Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%"

Transkript

1 Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn i jordlager Bergborrad brunn

2 Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar Flest och sämst prover under sommar - höst Provtagningsmånad Provtagningsmånad % 90% % 70% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 60% 50% 40% 30% Otjänligt Tj m anm Tjänligt % 10% 0 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

3 Är vattnet tjänligt? 1/5 JA 3/5 JA, med anmärkning 1/5 NEJ Resultat från Tillsynsprojektet Bedömning av dricksvatten Bedömning av dricksvatten Ej kemianalys K: Otjänligt K: Tjänligt med anmärkning K: Tjänligt Ej mikrobiologisk analys M: Otjänligt M: Tjänligt med anmärkning M: Tjänligt M: Tjänligt M: Tjänligt med anmärkning M: Otjänligt Ej mikrobiologisk analys 0 K: Tjänligt K: Tjänligt med anmärkning K: Otjänligt Ej kemianalys

4 Tjänligt med anmärkning beror på följande kemiska parametrar Grävda brunnar Järn (25 %) Färg (24 %) Uran (21 %) litet dataunderlag ph (15 %) Nitrat (13 %) Koppar (11 %) Mangan (11 %) Resultat från Tillsynsprojektet Borrade brunnar Uran (31 %) litet dataunderlag Fluorid (26 %) Järn (23 %) Natrium (20 %) Mangan (15 %) Färg (17 %) Klorid (14 %) Hårdhet (13 %) Därutöver innebär ofta arsenik att vattnet klassas som otjänligt

5 Lägre ph i jordlagrens grundvatten

6 Högre kloridhalter i bergborrade brunnar Brunnsdjup, bergborrade brunnar Totaldjup (m) Djupare brunnar - ökad risk för salt grundvatten?

7 Salt grundvatten, orsak, åtgärder Minska vattenuttag Höj pumpen Gjut igen botten på brunnen Borra eller gräv ny brunn

8 Fluoridhalter ofta höga i bergborrade brunnar

9 Uran, radon och arsenik i bergborrade brunnar

10 Provtagning av vatten Rekommendationer/allmänna råd från Socialstyrelsen Provtagning bör upprepas Många brunnar provtas ändå inte (!?) Borde vara en självklarhet vid köp av fastighet

11 Vad du ska tänka på när du provtar ditt vatten Noggrann och sterilt Omsättning = normal användning Brunnsvatten/ledningsvatten Bra grundvatten inte alltid = bra brunnsvatten Bra brunnsvatten inte alltid = bra dricksvatten Kom ihåg att vanligtvis: Grundvatten Brunnsvatten Kranvatten

12 VILKEN BEREDNING??? Adsorption Membran filtrering Jonbyte Oxidation Desinficering Alkalisering sandfilter långsamfiltrering biofilter (torrfiltrering) VYR katalytiska massor granulerad järnhydroxid aktivt kol nanofiltrering omvänd osmos anjoniskamassor katjoniska massor blandmassor luftning 1 syre (luftens) kaliumpermanganat klorering UV-bestrålning alkaliserande massor lut, soda, kalk Ämne eller organism som skall avskiljas Mikrober ** ** Arsenik ** Ammonium ** ** ** Fluorid ** ** Lukt och smak * * ** * Aciditet ** ** ** Humus och färg * * ** ** ** Klorid ** Hårdhet ** Mangan ** ** ** ** ** * ** Nickel ** ** ** ** Nitrit, nitrat ** ** Radon ** ** Järn ** ** ** ** ** ** Svavelväte * ** * ** Bekämpningsmedel ** Uran **

13 Vattentillgång och brunnens kapacitet vanligtvis mindre problem än kvalitet: Undre kvartil: Median: Övre kvartil: 300 l/tim 600 l/tim l/tim Antal brunnar: Bergborrade brunnar Källa: SGUs brunnsarkiv, 31 maj 2012

14 Ibland kan det dock förekomma kvantitetsproblem, t ex Påverkan; stora uttag i omgivningen Extremt torra perioder Igenslammade brunnar Feldimensionerade brunnar

15 Påverkan fr om 1997 nära trafikplats, Vellinge SGU, Grundvattennätet, Vellinge, station 1:8 Grundvattennivåer, meter under markytan

16 Grundvattennivåer (meter under markytan), Vaxholm, Exempel från SGUs grundvattennät SGU, Grundvattennätet, Vaxholm, station 55:12 Grundvattennivåer, meter under markytan

17 Vad kan SGU bidra med? Dataunderlag Brunnsarkivet (jorddjup, kapacitet m.m) Diverse dokument (Normbrunn -07) Låna en geolog Kartunderlag Rådgivning

18 Dataunderlag, exempel: Grundvattensituationen I nyhetsbrev-grundvatten Bra stöd exempelvis vid bedömning av grundvattennivå inför anläggning av enskilt avlopp

19 Data från SGUs grundvattennät: Hur grundvattennivåerna brukar variera under året.

20 Diverse dokument Några exempel: Bedömningsgrunder för grundvatten (gammal upplaga 1999, ny kommer snart) Normbrunn -07.

21 SGUs Brunnsarkiv Lag år 1976 Brunnsdjup Jorddjup Brunnskapacitet (Grundvattennivå) Teknik..

22 Olika geologiska kartor, kartgeneratorn. Exempel: jordarter

23 Olika geologiska kartor, kartgeneratorn Exempel: grundvatten

24 Nytt för i år:

25 Tack!

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt

Läs mer

dricksvatten sköt om din brunn dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten sköt om din brunn dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten sköt om din brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten

Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten Innehåll Innan du börjar 4 Viktigt om din brunn 4 Har du svar på dessa frågor 4 Brunnsvatten är grundvatten 5 Vattnets rörelse genom marken 5 Jordarter 6 Berggrund

Läs mer

Egenkontrollprogram för vattenverk

Egenkontrollprogram för vattenverk Egenkontrollprogram för vattenverk Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRETSLOPPSLÖSNINGAR SKYDDSAVSTÅND TILL DRICKSVATTENBRUNNAR I GEOLOGISKA TYPMILJÖER Uddevalla 2015-03-31 Tony Grantz 2 (32) Sammanfattning Detta projekt har finansierats

Läs mer

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08 Råvattenkontroll Krav på råvattenkvalitet ii Förord Det är viktigt att råvaran till vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten, håller en hög kvalitet. Svenskt Vatten har goda erfarenheter av vattenskydd

Läs mer

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång?

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor är nödvändigt, det hjälper bla. kroppen att ta upp kalcium som stärker skelettet. Länsstyrelsen upptäckte 2007 halter av bor som låg mycket över det normala.

Läs mer

Kartläggningsrapport för Norra Östersjöns vattendistrikt preliminär bedömning av tillståndet i våra vatten

Kartläggningsrapport för Norra Östersjöns vattendistrikt preliminär bedömning av tillståndet i våra vatten Kartläggningsrapport för Norra Östersjöns vattendistrikt preliminär bedömning av tillståndet i våra vatten Kartläggning och analys är det inledande momentet i den 6-åriga vattenförvaltningscykeln. I kartläggningsarbetet

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Inledning... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Trosa kommuns arbete hittills med vatten- och avloppsplanering... 3 Gemensamma avloppsanläggningar

Läs mer

HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof

HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof INFORMATION FRÅN HVR WATER PURIFICATION AB 22 mars 2014 HVR Water Purification AB Teknikhöjden Björnnäsvägen 21

Läs mer

ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se

ANALYSKATALOG 2015. www.alcontrol.se ANALYSKATALOG 2015 www.alcontrol.se OM FÖRETAGET ALcontrol AB Svenska ALcontrol AB ingår i ALcontrol Laboratories ett av Europas ledande analysföretag med högkvalificerade laboratorier även i England,

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn!

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn! Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Vattenskyddsområden - En vägledning för tillsyn! Juni 2009 0 Denna handledning har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden - vägledning för

Läs mer

Säkerhet handlar om attityd

Säkerhet handlar om attityd www.geotec.se nr 4/2011 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla Geotecmötet: Säkerhet handlar om attityd Geoenergianläggning inom vattenskyddsområde - är

Läs mer

sommarspecial 2009 grilla pizza sid 4 11& avlopp sid 6-16

sommarspecial 2009 grilla pizza sid 4 11& avlopp sid 6-16 sommarspecial 2009 årgång 42 edition söder 6/09 Unik vattenrening på Instön - Stugägare hämtar dricksvattnet från havet sid 6 när brunnsvattnet blev salt bestämde sig stugägarna på instön för att tillvarata

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn 1(5) Anmälan/ansökan avser Anmälan om registrering Ansökan om godkännande Ny drickvattenanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan

Fakta. Anmälningsplikt och åtalsanmälan Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden mellan värmepumpar

Läs mer

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning

Att borra brunn för energi och vatten en vägledning NORMBRUNN 07 Att borra brunn för energi och vatten en vägledning Norförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar innehåll Förord... 1 Enskild vattenförsörjning och energiborrning... 2 Grundvatten...

Läs mer

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar

2007-10-18/MJ. Fakta värmepumpar 2007-10-18/MJ Fakta värmepumpar Fakta En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp, energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög, dock med en insats av elektrisk energi. Skillnaden

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 3 GD har ordet 4 Sveriges geologiska undersökning 6 Guldkorn från 2009 9 Geologi är grunden 13 En värld i behov av metaller 17 Geologi för att förebygga 21 Med ansvar för grundvattnet

Läs mer

VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN

VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN VATTENPLAN KARLSTADS KOMMUN FEBRUARI 2003 2 FÖRORD Under 2000/2001 har Karlstads kommun tagit fram sin första vattenplan. Denna behandlar vattnet ur ett brett perspektiv och tar upp ett stort antal intressen

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län RAPPORT För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län mätningar och modellering Resultat till och med september 7 Gunilla Pihl Karlsson,

Läs mer