Vägen fortsätter fram t!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen fortsätter fram t!"

Transkript

1 FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept. Lärosäten och forskningsinstitut har börjat stämma av sig mot färdplanerna som visar hur framtidens innovationssystem behöver se ut. En omvärldsanalys har också gjorts och en kartläggning av forskning och kompetens har startat. Allt det kräver samverkan i nya former och öppenhet mellan olika aktörer, förklarade Ebba Lindegren från FFI:s kansli. Dagen inleddes med en film där förskolebarn fick drömma om framtidens bilar, som de tror kommer ha fötter, se ut som bollar och flyga dit man vill eller gå att tanka med köttbullar. En glimt av morgondagen bjöds också i en utställning under konferensen där resultat från FFI och tidigare fordonsforskningsprogram presenterades. Nya personbilar, lastbilar och motorer för elcyklar visades upp, liksom yttre krockkuddar som skyddar fotgängare, värmekameror som upptäcker djur på vägen och nya konstruktionsmaterial. Hur fordonsindustrin och myndigheter nu samarbetar med akademin kring strategisk forskning och innovation presen terades på FFI:s konferens i Stockholm. Arbetet går fram åt med färdplanerna för framtidens fordonskoncept med energisnåla och säkra fordon. Ingemar Skogö, FFI:s styrelseordförande, välkomnande alla till dagen med att förklara att resultat från fordonsforskningen redan syns i form av nya produkter i linje med färdplanerna. Torbjörn Biding från FFI:s kansli berättade därefter att arbetet efter en lite trevande start har hittat en lyckad form där man samarbetar kring koncept, inte produkter. Till år 2025 ska fordonen kunna interagera med varandra och infrastrukturen, för att till exempel bilda energisnåla fordonskolonner. De långsiktiga färdplanerna visar vad som behöver finnas framme inom forskning och kompetens vid olika tidpunkter för att det ska vara möjligt. 1

2 Gemensamt arbete för att utveckla färdplanerna den, vilket gör att FFI:s forskning måste koppla upp sig mot det som sker i omvärlden. Dessutom blir multidisciplinärt arbete allt viktigare för att lösa komplexa utmaningar inom till exempel klimat och energiförsörjning. IT och kommunikationsteknik har till exempel en central roll. För utbildningen ser Björn Birgisson en vinst med en nära länk till industrin så att studenter kan få reella problem att arbeta med. Hur används FFI:s färdplaner? Harald Ludanek, nybliven chef för forskning och utveckling på Scania, berättade att företaget har tagit fram en teknisk plattform till 2030 som är basen för deras samarbete kring färdplanerna. FFI är ett exempel på framgångsrik samverkan mellan industri, akademi och inte minst myndigheter som kan förmedla samhällsmål för utvecklingen. Harald Ludanek pekade på hur krav från omvärlden tidigare har påverkat teknikutvecklingen inom fordonsbranschen och gett innovationer för allt från lägre bränsleförbrukning till ökad trafiksäkerhet. Samarbetet inom FFI är en styrka för Scania och investeringar görs nu i Södertälje, bland annat byggs en vindtunnel som blir störst i Europa. Även akademin har börjat arbeta med färdplanerna förklarade Björn Birgisson, vicerektor för forskning vid KTH. Nyckelområden som vi ser är tjänster riktade till individer, liksom att se helheten i transportsystemet. Det är också viktigt att ta med ett samhällsperspektiv i forskningen, något Sverige är bra på. Han lyfte också att med globaliseringen känner kunskapen inga gränser och den fördubblas vart femte år inom vissa områ- Harald Ludanek 2 Björn Birgisson

3 Hur ska vi samla rätt forskning och kompetens? Gunnar Malm, generaldirektör för Trafikverket, höll med om utmaningen att få ingenjörsyrket mer attraktivt och såg ett behov av att lyfta fram hjältar för att få bort nördstämplen. Att sätta teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv kan också vara ett sätt att bredda intresset och bland annat nå fler kvinnor, förklarade Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten. Han påminde också om att ha en global syn och inte vara rädda för att ta in kompetens utifrån. Lars Stenqvist från Scania var inne på samma linje. Han förklarade att företaget delvis tänkt om från att försöka rekrytera rätt kompetens, till att fokusera på att ha tillgång till den genom att bygga upp nätverk med viktiga miljöer. Framtidens studenter i form av klass 7 från Hölöskolan utanför Södertälje dök också upp och berättade om ganska dåliga villkor för teknikundervisning. Några elever var ändå intresserade av ingenjörsyrket så det finns hopp. FFI har börjat kartlägga befintliga forskningsmiljöer och hur de bidrar till färdplanerna. Även kompetensförsörj ningen inventeras, med extra fokus på utbildning inom nyckelområdet elektronik och IT. Arbetet beräknas vara klart om ett år. Målet är att se vad vi gör idag, vilka de kommande behoven är och vilka luckor som finns, förklarade Roland Larsson från Luleå tekniska universitet som presenterade arbetet med Mikael Nybacka från KTH. En paneldiskussion tog därefter upp kompetensförsörjning och Sven-Erik Svensson från Volvo Personvagnar berättade att det finns stora tekniska utmaningar inom bland annat batteriteknik, motorutveckling och IT. Att vi måste hålla världsklass är ingen floskel, och det kräver i sin tur att det finns utbildningar med rätt inriktning och att ungdomar vill läsa dem. 3

4 Samverkan skapar tillväxt och arbetstillfällen kan stärkas diskuterades av en panel med företrädare från FFI. Monica Bellgran från Mälardalens högskola har lett ett projekt för hållbar produktion där miljöeffekter har mätts och följts upp. Mixen av olika partners och en gemensam metodutveckling i projektet har varit otroligt stimulerande. I arbetet med färdplanerna såg hon en potential i att ta med akademin mer, eftersom forskare är vana att blicka framåt. Vad en litet företag kan vinna på att delta i FFI berättade Bård Lindström, teknisk chef på ReformTech som tagit fram en katalytisk motor- och kupévärmare. Som en liten leverantör var det helt avgörande att ha med Scania och andra partners för att kunna svara mot krav och behov hos fordonstillverkarna och marknaden. Fredrik Sidahl, vd för FKG, pekade på att branschen består av många liknande småföretag, något bland annat VINNOVAs nya klusteranalys visar. Fler måste växa och bli större. FFI kan bli bättre på att ge småföretag information och kanske anpassa villkoren till deras verklighet, då kan vi få med många kluriga företag. Hasse Johansson, styrelseordförande för VINNOVA, lyfte fram att småföretag som vill bli mer konkurrenskraftiga ska satsa på att bli bättre på det de kan, inte bredda sig. Istället kan de samarbeta med andra. Fredrik Sidahl såg även ett behov av att nå ut till fler före tag och forskare, och förklarade att fordonsindustrin tar fram lösningar som gynnar många andra branscher. Monica Bellgran efterlyste att öppna upp FFI för bredare samarbeten, och tog som exempel att ABB varit en viktig partner i projektet om gröna produktionssystem. Samarbetet inom FFI är en framgångsrik modell för forsk ning, produktutveckling och sysselsättning. Det både stär ker företagens konkurrenskraft och bidrar till samhälls ut vecklingen. Volvos nya lastbil FH har banbrytande teknik inom säkerhet och miljöpåverkan. Olof Persson, vd för AB Volvo, förklarade att ett tjugotal projekt från FFI och tidigare fordonsforskning har bidragit till konstruktionen av en säkrare förarhytt, motorutveckling samt smarta system för automatisk inbromsning och snål körning. Det har gett unik säkerhet, tio procent lägre bränsleförbrukning och att vi når de kommande utsläppskraven Euro 6. Genom samarbetet får vi bättre produkter att sälja och samtidigt nås viktiga samhällsmål. Volvo satsar många gånger mer på forskning och utveckling än FFI:s budget, men projekten är ändå viktiga eftersom de skapar utbyte med andra. Idag deltar mer än 60 akademiska forskningsmiljöer och över 200 doktorander inom FFI. En stark forskningsmiljö i Sverige är viktig för att Volvo ska fortsätta att investera här. Vi lägger mer än hälften av forskningen i Sverige, men har en femtedel av våra anställda och fem procent av vår marknad här, förklarade Olof Persson. För att göra Sverige än mer attraktivt efterlyste han demoanläggningar för att testa de allt mer komplexa systemen där tekniker ska fungera ihop, till exempel infrastruktur och uppkopplade fordon. De skulle enligt Olof Persson dessutom vara en bra bas för att locka hit fler världsledande aktörer. Hur samverkan över gränser och leverantörernas medverkan Olof Persson 4

5 Så lyfter vi Sverige som innovationsland liksom att se över hur statens olika former av riskkapital kan användas effektivare. Kompetensförsörjningen är dessutom en ödesfråga. Bland annat måste fordonsindustrin locka fler kvinnor så att vi nyttjar allas innovativa förmåga. Halva marknaden är dessutom kvinnor, och de behöver vara med och utveckla framtidens produkter för att de ska bli framgångsrika. I en paneldiskussion om arbetet framåt för FFI lyfte Anna Dubois, styrkeområdesledare vid Chalmers, att akademin nu är med på banan. Hon poängterade vikten av långsiktigt arbete. Lars Stenqvist från Scania förklarade att grunden i samarbetet är att fokusera på att bygga upp nya breda koncept. Att dessutom kunna testa sådana komplexa system blir allt viktigare. Nya demoanläggningar kan bli skyltfönster för industrin och nya lösningar. Vi skulle till exempel bli först i Europa om vi satsade på att testa effektiva bussar i BRT-system. Fredrik Sidahl från FKG såg att vi gör alla delar i Sverige, från grundforskning till tillämpad forskning och demonstration. Problemet är bättre samordning behövs så att bra lösningar inte stoppas upp mellan de olika delarna. Panelen där även Sven-Erik Svensson från Volvo Personvagnar och Gunnar Malm från Trafikverket ingick fick som avslutning spå om framtidens transporter. Den samlade bilden var att FFI kan bidra till att Sverige som första land kan bryta sambanden mellan ökade transporter och klimatutsläpp. System för elektrifierade vägar och uppkopplade fordon som är en del i hela transportsystemet ska ta oss närmare målet om en fossiloberoende fordonsflotta år Regeringen har säkrat finansieringen för FFI som ska fort sätta att stärka Sveriges konkurrenskraft inom energi och miljö samt trafiksäkerhet. Samtidigt finns det potential för att utveckla programmet. Fordonsindustrin är ofantligt viktig för tillväxt, konkurrenskraft och jobb liksom för andra industrier enligt närings minister Annie Lööf. Men för att lyckas i hårdnande konkurrens och vikande efterfrågan krävs samarbete mellan akademi och företag. En fördel är att vi ligger i täten inom viktiga områden som klimat, miljö och säkerhet. Regeringen har växlat upp tidigare satsningar inom området genom ökade resurser till FFI och större frihet för deltagande aktörer att utforma programmet. Arbetet inom FFI är i linje med regeringens nya innovationsstrategi som kopplar forskning med innovation för att få fram produkter och tjänster. Ett tecken på att FFI gör rätt saker är enligt Annie Lööf att industrin är med och finansierar till mer än hälften. Samtidigt har VINNOVA fått i uppdrag att analysera om FFI kan bli ännu mer effektivt. Vi måste kavla upp ärmarna och stärka Sveriges innovationskraft i konkurrens med Kina och andra länder som satsar stort. Andra innovationssatsningar är bland annat test- och demoanläggningar samt goda ramvillkor i form av bolagskatt och regelförenklingar. Det finns också förslag på FoU-avdrag för att få fler företag att satsa och ta sig högre i värdekedjan, Annie Lööf 5

6 Färdplaner för kompetens, miljö och säkerhet n Energi och miljö: Energieffektivare fordon, dels sett till rullmotstånd och vikt, dels till optimerade drivlinor. Allt mer eldrift i vissa fordon, till exempel sopbilar. n Hållbar produktionsteknik: Konkurrens kraftig produktion som kapar ledtider och går mot miljöneutral produktion sett till råvaror och avfall. n Transporteffektivitet: Samarbete i transportkedjor för att få ut så mycket som möjligt ur det befintliga transport systemet, bland annat genom att välja det alternativ som är bäst för uppgiften sett till exempelvis fyllnadsgraden. n Fordons- och trafiksäkerhet: Allt fler sensorer och system för att hjälpa föraren, vilket i sin tur kräver mycket ny kunskap för att fordonet ska kunna tolka signaler och fatta rätt beslut n Energi och miljö: Allt mer eldrift, i personbilar tillsammans med en liten förbränningsmotor som räckvidds förlängare och i tunga fordon som hybriddrift. Citybussar finns som pluginhybrider. n Energi och miljö: Elfordon med räckvidd som dagens personbilar. Tunga elfordon kan få elmatning direkt från vägen och dessutom köras automatiskt i konvojer med andra fordon för att ge energieffektivare transporter. n Hållbar produktionsteknik: Olika driv linor och varianter av fordon kan tillverkas effektivt genom system för att hantera viktig information hela vägen från utveck ling till produktion. Mer lättviktsmaterial i fordon kräver metoder för att foga, forma och till slut återvinna materialen. n Hållbar produktionsteknik: Virtuella verktyg för simulering och optimering av produktionssteg och tillverkning av många olika fordonstyper och drivlinor. n Transporteffektivitet: Fordonen är upp kopplade och kan kommunicera med varandra. System för att integrera olika transportsystem och nya affärsmodeller i transportkorridorer med hög servicegrad. n Fordons- och trafiksäkerhet: Fler sensorer och uppkopplade fordon som kommuni cerar med omgivningen ger mer informa tion att ta hand om och tolka, där det centrala är att förstå hur människan bakom ratten agerar i olika situationer. n Transporteffektivitet: Uppkopplade fordon gör att alla aktörer i transport kedjan kan kommunicera med varandra. Varje transport kan då ske med de for don och längs den väg som är bäst vid just det tillfället, sett bland annat till leve ranstider och aktuell trafiksituation. n Fordons- och trafiksäkerhet: System för automatisk körning gör att vi kan välja om vi vill köra själva eller låta fordonet transportera oss på ett säkert sätt genom att kommunicera med andra fordon och infrastrukturen. Fotografer: Anette Andersson och Bengt Larsson

FFI KONFERENS 26 OKTOBER 2011 VÄGEN FRAMÅT!

FFI KONFERENS 26 OKTOBER 2011 VÄGEN FRAMÅT! FFI KONFERENS 26 OKTOBER 2011 VÄGEN FRAMÅT! Unika färdplaner för framtidens fordonskoncept Hur innovation ska stärka fordonsindustrins konkurrenskraft och göra att vi når samhällsmål inom klimat och trafiksäkerhet

Läs mer

fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI

fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI 2015 2020 2025 Färdplaner för framtidens fordon och transporter Strategiska milstolpar framtagna av myndigheter och fordonsindustrin inom samverkansprogrammet FFI FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Samverkansforum med AstaZero 7 oktober 213 i Göteborg FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att finansiera forsknings-, innovations-

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Utveckla kunskap och nätverk genom deltagande i forskningsprojekt!

Utveckla kunskap och nätverk genom deltagande i forskningsprojekt! Utveckla kunskap och nätverk genom deltagande i forskningsprojekt! Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör VINNOVA? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är

Läs mer

Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation?

Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation? Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation? Kalmar 2014-04-25 Leif Ohlsson, Kurt Myhr, Stephen Wallman FFI FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden)

Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS (Förstudie - Virtuella verktyg för service, underhåll och återvinnings flöden) Pre-VITS exempel på systemgränser och informationslagring för en produktlivscykel. Författare: Björn Johansson, Malin

Läs mer

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - Vision, trender och internationell utblick!

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - Vision, trender och internationell utblick! Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - Vision, trender och internationell utblick! Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg Moderator: Eva Schelin, programledare FFI Preliminärt program 9.30 10.00

Läs mer

FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden. Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö

FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden. Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö FFI Energi o Miljö Färdplan, vision och viktiga områden Peter Kasche Energimyndigheten Programledare FFI Energi o Miljö FFI FEM PROGRAMOMRÅDEN ENERGI OCH MILJÖ TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

Yttrande över Innovationsupphandling (SOU 2010:56) (Ert Dnr: N2010/6152/FIN

Yttrande över Innovationsupphandling (SOU 2010:56) (Ert Dnr: N2010/6152/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2010-12-22 Maria Sandqvist maria.sandqvist@teknikforetagen.se 08-782 09 30 Yttrande över Innovationsupphandling (SOU 2010:56) (Ert Dnr: N2010/6152/FIN Sammanfattning

Läs mer

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation FFI Programavtal 2009-01-01 1 (14) Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1. Parter Detta avtal ( Programavtal/-et ) ingås mellan nedan angivna parter, tillsammans

Läs mer

Hur möter vi transportsektorns hållbarhetsutmaningar? Anna Dubois Chalmers University of Technology

Hur möter vi transportsektorns hållbarhetsutmaningar? Anna Dubois Chalmers University of Technology Hur möter vi transportsektorns hållbarhetsutmaningar? Anna Dubois Chalmers University of Technology Hur möter vi transportsektorns hållbarhetsutmaningar? Är det rätt fråga? Infrastruktursatsningar Nya

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Development of Mechanical Joining Technology for Light Weight Car Body Concepts

Development of Mechanical Joining Technology for Light Weight Car Body Concepts Development of Mechanical Joining Technology for Light Weight Car Body Concepts Delprogram: Hållbar produktionsteknik / Fordonsutveckling Författare: Björn Carlsson Volvo Personvagnar Aktiebolag, Karosskomponenter

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1(10) Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1. Parter Detta avtal ("Programavtal/-et") ingås mellan nedan angivna parter, tillsammans benämnda "Parterna" och enskilt

Läs mer

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation VÅR VISION: CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation Målet är att utveckla tekniska lösningar som behövs för att skapa morgondagens samhälle

Läs mer

Automatiserade Fordon

Automatiserade Fordon Automatiserade Fordon Björn Löfving Volvo Personvagnar Magnus Rilbe AB Volvo Jon Andersson - Scania Utredningsuppdrag FFI:s styrelse har lyft frågan hur FFI kan bidra till den strategiska utvecklingen

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Uppdrag att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning i Sverige

Uppdrag att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning i Sverige ti Regeringen Regeringsbeslut 2018-07-19 N2018/04197/FÖF 13 Näringsdepartementet Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Uppdrag att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning i Sverige

Läs mer

Krocksäkerhet för nya drivlineteknologier. Stefan Thorn 2012-09-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet

Krocksäkerhet för nya drivlineteknologier. Stefan Thorn 2012-09-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Krocksäkerhet för nya drivlineteknologier Stefan Thorn 2012-09-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

BVFF Bana Väg För Framtiden

BVFF Bana Väg För Framtiden BRANSCHPROGRAM FÖR HÅLLBAR VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIK BVFF Bana Väg För Framtiden Europas ledande forsknings- och innovationsplattform 1 Branschprogram för hållbar väg och järnvägsteknik Målsättning Skapa

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Smart industri. En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Per Stagnell och Sofia Nyman. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet

Smart industri. En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Per Stagnell och Sofia Nyman. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet Smart industri En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Per Stagnell och Sofia Nyman Foto: ABB Foto: Scania Foto: Siemens Svensk ekonomi går starkt Det globala skiftet Nordamerika 23% EU:s inre marknad

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Strategisk plan Stiftelsen Lantbruksforskning

Strategisk plan Stiftelsen Lantbruksforskning Strategisk plan Stiftelsen Lantbruksforskning 2012 2020 Stiftelsen Lantbruksforskning är näringens starkt samlande kraft för världsledande tillämpbar forskning. Nuläge och omvärld 2012 Stiftelsen Lantbruksforskning

Läs mer

Innovationskraft i hela landet

Innovationskraft i hela landet Innovationskraft i hela landet Forum för hållbar regional tillväxt 19 maj 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 1 Foto: Julia Sjöberg/Folio Det ska vara attraktivt att bo och jobba

Läs mer

Projekt Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi

Projekt Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi Projekt Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi Författare Ulf Karlsson Datum 24/6 2014 Delprogram Hållbar produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund...

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Valmanifest Vi för Västsverige framåt! VÄSTRA GÖTALAND

Valmanifest Vi för Västsverige framåt! VÄSTRA GÖTALAND Valmanifest 2018 Vi för Västsverige framåt! VÄSTRA GÖTALAND NÄR ANDRA BLICKAR BAKÅT FÖR VI VÄSTSVERIGE FRAMÅT - FÖR GRÖN TILLVÄXT OCH EN VÅRD NÄRA DIG. Centerpartiet i Västra Götaland bygger politiken

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM Behovsanalys och Roadmap

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM Behovsanalys och Roadmap SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM Behovsanalys och Roadmap Maria Månsson maria.mansson@prevas.se Ordf Svensk Elektronik Styrelseledamot Smartare Elektroniksystem Ordf Värdekedjarådet Nuläges- och behovsanalys

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Fredrik Törnvall 2014-04-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande...

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria ELVÄGAR För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari 2017 Research Institutes of Sweden RISE IKT RISE Viktoria RISE Viktoria 2 RISE Viktoria Forskningsinstitut

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Uppkopplade och samverkande system

Uppkopplade och samverkande system Uppkopplade och samverkande system Erik Israelsson Volvo Cars (Ordförande) Morgan Lindqvist, Ericsson Andreas Höglund, Scania Johnny Svedlund, Trafikverket Christian Johansson, Volvo Ulrik Janusson, Kapsch

Läs mer

Balansera aktiv och passiv säkerhet

Balansera aktiv och passiv säkerhet Balansera aktiv och passiv säkerhet Författare Ola Boström Datum 2014-11-05 Delprogram Säkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 3 5. Resultat... 4 5.1

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Urban Wass. NÄSTA GENERATIONS RESOR OCH TRANSPORTER ElectriCITY Göteborg

Urban Wass. NÄSTA GENERATIONS RESOR OCH TRANSPORTER ElectriCITY Göteborg Urban Wass NÄSTA GENERATIONS RESOR OCH TRANSPORTER ElectriCITY Göteborg UPPHANDLING & NÄSTA GENERATIONS RESOR OCH TRANSPORTER Urban Wass Volvokoncernen En nationell upphandlingsstrategi behövs för att

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet)

Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet) PM 1 (5) Mats Ershammar 08-785 54 15 Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet) Denna PM ger en sammanfattande beskrivning av SOL-projektet -

Läs mer

Sandvik en global ledare

Sandvik en global ledare Forskningsinfrastrukturen - hur kan den användas för att ge möjligheter för utveckling inom svensk industri Maria Åstrand en global ledare - koncernen Construction Machining Solutions Materials Technology

Läs mer

Strategiska FoU-program Hur kan forskningssamarbetet mellan stat och industri utvecklas?

Strategiska FoU-program Hur kan forskningssamarbetet mellan stat och industri utvecklas? Strategiska FoU-program Hur kan forskningssamarbetet mellan stat och industri utvecklas? 2 Hur kan forskningssamarbetet mellan stat och industri utvecklas? Det svenska innovationssystemet kännetecknas

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning, utveckling och innovation (FFI)

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning, utveckling och innovation (FFI) Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning, utveckling och innovation (FFI) Detta avtal ("Programavtalet") utgör en revidering och förlängning av parternas nuvarande programavtal

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Hur möter Scania framtidens utmaningar?

Hur möter Scania framtidens utmaningar? 1 Hur möter Scania framtidens utmaningar? Stefan Palmgren Senior Vice President, Power Train Production Scania 2 Economic growth powered by developing countries Growing urbanisation Need for infrastructure

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Filip Kjellgren och Jonas Sundberg, Forum för innovation inom transportsektorn 1 2014-05-16 www.transportinnovation.se 2 2014 05 16 2014-05-16 2 Forums medlemmar

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik. Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram.

Innovativ Grön Hydraulik. Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram. Innovativ Grön Hydraulik Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram. Den strategiska FoU-planen för ett framtida nationellt branschprogram inom hydraulik är klar! 20 stycken workshops/möten

Läs mer

IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG

IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket: IUC finns nära industriföretagen och har därför en god förståelse för deras vardag, utmaningar

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Bilaga 3 Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Handlingsplaner för visionens utvecklingsområden Dynamiskt näringsliv god tillväxt i en expansiv miljö Aktiviteter kopplade till strategierna för

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Innovation för framtidens infrastruktur. Hur bygger vi Öresundsbron med nollutsläpp 2045?

Innovation för framtidens infrastruktur. Hur bygger vi Öresundsbron med nollutsläpp 2045? Innovation för framtidens infrastruktur Hur bygger vi Öresundsbron med nollutsläpp 2045? Framtidens infrastruktur byggs med nollutsläpp Infrastruktur är en förutsättning för ett fungerande samhälle, men

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID!

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! Svensk industri står inför utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar för nya affärsmodeller. Särskilt för små företag

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av Attraktionskraft för hållbar tillväxt med stöd av Välkommen till Ökad regional attraktionskraft Björn O. Nilsson vd IVA Nyckelområden för ökad konkurrens- och attraktionskraft Carl Bennet vd Carl Bennet

Läs mer

Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin

Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin Svensk fordonsindustri ska vara den mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade fordonsindustrin i världen, med ett högt förädlingsvärde

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg

Finansiering forskning och innovation. Johan Stenberg Finansiering forskning och innovation Johan Stenberg Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden innovationsförmåga hos specifika

Läs mer

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Nära 1 miljard kronor per år satsas på svensk fordonsforskning inom ramen för FFI, varav hälften är offentliga medel. Vad är FFI? FFI är ett samarbete mellan

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning, utveckling och innovation

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning, utveckling och innovation Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning, utveckling och innovation Detta avtal ("Programavtalet") utgör en revidering och förlängning av parternas nuvarande programavtal med VINNOVAs

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

UTBILDNING OCH JOBB I ETT HÖGTEKNOLOGISKT SVERIGE

UTBILDNING OCH JOBB I ETT HÖGTEKNOLOGISKT SVERIGE UTBILDNING OCH JOBB I ETT HÖGTEKNOLOGISKT SVERIGE Nya teknologier nya krav på kompetens Artificiell intelligens, virtuell verklighet och andra banbrytande teknologier är på väg att bli vardagsmat i näringslivet.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer