Fordonsbranschen är hårt pressad i dagens finansiella oro PRODUKTIONSTEKNISK FORSKNING STÄRKER FORDONSINDUSTRIN. MERA-programmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonsbranschen är hårt pressad i dagens finansiella oro PRODUKTIONSTEKNISK FORSKNING STÄRKER FORDONSINDUSTRIN. MERA-programmet"

Transkript

1 MERA-KONFERENSEN OKTOBER 2008 PRODUKTIONSTEKNISK FORSKNING STÄRKER FORDONSINDUSTRIN Internationella utblickar och trender samt seminarier om allt från fogning och formning till optimering av produktionssystem. Det bjöd MERA-konferensen på som hölls under Tekniska Mässan i Stockholm. Sammantaget visade dagarna att det finns en stark framtidstro inom fordonsbranschen. Fordonsbranschen är hårt pressad i dagens finansiella oro och vikande konjunktur. Göran Johnsson, ordförande i MERA-programmets styrelse, inledde konferensen med att konstatera att det är tuffa tider för alla fordonstillverkare och underleverantörer. Företagen har fått en hel del blåmärken av krisen. Men efter regn kommer alltid sol. När konjunkturen vänder kommer de företag och länder som gjort rätt saker och investerat i FoU att vara effektivare och ha bättre förutsättningar på marknaden. Arbetet som opartisk ordförande har varit intressant och Göran Johnsson tyckte att det var spännande att börja summera MERA-programmet. I början var det lite lurpassande på varandra mellan företagen, men nu har det blivit ett väldigt bra samarbete eftersom deltagarna inser att de tjänar på det, och i förlängningen även Sverige som kan behålla en livskraftig fordonsindustri. De totalt över 800 miljoner kronor som de offentliga finansiärerna och industrin gemensamt satsat har lett till helt nya resultat eller att redan planerade satsningar har kunnat ske snabbare. Satsningen från både staten och industrin visar på en vilja att behålla fordonsproduktion i Sverige. Och med våra mycket kunniga företag har vi alla möjligheter att lyckas. MERA-programmet MERA-programmet är ett FoU-program inom produktionsteknik som drivs i samverkan mellan fordonsindustrin och offentliga finansiärer. Programmet startade 2005 och avslutas vid årsskiftet Programmet samlar över 50 projekt där staten bidrar med 305 Mkr och näringslivet med över 500 Mkr. Mer än 20 forskningsgrupperingar och mer än 100 företag deltar i projekten, ofta i större konstellationer. Programmet har två huvudinriktningar, tillverkningsprocesser och produktionssystem. Flera projekt är också inriktade på utbildningar inom produktionsteknik. 1

2 BLÅGULT SAMARBETE FÖR TUNGA TILLVERKARE Var femte lastbil som säljs i världen är tillverkad i Sverige. Scania och Volvo har deltagit i MERA för att bli ännu bättre inom produktionsteknik. Vi kan inte bara tänka och rita i Sverige, vi måste också vara duktiga på att tillverka lastbilarna för att inte tappa i konkurrenskraft. Leif Östling, VD på Scania, förklarade att den pågående krisen är den femte han upplever under sin karriär. Även den här kommer vi igenom konstaterade han och flikade in att kriser för det goda med sig att de tvingar företagen att bli effektivare och sundare. Ett mått på att Scania utvecklat sin produktion är att man idag tillverkar sju lastbilar per anställd, vilket är över dubbelt så många som för 15 år sedan. Men att vi producerar fler bilar betyder inte att vi ökat svettfaktorn vi har faktiskt lugnare tempo. Istället har vi blivit bättre på stabil produktion där allt löper på. För att stärka sin verksamhet har Scania koncentrerat sin tillverkning i Sverige till Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Att samla produktionen ger också arbetsplatser som är attraktiva och lockar duktiga ingenjörer. Vi tror på att koppla FoU till produktionen. Det behövs mycket kunskap för en effektiv tillverkning. Inom MERA har till exempel FoU om kugghjul gett bättre kvalitet. Scania tillverkar endast 30 procent av värdet i våra växellådor, men det är de kritiska delarna som avgör funktonalitet och livslängd. Andra viktiga projekt har rört nya material och bearbetningsprocesser, bland annat för att kunna öka förbränningstrycket i motorer och möta allt hårdare utsläppskrav. Urban Wass, Director of Product Safety på AB Volvo, deltar i MERAs programstyrelse och poängterade att FoU blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Effektiva innovationssystem med offentlig medfinansiering är nödvändiga. Volvo har deltagit i 22 MERA-projekt med stor bredd allt från forskning på mikrometernivå kring materialbearbetning till simulering och optimering av hela produktionsanläggningar. Några resultat används redan i vår tillverkning, medan andra får mer långsiktig nytta. Viktigt är att MERA tar avstamp i företagens behov. Urban Wass förklarade att inte bara länder och regioner konkurrerar med varandra, även delar inom samma företag tävlar om resurserna. Vi har haft stora framgångar inom svensk fordonsindustri, nu är utmaningen att behålla konkurrenskraften och hålla nere kostnaderna. Vägen framåt är en offensiv satsning på svensk produktion. Volvo satsar fyra miljarder kronor i våra svenska anläggningar, men för att vi ska lyckas krävs samarbete. Offentliga medel är viktiga för den forskningsnära utvecklingen. MERA har varit framgångsrikt, men vi kan inte stanna upp det måste ske fortsatta satsningar där alla hjälps åt. Leif Östling var inte på samma linje och sa att industrin behöver all FoU den kan få fram. Att arbeta över företagsgränserna inom MERA har också varit spännande. Vi har både lärt av varandra och stulit lite. Det har varit ett samarbete med ett blågult hjärta, med målet att resultaten ska komma till nytta i Sverige. Fordonsindustrin är dessutom teknikledande, alltså sprids nya idéer och kommer även andra branscher till godo. 2

3 KUNNIGA LEVERANTÖRER VIKTIGA Fordonsföretagens leverantörer bidrar med en stor del i tillverkningen idag nära tre fjärdelar av fordonets värde. En konkurrenskraftig svensk produktion kräver därför även teknisk höjd hos leverantörerna. Fordonskomponentgruppen FKG deltar som en av fem industriella partners i MERA. Svenåke Berglie, VD för branschorganisationen, gav en internationell utblick. Den globala fordonsindustrin är enorm och omsätter lika mycket som BNP för världens sex största länder. Allt större del av fordonen kommer från leverantörer. Leverantörskedjan inom branschen har också blivit mer utdragen, med företag som levererar till varanda i flera led. Konkurrensen om att befinna sig i toppen av kedjan är hård. Följden är att leverantörerna har ökat satsningarna på FoU och i snitt satsar lika mycket som fordonsföretagen, nära fyra procent av omsättningen. De som satsar mest av alla är de innovativa leverantörsföretagen. Klimatet mellan företag inom fordonsindustrin är tufft. Trender för leverantörerna är låg lönsamhet med ökande råvarupriser samtidigt som prispressen är hård. Det ökar kraven på kunskapsinnehåll och satsningar på FoU. Sverige är ett av få länder där fordonsutveckling sker hela vägen från koncept fram till färdig produkt. För att vi ska kunna behålla den kunskapen måste leverantörerna fortsätta att vara konkurrenskraftiga enligt Svenåke Berglie Våra cirka tusen leverantörer i Sverige ingår ofta i koncerner som är utländskt ägda. De har alltid flera valmöjligheter för sina investeringar. För att de ska satsa här i Sverige är nya samfinansierade statliga fordonsforskningsprogram ett måste, speciellt inom miljöområdet. KOSTNADSJAKT FÖR PERSONBILAR Vill vi behålla fordonstillverkningen i Sverige måste vi bli bättre på att utnyttja styrkor som miljötänkande och att vi är bra på att organisera samarbeten. Volvo och andra företag har inte råd att satsa här utan starka gemensamma FoU-program. Steven Armstrong, Chief Operating Officer på Volvo Cars, inledde med att ta upp yttre trender som påverkar företaget. Möjligheter är att premiumsegmentet ökar, liksom marknader i tillväxtländer. Ett ökande miljöintresse gynnar också Volvo med sitt starka varumärke inom miljö. Mer negativt är ökande råvarukostnader som inte går att ta ut mot kund, där Volvo tar 70 procent av kostnaderna och företagets leverantörer får stå för resten. Antal modeller på världsmarknaden har också ökat med 50 procent på 15 år, vilket gör att det säljs färre bilar av varje modell. Allt det här gör att vi måste ha kostnadseffektiv utveckling och produktion. Utmaningen för Sverige är att driva en tekniskt avancerad tillverkning till låg kostnad, och för det behövs samarbete inom branschen kring FoU. Steven Armstrong förklarade att företaget har en tydlig prioritering för att FoU-investeringar sker där de gör nytta och stärker varumärket, något han illustrerade med en pyramid över Volvos värden. Vår världsledande säkerhet ligger i topp, med allt från system som förebygger olyckor till att bilen skyddar vid en krasch och själv ringer upp räddningstjänsten. Även inom miljö och modern design är vi långt framme. Att nå de allt tuffare klimatkraven är en annan utmaning för fordonsforskningen. 3

4 NYA FORDONSFORSKNINGS- PROGRAM TAR FORM I slutet av 2008 avslutas MERA och fler andra fordonsforskningsprogram. För att fortsätta med liknande satsningar tillför regeringen pengar och ger VINNOVA i uppdrag att tillsammans med parterna ta fram underlag och program för nya FoU-satsningar. Anki Bystedt, chef vid enheten för forskning, innovation och näringsutveckling på Näringsdepartementet berättade att hon var med och förhandlade fram avtalet för MERA-programmet Därför är det extra skoj att vara här och höra att programmet varit så lyckat. Hon presenterade delar som berör fordonsindustrin i regeringens nya proposition Ett lyft för forskning och innovation. Totalt tillförs forskningen 5 miljarder kronor extra fram till 2012, varav den större delen kommer under de första åren. Bland annat ökar lärosätenas basanslag och fördelas baserat på kvalitet. Även forskningsråden och VINNOVA tillförs medel och man satsar också på industriforskningsinstituten och ett samlat Innovationspaket. En del av pengarna läggs även på ett antal strategiska områden. När det gäller fordonsforskning har det funnits ett antal tidsbegränsade program genom åren. VINNOVA får i uppdrag av regeringen att i samverkan med Energimyndigheten och Vägverket planera ett strategiskt samverkansprogram för svensk fordonsindustri. Den statliga finansieringen uppgår till högst 450 miljoner kronor per år, förutsatt motsvarande medfinansiering från näringslivet. Anki Bystedt förklarade att inriktningen i satsningen blir två tredjedelar mot klimat och en tredjedel mot trafiksäkerhet. Även stödjande projekt inom exempelvis produktionsteknik, nya teknologier och material kan ingå. VINNOVAs GD Per Eriksson pekade på att Sverige idag är världsledande inom FoU kring fordonssäkerhet, förbränningsteknik och katalytisk rening, tack vare ett nära samarbete mellan näringsliv och akademi. Även produktionsteknisk forskning och användningen av IT och telekommunikationsteknik inom fordonsområdet håller hög klass. Satsningar på gemensamma FoU-program är helt avgörande i dagens allt tuffare globala konkurrens, inte bara mellan företag utan också mellan länder. Politiken i olika länder är också konkurrensutsatt i kampen om investeringar och arbetstillfällen. Per Eriksson summerade MERA-programmet med att det stärkt industrins konkurrenskraft så att den fått bättre förutsättningar att klara sig. På kort sikt implementeras resultat, och kan även spridas till annan tillverkande industri. På längre sikt finns nu en grund för strategiska forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade områden inom produktionsteknik. Han kommenterande regeringens kommande satsning inom fordonsforskning med att en fördel är att den gäller tills vidare, och inte som tidigare är tidbegränsad i olika program. Att slippa omförhandlingar med jämna mellanrum bör ge bättre möjligheter för långsiktigt arbete. Ett kännetecken är att arbetet i MERA-programmet skett i allt närmare samverkan mellan akademi, forskningsinstitut och näringsliv, något som även fungerat mellan konkurrerande företag. Nu hoppas jag att vi med nya gemensamma satsningar kan gå från dagens konkurrenter i samverkan till samverkan för konkurrenskraft. 4

5 MÖJLIGHETER OCH PROBLEM FÖR FORDONSBRANSCHEN Europeisk fordonstillverkning har både värdefulla styrkor och tuffa utmaningar att ta tag i. För att överleva även framöver krävs fortsatt utveckling och förmåga att kunna svara upp mot omvärldens krav. Arjen Bongard, chefredaktör för tidningen Automotive News Europe som bevakar den europeiska fordonsindustrin, tog som utomstående betraktare upp problem och styrkor hos branschen. Ett problem han lyfte fram är att utvecklingen sker i långa cykler om sju år. Nya trender på marknaden tar tid att snappa upp. Jag fick vänta i flera år innan jag kunde plugga in min ipod i bilen. På samma sätt tar det tid för företagen att anpassa sig till krav på miljöanpassade bilar. På solsidan finns att fordonsindustrin i Europa har hög teknisk kompetens och är bra på att kraftsamla. Till exempel var det en del knotande över EUs nya tuffa klimatmål, men nu arbetar företag för fullt för att nå dem, och bilmässorna är idag väldigt gröna. I Europa är industrin dessutom i bra skick och klar med rekonstruktioner för att bli effektivare, till skillnad från USA. Marknaderna i tillväxtländerna öppnar också nya möjligheter. Det finns dock frågetecken kring framtiden för branschen enligt Arjen Bongard. Det dyker upp nya konkurrenter, som till exempel kinesiska Brilliance. Tillverkarna måste få ned sina kostnader för att kunna konkurrera. En övergripande fråga är självklart också finanskrisen och den ekonomiska utvecklingen i världen. Speciellt Ryssland har setts som en stor tillväxtmarknad för fordonsbranschen, men där är utvecklingen mycket osäker. Arjen Bongard lyfte också blicken och gav några idéer om hur framtidens fria rörlighet kan tänkas se ut. Bilar kommer att behövs även imorgon, men de kommer kanske inte se ut som idag. Framtidens bilarna kommer att vara mindre och renare, och vi kommer att använda dem mindre eftersom kostnaderna ökar. Europeiska fordonsföretag måste också bli bättre på att inte bara titta på motorer och växellådor. Tänk mer nytt och erbjud mer sex appeal för att locka kunderna. En annan spådom var att globaliseringen kommer att ställa krav på ännu mer differentierad produktion. Här har europeiska företag en fördel av att redan vara verksamma på många olika marknader. Arjen Bongard trodde också att färre bilar kommer att säljas som genom nya sammanslagningar tillverkas av färre företag än idag, på färre produktionsställen och med färre underleverantörer. Vill europeisk fordonsindustri vara med där måste företagen vara skärpta. För att få in nya tankar skulle jag till exempel gärna se att fler personer med erfarenhet från andra branscher tog plats i styrelserna inom fordonsindustrin. 5

6 RESULTAT FÖR BÄTTRE PRODUKTION Under MERA-konferensens andra dag hölls en rad tekniska seminarier för att presentera resultat inom allt från fogning och formning, produktionssystem och informationshantering. Nästan alla projekt presenterade också sitt arbete på posters under konferensen. K omponenttillverkning är ett kluster inom MERAprogrammet. Hög kompetens i att producera viktiga delar i motorer och växellådor är framför allt avgörande för tillverkarna av tunga fordon. Ett seminarium presenterade projektet Optima som är ett av de största inom klustret. Här samarbetar samtliga fordonstillverkare med leverantörer och akademi. Bakgrunden är jakten på vikt i fordon för att sänka bränsleförbrukningen, vilket bland annat ställer krav på nya material. Stabila och robusta processer kräver kunskaper om materialvariationer inom specifikationer för att vara förberedd på hur det kan störa produktionen, förklarade Jonas Möller på Volvo Powertrain som samordnat deltagande företag. Bredden inom Optima är stor och rymmer såväl gjutjärn som höghållfasta material. Ett projekt har till exempel studerat kompaktgrafitjärn (CGI), som med både god värmeledningsförmåga och hög styvhet är ett intressant alternativ i bland annat motorer. Flera projekt inom MERA rör optimering av produktionssystem. Under seminarierna presenterades bland annat fallstudier för att studera hur lean production kan anpassas till Sverige och lokala förhållanden. Målet är att se över såväl försörjningskedjor inom industrin som att optimera materialhanteringen vid enskilda arbetsstationer. Exempel på det senare är att Saab med framgång infört emballagefri presentation av komponenter och att samla kit med delar som monteras tillsammans. Enligt samma linje har Volvo gått från att hantera komponenter i pallar till mindre lådor, vilket sparar yta och har halverat plocktiden vid arbetsstationer. Kopplingen till arbetsmiljö presenterades av Anki Falck, som har forskat vid Chalmers om ergonomi och kvalitet. Sambandet visade sig vara mycket starkt mellan arbetsmoment med dålig monterbarhet och fler fel i produktionen som kostar företaget både tid och pengar att åtgärda. Att nu kunna sätta kostnader på dålig ergonomi underlättar planeringen av produktionsanläggningar, förklarade hon. Olika simuleringsverktyg var något som många projekt presenterade, bland annat för att optimera olika tillverkningsmoment, till exempel geometrimätning vid svetsning för att minimera deformationen i plåtdetaljer utifrån i vilken ordning svetspunkter placeras. Magnus Jivefors på Volvo Cars presenterade hur verktyg kan användas för att optimera rörelsemönster och fördela uppgifter mellan industrirobotar i produktionslinjer. Idag sker justeringen i flera arbetsmoment och innebär dubbeljobb. Med verktyget går det att programmera robotarna snabbare, vilket ger mer kostnadseffektiv produktion. Andra projekt har utvecklat verktyg för att optimera hela fabrikers flöden. Det kan visa på flaskhalsar och erbjuda kraftfullt stöd i planeringen av nya anläggningar genom att ge svar på bara några få timmar, istället för efter flera månader. Sammantaget visade alla seminarier att MERA-programmet har släppt loss mängder med goda nya idéer och resultat. Det givande samarbetet mellan olika aktörer har lagt en grund för att vi kan behålla en världsledande fordonsproduktion i Sverige. Vetenskapsjournalisterna TEXT: Andreas Nilsson FOTOGRAF: Anette Andersson GRAFISK FORM: Cecilia Witt-Brattström 6

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin

Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin Svensk fordonsindustri ska vara den mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade fordonsindustrin i världen, med ett högt förädlingsvärde

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation FFI Programavtal 2009-01-01 1 (14) Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1. Parter Detta avtal ( Programavtal/-et ) ingås mellan nedan angivna parter, tillsammans

Läs mer

Prel förslag program Konferens dag 1

Prel förslag program Konferens dag 1 10.00 11.30 11.45 12.15 12.15 13.00 Prel förslag program Konferens dag 1 Invigning MERA-konferensen Leif Johansson, VD, Tema: Vikten av produktion och AB Volvo, produktionsteknisk forskning i Sverige Leif

Läs mer

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning, utveckling och innovation

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning, utveckling och innovation Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning, utveckling och innovation Detta avtal ("Programavtalet") utgör en revidering och förlängning av parternas nuvarande programavtal med VINNOVAs

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1(10) Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1. Parter Detta avtal ("Programavtal/-et") ingås mellan nedan angivna parter, tillsammans benämnda "Parterna" och enskilt

Läs mer

Hur möter Scania framtidens utmaningar?

Hur möter Scania framtidens utmaningar? 1 Hur möter Scania framtidens utmaningar? Stefan Palmgren Senior Vice President, Power Train Production Scania 2 Economic growth powered by developing countries Growing urbanisation Need for infrastructure

Läs mer

Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet)

Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet) PM 1 (5) Mats Ershammar 08-785 54 15 Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet) Denna PM ger en sammanfattande beskrivning av SOL-projektet -

Läs mer

fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI

fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI 2015 2020 2025 Färdplaner för framtidens fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Fredrik Törnvall 2014-04-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande...

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Samverkansforum med AstaZero 7 oktober 213 i Göteborg FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att finansiera forsknings-, innovations-

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation?

Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation? Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation? Kalmar 2014-04-25 Leif Ohlsson, Kurt Myhr, Stephen Wallman FFI FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Vägen fortsätter fram t!

Vägen fortsätter fram t! FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept.

Läs mer

FFI KONFERENS 26 OKTOBER 2011 VÄGEN FRAMÅT!

FFI KONFERENS 26 OKTOBER 2011 VÄGEN FRAMÅT! FFI KONFERENS 26 OKTOBER 2011 VÄGEN FRAMÅT! Unika färdplaner för framtidens fordonskoncept Hur innovation ska stärka fordonsindustrins konkurrenskraft och göra att vi når samhällsmål inom klimat och trafiksäkerhet

Läs mer

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Cecilia Ramberg Programkoordinator, Swerea IVF Vice verksamhetsledare LIGHTer 141106 Agenda Kort om LIGHTer (2 bilder) Industriella möjligheter som drivs

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

LINDAU, R., WOXENIUS, J., EDLUND, P.

LINDAU, R., WOXENIUS, J., EDLUND, P. Sammanfattning LINDAU, R., WOXENIUS, J., EDLUND, P. (2004) Verkstadsindustrins logistik en innovationssystemanalys, rapport för VINNOVA, Meddelande 120, Institutionen för logistik och transport, Chalmers

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Krocksäkerhet för nya drivlineteknologier. Stefan Thorn 2012-09-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet

Krocksäkerhet för nya drivlineteknologier. Stefan Thorn 2012-09-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Krocksäkerhet för nya drivlineteknologier Stefan Thorn 2012-09-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002 VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002 Mina damer och herrar, aktieägare och stämmodeltagare. Hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma här i "gamla Folkets Hus" i Södertälje. Ännu ett

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Hur möter vi transportsektorns hållbarhetsutmaningar? Anna Dubois Chalmers University of Technology

Hur möter vi transportsektorns hållbarhetsutmaningar? Anna Dubois Chalmers University of Technology Hur möter vi transportsektorns hållbarhetsutmaningar? Anna Dubois Chalmers University of Technology Hur möter vi transportsektorns hållbarhetsutmaningar? Är det rätt fråga? Infrastruktursatsningar Nya

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/3 Rikard Forslid, Stockholms universitet Karen Helene Ulltveit-Moe, Oslo universitet Den svenska fordonsindustrin

Läs mer

Nästa gång du tar bilen

Nästa gång du tar bilen Nästa gång du tar bilen kan du tänka lite extra på vevaxeln En hälsning från den svenska smidesindustrin En del av vår vardag En lång historia Den svenska smidesindustrin är trots sin långa historia relativt

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige

Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige Fordonskomponentgruppen - FKG Yasemin Heper Mårtensson 2015-06-18 1 Sammanfattning FKGs strukturstudie 2015 Av leverantörerna är närmare 70 procent tillverkande

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden)

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS exempel på systemgränser och informationslagring för en produktlivscykel. Författare: Björn Johansson, Malin

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014 November 2014 Vägvisaren + Lönsamhetsstudien Elmia November 2014 1 Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 2 2 Det finns

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik. Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram.

Innovativ Grön Hydraulik. Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram. Innovativ Grön Hydraulik Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram. Den strategiska FoU-planen för ett framtida nationellt branschprogram inom hydraulik är klar! 20 stycken workshops/möten

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

MERA PRODUKTIONSTEKNIK ETT LYFT FÖR SVERIGE

MERA PRODUKTIONSTEKNIK ETT LYFT FÖR SVERIGE MERA PRODUKTIONSTEKNIK ETT LYFT FÖR SVERIGE Samarbete, öppenhet och förtroende. Mjuka värden som blir allt viktigare i en hård bransch. Det var budskapet när MERA-programmets aktörer träffades och pratade

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Dialogmöte 5 Näringsdepartementet / FKG 24 juni 2013

Dialogmöte 5 Näringsdepartementet / FKG 24 juni 2013 Dialogmöte 5 Näringsdepartementet / FKG 24 juni 2013 Närvarande: Håkan Ekengren, Statssekreterare Hans G Pettersson, Kansliråd Andreas Vass, Politiskt sakkunnig Jonny Källström, Departementet Fredrik Sidahl,

Läs mer

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN Översikt av de strategiska innovationsprogrammen Dagens mål Ge er en översikt av vilka strategiska innovationsprogram som nu är beviljade och skapa en tydligare bild av syftet och målet med satsningen

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Konjunkturrapport. Innovationskraften i de svenska företagen ökar

Konjunkturrapport. Innovationskraften i de svenska företagen ökar Konjunkturrapport Innovationskraften i de svenska företagen ökar Oktober 2015 2 Konjunkturrapport sverigesingenjorer.se Konjunkturrapport sverigesingenjorer.se 3 Vilken är din samlade bedömning av den

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren Affärsutveckling i frontlinjen Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren 2 Till dig som arbetar med affärsutveckling Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige Förbättra patienternas

Läs mer

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet 1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet För att underlätta för projektledare och andra deltagare i MERA-projekt finns här en slutrapporteringsinstruktion med mallar för olika delar av slutrapporteringen.

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Säkerheten främst Protective Equipment s mål är att aldrig orsaka skada hos våra anställda, miljön vi arbetar inom, våra kunder och leverantörer Emergency Exit Emergency

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG Space för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG Space för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG Space för Sveriges främsta rymdregion BAKGRUND Rymden är en internationell verksamhet och marknad Rymdens betydelse ökar, idag tagen för given Genom uthålliga

Läs mer