Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen"

Transkript

1 Upphandling material och underentreprenad Agenda Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader Ja tack Förfrågan Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal Lån av cykel Avtalslagen Dispositiv Avtal ogiltigt om tvång,svek o ocker Skentransaktion Användande av icke utgiven handling Misstag Offert som möts av accept! Köplagen och avtalslagen Köplagen omfattar alla köp om inget annat avtalas. Avtalslagen är dispositiv. Köplagen skiljer på civilt och handels köp. Inköp till byggprojekt innebär handelsköp dvs affär mellan två köpmän. Affär med stat och kommun kan aldrig bli handelsköp. I praktiken medför avtal att en stor del av köplagen inte utnyttjas. Tidsrekvisit Vara fastställt i anbud Framgå av sedvanor Framgå av lagstiftning Accept inom viss tidsperiod 1

2 Karaktäristiskt för upphandling av byggprojekt Tjänst( process som avslutas med produkt ) Unika förutsättningar Komplicerade och unik produkt Karaktäristiskt för inköp byggmaterial Unika förutsättningar som framgår av beskrivning och ritning Leverans till en tillfällig fabrik Tillfälliga avtal Avtal är ogiltigt om det föreligger Tvång, svek o ocker Skentransaktion Användande av icke utgiven handling Misstag Skriftligt avtal Konsumentköplagen 1. Gäller mellan köpmän och privatpersoner (konsument) 2. Får ej inskränkas 3. Om ej vara i rätt tid - rätt att häva köpet! 4. Om fel i vara - rätt till avdrag på köpet 5. Befintligt skick finns ej Reklamation Anmäl snarast möjligt typen av avvikelse krav som ställs mot säljaren Anmälan inom skälig tid vid civilt köp och genast vid handelsköp. Syftet med materialadministration är att få rätt material, i rätt tid och på rätt plats. 2

3 Materialadministrationen är viktigt Kostnadsfördelning i husbyggnadsföretag Entreprenör Materialadministration Den sammanlagda kostnaden för byggmaterial, emballage, bränsle, transporter och underentreprenader upp- går till ca 60-70% av omsättningen för husbyggnadsföretag. Därav utgör ca 40% inköpta material. Fördelningen varierar kraftigt mellan olika företag och projekt. Material och maskiner 40 % Underentreprenader 30 % Löner 20 % Övrigt 10 % Summa 100 % Leverantör Materialadministrationens faser inköpsskedet, leveransskedet produktionsskedet. Typiska brister vid materialbeställning Felaktig mängd Material saknas Leveransadress saknas Telefonnummer och kontaktperson Allmänna leveransvillkor saknas Tidpunkt för leverans Materialspill Material Andel av tot. Spill Spill Spillkostnad Spillkostnad Differans mtrlkostnad Kalkylerat Verkligt kalkylerad verklig (kkr) (%) (%) (%) (kkr) (kkr) Betong Trävirke Gips Armering Isolering Tegel Minimering av materialspillet är inte självklart minimering av kostnaderna. Hänsyn måste även tas till den effekt på arbetskostnaderna som ändrat spill medför. 3

4 Fel i mängd på grund av osäker mängdberäkning: Genom att kontinuerligt följa upp materialförbrukningen erhålls en säkrare uppfattning om materialförbrukningen vid olika konstruktioner. Genom att under byggets gång kontrollberäkna åtgången undvikes leveransförsening i slutskedet. Brister i informationsutbytet kan exempelvis undvikas genom att: Alltid göra skriftliga beställningar och begära skriftlig orderbekräftelse. Alltid beställa med samma leveransvillkor speciella såväl som allmänna leveransvillkor (ABM 92). Om möjligt göra skriftliga avrop. Alltid använda välkända begrepp. Avsaknad av material på grund av stölder Genom att köpa materialet i låsbar container eller ställa materialet i låsbar container kan man minska stölderna. Att bara avropa ut så mycket material som förbrukas inom den närmaste tiden. Utbytesaktiviteter Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet ABM 92 Praktiskt problem nr 1 Ett anbud har skickats med fast pris ABM 92 gäller. 1,5 månad senare skickar köpare en bekräftelse, en accept på köpet. a) Kan säljaren hoppa av avtalet utan att riskera skadestånd? b) Kan säljaren leverera varan och senare skicka en faktura (oaktat offertens villkor om fast pris) innehållande det högre pris som gäller 1.5 månad efter anbudet daterats. 4

5 Praktiskt problem nr 2 Svensson Trä AB har skickat ett anbud avseende leverans av en köksinredning enligt översänd specifikation till ett pris om exklusive mervärdesskatt. Kunden, en byggmästare, beställare til ett pris om kr exklusive mervärdesskatt enligt samma specifikation. a) Vad gäller? b) Säljare observerar inte det avvikande priset och levererar inredning och skickar en räkning om mervärdesskatt. Kunden vägrar att betala mer än mervärdesskatt med hänvisning till sin beställning. Vad gäller? Praktiskt problem nr 3 Spik saknas akut av en viss storlek på arbetsplatsen. Platschefen kastar sig i bilen och kör till närmaste handlare som är Nilssons Järn AB och köper en låda spik. Priset diskuteras inte. I vanliga fall handlar byggföretaget inte i den här butiken. Kort därefter kommer fakturan och platschefen upptäcker att Priset för spiken är avsevärt högre än vad byggföretaget brukar betala hos sin vanliga handlare Praktiskt problem nr 4 Tegel har beställts och levererats till en arbetsplats. ABM 92 gäller för leveransen. Beställare är ett byggföretag och säljare är en byggmaterialhandlare. Murarna uppför väggarna med de aktuella tegelstenarna. Vid slutbesiktningen konstaterar besiktningsmannen att stenen ej uppfyller SIS , dvs det är för många sprickor i tegelstenarnas yta för att de skall kunna accepteras. Murningsarbetet blir noterat som brist i slutbesiktningsutlåtandet. Entreprenören (= beställaren) vänder sig till leverantören och vill ha ersättning. Besiktningsförrättaren anser det inte rimligt att arbetet görs om utan föreslår en reglering genom att en värdeminskning accepteras. Denna värdeminskning bedömdes till kr. Värdet av leveransen i sig uppgick till kr. Entreprenörens arbetskostnad för det aktuella arbetet uppgick till kronor. Entreprenören begär att leverantören skall betala kronor i skadestånd på grund av felaktigt levererade stenar. Leverantören, som får beskedet om de felaktigt levererade stenarna först efter slutbesiktningen, accepterar att vissa stenar kan vara felaktiga. Man erbjuder sig att omedelbart leverera nya stenar i stället för de felaktiga. En sådan leverans har byggföretaget för tillfället ingen nytta av. Den kan emellertid i sig anses vara värd kronor. Byggföretaget är inte nöjt med detta utan vänder sig till dig. Vilket råd kan du ge byggföretaget? Kan byggföretaget räkna med att vinna en process? Praktiskt problem nr 5 A Köksinredning har köpts till ett byggobjekt. ABM 92 gäller för leveransen. Den avtalade leveranstidpunkten är den 3 april. Priset för leveransen är kr. Den 1 april får byggföretaget ett brev där leverantören meddelar att leveransen blivit försenad och att fönstren kommer den 10 april. I verkligheten ankommer fönstren den 20 april. Byggföretaget drar av kr vid betalning av räkningen. Leverantören protesterar och menar att man skriftligen meddelat förseningen. Vad gäller? Praktiskt problem 5 B Köksinredning har köpts till ett byggobjekt. ABM 92 gäller för leveransen. Den avtalade leveranstidpunkten är den 3 april. Priset för leveransen är kr. När hälften av inredningen monterats upptäcker man att luckorna inte går att öppna tillräckligt. Leverantörens utformning var felaktig. Efter diverse samtal och möten bestämde man att byggföretaget skulle montera andra beslag och leverantören skulle betala. I leverantörens ursprungliga åtagande ingick att lämna 5 års garanti. Med hänvisning till att man inte svarat för utförandet efter ombyggnaden vägrade leverantören att lämna garantin. Vad gäller? Motivera! Byggföretaget fick betalt i form av en kreditnota för ombyggnaden av skåpsinredningen. Incoterms- Leveransklausuler Tidpunkt för leverans Riskövergång Försäkringsavtal 5

6 Sammanställning Leveransvillkor Allmänna bestämmelser för underentreprenader Praktiska problem nr 6 Upphandling av putsentreprenad. Följande anbud erhålles på utlämnade handlingar: AB Puts-Jöns kr AB Puts- Pelle (eget förslag) kr AB ByggPuts AB kr AB Putsaren kr AB Putsfackmannen kr AB Mälarputs kr AB Billig Puts kr AB Puts- Jöns antogs. Puts- Jöns hade dock glömt som man vill öka sitt anbud md. Vad gäller? (Medvärdet ( exkl de två lägsta anbuden = 43400). Thank you! AVTAL 6

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 2. Beställning

Allmänna köpvillkor. 2. Beställning Allmänna köpvillkor 1. Omfattning Dessa Allmänna köpvillkor skall tillämpas för alla Valeos inköp oavsett om köpet avser verktyg, maskiner, utrustning, delar, råmaterial eller andra material eller tjänster

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

I befintligt skick - En bra affär?

I befintligt skick - En bra affär? Institutionen för handelsrätt I befintligt skick - En bra affär? Per-Christian Nilsson Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Martin Smiciklas HARK11 Köprätt VT11 iii Summary This essay aims to deeper

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum LP2&3 13/14 Material Övningsuppgifter Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Svaren till

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter D-UPPSATS 2008:064 Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer