Ämnesförslag projektarbeten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämnesförslag projektarbeten"

Transkript

1 Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara så är det inom dessa områden vi kan erbjuda mest support men vi ser gärna arbeten inom andra områden som har med hållbar utveckling att göra så som exempelvis klimat, mat, natur och miljö, mänskliga rättigheter etc. Denna lista är tänkt att ge inspiration till ämnesteman som man kan använda för sitt projektarbete. 1

2 1. Samhällskunskap Samhällskunskap Hur ser det ut i samhället idag? Hur ser inställningen ut lokalt, regionalt, globalt? Hur kan vi i Sverige bidra till andra länders omställning? Hur kan vi påverka dem? Hur kan vi nå ut med information? Politik, hur arbetar EU/regeringen/lokalpolitikerna för omställningen till biodrivmedel? Kartläggning av EU:s medlemsländers strategier för att uppnå drivmedelsdirektivet? Vilken policy finns i näringslivet och offentlig sektor med avseende på leasingbilar/tjänstebilar? Hur resonerar man? Hur mycket fossil koldioxid släpps ut i din kommun idag? Hur ska man få ett internationellt genomslag för omställning till förnybara drivmedel? Attityder i samhället gentemot biodrivmedel såsom etanol, biogas, RME etc. Hur är intresset för hållbara transporter i samhället? Undersök med avseende på åldersgrupp, kön och samhällsgrupper. Hur kan man få människor att engagera sig lokalt för globala frågor? Vilka olika förnybara drivmedel finns? Jämför dessa med varandra, relatera gärna till råvara, produktion, infrastruktur, olika fordon, utsläpp etc. Jämför och undersök olika miljörörelsers/politiska föreningars inställning till biodrivmedel. Vilka argument används för/mot? Jämför och undersök olika tidningars (t ex motor-, teknik-, miljö- och dagstidningars) inställning till drivmedel. Vilka argument används för/mot? En hållbar kommun med hållbara transporter möjligheter och problem. Jämför en liten inlandskommun med en större kustkommun. Hur stor är befolkningens (landets/kommunens) kunskap om biodrivmedel och BFR? Gör en undersökning av människors kunskaper. Vad körs fordonen på i din kommun? Vilken strategi för framtiden har kommunen? Omvärldsanalys vad gör t ex Kina, USA, Sydamerika m fl för att komma till rätta med problemen inom transportsektorn? Vilka regionala skillnader (från Skåne till Norrbotten) finns det i synen på vad som är alternativa drivmedel i Sverige? Varför? Vilka faktorer skulle underlätta för en 18-årig bilköpare att välja en miljöbil och använda biodrivmedel. Vår erfarenhet visar att vi lättare attraherar män i vårt arbete. Varför är det så? Hur kan vi attrahera kvinnor i större utsträckning? Hur kommunicerar vi till olika målgrupper? Hur kan offentlig upphandling påverka utvecklingen i vår region? Historia Hur har tänkandet utvecklats? Biobränslets historia, jämför olika länder eller inom Sverige. Beskriv övergången från ett slutet till ett brutet kretslopp som resultat av användningen av fossila drivmedel. Hur har utvecklingen varit de senaste 50 åren vad gäller utsläpp av fossil koldioxid? Vad händer om Kina och Indien genomgår samma utveckling? Hur har fordonen förändrats över åren med avseende på drivmedel? Varför inte jämföra första bilen med dagens bilar. Brasilien - en föregångare inom etanolanvändning. Studera etanolens framgång som bilbränsle. 2

3 Hur har användandet av fossila drivmedel påverkat klimatets förändringar? Ekonomi Är det ekonomiskt lönsamt att övergå till biodrivmedel? Jämförelse av produktionskostnad för biobränslen Bioenergikombinat en ekonomisk lösning? Hur skulle ekonomin (individuellt/samhällsekonomiskt) påverkas om vi byter från bensin/diesel till valfritt biobränsle (t ex etanol, FT-diesel, biogas)? Jämför gärna med flera olika biobränslen. Hur ser upphandlingsrutiner för fordonsparker vid t ex kommuner ut? Kan det vara lönsamt för dem att upphandla miljövänligare alternativ? Medieteknik Hur informerar och påverkar vi olika målgrupper kopplat till hållbar utveckling? o Vilken roll har media i debatten om klimat och energi? o Använder sig olika intressegrupper av media för att sprida sin egen bild av problematik och möjligheter o Informationsmaterial om biodrivmedel/hållbara transporter o Till barn i förskoleåldern o Till lågstadiet o Till mellanstadiet o Till högstadiet o Till föräldrar (+informationsträff) o På tyska/franska/spanska/? Vad behövs för att kunna informera om BFR? Ta fram informationsmaterial för att ungdomar ska kunna informera på exempelvis bensinmackar. Hemsida med prisöversikt, jämför olika fordon, bränslen, km-kostnad etc. Hur ska man nå ut till folk så att de övergår till biodrivmedel? Film, kampanj, tidning? BFR-barometern, kunskapsläget i regionen/kommunen med uppföljning varje år. Planera temadag om hållbar utveckling/bfr på den egna skolan. Göra en informationskampanj med material till valfri målgrupp. 3

4 Kemi Laborativa analyser av metoder som existerar idag. Hur producerar man olika biodrivmedel? Från råvara till drivmedel. Etanolframställning från träd till energi Vad är skillnaden på kolets kretslopp när man använder biodrivmedel respektive fossila drivmedel? Biologi Hur påverkas djur och natur av alla utsläpp? Hur påverkas djur och natur av fossila koldioxidutsläpp? Hur påverkas människan av fossila koldioxidutsläpp? Hur skulle skogen påverkas om alla rester vid skogsbruket (GROTen) användes till biobränslen? Vad blir effekterna på koldioxidbalansen av att o Skydda skog o Använda fossila bränslen o Utnyttja skogen som biomassa till drivmedel Teknik Hur fungerar det? Kan man utveckla existerande metoder? Bygg ett gengasaggregat Hur fungerar en bränslecell? Hur fungerar en FlexiFuel bil? Intervjuer med fordonsägare. Fördelar och nackdelar. Fordonskunskap Kan du bygga om t ex en bilmotor, skoter, moped, motorcykel, båtmotor, gräsklippare, motorsåg till att gå på etanol? Jämförelse av utsläpp från t ex en gräsklippare som går på etanol och en som är bensindriven. Den miljövänliga bilen myt eller verklighet? Jämför olika miljöbilar. Stadsjeepar statuspryl som ökar koldioxidutsläppen? Kartlägg trender och koldioxidutsläpp. Inventering av miljöbilsläget idag och förväntat antal i framtiden? 4

5 1. Övriga projektarbetesförslag energi/klimat/miljö Klimat Vilka faktorer påverkar vårt klimat och hur ser förändringarna ut över tid? Kan man se tecken på klimatförändring i vår närmiljö? Hur påverkas växtarter och djurarter av klimatförändringar? Kan man se hur stor del av förändringen som är naturlig respektive skapad av människan? Hur kommer det sig att växthuseffekten förstärks av utsläpp av fossil koldioxid? Ekonomi ger dyra investeringar i teknik och naturbevaring även ekonomiska vinster på sikt? Vindkraft Vilka förutsättningar behövs för ett väl fungerande vindkraftverk? Hur påverkar vindkraftverk sin närmiljö? Fungerar små vindkraftverk för hushållsbehov? Hushållens energi Jämförelser av uppvärmningsalternativ Energibesparande åtgärder Att välja grön el till sitt hushåll Lågenergilampan energibesparare eller miljöbov? Alternativ? Solenergi Hur fungerar solenergi på våra breddgrader? Vilka användningsområden finns för solenergi? Vattenkraft Finns det möjlighet att ta ut mer kraft ur våra vattendrag (utbyggnad, effektivisering)? Hur påverkas miljön och djurlivet av vattenkraftsutbyggnad? Hur kan man använda vågkrafter under vatten? Konsumtion Hur påverkar konsumtionssamhället vårt klimat? Ekologiskt, rättvisemärkt, närodlat vad är bra för klimatet och går de att kombinera? Hushållsavfall ska vi återvinna, bränna för energi eller både och? Hushållsavfall hur skiljer sig hanteringen mellan olika kommuner? Kompostering vilka effekter får det? Kärnkraft Uranbrytning risker med brytning, etik gällande brytning och användning Hur är säkerheten vid våra kärnkraftverk (även jämförelser internationellt)? Hur tänker man lösa slutförvaring av kärnavfall och vilka risker finns med det? Fjärrvärme Finns det utbyggnadspotential för fjärrvärmen? Hur miljövänlig är fjärrvärmen? 5

6 Politik Hur påverkar politiken våra val när det gäller transporter, konsumtion etc? Vilka klimatbesparande åtgärder har beslutat på lokal och nationell nivå i Sverige? Hur står sig Sverige i jämförelse med andra länder när det gäller politik för en bättre miljö? Hur accepterat är klimatbesparande politik bland landets väljare? Attityder till miljö och klimat finns det köns- och åldersmässiga skillnader och skiljer det sig mellan olika socioekonomiska grupper? Turism Påverkar klimatdebatten vårt val av semestermål? Är miljövänlighet en konkurrensfaktor i turistbranscher på hemmaplan? Framtidens resande och transporter Samhället hur klarar Sverige, Europa och världen sina framtida transporter? Hur skulle en flexibel infrastruktur kunna utvecklas i din region? Finns det miljövänligt flyg i framtiden? Laddhybrider, bränslecellsbilar, vätgasbilar vilka lösningar finns och hur ser framtidsplanerna ut för dem? 6

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Växthusgasutsläppsredovisning. Kristian Skånberg - Maj 2014

Växthusgasutsläppsredovisning. Kristian Skånberg - Maj 2014 Växthusgasutsläppsredovisning Kristian Skånberg - Maj 2014 Inledning FN:s klimatpanel har nu kommit med sina tre utvärderingsrapporter av vad forskningen vet om klimatförändringar, vad de kan föra med

Läs mer

Klimatpolitiskt program

Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I gubbängen 22-24 MAJ 2009 inledning 4 - Högerns lösningar 5 - Kollektiva lösningar 6 global rättvisa 7 - Rättvist miljöutrymme

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att respektive kommun ska använda materialet i ett strategiskt

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt, vars syfte har varit att ge underlag för en bred diskussion

Läs mer

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT 2 1 X VA D TRO För svi AR NA CK DEL FÖ RD ELA R 1.? 0% 10 %FT NK R KÄ %FT NK E TT VA O %LJA RINGA RÄTT S IN VAR A B C D KÄRNKF T VATTEN BIOBRÄNSLE EnergiSpelet SOL FOSSILT SOPOR Lärarhandledning VÅGKFT

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Finns det nog? Förnybar potential i Sverige

Finns det nog? Förnybar potential i Sverige Finns det nog? Förnybar potential i Sverige Sveriges energianvändning 2011 1 TWh (Terawatt-timme) = 1 miljard kwh (kilowatt-timmar) År 2011 kom 61 TWh elenergi från Sveriges 10 kärnreaktorer. Finns det

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Don t Panic it s Organic!

Don t Panic it s Organic! Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS Över de senaste 50 åren har människan förändrat ekosystemen mer drastiskt än under någon annan tidsperiod i planetens historia. Mestadels för att möta det stigande

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer