ÅRSMÖTESHANDLINGAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1

2 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE DAGORDNING 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Val av mötesordförande 4 Val av mötessekreterare 5 Val av två st protokolljusterare tillika rösträknare 6 Beslut om närvaro och yttrande rätt för utomstående 7 Är årsmötet stadgeenligt utlyst 8 Godkännande av dagordning 9 Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningen revisionsberättelsen 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11 Genomgång och godkännande av verksamhetsplanen samt rambudgeten 12 Fastställande av medlemsavgifter förslag på oförändrade avgifter 13 Förslag från styrelsen att alla andra avgifter beslutas av styrelsen inför det nya verksamhetsåret. 14 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen förslag från valberedningen på 7 ledamöter och 4 suppleanter 15 Beslut om denna punkts omedelbara justering VAL A. Ordförande på två år B. 3 st ordinarie ledamöter på två år C. 3 st ordinarie ledamöter på ett år (fyllnadsval för Maria-Helen Andersson, Kathy Karlsson, samt Olivia Rotegren) D. 4 st suppleanter på ett år E. 2 st revisorer på ett år F. 2 st revisorssuppleanter på ett år G. 2 st valberedning på ett år 16 Inkomna motioner ( en motion angående att klubben ska fortsätta sitt arbete med att få vattenchampionatet)(en motion angående stadgeändring den drogs tillbaka av motionären) 2

3 17 Övriga ärende 18 Prisutdelningar 19 Avtackningar 20 Mötets avslutande 3

4 Verksamhetsberättelse 2014 Årsmötet 2014 Ordinarie årsmöte hölls i Blå Stjärnans lokaler i Göteborg Vid mötet deltog 24 röstberättigade medlemmar. Till mötesordförande valdes Bo Edoff. Till ny ordförande efter Pamela Abrahamsson valdes Anneli Strand. Till nya styrelseledamöter efter Angelika Klavbäck, Emma Ottosson, Robin Neumann, Kristina Truedsson, Mikaela Persson Wallenius, Pia Hemming, Marre Stigell och Annika Östling valdes: Johan Holmqvist, Maria-Helen Andersson, Maritha Nordin, Liza Darmell, Kathy Karlsson, Olivia Rotegren, Annelie Levin och Marlene Karlsson Ordförande Anneli Strand Internationell Kontakt Ansvarig utgivare av Leonbergernytt Vice ordförande Johan Holmqvist Medlemsansvarig från Augusti 2014 Sekreterare Maritha Nordin till i Maj 2014 Sekreterare Annelie Levin från Maj 2014 Kassör Liza Darmell Huvudansvarig hemsidan Ledamöter Kathy Karlsson Aktivitetsombudsansvarig avgick i februari 2015 Olivia Rotegren Maria-Helen Andersson avgick i Augusti 2014 Aktivitetsombudsansvarig Medlemsansvarig Suppleanter Annelie Levin Marlene Karlsson Revisorer Cecilia Rosenqvist Eva-Charlott Ekesäter Huvudansvarig Hemsidan avgick i December 2014 ur styrelsen 4

5 Revisorssuppleanter Annette Berntsson Vakant Valberedning Veronica Kvistrum sammankallande Christina Utbult Ingela Westphal Avel och Hälsa Therese Hällström Märta Brandts Mikaela Persson Wallenius Leonberger Nytt Anneli Strand Åsa Hemberg Lennart Stahl Susanne Lindblom Cecilia Lundqvist Ansvarig utgivare Redaktör Redaktion Redaktion Redaktion Tidningen utkommer med fyra nummer om året. Detta år blev dock lite speciellt. På grund av att Åsa förlorade sin älskade Lowa och strul med tryckeriet blev nummer två av tidningen försenad och utkom först i augusti. Redaktören och redaktionen meddelande styrelsen i juli att de ville avgå. En ny redaktör visade sig svår att hitta. Så ansvarig utgivare gjorde så gott hon kunde. Det kom ut en tidning i december den var dock inte alls i klass med tidigare tidningar vilket ansvarig utgivare är mycket medveten om. Peter Sjölund har anmält sitt intresse för att bli redaktör. Vilket styrelsen godkände i januari. Materialförvaltare Styrelsen då klubben inte längre har något mer material till försäljning än dekaler och Leonbergerboken. 5

6 Ordförandens sammandrag av 2014 På årsmötet valdes en helt ny styrelse in förvisso med ganska stor föreningsvana. Men utan vana av arbete med SLBK något som visat sig vara både en styrka och en svaghet. Arbetsbördan på en ny styrelse är alltid hög den blir ändå högre av bristen på kunskap om föreningen och dess historia. Mycket kontakter ska tas med olika instanser och personer för att få igång ett fungerande styrelsearbete. Vilket innebär många mail och ändå fler telefonsamtal. Styrelsens huvud fokus under året har legat på klubbens ekonomi då den gått med kraftiga underskott under några år. För att bedriva sin verksamhet behöver klubben tillgång till ett visst kapital. Beroende på att inkomsterna kommer in i en viss takt och utgifterna inte alltid är i fas med den takten. Att spara pengar är aldrig populärt men utan pengar kan klubben inte existera och utan sparkapital finns det ingen möjlighet att göra något extra i samband med jubileum eller dylikt. Styrelsen blev under året ansvariga för tre specialutställningar något som också det tog en hel del tid i anspråk. Till Domarkonferensen i Leonberg åkte Petra Junehall ett beslut fattat av föregående styrelse. Petra har berättat om sin resa i nummer två av Leonberger nytt 2014 Under sen våren och sommaren fick ett antal personer i styrelsen ta emot hotfulla telefonsamtal. Något som fick dem att må väldigt dåligt och fundera på om det verkligen var värt det att sitta i styrelsen. Under hela året har forumet på Facebook varit aktivt men det har ingen koppling till klubben. Många aktiva på forumet är inte ens medlemmar i klubben. De försöker få till en debatt och ställer krav på en förening de själva ställt sig utanför. Diskussioner och debatt är bra om den är konstruktiv och leder framåt. Men respektlösa aggressiva nedvärderande inlägg med rena personangrepp leder inte någonstans. Så jag vill att klubbens alla medlemmar förstår att det är andra intressen bakom Leonbergerforumet än SLBK. I September åkte jag till Leonbergerunionens årsmöte i Leonberg. Lite om det kommer i nästa nummer av Leonberger nytt. Klubben deltog på Stockholms Hundmässa både med monter och i rasparaden. Jag vill rikta ett stort tack till Gina E Persson som lät oss låna Bums under hela helgen. Han är en fantastisk representant för rasen. Under hösten blev jag tyvärr sjuk vilket har inneburit att jag inte orkat lika mycket som tidigare. Jag vill passa på att tacka övriga i styrelsen för deras hjälp och stöd. Jag vill också tacka alla de som under året gjort en arbetsinsats för klubben ni är guld värda allihop. 6

7 Avelsrådets verksamhetsberättelse Under 2014 har avelsrådet bestått av Therese Hällström (sammankallande), Märta Brandts och Mikaela Persson Wallenius. Under året har avelsrådet haft telefonmöten med jämna mellanrum för att diskutera avelsärenden och planerade aktiviteter. Avelsrådet har ständigt svarat på frågor som inkommit via telefon och e-post. Avelsrådet startade under året en facebook sida vid namnet: Avelsrådet informerar för att nå ut med avelsinformation till klubbens medlemmar. På hemsidan skapades också en separat sida med Avelsrådet informerar. Avelsrådet har även uppdaterat valphänvisningen och hanhundslistan. Under året har det kommit ett flertal inavelberäkningar till Geneticas program LATHUNDEN. I LATHUNDEN beräknas inavelsberäkningar med utländska hundar. Ett stort arbete under 2014 var att sammanställa revideringen av nya RAS (rasspecifika avelsstrategier). RAS började gälla 1 januari Statistik från avelsdata har sammanställds och publicerats på Svenska leonbergerklubbens hemsida. Avelsrådet har under året planerat en avelskonferens för klubbens uppfödare och avelsintresserade. Avelskonferensen kommer äga rum den 21 mars Till avelskonferensen är flera kunniga föreläsare inbjudna, med teman och föreläsare enligt nedan: Att använda mentalbeskrivning som avelsverktyg med Curt Blixt, mentalitetsexpert, grundaren till BPH Funktionell och sund anatomi hos Leonberger med Barbro Nordquist, Veterinärmedicinsk ortoped Leonbergerns form och funktion med Petra Junehall, Petra Högberg och Gina Ekström Persson Neurologiska sjukdomar hos Leonberger med Veterinär Karin Hultin Jäderlund, docent i neurologi vid veterinärhögskolan i Oslo. Leonbergen har äran att få vara med i ett forskningsprojekt från SLU. Forskningsprojektet samarbetar med forskare i både USA och Europa. Blod tas tacksamt emot till forskningsprojektet för Osteosarkom/Skelettcancer. 7

8 Statistik: 130 tikar och 137 hanar, totalt 267 stycken hundar registrerades under 2014, varav 10 stycken var importerade. Antal registrerade har sjunkit de senaste åren. Under år 2014 har 46 stycken kullar fötts i Sverige, dessa fördelade på 36 stycken hanar, som gått i avel. Inavegraden har sjunkit de senaste åren, den genomsnittliga inavelgraden för 2013 låg på 0,7 %. 1 kull född under 2014 hade en inavelgrad mellan 6,25 % och 12,49 %. 4 nya kennelnamn på leonberger godkändes under Hemsida Marlene Karlsson Huvudansvarig Liza Darmell Mikaela Persson Wallenius Hemsidan har fortsatt krångla under 2014 vilket gjort att mycket tid har lagts på att åtgärda fel och återskapa försvunnet material. Ett problem som bara blev värre efter att sidan blivit hackad. Detta har skapat mycket frustration hos medlemmarna och enormt mycket arbete för ansvariga. Och även om man försöker åtgärda fel så snart man får vetskap om dem så tar det tid. Aktivitetsansvarig Kathy Karlsson Vi vet att flera områden varit aktiva men inget material har inkommit vilket innebär att man som aktivitetsombud inte uppfyllt sitt uppdrag. Därför har vi valt att inte räkna upp alla områden samt alla personer utan enbart de som inkommit med rapport. De aktivitetsombud som vill fortsätta med sitt uppdrag ta kontakt med den nya styrelsen. 8

9 Aktivitetsombud Dalarna Rose-Marie Vi har haft fyra träffar under året, på lite olika platser runt om i Dalarna. Tack till alla trevliga människor som kommer med sina härliga hundar på våra träffar. Under en av våra träffar prövade vi på Nose-Worke en riktigt kul träningsform för hundarna. På återseende under Skåne Kristina Truedsson och Karolina Ahlbin Vi har haft 7 träffar under året, alla har varit välbesökta Var vi Tyckarp, där vi senare hade klubbens specialutställning. Trots ymnigt snöfall och hala vägar kom det en hel del till träffen Hade vi Femkamp i Skrylle, strålande solsken och många deltagare. Vi fick utsett en vinnare för dagen Jenny Bergdahl med Shadow på första plats Hade vi en kombinerad utställningsträning och promenadträff. Hundar och någon människa badade och sedan grillade vi Var vi på vår årliga träff i Ystad Djurpark. Alltid lika trevligt och framför allt kul att se våra hundar i samspråk med djuren i parken =) Adventspromenad i Malmö på skyltsöndagen. En trevlig promenad genom Malmö gågator, många stannar oss och vill prata hund =). På tillbaka vägen fikades det Årets sista promenad var som vanligt på Järavallens strövområde, en riktigt kall dag, runt 10 minus, men ändå kom det folk från när och fjärran. Vi hade till och med lite snö =) Efteråt var det klappbyte och fika. Södermanland Kathy Karlsson Vi har haft 5 träffar under året. Och det har varit både promenad i stan med fika och promenad i skogen med grillning och bad. Södra Norrland Helena Skärström Under året har det varit samma lilla skara med lejon som dykt upp till träffarna. Vi har hållit oss mest till enkla promenader, utom den sista för året då vi hade en större träff tillsammans med Svenska Sennenhundklubben. I slutet av året är det ett par nya ansikten som har dykt upp och vi hoppas kunna fortsätta att nå fler. 9

10 2014 års träffar: Söndag 26 januari: En vintrig promenad i Boulongern, Gävle, med 8 st glada lejon. Det bjöds även på en enkel frågesport. Söndag 9 mars: Promenad i friluftsområdet vid Högbo Bruk, med 8 lejon och en mops. Lördag 5 april: Promenad i Billuddens naturreservat utanför Skutskär. Endast våra egna 3 lejon denna gång, men vi fick finväder och ger er andra en ny chans att haka på denna underbara promenad nästa år. Lördag 6 september: Första träffen efter sommaren, vi tog en promenad i Hemlingby friluftsområde. Endast tre lejon kunde delta. Trög start efter sommaren, men en härlig promenad. Lördag 18 oktober: Promenad längs kusten norr om Gävle vid mysiga Eskön och Esköstigen. Det blev en frisk höstpromenad, fikastund och julkortsfotografering. Hela 7 lejon deltog. Lördag 15 november: Promenad på skolstigen i Sätra. Till träffen kom 5 lejon. Årets sista träff 2014: Söndag 30 november. Julpromenad i Gävle centrum under skyltsöndag. Träffen arrangerades tillsammans med Svenska Sennenhundklubben. Vi var ett maffigt tåg med 7 lejon och ca 20 berner som korsade stan. Uppland Monica Östervall Upplandslejonen har under 2014 haft fem träffar. Uppslutningen har varit skaplig, men vi har ändå nöjt oss med att gå hundpromenader med lite husse- och mattefika bl a i Österbybruk och Jälla, en bit utanför Uppsala. En badtur till Fjällnora blev det också. Västra Götaland Norra Annelie Levin Vi har under 2014 haft 11 träffar (så ungefär 1 träff per månad) och uppslutningen har varit enorm och många nya ansikten har dykt upp vilket är väldigt kul. Vi har sysslat med tips promenader, lekar, utställningsträning, pysslat, haft vår " egen" lilla utställning, skogspromenader,,agility, friskvård, utlottningar av priser som skänkts av lokala företag. Och naturligtvis har vi fikat. Så ca 54 lejon har deltagit på träffarna under året. 10

11 Medlemsansvarig Maria-Helen Andersson avgick i Augusti Då Johan Holmqvist tog vid Medlemsantal Slbk bestod per 31/ av totalt 743 medlemmar. Där av är 44 familjemedlemmar, 14 utländska medlemmar och 42 hedersmedlemmar MH Anette Lerjeus och Frida Lerjeus har utbildats till figuranter. Verksamheten på vår egen bana har under året varit låg på grund av tidsbrist. En hel del Leonbergers har ändå gjort MH under året men på andra banor och i andra klubbars regi. Tack till alla de som låter testa sina hundar. Working Leos Vinnare av årets vatten SM Lena Svensson och Viljanshof Listig som en räv SEVCH Fablernas Toppenhemliga vapen SEVCP Sandianas I Feel Love Dessutom har ett flertal andra hundar utmärkt sig i Rallylydnad, vatten, viltspår och lydnad Styrelsemöten Under året har styrelsen haft 15 protokollförda möten. Alla protokoll med närvaro finns på hemsidan. Vi har som styrelse valt att endast ha telefonmöte. Om hela styrelsen ska träffas blir det väldigt dyrt då vi bor väldigt utspritt i landet. Och med tanke på klubbens ekonomi har vi därför prioriterat telefonmöte. Det finns fördelar med att ha möten då alla träffas. Men vi har ansett att fördelarna inte ligger i paritet med de kostnader det medför. Utställningskommittén Johan Holmqvist, Sammankallande Olivia Rotegren Liza Darmell anmälningsmottagare samt katalogskrivare Anneli Strand ansvarig pokaler och rosetter Mikaela Persson Wallenius CUA Märta Brandts CUA Klubben har under året genomfört 5 officiella utställningar samt 1 inofficiell. SLBK vill tacka alla som under året hjälpt oss att genomföra utställningarna så som domare, ringsekreterare, utställare och ALLA övriga som har hjälpt till. Vi vill också tacka Kristina Truedsson som lagt in många av kritikerna från årets alla utställningar både våra och SKKs på hemsidan. 11

12 SLBK s specialutställningar Strängnäs Camilla Karlsson dömde vuxna och Charlotta Mellin dömde valpar. Totalt anmälda hundar var 93 st BIR: Namupalan Bling Smack Chap BIM: Duvasgårdens Tovas Toulouse BIR-valp 4-6: Wilderings Rock Me Like Storm BIR-valp 6-9: Lejonvindens Diva BIS-valp: Wilderings Rock Me Like Storm Bästa Veteran: Kusbolejonets Interesting Dream Bästa uppfödargrupp: Lejonvindens Kennel Bästa avelsgrupp: Lejonvindens Smaragd to Teddybear Hässleholm Domare: Gunnar Nyman Totalt anmälda hundar var 51 st BIR: Namupalan Bling Smack Chap BIM: La DolceLunas Dream Pearl for Me Bir-valp 4-6: Fairytrolls Sugar Pie Bir-valp 6-9: Wilderings Rock Me Like Storm BIS-valp: Wilderings Rock Me Like Storm Bästa Veteran: Altonastigens Elanor Bästa uppfödargrupp: Knockandos Kennel Varberg Domare: Guido Perosino Totalt anmälda hundar var 74 st BIR: Duvasgårdens Tovas Toulouse BIM: Cool Comeby Nasch Vom Vietingshof BIS-valp: Skjaergaardens M Star Norma Bästa Veteran: Kweonobe Balfen Shiku Bästa uppfödargrupp: LaDolce Lunas Kennel 12

13 Gimo Domare: Charlotte Sandberg Totalt anmälda hundar 59 st BIR: Namupalan Bling Smack Chap BIM: Duvasgårdens Tovas Toulouse Bir-valp 4-6: Duvasgårdens Wonderful Wednesday Bir-valp 6-9: Dragongårdens Dream Boy BIS-valp: Duvasgårdens Wonderful Wednesday Bästa Veteran: Bölelejonet Athena-Pondurosa Bästa uppfödargrupp: Dragongårdens Kennel Domare: Astrid Indrebo Totalt anmälda hundar 42 st BIR: Namupalan Bling Smack Chap BIM: Duvasgårdens Tovas Toulouse Bir-valp 4-6: Hellcat's Yamaha Exciter Bir-valp 6-9: Mohinhis Quattro of Quality BIS-valp: Mohinhis Quattro of Quality Bästa Veteran: Bölelejonet Athena-Pondurosa Bästa uppfödargrupp: Lejonklippans Kennel 13

14 14

15 15

16 16

17 Ekonomisk rapport Jag har nu suttit som kassör för Svenska Leonbergerklubben och under 2014 har styrelsens huvudsakliga prioritering varit att balansera ekonomin och få den på rätt köl igen. Under året har SLBK arrangerat 6 st utställningar varav 1 inofficiell. Strängnäs: Hässleholm: Skutskär inoff: Varberg: Gimo: Sundsvall: Detta beror på hög lokalhyra 2500 samt att Pia Prahl avbokade sitt uppdrag och vi fick dela domare med Västernorrlands Kennelklubb. Kostnaderna för domare Astrid Indrebo blev högre än förväntat. Totalt hade utställningarna under året ett underskott på: kr Anmälningsavgifterna har ökat med ca kr däremot har inte sponsringen varit lika lyckosam detta år som förra vilket kan vara en anledning till underskottet. Skk s anmälningssystem användes i samband med Strängnäs och Hässleholm. Detta system gör det väldigt enkelt att vara anmälningsmottagare då det sköter allt från registrering av anmälda hundar till katalog. Däremot så kostar det en hel del. En grundavgift på 2000 kr tas ut oavsett antalet anmälda hundar. Därefter tillkommer det en avgift på 15 kr/hund. Stamboksavgiften på 35 kr/hund kan vi dessvärre inte göra någonting åt. På grund av klubbens behov av att spara pengar, valde styrelsen, efter förslag från mig & diskussion med SKK att inte använda oss av deras tjänst under resterande specialer. Detta innebär att jag har varit ansvarig anmälningsmottagare och anmälan har gjorts via vår hemsida. Vi har försökt samarbeta med länsklubbarna för att minska kostnaderna och öka antalet anmälda samarbetar vi med länsklubbarna i Lidköping & Högbo Bruk. Rosetter och pokaler är också en stor kostnad för klubben. I år har vi haft kostnader för dessa på kr vilket ger ca 6900 kr i kostnad/utställning. Vi har beställt rosetter och pokaler för varje enskild utställning. Ett alternativ vore att beställa inför alla specialer på en och samma gång då det blir billigare om man beställer ett stort antal. Alternativt är att fokusera på fina rosetter och ta bort pokalerna. Medlemsintäkterna ligger i princip oförändrade då det släpar från 2013 med kr som ej blivit periodiserad. 17

18 Klubbens intäkter har minskat från kr år 2013 till år Klubbens kostnader har minskat 2013: kr 2014: kr En minskning på ca kr. Varulagret har ökat med kr. Många utställare har skänkt tillbaka rosetter de fått, vilket styrelsen är tacksamma för. Kundfodringar: 250 kr som är för SNK s del av hyran för rasmontern, då SLBK & SNK delade den. Klubbens konton per : PG Tävling ,41 kr Sparkonto ,57 kr Redovisat resultat: kr Faktiskt resultat: kr Medlemsintäkter har släpat efter sedan 2012/2013, vilket nu är korrigerat därför blir det faktiska resultatet högre än det redovisade. 18

19 Revisionsberättelse för Svenska Leonbergerklubben Genomgång av det ekonomiska Vid genomgång av klubbens räkenskaper kan vi konstatera att alla verifikationer är vederbörligen bokförda samt att utgifter stämmer mot tagna styrelsebeslut. Genomgång av förvaltningen Vid genomgång av protokollen kan jag konstatera att det saknas underskrifter från justerare. Protokollen har lagts ut på hemsidan utan riktig justering. Där bör styrelsen tänka på att det skall stå ojusterat protokoll när det läggs upp på hemsidan. Inkomna skrivelser har diarieförs men vi revisorer har inte gått igenom hur dessa har behandlats då protokollen är lite väl informativlösa. Denna styrelse har satsat på telefonmöte för att hålla kostnaderna nere. Vilket man med det goda resultatet kan konstatera att det har lyckas. Däremot kan telefonmöten inte likställas med närvarande mötet för att hålla ihop en styrelse och kunna ge varandra stöd.. Detta bör ta hänsyn till i budget att man kalkylerar för resekostnader. Hemsidan har inte skötts oklanderligt och även LB nytt har lidit detta år Vi kan konstatera att det är för få personer som sköter /bär upp dess uppdrag och att nästa styrelse bör försöka finna mer personer som vill engagera sig Till sist måste vi revisorer nämna det goda arbete som har lagts ner av denna styrelse att hålla nere kostnaderna som bidraget till klubbens goda resultat. Vi kan också konstatera vikten av att ha en kunnig och intresserad kassör då det underlättar revisionen av klubbens räkenskaper. Vi tillstyrker därför att balans och resultaträkning godkännes och att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014 Värmdö Norsborg

20 Cecilia Rosenqvist Eva-Charlott Ekesäter 20

21 Verksamhetsplan för 2015 Då ingen i den gamla styrelsen finns kvar efter årsmötet har vi fattat ett aktivt beslut om att minimera verksamhetsplanen till det som redan är planerat dvs utställningar och den delen som måste vara med budgeten för Till det kommer avelsrådets verksamhetsplan samt aktivitetsombudens. Vi anser inte att vi ska göra upp planer för något vi inte kommer vara delaktiga i att fullfölja det vore att bakbinda en ny styrelse under stora delar av året. Vi vill att den nya styrelsen ska vara fria att forma klubben i den riktning de vill. Ekonomi Budget Budget Intäkter Valphänvisning MH Utställningar Medlemsavgifter Övriga intäkter Summa Kostnader Utställning Domare,ringsekreterare Leonbergernytt Administration Reseersättningar Möte Annonser Övriga kostnader Summa

22 Klubben måste få en budget i balans och det är styrelsens ansvar att det inte går ut mer pengar än det kommer in. En budget i balans innebär att det finns möjlighet att bedriva en kontinuerlig verksamhet till gagn för alla medlem Utställningar 5 April Kista Ansvariga Mikaela Persson Wallenius och Märta Brandts Domare Jens Myrman 1 Maj Skara Lokal Lidköpings arena samarbete med Skaraborgskennelklubb Ansvariga Anneli Strand och Johan Holmqvist Domare Johnny Nilsson 25 Juli Karlskoga Ansvarig Maritha Nordin Domare Yvonne Brink 8 Augusti Ronneby saknar ansvariga pga flytt från orten. Därför ansöker nuvarande styrelse om att få stryka denna utställning då vi inte ser någon rimlig möjlighet att genomföra den i Ronneby i dagsläget. Domare Jens och Lisbeth Otge Ramsing. SKK har godkänt denna strykning och kontrakten med domarna är annullerade. 12 September Kisa Denna utställning skulle vi vilja få lov att flytta till Högbo den 13 september Ansvarig Maria-Helen Andersson Domare Pia Hansen. SKK har godkänt denna flytt. För 2016 måste ansvariga hittas till de planerade utställningarna. Samt kontakt tas med SKK om det finns behov av ändringar. AVELSRÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Målsättningen är att skapa en verksamhet som skall vara intressant för varje uppfödare och hanhundsägare i rasen. Verksamheten skall väcka intresse och förståelse för avelsfrågor hos alla som äger en leonberger. Under året planerar avelsrådet att: Sammanställa och informera från avelskonferensen. Informera och inspirera till att fortsätta lämna blod till skelettcancer projektet som genomförs tillsammans med flera forskningsuniversitet. Upprätta en hälsoenkät tillsammans med SLU. 22

23 Fortsätta sammanställa statistik över hälsan och avel på leonberger. Även informera uppfödare och leonbergerägare genom nyhetsbrev, facebooksida samt hemsida. Finnas till hands för frågor kring avel på leonberger. Medlemsavgiften till Leonbergerunionen är betald för innevarande år Här är planen för de aktivitetsombud som lämnat in den. I övrigt hänvisar vi till hemsidan, Leonbergernytt samt aktivitetsombudens egna sidor på sociala medier. Aktivitetsombud Västra Götaland Norra Annelie Levin Vi fortsätter med våra träffar som föregående år ca 1 per månad och kommer att få till någon föreläsning och lite annat och bjuda in lite olika hundmänniskor inom olika områden. En vårpromenad på Vackra Kinnekulle och lite andra studiebesök är under planering. Aktivitetsombud Uppland Monica Östervall Upplandslejonen räknar med att ha fem-sex träffar, ungefär varannan månad. Det blir hundpromenader bl a med "Österbyvandrarna", husse- och mattefika samt nytt försök med en badtur. Intresset för träffarna får bestämma övrigt innehåll. Aktivitetsombud Södra Norrland Helena Skärström Målet är att ha en träff per månad, med ett längre uppehåll över sommaren. Vi kommer att ha promenader på olika platser i regionen och jag tar gärna ut svängarna om jag får in tips på aktiviteter och platser. Under början av året är det ytterligare några nya som har tillkommit och vi hoppas på att kunna fortsätta att locka fler till träffarna via facebook, hemsida och så solklara reklamen med personliga rekommendationer. Under 2014 försökte jag att få till en träff tillsammans med dels Dalarna och dels med Uppland, men det gick inte i lås då. Jag hoppas det kommer att passa bättre vid något tillfälle under året. 23

24 Inplanerade träffar för vinter/vår 2015: Lördag 10 januari: promenad i Högbo Bruk. Trots varning om kommande snöoväder vågade sig många ut till årets första träff. Hela 13 lejon kom! Söndag 8 februari: Stadspromenad i Gävle med semmelfika i Gamla Gefle. En fin samling med 6 lejon fick en lätt kulturupplevelse i stan. Lördag 7 mars: Promenad i Hemlingby Friluftsområde Måndag 6 april Annandag Påsk: Promenad vid underbara Billudden Lördag 30 maj: sommaravslutning med bad och bus i Östa, utanför Tärnsjö Information om träffarna kommer att uppdateras på SLBK s hemsida och jag mailar ut och sms:ar info och påminnelser till de som vill vara med på maillista. Information om kommande träffar efter sommaren kommer att finnas på hemsidan framöver. Varmt välkomna! Aktivitetsombud Dalarna Rose-Marie Den 28 Mars i Grängesberg ( mer inf kommer på både Facebook, SLBK Hemsida, Dalarnas Hemsida mm ) Juni ( inget datum satt ännu ), åker vi till Hedby igen. Ett par till efter det men inga datum spikade än. Mycket Välkomna! Alla ni Lb folk. Aktivitetsombud Skåne Kristina och Anna Vi planerar at ha en träff i månaden och 1:a halvåret har vi planerat enligt följande 21 Februari 14 Mars 19 April 24 Maj 14 Juni Vad som kommer att hända är fortfarande höljt i dunkel =). Men vi hoppas kunna ha utställningsträning, lite undervisning i stretching, promenader, ev. något roligt "lekland" för hund. 24

25 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY STYRELSE Post År Namn Typ Anm. Ordförande 2 Jane Wall Nyval Ledamot 2 Olov Hjerpe Nyval Ledamot 2 Linda Rydgren Nyval Ledamot 2 Maria Andersson Nyval Ledamot 1 Pamela Abrahamsson Fyllnadsval För Olivia Rotegren Ledamot 1 Robin Neumann Fyllnadsval För Kathy Karlsson Ledamot 1 Nicklas Lundh Fyllnadsval För Maria-Helen Andersson 1a Suppleant 1 Lotta Petrè Nyval 2a Suppleant 1 Anette Berntsson Nyval 3:e Suppleant 1 Mia Söderqvist Nyval 4:e Suppleant 1 Anne-Lie Skau Nyval Ordinarie Revisor 1 Cecilia Rosenqvist Nyval Ordinarie Revisor 1 Eva-Charlott Ekesäter Nyval 1a Revisorsuppleant 1 Elisabeth Hallstensson Nyval 2a Revisorsuppleant 1 Malin Ekman Nyval Detta är de nomineringar som inkommit fram till den 27/2. Det är fortfarande möjligt att nominera till styrelsen. Tänk på att personen ska vara tillfrågad ha accepterat nomineringen samt vid tidpunkten för årsmötet ha ett giltigt medlemskap i Svenska LeonbergerKlubben. Tänk gärna på namn till valberedningen. Det ska väljas 2 st på 2 år Ingela Westphal har ett år kvar. För kännedom så ställer Veronika Kvistrum inte upp för omval. 25

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär Svenska Leonbergerklubben SLBK 2013-08-03 Innehållsförteckning..... 1 Arbetsordning för klubbstyrelse... 2 Policy för SLBK... 2

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 2012 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

redaktionen har ordet

redaktionen har ordet MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2009 Huvudmedlem 150 kr Familjemedlem 50 kr Gåvoprenumeration 50 kr 2 (endast till veterinärer och djursjukhus) Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6 Vill du bli medlem? Betala 150:- på ovanstående

Läs mer

Svenska Eurasierklubben

Svenska Eurasierklubben Svenska Eurasierklubben Årsmöte 15/3 2015 SVENSKA EURASIERKLUBBEN Dagordning för årsmöte 2015-03-15 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av årsmötesordförande. 4. Styrelsens anmälan av protokollförare.

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson,

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE. Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck.

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE. Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck. 2/2011 1 SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck.org Int kontakt pr@swck.org int.kontakt@swck.org Vice ordförande/

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig

Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig Flik 3 Svenska Stövarklubben Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2012 vilket är klubbens

Läs mer

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler 1. Mötets öppnande Orförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat. Deltagarupprop 39 medlemmar +1 2. Justering

Läs mer

SVK ordförandekonferens 2014

SVK ordförandekonferens 2014 Minnesanteckningar 1 (14) Tid 2014-05-04, klockan 08:00 16:00 Plats Närvarande Ej närvarande Scandic Hotell, Upplands Väsby Ingmar Tykesson, ordförande Stefan Svensson, vice ordförande Svante Morén, sekreterare

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer