Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014"

Transkript

1 Page 1 (9) Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, inbjudna gäster, kolleger, vänner! Det är en stor ära för mig att stå här som vd i dag och berätta om 2013, som var ett bra år. Jag tycker att alla anställda på Scania har gjort ett väldigt bra jobb trots tuffa marknadsförutsättningar i många delar av världen. Basen för detta är Scanias kultur, som vår styrelseordförande nämnde. I den kulturen har vi under många år arbetat med våra kärnvärden och vad de betyder för Scanias framgångar. Kunden först i allt vi gör vad menar vi med det? Scania är ett bolag som säljer produktionsutrustning till våra kunder och transportlösningar över en lång livscykel. Det innebär att vi måste ha bra basprodukter, men vi måste också ha bra service som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och alla dagar på året. Det handlar om lönsamhet över hela livscykeln och att vara en partner med våra kunder. Respekt för individen medarbetarna är vår största tillgång, och därför jobbar vi målmedvetet med att använda varje individs fulla potential och skapa bra och säkra jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Kvalitet, det tredje kärnvärdet, är basen i allt vi gör. Om vi i varje steg i vår värdekedja kan lämna vidare ett arbete som presterar god kvalitet, så kommer den slutliga produkten eller lösningen att bli väldigt bra. Samtidigt vet vi ju att det händer saker. Då ska vi vara öppna med de avvikelserna och på ett bra sätt använda det som en källa för ständiga förbättringar. Vår målsättning för volymer fram till 2020 är mycket ambitiös men realistisk och bygger på fortsatt god tillväxt för Scania vad gäller fordon, motorer men även en utökad andel service per fordon i den flotta av Scaniafordon som finns ute på marknaderna. Målsättningen för 2020, som finns nedbruten på detaljerad lands- och applikationsnivå, är lastbilar, bussar, motorer och en serviceandel som växer från dagens % till mellan 25 och 30 %, det vill säga en snabbare tillväxt. Jag återkommer till varför vi tror att det kommer att hända. För att titta snabbt på lastbilsvolymerna, ser Scania tillväxtmöjligheter i alla delar av världen. I Europa tror vi att nästa peak kommer någonstans omkring enheter dels genom en stabilisering och tillväxt av den europeiska ekonomin efter ett antal svaga år, dels genom förbättrad marknadsandel. Vi har redan börjat den resan och har

2 Page 2 (9) under första kvartalet uppnått en marknadsandel på 15,4 %, som är en historiskt hög siffra för Scania. Man kan relatera de till att den högsta volymen vi har haft i Europa var 2007: enheter. Så vi tror inte på en snabb tillväxt men att vi ska kunna ha en bra marknadsposition. Latinamerika: enheter. Förra året var vi faktiskt nästan i närheten av fordon. Fokus är här på tunga transporter och nya segment och marknader. Den utvecklingen fortsätter i Latinamerika. I Ryssland som utgör den största delen av regionen Eurasien är vi ledande importerade lastbilsmärke under kvartal 1. Vi ser en fortsatt förflyttning från lättare bilar och även inhemska märken, vilket gör att vi i det här området väntar oss en fördubbling. I Asien är målsättningen enheter, vilket bygger dels på en ökning från blygsamma nivåer i stora marknader som Kina och Indien, men fortfarande 2020 på en rätt blygsam marknadsandel, dels på en fortsatt förstärkning i Sydostasien och Mellanöstern där vi har en stark position redan i dag och där vi förväntar oss både politisk stabilisering och ekonomisk tillväxt. I Afrika och Australien är vi på god väg starka marknadspositioner, ökande marknadsandel i större länder som Sydafrika, Marocko och Australien för att nämna några. Utvecklingen av BNP per capita i olika länder är en mycket viktig drivkraft för att öka nivån av tunga, sofistikerade transportlösningar. Här finns ett tydligt samband. Vi har genom åren sett denna utveckling inom alla större marknadsområden. De senaste rörelserna i tillväxt med våra lösningar har skett i Brasilien, Sydafrika, Östeuropa till exempel Polen och Ryssland. Inom de närmsta fem till tio åren är vårt scenario att dessa rörelser också kommer att starta i stora framtida marknader som Kina och Indien. Skälet är att det sker en tydlig professionalisering och specialisering när ekonomin växer och både industrier och konsumenter blir med sofistikerade. Europa och USA har i dag en i alla fall relativt bra effektivitet i logistiksystemen en andel av BNP för logistikkostnader som ligger på eller strax under 10 %. Brasilien har under senare år rört sig i denna riktning, från 15 % för ett antal år sedan till 12 % för närvarande. Kina har som ni ser mycket kvar att göra och lider av en ineffektiv logistik. Det kommer att vara nästa steg i förbättringen av värdekedjan 18 % det kan inte fortsätta om Kina ska ha en långsiktig konkurrenskraft. Det andra skälet för Kina är de miljöutmaningar som landet står inför.

3 Page 3 (9) Så den stora skillnaden är när kunderna förflyttar sig från fokus på inköpspris till fokus på livscykelkostnaderna och livscykelintäkterna för de produkter som vi tillhandahåller. Trenden är tydlig när det gäller produktmix. Brasilien har gått från 10 % tunga lastbilar till drygt 60 % på 30 år, och den trenden kommer att fortsätta. Scania, som är ett bolag specialiserat på transporter över 16 ton, kommer att vinna på denna förskjutning av produktmix i Brasilien men också i andra tillväxtländer. Skälet är att Brasilien befinner sig på ungefär samma nivå som Europa gjorde Sedan dess har Europas mix av tunga fordon rört sig från 60 till 80 %. I många tillväxtmarknader har denna resa knappast påbörjats men när det händer får Scania de argument som behövs för volymtillväxt och för att erbjuda våra lösningar. Färska exempel på där den här resan har startat är Sydafrika, Malaysia, Hongkong, men även i vissa sofistikerade segment i mindre sofistikerade transportmarknader såsom Kina och Indien, till exempel petrokemiska produkter, som ofta är förbundna med starka säkerhetskrav, har det börjat röra på sig. Ett annat viktigt tillväxtområde för Scania är Tjänster, där vi ser ett flertal skäl till ökade volymer och högre omsättning. Transportföretagen satsar mer på logistik och mindre på själva transporten. De vill att vi som en leverantör av hårdvara och tjänster erbjuder kompletta lösningar, att vi tar hand om reparationer och underhåll, finansiering, försäkring och förarträning. Vi erbjuder också mer helhetspaket, vilket innebär att kunderna kommer till oss, till exempel Ecolution by Scania. Och den ökande flottan i sig vår tillväxt ger en ökad serviceförsäljning. Vårt scenario för tjänsteintäkterna är därför att ökningen ska vara betydligt högre än de 55 % i fordonsflottan som vi såg på bilden innan. En del kommer från den växande fordonsflottan, men annat kommer från mer innehåll per bil. Trenden har redan startat. Bättre kvalitet drar ner serviceförsäljningen, men är samtidigt en väldigt viktig konkurrensfaktor för Scania när det gäller livscykelkostnaderna för våra kunder. Vi har även, som vår styrelseordförande var inne på, mycket goda förutsättningar att ytterligare stärka Scanias förmåga att nå våra mål för 2020 genom ett ännu effektivare samarbete med Volkswagen och de övriga märkena inom koncernen när vi nu blir ett helägt dotterbolag. Volkswagen har mycket framgångsrikt utvecklat en koncern som i dag består av tolv starka märken. Vi inom Scania kommer som övriga märken att fortsätta utveckla vår position och varumärke genom att arbeta enligt Volkswagens två huvudprinciper:

4 Page 4 (9) 1. Varje märke är ansvarigt för sin tillväxt och sitt finansiella resultat. 2. Varje märke är också ansvarigt för att använda de möjligheter som finns inom Volkswagengruppen till att genomföra bra samarbetsprojekt och synergier för att nå bolagets mål när det gäller omsättning, resultat och varumärkesposition. Vi ser ett antal områden som kommer att ge Scania fördelar jag återkommer till dem men alla baserar sig på ökade intäkter i form av volymtillväxt, global närvaro, högre kompetens genom att använda den kompetens som finns inom Volkswagengruppen och genom att vi tack vare samarbete kan uppnå nödvändiga kostnadsbesparingar för att ha ett konkurrenskraftigt erbjudande över tid, inte minst vad det gäller tillväxtmarknader. När vi nu blir en fullvärdig medlem av Volkswagengruppen gör det att vi ytterligare kan stärka fokus på de möjligheter som ett antal samarbetsområden erbjuder. Vi inom Scania ser fram emot att med full kraft genomföra dessa synergiprojekt tillsammans med våra kolleger från övriga delar av Volkswagengruppen, inte minst då MAN och Volkswagen Nutzfahrzeuge. Vi ser redan i dag ett antal goda resultat, inte minst på inköpsområdet, såväl som ett antal teknikområden där samarbetet har startat med goda resultat. För den närmsta framtiden ser vi ett antal projekt som prioriterade växellådor, möjligheten till hybridutveckling som är ett stort och viktigt teknikområde, som drar mycket resurser och samtidigt är en väldigt viktig konkurrensfaktor men relativt små volymer där finns det tydliga möjligheter för samarbete hyttdetaljer, hyttsystem och hyttkomponenter som inte på ett negativt sätt påverkar de individuella märkenas position, samt naturligtvis områden som busskarossering och gemensamma moduler för axlar. Vi ser också möjligheter till fortsatt gott samarbete inom framtida teknik- och forsknings-områden: elektricitet, elektrifiering, elektronik och infotainmentsystem där den kompetens- och resursmängd som finns samlat inom Volkswagengruppen gör att Scania ytterligare kan stärka sin position. Jag vill också komma tillbaka till vår huvudrevisor Lars Träffs kommentarer och ta tillfället i akt att understryka hur stolt jag är som vd att Scania tillsammans med våra kolleger inom Volkswagen och MAN har arbetat och kommer att fortsätta arbeta professionellt för att säkerställa att alla aktieägares intressen tas till vara på bästa sätt. Vi har haft och har fortfarande en väldigt tydlig och effektiv process för att säkerställa att regelverk och de åtaganden som bolaget har avseende transaktioner och samarbete med närstående parter har följts och skötts på ett både professionellt självfallet men också transparent sätt. Tillsammans med våra revisorer har vi,

5 Page 5 (9) som Lars Träff var inne på, lagt särskild vikt på detta arbete under såväl den interna som den externa granskningen. Med den nya ägarsituationen kommer samarbetena att förenklas. Vi kommer nu tillsammans med berörda kolleger inom Volkswagengruppen och Volkswagengruppens kommersiella fordonsenhet att koncentrera oss med full kraft på de områden som jag nu var inne på, för att långsiktigt komma till en bättre tillväxt och lönsamhet. Här är nyckelorden självfallet: förtroende, öppenhet, gemensamma fakta, gemensamma beslut för att helt enkelt komma framåt på ett bra och pragmatiskt sätt. Scanias strategi och grundvärderingar bygger på en verksamhet som långsiktigt balanserar värdeskapandet för alla intressenter. Det är då vi skapar ett hållbart företag över tid, som med kraft och fokus kan utveckla sin verksamhet. Denna balans är något som vi delar med Volkswagen och som under de 14 år vi har haft med Volkswagen som huvudägare har varit väldigt tydligt. Därför bygger även Scanias affärsmodell på en utpräglad vinna-vinna-situation. Varje enskild kund ska uppleva att han eller hon får den bästa och långsiktigt mest lönsamma lösningen genom ett nära samarbete med oss på Scania. På vänster sida av vågen syns kundernas viktigaste intäkter och kostnader. Det är dessa som vi tillsammans med kunden ska optimera på intäktssidan till exempel tillgänglighet av fordonen och lastkapacitet, på kostnadssidan bränsleförbrukning, reparationer och underhåll. Då får kunden en bra lönsamhet och vill växa vidare med oss på Scania. På höger sida syns Scanias intäkter och kostnader för den specifika kunden. När båda har ett bra resultat på sista raden ja, då har vi också ett bra partnerskap för framtiden! För att vara konkurrenskraftig i en global värld har Scania en hög grad av specialisering inom vilka kundsegment och applikationer vi verkar. Vår möjlighet till långsiktig tillväxt och globala marknadsandelar är störst inom segment och marknader där nyttjandegraden av fordonen är mycket hög. Då blir fokus på tillgänglighet och bränsleförbrukning som störst, och där har Scania en stark position. Vi verkar i huvudsak inom de tunga segmenten, och som jag visat är det dessa segment som växer när olika länder ökar sin BNP per capita. Basen för framgången bygger på vårt utpräglade modulsystem för våra produkter, men även våra tjänster, som gör att vi alltid kan skräddarsy lösningar. Ytterligare en stark trend är att Scania inte bara arbetar direkt med våra kunder utan även med deras kunder alltså transportörens kunder, stora logistikköpare som till exempel ICA, Ikea eller Carrefour eller Volkswagen eller Scania, för vi är faktiskt en stor transportköpare själva. Vi har lärt oss att genom att samarbeta ihop i den här

6 Page 6 (9) triangeln kan vi bättre optimera den totala logistiklösningen, plocka bort onödigt arbete och förbättra den totala kostnadssituationen. Alla blir vinnare! 2013 var ett tufft år: en stark svensk krona gav stora valutaeffekter, en fortsatt svag Europakonjunktur med låga volymer och stora svängningar i efterfrågan. Trots detta lyckades Scania prestera rekordvolymer för både fordon och tjänster med stark tillväxt i länder i Latinamerika och Ryssland, men även i delar av Asien och Afrika, vi lyckades att ytterligare stärka vår affär för finansiering av fordon inom Financial Services, och vi lyckades bevisa att vi ligger i framkant när det gäller innovation 40 % ökning av antalet uppfinningsförslag! I siffror blev det en blandad bild. Leveranserna ökade med 19 % men omsättningen bara med 9 %. En stor del av förklaringen låg i den starka svenska kronan. Rörelseresultatet steg med 2 % till knappa 8,5 miljarder kronor vilket gav en rörelsemarginal på 9,7 %. Om vi jämför våra resultat med våra konkurrenters kan vi konstatera att vi står oss bra i jämförelsen under detta tuffa år, till stor del tack vare att vi har en så stor flexibilitet. Det har hänt mycket spännande under Ett exempel är en fortsatt stark tillväxt av antalet uppkopplade fordon. Vi hade i maj nästan fordon som var femte minut lämnar data, och under resten av året kommer ytterligare att tillkomma. Uppkopplingen möjliggör en ännu bättre kommunikation med kund i vardagen uppföljning av fordon och förare, skräddarsydda paket för underhåll och utbildning av förare. Kundfördelar: bättre tillgänglighet och bränsleekonomi. Ecolution by Scania är ett paket som innehåller anpassningar av både fordon och tjänster för att optimera koldioxid. Ecolution bygger på att fordonen är uppkopplade och har successivt vunnit fler och fler kunder. I dag närmar vi oss kontrakt på 18 marknader, med mycket bra resultat. I snitt har bränsleförbrukningen minskat med 10 %, och det är fantastiska resultat. Jag kan ge ett exempel från Spanien. Detta är en kund som vi har jobbat mycket med, som har gått från 32,5 liter per 100 km till 27,3 genom att arbeta med ett antal olika åtgärder tillsammans med Scania. För tio bilar i flottan innebär detta 230 ton lägre koldioxidutsläpp och euro besparing i bränsle varje år. Vem säger nej till lösningar där miljö och ekonomi går hand i hand? Scania investerar också stora belopp inom forskning och utveckling för att säkerställa en ledande ställning inom nyckelområden som bränsleekonomi, teknisk tillgänglighet och förarmiljö. Under 2013 fick Scania ett mycket starkt kvitto på vår förmåga till innovativa lösningar för framtiden, när Dr Magnus MackAldener fick mottaga det mycket prestigefyllda Professor Ferdinand Porsche Prize vid Wiens tekniska

7 Page 7 (9) universitet. Dr MackAldener fick priset för Scanias integrerade efterbehandlingssystem för avgasrening för Euro 6. När man tittar på tidigare vinnare genom åren blir alla vi på Scania väldigt stolta över den kompetens som finns på Scanias tekniska centrum och som förra året fick personifieras av Magnus MackAldener när han i juni fick mottaga priset i Wien. Ett annat viktigt fokusområde för Scania har varit att öka mångfalden i bolaget. Vi ser att vi behöver mångfald när det gäller hur vi använder kompetens i olika kulturer och länder men också när det gäller jämställdheten i bolaget. Vi har i dag ungefär 20 % kvinnor, och vi ser att vi har en bra fördelning när det gäller kvinnor i första och delvis andra chefsnivån, men att vi måste förbättra oss när det gäller hierarkin. Scania deltog i samarbetsprojektet Battle of the Numbers med tio kvinnor, tillsammans med 90 kvinnor från nio andra bolag som Ikea, Volvo och Sandvik, för att utbyta erfarenheter. Det har lett fram till ett antal mycket konkreta och bra förslag: transparens vid rekryteringar, hur vi jobbar med manliga och kvinnliga kandidater, hur vi erbjuder möjligheter till jobb för båda könen vid utlandsstationeringar etc. Vi har redan sett positiva effekter. Vid årets trainee-rekrytering lyckades vi få 50 % kvinnor och 50 % för våra ingenjörer, vilket gjorde oss väldigt stolta. Slutligen: Innevarande år har startat starkt och första kvartalet 2014 gav en rad positiva besked om att bolaget är på rätt väg. Leveranserna ökade med 11 %, omsättningen med 12 %. Glädjande var också att rörelseresultatet steg till närmare 2,3 miljarder och att rörelsemarginalen förstärktes till 10,7 %. En mycket positiv framgång var att vi uppnådde den lägsta punkten när det gäller antal fel per bil under garantitiden. Det är fantastiskt att vårt fokus på kvalitet har gett de här fina resultaten det ska man inte underskatta både när det gäller stolthet och när det gäller intjäning! Här vill jag passa på att ge en eloge för organisationens fantastiska jobb. Ett annat glädjande kvitto på vår starka ställning inom hållbara transporter fick vi också under första kvartalet, då Scania tilldelades utmärkelsen Green Truck Award 2014 för vår Scania G410 Euro-6. Priset erhölls trots att det var Euro 6, som är ännu tuffare, med en bränsleförbrukning på rekordlåga 23,3 liter per 100 km fantastiskt! Utmärkelsen är också ett kvitto på vårt mycket starka utbud av Euro-6-motorer. Den här lagstiftningen kom in den 1 januari i år. Vi har ju varit tidigt ute med lanseringen av Euro 6 vi har ett ovanligt brett program i branschen, 18 olika motorvarianter, och vi är också väldigt starka på förnyelsebara bränslen för Euro 6, inte minst biodiesel som har rönt stora framgångar. Detta är också en av anledningarna till att vi har nått historiskt höga 15,4 % i Europa under första kvartalet. Också inom bussområdet har Scania tagit ett antal viktiga affärer under början av 2014: bussystem för kollektivtrafiken i Mexico City vilket var ett genombrott; vi har

8 Page 8 (9) varit stora på trafik mellan städer 114 bussar till regionaltrafik i Norge; det kanske inte låter så spännande, men vi har haft en period av väldigt låg aktivitet i Norden, varför det kändes så viktigt att vi fick den här genombrottsordern och en stor order på 300 bussar till ett nytt BRT-system som det heter, en sorts tunnelbane- eller spårvägssystem fast med bussar, med separata körfält, till Accra i Ghana vilket möjliggör en uppstart av försäljning och service också i Västafrika, som styrelsen tog beslut om i dag. Scania har också under 2014 lyckats teckna avtal med ytterligare en stor och respekterad maskinkund för leveranser av motorer som uppfyller de strängaste miljökraven. Med bra bränsleekonomi, bra servicekoncept för vår del och en bra teknisk tillgänglighet under mer än två års utprövning tog Atlas Copco beslutet att välja Scania för framtida portabla kompressorer. Vi är naturligtvis mycket stolta att en världsledande aktör som Atlas Copco väljer Scania ett möjligt tillskott på cirka 800 motorer per år, som i dag motsvarar % av en normal årsförsäljning. Den 13 maj, som vår styrelseordförande sade, annonserade vår majoritetsägare att det publika erbjudandet hade kommit igenom, att acceptnivån 90 % hade uppnåtts. Bolagsledningen välkomnar att vi nu får en tydlig, långsiktig och stabil ägarsituation som gör det möjligt för Scania att fortsätta utvecklas positivt i framtiden. Volkswagen har sedan 2000 varit vår huvudägare och sedan 2008 vår majoritetsägare. Att vi nu blir ett helägt dotterbolag är en naturlig utveckling på den resan. Vi har under denna period haft en investeringstakt i bolaget vad det gäller såväl forskning och utveckling som produktionskapacitet och i vårt försäljnings- och servicenätverk runt om i världen som aldrig haft högre nivåer detta även under tuffa perioder som 2008 och 2009 då vi tillsammans med ägare, styrelse, ledning och alla anställda sade: Låt oss behålla den långsiktiga horisonten för fortsatt tillväxt! Vi inom ledningen känner att Volkswagen alltid har månat om att Scania ska vara Scania och samtidigt ta vara på de möjligheter som samarbete och synergier innebär för framtida position. Det gäller naturligtvis i en alltmer global konkurrens. Scania är ett bolag med en lång tradition av gott samarbete, goda resultat och en stark och öppen kultur. Vi har under många år varit helt beroende av samarbete 97 av 100 fordon går utanför Sverige. Det har gjort vår kultur nyfiken för att sträva efter ständiga förbättringar. Den kulturen har skapat arbetssätt som Scanias modulsystem, Scanias produktionssystem och system för flexibilitet flera av grunderna för våra framgångar. Volkswagen som ägare har varit tydliga med att vi ska fortsätta att utveckla den kulturen i ett samarbete.

9 Page 9 (9) Det är en bra utveckling för våra affärer, som i sin tur leder till att Scania kommer att fortsätta att utvecklas som en attraktiv arbetsplats, där människor vill jobba och är stolta över det en arbetsplats som erbjuder jobb med hög säkerhet och där alla människors kvaliteter tas till vara. Avslutningsvis vill ledningen och jag passa på att tacka alla medarbetare för mycket fina insatser under 2013 och starten på Det är vi tillsammans som är Scaniaandan! Jag ser fram mot fortsatt gott samarbete med våra kunder, vår ägare Volkswagen, kollegerna inom Volkswagengruppen, vår styrelse, fackliga representanter och sist men inte minst alla medarbetare, som alltid ger järnet för Scanias bästa! Det är vi tillsammans som gör det möjligt att lyckas. Nu kör vi!

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

I konvoj mot hållbara transporter

I konvoj mot hållbara transporter EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL 2 214 % 2 Rörelsemarginal 16 12 8 4-12 -12-12 -13-13 -13-13 -14-14 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET SCANIAS AFFÄRSIDÉ är att erbjuda sina kunder fordon och tjänster av hög kvalitet för kvalifi cerade varu-

Läs mer

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED 75% JÄMFÖRT MED EN VANLIG DIESELBUSS. DEN TOTALA ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/15

ÅRSREDOVISNING 2014/15 ÅRSREDOVISNING 2014/15 INNEHÅLL 1 B&B TOOLS i korthet 2 Koncernchefen har ordet 3 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 5 Medarbetare och företagskultur 6 Ansvarsfullt företagande 7 Kundens fokus Hållbar

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2002 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls fredagen den 25 april 2003, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Framvagnsvinjett Innehåll Nobina och året i korthet 4 VD-ord 8 Marknad Översikt 10 Regional trafik 15 Interregional trafik 20 Nobina Verksamheten

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Anförande av Hans Stråberg på bolagsstämma. (ELUX) Ärade aktieägare, ärade gäster,

PRESSMEDDELANDE. Anförande av Hans Stråberg på bolagsstämma. (ELUX) Ärade aktieägare, ärade gäster, PRESSMEDDELANDE Stockholm, onsdagen den 21 april, 2004 Sida 1 av 7 Anförande av Hans Stråberg på bolagsstämma (ELUX) Ärade aktieägare, ärade gäster, Under de senaste veckorna har jag rest runt för att

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer