News from the Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "News from the Management"

Transkript

1 Class 9A Newsletter Engelska Skolan Norr Weeks Teacher s name : Mr. Midgley, Mrs Wohlner, Mr McGinley To Parents and students in 9a A new direct telephone number is now available for the reporting of late and absent students for all grades throughout the school. Please save this number to your telephone contacts and use it to report your child's absence. En ny direktlinje till frånvaroanmälan är nu tillgänglig för alla elever i skolan. V.g. spara detta nummer i Era telefonkontakter och använd detta när Ert barn är frånvarande Sincerely / Med vänlig hälsning, Sarah Carlsson Engelska Skolan Norr Admissions & Administration Please read the weekly news from Mr. Jesinkey and Mr. Tull on the school s website for up-to-date information on events involving the school. If you have an internet connection, point your web browser to: Hej, News from the Management För två veckor sedan var ni på besök på skolan för utvecklingssamtal Jag hoppas att ni fick möjlighet att träffa den läraren som ni önskade. För att få reda på vad ni föräldrar tyckte om samtalet har jag skickat ut en enkät till er som jag önskar att ni svarar på. Det är få frågor så det kommer inte att ta mycket av er tid. Om ni redan svarat på enkäten så kan ni bortse från denna påminnelse. För att komma till enkäten följer ni länken nedan: https://www.surveymonkey.com/s/w3n2zb2 Wednesday, February 05, 2014 Page 1 of 8

2 Mvh Andreas Tull Subjects English / Engelska These coming weeks students will be working on reading, speaking and writing skills. Students will: prepare an oral presentation on media learn and revise grammar terms: Past Perfect Continuous debate and discuss about different topics work on different kinds of writings: report work on vocabulary Mrs Herrera Swedish / Svenska Vi fortsätter arbetet med språkhistoria. Fredagen den 14 februari har eleverna prov på detta avsnitt. De ska då kunna redogöra för och resonera kring: - Hur språk förändras (t.ex. varför nya ord tillkommer och varför gamla försvinner ur språket) -Hur svenskans släktskap med andra språk ser ut? - Hur svenskan genom historien påverkats av andra språk (främst latin, tyska, franska och engelska) Parallellt med detta forsätter vi också arbetet med boken "Skjut apelsinen". Inför de nationella proven (17, 18 och 20 mars) kommer vi att prata om de olika typer av texter vi arbetat med under åren (artikel, brev, novell, krönika, debattartikel). Som träning kommer vi att skriva en tidningsartikel. Läxor: Fredag 7/2 Skjut apelsinen sidan diskussionsfrågor Fredag 14/2 Prov språkhistoria (häfte+ev. anteckningar från lektionerna) Tisdag 18/2 Skjut apelsinen (utläst) + 2 diskussionsfrågor Mr Olsson Wednesday, February 05, 2014 Page 2 of 8

3 Swedish as a 2nd language / Svenska som andra språk Vi har idag avslutat boken "Ondskan" av Jan Guillou med en muntlig litteraturcirkel. Om någon vecka kommer vi att se filmen "Ondskan" och därefter följer en valfri bok att läsa lite längre fram, (klar 21/5). För tillfället skriver vi en tidningsartikel som träning inför det nationella provet och tidningsartikeln skall vara klar till måndagen den 10/2. Parallellt med skrivandet av tidningsartikeln ska vi göra ett läsförståelsetest till, inför de nationella proven. Efter detta kommer vi att göra den sista skrivuppgiften, novell där uppgiften skall vara klar onsdagen den 19/2. Mål som vi arbetar med under den här perioden är följande: Välkomna tillbaka, hoppas ni har haft ett skönt jullov. Under de kommande veckorna arbetar vi med att skriva en krönika, det första utkastet ska vara klart fredagen den 17/1 och hela krönikan ska vara klar onsdagen den 29/1. Parallellt läser vi boken "Ondskan" av Jan Guillou och den ska vara klar till måndagen den 3/2. Den dagen har vi en skrivuppgift på boken i skolan. Varje fredag har vi även ordkunskapsläxa precis som förra terminen, startar nu på fredag 17/1. Mål som vi arbetar mot är följande: - Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. - Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, tex tidningsartiklar. - Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, tex digitala verktyg, för att planera och genomföra en presentation. - Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. - Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. - Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. - Ordbildning, tex avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck. OBS: NATIONELLA PROV OCH 20 MARS I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK! Mrs Tranquilli French / Franska De kommande veckorna ska vi lära oss följande: -fakta om olika delar av Frankrike -att skriva en faktatext och redovisa den på franska V.6 «La Normandie» (page 69) «La Bretagne» (page 70) «Les Pays de la Loire» (page 72) «Le Nord» (page 73) Datasal. Att förbereda muntliga presentationer om Frankrikes olika delar. V.7 «Le Sud-ouest : l Aquitaine et le Midi-Pyrénées» (page 75) «L est : l Alsace et la Lorraine» (page 76) «La Franche-Compté et la Bourgogne» (page 78) «Le Sud : la Provence-Alpes-Côte d Azur et le Languedoc-Roussillon» (page 78) Muntliga presentationer om Frankrikes olika delar. V.8 «Le Centre» (page 81) Wednesday, February 05, 2014 Page 3 of 8

4 «Rhônes Alpes» (page 83) «La Corse» (page 84) Muntliga presentationer om Frankrikes olika delar. Kunskapskrav: -För att kunna förstå faktatexter som handlar om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i olika delar av Frankrike. -För att kunna läsa faktatexter för information och kunskap. -För att kunna skriva en faktatext inom de valda teman. -För att kunna uttrycka sig mer varierat och säkert i skrift. -För att kunna delta i samtal och diskussioner på dessa teman. -För att kunna presentera muntligt Frankrikes olika delar. -För att kunna kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. För att förbereda och genomföra olika uppgifter i franska kom ihåg att använda ordböcker online som Dictionnaire Français-Anglais Larousse och Dictionnaire français en ligne - langue française LEXILOGOS där man kan hitta ordens definitioner och synonymer. Det gäller att bara följa länkerna nedan: Mrs Gunica Spanish / Spanska *Future. * Preterite VS Imperfect. * Reading comprehension. *Listening excersises. *Video: Extra * Oral activities. Mrs Wohlner Language plus / Språkval Mr Midgley Mr Olsson Mrs Brander Mathematics / Matematik Algebra 1. Uttryck med variabler s Wednesday, February 05, 2014 Page 4 of 8

5 2. Förenkling av uttryck s Ekvationer s Procent och ekvationer s Proportion s Funktioner s Linjära Funktioner s Tillämpning av Linjära Funktioner s Proportionalitet s Black Book Pages and Mr Midgley Science / Naturorienterade ämnen We have completed the syllabus in Chemistry and we are revising for the NATIONAL TEST on the 8th of April. Mr. Ram Social Studies / Samhällsorienterade ämnen. Mr Wohlner Home Economics / hem- och konsument kunskap Vi arbetar vidare med konsumentkunskap försäkringar, spara, låna, betala räkningar, konsekvenserna av att inte betala sina räkningar eller sköta sin ekonomi. Vad innebär det att hamna hos kronofogden?. Ska man gå i borgen för någon? Enskilda arbetsuppgifter och arbete i grupp. Ms. Smith Art / Bild Fortsätta arbetet med Jesper Walderstens teckningar. Läxa varje vecka fram till v.8. Mrs. Meerits Sewing / Syslöjd Weeks 6,7,8: finishing zip bag, making finished embroidery into pincushion (a bit of neat handsewing) Idea/initial plan for final project - the so-called "BAG" as well as wish list for fabrics, supplies etc to be submitted before sport lov to give me a chance to order and to give you a chance to get what you want. If you do not hand anything in you will have to use whatever is already available in the sewing room supplies. IMPORTANT: please bring in as many old jeans that you or anyone in your family is planning to throw out (any size, any condition, as long as they are clean) that can be reused for the final project. Mrs. Rozitis Wednesday, February 05, 2014 Page 5 of 8

6 Computer / Datateknik We re currently working on our Netiquette project. Netiquette means Online Etiquette. This project is integrated with music and will be graded. Students are creating a slideshow about this topic and have to choose a song as background music. The slideshow mood will then have to be adjusted to the mood of the music, in ways such as: custom animations should reflect the the music. images popping up that suite e.g. the music instruments. Suitable slide transitions. perfect timing on all of the above mentioned items, automatically appearing without the user having to interfere at all. a fitting layout. The music can be cropped in the beginning to start even right in the song if necessary and shall be set to be ongoing throughout the slideshow. Next lesson will be the last for this project, which then will be looked at and graded by me and the music teacher. After that we have the following on our list this term: - Internet awareness project; - Sowing integration, using Prezi. - Programming. Mr Greinke Music / Musik The students are now preparing, and have signed up to present, their individual song presentations. This is a short presentation of an analysis of a song of their choice. One or two students will present at each lesson going forward. Alongside further work on our instrumental skills, we will begin with the individual composition project, which will be realised using computer-based music sequencing software. Students are also reminded that they can sign up and prepare for additional solo assessment opportunities on an instrument of their choice (including voice). This is ideal if they play an instrument (or sing) outside school. Otherwise students may sign up and prepare for additional individual assessments using the 'turnarounds' chords material available in the music room. These additional individual assessments will take place on a sign up basis until the end of term. Mr.McGinley Gym / Idrott och hälsa Vecka 6 och 7 lederskap. Eleven planerar, skriver teori och genomför en lektion för att träna sin kunskap och lederskap. OBS! SISTA VECKAN ATT ANMÄLA SIG TILL IDROTTSDAGEN 21/FEB Mr. Misaghi Life Skills / Livskunskap Wednesday, February 05, 2014 Page 6 of 8

7 Mr. Misaghi Mrs Tranquilli Mr. Wohlner Careers counseling / Studie och yrkes-vägledning Hej, gymnasievalet närmar sig. Förra veckan fick eleverna sitt lösenord hemskickat med post och den egna valsidan öppnades för ansökan. Om du ännu inte fått ditt lösenord så kontakta mig så hjälper jag till med det. Den 17 februari är sista ansökningsdag. Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka tid för ett vägledningssamtal. Mrs. Lindeborg Important Dates Friday 21st February. Winter Sportsday Week 9: 24th February 28th February. Sports vacation. School closed. Fritids open. Monday 3rd March: Study day for teachers and support group. Fritids open. Week 16, 14th -18th April Easter School closed. Fritids open 14th -17th.) Holidays: School and fritids closed. (Thursday 1st May) (Thursday 29th May) (Friday 6th June) If anyone has any questions, please contact your child s mentor at; Kind Regards, ESN. Ämnesprov Vecka Provdatum Svenska, svenska som andraspråk 12 Mån 17 mars Tor 20 mars Engelska 13 Tis 25 mars 14 Ons 2 april Biologi/ fysik/ kemi 15 Tis 8 april april Matematik 19 Ons 7 maj Fre 9 maj Wednesday, February 05, 2014 Page 7 of 8

8 Geografi/ Historia/ Religionskunskap/ Samhällskunskap 20 Tor 15 maj Fre 16 maj PTA Corner: Welcome to PTA Kick Off 11th of February 16.30! All ESN Class-parents and everyone else that is interested in learning more about how parents, students and the ESN School can make a existing school-year to PTA Infomeeting 11th of February Tell us what you think! PTA is conducting a survey about our school. Mention 3 things that you really appreciate about ESN and 3 areas where ESN can improve. https://www.surveymonkey.com/s/gsl6sjr PSST if you have not yet paid your PTA-fee for the school-year 2013/2014. Please make a deposit of 150 kr/family to Postgiro Always get the latest from PTA Engelska Skolan Norr at: Martin Arnborg Wednesday, February 05, 2014 Page 8 of 8

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Här listas kurser på forskarutbildningsnivå i statsvetenskap vid svenska universitet och högskolor. Sammanställningen utfördes

Läs mer

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering,

Läs mer

Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Välkommen! klicka här. Welcome! click here Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 8. What did you study during your exchange? Scandinaviska studier

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 8. What did you study during your exchange? Scandinaviska studier Enskilda enkäter för Utbytesrapport/exchange report Person 77 Basic Information 1. Name Camilla Thorén 2. E-mail address: milla.thoren@gmail.com 3. Exchange university University College London 4. City

Läs mer

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här Utbildningar hösten 2015 Din upptäcktsvärld börjar här 2 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016 Välkommen till Katedralskolan! Möten inspirerar! De utvecklar dig och ger dig nya erfarenheter. På

Läs mer

H ankeiten. Utlandspraktik i London. Det nya studiekortet. Svenska Handelshögskolans Studentkår. - alternativ till utbytesstudier, s.

H ankeiten. Utlandspraktik i London. Det nya studiekortet. Svenska Handelshögskolans Studentkår. - alternativ till utbytesstudier, s. 03/2013 H ankeiten Svenska Handelshögskolans Studentkår Utlandspraktik i London - alternativ till utbytesstudier, s. 24 Det nya studiekortet - Hur påverkar det dig? s. 30 HankenES - Inspirerar och sprider

Läs mer

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen.

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen. Om du inte kan läsa detta nyhetsbrev, klicka här! Uppdatering av Exder! Onsdag kväll den 2:a februari mellan kl.20.00-24.00 kommer vi att släppa en ny version av Exder som planerat. Under den tiden kommer

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange?

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange? Person 12 Basic Information 1. Name Alexander Trennemark 2. E-mail address: alexander.trennemark@hotmail.com 3. Exchange university University of Alberta 4. City Edmonton 5. Country Kanada 6. First semester

Läs mer

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv PISA 2000 Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 1 Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 edge/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

SKOGEN I SKOLAN Årskurs 4-6 Lärarmaterial

SKOGEN I SKOLAN Årskurs 4-6 Lärarmaterial SKOGEN I SKOLAN Årskurs 4-6 Lärarmaterial 2 Förord Skolans uppdrag är att främja lärande som stimulerar alla elever. Kunskap uttrycks i olika former och måste därför förmedlas på olika sätt. Alla sätt

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Satsningar till rektorskontrakt

Satsningar till rektorskontrakt Nr 130, 4 september 2012 Satsningar till rektorskontrakt Den 23 augusti träffades skolans ledningsgrupp under en heldag för att diskutera slutsatserna från RAE 2012 och förbereda äskningarna inför nästa

Läs mer

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2015-02 26 February 2015

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2015-02 26 February 2015 Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2015-02 26 February 2015 Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor s corner Lägg särskilt märke till allt som händer under den närmaste månaden och som ni kan läsa om

Läs mer

and your exact date of departure from the UK.

and your exact date of departure from the UK. Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Södertörns högskola Lärarutbildningen Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap- Avancerad nivå vårterminen 2010 Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Av: Nancy Gergis Handledare: Bernt

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Skriftpraktiker hos barn och unga

Skriftpraktiker hos barn och unga Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda? Vilka möjligheter till skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar dataspel? Kan litteraturundervisningen

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer