The Trout Truth is Out In There

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Trout Truth is Out In There"

Transkript

1 The Trout Truth is Out In There Ulf Johansson Computer Science Lab Department of Information Technology University of Borås Sweden

2 Ulf Johansson PhD i datavetenskap, LiTH, Docent Lektor på Högskolan i Borås, avdelningen för informationsteknologi. Forskar på algoritmer och metoder för dataanalys ( data mining ) Driver flera externfinansierade forskningsprojekt med företagspartners från olika branscher

3 Framtidens Business Intelligence 2 MSEK projekt i samverkan med SIIR och finansierat av Handels Utvecklingsråd (2 år) Partners: ICA, Willys. Försäljningsprognosticering och kampanjanalys Kundinsikt och individualiserade erbjudanden Projektet bygger på expertis inom data mining, high performance computing och marknadsföring.

4 Syfte & Mål Några populära men ändå tankeväckande exempel på dataanalys Problemen är olika men teknikerna generella Fällor och möjligheter med dataanalys Vad kan akademin bidra med?

5 Inledande exempel

6 Baseball - MLB 30 lag 162 matcher för varje lag per säsong Individuell lagsport Diskret och inte kontinuerlig Tillräckligt många tillfällen (t.ex. som slagman) för att det skall vara meningsfullt att analysera data och statistik för enskilda spelare

7 Baseball - MLB

8 Moneyball Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game Bok av Michael Lewis, om laget Oakland Athletics och deras GM Billy Beane. Oakland använde en analytisk och databaserad strategi för att skapa ett starkt lag trots en relativt sett mycket låg budget. En film Moneyball med Brad Pitt som Billy Beane hade stor succé 2011.

9 Oakland ifrågasatte etablerade sanningar om vilka spelartyper och strategier som gör att ett lag vinner matcher, och skapade ett lag som med US$41 miljoner i lönekostnader var konkurrenskraftigt mot t.ex. New York Yankees, med löner över US$125 miljoner samma säsong. Hela idén var att hitta spelare som var undervärderade av marknaden, utifrån att marknaden inte värderade rätt egenskaper. Oakland nådde med denna strategi slutspelet 2002 och 2003.

10 Moneyball Före moneyball Spelare värderades främst av mänskliga experter (scouter) utifrån fysiska egenskaper. Analys av data skedde oftast i efterhand och med relativt primitiva verktyg. Även då dataanalys användes fokuserades det generellt på fel indikatorer. Stor enighet kring vad som skall värderas dvs. alla vill ha samma spelare. Efter moneyball Spelare värderas i större utsträckning utifrån objektiva mått som speglar deras prestationer hittills. Avancerade analyser, t.ex. avseende hur olika kategorier av spelares prestanda förändras med åldern. Indikatorer som empiriskt visat sig ha större betydelse för ett lags förmåga att vinna prioriteras. Relativt stor enighet kring kriterier, men stor vilja till ytterligare utveckling.

11 Generella tekniker specifika problem Data mining: Att hitta värdefull information i databaser. The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data*. Andra namn: Exploratory data analysis, Data driven discovery, Deductive learning, Discovery Science, Knowledge Discovery etc. Kombinerar ofta tekniker från statistik och maskininlärning *G. Piatetsky-Shapiro and W. J. Frawley, Knowledge Discovery in Databases, AAAI/MIT Press, 1991.

12 Generella tekniker specifika problem Concept description Hitta tydliga förklaringar för viktiga samband i datan. Prediktiv modellering (klassificering, regression, tidsserier) Bygg en modell av ett samband från historisk data och använd modellen för att predicera nya värden. Klustring (segmentering) Dela in posterna i datan (t.ex. kunder) i olika grupper där posterna inom ett kluster skall vara så lika varandra som möjligt samtidigt som klustren är så olika varandra som möjligt. Associationsanalys (market basket) Hitta mönster för vilka produkter som säljs tillsammans

13 Tillämpningar inom handeln Response Modeling (klassificering) Vilka kunder kommer med störst sannolikhet beställa något från vår katalog Clustering / Collaborative Filtering Finns det grupper av kunder som har liknande beteende Netflix: 75% av det sedda materialet kommer är ett resultat av en rekommendation. LinkedIn: 50% av alla nya koppling kommer från "People You May Know". Market basket analysis Vilka varor säljs tillsammans Amazon: 35% av försäljningen drivs av rekommendationer. "Frequently Bought Together", and "Customers Who Bought This". Prediction / Forecasting (Klassificering, regression eller tidsserier) Försäljnings- och kampanjprognoser

14 The holy grail Givet tillräckligt mycket data och en specificerad frågeställning kommer en algoritm för dataanalys att hitta ett antal samband. Vi vill då förstås att dessa samband skall vara värdefulla! De skall inte vara triviala dvs. redan kända. De skall visa på verkliga och generella samband, inte slumpmässiga eller alltför specialiserade. De skall vara handlingsbara. Det krävs domänkunskap i all dataanalys!

15 Fish or Shark Data Mining Online Poker Ett exempel på concept description Ulf Johansson Cecilia Sönströd Computer Science Lab School of Business and Informatics University of Borås Sweden

16 Concept description Vi applicerade ett antal data mining tekniker på data insamlad från online poker. Det övergripande målet var att hitta tydliga mönster i de olika spelarnas strategier vilka förklarar vad som skiljer en skicklig (vinnande) spelare från en dålig (förlorande).

17 Concept description Blandade explorativa och prediktiva tekniker Använde endast publik data, dvs. ingen information om vilka två kort en viss spelare hade på handen i de olika givarna. Tusentals spelare alla med fler än 1000 händer

18 Poker Tracker HUD

19 Concept description Varje spelares strategi beskrevs med 23 variabler hämtade från den insamlade datan. Tabellen nedan visar medelvärden på några utvalda attribut för de 100 bästa spelarna och de 100 sämsta spelarna. VPIP PFR/VPIP CCPF AF Winner Loser Inringade värden är alla i procent dvs. de är enkla att tolka

20 90 Concept description 80 Vinnare Förlorare CCPF VPIP

21 Concept description 6 Vinnare Förlorare 5 4 AF VPIP

22 Concept description Exempel på en funnen regelmängd IF CCPF >= 28.7 THEN Loser [1740/220] IF W$WSF >= 41.1 THEN No_Loser [1201/141] IF VPIP_UTG <= THEN No_Loser [495/87] IF CCPF >= THEN Loser [254/65] IF W$WSF >= THEN No_Loser [205/54] IF W$WSF >= THEN No_Loser [173/44] IF Steal <= 6.62 THEN Loser [120/37] IF CBETT >= THEN Loser [100/31] IF W$WSF >= THEN No_Loser [94/27] IF 3Bet <= 4.3 THEN No_Loser [78/23] DEFAULT: No_Loser[434/211]

23 Är Poker ett skicklighetsspel? Har betydelse för lagstiftningen Olika lagar gäller för skicklighetsspel och hasardspel. Vår studie visade att det är möjligt att kategorisera spelare som vinnare och förlorare utifrån deras spelsätt, vilket användes som ett argument för att Poker måste ses som ett skicklighetsspel.

24

25 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA vs WALTER WATKINS IN THE COURT OF COMMON PLEAS FOR THE 26TH JUDICIAL DISTRICT, COLUMBIA COUNTY BRANCH, PENNSYLVANIA CRIMINAL DIVISION CASE NO: 746 OF 2008 This court finds that Texas Hold em poker is a game where skill predominates over chance. Thus, it is not unlawful gambling under the Pennsylvania Crimes Code. However, academics and researchers have found scientific and statistical bases for the proposition that poker is a game of skill. For example, one excellent academic abstract reported the results of a statistical study of online poker in order to explain what signifies successful play. See Explaining Winning Poker A Data Mining Approach by Ulf Johansson, Cecilia Sonstrod, and Lars Niklasson, Proceeding of the 5th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA 06). These Swedish researchers conducted a statistical analysis as to what skills make a successful Texas Hold em poker player.

26 DN Tre sakkunniga vittnen hördes på onsdagen i HD på begäran av arrangörernas advokater och alla var överens om att skickligheten är avgörande för om en spelare ska vinna. -Strategierna hos en spelare är avgörande för utgången. Den som är skicklig och fattar rätta besluten vinner. Skickligheten har stor betydelse, sade Ulf Johansson, forskare och universitetslektor i Borås. Han är expert på spelteori och pokerspel. Utländsk forskning stöder Johanssons slutsatser. Han får även medhåll av andra svenska experter. Tävlingen i Grebbestad byggde på skicklighet, sade Erik Broman, doktor i matematik vid Chalmers högskola i Göteborg. Han sade i HD att en spelare som låter slumpen styra i poker är en förlorare. - Det är endast när de första korten delas ut som slumpen har betydelse. Därefter är det hur spelaren agerar i olika situationer, satsar och synar, som har betydelse, sade han.

27 Är Poker ett skicklighetsspel? Högsta domstolens utslag innebar följande kompromiss: Poker är ett skicklighetsspel då det spelas i turneringsform. I kontantspel anses dock slumpen vara avgörande, dvs. då är Poker ett hasardspel. HD:s argumentation för sitt beslut tog utgångspunkt i att en turnering innebär att ett större antal händer kommer spelas, vilket ansågs krävas för att skickligheten skulle avgöra utfallet.

28 Data Mining och jakten på den perfekta golfsvingen GOLF DATA ANALYSIS (GOATS)

29 GOlf data analysis (GOATS) - Syfte Använda och utveckla tekniker från maskininlärning och visualisering för att analysera golfsvingen utifrån kvantitativ data om sving och bollflykt i kombination med höghastighetsvideo och 3D-data. Bidra till golfteorin Skapa ett ramverk för att analysera, visualisera och kombinera kvantitativ data och video. Vetenskapligt bidrag Algoritm- och metodutveckling för dataanalys Data Mining, Machine Learning, Visualisering

30 Projektet i Media

31 Den perfekta svingen?

32 Den perfekta svingen?

33 Fördelning av slagtyper Modellering av handicap 35% 40% Puttning Närspel Svårigheter HCP är ofta ej helt aktuellt eller rättvisande 10% 15% Utslag Järnspel HCP bygger på hela spelet dvs, utslag, järnspel, närspel och puttning. Vi samlar endast in data från järnspel och utslag. Fördelning HCP <

34 GOlf data analysis (GOATS) Initiala resultat (exempel) Triviala: Duktiga spelare slår längre Duktiga spelare har mindre spridning i sina slag Intressanta: Duktiga spelare har en flackare swing än sämre Spridning i sida är mer särskiljande än spridning i längd Vinkeln på bladet i träffen är en extremt viktig variabel Både i absoluta tal bör vara mindre än 2 grader och som ett mått på konsistens duktiga spelare levererar klubban med liknande bladvinkel varje gång, medan det kan skilja många grader för en sämre spelare.

35 Big data dagens buzzword #1? The amount of data in our world has been exploding. Companies capture trillions of bytes of information about their customers, suppliers, and operations, and millions of networked sensors are being embedded in the physical world in devices such as mobile phones and automobiles, sensing, creating, and communicating data. Multimedia and individuals with smartphones and on social network sites will continue to fuel exponential growth. Big data large pools of data that can be captured, communicated, aggregated, stored, and analyzed is now part of every sector and function of the global economy. Like other essential factors of production such as hard assets and human capital, it is increasingly the case that much of modern economic activity, innovation, and growth simply couldn t take place without data. Från preface av Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, McKinsey Global Institute, 2011.

36 Big data Då mängden data blir så stor att standardsystem inte klarar av att samla in, bearbeta och behandla den inom en rimlig tid, benämns dessa datamängder för big data. Att analysera och utnyttja dylika datamängder för att hitta intressanta mönster och utvinna värdefull information kallas big data analytics. Exakt vad som utgör big data varierar utifrån uppgifterna infrastrukturen ackumulerade erfarenheten hos företaget som äger datamängderna. Big data analytics kräver exceptionell teknik, för att på ett effektivt sätt kunna behandla data, inom givna tidsramar. Ett specifikt, och ofta förekommande problem, är det faktum att de datamängder som analyseras även växer snabbt. 90% av den data som existerar idag har skapats under de senaste två åren(ibm). Analysmetoderna måste därmed hantera detta svåra specialfall, typiskt genom att kunna uppdatera modeller och beslutsunderlag efter hand och i nära-realtid.

37 Data science

38 Data science

39 Några ytterligare exempel närmare handeln

40 Impact of Advertising Uppgiften är att uppskatta genomslag för reklam. Projekt ihop med NMA Korttidsprognos 1-4 veckor framåt Långtidsprognos 1 år framåt Domäner som vi studerade var bilar, resor och dagligvaror

41 TOM och total investering för bilmärke X Effect Investment

42 TOM bilmärke Y long-term forecast (R 2 test = 0,7) Prediction Actual

43 TOM bilmärke Z short-term (R 2 test = 0,9) 0.5 Prediction Actual

44 Prediktiv modellering Analyser av de prediktiva modellerna kan, med hjälp av domänkunskap, leda till oväntade insikter Vad ser ni här? Modellen är byggd på vecka medan vecka är prognoser.

45 Försäljningsprognosticering Predicera försäljningen av dagligvaror i specifika butiker. Dagshorisont eller veckohorisont. Mänskliga experter (statistiker, marknadsanalytiker, inköpare etc.) är generellt sett väldigt duktiga att predicera normalförsäljningen. Mycket svårare vid speciella tillfällen som kampanjer, erbjudanden och större event, t.ex. storhelger, hockey VM etc. Mer kraftfulla (icke-linjära, modellfria etc.) tekniker än de som typiskt används ger ofta bättre prognoser.

46 Human expert vs. M5P-Ensemble (off-the-shelf) Felet för 168 artiklar sorterade efter felet i de manuella prognoserna

47 Generella tekniker specifika problem Pågående projekt: High-performance data mining for drug effect detection Big Data Analytics for Ensemble Online Learning BI of the future GOATS - Analyzing golf data

48 Lärdom: Generella tekniker specifika problem Projekt Data Syfte (exempel) Teknik DADEL Patientjournaler Biverkningsrapporter Kemisk-fysisk data Hitta okända biverkningar från läkemedel NLP Prediktiv modellering BOEL Kemisk-fysisk data Driftsdata från lastbilar in-silico modellering Reducera bränsleåtgång Prediktiv modellering FBI Kundregister Kampanjdata Försäljningsdata Förbättrade prognoser Kundinsikt Prediktiv modellering Klustring GOATS Swingdata från Trackman Video Hitta gemensamma faktorer för bra swingar Prediktiv modellering Concept description

49 Vad kan akademin bidra med? Nya utbildningar som svarar mot nya krav. Forskningsfronten ligger alltid före vad som finns tillgängligt i kommersiella produkter. Speciellt i omvälvande tider. Varje år publiceras mängder av nya metoder och algoritmer för dataanalys i tidsskrifter eller på konferenser. Det är väldigt svårt att bedöma vilka av alla dessa artiklar som är nydanande eller ens innebär en marginell förbättring mot existerande lösningar. Samtidigt finns det också viktiga framsteg och etablerade sanningar som knappt nått ut i kommersiella produkter

50 Vad kan akademin bidra med? Etablerad sanning: Att kombinera flera prediktiva modeller ger (nästan) alltid bättre prediktiv prestanda än enstaka modeller. Ett exempel på en ensembleteknik som har många trevliga egenskaper, inklusive att den kan köras i parallell och har visat sig leverera väldigt träffsäkra prognoser är Random forest. Random forest finns sedan ett par år tillbaka med i de flesta standardprogram för dataanalys, men originalartikeln kom så tidigt som Konceptet att kombinera många experter / prognoser är förvånansvärt framgångsrikt och robust. Läs gärna den mycket intressanta (och lättlästa) boken: The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail-but Some Don't av Nate Silver ( The man who got the election right ).

51 Vad kan akademin bidra med? Ännu inte etablerad sanning: Med hjälp av ett matematiskt ramverk kallat conformal prediction (Vovk et al. 2004) kan man, under väldigt generella antaganden, (matematiskt) garantera att en prediktion, med en vald sannolikhet, är korrekt. Vår forskningsgrupp arbetar intensivt med conformal prediction. Vi tror att det kommer vara allmänt accepterat inom ett par år

52 Uppsummering - möjligheter Data mining kan stödja många delar av verksamheten med generiska tekniker Försäljningsprognoser Kundförståelse Segmentering Riktade utskick Social media Web 3.0 Semantic web (or the meaning of data), personalization, intelligent search and behavioral advertising among other things.

53 Uppsummering - fällor Big data analytics kräver exceptionella tekniker. Dålig datakvalitet Fel data Fel format (t.ex. för aggregerat) Otillräcklig infrastruktur För vaga frågeställningar Ej prioriterad verksamhet För låg kunskapsnivå

54 Att tänka på inför ett DM-projekt All relevant data måste finnas lagrad över en längre period Modellerna blir aldrig bättre än den data de baseras på Se till att rätt data används och att den är korrekt! Ta med personer från alla nivåer i verksamheten i projektet Hur bra är prognoserna idag Följ upp och spara prognoser för framtida jämförelser Prognosprojekt är inte en engångsföreteelse Det måste inte alltid vara avancerade DM lösningar

55 Tack för er uppmärksamhet! Frågor? Jag svarar gärna på frågor nu eller offline.

Syfte & Mål. Klustring Associationsregler

Syfte & Mål. Klustring Associationsregler Ulf Johansson PhD i datavetenskap, LiTH, 2007. Professor i datavetenskap, 2015 Arbetar på Högskolan i Borås och Tekniska Högskolan i Jönköping Forskar inom data science främst på algoritmer och metoder

Läs mer

Smart data - nyckeln till kundförståelse + =

Smart data - nyckeln till kundförståelse + = Smart data - nyckeln till kundförståelse + = Ulf Johansson Professor i datavetenskap Tekniska högskolan, Jönköping University Swedish Institute of Innovative Retailing (SIIR), Högskolan i Borås Baseball

Läs mer

Välkommen till Workshop Forskning och utveckling för den moderna digitala handeln

Välkommen till Workshop Forskning och utveckling för den moderna digitala handeln Välkommen till Workshop Forskning och utveckling för den moderna digitala handeln Måndag 14 december klockan 13.00-19.00 Hörsalen, Swedbank Sjuhärad med ingång från Åsbogatan 8, Borås Swedbank Sjuhärad

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

The sexy job in the next 10 years will be statisticians, said Hal Varian, chief economist at Google. And I m not kidding.

The sexy job in the next 10 years will be statisticians, said Hal Varian, chief economist at Google. And I m not kidding. Kunskapsprov i KUSK The sexy job in the next 10 years will be statisticians, said Hal Varian, chief economist at Google. And I m not kidding. Yet data is merely the raw material of knowledge. We re rapidly

Läs mer

FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT

FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT VEM ÄR JAG? VAD SKA VI GÖRA? Pimafolket Vilka då? Diabetes Typ 2 Regressionsanalys Machine

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR

ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR TRENDER INOM OFFENTLIG SEKTOR» Ökade krav på effektivitet vilket kräver:» Kortare handläggningstider» Automatiserad

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Concept description genom klustring

Concept description genom klustring MAGISTERUPPSATS (41-60 P) I INFORMATIK VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MI02 Concept description genom klustring Evy Rydin VT 2007 Svensk titel: Concept description genom klustring Engelsk

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Gothenburg Action for Management of the Environment. Företagsnätverk för innovativ miljöteknik i Västsverige

Gothenburg Action for Management of the Environment. Företagsnätverk för innovativ miljöteknik i Västsverige Gothenburg Action for Management of the Environment Företagsnätverk för innovativ miljöteknik i Västsverige Finansiering av företagssamverkan inom miljöteknik Innovera och sprid miljöteknik i Västsverige

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Bioteknikbranschen innovation, värdekedjor och tillväxt. Henrik Mattsson Ekonomisk geografi HT 2009

Bioteknikbranschen innovation, värdekedjor och tillväxt. Henrik Mattsson Ekonomisk geografi HT 2009 Bioteknikbranschen innovation, värdekedjor och tillväxt Henrik Mattsson Ekonomisk geografi HT 2009 Föreläsningens teman Den globala bioteknikbranschen Svensk bioteknik Produktutveckling och värdekedjor

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

Sociala medieströmmar metoder för analys och samarbete via nya medieformat. Pelle Snickars, Umeå universitet & Lars Degerstedt, Södertörns högskola

Sociala medieströmmar metoder för analys och samarbete via nya medieformat. Pelle Snickars, Umeå universitet & Lars Degerstedt, Södertörns högskola Sociala medieströmmar metoder för analys och samarbete via nya medieformat Pelle Snickars, Umeå universitet & Lars Degerstedt, Södertörns högskola från text som omvärldsinformation till andra typer

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Koordineras av Prof. Jan Lundgren Dr. Johanna Törnquist Krasemann Varför en forskarskola i ITS? I Sverige sker akademisk ITS forskning vid ett

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

VETENSKAPLIG LITTERATUR

VETENSKAPLIG LITTERATUR VETENSKAPLIG LITTERATUR Inge-Bert Täljedal Läkarprogrammet T2, 9 oktober 2013 Descrip)on: This book addresses the dangers of mixing business with academics. It shows that the very characteris:cs that made

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap

De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap Linda Melin, Interactive Institute, PLAY Research www.interactiveinstitute.se Abstract in English This work is about combining textile design and

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Grafiskt Utbildningscenter VT 2015 GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Jordi Orrellana Herrera Yonathan Sarria Flood Liam Fritzson Handledare: Per Djerf 1 av 11 Abstract The following set of papers

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

BIP Allt är möjligt!

BIP Allt är möjligt! Hej! BIP Allt är möjligt! Övergripande frågor Hur planerar du din undervisning så att den blir inkluderande? Hur återkopplar du så att elever utvecklar sitt lärande? Hur organiserar du klassrummet så att

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren Insamlingsforumbilden #IF2013 "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence it is to act with yesterday's logic. Peter Drucker ANTECKNINGSBOKEN PRESENTATIONER: www.frii.se DEN NYA GIVAREN

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

PM till Villaägarna. Februari 2011 FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL

PM till Villaägarna. Februari 2011 FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL PM till Villaägarna FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL Pöyry Management Consulting is Europe's leading consultancy providing strategic, commercial, regulatory

Läs mer

Just another WordPress site

Just another WordPress site Online Casino betyg för Sverige Just another WordPress site MENU INTRODUKTION TILL ONLINE- BONUSAR Online Poker Bonus Online poker är lite annorlunda från de online-kasinon och bookmakers, eftersom du

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar

Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar Hur hanterar man avvikande patienter? Estimander och analysmetoder i kliniska prövningar Alexandra Jauhiainen Early Clinical Biometrics AstraZeneca R&D Mölndal, Sverige Statistikerträffen 2015 En klinisk

Läs mer

Elektronisk patientjournal

Elektronisk patientjournal Elektronisk patientjournal Hippokrates Typer Tidsorienterad, problemorienterad samt källorienterad Varför? Stödja vården, legala skäl, forskning, utbildning. Data måste vara otvetydiga, strukturerade,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Var finns kunderna, branschen, Sverige?

Var finns kunderna, branschen, Sverige? Reflektioner påp Var finns kunderna, branschen, Sverige? Anders Comstedt, Turnover AB anders@ssvl.kth.se Internetdagarna 2006 Rica Talk Hotel 2006-10 10-24 Layered networks model Nästan allt tänkande utgår

Läs mer

Verktyg för effektiv samverkansinnovation. exemplet Grafen

Verktyg för effektiv samverkansinnovation. exemplet Grafen Verktyg för effektiv samverkansinnovation exemplet Grafen CIP Professional Services har en unik position i ett växande område Business strategy Technology & Innovation Intellectual Property 2 Vi hjälper

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

x 2 2(x + 2), f(x) = by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. γ : 8xy x 2 y 3 = 12 x + 3

x 2 2(x + 2), f(x) = by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. γ : 8xy x 2 y 3 = 12 x + 3 MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA151 Single Variable Calculus, TEN2 Date:

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer