FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun"

Transkript

1 FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun

2 Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, , Mer statistik finns på

3 Sammanfattning om Flyttningar Flyttningar från utlandet stor del i befolkningsökning Inflyttning från andra länder stod för nästan hälften av befolkningsökningen i Karlstads kommun under 29. Pakistan, Irak och Thailand var de tre länderna med störst positivt flyttnetto (fler inflyttade än utflyttade). De flesta flyttningarna över landsgräns sker dock mot Norge, men med en flyttförlust för Karlstads del, eftersom fler flyttar till Norge än tvärtom. Stor flyttvinst från Säffle Övriga Värmland bidrar med en stor flyttvinst för Karlstads del, särskilt Säffle, Hagfors, Torsby och Forshaga. Även närliggande län som Örebro län (främst Karlskoga och Hällefors), Dalarnas län (främst Falun) och Västra Götalands län bidrar med positivt flyttnetto för Karlstads del. Västra Götalands positiva flyttnetto gentemot Karlstad berodde på flyttvinster från bland annat Åmål, Strömstad, Gullspång och Trollhättan medan Göteborg enskilt stod för ett negativt flyttnetto. Barnfamiljer väljer Hammarö Karlstad tappar i stor utsträckning invånare till Hammarö, Göteborg och Stockholm. Barnfamiljerna väljer Hammarö och unga vuxna i 2-3 årsåldern väljer Göteborg och Stockholm. Dock var det mindre flyttförluster under 29 i de vanligaste utflyttningsgrupperna jämfört med de flesta av åren sedan Karlstads flyttningar liknar andra studentorter Karlstad skiljer sig inte nämnvärt från andra studentorter, som Linköping, Jönköping, Växjö och Örebro, när det gäller flyttningar i olika åldrar. Det är 19-2-åringar som dominerar inflyttningen och ger störst flyttvinst medan åringarna dominerar utflyttningen och ger störst flyttförlust. Det som skiljer ut Karlstad från övriga är att flyttförlusten i åldrarna -1 år och 31-4 år är mycket högre i Karlstad än för de andra orterna. Detta beror i stor utsträckning på Hammarös popularitet för dessa åldersgrupper. Om siffrorna för Karlstad och Hammarö skulle slås ihop, skiljer sig inte Karlstads situation nämnvärt jämfört med de andra studentorterna när det gäller flyttningar. Ju större kommun desto större flyttvinst Flyttnettot följer kommunstorlek i stor utsträckning. Ju större kommun (befolkningsmässigt) desto större positivt flyttnetto (fler inflyttade än utflyttade). Vid en jämförelse mellan Linköping, Örebro, Jönköping Gävle, Sundsvall, Karlstad, Växjö, Kalmar och Luleå visar det sig att de tre största, Linköping, Örebro och Jönköping, har de största flyttvinsterna totalt sett och inga flyttförluster från övriga Sverige. Växjö avviker lite genom att komma på fjärde plats när det gäller flyttvinster totalt trots att kommunen storleksmässigt befinner sig på sjunde plats. Växjö har dock flyttförlust från övriga Sverige. För övrigt har dessa fyra kommuner även de största flyttvinsterna från utlandet. Av kommuner med flyttförlust från övriga Sverige har Karlstad den minsta flyttförlusten. 3

4 Innehåll Sammanfattning om Flyttningar... 3 Flyttningar... 5 Folkmängd och folkökning... 5 Flyttningar mellan Karlstad och Sveriges län och kommuner... 6 Flyttningar från andra länder... 9 I jämförelse med andra kommuner... 1

5 Flyttningar Folkmängd och folkökning Antalet invånare i Karlstads kommun år 29 var Befolkningsökningen från året innan var 742 personer. I ett längre perspektiv har befolkningsökningen i Karlstads kommun varit i genomsnitt cirka 4 personer årligen. Den senaste femårsperioden har dock ökningen legat högre, i genomsnitt cirka 6 fler invånare per år. Som framgår av diagrammet nedan har befolkningsökningen till och med varit över 7 personer per år sedan 26 med undantag av ett enskilt år, 28. Folkmängd och folkökning Karlstads i Karlstads kommuns folkmängd kommun samt folkökning Folkökning Folkmängd Folkmängd i antal Folkökning i antal År 1994 var befolkningsökningen som högst, med över 1 personer. Samma år började kommunen sin nu årligen återkommande kampanj för att få studenter att skriva sig i Karlstad, vilket kan ha varit orsaken till den högre siffran. 742 fler invånare under 29 Av Karlstads kommuns befolkningsökning på 742 invånare under 29 bestod en femtedel av ett positivt födelseöverskott (fler födda än avlidna) och resten av ett positivt flyttnetto (fler inflyttade än utflyttade). Den största flyttvinsten, nästan hälften av den totala befolkningsökningen, kom från inflyttning från utlandet. Trettio procent av befolkningsökningen bestod av flyttvinst från övriga Värmland. Den återstående delen var flyttvinst från övriga Sverige, sex procent. År 5 Fördelning av Karlstads kommuns befolkningsökning år 29 Flyttvinst från utlandet 46% Flyttvinst från övriga Sverige 6% Födelseöverskott 18% Flyttvinst från övriga Värmland 3%

6 Flyttningar mellan Karlstad och Sveriges län och kommuner Utifrån ett länsperspektiv sker de största flyttströmmarna mellan Karlstad och övriga Värmland. Därefter brukar det ske flest flyttningar gentemot Västra Götaland, Stockholms län, Örebro län, Skåne och Dalarna i nämnd ordning. Så också 29. Karlstads Flyttnetto gentemot Sveriges län Pilarna i kartan visar storleken på de mest frekventa flyttströmmarna mellan Karlstads kommun och Sveriges olika län under 29. Ju mörkare färg på länen desto större flyttvinster för Karlstads del. Den ljusaste färgen (rosa) innebar flyttförluster för Karlstad under 29. Siffrorna anger flyttnetto (inflyttade minus utflyttade) i antal personer. Positivt flyttnetto mot Västra Götaland men inte mot Göteborg Karlstads största flyttvinst från de olika länen under 29 kom från Värmlands län, totalt 229 personer. De värmländska kommuner som gav Karlstad de största flyttvinsterna var Säffle, Hagfors, Torsby och Forshaga. Från Hammarö, Kil och Storfors hade Karlstad flyttförluster, alltså fler utflyttade än inflyttade. Övriga län som bidrog med större flyttvinster var i stor utsträckning närliggande län: Örebro län (+81), Södermanland (+36), Västerbotten (+31), Dalarna (+29) samt Västra Götaland (+22). Västra Götalands positiva flyttnetto gentemot Karlstad berodde på flyttvinster från bland annat Åmål, Strömstad, Gullspång och Trollhättan medan Göteborg enskilt stod för ett negativt flyttnetto (-15). Örebro läns positiva flyttnetto gentemot Karlstad berodde mest på flyttvinster från Karlskoga och Hällefors. För Dalarnas del stod Falun för det största positiva flyttnettot. Flyttningarna gentemot Stockholms län innebar en stor flyttförlust (-142), där större delen berodde på flyttförlust mot Stockholms stad (-15). Andra län där Karlstad hade större utflyttning än inflyttning var Uppsala län (-58), Skåne (-24), Gävleborg (-12) och Norrbotten (-4). 6

7 Många flyttar från Karlstad till Hammarö, Göteborg eller Stockholm Karlstads största flyttströmmar sker till och från de närliggande kommunerna Hammarö, Forshaga, Kil, Grums och Kristinehamn samt storstäderna Göteborg och Stockholm. Det var fler utflyttningar än inflyttningar till Hammarö, Göteborg och Stockholm under 29, vilket det brukar vara. Att Karlstad hade fler utflyttningar än inflyttningar gentemot Kil under 29 är mer ovanligt. Karlstads De sju in- kommuner och utflyttningar med den största gentemot in- och utflyttningen andra gentemot kommuner Karlstad Inflyttning Utflyttning Flyttnetto 4 3 Antal Hammarö Forshaga Kil Göteborg Grums Kristinehamn Stockholm Nästan 55 personer flyttade från Karlstad till Hammarö men bara drygt 35 flyttade åt andra hållet, från Hammarö till Karlstad. Diagrammet ovan visar att speciellt Hammarö, Göteborg och Stockholm hade negativa flyttnetton, alltså betydligt fler utflyttare än inflyttare mot Karlstad. Utflyttningarna från Karlstad till Hammarö har ökat något i ett längre perspektiv. Däremot har inflyttningarna till Karlstad från Hammarö legat runt 4 personer, men pendlat lite uppåt och nedåt sedan Karlstads In- och utflyttningar gentemot hammarö mellan åren Flyttnetto Inflyttning Utflyttning Antal År De senaste åren, mellan 27 och 29, har dock inflyttningen från Hammarö minskat med cirka 1 personer. Det gör att det vanligtvis negativa flyttnettot mot Karlstad har ökat de två senaste åren. Karlstad har alltså tappat fler invånare till Hammarö. Som framgår av diagrammets blå staplar hade Karlstad även i början på 199-talet ökande flyttförluster mot Hammarö, vilket bröts Karlstads flyttnetto mot Kil har legat på ungefär samma nivå sedan i början av 199-talet, med endast ett fåtal år med flyttförluster för Karlstads del. I och med att både inflyttningen och utflyttningen gentemot Kil har ökat svagt över tid ligger flyttnettot kvar på samma nivå. Däremot har Karlstads in- och utflyttningar samt även flyttnetto gentemot Forshaga minskat i ett längre tidsperspektiv. 7

8 Barnfamiljer väljer Hammarö, Kil och Forshaga Vid en uppdelning av nettoflyttningarna (flyttvinster och flyttförluster) i olika åldersklasser syns det tydligt vilka grupper av invånare som Karlstad tappar till Hammarö, Kil och Forshaga. Se diagrammet nedan. De staplar som befinner sig under -strecket är personer i de åldersgrupper som flyttar ut från Karlstad i större utsträckning än flyttar in, vilket innebär flyttförluster för Karlstads del. Nettoflyttningar Nettoflyttningar i femårsklasser i 5-årsklasser från gentemot närliggande Hammarö, kommuner Kil och forshaga 29 Antal Hammarö Kil Forshaga -4 år 5-9 år 1-14 år år 2-24 år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år år 6-64 år år 7-74 år år 8-84 år 85- år Till Hammarö och Kil tappade kommunen under 29 cirka 8 barn i åldern -4 år och deras familjer (negativa flyttnetton även i åldersgrupperna upp till 14 år och mellan 25 år och bortåt 4 år). En hel del barnfamiljer väljer alltså Hammarö och Kil framför Karlstad. Karlstad har även ett negativt flyttnetto till Forshaga i åldersgrupperna 5-9 år och 3-39 år samt 5-54 år. Med andra ord väljer även en del barnfamiljer att bosätta sig Forshaga framför Karlstad, och kanske även en del personer utan barn eller utflugna barn. De flesta som flyttar till Göteborg och Stockholm är i 2-3 årsåldern, i de åldersgrupperna har Karlstad ett negativt flyttnetto mot storstäderna. Mot dessa storstäder har Karlstad istället en liten flyttvinst i barnfamiljsåldrarna till skillnad mot Hammarö och Kil (positivt flyttnetto i åldersgrupperna -4 år och år mot Göteborg samt -4 år och 4-44 år mot Stockholm). Karlstads kommuns flyttvinst/-förlust i några åldrar (5- Nettoflyttningar i de åldersgrupper årsklasser) (i femårsklasser) där flyttförlusterna är som störst Antal år år 3-34 år år År I de åldersgrupper (uppdelat i 5-årsklasser) där Karlstad brukar ha fler utflyttare än inflyttare är -4 år, år, 3-34 och år. Diagrammet ovan visar en tidsserie från 1997 för dessa åldersgrupper. Mindre flyttförlust 29 i de vanligaste utflyttningsåldrarna Under 29 var glädjande nog flyttförlusten mindre än tidigare för åldersgrupperna år, 3-34 år. I åldersgrupperna -4 år och år var flyttförlusten åtminstone mindre än året innan. Tidsserien visar att det negativa flyttnettot i åldersgrupperna har varierat lite mellan åren men varit negativt, alltså fler utflyttare än inflyttare, samtliga år sedan 1997, för åldersgrupperna mellan år. 8

9 Nittonåringar flyttar in och tjugofyraåringar flyttar ut Om flyttningarna studeras i ettårsklasser i stället för femårsklasser tydliggörs det att 19-åringarna har det största positiva flyttnettot (+193) personer. (Även om 2-åringarna är något fler till antalet inflyttare så är de även något fler till antalet utflyttare än 19-åringarna). Linjerna i diagrammet nedan visar antal inflyttade och antal utflyttade för varje ålder. Staplarna visar om det blir ett överskott eller ett underskott av flyttningarna (positiva eller negativa flyttnetton). In- och utflyttade efter ålder (ettårsklasser) samt flyttnetto In- och utflyttning samt flyttnetto (Ettårsklasser) i Karlstads kommun 29 Antal Flyttnetto Inflyttade Utflyttade Ålder Som framgår av diagrammet sker det fler inflyttningar än utflyttningar från 19 års ålder fram till 23 års ålder. Sedan vid 24 års ålder är utflyttningen större än inflyttningen (-54 personer). Även bland 25-åringarna är det fler som flyttar ut än in. Och även flera åldrar runt 3-4 år har negativa flyttnetton vilket har framkommit tidigare vid uppdelningen i femårsklasser. Detta visar tydligt Karlstads roll som studentort. Unga studenter flyttar in och när de studerat klart flyttar de till storstäderna och provar sina vingar. Sedan när de är i familjebildande ålder vore det önskvärt att de i större utsträckning än idag återkom till kommunen. Det är då många väljer Hammarö och till viss del Kil istället. Flyttningar från andra länder Av de cirka 66 personer som under 29 flyttade till Karlstads kommun från något annat land var 23 procent återvändande svenskar, cirka 15 personer. Resterande del bestod av 3 personer inflyttade från Norge, 7 personer från andra EU-länder samt 41 personer från övriga världen. Hälften av de 15 återvändande svenskarna kom från Norge (75 personer), en tredjedel kom från andra länder utanför EU (5 personer), och resten från något annat EU-land. Av de cirka 31 Karlstadsbor som under 29 flyttade från Karlstad till något annat land var det drygt 17 personer som var födda i Sverige. Av dessa 17 flyttade 11 personer till Norge. Det var alltså cirka 1 fler svenskfödda Karlstadsbor som flyttade till Norge än som flyttade från Norge till Karlstad. Många inflyttade från Norge men störst flyttvinst från Pakistan Totalt sett under 29 flyttade 12 personer från Norge till Karlstad. Förutom 75 återvändande svenskar var det även 3 norrmän och 15 personer födda i andra länder som flyttade från Norge till Karlstad. Bland de 16 Karlstadsbor som under 29 flyttade åt andra hållet, från Karlstad till Norge, var 11 personer födda i Sverige och 27 födda i Norge. Resterande kom ursprungligen från andra länder. Karlstad har alltså en flyttförlust mot Norge i och med det stora antalet svenskar som flyttar till Norge. Efter Norge var det flest som flyttade in till Karlstad från Irak, Pakistan och Thailand i nämnd ordning. Pakistan, Irak och Thailand gav Karlstad de största flyttvinsterna från andra länder under 29 eftersom dessa länder hade endast någon enstaka eller ingen alls som flyttade åt andra hållet. 9

10 I jämförelse med andra kommuner Karlstads flyttningar liknar andra studentorter Karlstads flyttmönster följer de generella flyttmönstren och visar hur flyttbenägenheten följer de olika livscykelfaserna. Det är 19-2-åringarna som flyttar in och dominerar med störst flyttvinst även för andra högskole- och universitetsorter som Linköping, Jönköping, Växjö och Örebro. Och på samma sätt är det åringarna som flyttar ut och dominerar med störst flyttförlust även för övriga studentorter. Det som skiljer ut Karlstad är att flyttförlusten i åldrarna -1 år och 31-4 år är mycket högre än för de andra studentorterna. De andra studentkommunerna har visserligen flyttförluster i spridda åldrar i dessa åldersgrupper men summerar man åldersgruppen 31-4 år är det bara Karlstad som får ett negativt flyttnetto. I statistiksammanhang befinner sig Karlstad i en ganska speciell situation eftersom Hammarö ligger geografiskt så nära att kommunerna funktionellt sett är väl integrerade med varandra med samma bostadsoch arbetsmarknad. Hammarö fungerar lite som ett villaområde i Karlstad dit unga familjer flyttar för att bosätta sig. Från centrala Karlstad är det till och med närmare till vissa bostadsområden på Hammarö än det är till flera av Karlstads egna villaområden. Om siffrorna för Karlstad och Hammarö skulle slås ihop, skiljer sig inte Karlstads situation nämnvärt jämfört med de andra studentorterna när det gäller flyttningar. Hammarös egna flyttningssiffror skulle inte vara positiva om det inte vore för den stora inflyttningen från Karlstad. Storleken har betydelse I Karlstad har flyttnettot gentemot övriga Värmland, övriga Sverige och utlandet varierat kraftigt mellan åren. Vissa år har kommunen haft ett positivt flyttnetto från övriga Sverige, alltså en flyttvinst med fler inflyttade än utflyttade, andra år har det varit precis tvärtom, en flyttförlust. Sådana variationer har alla kommuner mer eller mindre. Därför har de tre senaste årens flyttnetton slagits ihop till ett treårssnitt för Karlstad och några jämförelsekommuner i diagrammet nedan. Kommunerna är sorterade i storleksordning efter antal invånare 29. Nettoflyttningar i några jämförelsekommuner (genomsnitt för perioden 27-29) Övriga Sverige Egna länet Utlandet 1 Antal 5-5 Linköping Örebro Jönköping Sundsvall Gävle Karlstad Växjö Luleå Kalmar Linköping är den kommun, av de jämförda, som har det största positiva flyttnettot när det gäller genomsnittet för de tre senaste åren, drygt 1 5 personer fler inflyttade än utflyttade. Knappt en tredjedel av dessa kom från övriga Sverige och resten från utlandet. Det är ingen flyttvinst från det egna länet för Linköpings del i dessa siffror. Ett stort flyttnetto från övriga Sverige och utlandet speglar lite den stora universitetsstad som Linköping ändå är med lång universitetstradition. Växjö och Örebro är kommuner med stora flyttvinster från det egna länet. Även Karlstad har förhållandevis stor flyttvinst från det egna länets kommuner. 1

11 Storleken på flyttvinsten totalt och flyttvinsten från utlandet följer i stort sett kommunstorleken. Ju större kommun desto större flyttvinst totalt och större flyttvinst från utlandet. Växjö kommun avviker lite med att ha ett högre positivt flyttnetto från utlandet än Gävle, Sundsvall och Karlstad trots att Växjö är en mindre kommun. De tre största kommunerna Linköping, Örebro och Jönköping har positiva flyttnetton från övriga Sverige medan övriga jämförda kommuner har negativa. Karlstad har den lägsta flyttförlusten av de kommuner som har flyttförlust från övriga Sverige. 11

12 Postadress: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Karlstad. Besöksadress: Drottninggatan 32. Tel: Fax: E-post:

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund 51 Inrikes flyttningar Annika Klintefelt Helen Marklund Inrikes omflyttningar är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Inrikes flyttningar. Antal flyttningar Antal flyttningar efter kön och ålder 2001

Inrikes flyttningar. Antal flyttningar Antal flyttningar efter kön och ålder 2001 41 Inrikes flyttningar Inrikes omflyttning är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare och antalet utflyttare (flyttnettot)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Fokus Framtid - Etablering för välfärd

Fokus Framtid - Etablering för välfärd Fokus Framtid - Etablering för välfärd Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund Regeringen FN:s deklaration om de

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län Företagsamheten 2012 VÄRMLANDS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Värmlands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING FAKTA I KORTHET Nr. 8 2015 VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING Foto: Øyvind Lund Hur en region utvecklas är beroende av de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. En mångfald

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket. Johan Kreicbergs Februari 2010

Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket. Johan Kreicbergs Februari 2010 Företagsamhetsmätning Våren 2010 Riket Johan Kreicbergs Februari 2010 Företagsamhetsmätning våren 2010 1 Företagsamhetsmätning våren 2010 Sammanfattning Under andra halvåret 2009 ökade antalet företagsamma

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Antalet inrikes flyttningar över länsgräns fördelade efter kön och ålder, år 2002

Antalet inrikes flyttningar över länsgräns fördelade efter kön och ålder, år 2002 31 Skälen till att personer väljer att flytta varierar. Bland framför allt yngre personer är studier ett skäl till att flytta. Vissa väljer att flytta för att bedriva gymnasiestudier på annan ort men det

Läs mer

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Hur flyttar man en person i HSA till en annan gren? 1. Flyttar person i HSA-katalogen Högerklicka på Per Uppman. Klicka på länken Flytta. Flytta

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 Antalet lediga platser på ungefär samma nivå som i april 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i april ungefär lika

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se 1. Hur man registerar in en person i HSA-katalogen Klicka på Internet Explorerknappen. Klicka på Webbsidan kan inte visas-knappen.

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten

Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten Halland bästa livsplatsen! Kommunikationernas betydelse för tillväxten PTS bredbandskartläggning 2012. Ser man till andelen boende som har tillgång till fiber så ligger Halland näst sist. Se nedan. Bottenstriden!

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Värmland Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Rapport nr 2011:1 5 april 2011 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Ekonomi- och styrningskontoret Charlotte Jansson, tel. 011 15 19 62 planeringochstatistik@norrkoping.se Innehållsförteckning

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Folkmängd första kvartalet 2004

Folkmängd första kvartalet 2004 Folkmängd första kvartalet 2004 Borås Stads befolkning ökade med 154 personer under första kvartalet 2004 (jämfört med -6 personer första kvartalet 2003). Födelsenettot blev minus 25 (jämfört första kvartalet

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 29 maj 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Resultat... 3 Sverigefödda och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Folkmängdens betydelse för Hallands utveckling

Folkmängdens betydelse för Hallands utveckling Folkmängdens betydelse för Hallands utveckling En långvarig och omfattande inflyttning leder med tiden också till en ökad ekonomisk aktivitet. Underlaget för handel och tjänster ökar. Befolkningens utbildnings

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-02-19 Befolkningsförändringar under år 2014 Befolkningsförändringar under år 2014 Författare: Per-Erik Mårtensson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2011 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Sammanfattning...2 Inledning...3

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län Företagsamheten 2012 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Örebro län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer