenäs som ett föredömligt exempel där småföretagarna kan hitta samverkansformer som ger storskalighetens fördelar för det lilla företaget. Han betona behovet av ägarkapital och uppmanar: Få med någon som är stark. Rörelsekapital är instabilt till sin natur medan ägarkapitalet ger förutsättningar att växla upp.

5 Med engagemang i portföljen Liksom Fourirtransform har Västkustens Affärsänglar tydliga kopplingar till fordonsindustrin, inte mist därför att Jan-Åke Jonsson, till höger i bild, var den som ledde Saab Automobile genom de tuffa åren. Hans erfarenheter av att leda och kämpa för en verksamhet är förstås något han tar med sig i uppdraget som affärsängel. Visst handlar det om finansieringslösningar och kapital, men Jonsson framhåller att det i lika hög grad handlar om kunskap. Vi är en aktiv investerare som arbetar metodiskt med företaget i form av styrelsearbete, allmän rådgivning, operativt engagemang och eller annat utvecklingsarbete. Ledordet är engagemang. Förutom Jonsson består Västkustens Affärsänglar av tolv personer med gedigen erfarenhet av ledande positioner inom näringslivet, så där finns med andra ord kunskap att inhämta för företag i ett uppstartsskede eller som kommit igång och har ett fungerande kassaflöde, men där det krävs insatser för att växla upp. Av hittills 150 ansökningar har 110 avvisats. Fem investeringar/engagemang är genomförda, fyra är under utvärdering och tjugonio företag är i en bevakningsfas. Det handlar om företag med tillväxtpotential som har riktigt attraktiva produkter som kan påverka människors tillvaro om de förverkligas, säger Jonsson och exemplifierar med Zygomatic som visualiserar medicinska aktiviteter, Navitego som gör larmprodukter för att skydda bränslet vid tunga transporter och AppSpotR som utvecklar en tillverkningsplattform för appar. Jonsson avslutar: Vi lär oss hela tiden. Varje investeringsobjekt är en lärdom och vi känner att har vi byggt upp ett förtroende för oss som investerare. Vår devis är learn as we go! The power of the crowd! Crowdfunding är ett helt annat sätt att finansiera en idé, ett projekt eller ett företag än via riskkapitalbolag och affärsänglar. Istället för en eller några få som investerar mycket handlar det här om många som investerar lite. Von Stockenström från FundedByMe, vänster i bild, beskriver det som en folkrörelse som gör kunder till affärspartners. Det handlar om att få intresserad allmänhet att engagera sig i en gemensam finansiering av verksamheter de känner för. Det avmystifierar ägandet i bolag, säger han. Crowdfunding är utöver finansiering ett sätt att marknadsföra och skapa positiv uppmärksamhet för satsningen. The money raised is just a positive side effect! är ett uttryck som används. Just för att marknadsföringen, uppmärksamheten och engagemanget som väcks innebär så många andra fördelar. De personer som är med och delfinansierar gör det för att de gillar idén. De blir ambassadörer och processen stimulerar engagemanget och viljan att föra budskapet vidare. De passionerade och stolta aktieägarna blir enligt Von Stockenström en kraft som entreprenören har nytta av. Praktiskt genomförs crowdfunding via en digital plattform där det som kickar igång pengaflödet är en kampanj för marknadsexponering. På FundedbyMe når vi genom en strukturerad process ut över hela världen vilket innebär att det går att hitta intressenter även för smala, nischade idéer, berättar Von Stockenström. Exempel på företag som FundedByMe har arbetat med är Flippin Burger. Virtous Vodka. Isbjörn of Sweden samt Noa Noa.

6 Förnyelsebar energi fasar ut fossila bränslen Varken Tomas Kåberger, professor vid Chalmers, bilden till vänster, eller Stefan Karlsson, VD på RenSo, bilden nederst till höger, är några duvungar när det kommer till inflytande över Sveriges energipolitik och insikter i vilka utmaningar hela världen står inför. Så när dessa båda frontfigurer är överens om att de fossila energikällorna verkligen kommer att fasas ut till förmån för förnyelsebar energi, känns det hoppfullt. Enligt Karlsson är energi storpolitik och han beskriver ett världsläge där allt fler länder ser behovet att bli självförsörjande för att minska sin sårbarhet mot omvärlden. Bland annat är Amerikas militär en stark förespråkare för grön energi, inte i första hand för miljöns skull, utan av säkerhetspolitiska skäl. Enligt Kåberger är förändringen i världsläget till stor del Kinas förtjänst. Denna jätteekonomi är väl medveten om problemen med sina koldioxidutsläpp och de inser att de bara har att förlora på klimatförändringarna. I stora städer som Beijing är partikelhalten så alarmerande hög att industriledare och experter i nyckelpositioner flyttar till andra länder för att inte riskera sin egen och sina familjers hälsa. Ett faktum som stressar regeringen att handla. Det är inte utan att det märks att Kåberger är imponerad av Kinas ambitiösa planer på att faktiskt lösa klimatproblemen, vilket har inneburit att elproduktionen i Kina nu minskar. Kåberger berättar att förorenande fabriker stängs och bokstavligt talas sprängs i luften för att inte kunna startas igen. Vattenkraften ökar mest i Kina och utvecklingen för vindkraften går spikrakt uppåt. En annan viktig orsak till att förnyelsebara energikällor är på väg att gå om den fossila energin är kostnadsläget. Efter inledande år då tekniken varit ny och dyr och i behov av subventioner för att få fart, har nu utveckling och industriell erfarenhet, just tack vare subventionerna, gjort att grön energi brutit igenom konkurrensvallarna. Idag är det utan subventioner billigare att bygga nya vindkraftverk än nya kolkraftverk och utveckling för vindkraft går spikrakt uppåt och krossar alla tidigare prognoser. Enligt den statistik Kåberger visar har solceller samma otroliga utveckling. Installation av till exempel solcellstak är explosiv. I länder som Indien, Dubai och USA håller solel på att konkurrera ut gas och kraftel. Det är en omvälvande förändring av energimarknaden som Kåberger beskriver och när det nu även börjar komma batteriteknologi för lagring av elen till överkomligt pris kommer kraftbolagen få det svårt. Karlsson tar upp tråden om energilagring och kraftbolagens nya roll. Lagring är den saknade pusselbiten för förnybar energi, säger han och lyfter fram biltillverkaren Tesla som genom sina satsningar blivit världsledande för lagring av energi. Karlsson beskriver hur vi börjar bete oss annorlunda på elmarknaden. Istället för att köpa fossil el av de stora dominerande kraftbolagen börjar vi konsumenter att producera och till och med sälja vår egen förnyelsebara energi genom bland annat solpaneler och minivindkraftverk. Kraftbolagen måste ändra sina affärsidéer från stort och centraliserat till smått och decentraliserat, säger Karlsson och tänker sig nya typer av affärsmodeller likt dem för mobil telefoni med prenumeration och smarta tjänster.

7 Sotenäs föregångare inom industriell symbios Sotenäs är centrum för den marina livsmedelsindustrin i Norden. Domstein, Orkla och Leroy är de stora industriella aktörerna här som alla tre är i en fas av snabb utveckling och tillväxt. Trots att de har fullt upp med att driva den egna verksamheten ser de stora fördelar med att gemensamt ingå i en industriell symbios och därmed samarbeta i ett flöde av råvaror och restprodukter som gynnar både dem själva, övrig industri och miljön. De menar att det finns så mycket möjligheter när någon som ägnar sig åt den större bilden kliver in och ser innovationer och lösningar som inte det enskilda företaget kan göra. För oss handlar det om att inse att vi är en del i en större resurshantering och nu vill vi hitta ännu bättre lösningar genom att samverka. Vi ser varandra som kollegor och inte som konkurrenter, säger de. Även kommunen är med på banan. Mats Abrahamsson, kommunalråd i Sotenäs är tydlig: Kommunen blir spindeln i nätet. Här råder full enighet. Nu kör vi! Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet, bilden till höger, förklarar tanken med industriell symbios. Företag har länge haft ett starkt fokus på den egna kärnverksamheten. Nu börjar många fundera över hur vi kan koppla ihop verksamheter och ta fram lösningar där individuella problem förvandlas till möjligheter i ett större system. Det kan till exempel handla om energisystem och vattenrening där den enes restprodukt blir den andres råvara. Eklund menar att satsningen på ett Symbioscenter i Sotenäs är ett riktigt föredöme med strategier som ligger i framkant för att integrera näringslivsutveckling med kreativa och affärsmässiga miljölösningar. Han talar om behovet av en resursrevolution inom hela näringslivet och det som händer i Sotenäs ligger helt i den linjen. Alla resurser och material måste på sikt ingå i ett kretslopp för att vi ska kunna åstadkomma ett hållbart samhälle. Med det handlar inte bara om ett industriellt och processtekniskt samarbete. Lika viktigt är symbioser mellan människor. Tillit och goda sociala relationer är helt avgörande för en innovativ miljö och i Sotenäs finns sådana långlivade, tillitsfulla relationer, säger han.

8 Ett hus fullt av kunskap Kunskap och kompetens är nycklar för att Symbioscentret i Sotenäs ska leda till framgång. Därför arbetar Andréas Sülau med strategier för kompetensförsörjning så att det finns kunniga människor som kan arbeta inom bland annat marin industri, förnyelsebar energiteknik, drift- och underhåll samt hälsofrågor och miljö. Vi undersöker marknadens behov, ser vad vi har och sen bygger vi vidare på det. Tanken är att människor ska kunna vidareutbilda sig genom hela livet, säger Sülau och ser behov av utbildningsinsatser på nivån mellan gymnasiet och högskola. Att samla utbildningsinsatserna i en gemensam fysisk miljö ser Sülau som nödvändigt för att skapa synergier mellan människor, mellan skola och näringsliv. Vi ska fylla huset på Hagaberg med rum och mötesplatser genomsyrade av entreprenörskap, innovation och affärsutveckling, säger han. Region och kommun tillsammans för miljön i havet Anders Carlberg arbetar med maritima utvecklingsfrågor i Västra Götalandsregionen. Han är imponerad av den tillit som finns mellan företagen i den marina livsmedelsindustrin i Sotenäs som klarar att mitt i sin egen verksamhetsvardag höja blicken och samverka för att hitta goda hållbarhetslösningar. Carlberg berättar om regionens maritima klustersatsning. Hela personer arbetar inom den maritima sektorn i Västra Götalandsregionen, att jämföras med totalt i hela landet. Han säger att framtidens blå ekonomi är beroende av sjötransporter och att havet spelar stor roll för att minska koldioxidutsläppen. Regionens marina fokus är samlade under fem kluster; turism och rekreation, maritima operationer, marina livsmedel, havsförvaltning, marin bioteknik och marin energi. Arbetet med att driva utveckling inom dessa områden sker genom dedikerade klusterledare från akademi och näringsliv. Carlberg betonar vikten av att kommunerna är engagerade i utvecklingsarbetet. Kustkommunerna ser framtiden i havet, säger Carlberg. Forskning som ger möjligheter Magnus Olsson presenterar SP som är Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. SP finns över hela Sverige från Skellefteå i norr till Malmö i söder samt också i Danmark och Norge. SP är helägda av RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Uppdraget är att stärka företagens konkurrenskraft och att skapa innovationer som ger ett hållbart samhälle. Verksamheten fokuserar på sex områden; Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Life Science, Risk och säkerhet, Samhällsbyggnad och Transport. Vi arbetar mycket nära industrin med möjliggörande forskning. Från aktiv säkerhet för fordon och energiteknik till trä och vatten, berättar Magnus vars uppgift är att vara en samlande kraft för det som är transportrelaterat. Vi arbetar alltid inkluderande och alla satsningar vi går in i ska bygga ny kunskap, säger han.

9 Framtidspotential i havet Havet är ännu en outforskad källa. Det säger Mia Dahlström, från SP. Hon berättar om en smått fantastiskt potential för marina produkter med ämnen som är smärtstillande och som kan användas i läkemedel mot cancer. Det finns marina råvaror med mycket högt innehåll av omega 3 och proteiner som kan ersätta köttprotein. Det går att göra läkande plåster av torskskinn och ämnen man kan spruta in i näsan för att förbygga förkylning. För att fortsätta undersöka de marina produkternas potential görs just nu en förstudie för en testbädd för vattenbruk med odling av intressanta arter där ämnen kan utvinnas. Tanken är att allt ska tas tillvara i en kedja som startar med värdefulla, exklusiva ämnena för läkemedel, sedan råvaror för livsmedel och det som oundvikligt blir rester går till biogasproduktion. Vi vill arbeta med testbädden så att den blir en modell för blå cirkulär ekonomi, förklarar Dahlström. Laddelbilar störst, men vätgas på gång Magnus Karlström från Svenskt hybridfordonscentrum är landets kanske främste trendspanare vad gäller elfordon och eldrivlinor. Han beskriver en intressant brytningstid för världens fordonstillverkare där det gäller att navigera mellan många olika utvecklingsspår. Att ställa om produktion och drivlinor så att fordonsflottorna blir fossiloberoende kräver stora insatser och mod att ta avgörande beslut. Traditionellt har valet av bränsle varit som spanska ligan i fotboll. Det finns bara två alternativa vinnare, Barcelona eller Real Madrid. Nu har vi istället ett läge med alternativ energi som är lika svår att förutspå som svenska allsvenskan, säger Karlström och betonar att de alternativa drivmedlem kommer att komplettera varandra. Det är dock tydligt att laddelbilar tar allt större marknadsandelar. Norge toppar försäljningen 2014 följt av Nederländerna, USA och Sverige. Störst av bilmodellerna 2014 är Renault-Nissan som står för 28% av elbilsförsäljningen, därefter kommer Mitsubishi, GM, Toyota och på femte plats Tesla med åtta procent av marknadsandelarna. Karlström flaggar även för Volkswagen som kommer starkt med sin E-golf. Toyota väljer dock delvis en annan inriktning och satsar på bränslecellsbilar. Vätgasbilar säljs bland annat i Japan, Tyskland, Kalifornien, Danmark och Storbritannien där det även investeras i infrastruktur för vätgas. I Sverige går det att tanka vätgas i Malmö och Göteborg. I Stockholm kommer det finnas tankstationen för vätgas i slutet av detta år. Karlströms bedömning är att bränsleceller kommer att fortsätta utvecklas parallellt med elbilar, även om elen dominerar. Han tror även att affärsmodellerna för bränsleförsäljning kommer att utvecklas. Redan idag får du gratis el då du beställer hamburgare på en viss hamburgerrestaurang och leasar du Toyotas bränslecellsbil Miraj ingår fri vätgas, berättar Karlström. Solel lagras genom sterlingmotor Att lagring av förnyelsebar energi är pusselbiten som saknas har flera av dagens föredragshållare vittnat om. Lars Jakobsson från United Sun System går så långt att han kallar lagring för den alternativa energins heliga graal. Men så säger han sig också ha lösningen på problemet. Genom att kombinera solpaneler med sterlingmotorer har United Sun System utvecklat ett sätt att spara värmen i ett medie som värmer systemet då solen inte når panelerna. När solen försvinner värmer fortfarande mediet sterlingmotorn i 6 timmar, förklarar Jakobsson. United Sun System köpte den aktuella sterlingmotorn från Ford och Nasa Två år senare köpte de världens största solpanelanläggning och idag har man ett samarbetsavtal med Amerikan States departement of energi. Enligt Jakobsson är deras lösning 30% mer kostnadseffektiv jämfört med traditionella solpanelslösningar, vilket innebär att det går åt hälften så stor yta att producera lika mycket energi. Jakobsson, som tidigare varit framgångsrik inom oljeindustrin, insåg vad det fossila bränslena ställer till med på vår planet och bestämde sig för att istället investera i ett energislag som verkligen gör skillnad. Genom solen och möjligheten att spara dess energi i sterlingmotorn, kan vi lösa världens energiutmaning, hävdar Jakobsson.

10 The Perfect World Foundation Var 15-minut dödas en noshörning och de illegala tjuvskyttspengarna går till terrorism. Noshörningarna som art är utrotad inom några år om inget förändras. Det berättar Ragnhild Jakobsson från The Perfect World Foundation som är en ideell internationell organisation med syfte att sprida kunskap och ökad medvetenhet om djur och natur. Organisationen grundades i Sverige 2010 men arbetar på global basis, främst genom volontärarbete runt om i världen. Dessutom satsar de på att skapa opinion och samla in pengar genom olika aktiviteter och events där många både svenska och internationella celebriteter ger sitt stöd till räddningsaktionerna. Mingel och samtal

11

Industriell symbios i Sotenäs kommun

Industriell symbios i Sotenäs kommun Industriell symbios i Sotenäs kommun Först: Vad är industriell symbios? Sedan: Det här är jag och det här är Hifab Varför började Sotenäs kommun arbeta med industriell symbios? Hur har kommunen arbetat?

Läs mer

Sotenäs Symbioscenter. Andreas Sülau

Sotenäs Symbioscenter. Andreas Sülau Sotenäs Symbioscenter Andreas Sülau Sotenäs symbioscenter Sotenäs symbioscentrum Sotenäs symbioscenter ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Testanläggning för värdehöjande av marin råvara

Testanläggning för värdehöjande av marin råvara Testanläggning för värdehöjande av marin råvara Mia Dahlström Sjögren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Photo: Lena Holmberg Photo: Photo: Kristina Kristina Sundell Sundell Vi som arbetar med detta

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 och kommunikation som verktyg JanErik Odhe, Stål & Verkstad Anders Olsson Region Värmland Kommunikation som verktyg Tydlighet i förväntan från regionen? Hur uppkom

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl

Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl Energisession 2010 Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl.15.00 17.00 Ur programmet: Europas framtida energimarknad för transport och elproduktion Strategiska

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Energiremisseminarium 30/8 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Energiremisseminarium 30/8 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Solstad Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Eek, Göteborg Energi Projektet (I) Utvecklar hållbara långsiktiga framtidsbilder (scenarier, visioner) som bidrag

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL 2013-02-04 AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL Under de kommande två åren kommer Fyrbodals Kommunalförbund inom ramen för satsningen på Affärsdriven Miljöutveckling prioritera enligt följande programskrivning.

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Kunniga användare och smarta företag

Kunniga användare och smarta företag Kunniga användare och smarta företag En satsning på användarnas funktioner och behov i det smarta nätet Carolina Dolff, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kraftsamling Smarta Nät Vårt uppdrag: Stimulera

Läs mer

RAPPORT 1 (8) 2013-06-28

RAPPORT 1 (8) 2013-06-28 RAPPORT 1 (8) GENERATIONSGAPET OM UNGAS OCH ÄLDRES SYN PÅ FRAMTIDENS ENERGI Fortum har genomfört en opinionsundersökning tillsammans med Novus för att se hur unga respektive äldre ser på miljö-, klimat-

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Företag inom de gröna näringarna attityder, strukturer och omgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Företag inom de gröna näringarna attityder, strukturer och omgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Företag inom de gröna näringarna attityder, strukturer och omgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Lennart Bjurström Macklean Strategiutveckling Macklean i korthet Strategi- och affärsutveckling

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Från miljörätt till miljöhett

Från miljörätt till miljöhett Från miljörätt till miljöhett - så blir Sverige bäst på miljöteknik juli 2008 www.centerpartiet.se Inledning Centerpartiets vision är ett grönt, modernt och öppet samhälle som präglas av liberala värderingar.

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer