INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING..."

Transkript

1 Sidan 1 av 7 Innehåll INLEDNING... MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... TEST LOKALISERING OCH MÅLSÄTTNING... TEORI OCH RESULTAT... TEORI... RESULTAT... 3 UTVÄRDERING... 6 APPENDIX... 6 APPENDIX A: UTSTRÅLANDE ELEKTRISKA FÄLT GENERAT AV FYRKANTVÅG... 6 APPENDIX B: UTSTRÅLANDE ELEKTRISKA FÄLT STYRKA I VERTIKAL RIKTNING... 6 APPENDIX C: SKÄRMNING AV MAGNETISK FÄLT STYRKA... 7

2 Sidan av 7 Inledning Rapporten är ett sammandrag av ett Examensarbete utfört vid Luleå Tekniska Universitet för Protec System AB. Anledningen till examensarbetet var att verifiera om Protec System s förläggningsrör för elektriska installationer kunde skärma elektromagnetiska fält. De skärmade rören är tillverkade av ett termoplastiskt material. Rapporten är ett sammandrag av de tre sista kapitlen (kap.8, kap.9, kap.) i rapporten: Sheilding properties of termoplastic material : (ISSN: ,ISRN : LTU-EX- 1997/95- -SE ) De tre kapitlen omfattar: målsättning, utrustning, testresultat för skärmning utstrålat elektriskt och magnetiskt fält. Testresultatet för magnetiska fält visas i Appendix C: Skärmning av Magnetisk fält styrka. För en närmare studie kan hela Examens arbetet beställas från Protec System AB. Målsättning, exprimentplats och mätutrustning Målet med examensarbetet var att undersöka de skärmande egenskaperna på Protec System s installationsrör, dvs rörens skärmande egenskaper mot elektromagnetiska fält, genererat från en signalledare som är förlagt inne i ett rör. Rören är producerade av termoplastiskt material i två skikt, ett isolerande innerhölje och ett ytterhölje som är elektrisk ledande. Examensarbetet hade tre delmål: 1. Förslag till skärmningsteori för termoplastiska rör där skärmeffekten kan beräknas analytisk.. Utföra mätningar som kan verifiera skärmningseffekten som är kalkylerad. 3. Förslag till test metoder som verifierar skärmningsteorin för termoplastiska rör. Test lokalisering och målsättning Tester och mätningar är utförda i EMC-Center vid Luleå Tekniska Universitets EMC-Center. Följande instrument är använda vid testerna En Wavetek Syntezized Function Generator model 9 med frekvens område upp till MHz används som signal källa. Tektronix TDS 3 digitalt oscilloscop användes för att kontrollera amplituden. EMI test reciever från Rohde & Schwarz, mäter utstrålad elektromagnetisk fältstyrka. En 745 för-förstärkare från Rohde & Schwarz, för mätning av elektriska fält. Mätprober från Rohde & Schwarz, en för att mäta magnetiska fält och en för elektriska fält. Två globala magnetiska fältprober och en elektrisk fältprob från Radians Innova AB har används för att mäta fältnivåerna i låga frekvenser. Testkabeln var en singel ledare med dia 1, mm. Skärmade rör av polypropylen material med en dia av 5 mm. Jordplan av hönsnät på 5 m, och ett jordplan av aluminium som täcker 6 m. Teori Teori och Resultat Innan resultatet och testerna redovisas, är det nödvändigt med en kort teoretisk genomgång. Tyngdpunkten i teorin ligger i Maxvell s ekvationer för en elektrisk dipol. Detta kan enklast förklaras med en figur. I Figur 1 ser vi att fältet utstrålar i tre olika riktningar: x, y, och z- riktning. Med dessa

3 Sidan 3 av 7 riktningarna kan en modell med Maxvell s ekvationer användas och den elektriska fältstyrkan kan beräknas. Idl sinθ ω sinω cosω sinω Eθ = + + [] 3 4πε r υ r υ r υ Idl cosθ cosω sinω Er = + [] 3 4πε r υ r υ E = [] φ Figur 1 Elektrisk dipol, ström element, samt Maxwell s ekvationer. Från Maxvell s ekvationer kan vi se att bara två av fältriktningar ger elektriska fältstyrka. De markerade punkterna i de två översta ekvationerna anger de delarna som är aktuella för mätningarna. Det är denna bakgrundsteori som är grunden för de uppmätta mätresultaten. Resultat Vid exprimentets utförande användes flera olika mätuppställningar. Mätuppställningen i figur är använd för mätning av utstrålade elektriska fält i horisontal riktning från testobjektet. Vid mätning av det utstrålande fältet från signalledaren, både med och utan skärm kan skärmningseffekten beräknas. När röret är på, är båda ändarna av röret kopplat samman med signalledaren, som går igenom röret (signalledaren är en koaxialkabel som är kopplat till röret i båda ändarna) Röret är också jordat i bägge ändarna. På ena sidan är ledaren ansluten med 5 ohm. På andra sidan kommer det en signal från signalgeneratorn. Från mätningsproben går signalen till EMI testreceiever från Rohde&Schwartz som detekterar fältstyrkan till det utstrålade elektriska fältet. Avståndet mellan mätproben och testobjektet varieras i fasta steg från 6m till,96m, vilket gör att vi arbetar i Figur Test uppställning för utstrålat elektrisk fält. närfältsområdet för de elektriska fälten. Mätningarna av de utstrålande fälten är utförda i bägge riktningarna, båda i horisontal och vertikalt riktning i förhållande till test objektet. Dessa mätningar är utförda i ett frekvensområdet från 5 Hz och upp till Mhz. Den första indikationen på att rören från Protec System har bra skärmningsförmåga finner vi i de obehandlade mätningarna som EMI testreceiver visar för både skärmat och oskärmat test objekt. Detta visas i figur 3.

4 Sidan 4 av 7 dbµ V Obehandlade mätningar för skärmad och oskärmad kabel, 4kHz 9,3 61. Oskärmad Kabel Protec System 3,E+5 3,5E+5 4,E+5 4,5E+5 5,E+5 Frekve ns Figur 3 Obehandlade mätninger för skärmad och oskärmad kabel vid 4 khz. Detta resultat visar att installationsrören från Protec System har en bra skärmande effekt mot utstrålande elektriska fält. För ett mera noggrant resultat på skärmningseffekten skall man ta hänsyn till de olika probernas antennfaktor. Detta gör att vi kan kalkylera skärmningseffekt över hela mät området, som visas i figur 6. Därför måste avstånd relaterat till det elektriska fältet kontrolleras. Med detta menas att det elektriska fältet reduceras när avstånden från testobjektet ökar. Enligt Maxwell s ekvationer skall det elektriska fältet reduceras i styrka med en kombination av faktorerna 1/r och 1/r, där r är avstånds para från test objektet mätt i Elektriska fält vs. avstånd kh 5kHz khz,,4,6, Elektriska fält vs. avstånd 4 khz 1 MHz MHz,,4,6,8 1 Figur 4 Avståndsrelation för den elektriska fält styrkan enligt Maxwell s ekvationer. Som vi ser i figur 4 så är det elektriska fältet beroende av paran r, ett beroende som är ett mellanting mellan 1/r och 1/r, vilket visas i Maxvell s ekvationer. För höga frekvenser är inte avståndsrelationen så markant och exakt som för låga frekvenser. Orsaken till detta är att våglängden för det elektriska fältet börjar bli så korta i förhållande till mätavståndet och test objektets längd. 1 Avstånd paran r är i detta tillfället de markerade fälten i Maxwell s ekvationer.

5 Sidan 5 av 7 Elektrisk fält vid 5HZ Elektrisk fält vid 1MHz 1 5, 6,1,4 FK 1,5 mm Protec rør 1 75, 5 6,1,4,96 1,5 mm FK Protec rør Figur 5 Sammanställning mellan skärmat och oskärmat elektriska fält vid för två olika frekvenser. I figur 5 är fältnivåerna från oskärmat och skärmat testobjekt sammanställt för olika frekvenser. Figuren visar att testobjektet som är skärmat med Protec Systems installationsrör ger mycket låga fältnivåer. Figur 6 visar den kalkylerade skärmningsfaktorn för Protec Systems skärmade rör över hela frekvensområdet för två olika avstånd från testobjektet (,1m och,4m). Att kurvan för skärmningsfaktorn är ojämn för låga frekvenser beror på att mätningarna är utförda i närfältsområdet för det elektriska fältet. Detta ger några oönskade effekter. De effekterna som påverkar mätresultatet är reflexer från jordplanet, kapacitiva kopplingar mellan testobjekt och jord, samt avslutningseffekter. Mätnoggrannheten i de olika proberna kan också påverka detta resultat. SE (db) SE i db för elektriska fält.1 m avstånd.4m avstånd 3-dB linje SE for elektriska fält 35, 3 1 5, SE(dB),E+7 5 1,E+6 5,E+1 1,E+6,E+6 3,E+6 4,E+6 5,E+6 6,E+6 7,E+6 6,4,96 5,E+4,E+3 Figur 6 Kalkylerat skärmningseffekt för hela frekvensområdet. Skärmningsfaktorn 3 db gräns ligger vid 3,5 MHz, något som ger ett stort frekvensområde med en mycket bra skärmningseffekt för skärmade Protec rör. Detta var en presentation av mätningsresultaten för de elektriska fälten i en riktning. Det är också utfört mätningar och tester för de andra fältriktningarna enligt Maxwell s ekvationer. Detta visade sig ge samma resultat i skärmningsfaktorer. I tillägg till dessa horisontella mätningarna är motsvarande mätningar utförda i vertikal riktning dvs. mellan jordplan och test objektet. Samma mätningar är också utförda när insignalen är en fyrkant våg. I Appendix A: Utstrålande elektriska fält styrka när insignalen är en fyrkant våg och appendix B: Utstrålande elektriska fält styrka i vertikal riktning är några av dessa resultat visat. Det är också utfört undersökningar angående skärmningseffekten för magnetiska fält både i vertikal och horisontal riktning. För denna fält typen visar det sig att Protec System s skärmade rör inte har någon skärmningseffekt, detta är illustrerat i Appendix C: Skärmning av magnetiska fält.

6 Sidan 6 av 7 Utvärdering Försöken har visat att Protec System,s skärmade installationsrör har mycket bra skärmande effekt mot elektriska fält upp till frekvenser kring 1 MHz. Det finns möjligheter att öka skärmningseffekten i både frekvensområde och db tal, men det krävs att aktiv forskning på termoplastiskt material genomförs. För att kunna öka skärmningseffekten skall man också öka det termoplastiska materialets ledningsförmåga (conductiviteten). Den relativa permitiviteten måste bli bättre och skall också bestämmas mera noggrant för en analytisk modell. När det gäller det magnetiska fältet vid låga frekvenser kan inget termoplastiskt material ge någon skärmeffekt. För högre frekvenser från MHz och uppåt blir både de magnetiska och elektriska fältet en elektomagnetsisk våg med samma riktning och amplitud, men 9 fasförskjuten i förhållande till varandra. Detta betyder att man kan upprätthålla skärmningseffekten för en elektromagnetisk våg vid högre frekvenser med rätt typ av material. Appendix Figuerna som visas i appendix är ett litet utval av figurer och resultaten som är behandlat i Examens arbetet. Med dessa figurer är det lättare att beskriva och visualisera skärmningseffekten, fältets riktning och avståndets beroende. Appendix A: Utstrålande elektriska fält generat av Fyrkantvåg Skärmat elektriska fält vs. frekvens och avstånd 6,1,4,96 1,E+6 V/ m 4 35, 3 1 5,,E+7 6 m Skärmningsfaktor för ektriska fält 3 1 5, -5, 1,E+6,E+7 SE (db) Figur 7 Skärmade elektriska fält och effektivitet när insignalerna är fyrkantvåg. Appendix B: Utstrålande elektriska fält styrka i vertikal riktning Skärmad och oskärmad elektriska fält vid khz ,18,34,68 ProtecSystem Oskärmad FK Skärmad och oskärmad elektriska fält vid 1MHz ,18,34,68 ProtecSystem Oskärmad FK Figur 8 Skärmad och oskärmad elektrisk fält för två olika frekvenser i vertikal riktning.

7 Sidan 7 av 7 Skärmnings faktor för elektriska fält 5 SE(dB) ,18,34,68 4,E+5 1,E+6,E+7,E+5 Figur 9 Skärmningsfaktor för elektriska fält i vertikal riktning. Appendix C: Skärmning av magnetisk fält styrka Skärmningseffekt för magnetiska fält Skärmningseffekt för magnetiska fält SE(dB), 1,5 1,,5 -,5-1, -1,5 6 m,34 5,E+1,E+3 1,E+3 1,E+ 1,E+5 5,E+4 1,E+7 1,E+6 8,E+5,E+7 Frekvens SE(dB) 3,, 1, -1, -, -3, -4,,1 m 5,E+1 1,E+6 8,E+5 1,E+5 5,E+4,E+3 1,E+3 1,E+,E+7 1,E+7 Frekvens Figur Skärmningseffekt för magnetiska fält, till vänster magnetiska fält i horisontell riktning och till höger magnetiska fält i vertikal riktning.

EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå 2003:030 HIP EXAMENSARBETE High speed network adapters Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK Institutionen i Skellefteå 2003: 030 HIP ISSN: 1404-5494 ISRN:LTU - HIP - EX --

Läs mer

Reklamskyltars EMCegenskaper. Risk för radiostörningar med LED Dnr 12EV3659 2012-11-16. Henrik Olsson

Reklamskyltars EMCegenskaper. Risk för radiostörningar med LED Dnr 12EV3659 2012-11-16. Henrik Olsson Reklamskyltars EMCegenskaper Risk för radiostörningar med LED Dnr 12EV3659 2012-11-16 Henrik Olsson ELSÄKERHETSVERKET Författare: Henrik Olsson Förord Förord Teknikutvecklingen har gett oss digitala reklamskyltar

Läs mer

Mobil markradarutrustning Förstudie

Mobil markradarutrustning Förstudie Rapport SGC 125 Mobil markradarutrustning Förstudie Svenskt Gastekniskt Center - December 2001 Peter Wilén (editor) SwedPower AB Rapport SGC 125 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R-125-SE SGC:s FÖRORD FUD-projekt

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet

Civilingenjörsprogrammet 1998:301 EXAMENSARBETE Täckningskarta RDS P3-P4 Katarina Hökfors Civilingenjörsprogrammet 1998:301 ISSN: 1402-1617 ISRN: LTU-EX--98/301--SE i Täckningskarta RDS P3- P4 Katarina Hökfors i ABSTRACT At the

Läs mer

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik 2000:317 MASTER'S THESIS Avståndskamera för utomhusbruk Mats Hägg Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Signalbehandling 2000:317 ISSN: 1402-1617 ISRN: LTU-EX--00/317--SE

Läs mer

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammen Teknisk Fysik samt Elektroteknik DAVID

Läs mer

Vilken voltmeter till vad?

Vilken voltmeter till vad? Vilken voltmeter till vad? Om man börjar kika på olika instrument så kanske man funderar över vad de skall användas till. Får man bara några små tips så kan man snart få stor nytta av även den konstigaste

Läs mer

Kort om kortvågsantenner

Kort om kortvågsantenner 1 2 Kort om kortvågsantenner Michael Josefsson SM5JAB maj 2004 Innehåll 1. Inledning 5 2. Kan en antenn se ut hur som helst? 7 3. Anpassning 9 3.1. Varför anpassning?............................... 11

Läs mer

Feldetektering i induktorer i Tetra Pak A3/Flex

Feldetektering i induktorer i Tetra Pak A3/Flex Feldetektering i induktorer i Tetra Pak A3/Flex Niklas Mansfield December, 2012 Master's Thesis Faculty of Engineering, LTH Department of Measurement Technology and Industrial Electrical Engineering Division

Läs mer

Introduktion till digitalt oscilloskop

Introduktion till digitalt oscilloskop Introduktion till digitalt oscilloskop Axel Tojo Biomedicinsk teknik LTH Appendix*A*G Introduktion*till*Oscilloskopet* A.1. Varför*oscilloskop?* Oscilloskopet är ett av de mest centrala verktygen för en

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Luleå Tekniska Universitet

Luleå Tekniska Universitet )LEHURSWLVNNRPPXQLNDWLRQ HQ YHUVLNW Hans Eklund (hanekl-9) Christoffer Epparn (chrepp-9) Mattias Hedlund (mathed-8) Luleå Tekniska Universitet 27 Maj 2002 1 6DPPDQIDWWQLQJ Optisk kommunikation är en gammal

Läs mer

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna TeliaSonera Tele2 Telenor Hi3G G (Sundsvall) AllTele (Sollefteå och Örnsköldsvik) En teknisk sammanfattning och analys 2012-11-06 Network

Läs mer

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik EXAMENSARBETE Reläskyddsinställningar för transformatorer Claes Lundström 2014 Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för eeknikvetenskap och matematik Reläskyddsinställningar

Läs mer

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator VTI notat 7-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator Utveckling och implementation Mikael Nordenrot Förord Föreliggande projekt har genomförts

Läs mer

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller April 2010 Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller Intermetra Business & Market Research Group Unr 1260-922 Rune Boo Markus Lagerqvist 2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Urvalets sammansättning

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Förberedelseuppgifter: 1. Förklara vad som menas med logiskt sving. 2. Förklara vad som menas med störmarginal. 3. Förklara vad som menas med stegfördröjning.

Läs mer

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Continuous RFID detection for battery powered systems Henrik Justegård Fredrik Ljungblom EXAMENSARBETE 2013 DATATEKNIK Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

Prissättning av optioner

Prissättning av optioner TDB,projektpresentation Niklas Burvall Hua Dong Mikael Laaksonen Peter Malmqvist Daniel Nibon Sammanfattning Optioner är en typ av finansiella derivat. Detta dokument behandlar prissättningen av dessa

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Ny metod för läcksökning

Ny metod för läcksökning Rapport Nr 2013 02 Ny metod för läcksökning Maria Rothman Staffan Abrahamsson Nils Karlsson Lars-Gunnar Huss Tommy Johansson Jan-Olof Ousbäck Jonas Rahm Carl Samuelsson Anders Örbom Dan Axelsson Svenskt

Läs mer

Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet

Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet A.1. Varför oscilloskop? Oscilloskopet är ett av de mest centrala verktygen för en ingenjör när det gäller mätningar av elektriska signaler. I grund och botten

Läs mer

Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon

Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon Datum Beteckning Sida 2010-06-07 MTkPX02503 1 (15) Handläggare, enhet Stefan Källberg Mätteknik 010-516 56 26, stefan.kallberg@sp.se Specsavers Sweden AB Odinsplatsen 2A 411 02 GÖTEBORG Jämförande kvalitetsutvärdering

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Högfrekventa elektromagnetiska fält runt kirurgisk diatermiapparatur

Högfrekventa elektromagnetiska fält runt kirurgisk diatermiapparatur Högfrekventa elektromagnetiska fält runt kirurgisk diatermiapparatur Brita Liljestrand, Monica Sandström och Kjell Hansson Mild arbetslivsrapport nr 2002:5 issn 1400-8211 http://www.niwl.se/ Programmet

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Examensarbete D, 2 20 p. Institutionen för Datavetenskap, Umeå universitet 2004-02-19 Författare: Markus Jusslin, c98mjn@cs.umu.se Per Lundqvist,

Läs mer