Elektromagnetiska fält (EMF) mätare - några riktlinjer för val och användande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektromagnetiska fält (EMF) mätare - några riktlinjer för val och användande"

Transkript

1 Elektromagnetiska fält (EMF) mätare - några riktlinjer för val och användande Flesta paranormala utredare har hört talas om "EMF" meter. De kan ha sett dem som används på TV-program som Ghosthunters. De kan redan ha dem i sina paranormala undersökning kit. Många kanske inte känner till de skäl de används eller det sätt på vilket de arbetar. Det första misstaget många gör är att kalla dem EMF meter. I själva verket en EMF är helt annat fysiskt kraft - några bra fysik böcker kommer att säga att en EMF är en Electro Motive Force och i realiteten är den kraft som orsakar elektroner passera genom en elektrisk krets och därmed ger en elektrisk ström. Kanske borde vi hänvisa till dessa mätare som Magnetometrar, magnetisk flödestäthet meter, eller ens meter elektromagnetisk strålning. Emellertid har termen EMF mätaren nu nästan blivit allmänt accepterad av Paranormal Investigators och även en del tillverkare av utrustning så för denna artikel, åtminstone vi kommer att fortsätta använda termen EMF mätare och elektromagnetiska fält - EMF's. In the Beginning Sedan början av 1980-talet paranormala utredare har blivit allt mer intresserade av olika typer av elektromagnetism. Detta följde av arbetet i ett antal forskare, men framför allt professor Michael Persinger på The Laurentian University i Kanada. Arbeta med andra som han fört många experiment som tydde på att när delar av hjärnan utsattes för elektromagnetiska fält av varierande intensitet och varaktighet försökspersoner rapporterade upplevelser som liknade dem upplevelser i samband med rapporterade paranormala aktiviteter. Han drog slutsatsen att källan till dessa EMFtalet var både fysiska i form av variationer i jordens geomagnetism eller interaktion med solstrålning eller orsakade av människan från källor som ingår elektriska ledningar och apparater eller en kombination och interaktion av båda typer av källor. Senare kunde han återskapa i sitt labb liknande variationer i EMF och tillämpa dem på hjärnan hos försökspersoner Många av dem rapporterade upplevelser som liknade de erfarenheter som vittnen i påstådda paranormala fall.

2 Förvirring Logiskt sett, om utredarna kan använda sina egna EMF mätare och hitta ovanliga eller oväntade elektromagnetiska fält på en plats som undersöks de kan vara lite närmare för att fastställa en trolig orsak till en del av den verksamhet som rapporteras. Tyvärr gjorde många utredare inte helt läsa forskning eller valde att helt enkelt ignorera delar av det som de inte håller med. Med tiden blev urvattnat sund logik letar efter och mäta elektromagnetiska fält och förlorade. EMF meter blev Ghost Detectors. Andra kom fram med sina egna versioner av varför en EMF mätare var ett användbart verktyg för paranormala undersökningar - "Spöken avger EMF: s eller snedvrida jordens naturliga elektromagnetism. Spöken kan använda elnätet för att få energi som ger dem möjlighet att manifestera detta orsaka att elektromagnetiska fält för att förändring och detta kan mätas "Det finns många variationer på dessa teman, och många böcker har enträget förklarat att använda en EMF mätare gör det möjligt för forskaren att upptäcka energi eller förekomsten av ett spöke eller ande. Nuvarande kunskaper Hittills finns helt enkelt inga bevis på att spöken eller andra former av paranormal aktivitet kan släppa ut eller ge bort en EMF. De har inte heller någon bevisad förmåga att använda elektromagnetiska fält från en man som gjorts eller naturliga källor. Mycket forskning har bedrivits som starkt tyder på att när vissa människor utsätts för en kraftfull EMF eller en mindre kraftfull men varierande EMF får rapportera förnimmelser som de tror är paranormala ursprung. Dessa effekter omfattar en känsla av närvaro, en känsla av beröring, ångest, oro, rädsla, illamående och med en "Out of Body" sensation. Exponering för elektromagnetiska fält när de tillämpas på hjärnan - eller mer exakt bestämda områden i hjärnan (den temporala loberna) kan orsaka vissa personer att misstolka extra information från EMF-talet. Det fysiska eller sensoriska förändringar kan uppfattas som övernaturliga ursprung av vissa människor och kan vara förklaringen i vissa fall för den verkliga orsaken till upplevelser. Paranormal Utredarna skulle därför vilja mäta elektromagnetism som finns i en undersökning plats med intresse. De bör notera intensiteten av EMF, borde de anteckna varianter av EMF och de bör försöka hitta källorna för alla EMF. Denna information kan förse dem med användbar information som kan hjälpa dem att avgöra den verkliga karaktären av de erfarenheter som rapporteras till dem.

3

4 Mäta EMF Som nämnts tidigare, kan elektromagnetiska fält har naturliga och konstgjorda källor. EMF är faktiskt består av två delar, en statisk elektriska fält som alltid är närvarande när en elektrisk laddning är närvarande eller när en elkabel eller datorskärm är ansluten till försörjning - även om den är avstängd, och ett magnetfält som skapas när elektricitet flödar till exempel i en blixt eller när en elektrisk apparat är påslagen. De två komponenter - de elektrostatiska komponenten och den magnetiska komponenten att göra upp de elektromagnetiska fält som finns runt varje elektrisk apparat eller kabel och är alltid närvarande i jorden själv. Naturliga elektromagnetism ofta kallas extremt lågfrekventa EMF's. Dessa "Geomagnetisk fält" och är normalt bara mäts med dyr och specialutrustning som sällan förekommer i en paranormala utredare kit. Geomagnetisk fält är normalt mycket låg frekvens 0-10Hz. I vissa situationer dessa lågfrekventa Geomagnetisk fält kan påverka sig över och påverkar direkt den man som elförsörjningen genereras EMF. Högre frekvens källor typiska över 1 khz (1000 Hz) är att finns i lysrör och visuella displayer. Dessa kunna mätas med många lättillgängliga EMF mätare även om de faktiska värdet normalt sett väldigt annorlunda från det värde som visas på mätaren är kalibrerad eller viktad för mycket lägre elförsörjningen frekvens på 50 eller 60 Hz. Mest paranormala utredare använda en AC EMF mätare av en typ som är konstruerad för att mäta frekvenser runt 50 Hz eller 60 Hz, som är inhemsk elförsörjning frekvenser för Storbritannien och USA. Normalt kommer de också mäta elektromagnetiska fält vid frekvenser över och under detta kalibreringspunkt men ofta med en kraftigt minskad precision och känslighet som ofta rör sig längre bort från 50/60Hz optimalt. Om man inte är där ett av de dyrare mätare som mäter både delar av det elektromagnetiska fältet mest EMF mätare kostar mindre än 1500:- ($ 150) åtgärd endast den magnetiska delen av fältet. Mätningen är normalt i enheter av magnetisk fältstyrka - Milli Gauss eller mikrotesla, även om de ofta kallas "EMF mätare" de i själva verket bara Magnetic Field Meter. Det är värt att påpeka att även om många EMF mätare ge sina mätningar i milli Gauss (MG) SI-enheten och därmed önskad måttenhet för forskare och labb använder är Tesla, vanligen mikro Tesla (UT). Det finns också många andra enheter som används vid mätning av elektromagnetiska fält inklusive Henry och Weber även om dessa sällan hittas på kommersiellt tillgänglig mätare.

5 Vissa mätare är tillgänglig som också kan mäta det elektriska fältet komponent, mätningen uttrycks i volt / meter. Dessa mätare tillåter vanligtvis användaren att växla mellan mätning av magnetfältet och mätning av det elektriska fältet eller att ta en läsning av båda fälten kombineras ihop. Elektromagnetiska fält är normalt riktningar, kring källa såsom en kabel eller apparat. Den primära fältstyrkan är beroende riktning nuvarande flöde. Fältstyrkan också minskar i takt med avståndet från källan ökas, för att underlätta visualisering de kan liknas vid ringar uppvisas när en enda sten tappas i en damm. De elektromagnetiska fälten från flera källor kan interagera med en annan liknande sett effekt när två eller flera stenar hamnar i dammen. Detta leder till områden där styrkan kan vara betydligt högre eller betydligt lägre än vad som förväntas från en enda källa. För att få maximal noggrannhet för sådana mätningar är det viktigt att själva sensorn inom EMFmätaren motsvarar den riktning maximala fältstyrkan vid en given plats. Om det inte då användaren riskerar att göra mätningar som kan vara mycket lägre än den verkliga fältstyrka. En lösning på detta problem skulle vara att använda en mätare som har 3 sensorer vardera i rät vinkel mot andra - detta arrangemang är känd som X-axel, Y-axel och Z-axel. Genom att sedan kombinera informationen från alla tre sensorer matematiskt inne i mätaren displayen visar sedan ett mycket mer representativt mått för fältstyrka. Enskild axel meter finns tillgängliga och är ofta föredras av utredare eftersom de i allmänhet mycket billigare än 3-axel modeller och mer lättillgängliga. En enda axel mätare måste användas med försiktighet. Genom att försiktigt flytta mätaren runt när du gör mätningen är det möjligt att upptäcka inriktningen på fältet på en viss plats och sedan att anpassa mätaren sensor med det för att få de mest noggranna mätningarna.

6 Begränsningar för användning Det finns ett antal överväganden som måste göras då göra några mätningar för att de senare uppgifterna är korrekta och tillförlitliga som möjligt. Uppenbarligen den 1: a med dessa är att bli helt förtrogen med instruktion från tillverkaren. Dessa instruktioner bör också berätta för er de tekniska specifikationerna för enheten - mätområdet, frekvens och noggrannhet är viktiga bitar av information. Var uppmärksam på eventuella begränsningar som gäller för användning eller placering av enheten - om den ska användas i närheten av andra utrustningsdetaljer detta kan påverka den efterföljande data. Normalt mätaren mäter endast det magnetfält som genereras när elektriciteten passerar genom ledningar och elektroniska kretsar i apparaten. Om du har en mätare som kan mäta elektriska fält som du kommer att upptäcka att de är närvarande, även om en apparat är avstängd och att deras värde inte ändras när apparaten slås på och av. Nästan utan undantag EMF mätare används av paranormala utredare är utformade för att mäta elektromagnetiska fält är orsakade av inhemsk elförsörjning. Detta är antingen 50Hz i Storbritannien eller 60Hz i USA. Det betyder att mätaren är konstruerad för att vara mest korrekta vid mätning EMF är inom detta frekvensområde. Nästan alla hus har en elleverantör eller ligger nära till elnätet över mark och underjordiska kablar. De flesta byggnader har en rad elektriska apparater. Allt som genererar en EMF som kommer att registreras av en EMF mätare. Beroende på ett antal faktorer som t.ex. avstånd från apparaten eller ledningarna är den ström som förbrukas av verktyget och vilken typ av apparat man kan förväntas se EMF avläsningar från 0,1 milli Gauss (mg) till mer än 100 mg. Exempel en tv på standby kan ge en behandling som är mindre än 1 mg till 30 cm men över 50mg när den är påslagen. En säng klockradio kan ge dig ett förvånansvärt högt värde på omkring 100 mg i 20-30cm!

7

8 Många typer av mätare beskrivs som "vägda" eller frekvens kalibreras. Dessa ger inte ett enkelt mått på fältstyrkan utan deras mätningar står i proportion till frekvensen av fältet. Stället för den faktiska styrkan i elektromagnetiska fält som visas på mätaren som faktiskt visar hur mycket energi på är att bära - när frekvensen av EM utsläppen ökar så ökar den energi som finns ombord. Alpha Labs TriField är just en sådan mätare. En verklig EMF av 3MG med en frekvens av 60Hz kommer att visas som 3MG som är det sanna värdet. Men om EMF frekvens ökade sedan till 120Hz samma styrka fältet kommer nu att visas som 6mg på skalan. Vissa kanske frågar "Vad är poängen att göra några mätningar alls om mätaren inte ens ger mig rätt information?" Kort sagt finns det mycket att vinna genom att fortsätta att göra mätningar - Till att börja med de flesta av EMF kan möta på de flesta platser är på samma frekvens som elförsörjning och så mätaren skall ge en korrekt mätning av EMF-nivåer. Andra, och mer kanske än viktigare, mycket av det existerande forskning om EMF: s och rapporterade paranormala fenomen är koncentrerad på det effekter på den mänskliga hjärnan och kroppen så en mätning som anger "makt" från elektromagnetiska fält är troligtvis mer användbart för forskaren än vad en mätning av den faktiska fältstyrka. Det finns EMF mätare finns att ge en rak frekvensgång och inom ramen för sina utformad frekvensgång de kommer att ge ett mer exakt mått på den faktiska fältstyrka närvarande. Med få undantag de är dyrare och mer lämpade för att göra mätningar i laboratoriemiljö. Förutom om man inte är med en mycket dyr form av mätare som har förmågan att mäta inte bara EMF styrka, men också hur ofta denna information är i allmänhet liten extra fördel för utredare. Det är viktigt att förstå att mätaren registrerar förändringar i EMF nivåer som du flyttar runt en plats. Även om du håller mätaren statiska i en position några förändringar i flödet av el (nuvarande) i närheten kommer att orsaka förändringar för att registrera dig på din EMF mätare. Detta är helt normalt och bör förväntas. Du kanske inte omedelbart ser en uppenbar orsak till den förändrade EMF eller stöter på områden där EMF verkar ovanligt hög. Ofta kablar kan gömmas inuti väggar och andra konstruktioner. Inrikes vattenledningar används också som en del av byggnaderna jorden (Ground) skydd och elektrisk ström flyter genom dem orsakar elektromagnetiska fält är att bildas runt röret eller tråd.

9 Gömda metallkonstruktioner kan också hålla eller till och med generera en elektrisk laddning - Påverkar det kan variera beroende på vädret eller fuktighet. Om detta statisk elektrisk laddning sedan läckor till Jorden kan du också se en variation i EMF äga rum. Naturliga förändringar i jordens elektromagnetiska fält, t.ex. vid åska, ökad solaktivitet eller seismisk aktivitet kan också få el till flödet i ledande människan och naturliga strukturer inklusive kablar och apparater. Detta flöde av el kommer att producera en motsvarande elektromagnetiska fält som kan upptäckas och mätas med din EMF mätare. Positionsring din mätare innan du gör några mätningar måste ta dessa faktorer i beaktande och du ska undvika om möjligt är nära kända kablar, apparater och metalliska föremål som de kan orsaka felaktiga avläsningar. Annan utredning utrustning du kan använda till exempel radio eller datorer kommer också att generera EMF: s omkring dem och dessa också kan påverka tillförlitligheten i din EMF mätningar. Vissa typer av mätare också mäta det elektriska fältet och de behöver lite extra speciella överväganden - människokroppen genererar en svag elektrisk fält, och detta kan upptäckas av några av de mätare som TriField Natural EM meter. Om du placera den för nära en person - normalt mindre än ca 8ft, är det troligt att det kommer att upptäcka att personer elektriska fältet och registrera ett läsning. Av den anledningen denna typ av mätare ska aldrig användas handhållen. Mätutrustning kan även funktionsfel eller batterierna kan köra ner orsaka oväntad avläsningar att se. Genom att testa mätaren innan undersökningen och även efteråt du kan eliminera en del av dessa fel. Jämföra en misstänkt mätare med en annan liknande mätaren är också ett bra sätt att se om det kan vara trasig

10 Erhålla data Majoriteten av EMF-mätare som paranormal undersökning kräver att användaren manuellt läsa en bildskärm - Detta kan vara såväl analog som en nål på en urtavla, eller digital. Oavsett hur bilden är det viktigt att notera och registrera EMF behandlingen regelbundet - om du inte använder en mätare som kan kopplas till en dator då en minsta frekvens av observationer bör en gång var 5 till 10 minuter och oftare om nivån ständigt förändras. Detta kan vara långtråkig, men det är viktigt om man ska få en användbar uppsättning data. En snabb lösning är att ställa upp en videokamera för video mätaren bildskärm - hålla videokameran minst 8 meter bort så det inte kommer att negativt påverka utslagen för mycket och använd zoom för att få en närbild på displayen. Den tid som varje mätning fattas är också viktigt så att någon ovanlig aktivitet kan kontrolleras för att mot EMF värde vid den tidpunkten. Videokameror har lyckligtvis interna klockorna på alla nyare modeller. Om det är möjligt du kan göra något "kontroll" mätningar genom att stänga av all elektrisk ström i huvudströmbrytare för en tid - minst 20 minuter föreslås. Alla EMF mätare är batteridriven och om du använder en videokamera 20 minuter är normalt inom förmåga flesta maskiner. Du bör förvänta sig att EMF nivåer att falla bort till nära noll, men som inte kan vara fallet vid vissa platser. Grannar som använder makt eller i närheten av kraftledningar fortfarande skulle kunna orsaka mätaren att visa en läsning. I samtliga fall informationen måste registreras korrekt för framtida analyser tillsammans med plats, datum och den tid det har erhållits. Det finns några EMF mätare tillgängliga som har förmågan att registrera mätningar för att ett internt minne och efter en tid denna information kan laddas ner till en PC. Andra kan kopplas direkt till en PC i realtid EMF mätning och loggning. Närvarande dessa mätare är dyra och sällsynta och för det mesta fortfarande knappast ses som används av många paranormala utredare.

11

12 En särskild EMF Meter En annan typ av specialiserad mätare som är tillgänglig för utredaren är Tri-Field Natural EM meter. Denna unika mäter variationer i både naturligt förekommande och konstgjorda fält. Flesta meter åtgärd enbart mängden elektromagnetism som finns. Natural EM TriField mätaren visar endast det belopp med vilket nivåer av EMF förändring - alltså om de är stabila det registrerar Zero. Om fältet sedan förändringar av 10mg då det kommer att visa en läsning av 10mg innan han återvände till noll som det nya värdet har uppnåtts. Viss forskning har visat hur viktigt det snabbt fluktuerande EMF: s - är kanske viktigare att just amplituden av fältet ensam skapar vissa folks hjärnor för att registrera och ovanlig upplevelse att de därefter kan tolka som paranormala ursprung. Natural EM Tri-Field kan utföra mätningar av förändringar i magnetfält och elektriska fält och visa resultatet separat eller som en summa av båda tillsammans. Dessutom kan även mäta Microwave och radiovågor frekvens. Den TriField som namnet antyder är en 3-axlig mätare och har 3 sensorer för magnetiska mätningar och 3 sensorer för elektriska mätningar. Tri-Field har under några år varit en "standard" på många amerikanska utredare kit, men det har tills nyligen varit ganska svårt att få hit i Storbritannien. Begränsningarna av den naturliga EM TriField mätaren har nämnts kortfattat ovan. De är extremt känslig utrustning och kommer att svara på några transaktioner under användning - De kan lätt upptäcka rörelse mätaren genom jordens magnetfält och de kan också detektera små elektriska fält som människor skapar. Således används de måste hållas i en statisk position och väl borta från människor. Skaparna hävdar att de kan upptäcka en människa mer än 2 meter bort ens genom en vägg. Även om det kan vara frestande att använda mätaren i "SUMMA" läge för det mesta - i verkligheten är det inte ett klokt val. Alla arbets-och sjukvård i samband med "Electric" läge fortfarande råder och om mätaren visar ett intressant mått du kommer inte att veta utan ytterligare undersökningar om orsaken var elektriska eller magnetiska. SUM läge är bra för en "Översikt" på en plats men för detaljerade mätningar är det bäst att hålla sig till antingen magnetisk eller elektrisk drift beroende på den aktuella undersökningen krav.

13 En kort varningens ord: Den naturliga EM TriField mätaren skall inte förväxlas med flera andra modeller också kallas TriField meter och ser mycket lika. Dessa är 3-axel EMF mätare som mäter halten av EMF på konventionellt sätt och inte svara på graden av förändring av fältstyrkan.

14 Tolkningen av resultaten EMF mätare har nästan blivit ett viktigt verktyg för den moderna paranormala utredare. Liksom all utrustning avsedd för att samla information de behöver för att kunna användas med försiktighet och den information de tillhandahåller måste användas i sammanhang som en del av hela undersökningen. De är inte Ghost Detectors. Några av de mest lovande forskning om varför vissa människor kan ha övernaturliga upplevelser ligger i denna del av undersökningen och det område värt framtida utforskning. Klart denna artikel inte diskutera alla aspekter av hur olika typer av EMF-mätare som är tillgänglig för paranormala utredare - den är tänkt att fungera enbart som en vägledning för dem som söker information före valet och använda sådana verktyg. För de som vill ha mer information de anmodas att bedriva sin egen forskning och det finns en mängd användbara sidor på Internet som behandlar alla aspekter av EMF. Om möjligt skall utredaren borde försöka skaffa flera EMF mätare så att de kan placeras på flera platser inom en mötesplats för att lättare kunna visa ovanliga områden av elektromagnetiska fält och också att möjliggöra en mer pålitlig grund för hela den plats som skulle erhållas. Så därför!! vandra runt på en plats letar efter områden med höga värden är inte en bra metod för att genomföra någon undersökning. Mätningarna skulle ha något sammanhang. Det är viktigt att en uppsättning grundläggande värden fastställs för varje plats som du planerar att göra mätningar av. Ett sätt att göra detta är att helt enkelt placera mätaren på den plats som valts i minst 15 minuter att göra noteringar av avläst varje minut. Som genomsnittet av dessa mätningar kommer du att ha en "15 minuter" genomsnittliga jämföra eventuella värden mot. Detta måste göras för varje plats men i slutändan är värt besväret som senare kommer uppgifternas gälla i fråga om eventuella oväntade avvikelser från utgångsvärdet. Om ovanliga värden påträffas är det viktigt att försöka upprätta en orsak, inte bara acceptera det paranormala. Med EMF den mest sannolika orsaken till onormala värden kommer alltid att vara människan gjort. Elektriska apparater, dolda kablar, apparater vrida sig på eller av är alla goda orsaker till plötslig EMF ökar eller minskar. Orsaken kan vara mindre uppenbar, kommer mätaren svara på överspänning i elnätet. Dessa kan vara ett distributionsavtal låda eller transformatorstation ibland mer än 100 meter bort. Fordon, elektriska tåg och med statisk elektricitet från kläder kan alla orsaka en EMF mätare för att ge oväntade avläsningar.

15 Din EMF mätare kommer också att följa naturligt förekommande källor till elektromagnetiska fält även om det inte mäta dem direkt. Åska, även när de är många miles away kan skapa överspänningar i elnätet som de upptäckts av TriField mätaren. Lokala storm aktivitet kan också leda till ökningar i metallföremål eller ledningar som inte ens är ansluten till elnätet. Det finns många tänkbara orsaker till den onormala värden du kan ibland se på din EMF mätare och det är endast med noggrann observation, ljud mätningar och en god förståelse för hur EMF: s beter sig som du kommer att kunna göra en välgrundad bedömning av Anledningarna till några oväntade mätningar du kan se.

I samband med detaljplanering kontrakterades Ramböll för utförande av mätning gällande elektromagnetiska fält (enhet mickrotesla, µt).

I samband med detaljplanering kontrakterades Ramböll för utförande av mätning gällande elektromagnetiska fält (enhet mickrotesla, µt). mätning Uppdrag Ringvägen Upplands-Bro, mätning elektromagnetiska fält Mötets syfte/typ Mätning / Utredning Mötesdatum 2016-10-10 Tid 10-16 Plats Byggarbetsplats, Kungsängens Kyrkby 2:1, Upplands-Bro förare

Läs mer

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 2016-05-10/2016-05-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 El- och Kund PEAB Bostad Att. Ola Magnusson Box 334

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

4 i1 SKYDDA DINA ÄLSKADE MOT ELEKTRISKA FÄLT

4 i1 SKYDDA DINA ÄLSKADE MOT ELEKTRISKA FÄLT SKYDDA DINA ÄLSKADE MOT ELEKTRISKA FÄLT 4 i1 SKYDD MOT ELEKTRISKA FÄLT VIT FÄRG ANTISTATISK TÄCKNING GRUNDFÄRG NoEM ELECTRO PROTECTOR 4I1 är världens första produkt som skyddar genom att absorbera skadlig

Läs mer

- Plan för god elmiljö -

- Plan för god elmiljö - - Plan för god elmiljö - Bakgrund Kalmar Allergikommitté och dess inomhusmiljögrupp har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att under 1999 utarbeta en plan för god elmiljö i kommunala förvaltningar och

Läs mer

Bra tabell i ert formelblad

Bra tabell i ert formelblad Bra tabell i ert formelblad Vi har gått igenom hur magnetfält alstrar krafter, kap. 7. Vi har gått igenom hur strömmar alstrar magnetfält, kap. 8. Återstår att lära sig hur strömmarna alstras. Tidigare

Läs mer

Magnetfält och magnetiska krafter. Emma Björk

Magnetfält och magnetiska krafter. Emma Björk Magnetfält och magnetiska krafter Emma Björk Magnetfält och magnetiska krafter Beskriva permanentmagneters beteende Samband magnetism-laddning i rörelse Ta fram uttryck för magnetisk kraft på laddning

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande;

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande; Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande; Är det AC eller DC ström som ska mätas? (DC tänger är kategoriserade som AC/DC tänger eftersom de mäter både lik- och växelström.)

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ

Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ Per Magnusson, Signal Processing Devices Sweden AB, per.magnusson@spdevices.com Gunnar Karlström, BK Services, gunnar@bkd.se

Läs mer

Nikolai Tesla och övergången till växelström

Nikolai Tesla och övergången till växelström Nikolai Tesla och övergången till växelström Jag påminner lite om förra föreläsningen: växelström har enorma fördelar, då transformatorer gör det enkelt att växla mellan högspänning, som gör det möjligt

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

Magnetfält från transformatorstationer:

Magnetfält från transformatorstationer: Magnetfält från transformatorstationer: Miljömedicinsk utredning om förväntade magnetfält runt transformatorstationer i centrala Göteborg Peter Molnár Miljöfysiker Mathias Holm Överläkare Göteborg den

Läs mer

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare E-nr. 421 00 50 Elma AT3000 sida 2 Förord Amprobe AT-3000 är det professionella sökverktyget för lokalisering av kablar och rör. Den robusta konstruktionen

Läs mer

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Författad av Jenny Karlsson Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9 Ämnen: Fysik Speltid: 6/5/5/6 minuter Produktionsår: 2017 INNEHÅLL: Elektricitet, spänning och ström Elsäkerhet och

Läs mer

Att fånga den akustiska energin

Att fånga den akustiska energin Att fånga den akustiska energin När vi nu har en viss förståelse av vad ljud egentligen är kan vi börja sätta oss in i hur det kan fångas upp och efterhand lagras. När en ljudvåg sprider sig är det inte

Läs mer

Om åska. Om åska. Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår

Om åska. Om åska. Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår Om åska. Om åska Om åska Ett åskmoln bildas av varm och fuktig luft som uppstår när jordytan värms upp av solen. Den fuktiga luften stiger uppåt och träffar på kall luft. Kraftiga vertikala rörelser bildas,

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Elektromagnetisk induktion och induktans. Emma Björk

Elektromagnetisk induktion och induktans. Emma Björk Elektromagnetisk induktion och induktans Emma Björk Vi har gått igenom hur magnetfält alstrar krafter, kap. 7. Vi har gått igenom hur strömmar alstrar magnetfält, kap. 8. Återstår att lära sig hur strömmarna

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Från statisk elekricitet till kosmisk strålning: En laddad historia. Miklos Långvik, NO-biennalen Umeå

Från statisk elekricitet till kosmisk strålning: En laddad historia. Miklos Långvik, NO-biennalen Umeå Från statisk elekricitet till kosmisk strålning: En laddad historia Miklos Långvik, miklos.langvik@gmail.com NO-biennalen Umeå 5.4-6.4.2017 Innehåll Mål och motivering Observationer och förklaringsmodeller

Läs mer

Vågrörelselära och optik

Vågrörelselära och optik Vågrörelselära och optik Kapitel 32 1 Vågrörelselära och optik Kurslitteratur: University Physics by Young & Friedman (14th edition) Harmonisk oscillator: Kapitel 14.1 14.4 Mekaniska vågor: Kapitel 15.1

Läs mer

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric Chalmers Tekniska Högskola 2002 05 28 Tillämpad Fysik Igor Zoric Tentamen i Fysik för Ingenjörer 2 Elektricitet, Magnetism och Optik Tid och plats: Tisdagen den 28/5 2002 kl 8.45-12.45 i V-huset Examinator:

Läs mer

RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad Magnetfältsmätning 2012-08-17

RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad Magnetfältsmätning 2012-08-17 RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad 2012-08-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren http://ams.se.wspgroup.com/projects/10166041/document/rapport//ra pport-.doc

Läs mer

attraktiv repellerande

attraktiv repellerande Magnetism, kap. 24 Eleonora Lorek Magnetism, introduktion Magnetism ordet kommer från Magnesia, ett område i antika Grekland där man hittade konstiga stenar som kunde lyfta upp järn. Idag är magnetism

Läs mer

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BRUKSANVISNING DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BESKRIVNING Med Velleman Discriminator Metalldetektor kan du söka efter mynt, fornlämningar, smycken, guld och silver i princip var som helst. Discriminator

Läs mer

Metoder för rörelsemätning, en översikt.

Metoder för rörelsemätning, en översikt. Metoder för rörelsemätning, en översikt. Metoder för mätning av rörelser kan delas in i följande grupper: 1. Mekaniska metoder. 2. Elektromagnetiska metoder. 3. Akustiska metoder. 4. Optiska metoder. Nedan

Läs mer

Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07. Åke Amundin Combinova AB

Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07. Åke Amundin Combinova AB Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07 Åke Amundin Combinova AB Agenda Kort presentation av Combinova och mig själv Magnetfält är det farligt? Biologiska effekter av EMF. Regelverk från WHO

Läs mer

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta

Läs mer

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson 1. En negativt laddad pappersbit befinner sig nära en oladdad metallplåt. Får man attraktion, repulsion eller ingen kraftpåverkan? Motivera! 2. På ett mönsterkort

Läs mer

Avancerad ljudmätare CIM8922

Avancerad ljudmätare CIM8922 Avancerad ljudmätare CIM8922 (ver. 1.0. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-16 Introduktion Ljudmätaren CIM8922 från injektor solutions, erbjuder dig ett kvalitetsinstrument till ett

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4 Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Lab 3 och Lab 4 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 Laboration 3: Likström och

Läs mer

Elektricitet och magnetism. Elektromagneter

Elektricitet och magnetism. Elektromagneter Elektricitet och magnetism. Elektromagneter Hans Christian Ørsted (1777 1851) 1820 Hans Christian Ørsted upptäckte att elektricitet och magnetism i allra högsta grad hänger ihop Upptäckten innebar att

Läs mer

Magnetiska fält laboration 1FA514 Elektimagnetism I

Magnetiska fält laboration 1FA514 Elektimagnetism I Magnetiska fält laboration 1FA514 Elektimagnetism I Utförs av: William Sjöström 19940404 6956 Oskar Keskitalo 19941021 4895 Uppsala 2015 05 09 Sammanfattning När man leder ström genom en spole så bildas

Läs mer

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Växelspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

Inst. för Fysik och materialvetenskap MAGNETISKA FÄLT

Inst. för Fysik och materialvetenskap MAGNETISKA FÄLT Inst. för Fysik och materialvetenskap INSTRUKTION TILL LABORATIONEN MAGNETISKA FÄLT för kursen Elektromagnetism I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Tentamen i : Vågor,plasmor och antenner. Totala antalet uppgifter: 6 Datum:

Tentamen i : Vågor,plasmor och antenner. Totala antalet uppgifter: 6 Datum: Tentamen i : Vågor,plasmor och antenner Kurs: MTF108 Totala antalet uppgifter: 6 Datum: 2006-05-27 Examinator/Tfn: Hans Åkerstedt/491280/Åke Wisten070/5597072 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn:

Läs mer

3.7 Energiprincipen i elfältet

3.7 Energiprincipen i elfältet 3.7 Energiprincipen i elfältet En laddning som flyttas från en punkt med lägre potential till en punkt med högre potential får även större potentialenergi. Formel (14) gav oss sambandet mellan ändring

Läs mer

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut Följande material är hämtat från SSIs hemsida, länken. http://www.ssi.se/ickejoniserande_stralning/magnetfalt/index.html, ff (2006-11-01) Magnetfält och eventuella hälsorisker Statens Strålskyddsinstitut

Läs mer

Miljömedicinsk utredning angående kraftledning intill förskola i Kortedala

Miljömedicinsk utredning angående kraftledning intill förskola i Kortedala Miljömedicinsk utredning angående kraftledning intill förskola i Kortedala Peter Molnár Miljöfysiker Martin Tondel Överläkare Göteborg den 29 mars 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Förslag: En laddad partikel i ett magnetfält påverkas av kraften F = qvb, dvs B = F qv = 0.31 T.

Förslag: En laddad partikel i ett magnetfält påverkas av kraften F = qvb, dvs B = F qv = 0.31 T. 1. En elektron rör sig med v = 100 000 m/s i ett magnetfält. Den påverkas av en kraft F = 5 10 15 N vinkelrätt mot rörelseriktningen. Rita figur och beräkna den magnetiska flödestätheten. Förslag: En laddad

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

Växelström och reaktans

Växelström och reaktans Växelström och reaktans Magnus Danielson 6 februari 2017 Magnus Danielson Växelström och reaktans 6 februari 2017 1 / 17 Outline 1 Växelström 2 Kondensator 3 Spolar och induktans 4 Resonanskretsar 5 Transformator

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter.

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Läsförståelse 26 Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Magnetism Innehåll Permanentmagneter och naturliga magneter Kompassen och jordens magnetfält Elektromagneten Från magnetism till

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen

Läs mer

Mätresultat med undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk

Mätresultat med undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk 12-01738 Bilaga 2 Mätresultat med undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk Vindkraftverk Effekt [MW] Toner [Hz] Absolut ljudtrycksnivå @ 1 upa[db] Normerad ljudtrycksnivå 1m Normerad ljudtrycksnivå

Läs mer

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll:

Flödesmätare digital. Bruksanvisning. för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx. Innehåll: Flödesmätare digital för elektriska dieselpumpar typ PREMAxx Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmän information 1.1 Föreskriven användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 2. Allmänna

Läs mer

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, Displayport och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

Mätningar med avancerade metoder

Mätningar med avancerade metoder Svante Granqvist 2008-11-12 13:41 Laboration i DT2420/DT242V Högtalarkonstruktion Mätningar på högtalare med avancerade metoder Med datorerna och signalprocessningens intåg har det utvecklats nya effektivare

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 ELEKTRISK TESTER 12/24V När du ansluter din Cargo till fordonets batteri så kommer du att ha en mängd olika testmöjligheter framför dig! Med ett tryck på strömbrytaren

Läs mer

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... Sidan 1 av 7 Innehåll INLEDNING... MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... TEST LOKALISERING OCH MÅLSÄTTNING... TEORI OCH RESULTAT... TEORI... RESULTAT... 3 UTVÄRDERING... 6 APPENDIX... 6 APPENDIX

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5 Bruksanvisning - S Pediatric Audiometer PA5 Datum: 1999-01-15 Sid 1/5 Avsedd användning PA5 är en handhållen pediatrisk undersökningsaudiometer som är konstruerad som en apparat för undersökning av förlust

Läs mer

Lokal pedagogisk plan

Lokal pedagogisk plan Syfte med arbetsområdet: Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik

Läs mer

För livsmedelsinspektioner

För livsmedelsinspektioner Användarmanual för KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det bästa från 2 världar: Du

Läs mer

Tentamen i Fysik för K1, 000818

Tentamen i Fysik för K1, 000818 Tentamen i Fysik för K1, 000818 TID: 8.00-13.00. HJÄLPMEDEL: LÄROBÖCKER (3 ST), RÄKNETABELL, GODKÄND RÄKNARE. ANTAL UPPGIFTER: VÅGLÄRA OCH OPTIK: 5 ST, ELLÄRA: 3 ST. LÖSNINGAR: LÖSNINGARNA SKA VARA MOTIVERADE

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad

Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad reducerar magnetfält Beräkningar av magnetiska växelfält från kraftledningar vid Grundviken, Karlstad EnviroMentor AB Södra Vägen 13 411 14 Göteborg 031 703 05 30 epost@enviromentor.se 1 Projekt 11117

Läs mer

Att gnida glas med kattskinn gör att glaset blir positivt laddat och att gnida plast med kattskinn ger negativ laddning på plasten.

Att gnida glas med kattskinn gör att glaset blir positivt laddat och att gnida plast med kattskinn ger negativ laddning på plasten. Experiment 1: Visa att det finns laddningar, att de kan ha olika tecken, samma laddning repellera varandra, olika laddning attrahera varandra. Visa att det finns elektriska fält. Material: Två plaststavar,

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så?

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så? Varför slår blixtar ofta ner i höga byggnader? När skillnaden i laddning mellan marken och molnet blir tillräckligt stor ger sig en blixt av från molnet till marken. När en blixt slår ner tar den oftast

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

METALL/STRÖM DETEKTOR

METALL/STRÖM DETEKTOR METALL/STRÖM DETEKTOR Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noga innan användning. INTRODUKTION Detta är en avancerad detektor med multifunktion. Den kan söka och lokalisera metall, ström och ribbor.

Läs mer

Elektromagnetiska fält omkring järnvägen

Elektromagnetiska fält omkring järnvägen Elektromagnetiska fält omkring järnvägen 1 2 Förord Allt fler ställer frågor om elektromagnetiska fält. Vad är elektromagnetiska fält? Var i vår omgivning finns de? Påverkar elektromagnetiska fält vår

Läs mer

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring DEMONSTRATIONER INDUKTION I Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta ett stort antal experiment som

Läs mer

TFYA58, Ht 2 Elektromagnetism och Labbar i vågrörelselära

TFYA58, Ht 2 Elektromagnetism och Labbar i vågrörelselära TFYA58, Ht Elektromagnetism och Labbar i vågrörelselära 13 föreläsningar 1 lektioner x 4 timmar lab Föreläsningar: Ragnar Erlandsson Lektioner: Ragnar Erlandsson (a), Christopher Tholander (b, d), Emma

Läs mer

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Om man vill ansluta en mikrodator (eller annan digital krets) till sensorer och givare så är det inga problem så länge givarna själva är digitala. Strömbrytare, reläer

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation ANDREA REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se oulombs lag och Maxwells första ekvation oulombs lag och Maxwells första ekvation Inledning Två punktladdningar q 1 samt q 2 i rymden

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism Elektricitet och magnetism Eldistribution Laddning Ett grundläggande begrepp inom elektricitetslära är laddning. Under 1700-talet fann forskarna två sorters laddning POSITIV laddning och NEGATIV laddning

Läs mer

Demonstration: De magnetiska grundfenomenen. Utrustning: Tre stavmagneter, metallkulor, mynt, kompass.

Demonstration: De magnetiska grundfenomenen. Utrustning: Tre stavmagneter, metallkulor, mynt, kompass. 1. Magnetism Magnetismen som fenomen upptäcktes redan under antiken, då man märkte att vissa malmarter attraherade vissa metaller. Nuförtiden vet vi att magneter också kan skapas på konstgjord väg. 1.1

Läs mer