Byalagsrådssammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byalagsrådssammanträde 2011-11-28"

Transkript

1 Byalagsrådssammanträde kl Bromma Bygdegård, Bussjö Närvarande 1 Bussjö / Annelie Ohlsson AO 2 Bussjö / Anna Håkansson AH 3 Bussjö / Stefan Jönsson SJ 4 Bussjö / Gunnar Geijer GuG 5 Glemmingebro / Bo Björkman BB 6 Glemmingebro / Anders Larson AL 7 Hagestad / Christer Olsson CO 8 Hagestad / Margareta Nörregård MN 9 Hammar / Mats Höjeberg MH 10 Hedvigsdal / Elisabeth Rosenkvist ER 11 Hunnestad / Nils-Evert Erlandsson N-EE 12 Ingelstorp / Hans-Erik Nilsson H-EN 13 Löderup / Göran Göransson GG 14 Nybrostrand / Jim Andersson JA 15 Nybrostrand / Flemming Eklund FE 16 Rögla / Lars-Göran Nilsson L-GN 17 Rögla / Py Paavolainen PP 18 Snårestad / Sven-Anders Sölveborn S-AS 19 Snårestad / Henning Wittmeyer HW 20 Stora Herrestad /? Svensson?S 21 Svarte / Fredrik Bothén FB Distribueras Närvarande / Alla medlemmar

2 1. S-AS öppnade mötet och hälsade alla. 2. Föredragningslistan godkändes. 3. BB valdes till protokolljusterare. 4. S-AS läste igenom föregående protokoll från BLR Protokollet godkändes och lades till handlingarna med tillägg om att bilagor (stora) ska bifogas separat i fortsättningen. 5. S-AS gick igenom protokollet från Samrådsmötet Rådet var överens om att protokollet är för kortfattat och räcker inte som underlag för att kunna dras slutsatser av och det ska tas upp med Ewa Alwén, igen. Kåseberga hade ett möte efter vårt senaste samrådsmöte där det bestämdes att Kåserga blir det ett första av utvecklingsprojekten/byaprogrammen. Avloppet räcker bl a inte till. Man kan inte vänta in ev hotellbygge som kan medföra utbyggnad av avloppet. Avlopp ska också byggas ut i Löderup Strandbad, Vallösa, Sjörup, Hunnestad, Bjäresjö. Beslut I kommunfullmäktige finns om att det ska göras. Men ingen vet när. 6. Laget runt! Ingelstorp / H-EN Snapsprovning, Österlen Lyser med soppa, Lucia den 7 dec i Glemmingebro, konsert den 29 dec i Ingelstorps kyrka. Hedvigsdal / ER Österlen Lyser. Snårestad / HW Oktoberfest (istället för Österlen lyser), handikappanpassning i byahuset, Hunnestad /N-EE Österlen Lyser med soppa, fiber färdiggrävt och blåst, dosan ska ägas av YE. Glemmingebro / AL Österlen Lyser med marschaller utefter genomfarten väg 9, samtidigt med firande av trafikprojekt med bl a 150 färgglada papperskorgar, medlemsmöte med Eva-Gun Westford, LEADERprojekt uttökat med mer pengar, grannar mot brott. Svarte / FB Svartedagen med skyfall men ändå lyckat, 4 dec aktivitet med invigning av cykelväg samt adventsfika, närmare samarbete med Charlo-Rynge idrottsförening har inletts och bl a finns planer på att rusta upp de gamla tennisbanorna I Svarte. Hammar / MH Ålagille i oktober, halmbal på åsen hoppas de ska brinna på nyår. Håll utkik! Stora Herrestad /?? Midsommarfirande lyckat, tomten kommer till byn med glögg och pepparkakor, väntar på besked om förbifarten där det varit problem med grundvatten. Löderup / GG

3 Flyktingförläggningen har frågat efter hjälp med läxläsning, YE kommer för ytterligare ett möte om fiber, översvämmningsfrågan på tapeten innan nästa vår, kafferosteri, samverkan med andra byalag i arrangemang men sen blir det inte mer skulle vilja få mer av det - det är för mycket gränsdragning mellan byarna det finns en förhoppning om mer samarbete kring aktiviterer. Hagestad / MN Pubafton, studiecirkel, önskar ha en dialog med länstyrelsen om skogen men det har inte blvit av. Nybrostrand / FE Österlen lyser med korvgrillning. Bussjö / AO Studiebesök på Allbäcksfärg, glöggkväll, cykelprojekt, studiecirkel om Bussjös historia - kanske blir det en bok I framtiden. Rögla ( L-GN Österlen lyser med korvgrillning och 150 marschaller, byagranen restes den 26 nov då bjöds det på glögg och pepparkakor. 7. Bredband-fiberoptiskt aktuell situation: Brev till Kommunstyrelsens AU (SAS) S-AS presenterade att vi ville ha ett svar men det vi har inte fått. Han har skickat ett /brev till Kristina Jönsson / Kommunstyrelsen den 16 okt Bifogas protokollet. Arbetsgruppen lever vidare som en resursgrupp. GG frågar Vad är nästa steg om AU är svala? NEE undrar om vi haft nån kommunikation med YE? AL anser att det är galet att göra nåt förrän vi fått svar. - Kan vi ta ett beslut om att detta är den första frågan på nästa samråd? JA (NEE säger att där ligger ett KSAU i närheten av samrådet.) HW påminner om att arbetsgruppen hade ett tydligt förslag. Föreslår att arbetsgruppen jobbar direkt med YE med sin kompetens. GG anser att politikerna ska ta tillbaka frågan och äga den igen och inte sätta sig i knät på YE. AL håller med GG och tycker inte man ska ta det med YE. HW menar att man kan lägga orden i munnen på kommunen att be YE samarbeta med vår arbetsgrupp. - Är vårt förslag att vår grupp och YE ska samarbeta? Nej utan vi vill att politikerna tar tillbaka initiativet. Och eventuellt efter det ett samarbete med YE och byalagsrådets arbetsgrupp för fiber. FB anser att vi ska väldigt tydliga med vem vi kommunicerar med. FE berättar Nybrostrand finns två aktörer TS och YE som har placerat med noder. De tar var sin del på ett ganska klumpigt sätt. Mötet ajourneras. 8. Mobiltelefontäckning, skrivelse till kommande KJ och/eller PTS (BA) Ärendet är inte färdigt. FE återkommer.

4 9. Prioriteringar av cykelvägsutbyggnaden till kommunen och Trafikverket NEE tycker att det ligger bra i tiden, kommunen ska kontakta Trafikverket. Det bör göras förslag på de vi vill ha, det är viktigt, byalagen är viktiga. LGN pratade vid ett möte med Pål-Christer Pålsson om möjligheter med cykelväg från Sövestad till Ystad som inte finns med på trafikverkets lista. GG tycker att man kan ha en principiell lista och genom det binda samman cykelvägsnätet och då blir det förmodligen en automatisk prioritering. S-AS tycker att vi gör en lista och då anger om det ska vara en enkel cykelväg eller om det ska vara en permanentbelagd cykelväg. BB tycker inte att kommunen är logisk då det redan trycktes på att sträckningen Hammar skulle ordnas under förra mandatet. SJ sitter med i en grupp som har möte med Trafikverket och kommunen. Sövestad har fallit bort men de jobbar på det. De pratar med markägare och gör halva jobbet åt Trafikverket som menar att de kan inget göra förrän det finns pengar och kommunen säger att det finns pengar. S-AS menar att vi ska agera mer. - Ska vi göra en sammanställning i varje byalag? JA, skicka det till presidiet med en kategorisering och motivering för varje cykelväg. - Ska vi ha en cykelvägsgrupp som bevakar detta? Nej, vi väntar. - Ska vi prioritera cykelvägarna? Nej, vi väntar. 10. Rapport LEADER-LAG (LGN), Lokal kapitalförsörjningsprojekt (SAS) Vid mötet den 14 nov hade LAG massor med ansökningar av projektstöd men pengarna I vårt LEADERområde är slut nu, men kanske kan man få tilskottt, dels från projekt som inte blir av då pengarna kommer tillbaka, dels från ett annat LEADERområde som har pengar kvar. Länstyrelsen ska inventera alla LEADERområden och dela ut kvarvarande pengar till områden osm behöver innan Det finns 4 projekt kvar till LAGmötet den 5 dec. GG vill påpeka att det är mycket positivt med alla ansökningar och det är posititvt att pengarna gått åt. De projekt som kommer in nu kan slussas vidare till nästa period. Det är en ny verksamhetsledare nu vilket är olyckligt men det blir en bra ny som börjar 1 dec. den gamla verksamhetsledaren jobbar t o m 31 dec. Det blir också en ny ungdomscoach i LEADERs eget projekt. Men LAG önskade 2 ledare på vardera 75 % (möjligtvis en på 75 % och en på 50 %), en kille och en tjej, vilket röstades ner vid nästa styrelsemöte trots att det gått ingenom i rekryteringsgruppen och AU. Killen trodde dock att han fått jobbet då han fick besked om att han var anmäld på div kurser, men senare fick han veta att så inte var fallet inte jobbet och han blev arg och vill ha upprättelse. Ärendet är inte färdigt utan ska tas upp igen den 5 dec. Lokalkapitalförsörjningsprojektet önskar fler frivilliga till projektet. Detta är ett samarbetsprojekt med Simrishamn och Tomelilla som inte heller fått in några. GG anser att då det är så svalt bör vi vänta till nästa period. Det bestäms att det vilar från vårt råd. 11. Vita fläckar på byalagskartan i Ystads Kommun

5 AL visade en karta där byalagen är markerade. PP skickar den kompletta namn -och kontaktuppgift-listan till AL så han kan justera kartan. Byalagen uppmanas att förmedla mer information till AL om övriga byar runt omkring som kanske har en annan fungerande förening eller församling som agerar byalag eller om vi vet om andra områden som kan behöva hjälp att starta byalag om de vill. Ofta uppstår byalagen genom en gemensam händelse eller action/aktivitet I byarna, t ex Stora Herrestad med sin förbifart. 12. Övriga frågor 12 a. HSSL (Hela Sverige Ska Leva) Skåne höstmöte var 16 nov i Södra Rörum. Uppföljaren till SLUG. Det är öppet för alla landsbygdsföreningar och byalag att gå med i föreningen, det är gratis. Möte blir i Ronneby 6-9 september Fundera på vilka som kan åka dit. 12 b. Säkerhet I Nybrostrand jobbar man med säkerhet bl.a. informerar man att den fasta telefonin går från analogt till digitalt vilket innebär att vissa hemlarm inte kommer att fungera. De uppmanar även övriga byar att tänka på detta när man bl a graver in fiber till hushållen. Lösningen är att det ska läggas om till trådlöst GSM. Fungerar trots dålig mobiltäckning. Man kan sätta också in en slags mobiltelefon i befintlig larmdosa, där kan man tex ha ett kontaktkort som löper konstant. Telia har t ex en lösning. Bifogar text från FE. Fungerar ert larm? Hela vårt fasta telenät håller på att läggas om från att ha varit analogt, så ska det nu bli digitalt. Ambitionen från myndigheterna är att ljudkvaliteten inte ska bli sämre men utrymmet till ljudet ska bli mindre. Kanske blir ljudet sämre. Däremot lovar man INTE att larm kommunikationen till olika larmcentraler kommer att fungera. Därför måste ni kontrollera er larmanläggning. Fungerar den inte så måste er larmanläggningsleverantör installera en trådlös GSM förbindelse istället för nuvarande som går via det fasta telenätet. Detta finns som tillbehör till er larmanläggning. Kontakta er larmanläggningsleverantör så ordnar han det. Fiberkabelinstallation Statusen på den pågående fibernätsinstallationen är att planeringen är i gång och så fort vintern har släppt sitt grepp om oss börjar man att gräva. I Nybrostrand har vi två olika entreprenörer som erbjuder sig att leverera en fiberkabelkommunikation till din fastighet. I denna slags installation ingår både internet och TV. Ni måste själv ta initiativet mot entreprenören för att göra upp om en affär. Se på Byalagets hemsida Varför ska jag ha en fiberkabelanslutning till min fastighet? I framtiden kommer det att bli alltmer viktigt att god kommunikation till sin fastighet. Alltfler kommer att arbeta hemifrån och då är det nödvändigt med en fiberanslutning både för kapaciteten och sekretessen. För att klara av att arbeta

6 hemifrån behövs det datorn jobbar snabbt och säkert. Det är viktigt att det går att surfa på internet och få kontakt med hela världen dessutom kunna kommunicera via även om det ingår större dokument. Det ska helst även gå att ladda hem både spel, filmer och stora dokument. Det ska även gå att använda videostreaming är absolut önskvärt. För säkerhets skull vill många använda en extern server för att spara elektroniska fotos eller andra dokument som ska läggas på en back up server. Det ska också gå att telefonera med dubbelriktad bild. Att kunna ha en egen hemsida. Om mitt larmsystem medger det så går det att skicka bilder på inbrottet till larmcentralen just när det händer. I framtiden kommer det att komma förslag på ännu fler funktioner Fibernät ger större säkerhet och skydd mot angrepp mot din dator. Dessutom blir det en perfekt anslutning för alla TV-program, inga TV-antenner eller paraboler mer. 12 c. Österlen Lyser - uppföljning med marschaller från Ystad. Vi måste trycka på det till nästa år. 12 d. HW sätter upp en dropbox för dokument mm. Py skickar den kompletta namn -och kontaktuppgift-listan till HW. 13. Ärenden till nästa Samrådsmöte den 12 dec kl Fiber som infrastruktur, vi bör förbereda oss på svagt svar från AU. Byavandringar - avstämning av åtgärder, vi bör förbereda oss på svagt svar från tjänstemännen som är involverade I de olika frågorna. Charlotte Lindström representant från vattenrådet kommer och informerar om vad som gäller. Det finns en Ivan Olsson som bor i Nybrostrand? Ska han bjudas in? Österlen lyser, marschaller från Ystad.Är det möjligt I framtiden? Lättare förtäring och vin serveras. Anmälan om till 14. Nästa byalagsrådsmöte är vårt Årsmöte (alltid första mötet på kalenderåret) Nästa BLR möte den 30 jan 2012 kl Gamla Rådhuset, Stortorget i Ystad. Anmälan görs till senast Vi serverar fastlagsbulle och nån smörgås. Påminnelse till valberedningen om ev nya representanter i presidiet. Om det blir dåligt svar på våra frågor på nästa samrådsmöte så bjuder vi in dem till vårt nästa byalagsråd för att diskutera mer ingående, då ber vi dem komma väl förberedda. Det gäller framför allt frågorna kring fiber och byavandringar. 15. Mötet avslutas S-AS avslutar och tackar värdskapet för ett bra arrangemang och god mat.

7 Från: Sölveborn Sven-Anders Skickat: den 16 oktober :03 Till: Ämne: Fiberoptisk bredbandsanslutning på landsbygden Lasarettet, söndag f.m Till Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Ystads kommun: På senaste mötet med Byalagsrådet (BLR) i Ystads kommun beslutades om att göra en uppföljning av den presentation, som vår bredbandsarbetsgrupp gjorde på Kommunstyrelsens AU den 9 mars 2011 med våra perspektiv på anslutningen till fiberoptiska kabelnätet på landsbygden, varför ärendet togs upp på Samrådsmötet nu och kommunalrådet Kristina Jönsson angav att frågan skulle tas upp på KS AU för en respons på våra synpunkter. I den inledning, ouvertyr, som jag föredrog på KS AU-presentationen den 9 mars, konstaterade jag i slutklämmen att det vore förmätet av oss att lansera en färdig teknisk lösning utan vi önskade att ni nyckelpolitiker själva skulle begrunda konsekvenserna av nuvarande utbyggnadsuppdraget och vilka ingångsvärden ni själva hade i frågan. Vår önskan är att a) stimulera takten på utbyggnaden och b) att få med alla kategorier medborgare, rätt säkert samma grundinställning som ni fokvalda också har, oberoende av partifärg man kan inte lokalt eller nationellt se någon tydlig partipolitisk skiljelinje i denna fråga. Kanske man, precis som kaptenen på ett stort fartyg ibland måste göra kursjusteringar för att snabbare eller säkrare nå slutdestinationen utan att stöta på blindskär, också här behöver justera eller delvis revidera det aktuella utbyggnadsuppdraget. Då man ser beslutet i Kf 48, , att Ystad Energi AB uppdrogs att etablera ett öppet stadsnät enligt intentionerna i Kf 132, och den rapport Strategisk plan (anmärkningsvärt nog framställd av Y E AB själv, som ju var uppdragsmottagare), angavs t.ex. att högst samma nettokostnad för kopplanätet 2010 och 2011 skulle gälla som för 2009, och ny förhandling Y E AB och Ystads kommun skulle ske När man på olika möten nationellt hör om fiberkabelutbyggnaden verkar det tydligt att det i realiteten inte är något ekonomiskt riskprojekt i ett visst tidsperspektiv. I Ystads kommun är ju redan stomnät utgrävt och därmed en utmärkt förutsättning för rätt snar anslutning av slutkunder som vi anser inte ska schabblas bort. I andra kommuner i Sverige har man påpekat i enkäter och rapporter vikten av politiskt agerande för att likvärdig bredbandsuppkoppling skall kunna ske utanför tätorten som i den, och vi hoppas på politiska initiativ i frågan även i Ystad. I uppdraget enligt protokollspunkterna ovan finner vi inga tydliga direktiv om hur det ska ske och framför allt hur målinriktningen är för fiberutbyggnaden. I det erbjudande som Y E AB lanserat, har man med ett pedagogiskt tvivelaktigt förhållningssätt angivit begränsande och hindrande moment i stället för en progressiv och stimulerande attityd, genom att införa ett a) tröskelhinder med en relativt hög anslutningskostnad på 25 kkr (på högsta nivån i Sverige) och b) kräva en anslutningstäckning av fastigheter i utbyggnadsområdena på nu 37 %, i fjol angivit till 50 % och 2008 finns angivelse på 65 % - orsaken till denna sänkning av Y E AB kan man ju spekulera över. Vi önskar att man kunde locka i stället för att stoppa och Y E AB har ju också erfarit att anslutningsgraden ökar efterhand, då man väl börjar gräva för fiberoptiska kabeln. I strategiska planen anges att bredbandsanslutningen är ett infrastrukturärende, vilket hos samtliga politiker angivits som självklart, och därmed en fråga av samhällsansvarighets och ekonomisk karaktär. Samtliga politiker har i svar också angivit att det är en självklarhet att befolkningen på landsbygden skall få samma möjligheter till bredbandsanslutning som inne i tätorten. Bredbandsanslutningen är rätt säkert den viktigaste frågan i vår tid för landsbygds- och övrig utveckling och framtidens största infrastrukturfråga. Tacksam för era synpunkter och fortsatt samarbete i ärendet. Ystad , Sven-Anders Sölveborn, Ordförande i Byalagsrådet i Ystads kommun.

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014 Datum: 2014 06 02 Tid: 19.00 21.15 Plats: Deltagare: Allhuset 40 + personer Kommunalrådet Pia Tingvall hälsade välkommen till kvällens

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun?

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Kartan baserar sig på uppgifter från Post- och telestyrelsen och avser läget i oktober 2010. Läs vidare på www.statistik.pts.se. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGERINGENS SFORUM ANNONS SVERIGE

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun VÄSTRA HUSBY SÖDERKÖPING ÖSTRA RYD MOGATA STEGEBORG SANKT ANNA TYRISLÖT Nr 3, februari 2013 Jörgen Filipsson, projektledare

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009 Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009 Bakgrund till stämman 2 Därför är formalia viktiga 3 Gylleröds tv-enkät 4 Den nuvarande

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010 Fiber Trippel Internet Television Telefoni Mölle den 11 januari 2010 Gylleröds samfällighetsförening Information om fibernät inför mötet den 23 januari och Extrastämman den 6 februari INFORMATION OM FIBERNÄT

Läs mer

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben.

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Bilaga 6, Remissdebatt RÅM 2010-01-04 Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Laura de Jong, jag är från Umeklubben och har suttit som vice kassör.

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer