Byalagsrådssammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byalagsrådssammanträde 2011-11-28"

Transkript

1 Byalagsrådssammanträde kl Bromma Bygdegård, Bussjö Närvarande 1 Bussjö / Annelie Ohlsson AO 2 Bussjö / Anna Håkansson AH 3 Bussjö / Stefan Jönsson SJ 4 Bussjö / Gunnar Geijer GuG 5 Glemmingebro / Bo Björkman BB 6 Glemmingebro / Anders Larson AL 7 Hagestad / Christer Olsson CO 8 Hagestad / Margareta Nörregård MN 9 Hammar / Mats Höjeberg MH 10 Hedvigsdal / Elisabeth Rosenkvist ER 11 Hunnestad / Nils-Evert Erlandsson N-EE 12 Ingelstorp / Hans-Erik Nilsson H-EN 13 Löderup / Göran Göransson GG 14 Nybrostrand / Jim Andersson JA 15 Nybrostrand / Flemming Eklund FE 16 Rögla / Lars-Göran Nilsson L-GN 17 Rögla / Py Paavolainen PP 18 Snårestad / Sven-Anders Sölveborn S-AS 19 Snårestad / Henning Wittmeyer HW 20 Stora Herrestad /? Svensson?S 21 Svarte / Fredrik Bothén FB Distribueras Närvarande / Alla medlemmar

2 1. S-AS öppnade mötet och hälsade alla. 2. Föredragningslistan godkändes. 3. BB valdes till protokolljusterare. 4. S-AS läste igenom föregående protokoll från BLR Protokollet godkändes och lades till handlingarna med tillägg om att bilagor (stora) ska bifogas separat i fortsättningen. 5. S-AS gick igenom protokollet från Samrådsmötet Rådet var överens om att protokollet är för kortfattat och räcker inte som underlag för att kunna dras slutsatser av och det ska tas upp med Ewa Alwén, igen. Kåseberga hade ett möte efter vårt senaste samrådsmöte där det bestämdes att Kåserga blir det ett första av utvecklingsprojekten/byaprogrammen. Avloppet räcker bl a inte till. Man kan inte vänta in ev hotellbygge som kan medföra utbyggnad av avloppet. Avlopp ska också byggas ut i Löderup Strandbad, Vallösa, Sjörup, Hunnestad, Bjäresjö. Beslut I kommunfullmäktige finns om att det ska göras. Men ingen vet när. 6. Laget runt! Ingelstorp / H-EN Snapsprovning, Österlen Lyser med soppa, Lucia den 7 dec i Glemmingebro, konsert den 29 dec i Ingelstorps kyrka. Hedvigsdal / ER Österlen Lyser. Snårestad / HW Oktoberfest (istället för Österlen lyser), handikappanpassning i byahuset, Hunnestad /N-EE Österlen Lyser med soppa, fiber färdiggrävt och blåst, dosan ska ägas av YE. Glemmingebro / AL Österlen Lyser med marschaller utefter genomfarten väg 9, samtidigt med firande av trafikprojekt med bl a 150 färgglada papperskorgar, medlemsmöte med Eva-Gun Westford, LEADERprojekt uttökat med mer pengar, grannar mot brott. Svarte / FB Svartedagen med skyfall men ändå lyckat, 4 dec aktivitet med invigning av cykelväg samt adventsfika, närmare samarbete med Charlo-Rynge idrottsförening har inletts och bl a finns planer på att rusta upp de gamla tennisbanorna I Svarte. Hammar / MH Ålagille i oktober, halmbal på åsen hoppas de ska brinna på nyår. Håll utkik! Stora Herrestad /?? Midsommarfirande lyckat, tomten kommer till byn med glögg och pepparkakor, väntar på besked om förbifarten där det varit problem med grundvatten. Löderup / GG

3 Flyktingförläggningen har frågat efter hjälp med läxläsning, YE kommer för ytterligare ett möte om fiber, översvämmningsfrågan på tapeten innan nästa vår, kafferosteri, samverkan med andra byalag i arrangemang men sen blir det inte mer skulle vilja få mer av det - det är för mycket gränsdragning mellan byarna det finns en förhoppning om mer samarbete kring aktiviterer. Hagestad / MN Pubafton, studiecirkel, önskar ha en dialog med länstyrelsen om skogen men det har inte blvit av. Nybrostrand / FE Österlen lyser med korvgrillning. Bussjö / AO Studiebesök på Allbäcksfärg, glöggkväll, cykelprojekt, studiecirkel om Bussjös historia - kanske blir det en bok I framtiden. Rögla ( L-GN Österlen lyser med korvgrillning och 150 marschaller, byagranen restes den 26 nov då bjöds det på glögg och pepparkakor. 7. Bredband-fiberoptiskt aktuell situation: Brev till Kommunstyrelsens AU (SAS) S-AS presenterade att vi ville ha ett svar men det vi har inte fått. Han har skickat ett /brev till Kristina Jönsson / Kommunstyrelsen den 16 okt Bifogas protokollet. Arbetsgruppen lever vidare som en resursgrupp. GG frågar Vad är nästa steg om AU är svala? NEE undrar om vi haft nån kommunikation med YE? AL anser att det är galet att göra nåt förrän vi fått svar. - Kan vi ta ett beslut om att detta är den första frågan på nästa samråd? JA (NEE säger att där ligger ett KSAU i närheten av samrådet.) HW påminner om att arbetsgruppen hade ett tydligt förslag. Föreslår att arbetsgruppen jobbar direkt med YE med sin kompetens. GG anser att politikerna ska ta tillbaka frågan och äga den igen och inte sätta sig i knät på YE. AL håller med GG och tycker inte man ska ta det med YE. HW menar att man kan lägga orden i munnen på kommunen att be YE samarbeta med vår arbetsgrupp. - Är vårt förslag att vår grupp och YE ska samarbeta? Nej utan vi vill att politikerna tar tillbaka initiativet. Och eventuellt efter det ett samarbete med YE och byalagsrådets arbetsgrupp för fiber. FB anser att vi ska väldigt tydliga med vem vi kommunicerar med. FE berättar Nybrostrand finns två aktörer TS och YE som har placerat med noder. De tar var sin del på ett ganska klumpigt sätt. Mötet ajourneras. 8. Mobiltelefontäckning, skrivelse till kommande KJ och/eller PTS (BA) Ärendet är inte färdigt. FE återkommer.

4 9. Prioriteringar av cykelvägsutbyggnaden till kommunen och Trafikverket NEE tycker att det ligger bra i tiden, kommunen ska kontakta Trafikverket. Det bör göras förslag på de vi vill ha, det är viktigt, byalagen är viktiga. LGN pratade vid ett möte med Pål-Christer Pålsson om möjligheter med cykelväg från Sövestad till Ystad som inte finns med på trafikverkets lista. GG tycker att man kan ha en principiell lista och genom det binda samman cykelvägsnätet och då blir det förmodligen en automatisk prioritering. S-AS tycker att vi gör en lista och då anger om det ska vara en enkel cykelväg eller om det ska vara en permanentbelagd cykelväg. BB tycker inte att kommunen är logisk då det redan trycktes på att sträckningen Hammar skulle ordnas under förra mandatet. SJ sitter med i en grupp som har möte med Trafikverket och kommunen. Sövestad har fallit bort men de jobbar på det. De pratar med markägare och gör halva jobbet åt Trafikverket som menar att de kan inget göra förrän det finns pengar och kommunen säger att det finns pengar. S-AS menar att vi ska agera mer. - Ska vi göra en sammanställning i varje byalag? JA, skicka det till presidiet med en kategorisering och motivering för varje cykelväg. - Ska vi ha en cykelvägsgrupp som bevakar detta? Nej, vi väntar. - Ska vi prioritera cykelvägarna? Nej, vi väntar. 10. Rapport LEADER-LAG (LGN), Lokal kapitalförsörjningsprojekt (SAS) Vid mötet den 14 nov hade LAG massor med ansökningar av projektstöd men pengarna I vårt LEADERområde är slut nu, men kanske kan man få tilskottt, dels från projekt som inte blir av då pengarna kommer tillbaka, dels från ett annat LEADERområde som har pengar kvar. Länstyrelsen ska inventera alla LEADERområden och dela ut kvarvarande pengar till områden osm behöver innan Det finns 4 projekt kvar till LAGmötet den 5 dec. GG vill påpeka att det är mycket positivt med alla ansökningar och det är posititvt att pengarna gått åt. De projekt som kommer in nu kan slussas vidare till nästa period. Det är en ny verksamhetsledare nu vilket är olyckligt men det blir en bra ny som börjar 1 dec. den gamla verksamhetsledaren jobbar t o m 31 dec. Det blir också en ny ungdomscoach i LEADERs eget projekt. Men LAG önskade 2 ledare på vardera 75 % (möjligtvis en på 75 % och en på 50 %), en kille och en tjej, vilket röstades ner vid nästa styrelsemöte trots att det gått ingenom i rekryteringsgruppen och AU. Killen trodde dock att han fått jobbet då han fick besked om att han var anmäld på div kurser, men senare fick han veta att så inte var fallet inte jobbet och han blev arg och vill ha upprättelse. Ärendet är inte färdigt utan ska tas upp igen den 5 dec. Lokalkapitalförsörjningsprojektet önskar fler frivilliga till projektet. Detta är ett samarbetsprojekt med Simrishamn och Tomelilla som inte heller fått in några. GG anser att då det är så svalt bör vi vänta till nästa period. Det bestäms att det vilar från vårt råd. 11. Vita fläckar på byalagskartan i Ystads Kommun

5 AL visade en karta där byalagen är markerade. PP skickar den kompletta namn -och kontaktuppgift-listan till AL så han kan justera kartan. Byalagen uppmanas att förmedla mer information till AL om övriga byar runt omkring som kanske har en annan fungerande förening eller församling som agerar byalag eller om vi vet om andra områden som kan behöva hjälp att starta byalag om de vill. Ofta uppstår byalagen genom en gemensam händelse eller action/aktivitet I byarna, t ex Stora Herrestad med sin förbifart. 12. Övriga frågor 12 a. HSSL (Hela Sverige Ska Leva) Skåne höstmöte var 16 nov i Södra Rörum. Uppföljaren till SLUG. Det är öppet för alla landsbygdsföreningar och byalag att gå med i föreningen, det är gratis. Möte blir i Ronneby 6-9 september Fundera på vilka som kan åka dit. 12 b. Säkerhet I Nybrostrand jobbar man med säkerhet bl.a. informerar man att den fasta telefonin går från analogt till digitalt vilket innebär att vissa hemlarm inte kommer att fungera. De uppmanar även övriga byar att tänka på detta när man bl a graver in fiber till hushållen. Lösningen är att det ska läggas om till trådlöst GSM. Fungerar trots dålig mobiltäckning. Man kan sätta också in en slags mobiltelefon i befintlig larmdosa, där kan man tex ha ett kontaktkort som löper konstant. Telia har t ex en lösning. Bifogar text från FE. Fungerar ert larm? Hela vårt fasta telenät håller på att läggas om från att ha varit analogt, så ska det nu bli digitalt. Ambitionen från myndigheterna är att ljudkvaliteten inte ska bli sämre men utrymmet till ljudet ska bli mindre. Kanske blir ljudet sämre. Däremot lovar man INTE att larm kommunikationen till olika larmcentraler kommer att fungera. Därför måste ni kontrollera er larmanläggning. Fungerar den inte så måste er larmanläggningsleverantör installera en trådlös GSM förbindelse istället för nuvarande som går via det fasta telenätet. Detta finns som tillbehör till er larmanläggning. Kontakta er larmanläggningsleverantör så ordnar han det. Fiberkabelinstallation Statusen på den pågående fibernätsinstallationen är att planeringen är i gång och så fort vintern har släppt sitt grepp om oss börjar man att gräva. I Nybrostrand har vi två olika entreprenörer som erbjuder sig att leverera en fiberkabelkommunikation till din fastighet. I denna slags installation ingår både internet och TV. Ni måste själv ta initiativet mot entreprenören för att göra upp om en affär. Se på Byalagets hemsida Varför ska jag ha en fiberkabelanslutning till min fastighet? I framtiden kommer det att bli alltmer viktigt att god kommunikation till sin fastighet. Alltfler kommer att arbeta hemifrån och då är det nödvändigt med en fiberanslutning både för kapaciteten och sekretessen. För att klara av att arbeta

6 hemifrån behövs det datorn jobbar snabbt och säkert. Det är viktigt att det går att surfa på internet och få kontakt med hela världen dessutom kunna kommunicera via även om det ingår större dokument. Det ska helst även gå att ladda hem både spel, filmer och stora dokument. Det ska även gå att använda videostreaming är absolut önskvärt. För säkerhets skull vill många använda en extern server för att spara elektroniska fotos eller andra dokument som ska läggas på en back up server. Det ska också gå att telefonera med dubbelriktad bild. Att kunna ha en egen hemsida. Om mitt larmsystem medger det så går det att skicka bilder på inbrottet till larmcentralen just när det händer. I framtiden kommer det att komma förslag på ännu fler funktioner Fibernät ger större säkerhet och skydd mot angrepp mot din dator. Dessutom blir det en perfekt anslutning för alla TV-program, inga TV-antenner eller paraboler mer. 12 c. Österlen Lyser - uppföljning med marschaller från Ystad. Vi måste trycka på det till nästa år. 12 d. HW sätter upp en dropbox för dokument mm. Py skickar den kompletta namn -och kontaktuppgift-listan till HW. 13. Ärenden till nästa Samrådsmöte den 12 dec kl Fiber som infrastruktur, vi bör förbereda oss på svagt svar från AU. Byavandringar - avstämning av åtgärder, vi bör förbereda oss på svagt svar från tjänstemännen som är involverade I de olika frågorna. Charlotte Lindström representant från vattenrådet kommer och informerar om vad som gäller. Det finns en Ivan Olsson som bor i Nybrostrand? Ska han bjudas in? Österlen lyser, marschaller från Ystad.Är det möjligt I framtiden? Lättare förtäring och vin serveras. Anmälan om till 14. Nästa byalagsrådsmöte är vårt Årsmöte (alltid första mötet på kalenderåret) Nästa BLR möte den 30 jan 2012 kl Gamla Rådhuset, Stortorget i Ystad. Anmälan görs till senast Vi serverar fastlagsbulle och nån smörgås. Påminnelse till valberedningen om ev nya representanter i presidiet. Om det blir dåligt svar på våra frågor på nästa samrådsmöte så bjuder vi in dem till vårt nästa byalagsråd för att diskutera mer ingående, då ber vi dem komma väl förberedda. Det gäller framför allt frågorna kring fiber och byavandringar. 15. Mötet avslutas S-AS avslutar och tackar värdskapet för ett bra arrangemang och god mat.

7 Från: Sölveborn Sven-Anders Skickat: den 16 oktober :03 Till: Ämne: Fiberoptisk bredbandsanslutning på landsbygden Lasarettet, söndag f.m Till Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Ystads kommun: På senaste mötet med Byalagsrådet (BLR) i Ystads kommun beslutades om att göra en uppföljning av den presentation, som vår bredbandsarbetsgrupp gjorde på Kommunstyrelsens AU den 9 mars 2011 med våra perspektiv på anslutningen till fiberoptiska kabelnätet på landsbygden, varför ärendet togs upp på Samrådsmötet nu och kommunalrådet Kristina Jönsson angav att frågan skulle tas upp på KS AU för en respons på våra synpunkter. I den inledning, ouvertyr, som jag föredrog på KS AU-presentationen den 9 mars, konstaterade jag i slutklämmen att det vore förmätet av oss att lansera en färdig teknisk lösning utan vi önskade att ni nyckelpolitiker själva skulle begrunda konsekvenserna av nuvarande utbyggnadsuppdraget och vilka ingångsvärden ni själva hade i frågan. Vår önskan är att a) stimulera takten på utbyggnaden och b) att få med alla kategorier medborgare, rätt säkert samma grundinställning som ni fokvalda också har, oberoende av partifärg man kan inte lokalt eller nationellt se någon tydlig partipolitisk skiljelinje i denna fråga. Kanske man, precis som kaptenen på ett stort fartyg ibland måste göra kursjusteringar för att snabbare eller säkrare nå slutdestinationen utan att stöta på blindskär, också här behöver justera eller delvis revidera det aktuella utbyggnadsuppdraget. Då man ser beslutet i Kf 48, , att Ystad Energi AB uppdrogs att etablera ett öppet stadsnät enligt intentionerna i Kf 132, och den rapport Strategisk plan (anmärkningsvärt nog framställd av Y E AB själv, som ju var uppdragsmottagare), angavs t.ex. att högst samma nettokostnad för kopplanätet 2010 och 2011 skulle gälla som för 2009, och ny förhandling Y E AB och Ystads kommun skulle ske När man på olika möten nationellt hör om fiberkabelutbyggnaden verkar det tydligt att det i realiteten inte är något ekonomiskt riskprojekt i ett visst tidsperspektiv. I Ystads kommun är ju redan stomnät utgrävt och därmed en utmärkt förutsättning för rätt snar anslutning av slutkunder som vi anser inte ska schabblas bort. I andra kommuner i Sverige har man påpekat i enkäter och rapporter vikten av politiskt agerande för att likvärdig bredbandsuppkoppling skall kunna ske utanför tätorten som i den, och vi hoppas på politiska initiativ i frågan även i Ystad. I uppdraget enligt protokollspunkterna ovan finner vi inga tydliga direktiv om hur det ska ske och framför allt hur målinriktningen är för fiberutbyggnaden. I det erbjudande som Y E AB lanserat, har man med ett pedagogiskt tvivelaktigt förhållningssätt angivit begränsande och hindrande moment i stället för en progressiv och stimulerande attityd, genom att införa ett a) tröskelhinder med en relativt hög anslutningskostnad på 25 kkr (på högsta nivån i Sverige) och b) kräva en anslutningstäckning av fastigheter i utbyggnadsområdena på nu 37 %, i fjol angivit till 50 % och 2008 finns angivelse på 65 % - orsaken till denna sänkning av Y E AB kan man ju spekulera över. Vi önskar att man kunde locka i stället för att stoppa och Y E AB har ju också erfarit att anslutningsgraden ökar efterhand, då man väl börjar gräva för fiberoptiska kabeln. I strategiska planen anges att bredbandsanslutningen är ett infrastrukturärende, vilket hos samtliga politiker angivits som självklart, och därmed en fråga av samhällsansvarighets och ekonomisk karaktär. Samtliga politiker har i svar också angivit att det är en självklarhet att befolkningen på landsbygden skall få samma möjligheter till bredbandsanslutning som inne i tätorten. Bredbandsanslutningen är rätt säkert den viktigaste frågan i vår tid för landsbygds- och övrig utveckling och framtidens största infrastrukturfråga. Tacksam för era synpunkter och fortsatt samarbete i ärendet. Ystad , Sven-Anders Sölveborn, Ordförande i Byalagsrådet i Ystads kommun.

Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun

Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun Tid: måndag 20 oktober, 2014, kl 15.00 17.30 Plats: Nya Rådhuset, sessionssalen Närvarande: Lars-Göran Nilsson, ordförande BLR, Rögla Sven-Anders

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

VILLATOMTER. Lediga villatomter MER INFORMATION

VILLATOMTER. Lediga villatomter MER INFORMATION BYGGA & BO VILLATOMTER Lediga villatomter Källesjö Nybrostrand Köpingebro Sövestad Glemmingebro Löderup Efterfrågan på tomter är stor i Ystads kommun. Att underlätta och skapa möjligheter för bostadsbyggande

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Öppet Stadsnät i Ystad

Öppet Stadsnät i Ystad Öppet Stadsnät i Ystad - Anslutningar på Landsbygden - Dags för 100 år med glasfiber till fastigheten efter 100 år med koppartrådar?! 2011-03-07 Nybrostrand Pär Strand, Ystad Energi Sören Hellqvist, OpenNet

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Protokoll fört vid Glemminge byalags styrelsemöte 2009-08-11

Protokoll fört vid Glemminge byalags styrelsemöte 2009-08-11 1 Protokoll fört vid Glemminge byalags styrelsemöte 2009-08-11 Närvarande: Bo Björkman Anders Larson Gerd Löfquist Jasenka Mauzer Åkerlund Anna Nilsson 1. Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet och

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Fiberbredband. Västra Husby byalag informerar. Hylingegården 19/4 2012. Kortat version för hemsidan

Fiberbredband. Västra Husby byalag informerar. Hylingegården 19/4 2012. Kortat version för hemsidan Fiberbredband Västra Husby byalag informerar Hylingegården 19/4 2012 Kortat version för hemsidan Denna presentation innehåller en del av informationen som gavs den 19/4 i Hylingegården. Har ni frågor om

Läs mer

Ungdomsfullmäktige 2013/2014

Ungdomsfullmäktige 2013/2014 Ungdomsfullmäktige 2013/2014 4 mars 2014 Knutssalen, Gamla Rådhuset I samband med att Ystads kommun nya hemsida startade har också Ungdomsfullmäktiges sida fått ny plats och nytt utseende. Inspirationen

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Informationsmöte om Bredband med fiberoptik. Stavsjö 2 oktober 2011

Informationsmöte om Bredband med fiberoptik. Stavsjö 2 oktober 2011 Informationsmöte om Bredband med fiberoptik Stavsjö 2 oktober 2011 Bredband i Stavsjö 2012? Bredbandsutvecklingen i Södermanland och vad händer för dem som inte är med? Jacqueline Hellsten, verksamhetsledare,

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Torsvi www.torsvifiber.se Nu pågår förberedelser för utbyggnad av fiber i Torsvi. Just nu inventerar vi vilka som vill

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Medlemsmöte 2012-10-28

Medlemsmöte 2012-10-28 Medlemsmöte 2012-10-28 Dagordning 1 Val av mötesordförande. 2 Val av sekreterare och justeringsmän. 3 Dagordningens godkännande. 4 Lägesrapport. 5 Presentation av kanalisationsförslag. 6 Övriga ärenden.

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Framtidens nät, öppet för alla Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Äntligen en Öppen Fiber-anslutning för villan! När du väljer att skaffa Öppen Fiber från

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Munkedals kommun. till 99 % landsbygd

Munkedals kommun. till 99 % landsbygd Munkedals kommun till 99 % landsbygd 2 Lång tradition av landsbygdsarbete Landsbygdsprogram sedan 1994 9 lokala utvecklingsgrupper Fadderpolitiker Landsbygdsråd Landsbygdsutvecklare Överlevt fem olika

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Vår ref: Susann Gustafson Turist- och landsbygdsutvecklare Datum: 2013-10-29 Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Tid: torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00 Plats: Nittorps ishall, Nittorp Närvarande:

Läs mer

Mieådalens fibernät. www.mieadalen.net info@mieadalen.net

Mieådalens fibernät. www.mieadalen.net info@mieadalen.net Mieådalens fibernät www.mieadalen.net info@mieadalen.net Hur jobbar vi (idag)? Interimsgrupp (Styrelse) Alf Håkansson Birgit Politt Carl-Erik Boberg Fredrick Wickström Håkan Nilsson Jan-Erik Olsson Mattias

Läs mer

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW)

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW) PROTOKOLL Sammanträde: Datum och plats: Deltagare: Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelse nr 5 2013/14 Den 24 oktober 2013, Förbundskansliet Christer Englund, ordförande (CE) Jonas Bergqvist (JB) Peter

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 4 mars 2015 HiQ Göteborg, rum Turkos UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till Munkedals kommun till 99 % landsbygd 2 Lång tradition av landsbygdsarbete Landsbygdsprogram sedan 1994 9 lokala utvecklingsgrupper Fadderpolitiker Landsbygdsråd Landsbygdsutvecklare Överlevt fem olika

Läs mer

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit Samfälligheten Seraljen Projektgruppen Från Seraljen Imran Bukhari (191) Babis Karassavas (115) Leif Warbrandt (101) Från Ownit Kjell Lindqvist (Telenor Sverige)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Hålanda bygdegård, Hålanda. Ordförande Boel Holgersson 1:a vice ordförande Mariam Hagberg 2:a vice ordförande Wimar Sundeén Sundeen

Hålanda bygdegård, Hålanda. Ordförande Boel Holgersson 1:a vice ordförande Mariam Hagberg 2:a vice ordförande Wimar Sundeén Sundeen MINNESANTECKNINGAR 1(5 ) Ortsutvecklingsmöte i Hålanda Datum och tid: Onsdagen den 25 april 2012, klockan 19:00 Plats: Närvarande: Presidium Sekreterare Inbjudna Hålanda bygdegård, Hålanda Ordförande Boel

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer