Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2 mars 2012"

Transkript

1 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2 mars Kansliet informerar Styrelsemöte 15 februari Uthyrning av lokalerna plan 0 Trafiknämndens resursgrupp igen! Grattis Anita Kjellin till förslaget ÅttitvåAn! Ledigt rum med angränsande förråd finns fortfarande för uthyrning! Annelie Ström börjar på kansliet from 1 mars på halvtid året ut. HSO uppdaterar Office-programmen 2. Hälso- och sjukvård Framtidsplanen för Hälso- och sjukvård Hjälpmedel Aktiv Hälsostyrning Remiss: Måltidsutredningen Folkhälsa och funktionsnedsättning Primärvårdens dag 2012 Vårdgivare sägs upp 3. Samverkan Samverkansrådet med Landstingsstyrelsen 4. Trafik Seminarium om färdtjänstfrågor 17 april 2012 kl Krav på lokalkännedom för taxiförare försvinner Underhållsarbeten vid Norrmalmstorg under mars och april Tidningen Din färdtjänst Färdtjänstens regelverk Falsk färdtjänst Förarlösa tåg på röda linjen Svårt att komma till bussen på Huddinge sjukhus Båtresor med SL-kortet i sommar Otillgänglig snabbuss mellan Nacka och Kista Resande efter behov Tillgänglighetsnummer Hur ska bussar och spårvagnar stanna vid långa hållplatser? Öppen skärgård för alla? 5. Utbildning, seminarier konferenser Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 5 mars 2012 kl Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning den 14 mars kl Seminarium om färdtjänst den 17 april kl Utbildning våren Kansliet informerar Styrelsemöte 15 februari HSO:s styrelse har den 15 februari utsett ledamöterna i HSO:s arbetsmarknadsgrupp. HSO har arbetat med arbetsmarknadsfrågor länge,

2 2 och för att bredda kompetensen i arbetet samt stärka kopplingen till medlemsföreningarna har HSO:s styrelse nu utsett de 7 personer som utgör arbetsmarknadsgruppen. Ledamöterna är valda för en period på 2 år. Lennart Håwestam, Riksförbundet för Social- och Mental Hälsa, valdes till ordförande och Kenneth Bäck, Neurologiskt Handikappades Länsförening till vice ordförande. Båda sitter som styrelseledamöter i HSO:s styrelse. Anne-Marie Persson, Hörselskadades distrikt i Stockholms län Cecilia af Ekenstam, Mag- och tarmföreningen i Stockholms län Lena Nyman, Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län Sven Bohman, Ångestföreningen i Stockholms län Svante Björling, Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm Uthyrning av lokalerna plan 0 Styrelsen har diskuterat och beslutat att huvudprincip för uthyrning av lokalerna på plan 0 är att våra medlemsföreningar kommer i första hand och betalar enligt den nya taxan. I andra hand kommer riksföreningar inom funktionshinderrörelsen och projekt som HSO deltar aktivt i (tex har representant i styr- eller referensgrupp). De får enbart boka upp ett par tillfällen/gång. Trafiknämndens resursgrupp igen! I förra aktuellt info berättade vi att SL minskat på antalet ledamöter i resursgruppen. Nu har SL ändrat sig efter skrivelse från HSO. Styrelsen beslutade att återtillsätta ledamot i Trafiknämndens resursgrupp. Grattis Anita Kjellin till förslaget ÅttitvåAn! Namntävlingen på möteslokalerna på St:Göransgatan 82A är nu avslutad! Anita Kjellin lämnade in det vinnande bidraget. Det har kommit in flera bra förslag så det var inte lätt att välja ut en vinnare. Styrelsen beslutade den 15 februari att lokalen ska heta ÅttiotvåAn. Det är ett inarbetat namn (adressen) och lätt för våra medlemmar i föreningarna att känna igen, lätt att uttala och direkt kopplad till vår verksamhet. När skylten är på plats kommer vinnaren att få motta ett pris. Styrelsen vill även ge Gun Lingberth ett hedersomnämnande för sin motivering för sitt förslag Spåret. HSO är tåget som drar sina vagnar, medlemsföreningarna. HSO vill respekt få I arbetet när vi tuffar på Kunnig och slipad organisation Ger aldrig upp vi har vår vision Fungerande offentlig sektor bevaka

3 3 Se till att utvecklingen ej går tillbaka Ledigt rum med angränsande förråd finns fortfarande för uthyrning! Intresserade kontakta Bengt Jansson tfn eller Helén Johansson tfn Annelie Ström börjar på kansliet from 1 mars på halvtid året ut. Hon kommer att avlasta Bengt genom att ta över ansvaret för bl a HSO:s hemsida mm. Annelie har en fil kand. i medie- och kommunikationsvetenskap samt utbildning i interaktionsdesign. Hon har inte så lång yrkeserfarenhet bakom sig men vi hoppas hon ska få det hos oss. HSO uppdaterar Office-programmen Fr o m den 5 mars räknar vi med att kansliets datorer har uppgraderats och kommer använda Office Detta kan innebära en del problem för de mottagare som arbetar i Office 2003-miljö. Dock ej för Office användare. Får du problem med att öppna våra dokument kan du ladda ner denna fil från Microsofts hemsida: 2. Hälso- och sjukvård Framtidsplanen för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar vidare med Framtidsplanen på det nybildade Programkontoret. Ansvariga är Henrik Gaunitz och Yvonne Lettermark. Den 17 februari var samverkansrådet för funktionshinderröelsen och pensionärsorganisatioenerna inbjudna till seminarium för en uppdatering av hur arbetet fortskrider. Mest aktuellt just nu är utformningen av de nya specialistcentrum som finns med i Framtidsplanen. På Yvonne Lettermarks uttryckliga önskemål skickade vi även in vårt dokument HSO kommenterar Aktiv Hälsostyrning direkt till programkontoret. Hjälpmedel Bengt Stenström och HSOs grupp för hjälpmedelsfrågor har fått förfrågan att delta i diskussion med Hjälpmedelsinstitutet om det nya uppdraget att utforma

4 4 en pilot till personlig hjälpmedelsbudget. HSO:s samverkansrådsrepresentanter har tillsammans med Bengt Stenström diskuterat frågan. Vår hjälpmedelspolicy har även den aktualiserats av våra representanter i referensgruppen för hjälpmedelsfrågor. Vi kommer under året att starta en översyn av vår hjälpmedelspolicy och i detta arbete kommer vi att efterfråga våra medlemsföreningars synpunkter. Aktiv Hälsostyrning Efter seminariet i slutet av året har kansliet sammanställt synpunkter från seminariet till ett dokument: HSO kommenterar Aktiv Hälsostyrning. Skrivelsen har varit ute för kommentarer till både samverkansrådets representanter och seminariedeltagare, men nu är den inskickad till ansvariga inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vårt dokument finner bifogas och återfinns också på hemsidan. Läs gärna landstingets egen utvärdering i 1-årsresultatet som presenteras på deras hemsida: Remiss: Måltidsutredningen HSO har beretts möjlighet att besvara remissen Måltidsutredningen. Vårt svar baserades på de inkomna kommentarer som ett antal av medlemsföreningarna skickat in. Folkhälsa och funktionsnedsättning Under februari månad anordnade kansliet två seminarier på temat Folkhälsa och funktionsnedsättning, vår delrapport till SLLs Folkhälsorapport Det första seminariet vände sig till medlemsföreningar medan det andra var öppet för våra samarbetspartners. Förutom SLLs Hälso- och sjukvårdsförvaltning fanns Socialstyrelsen, Handisam, Hjälpmedelsinstitutet, Vuxenskolan och Stockholm Stad representerade. Båda seminarierna var välbesökta. Nu fortsätter vårt påverkansarbete med bl a Motverka onödig ohälsa, en utbildningssatsning för att öka medvetenhet och höja kunskapen om funktionshindersfrågor. Primärvårdens dag 2012 I januari anordnade Dagens Medicin sin årliga Primärvårdsdag. Flera av HSO:s samverkansrådsrepresentanter fick möjlighet att delta. Bland annat kan nämnas att i SLL i sin presentation av aktuella frågor inom primärvård och vårdval uppmärksammade en förändring till vårdtyngdsrelaterad ersättning för listade patienter samt en introduktion av ekonomiska incitament för att öka den hälsofrämjande ansatsen inom primärvården. Vårdgivare sägs upp En vårdgivare med avtal med SLL sägs upp pg a bristande tillgänglighet.

5 5 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens inspektion har funnit brister i lokalens tillgänglighet, brister som inte har åtgärdats trots anmodan från förvaltningen. Läs mer på länk 3. Samverkan Samverkansrådet med Landstingsstyrelsen Samverkansrådet träffades den 30 januari Ämnen som diskuterades var reumatiska sjukdomar, samt Stockholm Care och Tobiasregistret. 4. Trafik Seminarium om färdtjänstfrågor 17 april 2012 kl Den 17 april planerar HSO ett seminarium med inriktning på färdtjänstfrågor där vi bjuder in representanter för SL, Färdtjänstförvaltningen och taxinäringen. Detaljerat program och inbjudan sänds ut inom kort, men boka in kvällen och kom gärna med frågor som du vill ska tas upp på seminariet. Krav på lokalkännedom för taxiförare försvinner Transportstyrelsen har beslutat att kravet på lokalkännedom för taxiförare som tar köruppdrag i Stockholms län, upphör den 1 april Beslutet om att slopa kravet på lokalkännedom grundar sig på att föreskrifterna innehåller konkurrensbegränsningar och att de inte har varit effektiva i att höja förarnas lokalkännedom eller att minska deras behov av att använda kartor och andra hjälpmedel. Samtidigt har den tekniska utvecklingen av hjälpmedel till exempel elektroniska kartor blivit lättare att använda inför en körning. Många färdtjänstresenärer vittnar om att det redan idag är svårt för många förare att hitta i Stockholms trots GPS-utrustning. Föraren ber ofta resenären om hjälp att hitta, vissa adresser finns inte upptagna i adressystemet osv. Många resenärer har heller inte möjlighet att kommunicera och tala om var t ex lokalen eller hemmet ligger p g a hjärnskada eller dylikt. Underhållsarbeten vid Norrmalmstorg under mars och april Under mars och april utför SL underhållsarbeten på Hamngatan vid Norrmalmstorg. Spårvagn linje 7 från Djurgården vänder vid Norrmalmstorg och ett antal bussar får förändrade färdvägar. Samtidigt tillgänglighetsanpassas perronger för nya, bredare spårvagnar. Arbetet pågår från och med 1 mars och beräknas vara klart i början av maj.

6 6 Spårvagnen avgår under avstängningen från Norrmalmstorg och flera busslinjer får andra sträckningar. Mer info i bifogad bilaga från SL. Tidningen Din färdtjänst Under en tid har informationen från färdtjänstförvaltningen varit mager. Det har påpekats i samverkansrådet, som nyligen skickade ut ett nummer av Din färdtjänst. Har du inte fått den kan den laddas ner här: janst_u_adr_feb2012.pdf Färdtjänstens regelverk Några har efterfrågat regelverket för färdtjänsten. Detta finns på färdtjänstens hemsida under adress: j%c3%a4nsten.pdf Falsk färdtjänst Media har i januari rapporterat att någon eller några taxiförare utger sig för att vara färdtjänst. En taxiförare går fram till en väntande resenär och påstår att han/hon ska åka med förarens taxibil, på grund av att Färdtjänstens dator är trasig. Detta har inträffat vid olika sjukhus i Stockholm. Vid resans slut har den falska föraren begärt kontant betalning och påstått att Färdtjänsten betalar resenärens utlägg. Om detta händer ska du vara mycket misstänksam. Ring om möjligt till Resegarantin på telefon för att kontrollera fakta. Det är mycket ovanligt att Färdtjänstens datasystem stannar, men om datafel inträffar och Färdtjänsten har skickat en taxibil till dig, ska du inte betala kontant i taxibilen. En färdtjänstresenär ska aldrig betala något i taxibilen vid en vanlig färdtjänstresa. Ett av undantagen är om du har med ett husdjur, vilket du kan läsa om i Kundbroschyren. Alla kostnader för en vanlig resa kommer som en räkning i din brevlåda. Om du råkar ut för detta bedrägeriförsök ska du polisanmäla händelsen. Färdtjänsten har också kontakt med polisen men de fuskande taxiförarna är ännu inte hittade. Förarlösa tåg på röda linjen Det finns planer på att röda linjen, efter renovering och nytt signalsystem, skall införa förarlösa tåg. Samtidigt planerar man att utrusta vissa stationer med barriärer mot spåren, t ex glasväggar som öppnas när tågen kommer in på stationen. I samverkansrådet har vi påtalat de risker vi kan se med förarlösa

7 7 tåg. SL har dock inga planer på att göra tågen helt personallösa. Vi lär få återkomma i frågan Svårt att komma till bussen på Huddinge sjukhus Under en ombyggnadsperiod på Huddinge sjukhus har busshållplatsen flyttats till Hälsovägen. Ombyggnaden sker för att göra den ursprungliga hållplatsen mer tillgänglig. Informationstavla finns i sjukhusentrén. Båtresor med SL-kortet i sommar SL har ännu inte bestämt sig för om man fortsättningsvis ska kunna åka på SL-kortet på Sjövägen bl a mellan Nybroplan, Nacka strand, Frihamnen och däremellan liggande bryggor. Beslutet kommer i april. På samverkansrådet har vi krävt att båtarna, om de ska vara godkända för SL-trafik, måste vara bättre tillgängliga än de var förra året. Otillgänglig snabbuss mellan Nacka och Kista Genom den nya kollektivtrafiklagen som började gälla den 1 januari 2012 har privata aktörer börjat trafikera Stockholm i linjetrafik. Man har rätt att använda SLs busshållplatser, men inte skyldighet att köra med tillgängliga bussar. En sådan linje har öppnats mellan Nacka och Kista. I ett uttalande från Veolia, som trafikerar den aktuella linjen, säger man: Om det skulle dyka upp väldigt många som använder rullstol så får vi överväga att bygga om våra bussar. Men idag är det är inte särskilt många i rullstol som åker ute i kollektivtrafiken så där finns ingen kundgrupp för oss. Just det! Eftersom det inte står någon i rullstol och väntar behövs det inga tillgängliga bussar och om det inte finns tillgängliga bussar står det naturligtvis inga rullstolar och väntar!!! Resande efter behov I denna följetong har vi nu kommit så långt att frågan har väckts i samverkansrådet med Landstingets politiker i slutet av februari. En samling argument har framförts för att få landstinget att besluta om en utredning vad resande efter behov skulle kosta. Från vårt, SRFs och DHRs håll har vi hela tiden hävdat att det skulle bli en minimal om en någon kostnadsökning eftersom de resande som slår i taket endast är ca 1 procent. Fortsättning följer. Tillgänglighetsnummer Inom kort kommer SL att införa ett särskilt tillgänglighetsnummer som den som har en funktionsnedsättning och har fastnat eller vill ställa en fråga och få ett snabbt svar utan att behöva vänta i SLs kundtjänstkö kan ringa. HSO är med och utbildar personal GoExcellent som arbetar för SL kundtjänst.

8 8 Hur ska bussar och spårvagnar stanna vid långa hållplatser? Det är inte alldeles lätt att veta var man ska stå på mycket trafikerade hållplatser om det kommer två eller kanske t o m tre bussar eller spårvagnar samtidigt till hållplatsen. Enligt en gammal praxis i bussbranchen gäller att första buss stannar längst fram på hållplatsen och buss nr två har rätt att stanna bakom buss nr ett för att ta ombord passagerare. Men när man numera ofta har bussar som är 20 meter långa blir det svårt för många att snabbt nog ta sig till ingången till den andra bussen i tid, särskilt om man har gångsvårigheter, är synskadad mm. Denna fråga har samverkansrådet väckt och kommer att bevaka. Öppen skärgård för alla? Ju enklare det är att resa i Stockholms skärgård, desto fler gäster kommer man att få. Därför erbjuder ett EU-projekt kallat Öppen skärgård för alla, besöksnäringen kostnadsfria utbildningar om tillgänglighet hur man med enkla medel kan öppna dörren för hundratusentals nya kunder. Ofta räcker det att tänka lite annorlunda. HSO är med i en referensgrupp till projektet och bidrar med synpunkter. 5. Utbildning, seminarier konferenser Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 5 mars 2012 kl Regeringen har presenterat en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige under Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren. Grunden för funktionshinderspolitiken finns i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop 1999/2000:79). Handisam har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett samlat uppföljningssystem för strategin, nationellt, men även för kommuner och landsting, baserat på de funktionshinderspolitiska målen. Anna Dahlberg, utredare på Handisam, arbetar bl a med detta uppföljningssystem och kommer under seminariet dels presentera strategin och dels hur uppföljningssystemet är tänkt att fungera och användas. Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning den 14 mars kl

9 9 Hur ser arbetsmarknaden ut för personer med funktionsnedsättning? Hur kan situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning förbättras? Medverkande: Magnus Berglund är ansvarig för Scandic Hotels arbete med tillgänglighet. Magnus kommer att berätta om det arbetet, samt vilka effekter i övrigt arbetet fått för Scandic i form av att man ser vinster med att anställa personer med funktionsnedsättningar och att man bejakar mångfalden bland sina anställda. Li Jansson, Svenskt Näringsliv har nyligen kommit ut med en ny bok som analyserar det lokala företagsklimatets betydelse för möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Ett bra företagsklimat i en kommun medför ofta att utanförskapet hos personer med funktionsnedsättning är lägre, än i kommuner där företagsklimatet är sämre. Marian Bergroth, HSO:s kansli, har nyligen arbetat med en forskningsöversikt på Socialhögskolan där hon tittat närmre på forskning om arbete och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Seminarium om färdtjänst den 17 april kl Ett seminarium om färdtjänstfrågor blir det den 17 april med representanter från SL, färdtjänstförvaltningen och taxinäringen. Det finns många aktuella frågor att beröra, såsom transportstyrelsens beslut att ta bort provet om lokalkännedom, falska taxichaufförer, resa efter behov, nya taxiavtalet som nu varit igång någon månad mm. Närmare info kommer inom kort, men maila gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp redan nu. Utbildning våren 2012 Så här ser seminarieprogrammet ut för våren Datum Dag Tid Ämne mån Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken ons Arbetsmarknadsseminarium tis Trafikseminarium om färdtjänst mån Vad är och gör HSO? För nya ordföranden och styrelseledamöter i medlemsföreningarna Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län S:t Göransgatan 84, 3 tr, Stockholm Tfn: , Fax: , Texttel: Webbplats:

10 E-post: 10

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012 1. Ordförandebrev 2. Kansliet informerar Påminnelse: priserna för att hyra föreningslokalen på S:t Göransgatan 82 A har höjts from 1/1

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012 1. Kansliet informerar Samverkansråden inom kulturnämnden och LOCUM Gemensam referensgrupp till projekten Dirigo, Consensio och UMiA (Ungas

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011 Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011 Innehåll 1. HSO:s Årsmöte HSO håller årsmöte måndagen den 16 maj 2. HSO:s representanter HSO:s representanter utsedda till referensgrupp Hjälpmedel

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 9 december 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 9 december 2011 Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 9 december 2011 Innehåll 1. Ordförandebrev 2. Kansliet informerar Julstängt på kansliet Ledigt rum med angränsande förråd Namn på möteslokalerna på St:Göransgatan

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6 september 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6 september 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6 september 2011 1. Kansli Lediga lokaler Kerstin går Helén kommer! Nya kanslichefen presenterar sig 2. Hälso- och sjukvård Läkemedelsverket Upphandling

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 oktober 2011 1. Ordförandens rader 2. Kansliet informerar Ny samordnare till kulturförvaltningens samverkansråd. Samverkan med Stockholms läns landsting

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 1. HSO:s kansli Inför sommaren Lediga kontorslokaler 2. LS-politiken Samverkan med Landstingsstyrelsen 3. NKS (Nya Karolinska Solna) 4.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms län 2012-05-14 Justerat 2012-09-10

Protokoll fört vid årsmöte med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms län 2012-05-14 Justerat 2012-09-10 Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län Protokoll fört vid årsmöte med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms län 2012-05-14 Justerat 2012-09-10 1 Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

HSO i Stockholms län. En presentation. Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan!

HSO i Stockholms län. En presentation. Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan! HSO i Stockholms län En presentation Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan! HSO i Stockholms län en presentation Vad är HSO? HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll 1 (5) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Justerat 2015-05-08 Protokoll för styrelsen 2015-04-15 Närvarande: Lena Ringstedt, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Stärk barnets rättigheter och delaktighet

Stärk barnets rättigheter och delaktighet Stärk barnets rättigheter och delaktighet Du kan göra det bättre för barn och ungdomar HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Kortversion I Stockholms län bor idag

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2, mars 2014 1. I blickfånget Brev från ordföranden: vårväder och mediebrus Nästan gratis Office-program Initiativ för en säkrare tunnelbana från SRF

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 1(8) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 Tid: Fredag den 18 juni, kl. 09:30 11:30 Plats: SL:s huvudkontor, Lindhagensgatan

Läs mer

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Till Vårdgivare Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Förtydligande av gällande regler för olika transportmöjligheter för patienter inom Stockholms läns landsting. Innehåll Förtydligandet

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28 1(8) Datum Dokumenttyp Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla.

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Lördagsflexlinjen Mölndal Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Så fungerar flexlinjen För att åka med flexlinjen måste man ringa och boka sin resa. Bussen stannar bara

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6 september 2013

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6 september 2013 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 6 september 2013 1. I blickfånget Brev från ordföranden Och aldrig mötas de två Förändringar i Plan- och Bygglagen, och Enkelt avhjälpta hinder Allmänna

Läs mer

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET Vårt uppdrag, från ombudsmötet, var att utreda hur vi skulle jobba mot Landstinget när Handikappkonsulenten inte finns tillgänglig längre. Handikappkonsulenten gav oss

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Tillgänglighetsinformation för supportrar med funktionsnedsättning Med stöd av Centrumet för tillgång till fotboll i Europa www.cafefootball.eu

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Kommunalt Tillgänglighetsråd 2013-09-03. Björkbacken Sjöbo, 2013-09-03, kl. 18.00

SJÖBO KOMMUN Kommunalt Tillgänglighetsråd 2013-09-03. Björkbacken Sjöbo, 2013-09-03, kl. 18.00 Plats och tid Björkbacken Sjöbo, 2013-09-03, kl. 18.00 Ledamöter Berit Lundström, Vård- och omsorgsnämnden Agneta Sifverson, RMR, Reumatikerföreningen Sven Göthe, DHR, De handikappades Riksförbund Owe

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2012

Resa med färdtjänst Februari 2012 Resa med färdtjänst Februari 2012 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Ing-Mari Dohrn och Ann Hafström Bakgrund I Stockholms läns landsting finns sedan 1 januari 2007 riktlinjer för Fysisk aktivitet

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-02-24 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Programberedning 3- Folkhälsa och psykiatri PROTOKOLL 2014-06-09 5/2014 1-8 Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Måndagen den 9 juni 2014 Tid 13.00 14.45 Plats Mälarsalen,

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Rådet för funktionshinder frågor 120511 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.

Rådet för funktionshinder frågor 120511 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna. Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 120511 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg (v),

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Bilaga. 39 Socialnämnden 2013-05-22 Reservation ärende 5: Riktlinjer för bedömning av insatser enligt SOL. Vi socialdemokrater tycker det är positivt att man

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Privatiseringen av hälso sjukvården i Stockholm

Privatiseringen av hälso sjukvården i Stockholm Sammanfattningavseminariet: Privatiseringenavhälso sjukvården istockholm Stockholmslänslandstingär,ijämförelsemedandralandsting,extremtvadgäller konkurrensutsättningochprivatiseringavvården.medanandralandstingköperentiondel

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2010 nr 3, Årgång 29 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010 Onsdag 1 september Torsdag 2 september Tisdag 7 september Söndag

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T. Verksamhetsberättelse

HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T. Verksamhetsberättelse HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord Målet för Handikappföreningarna Örebro län, HSO-T, är att ena och stärka funktionshinderrörelsen i gemensamma intressepolitiska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Resa med Färdtjänsten

Resa med Färdtjänsten Resa med Färdtjänsten Juni 2010 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Anpassning av kollektivtrafiken... 4 Närtrafiken... 6 Resa med Färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City, i folkmun kallat NK-express, är ett projekt som kantats av brister, oenighet, politiskt prestige och slarv med skattebetalarnas pengar.

Läs mer

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012 ITS The Swedish Way Årets konferens kommer att dels fokusera på regeringens uppdrag till

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5 Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer