Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje"

Transkript

1 Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje

2 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet. 3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar. 6 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 7 Fastställande av dagordningen. 8 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogöresle för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 12 a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget. c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 13 Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt 9 i dessa stadgar. 15 Val av valberedning enligt 10 i dessa stadgar. 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlem anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 6 veckor innan årsmötet hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

3 3 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet 2014 hölls på Leverantörsvägen 8 i Arninge, den 15 februari. 17 medlemmar deltog och mötesordförande var Marianne Eriksson. Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 bestått av följande ordinarie ledamöter: Eva Borin, Helen Nylander, Eva Nordlander, Lars Jansson, Rolf Karlsson, Viktoria Ramström och Ann-Britt Strömberg. Suppleanter har varit Helena Sundström Storck, Taru Ylikylä, Christina Rooth samt Louise Tarden. Adjungerad kassör har varit Kicki Stavenborn. Styrelsen har sammanträtt vid sammanlagt 9 tillfällen. Information om klubbens verksamhet till medlemmarna har skett via klubbtidningen och på hemsidan. De medlemmar som så önskat har kunnat ta del av styrelsens protokoll via e-post. Fortsatt arbete med katalogisering av SBTK:s arkiv sker. Arbetsutskottet har bestått av Eva Borin (sammankallande), Helen Nylander, Eva Nordlander samt Kicki Stavenborn. Tre möten har hållits under verksamhetsåret gällande 1) inköp av brodyrmärken; 2) styrelsemedlemmars ersättning vid extra övernattning i samband med bostonshow och 3) styrelsemedlemmars ersättning för mat vid fysiska möten. Materialförvaltare med ansvar för klubbens material har varit Helena Sundström Storck. Avelskommittén har under året bestått av Taru Ylikylä(sammankallande), Eva Borin, Helen Nylander och Ann-Britt Strömberg. Sju möten har hållits, sex telefonmöten och ett fysiskt möte. I samband med årsmötet 15 februari föreläste veterinär Eva Sahlén, Vallentuna Djurklinik om ämnet herpes. Ca 100 hälsoenkäter har inkommit och sammanställning är påbörjad. Valpkullsenkäter har mottagits av Ann-Britt Strömberg. Numer finns enkäten digitalt på SBTK:s hemsida. Resultatet av samtliga enkäter redovisas i samband med årsmötet RAS reviderad under året enligt SKK:s mall. Hälsokapitlet i RAS översätts till Dog Wellnet. SRD-sammanställningen för 2013 gjord och kommunicerad med SKK. Villkoren för valphänvisning på SBTK:s hemsida förtydligade.

4 4 7 Artiklar: Herpesvirus hos hund Övervikt hos hund Livmoderinflammation hos hund Matrikelansvarig/Adressändringar har varit Kicki Stavenborn. Antalet medlemmar vid årsskiftet var 371 varav 4 hedersmedlemmar, 10 ungdomsmedlemmar, 30 utländska medlemmar. Utöver dessa har klubben 55 familjemedlemmar. Under året har det tillkommit 48 nya medlemmar. Gåvomedlemskap har skänkts av följande kennlar: Veterinärstugans, Rude Boyz, Polarskäggets, Good Town s, Chilille s, Cupidos, Maria Hasselryd, Showteam s, Rikets, Gullegrisens, Peppergarden s, You and Me, Kandansa, Boston Palace, Chringel s Star, Black Martin iz samt Mollyville s Redaktionskommittén har under verksamhetsåret bestått av: ansvarig utgivare Eva Borin (sammankallande), redaktör Marianne Eriksson, redaktionssekreterare Ulla Severin, redigerare/layout och original Mia Rosendahl. Tidningen har tryckts hos Tryckshopen i Hässleholm, Förutom medlemmar har tidningen också skickats till SKK, samtliga auktoriserade domare på Bostonterrier och ett 40 tal veterinärpraktiker och djursjukhus. SBTK:s hemsida har uppdaterats kontinuerligt av webbmaster Helena Sundström Storck. En ny omarbetad hemsida lanserades i januari Utbildningskommittén Kommittén har numera spelat ut sin roll, då alla utbildningar hålls i SKKs regi, och har lagts ner. Dock kommer boken Föreningsteknik att fortsätta cirkulera bland gamla och nya styrelsemedlemmar.

5 5 7 Bostonshowkommittén har under året bestått av Viktoria Ramström (sammankallande), Rolf Karlsson, Lars Jansson, Kicki Stavenborn samt Jessica Samuelsson. Kommitténs huvudsakliga uppgifter har varit att ta fram förslag på domare, ringsekreterare, tid och plats för utställningen samt att se till att arrangemanget genomförs på bästa möjliga sätt. Kontakt med befintliga sponsorer samt att skapa nya har också ingått i uppgiften. Bostonshow 2014 genomfördes den 31 maj på Kilsbergens Konferens och Lodge strax utanför Örebro. Utställningen var som vanligt inofficiell och dömdes av Sara Nordin som hade ett nittiotal hundar från Sverige, Norge och Finland att bedöma. På lördagkvällen, efter utställningen, åt utställare och funktionärer en gemensam middag. Vid poängberäkning till Tio i Topp, där SKK:s och SBTK:s utställningar ingår, har Ulla Severin varit behjälplig. Dessa resultat kommer att publiceras i tidningen, på klubbens hemsida och redovisas på årsmötet. Bostonshow 2015 kommer att genomföras lördagen den 16 maj på Jönköpings Hotel & Konferens med Dr. Igor Mioc, kennel QUIGGIN`S, som domare. Bostonshopen är avvecklad och Helena Sundström Storck förvarar resterande lager som används som lotterivinster. Aktivitetskommittén har under 2014 bestått av: Ann-Britt Strömberg (sammankallande), Helena Sundström Storck, Louise Tarden och Helen Nylander. Sju kommittémöten har hållits under året, varav 1 fysiskt hos Ann-Britt Strömberg i Skellefteå. Två facebook-sidor har startats upp, en officiell och en intern. I samband med middagen efter Bostonshow 2014 visades en film, inspelad av Ann-Britt Strömberg och Louise Tarden, om hur man utbildar sin hund i att leta föremål. Filmen var ca 15 minuter lång visade hela processen från oerfaren till utbildad hund. Rasmonter fanns med på Stockholms hundmässa där Helen Nylander och Jessica Samuelsson var samordnare. Rasmonter kommer även att finnas på My Dog, Göteborg i januari där Gudrun Johansson och Louisa Westberg är ansvariga.

6 6 7 De lokala aktivitetsombuden har rapporterat in följande aktiviteter: Louise Tarden, Luleå April - prova på agility Augusti - prova på rallylydnad Mia Tegbrandt, Mölnlycke Januari - valpträff Ann-Britt Strömberg, Skellefteå Anordnat BPH Karin Schylberg, Stockholm Januari - ordnade aktivitet Bilagor 1 Resultat- och balansräkning 2 Revisionsberättelse 3 Verksamhetsplan 4 Budget 5 Valberedningens förslag

7

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping ~ 1 ~ DAGORDNING vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet. SHIBA-NO-KAI ÅRSMÖTE Ösmo den 20 april 2015 Dagordning 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE 2013 Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshunds årsmöte äger rum den 17 mars 2013 kl 13.30 på Scandic Star hotell, Sollentuna Föredragningslista 1. Mötet öppnas 2. Justering

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK)

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK) DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för: a) erhållna championat b) Årets Aussie 2014. 3 Fastställande av röstlängden. 4 Val av mötesordförande.

Läs mer

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2006

KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2006 KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2006 Valda delegater i SRRS kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte den 8 april 2006 kl 11.00 i Scandic Hotell Uppsala Nord i Uppsala. Scandic Uppsala Nord Gamla Uppsalagatan

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Välkommen till Svenska Prazsky Krysarik Klubbens Årsmöte 2010-03-21. Årsmöteshandlingar

Välkommen till Svenska Prazsky Krysarik Klubbens Årsmöte 2010-03-21. Årsmöteshandlingar Välkommen till Svenska Prazsky Krysarik Klubbens Årsmöte 2010-03-21 Årsmöteshandlingar Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse 4-9 Styrelsens rapport om erhållna uppdrag Utmärkelser Avelsarbetet

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 1. Justering av

Läs mer

KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011. Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011. Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011 Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SRRS KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER... 3 3. DAGORDNING...

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2011 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2012 Inriktning

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Svenska PudelKlubben, Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 13 februari 2010 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011

Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011 Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011 0 Delegater till Svenska Pudelklubbens årsmöte 24-25 mars 2012 Norra Torbjörn Windseth Carola Eliasson Åström Barbro Bergström Helena Troéng Anci Lindgren

Läs mer

Svenska Eurasierklubben

Svenska Eurasierklubben Svenska Eurasierklubben Årsmöte 15/3 2015 SVENSKA EURASIERKLUBBEN Dagordning för årsmöte 2015-03-15 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av årsmötesordförande. 4. Styrelsens anmälan av protokollförare.

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2012 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2013 Inriktning

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Örebro Läns kennelklubb FÖREDRAGNINGSLISTA Vid Örebro Läns Kennelklubbs klubbmöte, lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 Kvinnersta, Örebro 1. Klubbmötets öppnande

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik.

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. Målsättning att ansluta sig till Svenska Kennelklubben samt Svenska Älghundklubben. Inledning Rasklubben SVENSKA

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 2 Svenska PudelKlubben, Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 7 februari 2015 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN Stadgar för Strävhåriga Foxterrierklubben Antagna vid årsmöte 2006-08-25 att gälla fr.o.m. 2006-08-25 Inledning Rasklubben Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer