E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: ABB Ltd. Alfa Laval AB. Autoliv Inc.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: ABB Ltd. Alfa Laval AB. Autoliv Inc."

Transkript

1 E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB Ser. B Atlas Copco AB Ser. A AstraZeneca PLC Boliden AB Electrolux AB Ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B Hennes & Mauritz AB Ser. B Husqvarna AB Ser. B Lundin Petroleum AB Med noteringsdag: 16 dec 2013

2 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet (2003/71/EG) och 2 kap. 17 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 8 mars 2013 och eventuella tillägg till Grundprospektet. Fullständig information om Öhman Capital och villkoren för erbjudandet kan endast fås genom att läsa Grundprospektet och de Slutliga Villkoren i kombination. Grundprospektet och eventuella tillägg till Grundprospektet offentliggörs i enlighet med artikel 14 i prospektdirektivet (2003/71/EG) på och kan kostnadsfritt beställas från Öhman Capital på adressen E. Öhman J:or Capital AB, Box 7244, SE Stockholm (telefonnummer: (+46) ). De definitioner som finns angivna i Grundprospektet gäller även för dessa Slutliga Villkor. Till dessa Slutliga Villkor finns en emissionsspecifik sammanfattning bifogad som Bilaga 1. Information om Instrumenten: Konstruktionen av Warranter gör att prisutvecklingen på den underliggande tillgången får genomslag i kursen på och kan leda till större förlust på insatt kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Detta brukar uttryckas så att Warranter har en hävstångseffekt jämfört med en investering i underliggande tillgång och innebär att en kursförändring (såväl uppgång som nedgång) för underliggande tillgång medför en procentuellt sett större förändring av värdet på Warranten. Detta innebär att risken förknippad med att investera i Warranter är större än vid investering i underliggande tillgång. Warranter kan vidare förfalla värdelösa. För Warranter av typ köp bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller Warranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För Warranter av typ sälj bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller Warranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Andra faktorer som påverkar Warranters värde är exempelvis volatilitet, räntor och utdelningar. För Warranter är volatiliteten betydelsefull vid prissättning såtillvida att den är den okända parameter som är svårast att bedöma. Öhman Capitals bedömning av den framtida volatiliteten kan ändras kraftigt under Warrantens löptid, vilket väsentligt kan påverka värderingen och i förekommande fall de köp- och säljkurser som Öhman Capital ställer. Innehavare uppmärksammas på att värdet på

3 Warranter kan uppvisa mycket snabba rörelser och att värdet kan minska mycket kraftigare än värdet på de underliggande tillgångarna. Produktspecifika Villkor Underliggande Fastställelseperiod Slutdag Värdepappersnamn aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod för Slutkurs Sista handelsdag ABB5I 160 OHC ABB Ltd Köp SE ABB5I 180 OHC ABB Ltd Köp SE ABB5L 160 OHC ABB Ltd Köp SE ALF4I 140 OHC Alfa Laval AB Köp SE ALF4I 160 OHC Alfa Laval AB Köp SE ALF5E 150 OHC Alfa Laval AB Köp SE ALI4E 550 OHC Autoliv Inc. SDB Köp SE ALI4E 650 OHC Autoliv Inc. SDB Köp SE ALI4H 675 OHC Autoliv Inc. SDB Köp SE ALI5A 675 OHC Autoliv Inc. SDB Köp SE ASS4E 350 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp SE ASS4E 370 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp SE ASS4K 330 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp SE ASS4K 360 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp SE ASS5A 330 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp SE ASS5A 360 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp SE ASS5E 300 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp SE ASS5E 360 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B Köp SE ATC4K 185 OHC Atlas Copco AB Ser. A Köp SE ATC5A 185 OHC Atlas Copco AB Ser. A Köp SE ATC5C 175 OHC Atlas Copco AB Ser. A Köp SE ATC5C 200 OHC Atlas Copco AB Ser. A Köp SE ATC5E 175 OHC Atlas Copco AB Ser. A Köp SE ATC5E 200 OHC Atlas Copco AB Ser. A Köp SE AZN4E 400 OHC AstraZeneca PLC Köp SE AZN4K 380 OHC AstraZeneca PLC Köp SE AZN5A 380 OHC AstraZeneca PLC Köp SE AZN5E 350 OHC AstraZeneca PLC Köp SE AZN5E 400 OHC AstraZeneca PLC Köp SE BOL4E 90 OHC Boliden AB Köp SE BOL4I 100 OHC Boliden AB Köp SE BOL4I 110 OHC Boliden AB Köp SE BOL4I 80 OHC Boliden AB Köp SE BOL4I 90 OHC Boliden AB Köp SE BOL5C 110 OHC Boliden AB Köp SE BOL5C 120 OHC Boliden AB Köp SE BOL5C 80 OHC Boliden AB Köp SE BOL5C 90 OHC Boliden AB Köp SE ELU5C 160 OHC Electrolux AB Ser. B Köp SE ELU5C 180 OHC Electrolux AB Ser. B Köp SE

4 Underliggande Fastställelseperiod Slutdag Värdepappersnamn aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod för Slutkurs Sista handelsdag ELU5E 150 OHC Electrolux AB Ser. B Köp SE ELU5E 170 OHC Electrolux AB Ser. B Köp SE ELU5E 190 OHC Electrolux AB Ser. B Köp SE ERI5E 100 OHC Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B Köp SE ERI5E 80 OHC Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B Köp SE HM 4E 270 OHC Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp SE HM 4K 280 OHC Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp SE HM 5A 280 OHC Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp SE HM 5E 260 OHC Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp SE HM 5E 280 OHC Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp SE HM 5E 300 OHC Hennes & Mauritz AB Ser. B Köp SE HUS4Q 40 OHC Husqvarna AB Ser. B Sälj SE HUS5E 40 OHC Husqvarna AB Ser. B Köp SE HUS5E 50 OHC Husqvarna AB Ser. B Köp SE LUP4I 140 OHC Lundin Petroleum AB Köp SE LUP4I 160 OHC Lundin Petroleum AB Köp SE LUP4Q 140 OHC Lundin Petroleum AB Sälj SE LUP5C 120 OHC Lundin Petroleum AB Köp SE LUP5C 140 OHC Lundin Petroleum AB Köp SE LUP5C 160 OHC Lundin Petroleum AB Köp SE Lösenkurs: Anmälan om lösen: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Startkurs: Slutlikviddag: Framgår av produktspecifika villkor. Officiell Stängning Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs Framgår av produktspecifika villkor.

5 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Underliggande Emittent av underliggande ISIN-kod på Ytterligare information Underliggande om Underliggande ABB Ltd ABB Ltd CH Alfa Laval AB Alfa Laval AB SE Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. SE ASSA ABLOY AB Ser. B ASSA ABLOY AB SE Atlas Copco AB Ser. A Atlas Copco AB SE AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC GB Boliden AB Boliden AB SE Electrolux AB Ser. B Electrolux AB SE Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE Hennes & Mauritz AB Ser. B H & M Hennes & Mauritz AB SE Husqvarna AB Ser. B Husqvarna AB SE Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB SE Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Warranter per serie. Öhman Capital förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om Öhman Capital så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den reglerade marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats som Warrant är noterad på. Betalningsombud: Citibank International plc (England), Sweden branch Box Stockholm Sverige Central Värdepappersförvarare: Euroclear Sweden AB Emissionsdag: 16 dec 2013

6 Information om tilldelning: Avgifter: Vid handel genom Öhman Capital utgår courtage enligt Öhman Capitals vid var tid gällande prislista. Utöver eventuellt courtage kommer en investerare i Warranterna inte att debiteras några kostnader av Öhman Capital.

7 Slutlikviddag: Värdepappersnamn Slutlikviddag ABB5I 160 OHC ABB5I 180 OHC ABB5L 160 OHC ALF4I 140 OHC ALF4I 160 OHC ALF5E 150 OHC ALI4E 550 OHC ALI4E 650 OHC ALI4H 675 OHC ALI5A 675 OHC ASS4E 350 OHC ASS4E 370 OHC ASS4K 330 OHC ASS4K 360 OHC ASS5A 330 OHC ASS5A 360 OHC ASS5E 300 OHC ASS5E 360 OHC ATC4K 185 OHC ATC5A 185 OHC ATC5C 175 OHC ATC5C 200 OHC ATC5E 175 OHC ATC5E 200 OHC AZN4E 400 OHC AZN4K 380 OHC AZN5A 380 OHC AZN5E 350 OHC AZN5E 400 OHC BOL4E 90 OHC BOL4I 100 OHC BOL4I 110 OHC BOL4I 80 OHC BOL4I 90 OHC BOL5C 110 OHC BOL5C 120 OHC BOL5C 80 OHC BOL5C 90 OHC ELU5C 160 OHC ELU5C 180 OHC

8 Värdepappersnamn Slutlikviddag ELU5E 150 OHC ELU5E 170 OHC ELU5E 190 OHC ERI5E 100 OHC ERI5E 80 OHC HM 4E 270 OHC HM 4K 280 OHC HM 5A 280 OHC HM 5E 260 OHC HM 5E 280 OHC HM 5E 300 OHC HUS4Q 40 OHC HUS5E 40 OHC HUS5E 50 OHC LUP4I 140 OHC LUP4I 160 OHC LUP4Q 140 OHC LUP5C 120 OHC LUP5C 140 OHC LUP5C 160 OHC Meddelande om genomförd emission: Minsta och Högsta teckningsbelopp: Sista dag för Teckning: Teckningskurs: Information vid nyemission: Offentliggörande av resultat: Uppgift om samordnare: Uppgift om garant: Garantiavtal: Tranch reserverad för erbjudande i visst land:

9 Information från tredje man: Information efter emissionen: Intressen som har betydelse för emissionen: Motiv till erbjudandet och användning av medel: Öhman Capital avser inte att lämna någon information om Instrumenten efter Emissionsdagen., Öhman Capital har inga andra motiv till erbjudandet än att skapa lönsamhet. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Noteringsdag: Noteringsvaluta: Minsta handelspost: Sista handelsdag: Marknader med värdepapper i samma klass: Market maker: Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till NDX vid NGM. 16 dec 2013 SEK 1 Warrant per serie. Slutdagen Öhman Capital Stockholm den 12 dec 2013 E. Öhman J:or Capital AB

10 Bilaga 1 Sammanfattning Prospektsammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska inkluderas för en sammanfattning för den aktuella typen av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte måste ingå eller är tillämpliga kan det vara luckor i nummerföljden för Punkterna. Även om en viss Punkt ska ingå i sammanfattningen mot bakgrund av den aktuella typen av värdepapper och emittent, kan det förhålla sig så att ingen information finns att återge under den Punkten. I dessa fall anges en kort beskrivning av Punkten tillsammans med orden. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt A.1 Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till Grundprospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför varje beslut att investera i Instrument ska baseras på en bedömning av Grundprospektet i dess helhet från investerarens sida. Den som väcker talan vid domstol med anledning av Grundprospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet. Civilrättsligt ansvar avseende denna sammanfattning, inklusive översättningar därav, kan endast åläggas Öhman Capital och/eller Öhman Capitals styrelse om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Grundprospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation till ledning för investerare som överväger att investera i Instrumenten.

11 Avsnitt C Värdepapper Punkt C.1 Typ av värdepapper: Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant Köp ABB5I 160 OHC SE Warrant Köp ABB5I 180 OHC SE Warrant Köp ABB5L 160 OHC SE Warrant Köp ALF4I 140 OHC SE Warrant Köp ALF4I 160 OHC SE Warrant Köp ALF5E 150 OHC SE Warrant Köp ALI4E 550 OHC SE Warrant Köp ALI4E 650 OHC SE Warrant Köp ALI4H 675 OHC SE Warrant Köp ALI5A 675 OHC SE Warrant Köp ASS4E 350 OHC SE Warrant Köp ASS4E 370 OHC SE Warrant Köp ASS4K 330 OHC SE Warrant Köp ASS4K 360 OHC SE Warrant Köp ASS5A 330 OHC SE Warrant Köp ASS5A 360 OHC SE Warrant Köp ASS5E 300 OHC SE Warrant Köp ASS5E 360 OHC SE Warrant Köp ATC4K 185 OHC SE Warrant Köp ATC5A 185 OHC SE Warrant Köp ATC5C 175 OHC SE Warrant Köp ATC5C 200 OHC SE Warrant Köp ATC5E 175 OHC SE Warrant Köp ATC5E 200 OHC SE Warrant Köp AZN4E 400 OHC SE Warrant Köp AZN4K 380 OHC SE Warrant Köp AZN5A 380 OHC SE Warrant Köp AZN5E 350 OHC SE Warrant Köp AZN5E 400 OHC SE Warrant Köp BOL4E 90 OHC SE Warrant Köp BOL4I 100 OHC SE Warrant Köp BOL4I 110 OHC SE Warrant Köp BOL4I 80 OHC SE Warrant Köp BOL4I 90 OHC SE Warrant Köp BOL5C 110 OHC SE Warrant Köp BOL5C 120 OHC SE Warrant Köp BOL5C 80 OHC SE Warrant Köp BOL5C 90 OHC SE Warrant Köp ELU5C 160 OHC SE Warrant Köp ELU5C 180 OHC SE

12 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant Köp ELU5E 150 OHC SE Warrant Köp ELU5E 170 OHC SE Warrant Köp ELU5E 190 OHC SE Warrant Köp ERI5E 100 OHC SE Warrant Köp ERI5E 80 OHC SE Warrant Köp HM 4E 270 OHC SE Warrant Köp HM 4K 280 OHC SE Warrant Köp HM 5A 280 OHC SE Warrant Köp HM 5E 260 OHC SE Warrant Köp HM 5E 280 OHC SE Warrant Köp HM 5E 300 OHC SE Warrant Sälj HUS4Q 40 OHC SE Warrant Köp HUS5E 40 OHC SE Warrant Köp HUS5E 50 OHC SE Warrant Köp LUP4I 140 OHC SE Warrant Köp LUP4I 160 OHC SE Warrant Sälj LUP4Q 140 OHC SE Warrant Köp LUP5C 120 OHC SE Warrant Köp LUP5C 140 OHC SE Warrant Köp LUP5C 160 OHC SE Warranter utgör icke-aktierelaterade överlåtbara värdepapper som ges ut i form av serier. Warranterna är av europeisk typ; Innehavare kan inte påkalla lösen under löptiden utan lösen sker endast på slutdagen. På Instrumenten tillämpas i Grundprospektet återgivna allmänna villkor ( Allmänna Villkor ), samt slutliga villkor för respektive Instrument ( Slutliga Villkor ). Slutliga Villkor innehåller information om Instrumentet och den underliggande tillgången samt övrig information. C.2 Valuta: Svenska kronor ( SEK ) C.5 Överlåtelserestriktioner: C.8 Beskrivning av rättigheter: Det finns inga andra inskränkningar i rätten att fritt överlåta Instrumenten än vad som kan följa av tillämplig tvingande lagstiftning i någon relevant jurisdiktion. Warranter ger Innehavaren rätt att erhålla slutlikvid på slutlikviddagen. Instrument ger inte Innehavaren någon rätt att erhålla underliggande tillgång. Instrument emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Öhman Capitals övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Innehav av Instrument medför inte någon rätt som rösträtt, rätt

13 till utdelning, teckningsrätt, fondaktierätt, teckningsoption, inköpsrätt, inlösenrätt eller annan liknande rätt som tillkommer aktieägare. C.11 Upptagande till handel: Öhman Capital kommer att ansöka om notering av Instrument på Nordic Derivatives Exchange (NDX) vid Nordic Growth Market NGM AB. C.15 Påverkan av underliggande tillgång: Instrumentens avkastning är beroende av utvecklingen av den underliggande tillgångens kurs. För Warranter av typ köp beräknas slutlikviden som skillnaden mellan underliggande tillgångs slutkurs och lösenkursen, multiplicerat med Warrantens multiplikator. Om den underliggande tillgångens slutkurs är lika med eller lägre än lösenkursen förfaller Warranten av typ köp utan värde och det placerade beloppet går förlorat. För Warranter av typ sälj beräknas slutlikviden som skillnaden mellan lösenkursen och underliggande tillgångs slutkurs, multiplicerat med Warrantens multiplikator. Om den underliggande tillgångens slutkurs är lika med eller högre än lösenkursen förfaller Warranten av typ köp utan värde och det placerade beloppet går förlorat. Instrumentens konstruktion gör att prisutvecklingen på den underliggande tillgången kan leda till större vinst eller förlust på insatt kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Detta brukar uttryckas så att Instrumenten har en hävstångseffekt jämfört med en investering i underliggande tillgång och innebär att en kursförändring (såväl uppgång som nedgång) för underliggande tillgång medför en procentuellt sett större förändring av värdet på Instrumentet.

14 C.16 Slutdag och slutlikviddag: Värdepappersnamn Slutdag Slutlikviddag ABB5I 160 OHC ABB5I 180 OHC ABB5L 160 OHC ALF4I 140 OHC ALF4I 160 OHC ALF5E 150 OHC ALI4E 550 OHC ALI4E 650 OHC ALI4H 675 OHC ALI5A 675 OHC ASS4E 350 OHC ASS4E 370 OHC ASS4K 330 OHC ASS4K 360 OHC ASS5A 330 OHC ASS5A 360 OHC ASS5E 300 OHC ASS5E 360 OHC ATC4K 185 OHC ATC5A 185 OHC ATC5C 175 OHC ATC5C 200 OHC ATC5E 175 OHC ATC5E 200 OHC AZN4E 400 OHC AZN4K 380 OHC AZN5A 380 OHC AZN5E 350 OHC AZN5E 400 OHC BOL4E 90 OHC BOL4I 100 OHC BOL4I 110 OHC BOL4I 80 OHC BOL4I 90 OHC BOL5C 110 OHC BOL5C 120 OHC BOL5C 80 OHC BOL5C 90 OHC ELU5C 160 OHC ELU5C 180 OHC

15 Värdepappersnamn Slutdag Slutlikviddag ELU5E 150 OHC ELU5E 170 OHC ELU5E 190 OHC ERI5E 100 OHC ERI5E 80 OHC HM 4E 270 OHC HM 4K 280 OHC HM 5A 280 OHC HM 5E 260 OHC HM 5E 280 OHC HM 5E 300 OHC HUS4Q 40 OHC HUS5E 40 OHC HUS5E 50 OHC LUP4I 140 OHC LUP4I 160 OHC LUP4Q 140 OHC LUP5C 120 OHC LUP5C 140 OHC LUP5C 160 OHC C.17 Avvecklingsförfarande: Öhman Capital ska på slutlikviddagen till Innehavare betala eventuell slutlikvid för varje Instrument till det likvidkonto som är anslutet till Innehavarens VP-konto eller på annat sätt som Öhman Capital bestämmer. Lösen sker automatiskt på slutdagen genom att Öhman Capital utför kontant slutavräkning. C.18 Avkastningsberäkning: Instrumentens avkastning är beroende av utvecklingen av den underliggande tillgångens kurs. För Warranter av typ köp beräknas slutlikviden som skillnaden mellan underliggande tillgångs slutkurs och lösenkursen, multiplicerat med Warrantens multiplikator. Om den underliggande tillgångens slutkurs är lika med eller lägre än lösenkursen förfaller Warranten av typ köp utan värde och det placerade beloppet går förlorat. För Warranter av typ sälj beräknas slutlikviden som skillnaden mellan lösenkursen och underliggande tillgångs slutkurs, multiplicerat med Warrantens multiplikator. Om den underliggande tillgångens slutkurs är lika med eller högre än lösenkursen förfaller Warranten av typ köp utan värde och det placerade beloppet går förlorat.

16 C.19 Lösenpris: Värdepappersnamn Lösenkurs ABB5I 160 OHC 160 ABB5I 180 OHC 180 ABB5L 160 OHC 160 ALF4I 140 OHC 140 ALF4I 160 OHC 160 ALF5E 150 OHC 150 ALI4E 550 OHC 550 ALI4E 650 OHC 650 ALI4H 675 OHC 675 ALI5A 675 OHC 675 ASS4E 350 OHC 350 ASS4E 370 OHC 370 ASS4K 330 OHC 330 ASS4K 360 OHC 360 ASS5A 330 OHC 330 ASS5A 360 OHC 360 ASS5E 300 OHC 300 ASS5E 360 OHC 360 ATC4K 185 OHC 185 ATC5A 185 OHC 185 ATC5C 175 OHC 175 ATC5C 200 OHC 200 ATC5E 175 OHC 175 ATC5E 200 OHC 200 AZN4E 400 OHC 400 AZN4K 380 OHC 380 AZN5A 380 OHC 380 AZN5E 350 OHC 350 AZN5E 400 OHC 400 BOL4E 90 OHC 90 BOL4I 100 OHC 100 BOL4I 110 OHC 110 BOL4I 80 OHC 80 BOL4I 90 OHC 90 BOL5C 110 OHC 110 BOL5C 120 OHC 120 BOL5C 80 OHC 80 BOL5C 90 OHC 90 ELU5C 160 OHC 160 ELU5C 180 OHC 180

17 Värdepappersnamn Lösenkurs ELU5E 150 OHC 150 ELU5E 170 OHC 170 ELU5E 190 OHC 190 ERI5E 100 OHC 100 ERI5E 80 OHC 80 HM 4E 270 OHC 270 HM 4K 280 OHC 280 HM 5A 280 OHC 280 HM 5E 260 OHC 260 HM 5E 280 OHC 280 HM 5E 300 OHC 300 HUS4Q 40 OHC 40 HUS5E 40 OHC 40 HUS5E 50 OHC 50 LUP4I 140 OHC 140 LUP4I 160 OHC 160 LUP4Q 140 OHC 140 LUP5C 120 OHC 120 LUP5C 140 OHC 140 LUP5C 160 OHC 160 C.20 Underliggande instrument:

18 Underliggande Ytterligare information Värdepappersnamn aktie/depåbevis/index om Underliggande ABB5I 160 OHC ABB Ltd ABB5I 180 OHC ABB Ltd ABB5L 160 OHC ABB Ltd ALF4I 140 OHC Alfa Laval AB ALF4I 160 OHC Alfa Laval AB ALF5E 150 OHC Alfa Laval AB ALI4E 550 OHC Autoliv Inc. SDB ALI4E 650 OHC Autoliv Inc. SDB ALI4H 675 OHC Autoliv Inc. SDB ALI5A 675 OHC Autoliv Inc. SDB ASS4E 350 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B ASS4E 370 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B ASS4K 330 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B ASS4K 360 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B ASS5A 330 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B ASS5A 360 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B ASS5E 300 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B ASS5E 360 OHC ASSA ABLOY AB Ser. B ATC4K 185 OHC Atlas Copco AB Ser. A ATC5A 185 OHC Atlas Copco AB Ser. A ATC5C 175 OHC Atlas Copco AB Ser. A ATC5C 200 OHC Atlas Copco AB Ser. A ATC5E 175 OHC Atlas Copco AB Ser. A ATC5E 200 OHC Atlas Copco AB Ser. A AZN4E 400 OHC AstraZeneca PLC AZN4K 380 OHC AstraZeneca PLC AZN5A 380 OHC AstraZeneca PLC AZN5E 350 OHC AstraZeneca PLC AZN5E 400 OHC AstraZeneca PLC BOL4E 90 OHC Boliden AB BOL4I 100 OHC Boliden AB BOL4I 110 OHC Boliden AB BOL4I 80 OHC Boliden AB BOL4I 90 OHC Boliden AB BOL5C 110 OHC Boliden AB BOL5C 120 OHC Boliden AB BOL5C 80 OHC Boliden AB BOL5C 90 OHC Boliden AB ELU5C 160 OHC Electrolux AB Ser. B ELU5C 180 OHC Electrolux AB Ser. B

19 Underliggande Ytterligare information Värdepappersnamn aktie/depåbevis/index om Underliggande ELU5E 150 OHC Electrolux AB Ser. B ELU5E 170 OHC Electrolux AB Ser. B ELU5E 190 OHC Electrolux AB Ser. B ERI5E 100 OHC Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B ERI5E 80 OHC Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ser. B HM 4E 270 OHC Hennes & Mauritz AB Ser. B HM 4K 280 OHC Hennes & Mauritz AB Ser. B HM 5A 280 OHC Hennes & Mauritz AB Ser. B HM 5E 260 OHC Hennes & Mauritz AB Ser. B HM 5E 280 OHC Hennes & Mauritz AB Ser. B HM 5E 300 OHC Hennes & Mauritz AB Ser. B HUS4Q 40 OHC Husqvarna AB Ser. B HUS5E 40 OHC Husqvarna AB Ser. B HUS5E 50 OHC Husqvarna AB Ser. B LUP4I 140 OHC Lundin Petroleum AB LUP4I 160 OHC Lundin Petroleum AB LUP4Q 140 OHC Lundin Petroleum AB LUP5C 120 OHC Lundin Petroleum AB LUP5C 140 OHC Lundin Petroleum AB LUP5C 160 OHC Lundin Petroleum AB Avsnitt D Risker Punkt D.6 Huvudsakliga risker relaterade till Instrumenten: Den sammanfattande konsekvensen av de huvudsakliga riskerna relaterade till Instrumenten som anges nedan är att investerare kan förlora hela värdet av investeringen i Instrument eller en del av detta beroende på omständigheterna. Risker hänförliga till Instrumenten har att göra med bland annat komplexiteten hos Instrumenten, att Instrumenten är derivatinstrument och därigenom exponeras för åtminstone samma risker som den underliggande tillgången, med tillägg av en hävstångseffekt, marknadsrisk innefattande variation i underliggande tillgångs värde liksom risken att Instrumenten förfaller värdelösa på slutdagen eller dessförinnan, eller förlorar stora delar av sitt värde under löptiden. För Warrant av typ köp bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller Warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För Warrant av typ sälj bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller Warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat.

20 Avsnitt E Erbjudande Punkt E.2b Motiv: ; Öhman Capital har inte några andra motiv till erbjudandet eller användningen av de medel som det förväntas tillföra än att skapa lönsamhet. E.3 Erbjudandets former och villkor: Öhman Capital emitterar Warranter per serie. Öhman Capital förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om Öhman Capital så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warranter sker över NDX som Warranterna avses noteras på. Köp och försäljning sker genom ingivande av sedvanlig köp- eller säljorder till Öhman Capital eller annat värdepappersbolag eller bank som är medlem på den marknadsplats där Instrumentet är noterat. Leverans av Instrument sker genom Öhman Capitals försorg i Euroclear-systemet. Emissions- och Noteringsdag är den 16 dec E.4 Intressekonflikter: Öhman Capital kan komma att ha affärsrelationer till bolag vars aktier eller andra finansiella instrument utgör underliggande tillgång för Instrument eller handla för egen räkning (inkluderande åtaganden som så kallad market maker) i Instrument eller i underliggande tillgång för Instrument. Detta innebär bland annat att Öhman Capital kan komma att ha positioner i Instrumenten eller underliggande tillgångar samt även komma att träda in som motpart vid affärsavslut. Om en intressekonflikt skulle uppstå, hanteras den enligt Öhman Capitals fastställda rutiner och interna regelverk. E.7 Kostnader: Vid handel genom Öhman Capital utgår courtage enligt Öhman Capitals vid var tid gällande prislista. Utöver eventuellt courtage kommer en investerare i Instrumenten inte att debiteras några kostnader av Öhman Capital.

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA

Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA CERTIFIKAT Avseende: Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA Emissionsdag: 11 mars 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats

Läs mer

Premiumcertifikat Nordiska Banker

Premiumcertifikat Nordiska Banker Premiumcertifikat Nordiska Banker Avseende: Swedbank, SEB, DnB NOR och Danske Bank Emissionsdag: 11 juni 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Inledande informationstext SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2015:2 Dessa slutliga villkor ( Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: -10-28 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABUSA6E SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska

Läs mer

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG.

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Lån 1383 Avseende: Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Emissionsdag: 10 juli 2015 Slutliga Villkor Lån

Läs mer

7 SKF AB-B SHARES (SE0000108227) 8 SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS (SE0000193120) 9 SKANSKA AB-B SHS (SE0000113250)

7 SKF AB-B SHARES (SE0000108227) 8 SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS (SE0000193120) 9 SKANSKA AB-B SHS (SE0000113250) Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 676 serie E och F utgivna av Swedbank AB

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 659, serie A och B utgivna av Swedbank AB

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 665, serie A och B utgivna av Swedbank AB

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2014:3 FI Inledande informationstext Dessa slutliga villkor

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:27 2010-12-23 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 13 juni 2014 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 650, serie H och I utgivna av Swedbank AB

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 680, serie A utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

Sammanfattning SAMMANFATTNING Sammanfattningen baseras på informationskrav enligt punkterna nedan. Dessa är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer