Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5. 23 juni 2015 på Smögens Hafvsbad Dokumentation från näringslivskonferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5. 23 juni 2015 på Smögens Hafvsbad Dokumentation från näringslivskonferens"

Transkript

1 Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5 23 juni 2015 på Smögens Hafvsbad Dokumentation från näringslivskonferens

2 Samarbete för utvecklat näringsliv och angelägna miljöfrågor För femte året i rad arrangerade Sotenäs kommun, Fouriertransform, Företagarna och Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Sotenäs Turism och Kusthandlarna en näringslivskonferens på temat finansiering och miljö. Under dagen avhandlades bland mycket annat nya finansieringsmöjligheter för småföretag, framtidens energilösningar, framtidsutsikter för bränslecellsbilar och lösningar på utmaningen att lagra förnyelsebar energi. Dagens huvudattraktion var nog trots allt Sotenäs symbioscentrum och dess planer på industriell symbios mellan företagen i regionen. En lösning som på ett fantstiskt sätt svarar upp mot både näringslivets som miljöns utmaningar. Dagens moderator var Karin Stenlund från Fyrbodals kommunaförbund, som driver och samordnar ett aktivt arbete med affärs- och miljöfrågor i Fyrbodals fjorton kommuner. På följande sidor finns beskrivningar av presentationerna från konferensen samt bilder från samtal och mingel. Vill du veta mer om vad som händer med industriell symbios i Sotenäs kommun, kontakta informationsansvarig Succkie Gunnarsson, Vill du veta mer om vad som händer med näringslivs- och miljöutveckling inom Fyrbodals fjorton kommuner, kontakta affärs- och miljöstrateg Karin Stenlund,

3 Framtidssäkra dina goda affärer 180 personer fyllde konferensvåningen på Smögen Hafvsbad den 23 juni för Sotenäs årliga näringslivskonferens. Småföretagare, riskkapitalister, föreningsmänniskor, entreprenörer, innovatörer, beslutsfattare och utvecklare av olika slag. De intensiva samtalen under minglen vittnade om en intressant blandning av människor där minsta gemensamma nämnare var miljöengagemang och viljan att utveckla företag genom hållbara affärer. Undertemat för dagen var framtidsäkra dina goda affärer.

4 Bättre villkor tillsammans Först ut var Günter Mårder, relativt nytillträdd VD för Företagarna. Han belyste frågan om småföretagens finansieringsproblem och hade dessutom en konkret lösning på problemet. Mårder menade att det ekonomiska systemet inom näringslivet i Sverige är skapat för de stora företagen. De modeller för att bedöma finansiella risker, som bankerna arbetar efter, innebär att storföretagen får tillgång till mycket kapital till betydligt bättre villkor än småföretag. Helt enkelt för att stort bedöms som stabilt, medan de små företagen ses som riskabla placeringar. Innan den stora skutan som heter bankvärlden har vänt och satt kurs mot mer småskalig finansiering, har Mårder en uppmaning till alla småföretagare i publiken. Gå samman. Gör det lilla storskaligt genom att klustra er och låt en person förhandla med banken. Att banksystemet ser storföretagen som en mindre risk är ett feltänk som småföretagen kan komma förbi om de presenterar sig som en helhet. Genom att förhandla villkor gemensamt blir den sammantagna risken för småföretagen tillsammans lika låg som om de vore ett stort enskilda storföretag. Att bankerna inte redan driver en utveckling som förenklar för småföretagen att komma åt kapital beror enligt Mårder helt enkelt på att de tjänar så mycket på nuvarande system. Som VD för Företagarna fokuserar Mårder på att ta fram verktyg som underlättar för småföretagen att genomföra kollektiva förhandlingar. Han nämner en digital plattform som kan underlätta samarbetet. Han menar också att det är attraktivt för investerare att kunna göra en rejäl investering lokalt. Tänk er 150 företag från orten samlade in en småföretagsobligation med regional förankring. Det finns många investerare som vill investera lokalt med hjärtat för att bidra till regionens utveckling och med hjärnan för att det är stabilt och innebär mindre risk, säger Mårder och drar även in kommunerna i ekvationen. Kommunernas dilemma är att de inte får stödja en enskild näringsidkare. Om de istället kan sätta in åtgärder som gynnar hela regionens företagande vore det perfekt. För det är i de små företagen som de nya jobben skapas. Det visar all statistik och forskning, säger Mårder. Riskkapital upphöjt till tre Sen var det dags för tre riskkapitalister i rad att äntra scenen. Per Nordberg från Fouriertransform, Jan-Åke Jonsson från Västkustens affärsänglar och Henrik von von Stockenström från FundedByMe arbetar alla med finansiering, men från lite olika utgångspunkter. Ägarkapital ger stabilitet För den som har en innovativ produkt med hög produktionskomplexitet och ett bolag i tidig fas kan Fouriertransform vara en del av finansieringslösningen. Sprunget ur fordonsindustrins behov att ställa om då Saab-krisen drabbade vår region har Fouriertransform investerat 1400 MSEK i 25 bolag. Nordberg nämner teknikutvecklingen inom marin energi som ett område med stort behov av kapital för att komma vidare. Nordberg talar, liksom Mårder, om behovet av att små företagare samverkar, men ur ett delvis annat perspektiv. Enligt Nordberg skapas växtkraft för små företag främst på den lokala marknaden och han lyfter satsningen på ett företagscenter i Sotenäs som ett föredömligt exempel där småföretagarna kan hitta samverkansformer som ger storskalighetens fördelar för det lilla företaget. Han betona behovet av ägarkapital och uppmanar: Få med någon som är stark. Rörelsekapital är instabilt till sin natur medan ägarkapitalet ger förutsättningar att växla upp.

5 Med engagemang i portföljen Liksom Fourirtransform har Västkustens Affärsänglar tydliga kopplingar till fordonsindustrin, inte mist därför att Jan-Åke Jonsson, till höger i bild, var den som ledde Saab Automobile genom de tuffa åren. Hans erfarenheter av att leda och kämpa för en verksamhet är förstås något han tar med sig i uppdraget som affärsängel. Visst handlar det om finansieringslösningar och kapital, men Jonsson framhåller att det i lika hög grad handlar om kunskap. Vi är en aktiv investerare som arbetar metodiskt med företaget i form av styrelsearbete, allmän rådgivning, operativt engagemang och eller annat utvecklingsarbete. Ledordet är engagemang. Förutom Jonsson består Västkustens Affärsänglar av tolv personer med gedigen erfarenhet av ledande positioner inom näringslivet, så där finns med andra ord kunskap att inhämta för företag i ett uppstartsskede eller som kommit igång och har ett fungerande kassaflöde, men där det krävs insatser för att växla upp. Av hittills 150 ansökningar har 110 avvisats. Fem investeringar/engagemang är genomförda, fyra är under utvärdering och tjugonio företag är i en bevakningsfas. Det handlar om företag med tillväxtpotential som har riktigt attraktiva produkter som kan påverka människors tillvaro om de förverkligas, säger Jonsson och exemplifierar med Zygomatic som visualiserar medicinska aktiviteter, Navitego som gör larmprodukter för att skydda bränslet vid tunga transporter och AppSpotR som utvecklar en tillverkningsplattform för appar. Jonsson avslutar: Vi lär oss hela tiden. Varje investeringsobjekt är en lärdom och vi känner att har vi byggt upp ett förtroende för oss som investerare. Vår devis är learn as we go! The power of the crowd! Crowdfunding är ett helt annat sätt att finansiera en idé, ett projekt eller ett företag än via riskkapitalbolag och affärsänglar. Istället för en eller några få som investerar mycket handlar det här om många som investerar lite. Von Stockenström från FundedByMe, vänster i bild, beskriver det som en folkrörelse som gör kunder till affärspartners. Det handlar om att få intresserad allmänhet att engagera sig i en gemensam finansiering av verksamheter de känner för. Det avmystifierar ägandet i bolag, säger han. Crowdfunding är utöver finansiering ett sätt att marknadsföra och skapa positiv uppmärksamhet för satsningen. The money raised is just a positive side effect! är ett uttryck som används. Just för att marknadsföringen, uppmärksamheten och engagemanget som väcks innebär så många andra fördelar. De personer som är med och delfinansierar gör det för att de gillar idén. De blir ambassadörer och processen stimulerar engagemanget och viljan att föra budskapet vidare. De passionerade och stolta aktieägarna blir enligt Von Stockenström en kraft som entreprenören har nytta av. Praktiskt genomförs crowdfunding via en digital plattform där det som kickar igång pengaflödet är en kampanj för marknadsexponering. På FundedbyMe når vi genom en strukturerad process ut över hela världen vilket innebär att det går att hitta intressenter även för smala, nischade idéer, berättar Von Stockenström. Exempel på företag som FundedByMe har arbetat med är Flippin Burger. Virtous Vodka. Isbjörn of Sweden samt Noa Noa.

6 Förnyelsebar energi fasar ut fossila bränslen Varken Tomas Kåberger, professor vid Chalmers, bilden till vänster, eller Stefan Karlsson, VD på RenSo, bilden nederst till höger, är några duvungar när det kommer till inflytande över Sveriges energipolitik och insikter i vilka utmaningar hela världen står inför. Så när dessa båda frontfigurer är överens om att de fossila energikällorna verkligen kommer att fasas ut till förmån för förnyelsebar energi, känns det hoppfullt. Enligt Karlsson är energi storpolitik och han beskriver ett världsläge där allt fler länder ser behovet att bli självförsörjande för att minska sin sårbarhet mot omvärlden. Bland annat är Amerikas militär en stark förespråkare för grön energi, inte i första hand för miljöns skull, utan av säkerhetspolitiska skäl. Enligt Kåberger är förändringen i världsläget till stor del Kinas förtjänst. Denna jätteekonomi är väl medveten om problemen med sina koldioxidutsläpp och de inser att de bara har att förlora på klimatförändringarna. I stora städer som Beijing är partikelhalten så alarmerande hög att industriledare och experter i nyckelpositioner flyttar till andra länder för att inte riskera sin egen och sina familjers hälsa. Ett faktum som stressar regeringen att handla. Det är inte utan att det märks att Kåberger är imponerad av Kinas ambitiösa planer på att faktiskt lösa klimatproblemen, vilket har inneburit att elproduktionen i Kina nu minskar. Kåberger berättar att förorenande fabriker stängs och bokstavligt talas sprängs i luften för att inte kunna startas igen. Vattenkraften ökar mest i Kina och utvecklingen för vindkraften går spikrakt uppåt. En annan viktig orsak till att förnyelsebara energikällor är på väg att gå om den fossila energin är kostnadsläget. Efter inledande år då tekniken varit ny och dyr och i behov av subventioner för att få fart, har nu utveckling och industriell erfarenhet, just tack vare subventionerna, gjort att grön energi brutit igenom konkurrensvallarna. Idag är det utan subventioner billigare att bygga nya vindkraftverk än nya kolkraftverk och utveckling för vindkraft går spikrakt uppåt och krossar alla tidigare prognoser. Enligt den statistik Kåberger visar har solceller samma otroliga utveckling. Installation av till exempel solcellstak är explosiv. I länder som Indien, Dubai och USA håller solel på att konkurrera ut gas och kraftel. Det är en omvälvande förändring av energimarknaden som Kåberger beskriver och när det nu även börjar komma batteriteknologi för lagring av elen till överkomligt pris kommer kraftbolagen få det svårt. Karlsson tar upp tråden om energilagring och kraftbolagens nya roll. Lagring är den saknade pusselbiten för förnybar energi, säger han och lyfter fram biltillverkaren Tesla som genom sina satsningar blivit världsledande för lagring av energi. Karlsson beskriver hur vi börjar bete oss annorlunda på elmarknaden. Istället för att köpa fossil el av de stora dominerande kraftbolagen börjar vi konsumenter att producera och till och med sälja vår egen förnyelsebara energi genom bland annat solpaneler och minivindkraftverk. Kraftbolagen måste ändra sina affärsidéer från stort och centraliserat till smått och decentraliserat, säger Karlsson och tänker sig nya typer av affärsmodeller likt dem för mobil telefoni med prenumeration och smarta tjänster.

7 Sotenäs föregångare inom industriell symbios Sotenäs är centrum för den marina livsmedelsindustrin i Norden. Domstein, Orkla och Leroy är de stora industriella aktörerna här som alla tre är i en fas av snabb utveckling och tillväxt. Trots att de har fullt upp med att driva den egna verksamheten ser de stora fördelar med att gemensamt ingå i en industriell symbios och därmed samarbeta i ett flöde av råvaror och restprodukter som gynnar både dem själva, övrig industri och miljön. De menar att det finns så mycket möjligheter när någon som ägnar sig åt den större bilden kliver in och ser innovationer och lösningar som inte det enskilda företaget kan göra. För oss handlar det om att inse att vi är en del i en större resurshantering och nu vill vi hitta ännu bättre lösningar genom att samverka. Vi ser varandra som kollegor och inte som konkurrenter, säger de. Även kommunen är med på banan. Mats Abrahamsson, kommunalråd i Sotenäs är tydlig: Kommunen blir spindeln i nätet. Här råder full enighet. Nu kör vi! Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet, bilden till höger, förklarar tanken med industriell symbios. Företag har länge haft ett starkt fokus på den egna kärnverksamheten. Nu börjar många fundera över hur vi kan koppla ihop verksamheter och ta fram lösningar där individuella problem förvandlas till möjligheter i ett större system. Det kan till exempel handla om energisystem och vattenrening där den enes restprodukt blir den andres råvara. Eklund menar att satsningen på ett Symbioscenter i Sotenäs är ett riktigt föredöme med strategier som ligger i framkant för att integrera näringslivsutveckling med kreativa och affärsmässiga miljölösningar. Han talar om behovet av en resursrevolution inom hela näringslivet och det som händer i Sotenäs ligger helt i den linjen. Alla resurser och material måste på sikt ingå i ett kretslopp för att vi ska kunna åstadkomma ett hållbart samhälle. Med det handlar inte bara om ett industriellt och processtekniskt samarbete. Lika viktigt är symbioser mellan människor. Tillit och goda sociala relationer är helt avgörande för en innovativ miljö och i Sotenäs finns sådana långlivade, tillitsfulla relationer, säger han.

8 Ett hus fullt av kunskap Kunskap och kompetens är nycklar för att Symbioscentret i Sotenäs ska leda till framgång. Därför arbetar Andréas Sülau med strategier för kompetensförsörjning så att det finns kunniga människor som kan arbeta inom bland annat marin industri, förnyelsebar energiteknik, drift- och underhåll samt hälsofrågor och miljö. Vi undersöker marknadens behov, ser vad vi har och sen bygger vi vidare på det. Tanken är att människor ska kunna vidareutbilda sig genom hela livet, säger Sülau och ser behov av utbildningsinsatser på nivån mellan gymnasiet och högskola. Att samla utbildningsinsatserna i en gemensam fysisk miljö ser Sülau som nödvändigt för att skapa synergier mellan människor, mellan skola och näringsliv. Vi ska fylla huset på Hagaberg med rum och mötesplatser genomsyrade av entreprenörskap, innovation och affärsutveckling, säger han. Region och kommun tillsammans för miljön i havet Anders Carlberg arbetar med maritima utvecklingsfrågor i Västra Götalandsregionen. Han är imponerad av den tillit som finns mellan företagen i den marina livsmedelsindustrin i Sotenäs som klarar att mitt i sin egen verksamhetsvardag höja blicken och samverka för att hitta goda hållbarhetslösningar. Carlberg berättar om regionens maritima klustersatsning. Hela personer arbetar inom den maritima sektorn i Västra Götalandsregionen, att jämföras med totalt i hela landet. Han säger att framtidens blå ekonomi är beroende av sjötransporter och att havet spelar stor roll för att minska koldioxidutsläppen. Regionens marina fokus är samlade under fem kluster; turism och rekreation, maritima operationer, marina livsmedel, havsförvaltning, marin bioteknik och marin energi. Arbetet med att driva utveckling inom dessa områden sker genom dedikerade klusterledare från akademi och näringsliv. Carlberg betonar vikten av att kommunerna är engagerade i utvecklingsarbetet. Kustkommunerna ser framtiden i havet, säger Carlberg. Forskning som ger möjligheter Magnus Olsson presenterar SP som är Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. SP finns över hela Sverige från Skellefteå i norr till Malmö i söder samt också i Danmark och Norge. SP är helägda av RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Uppdraget är att stärka företagens konkurrenskraft och att skapa innovationer som ger ett hållbart samhälle. Verksamheten fokuserar på sex områden; Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Life Science, Risk och säkerhet, Samhällsbyggnad och Transport. Vi arbetar mycket nära industrin med möjliggörande forskning. Från aktiv säkerhet för fordon och energiteknik till trä och vatten, berättar Magnus vars uppgift är att vara en samlande kraft för det som är transportrelaterat. Vi arbetar alltid inkluderande och alla satsningar vi går in i ska bygga ny kunskap, säger han.

9 Framtidspotential i havet Havet är ännu en outforskad källa. Det säger Mia Dahlström, från SP. Hon berättar om en smått fantastiskt potential för marina produkter med ämnen som är smärtstillande och som kan användas i läkemedel mot cancer. Det finns marina råvaror med mycket högt innehåll av omega 3 och proteiner som kan ersätta köttprotein. Det går att göra läkande plåster av torskskinn och ämnen man kan spruta in i näsan för att förbygga förkylning. För att fortsätta undersöka de marina produkternas potential görs just nu en förstudie för en testbädd för vattenbruk med odling av intressanta arter där ämnen kan utvinnas. Tanken är att allt ska tas tillvara i en kedja som startar med värdefulla, exklusiva ämnena för läkemedel, sedan råvaror för livsmedel och det som oundvikligt blir rester går till biogasproduktion. Vi vill arbeta med testbädden så att den blir en modell för blå cirkulär ekonomi, förklarar Dahlström. Laddelbilar störst, men vätgas på gång Magnus Karlström från Svenskt hybridfordonscentrum är landets kanske främste trendspanare vad gäller elfordon och eldrivlinor. Han beskriver en intressant brytningstid för världens fordonstillverkare där det gäller att navigera mellan många olika utvecklingsspår. Att ställa om produktion och drivlinor så att fordonsflottorna blir fossiloberoende kräver stora insatser och mod att ta avgörande beslut. Traditionellt har valet av bränsle varit som spanska ligan i fotboll. Det finns bara två alternativa vinnare, Barcelona eller Real Madrid. Nu har vi istället ett läge med alternativ energi som är lika svår att förutspå som svenska allsvenskan, säger Karlström och betonar att de alternativa drivmedlem kommer att komplettera varandra. Det är dock tydligt att laddelbilar tar allt större marknadsandelar. Norge toppar försäljningen 2014 följt av Nederländerna, USA och Sverige. Störst av bilmodellerna 2014 är Renault-Nissan som står för 28% av elbilsförsäljningen, därefter kommer Mitsubishi, GM, Toyota och på femte plats Tesla med åtta procent av marknadsandelarna. Karlström flaggar även för Volkswagen som kommer starkt med sin E-golf. Toyota väljer dock delvis en annan inriktning och satsar på bränslecellsbilar. Vätgasbilar säljs bland annat i Japan, Tyskland, Kalifornien, Danmark och Storbritannien där det även investeras i infrastruktur för vätgas. I Sverige går det att tanka vätgas i Malmö och Göteborg. I Stockholm kommer det finnas tankstationen för vätgas i slutet av detta år. Karlströms bedömning är att bränsleceller kommer att fortsätta utvecklas parallellt med elbilar, även om elen dominerar. Han tror även att affärsmodellerna för bränsleförsäljning kommer att utvecklas. Redan idag får du gratis el då du beställer hamburgare på en viss hamburgerrestaurang och leasar du Toyotas bränslecellsbil Miraj ingår fri vätgas, berättar Karlström. Solel lagras genom sterlingmotor Att lagring av förnyelsebar energi är pusselbiten som saknas har flera av dagens föredragshållare vittnat om. Lars Jakobsson från United Sun System går så långt att han kallar lagring för den alternativa energins heliga graal. Men så säger han sig också ha lösningen på problemet. Genom att kombinera solpaneler med sterlingmotorer har United Sun System utvecklat ett sätt att spara värmen i ett medie som värmer systemet då solen inte når panelerna. När solen försvinner värmer fortfarande mediet sterlingmotorn i 6 timmar, förklarar Jakobsson. United Sun System köpte den aktuella sterlingmotorn från Ford och Nasa Två år senare köpte de världens största solpanelanläggning och idag har man ett samarbetsavtal med Amerikan States departement of energi. Enligt Jakobsson är deras lösning 30% mer kostnadseffektiv jämfört med traditionella solpanelslösningar, vilket innebär att det går åt hälften så stor yta att producera lika mycket energi. Jakobsson, som tidigare varit framgångsrik inom oljeindustrin, insåg vad det fossila bränslena ställer till med på vår planet och bestämde sig för att istället investera i ett energislag som verkligen gör skillnad. Genom solen och möjligheten att spara dess energi i sterlingmotorn, kan vi lösa världens energiutmaning, hävdar Jakobsson.

10 The Perfect World Foundation Var 15-minut dödas en noshörning och de illegala tjuvskyttspengarna går till terrorism. Noshörningarna som art är utrotad inom några år om inget förändras. Det berättar Ragnhild Jakobsson från The Perfect World Foundation som är en ideell internationell organisation med syfte att sprida kunskap och ökad medvetenhet om djur och natur. Organisationen grundades i Sverige 2010 men arbetar på global basis, främst genom volontärarbete runt om i världen. Dessutom satsar de på att skapa opinion och samla in pengar genom olika aktiviteter och events där många både svenska och internationella celebriteter ger sitt stöd till räddningsaktionerna. Mingel och samtal

11

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Testanläggning för värdehöjande av marin råvara

Testanläggning för värdehöjande av marin råvara Testanläggning för värdehöjande av marin råvara Mia Dahlström Sjögren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Photo: Lena Holmberg Photo: Photo: Kristina Kristina Sundell Sundell Vi som arbetar med detta

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Från miljörätt till miljöhett

Från miljörätt till miljöhett Från miljörätt till miljöhett - så blir Sverige bäst på miljöteknik juli 2008 www.centerpartiet.se Inledning Centerpartiets vision är ett grönt, modernt och öppet samhälle som präglas av liberala värderingar.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ärende 12. Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun

Ärende 12. Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun Ärende 12 Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-08-10 KS 2014.0329 Handläggare Bosse Björk Projekt Lokalt framställd Förnyelsebar Energi

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Bilaga 3. Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Slutrapport Förstudien: Drivkrafterna i Skelleftebygden Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Mona

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Företagande, miljö och förnybar energi

Företagande, miljö och förnybar energi Seminarium Smögens havsbad 26 Juni 2014 Företagande, miljö och förnybar energi Framtiden finns i vinden, solen och havet: Bohuslän viktig pusselbit i världens energiomställning Den 26 juni samlades företagare

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015.

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Jury BRANISLAV SLAVIC VICE PRESIDENT OF COMMODITIES NORDIC Branislav är ansvarig för för försäljning mot stora företag

Läs mer

LADDA SVERIGE Framtidsbilder för ett hållbart Sverige

LADDA SVERIGE Framtidsbilder för ett hållbart Sverige LADDA SVERIGE Framtidsbilder för ett hållbart Sverige Så här ser elbranschen på framtiden Här tar vi i elbranschen med dig in i framtiden och berättar hur vi gärna ser den. Framtiden börjar nu. Vissa saker

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer