Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2015 Strömbäcks Folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2015 Strömbäcks Folkhögskola"

Transkript

1 Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden Sundbyberg E-post: Webb: Organisationsnr: Du/Ni är varmt välkomna till Sveriges Dövas Ungdomsförbunds förbundsstämma april 2015! Plats:, Umeå Fredagen den 17:a april Vi samlas i Umeå flygplats kl och åker med en gemensam busstransport till Strömbäcks folkhögskola för kvällsmiddag vid tiden och gemensam samvaro på kvällen. För dem som kommer med tåg eller med senare flyg ordnas det annan transport. Lördagen den 12 april SDUF:s förbundsstämma startar med stämmoförhandlingar. Vi kommer bl a behandla verksamhetsberättelse, styrelseval, propositioner och motioner från ungdomsklubbarna. Vi ägnar en timme till Nya Vindar på lördagseftermiddagen, därefter middag och samvaro på kvällen, inklusive en hemlig överraskning från SDUF. Söndagen den 13 april Söndagen är avs för fortsättning av förbundsstämmans stämmoförhandlingar samt diskussioner om det nya idéprogrammet. Därefter blir det lunch och hemfärd vid tiden. Praktisk information Sängkläder och handdukar ingår i boendet. Hela helgen är drog- och alkoholfri Alla får sina tåg- och flygbiljetter via mail. Om du inte fått dina biljetter - kontakta Övriga frågor - kontakta Ni som har synpunkter på bl a verksamhetsberättelsen, lämna dem till SDUF kansli via senast en vecka innan förbundsstämman. Vi hälsar er varmt välkomna till SDUFs förbundsstämma! 1

2 Innehållsförteckning Sid 3 - Deltagarlista Sid 4 - Deltagarlista Sid 5 - Program Sid 6 Förbundsstämmans dagordning Sid 7 Verksamhetsplan 2014 Sid 8 Verksamhetsplan 2014 Sid 9 Verksamhetsplan 2014 Sid 10 Verksamhetsplan 2014 Sid 11 Verksamhetsplan 2015 Sid 12 Verksamhetsplan 2015 och 2016 Sid 13 Verksamhetsplan 2015 och 2016 Sid 14 Motioner Sid 15 Motion1 Sid 16 Motion 2 Sid 17 Motion 3 Sid 18 Motion 4 Sid 19 - Motion 5 Sid 20 - Motion 6 Sid 21 - Motion 7 Sid 22 - Motion 8 Sid 23 - Motion 9 Sid 24 Propositioner Sid 25 Proposition 1 Sid 27 Proposition 2 Sid 28 Idéprogram SDUF Sid 29 Styrelsens förslag till arvode, förbundsavgift samt konferensavgift Sid 30 Valberedningens namnförslag Sid 31 Motkandidat Sid 32 Motkandidat 2

3 Deltagarlista Sveriges Dövas Ungdomsförbund Mia Modig Glenn Aronsson Mimmi Granat Olivia Renner Balkstam Kenneth Sandberg Julia Velasquez David Farkas Förbundsstyrelsen, ordförande Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen Jessica Madan Valberedning Erden Akan David Öhman Johanna Mauritzson Kandidat till förbundsstyrelsen Kandidat till förbundsstyrelsen Kandidat till förbundsstyrelsen Juni Sowell Sofie Nordin Ellinor Persson Sofie Hedlund Jamila Ouahid Rakel Burman Johanna Lundström Niclas Mauritzson Jonny Dufvenberg Stine Venseth Stokkan Måns Hemgren Rebecca Jonsson Ombud Norrlands Ungdomsklubb (NU) Ombud Norrlands Ungdomsklubb (NU) Ombud Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) Ombud Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) Ombud Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) Ombud Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) Ombud Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) Ombud Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) Ombud Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) Ombud Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb (GTU) Ombud Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb (GTU) Ombud UF Viljan (Vänersborg) Filippa Hellöre Kevin Shiva Nikolaj Kirkegaard Yafet Afewerki Elevrådsrepresentant från Birgittaskolan Elevrådsrepresentant från Manillaskolan Elevrådsrepresentant från Östervångsskolan Elevrådsrepresentant från Risbergska skolan 3

4 Karoline Degerfeldt Dalya Sediq Jonna Sjögren Sofia Andersson Jonna Delvert Hanna Sejlitz Henrik Sundqvist Patrik Nordell Tor Modig Gäst från Dövblind Ungdom (DBU) Gäst från Unga Hörselskadade (UH) Gäst från Jönköpings Döva/Hörselskadades Ungdomsförening Gäst från Jönköpings Döva/Hörselskadades Ungdomsförening Gäst från Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU) Gäst från Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) Förslag till årsmöteordförande Gäst Gäst Sofia Nilsson Anna Kain Wy Kansliet, ungdomskonsulent Kansliet, generalsekreterare 4

5 Preliminärt program Fredag 11 april Samåkning från Umeå flygplats till Strömbäcks folkhögskola, via Umeå tågstation Middag Samkväm Lördag 12 april Frukost Förbundsstämma Fikapaus Förbundsstämma Lunch Förbundsstämma Fikapaus Förbundsstämma Nya Vindar-workshop Middag Samkväm/lekar - med en hemlig överraskning från SDUF Söndag 13 april Frukost Förbundsstämma + workshop om idéprogram Lunch Avfärd till Umeå flygplats/tågstation Avgång från flygplatsen Med reservation för ändringar 5

6 Dagordning Sveriges Dövas Ungdomsförbund 1. Förbundsstämmans öppnande 2. Upprop, fastställande av röstlängd 3. Frågan om förbundsstämman blivit stadgeenligt utlyst 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av stämmoordförande 6. Val av stämmosekreterare 7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 9. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse 10. Revisorernas berättelse 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året 12. Behandling av propositioner 13. Behandling av motioner 14. Fastställande av förbundsstyrelsens arvode 15. Fastställande av valberedningens arvode 16. Fastställande av förbundsavgift 17. Fastställande av konferensavgift för nästa förbundsstämma 18. Godkännande av årets budget och verksamhetsplan 19. Val av förbundsordförande 20. Val av ledamöter 21. Val av revisorer samt revisorssuppleant 22. Val av valberedning 23. Förbundsstämmans avslutande 6

7 Verksamhetsplan 2015 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2015 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på döva och hörselskadade medborgare ska bli medbestämmande i alla samhällsnivåer. Detta gör vi genom vårt intressepolitiska arbete kring tolktjänsten, utbildningsfrågor, arbetsmarknad, kulturfrågor och tillgänglighet. Vi avser ta fram ett idéprogram för konkretisera det intressepolitiska arbetet och den opinionsbildning vi bedriver. Vi kommer under året fokusera på civil olydnad, vad det betyder det och hur kan det fungera som verktyg i vår rörelse. Vårt arbete ska genomsyras av en intersektionell maktanalys där vi både tittar på oss själva och andra. INTRESSEPOLITISKT ARBETE Det intressepolitiska handlingsprogrammet ska som förut vara i fokus, med huvudfokus på ungas arbetsmarknad, utbildning, tolkning på universitetet samt i annan eftergymnasial utbildning, skolfrågor och delaktighet. Lagförslaget om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering har börjat gälla men förslaget kan förbättras och vi kommer fortsätta bedriva ett arbete kring detta tillsammans med andra organisationer. Under sommaren 2015 bär det återigen av till Almedalen, där vi som tidigare år ska fortsätta lobba för våra intressepolitiska frågor. Vi ska utveckla handlingsprogrammet med fokus på två huvudområden, skolfrågor och ung på arbetsmarknaden. Vi ska fortsätta samarbeta med och för ungdomsklubbarna och deras lokala engagemang samt gemensamt med dem för rekrytera flera medlemmar, här kommer projekten Ungdomsklubblyftet in i bilden. Ungdomsklubblyftet ska se till ungdomsklubbarna ska lyftas upp till en ny nivå och innefar bland annat hur ungdomsklubbarna kan utvecklas och hur de kan använda olika redskap och verktyg för deras viktiga arbete, som till exempel inom intressepolitik, bland annat FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning. Vi vill ge ungdomsklubbarna förutsättningar för erbjuda unga möjligheten påverka sin egen samtid och samhället de lever i. Konventionen är också viktig lyfta på den internationella arenan genom DNUR (Dövas Nordiska Ungdomsråd), EUDY (European Union of Deaf Youth) och WFDYS (World Federation of the Deaf Youth Section). Vi kommer finnas representerade på både EUDY:s generalförsamling och WFDYS generalförsamling. Vi har skapat en intressepolitisk arbetsgrupp som kommer dra igång sitt arbete under året. Den består av både styrelserepresentanter och intresserade medlemmar. 7

8 NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet) är ett intressepolitiskt nätverk för ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer fortsätta samarbetet med de andra organisationerna. Våra intressepolitiska ambitioner kommer präglas av det intressepolitiska handlingsprogrammet och dess målsättningar. Allt vårt intressepolitiska arbete tar avstamp i de olika FN-konventionerna. Vi avser undersöka möjligheterna till ett fördjupat samarbete med Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom och har bjudit in till ett möte för diskutera hur vi kan jobba tillsammans framöver. Vi deltar kontinuerligt i Ordförandegruppens möten där vi jobbar tillsammans med frågor om berör medlemmarna. Ett exempel är övervakningen av tolktjänstutredningen som vi följer tillsammans med de andra organisationerna. Under året kommer vi undersöka möjligheterna starta upp en barn- och ungdomsjour på teckenspråk, detta då vi upplever det i dagsläget inte finns någon självklar plats för teckenspråkiga unga vända sig till utanför skolans värld. Jouren kommer vara baserad på ideella krafter. SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATION Förbundsstyrelsen ska ha minst 4 sammanträden under året. Förutom dessa möten så ska ledamöterna representera förbundet i de olika sammanhang som styrelsen bedömer relevanta. Exempelvis frågor som rör skolor för döva och hörselskadade elever, både med och utan hörseltekniska hjälpmedel, ungdomsklubbar, dövföreningar och externa möten, både in och utrikes. Arbetsutskottet har möten vid behov. De arbetar med ta beslut kring det löpande arbetet samt personalfrågor. Arbetsgrupper ska ha minst 2 möten per år och däremellan arbeta aktivt med de områden som de åtagit sig mellan möten och kallas till möte vid behov. Styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper: Minst fyra sammanträden under året för förbundsstyrelsen, Sammanträden under året för arbetsutskottet vid behov Minst två sammankomster under året för samtliga arbetsgrupper För styrelsen gäller det representera förbundet i olika sammanhang. Prioriterade representationer under 2015: Ordförandegruppen SDR:s förbundsstyrelse SPSM:s nationella skolråd Andra möten som rör SPSM RGD/RGH:s möten NUFT (Nätverket för unga för tillgänglighet) 8

9 Möten med myndigheter och andra beslutsfare DNUR WFDYS EUDY MEDLEMSVERKSAMHET Vi kommer uppmuntra ungdomsklubbar och deras engagemang samt främja gemensamma medlemsaktiviteter. Ett sätt är ge ekonomiskt stöd till stadskampen som genomförs i ungdomsklubbarnas regi. Vi avser genomföra följande läger under 2015: Språkresa för år, USA Nordiskt barnläger för 7-12 år, Norge Världsungdomsläger, år Turkiet Europeiskt barnläger för 9-12 år Tyskland Barnläger 7-12 år, Öland Seglarläger år, Stockholms Skärgård - KONFERENS OCH KURSVERKSAMHET Vi avser genomföra följande konferenser och kurser under 2015: SDUF:s förbundstämma Personalutbildning för lägerpersonal Dövas Dag Ungdomsklubbkonferens Nordiskt Ungdomsseminarium Elevrådsutbildning Volontärprogram Valberedningsutbildning Styrelseutbildning för ungdomsklubbarna PROJEKTVERKSAMHET: Dövstudier SDUF samarbetar med SDR i projektet Dövstudier som startade 1 februari 2013 och som avslutas i januari Projektet Dövstudier till alla ska initiera, utveckla och erbjuda kunskaps och kompetensutveckling om Dövstudier till olika målgrupper och planera för ett nationellt och permanent kursutbud. Tillsammans med SDR kommer vi förvalta projektet och delta i arbetet med de utbildningar som nu planeras i samarbete med Västanviks Folkhögskola och ABF. Arbetsmarknadsprojekt SDUF har ansökt om finansiering för ett nytt projekt som handlar om vi ska tas med i samhället; projektets fokus är unga på arbetsmarknaden och vilka utmaningar vi möter i vardagen, som tolktjänst på arbetsplatsen och ityd samt frågor och kurser inom Fack och LO. Projektet kommer genomföras i samarbete med Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom. 9

10 Ungdomsklubblyftet SDUF vill lyfta upp Sveriges ungdomsklubbar, syftet med projektet är ge alla ungdomsklubbar samma möjligheter på lika villkor. Vi vill utarbeta verktyg och redskap, till exempel olika mallar, som ungdomsklubbar kan använde till lösa sina utmaningar och som igen kan stärka ungdomsklubbarnas arbete, både inom verksamhet och intressepolitisk. SDUF har börjat ha våra styrelsemöten ute hos våra ungdomsklubbar i syfte för komma närmare våra medlemmar och lokala verksamheter, vi vill träffa medlemmar för diskutera behov, utmaningar och idéer. Vi har ambitionen göra förbundet mer transparent för våra medlemmar. INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET UNG Sidorna i Dövas Tidning SDUF har två sidor i varje nummer som ges ut åtta gånger per år. Som en del av ungdomsklubblyftet ska sidorna också innehålla information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. SOCIALA MEDIER Vi kommer använda oss av sociala medier så som Twitter, Facebook och Youtube för sprida information om vår organisation och vårt arbete. Fokus i år kommer vara öka användandet av teckenspråk i våra sociala medier. WEBBSIDA Vår webbsida innehåller aktuella nyheter från och utanför SDUF. Som en del av ungdomsklubblyftet ska det också finnas information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. Fokus under året kommer se till öka andelen teckenspråk på vår webbsida. 10

11 Verksamhetsplan 2016 ALLMÄNT 2016 är ett jubileumsår för Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Vi firar 50 år och kommer uppmärksamma detta på olika sätt under året. Vi kommer blicka bakåt på vår historia, var har vi varit och vart är vi på väg? Vi kommer titta på den kamp som tidigare medlemmar har fört och inspireras i vårt nuvarande intressepolitiska arbete. Vi kommer publicera en jubileumsbok och fira tillsammans med våra medlemmar och samarbetsorganisationer kommer vi stå värd/arrangör för EUDY Youth Camp, unga från hela Europa kommer till Sverige för sommarläger och EUDY:s årsmöte. Vi kommer fokusera vårt intressepolitiska arbete utifrån det nya idéprogram som togs fram Fokus kommer som tidigare ligga på döva och hörselskadade ska bli medbestämmande på alla samhällsnivåer. Verksamheten ska genomsyras av demokratisk tänkande, jämlikhet, respekt för etnicitet, sexualitet och trosuppfningar samt hänsyn till vår miljö. INTRESSEPOLITISKT ARBETE Det intressepolitiska handlingsprogrammet ska som för vara i fokus, med huvudfokus på ungas arbetsmarknad, utbildning, universitetstolkar, skolfrågor och tillgänglighet. Lagförslaget om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering har börjat gälla men förslaget kan förbättras och vi kommer därför till fortsätta stödja tisdagsauktionen. Under sommaren 2016 bär det av till Almedalen för nionde året i rad, där vi som tidigare år ska fortsätta lobba för våra intressepolitiska frågor och knyta kontakter med beslutsfare och samarbetsorganisationer. Även om projektet Ungdomsklubbslyftet är avslutat så kommer vi fortsätta arbetet med utveckla och stärka vårta ungdomsklubbars intressepolitiska arbete på lokal nivå. På vår årliga träff för ungdomsklubbarna, Ungdomsklubbskonferensen kommer vi utifrån önskemål från ungdomsklubbarna erbjuda medieträning. Vår intressepolitiska arbetsgrupp kommer fortsätta sitt arbete och samlar intresserade medlemmar från hela landet som vill fokusera på en eller flera intressepolitiska frågor. Allt vårt intressepolitiska arbete grundar sig på FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är också viktig lyfta på den internationella arenan genom DNUR (Dövas Nordiska Ungdomsråd), EUDY (European Union of Deaf Youth) och WFDYS (World Federation of the Deaf Youth Section). NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet) är ett intressepolitiskt nätverk för ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer fortsätta samarbetet med de andra organisationerna. 11

12 Vi kommer fortsätta arbetet med en barn- och ungdomsjour på teckenspråk, detta då vi upplever det i dagsläget inte finns någon självklar plats för teckenspråkiga unga vända sig till utanför skolans värld. Jouren kommer vara baserad på ideella krafter. SAMMANTRÄDEN OCH REPRESENTATION Förbundsstyrelsen ska ha minst 4 sammanträden under året. Förutom dessa möten så ska ledamöterna representera förbundet i de olika sammanhang som styrelsen bedömer relevanta. Exempelvis frågor som rör skolor för döva och hörselskadade elever, både med och utan hörseltekniska hjälpmedel, ungdomsklubbar, dövföreningar och externa möten, både in och utrikes. Arbetsutskottet har möten vid behov. De arbetar med ta beslut kring det löpande arbetet samt personalfrågor. Arbetsgrupper ska ha minst 4 möten per år och däremellan arbeta aktivt med de områden som de åtagit sig mellan möten och kallas till möte vid behov. Styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper: Minst fyra sammanträden under året för förbundsstyrelsen Sammanträden under året för arbetsutskottet vid behov Minst två sammankomster under året för samtliga arbetsgrupper För styrelsen gäller det representera förbundet i olika sammanhang. Prioriterade representationer under 2016: Ordförandegruppen SDR:s förbundsstyrelse SPSM:s nationella skolråd Andra möten som rör SPSM RGD/RGH:s möten NUFT (Nätverket för unga för tillgänglighet) MEDLEMSVERKSAMHET Vi kommer uppmuntra ungdomsklubbar och deras engagemang samt främja gemensamma medlemsaktiviteter. Ett sätt är ge ekonomiskt stöd till stadskampen som genomförs i ungdomsklubbarnas regi. Vi kommer genomföra ett antal läger på egen hand och tillsammans med samarbetspartners för våra medlemmar. EUDY-läger, år, i Leksand, Sverige Nordiskt Ungdomsläger, år, Island Nordiskt juniorläger, år, Norge SDUF:s barnläger, 6-12 år, Sverige, SDUF:s Ridläger Ungdomsläger, år 12

13 KONFERENS OCH KURSVERKSAMHET Vi avser genomföra följande konferenser och kurser under 2016: SDUF:s förbundstämma Personalutbildning för lägerpersonal Dövas Dag Ungdomsklubbkonferens Nordiskt Ungdomsseminarium Elevrådsutbildning PROJEKTVERKSAMHET Arbetsmarknadsprojekt Sveriges Dövas Ungdomsförbund har tillsammans med Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom sökt finansiering för ett arbetsmarknadsprojekt. Vi hoppas på få finansiering för detta och möjlighet dra igång projektet till INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET UNG Sidorna i Dövas Tidning Sveriges Dövas Ungdomsförbund har två sidor i varje nummer som ges ut åtta gånger per år. Som en del av ungdomsklubblyftet ska sidorna också innehålla information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. Vi kommer använda utrymmet för inspirera och aktivera våra medlemmar intressepolitiskt. SOCIALA MEDIER Vi kommer använda oss av sociala medier så som Twitter, Facebook och Youtube för sprida information om vår organisation och vårt arbete. WEBBSIDA Vår webbsida innehåller aktuella nyheter från och utanför SDUF. Som en del av ungdomsklubblyftet ska det också finnas information och nyheter om vad som sker inom både SDUF och våra ungdomsklubbar. 13

14 MOTIONER Motion nr 1 Örebro Dövas Ungdomsklubb: Motion nr 2 Örebro Dövas Ungdomsklubb: Motion nr 3 Örebro Dövas Ungdomsklubb: Motion nr 4 Örebro Dövas Ungdomsklubb: Motion nr 5 Stockholms Dövas Ungdomsråd Motion nr 6 Stockholms Dövas Ungdomsråd Motion nr 7 Stockholms Dövas Ungdomsråd Motion nr 8 Stockholms Dövas Ungdomsråd Motion nr 9 Stockholms Dövas Ungdomsråd Dubbelt medlemskap Underlätta medlemskap Medieträning Motion på teckenspråk Gör Dövas dag till en samlingsplats för ungdomar Bevaka skol-sm och vara på plats Bedriva biståndsarbete Dokumentation i olika form Teckenspråkspolicy 14

15 Motion nr 1 Dubbelt medlemskap Örebro Dövas Ungdomsklubb Bakgrund Ungdomarna som ska börja på gymnasiet på har oftast kvar sitt medlemskap hos nuvarande ungdomsklubb och välja inte bli medlem hos Örebro Dövas Ungdomsklubb på grund av ekonomiska skäl och inte medvetna om man kan bli medlem hos två ungdomsklubbar. Yrkande Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska se över om det finns möjlighet för dubbelt medlemskap mellan olika ungdomsklubbar. Svar från förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har under våren 2015 tills en arbetsgrupp som tillsammans med SDR utreder hur medlemskapet fungerar och hur det kan göras lättare för medlemmar. I det arbetet ingår förenkla för den som vill ha dubbla medlemskap. Förbundsstyrelsen föreslår stämman anse motionen besvarad. 15

16 Motion nr 2 Underlätta medlemskap Örebro Dövas Ungdomsklubb Bakgrund Örebro Dövas Ungdomsklubb anser det tar för lång tid bli medlem hos ungdomsklubb. Det kan ta upp flera månader innan man får medlemsavi. Örebro Dövas Ungdomsklubb anser det är oacceptabelt och hämnar ungdomsklubbarna utveckling. Vi på Örebro Dövas Ungdomsklubb föreslår bland annat som direktbetalning såsom vid hemsida, swish eller någon form av direktbetalning. Örebro Dövas Ungdomsklubb vill kunna ta emot kontant på plats av person som vill bli medlem och kvittens på plats. Sveriges Dövas Ungdomsförbund skall lobba den fråga hos Sveriges Dövas Riksförbund. Yrkande Sveriges Dövas Ungdomsklubb se över medlemskap system och hur den kan förbättras. Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen har under våren 2015 tills en arbetsgrupp som tillsammans med SDR utreder hur medlemskapet fungerar och hur det kan göras lättare för medlemmar. I det arbetet ingår undersöka möjligheter bli medlem via Swish eller SMS. Förbundsstyrelsen föreslår stämman anse motionen besvarad. 16

17 Motion nr 3 Medieträning Örebro Dövas Ungdomsklubb Bakgrund Med medietränings syfte vi på hur ungdomsklubbar kunna bemöta media på ett bra sätt och hur man uttalande sig i öppet brev. Då kan ungdomsklubbar driva och underlätta intressepolitiskt arbete. Det gör också vi kan synas mer. Örebro Dövas Ungdomsklubb vill Sveriges Dövas Ungdomsförbund ska kunna erbjuda kursen inom medieträning till ungdomsklubbarna. Yrkande Sveriges Dövas Ungdomsklubb ska erbjuda ungdomsklubbarna medieträning Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen tycker förslaget är bra och har lagt till medieträning i verksamhetsplanen för 2016 års ungdomsklubbskonferens. Förbundsstyrelsen föreslår stämman anse motionen besvarad. 17

18 Motion nr 4 Motion på teckenspråk Örebro Dövas Ungdomsklubb Bakgrund Med anledning det är vårt första språk, teckenspråk så det ska vara en möjlighet för ungdomsklubbarna skicka motion på teckenspråk. Det ska bli underlätta och vi upplever det kan vara jobbigt eller inte vill skriva motion på svenska för det inte är deras första språk. Yrkande: det ska vara möjlig för ungdomsklubbarna göra motion på teckenspråk. Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen tycker detta är ett mycket bra förslag som går helt i linje med det arbete som pågår med göra mer och mer information tillgänglig i teckenspråk på vår hemsida och i andra kanaler. Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman bifalla motionen. 18

19 Motion nr 5 Gör Dövas Dag till en samlingsplats för ungdomar Stockholms Dövas Ungdomsråd Bakgrund Dövas Dag-firandet i Sverige äger rum, den fjärde helgen i september varje år. Då brukar det vara konferens, öppet forum, utställning, kultur, underhållning, festlig samvaro m.m. SDUR upplever det inte ofta kommer ungdomar till Dövas Dag, även om SDUR är medveten om SDUF har ekonomiska insatser till ungdomsklubbar genom verksamhetsfonden. Det är viktigt ungdomarna får bra och rätt information om Dövas Dag, och de känner det passar dem också. Yrkande SDUF ska synliggöra sig mer kring Dövas Dag, ta en del plats i deras program. SDUF ska ha regelbundna kontakter med arrangörerna av Dövas Dag, för se till program under helgen passar även yngre målgrupp. SDUF ska kolla upp om det finns någon form av kriterier som arrangörerna måste följa för arrangera Dövas Dag, och påverka detta så insatser för yngre målgrupp ska erbjudas. en gemensam hemsida för framtida dövas dag bör skapas med all bakgrund, historik och information om Dövas dag, vilket SDUF bör ta det med till Sveriges Dövas Riksförbund, SDR. Förbundsstyrelsens svar SDUF arbetar redan till viss del med Dövas Dag men förbundsstyrelsen håller med om vi kan bli bättre och sätta ett tydligare fokus på unga. Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman bifalla motionen i sin helhet. 19

20 Motion nr 6 Bevaka SKOL-SM och vara på plats Stockholms Dövas Ungdomsråd Bakgrund Svenska Dövidrottsförbundet, SDI arrangerar SKOL-SM 1-2 gånger per år och det samlas ungdomar från grundskolor i Sverige för tävla mot varandra under en hel helg. Det är ett gyllene tillfälle för SDUF synas, och eventuellt samarbeta med SDI för kunna få möjlighet träffa ungdomarna från alla skolor. SDUF får också möjlighet visa upp deras arbete och insatser för locka flera medlemmar. Yrkande SDUF ska närvara på varje SKOL-SM, och eventuellt tillsammans med lokal ungdomsklubb ansvara för kvällens program. Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om vi helt klart borde finnas på plats och träffa ungdomarna. Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman bifalla motionen. 20

21 Motion nr 7 Bedriva biståndsarbete Stockholms Dövas Ungdomsråd Bakgrund Sveriges Dövas Riksförbund, SDR och några dövföreningar bedriver biståndsarbete vars syfte utveckla andra länder och bistå med kunskap och verktyg så de kan utveckla organisation för döva. SDUR känner dessa bistånd inte lyfter ungdomsfrågor/ungdomsperspektiv i deras arbete, där kanske SDUF bör bevaka detta, eller bedriva egen biståndsarbete. Yrkande SDUF tar reda på vad för biståndsarbete som bedrivs från SDR och dövföreningarna, och vilka ungdomsfrågor det finns och om det finns något ungdomsperspektiv i deras arbete. SDUF tar reda på möjligheterna bedriva biståndsarbete på eget hand, kanske i samarbete med någon lokal ungdomsklubb eller bevaka ungdomsfrågorna i dessa befinnande projekten. SDUF skall även uppmuntra sina medlemmar till olika slags biståndsarbete/volontärsarbete och kunna ha information kring detta. Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen anser frågan om huruvida vi ska bedriva biståndsarbete eller ej är en stor fråga och något som vi i dagsläget inte har resurser till genomföra. Förbundsstyrelsen är däremot positiv till fortsätta uppmuntra unga själva ta sig ut i världen, vilket vi redan gör genom vårt samarbete med Västanvik och volontärutbildningen. Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman bifalla -sats 1, avslå -sats 2 och anse -sats 3 besvarad. 21

22 Motion nr 8 Dokumentation i olika form Stockholms Dövas Ungdomsråd Bakgrund SDUR anser det råder brist på olika form av möjligheter uttrycka sig för våra ungdomar idag. Det är viktigt med dokumentation i olika form för kunna belysa hur döva och hörselskadade barn och ungdomar har det idag, och det kan bli ett grund för SDUF:s arbete. Viktigt vi tillsammans lyfter upp vikten av uttrycka sig. Det är även av historisk värde i framtiden när man vill se bakåt hur döva hade det under 2000-talet. Yrkande SDUF ska erbjuda möjligheter till olika form av dokumentation, t.ex. film, konst poesi. anordna en workshop-helg för olika form av uttryck där alla testar på uttrycka sig i olika form, eller får en samlad plats för skapa uttryck med stöd av personer som besitter kunskap inom området. skapa en guide på hur man kan uttrycka sig, och vad för exempel för uttryck det finns. Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen anser riksnivå är fel nivå för detta och vill uppmana ungdomsklubbarna erbjuda medlemmarna möjligheter uttrycka sig genom film med mera Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman avslå motionen i sin helhet. 22

23 Motion nr 9 Teckenspråkspolicy Stockholms Dövas Ungdomsråd Bakgrund SDUF och alla lokala ungdomsklubbar strävar för ett samma sak, de som jobbar med döva barn och ungdomar ska behärska teckenspråk fullt ut för trygga kommunikationen. Vad innebär det en behärskar teckenspråket? Vad är det för krav, kanske det bör upprättas en policy där alla kan hänvisa oss till? Vilka krav det ska finnas för personer som arbetar med döva eller de som använder teckenspråk. Det handlar om tolkningsföreträde, vem får föra vår talan? Yrkande SDUF ska arbeta fram en teckenspråkspolicy där det framgår tydligt vad det innebär kunna teckenspråk som de kan använda sig av i intressepolitiska arbetet. Förbundsstyrelsens svar Förbundsstyrelsen anser detta är ett otroligt viktigt jobb men tyvärr inget SDUF som förbund har möjligheten göra. Att ta fram en policy som tydligt preciserar vad det innebär kunna teckenspråk är ett arbete på akademisk nivå. SDUF lobbar redan i dagsläget för det ska finnas tydliga nivåer i teckenspråkskunskaper. Förbundsstyrelsen rekommenderar därför förbundsstämman avslå motionen. 23

24 PROPOSITIONER Proposition nr 1: Proposition nr 2: Flytta förbundsstämman till hösten Alkoholpolicy 24

25 Flytta förbundsstämman till hösten Sveriges Dövas Ungdomsförbunds verksamhet sker i årscykler, på våren är det stämma, på sommaren Almedalen och läger och på hösten/vintern sker ungdomsklubbskonferensen. Under våren så sker det mesta av SDUF:s arbete, det förbereds för alla läger, Almedalen, vi söker fondmedel, vi gör ett bokslut och vi förbereder allt inför förbundsstämman. Under hösten sker däremot inte lika mycket arbete, den enda större aktiviteten är ungdomsklubbskonferensen. Under året sker ett kontinuerligt intressepolitiskt arbete där vi hela tiden måste vara redo agera och reagera på saker som rör vår målgrupp. Vi tror SDUF skulle hinna göra mer om förbundsstämman flyttades till hösten. Om förbundsstämman hålls på hösten så blir även arbetet med verksamhetsplan och budget enklare. Istället för besluta en budget för innevarande år (där det redan hunnit gå några månader) så kan stämman besluta om kommande års budget. Detsamma gäller för verksamhetsplanen. Det blir enklare för ungdomsklubbarna påverka vilken verksamhet som ska genomföras. Arbetet blir mer transparent för alla inblandade. Förbundsstyrelsen föreslår stämman: flytta förbundsstämman till hösten flytta ungdomsklubbskonferensen till våren nästa förbundsstämma hålls hösten 2016 ändra 5. mom 7 och 8. mom 1 enligt följande: 5. MEDLEMSKAP mom 7 Lokal barn- och ungdomsorganisation som antagits som medlem skall årligen sända sin verksamhetsberättelse till SDUF senast en vecka före SDUFs årliga förbundsstämma som hålls under april månad för få rösträtt vid stämman. Verksamhetsberättelsen ska då ha minst en styrelsemedlems namnteckning och berättelse med resterande underskrifter ska lämnas in senast 30 april. Till Lokal barn- och ungdomsorganisation som antagits som medlem skall årligen sända sin verksamhetsberättelse till SDUF senast en månad före SDUFs årliga förbundsstämma som hålls senast den 30 november för få rösträtt vid stämman. 25

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema F E B R U A R I 2 0 1 3 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro En dag med ungdomstema Den 12 februari är det dags för Funktionshinderdelegationens sammanträde. Denna gång är det fokus på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Klubbkonferens, Vaxholms Kastell Inspirationshelg, Stockholm Teaterläger, Skinnskatteberg Personalutbildning, Ånnaboda Inspirationshelg, Heron city Världsjuniorläger, Leksand Klubbkonferens, Vaxholms Kastell

Läs mer

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014...

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 1 2 Program, handlingar och möteslokal... 3 Praktisk information... 5 Deltagarförteckning... 6 Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 7 Verksamhetsberättelse 2013-2014... 8 Projekt som verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Klubbkonferens, Vaxholms Kastell Inspirationshelg, Stockholm Teaterläger, Skinnskatteberg Personalutbildning, Ånnaboda Inspirationshelg, Heron city Världsjuniorläger, Leksand Klubbkonferens, Vaxholms Kastell

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO Program Program förbundsstämmohelg 2015-04-25 2015-04-26 Lördag 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.00 Generalsekreteraren och medarbetarna på förbundskansliet

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Närvarande ledamöter: Rasmus Åkesson Linda Engström Lina Boberg Karin Melbin Närvarande tjänstemän: Jobjörn

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer