Ouflex användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ouflex användarmanual"

Transkript

1 Programmerbart automationssystem Ouflex användarmanual

2 1 Introduktion till Ouflex enheten Ouflex är ett styr och övervakningssystem som fritt kan programmeras och som monteras på DIN-skena. Enheten programmeras med verktygsprogrammet OuflexTool och det färdiga programmet kan simuleras och testas innan man laddar ner i Ouflex enheten. Enhetens displaymodul kan tas loss och flyttas eller monteras en bit bort (max 25 m). Antalet I/O-punkter i enheten kan ökas via bussanslutningar till externa I/O-moduler. Genom att vrida styrhjulet flyttas du mellan de olika funktionerna. Genom att trycka på styrhjulet () går du in i en funktion och kan kontrollera den i detalj. Då visas mätningar status, inställningar, tidsprogram osv. Larmmeddelande Avvikelselarm PRIO 1 GRUPP 1 V1 Framl. v. = 10.2 C Erhållet: :27 Tryck på inställningsratten för att kvittera larmet Ouflex kan larma av flera olika orsaker. Vid larm visas på displayen ett larmfönster där du kan se de exakta uppgifterna om larmet. Vid larm hörs också ett pipande larmljud. Om det i enheten finns flera aktiverade larm och du kvitterar det senaste larmet, föregående larm kommer att visas på displayen. När alla eventuella aktiva larm har kvitterats försvinner larmfönstret från displayen och larmljudet tystnar. Du kan också kvittera alla aktiva larm genom att trycka på Esctangenten. Då tystnar larmljudet och larmfönstren försvinner från displayen. Du kan senare kontrollera larm genom att i enheten navigera Larm -> Aktiva larm. Om du har kvitterat larmet med Esc-tangenten visas ett utropstecken i början av raden. Kvittera larm: Tryck på och larmljudet tystnar. Om larmorsaken inte har försvunnit blinkar utropstecknet i displayens övre högra hörn. 2

3 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion till Ouflex enheten Innehållsförteckning Ouflex enhetens användargränssnitt Navigera i menyer Dolda menyer Använda servicekoden Mätuppgifter och statusuppgifter Inställningar Inställningstabell i tillämpningen för rumsreglering Styrsätt Samlingstabell för rumsreglering Ange namn Namnge rummen i samlingstabellen för rumsreglering Reglerkurva Tidsprogram Larm Aktiva larm Larmhistorik Töm larmhistorik Larmnummer Veckoprogram för dirigering av larm Systeminställningar Inställning av tid, datum och språk SMS-inställningar Nätverkinställningar Displayinställningar Typinfo Låskod Säkerhetskopia Kommunikation via mobilen (SMS kommunikation) Informations meddelanden Ändra inställningar via SMS Ändra styrsätt med asterisk (*) Kommandon Anslutning och driftsättning av modem GSMMOD Ouflex enhetens I/O-kopplingar och struktur Expansions moduler Sökord Teknisk information

4 3 Ouflex enhetens användargränssnitt I Ouflex kan man använda olika symboler för att beskriva vilka funktioner och tillämpningar har inprogrammerats i enheten. Symbolen visas i huvudmenyn. Genom att vrida styrhjulet kommer du från en funktion till en annan. Den aktiva ikonen visas mot en mörk bakgrund och informationen för ikonen visas på displayen. Genom att trycka på styrhjulet () kan du kontrollera funktionerna i detalj. Då visas mätningar i anknytning till funktionen, statusuppgifter, inställningar, tidsprogram m.m. Larm Motorvärmare Förbrukningsinfo Reglerkurva 1 Reglerkurva 2 Läckagevakt Ventilation Vrid på styrhjulet för att bläddra bland funktionerna. Brandlarm Info Reglerkrets 1 Förinställning Relästyrning Rumsenhet Reglerkrets 2 Belysning Tidsprogram Ej Namnet Säkerhetsfunktioner Systeminställningar Mätningar och status Händelsestyrningar 3.1 Navigera i menyer Huvudmeny-knapp Tryck på styrhjulet för att komma till funktionen. Genom att vrida på styrhjulet kan du byta från en rad i menyn till en annan. Den aktiva raden visas mot en mörk bakgrund. Genom att trycka på styrhjulet () kommer du till submenyn för den aktiva raden. Med Esc går du tillbaka från submenyn till en högre nivå och genom att klicka -tangenten kommer du direkt tillbaka till huvudmenyläget. Exempel: Du vill kontrollera motorvärmaren. Du vet att motorvärmarens styrning och funktion har inprogrammerats i Ouflex på huvudnivå som en egen funktion. Motorvärmare Motorvärmare Av > Utetemperatur +7 C Manuell styrning av motorvärmaren AV Vrid styrhjulet på huvuddisplayen tills bilsymbolen visas mot en mörk bakgrund. På huvuddisplayen visas huvud detaljer som berör motorvärmaren. Klicka Motorvärmare Tidsprogram > Inställningar > Styrsätt > Klicka I det här exemplet har tidsprogram, inställningar och val av styrmetod (auto/manuell styrning) kopplats till motorvärmarens funktion. Vrid på styrhjulet tills inställningarna visas mot en mörk bakgrund om du vill kontrollera/ändra inställningarna. Inställningar Förvärmningstid utetemp min > Förvärmningstid utetemp min > Vrid på styrhjulet så, att den inställning du vill ändra visas mot en mörk bakgrund. Klicka. Ändra inställningen genom att vrida på styrhjulet och godkänn ändringen genom att klicka. Backa ett steg genom att klicka ESC. 3.2 Dolda menyer Tryck under några sekunder. En del av uppgifterna i Ouflex enheter kan vara dolda. Genom att hålla -tangenten nertryckt kan du visa och dölja de dolda menyerna. Med hjälp av de dolda menyerna kan användargränssnittet göras tydligare. På så sätt är sådana uppgifter som i allmänhet inte behöver användas eller som sällan behöver ändras osynliga. När de dolda menyerna är synliga visas dessa indragna. 3.3 Använda servicekoden Ouflex enheten kan vara försedd med en servicekod. Uppgifterna visas, men om du vill ändra inställningarna frågar Ouflex om en servicekod. Oftast är de mest vitala inställningarna eller sådana inställningar som kräver expertkunskaper för att ändras som är dolda bakom servicekoden. På Ouflex-enheten visas en -symbol framför den inställning som kräver servicekod för att kunna ändras. 4

5 4 Mätuppgifter och statusuppgifter Mätningar V1 Framledningsvatten temp C Utetemperatur C V1 Rumstemperatur 21.5 C V2 Framledningsvatten temp C Ouflex enheten informerar användaren om alt viktig information. I allmänhet har mätuppgifterna sammanställts under varandra, antingen på en separat mätmeny och/eller under varje tillämpning i fråga. Det är också möjligt att prresentera mätningar i en special vy. Rumsspecifika mätningar och inställning > Rum 1 Rum 2 Rum 3 Rum Rum 5 Rum 6 Rum 7 Rum Vyn för mätningar kan bestå av tiotals eller hundratals mätuppgifter. Genom att vrida på styrhjulet kan du bläddra mellan mätuppgifterna. Säkerhetsfuntioner > Skyddsövervakn. Utrymmesöverv. Brandlarm Kolmonoxidlarm Av Av På specialmenyn bredvid visas rumstemperaturerna grupperna i två kolumner. På så sätt kan man på en display visa temperaturen i högst 8 rum. Säkerhetsfuntioner > Vattenventil Läckagegivare Elgrupp 1 Elgrupp 2 Öppen Torr På På Om man inte på ett förnuftigt sätt har kunnat sammanställa de uppgifter som ska visas i den ovan beskrivna vyn i tabellform, men man ändå vill visa 8 uppgifter kan man använda sig av en mätningsanimation där vyerna automatiskt växlar med några sekunders intervaller. 5

6 5 Inställningar Inställningar Rumstemperatur 21.0 C > Liten temp. sänkning (rumstemp. ) 1.5 C > Stor temp. sänkning (rumstemp. ) 5.0 C > Minimigräns framledningsvatten 12.0 C > Inställningar Minimigräns framledningsvatten 12.0 C > Min. gränsens höjning utetemp C > Maximigräns framledningsvatten 42.0 C > I-regl. max inverkan på framl. vatten 2.0 C > I Ouflex enheten kan inställningarna vara indelade i följande grupper Huvud inställningar Dolda inställningar: Genom att hålla -tangenten nertryckt kan man turvis visa och dölja de dolda inställningarna. Dolda inställningarna visas något indragna. Inställningar som kräver servicekod: Framför dessa inställningar visas symbolen. Om du försöker ändra inställningen ber Ouflex först om servicekoden. När användaren har angett servicekoden kan han ändra inställningen. Rumstemperatur 21.0 C min: 0.0 max: 95.0 Ändra inställningar: Välj önskad inställning genom att vrida på styrhjulet. Tryck Ok, ett nytt fönster öppnas och du kan göra ändringar. Godkänn ändringen genom att trycka. Gå från redigeringsläget genom att trycka ESC. Låsa inställningar: Genom att låsa inställningarna kan du förhindra att vem som helst inte kommer åt att ändra inställningarna. I detta fall ber regulatorn om låskoden innan du kan ändra inställningarna. Inställningarna låses i Ouflex enhetens systeminställningar Inställningstabell i tillämpningen för rumsreglering normal temp. liten värmesänkning stor värmesänkning Den här specialdisplayen kan användas i situationer då flera rumsregleringar har kopplats till Ouflex. I inställningstabellen finns inställningen av temperaturen i alla rum enligt olika lägen för värmestyrningar för. Inställning Vardagsrum Hemvårdsrum Kalles rum Hobbyrum 22.5 C 21.0 C 22.0 C 19.0 C 22.0 C 19.5 C 20.0 C 19.0 C 22.0 C 19.5 C 20.0 C 19.0 C Olika lägen för värmestyrning: rummets normala temperatur rumstemperaturen i värmesänkningsläge och rumstemperaturen i stor värmesänkning Vardagsrum Inställning 22.5 C min: 5.0 max: 35.0 Om du vill ändra någon inställning, vrid på styrhjulet för att komma till den raden och klicka på. För styrhjulet över den punkt du vill ändra och klicka. Ändra inställningen genom att vrida på styrhjulet. Godkänn ändringen med. Tryck ESC för att backa ett steg. 6

7 6 Styrsätt V1 Ventilstyrning Automatik Manuell V1 Ventilstyrning V1 Ventilstyrning 25 % > I allmänhet används normallt autoläge. Om applikationen tillåter att du ändrar styrsätt kan du byta från auto- till manuelldrift och köra ventilen i önskat läge. Om styrningen har ställts in på manuell drift visas handsymbolen på displayen. 6.1 Samlingstabell för rumsreglering Rum Mätn. Inst. Styrn. Rum 1 Rum 2 Rum 3 Rum C 21.8 C 22.7 C 19.2 C 22.3 C 21.8 C 22.7 C 19.2 C 25% 33% 32% 5% På den här specialdisplayen för rumsreglering har man sammanställt den aktuella temperaturen i varje rum, den aktuella inställningen för rumsregleringen och den aktuella värmestyrningen. Om något rum styrs med manuell drift visas en handsymbol i slutet av raden. Den aktuella inställningen för rumsregleringen kan vara normal rumstemperatur, rumstemperaturen i värmesänkningsläge eller rumstemperaturen i stor värmesänkningsläge. På den här specialdisplayen kan du byta namn på rummen, ändra inställningar och ändra styrningen från automatisk till manuell drift och tvärtom. Rum 4 Styrn. Auto Manuell Rum 4 Styrn. 20 % min: 0 max: 10 Att styra rumsenheten till manuell drift: I allmänhet fungerar rumsregleringarna automatiskt. Vid servicearbeten kan det vara nödvändigt att använda manuell drift. Flytta ramen till kolumnen Styrning, klicka och ange servicekoden. När servicekoden har angetts öppnas ett fönster för val av styrsätt. Om du väljer manuell drift, öppnas ett nytt fönster. Vrid på styrhjulet och godkänn styrning med manuell drift med. 7

8 7 Ange namn Välja rum Namn på rum 1 Rum 1 > Namn på rum 2 Rum 2 > I Ouflex finns fält som kan namnges. I enheten installeras ofta en tillämpning där fält har namngetts på allmän nivå och användaren kan ange ett mer specifik namn. I en typisk värmestyrnig har rummen namngetts som Rum 1, Rum 2 osv. och användaren kan ange ett mer specifikt namn. På samma sätt kan den elektriska styrningen ha namngetts som elgrupp 1, elgrupp 2 osv. och användaren anger ett mer specifikt namn enligt vilket relä används för styrning. Namn på rum 1 R u m e1 Godkänn: Tryck några sekunder Backa: Tryck länge på ESC Gå till den punkt som ska namnges, tryck och ett namngivningsfönster öppnas. Vrid på styrhjulet och godkänn bokstaven med. Flytta till följande ruta genom att trycka. Namn på rum 1 B o s t a d 1 A Godkänn: Tryck några sekunder Backa: Tryck länge på ESC Gå tillbaka till föregående ruta genom att trycka ESC.Godkänn genom att tryck några sekunder. Backa genom att trycka länge på ESC. 7.1 Namnge rummen i samlingstabellen för rumsreglering Mätn. Inst. Styrn. Bostad 1 AAHuone 22.3 C 22.3 C 25% Bostad 1 B Bostad 2 A Bostad 2B 21.8 C 22.7 C 19.2 C 21.8 C 22.7 C 19.2 C 33% 32% 5% På den här specialmeny för rumsreglering har man sammanställt den aktuella temperaturen i varje rum, den aktuella inställningen för rumsregleringen och den aktuella värmestyrningen. Här kan du byta namn på rummen, ändra inställningar och ändra styrningen från automatisk till manuell drift och tvärtom. Bostad 1A B o s t a d 1 A Godkänn: Tryck några sekunder Backa: Tryck länge på ESC Att namnge rumsenheten på nytt: Gå till den punkt som ska namnges, klicka och ett namngivningsfönster öppnas. Skriv in det nya namnet. 8

9 8 Reglerkurva V1 3-punktskurva -20 = 33 C 0 = 27 C +20 = 20 C Min.gräns: 12 Max.gräns: 42 Vid en utetemperatur på -20 C är den önskade framledningstemperaturen 33 C, vid en utetemperatur på 0 C är den önskade framledningstemperaturen 20 C och vid en temperatur på +20 C är den 20 C. Framledningstemperaturen kan inte understiga +12 C eller överstiga 42 C. V1 5-punktskurva -20 = 33 C 0 = 27 C +20 = 20 C Min.gräns: : 12 Max.gräns: 42 På bilden visas en typisk reglerkurva för golvvärme (3-punktskurva). De inställningar som kan ändras visas i rött här i bild. V1 5-punktskurva -20 = 58 C -10 = 50 C 0 = 41 C +10 = 30 C +20 = 18 C Min.gräns: 12 Max.gräns: C På bilden visas en typisk reglerkurva för radiatorvärme (5-punktskurva). De inställningar som kan ändras visas i rött här i bilg C C Om Ouflex används för reglering av framledningsvattnet enligt reglerkurva visas den inställda reglerkurvan på en specialdisplay. På samma display gör du inställningar för reglerkurvan och i den grafiska vyn visas reglerkurvan för de utförda inställningarna samt min och max gräns för framledningsvattnet med en streckad linje. Ouflex enheten är antingen försedd med en 3-punktskurva eller en 5-punktskurva och typen av kurva kan eventuellt bytas via användargränssnittet. Med en 3-punktskurva ställs framledningstemperaturen in för utetemperaturerna 20 C, 0 C och +20 C. Med en 3-punktskurva har du tillgång till en automatisk korrigering av reglerkurvan! Regulatorn låter dig inte ställa in en sjunkande eller alltför avikande kurva. Om du ändrar inställningarna för reglerkurvan uppdateras också den grafiska vyn. 5-punktskurvan erbjuder mångsidigare möjligheter att ställa in en korrekt reglerkurva. Du kan ställa in framledningstemperaturen för fem utetemperaturer. Utetemperaturerna -20 C och +20 C är fasta; de övriga tre kan ändras. När du håller nertryckt några sekunder kan du ändra inställningspunkterna för utetemperaturen mellan -20 C och +20 C (fabriksinställningarna är +10, 0 och -10 C). 5-punktskurvan inkluderar inte automatisk korrigering av felaktiga inställningar! Allmänna anvisningar för redigering av reglerkurvan: V1 3-punktskurva -20 = 58 C 62 C 0 = 41 C 43 C +20 = 18 C Om rumstemperatur sjunker, öka kurvans lutning (ställ in högre värden för framledningstemperaturen vid -20 C och 0 C). Min.gräns: 12 Max.gräns: C V1 3-punktskurva -20 = 58 C 54 C 0 = 41 C 39 C +20 = 18 C Min.gräns: 12 Max.gräns: C Obs! Ändringarna inverkar långsamt på rumstemperaturen. Vänta minst ett dygn innan du göra nya korrigeringar av inställningarna. Särskilt i hus med golvvärme kan fördröjningarna gällande ändrad rumstemperatur vara mycket långa Om rumstemperatur ökar, minska kurvans lutning (ställ in lägre värden för framledningstemperaturen vid -20 C och 0 C). Reglerkurvans extremvärden redigeras med hjälp av min- och maximigränsen. Med inställningarna för framledningsvattnets minimigräns säkerställer du att rörledningarna inte fryser. Med inställningarna för maximigränsen säkerställer du att det aldrig kommer alltför varmt vatten i värmesystemet, vilket kan leda till skador på konstruktionen (t.ex. parkett utanpå golvvärme). 9

10 9 Tidsprogram Grafisk vy Redigerinsvy Tid Värmesänk. vecko-/ dygnsprogram Mondag > Tisdag > Onsdag > Torsdag > Fredag > Lördag > Söndag > 05:00 På 07:00 Av 00:00 Lägg till ny M T O T F L S På bilden visas veckoprogrammet för motorvärmarfunktionen. Enligt veckoprogrammet motorvärmaren slås på under arbetsdagar må-fr kl Du kan ansluta olika styrningar enligt veckoprogrammet och avvikelsekalendern till Ouflex-enhetens olika funktioner, som t.ex. värmesänkning, motorvärmare och belysning. I Ouflex enheten hittar du tidsprogrammen, antingen under klockan och/eller under den tillämpning för vilken tidsprogrammet har ställts in (t.ex. värmestyrning, motorvärmare, belysning, elpunkter, larmendiregering). I veckoprogrammen finns en allmän grafisk vy och veckoprogram redigeringsvy där du kan se när funktionen är aktiverad (t.ex. värmesänkning, motorvärmare på, belysning på). Med styrhjulet kan du bläddra i veckoprogrammet. Om du vill se exakta tillkopplingstidpunkter, redigera, ta bort eller lägga till nya tillkopplingstidpunkter, tryck vid någon veckodag. Att bläddra i veckoprogrammet: I Ouflex öppnas en redigeringsvy där alla tillkopplingstidpunkter visas samt till vilket läge värmen styrs vid tillkopplingstidpunkten i frågan och vilka veckodagar. Att lägga till ny omkopplingstidpunkt: 1. Ställ in tillkopplingstidpunkt Tid Läge 06:00 Normal Grafisk vy Värmesänk. vecko-/ dygnsprogram Mondag > Tisdag > Onsdag > Torsdag > Fredag > Lördag > Söndag > 2. Ställ in önskad temp.nivå 17:00 Liten sänkning 00:00 Lägg till ny 3. Välj veckodagar M T O T F L S I det här exemplet visas veckoprogrammet för temperatursänkning: Temperatursänkningen är påslagen på nätterna från måndag till fredag kl Tryck vid raden Lägg till ny. Tryck. Ställ in omkopplingstidpunkt för styrningen (timmar och minuter ställs in separat) och godkänn tiden genom att trycka. Tryck så kan du med styrhjulet ställa in status för temp.nivå (veckoprogram for värmesänkning) eller styrningen (elektriska styrningar) och godkänn med. Ställ in de veckodagar som styrkommandot gäller för genom att trycka vid veckodagen i frågan. Godkänn det nya veckoprogrammet genom att trycka på i slutet av raden. Kom också ihåg att ange en slutperiod för styrningen, d.v.s. ställ in den tidpunkt då styrningen återgår till automat (= normalläge). Gå ut från programmeringsläget genom att trycka ESC. Att redigera veckoprogrammet: För markören med styrhjulet över den punkt du vill ändra och tryck. Vrid på styrhjulet för att ändra tid och temp.nivå och godkänn med. Ändra val av veckodag direkt med. Gå från programmeringsläget genom att trycka ESC. Tid Läge M T O T F L S 17:00 Liten sänkning 06:00 Ta bort omkopplingstid 00:00 Lägg till ny Att ta bort omkopplingstidpunkt: Gå med styrhjulet till den omkopplingstidpunkt du vill ta bort och tryck. Tryck vid temp.nivån och välj ta bort omkopplingstidpunkt som temp.nivå och tryck i slutet av raden. 10

11 10 Larm Larm > 2 Aktiva larm Larmhistoria Töm larmhistorik Larm, tel.nummer Larm Aktiva larm > Larmhistoria > Töm larmhistorian > Larm, tel.nummer > I larmmenyn kan du kontrollera aktiva larm samt se vilka larm som kommit till enheten. Om det finns aktiva larm, visas antalet i huvuddisplayen. I OuflexTool definierar du larmstypen dvs om larmet kräver kvittering eller inte. Om en kvittering inte krävs, tas larmet bort från aktiva larm i de fall larmorsaken har försvunnit, även om larmet inte har kvitterats Aktiva larm Larm > Aktiva larm Aktiva larm :29 Läckagelarm >! :00 Givare fel larm, TV Framl.v. > Givare fel larm, TV Framl.v. PRIO 1 GRUPP 1 TV Framl.v. =-43.0 VarmVattenStyrn. TE05.SE Larm kommit 2 gånger> Varje aktivt larm visas på en egen rad och på displayen visas när larmet har aktiverats. Genom att klicka på larmraden får du mer information om larmet. Utropstecknet framför datumet visar att larmet har kvitterats med ESC-knappen. På larmdisplayen visas larmorsaken i rubrikfältet. På displayen visas var den larmande apparaten finns, larmets prioritet (1 5) och till vilken grupp larmet hör (1 10). Dessutom visas en genererad punktkod, där tillämpningens namn anges till först (VarmVattenStyrn) och som följs av punktens positionskod (TE05) och en kod som beskriver larmtypen (SE) Koder som anger larmtyp: SE = sensorlarm DA = avvikelselarm HL = övre gränslarm HLL= kritisk övre gränslarm LL = undre gränslarm LLL = kritisk undre gränslarm HLA = övre eller undre gränslarm EA = verkningsgradslarm ATA = drifttidslarm MA = servicelarm RCA = larm för ändringshastighet LA = larm för larmslinga CA = konfliktlarm På displayen visas också hur många gånger enheten har larmat om av samma orsak och larm inte har kvitterats. Samma uppgifter förmedlas till larmmottagare via sms. Larm prioritet anger om man omedelbart bör reagera på larmet. Larmen dirigeras vidare i enlighet med tidsprogrammet för larmen. I tidsprogrammet för larmen kan du kontrollera till vem och när uppgifterna om larmet skall förmedlas Larmhistorik Larm > Larmhistorik Larmhistoria :02 V1 Framl.v. > :14 Inbrottslarm > :45 Brandlarm > Larm visar larmorsaken, varifrån larmet har kommit och när larmet har försvunnit (t.ex kl. 15:02:10). Av de avlägsnade larmen visas de 100 sista larmen i larmhistoriken Töm larmhistorian Larm > Töm larmhistorik Bekräftelse Töm larmhistorian Ouflex enheten ber dig bekräfta innan den tar bort larmhistorian. Ja Nej 11

12 10.4 Larmnummer Larm > Larmnummer Larmnummer Brandlarm > Inbrottslarm > Fastighetsunderhåll > VVS-service > I Ouflex styrs larmen till larmmottagaregruppen. I larmmottagaregruppen kan finnas max 5 telefonnummer och dessutom en annan larmmottagaregrupp i reserv. Larm styrs till den larmmottagaregrupp som i tidsprogrammet för larm har angetts som mottagare av larm från den larmgrupp till vilket larmet hör. Brandlarm 1. Tel.nummer > 2. Tel.nummer > 3. Tel.nummer > 4. Tel.nummer > 1. Tel.nummer Godkänn: Tryck några sekunder Backa: Tryck länge på ESC 10.5 Veckoprogram för dirigering av larm Larm > Grupp 1 (2 10) veckoprogram Grafisk vy Grupp 3 veckoprogram Mondag > Tisdag > Onsdag > Torsdag > Fredag > Lördag > Söndag > Redigeringsvy Tid 08:00 Fastighetsunderhåll 16:00 Jour 21:00 Ingen diirigering 08:00 Jour I det här exemplet visas att larm som hör till larmgrupp 3 förmedlas vidare mellan kl. 8 och 21. Larmen förmedlas under tjänstetid till andra larmteam än under kvällar och veckoslut. Närmare information visas i vyn Redigering. M T O T F L S Ange telefonnummer: Vrid på styrhjulet och godkänn siffran/ tecknet med. Flytta till följande ruta genom att klicka. Gå tillbaka till föregående ruta genom att klicka ESC. Godkänn siffran genom att hålla nertryckt några sekunder. Ångra nummerbyte genom att hålla ESC nertryckt några sekunder. Du kan göra upp ett eget veckoprogram för varje larmgrupp. I veckoprogrammen finns en allmän grafisk vy och en redigeringsvy för veckoprogrammet, där du kan se till vilket larmmottagaregrupp larmen förmedlas och vilken tidpunkt. Olika larmmottagaregrupp visas med olika höga staplar i den grafiska vyn. Med styrhjulet kan du bläddra i veckoprogrammet. Om du vill se exakta tillkopplingstidpunkter eller larmmotagaregrupps namn eller redigera, ta bort eller lägga till tillkopplingstidpunkter, klicka vid någon veckodag. Att bläddra i veckoprogrammet: I Ouflex enheten öppnas en redigeringsvy där alla tillkopplingstidpunkter visas samt till vilket larmmotagaregrupp larmen styrs vid tillkopplingstidpunkten i fråga och på markerade veckodagar. I exemplet dirigeras larmen under tjänstetid till larmmotagaregrupp Fastighetsunderhåll och på vardagskvällar kl samt veckoslut kl till teamet Jour. 1. Ställ in tillkopplingstidpunkt 2. Ställ in larmteam Tid 08:00 Jour 21:00 Ingen dirigering 00:00 Lägg till ny 3. Välj veckodagart M T O T F L S Att lägga till ny omkopplingstidpunkt: Tryck vid raden Lägg till ny. Klicka. Ställ in omkopplingstidpunkt för larmdirigering (timmar och minuter ställs in separat) och godkänn tiden genom att klicka. Klicka så kan du med styrhjulet välja larmmottagaregrupp eller Ingen diregering. Godkänn med. Ställ in de veckodagar som styrkommandot gäller för genom att klicka vid veckodagen i fråga. Godkänn det nya veckoprogrammet genom att klicka i slutet av raden. Gå från programmeringsläget genom att klicka ESC. Tid 08:00 Jour 21:00 Ta bort omkopplingstid 00:00 Lägg till ny M T O T F L S Att redigera veckoprogrammet: För markören med styrhjulet över den punkt du vill ändra och klicka. Vrid på styrhjulet för att ändra tid och larmmottagaregrupp och godkänn med. Ändra val av veckodag direkt med. Gå från programmeringsläget genom att klicka ESC. Att ta bort omkopplingstidpunkt: Gå med styrhjulet till den omkopplingstidpunkt du vill ta bort och klicka. Klicka vid larmteamet och välj Ta bort omkopplingstid och klicka i slutet av raden. 12

13 11 Systeminställningar Systeminställningar Tid 17:01 Datum On > Språk Svenska > SMS-inställningar > Nätverkinställningar > Displayen inställningar > Typinfo > Kopplingar, mätningar och status > Låskod Inte i bruk > Säkerhetskopia > Till systeminställningarna hör inställning av tid och datum, inställningar i anknytning till sms-kommunikation, nätverksinställningar, inställningar för displayen, enhetens typ, kopplingar, kopplingarnas aktuella status, mätningar, samt låsning av användargränssnittet och säkerhetskopiering. Ouflex-enheten omkonfigurerar själv automatiskt GSM-modemet med intervaller på 10 minuter. På så sätt säkerställs GSM-anslutningens funktionalitet efter ett strömavbrott Inställning av tid, datum och språk Systeminställningar -> Tid Tid Sätt timmar; 19:44 tt:mm Det är viktigt att klockslag och datum är korrekta eftersom det vid t.ex. larm visas när larmet har aktiverats och när det har avlägsnats. Det lönar sig också att kontrollera riktigheten för tid och datum när du ställer in tidsprogram med veckoprogrammet eller kalendern. Ouflex enheten ändrar automatiskt till sommar- och vintertid och känner igen skottåren. I klockan finns en backup för minst tre dygn strömavbrott. Du kan ställa in timmar och minuter separat. Ställ in timmarna och godkänn med. Ställ in minuterna och godkänn med. Backa ett steg genom att trycka ESC. Systeminställningar -> Datum Datum Sätt dag: Fr dag.mån.år Ställ in datum och godkänn med. (veckodagens namn uppdateras automatiskt) Ställ in månad och godkänn med. Ställ slutligen in årtal och godkänn med. Gå från läget genom att trycka ESC. Systeminställningar -> Språk Språk svenska suomi Om applikationen har laddats ner till Ouflex enheten som flerspråkig, kan du byta användargränssnittets språk här. 13

14 11.2 SMS-inställningar Systeminställningar -> SMS-inställningar Sambandscentralnummer Godkänn: Tryck några sekunder Backa: Tryck länge på ESC Meddelandecentralens nummer: Ouflex kan från modemets SIMkort avläsa vilken operatör som används. Identifieringen sker först efter att du har angett PIN-koden. Ange meddelandecentralens nummer om Ouflex inte känner igen operatören, även om PIN-koden är korrekt. Om du ändrar meddelandecentralens nummer sparas numret på SIM-kortet. Regulatorn läser numret som har sparats på SIM-kortet. Meddelandecentralnummer: Comviq Telenor Telia Tele SMS PIN-kod Godkänn: Tryck några sekunder Backa: Tryck länge på ESC Apparatkod O U 0 1 Godkänn: Tryck några sekunder Backa: Tryck länge på ESC SMS PIN-kod: Om SIM-kortet använder förfrågan om PIN-kod ber Ouflex enheten dig ange PIN-koden. Att ange numret: Vrid på styrhjulet och godkänn numret med. Gå tillbaka till föregående ruta genom att klicka ESC. Godkänn numret genom att hålla nertryckt några sekunder. Ångra nummerbyte genom att hålla ESC nertryckt några sekunder. Signalstyrka: Signalstyrkan visas med ett siffervärde. Siffervärdet -1 betyder fel och 0 betyder att det inte finns någon täckning. Den upptäckta signalstyrkan meddelas med siffervärdena 1 5. Siffervärdet 5 betyder utmärkt täckning. Modemets status: Ouflex enheten känner igen om modemet är tillkopplat eller inte. Apparatkod O U 0 1 Godkänn: Tryck några sekunder Backa: Tryck länge på ESC 11.3 Nätverkinställningar Apparatkod: Du kan ange en apparatkod för Ouflex enheten. Apparatkoden fungerar som apparatens lösenord. Vid kommunikation med Ouflex via sms skrivs apparatkoden alltid framför nyckelordet (t.ex. OU01 Mätningar, där OU01 är apparatkoden). Systeminställningar -> Nätverkinställningar Nätverkinställningar Det finns två olika sätt att sätta IP-nummer på en Ouflex enhet: DHCP Av > 1. IP-adressen hämtas med funktionen DHCP. Funktionen DHCP Gateway-adress > förutsätter att DHCP-tjänsten är i bruk i nätverket och att nätverkskabeln är ansluten. Subnet mask > IP-adress > Namnserverns adress > 2. IP-adressen anges manuellt. Modbus TCP/IP > SNMP > Ställa in IP-adress med funktionen DHCP: 1. Gå till punkten DHCP och klicka. 2. Välj På och godkänn med. 3. Vänta ca en minut. Om punkten DHCP ännu efter en minut visar värdet Av har IP-adressen inte ställts in och nätverksinställningarna misslyckats. Tidigare värden eller fabriksinställningar har i så fall tagits i bruk. Då fungerar apparaten troligen inte via nätet. Som huvudregel är orsaken till att inställningen misslyckats, den att det inte finns en DHCP-tjänst i nätverket, eller att denna ej är aktiverat. eller at nätverks kablarna kopplats felaktigt. Kontrollera nätverkskablarna och/eller att DHCPtjänsten fungerar. 4. Om punkten DHCP visar värdet På har nätverksinställningarna lyckats och apparaten fungerar via nätverket. 14

15 Nätverkinställningar DHCP Av > Gateway-adress > Subnet mask > IP-adress > Namnserverns adress > Modbus TCP/IP > SNMP > Ange IP-adressen manuellt: 1. Gå till punkten DHCP och klicka. 2. Välj Av och godkänn med. (Om DHCP-funktionen är aktiverad förbigå ändringarna under punkterna Subnet mask, Gateway-adress, Namnserverns adress och IP-adress.) 3. Efter att PC:n startats, välj Windows kommando: Start -> Kör. 4. Skriv cmd i fönstrets textfält och klicka. 5. Skriv kommandot ipconfig/all och tryck Enter. Ouflex är färdig att ansluta till Intranet om IP-adressen börjar med följande nummerserier: 10.x.x.x (t.ex ) x.x (t.ex ) x.x x.x (t.ex ) Om IP-adressen börjar med annan sifferkod betyder detta oftast följande: Anslutningen har ingen brandvägg. Detta innebär att anslutningen är en offentlig IP-adress. Ouflex kan inte anslutas direkt tillfastighetens Intranet med de här inställningarna. Ouman har färdiga lösningar för anslutning (säker anslutning) till 3G PRO kommunikation. 6. Anteckna följande information och spar i säkertställe: - Namnserverns adress i den första vyn - IP-adressen, t.ex Subnet mask, t.ex Default gateway, t.ex Stäng genom att skriva exit 8. Gå i Ouflex till Systeminställningar -> Nätverkinställningar. 9. Skriv IP-adressen i adressfältet som anges i punkt 4, + 10 på slutet. ( = ). Ge adressens första siffra och godkänn. Gör lika med andra, tredje och fjärde talet (ställ in 4:e talet mellan ) Det tal som anges får inte vara reserverat för en annan apparat, i detta fall =156). 10. Ange samma subnet mask som du antecknade i punkt Ange den Gateway-adress du fått som gateway för Ouflex. 12. Ange i Ouflex den första namnserverns adress som du antecknade i punkt Portnumret behövs vanligtvis inte ändras. Om port 80 är upptagen kan du använda port 81. Ange nytt portnummer efter IP-adressen (t.ex. Tips för enklare och snabbare utföra nätverksinställningarna Du kan enklare ställa in IP-inställningarna om du känner till att det i nätverket finns en DHCP-tjänst du känner till dess DHCP-adressområde ellerområdet för de fasta adresserna du vill använda i ett fast IP-adress nätverk. 1. Ställ först DHCP-funktionen i läge På. När inställningarna är aktiverade, slå av DHCP. 2. Byt endast IP-adressen manuellt. (En fast IP-adress bör omfattas av området för fasta adresser). Exempel: En Ouman 3G-PRO används och Ouflex ansluts till den. Nätet är försett med en DHCP-tjänst, som fördelar adresserna inom området För de fasta adresserna har området reserverats och i det här området har IP-adressen reserverats för Ouflex. Gör enligt följande: Ställ DHCP-funktionen i läget På. DHCP-funktionen ställer in IP-adressen på det tillfälliga värdet Ställ in DHCP-tjänsten i läget av. Ställ in IP-adressen på värdet

16 Modbus TCP/IP E_Modbus TCP port (internal registers) 502 > Max antal kontakter 5 > Tidsutlösning 0 > Tillåtet adress > Funktion på På > Modbus TCP_IP_Gateway > Modbus TCP_IP_Gateway Modbus 1 port 503 > Modbus 2 port 504 > Modbus 3 port 505 > A2,B2 Port 3 A1,B1 Port 2 SNMP IP-adress > Funktion på På > Port1 ModbusTCP/IP inställningar Med ModbusTCP/IP inställningarna ändrar man inställningarna för ModbusTCP slave. Via gränssnittet för ModbusTCP/IP kan man kommunicera med de Modbus/RTU slave apparater som har anslutits till apparaten samt med Ouflex. Modbus TCP port (internal registers): Portnummer 502 är reserverad för Ouflex enhetens interna kommunikation. Modbus-register data läses från Ouflex genom denna port Max antal kontakter: Man kan begränsa belastningen på servern genom att ändra inställningarna. Inställningen definierar det maximala antalet anslutningar som samtidigt är tillåtna från olika IP-adresser till servern. Tidsutlösning: Detta anger den tid efter vilken ickeaktiva anslutningar stängs av i servern. Tillåtet adress: Systemets dataskydd kan förbättras genom att man tar i bruk ett tillåtet adressområde. Om värdet är tillåts kommunikation med servern från vilken IP-adress som helst. Genom att ange en viss adressområde som tillåten, kan man begränsa att eventuell kommunikation endast kan ske från IP-adresser inom detta adressområde. Funktionen på: med detta val tillåter man eller förhindrar man all Modbus/TCP kommunikation. Modbus TCP_IP_Gateway: Man kan ansluta tre Modbus/RTU-fältbussar till Ouflex. Varje fältbuss har en egen portadress, via vilken man kan kommunicera med fältbussarna via gränssnittet Modbus/ TCP. Inställningen Port 1 anger den TCP/IP port som fungerar som fältbuss till Ouflex I/O expansionsboxen. Ouflex visas i Modbus 1 på adressen 1. Port 2 anger TCP/IP porten för Modbus 2 fältbussen (A1, B1) och på motsvarande sätt Port 3 för Modbus 3 (A2, B2). SNMP-inställningar: Med funktionen SNMP kan man med SNMP protokoll skicka vidare meddelanden om aktiverat, avlägsnat och kvitterat larm till en önskad server. IP-adress: IP-adressen för den server till vilken meddelandet skickas. Funktionen på: med detta val kan man helt aktivera/deaktivera funktionen SNMP Display iställningar Systeminställningar ->Display iställningar Display inställningar Display version xxxxx Kontrast 75 > Du kan vid behov justera kontrasten. Om du vill ha displayen klarare, ställ in ett lägre siffervärde. Inställningsområde Ändringen visas först efter att du har godkänt ändringen av inställningarna Typinfo Systeminställningar ->Typinfo Typinformation Serienummer xxxxxxxxxxxxxxxxx Regl. version Ouman Ouflex Display IO SW 1.00 Plattform SW 1.00 Under typinfo visas information om enhetens version som användas. Dessa uppgifter är särskilt viktiga vid service och uppdateringar. 16

17 11.5 Låskod Systeminställningar ->Låskod Systeminställningar Nätverkinställningar > Displayens inställningar > Typinfo u > Låskod Inte i bruk > Låskod I bruk Inte i bruk > Om du tar i bruk låskoden kan du läsa information från Ouflex när apparaten är låst, men du kan inte ändra inställningarna i Ouflex. Det lönar sig att ta i bruk låskoden, t.ex. då apparaten finns i ett allmänt utrymme och vem som helst kan ändra apparatens inställningar (t.ex. avaktivera inbrottslarmet). Genom att ta i bruk låskoden förhindrar du obehörigt bruk av enhet. Funktion Inte i bruk I bruk Systeminställningar -> Att byta låskod Säkerhetskopia Återställ fabriksinställningar Återställ säkerhetskopia Ta säkerhetskopia > 11.6 Säkerhetskopia Systeminställningar -> Säkerhetskopia Säkerhetskopia Återställ fabriksinställningar Återställ säkerhetskopia Ta säkerhetskopia > Funtionsbskrivning Du kan läsa info från Ouflex och ändra inställningarna. Du kan läsa info från Ouflex men kan inte ändra inställningarna förrän du har angett låskoden. Som fabriksinställning är låskoden Om du tar i bruk låskoden bör du av säkerhetsskäl ändra koden med detsamma. Om du har tagit i bruk låskoden kan du ändra låskoden till den du vill. Som fabriksinställning är låskoden Ouflex ber dig ange den aktuella låskoden. Som fabriksinställning är låskoden Vrid på styrhjulet och ange ny kod. Godkänn tecknet med. Du kan ångra ett tecken åt gången genom att trycka ESC. Godkänn den nya koden genom att hålla intryck. Ångra den nya koden genom att hålla ESC intryck. När du först har angett låskoden (0000) kan du sedan ändra låskoden till den du vill. Efter att du har tagit i bruk Ouflex och gjort alla objektsspecifika inställningar lönar det sig att ta en säkerhetskopia. De fem senaste säkerhetskopiorna kan laddas in på nytt i apparaten. Om du vill, kan du också ladda in fabriksinställningarna på nytt i apparaten. Obs! Innan du återställer fabriksinställningarna bör du kontrollera om rumsregleringarna är i bruk. Om rumsregleringarna är i bruk och rum namngivna, anteckna också rummets namn. Du är tvungen att inmata namnen på nytt om fabriksinställningarna har återställts. 17

18 12 Kommunikation via mobilen (SMS-kommunikation) Kommunikationen med Ouflex via mobilen sker med nyckelord. Skicka följande meddelande till Ouflex: NYCKELORD Du får också en förteckning över nyckelorden genom att endast skicka ett frågetecken (?) som sms till Ouflex. Om du har tagit i bruk en apparatkod för Ouflex, skriv apparatkoden framför nyckelordet, t.ex. Ou01 NYCKELORD eller Ou01?). I apparatkoden tolkas stora och små bokstäver som olika tecken! Ouflex skickar som sms en förteckning över nyckelorden med hjälp av vilka du får information om apparatens funktion. Varje nyckelord är avskilt från de andra med tecknet /. Du kan skriva nyckelordet med stora eller små bokstäver. Skriv endast ett nyckelord/sms. Spara nyckelorden i mobiltelefonens minne Informationsmeddelande Exempel på nyckelord med vilka du får informations uppgifter: AKTIVA LARM LARMHISTORIK MÄTNINGAR FÖRBRUKNING RUMSMÄTNINGAR SÄKERHETSINFO FRAMLEDNINGSVATTENINFO TYPINFORMATION Meddelande Avsändare Eget hem MÄTNINGAR: Utetemperatur = -1.2 C/ V1 Rumstemperatur = C/ V1 Framledningsv. = 28.2 C/ V2 Framledningsv. = 29.3 C/ TV Framledningsv. = 58.3 C De informativa meddelandena kan inte redigeras och inte heller skickas tillbaka till Ouflex. Informativa meddelanden är t.ex. Mätningar, olika typ av info och larmfrågor. Exempel på nyckelord. Här har mätuppgifterna grupperats så, att de allmänna mätningarna finns i ett eget meddelande, rumsmätningarna och förbrukningsinfo i ett eget meddelande. MÄTNINGAR: I meddelandet visas utetemperaturen, rumstemperaturen, framledningsvattnets temperatur och ventilationens effekt. RUMSMÄTNINGAR: I svarsmeddelandet visas den aktuella önskade temp. nivån och uppmätta temperaturer i alla rum. FÖRBRUKNING: I svarsmeddelandet visas vatten, värmeenergi- och elförbrukningen (kumulativt värde). AKTIVA LARM: I svarsmeddelandet visas information om alla larm. Meddelandet innehåller uppgifter om larmtyp, mätningspunkt, larmets prioritet, uppgifter om till vilken grupp larmet hör, när larmet har aktiverats och hur många gånger larmet har skickats. LARMHISTORIK: I svarsmeddelandet visas uppgifter om de senaste 10 larmen. Meddelandet innehåller uppgifter om larmtyp, mätningspunkt, larmets aktiveringstidpunkt och avaktiveringstidpunkt och hur många gånger larmet har skickats. Val Tillbaka 12.2 Ändra inställningar via SMS Inställningar Avsändare Meddelande Eget hem INSTÄÖLLNINGAR (1/2): Rumstemperatur = 23.0 / Liten temp. sänkning (rumstemp.)= 1.5 / Stor temp. sänkning (rumstemp.) = 5.0 / I OuflexTool finns möjligheten att definera vilka inställningar som skall kunna ändras via SMS. I exemplet nedan de viktigaste inställningarna som kan ändras via SMS finns under nyckelord INSTÄLL- NINGAR. Ändra inställningar 1. Skicka nyckelord Inställningar till Ouflex via SMS. 2. Ouflex svarar med SMS-meddelande innehållande ändringsbara inställiningar. 3. Ändra en inställning och skicka tillbaka till Ouflex. 4. Ouflex enheten ersätter den gamla inställningen med den nya och begräftar detta genom nyt SMS. Obs! Om felaktig parameter skickas till Ouflex kommer inget begräftelse SMS att erhållas. 18

19 12.3 Ändra styrsätt med asterisk (*) R1 Relästyrning Meddelande Avsändare Eget hem R1 RELÄSTYRNING: *Auto /På /Av Val Tillbaka 12.4 Kommandon Meddelande Avsändare Eget hem BORTA Med verktygsprogrammet OuflexTool kan man definiera om man vill att styrsätt också skall kunna ändras vis sms. I det här exemplet kan man med nyckelordet R1 Relästyrning ändra styrmetoden för relä 1 och under nyckelordet V1 Styrsätt har man sammanställt valet av styrsätt för värmekretsen V1. Ändra styrsätt: 1. Skicka meddelandet R1 Relästyrning till Ouflex. Du får ett svarsmeddelande med relästyrningens status. Asterisken (*) visar aktuell status för styrningen (auto, ON eller OFF). 2. Om du vill ändra styrmetod, flytta asterisken (*) framför den styrmetod du vill ta i bruk och skicka meddelandet till regulatorn. 3. Ouflex ändrar till den styrmetod du har begärt och skickar ett svarsmeddelande med bekräftelse på ändringen samt den nya styrsättet. 4. På motsvarande sätt, om du vill kontrollera/ändra styrsätt för V1 Reglerkrets, skicka sms:et V1 Styrsätt till Ouflex. Asterisken i svarsmeddelandet anger vilken styrsätt har valts för V1 Reglerkretsen. 5. Om du vill ändra styrsätt, flytta asterisken (*) framför den styrsätt du vill ta i bruk och skicka meddelandet till regulatorn. Obs! Om du väljer Manuell drift, är extra försiktig när de gäller risken för tillfrysning eller överhettning. Av nyckelorden kan man avgöra om kommandon har definierats med verktygsprogrammet OuflexTool. Ett meddelande kan styra fastigheten i ett visst läge, t.ex. med nyckelordet Inbrott aktiverar man inbrottslarmet och med nyckelordet Borta aktiverar man värmesänkning, ventilationen till min. effekt, inbrottslarmet osv Anslutning och driftsättning av modem I/O-EXPANSIONSBOX A3 B3 RS USB GSM EXU 15V DC Rö Sv MODEMETS STRÖM- FÖRSÖRJNING GSM-MODEM SIM-korts tryck-/frigöringsknapp Hållare för SIM-kort Antennanslutning Oumans GSM-modem (GSMMOD6) kan anslutas till I/O expansionsenheten. Modemet är försett med en fast antenn som vid behov kan bytas till en yttre antenn försedd med en kabel på 2,5 meter (tillval). Du kan kontrollera modem status med modemets signallampa. LED-signallampa LED-lampan lyser inte: Modem status/funktionsanvisningar Modemet har ingen driftspänning. Koppla strömförsörjningsenheten till modemet. LED-lampan lyser kontinuerligt: Modemet har driftspänning men modemet är inte i beredskapsläge. Kontrollera att Ouflex har samma PIN-kod som PIN-koden på GSM-modemets SIM-kort om du använder förfrågan om PIN-kod. LED-lampan blinkar långsamt: Modemet är i beredskapsläge. LED-lampan blinkar snabbt: Modemet skickar eller tar emot meddelande. Om det inte kommer något meddelande från Ouflex, kontrollera i meddelandet du skickade att du har angett apparatkoden och nyckelordet korrekt. I apparatkoden ska små och stora bokstäver vara korrekt angivna. Ouflex kan från modemets SIM-kort avläsa vilken operatör som används. Identifieringen sker först efter att du har angett PIN-koden. Ange meddelandecentralens nummer i regulatorn om Ouflex inte känner igen operatören, även om PIN-koden är korrekt. Du hittar meddelandecentralens nummer, PIN-koden och apparatkoden i Ouflex under punkten Systeminställningar -> SMS inställningar. Installation av SIM-kort: Tryck på den lilla svarta tryckknappen i ändan av modemet med t.ex. en penna, varvid SIM-kortshållaren lösgörs något från modemet. Drag ut SIM-kortshållaren. Obs! Lösgör inte hållaren från modemet utan att trycka in knappen! Placera SIMkortet i hållaren och tryck tillbaka hållaren i modemet. Ange samma PIN-kod för Ouflex som du har angett för SIM-kortet. SIM-kortets PIN förfrågan måste vara i funktion. 19

20 13 Ouflex enhetens I/O-kopplingar och struktur Ouflex är ett styr och övervakningssystem som fritt kan programmeras och som monteras på DIN-skena. Enheten är försedd med 34 I/O-punkter samt mångsidiga anslutningar för dataöverföring och fältbussar. Dessutom erbjuder Ouflex-enhet spänningsutgång på 24 Vac och 15 Vdc. Grafiska displaymodulen kan monteras en bit ifrån. Antalet I/O-punkter i Ouflex enheten kan ökas via bussanslutningar till externa I/O-moduler. Ouflex enhetens kompakta konstruktion i enlighet med DIN-standarden gör det möjligt att installera enheten i apparatskåp. De löstagbara kopplingsplintarna underlättar installationen. Huvud-meny-knapp Löstagbar berörningsskydd Åter-knapp Styrhjul och -knapp ESC USB-host-anslutning Larmled Ethernet-anslutning Display anslutning Kvitteringsknapp för larm RJ45-adapter, RJ45-kabel (max. 25 m) 3 17 USB-enhets anslutning I/O-expansionskontakt Löstagbar kopplingsskydd 20

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS EH-201/L Användarmanual 1.43 Värmeregulator OUMAN EH-201/L är en ny generations värmeregulator, vars mångsidighet, intelligens och öppenhet gör den till en idealisk regulator för de mest olika vattenburna

Läs mer

EH-net server Användarmanual

EH-net server Användarmanual EH-net server Användarmanual EH-net hjälper dig att kontrollera och styra en anläggnings värme-, ventilations- och andra viktiga funktioner, genom att använda en Internet-läsare/ server från ditt hem,

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Allmänt Stand-alone LS Control

Allmänt Stand-alone LS Control ELKO LS SMS-modem 1 2 Innehåll Allmänt Användning... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Konfiguration... 5 SIM-kort... 6 Allmänna förhållanden... 6 Återställ till fabriksinställningar... 6 Tekniska data...

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Innehållsförteckning INFORMATION... 3 SÄKERHETS INFORMATION!... 3 HUR FUNGERAR GSM 12A+... 3 MER INFORMATION... 3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A+... 4 ÖVERSIKT GSM 12A+...

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer