Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014"

Transkript

1 Page 1 (9) Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, inbjudna gäster, kolleger, vänner! Det är en stor ära för mig att stå här som vd i dag och berätta om 2013, som var ett bra år. Jag tycker att alla anställda på Scania har gjort ett väldigt bra jobb trots tuffa marknadsförutsättningar i många delar av världen. Basen för detta är Scanias kultur, som vår styrelseordförande nämnde. I den kulturen har vi under många år arbetat med våra kärnvärden och vad de betyder för Scanias framgångar. Kunden först i allt vi gör vad menar vi med det? Scania är ett bolag som säljer produktionsutrustning till våra kunder och transportlösningar över en lång livscykel. Det innebär att vi måste ha bra basprodukter, men vi måste också ha bra service som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och alla dagar på året. Det handlar om lönsamhet över hela livscykeln och att vara en partner med våra kunder. Respekt för individen medarbetarna är vår största tillgång, och därför jobbar vi målmedvetet med att använda varje individs fulla potential och skapa bra och säkra jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Kvalitet, det tredje kärnvärdet, är basen i allt vi gör. Om vi i varje steg i vår värdekedja kan lämna vidare ett arbete som presterar god kvalitet, så kommer den slutliga produkten eller lösningen att bli väldigt bra. Samtidigt vet vi ju att det händer saker. Då ska vi vara öppna med de avvikelserna och på ett bra sätt använda det som en källa för ständiga förbättringar. Vår målsättning för volymer fram till 2020 är mycket ambitiös men realistisk och bygger på fortsatt god tillväxt för Scania vad gäller fordon, motorer men även en utökad andel service per fordon i den flotta av Scaniafordon som finns ute på marknaderna. Målsättningen för 2020, som finns nedbruten på detaljerad lands- och applikationsnivå, är lastbilar, bussar, motorer och en serviceandel som växer från dagens % till mellan 25 och 30 %, det vill säga en snabbare tillväxt. Jag återkommer till varför vi tror att det kommer att hända. För att titta snabbt på lastbilsvolymerna, ser Scania tillväxtmöjligheter i alla delar av världen. I Europa tror vi att nästa peak kommer någonstans omkring enheter dels genom en stabilisering och tillväxt av den europeiska ekonomin efter ett antal svaga år, dels genom förbättrad marknadsandel. Vi har redan börjat den resan och har

2 Page 2 (9) under första kvartalet uppnått en marknadsandel på 15,4 %, som är en historiskt hög siffra för Scania. Man kan relatera de till att den högsta volymen vi har haft i Europa var 2007: enheter. Så vi tror inte på en snabb tillväxt men att vi ska kunna ha en bra marknadsposition. Latinamerika: enheter. Förra året var vi faktiskt nästan i närheten av fordon. Fokus är här på tunga transporter och nya segment och marknader. Den utvecklingen fortsätter i Latinamerika. I Ryssland som utgör den största delen av regionen Eurasien är vi ledande importerade lastbilsmärke under kvartal 1. Vi ser en fortsatt förflyttning från lättare bilar och även inhemska märken, vilket gör att vi i det här området väntar oss en fördubbling. I Asien är målsättningen enheter, vilket bygger dels på en ökning från blygsamma nivåer i stora marknader som Kina och Indien, men fortfarande 2020 på en rätt blygsam marknadsandel, dels på en fortsatt förstärkning i Sydostasien och Mellanöstern där vi har en stark position redan i dag och där vi förväntar oss både politisk stabilisering och ekonomisk tillväxt. I Afrika och Australien är vi på god väg starka marknadspositioner, ökande marknadsandel i större länder som Sydafrika, Marocko och Australien för att nämna några. Utvecklingen av BNP per capita i olika länder är en mycket viktig drivkraft för att öka nivån av tunga, sofistikerade transportlösningar. Här finns ett tydligt samband. Vi har genom åren sett denna utveckling inom alla större marknadsområden. De senaste rörelserna i tillväxt med våra lösningar har skett i Brasilien, Sydafrika, Östeuropa till exempel Polen och Ryssland. Inom de närmsta fem till tio åren är vårt scenario att dessa rörelser också kommer att starta i stora framtida marknader som Kina och Indien. Skälet är att det sker en tydlig professionalisering och specialisering när ekonomin växer och både industrier och konsumenter blir med sofistikerade. Europa och USA har i dag en i alla fall relativt bra effektivitet i logistiksystemen en andel av BNP för logistikkostnader som ligger på eller strax under 10 %. Brasilien har under senare år rört sig i denna riktning, från 15 % för ett antal år sedan till 12 % för närvarande. Kina har som ni ser mycket kvar att göra och lider av en ineffektiv logistik. Det kommer att vara nästa steg i förbättringen av värdekedjan 18 % det kan inte fortsätta om Kina ska ha en långsiktig konkurrenskraft. Det andra skälet för Kina är de miljöutmaningar som landet står inför.

3 Page 3 (9) Så den stora skillnaden är när kunderna förflyttar sig från fokus på inköpspris till fokus på livscykelkostnaderna och livscykelintäkterna för de produkter som vi tillhandahåller. Trenden är tydlig när det gäller produktmix. Brasilien har gått från 10 % tunga lastbilar till drygt 60 % på 30 år, och den trenden kommer att fortsätta. Scania, som är ett bolag specialiserat på transporter över 16 ton, kommer att vinna på denna förskjutning av produktmix i Brasilien men också i andra tillväxtländer. Skälet är att Brasilien befinner sig på ungefär samma nivå som Europa gjorde Sedan dess har Europas mix av tunga fordon rört sig från 60 till 80 %. I många tillväxtmarknader har denna resa knappast påbörjats men när det händer får Scania de argument som behövs för volymtillväxt och för att erbjuda våra lösningar. Färska exempel på där den här resan har startat är Sydafrika, Malaysia, Hongkong, men även i vissa sofistikerade segment i mindre sofistikerade transportmarknader såsom Kina och Indien, till exempel petrokemiska produkter, som ofta är förbundna med starka säkerhetskrav, har det börjat röra på sig. Ett annat viktigt tillväxtområde för Scania är Tjänster, där vi ser ett flertal skäl till ökade volymer och högre omsättning. Transportföretagen satsar mer på logistik och mindre på själva transporten. De vill att vi som en leverantör av hårdvara och tjänster erbjuder kompletta lösningar, att vi tar hand om reparationer och underhåll, finansiering, försäkring och förarträning. Vi erbjuder också mer helhetspaket, vilket innebär att kunderna kommer till oss, till exempel Ecolution by Scania. Och den ökande flottan i sig vår tillväxt ger en ökad serviceförsäljning. Vårt scenario för tjänsteintäkterna är därför att ökningen ska vara betydligt högre än de 55 % i fordonsflottan som vi såg på bilden innan. En del kommer från den växande fordonsflottan, men annat kommer från mer innehåll per bil. Trenden har redan startat. Bättre kvalitet drar ner serviceförsäljningen, men är samtidigt en väldigt viktig konkurrensfaktor för Scania när det gäller livscykelkostnaderna för våra kunder. Vi har även, som vår styrelseordförande var inne på, mycket goda förutsättningar att ytterligare stärka Scanias förmåga att nå våra mål för 2020 genom ett ännu effektivare samarbete med Volkswagen och de övriga märkena inom koncernen när vi nu blir ett helägt dotterbolag. Volkswagen har mycket framgångsrikt utvecklat en koncern som i dag består av tolv starka märken. Vi inom Scania kommer som övriga märken att fortsätta utveckla vår position och varumärke genom att arbeta enligt Volkswagens två huvudprinciper:

4 Page 4 (9) 1. Varje märke är ansvarigt för sin tillväxt och sitt finansiella resultat. 2. Varje märke är också ansvarigt för att använda de möjligheter som finns inom Volkswagengruppen till att genomföra bra samarbetsprojekt och synergier för att nå bolagets mål när det gäller omsättning, resultat och varumärkesposition. Vi ser ett antal områden som kommer att ge Scania fördelar jag återkommer till dem men alla baserar sig på ökade intäkter i form av volymtillväxt, global närvaro, högre kompetens genom att använda den kompetens som finns inom Volkswagengruppen och genom att vi tack vare samarbete kan uppnå nödvändiga kostnadsbesparingar för att ha ett konkurrenskraftigt erbjudande över tid, inte minst vad det gäller tillväxtmarknader. När vi nu blir en fullvärdig medlem av Volkswagengruppen gör det att vi ytterligare kan stärka fokus på de möjligheter som ett antal samarbetsområden erbjuder. Vi inom Scania ser fram emot att med full kraft genomföra dessa synergiprojekt tillsammans med våra kolleger från övriga delar av Volkswagengruppen, inte minst då MAN och Volkswagen Nutzfahrzeuge. Vi ser redan i dag ett antal goda resultat, inte minst på inköpsområdet, såväl som ett antal teknikområden där samarbetet har startat med goda resultat. För den närmsta framtiden ser vi ett antal projekt som prioriterade växellådor, möjligheten till hybridutveckling som är ett stort och viktigt teknikområde, som drar mycket resurser och samtidigt är en väldigt viktig konkurrensfaktor men relativt små volymer där finns det tydliga möjligheter för samarbete hyttdetaljer, hyttsystem och hyttkomponenter som inte på ett negativt sätt påverkar de individuella märkenas position, samt naturligtvis områden som busskarossering och gemensamma moduler för axlar. Vi ser också möjligheter till fortsatt gott samarbete inom framtida teknik- och forsknings-områden: elektricitet, elektrifiering, elektronik och infotainmentsystem där den kompetens- och resursmängd som finns samlat inom Volkswagengruppen gör att Scania ytterligare kan stärka sin position. Jag vill också komma tillbaka till vår huvudrevisor Lars Träffs kommentarer och ta tillfället i akt att understryka hur stolt jag är som vd att Scania tillsammans med våra kolleger inom Volkswagen och MAN har arbetat och kommer att fortsätta arbeta professionellt för att säkerställa att alla aktieägares intressen tas till vara på bästa sätt. Vi har haft och har fortfarande en väldigt tydlig och effektiv process för att säkerställa att regelverk och de åtaganden som bolaget har avseende transaktioner och samarbete med närstående parter har följts och skötts på ett både professionellt självfallet men också transparent sätt. Tillsammans med våra revisorer har vi,

5 Page 5 (9) som Lars Träff var inne på, lagt särskild vikt på detta arbete under såväl den interna som den externa granskningen. Med den nya ägarsituationen kommer samarbetena att förenklas. Vi kommer nu tillsammans med berörda kolleger inom Volkswagengruppen och Volkswagengruppens kommersiella fordonsenhet att koncentrera oss med full kraft på de områden som jag nu var inne på, för att långsiktigt komma till en bättre tillväxt och lönsamhet. Här är nyckelorden självfallet: förtroende, öppenhet, gemensamma fakta, gemensamma beslut för att helt enkelt komma framåt på ett bra och pragmatiskt sätt. Scanias strategi och grundvärderingar bygger på en verksamhet som långsiktigt balanserar värdeskapandet för alla intressenter. Det är då vi skapar ett hållbart företag över tid, som med kraft och fokus kan utveckla sin verksamhet. Denna balans är något som vi delar med Volkswagen och som under de 14 år vi har haft med Volkswagen som huvudägare har varit väldigt tydligt. Därför bygger även Scanias affärsmodell på en utpräglad vinna-vinna-situation. Varje enskild kund ska uppleva att han eller hon får den bästa och långsiktigt mest lönsamma lösningen genom ett nära samarbete med oss på Scania. På vänster sida av vågen syns kundernas viktigaste intäkter och kostnader. Det är dessa som vi tillsammans med kunden ska optimera på intäktssidan till exempel tillgänglighet av fordonen och lastkapacitet, på kostnadssidan bränsleförbrukning, reparationer och underhåll. Då får kunden en bra lönsamhet och vill växa vidare med oss på Scania. På höger sida syns Scanias intäkter och kostnader för den specifika kunden. När båda har ett bra resultat på sista raden ja, då har vi också ett bra partnerskap för framtiden! För att vara konkurrenskraftig i en global värld har Scania en hög grad av specialisering inom vilka kundsegment och applikationer vi verkar. Vår möjlighet till långsiktig tillväxt och globala marknadsandelar är störst inom segment och marknader där nyttjandegraden av fordonen är mycket hög. Då blir fokus på tillgänglighet och bränsleförbrukning som störst, och där har Scania en stark position. Vi verkar i huvudsak inom de tunga segmenten, och som jag visat är det dessa segment som växer när olika länder ökar sin BNP per capita. Basen för framgången bygger på vårt utpräglade modulsystem för våra produkter, men även våra tjänster, som gör att vi alltid kan skräddarsy lösningar. Ytterligare en stark trend är att Scania inte bara arbetar direkt med våra kunder utan även med deras kunder alltså transportörens kunder, stora logistikköpare som till exempel ICA, Ikea eller Carrefour eller Volkswagen eller Scania, för vi är faktiskt en stor transportköpare själva. Vi har lärt oss att genom att samarbeta ihop i den här

6 Page 6 (9) triangeln kan vi bättre optimera den totala logistiklösningen, plocka bort onödigt arbete och förbättra den totala kostnadssituationen. Alla blir vinnare! 2013 var ett tufft år: en stark svensk krona gav stora valutaeffekter, en fortsatt svag Europakonjunktur med låga volymer och stora svängningar i efterfrågan. Trots detta lyckades Scania prestera rekordvolymer för både fordon och tjänster med stark tillväxt i länder i Latinamerika och Ryssland, men även i delar av Asien och Afrika, vi lyckades att ytterligare stärka vår affär för finansiering av fordon inom Financial Services, och vi lyckades bevisa att vi ligger i framkant när det gäller innovation 40 % ökning av antalet uppfinningsförslag! I siffror blev det en blandad bild. Leveranserna ökade med 19 % men omsättningen bara med 9 %. En stor del av förklaringen låg i den starka svenska kronan. Rörelseresultatet steg med 2 % till knappa 8,5 miljarder kronor vilket gav en rörelsemarginal på 9,7 %. Om vi jämför våra resultat med våra konkurrenters kan vi konstatera att vi står oss bra i jämförelsen under detta tuffa år, till stor del tack vare att vi har en så stor flexibilitet. Det har hänt mycket spännande under Ett exempel är en fortsatt stark tillväxt av antalet uppkopplade fordon. Vi hade i maj nästan fordon som var femte minut lämnar data, och under resten av året kommer ytterligare att tillkomma. Uppkopplingen möjliggör en ännu bättre kommunikation med kund i vardagen uppföljning av fordon och förare, skräddarsydda paket för underhåll och utbildning av förare. Kundfördelar: bättre tillgänglighet och bränsleekonomi. Ecolution by Scania är ett paket som innehåller anpassningar av både fordon och tjänster för att optimera koldioxid. Ecolution bygger på att fordonen är uppkopplade och har successivt vunnit fler och fler kunder. I dag närmar vi oss kontrakt på 18 marknader, med mycket bra resultat. I snitt har bränsleförbrukningen minskat med 10 %, och det är fantastiska resultat. Jag kan ge ett exempel från Spanien. Detta är en kund som vi har jobbat mycket med, som har gått från 32,5 liter per 100 km till 27,3 genom att arbeta med ett antal olika åtgärder tillsammans med Scania. För tio bilar i flottan innebär detta 230 ton lägre koldioxidutsläpp och euro besparing i bränsle varje år. Vem säger nej till lösningar där miljö och ekonomi går hand i hand? Scania investerar också stora belopp inom forskning och utveckling för att säkerställa en ledande ställning inom nyckelområden som bränsleekonomi, teknisk tillgänglighet och förarmiljö. Under 2013 fick Scania ett mycket starkt kvitto på vår förmåga till innovativa lösningar för framtiden, när Dr Magnus MackAldener fick mottaga det mycket prestigefyllda Professor Ferdinand Porsche Prize vid Wiens tekniska

7 Page 7 (9) universitet. Dr MackAldener fick priset för Scanias integrerade efterbehandlingssystem för avgasrening för Euro 6. När man tittar på tidigare vinnare genom åren blir alla vi på Scania väldigt stolta över den kompetens som finns på Scanias tekniska centrum och som förra året fick personifieras av Magnus MackAldener när han i juni fick mottaga priset i Wien. Ett annat viktigt fokusområde för Scania har varit att öka mångfalden i bolaget. Vi ser att vi behöver mångfald när det gäller hur vi använder kompetens i olika kulturer och länder men också när det gäller jämställdheten i bolaget. Vi har i dag ungefär 20 % kvinnor, och vi ser att vi har en bra fördelning när det gäller kvinnor i första och delvis andra chefsnivån, men att vi måste förbättra oss när det gäller hierarkin. Scania deltog i samarbetsprojektet Battle of the Numbers med tio kvinnor, tillsammans med 90 kvinnor från nio andra bolag som Ikea, Volvo och Sandvik, för att utbyta erfarenheter. Det har lett fram till ett antal mycket konkreta och bra förslag: transparens vid rekryteringar, hur vi jobbar med manliga och kvinnliga kandidater, hur vi erbjuder möjligheter till jobb för båda könen vid utlandsstationeringar etc. Vi har redan sett positiva effekter. Vid årets trainee-rekrytering lyckades vi få 50 % kvinnor och 50 % för våra ingenjörer, vilket gjorde oss väldigt stolta. Slutligen: Innevarande år har startat starkt och första kvartalet 2014 gav en rad positiva besked om att bolaget är på rätt väg. Leveranserna ökade med 11 %, omsättningen med 12 %. Glädjande var också att rörelseresultatet steg till närmare 2,3 miljarder och att rörelsemarginalen förstärktes till 10,7 %. En mycket positiv framgång var att vi uppnådde den lägsta punkten när det gäller antal fel per bil under garantitiden. Det är fantastiskt att vårt fokus på kvalitet har gett de här fina resultaten det ska man inte underskatta både när det gäller stolthet och när det gäller intjäning! Här vill jag passa på att ge en eloge för organisationens fantastiska jobb. Ett annat glädjande kvitto på vår starka ställning inom hållbara transporter fick vi också under första kvartalet, då Scania tilldelades utmärkelsen Green Truck Award 2014 för vår Scania G410 Euro-6. Priset erhölls trots att det var Euro 6, som är ännu tuffare, med en bränsleförbrukning på rekordlåga 23,3 liter per 100 km fantastiskt! Utmärkelsen är också ett kvitto på vårt mycket starka utbud av Euro-6-motorer. Den här lagstiftningen kom in den 1 januari i år. Vi har ju varit tidigt ute med lanseringen av Euro 6 vi har ett ovanligt brett program i branschen, 18 olika motorvarianter, och vi är också väldigt starka på förnyelsebara bränslen för Euro 6, inte minst biodiesel som har rönt stora framgångar. Detta är också en av anledningarna till att vi har nått historiskt höga 15,4 % i Europa under första kvartalet. Också inom bussområdet har Scania tagit ett antal viktiga affärer under början av 2014: bussystem för kollektivtrafiken i Mexico City vilket var ett genombrott; vi har

8 Page 8 (9) varit stora på trafik mellan städer 114 bussar till regionaltrafik i Norge; det kanske inte låter så spännande, men vi har haft en period av väldigt låg aktivitet i Norden, varför det kändes så viktigt att vi fick den här genombrottsordern och en stor order på 300 bussar till ett nytt BRT-system som det heter, en sorts tunnelbane- eller spårvägssystem fast med bussar, med separata körfält, till Accra i Ghana vilket möjliggör en uppstart av försäljning och service också i Västafrika, som styrelsen tog beslut om i dag. Scania har också under 2014 lyckats teckna avtal med ytterligare en stor och respekterad maskinkund för leveranser av motorer som uppfyller de strängaste miljökraven. Med bra bränsleekonomi, bra servicekoncept för vår del och en bra teknisk tillgänglighet under mer än två års utprövning tog Atlas Copco beslutet att välja Scania för framtida portabla kompressorer. Vi är naturligtvis mycket stolta att en världsledande aktör som Atlas Copco väljer Scania ett möjligt tillskott på cirka 800 motorer per år, som i dag motsvarar % av en normal årsförsäljning. Den 13 maj, som vår styrelseordförande sade, annonserade vår majoritetsägare att det publika erbjudandet hade kommit igenom, att acceptnivån 90 % hade uppnåtts. Bolagsledningen välkomnar att vi nu får en tydlig, långsiktig och stabil ägarsituation som gör det möjligt för Scania att fortsätta utvecklas positivt i framtiden. Volkswagen har sedan 2000 varit vår huvudägare och sedan 2008 vår majoritetsägare. Att vi nu blir ett helägt dotterbolag är en naturlig utveckling på den resan. Vi har under denna period haft en investeringstakt i bolaget vad det gäller såväl forskning och utveckling som produktionskapacitet och i vårt försäljnings- och servicenätverk runt om i världen som aldrig haft högre nivåer detta även under tuffa perioder som 2008 och 2009 då vi tillsammans med ägare, styrelse, ledning och alla anställda sade: Låt oss behålla den långsiktiga horisonten för fortsatt tillväxt! Vi inom ledningen känner att Volkswagen alltid har månat om att Scania ska vara Scania och samtidigt ta vara på de möjligheter som samarbete och synergier innebär för framtida position. Det gäller naturligtvis i en alltmer global konkurrens. Scania är ett bolag med en lång tradition av gott samarbete, goda resultat och en stark och öppen kultur. Vi har under många år varit helt beroende av samarbete 97 av 100 fordon går utanför Sverige. Det har gjort vår kultur nyfiken för att sträva efter ständiga förbättringar. Den kulturen har skapat arbetssätt som Scanias modulsystem, Scanias produktionssystem och system för flexibilitet flera av grunderna för våra framgångar. Volkswagen som ägare har varit tydliga med att vi ska fortsätta att utveckla den kulturen i ett samarbete.

9 Page 9 (9) Det är en bra utveckling för våra affärer, som i sin tur leder till att Scania kommer att fortsätta att utvecklas som en attraktiv arbetsplats, där människor vill jobba och är stolta över det en arbetsplats som erbjuder jobb med hög säkerhet och där alla människors kvaliteter tas till vara. Avslutningsvis vill ledningen och jag passa på att tacka alla medarbetare för mycket fina insatser under 2013 och starten på Det är vi tillsammans som är Scaniaandan! Jag ser fram mot fortsatt gott samarbete med våra kunder, vår ägare Volkswagen, kollegerna inom Volkswagengruppen, vår styrelse, fackliga representanter och sist men inte minst alla medarbetare, som alltid ger järnet för Scanias bästa! Det är vi tillsammans som gör det möjligt att lyckas. Nu kör vi!

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet.

Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2013 Bästa aktieägare! Mina damer och herrar, kolleger Detta är som ni alla vet min första stämma som VD och koncernchef för Scania, och naturligtvis är

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003 1 (5) VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003 Mina damer och herrar, aktieägare, stämmodeltagare, hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma här i Södertälje! Ännu ett framgångsrikt

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål

Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål Efter 15 år med en aktiv förvärvsstrategi och renodling till kommersiella fordon går Volvokoncernen in i en ny fas med fokus på att driva den organiska

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör Aktiespararna Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör 1 Det här är SCA 2 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 110 miljarder SEK 52 000 anställda och försäljning i 90 länder TEN och

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Bakgrund och syfte med samarbetet Såväl McDonald s som LRF/SNP är angelägna om en ökad svensk nötköttsproduktion

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen KVD Kvarndammen Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen 1 KVD i korthet 2011 Grundades: Huvudkontor: Anställda: Anläggningar: Auktionsobjekt: Omsättning: Bruttoförsäljningsvärde:

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

26 maj, 2010. Årsstämma 2010. Opus Prodox AB (publ) Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Date

26 maj, 2010. Årsstämma 2010. Opus Prodox AB (publ) Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Date 26 maj, 2010 Årsstämma 2010 Opus Prodox AB (publ) Date Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon Verksamhetsåret 2009 i korthet Finansiell utveckling Omsättning: 214,1 MSEK (143,5)

Läs mer

Rekordkvartal med rekordaffärer!

Rekordkvartal med rekordaffärer! Rekordkvartal med rekordaffärer! Pricer idag Världsledare i ESL-marknaden 60% marknadsandel Fler än 7 100 installationer i närmare 50 länder över 80 miljoner etiketter installerade Kontor i Stockholm,

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 SCA-koncernen Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 09 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 00 länder Världens

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Anförande av Gunnar Brock, vd Atlas Copco, på årsstämman den 26 april 2007

Anförande av Gunnar Brock, vd Atlas Copco, på årsstämman den 26 april 2007 Anförande av Gunnar Brock, vd Atlas Copco, på årsstämman den 26 april 2007 Utskrift från muntligt anförande. Ärade aktieägare och stämmodeltagare! Det har gått ungefär ett år sedan de flesta av oss sågs

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Preliminärt resultat för Scania 1998

Preliminärt resultat för Scania 1998 1 (5) N99008SE / C 1999-01-18 Preliminärt resultat för Scania 1998 Scanias styrelse beslutade idag att lämna följande preliminära resultat för Scania 1998 samt en bedömning av utsikterna för 1999. Med

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre.

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre. Ärade aktieägare, herr ordförande 2009 var det mest utmanande året för SKF på många, många år. Den kraftiga nedgången i ekonomin påverkade nästan alla verksamheter och regioner i världen, men 2009 var

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer