KERO LÄDER AB. Energikartläggning. Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten. Mars 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KERO LÄDER AB. Energikartläggning. Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten. Mars 2007"

Transkript

1 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning KERO LÄDER AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Ulf Zakrisson Handledare: Hassan Salman, ETC Finansiärer:

2 Kontaktuppgifter: Ulf Zakrisson Canorus AB Tornedalsvägen Pajala Tel: Innehållsförteckning Inledning...3 Företaget...4 Historik...4 Produktion...4 Nyckeltal...4 Processbeskrivning...5 Lokaler...5 Värme och ventilation...6 Energiflöden...6 Elförbrukning...6 Elpanna, 270 kw...6 Elpanna, 54 kw...6 Kompressorer/Tryckluft...6 Produktionsutrustning...6 Belysning...8 Oljeförbrukning...8 Oljepanna, 300 kw...8 Pulsonex, Oljepanna 90 kw...8 Ångpanna, 147 kw...8 Analys...9 Elförbrukning...9 Kontrakterad effekt och effektuttag...9 Betydande elförbrukare...10 Tryckluft...10 Oljeförbrukning...10 Oljepanna 300 kw...11 Värme...11 Färganläggning...11 Effektiviseringsåtgärder...12 Uppvärmning...12 Alternativ 1: Flispanna 300 kw...12 Alternativ 2: Flispanna 600 kw...13 Värmeåtervinning från avloppsvatten...13 Värmeåtervinning från färganläggningens torkkanal...14 Slutresultat...15 Nyckeltal: Alternativ Nyckeltal: Alternativ

3 Inledning Energimyndighet (STEM) och andra myndigheter har stött olika projekt för att introducera energieffektivisering i små och medelstora företag. Ett av dessa projekt är Etablering och marknadsutveckling för energieffektivt företagande i Norrbottern som leds av Norrbottens energikontor AB (Nenet) och bedrivs i nära samarbete med Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Energitekniskt Centrum (ETC) i Piteå. Projektet är finansierat av EU:s strukturfonder för Mål 1 norra Norrland, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns Landsting och Energimyndigheten. Denna studie utgör en av aktiviteterna i projektet. Målet med studien är framför allt att demonstrerar de möjligheter som finns för att med små medel energieffektivisera ett mindre företag. Kostnaden för den totala energianvändningen i ett företag uppgår normalt upp till 2% av årsomsättningen. Ändå visar studien att det finns utrymme för att ytterligare sänka energikostnaderna utan negativ påverkan på vare sig tillverkningsprocessen eller komforten i företaget. Erfarenheter från andra håll visar att många energieffektiviseringsåtgärder faktiskt har positiva egenskaper på tillverkningsprocessen och komforten. Alla de uppgifter och mätvärden som använts som underlag, och som det hänvisas till i denna studie kommer från ledningen hos Kero Läder AB. Rapportförfattaren vill därför tacka personalen på Kero Läder AB för deras hjälp med att leverera data och medverka i samtalen. Utan deras bidrag hade denna studie inte kunnat utföras. I genomförandegruppen har även Elisabeth Hedberg och Susanne Roslin ingått men pga barnledighet har de inte kunnat medverka i slutförandet av arbetet. 3

4 Företaget Historik Kero Läder AB startades redan Företaget har gått i arv inom familjen och drivs idag av tredje generationen Keros. Verksamheten är garvning och tillredning av skinn. Det är främst renskinn som man tillreder och de största kunderna finns idag inom beklädnadsindustrin. Tidigare hade man även en egen produktion av näbbskor och den stod för en betydande del av företagets omsättning under främst sjuttiotalet. Efter en rekonstruktion 2004 har skotillverkningen flyttats till ett annat företag, Kero Försäljning AB, som hyr lokaler av Kero Läder AB startades postordeförsäljning av produkterna. Även den verksamheten ligger idag under Kero Försäljning AB. Produktion Tillgången på renskinn är säsongberoende. Det innebär att företaget har full produktion från slutet av oktober till och med juni. Från juli till oktober är tillgången på renskinn mycket liten och produktionen står i princip stilla. Istället används denna tid till att reparera och underhålla utrustning, ta ut semestrar osv. Vi kommer därför fortsättningsvis att kalkylera med en produktionsperiod på 180 dagar per år. Mer än 97% av de skinn som garvas är renskinn och resten nöt och annat. Under det senaste räkenskapsåret juli 05 -juni 06 bereddes ca renhudar och 800 övriga. Under innevarande räkenskapsår räknar Keros med att bereda ca renhudar och nöthudar. Nyckeltal Räknar man med en elförbrukning på kwh per år och en oljeförbrukning motsvarande kwh per år får vi ett nyckeltal på ( ) / = 37,60 kwh per berett skinn. 4

5 Processbeskrivning HUDAR IN TVÄTT SKAV- MASKIN FÖR- GARVNING EFTER- GARVNING Borttagning av hår Rensa från icke önskade rester FETTNING SORTERING FÄRGNING TORK Processen börjar med att renhudar tas emot och sorteras. De hudar som har Kormskador 1 och inte lämpar sig för garvning sorteras ut och går till en annan process. Godkända hudar tvättas i stora trummor (valkar) så att allt hår lossnar. Hudarna går sedan vidare till en skavmaskin där allt icke önskvärt material, såsom köttrester och hinnor, skavs bort. Efter ytterligare några bad och infettning är skinnen färdiga för torkning. Hela processen från första tvätt till torkning tar ungefär 1 vecka. Processen kräver stora mängder varmvatten (ca 75 C) samt en del tillsatser för att uppnå verkan. Dessa tillsatser är till stora delar naturprodukter som exempelvis bark från olika träslag. Även kemiska tillsatser annvänds. Restprodukterna från beredningen är främst renhår, skavrester och orent vatten. Vattnet leds till ett reningsverk för mekanisk, biologisk och kemisk rening för att därefter släppas ut i ett närbeläget vattendrag. Renhår och skavrester går till kompostering och blir till jordförbättringsmedel. Lokaler Kero Läder AB förfogar över produktions- kontors- och personalutrymmen med en sammanlagd yta av ca kvm. Ett råvarulager på ca 290 m² är ej uppvärmt men håller en temperatur på över 0 C även under vintern på grund av läckage från omgivande lokaler. Resterande utrymmen håller en temperatur mellan C. Ca m² av lokalerna har en takhöjd på högre än 4,5 meter. Tre stora portar finns men dessa öppnas endast ett fåtal gånger per dag. Den äldsta byggnaden är från 1940-talet och har renoverats under årens lopp. De största tillbyggnationerna gjordes under sjuttiotalet och är byggda i betong. 1 Kormskador uppstår när Kormflugan (Oedemagena tarandi) lägger ägg i renens ljumske. Larven som sen utvecklas kryper under skinnet till renens rygg där den bosätter sig under vintern. Larven gör ett hål i skinnet och lever på lymfvätska och tar mycket energi från renen. Vaccinering kan förhindra larvens verkan. 5

6 Värme och ventilation Lokalerna har vattenburen värme och mekanisk ventilation med värmeväxlare. Energiflöden el: kwh olja: * kwh PROCESS BYGGNADER * Egentligen olja motsvarande kwh i tillgodogjord energi. Räknat med en verkningsgrad på 85% fås kwh (motsv ca 41 m³ olja) Elförbrukning Elpanna, 270 kw Företaget förbrukar ca 35 m³ 70 C vatten per dygn vilket nästan uteslutande värms upp med el. En elpanna på 270 kw, med en genomsnittlig effektförbrukning på 250 kw, värmer upp 30 m 3 vatten till 80 C som lagras i en ackumulatortank. Pannan är endast igång under lågpristid, dvs vardagar från kl till Under helgen går pannan söndagar mellan kl och kl Elpanna, 54 kw För inomhusmiljön finns ytterligare en elpanna med elpatroner med sammanlagd effekt på 54 kw. Denna panna används också till att värma tappvarmvatten som förbrukas i bl.a. personalutrymmena. Kompressorer/Tryckluft Två kompressorer finns varav den ena (äldre) fungerar som reservaggregat. Kompressorn som går i normaldrift är på 21 kw. Vid avlastad drift som utgör ungefär 50% av drifttiden, drar den ca 11 kw. Då tryckluft behövs kontinuerligt i processen står kompressorn påslagen dygnet runt. Produktionsutrustning Verktyg För produktionen finns ett antal verktyg som drivs med el. De två största har en effekt på 18 kw vardera. Sammanlagt uppskattas elverktygens effekt ligga på 50 kw. Vi antar att verktygen är i drift 75% av normal arbetstid. Detta ger en årlig förbrukning för verktygen på kwh. Torkar och fläktar För att torka skinnen och värma upp en del av produktionslokalerna finns några varmluftsfläktar. Den största av dessa har ett beräknat effektuttag på 11 kw och går dygnet 6

7 runt under produktionstid. Därutöver finns det en fläkt på 9 kw som går ca 12 timmar per dygn. Ytterligare ett par fläktar som används under den kalla perioden gör att vi får en total elförbrukning för fläktar och torkar på ca kwh per arbetsår. Valkar (Tvättar) De stora tvättrummorna av trä drivs vardera av en elmotor på 12 kw. Uppskattningsvis går 4 tvättar i 4 timmar per dag vilket ger en elförbrukning på 192 kwh per dygn. Med en uppskattad årsproduktionstid på 180 dagar får vi en årlig förbrukning på kwh för tvättarna. Två av de stora tunnorna av trä, valkar, som skinnen finns i under den största tiden av tillredningen. En valk har en volym på ung 34 m³. Hydraulmotorer Några hydraulmotorer finns men dessa är förhållandevis små så deras effektförbrukning kommer vi att bortse från i detta sammanhang. 7

8 Färganläggning I färganläggningen färgas skinnen i de av kunden beställda färgnyanserna. Efter färgbesprutning passerar skinnen en 15 m lång torkkanal i vilken varmluft, ca 45ºC, fläktas runt skinnen. Denna varmluft blåses sedan direkt ut till utomhusluften utan någon värmeåtervinning. Inget separat tilluftssystem finns utan luften som passerar färganläggningen tas från rummet. Detta medför att det uppstår ett undertryck i rummet och närliggande lokaler, och vid kalla utetemperaturer fås därför ett kalldrag. Belysning Belysningen består till största delen av lysrörsarmaturer. Man har för vana att byta ut ej fungerande rör så fort de påträffas. Oljeförbrukning På företaget finns tre oljepannor. Dock finns ingen separat oljemätare för de tre pannorna. Således får man endast fram totalförbrukningen för samtliga tre, vilken under år 2006 uppgick till ca 41 m³. För regelbunden service, underhåll och trimning av oljepannorna anlitar man NOAB från Luleå. Oljepanna, 300 kw Oljepannan används för att komplettera elpannan som värmer upp varmatten till ackumulatortanken. Vid vissa produktionstoppar är förbrukningen av varmvatten större än vad som kan lagras i tanken och då går denna panna in för att täcka behovet av varmvatten. Denna panna producerar också värme som används till att värma upp produktionsutrymmen samt till en varmluftsfläkt vid torkningen av skinnen. Pulsonex, Oljepanna 90 kw Används till att värma inomhusmiljön och varmluften till torkkanalen i färganläggningen. Ångpanna, 147 kw Denna oljepanna används uteslutande för att producera ånga vilken till 95% förbrukas under dagtid. Pannan är dock i drift dygnet runt under högsäsong. Enligt märkplåten gäller följande: Max tryck: 0,65 Mpa Max temp 184 C 8

9 Analys Elförbrukning Kontrakterad effekt och effektuttag Kero Läder AB köper el av E.ON och eldistribution av Vattenfall. Företaget har effektabonnemang på 381 kw. Tittar vi på fakturorna från Vattenfall under perioden dec-2005 till nov-2006 får vi fram att Vattenfall distribuerat kwh till en kostnad av kr (exkl.moms) vilket ger ett distributionspris på 18,63 öre/kwh. I priset inkluderas den fasta avgiften på 600 kr per månad. Vidare ser vi också att man har debiterats för kw i form av s.k. höglasteffektavgift vilket motsvarar kr. Detta utgör nästan hälften (46%) av hela distributionskostnaden. Företaget bör se över detta avtal. Keros har ett 3-års avtal med E.ON tecknat Avtalet ger företaget ett fast pris på 48,7 öre/kwh. Tidigare hade man ett rörligt pris som gjorde att priset per kwh varierade kraftigt. Detta gör att det är svårt att räkna ett exakt pris på kwh för Figuren nedan visar effektuttaget under en typisk arbetsvecka vid företaget. De högsta uttagen sker under nätterna. Det beror på att elpannan som används för vattenuppvärmning är igång endast under natten. I allmänhet är effektuttaget lägre än 200 kw under arbetstid Effekt (kw) Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Tid 9

10 Betydande elförbrukare Den klart största energiförbrukaren i företaget är el-pannan som producerar varmvatten till ackumulatortanken. För att värma upp 30 m³ ( kg) vatten till +80 C, från en utgångstemperatur på +4 C krävs en energimängd av: * (80-4) * 4,186 = kj som motsvarar kwh Med en panneffekt på 250 kw kan vi räkna ut att pannan måste gå på full effekt i (2651/250=) 10h36min. Dvs. drygt 2 och en halv timme mer än de 8 timmar per dygn under vilka företaget har lågprisel. Således måste den stora oljepannan gå in för att täcka upp med den del som fattas upp till önskad nivå. Räknar vi på den tid (8 h/dygn) som elpannan går på angiven medeleffekt (250 kw) får vi under ett arbetsår 8 h * 250 kw * 180 dygn= kwh Detta motsvarar drygt 40% av företagets årsförbrukning av elektricitet. Tryckluft Kompressorn som genererar tryckluft är från 1990 och därför troligen inte energioptimal. Det är en Atlas Copco GA 18 med en effektförbruking på 21 kw vid belastning och 11 kw obelastad. Eftersom tryckluft behövs kontinuerligt i produktionsprocessen går kompressorn dygnet runt. Keros beräknar att kompressorn går ungefär lika delar obelastad som belastad. Dvs. 12 timmar belastad och 12 timmar obelastad per dygn. Det ger en energiförbrukning på (12h * 11kW + 12h * 21kW) * 180dygn= kwh Företagsledningen har inlett diskussioner med en kompressorleverantör om att ev byta upp sig till en nyare med väsentligt lägre effektuttag. Oljeförbrukning Det finns tre oljepannor i företaget. Ingen av dessa har en egen oljemätare utan en gemensam mätare visar den totala förbrukningen för de tre pannorna tillsammans. Enligt en faktura från november 2006 betalade Keros kr (exkl.moms) per m 3 olja. Av detta utgör 732 kr energiskatt och kr koldioxidskatt. Kero Läder AB tillhör den grupp av tillverkande industrier som har skattebefrielse på olja så de betalar endast: (0,79 * 2 598)= kr per m 3. Staten ger skattebefrielse med 79% på koldioxidskatten. Räknar man med ett energiinnehåll på ca kwh per 1 m 3 olja, så får vi ett pris på ca 49,4 öre per kwh. 10

11 Oljepanna 300 kw Förutom miljövärme så producerar denna panna även varmvatten till ackumulatortanken. Enligt kap Betydande elförbrukare, ser vi att energibehovet för att värma upp hela ackumulatortanken till +80 C, är kwh. Vi ser också att den stora elpannan inte ensam klarar av att värma upp vattnet till önskad nivå. Därför måste en oljepanna täcka upp med den energimängd som fattas. Vi beräknar hur mycket energi som oljepannan måste understödja med: kwh (8h * 250 kwh) = 651 kwh per dygn Med ett pris på ca 0,49 per kwh för olja får vi fram att det kostar ca 320 kr att komplettera ackumulatortankens värmebehov - varje dygn. Värme Färganläggning Vämen till torkanläggningen produceras i en 90 kw oljepanna. Förutom under drift, som uppskattats till 2 timmar/dygn, förvärms torkanläggningen varje arbetsdag mellan och (4,5h/dygn). Arbetstemperaturen för torken är +45 C. En energimätare installerades Fram till har enligt denna mätare 185,83 MWh förbrukats för torkning. Vi kan nu beräkna energiförbrukningen genom att beräkna antalet dagar som anläggningen använts efter installationen av energimätaren. Efter bläddrande i kalender och beaktande av antalet arbetsdagar per år får vi fram att färganlägningen uppskattningsvis varit i drift ca 950 dagar. 950 dagar * (4,5h + 2h)= 6 175h Detta ger en effektförbrukning per timme på kwh 6 175h = 30,1 kw eller en årsförbrukning på 30,1 kw * 6,5 h/dag * 180 dagar= kwh 11

12 Effektiviseringsåtgärder Uppvärmning Det är helt uppenbart att de största vinsterna kan göras genom att minska företagets kostnader för uppvärmning av vatten till ackumulatortanken och för uppvärmning av lokalerna. Med en mycket osäker prisutveckling på både olja och el finns i princip bara alternativet biobränsle kvar. Vi föreslår därför att man så snart som möjligt börjar projektera för en konvertering från el- och oljeuppvärmning till flisuppvärmning. För att täcka upp för energibehovet idag och för att även klara en framtida expansion med ökat energibehov presenterar vi två alternativ. Alternativ 1: Flispanna 300 kw I det första alternativet gör vi en kalkyl på hur det kan se ut om man väljer att värma upp enbart ackumulatortanken med flis. Vi bygger kalkylen på att en flispanna på ca 300 kw kostar ungefär kr enligt en leverantör. Vidare räknar vi med ett pris på flis på 130 kr per MWh (enligt Prisbladet, Energimyndigheten). Vi antar också att priset för eldistribution blir den samma som tidigare beräknats, 18,63 öre/kwh (se kap Kontrakterad effekt och effektuttag). Priset för el är 48,7 öre per kwh enligt gällande avtal med E.ON. Kalkyl: Effekt Drifttid Drifttid Pris Verknings- Kostnad kw h/dygn dagar/år kr/kwh grad Elpanna , kr Olja som behövs för att komplettera elpannan enligt beräkningar ovan ,49 85% kr Summa bränslekostnader: kr Enrg behov Drifttid Pris VerkningskWh/dygn dagar/år kr/kwh grad Flis ,13 80% kr Lägre kostnad för energi per arb.år kr Pris kr Flispanna kr kr Återbetalningstid, år 2,2 12

13 Alternativ 2: Flispanna 600 kw Vi har också gjort en kalkyl på hur det kan se ut om man helt avstår från olja och el för uppvärmning och istället satsar på en större flispanna. Tanken är alltså att all uppvärmning i företaget sker med flis. För att klara effektbehovet räknar vi på en flispanna på 600 kw. Vidare gäller samma pris för el, eldistribution, flis och övrigt som i Alternativ 1. Kalkyl: Enrg behov Pris Verknings Kostnad kwh/år kr/kwh grad Stora el-pannan , kr All oljeförbrukning ,49 85% kr kr Enrg behov Pris Verknings Kostnad kwh/år kr/kwh grad Flis ,13 80% kr Lägre kostnad för energi per arb.år kr Pris kr Flispanna kr Återbetalningstid, år 2,4 Värmeåtervinning från avloppsvatten Som tidigare nämnts förbrukar företaget stora mängder vatten i sina produktionsprocesser. Varje dygn förbrukas mellan m³ vatten. Av detta utgör ca 35 m³ varmvatten med en temperatur av ca +80 C. Resten utgörs av kallvatten som kommer från egen brunn och håller en temperatur av ca +4 C. Avloppsvattnet håller en medeltemperatur av +25 C när det leds till reningsverket. Pga att reningen är biologisk måste temperaturen ligga på dessa nivåer för att de biologiska processerna ska fungera. Under reningsprocessen sjunker temperaturen ytterligare några grader och mätningar visar att det vatten som släpps ut i naturen håller en temperatur av ca C. Reningsverket ligger drygt 100 meter från produktionsanläggningen. I reningsverket finns också en syreblåsare med en effekt av 11 kw. Denna går i stort sett dygnet runt under produktionstid. 13

14 Vi antar att mängden vatten som släpps ut från reningsverket är 85 m³ per dygn och har en temperatur på +17 C. Vidare antar vi att man med en värmeväxlare kan ut 10 C ur vattnet. Det ger oss: kg * 10 C * 4,186 = kj vilket motsvarar 988 kwh per dygn Räknat med ett flispris av 0,13 kr per kwh får vi 988 kwh * 0,13 kr/kwh= 128 kr/dygn eller kr/år Alltså skulle en återvinning av avloppsvattnet med 10 C ge en avkastning på 128 kr per dygn. Reningsverket ligger ca 100 m från produktionsanläggningen. Detta medför att man måste gräva en kulvert för ledningarna som returnerar återvunnen energi. Kostnader för grävning och kulvert uppskattas av flera leverantörer till ca kr/m. Enbart återbetalningstiden för kulvertkostnaderna är ca 7 år. Utöver detta tillkommer kostnaderna för själva värmeväxlaren med tillbehör. Slutsatsen är att det i dagsläget inte är lönsamt att återvinna värme ur avloppsvattnet. OBS! I kalkylen ovan har vi förutsatt att man använder flis för uppvärmning. Kalkylerar man istället med att företaget fortsätter att värma med olja och el, får vi en betydligt kortare återbetalningstid. Värmeåtervinning från färganläggningens torkkanal Tyvärr hann vi ej få tillräckligt med data för att kunna beräkna om det finns tillräckling med energi att återvinna ur den luft som idag blåses direkt ut. Vi föreslår därför att man gör kompletterande mätningar för att fastställa energiflödet i torkkanalen, för att sedan eventuellt vidta åtgärder för återvinning. 14

15 Slutresultat Vi ser att bägge alternativen för att minska el- och oljeförbrukningen för uppvärmning av varmvatten, ger mycket korta återbetalningstider trots att investeringen i Alt 2 är relativt stor. Man bör även ta följande i beaktande inför en framtida investering: Alternativ 2 föreslår en totalkonvertering från olja till biobränsle. Detta skulle alltså medföra att man skulle upphöra med att elda 41 m³ olja och därmed också minska CO 2 utsläppen med kg per år. Priset på olja kan komma att variera kraftigt framledes. Alla prognoser pekar också på att priset kommer på sikt att stiga. Detta medför att fliseldning kommer att bli ännu mer fördelaktigt. Väljer man Alternativ 1 är man fortfarande beroende av oljan för att producera värme för uppvärmning av lokalerna, tappvarmvatten och ångproduktion. Reducerar man el-användningen kraftigt kan man även reducera höglastuttagen som därmed påtagligt kommer att sänka den totala el-kostnaden. Ackumulatortanken bör finnas kvar för att buffra upp den av flispannan producerade energin. Flispannan kan gå dygnet runt oberoende av hög- eller lågkostnads tid. Företaget bör se över eldistributionsavtalet med Vattenfall. Att bedriva produktion där inga fossila bränslen används kan vara ett första steg mot att miljöklassificera företaget och dess produkter. Därmed uppstår frågan om vad som återstår att åtgärda och vilka marknadsfördelar skulle företaget få om man siktar på att certifiera sig för ex.vis. Svanen-märkningen, EU-blomman, m.fl. Nyckeltal: Alternativ 1 I början i denna rapport räknade vi fram ett nyckeltal som angav mängden förbrukad energi för att bereda ett skinn. Vi fick 37,60 kwh per skinn. Räknar vi med de energipriser som företaget har idag (el 0,6733 kr/kwh och olja 0,494 kr/kwh) och fördelar den totala energiförbrukningen mellan el (68%) och olja (32%), så får vi att beredningen kostar: 37,60 * (0,68 * 0, ,32 * 0,494)= 23,16 kr/skinn Räknar vi fram ett nyckeltal enligt förslaget i Alternativ 1, får vi: kwh * 180 dygn= kwh per år för att värma upp ackumulatortanken till +80 C. Med ett pris på flis på 0,13 kr per kwh får vi: ( kwh * 0,13 kr/kwh) = 1,84 kr/skinn 15

16 Eftersom ca 40% av företagets elförbrukning gick till att värma upp ackumulatortanken kan vi dra bort 40% från den totala el-konsumtionen och fördela resten (60%) på antal skinn som bereds per år. ( kwh * 0,60) = 15,31 kw per skinn Alltså går det 15,31 kwh el till att bereda ett skinn enligt detta alternativ. Med ett elpris på 0,6733 kr per kwh får vi: 15,31 kwh * 0,6733 kr/kwh= 10,31 kr per skinn Summering ger: 1,84 kr + 10,31 kr= 11,96 kr/skinn Nyckeltal: Alternativ 2 I Alternativ 2 räknar vi på förslaget att ersätta all el- och oljeuppvärmning med flis. Det innebär att energin från motsvarande kwh olja samt de båda elpannorna ska ersättas med energi från flis. Den stora elpannans förbrukning känner vi till ( kwh) medan den mindre vet vi endast effekten på (54kW). Efter diskussioner med Keros gör vi antagandet att den lilla elpannan drar full effekt under 50% av den tid den är påslagen. Enligt uppgift är den påslagen 10 månader per år. Således får vi för den lilla elpannan 54 kw * 24 h * 30 dag/mån* 10 mån * 50%= kwh Sammantaget får vi mängden energi som ska ersättas med flis: kwh kwh kwh= kwh Pris för flis är 0,13 kr/kwh kwh * 0,13 kr/kwh= kr Eftersom de bägge elpannorna kopplas bort får vi en lägre totalförbukning av el: kwh (total elförbrukning idag) ( kwh kwh)= kwh kwh * 0,6733 kr/kwh= kr Vi kan nu räkna ut ett nyckeltal: ( kr kr) skinn= 8,45 kr/skinn Slutsats Slutsatsen enligt dessa enkla nyckeltalsberäkningar blir att väljer företaget att konvertera till flisuppvärmning så kan man minska energikostnaderna per berett skinn enligt Alternativ 1 med nästan 50% och med Alternativ 2 med med över 60%. 16

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ

FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning FINSNICKERI AB I RÅNEÅ Juli 2007 Finansiärer: Genomförandegrupp: Theresa Palo Johan Andersson Handledare:

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Uppföljning av 19 energikartläggningar IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Verksamhet Typ av företag Antal företag Antal anställda Träindustri 4 10-30 Livsmedel 3 10-300 Verkstad

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix

Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix Mars 2007 Michael Andersson Leif Aasa Erik Svedjehed Handledare:

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (10) Att beställa och genomföra energikartläggningar Lantbruk EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (10) Att beställa och genomföra energikartläggning lantbruk Här presenteras information om vad som

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat 4 Luleé Energi Energiutredning/ Energidek[aration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Henry Wätitato Stadsön 1:766 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Energikartläggning Räddningstjänsten, Jokkmokks kommun, Vuollerims brandstation Juni 2007

Energikartläggning Räddningstjänsten, Jokkmokks kommun, Vuollerims brandstation Juni 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning Räddningstjänsten, Jokkmokks kommun, Vuollerims brandstation Juni 2007 Genomförandegrupp: Tommy Andersson,

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning:

44 energi. LuIeé. Håkan Nilsson Avan 1:13. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: LuIeé 44 energi NÄRHET OCH OMTANKE Energiutredning/ Energidektaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Håkan Nilsson Avan 1:13 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Energikartläggning av NOVA Industri Kalix

Energikartläggning av NOVA Industri Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av NOVA Industri Kalix Mars 2007 Genomförandegrupp Tomas Burstedt Erik Svedjehed Handledare Hassan Salman

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten

Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Rapport: Fastighetsuppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter om fastigheten Fastighetsbeteckning Grankotten mindre 14 Ägarens namn Adress Postadress Energiexpert Brf Månberget Hus A 14930 Nynäshamn

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren?

Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Effektiv energianvändning ndning Analysmetoder Var tar strömmen vägen efter debiteringsmätaren? Peter Karlsson Hur kommer svenska industrier att förändra sin energianvändning för att anpassa sig till övriga

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Bilaga 9. Exempel på frågeformulär, information och checklistor

Bilaga 9. Exempel på frågeformulär, information och checklistor Bilaga 9 Exempel på frågeformulär, information och checklistor 101 miljö maj 2009 INFORMATION FRÅN MILJÖKONTORET Tillsyn enligt miljöbalken av energianvändning hos företag All användning av energi påverkar

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Kartläggning och analys Allmänna råd och Energianalys vid Ersboda mejeri i Umeå Per-Åke Franck (franc@cit.chalmers.se) CIT Industriell Energianalys AB Chalmers Teknikpark Göteborg

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

PELLETS sänker dina. Till företag och industrier.

PELLETS sänker dina. Till företag och industrier. PELLETS sänker dina skattekostnader! Till företag och industrier. Sänkta skattekostnader med pellets! Sedan flera år tillbaka har vissa industriföretag haft en nedsatt skattesats för utsläpp av koldioxid

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Energianalys Orsa Link

Energianalys Orsa Link Energianalys Orsa Link Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Konkreta verktyg och energitips

Konkreta verktyg och energitips Konkreta verktyg och energitips Anna Karin Jönbrink IVF Industriforskning och utveckling AB Bild 1 2006-02-01 Anna Karin Jönbrink Bild 2 2006-02-01 Anna Karin Jönbrink IVF Industriforskning och utveckling

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2 Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8 Jan Arstad 121108_1JA Godkänd av Jan Arstad Utgåva A Fastighet: Orust Huseby 1:36 Adress: Björnbärsvägen 2 1 Innehåll 1. Fastighetsuppgifter:... 3 2. Sammanfattning...

Läs mer

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier.

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier. PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier. SÄNKTA SKATTEKOSTNADER MED PELLETS! Sedan flera år tillbaka har industrin och många företag åtnjutit en nedsatt skattesats på koldioxid

Läs mer

Energikartläggning av Polaris AB

Energikartläggning av Polaris AB Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av Polaris AB April 2007 Genomförandegrupp: Annika Lindström Tomas Burstedt Maria Sjögren Handledare: Jan

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Utgåva 2014-01-22. Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Utgåva 2014-01-22. Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Innehåll 1 Beräkningsexempel... 1 1.1 Inledning... 1 1.2 Tillgång till elström vid uppställning av järnvägsfordon (6.3.3.3)... 1 1.2.1 Beräkningsexempel 1... 3 1.3

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer

Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll. Linn Stengård Energimyndigheten

Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll. Linn Stengård Energimyndigheten Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll Linn Stengård Energimyndigheten Hearing 30 september 2009 Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin Syfte med mätningarna

Läs mer

Erfarenheter i tvättstugor

Erfarenheter i tvättstugor Erfarenheter i tvättstugor Förstudier och mätningar gjorda av HSB och ÖBO Bilaga 1 Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Jonas Tannerstad, ÖBO Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. BeBo projekt... 3 3. HSB förstudie

Läs mer

Giltig från 2014-07-01. Dokument id

Giltig från 2014-07-01. Dokument id nders Mannikoff 1 (8) Orientering Bebyggelsen står idag för 40 % av Sveriges energianvändning. Från och med den 1 januari 2009 ska alla som hyrs ut eller säljs ha en energideklaration. Troligen kommer

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Energianalys. Lassekrog

Energianalys. Lassekrog Energianalys Lassekrog Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Energianalys Krylbo Verkstäder AB

Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Energieffektivitet i Ishallar

Energieffektivitet i Ishallar Energieffektivitet i Ishallar 1 Kylhistoria 2000 år f Kr sparade man is från vintern i Mesopotamien. Man grävde gropar och la is i för att hålla maten färsk Stefan Håkansson 2 Skridskohistoria På Vikingatiden

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer