KERO LÄDER AB. Energikartläggning. Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten. Mars 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KERO LÄDER AB. Energikartläggning. Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten. Mars 2007"

Transkript

1 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning KERO LÄDER AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Ulf Zakrisson Handledare: Hassan Salman, ETC Finansiärer:

2 Kontaktuppgifter: Ulf Zakrisson Canorus AB Tornedalsvägen Pajala Tel: Innehållsförteckning Inledning...3 Företaget...4 Historik...4 Produktion...4 Nyckeltal...4 Processbeskrivning...5 Lokaler...5 Värme och ventilation...6 Energiflöden...6 Elförbrukning...6 Elpanna, 270 kw...6 Elpanna, 54 kw...6 Kompressorer/Tryckluft...6 Produktionsutrustning...6 Belysning...8 Oljeförbrukning...8 Oljepanna, 300 kw...8 Pulsonex, Oljepanna 90 kw...8 Ångpanna, 147 kw...8 Analys...9 Elförbrukning...9 Kontrakterad effekt och effektuttag...9 Betydande elförbrukare...10 Tryckluft...10 Oljeförbrukning...10 Oljepanna 300 kw...11 Värme...11 Färganläggning...11 Effektiviseringsåtgärder...12 Uppvärmning...12 Alternativ 1: Flispanna 300 kw...12 Alternativ 2: Flispanna 600 kw...13 Värmeåtervinning från avloppsvatten...13 Värmeåtervinning från färganläggningens torkkanal...14 Slutresultat...15 Nyckeltal: Alternativ Nyckeltal: Alternativ

3 Inledning Energimyndighet (STEM) och andra myndigheter har stött olika projekt för att introducera energieffektivisering i små och medelstora företag. Ett av dessa projekt är Etablering och marknadsutveckling för energieffektivt företagande i Norrbottern som leds av Norrbottens energikontor AB (Nenet) och bedrivs i nära samarbete med Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Energitekniskt Centrum (ETC) i Piteå. Projektet är finansierat av EU:s strukturfonder för Mål 1 norra Norrland, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns Landsting och Energimyndigheten. Denna studie utgör en av aktiviteterna i projektet. Målet med studien är framför allt att demonstrerar de möjligheter som finns för att med små medel energieffektivisera ett mindre företag. Kostnaden för den totala energianvändningen i ett företag uppgår normalt upp till 2% av årsomsättningen. Ändå visar studien att det finns utrymme för att ytterligare sänka energikostnaderna utan negativ påverkan på vare sig tillverkningsprocessen eller komforten i företaget. Erfarenheter från andra håll visar att många energieffektiviseringsåtgärder faktiskt har positiva egenskaper på tillverkningsprocessen och komforten. Alla de uppgifter och mätvärden som använts som underlag, och som det hänvisas till i denna studie kommer från ledningen hos Kero Läder AB. Rapportförfattaren vill därför tacka personalen på Kero Läder AB för deras hjälp med att leverera data och medverka i samtalen. Utan deras bidrag hade denna studie inte kunnat utföras. I genomförandegruppen har även Elisabeth Hedberg och Susanne Roslin ingått men pga barnledighet har de inte kunnat medverka i slutförandet av arbetet. 3

4 Företaget Historik Kero Läder AB startades redan Företaget har gått i arv inom familjen och drivs idag av tredje generationen Keros. Verksamheten är garvning och tillredning av skinn. Det är främst renskinn som man tillreder och de största kunderna finns idag inom beklädnadsindustrin. Tidigare hade man även en egen produktion av näbbskor och den stod för en betydande del av företagets omsättning under främst sjuttiotalet. Efter en rekonstruktion 2004 har skotillverkningen flyttats till ett annat företag, Kero Försäljning AB, som hyr lokaler av Kero Läder AB startades postordeförsäljning av produkterna. Även den verksamheten ligger idag under Kero Försäljning AB. Produktion Tillgången på renskinn är säsongberoende. Det innebär att företaget har full produktion från slutet av oktober till och med juni. Från juli till oktober är tillgången på renskinn mycket liten och produktionen står i princip stilla. Istället används denna tid till att reparera och underhålla utrustning, ta ut semestrar osv. Vi kommer därför fortsättningsvis att kalkylera med en produktionsperiod på 180 dagar per år. Mer än 97% av de skinn som garvas är renskinn och resten nöt och annat. Under det senaste räkenskapsåret juli 05 -juni 06 bereddes ca renhudar och 800 övriga. Under innevarande räkenskapsår räknar Keros med att bereda ca renhudar och nöthudar. Nyckeltal Räknar man med en elförbrukning på kwh per år och en oljeförbrukning motsvarande kwh per år får vi ett nyckeltal på ( ) / = 37,60 kwh per berett skinn. 4

5 Processbeskrivning HUDAR IN TVÄTT SKAV- MASKIN FÖR- GARVNING EFTER- GARVNING Borttagning av hår Rensa från icke önskade rester FETTNING SORTERING FÄRGNING TORK Processen börjar med att renhudar tas emot och sorteras. De hudar som har Kormskador 1 och inte lämpar sig för garvning sorteras ut och går till en annan process. Godkända hudar tvättas i stora trummor (valkar) så att allt hår lossnar. Hudarna går sedan vidare till en skavmaskin där allt icke önskvärt material, såsom köttrester och hinnor, skavs bort. Efter ytterligare några bad och infettning är skinnen färdiga för torkning. Hela processen från första tvätt till torkning tar ungefär 1 vecka. Processen kräver stora mängder varmvatten (ca 75 C) samt en del tillsatser för att uppnå verkan. Dessa tillsatser är till stora delar naturprodukter som exempelvis bark från olika träslag. Även kemiska tillsatser annvänds. Restprodukterna från beredningen är främst renhår, skavrester och orent vatten. Vattnet leds till ett reningsverk för mekanisk, biologisk och kemisk rening för att därefter släppas ut i ett närbeläget vattendrag. Renhår och skavrester går till kompostering och blir till jordförbättringsmedel. Lokaler Kero Läder AB förfogar över produktions- kontors- och personalutrymmen med en sammanlagd yta av ca kvm. Ett råvarulager på ca 290 m² är ej uppvärmt men håller en temperatur på över 0 C även under vintern på grund av läckage från omgivande lokaler. Resterande utrymmen håller en temperatur mellan C. Ca m² av lokalerna har en takhöjd på högre än 4,5 meter. Tre stora portar finns men dessa öppnas endast ett fåtal gånger per dag. Den äldsta byggnaden är från 1940-talet och har renoverats under årens lopp. De största tillbyggnationerna gjordes under sjuttiotalet och är byggda i betong. 1 Kormskador uppstår när Kormflugan (Oedemagena tarandi) lägger ägg i renens ljumske. Larven som sen utvecklas kryper under skinnet till renens rygg där den bosätter sig under vintern. Larven gör ett hål i skinnet och lever på lymfvätska och tar mycket energi från renen. Vaccinering kan förhindra larvens verkan. 5

6 Värme och ventilation Lokalerna har vattenburen värme och mekanisk ventilation med värmeväxlare. Energiflöden el: kwh olja: * kwh PROCESS BYGGNADER * Egentligen olja motsvarande kwh i tillgodogjord energi. Räknat med en verkningsgrad på 85% fås kwh (motsv ca 41 m³ olja) Elförbrukning Elpanna, 270 kw Företaget förbrukar ca 35 m³ 70 C vatten per dygn vilket nästan uteslutande värms upp med el. En elpanna på 270 kw, med en genomsnittlig effektförbrukning på 250 kw, värmer upp 30 m 3 vatten till 80 C som lagras i en ackumulatortank. Pannan är endast igång under lågpristid, dvs vardagar från kl till Under helgen går pannan söndagar mellan kl och kl Elpanna, 54 kw För inomhusmiljön finns ytterligare en elpanna med elpatroner med sammanlagd effekt på 54 kw. Denna panna används också till att värma tappvarmvatten som förbrukas i bl.a. personalutrymmena. Kompressorer/Tryckluft Två kompressorer finns varav den ena (äldre) fungerar som reservaggregat. Kompressorn som går i normaldrift är på 21 kw. Vid avlastad drift som utgör ungefär 50% av drifttiden, drar den ca 11 kw. Då tryckluft behövs kontinuerligt i processen står kompressorn påslagen dygnet runt. Produktionsutrustning Verktyg För produktionen finns ett antal verktyg som drivs med el. De två största har en effekt på 18 kw vardera. Sammanlagt uppskattas elverktygens effekt ligga på 50 kw. Vi antar att verktygen är i drift 75% av normal arbetstid. Detta ger en årlig förbrukning för verktygen på kwh. Torkar och fläktar För att torka skinnen och värma upp en del av produktionslokalerna finns några varmluftsfläktar. Den största av dessa har ett beräknat effektuttag på 11 kw och går dygnet 6

7 runt under produktionstid. Därutöver finns det en fläkt på 9 kw som går ca 12 timmar per dygn. Ytterligare ett par fläktar som används under den kalla perioden gör att vi får en total elförbrukning för fläktar och torkar på ca kwh per arbetsår. Valkar (Tvättar) De stora tvättrummorna av trä drivs vardera av en elmotor på 12 kw. Uppskattningsvis går 4 tvättar i 4 timmar per dag vilket ger en elförbrukning på 192 kwh per dygn. Med en uppskattad årsproduktionstid på 180 dagar får vi en årlig förbrukning på kwh för tvättarna. Två av de stora tunnorna av trä, valkar, som skinnen finns i under den största tiden av tillredningen. En valk har en volym på ung 34 m³. Hydraulmotorer Några hydraulmotorer finns men dessa är förhållandevis små så deras effektförbrukning kommer vi att bortse från i detta sammanhang. 7

8 Färganläggning I färganläggningen färgas skinnen i de av kunden beställda färgnyanserna. Efter färgbesprutning passerar skinnen en 15 m lång torkkanal i vilken varmluft, ca 45ºC, fläktas runt skinnen. Denna varmluft blåses sedan direkt ut till utomhusluften utan någon värmeåtervinning. Inget separat tilluftssystem finns utan luften som passerar färganläggningen tas från rummet. Detta medför att det uppstår ett undertryck i rummet och närliggande lokaler, och vid kalla utetemperaturer fås därför ett kalldrag. Belysning Belysningen består till största delen av lysrörsarmaturer. Man har för vana att byta ut ej fungerande rör så fort de påträffas. Oljeförbrukning På företaget finns tre oljepannor. Dock finns ingen separat oljemätare för de tre pannorna. Således får man endast fram totalförbrukningen för samtliga tre, vilken under år 2006 uppgick till ca 41 m³. För regelbunden service, underhåll och trimning av oljepannorna anlitar man NOAB från Luleå. Oljepanna, 300 kw Oljepannan används för att komplettera elpannan som värmer upp varmatten till ackumulatortanken. Vid vissa produktionstoppar är förbrukningen av varmvatten större än vad som kan lagras i tanken och då går denna panna in för att täcka behovet av varmvatten. Denna panna producerar också värme som används till att värma upp produktionsutrymmen samt till en varmluftsfläkt vid torkningen av skinnen. Pulsonex, Oljepanna 90 kw Används till att värma inomhusmiljön och varmluften till torkkanalen i färganläggningen. Ångpanna, 147 kw Denna oljepanna används uteslutande för att producera ånga vilken till 95% förbrukas under dagtid. Pannan är dock i drift dygnet runt under högsäsong. Enligt märkplåten gäller följande: Max tryck: 0,65 Mpa Max temp 184 C 8

9 Analys Elförbrukning Kontrakterad effekt och effektuttag Kero Läder AB köper el av E.ON och eldistribution av Vattenfall. Företaget har effektabonnemang på 381 kw. Tittar vi på fakturorna från Vattenfall under perioden dec-2005 till nov-2006 får vi fram att Vattenfall distribuerat kwh till en kostnad av kr (exkl.moms) vilket ger ett distributionspris på 18,63 öre/kwh. I priset inkluderas den fasta avgiften på 600 kr per månad. Vidare ser vi också att man har debiterats för kw i form av s.k. höglasteffektavgift vilket motsvarar kr. Detta utgör nästan hälften (46%) av hela distributionskostnaden. Företaget bör se över detta avtal. Keros har ett 3-års avtal med E.ON tecknat Avtalet ger företaget ett fast pris på 48,7 öre/kwh. Tidigare hade man ett rörligt pris som gjorde att priset per kwh varierade kraftigt. Detta gör att det är svårt att räkna ett exakt pris på kwh för Figuren nedan visar effektuttaget under en typisk arbetsvecka vid företaget. De högsta uttagen sker under nätterna. Det beror på att elpannan som används för vattenuppvärmning är igång endast under natten. I allmänhet är effektuttaget lägre än 200 kw under arbetstid Effekt (kw) Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Tid 9

10 Betydande elförbrukare Den klart största energiförbrukaren i företaget är el-pannan som producerar varmvatten till ackumulatortanken. För att värma upp 30 m³ ( kg) vatten till +80 C, från en utgångstemperatur på +4 C krävs en energimängd av: * (80-4) * 4,186 = kj som motsvarar kwh Med en panneffekt på 250 kw kan vi räkna ut att pannan måste gå på full effekt i (2651/250=) 10h36min. Dvs. drygt 2 och en halv timme mer än de 8 timmar per dygn under vilka företaget har lågprisel. Således måste den stora oljepannan gå in för att täcka upp med den del som fattas upp till önskad nivå. Räknar vi på den tid (8 h/dygn) som elpannan går på angiven medeleffekt (250 kw) får vi under ett arbetsår 8 h * 250 kw * 180 dygn= kwh Detta motsvarar drygt 40% av företagets årsförbrukning av elektricitet. Tryckluft Kompressorn som genererar tryckluft är från 1990 och därför troligen inte energioptimal. Det är en Atlas Copco GA 18 med en effektförbruking på 21 kw vid belastning och 11 kw obelastad. Eftersom tryckluft behövs kontinuerligt i produktionsprocessen går kompressorn dygnet runt. Keros beräknar att kompressorn går ungefär lika delar obelastad som belastad. Dvs. 12 timmar belastad och 12 timmar obelastad per dygn. Det ger en energiförbrukning på (12h * 11kW + 12h * 21kW) * 180dygn= kwh Företagsledningen har inlett diskussioner med en kompressorleverantör om att ev byta upp sig till en nyare med väsentligt lägre effektuttag. Oljeförbrukning Det finns tre oljepannor i företaget. Ingen av dessa har en egen oljemätare utan en gemensam mätare visar den totala förbrukningen för de tre pannorna tillsammans. Enligt en faktura från november 2006 betalade Keros kr (exkl.moms) per m 3 olja. Av detta utgör 732 kr energiskatt och kr koldioxidskatt. Kero Läder AB tillhör den grupp av tillverkande industrier som har skattebefrielse på olja så de betalar endast: (0,79 * 2 598)= kr per m 3. Staten ger skattebefrielse med 79% på koldioxidskatten. Räknar man med ett energiinnehåll på ca kwh per 1 m 3 olja, så får vi ett pris på ca 49,4 öre per kwh. 10

11 Oljepanna 300 kw Förutom miljövärme så producerar denna panna även varmvatten till ackumulatortanken. Enligt kap Betydande elförbrukare, ser vi att energibehovet för att värma upp hela ackumulatortanken till +80 C, är kwh. Vi ser också att den stora elpannan inte ensam klarar av att värma upp vattnet till önskad nivå. Därför måste en oljepanna täcka upp med den energimängd som fattas. Vi beräknar hur mycket energi som oljepannan måste understödja med: kwh (8h * 250 kwh) = 651 kwh per dygn Med ett pris på ca 0,49 per kwh för olja får vi fram att det kostar ca 320 kr att komplettera ackumulatortankens värmebehov - varje dygn. Värme Färganläggning Vämen till torkanläggningen produceras i en 90 kw oljepanna. Förutom under drift, som uppskattats till 2 timmar/dygn, förvärms torkanläggningen varje arbetsdag mellan och (4,5h/dygn). Arbetstemperaturen för torken är +45 C. En energimätare installerades Fram till har enligt denna mätare 185,83 MWh förbrukats för torkning. Vi kan nu beräkna energiförbrukningen genom att beräkna antalet dagar som anläggningen använts efter installationen av energimätaren. Efter bläddrande i kalender och beaktande av antalet arbetsdagar per år får vi fram att färganlägningen uppskattningsvis varit i drift ca 950 dagar. 950 dagar * (4,5h + 2h)= 6 175h Detta ger en effektförbrukning per timme på kwh 6 175h = 30,1 kw eller en årsförbrukning på 30,1 kw * 6,5 h/dag * 180 dagar= kwh 11

12 Effektiviseringsåtgärder Uppvärmning Det är helt uppenbart att de största vinsterna kan göras genom att minska företagets kostnader för uppvärmning av vatten till ackumulatortanken och för uppvärmning av lokalerna. Med en mycket osäker prisutveckling på både olja och el finns i princip bara alternativet biobränsle kvar. Vi föreslår därför att man så snart som möjligt börjar projektera för en konvertering från el- och oljeuppvärmning till flisuppvärmning. För att täcka upp för energibehovet idag och för att även klara en framtida expansion med ökat energibehov presenterar vi två alternativ. Alternativ 1: Flispanna 300 kw I det första alternativet gör vi en kalkyl på hur det kan se ut om man väljer att värma upp enbart ackumulatortanken med flis. Vi bygger kalkylen på att en flispanna på ca 300 kw kostar ungefär kr enligt en leverantör. Vidare räknar vi med ett pris på flis på 130 kr per MWh (enligt Prisbladet, Energimyndigheten). Vi antar också att priset för eldistribution blir den samma som tidigare beräknats, 18,63 öre/kwh (se kap Kontrakterad effekt och effektuttag). Priset för el är 48,7 öre per kwh enligt gällande avtal med E.ON. Kalkyl: Effekt Drifttid Drifttid Pris Verknings- Kostnad kw h/dygn dagar/år kr/kwh grad Elpanna , kr Olja som behövs för att komplettera elpannan enligt beräkningar ovan ,49 85% kr Summa bränslekostnader: kr Enrg behov Drifttid Pris VerkningskWh/dygn dagar/år kr/kwh grad Flis ,13 80% kr Lägre kostnad för energi per arb.år kr Pris kr Flispanna kr kr Återbetalningstid, år 2,2 12

13 Alternativ 2: Flispanna 600 kw Vi har också gjort en kalkyl på hur det kan se ut om man helt avstår från olja och el för uppvärmning och istället satsar på en större flispanna. Tanken är alltså att all uppvärmning i företaget sker med flis. För att klara effektbehovet räknar vi på en flispanna på 600 kw. Vidare gäller samma pris för el, eldistribution, flis och övrigt som i Alternativ 1. Kalkyl: Enrg behov Pris Verknings Kostnad kwh/år kr/kwh grad Stora el-pannan , kr All oljeförbrukning ,49 85% kr kr Enrg behov Pris Verknings Kostnad kwh/år kr/kwh grad Flis ,13 80% kr Lägre kostnad för energi per arb.år kr Pris kr Flispanna kr Återbetalningstid, år 2,4 Värmeåtervinning från avloppsvatten Som tidigare nämnts förbrukar företaget stora mängder vatten i sina produktionsprocesser. Varje dygn förbrukas mellan m³ vatten. Av detta utgör ca 35 m³ varmvatten med en temperatur av ca +80 C. Resten utgörs av kallvatten som kommer från egen brunn och håller en temperatur av ca +4 C. Avloppsvattnet håller en medeltemperatur av +25 C när det leds till reningsverket. Pga att reningen är biologisk måste temperaturen ligga på dessa nivåer för att de biologiska processerna ska fungera. Under reningsprocessen sjunker temperaturen ytterligare några grader och mätningar visar att det vatten som släpps ut i naturen håller en temperatur av ca C. Reningsverket ligger drygt 100 meter från produktionsanläggningen. I reningsverket finns också en syreblåsare med en effekt av 11 kw. Denna går i stort sett dygnet runt under produktionstid. 13

14 Vi antar att mängden vatten som släpps ut från reningsverket är 85 m³ per dygn och har en temperatur på +17 C. Vidare antar vi att man med en värmeväxlare kan ut 10 C ur vattnet. Det ger oss: kg * 10 C * 4,186 = kj vilket motsvarar 988 kwh per dygn Räknat med ett flispris av 0,13 kr per kwh får vi 988 kwh * 0,13 kr/kwh= 128 kr/dygn eller kr/år Alltså skulle en återvinning av avloppsvattnet med 10 C ge en avkastning på 128 kr per dygn. Reningsverket ligger ca 100 m från produktionsanläggningen. Detta medför att man måste gräva en kulvert för ledningarna som returnerar återvunnen energi. Kostnader för grävning och kulvert uppskattas av flera leverantörer till ca kr/m. Enbart återbetalningstiden för kulvertkostnaderna är ca 7 år. Utöver detta tillkommer kostnaderna för själva värmeväxlaren med tillbehör. Slutsatsen är att det i dagsläget inte är lönsamt att återvinna värme ur avloppsvattnet. OBS! I kalkylen ovan har vi förutsatt att man använder flis för uppvärmning. Kalkylerar man istället med att företaget fortsätter att värma med olja och el, får vi en betydligt kortare återbetalningstid. Värmeåtervinning från färganläggningens torkkanal Tyvärr hann vi ej få tillräckligt med data för att kunna beräkna om det finns tillräckling med energi att återvinna ur den luft som idag blåses direkt ut. Vi föreslår därför att man gör kompletterande mätningar för att fastställa energiflödet i torkkanalen, för att sedan eventuellt vidta åtgärder för återvinning. 14

15 Slutresultat Vi ser att bägge alternativen för att minska el- och oljeförbrukningen för uppvärmning av varmvatten, ger mycket korta återbetalningstider trots att investeringen i Alt 2 är relativt stor. Man bör även ta följande i beaktande inför en framtida investering: Alternativ 2 föreslår en totalkonvertering från olja till biobränsle. Detta skulle alltså medföra att man skulle upphöra med att elda 41 m³ olja och därmed också minska CO 2 utsläppen med kg per år. Priset på olja kan komma att variera kraftigt framledes. Alla prognoser pekar också på att priset kommer på sikt att stiga. Detta medför att fliseldning kommer att bli ännu mer fördelaktigt. Väljer man Alternativ 1 är man fortfarande beroende av oljan för att producera värme för uppvärmning av lokalerna, tappvarmvatten och ångproduktion. Reducerar man el-användningen kraftigt kan man även reducera höglastuttagen som därmed påtagligt kommer att sänka den totala el-kostnaden. Ackumulatortanken bör finnas kvar för att buffra upp den av flispannan producerade energin. Flispannan kan gå dygnet runt oberoende av hög- eller lågkostnads tid. Företaget bör se över eldistributionsavtalet med Vattenfall. Att bedriva produktion där inga fossila bränslen används kan vara ett första steg mot att miljöklassificera företaget och dess produkter. Därmed uppstår frågan om vad som återstår att åtgärda och vilka marknadsfördelar skulle företaget få om man siktar på att certifiera sig för ex.vis. Svanen-märkningen, EU-blomman, m.fl. Nyckeltal: Alternativ 1 I början i denna rapport räknade vi fram ett nyckeltal som angav mängden förbrukad energi för att bereda ett skinn. Vi fick 37,60 kwh per skinn. Räknar vi med de energipriser som företaget har idag (el 0,6733 kr/kwh och olja 0,494 kr/kwh) och fördelar den totala energiförbrukningen mellan el (68%) och olja (32%), så får vi att beredningen kostar: 37,60 * (0,68 * 0, ,32 * 0,494)= 23,16 kr/skinn Räknar vi fram ett nyckeltal enligt förslaget i Alternativ 1, får vi: kwh * 180 dygn= kwh per år för att värma upp ackumulatortanken till +80 C. Med ett pris på flis på 0,13 kr per kwh får vi: ( kwh * 0,13 kr/kwh) = 1,84 kr/skinn 15

16 Eftersom ca 40% av företagets elförbrukning gick till att värma upp ackumulatortanken kan vi dra bort 40% från den totala el-konsumtionen och fördela resten (60%) på antal skinn som bereds per år. ( kwh * 0,60) = 15,31 kw per skinn Alltså går det 15,31 kwh el till att bereda ett skinn enligt detta alternativ. Med ett elpris på 0,6733 kr per kwh får vi: 15,31 kwh * 0,6733 kr/kwh= 10,31 kr per skinn Summering ger: 1,84 kr + 10,31 kr= 11,96 kr/skinn Nyckeltal: Alternativ 2 I Alternativ 2 räknar vi på förslaget att ersätta all el- och oljeuppvärmning med flis. Det innebär att energin från motsvarande kwh olja samt de båda elpannorna ska ersättas med energi från flis. Den stora elpannans förbrukning känner vi till ( kwh) medan den mindre vet vi endast effekten på (54kW). Efter diskussioner med Keros gör vi antagandet att den lilla elpannan drar full effekt under 50% av den tid den är påslagen. Enligt uppgift är den påslagen 10 månader per år. Således får vi för den lilla elpannan 54 kw * 24 h * 30 dag/mån* 10 mån * 50%= kwh Sammantaget får vi mängden energi som ska ersättas med flis: kwh kwh kwh= kwh Pris för flis är 0,13 kr/kwh kwh * 0,13 kr/kwh= kr Eftersom de bägge elpannorna kopplas bort får vi en lägre totalförbukning av el: kwh (total elförbrukning idag) ( kwh kwh)= kwh kwh * 0,6733 kr/kwh= kr Vi kan nu räkna ut ett nyckeltal: ( kr kr) skinn= 8,45 kr/skinn Slutsats Slutsatsen enligt dessa enkla nyckeltalsberäkningar blir att väljer företaget att konvertera till flisuppvärmning så kan man minska energikostnaderna per berett skinn enligt Alternativ 1 med nästan 50% och med Alternativ 2 med med över 60%. 16

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag 1 redaktör, projektledare ulrika lundberg foto mikael lundgren, bild i norr tryck och layout

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Energieffektivt företagande i Norrbotten

Energieffektivt företagande i Norrbotten Rapport Energieffektivt företagande i Norrbotten Slutrapport September 2007 Finansiärer: 1 Redaktör: Tord Pettersson, Nenet Layout: Lena Ahlbäck, Lulegrafi ska 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning...6

Läs mer

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Kalmar Maritime Academy Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Examensarbete omfattande 10 poäng Utfört av Jonathan Lundgren Driftingenjörsprogrammet 120 poäng Läsår: 05/06 Handledare:

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag RAPPORT Energimanual Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag Magnus Klingspor B1867 Juli 2007 Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet AB Adress Box 21060 100 31 Stockholm

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

PROJEKT 3: SERVERHALLAR

PROJEKT 3: SERVERHALLAR HyLok Nätverket för myndigheters energieffektivisering av lokaler PROJEKT 3: SERVERHALLAR ERFARENHETER AV ENERGIEFFEKTIVISERING HOS MEDLEMMARNA I HYLOK Christina Andersson, HyLok 2010 02 25 INNEHÅLL Inledning...

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år.

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år. Energianalys Göthes Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

EFFEKTivare ENERGI. Energianalys. av 6 företag i Örebro län

EFFEKTivare ENERGI. Energianalys. av 6 företag i Örebro län EFFEKTivare ENERGI Energianalys av 6 företag i Örebro län ÖNET är ett regionalt energikontor inom Regionförbundet Örebro län, som arbetar för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi. En viktig

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN 1. SAMMANFATTNING...3 2. BAKGRUNDEN TILL INDUSTRIBUD...5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTREDUKTIONER...7 3.1 Företag som redan har incitament

Läs mer

Marknadspotential för bio- och solvärmesystem

Marknadspotential för bio- och solvärmesystem Marknadspotential för bio- och solvärmesystem Fredrik Niklasson 1 och Tomas Persson 2 1) SP Energiteknik, Borås 2) SERC, Högskolan Dalarna, Borlänge Version 2008:1 Maj 2008 En rapport inom projektet Integrerade

Läs mer

Energianalys Orsa Link

Energianalys Orsa Link Energianalys Orsa Link Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Projekt SWX-Energi. Rapport nr 9. Marknadspotential för sol- och biovärmesystem

Projekt SWX-Energi. Rapport nr 9. Marknadspotential för sol- och biovärmesystem Projekt SWX-Energi Rapport nr 9 Marknadspotential för sol- och biovärmesystem Fredrik Niklasson och Tomas Persson FÖRORD Rapporten Marknadspotential för sol- och biovärmesystem är framtagen av Fredrik

Läs mer

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB Energi Stockholm AB Slutrapport BRF Ljuskärrsberget Förstudie över möjligheter att konvertera från direktel till biobränsle via gemensamägt vattenburet värmesystem Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22

Läs mer

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Ei R2013:18 Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:18 Författare: Katarina Abrahamsson och Johan Nilsson Copyright:

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Minska energianvändningen!

Minska energianvändningen! Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Rapport Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Oktober 2004 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Läs mer