Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari 2012"

Transkript

1 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 1 februari Ordförandebrev 2. Kansliet informerar Påminnelse: priserna för att hyra föreningslokalen på S:t Göransgatan 82 A har höjts from 1/ Ledigt rum med angränsande förråd Nu är det klart med vikarie under handläggare Anders föräldraledighet! Billiga Office-program för organisationer 3. Hälso- och sjukvård 4. Trafik HSO:s trafikprogram 5. Utbildning, seminarier, konferenser Folkhälsa och funktionsnedsättning för medlemsföreningar Folkhälsa och funktionsnedsättning för samarbetspartners Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken Studiecirkelledarutbildning för KHR-ledamöter och Kommun-HSO För kanslipersonal i medlemsföreningarna: Utbildningprogram våren Övrigt Delaktighetsprogrammet Ordförandebrev En riktigt God forsättning på det nya året! Nu stundar räkenskapens tid för oss alla. Vi ska beskriva vad vi gjort under förra året. Vi ska redovisa ekonomin och valberedningarna ska ta fram förslag till styrelser. I detta arbete ligger så mycket mer än att redovisa inför våra årsmöten och lägga år 2011 till handlingarna. Nu gäller det för oss att visa upp vad vi åstadkommit. Varför vi behövs i samhället och varför landsting och kommun ska ge oss bidrag till det vi gör. Och inte minst att visa för alla våra medlemmar vad vi åstadkommer för att komma till ett samhälle för alla. Det intressepolitiska arbetet innebär att vi ska bedriva påverkansarbete. Det arbetet ser naturligtvis olika ut i våra föreningar men vi har dock mycket gemensamt. Det gemensamma ska vi i HSO bl.a. arbeta för. Där är våra samverkansråd vår största tillgång. Med ledamöter från olika funktionsområden utgör vi en mycket god kompetens som Stockholms läns landsting har till sitt förfogande. Vi kan notera att denna kompetens uppskattas mer och mer av tjänstemän och politiker.

2 2 (7) Ett tydligt exempel är SLs samverkansråd som enträget arbetat för att tillgängligheten till pendeltågen ska bli bättre både i med- och motgång. Nu ser vi att det har gett resultat. Samverkansrådet har medverkat i utbildning av SLs personal och för Stockholmstågs personal som driver pendeltågsverksamheten. Genom envist arbete med det utskjutande fotsteget som aldrig fungerat finns nu en mobil ramp i varje pendeltåg. En markering på perrongen visar var man ska stå om man behöver rampen. I vagnen som stannar där finns en tågvärd som tar fram rampen och man kan rulla på. Ett av många exempel på vad som hänt inom trafiken. Det finns många fler exempel både vad HSO har åstadkommit men framförallt vad ni i alla våra föreningar har åstadkommit i kontakter med landsting, kommun och andra instanser i samhället. Var stolta och berätta det i era verksamhetsberättelser. Det är ingen annan som gör det. Vårt gemensamma arbete ger resultat! Lena Ringstedt 2. Kansliet informerar HSO önskar alla föreningar en god fortsättning på det nya året och ett fortsatt gott samarbete! Påminnelse: priserna för att hyra föreningslokalen på S:t Göransgatan 82 A har höjts from 1/ För HSO:s medlemsorganisationer kommer det att kosta 750 kr/tillfälle dagtid, 750 kr/kväll och helger 1500 kr/dag inkl kväll. För Handikappförbunden och dess riksförbund kommer det att kosta 1500 kr/halvdag, 3000 kr/heldag, 1000 kr/kväll samt lördag och söndag 3000 kr/dag inkl kväll. Samma förutsättningar gäller som tidigare nämligen eget iordningsställande mm. Ledigt rum med angränsande förråd HSO har fortfarande ett ledigt rum för uthyrning för längre eller kortare tid. Lämplig för projekt tex. Intresserade kontakta Bengt Jansson tfn eller Helén Johansson tfn Nu är det klart med vikarie under handläggare Anders föräldraledighet!

3 3 (7) Från den 1 mars kommer Marian Bergroth att på deltid vikariera för Anders. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i ideella organisationer och senast som kommunikatör på STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige). Hon gör under vintern 2011/2012 en forskningsöversikt kring sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning vid Institutionen för socialt arbete. De formella meriterna består av en fil. kand i statsvetenskap och en pågående masterskurs i socialt arbete med inriktning mot psykisk ohälsa och arbetsmarknad. Billiga Office-program för organisationer Officeprogrammen Word, Excel, PowerPoint m fl kostar mycket pengar. Det finns emellertid en organisation som heter Forum för Frivilligt Socialt Arbete där man kan registrera sin organisation och förhoppningsvis bli godkänd. Priset för ett officepaket ligger på några hundralappar. Här är adressen: 3. Hälso- och sjukvård 1. HSO kommenterar Aktiv Hälsostyrning efter seminariet Lotsa mig hit är nu ute på remiss till seminariedeltagarna. Efter era kommentarer justerar vi dokumentet och skickar sedan över det till berörda parter inom landstinget o andra intresserade. 2. Under våren kommer vi att följa arbetet på programkontoret för framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inbjuder samverkansrådets representanter till ett seminarium den 17 februari. Hur vi kommer att samarbeta med NKS programkontor för vårdinnehåll är inte helt klarlagt. 3. Bengt Stenström, en av HSOs representanter i hjälpmedelsfrågor, har deltagit i det inledande mötet med Hjälpmedelsinstitutet rörande regeringsuppdraget Personlig hjälpmedelsbudget. Till detta möte hade vi fått ett antal frågor som vi kunde diskutera i förväg och sedan skicka med Bengt. Uppdraget finns bifogat i länk. 4. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar på ett förfrågningsunderlag till vårdval för Specialiserad palliativ vård. Vi kommer att vara remissinstans och ber att få återkomma för att samla in medlemsföreningarnas synpunkter inom några veckor. 5. Under vintern kommer HSOs grupp i samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att bevaka bl a Primärvårdsdagen 2012, Slutrapport Livsstilsprojektet, Folkhälsostämman 2012 och konferensen för Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer.

4 4 (7) 4. Trafik HSO:s trafikprogram Ordförandestämman i november 2011 beslöt att godkänna förslaget till HSO:s nya trafikprogram. I trafikprogrammet står det bl a För personer med funktionsnedsättning är en fungerande kollektivtrafik av central betydelse. Oavsett funktionsnedsättning är det en rättighet att man ska kunna resa till och resa från som man vill. Det innebär att alla färdsätt; färdtjänst, bussar, tåg, båt och flyg mm ska vara lätta att gå ombord på, vistas i och lätta att stiga av ifrån. Dessutom ska vägen till och från angöringspunkterna vara så goda att vem som helst, med vilket funktionsnedsättning som helst ska kunna komma till och komma från hållplatsen, stationen, bryggan eller flygplatsen. Programmet tar sin utgångspunkt i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i landstingets program Mer än bara trösklar. Under 5 huvudrubriker punktas sedan HSO:s syn på trafikfrågorna: Det skall vara tryggt Det skall vara säkert Det skall vara tillgängligt Det skall vara hållbart Det skall vara jämlikt Programmet kan beställas från HSO eller hämtas på hemsidan. 5. Utbildning, seminarier, konferenser Folkhälsa och funktionsnedsättning för medlemsföreningar Seminarium onsdagen den 8 februari 2012 kl Hur ser folkhälsoläget ut för personer med funktionsnedsättning? Hur kan funktionshinderfrågor inkluderas i folkhälsoarbetet? Var tangerar funktionshinderspolitiska strategin den folkhälsopolitiska? I december 2011 lanserade Stockholms läns landsting Folkhälsorapport Den baseras på senaste forskningsrön och olika projekt vilka presenterats vid öppna seminarier med olika teman under året. HSO mottog under våren 2011 en förfrågan om att medverka i Folkhälsorapport 2011 och kan för första gången i samverkan med

5 5 (7) Stockholms läns landsting presentera en delrapport till folkhälsorapporten: Folkhälsa och funktionsnedsättning, av Helena Holmgren, HSO Stockholms län. Rapporten presenteras och diskutera på seminariet den 8 oktober. Folkhälsa och funktionsnedsättning för samarbetspartners Seminarium måndagen den 20 februari 2012 för samarbetspartners kl Samma program som ovan, men med HSO:s samarbetspartners inbjudna. Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken Seminarium måndagen den 5 mars kl Regeringen har presenterat en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige under Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren. Grunden för funktionshinderspolitiken finns i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop 1999/2000:79). Handisam har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ett frivilligt uppföljningssystem riktat till kommuner, landsting och regioner baserat på de funktionshinderspolitiska målen. Anna Dahlberg, utredare på Handisam, arbetar bl a med detta uppföljningssystem och kommer under seminariet dels presentera strategin och dels hur uppföljningssystemet är tänkt att fungera och användas. Studiecirkelledarutbildning för KHR-ledamöter och Kommun-HSO ABF har tillsammans med Handikappförbunden producerat ett material som tänkt att användas t ex i en studiecirkel för KHR och kommun-hso eller liknande. Materialet heter Ta plats på arenan, och innehåller avsnitt om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, om hur kommuner, landsting och andra beslutsfattare fungerar, påverkansarbete, samverkan mm. HSO kommer att under våren 2012 bjuda in intresserade KHR-ledamöter och ledamöter i Kommun-HSO till en cirkelledarutbildning under ledning av Tommy Hagströms från Funka Nu. De som går denna utbildning kommer sedan i sin tur kunna ha en studiecirkel hemma på sin ort. Mer info om detta skickas ut i separat inbjudan till KHR och kommun-hso. För kanslipersonal i medlemsföreningarna: Samtal kring den utsatta rollen som vi som kanslipersonal har i en ideell organisation

6 6 (7) HSO inbjuder regelbundet föreningarnas kanslipersonal till träffar med skiftande innehåll. Nu inbjuder vi till en dag om kanslipersonalens utsatta roll i ideella organisationer. Förväntningar och krav på stöd till styrelsens ledamöter som samtidigt är våra arbetsgivare och i vissa fall arbetsledare Förväntningar och behov av hjälp från våra medlemmar som vi inte har kompetens eller uppdrag att möta Hur härbärgerar vi känslomässigt allt vi möter? Kan handledning i grupp ge användbara förhållningssätt eller verktyg som vi kan använda i vår yrkesroll? Till vår hjälp har vi bjudit in Vanja Davidsson, socionom, leg psykoterapeut, handledare och Lic. medicinsk vetenskap. Hon kommer att leda oss och komma med olika förslag på förhållningssätt i svåra möten. Utbildningprogram våren 2012 Så här ser seminarieprogrammet ut för våren Datum Dag Tid Ämne ons Delrapport Folkhälsa och funktionsnedsättning mån Delrapport Folkhälsa och funktionsnedsättning för samarbetspartners mån Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken ons Arbetsmarknadsseminarium tis Samtal kring den utsatta rollen som vi som kanslipersonal har i en ideell organisation mån Trafikseminarium mån Vad är och gör HSO. För nya ordföranden och styrelseledamöter i medlemsföreningarna 6. Övrigt Delaktighetsprogrammet HSO:s delaktighetsprogram är nu färdigt och har fått en tydlig lay-out. Delaktighetsprogrammet är tänkt att fungera som ett stöd för HSO:s

7 7 (7) förtroendevalda och för HSO:s medlemsföreningar. Programmet finns att beställa från HSO:s kansli, samt går att ladda ned via HSO:s hemsida. Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län S:t Göransgatan 84, 3 tr, Stockholm Tfn: , Fax: , Texttel: Webbplats: E-post:

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 april 2012 1. Kansliet informerar Samverkansråden inom kulturnämnden och LOCUM Gemensam referensgrupp till projekten Dirigo, Consensio och UMiA (Ungas

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 5 juni 2011 1. HSO:s kansli Inför sommaren Lediga kontorslokaler 2. LS-politiken Samverkan med Landstingsstyrelsen 3. NKS (Nya Karolinska Solna) 4.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Nyhetsbrev 6 oktober 2010 Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka Ordförande har ordet Innehåll: Kalendarium Aktiviteter F-kassan Föräldraträff Kulturfestival Kost och mage Radiumhemmet

Läs mer

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Informationsblad sommaren 2008

Informationsblad sommaren 2008 Innehåll: Ordföranden har ordet sid 1 Anmäl mailadress! sid 2 Styrelsepresentation sid 2 Andra nyckelpersoner sid 3 Medlemsavgift 2008 sid 3 Om hemsidan sid 3 Förädrar/barn-träffar sid 3 Om Spalten sid

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 1 april 2014 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer