Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012"

Transkript

1 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april Kansliet informerar Samverkansråden inom kulturnämnden och LOCUM Gemensam referensgrupp till projekten Dirigo, Consensio och UMiA (Ungas Mobilisering i Arbetslivet) Remiss från landstinget om Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Uppmaning till alla undvik starka dofter såsom parfym, rök, sköljmedel mm! Sammanträdeslokalerna på ÅttiotvåAn HSO har fortfarande ett ledigt rum! Anders Nordholm barnledig fr.o.m. 19 mars 30 september 2. Hälso- och sjukvård Framtidsplanen för hälso- och sjukvården Upphandling av hjälpmedelscentral Remiss: ASiH och Palliativ slutenvård Patientsäkerhetsdagen 2012 Hälsofrämjande sjukhus och Folkhälsostämma 3. Trafik Pendeltågstrafik till Uppsala Remiss på regionalt trafikförsörjningsprogram SL:s tillgänglighetskanal startar inom kort 4. Arbetsmarknad Arbetsmarknadsseminariet 14 mars 5. Utbildning Seminarium om färdtjänstfrågor 25 april 2012 kl Vad är och gör HSO? Möte för föreningarnas nyvalda styrelseledamöter 7 maj kl Seminarieprogram, våren Kansliet informerar Samverkansråden inom kulturnämnden och LOCUM Nomineringar till de vakanta platserna till samverkansråden gick ut den 23 mars. Några få nomineringar har kommit in. Beslut fattas av HSO:s styrelse 11 april. Gemensam referensgrupp till projekten Dirigo, Consensio och UMiA (Ungas Mobilisering i Arbetslivet) En nominering har gått ut till en gemensam referensgrupp till Försäkringskassans tre stora projekt. Tyvärr har vi varit tvungna att ha en kort nomineringstid pga. att första referensgruppsmötet är redan 27 mars. Flera nomineringar har kommit in vilket är mycket glädjande. Vår utgångspunkt är att representanterna i HSO:s nybildade arbetsmarknadsgrupp ska utgöra grunden i referensgruppen.

2 2 (6) Remiss från landstinget om Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Remissvaret ska vara inne senast 28 mars, vilket är en mycket kort tid för en så för oss viktig fråga. HSO har därför skrivit ihop ett första utkast på svar. Utkastet har sedan skickats ut till medlemsföreningarna tillsammans med remissen. Alla medlemsföreningar uppmanas att formulera ett eget svar och lämna in direkt till landstinget, gärna en kopia till HSO. Bidragsfrågan var även uppe på ordförandestämman den 19 mars som en informationspunkt. På stämman redogjorde HSO för sin syn på bidragsfrågan varpå ett samtal följde om de olika alternativen i utredningen. Uppmaning till alla undvik starka dofter såsom parfym, rök, sköljmedel mm! Den 14 mars på arbetsmarknadsseminariet inträffade det som inte får hända. En av deltagarna, som även är invald i HSO:s arbetsmarknadsgrupp, var tvungen att avbryta seminariet pga. en kraftig allergireaktion. Någon eller några hade inte följt vår rekommendation att inte röka, ha parfym eller någon annan stark doft på sig. Glöm inte att även vissa födoämnen sprids i luften och kan vara kraftigt allergiframkallande, t.ex. nötter. Våra lokaler måste vara tillgängliga oavsett funktionshinder och därför vädjar HSO till alla medlemmar att vi tillsammans påminner varandra, så att det inte händer igen. Sammanträdeslokalerna på ÅttiotvåAn Vi vill påminna alla föreningar som hyr våra lokaler att följa de regler som gäller. För allas trevnad måste ni plocka bort sopor, disk och mat- och fikarester efter er. Inget får lämnas kvar utan allt som tagits till lokalen ska även bäras ut. Tyvärr har det hänt alldeles för många gånger att detta inte har fungerat. HSO har fortfarande ett ledigt rum! Intresserade kontakta Bengt Jansson tfn eller Helén Johansson tfn Anders Nordholm barnledig fr.o.m. 19 mars 30 september Marian Bergroth vikarierar för Anders under perioden 19 mars-29 juni på halvtid. Hon har huvudansvaret för samverkansråden (Kulturnämnden, Landstingsstyrelsen politiken och möten med landstingsdirektörerna) samt arbetsmarknadsfrågorna. Bengt Jansson är ansvarig handläggare för samverkansrådet LOCUM och Helén Johansson har tillfälligt tagit över ansvaret för byggfrågorna kring NKS och som kontaktperson för projektet Din kompetens - Vår möjlighet.

3 3 (6) 2. Hälso- och sjukvård Framtidsplanen för hälso- och sjukvården Det finns ingen tydlig struktur för vår samverkan med landstinget om verksamhetsinnehållet på NKS, men vi undersöker för närvarande i vilken form detta kan ske. Upphandling av hjälpmedelscentral Det är aktuellt med en ny upphandling av hjälpmedelscentral på norra sidan av Stockholm. HSO-representanter i Hjälpmedelsgruppen deltar i diskussionen om hur förfrågningsunderlaget skall utformas. Remiss: ASiH och Palliativ slutenvård HSO har besvarat remissen om ASiH och Palliativ slutenvård. Vårt svar baserades på de inkomna kommentarer som några medlemsföreningar skickat in, samt på en sammanfattande diskussion inom HSO:s samverkansrådsgrupp med HSF. Vi påpekade även att hälso- och sjukvårdsförvaltningen bör diskutera en rimlig tid för remissrundor. Vårt remissvar finner Du på hemsidan: Patientsäkerhetsdagen 2012 Ungefär 1700 personer deltog i landstingets patientsäkerhetsdag I ett framförande i plenum samtalade HSO:s ordförande Lena Ringstedt med Ann Wallin, Afasiföreningen Stockholms län. Lena Ringstedt kunde lyfta värdet av att lyssna till och beakta information från patient och anhörig, även då kommunikationsförmågan är nedsatt. Vi hade dessutom ett mycket välbesökt utställningsbord med information om HSO, vår delrapport till Folkhälsorapporten men även landstingets delaktighetsdokument Mer än bara trösklar. Intressant att veta är att Mer än bara trösklar tog slut i flera omgångar tills Lena Ringstedt påtalade detta för hälso- och sjukvårdsdirektören Catarina Andersson Forsman, dagens inledningstalare, som då skickade bud efter fler. Hälsofrämjande sjukhus och Folkhälsostämma I april kommer HSO att vara representerade på två nationella konferenser som delvis löper parallellt under perioden april. På Folkhälsostämman är Lena Ringstedt moderator för seminariet Miljö och livsvillkor påverkar hälsan hos personer med funktionsnedsättning. Där medverkar även handläggare Helena Holmgren med en presentation av vår delrapport Folkhälsa och funktionsnedsättning. På konferensen för Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer kommer vi att delta med en poster på Folkhälsa och funktionsnedsättning och även med ett utställarbord.

4 4 (6) 3. Trafik Pendeltågstrafik till Uppsala I december 2012 startar SL tillsammans med Upplands lokaltrafik en pendeltågslinje som skall gå mellan Älvsjö eller Tumba och Uppsala. HSO deltog nyligen i en inspektionstur med stopp i Arlanda C, Knivsta och Uppsala. Vid Knivsta kunde vi konstatera allvarliga brister i tillgängligheten. Här finns ingen hiss, så passagerare i rullstol eller som har svårt att gå i trappor skall gå på en gångväg över spåren. Trafikverket kommer att renovera stationen först Remiss på regionalt trafikförsörjningsprogram Efter att den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft den 1 januari i år är landstinget numera en så kallad RKTM Regional kollektivtrafikmyndighet. En av de viktigaste uppgifterna för RKTM är att besluta om trafikförsörjningsprogrammet, som är det nya strategiska dokumentet om regionens framtida kollektivtrafikförsörjning. Den nya lagen innebär att kollektivtrafiksbolag fritt och inom alla geografiska delar av marknaden får etablera kommersiell trafik. Ett exempel på det är den nystartade busslinjen mellan Nacka och Kista som vi tidigare skrivit om i Aktuell info och på vår hemsida. Trafiknämnden har nu tagit fram ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram, som HSO har fått på remiss. HSO:s SL-grupp kommer skriva ett förslag på remissvar. Medlemsföreningarna inbjuds till ett miniseminarium den 17 april kl där remissen och HSO:s svar diskuteras. Separata inbjudningar kommer inom kort. HSO:s styrelse fastställer sedan remissvaret. Programmet ligger ute på vår hemsida under denna länk: SL:s tillgänglighetskanal startar inom kort Som vi tidigare informerat om har SL beslutat om att införa ett speciellt nummer som personer med funktionsnedsättning kan ringa för att få hjälp i kollektivtrafiken. HSO har varit med och utbildat SL:s kundtjänst GoExcellent vid några tillfällen. Numret kommer att vara i bruk inom kort. Telefonnumret till tillgänglighetskanalen är Sprid detta nummer med försiktighet och bara till dem ni anser är berörda och har behov av det. Om numret blir allmänt känt förlorar det ju sitt syfte.

5 5 (6) 4. Arbetsmarknad Arbetsmarknadsseminariet 14 mars Temat för arbetsmarknadsseminariet var: Hur ser arbetsmarknaden ut för personer med funktionsnedsättning? Hur kan situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning förbättras? Inbjudna föreläsare var Li Jansson, Svenskt Näringsliv, Magnus Berglund, Scandic Hotels och vår egen handläggare Marian Bergroth, HSO:s kansli. Det blev en mycket givande kväll med många infallsvinklar. Li Jansson som nyligen kommit ut med en ny bok, har analyserat det lokala företagsklimatets betydelse för möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Hon berättade om sina slutsatser att ett bra företagsklimat i en kommun ofta medför att utanförskapet hos personer med funktionsnedsättning är lägre, än i kommuner där företagsklimatet är sämre. Magnus Berglund, som är ansvarig för Scandic Hotels arbete med tillgänglighet, berättade om tillgänglighetsarbetet och vilka positiva effekter detta fått för Scandic när de anställt personer med funktionsnedsättning. Det har varit viktigt för Scandic att bejaka mångfalden bland de anställda. Marian Bergroth avslutade med att berätta om den forskningsöversikt som hon arbetar med på Socialhögskolan. Hon har framför allt letat efter aktuell forskning över arbete och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. 5. Utbildning Seminarium om färdtjänstfrågor 25 april 2012 kl Den 25 april inbjuder HSO till ett seminarium med inriktning på färdtjänstfrågor, där vi har bjudit in Claes Löfvenberg från Taxi 020, Karl Henriksson på Färdtjänst- och tillgänglighetsbredningen, Kenneth Svärd från SL:s färdtjänstavdelning och Åsa Enroth från Färdtjänstförvaltningen. Under kvällen behandlas frågor som: Vad innebär det att kravet på lokalkännedom för taxiförare försvinner från 1 april? Hur ska vi förhålla oss till den falska färdtjänst som förekommer då och då? Hur är nuläget i frågan om Resande efter behov? Hur är SL:s nya tillgänglighetskanal till nytta för färdtjänstkunder? Varför hittar inte taxichaufförerna? Trots GPS och andra hjälpmedel. Vilka hjälpmedel får man ta med sig i taxin? Detaljerat program och inbjudan sänds ut inom kort, men boka in kvällen och kom gärna med frågor som du vill ska tas upp på seminariet.

6 6 (6) Vad är och gör HSO? Möte för föreningarnas nyvalda styrelseledamöter 7 maj kl Varje år i början av maj bjuder vi in föreningarnas nyvalda ordföranden och styrelsemedlemmar till en informationskväll om vad HSO är och gör. I år är den träffen måndagen den 7 maj kl Kvällen leds av Annika Hässler, som är ledamot i HSO:s styrelse. Inbjudan sänds ut i början av april. Seminarieprogram, våren 2012 Datum Dag Tid Ämne Färdtjänstseminarium Vad är och gör HSO? För nya ordföranden och styrelseledamöter i medlemsföreningarna Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län S:t Göransgatan 84, 3 tr, Stockholm Tfn: , Fax: , Texttel: Webbplats: E-post:

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 1. HSO:s kansli Inför sommaren Lediga kontorslokaler 2. LS-politiken Samverkan med Landstingsstyrelsen 3. NKS (Nya Karolinska Solna) 4.

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

Njurfunk. Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2011 Årgång 38

Njurfunk. Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2011 Årgång 38 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman Nummer 2, 2011 Årgång 38 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Det är kul att åka tillsammans med andra människor!

Det är kul att åka tillsammans med andra människor! PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Det är kul att åka tillsammans med andra människor! 2 Innehåll Med mina ord... Med mina ord...... 3 Det är kul att åka tillsammans med andra människor!... 4 Ingelas

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO

Läs mer

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 35-61 Landstingsfullmäktige 2013-03-19 Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 35 Inledning och justering

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer