Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj"

Transkript

1 Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Närvarande: Susanne Johansson, Alvesta kommun, Torbjörn Adolfsson, Aneby kommun, Ingemar Bergbom, Habo kommun, Magnus Nilsson, Jönköpings kommun, Thomas Hultquist, Ljungby kommun, Emelie Gustavsson, Ljungby kommun, Gustav Enander, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Niklas Johansson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, (endast på em.), Anna Nicklason, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Erik Sjödin, Länsstyrelsen i Kronobergs län (endast på em.), Daniel Karlsson, Miljöförbundet Blekinge Väst, Mikael Jönsson, Miljöförbundet Blekinge Väst, Mattias Gustafsson, SGU, Dörte Schuldt, Vaggeryds kommun, Pernilla Nordqvist, Vetlanda kommun, Daniel Erikson, Växjö kommun, David Lindsjö, Älmhults kommun, Linda Helander, Miljösamverkan F, Linda Petersson, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge. Linda Helander, samordnare för Miljösamverkan F hälsade välkomna till Täkthandläggarträffen i Vetlanda. Grundvattenfrågor i grus och bergtäkter Mattias Gustafsson, SGU, presenterade SGU:s organisation. Se presentation. Tjänst där man kan låna en geolog, en supporttjänst som SGU erbjuder. Databaser: Mattias visade exempel på hydrogeologiska kartor. Mer information hittar du på Kontakt: Tjänst: Geolagret. Sök på karta eller via fritext. Kan ladda ner beskrivning och karta i PDFformat. SGU:s kartvisare. Den som används mest är kartan för brunnsregistret. Kartgeneratorn här kan man skapa sin egen karta. Ex. Jorddjupskartan. Kan få kartan skickad till sig i PDF-format. Sida 1 av 5

2 Mobilapplikationer, kan ladda ner via Google-play. Tjänst har bara funnits ett par år. Fortfarande dåligt upplöst karta. Punktobservationer är bra. Än så länge går det bara ladda ner till androidtelefoner. Lägg till karta i egen GIS-klient, WMS. När SGU gör nya kartor så är de ute i fält och gör observationer och tar prover och sedan flygplanstolkar området. Nationella Höjddatabasen Traditionellt har SGU:s kartor visat vilket jordlager som ligger över - nu när kartor görs kartorna mer tredimensionella så att man får information om vad det finns för jordlager under det översta lagret. Ex. sand under silt vilket kan ge stabilitetsproblem. Vattnets kretslopp Samspelet mellan grund- och ytvatten har blivit allt viktigare. Vatten försörjning i Sverige idag: Kommunal dricksvattenförsörjning baseras på: Ytvatten 50 % Grundvatten 50 % varav 25 % är konstgjord Vattentäktsarkivet, här kan kommuner mata in information om täkten och arkivet är kopplat till laboratorierna. Har gjort undersökning av dricksvatten tillsammans med Socialstyrelsen. Resultatet visade att 1/5 hade ett vatten utan anmärkning, 3/5 hade vatten som hade anmärkningar och 1/5 hade otjänligt vatten. Nu har livsmedelsverket tagit över ansvaret för enskilda vattenbrunnar. Finns inte någon information om hur man gräver en brunn. Finns inte mycket material hur man renoverar sin grävda brunn. Brist på större grundvattenmagasin i Stockholms området, Västra Götalands regionen, Gotland och stora delar av Småland och Blekinge. Geologin styr sårbarheten av grundvattnet. Grundvattnet rör sig i samma riktning som ytvattnet utom i isälvsavlagringar - och det är där vi har våra grustäkter. Ex. kemtvätten i Hagfors där det finns gjorts mycket undersökningar inför saneringar. Extra sårbara områden är där jordmånsprofilen tagits bort och fastläggningen är reducerad (grustag, vägdiken, urban mark). Sida 2 av 5

3 Ex. tankbilsolycka i Karlshamn, fanns föroreningar av diesel kvar i vattnet Grävmaskin i Nässjö. Diselstöld i Vetlanda. Jordartskartor kan göras om till ex. genomsläpplighetskartor för att se lämplighet för att anlägga enskilda avloppssanläggningar. I Alvesta, Ljungby och Växjö finns sårbarhetskartor. I Ljungby finns 10 % av all grundvattenproduktion. Brunnsarkivet: här finns borrade brunnar från Dålig information om grävda brunnar. Ansökan om täktverksamhet SGU får ärende på remiss vid betydande miljöpåverkan. Kan alltid skicka ett ärende på remiss till SGU. Finns checklista på SGU:s hemsida om vad som ska finnas med i ansökan. Det ska gå att avgöra om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom grundvattenpåverkan. Ex. på dåliga underlag. SGU anser generellt att underlaget måste bli bättre. Detta skulle minska antalet överprövningar. Frågor: Hur många brunnar finns det i Sverige? Svar: Ca borrade brunnar inklusive energibrunnar. Ca 1,2 miljoner grävda brunnar. Kommuner och länsstyrelser håller med om att underlaget ofta är bristfälligt vid täktansökningar. Det finns behov av att ta fram nya grusförsörjningsplaner. En ny grustäkt har fått tillstånd 2009 i Vetlanda kommun. Denna täkt ska endast användas till betongtillverkning. Det finns inte någon inventering av husbehovstäkter. Sida 3 av 5

4 Efter lunch åkte vi till grustäkten i Rödjenäs som ligger norr om Vetlanda. Samling vid täkten i Rödjenäs. Foto: Linda Petersson Pernilla Nordqvist, Miljöinspektör, Vetlanda kommun informerade om grustäkten. Ca m3 grus bryts per år i täkten. Niklas Johansson, biolog på Länsstyrelsen i Jönköpings län sammanfattade varför täkter är viktiga för biologisk mångfald. Se även Niklas föredragning vid förra täkthandläggarträffen i Växjö. Vi tittade på en sydbrant. Blir som en gryta med ett gynnsamt klimat för många organismer. Ju större sydslänter desto bättre förutsättningar. Bra att lämna avbaningsmassor blandat med sand. Gulsporre - en växt som trivs här. Niklas hittade en larv som är en rödlistad art och det visade sig att det är den västligaste förekomsten i Sverige! Sida 4 av 5

5 Niklas Johansson, biolog, står i sydbrant i täkten. Foto: Linda Petersson Vi tittade på sjöar/dammar i täkten. En grund och en lite djupare. Det är bra med flacka stränder. Vi såg paddyngel i den grunda dammen. Ruderat områden. Dessa finns ofta i stadsnära områden - exempel är platser där avbaningsmassor lagras. I denna täkt finns en del som är sortering och mottagning av massor. Denna del är anmälningspliktig verksamhet. Nästa täkthandläggarträff hålls i västra Blekinge den 17 september Daniel Karlsson på Miljöförbundet Blekinge Väst är kontaktperson. Önskemål finns om att besöka en bergtäkt vid denna träff. Kontakta någon av samordnarna för Miljösamverkan om du har frågor eller ämnen som du vill ta upp vid nästa träff. Minnesanteckningar förda av: Linda Petersson Samordnare för Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Regionförbundet södra Småland, Videum Science Park, Växjö. Besöksadress: P G Vejdes väg 15 Tfn: , e-post: Blogg: Sida 5 av 5

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 3 GD har ordet 4 Sveriges geologiska undersökning 6 Guldkorn från 2009 9 Geologi är grunden 13 En värld i behov av metaller 17 Geologi för att förebygga 21 Med ansvar för grundvattnet

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Naturen Människorna Tekniken

Naturen Människorna Tekniken Naturen Människorna Tekniken Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 12 SGUs verksamhetsberättelse och årsredovisning en årsrapport i två delar SGUs årsrapport för 2012 är delad i två delar: en verksamhetsberättelse

Läs mer

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet SGU-rapport 2004:13 Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Lena Ojala & Elin Mellqvist SGU-rapport 2004:13 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Deltagare: Alvesta kommun: Andreas Andersson, Sofia Gustavsson, Kent Nicklason Karlskrona kommun: Eric

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Hitta ditt vatten - en handledning

Hitta ditt vatten - en handledning Hitta ditt vatten - en handledning a VISS - VattenInformationsSystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen, Jönköping 2010 300 ex Camilla

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång?

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor är nödvändigt, det hjälper bla. kroppen att ta upp kalcium som stärker skelettet. Länsstyrelsen upptäckte 2007 halter av bor som låg mycket över det normala.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Introduktion Kristdalabygdens fiberförening har bjudit in lokala politiker och länsstyrelsen till

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Den 17 oktober 2014 Mötet hölls i Älmhults kommunhus. Deltagare: Mathias Karlsson (Älmhults kommun), Bertil Bengtsson

Läs mer