Statistikinfo 2013:09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistikinfo 2013:09"

Transkript

1 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning från utlandet Både in- och utflyttningen 212 var bland den högsta i Linköpings historia Linköping hade år 212 nettoutflyttning bl.a. till Norrköping, Mjölby, Jönköping samt storstadsområdena Både in- och utflyttarna 212 hade lägre andel förvärvsarbetande före flytten än de boende i Linköpings kommun In- och utflyttning till/från Linköpings kommun Linköpings kommun Statistik & Utredningar Ref Sten Johansson,

2 Inledning Befolkningsökningen år 212 för Linköpings kommun var personer, vilket är en relativt normal nivå. Därav stod flyttningen för +511 personer. Detta innebär en ökning jämfört med 211, men jämfört med åren låg folkökningen 212 på en klart lägre nivå, främst på grund av en högre utflyttning. Östergötland (-34) Övriga Sverige (-192) (-227) Utrikes 91 (-1) Döda (+78) Befolkning 31 dec (+1 187) Födda (+99) (+25) Östergötland (-6) Övriga Sverige 5 23 (-83) Utrikes (+168)

3 Flyttmönster 212 Både in- och utflyttningen 212 låg på en historiskt hög nivå. en har bara varit högre vid tre tillfällen, nämligen 27, 29 och 21. en har bara varit högre ett tidigare år, nämligen 211. In- och utflyttning till/från Linköpings kommun I diagrammet nedan fördelas flyttningen på inrikes och utrikes. Den utrikes flyttningen har ett positivt netto sedan lång tid tillbaka. Även den inrikes flyttningen har oftast ett positivt netto för Linköpings kommun, men har så inte varit fallet, utan det inrikes flyttningsnettot har då legat nära noll. Inrikes resp. utrikes in- och utflyttning till/från Linköpings kommun Inrikes inflytt Inrikes utflytt Utrikes inflytt Utrikes utflytt 2 1

4 Flyttande 212 till/från Linköpings kommun efter region Under 212 hade Linköping negativt flyttningsnetto gentemot övriga länet och ett litet positivt netto mot övriga riket. I stort sett hela det positiva flyttningsnettot förklaras av en större invandring än utvandring. Av tabellen nedan framgår också att flyttningen inom kommunen är mer omfattande än flyttningen över kommungräns. Flyttning 212 till/från och inom Linköpings kommun Flyttning Antal Inflyttande från annan kommun i Östergötland Inflyttande från övriga riket 5 23 Invandring Summa inflyttande Utflyttande till annan kommun i Östergötland Utflyttande till övriga riket Utvandring 91 Summa utflyttande Flyttande inom kommunen Totalt Flyttningsnettot (inflyttning minus utflyttning) för Linköping och några jämförbara kommuner varierar starkt mellan åren låg Linköping i topp bland de sex kommuner som jämförs i diagrammet nedan, men låg Linköping lägst. Sett över hela perioden är det Helsingborg som har haft det högsta flyttningsnettot. Flyttningsnetto för sex kommuner Linköping Norrköping Jönköping Helsingborg Örebro Västerås

5 Inrikes in- och utflyttning Under 212 flyttade det in personer till Linköpings kommun från 268 av landets 29 kommuner. Till 263 av de 29 kommunerna flyttade någon ut från Linköping. 11 kommuner berördes varken av in- eller utflyttning till/från Linköping. Kartorna nedan visar in- respektive utflyttningen till/från Linköping under 212. De tre storstadsområdena har brutits ut och visas i större skala. En mörkare blå färg anger ett större antal flyttande. Både in- och utflyttningen är relativt stor dels till angränsande kommuner, dels till storstadskommuner och universitetsorter. till Linköpings kommun 212 från Linköpings kommun 212 År 212 hade Linköpings kommun ett positivt flyttningsnetto mot 166 kommuner, noll mot 36 kommuner och negativt mot 87 kommuner. På nästa sida visas Linköpings flyttningsnetto gentemot kommuner med högst positivt respektive negativt flyttningsnetto.

6 Kommuner med högst positivt respektive negativt flyttningsnetto gentemot Linköping 212 Positivt netto Negativt netto Kommun Kommun Luleå 37 Stockholm -356 Umeå 35 Göteborg -16 Kinda 35 Norrköping -86 Gävle 31 Mjölby -5 Tranås 31 Solna -48 Hultsfred 29 Uppsala -47 Helsingborg 27 Lund -32 Nässjö 25 Malmö -28 Täby 25 Sundbyberg -27 Karlskoga 22 Södertälje -25 Vimmerby 22 Huddinge -22 Katrineholm 21 Jönköping -21 Bland kommunerna med störst positivt netto till Linköping finns dels kommuner i länet och närmast angränsande län, dels mindre högskoleorter på andra håll i landet. Bland kommunerna med störst negativt netto finns kommuner i storstadsområdena, större universitetsorter samt Norrköping, Mjölby och Jönköping. Allra störst negativt flyttningsnetto har Linköping gentemot Stockholm. In- och utflyttning år 212 gentemot kommunerna i Östergötland Kommun från till Kinda Valdemarsvik Motala Finspång Åtvidaberg Ydre Ödeshög Söderköping Boxholm Vadstena Mjölby Norrköping Totalt Gentemot övriga Östergötlands län hade Linköping år 212 ett negativt flyttningsnetto. Störst var det negativa nettot gentemot Norrköping och Mjölby. Störst positivt netto hade Linköping gentemot Kinda och Valdemarsvik. t var positivt gentemot sju östgötakommuner, negativt gentemot fem.

7 Utrikes in- och utflyttning (in- och utvandring) 212 Norden Övriga Europa Övriga världen Totalt från till Av dem som under 212 invandrade till Linköping flyttade nästan hälften från länder utanför Europa. Av utflyttningen gick något över hälften till länder utanför Europa. Största enskilda födelseländerna för in- och utvandrade till Linköpings kommun 212 Födelseland Invandrade Födelseland Utvandrade Sverige 264 Sverige 349 Somalia 118 Kina 57 Irak 72 Irak 53 Polen 58 Indien 41 Tyskland 49 Pakistan 34 Syrien 48 Iran 2 Rumänien 47 Tyskland 16 Kina 46 Storbritannien 16 U.S.A. 38 U.S.A. 15 Indien 36 Turkiet 14 Iran 32 Finland 13 Finland 31 Somalia 12 Kommunmottagna i Linköping efter ålder och år Ålder Totalt Kommunmottagna innebär personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa grupper. Antalet kommunmottagna minskade under 21 och 211 men ökade under 212, främst för barn över 6 år samt vuxna 2-39 år. Flyttningsmönster inom kommunen Olika delområden inom kommunen uppvisar skilda flyttmönster. Diagrammet nedan visar de delområden som har högst respektive lägst flyttningsnetto för flyttningar över kommungränsen under 212. I särklass högst nettoinflyttning över kommungräns hade Skäggetorp, men även Ryd och Tannefors har höga positiva netton. Störst negativt netto hade Östra Valla.

8 Flyttnetto över kommungräns för delområden med högst respektive lägst netto Diagrammet nedan visar de delområden som har högst respektive lägst flyttningsnetto för flyttningar inom kommunen under 212. Störst positiva netton har Innerstaden, Ullstämma och Östra Valla. Störst negativa netton har Skäggetorp och Ryd. Skäggetorp, Ryd och Tannefors har alltså stora positiva netton över kommungräns och negativa netton för flyttning inom kommunen. Det betyder att de utgör den första anhalten för nyinflyttade Linköpingsbor, och att många så småningom fortsätter därifrån till andra stadsdelar. Även för Berga är flyttmönstret liknande, fast i mindre omfattning. Östra Valla har motsatt roll med positivt netto inom kommunen och negativt över kommungräns. Flyttnetto inom kommunen för delområden med högst respektive lägst netto

9 In- och utflyttning efter ålder En stor del av all flyttning görs av personer i åldrarna år. För inflyttningen till Linköpings kommun ligger toppen i 2-årsåldern, för utflyttningen i årsåldern. Detta är typiskt för en studentstad. Kommunen har ett stort positivt flyttningsnetto i åldrarna år, men ett stort negativt netto i åldrarna år. För barn och ungdomar var nettot under 212 svagt positivt, främst i åldrarna 3-12 samt år. För personer över 4 år ligger nettot nära noll. In- och utflyttning till/från Linköpings kommun 212 efter ålder De kommuner i länet som har störst flyttning till och från Linköping är Norrköping, Mjölby, Motala, Åtvidaberg och Kinda. Nedan visar vi åldersfördelningen för in- respektive utflyttning samt flyttningsnetto mellan dessa kommuner och Linköping. Därefter visar vi motsvarande för de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Med inflyttning och utflyttning avses inflyttning till resp. utflyttning från Linköpings kommun. Linköping har ett stort flyttningsutbyte i bägge riktningarna med Norrköping, främst i åldrarna 2-34 år. Det mest slående är Linköpings mycket stora negativa netto i åldrarna år. Även för -19 och 3-34 år är nettot negativt.

10 In- och utflyttning mellan Linköping och Norrköping 212 efter ålder Flyttningen mellan Linköping och de mindre Östgötakommunerna är mera spridd i åldrarna, även om 2-34 år dominerar även här. Linköping har ett markant positivt netto från dessa kommuner i åldrarna 2-24 år, men oftast negativt netto i åldrarna -4 och år. För större barn är nettot lite varierande. In- och utflyttning mellan Linköping och Mjölby 212 efter ålder

11 In- och utflyttning mellan Linköping och Motala 212 efter ålder In- och utflyttning mellan Linköping och Åtvidaberg 212 efter ålder In- och utflyttning mellan Linköping och Kinda 212 efter ålder

12 När det gäller Linköpings flyttningsutbyte med de tre storstäderna dominerar åldrarna 2-34 år helt i båda riktningarna. t är negativt, speciellt i åldrarna år. Gentemot Göteborg och Malmö har Linköping klart negativa netton även i åldrarna 2-24 år. Det finns dock små positiva flyttningsnetton i åldrarna -4 och år. In- och utflyttning mellan Linköping och Stockholm 212 efter ålder In- och utflyttning mellan Linköping och Göteborg 212 efter ålder

13 In- och utflyttning mellan Linköping och Malmö 212 efter ålder Flyttning av småbarnsfamiljer inom kommunen Nedan visas flyttningsnetton 212 för några delområden med hög in- respektive utflyttning av barnfamiljer. De största positiva nettona för barnfamiljer finns i allmänhet i områden med nyproduktion, särskilt där det byggs småhus. Sådana områden var under 212 Ullstämma, Ljungsbro, Linghem, Ekängen och Lambohov. I vissa äldre områden med småhus kan det förekomma en generationsväxling där äldre personer flyttar ut och unga barnfamiljer flyttar in. Sådana områden fanns under 212 inom Hjulsbro och Ekholmen. De största negativa nettona finns i stadsdelar med stor andel smålägenheter i centrala eller halvcentrala lägen. De som får barn i sådana områden tenderar ofta att flytta ut inom några år. Flyttnetton 212 för delområden med högst respektive lägst netto i åldern -4 år Delområde - 4 år år 3-34 år år Ullstämma Hjulsbro Ljungsbro Linghem Ekängen Ekholmen Lambohov Hejdegården Gottfridsberg Johannelund Berga Vasastaden Innerstaden

14 Linköpings landsbygd Nedan visas in-, utflyttning och flyttningsnetton 212 för några omland inom Linköpings landsbygd fördelade på ålder. Omland med mindre än 1 flyttande brutto in+ut redovisas inte. Även för de redovisade omlanden är flyttningen av ganska liten omfattning. Gruppen 2-39 år står för den mest omfattande flyttningen. I fem av de 13 områdena, Bankekinds, Linghems, Ljungsbro, Malmslätts och Västerlösa omland har denna grupp positivt flyttningsnetto. Endast två områden, Bestorps och Skeda omland, har positivt netto i gruppen -19 år. I åldrarna över 4 år har flertalet områden negativt netto. Ett undantag är Bestorps omland. In- och utflyttning till/från några omland 212 efter ålder Askeby omland år 2-39 år 4-59 år 6+ år Bankekinds omland år 2-39 år 4-59 år 6+ år

15 Bergs omland år 2-39 år 4-59 år 6+ år Bestorps omland år 2-39 år 4-59 år 6+ år Brokinds omland -19 år 2-39 år 4-59 år 6+ år

16 Linghems omland år 2-39 år 4-59 år 6+ år Ljungsbro omland år 2-39 år 4-59 år 6+ år Malmslätts omland år 2-39 år 4-59 år 6+ år

17 Nykils omland -19 år 2-39 år 4-59 år 6+ år Rystad omland år 2-39 år 4-59 år 6+ år Sjögestad omland år 2-39 år 4-59 år 6+ år

18 Skeda omland år 2-39 år 4-59 år 6+ år Västerlösa omland år 2-39 år 4-59 år 6+ år

19 Förvärvsarbetande före flyttning Förvärsfrekvensen mäts som andelen förvärvsarbetande av hela befolkningen 2-64 år. Som förvärvsarbetande räknas enligt SCB de som förvärvsarbetade i november respektive år. För de flyttande under 212 redovisas förvärvsfrekvensen år 211, dvs året innan flytten. Statistiken visar alltså inte hur förhållandena var vid själva flyttillfället eller efter flytten. Från andra källor vet vi att flyttning över kommungräns ibland innebär en övergång från icke förvärvsarbetande till förvärvsarbetande, men även motsatsen kan förekomma. För en studentstad som Linköping är inflyttningen ofta en flytt till studier och utflyttningen en flytt till arbete. Av tabellen nedan framgår att förvärvsfrekvensen totalt sett är något högre för utflyttare än för inflyttare. Detta beror dock främst på att förvärvsfrekvensen för de som har invandrat är extremt låg, delvis till följd av att uppgifter saknas. För den omfattande flyttningen mellan Linköping och Sverige utanför Östergötland är förhållandet omvänt, dvs förvärvsfrekvensen innan flytten är högre för inflyttande än för utflyttande. I hela Linköpings befolkning 2-64 år var förvärvsfrekvensen år procent. Förvärvsfrekvensen för både in- och utflyttande var alltså betydligt lägre än för de redan boende. Förvärvsfrekvens 211 efter flyttrelation år Flyttrelation Förvärvsfrekvens från annan kommun i Östergötland 64% från övriga landet 5% Invandring 2% totalt 45% till annan kommun i Östergötland 67% till övriga landet 45% Utvandring 27% totalt 48% Befolkning 211 7% Eftersom uppgifter om sysselsättning oftast saknas för dem som flyttar från utlandet visar vi nedan förvärvsfrekvensen 211 för inrikes flyttande 212 samt boende 211. Förvärvsfrekvensen före flytten är alltså något högre för inflyttande än för utflyttande inom riket.

20 Förvärvsfrekvens 211 för inrikes flyttande 212 och boende 211, 2-64 år 8% 7% 6% 5% 4% 3% Inrikes inflyttande Inrikes utflyttande Befolkning 211 2% 1% % Förvärvsfrekvens Nedan visas förvärvsfrekvensen 211 i olika åldrar för inrikes in- och utflyttande 212 samt boende 211. För personer under 3 år är förvärvsfrekvensen högre för inflyttande än för utflyttande, medan det är tvärtom för personer år. I åldrarna över 25 år har både in- och utflyttande lägre förvärvsfrekvens än de boende i Linköping. Förvärvsfrekvens 211 för inrikes flyttande 212 och boende 211 efter ålder 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Inrikes inflyttande Inrikes utflyttande Befolkning 211

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun STADSKONTORET l JANUARI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Andreas Zeidlitz Tina Wallin Bearbetning Karin Lundbrant Mano Barmano Omslag och layout

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

FÖRORD. Håkan Brynielsson Regiondirektör Ingbritt Rosander Handläggare

FÖRORD. Håkan Brynielsson Regiondirektör Ingbritt Rosander Handläggare 1 FÖRORD Folkmängden i Kalmar län minskade med 505 personer mellan åren 2000 och 2003. Länet hade vid utgången av år 2000 en folkmängd som uppgick till 235 391 personer. Det innebär att det vid årsskiftet

Läs mer

Bilaga 5. Fakta om invandring

Bilaga 5. Fakta om invandring Bilaga 5. Fakta om invandring Det finns många myter om invandring. För att sprida fakta lanserade regeringen i december 2011 en ny webbsida där fakta om invandringen till Sverige finns. 1 Olika begrepp

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 2009:3 In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 Befolkningsprognos 2009 2018 In- och utvandring och utrikes födda i Stockholms län - 2008 2009:3 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster

Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster Rapport 2008:03 Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster Maj 2008 Fredrik Eliasson Innehållsförteckning Inledning... 3 Några utgångspunkter... 4 Datamaterial...

Läs mer

2010:5. Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige

2010:5. Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige 2010:5 Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige Befolkningsprognos 2010 2019 Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige 2010:5 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

DEL I BOENDET inledning I de fall Integrationsverket har uppmärksammat boendet ur ett integrationsperspektiv är det i första hand storstadsregionerna som stått i fokus. I Rapport Integration 2002 konstaterade

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer