OMVÄND SKATTSKYLDIGHET INOM BYGGSEKTORN - FÖRTECKNING ÖVER BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMVÄND SKATTSKYLDIGHET INOM BYGGSEKTORN - FÖRTECKNING ÖVER BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTJÄNSTER"

Transkript

1 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET INOM BYGGSEKTORN - FÖRTECKNING ÖVER BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTJÄNSTER Uppdaterad

2 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn förteckning över bygg- och anläggningstjänster Förteckningen tar upp tjänster med anknytning till byggsektorn. Den innehåller tjänster som enligt Skatteverkets uppfattning är bygg- och anläggningstjänster och därför omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet och tjänster som inte omfattas av reglerna. Byggstädning och uthyrning av arbetskraft tas inte upp i förteckningen. Dessa tjänster kan du i stället läsa mer om nedan. För att omvänd skattskyldighet ska gälla måste flera villkor vara uppfyllda. Du kan läsa mer om villkoren för den omvända skattskyldigheten inom byggsektorn nedan. Obs! Förteckningen är inte fullständig utan uppdateras kontinuerligt efter behov. Alla ändringar som görs i förteckningen kommer att noteras sist i denna PDF-fil. När gäller omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn? Sedan den 1 juli 2007 finns regler om omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet gäller om samtliga av fölnde villkor är uppfyllda: En näringsidkare säljer en tjänst som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet. Köparen gör något av fölnde: i sin verksamhet mer än tillfälligt säljer tjänster som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet eller säljer tjänsten vidare till en annan näringsidkare som i sin verksamhet säljer tjänster som omfattas av reglerna. Läs mer under länken Vem ska vara köpare?. (Denna länk återfinns inte i den här PDF-filen) Tjänsten är omsatt i Sverige. Se vidare länken Omsatta i Sverige. (Denna länk återfinns inte i den här PDF-filen) Omfattas av reglerna gör fölnde tjänster när de utförs på en fastighet eller i en anläggning eller byggnad: o mark- och grundarbeten o bygg- och anläggningsarbeten o bygginstallationer o slutbehandling av byggnader o uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare (i fortsättningen bygg- och anläggningstjänster )

3 byggstädning uthyrning av arbetskraft för bygg- och anläggningstjänster eller byggstädning. Bygg- och anläggningstjänster ska gälla arbete på en fastighet För att en tjänst ska anses vara en bygg- och anläggningstjänst vid tillämpningen av reglerna om omvänd skattskyldighet måste den innebära arbete på en fastighet. En montering eller installation av en vara är en bygg- och anläggningstjänst under förutsättning att varan genom den utförda tjänsten blir fastighet enligt mervärdesskattelagen (ML). Reparation eller en vara som är fastighet enligt ML är också en bygg- och anläggningstjänst. Omvänd skattskyldighet ska inte användas om det som installeras, monteras eller repareras blir eller är ett s.k. industritillbehör. Mer information om vad som är fastighet enligt ML hittar du på sidan om Byggverksamhet. (Denna länk återfinns inte i den här PDF-filen) En tjänst som enligt förteckningen omfattas av reglerna gör alltså inte det om den gäller något annat än en fastighet, t.ex. ett fartyg, en bil, en entreprenadmaskin eller en tillfällig manskapsbod. Vara eller tjänst? Omvänd skattskyldighet gäller inte vid försäljning av varor. Varuleveranser finns därför inte med i förteckningen. Inom byggsektorn är det vanligt att ett uppdrag innehåller flera olika delar. Även varuleveranser kan ingå i uppdraget. Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett uppdrag gäller en varuleverans eller att utföra en tjänst. Högsta förvaltningsdomstolen har sagt att ett uppdrag som gäller en byggentreprenad eller ett åtagande som är ett led i en byggentreprenad ska anses som en tjänst om det inte uteslutande, eller så gott som uteslutande, gäller varuleveranser (RÅ 2010 ref. 50 I och II). Läs mer i Skatteverkets Handledning för mervärdesskatt 2011, Del II s Flera olika tjänster och varor eller en enda huvudsaklig tjänst? Ett uppdrag som gäller flera olika tjänster, eller både varor och tjänster, ska ofta ses som en enda huvudsaklig tjänst (t.ex. en byggnads- eller anläggningsentreprenad). Övriga tjänster och varor är i så fall underordnade denna tjänst. Om omvänd skattskyldighet ska gälla för den huvudsakliga tjänsten ska det gälla för momsen på hela uppdraget. Det innebär att omvänd skattskyldighet kan gälla för momsen på varor och tjänster som normalt inte omfattas av reglerna, när de är underordnade led till en bygg- eller anläggningstjänst. De tjänster som tagits upp i förteckningen förutsätts vara antingen fristående tjänster eller den huvudsakliga tjänsten i ett uppdrag som innehåller flera delar. Byggstädning och uthyrning av arbetskraft Byggstädningstjänster omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. Byggstädning innebär att städa en nybyggd eller nyrenoverad byggnad före inflyttning s.k. slutstädning. Begreppet byggstädning kan även gälla löpande städning av en sådan byggnad under byggtiden. En tjänst som huvudsakligen innebär att samla in och forsla bort byggavfall är dock inte en byggstädningstjänst enligt reglerna. Se vidare Skatteverkets ställningstagande med dnr /111, avsnitt 4.16, och ställningstagande med dnr /111, avsnitt 4.9.

4 Att hyra ut arbetskraft för att utföra bygg- och anläggningstjänster eller byggstädning omfattas också av reglerna för omvänd skattskyldighet. Att hyra ut en person, t.ex. en snickare, till en kund under en angiven period ska normalt ses som en enda tjänst som inte ska delas upp. Det gäller även om snickaren ska utföra flera olika tjänster av vilka bara en del omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet. Om den uthyrda personen till största delen förväntas utföra tjänster som omfattas av reglerna, och kunden är ett byggföretag, ska omvänd skattskyldighet gälla. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande med dnr /111, avsnitt 4.12, och ställningstagande med dnr /111, avsnitt Söktips: Klicka på kikaren till vänster och fyll sedan i vad du söker eller använd sökfunktionen i verktygsraden som du hittar ovanför förteckningen och klicka dig genom förteckningen. Tjänst omfattas av reglerna Kommentar A Akustikisolering Omfattas under förutsättning att det innefattar arbete på byggnad eller anläggning. Ändrat Akvedukter, anläggning av, reparation och underhåll Anläggningsmaskiner med förare, uthyrning av Annonspelare, uppförande, Antenner, installation, Apparatskåp, montage, Arkitekttjänster Asfaltering Asfaltsfräsning kan omfattas Omfattas under förutsättning att uthyrningen sker för arbete som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet. ställningstagande från , dnr

5 Avfall, insamling och bortforsling av Avfuktning av byggnader Kan t.ex. avse avfuktning i samband med ny-, till- och ombyggnation, avfuktning vid vattenskador och torkningsarbeten vid fukt- och vattenskador. Avloppsledningar, installation, Avloppssystemarbeten, rördragning, reparation och underhåll Avvattningssystem, installation av B Badrum, rör- och sanitetsarbeten i Avser avledning av vatten från t.ex. tak och mark med t.ex. hängrännor, stuprör, markrännor och brunnar. Badrumsrenovering Avser t.ex. golv- och väggbeläggningsarbeten samt röroch sanitetsarbeten. Balkonger, inglasning, Banarbeten, spårläggning för järnväg och tunnelbana Bankfack, montering, Behållare, för uppvärmning av fastigheter, installation, Belysningssystem, installation, Bensinpumpar, montering, reparation, underhåll och demontering av Bergsprängning, utom för råpetroleum- och naturgasutvinning Avser t.ex. ackumulatortankar och pelletsbehållare. Avser t.ex. belysningssystem för flygfält, hamnar, järnvägar eller vägar.

6 Bergvärme, borrning för Betong, leverans från roterbil med ränna eller genom pumpning Betonggolv, betongplattor, Betongpump, uthyrning av Bevattningssystem, anläggning, Avser olika sätt att leverera betong som enligt Skatteverkets uppfattning är en leverans av vara. Bilning Avser t.ex. rivning av betonggolv, borttagande av klinkerbeklädnad eller upptagande av kanal i betonggolv eller vägg. Borrning i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning Branddörrar, installation, Braskaminer, installation, Bredband, installation, Broar, uppförande, reparation och Brunnsborrning, -grävning Bryggor, uppförande, Brännare, installation/montering, Bullerskydd, montering, Avser både installationer m.m. i byggnad och kabeldragning utomhus. Avser t.ex. bad- och båtbryggor. Avser t.ex. pellets- och oljebrännare.

7 Bunkeranläggning, byggande, Buskröjning Omfattas inte av den omvända skattskyldigheten oavsett om det sker i samband med trädgårdsskötsel eller avser buskröjning vid vägar järnvägar eller liknande. Busskurer, uppförande, Byggelement, montering av Bygghissar, montering, reparation och underhåll samt demontering eller uthyrning av Byggkonsulttjänster Avser t.ex. byggprojektering, byggprojektledning, byggproduktionsledning, entreprenadbesiktning. Byggkran, montering, demontering eller uthyrning utan förare av Byggnadsmaskiner med förare, uthyrning av Byggnadsreparationer Byggnadssmide, arbeten på byggplats Byggnadsstommar och husfasader, montering, Byggnadsställningar, montering, demontering eller uthyrning av Byggnadstillbehör, montering, Byggnadstillbehör, renovering/lackering av kan omfattas Omfattas om uthyrningen sker för arbete som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet. ställningstagande från , dnr ställningstagande från , dnr Avser t.ex. köksluckor, fönster, dörrar m.m.

8 tillbehör som ska återinstalleras Byggplatsdränering Ja Omfattas under förutsättning att det innefattar arbete på fastighet. Se även Dräneringspumpar, uthyrning av. Byggstaket, uthyrning inkl. uppställning/nedmontering C Centraldammsugare, Centralvärme, installation, Cykelbanor, anläggning av D Dammbyggande Datorledningar, installation ställningstagande från , dnr Dikesgrävning Dikning Dräneringsarbeten, ej som stödtjänst till utvinning eller brytning Dräneringsarbeten, stödtjänst till utvinning eller brytning Dräneringspumpar, uthyrning av Om leverantören i samband med uthyrningen även hjälper kunden med t.ex. behovsanalys, montering och nedmontering av utrustningen kan dessa tjänster anses ingå i uthyrningstjänsten. Reglerna om omvänd skattskyldighet gäller då inte för någon del av tillhandahållandet. Mer information om uthyrning av utrustning hittar du i Skatteverkets ställningstagande från , dnr

9 Dumpers, uthyrning av, med förare Dörrar, installation, reparation och Dörrar, öppning av låsta Dörrtrycken, installation/montering, E Elarbeten, elinstallation Elcentraler för tillfälligt bruk, uthyrning av Elmätare, installation Elskåp, montage, reparation och Elverk för tillfälligt bruk, uthyrning av Entreprenadmaskiner med förare, uthyrning av kan omfattas kan omfattas Omfattas under förutsättning att uthyrningen sker för arbete som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet. Se även Transport av jordmassor med dumper på byggområde. Mer information hittar du i Skatteverkets ställningstagande från , dnr Om leverantören i samband med uthyrningen även hjälper kunden med t.ex. behovsanalys, projektering och montering och nedmontering av utrustningen kan dessa tjänster anses ingå i uthyrningstjänsten. Reglerna om omvänd skattskyldighet gäller då inte för någon del av tillhandahållandet. ställningstagande från , dnr Om leverantören i samband med uthyrningen även hjälper kunden med t.ex. projektering och montering och nedmontering av utrustningen kan dessa tjänster anses ingå i uthyrningstjänsten. Reglerna om omvänd skattskyldighet gäller då inte för någon del av tillhandahållandet. ställningstagande från , dnr Omfattas om uthyrningen sker för arbete som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet. ställningstagande från , dnr

10 F Fasadrenovering Fast inredning, montering av Avser t.ex. köksluckor, bänkskivor, trappräcken, beslag m.m. Fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer Film, installation på glas i byggnad Fjärrkyla, ledningsdragning Fjärrkyla, utrustning för, ställningstagande från , dnr Avser installation av skyddsfilm, solfilm eller säkerhetsfilm. Gäller även om glaset har nedmonterats för att återinstalleras efter arbetet. Fjärrvärme, ledningsdragning ställningstagande från , dnr Fjärrvärme, utrustning för, Fjärrvärmekraftverk, arbete på utrustning i Flygfält, anläggning av Fönster, fönsterkarmar, Fönsterlås, installation, montering och reparation av G Gasledningar, installation, Gäller under förutsättning att utrustningen tillhör en byggnad som är skräddarsydd. Se mer information nedan under Industritillbehör. Gäller även om fönster m.m. har nedmonterats för att återinstalleras efter arbetet. Observera dock vad som sägs om industritillbehör i inledningen. Gasledningsdragning Observera dock vad som sägs om industritillbehör i inledningen.

11 Gasmätare, installation, Gatubyggande Glas, montering, reparation och Glasmästeriarbeten på byggnad Golvbeklädnad, installation, Golvvärme, installation, Grindar i tillfälliga byggstaket, uthyrning av inkl montering/nedmontering Grindar, montering och reparation av Gräsklippning Grävmaskiner med förare, uthyrning av Grönytor, plantering och skötsel av Gångbanor, anläggning av Gödselbrunnar, installation, H Hamnbyggande Hissar, installation, reparation och Husfasader, uppförande, montering/installation av kan omfattas Avser t.ex. trä, keramikplattor (kakel, klinker, mosaik), natursten, linoleum, textil och laminatgolv. ställningstagande från , dnr Omfattas inte om det är ett tillfälligt byggstaket. Omfattas om uthyrningen sker för arbete som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet. ställningstagande från , dnr Avser t.ex. plantering och skötsel för att skapa, sköta och omdesigna parker, trädgårdar och andra grönytor. Gäller dock inte bygghissar. Husfasader, arbeten på Kan avse t.ex. putsning, glasning, murning, målning,

12 ornamentering och renovering. Husflyttning ställningstagande från , dnr /111. Husgrunder, montering, gjutning, murning och förstärkning av Husreparationer ställningstagande från , dnr Husrivning Håltagning Avser t.ex. betongborrning eller diamantsågning i byggnad eller anläggning. I Idrottsanläggningar, anläggning av Impregnering av husgrunder, vägar, tak etc. Industribyggnad, uppförande av Industritillbehör, installation, montering, reparation och Omfattar även utomhusanläggningar som t.ex. golfbanor. Observera att detta inte gäller om tillbehören tillhör en skräddarsydd industribyggnad. Handledning för mervärdesskatt, avsnitt i MHL 2011 (Del II s. 740). Inhägnader, byggande av Gäller inte uthyrning och montering av byggstaket. Inmontering och installation av byggnadsdelar Innertaksmontage Isolering, bygg- och teknisk isolering, installation och borttagning av Avser t.ex. dörrar, fönster, karmar, inredningar i kök och lager, förråd, kontor samt väggar, yttertak, innertak, golv, trappor, skorstenar, schakt och kanaler, m.m. Avser t.ex. isolering mot värme, kyla, ljud och brandtätning. Isolering kan t.ex. ske med växtfiber, mineral eller oljebaserat material i form av t.ex. lösull, skivor, rörskål eller isoleringsmattor. Dessa kan installeras i eller på mark, väggar, tak, rör, ventilation, fogar och genomföringar. Även borttagning av

13 isoleringen omfattas av reglerna. J Jord, förorenad, borttagande av Jord, inkapsling av Jordankare, installation Jordborrning, markundersökning, bygg och anläggningsverksamhet Jordlager, borttagande av Jordlager, borttagande för mineralutvinning Jordlager, borttagande för utvinning av sten och grus Järnvägar, byggande, K Kabel- och rörarbete i gata och mark Kabel-TV, installation för Kablar för tillfälligt bruk, uthyrning inklusive montering/nedmontering Kaj, byggande, reparation och Kakelugn, byggande, Gäller inte snöröjning, halkbekämpning och liknande. Avser t.ex. kablar och rör för el, telekommunikation, värme, kyla, vatten och avlopp. Om leverantören i samband med uthyrningen även hjälper kunden med t.ex. behovsanalys, projektering och montering och nedmontering av utrustningen kan dessa tjänster anses ingå i uthyrningstjänsten. Reglerna om omvänd skattskyldighet gäller då inte för någon del av tillhandahållandet. ställningstagande från , dnr Gäller inte snöröjning, halkbekämpning och liknande. Kanaler, anläggning av Avser t.ex. kanaler för bevattning eller kanaler för

14 transport. Kloakledningsarbete Kodlås, installation och reparation av Konstglas, inmontering av Kranar med förare, uthyrning av Krossning av stenblock till mindre bitar Kyl- och frysutrustning, Kylanläggningar, installation, Kök, installation av Köksinredning, montering av kan omfattas Tjänster som enbart avser programmering av nya behörighetskort, koder eller tider i befintliga lås- eller larmanläggningar omfattas inte av den omvända skattskyldigheten. ställningstagande från , dnr Omfattas om uthyrningen sker för lyftarbeten som utförs i samband med byggnation eller i samband med rivning av en byggnad eller anläggning. Se ytterligare information om lyftarbeten nedan under Lyftarbeten. Mer information om uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner hittar du i Skatteverkets ställningstagande från , dnr Observera dock vad som sägs om industritillbehör i inledningen. L Landsvägstransporter Observera att omvänd skattskyldighet kan gälla för landsvägstransporter när de ingår som ett underordnat led till en bygg- eller anläggningstjänst. Läs mer om detta i den inledande texten. Larm i byggnad eller anläggning, installation/montering, Avser t.ex. brandlarm och inbrottslarm. Tjänster som enbart avser programmering av nya behörighetskort, koder eller tider i befintliga lås- eller larmanläggningar omfattas inte av den omvända skattskyldigheten.

15 ställningstagande från , dnr Lastning av gods ställningstagande från , dnr /111. Liftar, uthyrning med förare Linbanor, uppförande, Linjebyggande, el- och tele Ljusanläggningar, montering och reparation av Ljusskyltar, uppsättning och reparation av kan omfattas Omfattas om uthyrningen sker för arbete som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet. Mer information om uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner hittar du i Skatteverkets ställningstagande från , dnr Avser ljusskyltar med t.ex. neonbelysning, lysrör eller glödlampor. Lossning av gods ställningstagande från , dnr /111. Luftkonditionering, Lyftarbeten Lås, installation/inmontering och reparation av kan omfattas Omfattas om lyftarbetena utförs i samband med byggnation eller i samband med rivning av en byggnad eller anläggning. Gäller även om arbetena utförs med något annat än en byggkran eller en lyftkran, exempelvis en helikopter. ställningstagande från , dnr /111. Tjänster som enbart avser programmering av nya behörighetskort, koder eller tider i befintliga lås- eller larmanläggningar omfattas inte av den omvända skattskyldigheten. ställningstagande från , dnr

16 Låscylindrar, installation/montering och reparation av Låshus, installation/montering och reparation av ställningstagande från , dnr ställningstagande från , dnr Läktning Avser t.ex. montering av bärläkt eller ströläkt för takbeklädnad eller annan läkt för väggbeklädnad. M Manskapsbodar, uthyrning av ställningstagande från , dnr Markanläggningsarbeten Markarbeten, grävning och schaktning Markiser, installation och reparation av Markundersökning, provborrning, för att se om marken är förorenad Markundersökningar, byggoch anläggning Markundersökningar, geofysiska och geologiska för bygg- och anläggning Metallkonstruktioner för byggnad eller anläggning, uppförande, montering, reparation och underhåll Metallkonstruktioner, svetsoch montagearbeten på byggplats Mobila kontor, uthyrning av Montering av siloanläggningar Monteringsfärdiga hus,

17 uppförande av Muddringsarbeten Murning, putsning Kan avse t.ex. kakelugnar, öppna spisar, skorstenar, fasader, grunder, stödmurar. Måleriarbeten, på och i byggnader och anläggningar Avser även brandskyddsmålning, rostskyddsmålning, epoxymålning, dekorationsmålning. Omfattar även lackering och sprutmålning samt uppsättning av tapeter. Målning av vägmarkeringar Avser t.ex. linjering av vägar och parkeringsplatser och målning av annan information på vägbanor. N Nybyggnation av hus Nätverksinstallation, datanät och telenät O Oljeeldningsaggregat, Ombyggnad av hus eller annan byggnad, anläggning, eller tillbehör till mark, byggnad eller anläggning Ornament, montering och framställning av P Parabol, installation Innefattar även broar, tunnlar, vägar, järnvägar, hamnar, kajer, dammar, kanaler, bevattningssystem, etc. Avser montering eller framställning på plats av dekorativa inslag i byggnad. Kan t.ex. avse stuckatur, fris eller relief. Parker, anläggning av Gäller inte skötsel av parker och andra grönområden. Parkeringsplatser, anläggning av Parkeringssystem, montering, Plattläggning Avser läggning av plattor av betong, keramiska material, natursten och marktegel utomhus t.ex. i trädgårdar, parkanläggningar, garageuppfarter m.m. Se

18 även under Golvbeklädnad. Plattsättning Avser sättning av betongplattor och plattor av keramiska material, natursten och marktegel utomhus t.ex. i trädgårdar, parkanläggningar, garageuppfarter m.m. Se även under Golvbeklädnad. Plåtslageriarbeten på byggnad eller anläggning Portar, installation, reparation och Portautomatik, installation, Porttelefoner, installation, Programmering av t.ex. behörighetskort, koder, tider till lås eller larm Projektledning Provborrning, i byggnadsentreprenad Provtagning i samband med byggnads- och anläggningsarbeten ställningstagande från , dnr Provtryckning av rör och murstockar Avser kvalitetskontroll, besiktning av t.ex. rör för tappvatten- och värmesystem, kyl- och frysanläggning och skorsten. Putsning Avser t.ex. putsning av fasader, socklar eller väggar inomhus med cement eller gips. Pålning R Radon, mätning av Reglersystem för centralvärme, Rengöring av uppvärmningsoch ventilationskanaler

19 Renovering/lackering av byggnadstillbehör som ska återinstalleras Renovering/reparation av byggnad, anläggning eller tillbehör till mark, byggnad eller anläggning Kan avse t.ex. fönster, dörrar, köksluckor. Innefattar även broar, tunnlar, vägar, järnvägar, hamnar, kajer, dammar, kanaler, bevattningssystem etc. Revetering av hus Avser putsning av trähus eller väggar och tak av trä. Ett annat ord för revetering är rappning. Rivning/demontering av byggnad, anläggning eller tillbehör till mark, byggnad eller anläggning Rulltrappor, montering, Röjning av sly Rörledningar, installation, Rörsystem, uppförande, Rörtryckning = rörläggning med hydraulik S Saltning av vägar och landningsbanor Sandning av vägar och landningsbanor Sanering av ol på förorenad jord Sanitetsinstallationer Schaktarbeten Schaktmaskiner med förare, uthyrning av kan omfattas Avser även broar, tunnlar, vägar, järnvägar, hamnar, kajer, dammar, kanaler, bevattningssystem etc. Avser rörsystem för t.ex. gas, vätskor, spannmål och andra torrprodukter, avfall (sopsug). Observera att industritillbehör inte omfattas. Avser schaktfri teknik för rör- och ledningsdragning och metod för tunnelbyggande. Omfattas om uthyrningen sker för arbete som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet.

20 ställningstagande från , dnr Schaktsänkning Signalsystem, installation, Simbassänger, (swimmingpooler,) anläggning av, Skidliftar, anläggning, Avser t.ex. signalsystem för flygfält, hamnar, järnväg och vägar. Skogsavverkning Skorstensmurning Skyddsdikning Skyltar, uppsättning av Kan exempelvis avse trafikskyltar. ställningstagande från , dnr Slussar, anläggning, reparation och Snickeriarbeten på byggnad eller anläggning Snöplogning av vägar, landningsbanor m.m. Snöröjning Gäller all form av snöröjning, t.ex. på vägar, landningsbanor och järnvägar. Snöskottning av tak Borttagning av is, t.ex. istappar, omfattas inte heller av reglerna. Solfångare, installation,

21 Sotning Spacklingsarbeten Avser olika former av spacklingsarbeten som t.ex. flytspackling och bredspackling. Spontning, ej tillfällig Avser stödkonstruktion eller konstruktion för torrläggning, kan bestå av t.ex. stål, betong eller trä. Sprinkleranläggningar, Sprängning av hus och byggnader i samband med rivning Sprängning för råpetroleumoch naturgasutvinning Sprängning för utvinning av sten och grus Sprängningsarbeten för markoch grundarbeten Spårläggning för järnväg, tunnelbana och spårvagn Spårunderhåll Gäller inte snöröjning och halkbekämpning. Staket, byggande av Gäller dock ej byggstaket. Se under Byggstaket för mer information. Stenläggning Stensättning Stomelement, installation/montering och reparation av Strålkastare, uthyrning av Om leverantören i samband med uthyrningen även hjälper kunden med t.ex. behovsanalys, projektering och montering och nedmontering av utrustningen kan dessa tjänster anses ingå i uthyrningstjänsten. Reglerna om omvänd skattskyldighet gäller då inte för någon del av tillhandahållandet.

22 ställningstagande från , dnr Stuckatörsarbeten Styr- och reglerutrustning, Observera dock vad som sägs om industritillbehör i inledningen. ställningstagande från , dnr Stängselmontering Gäller inte montering av byggstaket och andra tillfälliga stängsel. Se under Byggstaket för mer information. Svetsarbeten i/på byggnad eller anläggning Säkerhetsdörrar, installation, T Takarbeten Avser t.ex. takpappläggning, läktning och annan taktäckning. Gäller även reparation, renovering och tak. Takstommar, installation av Tapetseringsarbeten Avser endast tapetsering av fast inredning. Se även under Måleriarbeten. Teleledningar, installation, Torrsugning Avser insamling (med torrsug) och bortforsling av avfall i samband med t.ex. en renovering. Torvbrytning Trafiksignaler, installation, uppsättning, reparation och Transport av jordmassor med dumper på byggområde

23 Transport av jordmassor med lastbil på byggområde Trucktransporter på vägbygge Trädbeskärning Trädgårdsanläggning Notera dock att trädgårdsskötsel inte omfattas av reglerna. Trädgårdsskötsel Tunnelbyggande Täckdikning U Undertaksmontage Utdikning Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskin med förare Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner utan förare Uthyrning av byggkran med förare V Varmvattenberedare, kan omfattas kan omfattas Omfattas om uthyrningen sker för arbete som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet. ställningstagande från , dnr Omfattas om uthyrningen sker för lyftarbeten som utförs i samband med byggnation eller i samband med rivning av en byggnad eller anläggning. ställningstagande från , dnr

24 Vattenleder, byggande av Vattenledningar, installation, Vattenmätare, installation, Vattentätningsarbeten Ventilationsanläggningar, Ventilationssystem, injustering av luftflödet Verandor, byggande och renovering/reparation av Viadukter, uppförande av Avser även anläggningar för luftkonditionering (komfortkyla). Vibrationsisolering Avser t.ex. montering och installation av stålfjäderkonstruktioner, gummiisolatorer och vibrationsisolerande hängare, stegljuds- och ballastmattor. Vindkraftverk, uppförande, Vindskydd, uppförande av VVS, värme, vatten och sanitet, installationsarbeten, reparation och underhåll Vägar, anläggande av, Gäller inte snöröjning, halkbekämpning och liknande. Vägar, vattning av Väggbeklädnad, installation, reparation och underhåll Avser t.ex. panel, keramikplattor (kakel, klinker, mosaik), natursten, tegel, puts och tapet. Väghyvling Gäller dock inte snöplogning.

25 Vägräcken, uppsättning, Värmeaggregat, uthyrning av Om leverantören i samband med uthyrningen även hjälper kunden med t.ex. behovsanalys, projektering och montering och nedmontering av utrustningen kan dessa tjänster anses ingå i uthyrningstjänsten. Reglerna om omvänd skattskyldighet gäller då inte för någon del av tillhandahållandet. ställningstagande från , dnr Värmeanläggning, montering Värmepannor, installation, Värmepumpar, installation, Värmesystem, anläggning, Växthus, uppförande av, Y Ytbehandling, byggnader och anläggningar Å Åskledare, installation, Ä Ö Öppna spisar, murning av, Avser t.ex. vattenavvisande behandling, rost-, klotter-, och brandskyddsbehandling och annan behandling för att förebygga uppkomsten av alger, svamp och mögel. Kan även avse tillbehör som spjäll, fläktanordningar, m.m.

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009 1 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 2. SYSTEMET MED OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 4 3. SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 6 4. SÄLJARENS

Läs mer

Primära tjänster Kategori nr Ämne CPV-referensnummer 1 Underhålls- och reparationstjänster

Primära tjänster Kategori nr Ämne CPV-referensnummer 1 Underhålls- och reparationstjänster 40 1531/2011 Primära tjänster Kategori nr Ämne CPV-referensnummer 1 Underhålls- och reparationstjänster Bilaga A 50000000-5, från 50100000-6 till 50884000-5 (utom 50310000-1 till 50324200-4 och 50116510-9,

Läs mer

Exempel på ROT-arbete Skatteverket

Exempel på ROT-arbete Skatteverket Page 1 of 12 Exempel på rotarbete Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

Läs mer

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion. 01 ROT och RUT-avdraget är förmånligt men det är inte alla åtgärder som avdrag. Vi hjälper dig att räta ut frågetecknen. Vi har listat från A till Ö på vad som avdrag och vilka jobb som inte gör det. Viktigt

Läs mer

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

ROT-avdrag. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva tillvägagångssättet för ROT-avdraget enligt den så kallade Fakturamodellen.

ROT-avdrag. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva tillvägagångssättet för ROT-avdraget enligt den så kallade Fakturamodellen. Klerebo 570 01 RÖRVIK ROT-avdrag Bakgrund Regeringen har beslutat att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 Dec 2008. Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Syfte

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP Den här vägledningen från Naturvårdsverket ger råd om lämpliga tillvägagångssätt för den enligt föreskrifterna

Läs mer

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning 115 97 Stockholm 591d9e8a-cc07-4af4-963a-e914d47a7ebe Gemensamhetsanläggning Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Uppfattningar om den omvända skattskyldigheten för byggbranschen och dess konsekvenser

Uppfattningar om den omvända skattskyldigheten för byggbranschen och dess konsekvenser Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Annika Arvidsson Marina Molin Camilla Thorp Uppfattningar om den omvända skattskyldigheten för byggbranschen och dess konsekvenser C-uppsats Termin: Höstterminen

Läs mer

VillaHem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

VillaHem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 VillaHem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Home Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor VILLKOR F 1:5 Fastighetsförsäkring Allmänna villkor Fastighetens grundförsäkring Översiktlig beskrivning i korthet: Försäkrad egendom Byggnad Markanläggningar Fastighetsinventarier Kontorsinventarier

Läs mer

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor september 2015

Försäkringsvillkor september 2015 VILLA- FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor september 2015 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01 Grundvillkor för BIV försäkring GRT30:2 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan

Läs mer

Villa 2012. Gäller från 2012-01-01

Villa 2012. Gäller från 2012-01-01 Villaförsäkring Villa 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE

Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE DIARIENUMMER XXX-XXXX/XXXX 2008-XX-XX GÅ IN UNDER VISA SIDHUVUD OCH SIDFOT FÖR ATT ÄNDRA DENNA TEXT Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE INNEHÅLL

Läs mer

Fritidshus. försäkringsvillkor 1 maj 2011

Fritidshus. försäkringsvillkor 1 maj 2011 Fritidshus försäkringsvillkor 1 maj 2011 Holiday home Här har vi samlat allt som vår fritidshusförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Försäkringsvillkor september 2015

Försäkringsvillkor september 2015 FRITIDSHUS Försäkringsvillkor september 2015 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller

Läs mer

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 FÖRSÄKRINGSVILLKOR MODERNA FÖRSÄKRINGAR...1 SAMMANFATTNING...4

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2012-01-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2012-01-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2012-01-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer