Årsberättelse 2013 PRO Västland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013 PRO Västland"

Transkript

1 Årsberättelse 2013 PRO Västland

2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID PRO VÄSTLANDS ÅRSMÖTE TISDAGEN DEN 4 MARS 2014 KL 13:00 I FOLKETS HUS KARLHOLM 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Parentation 4. Dikt, sång och musik. Anna-Stina Grönberg 5. Information och rapporter 6. Val av årsmötets presidium a) Ordförande b) Sekreterare c) Två justerare tillika rösträknare 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 8. Ekonomisk berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställandet av resultat och balansräkning 11. Ansvarsfrihet 12. Val av styrelseledamöter a) Ordförande 2 år b) Sekreterare 2 år c) Studieorganisatör 2 år d) Ledamot (2 st ) 2 år e) Antal ersättare i styrelsen 3 st f) Ersättare 1 år 13. Övriga val a) Revisor (2 st) 2 år b) Valberedning (2 st) 2 år c) Sammankallande valberedningen 1 år d) Blomsterflicka 1 år e) Värdpar 1 år f) Festkommitté damer 1 år g) Festkommitté herrar 1 år h) Festkommitté Västland 1 år i) Resekommitté 1 år j) Konsumentombud 1 år k) Referent 1 år l) Lotteriansvarig 1 år m) Trafikombud 1 år n) Sångledare 1 år o) Ombud ABF 1 år p) Boulelagledare Karlholm 1 år q) Boulebaneansvarig Karlholm 1 år r) Boulelagledare Västland 1 år s) Boulebaneansvarig Västland 1 år 14. Kaffepaus 15. Sång och musik. Anna-Stina Grönberg 16. Avtackning 17. Lotteridragning 18. Avslutning Sid 1

3 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare V sekreterare Studieorganisatör Reseledare V ordförande Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Revisor Revisor Revisor ersättare Valberedning sammankallande Valberedning Valberedning Bo S Englund Göran Humling Mona Eklund Astrid Boström Anita Andersson Börje Larsson Björn Eriksson Bo Lindquist Stig Johansson Villy Wahlström Helena Edman Gunvor Andersson Sven Stålberg Magnus Johansson Bertil Hillbom Heine Jansson Kristina Wahlström Föreningen hade vid årets slut 272 medlemmar. Möten och styrelse Under året har föreningen hållit nio styrelsemöten och sju medlemsmöten varav ett årsmöte. Januari Medlemsmöte den 22 januari med 80 deltagare. Gert Berlin från PRO samorganisation i Tierp berättade om arbetet inom KPR och LPR, som båda arbetar med angelägna frågor för pensionärer. Musikgruppen Tjejer med drag underhöll. Bingo, Solstickorna, Läs/lyssna-cirkel samt sångkören Tonåringarna har startat. Styrelsemöte hölls den 8 januari. Februari Styrelsemöte hölls den 12 febr. och behandlade bl a årsmötesförberedelser med utskick av årsberättelse mm till medlemmarna. Studiecirklar och övrigt som startade i januari fortsatte. En studiecirkel i Halmslöjd startade 14 febr. och pågick fem gånger. En resa till Gasklockorna i Gävle den 8 febr. för att se musikalen Cabaré samlade 52 deltagare, varav 25 från PRO Västland. Sid 2

4 Mars PRO Västlands årsmöte hölls den 5 mars med 85 deltagare. Årsmötesordförande var Bo S Englund och sekreterare Mona Eklund. Till kassör omvaldes Göran Humling, Björn Ericsson och Börje Larsson omvaldes som ledamöter. Till ersättare omvaldes Stig Johansson och Villy Wahlström och till ny ersättare valdes Helena Edman. Parentation för under året nio avlidna medlemmar genomfördes och Anna-Stina Grönberg läste en dikt. Anna-Stina Grönberg svarade också för underhållningen. Första styrelsemötet för den nya styrelsen var den 12 mars. Björn Eriksson omvaldes till vice ordförande och till vice sekreterare valdes Astrid Boström. Börje Larsson valdes till reseledare. Som ombud till PRO Tierp Samorganisations årsmöte valdes Bo S Englund och Bo Lindquist, som ersättare valdes Börje Larsson och Astrid Boström. April Medlemsmöte i Folkets hus Karlholm den 10 april. Ca 70 medlemmar deltog. Malin Bernhardsson från Seniorshopen visade vår- och sommarkläder för vuxna med hjälp av mannekängerna Anita Andersson, Kristina Skytén, Marianne Melin, Ale Mattsson och Börje Larsson. Västlands spelmanslag stod för underhållningen. Styrelsemöte hölls den 23 april. Maj Medlemsmöte i Västlands Församlingshem den 14 maj med 75 deltagare. Anders och Stefan (nu döpta till The Two Anderssonz) underhöll på dragspel och gitarr och med sång. Ordförande Bo S Englund berättade om sina uppdrag som borgerlig begravnings- och vigselförrättare. Teaterresa till Helsingfors för att se musikalen Kristina från Duvemåla maj. Juni-Juli Västlands lag i PRO-vetarna kom på en hedrande andraplats med 19 p vid distriktsfinalen i Knivsta den 4 juni. Segrade gjorde PRO Kultur från Uppsala med 20,5 poäng. Bussresa till Orsa den 9 juni för att delta vid TV-inspelning av Moreaus med mera. Ett styrelsemöte hölls den 11 juni då bl a årets aktivitetsdag planerades. Aktivitetsdag vid boulebanan genomfördes den 9 juli med 54 deltagare. Augusti Ett styrelsemöte hölls den 13 augusti. Seriespelet i boule startade 12 augusti. En cykelutflykt till Djupön via Nöttö genomfördes den 20 aug, 32 medlemmar deltog. Mona Eklund hade planerat och ordnat med frågetävling efter vägen och tävlingar vid Djupön. September Medlemsmöte den 10 september i Folkets Hus Karlholm med ca 90 deltagare. För underhållningen svarade dragspelsgruppen Entusiasterna från Örbyhus. Thomas Kihlström från Tekniska enheten i Tierps kommun informerade lite om kommunens aktiviteter i Karlholm just nu. Sid 3

5 Medlemsbingon startade den 11 sept och Solstickorna startade höstsäsongen den 12 sept. Studiecirkeln Läs-lyssna startade 23 september. Buss-safari i Stockholms skärgård den 18 sept, med besök bl a i Vaxholm. Ett styrelsemöte hölls den 24 september där kommande resor, studiecirklar och vår Puboch musikkväll diskuterades. Oktober Medlemsmöte hölls den 15 oktober i Folkets Hus Karlholm med ett 70-tal deltagare. Lennart Börs, brandingenjör från Gimo, föreläste om Brandskydd för äldre. Tonåringarna och Vi Fyra underhöll. Studiecirklarna Släktforskning och PROsIT startade 8 okt November Styrelsemöte den 5 november, där bl a verksamhetsplanen för 2014 diskuterades och kommande pubkväll planerades. Pubkväll med musikgissningstävling genomfördes den 13 nov med ett 50-tal nöjda deltagare The Two Anderssonz underhöll och stämningen var mycket god. Björn Eriksson med respektive deltog vid firandet av PRO Tierps 70-års jubileum. Bosse Englund och Göran Humling med respektive samt Kerstin Blomqvist deltog vid PRO Söderfors 65-års jubileum. Den 21 november hölls Öppet hus i PRO-lokalen, kaffe och pepparkakor serverades. Samtidigt togs gåvor emot för lotteriet till mötet den 3 december och till julmarknaden. December Medlemsmöte den 3 december i Folkets Hus Karlholm med 90 deltagare. Som vanligt på decembermötet serverades gröt och skinksmörgås, kaffe och kaka. Verksamhetsplan och budget för 2014 antogs av mötet. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 250 kr/år. Tonåringarna och Vi Fyra underhöll med julsånger. Julbordsresa med Birka den december. Ett styrelsemöte hölls den 10 december. Sid 4

6 Budget Årsavgiften för 2013 var totalt 250 kr. Av den summan gick 170 kr till PRO Riks, 30 kr till PRO Distriktet och 50 kr till PRO Västland. Årsavgiften för 2014 blir oförändrad. Studier Under året genomfördes två cirklar med 6 deltagare på våren och 8 på hösten i PROsIT med Hans Erikzén som ledare. Läs och lyssna-cirkel vår och höst med vardera 11 resp 10 deltagare och med Solveig Erikzén som ledare. Studiecirklar i konsten att måla sidensjalar leddes av Anita Andersson, Ulla Vikström och Berit Andersson med totalt 18 deltagare på våren och 11 på hösten. Anita Backman ledde studiecirkel i halmslöjd med 5 deltagare på våren och 6 på hösten. Britta Ericsson ledde en studiecirkel med temat Lär känna din hembygd, 5 deltagare. En studiecirkel om grunderna i släktforskning genomfördes under våren med Göran Humling som cirkelledare, 7 deltagare. Under hösten genomfördes en fortsättningscirkel med samma deltagare. Aktiviteter Den 9 juli arrangerade vi den traditionella aktivitetsdagen vid boulebanan i Karlholm med bl.a. boule, tumstockstötning, trimbingo och korvgrillning. Ca 50 medlemmar deltog. Den 20 aug anordnades en cykelutflykt till Djupön via Nöttö, 32 medlemmar deltog. Den 13 nov inbjöds till en Pubkväll i Folkets hus. Ett 50-tal nöjda medlemmar deltog. The Two Anderssonz underhöll och stämningen var mycket god. Solstickorna har träffats på torsdagar vår och höst med 16 resp 14 möten och har vid två tillfällen överlämnat mängder av alster till organisationen Hjälp till liv International. Solstickorna har upp till 15 deltagare. Varje onsdag vår och höst spelas bingo i PRO-lokalen. Resor Under året genomfördes 6 resor, tillsammans med PRO Hållnäs och PRO Österlövsta. Antal deltagare från PRO Västland inom parantes. En resa till Gasklockorna i Gävle den 8 febr. för att se musikalen Cabaré samlade 52 deltagare (varav 25 från PRO Västland). Teaterresa till Svenska teatern i Helsingfors och föreställningen Kristina från Duvemåla 21 maj 23 maj. 40 deltagare (21) Bussresa till Orsa den 9 juni, där vi deltog i inspelningen av TV-programmet Moreaus med mera. 54 deltagare (31) Bussafari i Stockholms skärgård 18 sept med besök bl a i Vaxholm. 49 deltagare (33) Julbordsresa med Birka den december. 61 deltagare. (32) Boule Seriespelet började den 20 maj och avslutades den 2 september med uppehåll under juli. Boulelaget från Västland blev trea i årets bouleturnering serie A. Tobo vann. Inget lag från Karlholm deltog i seriespelet. Avslutningen hölls i Tierp den 17 september. Inomhusbanan används flitigt, även i år av grannföreningar. Sid 5

7 Tonåringarna och Vi Fyra Sånggruppen har under året haft 27 övningar och framträtt vid olika sammankomster bl.a. på Wesslandia och vid PRO-möten i Karlholm. Sånggruppen har 13 medlemmar. Sångledare Ale Mattsson och spelmän Vajne Jakobsson, Sune Westergren och Owe Boström. Kurser, konferenser, representation Astrid Boström och Börje Larsson deltog i en reseträff den januari anordnad av Högbergs resor. Kurs om Handlingsprogrammet 29 januari i G:a Uppsala. Ordf Bo S Englund deltog. Göran Humling och Villy Wahlström deltog i en kurs för Kontaktombud den 31 jan i G:a Uppsala. Göran Humling och Leif Thoren (PRO Hållnäs) har gått utbildning om PRO s nya hemsida. Göran Humling deltog i utbildning för försäkringsansvariga den 11 april i Uppsala. Vid PRO-distriktets årsmöte i G:a Uppsala den 15 april deltog Bo S Englund och Göran Humling. Vid PRO samorganisations årsmöte den 17 april i PRO-lokalen i Karlholm deltog Bo S Englund, Bosse Lindquist, Astrid Boström och Börje Larsson. Stefan Andersson underhöll. Anita Andersson deltog på ABF:s årsmöte i Uppsala den 24 april. Hela styrelsen genomförde studiecirkeln om PRO:s Handlingsprogram med ordförande Bo S Englund som cirkelledare. Första passet av utbildningen skedde i PRO-lokalen den 6 maj kl Resterande två pass genomförs i samband med en konferensresa med Viking Line den 7-8 maj. Anita och Stefan Andersson deltog i Inspirations- och prova-på-dag kring folkhälsa i Uppsala den 31 maj. Stefan deltog i en utbildning för cirkelledare i ämnet Livet är ditt i Uppsala den 7-8 sept. Mona Eklund deltog i en i en informationsträff om PRO s nya webb i Uppsala den 21 maj. Solveig Erikzén deltog i ett informationsmöte för konsumentansvariga/prisundersökare den 3 sept i Uppsala. Astrid Boström och Börje Larsson deltog i en reseledarträff den 6 sept hos ABF i Tierp för reseledare i kommunen. Anita Andersson deltog vid en konferens för studieorganisatörer i Uppsala den 1 okt. Ordförande Bo S Englund deltog i ordförandekonferensen den 7-8 oktober i Uppsala och på Cinderella. Vid Samorganisationens höstmöte i Tierp den 30 okt deltog Bo S Englund, Göran Humling, Börje Larsson och Björn Eriksson. Björn Eriksson med respektive deltog vid firandet av PRO Tierps 70-års jubileum. Bo S Englund och Göran Humling med respektive samt Kerstin Blomqvist deltog vid PRO Söderfors 65-års jubileum. Vid distriktets höstmöte i Björklinge den 18 november deltog Bo S Englund och Göran Humling. Ulla-Britt och Göran Humling deltog i PRO:s lotterikonferens i Uppsala den 5 dec. Bo S Englund har ingått i styrelsen för Idé-och Utvecklingsgruppen i Karlholm. Sid 6

8 Övrigt Föreningens medlemmar har på olika sätt medverkat vid firandet av Valborgsmässoafton, Karlholmsdagen, Midsommarafton och Julmarknaden. Slutord PRO Västland kan med denna årsberättelse se tillbaka på ett år med omfattande verksamhet, men vi måste ständigt arbeta med att bredda vårt utbud för att tillgodose våra medlemmars olika intressen Styrelsen vill tacka alla medlemmar som ställer upp och arbetar för föreningen och deltar i alla våra aktiviteter. Vår förhoppning är att alla skall trivas i föreningen även i framtiden. Karlholmsbruk i februari 2014 Bo S Englund Björn Eriksson Göran Humling Mona Eklund Ordförande V ordförande Kassör Sekreterare Astrid Boström Anita Andersson Börje Larsson Bo Lindquist V sekreterare Studieorganisatör Reseledare Ledamot Stig Johansson Villy Wahlström Helena Edman Ersättare Ersättare Ersättare Sid 7

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

Hudiksvall. Verksamhetsberättelse

Hudiksvall. Verksamhetsberättelse Hudiksvall Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för PRO Hudiksvall 2014 Styrelse: Ordförande: Vice ordförande Kassör: Sekreterare: Studieorganisatör: Ledamöter: Bo Lindgren Lars Norlander Ia

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda.

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda. Årsmöte Föreningens årsmöte var välbesökt och hölls torsdagen den 14 februari 2013 i Jörlandagården. Ordföranden Lennart Frennemo inledde mötet med en parentation över de medlemmar, som avlidit under det

Läs mer

HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SÖDERHAMN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SÖDERHAMN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 1(5) HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SÖDERHAMN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Revisor: Revisor: Revisorsuppleant:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2013 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn. Förening nr. 456. Org.nr. 802417-6425

Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn. Förening nr. 456. Org.nr. 802417-6425 Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn Förening nr. 456 Org.nr. 802417-6425 Årsredovisning 2014 Verksamhetsidé SPF (Sveriges Pensionärsförbund) vill öka och förbättra äldres inflytande i samhället, valfrihet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

SPF - Club Roten. Förvaltningsberättelse 2014

SPF - Club Roten. Förvaltningsberättelse 2014 SPF - Club Roten Förvaltningsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SPF Club Roten avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014 innebärande redovisningsperioden 2014-01-01

Läs mer

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte med SPF Tölö-Älvsåker den 5 februari 2015 Tölö Församlingshem Dagordning 1. Årsmötets öppnande Parentation 2. Val av ordförande för

Läs mer

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N F Ö R E N I N G E N Stockholms Forum Förvaltningsberättelse för år 2013 Stiftad 1866 FÖRENINGEN STOCKHOLMS FORUM Nybrogatan 18, Stockholm Tel.nr 661 02 88 Plusgiro nr 1976-0. DIREKTION CERVIN TOMMY ORDFÖRANDE

Läs mer

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter.

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter. SPF SKARA Sid 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Medlemmar Antalet var 478 vid årets början och 480 vid årets slut. Styrelse Alice Ferm ordförande Odd Bergmann kassör Anita Kjällström vice ordförande Ruth Eliaeson

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Årsmötet äger rum torsdagen den 12 februari 2015 kl. 13:30

Årsmötet äger rum torsdagen den 12 februari 2015 kl. 13:30 SPF 666 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Årsmötet äger rum torsdagen den 12 februari 2015 kl. 13:30 Plats: Ansgarskyrkan Program 1 Välkomsthälsning. 2 Parentation. 3 Årsmötesförhandlingar. 4 Information. 5 Avtackning

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2012 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, delansvarig

Läs mer

Förslag till dagordning för Equmenia Örbyhus årsmöte den 28 januari 2015 kl. 18:30 i Björkbackskyrkan

Förslag till dagordning för Equmenia Örbyhus årsmöte den 28 januari 2015 kl. 18:30 i Björkbackskyrkan Förslag till dagordning för Equmenia Örbyhus årsmöte den 28 januari 2015 kl. 18:30 i Björkbackskyrkan 1. Inledning, årsmötets öppnande 2. Val av presidium för årsmötet: Valberedningens förslag: Ordf. Louise

Läs mer

Reumatikerföreningen Norrköping

Reumatikerföreningen Norrköping Reumatikerföreningen Norrköping Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen för Reumatikerföreningen Norrköping lämnar härmed följande berättelse. Styrelsen har från årsmötet den 28 februari bestått av: Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Parkinson Gästriklands verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Parkinson Gästrikland får lämna följande verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31. Styrelsens

Läs mer

R O S P I G G S N Y T T NR 3 2011

R O S P I G G S N Y T T NR 3 2011 1 (8) R O S P I G G S N Y T T NR 3 2011 ALUNDA ~ GIMO ~ ÖSTERBYBRUK ~ ÖSTHAMMAR Välkomna till höstens alla begivenheter! Sektionerna har laddat för största möjliga utbud av aktiviteter och underhållning.

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2011 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, Rolf

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN www.dhrange.com DHR Sida 1/12 - DHR FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS ÅRSMÖTE DEN 28: e MARS 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation över

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer