Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet."

Transkript

1 Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2013 Bästa aktieägare! Mina damer och herrar, kolleger Detta är som ni alla vet min första stämma som VD och koncernchef för Scania, och naturligtvis är jag väldigt stolt och samtidigt ödmjuk att stå här inför alla er aktieägare och få möjlighet att berätta om Scanias strategier, viktiga aktiviteter och sammanfatta Det är naturligtvis ett stort ansvar att ta över som VD efter en verklig industrialist som Leif Östling och tillsammans med alla kolleger fortsätta att utveckla vårt fantastiska företag. Men jag måste säga att jag känner ett stort stöd och samtidigt en trygghet efter mina mer än 20 år på Scania. Jag har haft förmånen att arbeta inom många olika delar av bolagets verksamhet och har på det sättet lärt känna massor av kolleger som har delat med sig av kunskap och erfarenheter. Kärnvärden (Bild 2) Det beror på att vi inom Scania har en väldigt stark och positiv företagskultur, som i det stora präglas av öppenhet och närhet och en vilja att dela med sig att, som någon har sagt, verka i det lilla stora företaget. Basen för Scanias företagskultur är våra kärnvärden. Sätter vi kunden först, levererar produktionssystem till våra kunder och har engagerade och motiverade medarbetare som varje dag ser till att förbättra kvaliteten i både produkter och tjänster, så kommer både Scania och dess kunder att vara lyckosamma och därmed bidrar det till ett gott värde för alla oss som är aktieägare. Kunden först handlar om att vi ska förstå kunden och dennes behov och i ett partnerskap skapa en långsiktig relation som bygger på ständiga förbättringar. Vårt andra kärnvärde Respekt för individen i både ledarskapet och hur vi umgås med varandra understryker att det är medarbetarnas kunskap, erfarenhet och ambition som utvecklar Scania. Medarbetare får ta ett stort ansvar och bland annat se de avvikelser som alltid uppkommer i en verksamhet som den bästa källan till ständiga förbättringar, lyfta fram dem och se till att vi har goda system för att förbättra Scanias kvalitet och effektivitet. Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Fokus på kundens lönsamhet hållbar affärsmodell (Bild 3) Scanias affärsmodell har under åren utvecklats från att vara en traditionell leverantör av hårdvara, produkter, till att leverera lösningar som bidrar till att öka kundens långsiktiga lönsamhet. Den enkla men viktiga logiken är att kunder som är långsiktigt lönsamma växer snabbare än sina konkurrenter, och det gynnar även Scania. Det handlar om att varje kund och varje transportsituation är unik, och det gäller för Scania att sälja både rätt fordon och rätt tjänster, som är anpassade för applikationen, klimatet, landet, geografin och topografin. Basen för vår förmåga att skräddarsy lösningar är Scanias modulsystem där vi kan ta fram unika specifikationer för varje transportuppgift. Modulsystemet utökas successivt att förutom hårdvaran, dvs själva fordonen eller motorerna, även innefatta modulariserade tjänster, såsom förarträning, finansiering och underhållskontrakt, för att nämna ett par exempel. Kunden får högre intäkter och lägre kostnader. Vi ser att framför allt bränslekostnader minskar med den typen av samarbete, vilket också ger lägre utsläpp. Ekonomi och miljö går hand i hand. Halvering av CO2 (Bild 4) Den stora delen av miljöpåverkan från våra produkter uppstår när de används ute hos våra kunder över livscykeln.

2 Vår vision är att halvera utsläppen av koldioxid per tonkilometer, det vi ska åstadkomma till Väldigt mycket går att åstadkomma med det som vi har tillgängligt här och nu. Det kräver ett utökat samarbete i hela värdekedjan: - Bättre transportlösningar och logistik, där Scania i dag arbetar integrerat - Förarna måste bli skickligare och mer motiverade att använda den utrustning som finns - Fortsätta utveckla tekniken - Användningen av biobränslen och andra drivmedel måste öka Vi är faktiskt en god bit på väg och våra framtida satsningar inom forskning och utveckling men även i vår relation med kunderna handlar i stor utsträckning om energieffektivitet. Som vår ordförande nämnde i sitt tal ser vi att det går att bryta sambandet mellan ökade transportvolymer, som är viktigt för god ekonomisk tillväxt, och ökade utsläpp. Transportlabbet (Bild 5) För ett antal år sedan startade vi ett eget transportbolag för att leva ännu närmare våra kunders vardag med dess utmaningar och testa nya idéer och lösningar. Scania Transportlab AB, som bolaget heter, har idag en flotta på 49 fordon, både Scaniafordon men även konkurrentmärken, så att vi lär oss var våra konkurrenter står. Med Transportlabbets 110 anställda körs framför allt interna transporter mellan Scanias anläggningar i Holland och Sverige. Genom samarbete mellan olika funktioner på Scania har vi kunnat uppvisa en halvering av CO2 per tonkilometer från 2008 till Det är ett fantastiskt resultat, som visar att visionen går att uppnå. Många faktorer ligger bakom minskningen: rätt fordonsspecifikation, ett bra utbud av tjänster, förarträning och förarcoachning, fyllnadsgrad och logistikplanering. Stora aktörer i olika branscher har olika krav på att förbättra sin verksamhet (Bild 6) Stora aktörer i olika branscher har inte samma krav på att förbättra sin verksamhet. Det ger olika förutsättningar Scania måste förstå varje branschs unika situation och hur den kan utvecklas! Vi samarbetar därför med flera av de ledande aktörerna inom olika branscher för att på det sättet tillsammans utveckla framtidens transportsystem. Vi använder bland annat vår erfarenhet med Scanias Produktionssystem, i vår egen produktionsverksamhet, för att bidra till förbättringar i kundernas logistikflöden. Vårt arbete med flödesorientering, just-in-time leveranser och att motivera personalen att jobba med ständiga förbättringar stärker vår position och vår relation med kunder i olika branscher. Affärsmodellen utvecklas (Bild 7) Relationen illustreras med denna triangel, där vi som fordonsleverantör och våra kunder, som oftast är transportörer, traditionellt har utgjort basen. Men ofta är det andra aktörer som är transportköpare och som bestämmer mycket av logistikkedjan. Om vi kan arbeta tillsammans i den här triangeln så hittar vi bättre lösningar. Vi kan ta bort slöseri som finns i logistikkedjan och även på det sättet öka kvaliteten. Det finns helt enkelt pengar över till alla, utan att man behöver använda den klassiska prutstegen i ett kund leverantörsförhållande.

3 Gruvsegmentet (Bild 8) Ett annat exempel på hur vi arbetar integrerat är vårt nya segment för gruvverksamhet. En stor del av kostnaderna för branschen är logistik och genom att arbeta tillsammans med både gruvbolag och transportörer har vi utvecklat mer effektiva lösningar. Genom att arbeta ihop får logistikdelen inom en gruva förbättrad tillgänglighet, genom att vi är snabba med att leverera fordon och att vi har skräddarsytt underhåll med reservdelar och dedikerade servicestationer ute på de olika gruvsajterna. Resultatet blir att gruvbolagen får lägre kostnader per ton genom lägre kostnader för maskiner och utrustning, däck och reservdelar och viktigast av allt, en betydligt bättre bränsleförbrukning. Vårt fokuserade arbete har lett till framgångar i stora gruvländer som Brasilien, Chile, Peru, Indonesien och Australien. Vi har också tecknat långsiktiga ramavtal med några av världens mest sofistikerade gruvbolag såsom brasilianska Vale och australiensiska Rio Tinto vilket är ett bra tecken på att vi är konkurrenskraftiga. Ecolution by Scania (Bild 9) Under året har vi fortsatt att utveckla ett av våra viktigaste affärskoncept för framtiden: Ecolution. Ecolution är vårt svar på det allt större fokus på att minimera bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som finns bland våra kunder. Europamarknaden leder utvecklingen här. Ecolution bygger på den logik jag har beskrivit i vår affärsmodell. Tillsammans med kunden skräddarsyr vi lösningar som berör fordonets utformning, i många fall inklusive förnyelsebara bränslen. Dessutom ingår specialanpassat och, om man får uttrycka sig så, koldioxid-fokuserat underhåll samt program för såväl förarträning som coaching. Försäljningen av Ecolution börjar nu ta fart. Försäljningsprocessen är här lite längre, det krävs en dialog. Men med mer än 600 kontrakt sålda på 15 olika marknader har vi nått fina framsteg. Förbättringarna av bränsleförbrukningen ligger typiskt på 10 15% besparing. För att ge ett exempel och visa att det här inte är ett koncept bara för våra större kunder, träffade jag för några veckor sedan en typisk Scaniakund med fyra 56 tons-bilar, som i sin flotta under förra året hade sparat över liter diesel eller 170 tons reduktion av CO2. Intern hållbarhet (Bild 10) Med samma grundmetodik gör vi också framsteg internt på Scania: ständiga förbättringar där alla anställda tar ett ansvar för att höja kvaliteten och därmed produktiviteten. Samma logik som Ecolution leder till långsiktiga förbättringar när det gäller utnyttjandet av den energi som åtgår inom vår produktion. Medarbetarna (Bild 11 och 12) En hög frisknärvaro är en viktig del för att kvaliteten och produktiviteten ständigt förbättras. Vi har ett tydligt ramverk inom det som vi internt kallar för SHE, Safety, Health, Environment eller Säkerhet, Hälsa, Miljö. Arbetet sätter fokus på att Scania i varje läge ska vara en säker arbetsplats. Jobb på Scania ska gå hand i hand med en god hälsa för individen och en minimerad miljöbelastning. Återigen är basen vårt arbete med ständiga förbättringar och att jobba ihop i team där motivation och ansvar är nyckelord. Utvecklingen har varit fascinerande, och det tänker vi fortsätta att hålla tag i. Vi arbetar också konsekvent för ökad mångfald och jämställdhet, till exempel för att få fler kvinnliga medarbetare och chefer. Vi är övertygade om att jämställda arbetsplatser påverkar företagets utveckling

4 positivt. Vi har därför valt att gå med i initiativet Battle of the numbers, med många andra internationella svenska företag såsom Ericsson, Sandvik, IKEA och SEB. I Battle of the Numbers deltar tio av våra duktiga kvinnor tillsammans med Scanias ledning för att samverka, utbyta erfarenheter och idéer och få inspiration av de andra företagen för att fortsätta en positiv utveckling inom detta viktiga område. Flera viktiga steg har tagits under året för Scanias räkning. Etiskt arbete (Bild 13) Med den decentraliserade struktur vi har inom Scania så har våra chefer och medarbetare ett stort ansvar för att vi agerar etiskt och att varumärket vårdas runt om i världen. Scania är ju ett globalt företag och vi möter väldigt olika förutsättningar på olika marknader. Våra kärnvärden utgör en stabil grund för en sund företagskultur. Därutöver behöver vi självklart ha styrdokument och policyer som stöd till våra medarbetare i olika beslutssituationer. För att ännu starkare betona vikten av ett etiskt uppträdande tog vi under 2012 fram dokumentet Doing things right som ska ge våra medarbetare praktiskt stöd i olika affärssituationer. Vi åtog oss också att tillämpa de tio principerna kring mänskliga rättigheter, anställningsvillkor, miljö och anti-korruption i FN:s ramverk Global Compact. Dessa frågor kräver både att vi har bra styrdokument och utbildning för våra chefer och medarbetare, men det räcker inte. Vi måste på nära håll följa upp verksamheten och genom diskussion och exempel visa vad Scania står för. I min roll som VD gör jag liksom den övriga ledningen ett stort antal resor runt om i världen. En stor del av syftet med dessa resor är att se till att riktlinjerna följs och att vi vinner våra affärer beroende på att vi har bra lösningar för kunden. BNP- tillväxtländer (Bild 14) Den ekonomiska tillväxten kommer att skilja sig åt de kommande åren mellan olika regioner. Två viktiga regioner för Scania framåt är Latinamerika och Asien, där tillväxten bedöms fortsätta på goda nivåer. Dessa regioner kommer dessutom att förändras strukturellt vilket innebär att marknaden för vår typ av produkter och lösningar kommer att växa snabbare än totalmarknaden för fordon. Skälet är att efterfrågan ökar på mer effektiva logistiksystem och att miljöfrågan mer och mer sätts i fokus. Vi ser att detta redan har startat i flera av dessa länder inom specifika sektorer såsom petrokemi, stadsbussystem samt gruv- och anläggningssegmentet. BNP-tillväxt mogna marknader Däremot är prognoserna för Europa fortsatt försiktiga för 2013 och Det är därför viktigt för Scania att bibehålla en hög grad av flexibilitet, så att vi å ena sidan inte missar volymmöjligheter som kan uppkomma men å andra sidan inte heller bygger på en för stor kostnadsmassa. Även om det tar ett antal år, kommer Europa att komma tillbaka och bli en viktig del av Scanias totala volymer. Strategi för tillväxt (Bild 15) I vår globala strategi för de kommande fem till tio åren har vi som ambition att öka försäljningen till en årlig, global volym på nyleveranser av fordon. Vi grundar detta på att vi land för land och segment för segment har gått igenom Scanias möjligheter till volymökningar inom fyra områden: Hur växer vi med en ökande totalmarknad?

5 Var kan vi öka marknadsandelen inom specifika segment? Vilka nya segment kan vi gå in i? Vilka nya marknader ska prioriteras? Investeringar i framtiden (Bild 16) Tillväxtscenariot gör att vi kommer att fortsätta investera i försäljnings- och servicenätverk på tillväxtmarknader. Vi arbetar också med att ta fram nya prestandasteg inom vårt modulära produktsystem för att kunna bredda oss och vara konkurrenskraftiga i fler applikationer. Vi har därför inlett investeringarna för att öka den tekniska kapaciteten, i ett första steg från till fordon. Det är viktigt att våra investeringar sker på traditionellt Scania-vis och ger en bra hävstång. Vi gör det genom att bygga vidare på våra befintliga fabriker och öka kapaciteten av den avancerade och kapitalintensiva bearbetningen med relativt begränsade investeringar, och kompletterar med olika typer av lokala anläggningar för att komma närmare kund. Modulsystemet och vår ledarskapsfilosofi med ständiga förbättringar är en viktig bas för kostnadseffektivitet och att undvika för stora fasta kostnader och därmed en för hög break even-nivå. Utöver detta så har vi ett antal intressanta möjligheter genom ett intelligent samarbete med MAN inom ett antal väldefinierade teknik- och inköpsområden. Även med Volkswagen ser vi möjligheter, inte minst inom viktiga framtidsområden som batteriteknik, elektronik och energieffektivitet, där Volkswagen med sin stora forskningsorganisation har muskler att satsa inom områden som vi själva inte skulle ha möjlighet att göra med samma kraft. Detta ger Scania långsiktiga konkurrensfördelar. Forskning och Utveckling (Bild 17) Under senare år har Scania ökat satsningarna på forskning och utveckling (FoU) för att stärka vår konkurrenskraft. Lösningar för den bästa energieffektiviteten är en absolut förutsättning för att bibehålla Scanias position som premiummärke. Lanseringen av Euro 6 har hittills visat att satsningarna har varit lyckade. I takt med att logistiken blir effektivare så skärps också kraven ytterligare på fordonens tillgänglighet. Stora delar av vår FoU-resurs inriktas på att göra våra fordon mer robusta men också enklare och snabbare att underhålla och reparera. Vi har investerat i en unik klimatvindtunnel som kommer att invigas under året. Där får vi nya förutsättningar att simulera hela ekipage, från de kallaste polarklimaten med snöstorm till de hetaste öknarna med sandrök. Detta befäster också Scanias forskningskluster i Södertälje som ett av de världsledande inom tunga fordon och transporter. Modulsystemet (Bild 18) Det är vårt modulsystem som ger oss möjlighet att ta fram lösningar och prestandasteg för nya applikationer och marknader utan att skapa en alltför stor komplexitet i produktportföljen. Ett sammanhållet modulärt produktsystem är grunden för Scanias globala produktions- och servicestruktur. Resultatet blir rätt kundlösningar i form av skräddarsydda specifikationer, snabba leveranser och hög tillgänglighet av service och reservdelar, samtidigt som Scania får en god kostnadsflexibilitet som kan ta upp den volatilitet som en global värld innebär. Serviceaffären (Bild 19) Logistikutvecklingen driver Scanias affär mot ett djupare kundsamarbete under hela livscykeln, vilket ger ett större tjänsteinnehåll per bil. Detta är en mycket stor möjlighet för Scania.

6 Den professionella och nära relationen mellan Scanias personal och kunden är redan idag en viktig anledning till att våra kunder återkommande väljer Scania och att vi har den högsta lojaliteten i branschen. Ökad försäljning utanför Europa (Bild 20) Basen för tjänsteaffären är den rullande flottan ute på olika marknader, och här har tillväxten utanför Europa utvecklats positivt de senaste åren. Det ger nu resultat i stigande servicevolymer och gör att vi fortsätter att bygga ut serviceorganisationen också utanför Europa. Ökade underhållskontrakt (Bild 21) Ett annat viktigt exempel är ökningen för servicekontrakt i Europa. Scania får en jämnare ström av volym in till vårt servicenät, men ännu viktigare är att kunderna erbjuds en stabil kostnad över tiden, i stället för osäkerhet vad gäller reparationer och underhåll, ett bättre andrahandsvärde och en ökad tillgänglighet med professionellt utförd service. Bra utveckling för våra finansiella tjänster (Bild 22) Vi hade också under fjolåret en mycket bra utveckling för våra finansiella tjänster, som kunderna har uppskattat oerhört under de senaste krisåren när många banker har valt att lämna kunder inom transportsektorn. I tillägg till våra finansiella lösningar så har vi utvecklat en bred portfölj med försäkringslösningar. Här vill jag ge en eloge till affärsområdet Financial Services, som förra året gjorde det bästa resultatet någonsin med drygt 600 miljoner kronor. Bussar (Bild 23) Bussaffären är också ett viktigt område för att öka tjänsteförsäljningen och för att motivera investeringar i servicenät i nya länder och regioner. Dels är bussarna minst lika viktiga som lastbilarna i ren volym för ett antal av våra tillväxtmarknader i Asien, Afrika och Latinamerika, dels är många av kunderna inom bland annat stadsbussystem enormt sofistikerade, använder utrustningen under lång tid och ställer därmed höga krav på tillgänglighet och effektivitet vilket kräver ett mycket avancerat underhåll. Motorer (Bild 24) Motoraffären har under de senaste åren utvecklats positivt när det gäller antalet kunder inte minst inom industrisegmentet, till exempel utrustningar för materialhantering, gruv- och anläggningskunder. I övergången till nya emissionslagstiftningar för dessa applikationer var Scania tidigt ute med bränsleeffektiva lösningar vilket resulterat i ett flertal nya kunder och kontrakt som successivt kommer ge ökad volym under de kommande åren. Under början av 2013 lanserade Scania vår egen serie av kompletta generatoraggregat som kommer att ytterligare förstärka affären. Motoraffären har dessutom ett mycket högt serviceinnehåll och bidrar till viktiga volymer i vårt globala servicenät tufft år för fordonsvolymer och priser (Bild 25) När vi ser tillbaka på 2012 så var det ett tufft år för på fordonssidan. Europamarknaden var delad, de norra och centrala delarna klarade sig hyfsat medan flera marknader i södra Europa har haft och fortsatt har en mycket låg nivå på efterfrågan. Även om det tar några år så finns det ett ersättningsbehov bland transportörerna som gör att efterfrågan successivt kommer tillbaka. Övergången till Euro 6 ger som jag redan nämnt en möjlighet till temporär förstärkning av efterfrågan under 2013 både vad avser förköp av Euro 5 i slutet av året men också genom att Scania med ett brett

7 erbjudande av Euro 6-motorer har möjligheter att stärka vår position på de marknader där investeringsstöd finns för den typen av teknologi. Vi hade minskade leveranser också i Latinamerika. Brasilien påverkades av en inbromsning av ekonomin och övergången från Euro 3 till Euro 5, framför allt under första halvåret Lanseringen av Euro 5 var lyckad för Scania och vi stärkte successivt både marknadspositionen och våra volymer med ett fantastiskt starkt sista kvartal. Ryssland höll uppe volymerna väl och vi fortsatte utbyggnaden av servicenätet. I Asien hade vi en rejäl nedgång inte minst beroende på den politiska oron i Mellanöstern. Men på de övriga marknaderna i Asien gick det bättre. Serviceintäkterna var mycket mer stabila, och där hade vi också en bra tillväxt utanför Europa. Det är därför det är så viktigt att vi har en rullande flotta i olika delar av världen, för att klara även år med sämre fordonsvolymer. Kina (Bild 26) Kina är ett exempel på vår stegvisa expansion i tillväxtregioner. Vi levererade lastbilar till Kina under 2012, i princip en fördubbling, bland annat beroende på en stororder till den stora tillverkaren av anläggningsmaskiner, Zoomlion. I Kina arbetar vi med att göra varumärket mer känt genom att bearbeta de segment som har höga krav på en effektiv logistik. Dessutom samarbetar vi med universitet för att utbilda servicetekniker vilket också har mottagits väl och stärker Scanias varumärke. Logistikutveckling Kina (Bild 27) I Kina byggs varumärket genom att Scania förknippas med effektiva transporter. Detta är viktigt eftersom Kina kommer att efterfråga mer avancerad logistik inom en relativt nära framtid. Som en parallell så har stora investeringar redan gjorts i produktionsutrustning där har Kina i dag liknande tekniska lösningar i sina fabriker som man finner i Europa och USA men logistiken är fortfarande väldigt ineffektiv. Exempelvis är transportkostnadens andel av BNP mer än dubbelt så stor i jämförelse med Europa. Detta har den kinesiska regeringen sett och vill nu effektivisera transporterna, och det kommer att ge oss fortsatt goda förutsättningar för tillväxt. Indien nästa steg (Bild 28) Vi satsar också i Indien. Vi kommer att ha produktionsstart i vår nya anläggning i Indien under detta år, först lastbil, sedan buss. Kapaciteten kommer att vara fordon på medellång sikt Motsvarande strukturella utveckling som jag har beskrivit för Kina och Indien sker också i andra delar av Asien, och även i Afrika. Resultat 2012 (Bild 29) Lönsamheten under 2012 försämrades jämfört med De lägre fordonsleveranserna gjorde att vi fick sämre täckning för våra kostnader, för även om vi har en bra volymflexibilitet så lyckades vi inte till fullo kompensera för volymbortfallet och den volatilitet som rådde under förra året. Det var också prispress på våra största marknader i Europa beroende på sviktande konjunktur, i Latinamerika som en effekt övergången från Euro 3 till Euro 5, där vi inte fullt ut lyckades kompensera de ökade produktkostnaderna i prissättningen ut till kund. Vi fick också under året en ökande negativ effekt av den starkare svenska kronan. Tack vare en bättre orderingång under andra halvåret, starka leveranser i framför allt Brasilien under fjärde kvartalet, ett starkt fokus på prioriteringar av projekt och aktiviteter samt en fortsatt god flexibilitet lyckades Scania bromsa lönsamhetsfallet och visade ett resultat för helåret som var klart bäst i branschen.

8 Resultat 2013 (Bild 30) Vi har under starten på 2013 sett tecken på en stabilisering. I Europa fortsatte orderingången att öka för andra kvartalet i rad. Även i Latinamerika och Ryssland var orderingången på goda nivåer. De globala leveranserna var upp med cirka 4 procent i förhållande till föregående år och Scania lyckades trots motvind av en valutabelastning som påverkade resultatet med minus 475 miljoner kronor presentera ett rörelseresultat på nästan 2 miljarder kronor och en rörelsemarginal på 10 procent vilket var den starkaste i branschen. Under kvartalet har vi dessutom ökat marknadsandelarna i Europa, Brasilien och Ryssland. Så det går sakta åt rätt håll, men det är viktigt att påpeka att det osäkra läget i världen och inte minst Europa består. Vi måste därför fortsätta att ha fokus på en hög flexibilitet. Scania Streamline (Bild 31) En styrka för Scania är att vi, trots ett osäkert ekonomiskt läge, har fortsatt att presentera viktiga produktnyheter. Inom fjärrtrafik lanserade vi till exempel Scania Streamline i mars i år. Vi har bland annat förfinat aerodynamiken för hytten med patenterade lösningar. Vi har lanserat en GPS-baserat stödsystem som tar hänsyn till vägens topografi och optimerar utnyttjande av den rörelseenergi som finns i fordonet. Vi utnyttjar att våra fordon är uppkopplade mot olika delar av Scanias serviceorganisation med ännu bättre funktionalitet när det gäller förarstöd och coachning. Dessutom presenterade vi andra generationens Euro 6 motorer med bättre förbrukning än Euro 5 trots de skärpta avgaskraven, vilket är en stor framgång tack vare ett mycket professionellt arbete av våra ingenjörer. Total kan en Scania Streamline som är utrustad med andra generationens Euro 6 minska bränslenotan med upp till 8 procent. Vi ser med andra ord med stor tillförsikt på det kommande teknikskiftet till Euro 6 när lagkraven införs vid det kommande årsskiftet.. Euro 6 (Bild 32) Ytterligare några ord om våra Euro 6-motorer och vår strategi: Vi var tidigt ute och lanserade två motorer redan 2011 trots att lagstiftningen inte träder i kraft förrän årsskiftet 2013/2014. Sedan dess har vi gradvis lanserat nya motorvarianter. Genom vår tidiga lansering har vi vunnit mycket erfarenhet tillsammans med kunderna när det gäller tillgänglighet, bränsleförbrukning och funktion i olika applikationer. Vi lanserar också Euro-6 motorer för alternativa och förnyelsebara bränslen, till exempel biogas. På bilden ses en gasmotor som har en ökande efterfrågan inom allt fler applikationer. Med marknadens bredaste Euro 6-sortiment har vi en väldigt bra position i Europa för resten av det här året och in i Medarbetarna (Bild 33) Jag vill också ta tillfället i akt att rikta ett speciellt tack för det gångna, tuffa året till vår viktigaste konkurrensfaktor alla medarbetare på Scania! Jag är stolt över att leda ett företag med det engagemang, den kompetens, den glöd och den värme som jag möter varje dag ute i verksamheten. Det är genom att samarbeta som vi skapar förutsättningar för framtida konkurrenskraft!

9 Ett stort tack för era insatser! Aktieägarvärde (Bild 34) Bästa aktieägare! Vår logik är enkel och tydlig: Med motiverade och kompetenta medarbetare och med en affärsmodell som bygger på att ständigt förbättra våra kunders lönsamhet så har Scania skapat långsiktig tillväxt både när det gäller volymer och lönsamhet för bolaget. Detta är basen för det aktieägarvärde som bolaget skapar för alla oss som äger aktier i Scania. Utvecklingen som syns på bilden har varit mycket bra och vi är övertygade om att vi har goda förutsättningar att lyckas med detta även framåt. Här känner vi som ledning och bolag att ni som ägare förstår vikten av att vara långsiktigt konsekventa. Satsningarna inom forskning och utveckling, produktion, försäljnings- och servicenätverk och inte minst i våra medarbetares kompetens ger oss möjlighet att behålla en ledande position i en global värld med stark konkurrens. Jag vill därför avslutningsvis tacka er aktieägare för att ni tror på oss, det känns bra!

Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014

Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Page 1 (9) Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, inbjudna gäster, kolleger, vänner! Det är en stor ära för mig att stå här som vd i dag och berätta om 2013, som var ett

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003 1 (5) VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003 Mina damer och herrar, aktieägare, stämmodeltagare, hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma här i Södertälje! Ännu ett framgångsrikt

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002 VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002 Mina damer och herrar, aktieägare och stämmodeltagare. Hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma här i "gamla Folkets Hus" i Södertälje. Ännu ett

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Preliminärt resultat för Scania 1998

Preliminärt resultat för Scania 1998 1 (5) N99008SE / C 1999-01-18 Preliminärt resultat för Scania 1998 Scanias styrelse beslutade idag att lämna följande preliminära resultat för Scania 1998 samt en bedömning av utsikterna för 1999. Med

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda,

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Årsstämma 2008 Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Fjärde året i rad med förbättrat rörelseresultat Under 2007 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent

Läs mer

AB Hüllert Maskin. Vi är stolta!

AB Hüllert Maskin. Vi är stolta! AB Hüllert Maskin Vi är stolta! Kunderna är AB Hüllert Maskins viktigaste personer Kunderna står i fokus hos oss på AB Hüllert Maskin varje dag! Vårt mål är att de som investerar i nya eller begagnade

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre.

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre. Ärade aktieägare, herr ordförande 2009 var det mest utmanande året för SKF på många, många år. Den kraftiga nedgången i ekonomin påverkade nästan alla verksamheter och regioner i världen, men 2009 var

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006

Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006 Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006 Först av allt vill jag som vd i företaget hälsa både nytillkomna och gamla aktieägare hjärtligt välkomna till årsstämman 2006. Och ett

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

SKF Årsstämma 2014. Tom Johnstone Vd och koncernchef

SKF Årsstämma 2014. Tom Johnstone Vd och koncernchef SKF Årsstämma 2014 Tom Johnstone Vd och koncernchef Utveckling per geografiskt område Organisk tillväxt i lokal valuta 2013 jämfört med 2012 Europa -3% Nordamerika -3% Asien/Stillahavsområdet 2% Latinamerika

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Verkställande direktören Leif Östlings anförande vid Scanias bolagsstämma i Södertälje den 3 maj 2004

Verkställande direktören Leif Östlings anförande vid Scanias bolagsstämma i Södertälje den 3 maj 2004 1 (5) Verkställande direktören Leif Östlings anförande vid Scanias bolagsstämma i Södertälje den 3 maj 2004 Mina damer och herrar, aktieägare, stämmodeltagare! Hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål

Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål Efter 15 år med en aktiv förvärvsstrategi och renodling till kommersiella fordon går Volvokoncernen in i en ny fas med fokus på att driva den organiska

Läs mer

Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011

Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011 Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! Nu ska jag ta över och beskriva det år som har gått och hur vi

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Leverantör av kompletta transportlösningar Produkter Tjänster Finansiering Lastbilar Verkstäder Operationell leasing Bussar Serviceavtal Finansiell

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Yutong Eurobus Din partner i Nordeuropa!, Yutong bussstörsta aren i tillverk! världen Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Scandinavien och Kina har en lång och rik historia

Läs mer

Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef

Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef Vi skapar större upplevelser Vi gör verklig skillnad för alla som skapar gröna ytor och urbana miljöer genom att vara ledande inom hållbara och användaranpassade

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

Lastbilsleveranser oktober 2012

Lastbilsleveranser oktober 2012 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser oktober 2012 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i oktober till 20 254 fordon. Detta var en minskning med 8% jämfört

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-1-1 Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar NYA VOLVO METANDIESEL Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar Kommer dina lastbilar att hålla ditt företag konkurrenskraftigt i morgon? Två stora utmaningar Ditt företag står säkert väl rustat för

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer