Vi har inte mindre än 25 vattenverk inom vårt verksamhetsområde. Här nedan presenteras översiktliga dricksvattenanalyser från respektive vattenverk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har inte mindre än 25 vattenverk inom vårt verksamhetsområde. Här nedan presenteras översiktliga dricksvattenanalyser från respektive vattenverk."

Transkript

1 April 2010

2 Vatten är en avgörande förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Vatten är följaktligen klassat som ett livsmedel och höga krav ställs på dess kvalitet. Det får inte finnas några hälsofarliga ämnen eller skadliga bakterier i vattnet som däremot innehåller en rad viktiga ämnen såsom exempelvis mineraler och salter. Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som skall ställas på vattnets kvalitet i vårt land. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. En vägledning till föreskrifterna finns som komplement. Föreskrifterna och vägledningen finns att ladda ner på eller kan beställas på tel Vi som arbetar med dricksvatten inom Bergslagens kommunalteknik arbetar aktivt för att bevara våra unika dricksvattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos våra kunder. Ett omfattande arbete görs med revidering ock säkring av skyddsområden runt våra vattentäkter. Vi har inte mindre än 25 vattenverk inom vårt verksamhetsområde. Här nedan presenteras översiktliga dricksvattenanalyser från respektive vattenverk. Kompletta analysprotokoll Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos BKT. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som så önskar har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar tid för en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser. Kontakta kundtjänst, vardagar på telefon Akuta störningar under dagtid, arbetsdagar: Bergslagens Kommunalteknik tel Akuta störningar jourtid (SOS Larmcentralen) Fastigheten belägen i Hällefors kommun tel Fastigheten belägen i Nora kommun tel Fastigheten belägen i Lindesbergs kommun tel Fastigheten belägen i Ljusnarsbergs kommun tel

3

4 JEPPETORPS VATTENVERK, HÄLLEFORS Kvalitetskontroll enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLV FS 2001:30, beslutade den 10 december Råvatten: Råvattnet utgörs av grundvatten som utvinns från tre råvattenbrunnar. De är cirka 25 meter djupa och är 400 mm i diameter. Vattenbehandling: Järn-manganreduktion med Vyrmetoden, luftning med Inkaluftare, ph-justering med kalk. Klorering utförs vid behov vid enstaka tillfällen. Distributionsområde: Verket betjänar orterna Hällefors, Grythyttan, Saxhyttan Hammarn och Sikfors. Antal anslutna: personer Medelförbrukning: m 3 /dygn Aluminium (Al) mg/l AL 0,100 finns ej 0,01-0,10 Förekommer naturligt i vatten. Används icke i reningsprocessen Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 0,01 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,10-0,30 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 3-4 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 0,05-0,20 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Mangan mg/l Mn 0,050 finns ej 0,02-0,05 Kan ge färg och grumlighet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 -- Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 8-8,5 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,4 Avser grumlighet. bakterier antal/ml finns ej ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

5 FÖR NYHAMMARS VATTENVERK, Hällefors kn Råvatten: Vattenbehandling: Råvattnet utgörs av grundvatten som utvinns från två råvattenbrunnar mellan Bredsjö och Hjulsjö. De är cirka 6,5 meter djupa och det kvarstående röret har dimensionen 168 x 5,6 mm. ph-justering med natriumhydroxid samt desinficering med hjälp av UV-ljus. Vid behov används klor. Distributionsområde: Verket betjänar orterna Bredsjö och Hjulsjö med omgivningar. Antal anslutna: 350 personer Medelförbrukning: 30 m 3 /dygn Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,01 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,10-0,20 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 2-3 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 0,05-0,10 Kan ge färg och grumlighet. mg/l Cl 2 0,4 finns ej 0,01-0,10 Används för att ta bort bakterier. Kan vid förhöjda halter ge Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Mangan mg/l Mn 0,050 finns ej 0,02-0,05 Kan ge färg och grumlighet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 0,001- Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. 0,005 PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 8-8,5 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Smak --- finns ej svag -- Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak. Temperatur C 20 finns ej -- Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer upp emot Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,5 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

6 FÖR SÄVSJÖNS VATTENVERK, Hällefors kn Råvatten: Vattenbehandling: Råvattnet utgörs av grundvatten som utvinns från en råvattenbrunn. Den borrade brunnen är cirka 12 meter djup och dess diameter är 168 mm. Två avsyrningsfilter. Klorering utförs vid behov vid enstaka tillfällen. Distributionsområde: Antal anslutna: Medelförbrukning: Verket betjänar Sävsjön samhälle med omgivningar 100 personer 17 m 3 /dygn Aluminium (Al) mg/l AL 0,100 finns ej 0,02-0,10 Förekommer naturligt i vatten. Används icke i reningsprocessen Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,001 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,10-0,20 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 3-5 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 0,05-0,10 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Mangan mg/l Mn 0,050 finns ej ,05 Kan ge färg och grumlighet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 <0,001 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7-8 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Smak --- finns ej svag -- Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak. Temperatur C 20 finns ej -- Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer upp emot Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,5 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

7 ÄLVESTORPS VATTENVERK, Hällefors kn Råvatten: Råvattnet utgörs av grundvatten som utvinns från en råvattenbrunn. Den borrade brunnen är cirka 100 meter djup. Vattenbehandling: Två järn- och manganfilter, samt ett kolfilter för eliminering av lukt- och smakproblem. Klorering görs vid behov vid enstaka tillfällen. Distributionsområde: Verket betjänar Älvestorp samhälle med omgivningar Antal anslutna: 140 personer Medelförbrukning: 20 m 3 /dygn Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 0,01-0,15 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 8-12 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0, ,10 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Mangan mg/l Mn 0,050 finns ej 0,02-0,05 Kan ge färg och grumlighet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 -- Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,8-8,5 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Smak --- finns ej svag -- Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,5 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

8 FÖR VATTENVERKET (VV 01) I RYA, LINDESBERG Råvatten pumpas från fyra grusfilterbrunnar. Vattenbehandlingen består av alkalisering med kalk och snabbfiltrering samt desinfektion med natriumhypoklorit. Ledningslängden är ca 170,0 km. Vattentorn finns i Lindesberg (2 st), Frövi och Fellingsbro. Anläggningen försörjer ca personer med dricksvatten. Produktionen är 4219 m 3 per medeldygn (år 2008). Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,001 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,20-0,30 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 4-5 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0, ,05 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Mangan mg/l Mn 0,050 finns ej <0.02 Kan ge färg och grumlighet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 <0,001 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,9-8,3 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 <0,1 Avser grumlighet. bakterier antal/ml finns ej ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

9 VATTENVERKET (VV 02) I VASSELHYTTAN, Lindesbergs kn ör den offentliga kontrollen. Vattentäkten består av två grusfilterbrunnar. Grundvattnet förstärks med infiltration från en grusfilterbrunn ca 2 km söder om vattenverket. Vattenbehandlingen består av luftning och snabbfiltrering samt alkalisering med lut. Desinfektion sker med natriumhypoklorit. Ledningslängden är ca 60,4 km. Ledningsnätet är indelat i fyra tryckzoner med tillhörande reservoarer. Anläggningen försörjer ca personer med dricksvatten. Produktion: Cirka 1039 m 3 per medeldygn (år 2008) Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 0,02 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,5-0,7 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Färg mg/l Pt Organiska ämnen (t.ex. växtrester) samt järn- och manganrester Hårdhet dh finns ej finns ej 3-5 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0, ,10 Kan ge färg och grumlighet. mg/l Cl 2 0,4 finns ej -- Används för att ta bort bakterier. Kan vid förhöjda halter ge Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Mangan mg/l Mn 0,050 finns ej 0,02-0,05 Kan ge färg och grumlighet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 -- Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 8-8,5 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,5 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

10 VATTENVERKET (VV 03) I RAMSBERG, Lindesbergs kn Vattentäkten består av två grusfilterbrunnar. Vattenbehandlingen består av luftning och ett öppet alkaliskt filter. Vattnet pumpas mot ett vattentorn. Möjlighet finns till desinfektion med natriumhypoklorit. Ledningslängden är ca 12,5 km. Anläggningen försörjer ca 450 personer med dricksvatten. Produktionen är cirka 66 m 3 per medeldygn (år 2008) Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,01 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,1-0,2 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 3-5 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 <0,05 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 -- Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,9-8,2 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Smak --- finns ej svag -- Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak. Temperatur C 20 finns ej -- Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer upp emot Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,5 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

11 VATTENVERKET (VV 06) I ROCKHAMMAR, Lindesbergs kn Vattentäkten består av en grusfilterbrunn. Vattenbehandlingen består av två öppna alkaliska filter. Utgående vattentryck regleras med hydrofor. Desinfektion sker med UV-ljus och natriumhypoklorit. En reservvattentäkt bestående av en bergborrad brunn finnes. Provtagning skall ske även här. Ledningslängden är ca 6,8 km. Anläggningen försörjer ca 300 personer med dricksvatten. Produktionen är cirka 101 m 3 per medeldygn (2008) Aluminium (Al) mg/l AL 0,100 finns ej 0,01-0,10 Förekommer naturligt i vatten. Används icke i reningsprocessen Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,01 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,3-0,5 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Färg mg/l Pt Organiska ämnen (t.ex. växtrester) samt järn- och manganrester Hårdhet dh finns ej finns ej 3-5 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0, ,10 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 -- Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,6-8 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Smak --- finns ej svag -- Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak. Temperatur C 20 finns ej -- Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer upp emot Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0-1,5 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

12 VATTENVERKET (VV 07) I GRÖNBO, Lindesbergs kn Vattentäkten består av en borrad brunn. Utgående vattentryck regleras med hydrofor. Behandling sker i ett öppet alkaliskt filter med luftning. Möjlighet finns till desinfektion med natriumhypoklorit. Produktion cirka 13 m 3 per medeldygn (2008) Ledningslängden är ca 2,6 km. Anläggningen försörjer ca 100 personer med dricksvatten. Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,02 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,3-0,5 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Färg mg/l Pt Organiska ämnen (t.ex. växtrester) samt järn- och manganrester Hårdhet dh finns ej finns ej 6-8 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0, ,1 Kan ge färg och grumlighet. mg/l Cl 2 0,4 finns ej 0-0,1 Används för att ta bort bakterier. Kan vid förhöjda halter ge Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Mangan mg/l Mn 0,050 finns ej <0,2 Kan ge färg och grumlighet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 -- Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,8-8 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Smak --- finns ej svag -- Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak. Temperatur C 20 finns ej -- Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer upp emot Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,5 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

13 VATTENVERKET (VV 08) I KLOTEN, Lindesbergs kn Vattentäkten består av en grävd grundvattenbrunn som förstärkts med infiltration av sjövatten. Infiltrationstiden för den förstärkta infiltrationen är omkring en månad varför vattnet klassas som grundvatten. Vattenbehandlingen består av ett öppet alkaliskt filter med luftning. Utgående vattentryck regleras med hydrofor. Desinfektion med klor vid behov. Produktion cirka 15 m 3 per medeldygn (år 2008) Ledningslängden är ca 6,0 km. Anläggningen försörjer ca 150 personer med dricksvatten. Stora variationer i vattenkonsumtionen beroende på beläggning i fritidsbyn. Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 0,01-0,02 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,1-0,2 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 1-2 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 <0,05 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 <0,004 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,8-8,3 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Smak --- finns ej svag -- Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak. Temperatur C 20 finns ej -- Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer upp emot Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,5 Avser grumlighet. vid 22 C antal/ ml bakterier antal/ml finns ej ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

14 VATTENVERKET (VV 09) I LÖA, Lindesbergs kn Utöver egenkontrollen skall VA/Renhållningsavdelningen svara för en fortlöpande driftkontroll och Miljökontoret för den offentliga kontrollen. Vattentäkten består av en bergborrad brunn. Råvattnet luftas och alkaliseras med lut samt behandlas i ett öppet filter. Utgående vattentryck regleras med hydrofor. Desinfektion sker med klor vid behov och med UV-ljus. Produktionen är cirka 13 m 3 per medeldygn (år 2008) Ledningslängden är ca 3,1 km. Anläggningen försörjer ca 170 personer med dricksvatten. Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,01 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 1,2-1,4 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 6-8 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 0,05-0,10 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 -- Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,8-8,2 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,5 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

15 VATTENVERKET (VV 10) I SPANNARBODA, Lindesbergs kn Vattentäkten består av en bergborrad brunn. Råvattnet luftas och alkaliseras med lut samt behandlas i ett öppet filter. Utgående vattentryck regleras med hydrofor. Desinfektion sker med klor vid behov. Produktion cirka 8 m 3 per medeldygn (år 2008) Ledningslängden är ca 0,7 km. Anläggningen försörjer ca 40 personer med dricksvatten. Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,01 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,4-0,5 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 4-5,5 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 0,05-0,10 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 <0,004 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,8-8,1 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,5 Avser grumlighet. vid 22 C antal/ ml ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

16 VATTENVERKET (VV 11) I GAMMELBO, Lindesbergs kn Vattentäkten består av en bergborrad brunn. Vattnet luftas och utgående vattentryck regleras med hydrofor. Desinfektion med UV-ljus. Möjlighet finns till desinfektion med natriumhypoklorit. Produktion cirka 11 m 3 per medeldygn (år 2008) Ledningslängden är ca 3,0 km. Anläggningen försörjer ca 35 personer med dricksvatten. Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,02 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,4-0,6 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 3-5 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 <0,05 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 -- Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,6-8 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 <0,1 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

17 VATTENVERKET (VV 12) I ALLMÄNNINGBO, Lindesbergs kn Vattentäkten består av en 102 m djup, bergborrad brunn. Vattenbehandling består av luftning och ett öppet alkaliskt filter samt avlägsnande av radon i en radonavskiljare. En markreservoar rymmande 6 m 3 dricksvatten finns vid verket. Utgående vattentryck regleras med hydrofor. Desinfektion sker med UV-ljus. Möjlighet till desinfektion med natriumhypoklorit. Produktion cirka 7 m 3 per medeldygn Ledningslängden är ca 0,9 km. Anläggningen försörjer cirka 60 personer med dricksvatten. Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,02 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,4-0,6 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 3-5 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 <0,05 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 <0,004 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,8-8 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,4 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

18 VATTENVERKET (VV 13) I PILKROG, Lindesbergs kn Vattentäkten består av en bergborrad brunn. Råvattnet luftas i ett slutet filter för radonborttagning, samt behandlas i ett alkaliskt filter. Utgående vattentryck regleras med hydrofor. Desinfektion sker med natriumhypoklorit. Produktion cirka 5 m 3 per medeldygn. Ledningslängden är ca 0,2 km. Anläggningen försörjer ca 30 personer med dricksvatten. Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,02 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,5-0,8 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Färg mg/l Pt Organiska ämnen (t.ex. växtrester) samt järn- och manganrester Hårdhet dh finns ej finns ej 2-4 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 <0,05 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 0,15-0,20 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,8-8 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,3 Avser grumlighet. 0 bakterier antal/ml finns ej ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

19 VATTENVERKET (VV 14) I MORSKOGA, Lindesbergs kn Vattentäkten består av en bergborrad brunn. Råvattnet luftas i ett slutet filter för radonborttagning, samt behandlas i ett alkaliskt filter. Utgående vattentryck regleras med hydrofor. Desinfektion sker med natriumhypoklorit. Produktion cirka 3 m 3 per medeldygn (år 2008) Ledningslängden är ca 0,6 km. Anläggningen försörjer ca 20 personer med dricksvatten. Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,01 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,2-0,4 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 6-8 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 <0,05 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 -- Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,8-8,2 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,2 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

20 VATTENVERKET (HP 01) I ÖSKEVIK, Lindesbergs kn Vattentäkten består av en bergborrad brunn. Radonavskiljare finns i bruk. Utgående vattentryck regleras med hydrofor. Desinfektion sker med klor vid behov. Produktion cirka 10,0 m 3 per medeldygn (år 2008) Ledningslängden är ca 2,1 km. Anläggningen försörjer ca 60 personer med dricksvatten. Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 0,01-0,02 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,2-0,3 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 8-11 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 <0,05 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 -- Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,9-8,3 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,3 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

21 VATTENVERKET I BASTTJÄRN, Ljusnarsbergs kn Vattentäkten utgörs av en bergsborrad brunn med cirka 120 meters djup. Behandling av inkommande råvatten sker i en oxidationstank där kaliumpermanganat (KMnO 4 ) tillsätts. Därefter renas vattnet i ett snabbfilter som är försett med filterbäddar av sand och leds vidare till en lågreservoar. Från vattenverket distribueras dricksvatten till Basttjärn via två hydrofortankarna (4000 liter) medan dricksvattnet till Silverhöjden leds i en självfallsledning direkt från lågreservoaren till samhället. Nivåskillnaden mellan vattenverket och Silverhöjden är ca 65m. Ingen desinfektion finns. Produktionen är cirka 30 m 3 per dygn Ledningslängd ca 4,1 km. Anläggningen försörjer ca 180 personer. Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,01 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,5-0,7 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 8-10 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 0,05-0,20 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Mangan mg/l Mn 0,050 finns ej 0,02-0,05 Kan ge färg och grumlighet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 <0,004 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,8-8 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,4 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

22 VATTENVERKET I FINNHYTTAN, Ljusnarsbergs kn Råvattnet hämtas ur lösa jordlager för att därefter luftas vilket medför att vattnets innehåll av järn och mangan oxideras. Därefter återinfiltreras vattnets för att senare uppsamlas i två 23 meter djupa rörbrunnar med 400 mm diameter för vidare transport till en lågreservoar med hjälp av två råvattenpumpar. Vattenbehandlingen består av luftning med hjälp av en INKA-luftare och alkalisering (ph-höjning) med natriumhydroxid (lut) samt klorering med natriumhypoklorit. Produktion: Cirka 1598 m 3 per medeldygn. Ledningslängden är ca 105 km. Högreservoarer finns i Bångbro, Kopparberg och Ställdalen Anläggningen försörjer ca personer med dricksvatten. Bland större förbrukare kan nämnas Kopparbergs Bryggeri AB. Aluminium (Al) mg/l AL 0,100 finns ej Förekommer naturligt i vatten. Används icke i reningsprocessen Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,01 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,4-0,6 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 2-4 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 <0,05 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Lukt --- finns ej svag Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 <0,001 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,5-8 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 <0,1 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse:

23 VATTENVERKET I HÖRKEN, Ljusnarsbergs kn Vattentäkten är belägen cirka 200 m söder om vattenverket. Råvattnet hämtas ur en bergsborrad brunn för att därefter luftas vilket medför att vattnets innehåll av järn och mangan oxideras. Därefter återinfiltreras vattnet för att senare uppsamlas i en 7 m djup rörbrunn med 120 mm diameter för vidare transport till ett snabbfilter försett med filterbädd av alkalisk massa (ph-justering). Sedan leds vattnet till en lågreservoar och därefter genom två högtryckspumpar till en hydrofor på 2000 l. Lågreservoarens volym är cirka 20 m 3. Ingen desinfektion erfordras. Produktionen är cirka 7 m 3 per dygn Ledningslängden inom distributionsområdet är ca 2,1 km. Anläggningen försörjer totalt ca 90 personer med dricksvatten. Aluminium (Al) mg/l AL 0,100 finns ej 0,03-0,05 Förekommer naturligt i vatten. Används icke i reningsprocessen Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,01 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,1-0,2 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 5-7 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 0,05-0,20 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 <0,004 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,9-8,3 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,2-0,5 Avser grumlighet. 0 bakterier antal/ml finns ej ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse

24 VATTENVERKET I MOSSGRUVAN, Ljusnarsbergs kn Vattentäkten i anslutning till verket utgörs av ett ventilationsschakt i den nedlagda Sköttgruvan. Schaktet är totalt cirka 160 meter djupt och uppfordringspumpen är placerad på 90-metersnivån. Produktionen är cirka 54 m 3 per dygn Från detta vattenverk distribueras dricksvatten till Mossgruvan via en hydrofortank (2 000 liter) medan dricksvatten till Högfors leds i en självfallsledning direkt från lågreservoaren till samhället. Nivåskillnaden mellan vattenverket och Högfors är inte mindre än cirka 115 meter varför två tryckreducerare finns monterade på självfallsledningen. Ledningslängden avseende Mossgruvans distributionsområde är ca 2,1 km och beträffande Högfors cirka 4,1 km. Anläggningen försörjer totalt ca 200 personer med dricksvatten. Aluminium (Al) mg/l AL 0,100 finns ej <0,02 Förekommer naturligt i vatten. Används icke i reningsprocessen Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,01 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,1-0,3 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 3-5 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 0,05-0,20 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 0,001 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,8-8,4 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,5 Avser grumlighet. vid 22 C antal/ ml ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse

25 VATTENVERKET I STÄLLBERG, Ljusnarsbergs kn Råvattnet hämtas ur två bergsborrade brunnar och leds till en inkaluftare. Sedan leds vattnet vidare till ett snabbfilter försett med filterbäddar av sand och vidare till en lågreservoar med cirka 50 m 3 volym. Från lågreservoaren pumpas renvattnet till högreservoaren med två stycken högtryckspumpar. Högreservoar finns i Solhöjden. Ingen desinfektion erfordras. Produktionen är cirka 64 m 3 per dygn Ledningslängden inom distributionsområdet är ca 4,8 km. Anläggningen försörjer totalt ca 230 personer med dricksvatten. Aluminium (Al) mg/l AL 0,100 finns ej <0,02 Förekommer naturligt i vatten. Används icke i reningsprocessen Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,02 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,3-0,7 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 3-6 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 <0,05 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 <0,004 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,9-8,3 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0,1-0,2 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse

26 VATTENVERKET I YXSJÖBERG, Ljusnarsbergs kn Vattentäkten består av en cirka 10 meter djup brunn i grusåsen. Behandling av inkommande råvatten (ph-justering) sker i ett filter med en bädd av alkalisk massa. Efter behandlingen leds vattnet till en hydrofor med 2000 liters volym. Desinfektion av vattnet är icke erforderlig. Produktionen är cirka 9 m 3 per dygn Ledningsnätets längd är cirka 3,1 km. Anläggningen försörjer ca 100 personer med dricksvatten. Aluminium (Al) mg/l AL 0,100 finns ej <0,02 Förekommer naturligt i vatten. Används icke i reningsprocessen Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,02 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,1-0,2 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Färg mg/l Pt Organiska ämnen (t.ex. växtrester) samt järn- och manganrester Hårdhet dh finns ej finns ej 2-4 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 0,05-0,20 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Mangan mg/l Mn 0,050 finns ej <0,05 0,44- Kan ge färg och grumlighet. 0,48 Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 -- Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,8-8 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 0-1,5 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse: Tillfälligt hög manganhalt, förmodligen pga att avsättningar i rören lossnat i samband med ovanligt hög vattenförbrukning.

27 VATTENVERKET I STRIBERG, Nora kn Råvattnet utgörs av ytvatten från Bälgsjön och är ett mjukt vatten med låg alkalinitet med varierande mängder färgad organisk substans (humusämnen). Vattentemperaturen varierar mellan cirka 2-12 C beroende på årstid. Vattenbehandling Inkommande råvatten tillsätts kolsyra (kolsyrat vatten) och släkt kalk för att höja vattnets alkalinitet. Därefter tillsätts polyaluminiumklorid för flockning av föroreningar i vattnet. Efter inblandningen fördelas vattnet till tio kontaktfilter med uppåtriktad vattenström. Där avskiljs flock och kollodialt material från vattnet. Filtren är konstruerade för ett variabelt flöde med belastningarna 0-6 m/h. Efter kontaktfiltren filtreras vattnet i snabbsandfilter. Det filtrerade vattnet passerar genom en spolvattenreservoar med 100 m 3 volym. Där tillsätts ytterligare släkt kalk (kalkvatten) och kolsyra för att höja alkaliniteten och ph-värdet. Från spolvattenreservoaren leds vattnet från vattenverksbyggnaden till en filterbyggnad där vattnet filtreras i ett långsamfilter för avlägsnande av lukt- och smakämnen. Därefter leds vattnet till en lågreservoar med volymen 200 m 3. Ytterligare en reservoar (1000 m 3 ) finns. Produktion: Cirka m 3 per medeldygn (år 2008) Från vattenverket distribueras dricksvatten till centralorten Nora, Striberg, Ås, Gyttorp och Pershyttan. Ledningslängden är ca meter. Anläggningen försörjer ca 8000 personer med dricksvatten. Aluminium (Al) mg/l AL 0,100 finns ej 0,01-0,10 Förekommer naturligt i vatten. Används även i reningsprocessen Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,02 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,1-0,2 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 4-6 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 <0,05 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,9-8,3 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 <0,1 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse

28 VATTENVERKET I JÄRNBOÅS, Nora kn Råvattnet utgörs dels av grundvatten dels av ytvatten från Yxsjön. Sjövattnet är ett mjukt vatten med låg alkalinitet med varierande mängder färgad organisk substans (humusämnen). Vattenbehandling Råvattnet från de två brunnarna är medelhårt, har hög alkalinitet och ph-värdet är 7,9-8,2. Detta råvatten behandlas genom filtrering över sand och antracit i ett s.k. flermediafilter. Det filtrerade vattnet leds till en lågreservoar. Råvattnet från Yxsjön är mjukt och har låg alkalinitet. Färgtalet är förhållandevis lågt och ph-värdet ät 6,5-6,8. Detta ytvatten behandlas genom filtrering över aktivt kol och desinfektion med UV-ljus med efterföljande klorering. Det behandlade vattnet leds till lågreservoaren för blandning med behandlat grundvatten från brunnarna. Inblandningen sker i ungefär lika delar grundvatten och ytvatten. Produktion: Cirka 54 m 3 per medeldygn (år 2008) Från vattenverket distribueras dricksvatten till centrala Järnboås och Gammelhyttan. Ledningslängden är ca meter. Anläggningen försörjer ca 105 personer med dricksvatten. Aluminium (Al) mg/l AL 0,100 finns ej Förekommer naturligt i vatten. Används icke i reningsprocessen Ammonium (NH 4 ) mg/l NH 4 finns ej 0,50 <0,01 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. Fluorid (F) mg/l F Finns ej 1,5 0,4-0,5 Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till Hårdhet dh finns ej finns ej 3-5 Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av Järn (Fe) mg/l Fe 0,100 0,200 <0,05 Kan ge färg och grumlighet. Konduktivitet ms/m finns ej Ett mått på salthalten i vattnet. Lukt --- finns ej svag Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak. Nitrit (NO 2 ) mg/l NO 2 0,10 0,50 <0,001 Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. PH-värde --- finns ej <7,5- >9,0 7,7-8,1 Dvs ph-värdet bör ligga mellan 7,5 och 9. Turbiditet FNU el. NTU 0,5 1,5 <0,1 Avser grumlighet. ** ) till ev. rapporterad avvikelse av betydelse

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron Norsbron. Vattenanalyserna är utförda både vid vattenverk och hos. I tabellen anges Livsmedelsverkets gränsvärden, dricksvattnets normala variation ** "tjänligt med anmärkning", vilket betyder att dricksvattnet

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Schysst vatten i kranen?

Schysst vatten i kranen? Schysst vatten i kranen? Kontroll av icke kommunala dricksvattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter Miljöskyddskontoret 2013 Sammanfattning Under sommarhalvåret 2013 har

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Karlstad, Alster, Skattkärr och Väse

Dricksvattenkvalitet 2014 - Karlstad, Alster, Skattkärr och Väse Nedan följer en sammanställning av vattenkvaliteten Sörmoverket samt tillhörande distributionsområde, dvs Karlstad, Alster, Skattkärr och Väse. Vattenanalyserna är utförda både vattenverk och hos användare.

Läs mer

1 Högåsen vattenverk.

1 Högåsen vattenverk. Högåsen vattenverk. 1 Högåsen vattenverk. 2 Vattenverket vid Högåsen ägs av Nyköpings- och Oxelösunds kommuner gemensamt genom NOVF (Nyköping Oxelösund Vattenverks Förbund). Vattenverket producerar cirka

Läs mer

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Vattenlaboratoriet vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Sid 1 av 6 Innehållsförteckning: Varför vattenanalys... 2 Definitionen på s.k. enskild brunn

Läs mer

Provtagning av dricksvatten 2011

Provtagning av dricksvatten 2011 Provtagning av dricksvatten 2011 Vattenprover på vårt sommarvatten ska tas med jämna mellanrum. Nedan framgår när och var vi tagit proverna samt vilka resultat som uppnåtts. Förkortningar: VV = vattenverk

Läs mer

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Verksamhetens namn:.. Datum: Underskrift av ansvarig:.. Innehållsförteckning 1 Allmänna uppgifter om vattenverket och vattentäkten 2 Vattenprovtagning 2.1

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15242725 : Kemisk Provtagningsdatum : 2015-07-21 Provets märkning : Huseberg 602 Ankomstdatum : 2015-07-21 Temperatur vid ankomst : 10 C SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.27 ±0.04 FNU SLV 1990-01-01

Läs mer

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning 1(6) Anmälan om registrering dricksvattenanläggning Anmälan Tillsvidare Verksamheten beräknas starta (datum):.. Tidsbegränsad verksamhet Från och med- till och med(datum):... Verksamhetsutövare Företaget,

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 14327709 Sida 1 (2) Provtagningstidpunkt : 1135 Provets märkning : 200-1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 1.7 ±0.26 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Skriv namnet på verksamheten. Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten fyller i datum när

Läs mer

Anläggning. VA Inledning Vatten. Alla bilder i denna presentation är från boken Vårt vatten, Svenskt vatten

Anläggning. VA Inledning Vatten. Alla bilder i denna presentation är från boken Vårt vatten, Svenskt vatten Anläggning VA Inledning Vatten Alla bilder i denna presentation är från boken Vårt vatten, Svenskt vatten Jordens vatten 27 maj 2013 Sara Bäckström 3 Vattentillgång 27 maj 2013 Sara Bäckström 4 Gott om

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Norsborgs vattenverk. Vatten i världsklass till över en miljon människor, dygnet runt året runt.

Norsborgs vattenverk. Vatten i världsklass till över en miljon människor, dygnet runt året runt. Norsborgs vattenverk Vatten i världsklass till över en miljon människor, dygnet runt året runt. Vi har producerat dricksvatten i över 100 år Stockholm Vatten har mångårig erfarenhet av vattenproduktion.

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 4 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 12 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan avser Anmälan om regirering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Ny dricksvattenanläggning. Anläggningen beräknas vara färdigälld (år,

Läs mer

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING Utg 2009-09, ALcontrol AB INLEDNING Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16458717 Anläggning : Huseberg, område 3 Analysomfattning : Kemisk Provtagningsdatum : 2017-01-31 Provtagningstidpunkt : 1110 Provets märkning : Hus 501 : gerry Ögren Ankomstdatum : 2017-01-31

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Verksamhetens namn Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Datum: Underskrift av ansvarig:.. Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

Anmälanom registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälanom registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser: Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Anmälanom registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Läs mer

I dessa allmänna råd används följande begrepp:

I dessa allmänna råd används följande begrepp: 1 (17) Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt tillhandahåller

Läs mer

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Kättilsmåla vattenverk

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Kättilsmåla vattenverk Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014 Kättilsmåla vattenverk Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Kättilsmåla vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn:

Läs mer

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Strömsberg vattenverk

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Strömsberg vattenverk Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014 Strömsberg vattenverk Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Strömsberg vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn:

Läs mer

Fritidsboende räknas som 1/12-dels person per månad. Dygnsmängden kan beräknas t ex genom att dela den årligen producerade mängden med 365.

Fritidsboende räknas som 1/12-dels person per månad. Dygnsmängden kan beräknas t ex genom att dela den årligen producerade mängden med 365. ANSÖKAN/ANMÄLAN DRICKSVATTENANLÄGGNING 1 (4) Ansökan/anmälan avser Ansökan om godkännande Anmälan om registrering Betydande ändring av anläggning/verksamhet (t ex antal anslutna, ändrad beredning) Beräknat

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Livsmedelsverkets gränsvärden Enligt Livsmedelsverkets bedömningsgrunder kan ett dricksvatten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. - Bedömningen tjänligt innebär att vattnet kan

Läs mer

Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd

Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, 21 januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress

Läs mer

Förslag på egenkontrollprogram för små dricksvattenanläggningar

Förslag på egenkontrollprogram för små dricksvattenanläggningar Förslag på egenkontrollprogram för små dricksvattenanläggningar Verksamhetens namn Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 med ändringar införda t o m LIVSFS 2011:3 Innehållsförteckning

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover LULEÅ KOMMUN 2014-06-30 1 (6) Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Provtagningen i din fastighet orsakas av att du klagat på dricksvattenkvaliteten. Proverna undersöks och bedöms efter

Läs mer

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan/ansökan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om regirering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigälld (år, månad): Befintlig anläggning Anmälan/ansökan om regirering/godkännande

Läs mer

Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning

Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Namnet på verksamheten Datum

Läs mer

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan/ansökan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om registrering Ansökan om

Läs mer

KARLSKOGA VATTENVERK. Gälleråsen

KARLSKOGA VATTENVERK. Gälleråsen KARLSKOGA VATTENVERK Gälleråsen HISTORIK 1905 byggdes en vattenförsörjningsanläggning med ett grundvattenverk på Näset. Karlskoga var då ett municipalsamhälle med 2000 invånare. Man räknade med att befolkningsmängden

Läs mer

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt:

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt: Egenkontrollprogram för mindre dricksvattentäkter Fastställt: Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

Förbrukade kemikalier och material bör samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med kommunens anvisningar.

Förbrukade kemikalier och material bör samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med kommunens anvisningar. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Sammanfattning HM dricksvatten & yttre miljövård

Sammanfattning HM dricksvatten & yttre miljövård Sammanfattning HM dricksvatten & yttre miljövård 2014-11-12 1 Råvatten Råvatten är det vatten vi använder för beredningen av dricksvatten. Detta vatten kan antingen komma från: - Ytvatten, t.ex. sjöar

Läs mer

Förslag på egenkontrollprogram för små dricksvattenanläggningar

Förslag på egenkontrollprogram för små dricksvattenanläggningar Förslag på egenkontrollprogram för små dricksvattenanläggningar Verksamhetens namn Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 med ändringar införda t o m LIVSFS 2011:3 Innehållsförteckning

Läs mer

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan/ansökan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om regirering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigälld (år, månad): Befintlig anläggning Anmälan/ansökan om regirering/godkännande

Läs mer

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning,

Läs mer

Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov

Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov Inledning Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs både mikrobiologisk

Läs mer

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post:

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post: Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17)

Läs mer

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet ALcontrol AB Rapport Nr 13003326 Ögren Gerry 47193 Kållekärr Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning Fastighet : 1:139 Kommun : TJÖRN Provtagningsdatum : 2013-01-11 Provtagningstidpunkt

Läs mer

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om registrering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Anmälan om registrering av

Läs mer

Grundvattenkvaliteten i Örebro län

Grundvattenkvaliteten i Örebro län Grundvattenkvaliteten i Örebro län I samband med en kartering som utförts (1991) av SGU har 102 brunnar och källor provtagits och analyserats fysikaliskt-kemiskt. Bl.a. har följande undersökts: Innehåll...

Läs mer

Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning)

Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning) 1 (6) Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om registrering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för vattenverk

Egenkontrollprogram för vattenverk 1 Egenkontrollprogram för vattenverk Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten.

Läs mer

Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning)

Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning) Anmälan/ansökan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om regirering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigälld (år, månad): Befintlig anläggning ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress Information Sida 1 av 3 Gällande regler: LIVSFS 2005:20 (föreskrifter om hygien) och 2001:30 (föreskrifter om dricksvatten) Mer information om tillämpningen av reglerna återfinns i bilaga till blanketten.

Läs mer

Telefon/mobil kontaktperson (inkl. riktnummer) Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning)

Telefon/mobil kontaktperson (inkl. riktnummer) Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning) Samhällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANMÄLAN / ANSÖKAN OM 1 (2) Dricksvattenanläggning enligt LIVFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Ljusdals kommun Miljöenheten 827 80 Ljusdal Anmälan/ansökan avser

Läs mer

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn 1(5) Anmälan/ansökan avser Anmälan om registrering Ansökan om godkännande Ny drickvattenanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

ANMÄLAN. Befintlig dricksvattenanläggning. Ansökan/anmälan avser. Sökande. Anläggningens namn. Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS

ANMÄLAN. Befintlig dricksvattenanläggning. Ansökan/anmälan avser. Sökande. Anläggningens namn. Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANMÄLAN om Dricksvattenanläggning (enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30) Ansökan/anmälan avser Ny dricksvattenanläggning Befintlig dricksvattenanläggning

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

Grundvattenrening

Grundvattenrening Grundvattenrening 2010-09-14 1 2010-09-14 2 Järn Livsnödvändigt, kan fås från annan föda Max 0,1 mg/l i utgående dricksvatten Kan ge slambildning som kan orsaka bakterietillväxt och missfärgning av tvätt

Läs mer

Dricksvatten Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel.

Dricksvatten Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Kranvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

ANMÄLAN 1(5) Dricksvatten

ANMÄLAN 1(5) Dricksvatten ANMÄLAN 1(5) Dricksvatten Samhällsbyggnadskontoret ANMÄLAN OM REGISTRERING AV DRICKSVATTENANLÄGGNING enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Till anmälan skall bifogas Samtliga skall skicka in följande:

Läs mer

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan om regirering av dricksvattenanläggning Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om regirering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (5) Uppgifter dricksvattenanläggning Anläggningens namn: ANMÄLAN. Adress: E-postadress: Organisations-/personnummer.

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (5) Uppgifter dricksvattenanläggning Anläggningens namn: ANMÄLAN. Adress: E-postadress: Organisations-/personnummer. ANMÄLAN Sida 1 (5) Anmälan om registrering/avregistrering av dricksvattenanläggning enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004, LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Registrering av ny anläggning Avsevärd

Läs mer

KARLSKOGA VATTENVERK. Gälleråsen

KARLSKOGA VATTENVERK. Gälleråsen KARLSKOGA VATTENVERK Gälleråsen HISTORIK 1905 byggdes en vattenförsörjningsanläggning med ett grundvattenverk på Näset. Karlskoga var då ett municipalsamhälle med 2000 invånare. Man räknade med att befolkningsmängden

Läs mer

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV DRICKSVATTENANLÄGGNING enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV DRICKSVATTENANLÄGGNING enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om registrering Ny dricksvattenanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning,

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

ÅRSRAPPORT DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 2009

ÅRSRAPPORT DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 2009 Jan Everling Verksamhetschef Miljö & Vatten ÅRSRAPPORT DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING 2009 1.1 Organisation VA-verksamheten ingår som ett affärsområde (AO14, Miljö och Vatten) inom Olofströms Kraft AB. Bolaget

Läs mer

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 GÖRVÄLNVERKETS LABORATORIUM ACKREDITERAT LABORATORIUM FÖR MILJÖ- OCH DRICKSVATTENANALYSER PROVTAGNING PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 Om inte annat överenskommits tas proven av kunden. Provtagningskärl

Läs mer

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Definitioner Beredning Dricksvatten Distributionsanläggning Dricksvattenanläggning Enskild anläggning Råvatten Vattentäkt Vattenverk

Läs mer

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde Vattenkvalitet vid Hallstavik vattenverk (Försörjer även Häverödal, Skebobruk och Älmsta) Koliforma bakt 35 C cfu/100ml 73

Läs mer

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27 Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt 2009-07-27 Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av vattentäkten

Läs mer

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde Vattenkvalitet vid Nånö vattenverk, Norrtälje (Försörjer även Bergshamra, Finsta, Furusund, Gräddö, Köpmanholm/Yxlan, Nysättra, Rimbo, Rånäs, Spillersboda och Svanberga) Koliforma bakt 35 C cfu/100ml 39

Läs mer

Dricksvatteninformation. Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund

Dricksvatteninformation. Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund Dricksvatteninformation Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund ALLMÄN INFORMATION Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att vattnet är rent och hälsosamt att dricka. Har du kommunalt

Läs mer

Regler för dricksvatten och vattenverk

Regler för dricksvatten och vattenverk Reviderad november 2009 Regler för dricksvatten och vattenverk Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten Miljö och hälsoskyddskontoret Kort om föreskrifterna för dricksvatten Från

Läs mer

Test av ditt Brunnsvatten

Test av ditt Brunnsvatten Test av ditt Brunnsvatten Innehåller: - Provtagningsinstruktioner - Guide till testresultaten - Adresser och öppettider INLEDNING Tack för att du väljer ALcontrol AB och www.brunnsvatten.se för kontroll

Läs mer

Livsmedelsföretagare. Anläggning. Faktureringsadress. (uppgifter för registrering) Härryda kommun. Miljö- och hälsoskydd.

Livsmedelsföretagare. Anläggning. Faktureringsadress. (uppgifter för registrering) Härryda kommun. Miljö- och hälsoskydd. Miljö- och hälsoskydd ANMÄLAN DRICKSVATTENANLÄGGNING (uppgifter för registrering) Ny anläggning eller ägarbyte Härryda kommun Miljö- och hälsoskydd 435 80 Mölnlycke Annat (ex. ändring av verksamhet) Livsmedelsföretagare

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16073641 Sida 1 (1) : utg VV Björnö S 104 : Mikrobiologisk Provtagningstidpunkt : 1005 Temperatur vid provtagning : 9 C : S104 VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0 Ansättningsdatum : 2016-05-25 SS-EN ISO 6222-1

Läs mer

Karlskrona Vattenverk

Karlskrona Vattenverk Karlskrona Vattenverk - Informationsskyltar - Jan Andersson, Ljungsjömåla Text, Bild & Form HB, 2001 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Karlskrona vattenverk Lyckebyån Fingaller Råvatten- Råvatten- DynaSandfilter

Läs mer

Om dricksvattenkvalitet

Om dricksvattenkvalitet Om dricksvattenkvalitet Vad är dricksvattenkvalitet? Eller, enklare uttryckt, när är ett dricksvatten bra? Dricksvatten skall vara hälsosamt och rent, skriver Livsmedelsverket i sina dricksvattenföreskrifter

Läs mer

Projekt Johannishusåsen. För säkerhet och kvalitet i Karlskronas framtida

Projekt Johannishusåsen. För säkerhet och kvalitet i Karlskronas framtida Projekt Johannishusåsen För säkerhet och kvalitet i Karlskronas framtida vattenförsörjning Försök med infiltration i Johannishusåsen Sedan en tid tillbaka pågår försöksverksamhet med infiltration av vatten

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris.

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Höjd: 50,8 cm Höjd: 24,77 cm 4evergreen vattenfilter Vårt revolutionerande vattenfilter för dricksvattenrening använder nanofilterteknik

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

Egenkontrollprogram för vattenverk

Egenkontrollprogram för vattenverk Egenkontrollprogram för vattenverk Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten

Läs mer

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: ÅRSRAPPORT Saleboda vattenverk

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: ÅRSRAPPORT Saleboda vattenverk Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2015 Saleboda vattenverk Årsrapport för år: 2015 Vattenverk / Karlskrona kommun Saleboda vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn: Adress:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV DRICKSVATTENANLÄGGNING

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV DRICKSVATTENANLÄGGNING ANMÄLAN OM REGISTRERING AV DRICKSVATTENANLÄGGNING ver 150824 Avgift för handläggningen tas ut enligt livsmedelslagstiftningen samt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas

Läs mer

Anmälan om registrering avser: Anläggningen kommer att bedrivas: Anläggningens namn

Anmälan om registrering avser: Anläggningen kommer att bedrivas: Anläggningens namn Anmälan om registrering avser: Ny dricksvattenanläggning (beräknas starta åååå-mm-dd): Befintlig anläggning (sedan åååå-mm-dd): Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning (till exempel ändrad

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan om regirering av dricksvattenanläggning Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om regirering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas

Läs mer

Gränsvärden och kommentarer till enskild vattentäkt.

Gränsvärden och kommentarer till enskild vattentäkt. ALKALINITET, HCO 3: Alkalinitet är ett mått på vattnets buffrande förmåga och har tillsammans med ph och hårdhet betydelse för vattnets metallangripande egenskaper. Ju högre alkalinitet desto större är

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Hur gör man världens bästa dricksvatten? Helsingforsregionens miljötjänster

Hur gör man världens bästa dricksvatten? Helsingforsregionens miljötjänster Hur gör man världens bästa dricksvatten? Helsingforsregionens miljötjänster 2 3 Hemligheten bakom det friska vattnet i huvudstadsregionen är världens näst längsta bergstunnel. Råvattnet rinner till huvudstadsregionen

Läs mer

Kritiska kontrollpunkter i dricksvattenberedningen

Kritiska kontrollpunkter i dricksvattenberedningen Kritiska kontrollpunkter i dricksvattenberedningen Pär Aleljung Livsmedelsverket Funktionär Rådgivare Mikrobiolog VAKA Alla vill göra rätt men vad tycker man är rätt? Bra diskussionsutgångspunkt! Blanda

Läs mer

Projekt 2010 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2010 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2010 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, januari 2011 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress

Läs mer

Rent vatten. är ingen självklarhet. Vi på Dahl har ett brett lagerlagt sortiment av vattenreningsprodukter

Rent vatten. är ingen självklarhet. Vi på Dahl har ett brett lagerlagt sortiment av vattenreningsprodukter Rent vatten är ingen självklarhet Vi på Dahl har ett brett lagerlagt sortiment av vattenreningsprodukter Dahl erbjuder en bekymmerlös process för vattenanalyser... I Sverige får cirka 1,2 miljoner människor

Läs mer

SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer