Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2015 Strömbäcks Folkhögskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2015 Strömbäcks Folkhögskola"

Transkript

1 Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden Sundbyberg E-post: Webb: Organisationsnr: Du/Ni är varmt välkomna till Sveriges Dövas Ungdomsförbunds förbundsstämma april 2015! Plats:, Umeå Fredagen den 17:a april Vi samlas i Umeå flygplats kl och åker med en gemensam busstransport till Strömbäcks folkhögskola för kvällsmiddag vid tiden och gemensam samvaro på kvällen. För dem som kommer med tåg eller med senare flyg ordnas det annan transport. Lördagen den 12 april SDUF:s förbundsstämma startar med stämmoförhandlingar. Vi kommer bl a behandla verksamhetsberättelse, styrelseval, propositioner och motioner från ungdomsklubbarna. Vi ägnar en timme till Nya Vindar på lördagseftermiddagen, därefter middag och samvaro på kvällen, inklusive en hemlig överraskning från SDUF. Söndagen den 13 april Söndagen är avs för fortsättning av förbundsstämmans stämmoförhandlingar samt diskussioner om det nya idéprogrammet. Därefter blir det lunch och hemfärd vid tiden. Praktisk information Sängkläder och handdukar ingår i boendet. Hela helgen är drog- och alkoholfri Alla får sina tåg- och flygbiljetter via mail. Om du inte fått dina biljetter - kontakta Övriga frågor - kontakta Ni som har synpunkter på bl a verksamhetsberättelsen, lämna dem till SDUF kansli via senast en vecka innan förbundsstämman. Vi hälsar er varmt välkomna till SDUFs förbundsstämma! 1

2 Innehållsförteckning Sid 3 - Deltagarlista Sid 4 - Deltagarlista Sid 5 - Program Sid 6 Förbundsstämmans dagordning Sid 7 Verksamhetsplan 2014 Sid 8 Verksamhetsplan 2014 Sid 9 Verksamhetsplan 2014 Sid 10 Verksamhetsplan 2014 Sid 11 Verksamhetsplan 2015 Sid 12 Verksamhetsplan 2015 och 2016 Sid 13 Verksamhetsplan 2015 och 2016 Sid 14 Motioner Sid 15 Motion1 Sid 16 Motion 2 Sid 17 Motion 3 Sid 18 Motion 4 Sid 19 - Motion 5 Sid 20 - Motion 6 Sid 21 - Motion 7 Sid 22 - Motion 8 Sid 23 - Motion 9 Sid 24 Propositioner Sid 25 Proposition 1 Sid 27 Proposition 2 Sid 28 Idéprogram SDUF Sid 29 Styrelsens förslag till arvode, förbundsavgift samt konferensavgift Sid 30 Valberedningens namnförslag Sid 31 Motkandidat Sid 32 Motkandidat 2

3 Deltagarlista Sveriges Dövas Ungdomsförbund Mia Modig Glenn Aronsson Mimmi Granat Olivia Renner Balkstam Kenneth Sandberg Julia Velasquez David Farkas Förbundsstyrelsen, ordförande Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Jessica Madan Valberedning Erden Akan David Öhman Johanna Mauritzson Kandidat till förbundsstyrelsen Kandidat till förbundsstyrelsen Kandidat till förbundsstyrelsen Juni Sowell Sofie Nordin Ellinor Persson Sofie Hedlund Jamila Ouahid Rakel Burman Johanna Lundström Niclas Mauritzson Jonny Dufvenberg Stine Venseth Stokkan Måns Hemgren Rebecca Jonsson Ombud Norrlands Ungdomsklubb (NU) Ombud Norrlands Ungdomsklubb (NU) Ombud Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) Ombud Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) Ombud Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) Ombud Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) Ombud Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) Ombud Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) Ombud Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) Ombud Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb (GTU) Ombud Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb (GTU) Ombud UF Viljan (Vänersborg) Filippa Hellöre Kevin Shiva Nikolaj Kirkegaard Yafet Afewerki Elevrådsrepresentant från Birgittaskolan Elevrådsrepresentant från Manillaskolan Elevrådsrepresentant från Östervångsskolan Elevrådsrepresentant från Risbergska skolan 3

4 Karoline Degerfeldt Dalya Sediq Jonna Sjögren Sofia Andersson Jonna Delvert Hanna Sejlitz Henrik Sundqvist Patrik Nordell Tor Modig Gäst från Dövblind Ungdom (DBU) Gäst från Unga Hörselskadade (UH) Gäst från Jönköpings Döva/Hörselskadades Ungdomsförening Gäst från Jönköpings Döva/Hörselskadades Ungdomsförening Gäst från Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) Gäst från Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) Förslag till årsmöteordförande Gäst Gäst Sofia Nilsson Anna Kain Wy Kansliet, ungdomskonsulent Kansliet, generalsekreterare 4

5 Preliminärt program Fredag 11 april Samåkning från Umeå flygplats till Strömbäcks folkhögskola, via Umeå tågstation Middag Samkväm Lördag 12 april Frukost Förbundsstämma Fikapaus Förbundsstämma Lunch Förbundsstämma Fikapaus Förbundsstämma Nya Vindar-workshop Middag Samkväm/lekar - med en hemlig överraskning från SDUF Söndag 13 april Frukost Förbundsstämma + workshop om idéprogram Lunch Avfärd till Umeå flygplats/tågstation Avgång från flygplatsen Med reservation för ändringar 5

6 Dagordning Sveriges Dövas Ungdomsförbund 1. Förbundsstämmans öppnande 2. Upprop, fastställande av röstlängd 3. Frågan om förbundsstämman blivit stadgeenligt utlyst 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av stämmoordförande 6. Val av stämmosekreterare 7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 9. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse 10. Revisorernas berättelse 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året 12. Behandling av propositioner 13. Behandling av motioner 14. Fastställande av förbundsstyrelsens arvode 15. Fastställande av valberedningens arvode 16. Fastställande av förbundsavgift 17. Fastställande av konferensavgift för nästa förbundsstämma 18. Godkännande av årets budget och verksamhetsplan 19. Val av förbundsordförande 20. Val av ledamöter 21. Val av revisorer samt revisorssuppleant 22. Val av valberedning 23. Förbundsstämmans avslutande 6

7 Verksamhetsplan 2015 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2015 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på döva och hörselskadade medborgare ska bli medbestämmande i alla samhällsnivåer. Detta gör vi genom vårt intressepolitiska arbete kring tolktjänsten, utbildningsfrågor, arbetsmarknad, kulturfrågor och tillgänglighet. Vi avser ta fram ett idéprogram för konkretisera det intressepolitiska arbetet och den opinionsbildning vi bedriver. Vi kommer under året fokusera på civil olydnad, vad det betyder det och hur kan det fungera som verktyg i vår rörelse. Vårt arbete ska genomsyras av en intersektionell maktanalys där vi både tittar på oss själva och andra. INTRESSEPOLITISKT ARBETE Det intressepolitiska handlingsprogrammet ska som förut vara i fokus, med huvudfokus på ungas arbetsmarknad, utbildning, tolkning på universitetet samt i annan eftergymnasial utbildning, skolfrågor och delaktighet. Lagförslaget om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering har börjat gälla men förslaget kan förbättras och vi kommer fortsätta bedriva ett arbete kring detta tillsammans med andra organisationer. Under sommaren 2015 bär det återigen av till Almedalen, där vi som tidigare år ska fortsätta lobba för våra intressepolitiska frågor. Vi ska utveckla handlingsprogrammet med fokus på två huvudområden, skolfrågor och ung på arbetsmarknaden. Vi ska fortsätta samarbeta med och för ungdomsklubbarna och deras lokala engagemang samt gemensamt med dem för rekrytera flera medlemmar, här kommer projekten Ungdomsklubblyftet in i bilden. Ungdomsklubblyftet ska se till ungdomsklubbarna ska lyftas upp till en ny nivå och innefar bland annat hur ungdomsklubbarna kan utvecklas och hur de kan använda olika redskap och verktyg för deras viktiga arbete, som till exempel inom intressepolitik, bland annat FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning. Vi vill ge ungdomsklubbarna förutsättningar för erbjuda unga möjligheten påverka sin egen samtid och samhället de lever i. Konventionen är också viktig lyfta på den internationella arenan genom DNUR (Dövas Nordiska Ungdomsråd), EUDY (European Union of Deaf Youth) och WFDYS (World Federation of the Deaf Youth Section). Vi kommer finnas representerade på både EUDY:s generalförsamling och WFDYS generalförsamling. Vi har skapat en intressepolitisk arbetsgrupp som kommer dra igång sitt arbete under året. Den består av både styrelserepresentanter och intresserade medlemmar. 7

8 NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet) är ett intressepolitiskt nätverk för ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer fortsätta samarbetet med de andra organisationerna. Våra intressepolitiska ambitioner kommer präglas av det intressepolitiska handlingsprogrammet och dess målsättningar. Allt vårt intressepolitiska arbete tar avstamp i de olika FN-konventionerna. Vi avser undersöka möjligheterna till ett fördjupat samarbete med Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom och har bjudit in till ett möte för diskutera hur vi kan jobba tillsammans framöver. Vi deltar kontinuerligt i Ordförandegruppens möten där vi jobbar tillsammans med frågor om berör medlemmarna. Ett exempel är övervakningen av tolktjänstutredningen som vi följer tillsammans med de andra organisationerna. Under året kommer vi undersöka möjligheterna starta upp en barn- och ungdomsjour på teckenspråk, detta då vi upplever det i dagsläget inte finns någon självklar plats för teckenspråkiga unga vända sig till utanför skolans värld. Jouren kommer vara baserad på ideella krafter. SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATION Förbundsstyrelsen ska ha minst 4 sammanträden under året. Förutom dessa möten så ska ledamöterna representera förbundet i de olika sammanhang som styrelsen bedömer relevanta. Exempelvis frågor som rör skolor för döva och hörselskadade elever, både med och utan hörseltekniska hjälpmedel, ungdomsklubbar, dövföreningar och externa möten, både in och utrikes. Arbetsutskottet har möten vid behov. De arbetar med ta beslut kring det löpande arbetet samt personalfrågor. Arbetsgrupper ska ha minst 2 möten per år och däremellan arbeta aktivt med de områden som de åtagit sig mellan möten och kallas till möte vid behov. Styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper: Minst fyra sammanträden under året för förbundsstyrelsen, Sammanträden under året för arbetsutskottet vid behov Minst två sammankomster under året för samtliga arbetsgrupper För styrelsen gäller det representera förbundet i olika sammanhang. Prioriterade representationer under 2015: Ordförandegruppen SDR:s förbundsstyrelse SPSM:s nationella skolråd Andra möten som rör SPSM RGD/RGH:s möten NUFT (Nätverket för unga för tillgänglighet) 8

9 Möten med myndigheter och andra beslutsfare DNUR WFDYS EUDY MEDLEMSVERKSAMHET Vi kommer uppmuntra ungdomsklubbar och deras engagemang samt främja gemensamma medlemsaktiviteter. Ett sätt är ge ekonomiskt stöd till stadskampen som genomförs i ungdomsklubbarnas regi. Vi avser genomföra följande läger under 2015: Språkresa för år, USA Nordiskt barnläger för 7-12 år, Norge Världsungdomsläger, år Turkiet Europeiskt barnläger för 9-12 år Tyskland Barnläger 7-12 år, Öland Seglarläger år, Stockholms Skärgård - KONFERENS OCH KURSVERKSAMHET Vi avser genomföra följande konferenser och kurser under 2015: SDUF:s förbundstämma Personalutbildning för lägerpersonal Dövas Dag Ungdomsklubbkonferens Nordiskt Ungdomsseminarium Elevrådsutbildning Volontärprogram Valberedningsutbildning Styrelseutbildning för ungdomsklubbarna PROJEKTVERKSAMHET: Dövstudier SDUF samarbetar med SDR i projektet Dövstudier som startade 1 februari 2013 och som avslutas i januari Projektet Dövstudier till alla ska initiera, utveckla och erbjuda kunskaps och kompetensutveckling om Dövstudier till olika målgrupper och planera för ett nationellt och permanent kursutbud. Tillsammans med SDR kommer vi förvalta projektet och delta i arbetet med de utbildningar som nu planeras i samarbete med Västanviks Folkhögskola och ABF. Arbetsmarknadsprojekt SDUF har ansökt om finansiering för ett nytt projekt som handlar om vi ska tas med i samhället; projektets fokus är unga på arbetsmarknaden och vilka utmaningar vi möter i vardagen, som tolktjänst på arbetsplatsen och ityd samt frågor och kurser inom Fack och LO. Projektet kommer genomföras i samarbete med Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom. 9

10 Ungdomsklubblyftet SDUF vill lyfta upp Sveriges ungdomsklubbar, syftet med projektet är ge alla ungdomsklubbar samma möjligheter på lika villkor. Vi vill utarbeta verktyg och redskap, till exempel olika mallar, som ungdomsklubbar kan använde till lösa sina utmaningar och som igen kan stärka ungdomsklubbarnas arbete, både inom verksamhet och intressepolitisk. SDUF har börjat ha våra styrelsemöten ute hos våra ungdomsklubbar i syfte för komma närmare våra medlemmar och lokala verksamheter, vi vill träffa medlemmar för diskutera behov, utmaningar och idéer. Vi har ambitionen göra förbundet mer transparent för våra medlemmar. INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET UNG Sidorna i Dövas Tidning SDUF har två sidor i varje nummer som ges ut åtta gånger per år. Som en del av ungdomsklubblyftet ska sidorna också innehålla information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. SOCIALA MEDIER Vi kommer använda oss av sociala medier så som Twitter, Facebook och Youtube för sprida information om vår organisation och vårt arbete. Fokus i år kommer vara öka användandet av teckenspråk i våra sociala medier. WEBBSIDA Vår webbsida innehåller aktuella nyheter från och utanför SDUF. Som en del av ungdomsklubblyftet ska det också finnas information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. Fokus under året kommer se till öka andelen teckenspråk på vår webbsida. 10

11 Verksamhetsplan 2016 ALLMÄNT 2016 är ett jubileumsår för Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Vi firar 50 år och kommer uppmärksamma detta på olika sätt under året. Vi kommer blicka bakåt på vår historia, var har vi varit och vart är vi på väg? Vi kommer titta på den kamp som tidigare medlemmar har fört och inspireras i vårt nuvarande intressepolitiska arbete. Vi kommer publicera en jubileumsbok och fira tillsammans med våra medlemmar och samarbetsorganisationer kommer vi stå värd/arrangör för EUDY Youth Camp, unga från hela Europa kommer till Sverige för sommarläger och EUDY:s årsmöte. Vi kommer fokusera vårt intressepolitiska arbete utifrån det nya idéprogram som togs fram Fokus kommer som tidigare ligga på döva och hörselskadade ska bli medbestämmande på alla samhällsnivåer. Verksamheten ska genomsyras av demokratisk tänkande, jämlikhet, respekt för etnicitet, sexualitet och trosuppfningar samt hänsyn till vår miljö. INTRESSEPOLITISKT ARBETE Det intressepolitiska handlingsprogrammet ska som för vara i fokus, med huvudfokus på ungas arbetsmarknad, utbildning, universitetstolkar, skolfrågor och tillgänglighet. Lagförslaget om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering har börjat gälla men förslaget kan förbättras och vi kommer därför till fortsätta stödja tisdagsauktionen. Under sommaren 2016 bär det av till Almedalen för nionde året i rad, där vi som tidigare år ska fortsätta lobba för våra intressepolitiska frågor och knyta kontakter med beslutsfare och samarbetsorganisationer. Även om projektet Ungdomsklubbslyftet är avslutat så kommer vi fortsätta arbetet med utveckla och stärka vårta ungdomsklubbars intressepolitiska arbete på lokal nivå. På vår årliga träff för ungdomsklubbarna, Ungdomsklubbskonferensen kommer vi utifrån önskemål från ungdomsklubbarna erbjuda medieträning. Vår intressepolitiska arbetsgrupp kommer fortsätta sitt arbete och samlar intresserade medlemmar från hela landet som vill fokusera på en eller flera intressepolitiska frågor. Allt vårt intressepolitiska arbete grundar sig på FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är också viktig lyfta på den internationella arenan genom DNUR (Dövas Nordiska Ungdomsråd), EUDY (European Union of Deaf Youth) och WFDYS (World Federation of the Deaf Youth Section). NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet) är ett intressepolitiskt nätverk för ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer fortsätta samarbetet med de andra organisationerna. 11

12 Vi kommer fortsätta arbetet med en barn- och ungdomsjour på teckenspråk, detta då vi upplever det i dagsläget inte finns någon självklar plats för teckenspråkiga unga vända sig till utanför skolans värld. Jouren kommer vara baserad på ideella krafter. SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATION Förbundsstyrelsen ska ha minst 4 sammanträden under året. Förutom dessa möten så ska ledamöterna representera förbundet i de olika sammanhang som styrelsen bedömer relevanta. Exempelvis frågor som rör skolor för döva och hörselskadade elever, både med och utan hörseltekniska hjälpmedel, ungdomsklubbar, dövföreningar och externa möten, både in och utrikes. Arbetsutskottet har möten vid behov. De arbetar med ta beslut kring det löpande arbetet samt personalfrågor. Arbetsgrupper ska ha minst 4 möten per år och däremellan arbeta aktivt med de områden som de åtagit sig mellan möten och kallas till möte vid behov. Styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper: Minst fyra sammanträden under året för förbundsstyrelsen Sammanträden under året för arbetsutskottet vid behov Minst två sammankomster under året för samtliga arbetsgrupper För styrelsen gäller det representera förbundet i olika sammanhang. Prioriterade representationer under 2016: Ordförandegruppen SDR:s förbundsstyrelse SPSM:s nationella skolråd Andra möten som rör SPSM RGD/RGH:s möten NUFT (Nätverket för unga för tillgänglighet) MEDLEMSVERKSAMHET Vi kommer uppmuntra ungdomsklubbar och deras engagemang samt främja gemensamma medlemsaktiviteter. Ett sätt är ge ekonomiskt stöd till stadskampen som genomförs i ungdomsklubbarnas regi. Vi kommer genomföra ett antal läger på egen hand och tillsammans med samarbetspartners för våra medlemmar. EUDY-läger, år, i Leksand, Sverige Nordiskt Ungdomsläger, år, Island Nordiskt juniorläger, år, Norge SDUF:s barnläger, 6-12 år, Sverige, SDUF:s Ridläger Ungdomsläger, år 12

13 KONFERENS OCH KURSVERKSAMHET Vi avser genomföra följande konferenser och kurser under 2016: SDUF:s förbundstämma Personalutbildning för lägerpersonal Dövas Dag Ungdomsklubbkonferens Nordiskt Ungdomsseminarium Elevrådsutbildning PROJEKTVERKSAMHET Arbetsmarknadsprojekt Sveriges Dövas Ungdomsförbund har tillsammans med Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom sökt finansiering för ett arbetsmarknadsprojekt. Vi hoppas på få finansiering för detta och möjlighet dra igång projektet till INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET UNG Sidorna i Dövas Tidning Sveriges Dövas Ungdomsförbund har två sidor i varje nummer som ges ut åtta gånger per år. Som en del av ungdomsklubblyftet ska sidorna också innehålla information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. Vi kommer använda utrymmet för inspirera och aktivera våra medlemmar intressepolitiskt. SOCIALA MEDIER Vi kommer använda oss av sociala medier så som Twitter, Facebook och Youtube för sprida information om vår organisation och vårt arbete. WEBBSIDA Vår webbsida innehåller aktuella nyheter från och utanför SDUF. Som en del av ungdomsklubblyftet ska det också finnas information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. 13

14 MOTIONER Motion nr 1 Örebro Dövas Ungdomsklubb: Motion nr 2 Örebro Dövas Ungdomsklubb: Motion nr 3 Örebro Dövas Ungdomsklubb: Motion nr 4 Örebro Dövas Ungdomsklubb: Motion nr 5 Stockholms Dövas Ungdomsråd Motion nr 6 Stockholms Dövas Ungdomsråd Motion nr 7 Stockholms Dövas Ungdomsråd Motion nr 8 Stockholms Dövas Ungdomsråd Motion nr 9 Stockholms Dövas Ungdomsråd Dubbelt medlemskap Underlätta medlemskap Medieträning Motion på teckenspråk Gör Dövas dag till en samlingsplats för ungdomar Bevaka skol-sm och vara på plats Bedriva biståndsarbete Dokumentation i olika form Teckenspråkspolicy 14

15 Motion nr 1 Dubbelt medlemskap Örebro Dövas Ungdomsklubb Bakgrund Ungdomarna som ska börja på gymnasiet på har oftast kvar sitt medlemskap hos nuvarande ungdomsklubb och välja inte bli medlem hos Örebro Dövas Ungdomsklubb på grund av ekonomiska skäl och inte medvetna om man kan bli medlem hos två ungdomsklubbar. Yrkande Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska se över om det finns möjlighet för dubbelt medlemskap mellan olika ungdomsklubbar. Svar från förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har under våren 2015 tills en arbetsgrupp som tillsammans med SDR utreder hur medlemskapet fungerar och hur det kan göras lättare för medlemmar. I det arbetet ingår förenkla för den som vill ha dubbla medlemskap. Förbundsstyrelsen föreslår stämman anse motionen besvarad. 15

16 Motion nr 2 Underlätta medlemskap Örebro Dövas Ungdomsklubb Bakgrund Örebro Dövas Ungdomsklubb anser det tar för lång tid bli medlem hos ungdomsklubb. Det kan ta upp flera månader innan man får medlemsavi. Örebro Dövas Ungdomsklubb anser det är oacceptabelt och hämnar ungdomsklubbarna utveckling. Vi på Örebro Dövas Ungdomsklubb föreslår bland annat som direktbetalning såsom vid hemsida, swish eller någon form av direktbetalning. Örebro Dövas Ungdomsklubb vill kunna ta emot kontant på plats av person som vill bli medlem och kvittens på plats. Sveriges Dövas Ungdomsförbund skall lobba den fråga hos Sveriges Dövas Riksförbund. Yrkande Sveriges Dövas Ungdomsklubb se över medlemskap system och hur den kan förbättras. Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen har under våren 2015 tills en arbetsgrupp som tillsammans med SDR utreder hur medlemskapet fungerar och hur det kan göras lättare för medlemmar. I det arbetet ingår undersöka möjligheter bli medlem via Swish eller SMS. Förbundsstyrelsen föreslår stämman anse motionen besvarad. 16

17 Motion nr 3 Medieträning Örebro Dövas Ungdomsklubb Bakgrund Med medietränings syfte vi på hur ungdomsklubbar kunna bemöta media på ett bra sätt och hur man uttalande sig i öppet brev. Då kan ungdomsklubbar driva och underlätta intressepolitiskt arbete. Det gör också vi kan synas mer. Örebro Dövas Ungdomsklubb vill Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska kunna erbjuda kursen inom medieträning till ungdomsklubbarna. Yrkande Sveriges Dövas Ungdomsklubb ska erbjuda ungdomsklubbarna medieträning Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen tycker förslaget är bra och har lagt till medieträning i verksamhetsplanen för 2016 års ungdomsklubbskonferens. Förbundsstyrelsen föreslår stämman anse motionen besvarad. 17

18 Motion nr 4 Motion på teckenspråk Örebro Dövas Ungdomsklubb Bakgrund Med anledning det är vårt första språk, teckenspråk så det ska vara en möjlighet för ungdomsklubbarna skicka motion på teckenspråk. Det ska bli underlätta och vi upplever det kan vara jobbigt eller inte vill skriva motion på svenska för det inte är deras första språk. Yrkande: det ska vara möjlig för ungdomsklubbarna göra motion på teckenspråk. Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen tycker detta är ett mycket bra förslag som går helt i linje med det arbete som pågår med göra mer och mer information tillgänglig i teckenspråk på vår hemsida och i andra kanaler. Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman bifalla motionen. 18

19 Motion nr 5 Gör Dövas Dag till en samlingsplats för ungdomar Stockholms Dövas Ungdomsråd Bakgrund Dövas Dag-firandet i Sverige äger rum, den fjärde helgen i september varje år. Då brukar det vara konferens, öppet forum, utställning, kultur, underhållning, festlig samvaro m.m. SDUR upplever det inte ofta kommer ungdomar till Dövas Dag, även om SDUR är medveten om SDUF har ekonomiska insatser till ungdomsklubbar genom verksamhetsfonden. Det är viktigt ungdomarna får bra och rätt information om Dövas Dag, och de känner det passar dem också. Yrkande SDUF ska synliggöra sig mer kring Dövas Dag, ta en del plats i deras program. SDUF ska ha regelbundna kontakter med arrangörerna av Dövas Dag, för se till program under helgen passar även yngre målgrupp. SDUF ska kolla upp om det finns någon form av kriterier som arrangörerna måste följa för arrangera Dövas Dag, och påverka detta så insatser för yngre målgrupp ska erbjudas. en gemensam hemsida för framtida dövas dag bör skapas med all bakgrund, historik och information om Dövas dag, vilket SDUF bör ta det med till Sveriges Dövas Riksförbund, SDR. Förbundsstyrelsens svar SDUF arbetar redan till viss del med Dövas Dag men förbundsstyrelsen håller med om vi kan bli bättre och sätta ett tydligare fokus på unga. Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman bifalla motionen i sin helhet. 19

20 Motion nr 6 Bevaka SKOL-SM och vara på plats Stockholms Dövas Ungdomsråd Bakgrund Svenska Dövidrottsförbundet, SDI arrangerar SKOL-SM 1-2 gånger per år och det samlas ungdomar från grundskolor i Sverige för tävla mot varandra under en hel helg. Det är ett gyllene tillfälle för SDUF synas, och eventuellt samarbeta med SDI för kunna få möjlighet träffa ungdomarna från alla skolor. SDUF får också möjlighet visa upp deras arbete och insatser för locka flera medlemmar. Yrkande SDUF ska närvara på varje SKOL-SM, och eventuellt tillsammans med lokal ungdomsklubb ansvara för kvällens program. Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om vi helt klart borde finnas på plats och träffa ungdomarna. Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman bifalla motionen. 20

21 Motion nr 7 Bedriva biståndsarbete Stockholms Dövas Ungdomsråd Bakgrund Sveriges Dövas Riksförbund, SDR och några dövföreningar bedriver biståndsarbete vars syfte utveckla andra länder och bistå med kunskap och verktyg så de kan utveckla organisation för döva. SDUR känner dessa bistånd inte lyfter ungdomsfrågor/ungdomsperspektiv i deras arbete, där kanske SDUF bör bevaka detta, eller bedriva egen biståndsarbete. Yrkande SDUF tar reda på vad för biståndsarbete som bedrivs från SDR och dövföreningarna, och vilka ungdomsfrågor det finns och om det finns något ungdomsperspektiv i deras arbete. SDUF tar reda på möjligheterna bedriva biståndsarbete på eget hand, kanske i samarbete med någon lokal ungdomsklubb eller bevaka ungdomsfrågorna i dessa befinnande projekten. SDUF skall även uppmuntra sina medlemmar till olika slags biståndsarbete/volontärsarbete och kunna ha information kring detta. Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen anser frågan om huruvida vi ska bedriva biståndsarbete eller ej är en stor fråga och något som vi i dagsläget inte har resurser till genomföra. Förbundsstyrelsen är däremot positiv till fortsätta uppmuntra unga själva ta sig ut i världen, vilket vi redan gör genom vårt samarbete med Västanvik och volontärutbildningen. Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman bifalla -sats 1, avslå -sats 2 och anse -sats 3 besvarad. 21

22 Motion nr 8 Dokumentation i olika form Stockholms Dövas Ungdomsråd Bakgrund SDUR anser det råder brist på olika form av möjligheter uttrycka sig för våra ungdomar idag. Det är viktigt med dokumentation i olika form för kunna belysa hur döva och hörselskadade barn och ungdomar har det idag, och det kan bli ett grund för SDUF:s arbete. Viktigt vi tillsammans lyfter upp vikten av uttrycka sig. Det är även av historisk värde i framtiden när man vill se bakåt hur döva hade det under 2000-talet. Yrkande SDUF ska erbjuda möjligheter till olika form av dokumentation, t.ex. film, konst poesi. anordna en workshop-helg för olika form av uttryck där alla testar på uttrycka sig i olika form, eller får en samlad plats för skapa uttryck med stöd av personer som besitter kunskap inom området. skapa en guide på hur man kan uttrycka sig, och vad för exempel för uttryck det finns. Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen anser riksnivå är fel nivå för detta och vill uppmana ungdomsklubbarna erbjuda medlemmarna möjligheter uttrycka sig genom film med mera Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman avslå motionen i sin helhet. 22

23 Motion nr 9 Teckenspråkspolicy Stockholms Dövas Ungdomsråd Bakgrund SDUF och alla lokala ungdomsklubbar strävar för ett samma sak, de som jobbar med döva barn och ungdomar ska behärska teckenspråk fullt ut för trygga kommunikationen. Vad innebär det en behärskar teckenspråket? Vad är det för krav, kanske det bör upprättas en policy där alla kan hänvisa oss till? Vilka krav det ska finnas för personer som arbetar med döva eller de som använder teckenspråk. Det handlar om tolkningsföreträde, vem får föra vår talan? Yrkande SDUF ska arbeta fram en teckenspråkspolicy där det framgår tydligt vad det innebär kunna teckenspråk som de kan använda sig av i intressepolitiska arbetet. Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen anser detta är ett otroligt viktigt jobb men tyvärr inget SDUF som förbund har möjligheten göra. Att ta fram en policy som tydligt preciserar vad det innebär kunna teckenspråk är ett arbete på akademisk nivå. SDUF lobbar redan i dagsläget för det ska finnas tydliga nivåer i teckenspråkskunskaper. Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman avslå motionen. 23

24 PROPOSITIONER Proposition nr 1: Proposition nr 2: Flytta förbundsstämman till hösten Alkoholpolicy 24

25 Flytta förbundsstämman till hösten Sveriges Dövas Ungdomsförbunds verksamhet sker i årscykler, på våren är det stämma, på sommaren Almedalen och läger och på hösten/vintern sker ungdomsklubbskonferensen. Under våren så sker det mesta av SDUF:s arbete, det förbereds för alla läger, Almedalen, vi söker fondmedel, vi gör ett bokslut och vi förbereder allt inför förbundsstämman. Under hösten sker däremot inte lika mycket arbete, den enda större aktiviteten är ungdomsklubbskonferensen. Under året sker ett kontinuerligt intressepolitiskt arbete där vi hela tiden måste vara redo agera och reagera på saker som rör vår målgrupp. Vi tror SDUF skulle hinna göra mer om förbundsstämman flyttades till hösten. Om förbundsstämman hålls på hösten så blir även arbetet med verksamhetsplan och budget enklare. Istället för besluta en budget för innevarande år (där det redan hunnit gå några månader) så kan stämman besluta om kommande års budget. Detsamma gäller för verksamhetsplanen. Det blir enklare för ungdomsklubbarna påverka vilken verksamhet som ska genomföras. Arbetet blir mer transparent för alla inblandade. Förbundsstyrelsen föreslår stämman: flytta förbundsstämman till hösten flytta ungdomsklubbskonferensen till våren nästa förbundsstämma hålls hösten 2016 ändra 5. mom 7 och 8. mom 1 enligt följande: 5. MEDLEMSKAP mom 7 Lokal barn- och ungdomsorganisation som antagits som medlem skall årligen sända sin verksamhetsberättelse till SDUF senast en vecka före SDUFs årliga förbundsstämma som hålls under april månad för få rösträtt vid stämman. Verksamhetsberättelsen ska då ha minst en styrelsemedlems namnteckning och berättelse med resterande underskrifter ska lämnas in senast 30 april. Till Lokal barn- och ungdomsorganisation som antagits som medlem skall årligen sända sin verksamhetsberättelse till SDUF senast en månad före SDUFs årliga förbundsstämma som hålls senast den 30 november för få rösträtt vid stämman. 25

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 för Sveriges Dövas Ungdomsförbund ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2017 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att teckenspråkiga

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Förbundsstämmans protokoll den 7-8 maj 2011

Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Förbundsstämmans protokoll den 7-8 maj 2011 Närvarande: 20 röstberättigade ombud Datum: 7-8 maj 2011 Möte: Förbundsstämma Plats: Härnösands Folkhögskola Förbundsstämmans ordförande: Göran Alfredsson Förbundsstämmans sekreterare: Maria Sofia Modig

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15 Närvarande: 12 röstberättigade ombud Datum: Möte: Förbundsstämma Plats: Scandic Grand Hotell i Örebro Förbundsstämmans ordförande: Ragnar Veer Förbundsstämmans sekreterare: Kis Linné Förbundsstämmans justerare:

Läs mer

Stadgar. Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förmansvägen 2, 6 tr 117 43 Stockholm. E-post: kansli@sduf.se Hemsida: www.sduf.se

Stadgar. Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förmansvägen 2, 6 tr 117 43 Stockholm. E-post: kansli@sduf.se Hemsida: www.sduf.se Stadgar 2013 Förmansvägen 2, 6 tr 117 43 Stockholm E-post: kansli@sduf.se Hemsida: www.sduf.se 1. FÖRBUNDETS NAMN Barn- och ungdomsförbundets namn är Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). SDUF bildades

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden Sundbyberg

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden Sundbyberg Stadgar 2015 Rissneleden 138 174 57 Sundbyberg kansli@sduf.se www.sduf.se 1. FÖRBUNDETS NAMN Barn- och ungdomsförbundets namn är (SDUF). SDUF bildades 8 oktober 1966 i Stockholm. 1974 vilade förbundet

Läs mer

Introduktionspaket för ungdomsklubbsstyrelser

Introduktionspaket för ungdomsklubbsstyrelser Introduktionspaket för ungdomsklubbsstyrelser Hej styrelseledamot och varmt välkommen till styrelsen för din ungdomsklubb! Det här häftet är SDUF:s introduktionspaket, för dig som är ny. Vi hoppas att

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr Sundbyberg. Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2017!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr Sundbyberg. Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2017! Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr 174 57 Sundbyberg E-post: kansli@sduf.se Telefon (sms): 0735 287 971 Hemsida: www.sduf.se Organisationsnr: 88 32 02-1342 Bankgironr: 5759-5647 Inbjudan

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

MOTIONER. Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola. runt och ger en bra bas inför skolval. tolk

MOTIONER. Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola. runt och ger en bra bas inför skolval. tolk MOTIONER Motion nr 1 från Norrlands Ungdomsklubb: Motion nr 2 från Norrlands Ungdomsklubb: Motion nr 3 från Norrlands Ungdomsklubb: Motion nr 4 från Norrlands Ungdomsklubb: Projektanställd person som reser

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förbundsstämman Österström. Styrelsemöte. Ungdomsdagen - Teckenspråksveckans 25-årsjubileum, Stockholm

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förbundsstämman Österström. Styrelsemöte. Ungdomsdagen - Teckenspråksveckans 25-årsjubileum, Stockholm Förbundsstämman Österström Styrelsemöte Ungdomsdagen - Teckenspråksveckans 25-årsjubileum, Stockholm Dövas Dag - Jönköping VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1 INNEHÅLL Innehållsförteckning Appendix Inledning

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en sammanslutning av döva barn och ungdomar i (Län, kommun, stad, ort eller distrikt).

2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en sammanslutning av döva barn och ungdomar i (Län, kommun, stad, ort eller distrikt). Normalstadgar för SDU:s lokala ungdomsorganisationer antagna vid årsmöte 2008 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är (Ungdomsklubbens namn). 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en sammanslutning av döva barn

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund ~ Verksamhetsberättelse 2014 ~ verksamhetsberättelse 2014 ~ 1 ~

~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund ~ Verksamhetsberättelse 2014 ~ verksamhetsberättelse 2014 ~ 1 ~ verksamhetsberättelse 2014 ~ 1 ~ Innehållsförteckning Innehållsförteckning Appendix Inledning Om SDUF SDUF:s ändamål Medlemsantal Lokala ungdomsorganisationer Organisation Intressepolitik Övrig representation

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2016

Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1(5) PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

PM för arbetsgrupper. Till dig som är med i någon av SDUF:s arbetsgrupper

PM för arbetsgrupper. Till dig som är med i någon av SDUF:s arbetsgrupper 1 2015 PM för arbetsgrupper Till dig som är med i någon av SDUF:s arbetsgrupper Hej! Denna broschyr är skriven för dig, som skall arbeta i någon av SDUF:s arbetsgrupper. Du är förtroendevald av SDUF:s

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Klubbkonferens, Vaxholms Kastell Inspirationshelg, Stockholm Teaterläger, Skinnskatteberg Personalutbildning, Ånnaboda Inspirationshelg, Heron city Världsjuniorläger, Leksand Klubbkonferens, Vaxholms Kastell

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund ~ Verksamhetsberättelse 2012

~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund ~ Verksamhetsberättelse 2012 ~ Sveriges Dövas Ungdomsförbund ~ Verksamhetsberättelse 2012 verksamhetsberättelse 2012 ~1~ Innehållsförteckning Innehållsförteckning Appendix Inledning Om SDUF SDUF:s ändamål Medlemsantal Lokala ungdomsorganisationer

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Örebro Dövas Ungdomsklubb ÖDU

Örebro Dövas Ungdomsklubb ÖDU Örebro Dövas Ungdomsklubb ÖDU Verksamhetsberättelse 2016 Förord 2016 har varit ett bra år för ÖDU efter lite omorganisation genom att ladda upp all information på Google Drive. Det blir ett centralt förråd

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2014

Medborgarskolans förbundsstämma 2014 Protokollmall/PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2014 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Stadgar för Cykelköket Göteborg

Stadgar för Cykelköket Göteborg Stadgar för Cykelköket Göteborg 1. Namn och syfte Cykelköket Göteborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars huvudsakliga syfte är att under jämlika former lära ut hur man sköter,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Christoffer

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer