Hälsopromenad för seniorer med ett livsviktigt budskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsopromenad för seniorer med ett livsviktigt budskap"

Transkript

1 Hälsopromenad Alkohol Alkoholkonsumtionen i Sverige är ca 10 liter ren alkohol per person 15 år och äldre. Över tid har konsumtionsmönstret ändrats så vi dricker mer alkohol under veckorna och inte som tidigare mest under helgerna. Konsumtionen av vin har ökat medan konsumtion av starkspriten har minskat. Fler äldre dricker alkohol idag. Störst är ökningen bland 75 åriga kvinnor. För 30 år sedan hade bara en procent av de75-åriga kvinnorna en riskkonsumtion. I dag är det tioprocent. Tipsfråga 1: Riskbruk är ett bruk av alkohol som är eller kan bli skadligt för hälsan men där beroende inte föreligger. Riskbruk mäts i standardglas. Vad är gränsen för riskbruk av alkohol gällande konsumtion av alkohol under en vecka? 1 15 standardglas/vecka eller fler för män och 10 standardglas/vecka eller fler för kvinnor x 10 standardglas/vecka eller fler för män och 7 standardglas/vecka eller fler för kvinnor 2 16 standardglas/vecka eller fler för män och 11 standardglas/vecka eller fler för kvinnor Rätt svar på baksidan

2 Rätt svar tipsfråga 1 Alkohol Alternativ 1. Män: 15 standardglas/vecka eller fler Kvinnor: 10 standardglas/vecka eller fler

3 Hälsopromenad Alkohol Tipsfråga 2: Med åldern blir man mer känslig för alkoholens skadeverkningar på grund av: 1 att hjärnan krymper förändringar i ämnesomsättning och kroppskomposition 2 att håret grånar med stigande ålder Tipsfråga 3: Riskbruk av alkohol kan ge effekter på hälsan. Vilket av följande symtom/sjukdomar har ett starkt samband med hög alkoholkonsumtion 1 Tarmvred Förkylning 2 Högt blodtryck Rätt svar på baksidan

4 Rätt svar tipsfråga 2 Alkohol Alternativ - förändringar i ämnesomsättning och kroppskomposition Rätt svar tipsfråga 3 Alkohol Alternativ 2 - Högt blodtryck

5 Hälsopromenad Tobak Tipsfråga 4: En rökare förkortar livet i genomsnitt med 1 15 år 10 år 2 5 år Tipsfråga 5: Det är aldrig försent att sluta röka. Om du slutar röka är risken för att drabbas av hjärtinfarkt halverad inom år 3-5 år år Tipsfråga 6: De flesta som försöker sluta röka gör det på egen hand. OM de tar hjälp av en Diplomerad Tobaksavvänjare förbättras chansen att bli rökfri. Hur mycket? 1 Dubbelt så ofta rökfri 5 gånger så ofta rökfri 2 10 gånger så ofta rökfri Tipsfråga 7. Nikotin är ett starkt beroendeframkallande nervgift. Hur många cigaretter innehåller samma mängd nikotin som i en dosa snus? 1 1 cigarett 10 cigaretter 2 70 cigaretter Tipsfråga 8. Att sluta röka 6-8 veckor före en operation minskar risken att drabbas av komplikationer med 1 20% 45% 2 50% Rätt svar på baksidan

6 Rätt svar tipsfråga 4 Tobak Alternativ 10 år Rätt svar tipsfråga 5 Tobak Alternativ år Rätt svar tipsfråga 6 Tobak Alternativ 2 10 gånger så ofta rökfri Rätt svar tipsfråga 7 Tobak Alternativ 2-70 cigaretter Rätt svar tipsfråga 8 Tobak Alternativ 2 50%

7 Hälsopromenad Kultur och hälsa Tipsfråga 9. För någon som sjungit i kör är det knappast förvånande att en rad vetenskapliga undersökningar visar att man blir gladare och på bättre humör av att sjunga i grupp. Det finns också forskning som visar att körsång kan: 1 Hjälpa personer med demens att minnas saker Förbättra konditionen 2 Utveckla vår förmåga till problemlösning Tipsfråga 10. Kultur påverkar vår hjärna och därmed hälsan, välbefinnandet och lärandet. Vad heter webbportalen vid Karolinska Institutet, som kontinuerligt bevakar forskningen om kulturens betydelse för hälsa? 1 Den kulturella hjärnan Det kulturella hjärtat 2 Den kulturella själen Rätt svar på baksidan

8 Rätt svar tipsfråga 9 kultur och hälsa Alternativ 1 hjälpa personer med demens att minnas saker Rätt svar tipsfråga 10 kultur och hälsa Alternativ 1 Den kulturella hjärnan (www.denkulturellahjarnan.se)

9 Hälsopromenad Sexuell hälsa Äldre personers sexliv har förändrats mycket sedan 1970-talet. Forskningsstudier visar att man fortsätter att vara sexuellt aktiv i hög ålder. Tipsfråga 11. Äldre personers (+70) inställning till sexliv har förändrats sedan 1970-talet. Hur har utvecklingen sett ut över tid? 1 x 2 Idag rapporterar 62 procent av kvinnorna och 71 procent av männen en hög tillfredställelse med sexualiteten. På 1970-talet var motsvarande siffror 41 respektive 58 procent Ingen signifikant skillnad i inställningen har kunnat konstateras över tid Idag rapporterar 39 procent av kvinnorna och 53 procent av männen en hög tillfredställelse med sexualiteten. På det frigjorda 1970-talet var motsvarande siffror 41 respektive 58 procent Tipsfråga 12. Även andelen sexuellt aktiva (70+) har förändrats sedan 1970-talet. Hur har utvecklingen sett ut? 1 2 Bland 70-åriga kvinnor har andelen sexuellt aktiva ökat från 12 till 34 procent. Bland männen är 66 procent sexuellt aktiva, att jämföra med 47 procent för fyra decennier sedan. Ingen signifikant skillnad i inställningen har kunnat konstateras över tid Bland 70-åriga kvinnor har andelen sexuellt aktiva förändrats från 12 procent till 10 procent. Bland männen är 36 procent sexuellt aktiva idag, att jämföra med 47 procent för fyra decennier sedan. Tipsfråga 13. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSL) har en telefonmottagning som är öppen på måndagar på nummer Vad heter telefonrådgivningen? 1 Låt lusten leva länge Lust och längtan Ha ett underbart liv och ett bart underliv! Rätt svar på baksidan

10 Rätt svar tipsfråga 11 Sexuell hälsa Alternativ 1 - Idag rapporterar 62 procent av kvinnorna och 71 procent av männen en hög tillfredställelse med sexualiteten. På 1970-talet var motsvarande siffror 41 respektive 58 procent Rätt svar tipsfråga 12 Sexuell hälsa Alternativ 1 - Bland 70-åriga kvinnor har andelen sexuellt aktiva ökat från 12 till 34 procent. Bland männen är 66 procent sexuellt aktiva, att jämföra med 47 procent för fyra decennier sedan. Rätt svar tipsfråga 13 Sexuell hälsa Alternativ 1 Låt lusten leva länge

11 Hälsopromenad Tandhälsa Tipsfråga 14. I alla åldrar är det viktigt att använda fluortandkräm två gånger om dagen. Vid ökad risk för hål i tänderna, tex om man är muntorr, behövs förutom tandborstning ett tillskott av fluor (tex fluorsköljningar) dagligen. Hur mycket fluortandkräm ska man sätta på tandborsten för att få starka tänder? 1 En sträng på två centimeter En sträng på en centimeter 2 En klick tandkräm räcker Rätt svar på baksidan

12 Rätt svar tipsfråga 14 Tandhälsa Alternativ 1 en tandkrämssträng på två centimeter

13 Hälsopromenad Fysisk aktivitet Tipsfråga 15. Hälsoeffekter uppnås när du utför en måttligt intensiv aktivitet som gör att du får ökad puls, andning och blir varm (t.ex. rask promenad) eller en intensivare aktivitet som kraftigt ökar puls, andning och gör dig svettig (t.ex. jogging). Vilken dos fysisk aktivitet rekommenderas för att uppnå hälsoeffekter? 1 2 Minst 1 timma 40 minuter måttlig intensiv fysisk aktivitet eller minst 50 minuter intensiv aktivitet per vecka Minst 2,5 timmar måttlig intensiv fysisk aktivitet eller minst en timma och 15 minuter intensiv aktivitet per vecka Minst 3 timmar och 20 minuters måttlig intensiv fysisk aktivitet eller en timma och 40 minuter intensiv aktivitet per vecka Tipsfråga 16. Måttligt intensiva aktiviteter kan vara andra aktiviteter än typiska motionsaktiviter. Vilken aktivitet kan vara måttligt intensiv, d.v.s. ökar puls, andning och gör dig varm? 1 Trädgårdsarbete, exempelvis klippa gräset (obs! inte åkgräsklippare) Strosa runt och fönstershoppa 2 Laga mat och diska Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för övervikt och fetma sänker blodtryck blodsocker och blodfetter och ger därmed ett bra skydd mot diabetes typ 2, hjärtsjukdomar och stroke. Fysisk aktivitet minskar även risken för benskörhet och vanliga cancersjukdomar som bröst- och tjocktarmscancer. Tipsfråga 17. Hur påverkar regelbunden fysisk aktivitet knoppen? 1 Minskar risken för depression, ångest och demens Ökar risken för depression, ångest och demens 2 Påverkar inte risken för depression, ångest och demens Rätt svar på baksidan

14 Hälsopromenad Rätt svar tipsfråga 15 fysisk aktivitet Alternativ - Minst 2,5 timmar måttlig intensiv fysisk aktivitet eller minst en timma och 15 minuter intensiv aktivitet per vecka Rätt svar tipsfråga 16 fysisk aktivitet Alternativ 1 Trädgårdsarbete, exempelvis klippa gräset (obs inte åkgräsklippare) Rätt svar tipsfråga 17 fysisk aktivitet Alternativ 1 - Minskar risken för depression, ångest och demens

15 Hälsopromenad Fysisk aktivitet Tipsfråga 18. Senare års forskning har visat att personer som tillbringar många timmar per dag stillasittande har ökad risk för att drabbas av olika sjukdomar, exempelvis diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdomar, även om man motionerar. Risken med stillasittandet minskar genom att 1 Sitta på en sittriktig stol 2 Lägga upp fötterna på en fotpall Avbryta stillasittande regelbundet genom korta sträckpauser då du reser dig upp och går eller gör benböjningar under någon minut. Hälsosamtal De vanligaste sjukdomarna hjärtinfarkt, stroke, diabetes och många cancersjukdomar utvecklas under många år, ofta utan att ge besvär i början. Sjukdomarna hänger ofta ihop med våra levnadsvanor och levnadsförhållanden. Därför kan man ofta själv påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil Tipsfråga 19. Visste du att hälsocentralerna i Norrbotten erbjuder hälsosamtal till alla 30, 40, 50, 60 åringar! Hälsosamtal innebär något av följande alternativ; 1 Sjuvårdspersonal ger utbildning i självförsvar Sjukvårdspersonal gör en kartläggning över ditt hälsotillstånd. Vid upptäckt av risk att utveckla levnadsvanesjukdom erbjuds råd och behandling. 2 Sjukvårdspersonalen berättar om sina egna goda levnadsvanor. Rätt svar på baksidan

16 Rätt svar tipsfråga 18 fysisk aktivitet Alternativ 2 - Avbryta stillasittande regelbundet genom korta sträckpauser då du reser dig upp och går eller gör benböjningar under någon minut. Rätt svar tipsfråga 19 Hälsosamtal Svarsalternativ - Sjukvårdspersonal gör en kartläggning över ditt hälsotillstånd. Vid upptäckt av risk att utveckla levnadsvanesjukdom erbjuds råd och behandling.

17 Hälsopromenad Matvanor Risken för benskörhet ökar med stigande ålder. Vitamin D har tillsammans med kalcium stor betydelse för skelettets uppbyggnad och hållfasthet. Vitaminet är fettlösligt och finns i animaliska livsmedel som bl a i feta fiskar samt i berikade lätt- och mellanprodukter av mjölk och fil. Vitaminet kan också, med hjälp av solens strålar under sommarhalvåret, bildas i huden. I samband med åldrandet minskar kroppens förmåga att bilda vitamin D och beroendet av matens innehåll ökar. (µg = microgram) Tipsråga 20. Vilket dagligt intag av vitamin D rekommenderas för äldre ( 75 år)? 1 10 µg 15 µg 2 20 µg Tipsfråga 21. Hur mycket vitamin D finns i 1 portion (ca 100 g) lax? 1 7 µg 12 µg 2 17 µg Tipsfråga 22. Omega-3 är ett livsnödvändigt fett för att kroppen ska fungera. Detta behöver vi få i oss via maten. Omega-3 finns tex i lax, sill, rapsolja men finns också i andra livsmedel. I vilka av dessa alternativ finns också omega-3 fettsyror? 1 Valnötter & linfrön Morötter & selleri 2 Bananer & vindruvor Tipsfråga 23. Grönsaker, frukt och bär innehåller nyttiga ämnen och kan minska risk för flera sjukdomar. Hur stor mängd frukt, bär och grönsaker rekommenderas vi att äta per dag? gram (ca: en frukt och två nävar grönsaker) 500 gram (ca: tre frukter och två nävar grönsaker) gram (ca: tre frukter och tre nävar grönsaker) Rätt svar på baksidan

18 Rätt svar tipsfråga 20 Matvanor Alternativ 2 20 µg (microgram) Rätt svar tipsfråga 21 Matvanor Alternativ 12 µg (microgram) Rätt svar tipsfråga 22 Matvanor Alternativ 1 Valnötter och linfrön Rätt svar tipsfråga 23 Matvanor Alternativ gram (ca: tre frukter och två nävar grönsaker)

19 Psykisk hälsa Hälsopromenad Tipsfråga 24. Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Det finns många myter kring ämnet och därför undrar vi om du kan se vad som är sant och falskt i påståendena nedan gällande självmord. Markera (S) sant och (F) falskt i rutorna på talongen. 1 Det är vanligast med självmord i gruppen äldre män 2 Den som talar om att ta sitt liv kommer inte att försöka 3 Det dör fler i trafiken än i självmord 4 9 av 10 som försökt ta sitt liv försöker aldrig igen 5 Det går inte att förebygga självmord Tipsfråga 25. Psykisk ohälsa hos äldre är klassat som en folksjukdom. 27 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i åldern år har besvär med ängslan, oro eller ångest. Men mycket går att förebygga. Vilka 4 faktorer nedan räknas som de viktigaste skyddsfaktorerna för de äldre enligt den senaste forskningen? Skriv in siffrorna för de fyra rätta påståenden i talongen. 1 Social gemenskap och delaktighet? 2 God ekonomi? 3 Meningsfull tillvaro och känna sig behövd? 4 Hög utbildningsnivå? 5 Fysisk aktivitet? 6 Att inte röka eller dricka alkohol? 7 Bra matvanor? Rätt svar på baksidan

20 Rätt svar tipsfråga 24 psykisk hälsa Följande påståenden är sanna: Nr Påstående Sant eller falskt Det är vanligast med självmord i gruppen äldre män Den som talar om att ta sitt liv kommer inte att försöka Det dör fler i trafiken än i självmord 9 av 10 som försökt ta sitt liv försöker aldrig igen Det går inte att förebygga självmord Sant och risken är särskilt stor när partnern avlidit. Falskt, de allra flesta som försöker har talat om det innan Falskt, det dör ungefär 6 gånger så många i självmord Sant, livsviljan är stark och de allra flesta ville egentligen inte dö. Falskt, det finns program som minskar risken med upp till 50% Rätt svar tipsfråga 25 Psykisk hälsa. Viktigaste skyddsfaktorer för att äldre personer ska må bra: 1. Social gemenskap och delaktighet. Att känna sig socialt delaktig är en förutsättning för att kunna förstå det samhälle vi lever i. Det i sin tur gör att vi känner meningsfullhet. 3. Meningsfullhet. Att känna sig behövd. Möjligheten att kunna påverka och känna delaktighet är grundläggande för en god hälsa. 5. Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och utevistelse förbättrar sömnkvaliteten och främjar den mentala och sociala hälsan. Fysisk aktivitet kan vara viktigt för att behålla sin funktion och sitt oberoende. 7. Bra matvanor. Många äldre har redan goda matvanor och att främja dessa bidrar till välbefinnande och god hälsa.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Din livsstil - Din hälsa

Din livsstil - Din hälsa Din livsstil - Din hälsa Ett studiematerial för dig och din livsstil H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv Inledning H - län - Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012 All statistik i punktform Innehåll 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling... 3 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 3 1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor...

Läs mer

Må bra hela livet. Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning

Må bra hela livet. Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning Må bra hela livet Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning Lars Engstrand Tryckår 2010 2 Vi har ett rikt liv framför oss! Under den yrkesverksamma delen av våra liv skaffar vi

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Landstinget Sörmland Hälsofrämjande landsting KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Tobak Innehåll 1. Tobaksfrågans betydelse för hälsan Tobaksvanor Stora vinster med att sluta röka Kostnader för tobaksbruk

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 Att ta hand om sin kropp och må bra på både in- och utsidan är något av det viktigaste vi alla bör göra. Utan information och rätt verktyg är det nästintill omöjligt

Läs mer

Att bli äldre. Vad är åldrande?

Att bli äldre. Vad är åldrande? Vad är åldrande? Åldern är relativ handlar mycket om förväntningar egna och andras. "Ung och frisk" respektive "gammal och sjuk" är begrepp som vi hör ständigt i Sverige. Att fylla 70 år kan för den som

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Mötet med vården Vart ska du vända dig? Att leva med funktionsnedsättning

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

Några rader om hälsa och alkohol...

Några rader om hälsa och alkohol... 1 Några rader om hälsa och alkohol... "Systembolaget blandar kräkmedel i sina drycker." Det är alla konstiga regler som har gjort att svenskarna inte kan hantera spriten. 2 Hej! Den här foldern är framtagen

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Bild Pensionär(er) 65-75 i aktivitet Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Förläng de goda åren 4 Inledning 5 Det naturliga åldrandet 6 Guldkant på tillvaron 11 Rörelseglädje 15 Stå stadigt

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8 Kostrapport 2008 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...4 Syfte...5 Metod...5 Barn och mat en bakgrund...6 Resultat...8 Livsmedelsverkets rekommendationer jämfört med resultat en analys...11 Diskussion...14

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre.

Om Slanka. Krymper fettcellerna när jag äter Slanka? När du går ner i vikt krymper fettcellerna. De försvinner inte utan blir mindre. Om Slanka Kan man skifta mellan Slanka Maxi och Slanka Kombi under min viktminskning? När du väljer Maxi får du hjälp av ketonkropparna som dämpar din hunger. Så fort du stoppar något annat i munnen kan

Läs mer

www.lio.se 65 år och äldre

www.lio.se 65 år och äldre www.lio.se 65 år och äldre Folkhälsovetenskapligt centrum Landstinget i Östergötland Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B, 581 91 Linköping www.lio.se/fhvc Grafisk form och layout: ZON Reklambyrå Tryck:

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige RIKSMATEN VUXNA 2010 11 Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förord I Livsmedelsverkets arbete med att främja bra matvanor och förebygga de vanlig aste folksjukdomarna,

Läs mer