Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7. Mästare på att demontera hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7. Mästare på att demontera hus"

Transkript

1 Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7 Mästare på att demontera hus <1

2 I väntan på startskottet På samma sätt som en löpare gör sig redo omedelbart inför ett lopp genom att sakta resa upp sin kropp och spänna sina muskler i startblocken, redo att samla all sin kraft i ett rejält första steg när skottet från startpistolen ljuder står Projekt Ådalsbanan nu och väntar på startskottet i form av våren. Den första sträckan som ska löpas är den mellan Veda och Bollstabruk. Vi har förberett oss de senaste månaderna genom att träffa avtal med olika företag som ska byta ut kontaktledningsstolpar, ansvara för alla markarbeten, utföra sprängningar, besikta hus och mycket annat. Musklerna är med andra ord spända och vi är reda för en byggstart i början av april. Därmed har Projekt Ådalsbanan mycket tydligt gått in i en byggfas och därmed kommer vi att bli mycket synligare för er alla. Redan nu vet vi att även om vi alla är införstådda med de många och stora fördelarna av att uppgradera Ådalsbanan så kommer arbetet i sig att uppfattas som störande av en del under kortare tidsperioder. Vi gör därför allt för att dels hitta så skonsamma arbetsmetoder som möjligt, dels vara mycket tydliga med när, var och hur arbeten ska utföras. Det ska också vara tydligt hur man kommer i kontakt med ansvarig byggledare, eller någon annan av oss ansvariga på Banverket. Samtidigt som vi på allvar går in i en byggfas fortsätter samtidigt utredandet av den framtida Ådalsbanan. Det vi nu hoppas på är att regeringen beviljar pengar till att inleda förstudier för delsträckorna Sundsvall-Härnösand, Veda-Bollstabruk och Nyland - Långsele. Även om regeringen skulle ge oss uppdraget att fortsätta utreda måste vi ändå genomföra dagens upprustning. Varför kan du läsa här intill. I det här numret möter du också några av de mycket kompetenta medarbetare som ska leda arbetet ute i fält. Trevlig läsning! Kenth Nilsson Banverket, Mellersta banregionen I november sa regeringen ja till den föreslagna nya sträckan mellan Härnösand och Veda och snart har regeringen även en ansökan om tillåtlighet för ny sträcka mellan Bollstabruk N Nyland på sitt bord. Nya utredningar på gång? Men precis när vi därmed trodde att vi mer eller mindre avslutat utredandet av Ådalsbanan för den här gången och snart enbart skulle ägna oss åt byggande så öppnas plötsligt helt nya dörrar. I en rapport till regeringen föreslår Banverket nu att även de delsträckor som i det här skedet enbart rustas också ska kunna få delvis nya partier, även om de ligger i alla fall tio år fram i tiden I Sundsvall har vi precis avslutat en utställning som visat på den nya etappindelningen av förslaget R1, det vill säga förslaget där järnvägen ligger kvar i sitt nuvarande läge medan vägarna grävs ned. R1 etapp 1 innehåller en planskild korsning mellan nya Västra länken och järnvägen, en planskild korsning vid Sidsjövägen/Dalgatan samt en ny västra station. Om de här åtgärderna råder fullständig enighet mellan Banverket och Sundsvalls kommun. Åtgärderna är också möjliga att genomföra oavsett om man har för avsikt att bygga en järnvägstunnel eller ej genom centrala stan. Så snart synpunkterna på just etappindelningen är sammanställda kommer de att redovisas på vår hemsida, Ny järnväg I och med regeringens ja till den nya järnvägen mellan Härnösand och Veda tar 2 Tidningen Ådalsbanan delas ut gratis till samtliga hushåll i kommunerna Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Du är välkommen till Banverket med dina synpunkter och frågor om projektet. ANSVARIG UTGIVARE: Kenth Nilsson. ADRESS: Projekt Ådalsbanan, Box 417, GÄVLE. HEMSIDA: KONTAKTPERSON: Lennart Westman, Informationsansvarig för projektet, tfn , e-post: PRODUKTION OCH LAYOUT: Midälva Information AB. TRYCK: Colorprint, Borlänge. OMSLAGSBILD: Michael Engman

3 Banverket nu fram järnvägsplanen för den 21 km långa sträckan. Om allt går som det ska kommer vi att kunna starta utställningen av den i mitten av april. Utställningen kommer att visas dels på regionkontoret i Gävle, på kommunhuset i Härnösand och på en lokal till i Härnösand. Vilken det blir upplyser vi om via annonser och på hemsidan. Redan i vår startar dock bygget av en del vägar som kommer att behövas för bland annat bygget av bron över Älandsfjärden. Start för upprustning Mellan Veda och Bollstabruk ska järnvägen rustas i sitt befintliga läge. Det är NCC som fått uppdraget och arbetet startar vilken dag som helst! För de boende efter den sträckan kommer det att hållas särskilda informationsmöten, där man bland annat får träffa både Banverkets byggledare och en ansvarig kontaktperson på NCC. Vi kommer här även att testa en delvis ny informationskanal. De boende efter sträckan som har mobiltelefon kan via Banverkets hemsida registrera sitt telefonnummer. Vi skickar därefter vid behov ut information om arbetets fortskridande, eventuella störningar i form av avstängda vägar, överfarter eller kanske tidpunkt för kommande sprängningar. Byggledare för sträckan blir Kjell Svedin. Honom möter du på annan plats i tidningen. Långsiktig strategi Samtidigt som allt detta pågår begär Banverket också att regeringen avsätter pengar till fortsatt utredande av delsträckorna Sundsvall Härnösand, Veda Bollstabruk och Nyland Långsele. Anledningen är att regeringen vill se en mer långsiktig strategi för Ådalsbanan. I en rapport till regeringen visar Banverket att det finns så många tänkbara lösningar att vi behöver få starta formella förstudier av delsträckorna för att kunna avgöra vad som är möjligt och lämpligt att förändra. Rapporten finns på vår hemsida, men observera alltså att de kartbilder som finns inte är några förslag på nya dragningar av järnvägen. Lennart Westman I förra numret av Tidningen Ådalsbanan skrev vi om planerna på en under- eller överfart för Bondsjöleden öster om järnvägstationen i Härnösand. Nu har kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden tagit ett så kallat inriktningsbeslut och det innebär att man kommer att föreslå en underfart. Det lutar åt en underfart i Härnösand De två förslagen har varit ute på remiss till berörda instanser som Banverket, Vägverket, länsstyrelsen, lantmäteriet, länstrafiken, fastighetsägare och närboende. Ett planprogram som belyser konsekvenserna av de olika alternativen har också visats för allmänheten. Skiftande kommentarer Banverket har förordat en bro, men det har varit väldigt skiftande kommentarer från de olika tunga remissinstanserna, säger Claes Rogander, stadsbyggnadschef i Härnösand kommun. Fördelen med en underfart är att den är något billigare och betydligt mindre störande för stadsbilden än en bro. Nackdelarna är framförallt osäkerheten vad gäller kostnader både för själva bygget och för driften. Området har högt grundvatten och det har funnits en soptipp här vilket kan ge saneringskostnader. Kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden har trots detta fattat ett inriktningsbeslut och det innebär att man föreslår en underfart. Slutgiltigt beslut i frågan fattas nu i dagarna av kommunfullmäktige. Granne enbart positiv Hotell Royal ligger alldeles intill järnvägen och den planerade underfarten. Ägaren Mikael Tallbacka är dock enbart positiv trots att antalet passerande tåg kommer att öka betydligt. Om det blir en underfart eller bro spelar ingen roll för oss. Jag tycker det är bra att det händer något i Härnösand och att det underlättas för de tågresenärer som vill åka hit, säger Mikael Tallbacka. Han ser även stora fördelar med det nya resecentret. Att flytta busstationen till järnvägstationen innebär att det blir enklare för samtliga resenärer och det blir fördelar för oss också, menar Mikael Tallbacka Hotlel Royal har enbart 22 rum, men beläggning är god och så erbjuder man även lunch- och kvällsservering på den egna restaurangen. Det blir nog bra för affärerna när resecentret kommer igång, spår Mikael Tallbacka. Claes Rogander är stadsbyggnadschef i Härnösands kommun och arbetar bl. a. med det nya resecentret och den planskilda korsningen vid järnvägsstationen. <3

4 En projektledare med blås 4 Borta bra, men hemma bäst. Kalle Frölander har landat i Härnösand igen, som projektledare på Ådalsbanans sträckning Härnösand-Veda. Efter flera års pendlande till bland annat Sundsvall och Stockholm kan han nu dagligen äta middag med familjen. Och spela trombon närhelst han vill. Det var pappa Arne som stakade ut framtiden. Frölander Entreprenad skulle gå i arv till de båda sönerna Hans och Per-Arne, var det tänkt. Och så blev det också. I flera år drevs familjeföretaget vidare av de bägge bröderna. Verksamheten utvecklades, företaget växte, hela landet blev arena. Delade på sig Millennieåret 2000 delade man emellertid på sig. Hans fortsatte som entreprenör, Per-Arne som redan i unga år av brorsan resolut hade döpts om till Kalle blev operativ chef på Midlanda flygplats med ansvar för bland annat landningsbanor och ramper. Men anläggningsbranschen lockade Kalle Frölander alltför mycket. Efter några år med Luftfartsverket som arbetsgivare hamnade han hos M Real i Husum för att bygga industrispår och en bioreningsanläggning. Därefter arbetade han med Citybanan i Stockholm. Jag är mer en projektmänniska än förvaltare, förklarar han filbytet. Jag tycker om att arbeta mot tydliga mål, med en början och ett slut; att till en given kostnad och under en viss tid utföra ett bestämt uppdrag. Och sedan gå vidare. Projektledare igen Nu är Kalle Frölander projektledare för 21 kilometer ny järnväg mellan Härnösand och Veda. Som lagledare med ansvar för 1,7 miljarder kronor och ett trettiotal anställda på kontoret invid pelletsfabriken i Härnösand måste han vara både öppen och flexibel. Målet är tydligt definierat, säger han. Men vägen dit kan vara nog så krokig. Att hålla hårt i plånboken blir ett av de viktigaste inslagen i arbetsuppgifterna. Några ekonomiska överraskningar tillåts inte, upphandlingen av ett stort antal entreprenader kräver därför både välgjorda bygghandlingar och känsliga fingertoppar. Men när familjeföretaget finns med bland anbudsgivarna lämnar jag rummet, försäkrar han. Det finns klara rutiner för att inte riskera en jävsituation. Foto: Bo Fernström. Litar på varandra Viktigt för att tidplan och kostnadskalkyl ska hålla tätt är också att Kalle Frölander bygger upp en stark projektorganisation. Den består av funktioner för såväl byggledning, teknikstöd och miljöhänsyn som ekonomi och administration. Många av hans gamla konsultkollegor ringer och hör sig för, andra får Kalle själv uppmana att söka sig till järnvägsbygget i Ådalen. Jag har varit länge i branschen och känner flera duktiga personer som jag gärna omger mig med, säger han. Det är viktigt att kunna lita på varandra. Och att ha roligt tillsammans. Då blir också slutresultatet bra. Den första november flyttade Kalle Frölander in i sitt nya arbetsrum. Ännu är det tämligen kalt och opersonligt, arbetsdagarna fylls fort och någon tid för ögonfröjd på arbetet tycks inte finnas. Körsångare och trombonist Däremot gives det numera mer utrymme än tidigare att på fritiden odla det genuina musikintresset. Kalle Frölander är både körsångare och trombonist. I W6- kören med sin repertoar av Bellmans visor är han förste tenor. Och när musikskolans storband kallar packar han ivrigt upp mässingsblåset. Dessutom odlar jag ett specialintresse för irländska visor, avslöjar han. Jag botaniserar efter noter på Internet som kan arrangeras om för körsång. Om drygt fem år ska delsträckan mellan Härnösand och Veda vara färdig. Kalle Frölander drar då vidare till nya projekt. Var eller vad går inte att sia om idag. Däremot får man anta att invigningen av den nya järnvägen i Ådalen gärna saluteras med ett tonsäkert trombonsolo. Mats Wigardt

5 Nu är Etapp 1 på gång i Sundsvall! Keivan Ashhami från Banverket har varit med i alla förstudier på Projekt Ådalsbanan. Trots att han är utbildad arkitekt tycker han att denna uppgift att starta upp olika projekt och sedan lämna de vidare passar honom perfekt. Det som är aktuellt nu i Sundsvall är tre delprojekt, som inte berörs av en eventuell järnvägstunnel. Keivan Ashhami jobbar mest med olika förstudier i Projekt Ådalsbanan. Sundsvalls kommun har tillsammans med representanter för Banverket och Vägverket bildat en styrgrupp. De har påbörjat planeringen för järnvägsombyggnaden med åtgärder som inte är alternativskiljande, den s.k Etapp 1. Hit hör tre olika delprojekt: > en planskild vägförbindelse under eller över järnvägen väster om centrum > en ny väg i form av en västra länk > en helt ny Västra station alldeles intill Mittuniversitet. Fem varianter Den planskilda korsningen i etapp 1 får inte förhindra en eventuell järnvägstunnel. Därför finns det fem varianter som nu undersöks, berättar Keivan Ashhami. De olika alternativen är: > Dalgatan, över- eller underfart > Sidsjövägen, över- eller underfart > Örnsköldsallén, överfart. En konsult håller nu på att titta på dessa fem alternativ och ska framställa ett beslutsunderlag. En utställning för allmänheten ska också tas fram. Före april ska det vara klart vilken av vägarna som ska åtgärdas och sedan tas det beslut om det blir en över- eller underfart, ifall man inte valt Örnsköldsallén. Västra länken ska avlasta För att avlasta E14 och passagerna över järnvägen i Stenstaden har det beslutats om en Västra länk som ska gå över Selångersån och under järnvägen, säger Keivan Ashhami. Hur den exakta sträckningen blir håller på att utredas, men vägen ska gå mellan E14 och Fabriksgatan. Var än underfarten blir måste järnvägen förstärkas så att det blir som en järnvägsbro eftersom Här, där Sidsjövägen korsar järnvägen, kan det bli aktuellt med en under eller överfart. Övriga alternativ är vid Dalgatan eller Örnsköldsallén (enbart överfart). Foto: Dan Birberg. markförhållanden är så pass dåliga på den här sträckan. Slutligen finns det tredje delprojektet, nämligen en helt ny Västra station med extraspår och s.k. klimatskydd. Någon stationsbyggnad är inte planerad. Arbetet med detta projekt ska starta under våren. Med i alla förstudier Vad har då Keivan Ashhami för roll i Projekt Ådalsbanan? Jag har varit med i alla förstudier och jag tror det beror på att jag är rätt bra på att avgöra vilka vägar som är framkomliga och vad som är omöjligt. Sedan finns det andra som är bättre på att vara projektledare, säger Keivan Ashhami. Keivans styrka är att han kan hålla huvudet kallt och hålla en viss distans till de olika projekten. Jag blir inte förälskad i olika lösningar utan kan lätt anpassa mig om förutsättningarna ändras, avslutar Keivan Ashhami. <5

6 Trots en del bakslag för de som ivrar för en järnvägsnedgrävning i Sundsvall så har man inte givit upp. Vi är helt inställda på att vårt alternativ ska segra till slut, säger Christer Berglund, ordförande i Sundsvalls kommuns utvecklingsutskott. Vi är Sundsvalls kommun och vi ger aldrig upp 6 För en utomstående betraktare verkar det dock gå tungt för de som vill ha en järnvägstunnel i Sundsvall: > Banverkets Kent Nilsson informerade på tunnel-manifestationen den 28 oktober att det inte fanns några pengar till en järnvägstunnel i budgeten. > Landshövding Gerhard Larsson har i tidningsintervjuer sagt att en upprustning av Ådalsbanan mellan Sundsvall Härnösand är viktigare än en tunnel i Sundsvall. > Infrastrukturminister Ulrica Messing har svarat i riksdagen på en direkt fråga i ämnet att det inte är aktuellt med att öka anslaget till Banverket så att det räcker till en tunnel i Sundsvall. Ångar på Ordförande i Sundsvalls kommuns utvecklingsutskott Christer Berglund är dock förvånansvärt optimistisk: Vi har långt ifrån gett upp utan ångar på i positiv anda. Det som Ulrica gjorde var att stå fast vid vad hon måste med tanke på vad som hittills framkommit. Hon öppnade dock dörren med att säga att om nya fakta kommer upp skulle hon lyssna noga på dessa. Och nya fakta ska hon få, säger Christer med emfas. Det handlar främst om kostnadsberäkningarna när det gäller nedgrävning av järnvägen kontra nedgrävning av tre vägar. Här finns brister i Banverkets siffror tror Christer och övriga i arbetsgruppen. Nya beräkningar Enligt Banverkets uträkningar skiljer det 900 miljoner mellan de olika två huvudalternativen, men vi har granskat Banverkets järnvägsutredning som också ger andra beräkningar. De visar att skillnaden är betydligt mindre. Järnvägsnedgrävningen går kanske att göra biligare och nedgrävningen av vägarna tror vi kommer att kosta mer. Enligt dessa beräkningar skiljer det bara ca miljoner och de kan räknas hem med tanke på att samhällsnyttan blir bättre, menar Christer Berglund. Dessa fakta ska nu Ulrica Messing få ta del av och man kommer också att trycka på att de trafikpolitiska målen ju skulle få väga tungt. Enighet och ny rapport En annan faktor som gör att Christer tror på möjligheten till en järnvägstunnel är att det finns en så massiv enighet hos samtliga politiska partier i Sundsvall och samtliga företrädare för näringslivet. Dessutom har det just kommit ut en Nutek-rapport som visar att Sundsvall ligger delad femma av Sveriges kommuner när det gäller tillväxtmöjligheter. Detta borde var ett skäl att satsa på infrastrukturen i Sundsvall för Sveriges skull, menar Christer Berglund. Men hur gick det då med en alternativ privat finansiering? Vi har undersökt detta noga, men det verkar vara ganska svårt då de byggnader som skulle kunna byggas över järnvägen inte skulle kunna genera sådana vinster att något byggföretag är intresserat, säger Christer Berglund. Det är dock inte helt uteslutet att det skulle kunna gå att få en delfinansiering med hjälp av något företag. Ove Jansson Vi fortsätter jobba stenhårt för att det ska bli en järnvägstunnel i Sundvall, säger Christer Berglund, ordförande i Sundsvalls kommuns utvecklingsutskott. Foto: Dan Birberg.

7 Byggledaren för markarbeten på delsträckan Veda-Bollstabruk, Kjell Svedin, kommer att tillbringa mycket tid ute i naturen. Och det har han inget emot. Hans uppgift är att se till att bygget går framåt och att det görs på rätt sätt. Blir det sedan tid över lär denna helhjärtat tillägnas ett grundmurat travintresse. Med tömmarna mitt i handen Kjell Svedin sitter inte mycket bakom ett skrivbord. Han har precis återvänt från Kramfors kommun och en diskussion angående förberedelserna inför upprustningen av järnvägen mellan Veda och Bollstabruk. Snart bär det iväg till idel nya möten. I april påbörjas arbetet på tre ställen samtidigt, berättar han. Och ännu återstår många frågetecken att rätas ut. Veteran på Banverket Kjell Svedin tillhör veteranerna på Ådalsbanans projektkontor i Härnösand. Direkt efter avslutat tekniskt gymnasium fick han 1965 arbete på Allmänna Ingenjörsbyrån i Sundsvall. I många år var han sedan konsult och projektör, ritade vägar, vatten och avlopp. Järnvägsproduktion kom han första gången i kontakt med när han under en period var utlånad till Banverket för att ingå i Projekt Hälsingekusten. I 35 år, ända fram till 1999, var han sin arbetsgivare trogen. Då anlitades han av Botniabanan som byggledare; länken mellan projektledning och entreprenör. Där stannade sedan Kjell Svedin i sex år. Ända tills han sökte sig till motsvarande uppgifter på Ådalsbanan. Nu som byggledare för markarbeten i samband med upprustningen av delsträckan mellan Veda och Bollstabruk. Bankbreddning och profiljustering Det handlar om tre mil järnväg som ska bankbreddas och profiljusteras innan ny räls läggs på plats, förklarar han. Kjell Svedin ser som sin främsta uppgift att tillbringa mesta möjliga tid ute i fält. Det är där han kan göra mest nytta, hävdar han. I hans ansvar ingår ekonomi, tidsuppföljning och kvalitetskontroll, det vill säga se till att jobbet utförs på rätt sätt. Och eftersom det i Ådalen finns mycket finkornig morän som i kombination med vatten kan vara mycket svårhanterlig, lär det under projekttiden bli många naturnära upplevelser. Rent allmänt är det svårare att gräva i marken än att bygga hus, säger han. Under markytan blir man alltid överraskad, det går aldrig att helt förutse vad man ska stöta på. Ambulerande cirkus Alla planer som han tidigare har haft på en förtida avslutning av yrkeskarriären har sedan länge skrinlagts, därtill är det alldeles för roligt på jobbet. Som en ambulerande cirkus väljer han att kalla den yrkeskår som år efter år möts på stän- Foto: Bo Fernström. digt nya arbetsplatser och där alla känner alla. Varje dag på jobbet har varit rolig, trots arbetsdagar som vanligtvis varit både tio och tolv timmar, försäkrar han. Dessutom har Kjell Svedin haft förmånen att i nära anslutning till sitt arbete kunna odla ett brinnande hästintresse, grundlagt redan under uppväxtåren, en noslängd från travbanan i Bergsåker. Delägare i en häst Under en period hade han själv amatörlicens, körde och tränade egna hästar tills han insåg att det fanns andra som var så mycket mer lämpade att sitta i sulkyn. Istället har han fått utlopp för sitt hästintresse genom att köpa andelar i travhästar. Från åren med Projekt Hälsingekusten är han delägare i Lets make a deal som hittills sprungit in en halv miljon i prispengar. Andelar i ytterligare en häst påminner om tiden på Botniabanan. Där byggde vi också en ny träningsbana åt en travtränare på vars mark vi gjorde intrång på. Som slutbesiktning fick jag kappköra med honom, berättar Kjell Svedin lyckligt och tillägger: Jag behöver väl inte påpeka vem som vann Återstår att se om tiden med Ådalsbanan resulterar i nya andelshästar. Tänkbart, på gränsen till sannolikt, lyder prognosen. Mats Wigardt <7

8 I höstas jobbade Banverket med ett nytt stickspår till SCAs fabrik i Östrand. Foto: Dan Birberg. Lyckad satsning på stickspår! Det har gått klart över förväntan, säger en glad Staffan Eriksson på SCAs fabrik i Östrand. Det han syftar på är det stickspår till fabriken som man beställt av Banverket och som blev klart i höstas. Meningen med stickspåret var att man skulle ersätta lastbilstransporter från Töva med direkttåg på måndagar till fredagar. Det är två olika tågset det handlar om. Ett har 22 vagnar och kommer från Hoting och det andra har 30 vagnar och kommer från Krokom, Bensjö och Östavall. För att detta skulle kunna genomföras har Banverket förlängt ett växlingsspår i Timrå. Det var meningen att vi bara skulle köra på vardagar med två tåg om dagen, men allt har gått så bra att vi nu kör även ett tåg på lördagar och ett på söndagar, säger Staffan Eriksson. Transporterna har gått mycket bra och det har inte varit några skador på vagnar eller andra problem. Varje vardag har vi med detta fått bort 50 lastbilar på vägarna. Förutom att därmed gjort en bra insats för miljön kommer vi nog att ha tjänat in denna investering på 20 miljoner inom ca tre år, tror Staffan Eriksson. Ronny Nordlund och Sören Karlsson är rörmokarna som blev företagsledare. Foto: Dan Birberg. Ett företag det rockar om! ByggRecycling AB ägs och drivs av kompisarna Ronny Nordlund och Sören Karlsson från Härnösand. Vi jobbade som rörmokare på samma firma, men blev båda arbetslösa 1997 och då bestämde vi oss för att hitta på något tillsammans, berättar Sören Karlsson. Idag har företaget hela 23 anställda! Under tiden som rörmokare såg Ronny och Sören att det slängdes mycket bra begagnade husdelar, vitvaror med mera från husrenoveringar och rivningar. De tänkte att en hel del av detta borde det finnas en viss efterfrågan på. Därför satte de igång med att erbjuda sina tjänster som husrivare och skaffade en lokal på Björneborgsgatan i Sundsvall, där marknaden bedömdes som större än i Härnösand. Anställer gärna kompisar Första tiden var ganska slitsam då vi rev på morgnar och kvällar och stod i butiken på dagarna, säger Ronny Nordlund. Efter ungefär ett år anställdes en kompis och sedan har verksamheten kontinuerligt växt till det företaget är idag med hela 23 anställda och en imponerande maskinpark. De har bl a en rivningsrobot, två grävmaskiner med rivningsaggregat och en del andra större maskiner. Det känns lite overkligt att vi i dag har ett företag med så många anställda. När vi började hade vi ingen som helst målsättning att bli så här stora, vi ville bara ha ett jobb så att vi klarade oss, säger Sören Karlsson. Allt eftersom jobben har kommit in de flesta tar de hem via anbudsförfarande har verksamheten växt nästan liksom av sig självt. De påpekar dock att de 8

9 hela tiden har haft bra koll på ekonomin och inte ett enda år har de haft röda siffror. En av förklaringarna till att det gått så bra är att vi har bra personal, oftast har vi bara anställt kompisar eller kompisars kompisar med mycket bra rekommendationer, säger Sören Karlsson. Utbildning och gott handlag Att demontera och riva hus är inte så enkelt som det kanske låter. Det krävs en klar metodik, ett bra handlag om man ska kunna återanvända det som rivs, bra kontakter och utbildning hur man tar hand om vissa miljöfarliga ämnen. Vi börjar alltid med att sanera ut farliga ämnen som måste deponeras eller brytas ned, exempelvis asbest, freon, PCB (finns bl a i lysrör) och olika oljor. Sedan selekteras det som kan återanvändas och sorteras. Det kan vara vitvaror, handfat, toalettstolar, fönster, dörrar, takplåt med mera. Eftersom vi jobbar i nästan hela Sverige, säljer vi helst prylarna på plats. En hel del hamnar dock i våra lokaler på Björneborgsgatan, säger Ronny Nordlund. Sedan är det dags för att ta loss allt som ska återvinnas, t ex olika metaller och trävaror. lediga på fredagarna. Nu för tiden jobbar de två inte handgripligt med rivningar, utan sysslar mest med att ta in nya jobb och ansvara för att det administrativa fungerar. De bruka dock vara ute en hel del på jobben för att fixa och dona och se till allt flyter på bra. Jag saknar väl inte direkt tiden som rörmokare, men ibland känns det som det skulle var skönt med ett sju-fyra jobb och helt kunna släppa jobbet när man inte är där. Fast innerst inne tycker jag nog det är rätt bra som det är, bortsett från de gånger då familjen kommer i kläm för att man är borta på jobb någonstans, säger Sören Karlsson. Gillar rock och Stones! Brukar man träffas vid sidan om jobbet någon gång? Vi brukar ju ha våra firmafester och Klipper gräs! I många anbud står det att det rivande företaget är ansvarigt för att platsen där huset stod jämnas till, förses med jord och besås med gräs, som t o m även ska klippas en gång innan de är klara för besiktning! En del brukar fråga oss om det inte vore roligare att bygga upp istället för att riva ned, men vi ser det inte så negativt med att demontera hus, som man av olika skäl inte kan bo i längre. Mycket återanvänds eller återvinns ju och dessutom sätter vi en ära i att det ska se fint ut när vi är klara, menar Sören Karlsson. Rallarliv Det är lite av rallarliv för de på ByggRecycling som är ute och river runt om i Sverige. De brukar jobba lite längre på måndag t o m torsdag för at kunna vara Här rivs ett hus efter Ådalsbanan mellan Bollstabruk och Väja. Foto: Michael Engman. så åker vi på vissa grejor. Eftersom Sören och jag gillar Rolling Stones var vi hela gänget på deras konsert när de var här i Sverige. Det levde vi på rätt länge, säger Ronny Nordlund. Nu i vinter har ByggRecycling jobbat en hel del åt Banverket med att riva vissa hus som legat för nära järnvägen, mest i Dynästrakten. Här är det ett rent anbudsförfarande som gäller. Banverket är riktigt bra kund. Det är ordning och reda och man vet alltid vem man ska vända sig till. Det brukar aldrig vara något tjafs utan vi vet hela tiden vad som gäller, avslutar Sören Karlsson. Ove Jansson <9

10 Planskild korsning på gång i Kramfors bilar korsar järnvägen vid södra infarten i Kramfors per dygn. Foto: Dan Birberg. 10 Staffan Östman är avdelningschef på Tekniska kontoret i Kramfors och med i den projektgrupp som jobbar med att lösa de trafikproblem som kan uppstå i centrala Kramfors när tågtrafiken kommer att öka väsentligt. I gruppen ingår för närvarande representanter från Banverket, Länstrafiken, Vägverket och Kramfors kommun. Det känns som om alla parter i projektgruppen är oerhört fokuserade på att tillsammans skapa en så bra lösning som möjligt, säger Staffan Östman. Idag finns det två korsningar med bommar, vid Södra Infarten och vid Torggatan. Vid Norra infarten finns det redan en planskild korsning där Ringvägen går över järnvägen. Vältrafikerad järnvägsövergång Den trafikräkning som utförts visar att övergången vid den södra infarten är klart mest trafikerad med korsande bilar per dygn. Det är därför denna som kommunen helst velat ha planskild och nu har man fått med Banverket och projektgruppen på detta alternativ. Sedan oktober 2004 har en konsult ritat på olika alternativ för en vägöverfart som ska visas för allmänheten. Alternativet med en underfart försvann på ett tidigt stadium eftersom den skulle bli för brant. Det alternativ som är hetast i dagsläget är en bro något väster om nuvarande korsning och då måste några fastigheter rivas. En förutsättning för samtliga alternativ med planskildhet vid södra infar- ten är en sänkning av järnvägen med som mest 3 meter, säger Staffan Östman. Dyra alternativ Övriga förslag som figurerat är en total nedsänkning av järnvägen och en förbifart söder om stadskärnan. Inget av dessa alternativ ryms dock i den budget som Banverket har för delsträckan och projektgruppen jobbar därför inte vidare med dessa alternativ. Representanter för näringslivet och en del privatpersoner vill inte att man delar staden med en vältrafikerad järnväg, men det finns alltså inga pengar för deras lösning med en förbidragning söder om centrum. En annan tvistefråga är korsningen Torggatan/järnvägen som idag är försedd med bommar. Vi från kommunens sida vill helst ha korsningen kvar som den är, för de boende norr om stan och för handelsmännen i centrum. Ett minimikrav är en cykel och gångöverfart. Banverket vill dock hellre stänga av Torggatan helt vid järnvägen, berättar Staffan Östman. Han vill emellertid understryka att man hela tiden har ett gott samarbete med Banverket, som här representeras av projektledaren Tomas Flyckt. Vilande resecentrum När det gäller resecentret i närheten av den nuvarande stationen har två konsulter tittat på flera olika alternativ. Det projektet är dock vilande för tillfället tills man löst frågan om hur järnvägen ska passera centrum. Detta är nog en av de viktigaste frågorna för Kramfors och eftersom vi bygger för en mycket lång tid framåt är det viktigt att det blir en så bra lösning som möjligt, avslutar Staffan Östman. Ove Jansson Staffan Östman är avdelningschef på Tekniska kontoret på Kramfors kommun och en av dem som är med och planerar för hur järnvägen på bästa sätt ska kunna passera Kramfors i framtiden. Foto: Jessica Appelgren.

11 Minienkät I Kramfors pågår liksom i Sundsvall och Timrå en debatt om järnvägens passage genom staden. Vi ställde oss på torget i Kramfors vid lunchtid och frågade några som passerade. Våra tre frågor var: 1. Vad vet du om Ådalsbanan? 2. Hur tycker du att järnvägen ska gå genom Kramfors? 3. Om järnvägen får samma sträckning som idag, tycker du att Torggatan ska stängas eller ska korsningen med bommarna vara kvar? Barbro Björklund: 1. Det kan gå upp till 60 tåg på Ådalsbanan om dygnet när den och Botniabanan blir klara. 2. Jag har varit med och röstat på Internet och då fyllde jag i alternativet med sänkt järnväg och planfri korsning vid södra infarten. Men jag är lite rädd för ett ökat buller. 3. Bommarna kommer att vara nere så mycket att det är lika bra att stänga av Torggatan helt. Ingvar Nordin: 1. Jag har läst om den planfria korsningen och om det nya resecentret här i Kramfors. Det ska bli mysigt när det kommer att gå fler och snabbare tåg. 2. Om det byggs en planfri korsning vid södra infarten blir det nog bäst med samma sträckning av järnvägen som idag. Det får ju inte bli för långt att gå till resecentret. 3. Stäng av Torggatan. Malin Hägglund: 1. Jag har inte följt med så mycket, men jag vet att det ska gå fortare att åka både söderut och norrut. 2. De vore bäst för miljön och för invånarna om järnvägen dras utanför centrum, men det blir väl för dyrt. 3. Stäng av Torggatan. SMS De som bor efter sträckan Veda Bollstabruk kan nu få information om bygget via SMS. Den som vill kan via Banverkets hemsida skicka in numret till sin mobiltelefon och därmed hamna på en sändlista över personer som via SMS får information om hur arbetet fortskrider på just den här sträckan. Om försöker faller väl ut kommer Projekt Ådalsbanan att använda metoden även på andra delsträckor. Nytt i lokalen Visningslokalen i Härnösand har nu genomgått en ansiktslyftning. Eftersom så mycket har hänt sedan lokalen invigdes för drygt ett år sedan har den mesta av information nu bytts ut. Dessutom visar man nu också borrkärnor från bergen efter sträckan Härnösand Veda. Vinnare i förra tävlingen Vi fick in väldigt många svar till tävlingen i förra numret och nästa alla hade räknat rätt. Rätt svar var: Tåget hade 33 vagnar. Vinnare: 1:a pris (två biocheckar) Håkan Boman, Sollefteå 2:a pris (en biocheck) Elisabeth Hellgren, Sundsvall 3:e pris (en biocheck) Tomas Sellstedt, Sundsvall Tävling! Kul tågfråga! En skolklass på 18 barn skulle åka tåg från Härnösand till Sundsvall, en resa som tog en timme denna dag. De hade gott om godis med sig. Medan de väntade på tåget i fem minuter hade fem barn ätit upp tio karameller. Om alla barn äter lika snabbt, hur många karameller kan hela klassen äta upp under tågresan? Vårmässan Projekt Ådalsbanan finns i slutet av april med på Stora Vårmässan i Sundsvall för tredje året i rad. På årets mässa räknar vi med att kunna visa en uppdaterad datamodell över centrala Sundsvall. Modellen ska innehålla de förändringar som kan bli aktuella efter den nya etappindelningen av alternativet R1. Pengar saknas Många röster höjs nu i Kramfors för en nedgrävning av järnvägen genom stadskärnan. Precis som i Sundsvall är dock ett av problemen att Banverket inte har pengar till en nedgrävning av järnvägen. En nedsänkt järnväg genom Kramfors skulle kosta cirka miljoner kronor. När du löst problemet skriver du in svaret i kupongen här intill och faxar eller postar den till Midälva Information, senast 15 april. Du kan också maila in svaret till: Skriv vid rubriken Ämne/Subject: Tågfråga. Erik Wiklund: 1. Jag har följ med lite grand i tidningen, i alla fall när det gäller Kramfors. 2. Dra järnvägen förbi centrum. 3. Bommarna kan vara kvar. Hela klassen åt...stycken karameller under resan. Namn:... Adress: Fax: Adress: Midälva Information AB, Box 41, SUNDSVALL Av de som har rätt svar drar vi tre vinnare. Första pris är två biocheckar. Andra och tredje pris är en biocheck. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Tidningen Ådalsbanan som kommer ut i höst. < 11 11

12 Avs: Banverket, Projekt Ådalsbanan Gruppförsändelse till hushåll 12 En privat järnvägs uppgång och fall Vid ett sammanträde den 24 september 1889 konstituerades Härnösand-Sollefteå Järnvägsaktiebolag. Ägare till aktier var representerade vid sammanträdet och en interimsstyrelse tillsattes med landshövding Ryding i spetsen. Bolagsordningen fastställdes av Kunglig Majestät den 28 mars Detta företag kom att leva i 33 år. Bolagets styrelse utsåg Hugo Swartling, löjtnant i Väg- och Vattenbyggnadskåren, till överingenjör och kontrollant för banbygget. Till järnvägen hade köpts tre nya lok och ett begagnat. 80 stycken två-axliga godsvagnar, varav 72 var öppna och 8 täckta. Under sommaren 1892 levererades två av loken. Under hösten levererades de återstående två nya loken. Samtliga vagnar levererades under sommaren. Vid Oringen var tunnelsprängningarna nästan klara. Sammanlagt var det tre tunnlar på 131, 51 och 83 meter. Forcerade arbetena För att i möjligaste mån hjälpa upp ekonomin beslöt man att forcera arbetena så att banan skulle kunna öppnas för provisorisk trafik i december 1893, nästan ett helt år före det datum som var angivet i koncessionen. I oktober var rälsläggningen klar på hela sträckan och 5,6 kilometer sidospår var klara. En telegrafledning bestående av 1740 stolpar hade blivit uppsatt längs hela linjen. Den 26 oktober kunde det första inspektionståget framföras hela sträckan mellan Härnösand och Sollefteå. Från den 12 december 1893 var banan öppen för allmän trafik. Visserligen provisorisk, men ändå igång. År 1894 kom att bli hektiskt. Vid trafikstarten hade det satts in två genomgående tågpar på hela sträckan samt två lokaltåg. Ett från Nyland till Härnösand och åter samt ett Nyland till Sollefteå och åter. Banan kompletterades med stora mängder grus. Arbetslaget har just lossat. Fotot är taget omkring Foto: Svenska Järnvägsklubbens fotoavdelning. Ordinarie tåg körde grus Under perioden januari till april användes de ordinarie tågen till att transportera ut mera grus längs banan. Grusvagnarna kopplades till det ordinarie tåget när det passerade växeln till grusgropen. Grusvagnarna drogs sedan till den plats längs banan där de skulle lossas och kopplades där av, varefter tåget fortsatte till sin destination. På det här viset kördes det ut cirka 700 vagnslaster med grus. Men detta räckte inte till. Man var tvungen att köra ut mycket mer grus och fyllnadsmassor och beslöt därför att begränsa den ordinarie trafiken på banan. I den nya tidtabellen från 1 maj fanns därför bara ett genomgående tåg i varje riktning. På det här viset lösgjordes ännu ett lok till grustågen samtidigt som man fick mer tid att arbeta längs linjen. Konstgjord andning Under de första trafikåren släpade man efter med amorteringarna på statslånet. Genom att ta nya lån kom man ikapp och sedan en ekonomisk sanering genomfördes, år 1904, klarade man i stort sett amorteringarna. I stället ökade andra skulder varför man år 1914 fick göra nya finansiella operationer. I slutet av 1920-talet inträffade en djup lågkonjunktur vilket medförde att den redan dåliga ekonomin försämrades. Från år 1929 klarade man inte av att betala amorteringarna på statslånet. I mars 1932 begärde Kunglig Majestät att riksdagen skulle bevilja ett statsövertagande av Härnösand-Sollefteå järnvägaktiebolag, HdSJ. Den 29 april 1932 biföll riksdagen denna begäran. Kunglig Majestät gav Järnvägsstyrelsen i uppdrag att förhandla fram ett avtal med HdSJ och övriga intressenter om ett förvärvande av järnvägen. Staten tog över Avtalet undertecknades den juni 1932 och dagen därpå stadfästes det hela genom följande skrivelse: Kungl. Maj:t godkänner ifrågavarande, mellan järnvägsstyrelsen och Härnösand Sollefteå Järnvägsaktiebolag upprättade kontrakt. Kungl. Maj:t förordnar, att Härnösand-Sollefteå Järnväg skall hänföras till fjärde distriktet vid statens järnvägar. Statens järnvägar fick ett extra anslag på kronor att användas till förbättringar av järnvägen. All fast anställd personal vid HdSJ fick erbjudande om att övergå i statlig tjänst. Den 1 juli 1932 tog staten över HdSJ. Rolf Sten

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Christer Falkesäter. DEKRA Stålbyggnadskontroll

Christer Falkesäter. DEKRA Stålbyggnadskontroll Christer Falkesäter DEKRA Stålbyggnadskontroll 2 Varför en Citytunnel? Varför en Citytunnel? I översiktsplan för Malmö 1990 föreslog man att södra stambanan skulle dras fram till Öresundbron längs kusten

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Drottningplan Nyhetsbrev Nr. 3

Drottningplan Nyhetsbrev Nr. 3 Det här ett nyhetsbrev om ombyggnationen av Drottningplan. Drottningplan Nyhetsbrev Nr. 3 Arbetet med Drottningplan skrider fort framåt och enligt plan. Gångtunnlarna är nästan helt väck och VA-arbetet

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun 2016-10-05 Iggesund 2016-10-06 Hudiksvall Kenth Nilsson Tony Andersson Susann Sandegård Oskar Jansson TMALL

Läs mer

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Vid höstens kommundelsstämma i Mölnlycke informerade Trafikverket om planeringsprocessen för utbyggnaden av sträckan Göteborg-Borås. Vid mötet fanns

Läs mer

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön HJ Plats Åsbro kyrka Närvarande Berörd Allmänhet, totalt 125 personer varav 32 kvinnor Representanter för Banverket Östra Banregionen: Christer Fjellman Helena Nurmiranta Thomas Lindh Konsulter från SWECO

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN 2011-20093-53 STADSBYGGNADSKONTORET SID 1 (5) 2008-11-2325 Handläggare: Eric Tedesjö Tfn 08-50827569 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning

Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning Stockholm 2013-03-18 Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning Vår befintliga brunn har saltvatteninträngning och otillräcklig kapacitet. I samband med att vi och alla andra fastighetsägare nu

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen- Järnvägsförbindelse Gåsgruvan Persbergs station

Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen- Järnvägsförbindelse Gåsgruvan Persbergs station MinBaS Område 3 Rapport nr 3:2 Mineral Ballast Sten OBS! Konfidentiell begränsad distribution MinBaS projekt nr 3,7 Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen- Järnvägsförbindelse Gåsgruvan Persbergs

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7

Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7 Det här är ett nyhetsbrev om ombyggnationen av Drottningplan. Nyhetsbrev Drottningplan nr. 7 Asfaltering på väg Att jobba intill vägen kan vara ett farligt jobb. Det vittnar markanläggaren Tobias Warnberg

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Det här är ett nyhetsbrev från Motala kommun, skickat den 9 oktober 2015. Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Drottningplan är återigen öppet! Vi har lämnat tre veckor av helt avstängd trafik bakom oss. I veckan

Läs mer

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan 2017-08-30 1 av 10 Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan Korta beskrivningar, nyttor, längder, kostnader och restider för Nya Ostkustbanans etapper utifrån Trafikverkets utredningsmaterial - samrådshandlingar

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad, sträckan Duvbo Spånga Samråd för järnvägsplan Samråd till med 15 juni 2015 Öppet hus: 26 maj 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket, Stormbyvägen 2-4, Spånga

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur påverkas vi i Västerort?

Förbifart Stockholm. Hur påverkas vi i Västerort? Förbifart Stockholm Hur påverkas vi i Västerort? Göran Bernefors Ledamot i Arbetsgrupp Förbifart Stockholm Ledamot i Vinsta Villaägare Förening http://vinsta.abc.villaagarforening.se Med tunnel under

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader

Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Lägesrapport 2009 Rivning av byggnader sidan 2 (5) Inledning Rivning och sanering av fd Klippans Läderfabrik finansieras

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Kulturhuset Möllan 25 maj 2016 2 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg Borås Planläggningsprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

Västlänken Bo Larsson, Leif Jendeby, Jennie Midler, Lennart Dage

Västlänken Bo Larsson, Leif Jendeby, Jennie Midler, Lennart Dage Västlänken Bo Larsson, Leif Jendeby, Jennie Midler, Lennart Dage 2 2015-02-19 3 2015-02-19 Västlänkens sträckning Cirka 8 km dubbelspårig järnväg. Drygt 6 km i tunnel genom centrala Göteborg. Tre nya stationer

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Planläggningsbeskrivning 2016-03-30 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5 Många besked kommer i höst Sid 2-3 Mycket jobb med upprustning Sid 5 Majoritet för nedgrävning Sid 10 Nu är vi igång! Spännande tid! MAN BRUKAR JU SÄGA att en gång är ingen gång. Därför känns det skönt

Läs mer

Så påverkas du av projekt Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra

Så påverkas du av projekt Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra Så påverkas du av projekt Getingmidjan Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra VI RUSTAR GETINGMIDJAN. SVERIGES VIKTIGASTE FÖRBINDELSE. Sveriges viktigaste förbindelse. Visste du

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se Stigbergsgaraget Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015 www.stockholmparkering.se Stockholm växer så det knakar Mycket talar för att Stockholms stads befolkning kommer att ha nått miljonsträcket år

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Alingsås kommun Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Göteborg 2016-03-21 Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Datum 2016-03-21 Uppdragsnummer 1320000906-012 Utgåva/Status Förhandskopia

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Sida 1 av 7 Bil & Trafik Bostad Resor Mera Jobb sök söndag 11 december 2011 Malmö5 C Kontakt Kundservice Om oss Malmö Sida 2 av 7 Hennes lägenhet försvann i kraschen Blev uppsagd. Comintegra var ett av

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Faktaunderlag Västlänken

Faktaunderlag Västlänken Faktaunderlag Västlänken Politisk förankring och juridisk status 160219 (berör ej projektet Olskroken planskildhet) Informationsmaterial Ingress 2010 beslöt*1 riksdagen att Västlänken ska byggas. En tågtunnel

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2008-10-22 1(4) Tid: 19.00 21.15 Plats: Skepplanda Bibliotek Närvarande: Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare: Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010!

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Allt började med att jag sålde min 51:a T 1 lilljulafton 2009. Att jag sålde den efter nästan 15 år i min ägo berodde mycket

Läs mer

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef 1 Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer 2 En ny generation järnväg Stora behov av att öka kapaciteten på järnvägen i södra Sverige

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

Ansökan bygdemedel 2016

Ansökan bygdemedel 2016 Ansökan bygdemedel 2016 Förbättringsåtgärder på Rännöbadet och Uvbergets elljusspår. Projektledare Björn Walther, 070-577 73 66 bjorn@familjenwalther.se www.matforsskidklubb.se Bakgrund Matfors Skidklubb

Läs mer