ÅRSMÖTESHANDLINGAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1

2 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE DAGORDNING 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Val av mötesordförande 4 Val av mötessekreterare 5 Val av två st protokolljusterare tillika rösträknare 6 Beslut om närvaro och yttrande rätt för utomstående 7 Är årsmötet stadgeenligt utlyst 8 Godkännande av dagordning 9 Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningen revisionsberättelsen 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11 Genomgång och godkännande av verksamhetsplanen samt rambudgeten 12 Fastställande av medlemsavgifter förslag på oförändrade avgifter 13 Förslag från styrelsen att alla andra avgifter beslutas av styrelsen inför det nya verksamhetsåret. 14 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen förslag från valberedningen på 7 ledamöter och 4 suppleanter 15 Beslut om denna punkts omedelbara justering VAL A. Ordförande på två år B. 3 st ordinarie ledamöter på två år C. 3 st ordinarie ledamöter på ett år (fyllnadsval för Maria-Helen Andersson, Kathy Karlsson, samt Olivia Rotegren) D. 4 st suppleanter på ett år E. 2 st revisorer på ett år F. 2 st revisorssuppleanter på ett år G. 2 st valberedning på ett år 16 Inkomna motioner ( en motion angående att klubben ska fortsätta sitt arbete med att få vattenchampionatet)(en motion angående stadgeändring den drogs tillbaka av motionären) 2

3 17 Övriga ärende 18 Prisutdelningar 19 Avtackningar 20 Mötets avslutande 3

4 Verksamhetsberättelse 2014 Årsmötet 2014 Ordinarie årsmöte hölls i Blå Stjärnans lokaler i Göteborg Vid mötet deltog 24 röstberättigade medlemmar. Till mötesordförande valdes Bo Edoff. Till ny ordförande efter Pamela Abrahamsson valdes Anneli Strand. Till nya styrelseledamöter efter Angelika Klavbäck, Emma Ottosson, Robin Neumann, Kristina Truedsson, Mikaela Persson Wallenius, Pia Hemming, Marre Stigell och Annika Östling valdes: Johan Holmqvist, Maria-Helen Andersson, Maritha Nordin, Liza Darmell, Kathy Karlsson, Olivia Rotegren, Annelie Levin och Marlene Karlsson Ordförande Anneli Strand Internationell Kontakt Ansvarig utgivare av Leonbergernytt Vice ordförande Johan Holmqvist Medlemsansvarig från Augusti 2014 Sekreterare Maritha Nordin till i Maj 2014 Sekreterare Annelie Levin från Maj 2014 Kassör Liza Darmell Huvudansvarig hemsidan Ledamöter Kathy Karlsson Aktivitetsombudsansvarig avgick i februari 2015 Olivia Rotegren Maria-Helen Andersson avgick i Augusti 2014 Aktivitetsombudsansvarig Medlemsansvarig Suppleanter Annelie Levin Marlene Karlsson Revisorer Cecilia Rosenqvist Eva-Charlott Ekesäter Huvudansvarig Hemsidan avgick i December 2014 ur styrelsen 4

5 Revisorssuppleanter Annette Berntsson Vakant Valberedning Veronica Kvistrum sammankallande Christina Utbult Ingela Westphal Avel och Hälsa Therese Hällström Märta Brandts Mikaela Persson Wallenius Leonberger Nytt Anneli Strand Åsa Hemberg Lennart Stahl Susanne Lindblom Cecilia Lundqvist Ansvarig utgivare Redaktör Redaktion Redaktion Redaktion Tidningen utkommer med fyra nummer om året. Detta år blev dock lite speciellt. På grund av att Åsa förlorade sin älskade Lowa och strul med tryckeriet blev nummer två av tidningen försenad och utkom först i augusti. Redaktören och redaktionen meddelande styrelsen i juli att de ville avgå. En ny redaktör visade sig svår att hitta. Så ansvarig utgivare gjorde så gott hon kunde. Det kom ut en tidning i december den var dock inte alls i klass med tidigare tidningar vilket ansvarig utgivare är mycket medveten om. Peter Sjölund har anmält sitt intresse för att bli redaktör. Vilket styrelsen godkände i januari. Materialförvaltare Styrelsen då klubben inte längre har något mer material till försäljning än dekaler och Leonbergerboken. 5

6 Ordförandens sammandrag av 2014 På årsmötet valdes en helt ny styrelse in förvisso med ganska stor föreningsvana. Men utan vana av arbete med SLBK något som visat sig vara både en styrka och en svaghet. Arbetsbördan på en ny styrelse är alltid hög den blir ändå högre av bristen på kunskap om föreningen och dess historia. Mycket kontakter ska tas med olika instanser och personer för att få igång ett fungerande styrelsearbete. Vilket innebär många mail och ändå fler telefonsamtal. Styrelsens huvud fokus under året har legat på klubbens ekonomi då den gått med kraftiga underskott under några år. För att bedriva sin verksamhet behöver klubben tillgång till ett visst kapital. Beroende på att inkomsterna kommer in i en viss takt och utgifterna inte alltid är i fas med den takten. Att spara pengar är aldrig populärt men utan pengar kan klubben inte existera och utan sparkapital finns det ingen möjlighet att göra något extra i samband med jubileum eller dylikt. Styrelsen blev under året ansvariga för tre specialutställningar något som också det tog en hel del tid i anspråk. Till Domarkonferensen i Leonberg åkte Petra Junehall ett beslut fattat av föregående styrelse. Petra har berättat om sin resa i nummer två av Leonberger nytt 2014 Under sen våren och sommaren fick ett antal personer i styrelsen ta emot hotfulla telefonsamtal. Något som fick dem att må väldigt dåligt och fundera på om det verkligen var värt det att sitta i styrelsen. Under hela året har forumet på Facebook varit aktivt men det har ingen koppling till klubben. Många aktiva på forumet är inte ens medlemmar i klubben. De försöker få till en debatt och ställer krav på en förening de själva ställt sig utanför. Diskussioner och debatt är bra om den är konstruktiv och leder framåt. Men respektlösa aggressiva nedvärderande inlägg med rena personangrepp leder inte någonstans. Så jag vill att klubbens alla medlemmar förstår att det är andra intressen bakom Leonbergerforumet än SLBK. I September åkte jag till Leonbergerunionens årsmöte i Leonberg. Lite om det kommer i nästa nummer av Leonberger nytt. Klubben deltog på Stockholms Hundmässa både med monter och i rasparaden. Jag vill rikta ett stort tack till Gina E Persson som lät oss låna Bums under hela helgen. Han är en fantastisk representant för rasen. Under hösten blev jag tyvärr sjuk vilket har inneburit att jag inte orkat lika mycket som tidigare. Jag vill passa på att tacka övriga i styrelsen för deras hjälp och stöd. Jag vill också tacka alla de som under året gjort en arbetsinsats för klubben ni är guld värda allihop. 6

7 Avelsrådets verksamhetsberättelse Under 2014 har avelsrådet bestått av Therese Hällström (sammankallande), Märta Brandts och Mikaela Persson Wallenius. Under året har avelsrådet haft telefonmöten med jämna mellanrum för att diskutera avelsärenden och planerade aktiviteter. Avelsrådet har ständigt svarat på frågor som inkommit via telefon och e-post. Avelsrådet startade under året en facebook sida vid namnet: Avelsrådet informerar för att nå ut med avelsinformation till klubbens medlemmar. På hemsidan skapades också en separat sida med Avelsrådet informerar. Avelsrådet har även uppdaterat valphänvisningen och hanhundslistan. Under året har det kommit ett flertal inavelberäkningar till Geneticas program LATHUNDEN. I LATHUNDEN beräknas inavelsberäkningar med utländska hundar. Ett stort arbete under 2014 var att sammanställa revideringen av nya RAS (rasspecifika avelsstrategier). RAS började gälla 1 januari Statistik från avelsdata har sammanställds och publicerats på Svenska leonbergerklubbens hemsida. Avelsrådet har under året planerat en avelskonferens för klubbens uppfödare och avelsintresserade. Avelskonferensen kommer äga rum den 21 mars Till avelskonferensen är flera kunniga föreläsare inbjudna, med teman och föreläsare enligt nedan: Att använda mentalbeskrivning som avelsverktyg med Curt Blixt, mentalitetsexpert, grundaren till BPH Funktionell och sund anatomi hos Leonberger med Barbro Nordquist, Veterinärmedicinsk ortoped Leonbergerns form och funktion med Petra Junehall, Petra Högberg och Gina Ekström Persson Neurologiska sjukdomar hos Leonberger med Veterinär Karin Hultin Jäderlund, docent i neurologi vid veterinärhögskolan i Oslo. Leonbergen har äran att få vara med i ett forskningsprojekt från SLU. Forskningsprojektet samarbetar med forskare i både USA och Europa. Blod tas tacksamt emot till forskningsprojektet för Osteosarkom/Skelettcancer. 7

8 Statistik: 130 tikar och 137 hanar, totalt 267 stycken hundar registrerades under 2014, varav 10 stycken var importerade. Antal registrerade har sjunkit de senaste åren. Under år 2014 har 46 stycken kullar fötts i Sverige, dessa fördelade på 36 stycken hanar, som gått i avel. Inavegraden har sjunkit de senaste åren, den genomsnittliga inavelgraden för 2013 låg på 0,7 %. 1 kull född under 2014 hade en inavelgrad mellan 6,25 % och 12,49 %. 4 nya kennelnamn på leonberger godkändes under Hemsida Marlene Karlsson Huvudansvarig Liza Darmell Mikaela Persson Wallenius Hemsidan har fortsatt krångla under 2014 vilket gjort att mycket tid har lagts på att åtgärda fel och återskapa försvunnet material. Ett problem som bara blev värre efter att sidan blivit hackad. Detta har skapat mycket frustration hos medlemmarna och enormt mycket arbete för ansvariga. Och även om man försöker åtgärda fel så snart man får vetskap om dem så tar det tid. Aktivitetsansvarig Kathy Karlsson Vi vet att flera områden varit aktiva men inget material har inkommit vilket innebär att man som aktivitetsombud inte uppfyllt sitt uppdrag. Därför har vi valt att inte räkna upp alla områden samt alla personer utan enbart de som inkommit med rapport. De aktivitetsombud som vill fortsätta med sitt uppdrag ta kontakt med den nya styrelsen. 8

9 Aktivitetsombud Dalarna Rose-Marie Vi har haft fyra träffar under året, på lite olika platser runt om i Dalarna. Tack till alla trevliga människor som kommer med sina härliga hundar på våra träffar. Under en av våra träffar prövade vi på Nose-Worke en riktigt kul träningsform för hundarna. På återseende under Skåne Kristina Truedsson och Karolina Ahlbin Vi har haft 7 träffar under året, alla har varit välbesökta Var vi Tyckarp, där vi senare hade klubbens specialutställning. Trots ymnigt snöfall och hala vägar kom det en hel del till träffen Hade vi Femkamp i Skrylle, strålande solsken och många deltagare. Vi fick utsett en vinnare för dagen Jenny Bergdahl med Shadow på första plats Hade vi en kombinerad utställningsträning och promenadträff. Hundar och någon människa badade och sedan grillade vi Var vi på vår årliga träff i Ystad Djurpark. Alltid lika trevligt och framför allt kul att se våra hundar i samspråk med djuren i parken =) Adventspromenad i Malmö på skyltsöndagen. En trevlig promenad genom Malmö gågator, många stannar oss och vill prata hund =). På tillbaka vägen fikades det Årets sista promenad var som vanligt på Järavallens strövområde, en riktigt kall dag, runt 10 minus, men ändå kom det folk från när och fjärran. Vi hade till och med lite snö =) Efteråt var det klappbyte och fika. Södermanland Kathy Karlsson Vi har haft 5 träffar under året. Och det har varit både promenad i stan med fika och promenad i skogen med grillning och bad. Södra Norrland Helena Skärström Under året har det varit samma lilla skara med lejon som dykt upp till träffarna. Vi har hållit oss mest till enkla promenader, utom den sista för året då vi hade en större träff tillsammans med Svenska Sennenhundklubben. I slutet av året är det ett par nya ansikten som har dykt upp och vi hoppas kunna fortsätta att nå fler. 9

10 2014 års träffar: Söndag 26 januari: En vintrig promenad i Boulongern, Gävle, med 8 st glada lejon. Det bjöds även på en enkel frågesport. Söndag 9 mars: Promenad i friluftsområdet vid Högbo Bruk, med 8 lejon och en mops. Lördag 5 april: Promenad i Billuddens naturreservat utanför Skutskär. Endast våra egna 3 lejon denna gång, men vi fick finväder och ger er andra en ny chans att haka på denna underbara promenad nästa år. Lördag 6 september: Första träffen efter sommaren, vi tog en promenad i Hemlingby friluftsområde. Endast tre lejon kunde delta. Trög start efter sommaren, men en härlig promenad. Lördag 18 oktober: Promenad längs kusten norr om Gävle vid mysiga Eskön och Esköstigen. Det blev en frisk höstpromenad, fikastund och julkortsfotografering. Hela 7 lejon deltog. Lördag 15 november: Promenad på skolstigen i Sätra. Till träffen kom 5 lejon. Årets sista träff 2014: Söndag 30 november. Julpromenad i Gävle centrum under skyltsöndag. Träffen arrangerades tillsammans med Svenska Sennenhundklubben. Vi var ett maffigt tåg med 7 lejon och ca 20 berner som korsade stan. Uppland Monica Östervall Upplandslejonen har under 2014 haft fem träffar. Uppslutningen har varit skaplig, men vi har ändå nöjt oss med att gå hundpromenader med lite husse- och mattefika bl a i Österbybruk och Jälla, en bit utanför Uppsala. En badtur till Fjällnora blev det också. Västra Götaland Norra Annelie Levin Vi har under 2014 haft 11 träffar (så ungefär 1 träff per månad) och uppslutningen har varit enorm och många nya ansikten har dykt upp vilket är väldigt kul. Vi har sysslat med tips promenader, lekar, utställningsträning, pysslat, haft vår " egen" lilla utställning, skogspromenader,,agility, friskvård, utlottningar av priser som skänkts av lokala företag. Och naturligtvis har vi fikat. Så ca 54 lejon har deltagit på träffarna under året. 10

11 Medlemsansvarig Maria-Helen Andersson avgick i Augusti Då Johan Holmqvist tog vid Medlemsantal Slbk bestod per 31/ av totalt 743 medlemmar. Där av är 44 familjemedlemmar, 14 utländska medlemmar och 42 hedersmedlemmar MH Anette Lerjeus och Frida Lerjeus har utbildats till figuranter. Verksamheten på vår egen bana har under året varit låg på grund av tidsbrist. En hel del Leonbergers har ändå gjort MH under året men på andra banor och i andra klubbars regi. Tack till alla de som låter testa sina hundar. Working Leos Vinnare av årets vatten SM Lena Svensson och Viljanshof Listig som en räv SEVCH Fablernas Toppenhemliga vapen SEVCP Sandianas I Feel Love Dessutom har ett flertal andra hundar utmärkt sig i Rallylydnad, vatten, viltspår och lydnad Styrelsemöten Under året har styrelsen haft 15 protokollförda möten. Alla protokoll med närvaro finns på hemsidan. Vi har som styrelse valt att endast ha telefonmöte. Om hela styrelsen ska träffas blir det väldigt dyrt då vi bor väldigt utspritt i landet. Och med tanke på klubbens ekonomi har vi därför prioriterat telefonmöte. Det finns fördelar med att ha möten då alla träffas. Men vi har ansett att fördelarna inte ligger i paritet med de kostnader det medför. Utställningskommittén Johan Holmqvist, Sammankallande Olivia Rotegren Liza Darmell anmälningsmottagare samt katalogskrivare Anneli Strand ansvarig pokaler och rosetter Mikaela Persson Wallenius CUA Märta Brandts CUA Klubben har under året genomfört 5 officiella utställningar samt 1 inofficiell. SLBK vill tacka alla som under året hjälpt oss att genomföra utställningarna så som domare, ringsekreterare, utställare och ALLA övriga som har hjälpt till. Vi vill också tacka Kristina Truedsson som lagt in många av kritikerna från årets alla utställningar både våra och SKKs på hemsidan. 11

12 SLBK s specialutställningar Strängnäs Camilla Karlsson dömde vuxna och Charlotta Mellin dömde valpar. Totalt anmälda hundar var 93 st BIR: Namupalan Bling Smack Chap BIM: Duvasgårdens Tovas Toulouse BIR-valp 4-6: Wilderings Rock Me Like Storm BIR-valp 6-9: Lejonvindens Diva BIS-valp: Wilderings Rock Me Like Storm Bästa Veteran: Kusbolejonets Interesting Dream Bästa uppfödargrupp: Lejonvindens Kennel Bästa avelsgrupp: Lejonvindens Smaragd to Teddybear Hässleholm Domare: Gunnar Nyman Totalt anmälda hundar var 51 st BIR: Namupalan Bling Smack Chap BIM: La DolceLunas Dream Pearl for Me Bir-valp 4-6: Fairytrolls Sugar Pie Bir-valp 6-9: Wilderings Rock Me Like Storm BIS-valp: Wilderings Rock Me Like Storm Bästa Veteran: Altonastigens Elanor Bästa uppfödargrupp: Knockandos Kennel Varberg Domare: Guido Perosino Totalt anmälda hundar var 74 st BIR: Duvasgårdens Tovas Toulouse BIM: Cool Comeby Nasch Vom Vietingshof BIS-valp: Skjaergaardens M Star Norma Bästa Veteran: Kweonobe Balfen Shiku Bästa uppfödargrupp: LaDolce Lunas Kennel 12

13 Gimo Domare: Charlotte Sandberg Totalt anmälda hundar 59 st BIR: Namupalan Bling Smack Chap BIM: Duvasgårdens Tovas Toulouse Bir-valp 4-6: Duvasgårdens Wonderful Wednesday Bir-valp 6-9: Dragongårdens Dream Boy BIS-valp: Duvasgårdens Wonderful Wednesday Bästa Veteran: Bölelejonet Athena-Pondurosa Bästa uppfödargrupp: Dragongårdens Kennel Domare: Astrid Indrebo Totalt anmälda hundar 42 st BIR: Namupalan Bling Smack Chap BIM: Duvasgårdens Tovas Toulouse Bir-valp 4-6: Hellcat's Yamaha Exciter Bir-valp 6-9: Mohinhis Quattro of Quality BIS-valp: Mohinhis Quattro of Quality Bästa Veteran: Bölelejonet Athena-Pondurosa Bästa uppfödargrupp: Lejonklippans Kennel 13

14 14

15 15

16 16

17 Ekonomisk rapport Jag har nu suttit som kassör för Svenska Leonbergerklubben och under 2014 har styrelsens huvudsakliga prioritering varit att balansera ekonomin och få den på rätt köl igen. Under året har SLBK arrangerat 6 st utställningar varav 1 inofficiell. Strängnäs: Hässleholm: Skutskär inoff: Varberg: Gimo: Sundsvall: Detta beror på hög lokalhyra 2500 samt att Pia Prahl avbokade sitt uppdrag och vi fick dela domare med Västernorrlands Kennelklubb. Kostnaderna för domare Astrid Indrebo blev högre än förväntat. Totalt hade utställningarna under året ett underskott på: kr Anmälningsavgifterna har ökat med ca kr däremot har inte sponsringen varit lika lyckosam detta år som förra vilket kan vara en anledning till underskottet. Skk s anmälningssystem användes i samband med Strängnäs och Hässleholm. Detta system gör det väldigt enkelt att vara anmälningsmottagare då det sköter allt från registrering av anmälda hundar till katalog. Däremot så kostar det en hel del. En grundavgift på 2000 kr tas ut oavsett antalet anmälda hundar. Därefter tillkommer det en avgift på 15 kr/hund. Stamboksavgiften på 35 kr/hund kan vi dessvärre inte göra någonting åt. På grund av klubbens behov av att spara pengar, valde styrelsen, efter förslag från mig & diskussion med SKK att inte använda oss av deras tjänst under resterande specialer. Detta innebär att jag har varit ansvarig anmälningsmottagare och anmälan har gjorts via vår hemsida. Vi har försökt samarbeta med länsklubbarna för att minska kostnaderna och öka antalet anmälda samarbetar vi med länsklubbarna i Lidköping & Högbo Bruk. Rosetter och pokaler är också en stor kostnad för klubben. I år har vi haft kostnader för dessa på kr vilket ger ca 6900 kr i kostnad/utställning. Vi har beställt rosetter och pokaler för varje enskild utställning. Ett alternativ vore att beställa inför alla specialer på en och samma gång då det blir billigare om man beställer ett stort antal. Alternativt är att fokusera på fina rosetter och ta bort pokalerna. Medlemsintäkterna ligger i princip oförändrade då det släpar från 2013 med kr som ej blivit periodiserad. 17

18 Klubbens intäkter har minskat från kr år 2013 till år Klubbens kostnader har minskat 2013: kr 2014: kr En minskning på ca kr. Varulagret har ökat med kr. Många utställare har skänkt tillbaka rosetter de fått, vilket styrelsen är tacksamma för. Kundfodringar: 250 kr som är för SNK s del av hyran för rasmontern, då SLBK & SNK delade den. Klubbens konton per : PG Tävling ,41 kr Sparkonto ,57 kr Redovisat resultat: kr Faktiskt resultat: kr Medlemsintäkter har släpat efter sedan 2012/2013, vilket nu är korrigerat därför blir det faktiska resultatet högre än det redovisade. 18

19 Revisionsberättelse för Svenska Leonbergerklubben Genomgång av det ekonomiska Vid genomgång av klubbens räkenskaper kan vi konstatera att alla verifikationer är vederbörligen bokförda samt att utgifter stämmer mot tagna styrelsebeslut. Genomgång av förvaltningen Vid genomgång av protokollen kan jag konstatera att det saknas underskrifter från justerare. Protokollen har lagts ut på hemsidan utan riktig justering. Där bör styrelsen tänka på att det skall stå ojusterat protokoll när det läggs upp på hemsidan. Inkomna skrivelser har diarieförs men vi revisorer har inte gått igenom hur dessa har behandlats då protokollen är lite väl informativlösa. Denna styrelse har satsat på telefonmöte för att hålla kostnaderna nere. Vilket man med det goda resultatet kan konstatera att det har lyckas. Däremot kan telefonmöten inte likställas med närvarande mötet för att hålla ihop en styrelse och kunna ge varandra stöd.. Detta bör ta hänsyn till i budget att man kalkylerar för resekostnader. Hemsidan har inte skötts oklanderligt och även LB nytt har lidit detta år Vi kan konstatera att det är för få personer som sköter /bär upp dess uppdrag och att nästa styrelse bör försöka finna mer personer som vill engagera sig Till sist måste vi revisorer nämna det goda arbete som har lagts ner av denna styrelse att hålla nere kostnaderna som bidraget till klubbens goda resultat. Vi kan också konstatera vikten av att ha en kunnig och intresserad kassör då det underlättar revisionen av klubbens räkenskaper. Vi tillstyrker därför att balans och resultaträkning godkännes och att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014 Värmdö Norsborg

20 Cecilia Rosenqvist Eva-Charlott Ekesäter 20

21 Verksamhetsplan för 2015 Då ingen i den gamla styrelsen finns kvar efter årsmötet har vi fattat ett aktivt beslut om att minimera verksamhetsplanen till det som redan är planerat dvs utställningar och den delen som måste vara med budgeten för Till det kommer avelsrådets verksamhetsplan samt aktivitetsombudens. Vi anser inte att vi ska göra upp planer för något vi inte kommer vara delaktiga i att fullfölja det vore att bakbinda en ny styrelse under stora delar av året. Vi vill att den nya styrelsen ska vara fria att forma klubben i den riktning de vill. Ekonomi Budget Budget Intäkter Valphänvisning MH Utställningar Medlemsavgifter Övriga intäkter Summa Kostnader Utställning Domare,ringsekreterare Leonbergernytt Administration Reseersättningar Möte Annonser Övriga kostnader Summa

22 Klubben måste få en budget i balans och det är styrelsens ansvar att det inte går ut mer pengar än det kommer in. En budget i balans innebär att det finns möjlighet att bedriva en kontinuerlig verksamhet till gagn för alla medlem Utställningar 5 April Kista Ansvariga Mikaela Persson Wallenius och Märta Brandts Domare Jens Myrman 1 Maj Skara Lokal Lidköpings arena samarbete med Skaraborgskennelklubb Ansvariga Anneli Strand och Johan Holmqvist Domare Johnny Nilsson 25 Juli Karlskoga Ansvarig Maritha Nordin Domare Yvonne Brink 8 Augusti Ronneby saknar ansvariga pga flytt från orten. Därför ansöker nuvarande styrelse om att få stryka denna utställning då vi inte ser någon rimlig möjlighet att genomföra den i Ronneby i dagsläget. Domare Jens och Lisbeth Otge Ramsing. SKK har godkänt denna strykning och kontrakten med domarna är annullerade. 12 September Kisa Denna utställning skulle vi vilja få lov att flytta till Högbo den 13 september Ansvarig Maria-Helen Andersson Domare Pia Hansen. SKK har godkänt denna flytt. För 2016 måste ansvariga hittas till de planerade utställningarna. Samt kontakt tas med SKK om det finns behov av ändringar. AVELSRÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Målsättningen är att skapa en verksamhet som skall vara intressant för varje uppfödare och hanhundsägare i rasen. Verksamheten skall väcka intresse och förståelse för avelsfrågor hos alla som äger en leonberger. Under året planerar avelsrådet att: Sammanställa och informera från avelskonferensen. Informera och inspirera till att fortsätta lämna blod till skelettcancer projektet som genomförs tillsammans med flera forskningsuniversitet. Upprätta en hälsoenkät tillsammans med SLU. 22

23 Fortsätta sammanställa statistik över hälsan och avel på leonberger. Även informera uppfödare och leonbergerägare genom nyhetsbrev, facebooksida samt hemsida. Finnas till hands för frågor kring avel på leonberger. Medlemsavgiften till Leonbergerunionen är betald för innevarande år Här är planen för de aktivitetsombud som lämnat in den. I övrigt hänvisar vi till hemsidan, Leonbergernytt samt aktivitetsombudens egna sidor på sociala medier. Aktivitetsombud Västra Götaland Norra Annelie Levin Vi fortsätter med våra träffar som föregående år ca 1 per månad och kommer att få till någon föreläsning och lite annat och bjuda in lite olika hundmänniskor inom olika områden. En vårpromenad på Vackra Kinnekulle och lite andra studiebesök är under planering. Aktivitetsombud Uppland Monica Östervall Upplandslejonen räknar med att ha fem-sex träffar, ungefär varannan månad. Det blir hundpromenader bl a med "Österbyvandrarna", husse- och mattefika samt nytt försök med en badtur. Intresset för träffarna får bestämma övrigt innehåll. Aktivitetsombud Södra Norrland Helena Skärström Målet är att ha en träff per månad, med ett längre uppehåll över sommaren. Vi kommer att ha promenader på olika platser i regionen och jag tar gärna ut svängarna om jag får in tips på aktiviteter och platser. Under början av året är det ytterligare några nya som har tillkommit och vi hoppas på att kunna fortsätta att locka fler till träffarna via facebook, hemsida och så solklara reklamen med personliga rekommendationer. Under 2014 försökte jag att få till en träff tillsammans med dels Dalarna och dels med Uppland, men det gick inte i lås då. Jag hoppas det kommer att passa bättre vid något tillfälle under året. 23

24 Inplanerade träffar för vinter/vår 2015: Lördag 10 januari: promenad i Högbo Bruk. Trots varning om kommande snöoväder vågade sig många ut till årets första träff. Hela 13 lejon kom! Söndag 8 februari: Stadspromenad i Gävle med semmelfika i Gamla Gefle. En fin samling med 6 lejon fick en lätt kulturupplevelse i stan. Lördag 7 mars: Promenad i Hemlingby Friluftsområde Måndag 6 april Annandag Påsk: Promenad vid underbara Billudden Lördag 30 maj: sommaravslutning med bad och bus i Östa, utanför Tärnsjö Information om träffarna kommer att uppdateras på SLBK s hemsida och jag mailar ut och sms:ar info och påminnelser till de som vill vara med på maillista. Information om kommande träffar efter sommaren kommer att finnas på hemsidan framöver. Varmt välkomna! Aktivitetsombud Dalarna Rose-Marie Den 28 Mars i Grängesberg ( mer inf kommer på både Facebook, SLBK Hemsida, Dalarnas Hemsida mm ) Juni ( inget datum satt ännu ), åker vi till Hedby igen. Ett par till efter det men inga datum spikade än. Mycket Välkomna! Alla ni Lb folk. Aktivitetsombud Skåne Kristina och Anna Vi planerar at ha en träff i månaden och 1:a halvåret har vi planerat enligt följande 21 Februari 14 Mars 19 April 24 Maj 14 Juni Vad som kommer att hända är fortfarande höljt i dunkel =). Men vi hoppas kunna ha utställningsträning, lite undervisning i stretching, promenader, ev. något roligt "lekland" för hund. 24

25 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY STYRELSE Post År Namn Typ Anm. Ordförande 2 Jane Wall Nyval Ledamot 2 Olov Hjerpe Nyval Ledamot 2 Linda Rydgren Nyval Ledamot 2 Maria Andersson Nyval Ledamot 1 Pamela Abrahamsson Fyllnadsval För Olivia Rotegren Ledamot 1 Robin Neumann Fyllnadsval För Kathy Karlsson Ledamot 1 Nicklas Lundh Fyllnadsval För Maria-Helen Andersson 1a Suppleant 1 Lotta Petrè Nyval 2a Suppleant 1 Anette Berntsson Nyval 3:e Suppleant 1 Mia Söderqvist Nyval 4:e Suppleant 1 Anne-Lie Skau Nyval Ordinarie Revisor 1 Cecilia Rosenqvist Nyval Ordinarie Revisor 1 Eva-Charlott Ekesäter Nyval 1a Revisorsuppleant 1 Elisabeth Hallstensson Nyval 2a Revisorsuppleant 1 Malin Ekman Nyval Detta är de nomineringar som inkommit fram till den 27/2. Det är fortfarande möjligt att nominera till styrelsen. Tänk på att personen ska vara tillfrågad ha accepterat nomineringen samt vid tidpunkten för årsmötet ha ett giltigt medlemskap i Svenska LeonbergerKlubben. Tänk gärna på namn till valberedningen. Det ska väljas 2 st på 2 år Ingela Westphal har ett år kvar. För kännedom så ställer Veronika Kvistrum inte upp för omval. 25

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS, STOCKHOLM Mötets öppnande Ordförande Pamela Abrahamsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1. Justering

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 11/13 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 2013-06-20 38. Mötets öppnande 39. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Robin Neumann, Kristina Truedsson Mikaela

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 02/14 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte. 2014-03-04 13. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna 14. Närvarande/frånvarande: Närvarande:

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 12/13 Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 2013-07-31 51. Mötets öppnande 52. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Mikaela Persson- Wallenius, Emma Ottosson,

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 Årliga medlemsmötet Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 1 Dagordning på Södra Aktivitetsgruppen årliga medlemsmöte 2015.03.15 1. Justering av röstlängd 2. Val av mötesordförande 3. Ledningsgruppens anmälan

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Svenska Sennenhundklubben lämnar härmed berättelse över verksamheten under perioden 2014-01-01 2014-12-31. Ändamål Verksamheten har under året utgått från stadgarnas ändamåls paragraf vilken

Läs mer

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 på Gästgivaregården i Hurva. 1 Mötet öppnas. SVK Södras ordförande Cicci Landén öppnar mötet. 2 Justering av röstlängden. Förslag att röstlängden

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet.

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet. Protokoll fört vid Svenska Vorsteh- Klubbens fullmäktigemöte på Scandic Hotel, Upplands Väsby, den 16-17 maj 2009. Närvarande: se bilaga 1 Svenska Vorstehklubbens ordförande Anders Eriksson hälsade de

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016,

Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016, Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016, Närvarande: Anette Johansson, Anette Lundgren, Ann Gustavsson, Jan Karlsson, Bengt-Ove Bergqvist (9/2), Catharina Ellerström,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 6 mars 2016 i. Jönköping Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 6 mars 2016 i Jönköping SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 6 MARS 2016 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne,

PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne, PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne, 1 Mötets öppnande samt val av ordförande SAHF:s ordförande Håkan Mattsson hälsade

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14.

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. Närvarande: Carina Stääv, Tina Bengtsson, Lisa Löfvenberg, Marie Hellander, Ulf Svanström, Inger Dahl, Liz Rundberg

Läs mer

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN SÖDRA AVDELNINGEN AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Plats

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

Mötesdatum: 2008-04-26. 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26

Mötesdatum: 2008-04-26. 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26 Mötesdatum: 2008-04-26 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Styrelsen i SWCK ber att få framlägga följande VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande : Vice Ordförande : Sekreterare : Kassör : Ordinarie Ledamöter

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer