almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna"

Transkript

1 Dokumentation från demokratiworkshops med Jag bor i Malmö Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna

2 365 dagar, 365 deltagare, 27 demokratiworkshops Processledarna Hilda Kraft och August Nilsson har under 2010 genomfört 27 demokratiworkshops inom Jag bor i Malmö. Stadskontoret fick våren 2009 i uppdrag av Kommunstyrelsen att utveckla ett nytt styrdokument för ungas inflytande, denna process har fått namnet Jag bor i Malmö. Deltagarna i demokratiworkshops har varit högstadie- och gymnasieklasser, folkhögskolekurser och ungdomsgrupper inom föreningar. Grupperna har haft en bred geografisk täckning i Malmö. Totalt har 365 unga i åldern år deltagit. På workshopen har deltagarna under två timmar tänkt och diskuterat kring Malmö och demokrati med hjälp av interaktiva metoder. Vad betyder demokrati? Vad behöver förändras i Malmö? I mindre grupper har delgarna arbetat kring frågor som utgår ifrån deras egna intressen och åsikter, och hur man skulle kunna göra för att påverka eller förändra den fråga de valt. Som tack och symbol för deras delaktighet har alla fått en Jag bor i Malmö-t-shirt. Syftet med demokratiworkshopen är att inspirera unga att vara en aktiv del i Malmös utveckling och att samla underlag till den policy för ungas inflytande som tas fram i Malmö stad under Denna sammanfattning bygger på dokumentationen från workshops, deltagarnas skriftliga utvärderingar och processledarnas samlade intryck. Unga i Malmö vill förändra! Sammanfattande kommentarer kring de ämnen som workshopsdeltagarna har valt att diskutera: Jämlikhet och alla människors lika värde - Stoppa rasismen! Att det behövs arbetas för ett mer jämlikt, jämställt och rättvist samhälle där alla visar varandra respekt är det ämnet som utan tvekan har diskuterats mest i varje grupp som vi har mött. Många valde att arbeta kring att rasismen måste minska, andra att arbeta kring bemötande mer generellt eller att det är viktigt att vara en bra vän och hjälpa de i sin närhet som mår dåligt. Segregation och frågor kring invandring- och flyktingpolitik har engagerat många.

3 Inflytande - Vi gillar inte när någon bestämmer över oss Att ha inflytande över sitt eget liv och i de sammanhang där man befinner sig är viktigt. Workshopsdeltagarna har ofta valt att diskutera allas rätt att delta i samhället och vikten av att få säga vad man tycker. Man vill bli lyssnad på och tagen på allvar! Skolan För att den formar livet De unga vi har träffat vill vara med och bestämma hur det ska vara i deras egen skola. Man vill påverka formen på undervisningen, betygssättning och antal prov i veckan. Konkreta förändringar har tagits upp som att maten behöver bli bättre för att kunna prestera, göra scheman tightare för att kunna ha en fritid och att arbetsro på lektionerna skulle ge bättre kunskap. Miljö och hållbar utveckling - Vi vill ha billigare och miljövänligare buss Deltagare har betonat att vi måste värna om vår närmiljö tillsammans, ta tillbaka det offentliga rummet, inte skräpa ner samt tänka över vår konsumtion. Kollektivtrafiken har diskuterats flitigt och bättre bussförbindelser är viktigt. Trygghet - Vi blir förbannad över när man förstör saker i Malmö Ungdomsbrottslighet, våld, gängkriminalitet och att man känner sig otrygg när man är ute i Malmö är engagerande diskussionsämnen. Många upplever att det sker mycket skadegörelse, man upprörs över att det kostar samhället mycket pengar och diskuterar hur man ska få bukt på det. Mer polisnärvaro men också en mer förstående och human poliskår efterfrågas. Mötesplatser - Starta en plats där man kan umgås, ta det lugnt och där man får vara med och styra Behov av nya mötesplatser för unga uttrycks på många håll, både i form av nattcaféer och idrottsanläggningar ute i de olika stadsdelarna. Viktigt är flexibla öppettider och att det inte kostar för mycket. Ett annat konkret förslag som tagits upp är nattbio med internationella filmer.

4 Valår - Varför är SD med i riksdagen? Vi har märkt av att vi träffat grupperna precis kring valtider då frågor, funderingar och åsikter kring valet kommit upp. Hur blev valets utgång? Besvikelse över att man inte får rösta pga att man är under 18 år samt många funderingar kring Sverigedemokraternas intåg i riksdagen har uttryckts. Arbete och bostad - Klyftor skapar utanförskap som kan göra det svårt att göra sin röst hörd Bristen på arbete och bostad tas upp av flera grupper som grunden till många svårigheter för unga. Makt att påverka Sammanfattande kommentarer kring de metoder som workshopsdeltagarna föreslår: Börja med att förändra attityder och beteenden - Byt perspektiv, tänk dig in i andras historia, hur det känns. Många tar upp att det är viktigt att börja i det lilla, att börja med sig själv och ifrågasätta det man gör av vana. Att lyssna på och respektera varandra, släppa fördomar. Genom att själv visa på engagemang inspirerar du andra. Lär känna folk som har annan kultur eller stil. Stå för vad du säger. Förslag för att öka möten mellan människor, är t ex utbyten mellan skolor. Stödgrupper för unga kriminella är ett förslag. Och att höja medvetenheten hos unga om hur drickande, droger och macho-attityder påverkar. Öka medvetenheten - Sprida info om hur det är idag, man kan inte göra något om man inte vet hur det är. Att sprida kunskap, informera för att skapa medvetenhet lyfts fram med flera exempel: starta studiecirkel eller tankesmedja, gör föreläsningar i skolor, sätt upp affischer, måla graffiti på lagliga väggen. Malmöfestivalen är bra för att visa och informera om mångfalden i stan. Workshops med Normistan-spel, spel om normer, för att motverka rasism. Genom faktabaserad argumentation kan människor övertygas. Visa vad man tycker - Göra insändare i tidningar, göra en låt och lägga ut den på Myspace. Många möjligheter med internet lyfts fram tillsammans med traditionell media. Hur får eller tar man plats och sprider sitt budskap? Deltagarna är ofta överens om olika sätt för att fånga uppmärksamheten: Starta radiostation, skriva i forum eller göra dokumentärfilm. Använda facebook, lägga upp filmer på youtube, göra smskedjor, skapa hemsidor, få kända artister att skriva låtar och göra egen reklamfilm. Kontakta media eller skriva insändare. Organisera sig tillsammans - Starta upp grupper där man har någon att prata med och kan stärka varandra. Genom att gå ihop med kompisar finns möjligheter att skapa sammanhang för det man själv vill göra. Deltagarna föreslår former som föreningar, grupper eller ungdomsråd. Man vill också skapa nya platser för att mötas, t ex ett eget internetcafé. Eller en plats som nationerna i Lund, där man är delaktig i verksamheten.

5 Agera direkt - Göra fint, ta plats, spela musik. T ex hänga upp din egen konst istället för reklam. Att skapa förändring genom att göra själv, här och nu: Samla in och skänka pengar eller donera kläder. Börja bygga. Ta över det offentliga rummet. Handla miljövänligt och begagnat. Göra civil olydnad. Göra utflykter tillsammans med folk med olika bakgrund. Fixa kulturarrangemang. Klä ut sig och gå på stan för att väcka uppmärksamhet. Mobilisera och samla människor - Göra en cykelmanifestation, som cyklar runt stadshuset! Att samla människor till demonstrationer eller manifestationer ser många som en metod. Namninsamlingar, flygbladsutdelning, debatter och utfrågningar på stan är föreslås också. Eller att göra ett miljölopp, och springa ett steg före naturkatastrofen. Påverka och förändra i skolan - Fler seriösa klassråd och elevråd, bort från skendemokrati Skolan ses som en viktig arena, hur kan skolan användas för att förändra? Bättre kommunikation med rektor, lärare. Kalla till möte där man enas som elever. Fler temadagar, dagar då eleverna återställer vandalisering. Samarbete mellan skolor, t ex gemensamma prov för lika bedömning med anonym rättning. Ta in förslag om mat från elever, eller låt elever rösta om matalternativ. Förbättrad arbetsmiljö genom att själv vara mer delaktig. Sovmorgon och skiljda rum för höjd koncentration. Kontakta, fråga och ställa till svars - Vi kan ta kontakt med Skånetrafiken och få de att förstå att de skulle tjäna på det. Många vill använda direkta kontakter som metod: Prata med busschauffören, maila SF:s chef, ta hjälp av nattvandrare, vända sig direkt till MKB, kontakta gatukontoret eller restaurangägare. Påverka på arbetsplatsen genom fackföreningar. Inflytande i kommunen och politiken - Gå till stadshuset med förslag till de politiska ledarna. I diskussionerna är kontakter med kommunen och förtroendevalda ofta på förslag. Deltagarna vill skriva brev, maila eller ringa till kommunen, kommunstyrelsen, politiker, riksdagen. Eller kidnappa politiker och visa dem verkligheten. Märkbart många tar upp medborgarförslag som metod, ofta även namninsamlingar. Men även att rösta och arrangera partidebatter. Samarbete med politiker och direkt inflytande lockar. En idé för att lära sig om hur den lokala demokratin fungerar är att få komma till stadshuset på en interaktiv demokrativandring.

6 Deltagarna utvärderar workshopen Citat från deltagarnas utvärderingar efter workshopen: Vad var bra med workshopen? Få ungdomar att vakna upp. Den tog ner demokrati på jorden: Fokus på lösningar och vardag! Och det lokala! Att äntligen få möjlighet att yttra sig om vad man brinner för och spinna vidare på det. Vad tycker du kan bli bättre med workshopen? Jag tycker att det kan bli bättre med workshopen om de skickar allt vi har sagt till de som bestämmer här i Malmö. Att kunna få eleverna att förstå att det är en lektion som kan påverka samhället, att de ska lyssna noga och förstå. Har du lärt dig något nytt av workshopen? Att kommunen bryr sig om oss. Jag har lärt mig att vi inte bara ska prata om problemet utan GÖRA något. Ja, mycket. Jag kommer att tänka på de här frågorna varje dag. Processledarnas samlade intryck Det har funnits ett stort intresse för att diskutera frågorna genom de former vi har använt i workshopen. Att jobba med deltagare från 12 till 30 år, och se att samma metoder fungerar har varit mycket positivt. Varje workshop har samtidigt blivit unik i mötet med gruppen. Trots att grupperna har varit olika är det ofta mycket som återkommer båda vad gäller de frågor man vill förändra och de metoder man vill använda. Ett genomgående intryck är att det är viktigt att få ett tillfälle att tycka, men det finns också en stor ovana vid att diskutera, och att själv formulera sig. Man har uppskattat att få ett sammanhang för att tänka själv och formulera sina åsikter. Vi upplever att det finns en ovana av deltagande, demokratiska metoder som bryter grupperingar och mönster, vilket ibland skapar osäkerhet hos deltagare. Många deltagare uttrycker samtidigt att det är ovanligt att lyssna in allas åsikter, och att få samarbeta i tilldelade grupper. Vår bild är att deltagarna har uppskattat initiativet Jag bor i Malmö och blivit förvånade över att kommunen faktiskt efterfrågar ungas åsikter. Som representanter för kommunen har vi också varit ovanliga i klassrummet och mött olika respons. Men det har i alla grupper funnits tid till möten med deltagarna på ett personligt plan, vilket vi menar är väldigt värdefullt. Det finns en stor nyfikenhet kring hur kommunen styrs, och vilka verktyg man har som medborgare. Men det finns också en generell underliggande skepcism till huruvida medborgares åsikter kan få genomslag. Man har inte vana av att se sig själv som en aktiv aktör i samhällsutvecklingen.deltagarna efterfrågar uppföljning och återkoppling på de åsikter och förslag som de har jobbat fram. Förutom att förslagen ligger som grund till policy-arbetet har vi under hösten 2010 haft en panel med representanter från kommunen och föreningar. I Jag bor i Malmös facebook-grupp har vi publicerat bilder och alla förslag som kommit fram under workshops, och panelen har gett respons, kommentarer och tips. Vi hade hoppats att diskussionen på så sätt skulle kunna fortsätta även efter workshops, men det har i första hand stannat vid att vara en dokumentation.

7 Samarbetet och kontakterna med lärare och ledare har varit givande. De har uttryckt ett behov av besök utifrån, att samhället kommer in i klassrummet. Metoderna upplevs också som inspirerande. Hur ska Malmö stad i framtiden möta ungas stora nyfikenhet på den lokala demokratin? För framtiden ser vi ett behov av ett kontinuerligt arbete som möter det breda spektra av olika sätt som unga vill engagera sig på. Exempel på resurser i det arbetet kan vara unga handledare, vägledare eller öppna platser där det finns möjlighet att själv ta initiativ. Från kommunens sida är det viktigt att bjuda in, eller bjuda in sig, till dialoger på en jämlik nivå. Metoden vi har prövat, att öppet erbjuda skolor och föreningar workshops på plats, skulle kunna upprepas med olika teman. Eftersom vi har mött ett stort intresse för hur den lokala politiken fungerar, ser vi också ett stort behov av att utveckla hur kommunen kommunicerar medborgarnas möjlighet till inflytande. Det behövs ett lättförståeligt sätt att förstå sig på politiken, och här kan exempelvis gestaltningar i video vara en metod. Se fler bilder från workshops: Ta del av alla förslag från workshops och panelens kommentarer i Jag bor i Malmö:s facebookgrupp: Läs mer om hela Jag bor i Malmö-processen: Kontakta processledarna om du har några frågor: August Nilsson Tel: E-post: Hilda Kraft Tel: E-post:

Dokumentation från demokratiworkshops med Jag bor i Malmö vt 2010 Datum: 2010-06-23

Dokumentation från demokratiworkshops med Jag bor i Malmö vt 2010 Datum: 2010-06-23 Dokumentation från demokratiworkshops med Jag bor i Malmö vt 2010 Datum: 2010-06-23 Processledarna Hilda Kraft och August Nilsson har under mars till juni 2010 genomfört tio demokratiworkshops inom Jag

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler Ungt inflytande 2015 SLUTRAPPORT Ett hållbart Nacka för fler 1 Innehåll FÖRORD...3 ÅRETS TEMA ETT HÅLLBART NACKA FÖR FLER...4 MÅNGFALD I PRAKTIKEN...5 Uppdragsbeskrivning...6 Idé 1: Hop on Nacka en upplevelsebuss

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga

Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13 Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Vad vill vi ha inflytande över? Skola Ungdomsfullmäktige borde ha en egen ekonomi som de kan styra över

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer