Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014"

Transkript

1 Page 1 (9) Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, inbjudna gäster, kolleger, vänner! Det är en stor ära för mig att stå här som vd i dag och berätta om 2013, som var ett bra år. Jag tycker att alla anställda på Scania har gjort ett väldigt bra jobb trots tuffa marknadsförutsättningar i många delar av världen. Basen för detta är Scanias kultur, som vår styrelseordförande nämnde. I den kulturen har vi under många år arbetat med våra kärnvärden och vad de betyder för Scanias framgångar. Kunden först i allt vi gör vad menar vi med det? Scania är ett bolag som säljer produktionsutrustning till våra kunder och transportlösningar över en lång livscykel. Det innebär att vi måste ha bra basprodukter, men vi måste också ha bra service som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och alla dagar på året. Det handlar om lönsamhet över hela livscykeln och att vara en partner med våra kunder. Respekt för individen medarbetarna är vår största tillgång, och därför jobbar vi målmedvetet med att använda varje individs fulla potential och skapa bra och säkra jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Kvalitet, det tredje kärnvärdet, är basen i allt vi gör. Om vi i varje steg i vår värdekedja kan lämna vidare ett arbete som presterar god kvalitet, så kommer den slutliga produkten eller lösningen att bli väldigt bra. Samtidigt vet vi ju att det händer saker. Då ska vi vara öppna med de avvikelserna och på ett bra sätt använda det som en källa för ständiga förbättringar. Vår målsättning för volymer fram till 2020 är mycket ambitiös men realistisk och bygger på fortsatt god tillväxt för Scania vad gäller fordon, motorer men även en utökad andel service per fordon i den flotta av Scaniafordon som finns ute på marknaderna. Målsättningen för 2020, som finns nedbruten på detaljerad lands- och applikationsnivå, är lastbilar, bussar, motorer och en serviceandel som växer från dagens % till mellan 25 och 30 %, det vill säga en snabbare tillväxt. Jag återkommer till varför vi tror att det kommer att hända. För att titta snabbt på lastbilsvolymerna, ser Scania tillväxtmöjligheter i alla delar av världen. I Europa tror vi att nästa peak kommer någonstans omkring enheter dels genom en stabilisering och tillväxt av den europeiska ekonomin efter ett antal svaga år, dels genom förbättrad marknadsandel. Vi har redan börjat den resan och har

2 Page 2 (9) under första kvartalet uppnått en marknadsandel på 15,4 %, som är en historiskt hög siffra för Scania. Man kan relatera de till att den högsta volymen vi har haft i Europa var 2007: enheter. Så vi tror inte på en snabb tillväxt men att vi ska kunna ha en bra marknadsposition. Latinamerika: enheter. Förra året var vi faktiskt nästan i närheten av fordon. Fokus är här på tunga transporter och nya segment och marknader. Den utvecklingen fortsätter i Latinamerika. I Ryssland som utgör den största delen av regionen Eurasien är vi ledande importerade lastbilsmärke under kvartal 1. Vi ser en fortsatt förflyttning från lättare bilar och även inhemska märken, vilket gör att vi i det här området väntar oss en fördubbling. I Asien är målsättningen enheter, vilket bygger dels på en ökning från blygsamma nivåer i stora marknader som Kina och Indien, men fortfarande 2020 på en rätt blygsam marknadsandel, dels på en fortsatt förstärkning i Sydostasien och Mellanöstern där vi har en stark position redan i dag och där vi förväntar oss både politisk stabilisering och ekonomisk tillväxt. I Afrika och Australien är vi på god väg starka marknadspositioner, ökande marknadsandel i större länder som Sydafrika, Marocko och Australien för att nämna några. Utvecklingen av BNP per capita i olika länder är en mycket viktig drivkraft för att öka nivån av tunga, sofistikerade transportlösningar. Här finns ett tydligt samband. Vi har genom åren sett denna utveckling inom alla större marknadsområden. De senaste rörelserna i tillväxt med våra lösningar har skett i Brasilien, Sydafrika, Östeuropa till exempel Polen och Ryssland. Inom de närmsta fem till tio åren är vårt scenario att dessa rörelser också kommer att starta i stora framtida marknader som Kina och Indien. Skälet är att det sker en tydlig professionalisering och specialisering när ekonomin växer och både industrier och konsumenter blir med sofistikerade. Europa och USA har i dag en i alla fall relativt bra effektivitet i logistiksystemen en andel av BNP för logistikkostnader som ligger på eller strax under 10 %. Brasilien har under senare år rört sig i denna riktning, från 15 % för ett antal år sedan till 12 % för närvarande. Kina har som ni ser mycket kvar att göra och lider av en ineffektiv logistik. Det kommer att vara nästa steg i förbättringen av värdekedjan 18 % det kan inte fortsätta om Kina ska ha en långsiktig konkurrenskraft. Det andra skälet för Kina är de miljöutmaningar som landet står inför.

3 Page 3 (9) Så den stora skillnaden är när kunderna förflyttar sig från fokus på inköpspris till fokus på livscykelkostnaderna och livscykelintäkterna för de produkter som vi tillhandahåller. Trenden är tydlig när det gäller produktmix. Brasilien har gått från 10 % tunga lastbilar till drygt 60 % på 30 år, och den trenden kommer att fortsätta. Scania, som är ett bolag specialiserat på transporter över 16 ton, kommer att vinna på denna förskjutning av produktmix i Brasilien men också i andra tillväxtländer. Skälet är att Brasilien befinner sig på ungefär samma nivå som Europa gjorde Sedan dess har Europas mix av tunga fordon rört sig från 60 till 80 %. I många tillväxtmarknader har denna resa knappast påbörjats men när det händer får Scania de argument som behövs för volymtillväxt och för att erbjuda våra lösningar. Färska exempel på där den här resan har startat är Sydafrika, Malaysia, Hongkong, men även i vissa sofistikerade segment i mindre sofistikerade transportmarknader såsom Kina och Indien, till exempel petrokemiska produkter, som ofta är förbundna med starka säkerhetskrav, har det börjat röra på sig. Ett annat viktigt tillväxtområde för Scania är Tjänster, där vi ser ett flertal skäl till ökade volymer och högre omsättning. Transportföretagen satsar mer på logistik och mindre på själva transporten. De vill att vi som en leverantör av hårdvara och tjänster erbjuder kompletta lösningar, att vi tar hand om reparationer och underhåll, finansiering, försäkring och förarträning. Vi erbjuder också mer helhetspaket, vilket innebär att kunderna kommer till oss, till exempel Ecolution by Scania. Och den ökande flottan i sig vår tillväxt ger en ökad serviceförsäljning. Vårt scenario för tjänsteintäkterna är därför att ökningen ska vara betydligt högre än de 55 % i fordonsflottan som vi såg på bilden innan. En del kommer från den växande fordonsflottan, men annat kommer från mer innehåll per bil. Trenden har redan startat. Bättre kvalitet drar ner serviceförsäljningen, men är samtidigt en väldigt viktig konkurrensfaktor för Scania när det gäller livscykelkostnaderna för våra kunder. Vi har även, som vår styrelseordförande var inne på, mycket goda förutsättningar att ytterligare stärka Scanias förmåga att nå våra mål för 2020 genom ett ännu effektivare samarbete med Volkswagen och de övriga märkena inom koncernen när vi nu blir ett helägt dotterbolag. Volkswagen har mycket framgångsrikt utvecklat en koncern som i dag består av tolv starka märken. Vi inom Scania kommer som övriga märken att fortsätta utveckla vår position och varumärke genom att arbeta enligt Volkswagens två huvudprinciper:

4 Page 4 (9) 1. Varje märke är ansvarigt för sin tillväxt och sitt finansiella resultat. 2. Varje märke är också ansvarigt för att använda de möjligheter som finns inom Volkswagengruppen till att genomföra bra samarbetsprojekt och synergier för att nå bolagets mål när det gäller omsättning, resultat och varumärkesposition. Vi ser ett antal områden som kommer att ge Scania fördelar jag återkommer till dem men alla baserar sig på ökade intäkter i form av volymtillväxt, global närvaro, högre kompetens genom att använda den kompetens som finns inom Volkswagengruppen och genom att vi tack vare samarbete kan uppnå nödvändiga kostnadsbesparingar för att ha ett konkurrenskraftigt erbjudande över tid, inte minst vad det gäller tillväxtmarknader. När vi nu blir en fullvärdig medlem av Volkswagengruppen gör det att vi ytterligare kan stärka fokus på de möjligheter som ett antal samarbetsområden erbjuder. Vi inom Scania ser fram emot att med full kraft genomföra dessa synergiprojekt tillsammans med våra kolleger från övriga delar av Volkswagengruppen, inte minst då MAN och Volkswagen Nutzfahrzeuge. Vi ser redan i dag ett antal goda resultat, inte minst på inköpsområdet, såväl som ett antal teknikområden där samarbetet har startat med goda resultat. För den närmsta framtiden ser vi ett antal projekt som prioriterade växellådor, möjligheten till hybridutveckling som är ett stort och viktigt teknikområde, som drar mycket resurser och samtidigt är en väldigt viktig konkurrensfaktor men relativt små volymer där finns det tydliga möjligheter för samarbete hyttdetaljer, hyttsystem och hyttkomponenter som inte på ett negativt sätt påverkar de individuella märkenas position, samt naturligtvis områden som busskarossering och gemensamma moduler för axlar. Vi ser också möjligheter till fortsatt gott samarbete inom framtida teknik- och forsknings-områden: elektricitet, elektrifiering, elektronik och infotainmentsystem där den kompetens- och resursmängd som finns samlat inom Volkswagengruppen gör att Scania ytterligare kan stärka sin position. Jag vill också komma tillbaka till vår huvudrevisor Lars Träffs kommentarer och ta tillfället i akt att understryka hur stolt jag är som vd att Scania tillsammans med våra kolleger inom Volkswagen och MAN har arbetat och kommer att fortsätta arbeta professionellt för att säkerställa att alla aktieägares intressen tas till vara på bästa sätt. Vi har haft och har fortfarande en väldigt tydlig och effektiv process för att säkerställa att regelverk och de åtaganden som bolaget har avseende transaktioner och samarbete med närstående parter har följts och skötts på ett både professionellt självfallet men också transparent sätt. Tillsammans med våra revisorer har vi,

5 Page 5 (9) som Lars Träff var inne på, lagt särskild vikt på detta arbete under såväl den interna som den externa granskningen. Med den nya ägarsituationen kommer samarbetena att förenklas. Vi kommer nu tillsammans med berörda kolleger inom Volkswagengruppen och Volkswagengruppens kommersiella fordonsenhet att koncentrera oss med full kraft på de områden som jag nu var inne på, för att långsiktigt komma till en bättre tillväxt och lönsamhet. Här är nyckelorden självfallet: förtroende, öppenhet, gemensamma fakta, gemensamma beslut för att helt enkelt komma framåt på ett bra och pragmatiskt sätt. Scanias strategi och grundvärderingar bygger på en verksamhet som långsiktigt balanserar värdeskapandet för alla intressenter. Det är då vi skapar ett hållbart företag över tid, som med kraft och fokus kan utveckla sin verksamhet. Denna balans är något som vi delar med Volkswagen och som under de 14 år vi har haft med Volkswagen som huvudägare har varit väldigt tydligt. Därför bygger även Scanias affärsmodell på en utpräglad vinna-vinna-situation. Varje enskild kund ska uppleva att han eller hon får den bästa och långsiktigt mest lönsamma lösningen genom ett nära samarbete med oss på Scania. På vänster sida av vågen syns kundernas viktigaste intäkter och kostnader. Det är dessa som vi tillsammans med kunden ska optimera på intäktssidan till exempel tillgänglighet av fordonen och lastkapacitet, på kostnadssidan bränsleförbrukning, reparationer och underhåll. Då får kunden en bra lönsamhet och vill växa vidare med oss på Scania. På höger sida syns Scanias intäkter och kostnader för den specifika kunden. När båda har ett bra resultat på sista raden ja, då har vi också ett bra partnerskap för framtiden! För att vara konkurrenskraftig i en global värld har Scania en hög grad av specialisering inom vilka kundsegment och applikationer vi verkar. Vår möjlighet till långsiktig tillväxt och globala marknadsandelar är störst inom segment och marknader där nyttjandegraden av fordonen är mycket hög. Då blir fokus på tillgänglighet och bränsleförbrukning som störst, och där har Scania en stark position. Vi verkar i huvudsak inom de tunga segmenten, och som jag visat är det dessa segment som växer när olika länder ökar sin BNP per capita. Basen för framgången bygger på vårt utpräglade modulsystem för våra produkter, men även våra tjänster, som gör att vi alltid kan skräddarsy lösningar. Ytterligare en stark trend är att Scania inte bara arbetar direkt med våra kunder utan även med deras kunder alltså transportörens kunder, stora logistikköpare som till exempel ICA, Ikea eller Carrefour eller Volkswagen eller Scania, för vi är faktiskt en stor transportköpare själva. Vi har lärt oss att genom att samarbeta ihop i den här

6 Page 6 (9) triangeln kan vi bättre optimera den totala logistiklösningen, plocka bort onödigt arbete och förbättra den totala kostnadssituationen. Alla blir vinnare! 2013 var ett tufft år: en stark svensk krona gav stora valutaeffekter, en fortsatt svag Europakonjunktur med låga volymer och stora svängningar i efterfrågan. Trots detta lyckades Scania prestera rekordvolymer för både fordon och tjänster med stark tillväxt i länder i Latinamerika och Ryssland, men även i delar av Asien och Afrika, vi lyckades att ytterligare stärka vår affär för finansiering av fordon inom Financial Services, och vi lyckades bevisa att vi ligger i framkant när det gäller innovation 40 % ökning av antalet uppfinningsförslag! I siffror blev det en blandad bild. Leveranserna ökade med 19 % men omsättningen bara med 9 %. En stor del av förklaringen låg i den starka svenska kronan. Rörelseresultatet steg med 2 % till knappa 8,5 miljarder kronor vilket gav en rörelsemarginal på 9,7 %. Om vi jämför våra resultat med våra konkurrenters kan vi konstatera att vi står oss bra i jämförelsen under detta tuffa år, till stor del tack vare att vi har en så stor flexibilitet. Det har hänt mycket spännande under Ett exempel är en fortsatt stark tillväxt av antalet uppkopplade fordon. Vi hade i maj nästan fordon som var femte minut lämnar data, och under resten av året kommer ytterligare att tillkomma. Uppkopplingen möjliggör en ännu bättre kommunikation med kund i vardagen uppföljning av fordon och förare, skräddarsydda paket för underhåll och utbildning av förare. Kundfördelar: bättre tillgänglighet och bränsleekonomi. Ecolution by Scania är ett paket som innehåller anpassningar av både fordon och tjänster för att optimera koldioxid. Ecolution bygger på att fordonen är uppkopplade och har successivt vunnit fler och fler kunder. I dag närmar vi oss kontrakt på 18 marknader, med mycket bra resultat. I snitt har bränsleförbrukningen minskat med 10 %, och det är fantastiska resultat. Jag kan ge ett exempel från Spanien. Detta är en kund som vi har jobbat mycket med, som har gått från 32,5 liter per 100 km till 27,3 genom att arbeta med ett antal olika åtgärder tillsammans med Scania. För tio bilar i flottan innebär detta 230 ton lägre koldioxidutsläpp och euro besparing i bränsle varje år. Vem säger nej till lösningar där miljö och ekonomi går hand i hand? Scania investerar också stora belopp inom forskning och utveckling för att säkerställa en ledande ställning inom nyckelområden som bränsleekonomi, teknisk tillgänglighet och förarmiljö. Under 2013 fick Scania ett mycket starkt kvitto på vår förmåga till innovativa lösningar för framtiden, när Dr Magnus MackAldener fick mottaga det mycket prestigefyllda Professor Ferdinand Porsche Prize vid Wiens tekniska

7 Page 7 (9) universitet. Dr MackAldener fick priset för Scanias integrerade efterbehandlingssystem för avgasrening för Euro 6. När man tittar på tidigare vinnare genom åren blir alla vi på Scania väldigt stolta över den kompetens som finns på Scanias tekniska centrum och som förra året fick personifieras av Magnus MackAldener när han i juni fick mottaga priset i Wien. Ett annat viktigt fokusområde för Scania har varit att öka mångfalden i bolaget. Vi ser att vi behöver mångfald när det gäller hur vi använder kompetens i olika kulturer och länder men också när det gäller jämställdheten i bolaget. Vi har i dag ungefär 20 % kvinnor, och vi ser att vi har en bra fördelning när det gäller kvinnor i första och delvis andra chefsnivån, men att vi måste förbättra oss när det gäller hierarkin. Scania deltog i samarbetsprojektet Battle of the Numbers med tio kvinnor, tillsammans med 90 kvinnor från nio andra bolag som Ikea, Volvo och Sandvik, för att utbyta erfarenheter. Det har lett fram till ett antal mycket konkreta och bra förslag: transparens vid rekryteringar, hur vi jobbar med manliga och kvinnliga kandidater, hur vi erbjuder möjligheter till jobb för båda könen vid utlandsstationeringar etc. Vi har redan sett positiva effekter. Vid årets trainee-rekrytering lyckades vi få 50 % kvinnor och 50 % för våra ingenjörer, vilket gjorde oss väldigt stolta. Slutligen: Innevarande år har startat starkt och första kvartalet 2014 gav en rad positiva besked om att bolaget är på rätt väg. Leveranserna ökade med 11 %, omsättningen med 12 %. Glädjande var också att rörelseresultatet steg till närmare 2,3 miljarder och att rörelsemarginalen förstärktes till 10,7 %. En mycket positiv framgång var att vi uppnådde den lägsta punkten när det gäller antal fel per bil under garantitiden. Det är fantastiskt att vårt fokus på kvalitet har gett de här fina resultaten det ska man inte underskatta både när det gäller stolthet och när det gäller intjäning! Här vill jag passa på att ge en eloge för organisationens fantastiska jobb. Ett annat glädjande kvitto på vår starka ställning inom hållbara transporter fick vi också under första kvartalet, då Scania tilldelades utmärkelsen Green Truck Award 2014 för vår Scania G410 Euro-6. Priset erhölls trots att det var Euro 6, som är ännu tuffare, med en bränsleförbrukning på rekordlåga 23,3 liter per 100 km fantastiskt! Utmärkelsen är också ett kvitto på vårt mycket starka utbud av Euro-6-motorer. Den här lagstiftningen kom in den 1 januari i år. Vi har ju varit tidigt ute med lanseringen av Euro 6 vi har ett ovanligt brett program i branschen, 18 olika motorvarianter, och vi är också väldigt starka på förnyelsebara bränslen för Euro 6, inte minst biodiesel som har rönt stora framgångar. Detta är också en av anledningarna till att vi har nått historiskt höga 15,4 % i Europa under första kvartalet. Också inom bussområdet har Scania tagit ett antal viktiga affärer under början av 2014: bussystem för kollektivtrafiken i Mexico City vilket var ett genombrott; vi har

8 Page 8 (9) varit stora på trafik mellan städer 114 bussar till regionaltrafik i Norge; det kanske inte låter så spännande, men vi har haft en period av väldigt låg aktivitet i Norden, varför det kändes så viktigt att vi fick den här genombrottsordern och en stor order på 300 bussar till ett nytt BRT-system som det heter, en sorts tunnelbane- eller spårvägssystem fast med bussar, med separata körfält, till Accra i Ghana vilket möjliggör en uppstart av försäljning och service också i Västafrika, som styrelsen tog beslut om i dag. Scania har också under 2014 lyckats teckna avtal med ytterligare en stor och respekterad maskinkund för leveranser av motorer som uppfyller de strängaste miljökraven. Med bra bränsleekonomi, bra servicekoncept för vår del och en bra teknisk tillgänglighet under mer än två års utprövning tog Atlas Copco beslutet att välja Scania för framtida portabla kompressorer. Vi är naturligtvis mycket stolta att en världsledande aktör som Atlas Copco väljer Scania ett möjligt tillskott på cirka 800 motorer per år, som i dag motsvarar % av en normal årsförsäljning. Den 13 maj, som vår styrelseordförande sade, annonserade vår majoritetsägare att det publika erbjudandet hade kommit igenom, att acceptnivån 90 % hade uppnåtts. Bolagsledningen välkomnar att vi nu får en tydlig, långsiktig och stabil ägarsituation som gör det möjligt för Scania att fortsätta utvecklas positivt i framtiden. Volkswagen har sedan 2000 varit vår huvudägare och sedan 2008 vår majoritetsägare. Att vi nu blir ett helägt dotterbolag är en naturlig utveckling på den resan. Vi har under denna period haft en investeringstakt i bolaget vad det gäller såväl forskning och utveckling som produktionskapacitet och i vårt försäljnings- och servicenätverk runt om i världen som aldrig haft högre nivåer detta även under tuffa perioder som 2008 och 2009 då vi tillsammans med ägare, styrelse, ledning och alla anställda sade: Låt oss behålla den långsiktiga horisonten för fortsatt tillväxt! Vi inom ledningen känner att Volkswagen alltid har månat om att Scania ska vara Scania och samtidigt ta vara på de möjligheter som samarbete och synergier innebär för framtida position. Det gäller naturligtvis i en alltmer global konkurrens. Scania är ett bolag med en lång tradition av gott samarbete, goda resultat och en stark och öppen kultur. Vi har under många år varit helt beroende av samarbete 97 av 100 fordon går utanför Sverige. Det har gjort vår kultur nyfiken för att sträva efter ständiga förbättringar. Den kulturen har skapat arbetssätt som Scanias modulsystem, Scanias produktionssystem och system för flexibilitet flera av grunderna för våra framgångar. Volkswagen som ägare har varit tydliga med att vi ska fortsätta att utveckla den kulturen i ett samarbete.

9 Page 9 (9) Det är en bra utveckling för våra affärer, som i sin tur leder till att Scania kommer att fortsätta att utvecklas som en attraktiv arbetsplats, där människor vill jobba och är stolta över det en arbetsplats som erbjuder jobb med hög säkerhet och där alla människors kvaliteter tas till vara. Avslutningsvis vill ledningen och jag passa på att tacka alla medarbetare för mycket fina insatser under 2013 och starten på Det är vi tillsammans som är Scaniaandan! Jag ser fram mot fortsatt gott samarbete med våra kunder, vår ägare Volkswagen, kollegerna inom Volkswagengruppen, vår styrelse, fackliga representanter och sist men inte minst alla medarbetare, som alltid ger järnet för Scanias bästa! Det är vi tillsammans som gör det möjligt att lyckas. Nu kör vi!

Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet.

Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2013 Bästa aktieägare! Mina damer och herrar, kolleger Detta är som ni alla vet min första stämma som VD och koncernchef för Scania, och naturligtvis är

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen KVD Kvarndammen Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen 1 KVD i korthet 2011 Grundades: Huvudkontor: Anställda: Anläggningar: Auktionsobjekt: Omsättning: Bruttoförsäljningsvärde:

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

I konvoj mot hållbara transporter

I konvoj mot hållbara transporter EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL 2 214 % 2 Rörelsemarginal 16 12 8 4-12 -12-12 -13-13 -13-13 -14-14 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Globala möjligheter. Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5

Globala möjligheter. Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2013 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-11 -12-12 -12-12 -13-13 -13-13 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen

Läs mer

26 maj, 2010. Årsstämma 2010. Opus Prodox AB (publ) Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Date

26 maj, 2010. Årsstämma 2010. Opus Prodox AB (publ) Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Date 26 maj, 2010 Årsstämma 2010 Opus Prodox AB (publ) Date Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon Verksamhetsåret 2009 i korthet Finansiell utveckling Omsättning: 214,1 MSEK (143,5)

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2011

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2011 Bilaga 9 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2011 Claes Zettermarck Får jag be sekreteraren redogöra för om det inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma? Sekreteraren

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Stegia en växande koncern Stegia en växande koncern Sedan starten 1993 har Stegia utvecklats till en global koncern med tekniskt innovativa motorlösningar. Vi kan

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

AKTIEANALYS Februari 2013

AKTIEANALYS Februari 2013 AKTIEANALYS Februari 2013 Nokia Hur ljus är framtiden? En rapport av: Henrik Bergkvist Finlands stolthet Nokia, en gång världsledare på mobiltelefoner, tills Apple klev in på marknaden med sin iphone som

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer