Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5. 23 juni 2015 på Smögens Hafvsbad Dokumentation från näringslivskonferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5. 23 juni 2015 på Smögens Hafvsbad Dokumentation från näringslivskonferens"

Transkript

1 Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5 23 juni 2015 på Smögens Hafvsbad Dokumentation från näringslivskonferens

2 Samarbete för utvecklat näringsliv och angelägna miljöfrågor För femte året i rad arrangerade Sotenäs kommun, Fouriertransform, Företagarna och Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Sotenäs Turism och Kusthandlarna en näringslivskonferens på temat finansiering och miljö. Under dagen avhandlades bland mycket annat nya finansieringsmöjligheter för småföretag, framtidens energilösningar, framtidsutsikter för bränslecellsbilar och lösningar på utmaningen att lagra förnyelsebar energi. Dagens huvudattraktion var nog trots allt Sotenäs symbioscentrum och dess planer på industriell symbios mellan företagen i regionen. En lösning som på ett fantstiskt sätt svarar upp mot både näringslivets som miljöns utmaningar. Dagens moderator var Karin Stenlund från Fyrbodals kommunaförbund, som driver och samordnar ett aktivt arbete med affärs- och miljöfrågor i Fyrbodals fjorton kommuner. På följande sidor finns beskrivningar av presentationerna från konferensen samt bilder från samtal och mingel. Vill du veta mer om vad som händer med industriell symbios i Sotenäs kommun, kontakta informationsansvarig Succkie Gunnarsson, Vill du veta mer om vad som händer med näringslivs- och miljöutveckling inom Fyrbodals fjorton kommuner, kontakta affärs- och miljöstrateg Karin Stenlund,

3 Framtidssäkra dina goda affärer 180 personer fyllde konferensvåningen på Smögen Hafvsbad den 23 juni för Sotenäs årliga näringslivskonferens. Småföretagare, riskkapitalister, föreningsmänniskor, entreprenörer, innovatörer, beslutsfattare och utvecklare av olika slag. De intensiva samtalen under minglen vittnade om en intressant blandning av människor där minsta gemensamma nämnare var miljöengagemang och viljan att utveckla företag genom hållbara affärer. Undertemat för dagen var framtidsäkra dina goda affärer.

4 Bättre villkor tillsammans Först ut var Günter Mårder, relativt nytillträdd VD för Företagarna. Han belyste frågan om småföretagens finansieringsproblem och hade dessutom en konkret lösning på problemet. Mårder menade att det ekonomiska systemet inom näringslivet i Sverige är skapat för de stora företagen. De modeller för att bedöma finansiella risker, som bankerna arbetar efter, innebär att storföretagen får tillgång till mycket kapital till betydligt bättre villkor än småföretag. Helt enkelt för att stort bedöms som stabilt, medan de små företagen ses som riskabla placeringar. Innan den stora skutan som heter bankvärlden har vänt och satt kurs mot mer småskalig finansiering, har Mårder en uppmaning till alla småföretagare i publiken. Gå samman. Gör det lilla storskaligt genom att klustra er och låt en person förhandla med banken. Att banksystemet ser storföretagen som en mindre risk är ett feltänk som småföretagen kan komma förbi om de presenterar sig som en helhet. Genom att förhandla villkor gemensamt blir den sammantagna risken för småföretagen tillsammans lika låg som om de vore ett stort enskilda storföretag. Att bankerna inte redan driver en utveckling som förenklar för småföretagen att komma åt kapital beror enligt Mårder helt enkelt på att de tjänar så mycket på nuvarande system. Som VD för Företagarna fokuserar Mårder på att ta fram verktyg som underlättar för småföretagen att genomföra kollektiva förhandlingar. Han nämner en digital plattform som kan underlätta samarbetet. Han menar också att det är attraktivt för investerare att kunna göra en rejäl investering lokalt. Tänk er 150 företag från orten samlade in en småföretagsobligation med regional förankring. Det finns många investerare som vill investera lokalt med hjärtat för att bidra till regionens utveckling och med hjärnan för att det är stabilt och innebär mindre risk, säger Mårder och drar även in kommunerna i ekvationen. Kommunernas dilemma är att de inte får stödja en enskild näringsidkare. Om de istället kan sätta in åtgärder som gynnar hela regionens företagande vore det perfekt. För det är i de små företagen som de nya jobben skapas. Det visar all statistik och forskning, säger Mårder. Riskkapital upphöjt till tre Sen var det dags för tre riskkapitalister i rad att äntra scenen. Per Nordberg från Fouriertransform, Jan-Åke Jonsson från Västkustens affärsänglar och Henrik von von Stockenström från FundedByMe arbetar alla med finansiering, men från lite olika utgångspunkter. Ägarkapital ger stabilitet För den som har en innovativ produkt med hög produktionskomplexitet och ett bolag i tidig fas kan Fouriertransform vara en del av finansieringslösningen. Sprunget ur fordonsindustrins behov att ställa om då Saab-krisen drabbade vår region har Fouriertransform investerat 1400 MSEK i 25 bolag. Nordberg nämner teknikutvecklingen inom marin energi som ett område med stort behov av kapital för att komma vidare. Nordberg talar, liksom Mårder, om behovet av att små företagare samverkar, men ur ett delvis annat perspektiv. Enligt Nordberg skapas växtkraft för små företag främst på den lokala marknaden och han lyfter satsningen på ett företagscenter i Sotenäs som ett föredömligt exempel där småföretagarna kan hitta samverkansformer som ger storskalighetens fördelar för det lilla företaget. Han betona behovet av ägarkapital och uppmanar: Få med någon som är stark. Rörelsekapital är instabilt till sin natur medan ägarkapitalet ger förutsättningar att växla upp.

5 Med engagemang i portföljen Liksom Fourirtransform har Västkustens Affärsänglar tydliga kopplingar till fordonsindustrin, inte mist därför att Jan-Åke Jonsson, till höger i bild, var den som ledde Saab Automobile genom de tuffa åren. Hans erfarenheter av att leda och kämpa för en verksamhet är förstås något han tar med sig i uppdraget som affärsängel. Visst handlar det om finansieringslösningar och kapital, men Jonsson framhåller att det i lika hög grad handlar om kunskap. Vi är en aktiv investerare som arbetar metodiskt med företaget i form av styrelsearbete, allmän rådgivning, operativt engagemang och eller annat utvecklingsarbete. Ledordet är engagemang. Förutom Jonsson består Västkustens Affärsänglar av tolv personer med gedigen erfarenhet av ledande positioner inom näringslivet, så där finns med andra ord kunskap att inhämta för företag i ett uppstartsskede eller som kommit igång och har ett fungerande kassaflöde, men där det krävs insatser för att växla upp. Av hittills 150 ansökningar har 110 avvisats. Fem investeringar/engagemang är genomförda, fyra är under utvärdering och tjugonio företag är i en bevakningsfas. Det handlar om företag med tillväxtpotential som har riktigt attraktiva produkter som kan påverka människors tillvaro om de förverkligas, säger Jonsson och exemplifierar med Zygomatic som visualiserar medicinska aktiviteter, Navitego som gör larmprodukter för att skydda bränslet vid tunga transporter och AppSpotR som utvecklar en tillverkningsplattform för appar. Jonsson avslutar: Vi lär oss hela tiden. Varje investeringsobjekt är en lärdom och vi känner att har vi byggt upp ett förtroende för oss som investerare. Vår devis är learn as we go! The power of the crowd! Crowdfunding är ett helt annat sätt att finansiera en idé, ett projekt eller ett företag än via riskkapitalbolag och affärsänglar. Istället för en eller några få som investerar mycket handlar det här om många som investerar lite. Von Stockenström från FundedByMe, vänster i bild, beskriver det som en folkrörelse som gör kunder till affärspartners. Det handlar om att få intresserad allmänhet att engagera sig i en gemensam finansiering av verksamheter de känner för. Det avmystifierar ägandet i bolag, säger han. Crowdfunding är utöver finansiering ett sätt att marknadsföra och skapa positiv uppmärksamhet för satsningen. The money raised is just a positive side effect! är ett uttryck som används. Just för att marknadsföringen, uppmärksamheten och engagemanget som väcks innebär så många andra fördelar. De personer som är med och delfinansierar gör det för att de gillar idén. De blir ambassadörer och processen stimulerar engagemanget och viljan att föra budskapet vidare. De passionerade och stolta aktieägarna blir enligt Von Stockenström en kraft som entreprenören har nytta av. Praktiskt genomförs crowdfunding via en digital plattform där det som kickar igång pengaflödet är en kampanj för marknadsexponering. På FundedbyMe når vi genom en strukturerad process ut över hela världen vilket innebär att det går att hitta intressenter även för smala, nischade idéer, berättar Von Stockenström. Exempel på företag som FundedByMe har arbetat med är Flippin Burger. Virtous Vodka. Isbjörn of Sweden samt Noa Noa.

6 Förnyelsebar energi fasar ut fossila bränslen Varken Tomas Kåberger, professor vid Chalmers, bilden till vänster, eller Stefan Karlsson, VD på RenSo, bilden nederst till höger, är några duvungar när det kommer till inflytande över Sveriges energipolitik och insikter i vilka utmaningar hela världen står inför. Så när dessa båda frontfigurer är överens om att de fossila energikällorna verkligen kommer att fasas ut till förmån för förnyelsebar energi, känns det hoppfullt. Enligt Karlsson är energi storpolitik och han beskriver ett världsläge där allt fler länder ser behovet att bli självförsörjande för att minska sin sårbarhet mot omvärlden. Bland annat är Amerikas militär en stark förespråkare för grön energi, inte i första hand för miljöns skull, utan av säkerhetspolitiska skäl. Enligt Kåberger är förändringen i världsläget till stor del Kinas förtjänst. Denna jätteekonomi är väl medveten om problemen med sina koldioxidutsläpp och de inser att de bara har att förlora på klimatförändringarna. I stora städer som Beijing är partikelhalten så alarmerande hög att industriledare och experter i nyckelpositioner flyttar till andra länder för att inte riskera sin egen och sina familjers hälsa. Ett faktum som stressar regeringen att handla. Det är inte utan att det märks att Kåberger är imponerad av Kinas ambitiösa planer på att faktiskt lösa klimatproblemen, vilket har inneburit att elproduktionen i Kina nu minskar. Kåberger berättar att förorenande fabriker stängs och bokstavligt talas sprängs i luften för att inte kunna startas igen. Vattenkraften ökar mest i Kina och utvecklingen för vindkraften går spikrakt uppåt. En annan viktig orsak till att förnyelsebara energikällor är på väg att gå om den fossila energin är kostnadsläget. Efter inledande år då tekniken varit ny och dyr och i behov av subventioner för att få fart, har nu utveckling och industriell erfarenhet, just tack vare subventionerna, gjort att grön energi brutit igenom konkurrensvallarna. Idag är det utan subventioner billigare att bygga nya vindkraftverk än nya kolkraftverk och utveckling för vindkraft går spikrakt uppåt och krossar alla tidigare prognoser. Enligt den statistik Kåberger visar har solceller samma otroliga utveckling. Installation av till exempel solcellstak är explosiv. I länder som Indien, Dubai och USA håller solel på att konkurrera ut gas och kraftel. Det är en omvälvande förändring av energimarknaden som Kåberger beskriver och när det nu även börjar komma batteriteknologi för lagring av elen till överkomligt pris kommer kraftbolagen få det svårt. Karlsson tar upp tråden om energilagring och kraftbolagens nya roll. Lagring är den saknade pusselbiten för förnybar energi, säger han och lyfter fram biltillverkaren Tesla som genom sina satsningar blivit världsledande för lagring av energi. Karlsson beskriver hur vi börjar bete oss annorlunda på elmarknaden. Istället för att köpa fossil el av de stora dominerande kraftbolagen börjar vi konsumenter att producera och till och med sälja vår egen förnyelsebara energi genom bland annat solpaneler och minivindkraftverk. Kraftbolagen måste ändra sina affärsidéer från stort och centraliserat till smått och decentraliserat, säger Karlsson och tänker sig nya typer av affärsmodeller likt dem för mobil telefoni med prenumeration och smarta tjänster.

7 Sotenäs föregångare inom industriell symbios Sotenäs är centrum för den marina livsmedelsindustrin i Norden. Domstein, Orkla och Leroy är de stora industriella aktörerna här som alla tre är i en fas av snabb utveckling och tillväxt. Trots att de har fullt upp med att driva den egna verksamheten ser de stora fördelar med att gemensamt ingå i en industriell symbios och därmed samarbeta i ett flöde av råvaror och restprodukter som gynnar både dem själva, övrig industri och miljön. De menar att det finns så mycket möjligheter när någon som ägnar sig åt den större bilden kliver in och ser innovationer och lösningar som inte det enskilda företaget kan göra. För oss handlar det om att inse att vi är en del i en större resurshantering och nu vill vi hitta ännu bättre lösningar genom att samverka. Vi ser varandra som kollegor och inte som konkurrenter, säger de. Även kommunen är med på banan. Mats Abrahamsson, kommunalråd i Sotenäs är tydlig: Kommunen blir spindeln i nätet. Här råder full enighet. Nu kör vi! Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet, bilden till höger, förklarar tanken med industriell symbios. Företag har länge haft ett starkt fokus på den egna kärnverksamheten. Nu börjar många fundera över hur vi kan koppla ihop verksamheter och ta fram lösningar där individuella problem förvandlas till möjligheter i ett större system. Det kan till exempel handla om energisystem och vattenrening där den enes restprodukt blir den andres råvara. Eklund menar att satsningen på ett Symbioscenter i Sotenäs är ett riktigt föredöme med strategier som ligger i framkant för att integrera näringslivsutveckling med kreativa och affärsmässiga miljölösningar. Han talar om behovet av en resursrevolution inom hela näringslivet och det som händer i Sotenäs ligger helt i den linjen. Alla resurser och material måste på sikt ingå i ett kretslopp för att vi ska kunna åstadkomma ett hållbart samhälle. Med det handlar inte bara om ett industriellt och processtekniskt samarbete. Lika viktigt är symbioser mellan människor. Tillit och goda sociala relationer är helt avgörande för en innovativ miljö och i Sotenäs finns sådana långlivade, tillitsfulla relationer, säger han.

8 Ett hus fullt av kunskap Kunskap och kompetens är nycklar för att Symbioscentret i Sotenäs ska leda till framgång. Därför arbetar Andréas Sülau med strategier för kompetensförsörjning så att det finns kunniga människor som kan arbeta inom bland annat marin industri, förnyelsebar energiteknik, drift- och underhåll samt hälsofrågor och miljö. Vi undersöker marknadens behov, ser vad vi har och sen bygger vi vidare på det. Tanken är att människor ska kunna vidareutbilda sig genom hela livet, säger Sülau och ser behov av utbildningsinsatser på nivån mellan gymnasiet och högskola. Att samla utbildningsinsatserna i en gemensam fysisk miljö ser Sülau som nödvändigt för att skapa synergier mellan människor, mellan skola och näringsliv. Vi ska fylla huset på Hagaberg med rum och mötesplatser genomsyrade av entreprenörskap, innovation och affärsutveckling, säger han. Region och kommun tillsammans för miljön i havet Anders Carlberg arbetar med maritima utvecklingsfrågor i Västra Götalandsregionen. Han är imponerad av den tillit som finns mellan företagen i den marina livsmedelsindustrin i Sotenäs som klarar att mitt i sin egen verksamhetsvardag höja blicken och samverka för att hitta goda hållbarhetslösningar. Carlberg berättar om regionens maritima klustersatsning. Hela personer arbetar inom den maritima sektorn i Västra Götalandsregionen, att jämföras med totalt i hela landet. Han säger att framtidens blå ekonomi är beroende av sjötransporter och att havet spelar stor roll för att minska koldioxidutsläppen. Regionens marina fokus är samlade under fem kluster; turism och rekreation, maritima operationer, marina livsmedel, havsförvaltning, marin bioteknik och marin energi. Arbetet med att driva utveckling inom dessa områden sker genom dedikerade klusterledare från akademi och näringsliv. Carlberg betonar vikten av att kommunerna är engagerade i utvecklingsarbetet. Kustkommunerna ser framtiden i havet, säger Carlberg. Forskning som ger möjligheter Magnus Olsson presenterar SP som är Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. SP finns över hela Sverige från Skellefteå i norr till Malmö i söder samt också i Danmark och Norge. SP är helägda av RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Uppdraget är att stärka företagens konkurrenskraft och att skapa innovationer som ger ett hållbart samhälle. Verksamheten fokuserar på sex områden; Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Life Science, Risk och säkerhet, Samhällsbyggnad och Transport. Vi arbetar mycket nära industrin med möjliggörande forskning. Från aktiv säkerhet för fordon och energiteknik till trä och vatten, berättar Magnus vars uppgift är att vara en samlande kraft för det som är transportrelaterat. Vi arbetar alltid inkluderande och alla satsningar vi går in i ska bygga ny kunskap, säger han.

9 Framtidspotential i havet Havet är ännu en outforskad källa. Det säger Mia Dahlström, från SP. Hon berättar om en smått fantastiskt potential för marina produkter med ämnen som är smärtstillande och som kan användas i läkemedel mot cancer. Det finns marina råvaror med mycket högt innehåll av omega 3 och proteiner som kan ersätta köttprotein. Det går att göra läkande plåster av torskskinn och ämnen man kan spruta in i näsan för att förbygga förkylning. För att fortsätta undersöka de marina produkternas potential görs just nu en förstudie för en testbädd för vattenbruk med odling av intressanta arter där ämnen kan utvinnas. Tanken är att allt ska tas tillvara i en kedja som startar med värdefulla, exklusiva ämnena för läkemedel, sedan råvaror för livsmedel och det som oundvikligt blir rester går till biogasproduktion. Vi vill arbeta med testbädden så att den blir en modell för blå cirkulär ekonomi, förklarar Dahlström. Laddelbilar störst, men vätgas på gång Magnus Karlström från Svenskt hybridfordonscentrum är landets kanske främste trendspanare vad gäller elfordon och eldrivlinor. Han beskriver en intressant brytningstid för världens fordonstillverkare där det gäller att navigera mellan många olika utvecklingsspår. Att ställa om produktion och drivlinor så att fordonsflottorna blir fossiloberoende kräver stora insatser och mod att ta avgörande beslut. Traditionellt har valet av bränsle varit som spanska ligan i fotboll. Det finns bara två alternativa vinnare, Barcelona eller Real Madrid. Nu har vi istället ett läge med alternativ energi som är lika svår att förutspå som svenska allsvenskan, säger Karlström och betonar att de alternativa drivmedlem kommer att komplettera varandra. Det är dock tydligt att laddelbilar tar allt större marknadsandelar. Norge toppar försäljningen 2014 följt av Nederländerna, USA och Sverige. Störst av bilmodellerna 2014 är Renault-Nissan som står för 28% av elbilsförsäljningen, därefter kommer Mitsubishi, GM, Toyota och på femte plats Tesla med åtta procent av marknadsandelarna. Karlström flaggar även för Volkswagen som kommer starkt med sin E-golf. Toyota väljer dock delvis en annan inriktning och satsar på bränslecellsbilar. Vätgasbilar säljs bland annat i Japan, Tyskland, Kalifornien, Danmark och Storbritannien där det även investeras i infrastruktur för vätgas. I Sverige går det att tanka vätgas i Malmö och Göteborg. I Stockholm kommer det finnas tankstationen för vätgas i slutet av detta år. Karlströms bedömning är att bränsleceller kommer att fortsätta utvecklas parallellt med elbilar, även om elen dominerar. Han tror även att affärsmodellerna för bränsleförsäljning kommer att utvecklas. Redan idag får du gratis el då du beställer hamburgare på en viss hamburgerrestaurang och leasar du Toyotas bränslecellsbil Miraj ingår fri vätgas, berättar Karlström. Solel lagras genom sterlingmotor Att lagring av förnyelsebar energi är pusselbiten som saknas har flera av dagens föredragshållare vittnat om. Lars Jakobsson från United Sun System går så långt att han kallar lagring för den alternativa energins heliga graal. Men så säger han sig också ha lösningen på problemet. Genom att kombinera solpaneler med sterlingmotorer har United Sun System utvecklat ett sätt att spara värmen i ett medie som värmer systemet då solen inte når panelerna. När solen försvinner värmer fortfarande mediet sterlingmotorn i 6 timmar, förklarar Jakobsson. United Sun System köpte den aktuella sterlingmotorn från Ford och Nasa Två år senare köpte de världens största solpanelanläggning och idag har man ett samarbetsavtal med Amerikan States departement of energi. Enligt Jakobsson är deras lösning 30% mer kostnadseffektiv jämfört med traditionella solpanelslösningar, vilket innebär att det går åt hälften så stor yta att producera lika mycket energi. Jakobsson, som tidigare varit framgångsrik inom oljeindustrin, insåg vad det fossila bränslena ställer till med på vår planet och bestämde sig för att istället investera i ett energislag som verkligen gör skillnad. Genom solen och möjligheten att spara dess energi i sterlingmotorn, kan vi lösa världens energiutmaning, hävdar Jakobsson.

10 The Perfect World Foundation Var 15-minut dödas en noshörning och de illegala tjuvskyttspengarna går till terrorism. Noshörningarna som art är utrotad inom några år om inget förändras. Det berättar Ragnhild Jakobsson från The Perfect World Foundation som är en ideell internationell organisation med syfte att sprida kunskap och ökad medvetenhet om djur och natur. Organisationen grundades i Sverige 2010 men arbetar på global basis, främst genom volontärarbete runt om i världen. Dessutom satsar de på att skapa opinion och samla in pengar genom olika aktiviteter och events där många både svenska och internationella celebriteter ger sitt stöd till räddningsaktionerna. Mingel och samtal

11

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010 Energikonferens Katrineholm 3 4 juni 2010 Ledare 2 3 Även kommuner kan gå före Omställningen skapar möjligheter Leader Gränslandet är en ideell organisation som under programperioden 2007 2013 arbetar

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI ABC I KOLLABORATIV EKONOMI En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i kollaborativ ekonomi 1 Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Redaktör Erika Augustinsson Redaktion och texter Erika

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

INNOVATION & FORSKNING

INNOVATION & FORSKNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! INNOVATION

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DEC 2014nytt»Jag tänker både med hjärta och hjärna«gisele Mwepu, IT-entreprenör TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN LEDARE

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt forskning innovation tillväxt #3 juni 2009 nytt Ordförandeskapet lyfter svensk forskning Flaggskepp ska göra Östersjöregionen ledande Årskonferens i möjligheternas tecken Har medicin för läkemedelsindustrin

Läs mer

KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Yvonne Ruwaida Valter Mutt

KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Yvonne Ruwaida Valter Mutt kraft att förändra KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Yvonne Ruwaida Valter Mutt KRAFT ATT FÖRÄNDRA För en demokratisk och jobbskapande energipolitik Valter Mutt, Yvonne

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer