Att vara anhörig. Lästips från sjukhusbiblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara anhörig. Lästips från sjukhusbiblioteket"

Transkript

1 Att vara anhörig Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014

2 Allt du behöver veta innan du glömmer - om alzheimer och demens (2008) Av Ann Lindgren I boken reder man ut begreppen kring Alzheimers sjukdom. Fakta varvas med råd och intervjuer med läkare, forskare, vårdpersonal och anhöriga. Ett särskilt kapitel om stöd till anhöriga. Anhörig i nöd och lust (2012) Av Lennart Johansson Boken vänder sig till dig som vårdar, stödjer eller hjälper en anhörig eller närstående. Förhoppningen är att den ska hjälpa dig att finna balans mellan att hjälpa andra och livet i övrigt. Huvudbudskapet är att du ska tänka på dig själv för ditt eget bästa och för den du hjälper. Anhörig : omsorg och stöd (2007) Av Lennarth Johansson Betydelsen av att föra in ett tydligare anhörigperspektiv i vården och omsorgen, i synnerhet i äldrevården, diskuteras liksom hur man kan utveckla bemötandet av stödet till och samarbetet med de anhöriga. Anhörig : stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa (2014) Utgiven av Nationell samverkan för psykisk hälsa Psykisk ohälsa är vanligt. Många berörs även som anhöriga, i sin roll som föräldrar, syskon, vänner, barn eller arbetskamrater. Denna skrift vänder sig till anhöriga oavsett ålder och relation. Syftet med skriften är att bekräfta de viktiga insatser som du och andra gör och ge er mod att våga lyfta fram era egna behov och be om den hjälp ni behöver. Anhörigboken : demenssjukdomar, läkemedelsbehandling, hjälpmedel, lag och rätt, vård och omsorg, praktiska råd och tips (Ny uppl. 2012) Som anhörig/närstående behöver man råd, stöd och kunskap i den nya livssituationen. Man behöver också veta vilka rättigheter man har och vart man kan vända sig för att få hjälp.

3 Annorlunda barnbarn (2008) Av Monica Klasén McGrath Om barn med funktionshinder och vad detta innebär för deras moreller farföräldrar. Innehåller intervjuer där läsaren får möta känslor från chocktillstånd, sorg och oro till glädje och stolthet. Ett antal råd ges till föräldrar och mor- och farföräldrar. Assistans med glans : handbok för personliga assistenter (2007) Av Bengt Elmén Författaren är socionom med en cp-skada sedan födseln. Han har själv omfattande behov av personlig assistans, och är därmed arbetsledare åt en lång rad personer. Han vet av egen erfarenhet hur arbetsrelationen bör utformas. Att leva med psykisk ohälsa : ett närståendeperspektiv (2012) Red. Susanne Syrén & Kim Lützén En människas psykiska ohälsa, oavsett diagnos, drabbar även närstående. Boken tar sin utgångspunkt i att skildra hur närstående upplever sin livssituation. Det handlar även om hur vårdpersonal bör inkludera närstående i vården vid psykisk ohälsa. Att leva med RP : en handbok för retiniker, anhöriga och den övriga omgivningen (2013) Utgiven av Svenska RP-föreningen Retinitis Pigmentosa, RP, är ett samlingsnamn för flera olika ärftliga näthinnesjukdomar. Att vara drabbad innebär att synen skiftar mellan att se och inte se vilket är påfrestande för den sjuka men även för närstående. Här finns råd och tips om hur det lättare kan gå att hantera de situationer som kan uppstå. Att möta vuxna närstående i sorgens tid : berättelser från palliativ vård (2011) Av Lars Sundberg I livets slutskede sker ofta starka möten och viktiga samtal. Berättelserna i denna bok är konkreta fallbeskrivningar där författaren, som arbetar som kurator i ett palliativt team, berättar om möten och samtal med 40 närstående till svårt sjuka patienter.

4 Den bloggande patienten : hur påverkas patient, anhörig och vård? Av Sara Natt och Dag Patienter startar bloggar och berättar om sina sjukdomar och om kampen att överleva. Hundratals och ibland tusentals människor följer dessa bloggar, där några skriver ända fram till döden. En aspekt som boken tar upp är hur detta kan hanteras och upplevas för anhöriga. Det finns någon närvarande : hjärntrauma, psykosskov och ett liv med mening (2011) Av Susanne & Tobias Carolusson Fortsättning på Det finns någon därinne som handlade om författarens son Tobias som efter en cykelolycka blev hjärnskadad. Här berättar hon om de följande tio åren av sonens liv. Ensam på insidan : syskon berättar (2008) Av Ann-Marie Alwin I boken berättar barn och unga om hur det är att vara syskon till en bror eller syster med neuropsykiatriskt funktionshinder, som ju inte syns utanpå. Ett minne för livet : boken om Alzheimers sjukdom (2009) Av Kristina Fröling I boken finns berättelser om möten med människor som lever med eller nära sjukdomen. Den innehåller också en faktadel som förklarar vad dom händer i hjärnan när minnet sviker och en sammanfattning av dagens forskning. Familjehandbok : information och stöd till familjer med cancersjuka barn och ungdomar (2007) Red. Lena Nordlund Boken kom till för att drabbade familjer ska få stöd, psykologiskt, praktiskt och ekonomiskt, att hantera den svåra situation som uppstår när barnet blivit sjukt i cancer. Det är ingen medicinsk handbok utan en handbok i att klara vardagen.

5 Flodhästen i vardagsrummet : om medberoende och om mötet med barnet inom oss (1998) Av Tommy Hellsten Boken belyser vad som händer med barn som växer upp i skuggan av alkoholism, arbetsnarkomani, trångsynt religiositet, incest eller våld. Vad gör barnet med upplevelserna som ingen vill tala om? Hur blir man som vuxen om man som barn ständigt tvingats till anpassning? Om medberoendet. FN:s standardregler för människor med funktionshinder & sjukdomar (2003) Funktionshindrades rättigheter finns preciserade i 22 regler. Dessa kan man hänvisa till vid ansökan om ekonomiskt och praktiskt stöd, tex. hjälpmedel, vårdbidrag, ersättning, LSS, färdtjänst m.m. FN:s standardregler finns också att ladda ner från Regeringskansliets webbadress: Hur ska jag orka? : en bok om att vårda en anhörig (2011) Av Lars Björklund Författaren mötte i sitt arbete som sjukhuspräst många anhöriga till sjuka och gamla som känner att ansvaret har blivit en alldeles för tung börda. Här ger han råd hur man kan skilja på det vi kan göra och det vi inte kan göra som anhörig. Boken riktar sig till alla som har fått ett ökat ansvar i förhållande till en nära medmänniska, men också till alla som arbetar inom anhörigvården. Hur ska vi bemöta demenssjuka? En handbok för vårdpersonal och anhöriga (2008) Av Ola Polmé Författaren beskriver situationer där ett professionellt bemötande har avgörande betydelse för den goda omvårdnaden. Han har arbetat fram olika system för att förbättra vardagen för boende inom demensvården.

6 Jag finns också! Om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller funktionshinder (3. uppl. 2009) Skriften är utgiven av Allmänna Barnhuset som är en statlig stiftelse med uppdrag att sprida och stödja metod- och kunskapsutveckling inom den sociala barnavården. Jag har redan ätit : att vara anhörig till någon som lider av ätstörning (2011) Red. Anna Keski-Rahkonen m.fl. Som anhörig till en person med ätstörning behöver man kunskap för att förstå, för att själv våga agera och för att kunna stödja. I denna bok ges svar på frågor som man kan ha kring denna sjukdom vare sig det är anorexia, bulimia eller tvångsätning. Minilagbok för människor med funktionsnedsättning (13. uppl. 2014) Av Olle Vejde En orientering i de rättigheter människor med funktionshinder har. En lättsam vandring i den juridiska snårskogen. Morfars batteri håller på att ta slut! (2004) Av Inge Dahlenborg, Demensförbundet Syftet med guiden är att underlätta för dig som skall ta ställning till vilka hjälpmedel, förskrivna eller tillgängliga i handeln, som kan underlätta möjligheten att bibehålla den egna aktiviteten. Möta närstående med demens : en guide till validationsmetoden. (2010) Av Vicki de Klerk-Rubin Validationsmetoden lär oss att känslomässigt acceptera och bekräfta personer med demens. Den ger oss också verktyg att bättre förstå och möta personen bakom diagnosen. Boken kan fungera som en handbok med många praktiska övningar och exempel. Validation nämns som behandlingsmetod i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom.

7 Ny i psykiatrin : våra vanligaste psykiska sjukdomar, bemötande, behandling, anhörigperspektiv (2013) Av Heléne Glant Här beskrivs våra vanligaste psykiska sjukdomar med symptom, förlopp och behandling. Boken riktar sig i första hand till personal inom psykiatriska vården men till varje kapitel finns ett särskilt avsnitt som är avsett för dig som är anhörig. När en anhörig eller vän blir svårt sjuk : en handbok om hur man närmar sig en svårt sjuk och hanterar frågor om sjukdom, död, begravning och sorg (2007) Av Marie Henschen I boken ges råd om praktiska, jordnära saker som smärtlindring, näringsintag och bäddning, men också andra ämnen som hur man närmar sig den döende. Den tar även upp dödsögonblicket, begravning, bo-uppteckning m.m. När någon i din närhet har en depression (2004) Av Christina Gustavsson Depression är en av våra stora folksjukdomar. Bara en tredjedel av dem som drabbas söker hjälp, kanske pga att symtomen kan vara svåra att känna igen. Boken visar bl.a. hur man som medmänniska kan hjälpa den som drabbats. Nära & kära : att möta och bemöta anhöriga i äldreomsorgen. (2008) Av Margareta Normann Boken ger dig som arbetar i äldreomsorgen vägledning i vad som är viktigt att tänka på i mötet med de anhöriga. Den är skriven för personal inom äldreomsorgen, men den får gärna inspirera alla som i sitt yrke möter anhöriga.

8 Samvaro med personer med demenssjukdom : råd till anhöriga och personal om bemötande (3. uppl. 2009) Av Jane Cars Praktisk vägledning för alla yrkesgrupper inom vård och omsorg som möter demenssjuka människor. Boken kan även vara ett stöd för anhöriga och närstående. Släpp kontrollen, vinn friheten : för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser (2012) Av Carina Bång Att vara anhörig till någon med missbruksproblematik kan innebära att man lever i en berg- och dalbana där man själv tappat kontrollen över sitt eget liv. Syftet med boken är att hjälpa anhöriga att uppnå en bättre livskvalitet, oavsett vilka val missbrukaren gör. Stroke och konsten att vara anhörig (2010) Av Maria Wallström En praktisk och lättillgänglig handbok i konsten att hantera känslor och problem som uppkommer då våra närmaste drabbas av svår och långvarig sjukdom. Boken utgår från fallbeskrivningar hämtade från anhöriga, och bygger på praktiska tips, intervjuer med anhöriga och råd från författaren. En handbok i att klara vardagen. Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående : en lägesbeskrivning (2013) Utgiven av Socialstyrelsen Sedan 2009 finns en bestämmelse i socialtjänstlagen att kommunerna ska erbjuda stöd till personer som vårdar och stödjer närstående. Socialstyrelsen fick i uppdrag att bland annat följa upp och utvärdera konsekvenserna av ändringen samt att lämna en årlig rapport till regeringen. I denna rapport redovisas resultatet av 2013 år arbete. Syskon (2004) Av Maja Kristin Nylander Ett tjugotal fotografier på syskon, där något av syskonen har ett funktionshinder. Bilderna visar att syskonskapets samhörighet och tar ingen hänsyn till ett handikapp.

9 Så väljer du rätt äldreomsorg : en guide för äldre och anhöriga (2011) Av Claes Björck Boken ger dig tips och råd när du ska välja äldreomsorg åt dig själv eller en närstående. Denna bok ger svar på frågor som vart man ska vända sig och vilka rättigheter man har, men även vad man som anhörig kan göra om man inte är nöjd med den vård som en närstående får. Till dig, som har en närstående med MS (2008) Av Gun Skire m.fl. Boken innehåller information om känslomässiga aspekter när det gäller att stötta eller ta hand om en anhörig med MS, multipel skleros. I ett kapitel finns berättelser från andra som lever nära människor med MS. Unga anhöriga (2007) En film om unga anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom. 1 DVD på 27 minuter. Vara anhörig : bok för anhöriga till psykiskt sjuka (2005) Av Åsa Moberg Författaren utgår från enskilda fallbeskrivningar och lokala vårdformer när hon beskriver olika förhållningssätt hos patienter, personal, närstående och anhöriga. Här finns också inspirerande berättelser om nytänkande och fungerande vårdformer. Åldrande, död och anhörigskap (2009) Av Anna Whitaker Vad innebär det att leva, åldras och dö på ett äldreboende? Det centrala temat i boken är anhörigskapet de anhörigas erfarenheter och behov. Vad gör anhöriga och vad betyder deras insatser och engagemang? Hur kan anhöriga få stöd och kan stödet förbättras och utvecklas?

10 Personliga berättelser Adams bok (1999) Av Adam Inczèdy-Gombos & Åsa Moberg Författarinnan berättar öppet och varmt om sin närmaste som lider av maniskt depressivt tillstånd, om sjukhusvistelser och medicineringsperioder, hennes enträgna stöttande arbete mot tillfrisknande. Att bli mamma till sin mamma (1988) och De sista åren (1991) Av Maj Fant Här berättar Maj om sin gamla mor som blivit åldersdement, om relationen sorgen och ilskan över att det blivit så här: en stark handlingskraftig kvinna har tappat kontakten med omvärlden. I den andra boken är moderns tillstånd sämre och hon vistas på sjukhus och demensboende där vi får följa henne de sista åren. Att leva med smärta (2004) Av Jonas Helling Här får vi möta åtta personer som lider av kronisk smärta av olika orsaker. Förhoppningsvis kan deras berättelser hjälpa andra hantera sin, några ger också tips till närstående och berättar om hur sjukdomen påverkar relationer. Den längsta ronden : om kärlek, demenssjukdom och anhörigvård (2010) Av Edna Alsterlund Författaren berättar om sitt liv med boxaren Ingemar Johansson som drabbas av Alzheimers sjukdom och får förändrad personlighet. Hon berättar i boken om sina erfarenheter av att vårda en anhörig. Det gick en propp : en bok om att få stroke (2003) Av Anita Jekander Författarinnan som är journalist drabbas av stroke. Hemkommen från sjukhuset saknar hon en fakta- & tröstebok om sjukdomen riktad till den drabbade och dennes anhöriga. Här har hon sammanställt sin egen och blandat minnen med expertintervjuer.

11 Du tror du vet allting (2004) Av Marie Peterson Ett triangeldrama mellan en mor, en dotter och en sjukdom. En både tragisk och komisk skildring av en gammal kvinnas väg in i glömskan och dotterns envisa försök att hålla en dialog vid liv. De möts ibland i en strid på liv och död och ibland i i plötslig närhet. En bok som berör. Livet som anhörig : i skuggan av cancer, alzheimer och ALS (2011) Av Sara Natt och Dag Här får vi möta sex personer som berättar om sina sätt att hantera livet med en svårt sjuk anhörig. De skildrar svårigheterna med att vara anhörig, berättar om den psykiska pressen, smärtan, ångesten och sorgen, men också om små ljusglimtar i vardagen och hur man hittar kraft. Min syster fick Alzheimer : om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv (2010) Av Irene Andersson Boken är en engagerad och personlig skildring av hur en demenssjukdom kan utvecklas och hur de närstående drabbas, den ger också en inblick i hur vårdsystemet fungerar.

12 Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips! Arvika: Karlstad: Torsby: Internet: Intranät: livlinan.liv.se/sjukhusbibliotek Foto på framsidan av Gunnar Smoliansky ur: Ett stöd betyder så mycket.

Udda Annorlunda. Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket -

Udda Annorlunda. Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket - Udda Annorlunda Om barn och ungdomar med funktionshinder - lästips från sjukhusbiblioteket - Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Böcker för barn och ungdomar Abbe 8 år och 43 dagar : en bok om Aspergers

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En kartläggning i Halland 2008 Annelie Georgsson Meddelandeserien 2008:5 FoU/Äldreomsorg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

När någon tar sitt liv. Om självmord och självmordsprevention

När någon tar sitt liv. Om självmord och självmordsprevention När någon tar sitt liv Om självmord och självmordsprevention Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Att vara eller inte - : en bok om självmord (2012) Av Bo Andersson Författaren visar hur olika tider och

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Fri från migrän : Orsak och botemedel vid en av våra stora folksjukdomar

Fri från migrän : Orsak och botemedel vid en av våra stora folksjukdomar Fri från migrän : Orsak och botemedel vid en av våra stora folksjukdomar Kristina Ahlström, Inbunden Utgiven: 2014-12, Antal sidor: 247 Juristen Kristina Ahlström och hennes mor var båda drabbade av migrän.

Läs mer

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS- Bildat 1984 NR 3 2002 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Foto: S. Bohlin/ETC-bild Demensomsorgen Vad Vad har hänt? Vad händer? kommer att hända? Demensförbundet behöver

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

Ätstörningar. Lästips från sjukhusbiblioteket

Ätstörningar. Lästips från sjukhusbiblioteket Ätstörningar Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 men jag kämpar och slåss för hoppet mot demonen för att stanna kvar här i verkligheten mot skammen och skulden att bära en

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon Dokumentation från heldagskonferensen 22 november 2012 på Ersta konferens & hotell i Stockholm. En dag för erfarenhetsutbyte och inspiration med personal som

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Sara Nordenhielm 1 Innehåll Förord... 6 Ordlista... 8 Om boken... 10 Tema 1. Vad är palliativ vård och omsorg?...18 Tema

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer