Samlingsdokument över Skatteverkets yttrande beträffande reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlingsdokument över Skatteverkets yttrande beträffande reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn."

Transkript

1

2 Samlingsdokument över Skatteverkets yttrande beträffande reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. Inledning I detta dokument har sammanställts det material Skatteverket publicerat gällande reglerna om omvänd skattskyldighet fram till den 6 mars Dokumentet har upprättats av Storföretagsskattekontoret för att spridas bland företag och övriga som haft mycket frågor kring de aktuella bestämmelserna. Dokumentet är ingen officiell Skatteverkspublikation och återfinns därmed inte på Skatteverkets hemsida eller i papperstryck för beställning. Dokumentet är tänkt att användas som ett E-dokument där avsikten är att ge en översikt över Skatteverkets tolkning av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Dokument innehåller alltså inga ändringar eller andra ställningstagande än sådant som publicerats tidigare. Var vänliga och observera att dokumentet är uppdaterat till och med den 6 mars Ställningstagande publicerade efter detta datum hittar ni på Skatteverkets hemsida under rubriken rättsinformation. Bakgrund Efter införandet av bestämmelserna den 1 juli 2007 framkom att det förelåg flera tolkningsproblem avseende de nya bestämmelserna. Skatteverket har löpande under hösten 2007 publicerat ett flertal skrivelser där det redogjorts för Skatteverkets tolkning. Genom prop. 2007/08:25 har den direkta kopplingen till gällande SNI tagits bort. Denna ändring gäller fr.o.m En direkt följd av ändringen den 1 januari 2008 är att vissa av Skatteverkets tidigare ställningstagande numera är inaktuella och nya ställningstagande har därför löpande publicerats sedan mitten av december Detta dokument har samlat tidigare och nya ställningstagande. Kommentar och hänvisning lämnas då senare publicering inneburit ändring av tidigare ställningstagande. Alla skrivelser är försedda med länkar till de publicerade dokumenten på Skatteverkets hemsida och de återges därför inte i sin helhet i detta dokument. 2

3 Sammanställning av frågor och svar samt ställningstagande gällande omvänd skattskyldighet inom byggsektorn 1 Frågor och svar Fastighetsägare se även avsnitt Underentreprenörer Utländska företagare, totalentreprenad Avdragsrätt, rätt till återbetalning Felaktig fakturering Fakturan Övergångsbestämmelser Fakturering av flera tjänster på en faktura Redovisning i inkomstdeklarationen Bokslutsmetoden Factoring Bokföring Försäljning och installation av hissar Snöröjning m.m Trädgårdsskötsel Tillverkning och montering av stålhallar Installation av brännare Leverans och montering av stomelement av betong Krossning av sten Leverans av betong Transport av jord med dumpers inom ett byggområde Markundersökningar Uthyrning av kranar utan förare Uthyrning av arbetskraft Leverans av grus Installation av utrustning som blir verksamhetstillbehör Installation både för industriell verksamhet och för byggnadens allmänna bruk Byggstädning Material tillhandahålls i samband med en byggtjänst Försäljning och montering av trägolv Ändrings- och tilläggsarbeten Åtgärder som omfattas av garantiåtagande Utländska företagare Köparens status som byggföretag Fastighetsskötsel Privata inköp Betydelsen av den SNI-kod köparen åsatts Förvärv som avser en annan del av verksamheten än byggverksamheten krävs det att tjänsten vidaresäljs för att omvänd skattskyldighet ska gälla?

4 1.39 Ekonomiska föreningar Mellanmans inköp av byggtjänster avseende egna lokaler Försäkringsbolag som mottagare av faktura Montering/installation av egentillverkade varor ändrad tolkning se avsnitt Installation av både egentillverkade och köpta varor ändrad tolkning se avsnitt Reparation av hissar ändrad tolkning se avsnitt 1.13 och Sprängning m.m Dikning m.m Buskröjning Avverkning av skog Vattning av vägar Lackering av köksluckor m.m Avfuktning Torrsugning Byggstädning av del av byggnad Uthyrning av arbetskraft Skatteverkets bedömningar Staten och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet Kommunerna och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet Uthyrning av manskapsbodar och mobila kontor Uthyrning av byggstaket Uthyrning av byggkranar och bygghissar Tillfällig el eller värme Hyresgästanpassningar Montering och installation av egentillverkade varor Montering och installation av utrustning och maskiner Reparation och underhåll av fastighet Mervärdesskatt; en kommuns utdebitering av kostnad vid grävningstillstånd för allmän platsmark Mervärdesskatt vid installationer för fjärrvärme Mervärdesskatt vid montering av byggnadsställningar

5 1 Frågor och svar Frågor och svar i avsnitt 1.1 till och med 1.12 är hämtade ifrån Skatteverkets skrivelse från med dnr /111. (Skrivelse nr 1 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn) Frågor och svar i avsnitt 1.13 till och med 1.32 är hämtade ifrån Skatteverkets skrivelse från med dnr /111. (Sammanställning nr 6 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn) Denna skrivelse har ersatt skrivelse från med dnr /111, som därmed upphört att gälla. Frågor och svar i avsnitt 1.33 till och med 1.41 är hämtade ifrån Skatteverkets skrivelse från med dnr /111. (Skrivelse nr 3 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn) Frågor och svar i avsnitt 1.42 till och med 1.44 är hämtade ifrån Skatteverkets skrivelse från med dnr /111. (Sammanställning nr 4 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn) Denna skrivelse är numera upphörd men återfinns i dokumentet med hänvisning till senare ställningstagande. Frågor och svar i avsnitt 1.45 till och med 1.54 är hämtade ifrån Skatteverkets skrivelse från med dnr /111. (Sammanställning nr 5 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn) 1.1 Fastighetsägare se även avsnitt 2.7 Vi äger ett antal fastigheter i Sverige och är frivilligt skattskyldiga till mervärdesskatt för uthyrning av en del lokaler. Vi köper ofta olika typer av byggtjänster från andra näringsidkare, men utför inte själva några sådana tjänster och vidaresäljer inte heller några inköpta byggtjänster. Under hösten 2007 kommer vi att låta utföra en större renovering i en av våra fastigheter. Ett svenskt aktiebolag kommer att vara totalentreprenör. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på de tjänster som vi köper av detta bolag? 5

6 Svar: Nej, eftersom ni inte själva säljer sådana byggtjänster som kommer att omfattas av de nya reglerna kommer omvänd skattskyldighet inte att gälla när ni köper byggtjänster från totalentreprenören utan denne ska debitera mervärdesskatt på vanligt sätt. 1.2 Underentreprenörer Vi brukar utföra snickeriarbeten, framförallt åt privatpersoner. Bland våra planerade arbeten under innevarande år finns ett större uppdrag att renovera köket i en privat villa. Vi kommer att anlita en underentreprenör för de VVS-arbeten som krävs. Arbetena kommer att utföras först efter den 1 juli Ska omvänd skattskyldighet gälla när underentreprenören fakturerar oss för dessa VVSarbeten? Svar: VVS-arbete är en sådan tjänst som utgör byggverksamhet enligt SNI 2002 och kommer att omfattas av de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt. Eftersom ni i er verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller tjänster inom byggsektorn som omfattas av den nya bestämmelsen kommer omvänd skattskyldighet att gälla när ni köper sådana tjänster från en annan näringsidkare. 1.3 Utländska företagare, totalentreprenad Vi bedriver byggverksamhet och kommer i augusti att påbörja en större entreprenad som innefattar uppförande av ett antal bostadshus i norra Sverige. Vi kommer att anlita ett stort antal underentreprenörer varav några är utländska företagare. Underentreprenörerna kommer i sin tur att anlita såväl svenska som utländska företag för att utföra vissa arbeten. I vilka fall kommer omvänd skattskyldighet att gälla? Svar: Omvänd skattskyldighet kommer att gälla såväl vid transaktioner mellan olika underentreprenörer som när en general- eller totalentreprenör förvärvar tjänster under förutsättning att de tjänster som tillhandahålls är sådana som omfattas av den nya bestämmelsen. De nya reglerna om omvänd skattskyldighet gäller även när utländska företag säljer eller köper den aktuella typen av tjänster. När en utländsk underleverantör säljer sådana tjänster till någon som själv säljer byggtjänster ska omvänd skattskyldighet gälla. Säljaren har rätt till återbetalning av svensk mervärdesskatt på sina kostnader för tillhandahållandet. Om den utländske företagaren inte är registrerad för redovisning av mervärdesskatt i Sverige får denne ansöka om återbetalning av mervärdesskatten hos Skatteverkets utlandsenheter i Stockholm eller Malmö (se 19 kap. 1 ML). 6

7 Om någon av de utländska underentreprenörerna köper sådana tjänster som omfattas av bestämmelsen måste denne vara registrerad för redovisning av mervärdesskatt i Sverige och redovisa svensk mervärdesskatt på sitt inköp. Normalt kan underentreprenören dra av motsvarande belopp som en ingående skatt. 1.4 Avdragsrätt, rätt till återbetalning En underentreprenör som säljer en byggtjänst till ett byggföretag är inte skattskyldig till mervärdesskatt för denna försäljning och ska inte fakturera någon mervärdesskatt eftersom omvänd skattskyldighet gäller. Får underentreprenören ändå dra av den ingående skatten på sina inköp? Svar: I 10 kap. 11 e ML finns en bestämmelse om rätt till återbetalning av sådan skatt. Begäran om återbetalningen sker på så sätt att beloppet noteras i skattedeklarationen i rutan för ingående skatt (ruta 48 Ingående moms att dra av ). Om underentreprenören är en utländsk företagare har denne enligt 10 kap. 1 ML rätt till återbetalning av den ingående skatten på de inköp som kan hänföras till de tillhandahållna byggtjänsterna. En utländsk företagare som inte är registrerad för redovisning av mervärdesskatt i Sverige får begära återbetalning hos Skatteverkets utlandsenheter i Stockholm eller Malmö (se 19 kap. 1 ML). 1.5 Felaktig fakturering Hur bör jag agera om en underentreprenör som jag har anlitat fakturerar med mervärdesskatt trots att omvänd skattskyldighet ska gälla? Svar: Du har som köpare inte någon avdragsrätt för den mervärdesskatt som säljaren har tagit upp i fakturan. Kontakta underentreprenören och be honom att ställa ut en kreditnota på hela beloppet samt en ny faktura utan mervärdesskatt. Av den nya fakturan ska framgå att omvänd skattskyldighet gäller för omsättningen (se 11 kap ML). Som köpare är du skyldig att redovisa utgående skatt på transaktionen i din skattedeklaration. Om du har full avdragsrätt för den ingående skatten på ditt köp får du dra av samma belopp i rutan för ingående skatt (ruta 48 Ingående moms att dra av ). 7

8 1.6 Fakturan Ska fakturan innehålla några särskilda uppgifter när omvänd skattskyldighet gäller? Svar: När omvänd skattskyldighet gäller ska enligt 11 kap. 8 4 ML köparens registreringsnummer till mervärdesskatt anges på fakturan. Enligt 11 kap ML ska det också framgå att omvänd skattskyldighet gäller. Detta kan anges genom en hänvisning till 1 kap. 2 4 b ML, till artikel 199 i mervärdesskattedirektivet eller genom en annan uppgift om att omvänd skattskyldighet gäller, t.ex. omvänd skattskyldighet för byggtjänster ska tillämpas. 1.7 Övergångsbestämmelser 1 En underentreprenör fakturerar under en pågående entreprenad ett a conto med mervärdesskatt under juni Beställaren betalar dock först i slutet av juli När fakturering sker gäller nuvarande regler, men när betalningen tas emot har de nya reglerna trätt i kraft vilket innebär att omvänd skattskyldighet kommer att gälla för mervärdesskatten på a contot. Hur bör underentreprenören hantera detta? Svar: Både skattskyldigheten och redovisningsskyldigheten inträder i juli. Omvänd skattskyldighet kommer därför att gälla för mervärdesskatten på a contot. När underentreprenören utfärdar fakturan gäller nuvarande regler och han bör fakturera i enlighet med dessa. Om han har debiterat mervärdesskatt i fakturan och det senare visar sig att omvänd skattskyldighet kommer att bli tillämplig bör han kreditera fakturan och utfärda en ny utan mervärdesskatt. I den senare fakturan ska han ange köparens registreringsnummer till mervärdesskatt samt att omvänd skattskyldighet gäller för omsättningen. En köpare som efter den 1 juli 2007 betalar en a contofaktura med mervärdesskatt som utställts före den 1 juli 2007 bör tillämpa reglerna om omvänd skattskyldighet och redovisa mervärdesskatten på a contot. Köparen bör kontakta underentreprenören och be denna ställa ut en kreditnota på hela beloppet samt en ny faktura upprättad enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. 1.8 Fakturering av flera tjänster på en faktura Om ett företag enligt samma avtal utfört både en tjänst som omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet och en tjänst som inte omfattas av reglerna, kan företaget då fakturera allt i samma faktura och göra en uppdelning i 1 Övergångsbestämmelserna gällde vid reglernas inträde, 1 juli

9 fakturan eller ska separata fakturor utfärdas för respektive tjänst? Som exempel kan nämnas ett företag som hyr ut ett antal grävmaskiner med förare och några vanliga lastbilar med förare. Svar: Det finns inte några bestämmelser som hindrar att tjänsterna faktureras i en och samma faktura. Det är dock viktigt att det tydligt framgår vilka delar som omfattas respektive inte omfattas av omvänd skattskyldighet. Fakturan måste också innehålla alla de uppgifter som krävs enligt 11 kap. ML. 1.9 Redovisning i inkomstdeklarationen Jag har ett mindre byggföretag och redovisar mervärdesskatten i inkomstskattedeklarationen. Ibland anlitar jag en underentreprenör för snickeriarbeten. Jag undrar om omvänd skattskyldighet kommer att gälla för de tjänster jag köper av denne underleverantör. Svar: Reglerna om omvänd skattskyldighet kommer att gälla oavsett företagets storlek. Om du ska redovisa din mervärdesskatt i inkomstskattedeklarationen, gäller detta även sådan mervärdesskatt som ska redovisas på förvärv av byggtjänster. Inköpet ska redovisas i rutan för Inköp av tjänster i Sverige. Du ska själv räkna ut den utgående skatten och redovisa denna i rutan för Utgående moms 25 %. Om du har full avdragsrätt för den ingående skatten på ditt förvärv ska samma belopp ingå i det belopp som redovisas i rutan Ingående moms att dra av. Enligt 10 kap. 31 skattebetalningslagen (1997:483) är en förutsättning för att du ska få redovisa din mervärdesskatt i inkomstdeklarationen att ditt beskattningsunderlag till mervärdesskatt är högst kr. Observera att om du köper byggtjänster kan ditt beskattningsunderlag bli större än tidigare eftersom de inköpta tjänsterna ingår i köparens beskattningsunderlag. Om ditt beskattningsunderlag då överstiger kr har du inte längre rätt att redovisa mervärdesskatten i inkomstdeklarationen. Om du själv säljer byggtjänster för vilka omvänd skattskyldighet kommer att gälla kommer dessa omsättningar dock framöver inte att ingå i ditt beskattningsunderlag Bokslutsmetoden Jag har en årsomsättning på strax under kr. Jag kommer efter den 1 juli 2007 att bli skattskyldig för mervärdesskatten på mina förvärv av byggtjänster. Kommer detta att påverka mina möjligheter att tillämpa bokslutsmetoden framöver? 9

10 Svar: Enligt 13 kap. 8 första stycket ML får företag som inte behöver lämna årsredovisning enligt 6 kap 1 bokföringslagen (1999:1078) använda bokslutsmetoden om årsomsättningen är högst kr. Ett byggföretags försäljning räknas som omsättning hos säljaren även om omvänd skattskyldighet kommer att gälla för mervärdesskatten på transaktionen. Det betyder att möjligheten att tillämpa bokslutsmetoden inte kommer att påverkas av de nya reglerna om omvänd skattskyldighet Factoring Det förekommer att byggföretag överlåter sina fordringar till factoringbolag. Påverkar detta bedömningen av om omvänd skattskyldighet ska tillämpas? Svar: Byggföretaget fakturerar sin beställare. Om tillhandahållandet avser en sådan byggtjänst som omfattas av de nya reglerna och köparen är en näringsidkare som i sin verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster eller en mellanman som vidaresäljer den aktuella tjänsten till ett byggföretag gäller omvänd skattskyldighet. Att byggföretaget sedan överlåter sin fordran enligt fakturan på annan, påverkar inte bedömningen av om omvänd skattskyldighet ska gälla för mervärdesskatten på byggtjänsten Bokföring Vad gäller beträffande bokföringen av transaktioner där omvänd skattskyldighet ska tillämpas? Krävs det några nya konton? Svar: Den s.k. baskontoplanen har utökats med ett antal konton, se vidare på BAS-kontogruppens webbplats, Försäljning och installation av hissar Är försäljning med installation av hissar och rulltrappor en bygginstallation som omfattas av reglerna? Svar: Skatteverket har i skrivelse , /111, tagit ställning till frågan vilka tjänster avseende montering/installation som ska omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Enligt Skatteverkets uppfattning ska tillhandahållanden innefattande montering/installation av utrustning och maskiner omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn om utrustningen eller maskinerna genom monteringen/installationen blir fastighet enligt ML. Detta gäller under förutsättning att 10

11 tillhandahållandet mervärdesskatterättsligt bedöms utgöra omsättning av tjänst. Hissar och rulltrappor blir genom en installation i en byggnad sådant tillbehör till byggnad som är fastighet enligt ML. Om en försäljning av hissar eller rulltrappor innefattar installation och mervärdesskatterättsligt bedöms utgöra omsättning av en tjänst, kommer tillhandahållandet att omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. Även tjänster avseende reparation eller underhåll av hissar och rulltrappor som utgör fastighet enligt ML omfattas av reglerna. Detta framgår av Skatteverkets skrivelse , /111. Omvänd skattskyldighet blir därför tillämplig på mervärdesskatten när en sådan tjänst tillhandahålls till en förvärvare som avses i 1 kap. 2 första stycket 4 b ML Snöröjning m.m. Omfattas snöröjning, sandning och liknande tjänster av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn? Svar: Snöröjning, snöplogning, sandning och saltning av vägar, start- och landningsbanor m.m. omfattas av kod i SNI Tjänsterna utgör därför inte byggverksamhet enligt SNI 2002 och framstår inte heller som bygg- eller anläggningstjänster i ett mer allmänt perspektiv. Enligt Skatteverkets uppfattning är dessa tillhandahållanden inte sådana tjänster som avses i 1 kap. 2 andra stycket ML. Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn blir därför inte tillämpliga vid tillhandahållande av snöröjning, sandning och liknande tjänster Trädgårdsskötsel Är trädgårdsskötsel, buskröjning, skötsel av gräs, buskar och träd, gräsklippning och trädbeskärning sådana tjänster som omfattas av reglerna? Svar: Trädgårdsskötsel i parker, privata trädgårdar och liknande, gräsklippning samt beskärning av träd i parker, privata trädgårdar och liknande omfattas av kod i SNI Även röjning av sly vid vägar och buskröjning vid vägar omfattas av kod Dessa tjänster utgör således inte byggverksamhet enligt SNI 2002 och framstår inte heller som bygg- eller anläggningstjänster i ett mer allmänt perspektiv. Enligt Skatteverkets uppfattning blir reglerna 11

12 om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn inte tillämpliga på sådana tjänster Tillverkning och montering av stålhallar Vårt företag producerar och monterar stommar till stålhallar av olika slag. Det kan vara olika typer av lagerbyggnader, men även större sporthallar etc. Vi köper in stål och plåt som vi bockar och böjer efter ritning för att passa den planerade byggnaden. Stommarna fraktas till byggarbetsplatsen och monteras på plats. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på våra tillhandahållanden i de fall vår kund är ett byggföretag? Svar: Montering eller installation av egentillverkade varor ingår inte i huvudgrupp 45 och utgör inte byggverksamhet enligt SNI Från och med den 1 januari 2008 har dock den direkta kopplingen till gällande SNI tagits bort. Skatteverket har i skrivelse , dnr /111, ansett att omvänd skattskyldighet kan bli tillämplig även i de fall en tjänst avser montering eller installation av egentillverkad vara. Enligt Skatteverkets uppfattning omfattas ert tillhandahållande av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet kommer därför att gälla för mervärdesskatten på era tillhandahållanden i de fall köparen är ett byggföretag Installation av brännare Ett mindre företag installerar olika typer av brännare för hushållsbruk, bl.a. pelletsbrännare. Kommer omvänd skattskyldighet att gälla i de fall dessa tjänster utförs åt företag i byggbranschen? Svar: Skatteverket har i skrivelse , dnr /111, ansett att tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn om utrustningen eller maskinerna genom monteringen/installationen blir fastighet enligt ML. En brännare för hushållsbruk blir genom installationen ett byggnadstillbehör som utgör fastighet enligt ML. Omvänd skattskyldighet ska därför tillämpas på mervärdesskatten när tjänsterna tillhandahålls till byggföretag. 12

13 1.18 Leverans och montering av stomelement av betong Omfattas leverans och montering av stomelement av betong av begreppet byggverksamhet? Svar: Montering och uppsättning av byggnadsstommar ingår i kod och utgör byggverksamhet enligt SNI Enligt Skatteverkets uppfattning omfattas leverans och montering av stomelement av betong av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn om tillhandahållandet mervärdesskatterättsligt bedöms utgöra omsättning av tjänst. Skatteverket har i skrivelse , dnr /111, ansett att omvänd skattskyldighet kan bli tillämplig även i de fall en tjänst avser montering eller installation av egentillverkad vara. Omvänd skattskyldighet kan därför bli tillämplig även på t.ex. leverans och montering av egentillverkade stomelement eller monteringsfärdiga hus av betong. Detta gäller under förutsättning att tillhandahållandet mervärdesskatterättsligt bedöms utgöra omsättning av tjänst Krossning av sten Vårt företag har en mobil stenkross. I samband med t.ex. vägbyggen sprängs stora stenblock ur berget. Vi åtar oss att krossa dessa stenblock till mindre bitar. Omfattas dessa tjänster av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn? Svar: Nej, detta är ett arbete på vara (stenblock) och ska inte omfattas av reglerna Leverans av betong Ett aktiebolag säljer betong. Betongen transporteras till en gjutplats och läggs ut med olika metoder. Betongen kan levereras från roterbil med ränna eller med band. Rännan eller bandet går att reglera i viss omfattning. En annan metod är att genom pumpning förflytta betongen direkt till den byggnadsform där den ska stelna. För- och efterarbeten (t.ex. vibrering, härdning och annan efterbehandling) ingår inte i bolagets tillhandahållande utan utförs av beställarens anställda. Bolagets ansvar omfattar endast att det är avtalad kvalité på betongen och att leverans sker på avtalad plats och vid rätt tidpunkt. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på bolagets tillhandahållanden i de fall köparen är en sådan näringsidkare som anges i 1 kap. 2 första stycket 4 b ML? 13

14 Svar: När reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn aktualiseras måste först konstateras om en transaktion innebär att en vara eller en tjänst levereras. Först om det är en tjänst som tillhandahålls kan det bli aktuellt att tillämpa omvänd skattskyldighet. De beskrivna metoderna att leverera betong är i princip olika sätt att leverera varan till av beställaren angiven plats. Om en säljare åtar sig att transportera varan till en avtalad plats anses transportåtagandet inte vara en särskild prestation som medför att en tjänst tillhandahålls. Transporten ingår som en del i tillhandahållandet av varan och ersättning för sådana bikostnader som fraktkostnader utgör en del av priset för varan. Avlastning av varan utgör en del av åtagandet att transportera varan. Oavsett vilken av de i frågan beskrivna metoderna som används anser Skatteverket att tillhandahållandet utgör leverans av vara. Reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn blir därför inte tillämpliga Transport av jord med dumpers inom ett byggområde Är transport av jord med en dumper inom ett byggområde en sådan tjänst som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn? Svar: Transport av jordmassor inom ett byggområde med t.ex. en dumper omfattas av kod och utgör byggverksamhet enligt SNI Från och med den 1 januari 2008 har den direkta kopplingen till gällande SNI tagits bort. Av uttalande i prop. 2007/08:25, s. 216, framgår dock att avsikten med lagändringen inte är någon mer omfattande förändring i sak. Vidare anges att SNI 2002 kan tjäna som vägledning vid bestämmande av om en tjänst ska omfattas av den omvända skattskyldigheten. En dumper får betraktas som en anläggningsmaskin och används ofta i samband med större markarbeten. (Den används, enligt uppgift, normalt inte för vägtransporter). Enligt Skatteverkets uppfattning föreligger det inte skäl att frångå SNI i detta avseende. Reglerna om omvänd skattskyldighet blir således tillämpliga om transport av jord med en dumper inom ett byggområde utförs på uppdrag av ett byggföretag. Vägtransporter av gods omfattas av SNI-kod och utgör inte byggverksamhet enligt SNI Bland de exempel på vad som ingår i kod anges lastbils- och annan vägtransport av gods och transporter på vägar inom gruv- och industriområde. Transport av jordmassor inom ett byggområde 14

15 med lastbil nämns inte särskilt i SNI Enligt Skatteverkets uppfattning utgör detta en transporttjänst som inte omfattas av de nya reglerna om omvänd skattskyldighet Markundersökningar Markundersökning utgör byggverksamhet enligt SNI Omfattas alla typer av markundersökningar av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn? Svar: Kod i SNI 2002 omfattar bl.a. provborrning och provtagning i samband med byggnads- och anläggningsarbete. Däremot omfattas inte geofysiska, geologiska och seismologiska undersökningar i samband med olje- och naturgasprospektering och inte heller produktionsborrning i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning. Från och med den 1 januari 2008 har den direkta kopplingen till gällande SNI tagits bort. Av uttalande i prop. 2007/08:25, s. 216, framgår dock att avsikten med lagändringen inte var någon mer omfattande förändring i sak. Vidare anges att SNI 2002 kan tjäna som vägledning vid bestämmande av om en tjänst ska omfattas av den omvända skattskyldigheten. De tjänster som omfattas av kod utgör tjänster som avser fastighet enligt ML. Enligt Skatteverkets uppfattning föreligger det inte skäl att frångå SNI i detta avseende. Frågan vilka markundersökningar som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn bör därför kunna avgöras utifrån SNI Uthyrning av kranar utan förare Ett företag hyr ut kranar utan förare. I tillhandahållandet ingår även att montera kranarna på en viss byggarbetsplats samt att demontera dem efter hyresperiodens slut. Blir reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpliga på företagets tillhandahållande när köparen är ett företag i byggbranschen? Svar: Nej, uthyrning av byggkran utan förare omfattas inte av bestämmelsen om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Inte heller montering eller demontering av en byggkran utgör en sådan tjänst som omfattas av reglerna. Detta får enligt Skatteverkets uppfattning anses gälla även om byggkranen fästes i mark eller byggnad för att få erforderlig stabilitet. 15

16 1.24 Uthyrning av arbetskraft Uthyrning av arbetskraft för utförande av de särskilt angivna bygg- och anläggningstjänsterna omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet. Vad avses med begreppet uthyrning av arbetskraft? Svar: Uthyrning av arbetskraft föreligger när en företagare hyr ut personal och kunden svarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna. Leverantören debiterar per tid och har inget garantiansvar för utfört arbete Leverans av grus Vi levererar grus till olika entreprenörer som har i uppdrag att anlägga eller underhålla vägar. Blir omvänd skattskyldighet tillämplig på våra tillhandahållanden? Svar: Enbart leverans av grus utgör ett tillhandahållande av en vara och omfattas inte av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Om en uppdragstagare enligt avtal åtar sig att anlägga eller underhålla en väg och i samband därmed tillhandahåller grus eller annat material får materialet dock anses ingå i det tillhandahållande som avser anläggande respektive underhåll av väg och omvänd skattskyldighet gäller för mervärdesskatten på hela tillhandahållandet om köparen är en sådan förvärvare som omfattas av reglerna Installation av utrustning som blir verksamhetstillbehör Vi har förstått att omvänd skattskyldighet inte blir tillämplig vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av maskin eller utrustning som genom monteringen/installationen blir sådant industritillbehör som avses i 2 kap. 3 jordabalken (1970:994), JB. Vad gäller beträffande montering eller installation av utrustning för annan särskild verksamhet som bedrivs på en fastighet? Svar: Enligt Skatteverkets uppfattning ska tillhandahållanden innefattande montering/installation av utrustning och maskiner omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn om utrustningen eller maskinerna genom monteringen/installationen blir fastighet enligt ML. Detta gäller under förutsättning att tillhandahållandet 16

17 mervärdesskatterättsligt bedöms utgöra omsättning av tjänst (se Skatteverkets skrivelse , dnr /111). Annan maskin, utrustning eller särskild inredning än industritillbehör, som har tillförts sådan byggnad eller del av byggnad som är inrättad för annat än bostadsändamål och har anskaffats för att direkt användas i en särskild verksamhet som bedrivs på fastigheten, är verksamhetstillbehör enligt ML (se 1 kap. 12 ML). Verksamhetstillbehören är byggnadstillbehör enligt JB och utgör fastighet enligt ML. Omvänd skattskyldighet kan därför bli tillämplig när ett företag utför montering eller installation av utrustning som genom monteringen/installationen blir verksamhetstillbehör Installation både för industriell verksamhet och för byggnadens allmänna bruk Ett aktiebolag har fått i uppdrag att installera ventilationsutrustning i en byggnad som innehåller en industrilokal samt ett antal kontorsrum. Köparen är en sådan näringsidkare som i sin verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster. Delar av ventilationsutrustningen är särskilt ägnad för den industriella verksamhet som bedrivs på fastigheten medan andra delar är för byggnadens allmänna bruk. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på hela tillhandahållandet eller endast för den del som avser monteringen av ventilationsutrustningen för byggnadens allmänna bruk? Svar: Enligt Skatteverkets uppfattning ska tillhandahållanden innefattande montering/installation av utrustning och maskiner omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn om utrustningen eller maskinerna genom monteringen/installationen blir fastighet enligt ML. Detta gäller under förutsättning att tillhandahållandet mervärdesskatterättsligt bedöms utgöra omsättning av tjänst (se Skatteverkets skrivelse , dnr /111). Om bolaget tillhandahåller en enda tjänst avseende installation av ventilation skulle det bli konstlat att dela upp tillhandahållandet. Skatteverket anser därför att om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda ska omvänd skattskyldighet tillämpas på hela tillhandahållandet om detta huvudsakligen avser installation av ventilationsutrustning för byggnadens allmänna bruk, 17

18 eftersom en sådan genom installationen blir fastighet enligt ML. Om en sådan installationstjänst huvudsakligen avser särskild ventilationsutrustning för den industriella verksamheten, som genom installationen blir sådant industritillbehör som avses i 2 kap. 3 JB, blir däremot reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn inte tillämpliga på tillhandahållandet Byggstädning Vårt företag tillhandahåller städning av byggnader efter utförda byggnadsarbeten. Vi kan också åta oss att städa mobila platskontor och manskapsbodar. Byggstädning omnämns särskilt som en av de tjänster som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. Vad avses med begreppet byggstädning i detta sammanhang? Svar: Av 1 kap. 2 första stycket 4 b samt andra stycket 2 ML framgår att byggstädning är en tjänst som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. Enligt Skatteverkets uppfattning avses med begreppet byggstädning främst städning av en nybyggd eller nyrenoverad byggnad, före inflyttning, s.k. slutstädning. Begreppet byggstädning kan, enligt verkets uppfattning, även omfatta löpande städning av en sådan byggnad under byggtiden. En tjänst som huvudsakligen avser insamling och bortforsling av byggavfall omfattas dock inte av begreppet byggstädning i 1 kap. 2 andra stycket 2 ML. Reglerna om omvänd skattskyldighet har införts med stöd av artikel a) i rådets direktiv 2006/112/EG (mervärdesskattedirektivet). Enligt denna bestämmelse kan regler om omvänd skattskyldighet bl.a. tillämpas för tillhandahållande av byggtjänster, inbegripet reparations-, rengörings-, underhålls-, ombyggnads- och rivningstjänster avseende fast egendom. Manskapsbodar och mobila platskontor tillhör inte fastigheten utan är normalt att betrakta som lös egendom. En separat tjänst som består i att manskapsbodar eller mobila platskontor städas under byggtiden omfattas därför inte av reglerna om omvänd skattskyldighet Material tillhandahålls i samband med en byggtjänst Jag bedriver verksamhet inom byggbranschen och har många uppdrag som underentreprenör till större byggföretag. I vissa fall tillhandahåller jag själv det byggmaterial som behövs för att utföra uppdraget. Jag brukar utfärda en 18

19 separat faktura på materialet redan i början av den period då arbetena utförs. Arbetena faktureras först när dessa är slutförda och i förekommande fall godkända. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på den totala ersättningen eller endast för den del som avser de utförda arbetena? Svar: Ett tillhandahållande som enbart avser leverans av byggmaterial utgör omsättning av vara. Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn är inte tillämpliga på ett sådant tillhandahållande. För att reglerna ska bli tillämpliga krävs att tillhandahållandet avser en tjänst som anges i 1 kap. 2 andra stycket ML. En sådan tjänst kan även innefatta material och andra varor som tillhandahålls i samband med tjänsten. Om ett avtal har ingåtts som innebär att ni ska tillhandahålla ett byggföretag en byggtjänst och att ni i samband därmed ska tillhandahålla byggmaterialet ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på hela omsättningen. Att varor och tjänster faktureras separat på sätt som beskrivits i frågan påverkar inte denna bedömning Försäljning och montering av trägolv En byggmaterialhandlare säljer bl.a. olika typer av trägolv. Om kunden så önskar kan företaget också tillhandahålla egna hantverkare som lägger golven. Vad gäller om ett byggföretag som har köpt golvmaterial, vilket har levererats och fakturerats, efter några månader vänder sig till säljaren för att anlita dennes hantverkare för att lägga golven? Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på båda tillhandahållandena eller enbart på den senare transaktionen? Svar: I detta fall synes parterna från början ha ingått ett avtal om enbart leverans av varor. Omvänd skattskyldighet kommer därför inte att gälla för det tillhandahållande som avser försäljning av golvmaterial. När köparen senare vänder sig till säljaren för att beställa en tjänst som avser golvläggning är detta ett nytt avtal. Omvänd skattskyldighet ska gälla för mervärdesskatten på detta tillhandahållande Ändrings- och tilläggsarbeten Ska omvänd skattskyldighet tillämpas på ändrings- och tilläggsarbeten? 19

20 Svar: Ändrings- och tilläggsarbeten ingår normalt i en avtalad entreprenad. Om arbetena har ett sådant samband med entreprenaden att de kan anses ingå i denna ska den metod användas som tillämpats för entreprenaden i övrigt. Om det däremot är fråga om ett åtagande skiljt från entreprenaden i övrigt ska frågan om omvänd skattskyldighet ska tillämpas bedömas utifrån karaktären av de aktuella arbetena Åtgärder som omfattas av garantiåtagande Omfattas åtgärder som utförs enligt ett garantiåtagande av reglerna om omvänd skattskyldighet? Svar: Ja, om ersättning betalas för åtgärderna och det är fråga om en sådan tjänst som omfattas av reglerna samt köparen är en sådan näringsidkare som i sin verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster eller en mellanman som vidaresäljer den aktuella tjänsten till ett byggföretag Utländska företagare Gäller de nya reglerna om omvänd skattskyldighet även för utländska byggföretag? Svar: Omvänd skattskyldighet gäller oavsett om köparen är ett svenskt eller ett utländskt företag, förutsatt att villkoren beträffande tjänstens art och beställarens karaktär är uppfyllda. Om ett utländskt byggföretag anlitar en underentreprenör för arbeten på fastighet i Sverige, måste det utländska företaget registrera sig till mervärdesskatt i Sverige och redovisa utgående mervärdesskatt på sitt förvärv. Om förvärvet görs för en verksamhet som medför skattskyldighet till eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt kan byggföretaget dra av motsvarande belopp som en ingående skatt. Omvänd skattskyldighet gäller sedan tidigare för utländska företags tillhandahållande av bl.a. byggtjänster i Sverige till någon som är registrerad till mervärdesskatt här. Den utländske företagaren kan dock ha begärt att bli skattskyldig för mervärdesskatten på dessa tillhandahållanden. Den möjligheten försvinner den 1 juli beträffande omsättning av byggtjänster till en sådan förvärvare som omfattas av de nya reglerna. I sådana fall kommer obligatorisk omvänd skattskyldighet att gälla. 20

21 1.34 Köparens status som byggföretag Om mitt byggföretag utför en byggtjänst som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet åt ett städbolag, ska jag då ta ut mervärdesskatt på fakturan? Svar: Om städbolaget i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller tjänster som omfattas av de nya reglerna (t.ex. byggstädning) gäller omvänd skattskyldighet och mervärdesskatt ska inte tas ut. I annat fall ska mervärdesskatt tas ut på vanligt sätt. Motsvarande bedömning måste göras om köparen bedriver en annan typ av näringsverksamhet som kan tänkas innefatta att tillhandahålla tjänster som omfattas av reglerna. Som exempel kan nämnas företag som hyr ut maskiner med förare, företag som säljer byggmaterial och tillhandahåller egna snickare samt bemanningsföretag. Påpekas bör att även företag som bedriver helt andra typer av verksamheter omfattas av bestämmelserna om de mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster. Om du som tillhandahåller byggtjänster är osäker på om din köpare är en sådan förvärvare som omfattas av bestämmelserna eller inte bör du därför fråga köparen Fastighetsskötsel Vi äger ett antal fastigheter och har egen personal anställd som utför fastighetsskötsel inkluderande mindre reparationer dels på de egna fastigheterna och dels på uppdrag av andra fastighetsägare. Är vårt företag en sådan förvärvare som omfattas av de nya reglerna? Svar: Nej, fastighetsskötsel på uppdrag innefattas i kod enligt SNI 2002 och omfattas inte av reglerna. Denna kod innefattar bl.a. fastighetsskötsel inkluderande fastighetsdrift, städning och underhåll av lokalerna i en fastighet, kontroll av system för värme, ventilation och luftkonditionering samt fastighetsunderhåll innefattande mindre reparationer. Eftersom ni i er verksamhet inte tillhandahåller några tjänster som ingår i huvudgrupp 45 i SNI 2002, kommer omvänd skattskyldighet enligt de nya reglerna inte att bli tillämplig när ni förvärvar byggtjänster Privata inköp Jag bedriver enskild näringsverksamhet och min huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla olika typer av byggtjänster. Omvänd skattskyldighet kommer därför att gälla om jag t.ex. anlitar en snickare som underleverantör. Jag 21

22 har för avsikt att låta utföra vissa renoveringsarbeten i min privata villa. Kommer omvänd skattskyldighet att gälla även för dessa förvärv, förutsatt att det rör sig om sådana tjänster som omfattas av de nya reglerna? Svar: Nej, reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn gäller, enligt Skatteverkets uppfattning, endast om köparen i sin näringsverksamhet förvärvar sådana tjänster som omfattas av reglerna. Om förvärven avser en villafastighet, eller en annan bostadsfastighet, som i sin helhet används av ägaren eller denne närstående för permanent- eller fritidsboende och som inte utgör en tillgång i näringsverksamheten, kommer omvänd skattskyldighet inte att bli tillämplig. Det byggföretag som säljer tjänsterna ska i dessa fall debitera mervärdesskatt på vanligt sätt Betydelsen av den SNI-kod köparen åsatts Vårt transportföretag utför huvudsakligen vägtransporter av gods med egna lastbilar. Vi har även några grävmaskiner som vi hyr ut med förare mot ersättning per tid. Vårt bolag har åsatts SNI-koden Innebär det att omvänd skattskyldighet inte kommer att bli tillämplig om vi köper byggtjänster t.ex. avseende våra garage? Svar: Avgörande för om omvänd skattskyldighet ska tillämpas är tjänstens art och om köparen är en sådan näringsidkare som avses i bestämmelserna. Den SNI-kod som förvärvaren har åsatts påverkar inte bedömningen av huruvida omvänd skattskyldighet ska tillämpas eller inte. Eftersom ni i er verksamhet hyr ut grävmaskiner med förare per tid och detta är en sådan tjänst som omfattas av de nya reglerna kommer omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt att gälla när ni köper byggtjänster från en annan näringsidkare Förvärv som avser en annan del av verksamheten än byggverksamheten krävs det att tjänsten vidaresäljs för att omvänd skattskyldighet ska gälla? En lantbrukare har i sin verksamhet en traktorgrävare. Han åtar sig ibland att utföra grävningsarbeten som omfattas av kod Dessa arbeten utgör en mycket liten del av hans verksamhet, men förkommer regelbundet under vissa delar av året. Under hösten 2007 kommer han att anlita en snickare för att utföra reparationer på en av hans stallbyggnader. Stallbyggnaden används endast i jordbruksverksamheten. Kommer omvänd skattskyldighet att gälla för de utförda tjänsterna? Svar: Enligt den nya bestämmelsen om omvänd skattskyldighet är den som förvärvar en sådan byggtjänst som anges i bestämmelsen skyldig att betala mervärdesskatten 22

23 (skattskyldig) för den förvärvade tjänsten bl.a. om denne är en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster. I den aktuella bestämmelsen finns inte någon begränsning som innebär att omvänd skattskyldighet ska gälla endast i de fall då en sådan näringsidkare vidaresäljer den förvärvade tjänsten. Inte heller ska, enligt Skatteverkets uppfattning, bestämmelsen tolkas så att omvänd skattskyldighet endast blir tillämplig på de förvärv som avser den del av en näringsidkares verksamhet i vilken han tillhandahåller sådana tjänster som anges i bestämmelsen. Lantbrukaren utför i sin verksamhet grävningsarbeten. Tjänsterna utgör sådana mark- och grundarbeten som kommer att omfattas av den nya bestämmelsen. Eftersom dessa uppdrag utförs med viss regelbundenhet är lantbrukaren en sådan näringsidkare som i sin verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster som kommer att omfattas av den nya bestämmelsen. Omvänd skattskyldighet kommer därför att gälla när lantbrukaren i sin verksamhet från ett annat företag förvärvar sådana tjänster. Detta gäller även om förvärven avser t.ex. en stallbyggnad som endast används i jordbruksverksamheten Ekonomiska föreningar En ekonomisk förening för grävmaskinsföretag fakturerar kunderna för de grävningsarbeten som utförts av medlemsföretagen. Därefter sker en avräkning mellan den ekonomiska föreningen och respektive medlemsföretag. Grävningsarbetena omfattas av kod i SNI Kommer omvänd skattskyldighet att bli tillämplig för mervärdesskatten på de belopp som faktureras kunderna respektive på avräkningarna mellan föreningen och medlemsföretagen? Svar: Vid bedömningen av om omvänd skattskyldighet ska tillämpas måste först konstateras om den ekonomiska föreningen säljer tjänsterna i eget namn eller fakturerar för grävmaskinsföretagens räkning. Om föreningen säljer tjänsterna i eget namn, innebär varje försäljning att det sker två omsättningar enligt ML, en omsättning mellan grävmaskinsföretaget och föreningen och en omsättning mellan föreningen och kunden. I så fall kommer omvänd skattskyldighet att gälla för mervärdesskatten på omsättningen mellan grävmaskinsföretaget och föreningen. Huruvida omvänd skattskyldighet gäller för mervärdesskatten på omsättningen mellan föreningen och kunden beror på om kunden är en sådan förvärvare som omfattas av de nya reglerna eller inte. 23

24 Om den ekonomiska föreningen däremot förmedlar tjänsterna i medlemmarnas namn och för deras räkning kommer förmedlingstjänsten inte att vara en sådan tjänst som omfattas av den nya bestämmelsen om omvänd skattskyldighet. Huruvida omvänd skattskyldighet kommer att gälla för mervärdesskatten på omsättningen mellan grävmaskinsföretaget och kunden beror på om kunden är en sådan förvärvare som omfattas av de nya reglerna eller inte Mellanmans inköp av byggtjänster avseende egna lokaler Ett företag som normalt inte säljer byggtjänster kommer i augusti 2007 att vidaresälja ett måleriarbete avseende en kontorsbyggnad till ett byggföretag. I oktober kommer företaget, i samband med renovering av företagets egna kontorslokaler, att förvärva ett antal byggtjänster som omfattas av de nya reglerna. Dessa byggtjänster kommer inte att vidaresäljas. Ska omvänd skattskyldighet gälla för mervärdesskatten på de tjänster som företaget förvärvar i samband med renoveringen av de egna kontorslokalerna? Svar: Omvänd skattskyldighet ska gälla om förvärvaren är en - en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller - en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i första strecksatsen sådana tjänster. Den andra strecksatsen har tillkommit för att det inte ska vara möjligt att åstadkomma att omvänd skattskyldighet inte ska gälla genom att sätta in ett icke-byggföretag i en entreprenadkedja. En mellanman blir skattskyldig för förvärv av sådana tjänster som han vidaresäljer till ett "byggföretag". Enligt Skatteverkets uppfattning blir en sådan mellanman däremot inte skattskyldig för mervärdesskatten på byggtjänster som han inte vidaresäljer till ett byggföretag. Det har därvid inte någon betydelse om förvärven sker under samma räkenskapsår. I detta sammanhang bör dock noteras att om en sådan mellanman mer än tillfälligt vidaresäljer byggtjänster blir denne en sådan näringsidkare som omfattas av första strecksatsen. Omvänd skattskyldighet kommer då att gälla för mervärdesskatten på företagets förvärv av sådana byggtjänster som omfattas av bestämmelsen. Detta gäller även om byggtjänsten inte vidaresäljs. 24

25 1.41 Försäkringsbolag som mottagare av faktura En snickare kommer i juli att utföra reparationer på en byggnad som ägs av ett byggföretag. Byggföretaget har drabbats av en skada som täcks av deras försäkring. Snickaren ska därför fakturera ett försäkringsbolag som ska stå för kostnaderna. Kommer omvänd skattskyldighet att bli tillämplig på snickarens tillhandahållande? Svar: Huruvida omvänd skattskyldighet enligt de nya reglerna blir tillämplig på ett tillhandahållande av en byggtjänst som betalas av ett försäkringsbolag beror på om försäkringsbolaget förvärvar tjänsten i eget namn, dvs. om avtalet avseende den tillhandahållna tjänsten har ingåtts mellan det säljande byggföretaget och försäkringsbolaget. Om försäkringsbolaget i sin verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster som omfattas av reglerna eller vidaresäljer den aktuella byggtjänsten till en sådan näringsidkare blir omvänd skattskyldighet tillämplig när snickaren tillhandahåller byggtjänster till försäkringsbolaget. Om försäkringsbolaget inte brukar sälja byggtjänster (och inte heller vidaresäljer den aktuella tjänsten till ett byggföretag) gäller däremot inte omvänd skattskyldighet i de fall då försäkringsbolaget förvärvar tjänsten i eget namn. Om det är ett byggföretag som är skadelidande eller skadevållande och detta bolag förvärvar en byggtjänst för att åtgärda skadan kommer däremot omvänd skattskyldighet att gälla för tillhandahållandet. Detta gäller även om fakturan skickas till försäkringsbolaget på grund av att det är försäkringsbolaget som ska stå för kostnaden. Eftersom det är byggföretaget som är köpare av tjänsten ska dock fakturan vara utställd på byggföretaget. Byggföretagets registreringsnummer till mervärdesskatt ska anges i fakturan och det ska framgå att omvänd skattskyldighet gäller för tillhandahållandet. Det bör också noteras att för att köparen ska kunna fullgöra sin skyldighet att redovisa utgående skatt och i förekommande fall kunna göra avdrag för ingående skatt måste denne erhålla ett korrekt underlag Montering/installation av egentillverkade varor ändrad tolkning se avsnitt 2.8 I Skatteverkets skrivelse , dnr /111, behandlas i fråga 4 tillverkning och montering av stålhallar. Av svaret framgår att de nya reglerna om omvänd skattskyldighet inte blir tillämpliga i de fall då ett företag tillverkar och monterar stommar till stålhallar. Vad 25

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009 1 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 2. SYSTEMET MED OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 4 3. SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 6 4. SÄLJARENS

Läs mer

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 3 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 3, APRIL 2008

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 3 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 3, APRIL 2008 1 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 3 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 2. SYSTEMET MED OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 4 3. SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 6 4. SÄLJARENS

Läs mer

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB Ad Manus Manual för den nya byggmomsen 2007 Ad Manus AB Juli 2007 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Byggmoms Vad innebär omvänd skattskyldighet? Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:50 Utkom från trycket den 11 februari 2014 utfärdad den 30 januari 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:954 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Elanders Sverige AB, 556262-1689 Box 137 435 23 Mölnlycke ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Fakturering och internationell handel

Fakturering och internationell handel Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 50

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 50 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 50 Målnummer: 7151-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-06-23 Rubrik: Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn har ansetts tillämpliga

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU12 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Sammanfattning I betänkandet tillstyrker

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Fair Pay Please AB6 105 24 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 1998:346 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1 Innehåll 38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.... 1 38.1 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. verksamma inom landet...1 38.1.1 Undantag för import och unionsinterna förvärv...1 38.1.1.1

Läs mer

Elektronisk personalliggare i byggbranschen

Elektronisk personalliggare i byggbranschen Elektronisk personalliggare i byggbranschen - Vad gäller för landsbygdsföretagare Inledning Ska du utföra byggnads- eller markarbeten på din fastighet? Då kan du omfattas av de nya reglerna om elektronisk

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Elektronisk personalliggare i byggbranschen

Elektronisk personalliggare i byggbranschen Elektronisk personalliggare i byggbranschen Innehåll : Den nya lagstiftningen om elektroniska personalliggare i byggbranschen Syfte/bakgrund Regelverket Problem/FAQ Frågor som särskilt berör byggherrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. HFD 2013 ref 78 Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. Lagrum: 13 kap. 27 och 28 mervärdesskattelagen

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

5 Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare... 1

5 Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare... 1 Innehåll 5 Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare... 1 5.1 Inledning...1 5.2 Ombud för en generalrepresentation...2 5.3 Representant för ett enkelt bolag eller ett partrederi...2 5.3.1 Enkla bolag

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Personal Ekonomi Rubrik: Skattefrihet för lånedatorer m.m.

Läs mer

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB Datum 25 oktober 2006 Till Thomas Bergman Från Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB 1 Bakgrund har gett Ernst & Young AB i uppdrag att beskriva reglerna avseende moms vid markarrende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) SFS 2016:1208 Utkom från trycket den 13 december 2016 utfärdad den 1 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 Innehåll 22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 22.1 Inledning...1 22.2 Vad skattskyldigheten kan omfatta...1 22.3 Personer som kan medges frivillig skattskyldighet...1 22.4 Den frivilliga skattskyldighetens

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm 18 november 2009 KLAGANDE Lantmännen Agrovärme AB, 556229-5666 Box 5 561 21 Huskvarna MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät BYGGFÖRETAGENS REPARATIONSBYGGANDE Lagstadgad enkät, uppgifterna konfidentiella Statistiklagen 280/2004 ( 12, 14 och 15) Enkäten gäller den räkenskapsperiod som upphörde under perioden 1.1.2014 31.12.2014.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 34 Målnummer: 6293-04 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2005-06-17 Rubrik: Avdragsrätt har medgivits för ingående mervärdesskatt hänförlig till fastighet som använts

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Nya BAS-konton med anledning av ny skattedeklaration och nya regler för omvänd skattskyldighet

Nya BAS-konton med anledning av ny skattedeklaration och nya regler för omvänd skattskyldighet Nya BAS-konton med anledning av ny skattedeklaration och regler för omvänd skattskyldighet 1 (5) Ny skattedeklaration Skatteverket har tagit fram en ny skattedeklaration som ska användas från och med 2007.

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Remissvar promemoria om ny fastighetsdefinition i mervärdesskattelagen

Remissvar promemoria om ny fastighetsdefinition i mervärdesskattelagen N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N 2016-03-14 SN Dnr: 9/2016 Fi 2013/1535 Finansdepartementet Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Johan Westlund 103 33 Stockholm

Läs mer

Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent

Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent Momsseminarium Niclas Lindgren 070-3189231 Utlägg vad är det egentligen? Varför kallar jag något för ett utlägg? Är det inte mitt inköp? Har jag betalat

Läs mer

Lagrum: 1 kap. 1 första stycket 1, 2 första stycket 2, 2 kap. 1 tredje stycket 1, 6 a kap. 1 mervärdeskattelagen (1994:200)

Lagrum: 1 kap. 1 första stycket 1, 2 första stycket 2, 2 kap. 1 tredje stycket 1, 6 a kap. 1 mervärdeskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 22 En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen Upphandling material och underentreprenad Agenda Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader Ja tack Förfrågan Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring

Läs mer

Sammanfattning. Problemanalys

Sammanfattning. Problemanalys Sammanfattning I ändringsförslaget konstateras att de administrativa kostnaderna för den frivilliga skattskyldigheten vid lokaluthyrning uppgår till mycket stora belopp för såväl företagen som Skatteverket.

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2009:1335 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 I STOCKHOLM L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 I STOCKHOLM L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338 Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338 Ombud: Tommy Nordman Grant Thornton Sweden AB Box 7623 103 94 Stockholm

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Personalliggare i byggbranschen. Frågor och svar - sammanställning av information från Skatteverket, SKL och ID 06. April 2016

Personalliggare i byggbranschen. Frågor och svar - sammanställning av information från Skatteverket, SKL och ID 06. April 2016 Personalliggare i byggbranschen Frågor och svar - sammanställning av information från Skatteverket, SKL och ID 06 April 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Information i Fastighetsägarnas faktablad...

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016 Kraven på faktura i momshänseende innehåll och format Ulrika Hansson 20 september 2016 1 Regler om faktura och faktureringsskyldighet 11 och 11 a kap. mervärdesskattelagen, 1994:200, ML Flest regler om

Läs mer

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsföreläsning 1 Grundläggande om moms Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsprinciper Generell skatt på konsumtion -Indirekt skatt -Flerledsskatt Bakgrund till momsbeskattning Rättskällor

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

24 Fartyg och luftfartyg... 1

24 Fartyg och luftfartyg... 1 Innehåll 24 Fartyg och luftfartyg... 1 24.1 Inledning...1 24.2 Fartyg och luftfartyg som omfattas av undantagen...1 24.3 Försäljning av fartyg och luftfartyg...1 24.4 Uthyrning och befraktning av fartyg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2016:261 Utkom från trycket den 31 mars 2016 utfärdad den 17 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap.

Läs mer

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer,

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, Skattefrihet för utländska beskickningar, Avsnitt 39 771 39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. 39.1 Utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. som

Läs mer

39 Utländska beskattningsbara personer... 1

39 Utländska beskattningsbara personer... 1 Innehåll 39 Utländska beskattningsbara personer... 1 39.1 Inledning...1 39.2 Begreppet etablerad m.m....2 39.2.1 Säte...2 39.2.2 Fast etableringsställe...3 39.2.3 Bosatt eller stadigvarande vistas...8

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57. Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57. Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Finansdepartementet 2017-01-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 811 Förslag

Läs mer

23 Jämkning av ingående moms

23 Jämkning av ingående moms Jämkning av ingående moms, Avsnitt 23 623 23 Jämkning av ingående moms 23.1 Allmänt om bestämmelserna Som ett led i anpassningen av den svenska mervärdesskattelagstiftningen till EG:s sjätte direktiv infördes

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 november 2010 KLAGANDE IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 556116-2446 Ombud: AA SET Revisionsbyrå AB Box 1317 111 83 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:222 Utkom från trycket den 2 juni 2003 utfärdad den 22 maj 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att det i skattebetalningslagen

Läs mer

Innehåll. 8 Skattesubjekt... 1

Innehåll. 8 Skattesubjekt... 1 Innehåll 8 Skattesubjekt... 1 8.1 Inledning...1 8.2 Företagsformer m.m. som beskrivs i 6 kap. ML...1 8.2.1 Handelsbolag, kommanditbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar...1 8.2.2 Enkla bolag

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG)

Lagrum: 7 kap. 2, 3 och 3a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 11 A.1 a och 11 A.2 a sjätte direktivet (77/388/EEG) HFD 2015 ref 69 Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbetalning till säljaren räknas in i beskattningsunderlaget om inte denne kompenserat kunderna ekonomiskt för den för

Läs mer

Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad

Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad Exempel på rutarbete Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-08 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer