VÄLKOMNA TILL. DALA SPORTS ACADEMY Idrott och hälsa för en hållbar framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMNA TILL. DALA SPORTS ACADEMY Idrott och hälsa för en hållbar framtid"

Transkript

1 VÄLKOMNA TILL DALA SPORTS ACADEMY Idrott och hälsa för en hållbar framtid Dala Sports Academy är ett innovationskluster med aktörer som gemensamt samverkar genom idrott och hälsa för en hållbar framtid. Vårt arbete sker med vetenskap som grund, samverkan som metod och hållbar tillväxt som mål. Sofia Brorsson, Med.dr Lektor i idrott- och hälsovetenskap och projektledare Dala Sports Academy

2 Samling och fika Dala Sports Academy, Sofia Brorsson, Med.dr, Lektor i idrotts- och hälsovetenskap och projektledare Dala Sports Academy Hälsosamma livsmiljöer som främjar fysisk aktivitet, Malin Jonsson, verksamhetsutvecklare inom fysisk aktivitet Lunch (EHSS årsmöte) Optimering av träning, Daniel Hammarström, Med. Mag, adjunkt idrotts- och hälsovetenskap SAMLING kl Testbädd Lugnet, Magnus och Tomas Carlsson, Doktorander i idrottsfysiologi Korsbandsskador, Ibro Ribic, Adjunkt i idrotts- och hälsovetenskap Rundvandring i labbet, Magnus Knutsson, Adjunkt i idrotts- och hälsovetenskap Mingel och informella diskussioner Inställt pga sjukdom

3

4 Syfte med Dala Sports Academy är att vidareutveckla, etablera, internationalisera och kvalitetssäkra verksamheten för att utgöra en resurs för regionen för att erhålla hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Näringsliv Forskning och Utveckling Samverkans arena Idrott och samhälle Utbildning Profilområden för DSA - Optimering av träning

5 MÅL utveckla Dalarna till den främsta idrott- och hälsoregionen i Sverige Uppnådda mål hittills Etablerat innovationssystem /kluster 1 st Nya företag 6 st Befintliga företag ska ha utvecklat sina tjänster/produkter/produktsortiment 15 st Nya arbetstillfällen ska skapas 9 st - 4 st 10 st - - En förutsättning för att företag inom idrott- och hälsoområdet ska etableras och utvecklas är att det finns en levande och stark idrottsmiljö med ett rikt resursutbud. - En av våra uppgifter på Dala Sports Academy är att främja fysisk aktivitet och hälsa

6 Dala Sport Academy - Verksamheten har två huvudspår för aktiviteter Aktiviteter med befintliga företag och/eller organisationer. Aktiviteter för att skapa förutsättningar för företagsoch organisationsutveckling.

7 Dala Sports Academy Resurser och verktyg för tillväxt Sport- and Healthcubator Företagsnätverk LABB Testbädd Dala Sports Academy UTV.PROJEKT & INNOVATION Specialistnätverk Optimering av träning (från elit till rehabilitering oavsett ålder) Idrottsevenemangs påverkan på idrott, näringsliv & akademi, regionalt, nationellt och internationellt DSA medverkar när Scandinavian Outdoor Games har premiär i Falun Anläggningar/ Utövare/Event /Publik UTBILDNING Kompetensväxling FORSKNING Implementering av FUIresultat samt innovationsvetenskap

8 Exempel på delprojekt Testmiljöer/lab specifika innovationsresultat (produkter, nya företag, koncept) exempel på innovativt arbete (nya formera av entreprenörskap, affärsutveckling, kompetensutveckling)

9 Armbrytning utvecklingsprojekt i samverkan med svenska brottningsförbundet/armbrytning Utveckling av testbatteri för armbrytning har genomförts för både damer och herrar. Gruppen som var på besök tillhör den yttersta eliten i Sverige, samt i vissa fall även världen, i idrotten armbrytning!

10 Hopp mot VM 2015 Syfte: Att höja kvaliteten på träning och utvärdering av Svenska backhoppare inför deras satsning till skid-vm 2015 Förväntat resultat: Projektet har bidragit till ny kunskap inom sporten, nya träningsupplägg har tagits fram samt nya produkter i form av hårdvara och mjukvara har identifierats och skulle kunna utvecklas till demostratorer inom innovationssystemet men även för att mäta i fält. Sammarbetspartners: Svenska skidförbundet, backhoppning, Beyond Skiing Kontakter har tagits med företag för att diskutera samverkan kring mjukvaruutveckling.

11 Stanna i Dalarna Målet med delprojektet var att få ett ökat antal studenter verksamma i Dalarnas idrottsföreningar för att skapa förutsättningar för att dessa stannar kvar i regionen efter sin studietid. Ett sätt att arbeta mot indikatorn nya arbetstillfällen. Samverkan med Dalarnas Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna i Dalarna, Region Dalarna

12 SMART Utveckling av träningsprogram för personer med smärta i rörelseorganen Syfte: Målet med projektet är att utveckla träningsprogram för övre extremiteterna som är specialanpassat för personer med smärta i rörelseorganen. Förväntat resultat: Inom projektet samverkar forskare, klinker och företagare för att öka kunskapen inom området samt att utveckla nya metoder och processer för att implementera forskningsresultaten. Sammarbetspartners: Catell AB, Region Hallandssjukhus Halmstad, FoU Spenshult, Högskolan Halmstad, Göteborgs Universitet

13 Idéfabriken Syftet var att stimulera och initiera nyföretagande bland studenter och i förlängningen även stödja nyföretagandet bland dessa. Ett flertal affärsidéer togs fram och två av dessa resulterade i nya produkter/tjänster inför skid VM Detta delprojekt syftar även till att utveckla och fördjupa samverkan med Beyond Skiing med syfte att skapa mervärde vid skidvm Idéfabriken i media: Sveriges Radio SISP Näringslivet FalunBorlänge Aftonkuriren Ekonominyheter.se Högskolan Zitiz Dalarna

14 Affärsidégenerering för unga företagare Vi skall stimulera till nyföretagande. Målet är att 6 nya företag skall skapas ur den innovativa DSA-miljön. En av målgrupperna är offentlig sektor och därmed studenter. Del 1) Deltagande vid Idétorget (18 sept 2012) Del 2) Studenter som väljer någon av föreslagna affärsidéer (2 st) Del 3) Coaching av studenter (kommer sedan att ingå i löpande rådgivning, vilket innebär att rapportering inte finns som del av denna projektplan) 2 nya företag 2 nya produkter/tjänster

15 Motiverande träning med dagbok - Hur kan man stimulera sig själv och andra till fysisk aktivitet? Det finns flera svar på den frågan men ett sätt för att höja motivationen är att föra träningsdagbok. Optimerar din träning, oavsett nivå - Oavsett om du är nybörjare och precis har börjat motionera eller har tränat regelbundet i många år så finns det mycket du kan göra för att optimera din träning. Elittränarna i Dala Sports Academy är nyckelpersoner i specialistnätverket för att utveckla och utvärdera produkter och tjänster. Utvärdering och utveckling av produkter och tjänster ex har utvärderingar på G-puls, Broddar, Bågskytte, Flugfiske, koncept kring hälsoprofilsbedömning och hjälpmedel genomförts.

16 Horisontella kriterier Integrationsprojekt och mångfald Dala Sports Academy har startat ett integrationsprojekt som ska inspirera fler ungdomar med invandrarbakgrund att engagera sig i den mångfald av lokala idrottsföreningar som Falun och Borlänge kan erbjuda. Jämställdhet genomsyrar verksamheten Konferens den 26 mars Miljö Aktiv transport Rapport till Trafikverket Utifrån de mätvärden som samlades in i Falun har Ramböll lämnat en rapport till Trafikverket som innehåller nya rekommendationer. Vi på Dala Sports Academy kommer att fortsätta studera olika aspekter av cykling. Det finns mycket att göra och att ta reda på för att framtidens cykelvägar ska vara bättre anpassade till hur cyklisterna beter sig, säger Jens Westergren.

17

18 TACK! Kontaktuppgifter: Dala Sports Academy Högskolan Dalarna Falun

19 Dala Sports Academy Testbädd i fält, i labb & mobilt Demostratorer

20 Dala Sports Academy innovationsprocesser/aktiviteter Näringsliv Idégenerering Idrott och samhälle Akademi Affärsutveckling Konceptutveckling (Tjänst/Idé) Kunskapsutveckling Verksamhetsutveckling Tillväxt inom idrott och hälsa Idéerna kommer ifrån entreprenörer, uppfinnare och innovatörer som kommer från näringslivet, offentlig verksamhet eller akademi

21 Företag inom idrott och hälsa i Dalarna utvecklas Inkubatorn hjälpte Snowcamp få afrt på affärerna Ett av företagen som fått snurr på affärerna med hjälp av Sport & Health cubatorn är Snowcamp, som startats av entreprenören och skidläraren Andreas Larsson. Här erbjuds barn och ungdomar att träna skidåkning även på sommaren. Detta har blivit en succé och nu planerar Andreas Larsson att utöka med året-runt verksamhet. Det stöd jag fått från Sport & Health cubatorn har varit ovärderligt. Jag har fått affärscoaching, hjälp med att granska vår affärsplan och utveckla vår affärsidé, säger Andreas Larsson. Andreas har deltagit i inkubatorns inledande steg, business start, och är nu antagen till nästa nivå business lab. De har hela tiden trott på och stöttat mig, det betyder mycket. I år är vi fullbokade för tredje året i rad. Nu siktar vi på att sprida konceptet även i andra delar av landet, säger Andreas Larsson. Dala Sports Academy arbetar aktivt med näringslivsarbete. Som en del av detta har en Sport & Health cubator etablerats tillsammans med Stiftelsen Teknikdalen. I olika steg erbjuds entreprenörer kompetent rådgivning inom såväl affärsutveckling som produktutveckling. Ett företagsnätverk har etablerats för att entreprenörer ska få möjlighet att mötas och därigenom finna nya affärsmöjligheter. Över 50 företag har anslutit sig till nätverket och det växer i rask takt. Vårt mål är att skapa förutsättningar för att fler företag etableras, att nya produkter och tjänster skapas och att nya arbetstillfällen genereras, säger Elin Alsiok, projektkoordinator näringsliv på Dala Sports Academy.

22 Innovationssystemet Dala Sports Academy & Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator - Sport and Healtcubator Idéscouting (nätverk, mässor osv) Rådgivning affärsutveckling (totalt 26 företag sedan aug) Idégenerering Affärscoacher Specialister Kunskapspartners Affärs-, koncept-, kunskaps-, och verksamhetsutveckling Business Start Regional Virtuell Sport and Healthcubator Finansiärer Investerare Business Lab. Testbädd Business Accelerator Internationalisering ALUMNI Tillväxt inom idrott och hälsa Inkubatorn (2 företag klara i Business Start, 4 förhoppningsvis på väg in)

23 Dala Sports Academy Företagsnätverk Syftet med nätverket är att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och affärsmöjligheter för företag verksamma inom idrott och hälsa i Dalarna. Nätverket utformas efter företagens behov. De första två åren är kostnadsfria. Idag finns 60 företag i nätverket

24 Aktiviteter för tillväxt och samhällsutveckling Företagsnätverk Specialistnätverk Idégenerering* Näringsliv Akademi Aktiviteter med befintliga företag och/eller organisationer. Aktiviteter för att skapa förutsättningar för företags- och organisationsutveckling. Rådgivning Affärsutveckling & produktutveckling Innovationsprocesser ( Affärs-, koncept-, kunskaps-, kunskapsutveckling) Kompetensväxling (Seminarium, Konferenser, Workshop) Sport & Healthcubator Idrott & samhälle Testbädd/LABB * Idégenerering innefattar idéscouting, identifiering av behov och initiering av projekt Innovation och entreprenörskap inom idrott och hälsa

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE PEAK

VERKSAMHETS BERÄTTELSE PEAK VERKSAMHETS BERÄTTELSE PEAK INNOVATION 2013 INNEHÅLL PEAK INNOVATION 1 Peak Innovation är Jämtlandsregionens framtidssatsning inom turism, sport och friluftsliv och ska stimulera forskning och affärsutveckling

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Kortversion SLUTRAPPORT

Kortversion SLUTRAPPORT Kortversion SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE: KENT Kvinnliga Entreprenörer Författare Gunilla Sandström Eva Åberg Rebecka Holm Datum 2006-06-07 1 Sammanfattning - Det har genomförts många framgångsrika projekt i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Så Gör Vi. En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor

Så Gör Vi. En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor Så Gör Vi En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor Denna bok är framtagen och utgiven av KOM-INN ett regionalt samarbetsprojekt inom kompetensförsörjning, där syftet

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

mål 2014-2016 delmål UTVECKLINGSPLAN idéer föds där människor möts

mål 2014-2016 delmål UTVECKLINGSPLAN idéer föds där människor möts 1 UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 del idéer föds där människor möts 2 2014-2016 Innehåll Detta är Videum 4 5 Vår VD har ordet 6 7 Mål och del 8 19 Videums styrelse 20 Videums värdeord 21 Bildcollage 22 23 Videum

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 1 (19) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 Utlysningen fick in 19 ansökningar på totalt 147,5 Mkr 18 ansökningar involverandes 28 lärosäten

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA 2014 www.drivhuset.se/uppsala VD HAR ORDET Inte sällan får jag frågan vad tror du om min affärsidé? Och det är alltid lika lätt att svara på: en spännande idé med

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling

tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling Tillväxt Halland ett av tillväxtens guldägg Tillväxtverkets rapport 0083 Syftet med det treåriga projektet Tillväxt Halland har varit att

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer