Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2 mars 2012"

Transkript

1 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 2 mars Kansliet informerar Styrelsemöte 15 februari Uthyrning av lokalerna plan 0 Trafiknämndens resursgrupp igen! Grattis Anita Kjellin till förslaget ÅttitvåAn! Ledigt rum med angränsande förråd finns fortfarande för uthyrning! Annelie Ström börjar på kansliet from 1 mars på halvtid året ut. HSO uppdaterar Office-programmen 2. Hälso- och sjukvård Framtidsplanen för Hälso- och sjukvård Hjälpmedel Aktiv Hälsostyrning Remiss: Måltidsutredningen Folkhälsa och funktionsnedsättning Primärvårdens dag 2012 Vårdgivare sägs upp 3. Samverkan Samverkansrådet med Landstingsstyrelsen 4. Trafik Seminarium om färdtjänstfrågor 17 april 2012 kl Krav på lokalkännedom för taxiförare försvinner Underhållsarbeten vid Norrmalmstorg under mars och april Tidningen Din färdtjänst Färdtjänstens regelverk Falsk färdtjänst Förarlösa tåg på röda linjen Svårt att komma till bussen på Huddinge sjukhus Båtresor med SL-kortet i sommar Otillgänglig snabbuss mellan Nacka och Kista Resande efter behov Tillgänglighetsnummer Hur ska bussar och spårvagnar stanna vid långa hållplatser? Öppen skärgård för alla? 5. Utbildning, seminarier konferenser Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 5 mars 2012 kl Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning den 14 mars kl Seminarium om färdtjänst den 17 april kl Utbildning våren Kansliet informerar Styrelsemöte 15 februari HSO:s styrelse har den 15 februari utsett ledamöterna i HSO:s arbetsmarknadsgrupp. HSO har arbetat med arbetsmarknadsfrågor länge,

2 2 och för att bredda kompetensen i arbetet samt stärka kopplingen till medlemsföreningarna har HSO:s styrelse nu utsett de 7 personer som utgör arbetsmarknadsgruppen. Ledamöterna är valda för en period på 2 år. Lennart Håwestam, Riksförbundet för Social- och Mental Hälsa, valdes till ordförande och Kenneth Bäck, Neurologiskt Handikappades Länsförening till vice ordförande. Båda sitter som styrelseledamöter i HSO:s styrelse. Anne-Marie Persson, Hörselskadades distrikt i Stockholms län Cecilia af Ekenstam, Mag- och tarmföreningen i Stockholms län Lena Nyman, Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län Sven Bohman, Ångestföreningen i Stockholms län Svante Björling, Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm Uthyrning av lokalerna plan 0 Styrelsen har diskuterat och beslutat att huvudprincip för uthyrning av lokalerna på plan 0 är att våra medlemsföreningar kommer i första hand och betalar enligt den nya taxan. I andra hand kommer riksföreningar inom funktionshinderrörelsen och projekt som HSO deltar aktivt i (tex har representant i styr- eller referensgrupp). De får enbart boka upp ett par tillfällen/gång. Trafiknämndens resursgrupp igen! I förra aktuellt info berättade vi att SL minskat på antalet ledamöter i resursgruppen. Nu har SL ändrat sig efter skrivelse från HSO. Styrelsen beslutade att återtillsätta ledamot i Trafiknämndens resursgrupp. Grattis Anita Kjellin till förslaget ÅttitvåAn! Namntävlingen på möteslokalerna på St:Göransgatan 82A är nu avslutad! Anita Kjellin lämnade in det vinnande bidraget. Det har kommit in flera bra förslag så det var inte lätt att välja ut en vinnare. Styrelsen beslutade den 15 februari att lokalen ska heta ÅttiotvåAn. Det är ett inarbetat namn (adressen) och lätt för våra medlemmar i föreningarna att känna igen, lätt att uttala och direkt kopplad till vår verksamhet. När skylten är på plats kommer vinnaren att få motta ett pris. Styrelsen vill även ge Gun Lingberth ett hedersomnämnande för sin motivering för sitt förslag Spåret. HSO är tåget som drar sina vagnar, medlemsföreningarna. HSO vill respekt få I arbetet när vi tuffar på Kunnig och slipad organisation Ger aldrig upp vi har vår vision Fungerande offentlig sektor bevaka

3 3 Se till att utvecklingen ej går tillbaka Ledigt rum med angränsande förråd finns fortfarande för uthyrning! Intresserade kontakta Bengt Jansson tfn eller Helén Johansson tfn Annelie Ström börjar på kansliet from 1 mars på halvtid året ut. Hon kommer att avlasta Bengt genom att ta över ansvaret för bl a HSO:s hemsida mm. Annelie har en fil kand. i medie- och kommunikationsvetenskap samt utbildning i interaktionsdesign. Hon har inte så lång yrkeserfarenhet bakom sig men vi hoppas hon ska få det hos oss. HSO uppdaterar Office-programmen Fr o m den 5 mars räknar vi med att kansliets datorer har uppgraderats och kommer använda Office Detta kan innebära en del problem för de mottagare som arbetar i Office 2003-miljö. Dock ej för Office användare. Får du problem med att öppna våra dokument kan du ladda ner denna fil från Microsofts hemsida: 2. Hälso- och sjukvård Framtidsplanen för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar vidare med Framtidsplanen på det nybildade Programkontoret. Ansvariga är Henrik Gaunitz och Yvonne Lettermark. Den 17 februari var samverkansrådet för funktionshinderröelsen och pensionärsorganisatioenerna inbjudna till seminarium för en uppdatering av hur arbetet fortskrider. Mest aktuellt just nu är utformningen av de nya specialistcentrum som finns med i Framtidsplanen. På Yvonne Lettermarks uttryckliga önskemål skickade vi även in vårt dokument HSO kommenterar Aktiv Hälsostyrning direkt till programkontoret. Hjälpmedel Bengt Stenström och HSOs grupp för hjälpmedelsfrågor har fått förfrågan att delta i diskussion med Hjälpmedelsinstitutet om det nya uppdraget att utforma

4 4 en pilot till personlig hjälpmedelsbudget. HSO:s samverkansrådsrepresentanter har tillsammans med Bengt Stenström diskuterat frågan. Vår hjälpmedelspolicy har även den aktualiserats av våra representanter i referensgruppen för hjälpmedelsfrågor. Vi kommer under året att starta en översyn av vår hjälpmedelspolicy och i detta arbete kommer vi att efterfråga våra medlemsföreningars synpunkter. Aktiv Hälsostyrning Efter seminariet i slutet av året har kansliet sammanställt synpunkter från seminariet till ett dokument: HSO kommenterar Aktiv Hälsostyrning. Skrivelsen har varit ute för kommentarer till både samverkansrådets representanter och seminariedeltagare, men nu är den inskickad till ansvariga inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vårt dokument finner bifogas och återfinns också på hemsidan. Läs gärna landstingets egen utvärdering i 1-årsresultatet som presenteras på deras hemsida: Remiss: Måltidsutredningen HSO har beretts möjlighet att besvara remissen Måltidsutredningen. Vårt svar baserades på de inkomna kommentarer som ett antal av medlemsföreningarna skickat in. Folkhälsa och funktionsnedsättning Under februari månad anordnade kansliet två seminarier på temat Folkhälsa och funktionsnedsättning, vår delrapport till SLLs Folkhälsorapport Det första seminariet vände sig till medlemsföreningar medan det andra var öppet för våra samarbetspartners. Förutom SLLs Hälso- och sjukvårdsförvaltning fanns Socialstyrelsen, Handisam, Hjälpmedelsinstitutet, Vuxenskolan och Stockholm Stad representerade. Båda seminarierna var välbesökta. Nu fortsätter vårt påverkansarbete med bl a Motverka onödig ohälsa, en utbildningssatsning för att öka medvetenhet och höja kunskapen om funktionshindersfrågor. Primärvårdens dag 2012 I januari anordnade Dagens Medicin sin årliga Primärvårdsdag. Flera av HSO:s samverkansrådsrepresentanter fick möjlighet att delta. Bland annat kan nämnas att i SLL i sin presentation av aktuella frågor inom primärvård och vårdval uppmärksammade en förändring till vårdtyngdsrelaterad ersättning för listade patienter samt en introduktion av ekonomiska incitament för att öka den hälsofrämjande ansatsen inom primärvården. Vårdgivare sägs upp En vårdgivare med avtal med SLL sägs upp pg a bristande tillgänglighet.

5 5 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens inspektion har funnit brister i lokalens tillgänglighet, brister som inte har åtgärdats trots anmodan från förvaltningen. Läs mer på länk 3. Samverkan Samverkansrådet med Landstingsstyrelsen Samverkansrådet träffades den 30 januari Ämnen som diskuterades var reumatiska sjukdomar, samt Stockholm Care och Tobiasregistret. 4. Trafik Seminarium om färdtjänstfrågor 17 april 2012 kl Den 17 april planerar HSO ett seminarium med inriktning på färdtjänstfrågor där vi bjuder in representanter för SL, Färdtjänstförvaltningen och taxinäringen. Detaljerat program och inbjudan sänds ut inom kort, men boka in kvällen och kom gärna med frågor som du vill ska tas upp på seminariet. Krav på lokalkännedom för taxiförare försvinner Transportstyrelsen har beslutat att kravet på lokalkännedom för taxiförare som tar köruppdrag i Stockholms län, upphör den 1 april Beslutet om att slopa kravet på lokalkännedom grundar sig på att föreskrifterna innehåller konkurrensbegränsningar och att de inte har varit effektiva i att höja förarnas lokalkännedom eller att minska deras behov av att använda kartor och andra hjälpmedel. Samtidigt har den tekniska utvecklingen av hjälpmedel till exempel elektroniska kartor blivit lättare att använda inför en körning. Många färdtjänstresenärer vittnar om att det redan idag är svårt för många förare att hitta i Stockholms trots GPS-utrustning. Föraren ber ofta resenären om hjälp att hitta, vissa adresser finns inte upptagna i adressystemet osv. Många resenärer har heller inte möjlighet att kommunicera och tala om var t ex lokalen eller hemmet ligger p g a hjärnskada eller dylikt. Underhållsarbeten vid Norrmalmstorg under mars och april Under mars och april utför SL underhållsarbeten på Hamngatan vid Norrmalmstorg. Spårvagn linje 7 från Djurgården vänder vid Norrmalmstorg och ett antal bussar får förändrade färdvägar. Samtidigt tillgänglighetsanpassas perronger för nya, bredare spårvagnar. Arbetet pågår från och med 1 mars och beräknas vara klart i början av maj.

6 6 Spårvagnen avgår under avstängningen från Norrmalmstorg och flera busslinjer får andra sträckningar. Mer info i bifogad bilaga från SL. Tidningen Din färdtjänst Under en tid har informationen från färdtjänstförvaltningen varit mager. Det har påpekats i samverkansrådet, som nyligen skickade ut ett nummer av Din färdtjänst. Har du inte fått den kan den laddas ner här: janst_u_adr_feb2012.pdf Färdtjänstens regelverk Några har efterfrågat regelverket för färdtjänsten. Detta finns på färdtjänstens hemsida under adress: j%c3%a4nsten.pdf Falsk färdtjänst Media har i januari rapporterat att någon eller några taxiförare utger sig för att vara färdtjänst. En taxiförare går fram till en väntande resenär och påstår att han/hon ska åka med förarens taxibil, på grund av att Färdtjänstens dator är trasig. Detta har inträffat vid olika sjukhus i Stockholm. Vid resans slut har den falska föraren begärt kontant betalning och påstått att Färdtjänsten betalar resenärens utlägg. Om detta händer ska du vara mycket misstänksam. Ring om möjligt till Resegarantin på telefon för att kontrollera fakta. Det är mycket ovanligt att Färdtjänstens datasystem stannar, men om datafel inträffar och Färdtjänsten har skickat en taxibil till dig, ska du inte betala kontant i taxibilen. En färdtjänstresenär ska aldrig betala något i taxibilen vid en vanlig färdtjänstresa. Ett av undantagen är om du har med ett husdjur, vilket du kan läsa om i Kundbroschyren. Alla kostnader för en vanlig resa kommer som en räkning i din brevlåda. Om du råkar ut för detta bedrägeriförsök ska du polisanmäla händelsen. Färdtjänsten har också kontakt med polisen men de fuskande taxiförarna är ännu inte hittade. Förarlösa tåg på röda linjen Det finns planer på att röda linjen, efter renovering och nytt signalsystem, skall införa förarlösa tåg. Samtidigt planerar man att utrusta vissa stationer med barriärer mot spåren, t ex glasväggar som öppnas när tågen kommer in på stationen. I samverkansrådet har vi påtalat de risker vi kan se med förarlösa

7 7 tåg. SL har dock inga planer på att göra tågen helt personallösa. Vi lär få återkomma i frågan Svårt att komma till bussen på Huddinge sjukhus Under en ombyggnadsperiod på Huddinge sjukhus har busshållplatsen flyttats till Hälsovägen. Ombyggnaden sker för att göra den ursprungliga hållplatsen mer tillgänglig. Informationstavla finns i sjukhusentrén. Båtresor med SL-kortet i sommar SL har ännu inte bestämt sig för om man fortsättningsvis ska kunna åka på SL-kortet på Sjövägen bl a mellan Nybroplan, Nacka strand, Frihamnen och däremellan liggande bryggor. Beslutet kommer i april. På samverkansrådet har vi krävt att båtarna, om de ska vara godkända för SL-trafik, måste vara bättre tillgängliga än de var förra året. Otillgänglig snabbuss mellan Nacka och Kista Genom den nya kollektivtrafiklagen som började gälla den 1 januari 2012 har privata aktörer börjat trafikera Stockholm i linjetrafik. Man har rätt att använda SLs busshållplatser, men inte skyldighet att köra med tillgängliga bussar. En sådan linje har öppnats mellan Nacka och Kista. I ett uttalande från Veolia, som trafikerar den aktuella linjen, säger man: Om det skulle dyka upp väldigt många som använder rullstol så får vi överväga att bygga om våra bussar. Men idag är det är inte särskilt många i rullstol som åker ute i kollektivtrafiken så där finns ingen kundgrupp för oss. Just det! Eftersom det inte står någon i rullstol och väntar behövs det inga tillgängliga bussar och om det inte finns tillgängliga bussar står det naturligtvis inga rullstolar och väntar!!! Resande efter behov I denna följetong har vi nu kommit så långt att frågan har väckts i samverkansrådet med Landstingets politiker i slutet av februari. En samling argument har framförts för att få landstinget att besluta om en utredning vad resande efter behov skulle kosta. Från vårt, SRFs och DHRs håll har vi hela tiden hävdat att det skulle bli en minimal om en någon kostnadsökning eftersom de resande som slår i taket endast är ca 1 procent. Fortsättning följer. Tillgänglighetsnummer Inom kort kommer SL att införa ett särskilt tillgänglighetsnummer som den som har en funktionsnedsättning och har fastnat eller vill ställa en fråga och få ett snabbt svar utan att behöva vänta i SLs kundtjänstkö kan ringa. HSO är med och utbildar personal GoExcellent som arbetar för SL kundtjänst.

8 8 Hur ska bussar och spårvagnar stanna vid långa hållplatser? Det är inte alldeles lätt att veta var man ska stå på mycket trafikerade hållplatser om det kommer två eller kanske t o m tre bussar eller spårvagnar samtidigt till hållplatsen. Enligt en gammal praxis i bussbranchen gäller att första buss stannar längst fram på hållplatsen och buss nr två har rätt att stanna bakom buss nr ett för att ta ombord passagerare. Men när man numera ofta har bussar som är 20 meter långa blir det svårt för många att snabbt nog ta sig till ingången till den andra bussen i tid, särskilt om man har gångsvårigheter, är synskadad mm. Denna fråga har samverkansrådet väckt och kommer att bevaka. Öppen skärgård för alla? Ju enklare det är att resa i Stockholms skärgård, desto fler gäster kommer man att få. Därför erbjuder ett EU-projekt kallat Öppen skärgård för alla, besöksnäringen kostnadsfria utbildningar om tillgänglighet hur man med enkla medel kan öppna dörren för hundratusentals nya kunder. Ofta räcker det att tänka lite annorlunda. HSO är med i en referensgrupp till projektet och bidrar med synpunkter. 5. Utbildning, seminarier konferenser Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 5 mars 2012 kl Regeringen har presenterat en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige under Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren. Grunden för funktionshinderspolitiken finns i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop 1999/2000:79). Handisam har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett samlat uppföljningssystem för strategin, nationellt, men även för kommuner och landsting, baserat på de funktionshinderspolitiska målen. Anna Dahlberg, utredare på Handisam, arbetar bl a med detta uppföljningssystem och kommer under seminariet dels presentera strategin och dels hur uppföljningssystemet är tänkt att fungera och användas. Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning den 14 mars kl

9 9 Hur ser arbetsmarknaden ut för personer med funktionsnedsättning? Hur kan situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning förbättras? Medverkande: Magnus Berglund är ansvarig för Scandic Hotels arbete med tillgänglighet. Magnus kommer att berätta om det arbetet, samt vilka effekter i övrigt arbetet fått för Scandic i form av att man ser vinster med att anställa personer med funktionsnedsättningar och att man bejakar mångfalden bland sina anställda. Li Jansson, Svenskt Näringsliv har nyligen kommit ut med en ny bok som analyserar det lokala företagsklimatets betydelse för möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Ett bra företagsklimat i en kommun medför ofta att utanförskapet hos personer med funktionsnedsättning är lägre, än i kommuner där företagsklimatet är sämre. Marian Bergroth, HSO:s kansli, har nyligen arbetat med en forskningsöversikt på Socialhögskolan där hon tittat närmre på forskning om arbete och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Seminarium om färdtjänst den 17 april kl Ett seminarium om färdtjänstfrågor blir det den 17 april med representanter från SL, färdtjänstförvaltningen och taxinäringen. Det finns många aktuella frågor att beröra, såsom transportstyrelsens beslut att ta bort provet om lokalkännedom, falska taxichaufförer, resa efter behov, nya taxiavtalet som nu varit igång någon månad mm. Närmare info kommer inom kort, men maila gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp redan nu. Utbildning våren 2012 Så här ser seminarieprogrammet ut för våren Datum Dag Tid Ämne mån Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken ons Arbetsmarknadsseminarium tis Trafikseminarium om färdtjänst mån Vad är och gör HSO? För nya ordföranden och styrelseledamöter i medlemsföreningarna Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län S:t Göransgatan 84, 3 tr, Stockholm Tfn: , Fax: , Texttel: Webbplats:

10 E-post: 10

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012 1. Kansliet informerar Samverkansråden inom kulturnämnden och LOCUM Gemensam referensgrupp till projekten Dirigo, Consensio och UMiA (Ungas

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012 1. Ordförandebrev 2. Kansliet informerar Påminnelse: priserna för att hyra föreningslokalen på S:t Göransgatan 82 A har höjts from 1/1

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 1. HSO:s kansli Inför sommaren Lediga kontorslokaler 2. LS-politiken Samverkan med Landstingsstyrelsen 3. NKS (Nya Karolinska Solna) 4.

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ISSN 1653-0942 978-91-86673-65-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 Förord År 2009 beslutade

Läs mer

Det är kul att åka tillsammans med andra människor!

Det är kul att åka tillsammans med andra människor! PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Det är kul att åka tillsammans med andra människor! 2 Innehåll Med mina ord... Med mina ord...... 3 Det är kul att åka tillsammans med andra människor!... 4 Ingelas

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2013/14:RFR5 Trafikutskottet Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010

MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 5 2010 Varför går tiden så fort Åter får vi snart lägga ett verksamhetsår till handlingarna. Ett år som varit fyllt av aktiviteter på såväl läns- som lokalföreningsnivå. Samtidigt

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11

Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 April 2015 M e d l e m s i n f o r m a t i o n Parkinson Uppland Parkinson Uppland Ordförande Göran Einarsson Mobil: 070-339 25 71 Uppsala Parkinsonförening Mobil 073-82 75 900 Göran Einarsson tel. 018-25

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Vård & omsorg. KonsumentMakt. Avregleringen. Vård på lika villkor. Se patienter som konsumenter!

Vård & omsorg. KonsumentMakt. Avregleringen. Vård på lika villkor. Se patienter som konsumenter! KonsumentMakt e n t e m a - t i d n i n g o m k o n s u m e n t p o l i t i k f r å n s v e r i g e s k o n s u m e n t e r n u m m e r t r e 2 0 0 7 Vård & omsorg Avregleringen sidan 4 Vård på lika villkor

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

DistriktsNytt. Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge NR 3

DistriktsNytt. Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge NR 3 DistriktsNytt NR 3 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN 2010 Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge 1 INNEHÅLL 3 ORDFÖRANDENS LEDARE 4 HÖRSELVÅRD

Läs mer

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård

HSNNYTT 05/15. E-tjänsterna frigör resurser. Utveckling av organisation för onkologisk vård HSNNYTT 05/15 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April E-tjänsterna frigör resurser Utveckling av organisation för onkologisk

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer