The Trout Truth is Out In There

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Trout Truth is Out In There"

Transkript

1 The Trout Truth is Out In There Ulf Johansson Computer Science Lab Department of Information Technology University of Borås Sweden

2 Ulf Johansson PhD i datavetenskap, LiTH, Docent Lektor på Högskolan i Borås, avdelningen för informationsteknologi. Forskar på algoritmer och metoder för dataanalys ( data mining ) Driver flera externfinansierade forskningsprojekt med företagspartners från olika branscher

3 Framtidens Business Intelligence 2 MSEK projekt i samverkan med SIIR och finansierat av Handels Utvecklingsråd (2 år) Partners: ICA, Willys. Försäljningsprognosticering och kampanjanalys Kundinsikt och individualiserade erbjudanden Projektet bygger på expertis inom data mining, high performance computing och marknadsföring.

4 Syfte & Mål Några populära men ändå tankeväckande exempel på dataanalys Problemen är olika men teknikerna generella Fällor och möjligheter med dataanalys Vad kan akademin bidra med?

5 Inledande exempel

6 Baseball - MLB 30 lag 162 matcher för varje lag per säsong Individuell lagsport Diskret och inte kontinuerlig Tillräckligt många tillfällen (t.ex. som slagman) för att det skall vara meningsfullt att analysera data och statistik för enskilda spelare

7 Baseball - MLB

8 Moneyball Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game Bok av Michael Lewis, om laget Oakland Athletics och deras GM Billy Beane. Oakland använde en analytisk och databaserad strategi för att skapa ett starkt lag trots en relativt sett mycket låg budget. En film Moneyball med Brad Pitt som Billy Beane hade stor succé 2011.

9 Oakland ifrågasatte etablerade sanningar om vilka spelartyper och strategier som gör att ett lag vinner matcher, och skapade ett lag som med US$41 miljoner i lönekostnader var konkurrenskraftigt mot t.ex. New York Yankees, med löner över US$125 miljoner samma säsong. Hela idén var att hitta spelare som var undervärderade av marknaden, utifrån att marknaden inte värderade rätt egenskaper. Oakland nådde med denna strategi slutspelet 2002 och 2003.

10 Moneyball Före moneyball Spelare värderades främst av mänskliga experter (scouter) utifrån fysiska egenskaper. Analys av data skedde oftast i efterhand och med relativt primitiva verktyg. Även då dataanalys användes fokuserades det generellt på fel indikatorer. Stor enighet kring vad som skall värderas dvs. alla vill ha samma spelare. Efter moneyball Spelare värderas i större utsträckning utifrån objektiva mått som speglar deras prestationer hittills. Avancerade analyser, t.ex. avseende hur olika kategorier av spelares prestanda förändras med åldern. Indikatorer som empiriskt visat sig ha större betydelse för ett lags förmåga att vinna prioriteras. Relativt stor enighet kring kriterier, men stor vilja till ytterligare utveckling.

11 Generella tekniker specifika problem Data mining: Att hitta värdefull information i databaser. The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data*. Andra namn: Exploratory data analysis, Data driven discovery, Deductive learning, Discovery Science, Knowledge Discovery etc. Kombinerar ofta tekniker från statistik och maskininlärning *G. Piatetsky-Shapiro and W. J. Frawley, Knowledge Discovery in Databases, AAAI/MIT Press, 1991.

12 Generella tekniker specifika problem Concept description Hitta tydliga förklaringar för viktiga samband i datan. Prediktiv modellering (klassificering, regression, tidsserier) Bygg en modell av ett samband från historisk data och använd modellen för att predicera nya värden. Klustring (segmentering) Dela in posterna i datan (t.ex. kunder) i olika grupper där posterna inom ett kluster skall vara så lika varandra som möjligt samtidigt som klustren är så olika varandra som möjligt. Associationsanalys (market basket) Hitta mönster för vilka produkter som säljs tillsammans

13 Tillämpningar inom handeln Response Modeling (klassificering) Vilka kunder kommer med störst sannolikhet beställa något från vår katalog Clustering / Collaborative Filtering Finns det grupper av kunder som har liknande beteende Netflix: 75% av det sedda materialet kommer är ett resultat av en rekommendation. LinkedIn: 50% av alla nya koppling kommer från "People You May Know". Market basket analysis Vilka varor säljs tillsammans Amazon: 35% av försäljningen drivs av rekommendationer. "Frequently Bought Together", and "Customers Who Bought This". Prediction / Forecasting (Klassificering, regression eller tidsserier) Försäljnings- och kampanjprognoser

14 The holy grail Givet tillräckligt mycket data och en specificerad frågeställning kommer en algoritm för dataanalys att hitta ett antal samband. Vi vill då förstås att dessa samband skall vara värdefulla! De skall inte vara triviala dvs. redan kända. De skall visa på verkliga och generella samband, inte slumpmässiga eller alltför specialiserade. De skall vara handlingsbara. Det krävs domänkunskap i all dataanalys!

15 Fish or Shark Data Mining Online Poker Ett exempel på concept description Ulf Johansson Cecilia Sönströd Computer Science Lab School of Business and Informatics University of Borås Sweden

16 Concept description Vi applicerade ett antal data mining tekniker på data insamlad från online poker. Det övergripande målet var att hitta tydliga mönster i de olika spelarnas strategier vilka förklarar vad som skiljer en skicklig (vinnande) spelare från en dålig (förlorande).

17 Concept description Blandade explorativa och prediktiva tekniker Använde endast publik data, dvs. ingen information om vilka två kort en viss spelare hade på handen i de olika givarna. Tusentals spelare alla med fler än 1000 händer

18 Poker Tracker HUD

19 Concept description Varje spelares strategi beskrevs med 23 variabler hämtade från den insamlade datan. Tabellen nedan visar medelvärden på några utvalda attribut för de 100 bästa spelarna och de 100 sämsta spelarna. VPIP PFR/VPIP CCPF AF Winner Loser Inringade värden är alla i procent dvs. de är enkla att tolka

20 90 Concept description 80 Vinnare Förlorare CCPF VPIP

21 Concept description 6 Vinnare Förlorare 5 4 AF VPIP

22 Concept description Exempel på en funnen regelmängd IF CCPF >= 28.7 THEN Loser [1740/220] IF W$WSF >= 41.1 THEN No_Loser [1201/141] IF VPIP_UTG <= THEN No_Loser [495/87] IF CCPF >= THEN Loser [254/65] IF W$WSF >= THEN No_Loser [205/54] IF W$WSF >= THEN No_Loser [173/44] IF Steal <= 6.62 THEN Loser [120/37] IF CBETT >= THEN Loser [100/31] IF W$WSF >= THEN No_Loser [94/27] IF 3Bet <= 4.3 THEN No_Loser [78/23] DEFAULT: No_Loser[434/211]

23 Är Poker ett skicklighetsspel? Har betydelse för lagstiftningen Olika lagar gäller för skicklighetsspel och hasardspel. Vår studie visade att det är möjligt att kategorisera spelare som vinnare och förlorare utifrån deras spelsätt, vilket användes som ett argument för att Poker måste ses som ett skicklighetsspel.

24

25 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA vs WALTER WATKINS IN THE COURT OF COMMON PLEAS FOR THE 26TH JUDICIAL DISTRICT, COLUMBIA COUNTY BRANCH, PENNSYLVANIA CRIMINAL DIVISION CASE NO: 746 OF 2008 This court finds that Texas Hold em poker is a game where skill predominates over chance. Thus, it is not unlawful gambling under the Pennsylvania Crimes Code. However, academics and researchers have found scientific and statistical bases for the proposition that poker is a game of skill. For example, one excellent academic abstract reported the results of a statistical study of online poker in order to explain what signifies successful play. See Explaining Winning Poker A Data Mining Approach by Ulf Johansson, Cecilia Sonstrod, and Lars Niklasson, Proceeding of the 5th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA 06). These Swedish researchers conducted a statistical analysis as to what skills make a successful Texas Hold em poker player.

26 DN Tre sakkunniga vittnen hördes på onsdagen i HD på begäran av arrangörernas advokater och alla var överens om att skickligheten är avgörande för om en spelare ska vinna. -Strategierna hos en spelare är avgörande för utgången. Den som är skicklig och fattar rätta besluten vinner. Skickligheten har stor betydelse, sade Ulf Johansson, forskare och universitetslektor i Borås. Han är expert på spelteori och pokerspel. Utländsk forskning stöder Johanssons slutsatser. Han får även medhåll av andra svenska experter. Tävlingen i Grebbestad byggde på skicklighet, sade Erik Broman, doktor i matematik vid Chalmers högskola i Göteborg. Han sade i HD att en spelare som låter slumpen styra i poker är en förlorare. - Det är endast när de första korten delas ut som slumpen har betydelse. Därefter är det hur spelaren agerar i olika situationer, satsar och synar, som har betydelse, sade han.

27 Är Poker ett skicklighetsspel? Högsta domstolens utslag innebar följande kompromiss: Poker är ett skicklighetsspel då det spelas i turneringsform. I kontantspel anses dock slumpen vara avgörande, dvs. då är Poker ett hasardspel. HD:s argumentation för sitt beslut tog utgångspunkt i att en turnering innebär att ett större antal händer kommer spelas, vilket ansågs krävas för att skickligheten skulle avgöra utfallet.

28 Data Mining och jakten på den perfekta golfsvingen GOLF DATA ANALYSIS (GOATS)

29 GOlf data analysis (GOATS) - Syfte Använda och utveckla tekniker från maskininlärning och visualisering för att analysera golfsvingen utifrån kvantitativ data om sving och bollflykt i kombination med höghastighetsvideo och 3D-data. Bidra till golfteorin Skapa ett ramverk för att analysera, visualisera och kombinera kvantitativ data och video. Vetenskapligt bidrag Algoritm- och metodutveckling för dataanalys Data Mining, Machine Learning, Visualisering

30 Projektet i Media

31 Den perfekta svingen?

32 Den perfekta svingen?

33 Fördelning av slagtyper Modellering av handicap 35% 40% Puttning Närspel Svårigheter HCP är ofta ej helt aktuellt eller rättvisande 10% 15% Utslag Järnspel HCP bygger på hela spelet dvs, utslag, järnspel, närspel och puttning. Vi samlar endast in data från järnspel och utslag. Fördelning HCP <

34 GOlf data analysis (GOATS) Initiala resultat (exempel) Triviala: Duktiga spelare slår längre Duktiga spelare har mindre spridning i sina slag Intressanta: Duktiga spelare har en flackare swing än sämre Spridning i sida är mer särskiljande än spridning i längd Vinkeln på bladet i träffen är en extremt viktig variabel Både i absoluta tal bör vara mindre än 2 grader och som ett mått på konsistens duktiga spelare levererar klubban med liknande bladvinkel varje gång, medan det kan skilja många grader för en sämre spelare.

35 Big data dagens buzzword #1? The amount of data in our world has been exploding. Companies capture trillions of bytes of information about their customers, suppliers, and operations, and millions of networked sensors are being embedded in the physical world in devices such as mobile phones and automobiles, sensing, creating, and communicating data. Multimedia and individuals with smartphones and on social network sites will continue to fuel exponential growth. Big data large pools of data that can be captured, communicated, aggregated, stored, and analyzed is now part of every sector and function of the global economy. Like other essential factors of production such as hard assets and human capital, it is increasingly the case that much of modern economic activity, innovation, and growth simply couldn t take place without data. Från preface av Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, McKinsey Global Institute, 2011.

36 Big data Då mängden data blir så stor att standardsystem inte klarar av att samla in, bearbeta och behandla den inom en rimlig tid, benämns dessa datamängder för big data. Att analysera och utnyttja dylika datamängder för att hitta intressanta mönster och utvinna värdefull information kallas big data analytics. Exakt vad som utgör big data varierar utifrån uppgifterna infrastrukturen ackumulerade erfarenheten hos företaget som äger datamängderna. Big data analytics kräver exceptionell teknik, för att på ett effektivt sätt kunna behandla data, inom givna tidsramar. Ett specifikt, och ofta förekommande problem, är det faktum att de datamängder som analyseras även växer snabbt. 90% av den data som existerar idag har skapats under de senaste två åren(ibm). Analysmetoderna måste därmed hantera detta svåra specialfall, typiskt genom att kunna uppdatera modeller och beslutsunderlag efter hand och i nära-realtid.

37 Data science

38 Data science

39 Några ytterligare exempel närmare handeln

40 Impact of Advertising Uppgiften är att uppskatta genomslag för reklam. Projekt ihop med NMA Korttidsprognos 1-4 veckor framåt Långtidsprognos 1 år framåt Domäner som vi studerade var bilar, resor och dagligvaror

41 TOM och total investering för bilmärke X Effect Investment

42 TOM bilmärke Y long-term forecast (R 2 test = 0,7) Prediction Actual

43 TOM bilmärke Z short-term (R 2 test = 0,9) 0.5 Prediction Actual

44 Prediktiv modellering Analyser av de prediktiva modellerna kan, med hjälp av domänkunskap, leda till oväntade insikter Vad ser ni här? Modellen är byggd på vecka medan vecka är prognoser.

45 Försäljningsprognosticering Predicera försäljningen av dagligvaror i specifika butiker. Dagshorisont eller veckohorisont. Mänskliga experter (statistiker, marknadsanalytiker, inköpare etc.) är generellt sett väldigt duktiga att predicera normalförsäljningen. Mycket svårare vid speciella tillfällen som kampanjer, erbjudanden och större event, t.ex. storhelger, hockey VM etc. Mer kraftfulla (icke-linjära, modellfria etc.) tekniker än de som typiskt används ger ofta bättre prognoser.

46 Human expert vs. M5P-Ensemble (off-the-shelf) Felet för 168 artiklar sorterade efter felet i de manuella prognoserna

47 Generella tekniker specifika problem Pågående projekt: High-performance data mining for drug effect detection Big Data Analytics for Ensemble Online Learning BI of the future GOATS - Analyzing golf data

48 Lärdom: Generella tekniker specifika problem Projekt Data Syfte (exempel) Teknik DADEL Patientjournaler Biverkningsrapporter Kemisk-fysisk data Hitta okända biverkningar från läkemedel NLP Prediktiv modellering BOEL Kemisk-fysisk data Driftsdata från lastbilar in-silico modellering Reducera bränsleåtgång Prediktiv modellering FBI Kundregister Kampanjdata Försäljningsdata Förbättrade prognoser Kundinsikt Prediktiv modellering Klustring GOATS Swingdata från Trackman Video Hitta gemensamma faktorer för bra swingar Prediktiv modellering Concept description

49 Vad kan akademin bidra med? Nya utbildningar som svarar mot nya krav. Forskningsfronten ligger alltid före vad som finns tillgängligt i kommersiella produkter. Speciellt i omvälvande tider. Varje år publiceras mängder av nya metoder och algoritmer för dataanalys i tidsskrifter eller på konferenser. Det är väldigt svårt att bedöma vilka av alla dessa artiklar som är nydanande eller ens innebär en marginell förbättring mot existerande lösningar. Samtidigt finns det också viktiga framsteg och etablerade sanningar som knappt nått ut i kommersiella produkter

50 Vad kan akademin bidra med? Etablerad sanning: Att kombinera flera prediktiva modeller ger (nästan) alltid bättre prediktiv prestanda än enstaka modeller. Ett exempel på en ensembleteknik som har många trevliga egenskaper, inklusive att den kan köras i parallell och har visat sig leverera väldigt träffsäkra prognoser är Random forest. Random forest finns sedan ett par år tillbaka med i de flesta standardprogram för dataanalys, men originalartikeln kom så tidigt som Konceptet att kombinera många experter / prognoser är förvånansvärt framgångsrikt och robust. Läs gärna den mycket intressanta (och lättlästa) boken: The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail-but Some Don't av Nate Silver ( The man who got the election right ).

51 Vad kan akademin bidra med? Ännu inte etablerad sanning: Med hjälp av ett matematiskt ramverk kallat conformal prediction (Vovk et al. 2004) kan man, under väldigt generella antaganden, (matematiskt) garantera att en prediktion, med en vald sannolikhet, är korrekt. Vår forskningsgrupp arbetar intensivt med conformal prediction. Vi tror att det kommer vara allmänt accepterat inom ett par år

52 Uppsummering - möjligheter Data mining kan stödja många delar av verksamheten med generiska tekniker Försäljningsprognoser Kundförståelse Segmentering Riktade utskick Social media Web 3.0 Semantic web (or the meaning of data), personalization, intelligent search and behavioral advertising among other things.

53 Uppsummering - fällor Big data analytics kräver exceptionella tekniker. Dålig datakvalitet Fel data Fel format (t.ex. för aggregerat) Otillräcklig infrastruktur För vaga frågeställningar Ej prioriterad verksamhet För låg kunskapsnivå

54 Att tänka på inför ett DM-projekt All relevant data måste finnas lagrad över en längre period Modellerna blir aldrig bättre än den data de baseras på Se till att rätt data används och att den är korrekt! Ta med personer från alla nivåer i verksamheten i projektet Hur bra är prognoserna idag Följ upp och spara prognoser för framtida jämförelser Prognosprojekt är inte en engångsföreteelse Det måste inte alltid vara avancerade DM lösningar

55 Tack för er uppmärksamhet! Frågor? Jag svarar gärna på frågor nu eller offline.

Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence

Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence Författare: Henrik Besson Handledare: Leif Nordin Termin: VT 2012 Kurskod: 2IL00E

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring

Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring Författare: Linda Pettersson Institutionen för Ekonomi och IT 2010-06-14 Handledare: Tomas Lindroth DEGREE

Läs mer

Funktioner i företags data mining-verktyg

Funktioner i företags data mining-verktyg EXAMENSARBETE 2004:201 SHU Funktioner i företags data mining-verktyg LARS GUSTAVSSON PONTUS ÖSTERHOLM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Marknadskommunikation i dagens dataintensiva landskap

Marknadskommunikation i dagens dataintensiva landskap Marknadskommunikation i dagens dataintensiva landskap I vilken omfattning svenska företag använder insamlad och analyserad kunddata för utformningen av sina marknadsaktiviteter Daniel Steinholtz & Tatiana

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Artificiella neurala nätverk

Artificiella neurala nätverk Artificiella neurala nätverk En undersökning av neurala nätverk som tillämpning för den finansiella marknaden JACK HA Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Artificiella neurala nätverk En undersökning

Läs mer

VSaaS: Drivkrafter för betalningsvilja

VSaaS: Drivkrafter för betalningsvilja VSaaS: Drivkrafter för betalningsvilja Förord Detta examensarbete har skrivits under våren 2012 i samarbete med avdelningen New Business på Axis Communications AB, och markerar slutet på vår civilingenjörsutbildning

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Från innovatör till entreprenör

Från innovatör till entreprenör Från innovatör till entreprenör Författare: Göran Ahlstrand och Peter Pileryd Handledare: Carl Johan Asplund Examinator: Bengt Horndahl Examensarbete inom produktionsekonomi Titel: Från innovatör till

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 poäng VT 2008 Inga rödljus En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring Författare: Handledare: Anders Blomquist, Assistant

Läs mer

Business Intelligence ur kundens synvinkel

Business Intelligence ur kundens synvinkel Förord Efter en lång resa under sex månaders tid är vårt examensarbete nu färdigt. Då ämnet Business Intelligence var relativt nytt för oss fick vi inledningsvis ägna oss åt en hel del efterforskning.

Läs mer

All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i mobiltelefonen som extratjänst

All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i mobiltelefonen som extratjänst Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST Kandidatuppsats i Företagsekonomi, EFO225-01-13 All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i Handledare: Claes Jonsson Författare: Joacim

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#7 2014 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS S. 2 INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 TREND & ANALYS Individuella utvecklingsplaner

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform Ett Top Management Perspektiv Significant Factors for an Investment in an Integration Platform A Top Management Perspective Mathias Karlsson

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology Master Thesis in Informatics Masterdata - En studie av fem SAP baserade koncerner Peter Wretholm Göteborg, Sweden 2007 Business Technology REPORT NO. 2007:46 Masterdata En studie av fem SAP baserade koncerner

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING. Veronica Alfredsson

OMVÄRLDSBEVAKNING. Veronica Alfredsson OMVÄRLDSBEVAKNING Hur långt räcker utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap? Veronica Alfredsson Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Innovationsprocessen: Från förnyelsebart material till produkt The innovation process: From renewable

Läs mer