The Trout Truth is Out In There

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Trout Truth is Out In There"

Transkript

1 The Trout Truth is Out In There Ulf Johansson Computer Science Lab Department of Information Technology University of Borås Sweden

2 Ulf Johansson PhD i datavetenskap, LiTH, Docent Lektor på Högskolan i Borås, avdelningen för informationsteknologi. Forskar på algoritmer och metoder för dataanalys ( data mining ) Driver flera externfinansierade forskningsprojekt med företagspartners från olika branscher

3 Framtidens Business Intelligence 2 MSEK projekt i samverkan med SIIR och finansierat av Handels Utvecklingsråd (2 år) Partners: ICA, Willys. Försäljningsprognosticering och kampanjanalys Kundinsikt och individualiserade erbjudanden Projektet bygger på expertis inom data mining, high performance computing och marknadsföring.

4 Syfte & Mål Några populära men ändå tankeväckande exempel på dataanalys Problemen är olika men teknikerna generella Fällor och möjligheter med dataanalys Vad kan akademin bidra med?

5 Inledande exempel

6 Baseball - MLB 30 lag 162 matcher för varje lag per säsong Individuell lagsport Diskret och inte kontinuerlig Tillräckligt många tillfällen (t.ex. som slagman) för att det skall vara meningsfullt att analysera data och statistik för enskilda spelare

7 Baseball - MLB

8 Moneyball Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game Bok av Michael Lewis, om laget Oakland Athletics och deras GM Billy Beane. Oakland använde en analytisk och databaserad strategi för att skapa ett starkt lag trots en relativt sett mycket låg budget. En film Moneyball med Brad Pitt som Billy Beane hade stor succé 2011.

9 Oakland ifrågasatte etablerade sanningar om vilka spelartyper och strategier som gör att ett lag vinner matcher, och skapade ett lag som med US$41 miljoner i lönekostnader var konkurrenskraftigt mot t.ex. New York Yankees, med löner över US$125 miljoner samma säsong. Hela idén var att hitta spelare som var undervärderade av marknaden, utifrån att marknaden inte värderade rätt egenskaper. Oakland nådde med denna strategi slutspelet 2002 och 2003.

10 Moneyball Före moneyball Spelare värderades främst av mänskliga experter (scouter) utifrån fysiska egenskaper. Analys av data skedde oftast i efterhand och med relativt primitiva verktyg. Även då dataanalys användes fokuserades det generellt på fel indikatorer. Stor enighet kring vad som skall värderas dvs. alla vill ha samma spelare. Efter moneyball Spelare värderas i större utsträckning utifrån objektiva mått som speglar deras prestationer hittills. Avancerade analyser, t.ex. avseende hur olika kategorier av spelares prestanda förändras med åldern. Indikatorer som empiriskt visat sig ha större betydelse för ett lags förmåga att vinna prioriteras. Relativt stor enighet kring kriterier, men stor vilja till ytterligare utveckling.

11 Generella tekniker specifika problem Data mining: Att hitta värdefull information i databaser. The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data*. Andra namn: Exploratory data analysis, Data driven discovery, Deductive learning, Discovery Science, Knowledge Discovery etc. Kombinerar ofta tekniker från statistik och maskininlärning *G. Piatetsky-Shapiro and W. J. Frawley, Knowledge Discovery in Databases, AAAI/MIT Press, 1991.

12 Generella tekniker specifika problem Concept description Hitta tydliga förklaringar för viktiga samband i datan. Prediktiv modellering (klassificering, regression, tidsserier) Bygg en modell av ett samband från historisk data och använd modellen för att predicera nya värden. Klustring (segmentering) Dela in posterna i datan (t.ex. kunder) i olika grupper där posterna inom ett kluster skall vara så lika varandra som möjligt samtidigt som klustren är så olika varandra som möjligt. Associationsanalys (market basket) Hitta mönster för vilka produkter som säljs tillsammans

13 Tillämpningar inom handeln Response Modeling (klassificering) Vilka kunder kommer med störst sannolikhet beställa något från vår katalog Clustering / Collaborative Filtering Finns det grupper av kunder som har liknande beteende Netflix: 75% av det sedda materialet kommer är ett resultat av en rekommendation. LinkedIn: 50% av alla nya koppling kommer från "People You May Know". Market basket analysis Vilka varor säljs tillsammans Amazon: 35% av försäljningen drivs av rekommendationer. "Frequently Bought Together", and "Customers Who Bought This". Prediction / Forecasting (Klassificering, regression eller tidsserier) Försäljnings- och kampanjprognoser

14 The holy grail Givet tillräckligt mycket data och en specificerad frågeställning kommer en algoritm för dataanalys att hitta ett antal samband. Vi vill då förstås att dessa samband skall vara värdefulla! De skall inte vara triviala dvs. redan kända. De skall visa på verkliga och generella samband, inte slumpmässiga eller alltför specialiserade. De skall vara handlingsbara. Det krävs domänkunskap i all dataanalys!

15 Fish or Shark Data Mining Online Poker Ett exempel på concept description Ulf Johansson Cecilia Sönströd Computer Science Lab School of Business and Informatics University of Borås Sweden

16 Concept description Vi applicerade ett antal data mining tekniker på data insamlad från online poker. Det övergripande målet var att hitta tydliga mönster i de olika spelarnas strategier vilka förklarar vad som skiljer en skicklig (vinnande) spelare från en dålig (förlorande).

17 Concept description Blandade explorativa och prediktiva tekniker Använde endast publik data, dvs. ingen information om vilka två kort en viss spelare hade på handen i de olika givarna. Tusentals spelare alla med fler än 1000 händer

18 Poker Tracker HUD

19 Concept description Varje spelares strategi beskrevs med 23 variabler hämtade från den insamlade datan. Tabellen nedan visar medelvärden på några utvalda attribut för de 100 bästa spelarna och de 100 sämsta spelarna. VPIP PFR/VPIP CCPF AF Winner Loser Inringade värden är alla i procent dvs. de är enkla att tolka

20 90 Concept description 80 Vinnare Förlorare CCPF VPIP

21 Concept description 6 Vinnare Förlorare 5 4 AF VPIP

22 Concept description Exempel på en funnen regelmängd IF CCPF >= 28.7 THEN Loser [1740/220] IF W$WSF >= 41.1 THEN No_Loser [1201/141] IF VPIP_UTG <= THEN No_Loser [495/87] IF CCPF >= THEN Loser [254/65] IF W$WSF >= THEN No_Loser [205/54] IF W$WSF >= THEN No_Loser [173/44] IF Steal <= 6.62 THEN Loser [120/37] IF CBETT >= THEN Loser [100/31] IF W$WSF >= THEN No_Loser [94/27] IF 3Bet <= 4.3 THEN No_Loser [78/23] DEFAULT: No_Loser[434/211]

23 Är Poker ett skicklighetsspel? Har betydelse för lagstiftningen Olika lagar gäller för skicklighetsspel och hasardspel. Vår studie visade att det är möjligt att kategorisera spelare som vinnare och förlorare utifrån deras spelsätt, vilket användes som ett argument för att Poker måste ses som ett skicklighetsspel.

24

25 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA vs WALTER WATKINS IN THE COURT OF COMMON PLEAS FOR THE 26TH JUDICIAL DISTRICT, COLUMBIA COUNTY BRANCH, PENNSYLVANIA CRIMINAL DIVISION CASE NO: 746 OF 2008 This court finds that Texas Hold em poker is a game where skill predominates over chance. Thus, it is not unlawful gambling under the Pennsylvania Crimes Code. However, academics and researchers have found scientific and statistical bases for the proposition that poker is a game of skill. For example, one excellent academic abstract reported the results of a statistical study of online poker in order to explain what signifies successful play. See Explaining Winning Poker A Data Mining Approach by Ulf Johansson, Cecilia Sonstrod, and Lars Niklasson, Proceeding of the 5th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA 06). These Swedish researchers conducted a statistical analysis as to what skills make a successful Texas Hold em poker player.

26 DN Tre sakkunniga vittnen hördes på onsdagen i HD på begäran av arrangörernas advokater och alla var överens om att skickligheten är avgörande för om en spelare ska vinna. -Strategierna hos en spelare är avgörande för utgången. Den som är skicklig och fattar rätta besluten vinner. Skickligheten har stor betydelse, sade Ulf Johansson, forskare och universitetslektor i Borås. Han är expert på spelteori och pokerspel. Utländsk forskning stöder Johanssons slutsatser. Han får även medhåll av andra svenska experter. Tävlingen i Grebbestad byggde på skicklighet, sade Erik Broman, doktor i matematik vid Chalmers högskola i Göteborg. Han sade i HD att en spelare som låter slumpen styra i poker är en förlorare. - Det är endast när de första korten delas ut som slumpen har betydelse. Därefter är det hur spelaren agerar i olika situationer, satsar och synar, som har betydelse, sade han.

27 Är Poker ett skicklighetsspel? Högsta domstolens utslag innebar följande kompromiss: Poker är ett skicklighetsspel då det spelas i turneringsform. I kontantspel anses dock slumpen vara avgörande, dvs. då är Poker ett hasardspel. HD:s argumentation för sitt beslut tog utgångspunkt i att en turnering innebär att ett större antal händer kommer spelas, vilket ansågs krävas för att skickligheten skulle avgöra utfallet.

28 Data Mining och jakten på den perfekta golfsvingen GOLF DATA ANALYSIS (GOATS)

29 GOlf data analysis (GOATS) - Syfte Använda och utveckla tekniker från maskininlärning och visualisering för att analysera golfsvingen utifrån kvantitativ data om sving och bollflykt i kombination med höghastighetsvideo och 3D-data. Bidra till golfteorin Skapa ett ramverk för att analysera, visualisera och kombinera kvantitativ data och video. Vetenskapligt bidrag Algoritm- och metodutveckling för dataanalys Data Mining, Machine Learning, Visualisering

30 Projektet i Media

31 Den perfekta svingen?

32 Den perfekta svingen?

33 Fördelning av slagtyper Modellering av handicap 35% 40% Puttning Närspel Svårigheter HCP är ofta ej helt aktuellt eller rättvisande 10% 15% Utslag Järnspel HCP bygger på hela spelet dvs, utslag, järnspel, närspel och puttning. Vi samlar endast in data från järnspel och utslag. Fördelning HCP <

34 GOlf data analysis (GOATS) Initiala resultat (exempel) Triviala: Duktiga spelare slår längre Duktiga spelare har mindre spridning i sina slag Intressanta: Duktiga spelare har en flackare swing än sämre Spridning i sida är mer särskiljande än spridning i längd Vinkeln på bladet i träffen är en extremt viktig variabel Både i absoluta tal bör vara mindre än 2 grader och som ett mått på konsistens duktiga spelare levererar klubban med liknande bladvinkel varje gång, medan det kan skilja många grader för en sämre spelare.

35 Big data dagens buzzword #1? The amount of data in our world has been exploding. Companies capture trillions of bytes of information about their customers, suppliers, and operations, and millions of networked sensors are being embedded in the physical world in devices such as mobile phones and automobiles, sensing, creating, and communicating data. Multimedia and individuals with smartphones and on social network sites will continue to fuel exponential growth. Big data large pools of data that can be captured, communicated, aggregated, stored, and analyzed is now part of every sector and function of the global economy. Like other essential factors of production such as hard assets and human capital, it is increasingly the case that much of modern economic activity, innovation, and growth simply couldn t take place without data. Från preface av Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, McKinsey Global Institute, 2011.

36 Big data Då mängden data blir så stor att standardsystem inte klarar av att samla in, bearbeta och behandla den inom en rimlig tid, benämns dessa datamängder för big data. Att analysera och utnyttja dylika datamängder för att hitta intressanta mönster och utvinna värdefull information kallas big data analytics. Exakt vad som utgör big data varierar utifrån uppgifterna infrastrukturen ackumulerade erfarenheten hos företaget som äger datamängderna. Big data analytics kräver exceptionell teknik, för att på ett effektivt sätt kunna behandla data, inom givna tidsramar. Ett specifikt, och ofta förekommande problem, är det faktum att de datamängder som analyseras även växer snabbt. 90% av den data som existerar idag har skapats under de senaste två åren(ibm). Analysmetoderna måste därmed hantera detta svåra specialfall, typiskt genom att kunna uppdatera modeller och beslutsunderlag efter hand och i nära-realtid.

37 Data science

38 Data science

39 Några ytterligare exempel närmare handeln

40 Impact of Advertising Uppgiften är att uppskatta genomslag för reklam. Projekt ihop med NMA Korttidsprognos 1-4 veckor framåt Långtidsprognos 1 år framåt Domäner som vi studerade var bilar, resor och dagligvaror

41 TOM och total investering för bilmärke X Effect Investment

42 TOM bilmärke Y long-term forecast (R 2 test = 0,7) Prediction Actual

43 TOM bilmärke Z short-term (R 2 test = 0,9) 0.5 Prediction Actual

44 Prediktiv modellering Analyser av de prediktiva modellerna kan, med hjälp av domänkunskap, leda till oväntade insikter Vad ser ni här? Modellen är byggd på vecka medan vecka är prognoser.

45 Försäljningsprognosticering Predicera försäljningen av dagligvaror i specifika butiker. Dagshorisont eller veckohorisont. Mänskliga experter (statistiker, marknadsanalytiker, inköpare etc.) är generellt sett väldigt duktiga att predicera normalförsäljningen. Mycket svårare vid speciella tillfällen som kampanjer, erbjudanden och större event, t.ex. storhelger, hockey VM etc. Mer kraftfulla (icke-linjära, modellfria etc.) tekniker än de som typiskt används ger ofta bättre prognoser.

46 Human expert vs. M5P-Ensemble (off-the-shelf) Felet för 168 artiklar sorterade efter felet i de manuella prognoserna

47 Generella tekniker specifika problem Pågående projekt: High-performance data mining for drug effect detection Big Data Analytics for Ensemble Online Learning BI of the future GOATS - Analyzing golf data

48 Lärdom: Generella tekniker specifika problem Projekt Data Syfte (exempel) Teknik DADEL Patientjournaler Biverkningsrapporter Kemisk-fysisk data Hitta okända biverkningar från läkemedel NLP Prediktiv modellering BOEL Kemisk-fysisk data Driftsdata från lastbilar in-silico modellering Reducera bränsleåtgång Prediktiv modellering FBI Kundregister Kampanjdata Försäljningsdata Förbättrade prognoser Kundinsikt Prediktiv modellering Klustring GOATS Swingdata från Trackman Video Hitta gemensamma faktorer för bra swingar Prediktiv modellering Concept description

49 Vad kan akademin bidra med? Nya utbildningar som svarar mot nya krav. Forskningsfronten ligger alltid före vad som finns tillgängligt i kommersiella produkter. Speciellt i omvälvande tider. Varje år publiceras mängder av nya metoder och algoritmer för dataanalys i tidsskrifter eller på konferenser. Det är väldigt svårt att bedöma vilka av alla dessa artiklar som är nydanande eller ens innebär en marginell förbättring mot existerande lösningar. Samtidigt finns det också viktiga framsteg och etablerade sanningar som knappt nått ut i kommersiella produkter

50 Vad kan akademin bidra med? Etablerad sanning: Att kombinera flera prediktiva modeller ger (nästan) alltid bättre prediktiv prestanda än enstaka modeller. Ett exempel på en ensembleteknik som har många trevliga egenskaper, inklusive att den kan köras i parallell och har visat sig leverera väldigt träffsäkra prognoser är Random forest. Random forest finns sedan ett par år tillbaka med i de flesta standardprogram för dataanalys, men originalartikeln kom så tidigt som Konceptet att kombinera många experter / prognoser är förvånansvärt framgångsrikt och robust. Läs gärna den mycket intressanta (och lättlästa) boken: The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail-but Some Don't av Nate Silver ( The man who got the election right ).

51 Vad kan akademin bidra med? Ännu inte etablerad sanning: Med hjälp av ett matematiskt ramverk kallat conformal prediction (Vovk et al. 2004) kan man, under väldigt generella antaganden, (matematiskt) garantera att en prediktion, med en vald sannolikhet, är korrekt. Vår forskningsgrupp arbetar intensivt med conformal prediction. Vi tror att det kommer vara allmänt accepterat inom ett par år

52 Uppsummering - möjligheter Data mining kan stödja många delar av verksamheten med generiska tekniker Försäljningsprognoser Kundförståelse Segmentering Riktade utskick Social media Web 3.0 Semantic web (or the meaning of data), personalization, intelligent search and behavioral advertising among other things.

53 Uppsummering - fällor Big data analytics kräver exceptionella tekniker. Dålig datakvalitet Fel data Fel format (t.ex. för aggregerat) Otillräcklig infrastruktur För vaga frågeställningar Ej prioriterad verksamhet För låg kunskapsnivå

54 Att tänka på inför ett DM-projekt All relevant data måste finnas lagrad över en längre period Modellerna blir aldrig bättre än den data de baseras på Se till att rätt data används och att den är korrekt! Ta med personer från alla nivåer i verksamheten i projektet Hur bra är prognoserna idag Följ upp och spara prognoser för framtida jämförelser Prognosprojekt är inte en engångsföreteelse Det måste inte alltid vara avancerade DM lösningar

55 Tack för er uppmärksamhet! Frågor? Jag svarar gärna på frågor nu eller offline.

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR

ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR TRENDER INOM OFFENTLIG SEKTOR» Ökade krav på effektivitet vilket kräver:» Kortare handläggningstider» Automatiserad

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln Arbetsplats, hälsa och individ i handeln Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln Innehåll Arbetsplats, hälsa och individ i handeln Sömnskola för handelsanställda

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein

Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein Idro%srörelsen 2.0 Kanske ingen revolu4on, men evolu4on! Utmaningar IF:s SF:s svensk idro% Nio samhällstrender/ samhällsförändringar som påverkar

Läs mer

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Informasjon som redder liv Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Agenda Introduktion Utmaningar inom hälso- och sjukvården Deep QA Watson Exempel 2 3 Utmaningar för hälso- och sjukvården 4

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Richard Skogward CEO

Richard Skogward CEO Richard Skogward CEO Att berätta om Axelent Engineering skulle kunna ta en hel dag. Vi väljer den korta och snabbaste vägen: Vi har en enda uppgift Att skapa lönsamma flöden i våra kunders produktion Vi

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

TRENDER BI & ANALYS JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN

TRENDER BI & ANALYS JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN TRENDER BI & ANALYS JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN BÄTTRE KONKURRENSFÖRMÅGA SNABBARE SMARTARE STRUKTUR ANALYS TEKNIK TEKNIK DIGITALISERING KOMPETENS Processer Teknik Människor NYA ARBETSSÄTT BI & ANALYS

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute

Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute Att utveckla BI-MODAL IT TRADITIONELL BI AGIL BI Vattenfallsmodell Förvaltningsfokus Liten risk hög kontroll Korrekthet Agil utveckling

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT Jin Moen Affärs- och innovationsområdeschef Internet of Sports @ Swedish ICT Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens 11 maj 2015, Chalmers Conference Center INTERNET

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Nästa steg med Big Data

Nästa steg med Big Data Nästa steg med Big Data Så tjänar du pengar på datadrivna beslut Big Data är här för att stanna och nu är det dags att gå från Big Data till Smart Data VISUALISATION VALUE Globalisering Hållbarhet Digitalisering

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Is there some action a government of India could take that would lead the Indian economy to grow like Indonesia s or Egypt s? If so, what, exactly? If not, what is it about the nature of India that makes

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Ett skridskoskär före. Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob

Ett skridskoskär före. Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob Ett skridskoskär före Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob NUTID 80% Hockey 100 % Klubbkänsla Drivkrafter: Organisation Affärsmöjligheter Kundnytta Stimulera omgivningen FRAMTID

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer