REHAB MED NYTT. Informationsblad för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Nr / Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REHAB MED NYTT. Informationsblad för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Nr 4 2009 / Nr 1 2010"

Transkript

1 REHAB MED NYTT Informationsblad för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Nr / Nr Ansvarig: Solveig Hällgren, Rehabiliteringsmedicinskt centrum, Umeå. Mail: Inloggningen på föreningens hemsida går till som följer: Logga in på läkarförbundets hemsida med personnummer och lösen. Klicka vidare till läkarförbundets föreningar och sen specialistföreningar. Något ytterligare lösenord för tillgång till medlemssidorna krävs inte. Ny ansvarig för föreningens hemsida är Patrik Säterö. Maila gärna med tips och förslag på innehåll, såväl på hemsidan som i RehabMedNytt. Särskilt efterfrågat är information om kommande och genomförda kurser och konferenser. Vi kommer även snart att lägga upp en flik med information lediga tjänster där man, mot en smärre kostnad, kan lägga upp en länk till jobbannonser. Skicka er mailadress till mig (adress ovan) om ni vill ha en påminnelse, när ett nytt nummer av RehabMedNytt finns att läsa på hemsidan. Solveig Hällgren Ordföranden har ordet Ett nytt år med nya förutsättningar och nya möjligheter. Jag tror att vi alla på ett eller annat sätt märker av ett ökat fokus och intresse för rehabilitering. Rehabiliteringsgarantin skapar förutsättningar för att patienter ska få bättre stöd och hjälp i ett tidigare skede. Samtidigt vet vi att några hamnar i kläm då försäkringssystem inte synkroniserar med svåra funktionsnedsättningar med långvariga rehabiliteringsbehov. Vi får tillsammans hjälpas åt att lyfta fram vår långa erfarenhet och kunskap inom rehabiliteringsmedicin kommer att erbjuda många olika aktiviteter runt om i landet; Regeringen kommer t.ex. att tillsätta ett Rehabiliteringsråd, som skall bistå regeringen i frågor med koppling till rehabiliteringsområdet. Rådet kommer att bestå av professorer, läkare och experter med mångårig erfarenhet av rehabilitering. Till ordförande har utsetts Åke Nygren, professor i personskadeprevention vid KI. Från styrelsens sida kommer vi även att arbeta vidare med att utveckla vår hemsida, förbättra informationsspridning och återkoppling, samt fortsätta dialogen med våra kvalitetsregister för en fortsatt positiv utveckling. Det, och säkert mycket mer, kommer att engagera oss under året. Jag är tacksam för all den tid och det engagemang du lägger ner på rehabiliteringsmedicin för vår fortsatta gemensamma utveckling. God fortsättning önskar jag er alla! Micael Edblom, ordförande

2 Aktuellt inom föreningen 1st Baltic & North Sea Conference on PRM, i Stockholm, april Konferensen vänder sig till specialister i rehabiliteringsmedicin men även läkare under utbildning i länderna runt Östersjön och Nordsjön. Programmet förefaller vara brett och kan säkert locka många. Så här formuleras konferensens tema i inbjudan; The main topics are Vocational rehabilitation, Neuroplasticity: Principles, imaging techniques and interventions, How to prevent chronic pain, Patient education programs in rehabilitation, Postpolio Northern European perspective, Research Strategies in Rehabilitation Medicine and Innovative Technology in Neuro-Rehabilitation Sista dag för abstract är Kongressen gör att SFRM vårmöte uteblir i år. Se kalendariet nedan för mailadress till inbjudan/anmälan. CARF Jönköping har i november-09 genomgått omgranskning av sina program för inpatient, outpatient och long-term-pain. Helt nyligen har kommit besked om förnyad ackreditering för 3 år. Grattis! Ett CARF-nätverk startades Lund arrangerar ett nätverksmöte för CARFade enheter mars, inkluderande en 101-utbildning med fokus på standards för ledning. Kontakta Marcelo Rivano i Lund, för mer info. Utbildningsgruppen rapporterar Den nya målbeskrivningen för specialistutbildningen i rehabiliteringsmedicin är nu drygt ett år gammal. Målbeskrivningen ägs av SoS men de tillhörande checklistorna är specialitetens egna rekommendationer. Dessa har nu reviderades för första gången, i november 2009, och kan återfinnas på SFRM hemsida under fliken ST-utbildning. Där finns även den nya målbeskrivningen att ladda hem (sid i SoS bok om målbeskrivning för STutbildning). Utbildningsgruppen tar gärna emot synpunkter och konstruktiva förslag från STläkare och handledare som arbetar med målbeskrivningen och checklistorna. Föreningens specialistexamen skall äntligen gå av stapeln igen Det är ett tag sedan sist och denna gång genomförs examen i Jönköping 20-21/5. 3 blivande specialister är hittills anmälda. Sista datum för anmälan är 31 januari så det finns lite tid kvar för hugade examinander. Information om hur examensförfarandet går till, finns på SFRM hemsida. Utbildningsgruppen uppmuntrar ST-läkarna att kombinera det skriftliga vetenskapliga arbete som förväntas genomföras (enligt målbeskrivningen för specialistutbildning) med genomförande av examen. Hör gärna av Er till utbildningsgruppens ordförande Martin Fahlström för information. För de som önskar genomgå internationell examen finns instruktioner och ansökningshandlingar på UEMS/PRM hemsida När det gäller SK-kurser har utbildningsgruppen föreslagit sex specialitetsspecifika kurser med förhoppningen att 2 av dessa bör gå vart 3:e år. Information om vilka kurser som är rekommenderade finns på hemsidan. Missa inte sista ansökningsdag, IPULS hemsida (www.ipuls.se ). Nytt på ST-läkarfronten Landets ST-läkare inom Rehabiliteringsmedicin har ett ST-nätverk som träffas årligen, för att skapa kontakter över landet och lära av varandra års ST-möte ägde rum oktober 2009 i Uppsala års möte kommer att ordnas i Linköping under hösten.

3 Patrik Säterö har lämnat uppdraget som ST- representant i SFRM styrelse och istället övergått till uppgiften som webredaktör för SvFRM hemsida. Ny ST-representant i styrelsen är Malin Swartling, Uppsala och suppleant är Charikleia Papa, Danderyd. SPUR Under våren 2009 gjordes inga SPUR-inspektioner men under hösten tillkom det glädjande nog tillkommit några nya inspektörer (Monica von Heijne, Wolfram Anthepol Carl Höckerfeldt och Anders Häggström). Tack vare detta kunde fler inspektioner genomföras under höstterminen-09. Förhoppningen är att genomföra 4st inspektioner årligen, som gäller i 5 år. Regelverket för SPURgranskning är omgjort from maj Kontakta SPURsamordnare Janne Björklund om ni vill veta mer. Övrigt Vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå Universitet har Richard Levi tillträtt som professor, from Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har Katharina Stibrant-Sunnerhagen tillträtt som professor i rehabiliteringsmedicin, också från REHSAM Försäkringskassan har nu offentliggjort vilka projekt som beviljats del- eller full finansiering från forskningsprogrammet REHSAM (medel avsatt inom ramen för Rehabiliteringsgarantin) från höstens ansökningsomgång. Det är åtta projekt och dessa kan återfinnas på Ny ansökningsomgång för våren kommer, sannolikt i mars -10. Konferens Rehabiliteringsmedicinska enheten i Falun anordnar en konferens, april, med rubriken Från frustration till lyckat samarbete Rehabmedicin i samarbete med Försäkringskassan; en förutsättning för lyckad rehabilitering! Konferensen anordnas lunch lunch och inbjudna föreläsare är bl.a. Leif Westerlind (ämnesråd i sjukförsäkrings- och rehabiliteringsfrågor på socialdepartementet), Hans Ruborg (verksamhetschef Rehabiliteringsmedicin Örebro), Per- Olof Kjellén (FK regionalt samverkansansvarig) Pär Åkerlund (Överläkare Rehabmedicin Falun) samt representanter för samverkansprojekt i Dalarna. Syftet är att sprida kunskap om vad den nya försäkringslagen ger oss för möjligheterna till nytta för patientens rehabilitering, hitta gemensamma utvecklingsområden vid social-, arbetsoch medicinsk rehabilitering och ge goda exempel på bra samarbetsformer. Anmälan senast , se kalendariet nedan. Info kommer även att läggas ut på hemsidan Rehabledardagarna i Växjö 8-9 Okt års ledardagar arrangerades av Rehabiliteringsmedicinkliniken vid Växjö lasarett. Mötet var välbesökt och uppskattat års Rehabledardagar kommer att äga rum i Uppsala 7-8 oktober. Riksstämman 2009, nov, Stockholm Årets tema var Ökad kunskap och klokare vård för patientens bästa. Fokus låg på möjligheten till förbättring på många olika plan. Hur vårdens professioner kan bidra till att den senaste kunskapen och nya metoder för diagnostik och behandling kommer patienterna till del, och även hur vårdens informationssystem, journaler och kvalitetsregister. Årets Olle Höök honorary lecture hölls av Professor Lynne Turner-Stokes, London, som har skrivit ett stort antal artiklar och flera Cochranerapporter om utvärderingsmetodik inom rehabilitering. Presentationen handlade om evidensbaserad hjärnskaderehabilitering. SFRM ordnade ett sektionssymposium om mätning och utvärdering inom

4 hjärnskaderehabilitering. Där presenterades en genomgång av de instrument som kan användas. Gruppens arbete kommer inom kort att läggas ut på föreningens hemsida och vara tillängligt för medlemmar. Postersessionen var ersatt med fria föredrag och pris delades ut för bästa presentationen, till Artur Tenenbaum och Daniel Merrick samt bästa presentation gjord av ST-läkare, Patrik Säterö, Göteborg. De nya nationella strokeriktlinjerna presenterades vid ett symposium på torsdagen, där representanter för SFRM deltog. Ett symposium om rehabilitering av tortyröverlevare hölls även på fredagen. Riksstämman 2010 hålls i Göteborg Temat för årets stämma blir Vård på lika villkor. Mer info om föreningens aktiviteter kommer så småningom, på hemsidan och i nästa RehabMedNytt. Rapporter från internationella möten 5th World Congress of ISPRM gick av stapeln i Istanbul den juni. Vi har ännu inte fått in någon rapport. Håll gärna ett öga på hemsidan där vi planerar att lägga ut den. Den nordiska spinalskadekongressen 11 th NoSCoS Congress, ägde rum 3-6 juni i Viborg, Danmark. Ordföranden för Ryggmärgsskaderegistret är Páll Ingvarsson, Reykjavik. EFIC Congress Pain in Europe VI, i Lissabon Portugal 9-12 sept. Konferensen var välbesökt och antalet svenska och nordiska deltagare var stort. Temat var Don t suffer in Silence och konferensdagarna var späckade av intressanta föreläsningar, seminarier och posterpresentationer. Boktips Stöd efter krasch Jörgen Lundälv, Bok om stödresurser och rehabilitering efter trafikskada. ISBN Teamarbete inom medicinsk rehabilitering Lundgren, Molander, ISBN Arbets(o)förmåga Vahlne Vesterhäll, Santérus Förlag, ISBN Kalendarium Föreningsaktiviteter maj 2010 Rehabiliteringsmedicinsk specialistexamen i Jönköping, Info; 7-8 oktober 2010 Rehabledardagar, Uppsala Oktober 2010?, ST-möte, Linköping Konferenser, övrigt mars 2010, 8 th World Congress, International Brain Injury Association, Washington, USA mars, 2010, SgSS smärtkongress, Åre mars 2010, CARF nätverksmöte, Lund, för CARFade enheter inkluderande en 101-utbildning med fokus på standards för ledning mars 2010, 6 th World Congress on Neurorehabilitation, Wien, Österrike april st Baltic and North Sea Conference on PRM, Stockholm aspx april 2010 Från frustration till lyckat samarbete med FK Konferens, Falun (anmälan 30/3) Info; maj 2010, 17th European Congress on Phys Med & Rehabilitation, Venice, Italy

5 27-30 maj 2010, Athens, Greece 3rd International Congress on Neuropathic Pain (NeuPSIG) september 2010, UEMSmöte Göteborg 29 Aug 2 sept. 2010, 13 th World Congress on Pain, Montreal, Canada oktober 2010, Svenskt smärtforum, Umeå oktober 2010, ISCoS 49th Annual Scientific Meeting, New Delhi, India 1-3 december 2010 Läkarsällskapets Riksstämma, Göteborg juni 2011, 6 th World Congress of ISPRM, Puerto Rico

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar Nyhetsbrev nr 3 2009 Uppskattad höstkickoff Lyckad och informativ höstkickoff för CPAP-förskrivare i Stockholm. Läs mer på sid 3 Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN Nummer 2, oktober 2004. Årgång 9 Innehåll sida Ordföranden har ordet 1 Sök medel från Svenska Neurologföreningen 3 Svenska MS Sällskapets årsmöte 4 Neurologisk sjukdom, neurokirurgi

Läs mer

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell

Läs mer

Företags. Läkaren 1 2012. Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida. På väg mot ett hållbart arbetsliv

Företags. Läkaren 1 2012. Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida. På väg mot ett hållbart arbetsliv Företags Läkaren 1 2012 Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida På väg mot ett hållbart arbetsliv Reducera ohälsa med hjälp av den senaste forskningen och vår erfarenhet

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars (endast via hemsidan) MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens ställs till föreningen: SFOG-Kansliet,

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström Innehåll 2 2012 3 Ledare Allmänläkare och SFAM Karin Träff Nordström 5 Chefredaktörsruta Nu gäller det! Ingrid Eckerman 6 SFAM informerar Fullmäktigemötet 2012 Ingrid Eckerman 8 Klinisk praxis Om kolorektal

Läs mer

Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna

Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 95 1/2014 Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna Innehåll 1/2014 ReumaBulletinen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping 1) Ordföranden, Magnus Andersson, förklarar mötet öppnat. 2) Till mötesordförande väljs Magnus

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org REUMABULLETINEN Nr Nr 6661 juni mars 2005 2007 www.srfonline.org Innehåll Redaktörens rad Aktuella fortbildningskurser 2007 Brev från ordföranden Aktuella stipendier och priser Reumatologjour Pottholtz

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

ReumaBulletinen. tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014. Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia

ReumaBulletinen. tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014. Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 98 4/2014 Reumatologin i Finland Reumadagarna i Örebro Kortisonets historia Innehåll 4/2014 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk

Läs mer

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 82 3/2011 ST-Tema Debut för SRF i Almedalen Ulla Nordenskiöld reumapionjär ReumaBulletinen

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 82 3/2011 ST-Tema Debut för SRF i Almedalen Ulla Nordenskiöld reumapionjär ReumaBulletinen ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 101 7/2014 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 80 1/2011 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Brev från ordförande. Tomas Bremell. och sekreterare i rådet (utan rösträtt) är vetenskaplige sekreteraren.

Brev från ordförande. Tomas Bremell. och sekreterare i rådet (utan rösträtt) är vetenskaplige sekreteraren. Brev från ordförande Tomas Bremell Styrelsen 2004 På årsmötet 27/11-2003 omvaldes större delen av styrelsen. Jag, och övriga styrelseledamöter, tackar för ert förtroende. Styrelsen har förnyats på några

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Kunskap föder framgång!

Kunskap föder framgång! Stockholm 22-24 april 2015 ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT VÅRMÖTE Hotell Sheraton Kunskap föder framgång! Om FHV-branschens kunskapsutveckling Fortbildning, kunskap och kvalitet var heta ämnen på Open Space-sessionen.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Distriktsläkaren Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Ledare Skriv om Hälso- och sjukvårdslagen för patientens skull Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer