Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013."

Transkript

1 Handbok för behandling för återanvändning Fuse 1C Kolonoskop Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, I denna handbok finns fullständiga anvisningar för behandling för återanvändning av Fuse 1C Kolonoskopsystem. I den medföljande Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor - Användarhandbok finns fullständiga anvisningar för användning. Försiktighet: Enligt federal lag (USA) får denna produkt endast säljas av eller på order av läkare. EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA 30009, USA Tel: +1 (888) Fax: +1 (866)

2 VIKTIGT: Läs hela användarhandboken och handboken för behandling för återanvändning innan Fuse 1C Kolonoskopsystem används EndoChoice, Inc. MED ENSAMRÄTT. EndoChoice, Inc. förbehåller sig rätten att ändra utrustningens specifikationer och beskrivning i detta dokument utan förvarning. Ingen del av denna publikation ska anses utgöra en del av ett kontrakt eller en garanti, utom om de särskilt medtagits med hänvisning till sådant kontrakt eller garanti. Informationen i detta dokument är endast en beskrivning och utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande för försäljning av produkten i detta dokument. Varken EndoChoice, Inc. eller dess agent gör några utfästelser om lämplighet för visst syfte, annat än vad som anges i denna handbok. ANSVARSFRISKRIVNING EndoChoice, Inc. ska inte alls vara förpliktigad vad gäller personskador och/eller materiella skador som uppstår därför att enheten används på ett sätt som inte exakt överensstämmer med de anvisningar och skyddsåtgärder som finns i motsvarande användarhandböcker och i alla dess tillägg, på alla etiketter på produkten och i enlighet med alla villkor för garanti och försäljning av denna enhet eller ändringar som inte auktoriserats av EndoChoice, Inc. VARNING EndoChoice, Inc. utfärdar INTE en garanti för och validerar INTE tilläggsutrustning och/eller tillbehör som användaren tillhandahåller. Användning av sådana artiklar som användaren tillhandahåller har endast den ansvar för som använder dessa artiklar. EC REP EndoChoice Innovation Center Ltd. 2 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel Tel: Fax: Epost: Auktoriserad representant för Europa MedNet GmbH Borkstraβe Munster, Tyskland Tel: Epost: ii FSE-056-SV-2.00

3 Innehåll Innehåll Innehåll... iii Säkerhetsinformation läs detta före användning...1 Använda denna handbok... 1 Support... 1 Översikt av instrumentsymboler... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Behandling för återanvändning är viktigt... 5 Behandling för återanvändning före/efter första användning och förvaring... 5 CHAPTER 1 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Begränsningar för behandling för återanvändning Behandling för återanvändning av tillbehör Blötläggningslock Rengöringsadapter för luft/vatten Arbetskanalens rengöringsadapter Rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla Läcksökare Kanalrengöringsborste av engångstyp Rengöringsborste av engångstyp för kanalöppningar Anslutning av adaptrar för behandling för återanvändning Anslutning av rengöringsadapter för luft/vatten Anslutning av rengöringsadapter för arbetskanalen Anslutning av rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla Utrustning och material som krävs...16 CHAPTER 2 Steg för behandling för återanvändning Flödesschema med steg för behandling för återanvändning STEG 1: Förrengöring Torka av den införda delen av endoskopet Utsugning av rengöringsmedel, vatten och luft Spola luft- och vattenkanalerna Spola kanalen för extra vattenkälla Koppla från systemet och överför endoskopet STEG 2: Läcksökning Anslutning av läcksökare Torr läcksökning...24 Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning iii

4 Innehåll Våt läcksökning STEG 3: Manuell rengöring Utsugning av rengöringsmedel och luft genom arbetskanalen Placera endoskopet och tillbehören i rengöringslösningen Rengöring utvändigt Borsta luft/vatten- och sugventilerna Borsta sugkanalen i kabelkanalen Borsta sugkanalen i införingsslangen Kanalrengöringsborste - ställen Spola luft/vattenkanalerna med rengöringslösning Spola sug/arbetskanalerna med rengöringslösning Spola kanalen för extra vattenkälla med rengöringslösning Spola luft/vatten- och sugventilerna med rengöringslösning Torka av den införda delen av endoskopet Blötlägg i rengöringslösning STEG 4: Sköljning efter manuell rengöring Flytta endoskopet och tillbehören från rengöringsmedlet till rent vatten Spola luft/vattenkanalerna med vatten Spola sug/arbetskanalerna med vatten Spola de extra vattenkanalerna med vatten Spola luft/vatten- och sugventilerna med vatten Ta ut endoskopet och tillbehören från vattnet Kassera sköljvattnet Spola luft/vattenkanalerna med luft Spola sug/arbetskanalerna med luft Spola de extra vattenkanalerna med luft Spola luft/vatten- och sugventilerna med luft Efter sköljning STEG 5: Höggradig desinficering Flytta endoskopet och tillbehören till HLD-lösningen Spola luft/vattenkanalerna med HLD-lösning Spola sug/arbetskanalerna med HLD-lösning Spola kanalen för extra vattenkälla med HLD-lösning Spola luft/vatten- och sugventilerna med HLD-lösning Blötlägg i HLD-lösning STEG 6: Slutsköljning...42 iv FSE-056-SV-2.00

5 Innehåll Förbered endoskopet och tillbehören för att tas ut från HLD-lösningen Ta ut endoskopet och tillbehören från HLD-lösningen Spola luft/vattenkanalerna med vatten Spola sug/arbetskanalerna med sterilt vatten Spola de extra vattenkanalerna med vatten Spola luft/vatten- och sugventilerna med vatten Ta ut endoskopet och tillbehören från det sterila vattnet Torka av alla utvändiga ytor Spola luft/vattenkanalerna med luft Spola sug/arbetskanalerna med luft Spola de extra vattenkanalerna med luft Spola luft/vatten- och sugventilerna med luft Spola luft/vattenkanalerna med alkohol Spola sug/arbetskanalerna med alkohol Spola de extra vattenkanalerna med alkohol Spola luft/vatten- och sugventilerna med alkohol Torka av alla utvändiga ytor med alkohol STEG 7: Torkning Torka endoskop, tillbehör och rengöringsutrustning Förvaring av endoskopet Översiktsschema för behandlingssteg...53 CHAPTER 3 Förvaring och avfallshantering Förvaring mellan användningstillfällen Avfallshantering av tillbehör och material för behandling för återanvändning...58 Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning v

6 Innehåll Denna sida är blank med avsikt vi FSE-056-SV-2.00

7 Säkerhetsinformation läs detta före användning Säkerhetsinformation läs detta före användning Använda denna handbok I denna handbok för behandling för återanvändning finns information som gör det möjligt att behandla Fuse 1C Kolonoskop för återanvändning. Läs denna handbok noga innan du använder enheten och se till att du förstår vad som krävs för rätt användning och skötsel av enheten. Om du har frågor eller kommentarer om användning av enheten, kontakta EndoChoice, Inc. Lägg märke till att den fullständiga uppsättningen handböcker för detta endoskop även omfattar den medföljande Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor - Användarhandbok. Håll denna handbok för behandling för återanvändning på säker och lätt åtkomlig plats. Följande regler används i denna handbok: Symbol VARNING FÖRSIKTIGHET: Beskrivning Varning varnar för/anger en potentiellt farlig situation förknippad med användning eller missbruk av enheten som, om det inte undviks, kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Försiktighet varnar för/anger en potentiellt farlig situation förknippad med användning eller missbruk av enheten som, om det inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador. Detta kan även användas för att varna för farliga arbetsmetoder eller risk för skador på utrustning. En anmärkning ger mer information som är av intresse för användaren. Support Utom USA EndoChoice GmbH Otto-Hahn-Str Elmshorn Tyskland USA EndoChoice, Inc Wills Rd. Alpharetta, GA 30009, USA USA +49 (0) Telefon +49 (0) Fax ENDO (3636) Telefon Fax Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 1

8 Säkerhetsinformation läs detta före användning Översikt av instrumentsymboler Symbol Beskrivning Serienummer Se bruksanvisning Obs, se bruksanvisning Tillverkare EC REP Representant för Europa Enligt federal lag i USA får denna utrustning säljs av eller på order av en läkare. Icke-steril Katalognummer Antal enheter Försiktighetsåtgärder VARNING Läs alla varningar noga. Följs ej följande varningar kan enheten skadas och/eller det kan orsaka patienten eller användaren korskontaminering, infektion eller skador. Följande anvisningar för manuell rengöring och höggradig desinficering har validerats. Följs ej alla steg kan det leda till smittrisk för patienter och/eller användare. 2 FSE-056-SV-2.00

9 Säkerhetsinformation läs detta före användning Felaktig behandling för återanvändning kan orsaka patienten korskontaminering och/eller infektion. Rengöring och höggradig desinficering utfördes inte på endoskopet före leverans. Det måste genomgå rengöring och höggradig desinficering före första användning. Undersök alltid enheten och kontrollera att det inte finns synliga tecken på något onormalt eller defekter, före behandling för återanvändning. Utför inte behandling för återanvändning om något onormalt eller defekter konstateras. Kontrollera före varje procedur att endoskopet har genomgått korrekt rengöring och desinficering. I tveksamma fall, utför behandling för återanvändning på nytt enligt anvisningarna i denna handbok. Varje kanal i endoskopet måste genomgå varje steg i behandling för återanvändning och behandling för återanvändning måste utföras varje gång endoskopet används, även om aktuell kanal inte användes under proceduren. Om detta ej görs kan det orsaka patienten korskontaminering och/eller infektion. Du kan få en kopia av den senaste förteckningen med automatiska endoskopdesinfektorer (AER) i vilka Fuse 1C-systemet har validerats för desinficering genom att kontakta närmaste representant för EndoChoice. Fuse 1C-systemet har inte validerats för användning med ultraljudsrengöring. Behandling för återanvändning av enheten får inte göras med ultraljudsrengöring eftersom detta kan ge korskontaminering eller skador på enheten. Endoskopet får ej steriliseras med ånga. Sterilisering med ånga ger allvarliga skador på endoskopet. Produkten och tilläggsutrustningen måste kontrolleras före varje användning. Undersök om det finns deformerade delar eller spetsar. Använd inte endoskopet eller tilläggsutrustningen vid misstanke om något onormalt. Vid misstanke om ett problem eller om ett problem konstateras, kontakta din representant för EndoChoice. Material från patienten och kemikalier som används för behandling för återanvändning är farliga. Använd personlig skyddsutrustning som skydd mot farliga kemikalier och eventuellt smittfarligt material. Vid rengöring och desinficering ska lämplig personlig skyddsutrustning användas, t.ex. skyddsglasögon, ansiktsmask, fuktavvisande klädsel och långa, kemiskt resistenta handskar. Ta alltid av kontaminerad personlig skyddsutrustning innan du lämnar utrymmet för behandling för återanvändning och se till att rummet för behandling för återanvändning har tillräcklig ventilation och belysning. Desinficeringslösningen ska sköljas bort noga. Skölj alla utvändiga ytor på endoskopet, alla kanaler och rengöringsutrustningen noga med vatten för att avlägsna eventuell kvarvarande desinficeringslösning. Använd inte metallborstar, skursvampar eller andra artiklar som kan skada instrumentet. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 3

10 Säkerhetsinformation läs detta före användning Kemikalier t.ex. organiska syror, syror med ammoniaktillsats eller lösningsmedel, som sannolikt kan skada instrumentet, får inte användas. Vid behandling för återanvändning av endoskopet, kontrollera att vattenskyddslocket är ordentligt fastsatt på endoskopet före blötläggning. Följs ej denna anvisning kan det ge skador på utrustningen. Var noga med utföra läcksökning på endoskopet före behandling för återanvändning och använd inte endoskopet om läckage har konstaterats. Om ett endoskop med läckage används kan det orsaka funktionsfel i produkten. Fastställ en intern metod för att identifiera och åtskilja endoskop och tillbehör som är kontaminerade och de som behandlats för återanvändning. Var särskilt noga med att endoskop och/eller tillbehör som behandlats för återanvändning inte får utsättas för kontaminerade handskar eller ytor. Om material som behandlats för återanvändning inte åtskiljs på ett bra sätt från kontaminerat material kan det orsaka patienten korskontaminering eller infektion. När produkten används på en patient med CJD (Creutzfeldt Jakobs sjukdom) eller vcjd (variant av Creutzfeldt Jakobs sjukdom), var noga med att använda denna produkt endast en gång för en sådan patient och genast kassera produkten efter användning på lämpligt sätt. För metoder att hantera CJD, följ respektive riktlinjer i aktuellt land. Detta instrument har inte tillräcklig tålighet mot de metoder som anges i riktlinjerna för varje land för att förstöra eller inaktivera prioner. För information om tålighet för varje metod, kontakta EndoChoice. Endoskopets extra knappar kan inte tas bort från styrdelen. Genom att trycka på, dra i eller vrida dem med stor kraft kan knapparna brytas loss och/eller vattenläckage uppstå. Om endoskopet inte har rengjorts på ett mycket noggrant sätt kanske det inte går att utföra höggradig desinficering. Rengör endoskopet och tillbehören noga före höggradig desinficering för att avlägsna mikroorganismer eller organiskt material som kan ge nedsatt verkan för desinficering. EndoChoice bekräftar endast validering av den procedur för behandling för återanvändning av endoskop som anges i denna handbok. Om andra procedurer för behandling för återanvändning eller AER används som inte har validerats kanske det inte ger verksam rengöring och höggradig desinficering. Alkohol ska förvaras i en lufttät behållare. Alkohol som förvaras i en öppen behållare utgör en brandrisk och ger nedsatt funktion p.g.a. avdunstning. Tillbehör av engångstyp: Tillbehör av engångstyp får ej behandlas för återanvändning och får ej återanvändas. Efter användning, kassera enligt tillverkarens anvisningar och i enlighet med alla nationella och lokala lagar och riktlinjer. 4 FSE-056-SV-2.00

11 Säkerhetsinformation läs detta före användning FÖRSIKTIGHET: Före varje procedur, undersök om endoskopet och tillbehören är skadade enligt anvisningarna i Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor - Användarhandbok. Endoskopet är tillverkat av plast. Var särskilt försiktig med att inte repa/ta hål på endoskopet med komponenter som har vassa kanter, t.ex. endoskopiverktyg, eftersom utrustningen kan skadas och läckage kan uppstå. Var särskilt uppmärksam på att undvika skador på den böjliga delen. Blötlägg inte endoskopet tillsammans med föremål som inte används för behandling för återanvändning av endoskopet, eftersom detta kan skada endoskopet. Applicera inte smörjmedel på rengöringsadaptern för luft/vattenkanalen eftersom detta kan orsaka funktionsfel. Spola luft/vattenkanalerna under förrengöringssteget för att minska risken för igensättning av luft/vattenmunstyckena. Behandling för återanvändning är viktigt Felaktig behandling för återanvändning kan orsaka kontaminering. Vi rekommenderar bestämt att alla personer som har att göra med behandling för återanvändning av enheten ska följa alla anvisningar i denna handbok och vara mycket förtrogna med följande: Anläggningens arbetsrutiner och ytterligare säkerhetsföreskrifter Lämplig användning av personlig skyddsutrustning Yrkeshygieniska bestämmelser och säkerhetsbestämmelser med anknytning till behandling för återanvändning Procedurer för behandling för återanvändning och intern struktur hos böjliga endoskop och dess tillbehör Säker hantering och korrekt avfallshantering av kemikalier som använts under behandling för återanvändning För lämpligt val av rengörings- och desinficeringsmetoder är det viktigt att ta hänsyn till gällande regler på sjukhuset, gällande nationell lagstiftning och normer samt riktlinjer från professionella samfund. Behandling för återanvändning före/efter första användning och förvaring Detta Fuse 1C Kolonoskop behandlades inte för återanvändning före leverans. Innan den används första gången ska enheten behandlas för återanvändning enligt handboken för behandling för återanvändning. Efter användning ska enheten behandlas för återanvändning och förvaras enligt anvisningarna för förvaring i denna handbok. Felaktig och/eller ofullständig behandling för återanvändning eller förvaring kan orsaka kontaminering, skador på utrustningen eller nedsatt funktion. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 5

12 Säkerhetsinformation läs detta före användning Denna sida är blank med avsikt 6 FSE-056-SV-2.00

13 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören CHAPTER 1 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Dessa anvisningar validerades för behandling för återanvändning av endoskopet och endoskopets tillbehör. Dessa anvisningar för behandling för återanvändning har validerats av EndoChoice för att iordningställa enheten för säker och verksam återanvändning. 1.1 Begränsningar för behandling för återanvändning För behandling för återanvändning i en AER krävs validering. Kontakta EndoChoice för den senaste förteckningen med validerade AER för behandling för återanvändning av Fuse 1C-systemet. Fuse 1C-systemet får inte behandlas för återanvändning i något annat AER. Korrekt behandling för återanvändning har minimal inverkan på slitage av enheten. Brukstidens längd för enheten bestäms normalt av slitage och skador p.g.a. användning. Enheten ska inte ligga kvar i lösningar längre än nödvändigt, eftersom detta kan ge snabbare än normalt åldrande av produkten och kan ge skador på patienten. Skador som orsakas av felaktig behandling för återanvändning omfattas inte av garantin. Rengöringslösning avser enzymatiskt rengöringsmedel, eller rengöringsmedel med neutralt ph-värde, som är indikerat för användning med böjliga endoskop. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 7

14 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 1.2 Behandling för återanvändning av tillbehör I detta avsnitt beskrivs behandling för återanvändning av tillbehör, funktioner och anvisningar för kontroll. I följande tabell anges katalog- och modellnummer för Fuse Adaptersats för behandling för återanvändning: Katalognummer Beskrivning Adaptersats för behandling för återanvändning av endoskop: FSR-3300-KT Rengöringsadapter för luft/vattensugning Arbetskanalens rengöringsadapter Rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla Blötläggningslock (finns även tillgängligt separat - se nedan) FSR-2001 Blötläggningslock Blötläggningslock Funktion Blötläggningslocket används för att täta videouttaget (uttag för videoingång) på endoskopet under läcksökning och steg vid behandling för återanvändning. Blötläggningslocket är anslutet till huvudanslutningens videogränssnitt. FÖRSIKTIGHET: Kontroll Se efter att blötläggningslocket är torrt och fritt från kontaminering. Se efter att O-ringstätningarna är intakta. Om huvudanslutningens utvändiga yta är skadad är den kanske inte längre vattentät och läckage kan förekomma, vilket skadar elektroniken vid senare användning. Om huvudanslutningen är skadad ska endoskopet inte användas. Kontakta genast EndoChoice (se Support på sidan 1). 8 FSE-056-SV-2.00

15 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Rengöringsadapter för luft/vatten Funktion Rengöringsadaptern för luft/vatten används för att möjliggöra direkt spolning av luft/vattenkanalerna i endoskopet. För mer utförlig information, se avsnitt 1.3.1, Anslutning av rengöringsadapter för luft/vatten. Kontroll Se efter att rengöringsadaptern för luft/vatten är torr och fri från kontaminering. Se efter de två O-ringstätningarna är intakta. Kontrollera att Luer-locken finns på plats Arbetskanalens rengöringsadapter Funktion Rengöringsadaptern för arbetskanalen används för anpassning av sprutan till arbetskanalen (kallas även biopsiuttaget) på endoskopet, för att möjliggöra direkt spolning av arbetskanalen. För mer utförlig information se avsnitt 1.3.2, Anslutning av rengöringsadapter för arbetskanalen. Kontroll Se efter att rengöringsadaptern för arbetskanalen är torr och fri från kontaminering. Se efter att adaptern inte har repor och inte är deformerad. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 9

16 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla Funktion Rengöringsadaptern för uttaget för extra vattenkälla används för anpassning av sprutan till uttaget för extra vattenkälla på endoskopet, för att möjliggöra direkt spolning av de extra vattenkanalerna. För mer utförlig information se avsnitt 1.3.3, Anslutning av rengöringsadapter för arbetskanalen. Kontroll Se efter att rengöringsadaptern för för uttaget för extra vattenkälla är torr och fri från kontaminering. Se efter att adaptern inte har repor och inte är deformerad Läcksökare Funktion Läcksökaren används för att prova om endoskopet är tättslutande. Läcksökaren kopplas till endoskopets huvudanslutning. För mer utförlig information, se steg 2 Läcksökning. Kontroll Se efter att silikonslangen är stadigt ansluten till läcksökaren på båda sidorna. Se efter att alla plastdetaljer är intakta. 10 FSE-056-SV-2.00

17 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Kanalrengöringsborste av engångstyp Funktion Kontroll Kanalrengöringsborsten av engångstyp används för att borsta invändigt i endoskopets instrumentkanal och sugkanal. Använd en kanalrengöringsborste, ej av metall och av engångstyp, lämplig för 3,8 mm kanaler, t.ex.: EndoChoice HedgeHog Kanalborste med en ände (SBS ) eller HedgeHog Kanalborste med två ändar (SBD ). Se tillverkarens anvisningar Rengöringsborste av engångstyp för kanalöppningar Funktion Kontroll Rengöringsborsten av engångstyp för kanalöppningar används för att borsta sugcylindern och endoskopets uttag för instrumentkanal. Använd en rengöringsborste för kanalöppningar, ej av metall och av engångstyp, t.ex. HedgeHog Ventilborste (SBB ) från EndoChoice. Se tillverkarens anvisningar. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 11

18 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 1.3 Anslutning av adaptrar för behandling för återanvändning Anslutning av rengöringsadapter för luft/vatten Här nedan finns anvisningar steg för steg av hur rengöringsadaptern för luft/vatten ska anslutas och användas. Rätt adaptrar måste användas för att säkerställa korrekt spolning av alla kanaler. Om adaptern inte ansluts kan det ge upphov till felaktig behandling för återanvändning. Rengöringsadaptern för luft/vatten används för att möjliggöra åtkomst till luft/vatten- och suguttagen på styrhandtaget. 1. Ta isär luft/vatten- och sugventilerna från styrhandtaget. 2. Öppna spaken för rengöringsadaptern för luft/vatten. 3. Placera rengöringsadaptern för luft/vatten på luft/vatten- och suguttagen. 12 FSE-056-SV-2.00

19 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 4. Säkra rengöringsadaptern för luft/vatten på styrhandtaget genom att stänga spaken. Rengöringsadaptern för luft/vatten har en Luer-gränsyta som möjliggör anslutning till Luer- Lock-sprutor under behandling för återanvändning. Använd Luer-uttaget enligt följande: 5. Skruva av de två sexkantsskruvarna på rengöringsadaptern för luft/vatten. 6. Koppla sprutan till Luer-anslutningen. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 13

20 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 7. Sätt tillbaka sexkantsskruvarna på rengöringsadaptern för luft/vatten efter sprutan har använts. 8. Ta bort rengöringsadaptern för luft/vatten från styrenheten genom att öppna spaken på rengöringsadaptern för luft/vatten Anslutning av rengöringsadapter för arbetskanalen Här nedan finns anvisningar steg för steg av hur rengöringsadaptern för arbetskanalen ska anslutas. Rätt rengöringsadaptrar för arbetskanalen måste användas för att säkerställa korrekt spolning av arbetskanalerna. Om rengöringsadaptern för arbetskanalen inte ansluts rätt kan det ge upphov till felaktig behandling för återanvändning. Med termen rengöringsadapter för arbetskanal i anvisningarna för behandling för återanvändning avses biopsitäcklocket som är fastsatt på silikonslangen. Använd en ny spruta för varje steg i behandling för återanvändning. 1. Koppla silikonslangen för rengöringsadaptern för arbetskanalen till rengöringsadaptern för arbetskanalen. 2. Anslut en spruta till silikonslangen genom att vrida den i Luer-låsets gänga. Kontrollera att anslutningen är tättslutande. 14 FSE-056-SV-2.00

21 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 3. Anslut vid behov rengöringsadaptern för arbetskanalen till arbetskanalen på styrhandtaget. Kontrollera att anslutningen är stadig genom att vrida adaptern på arbetskanalen Anslutning av rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla 1. Koppla rengöringsadaptern för uttaget för extra vattenkälla till uttaget för extra vattenkälla genom att vrida medurs tills den är ordentligt åtdragen. 2. Anslut en spruta till silikonslangen genom att vrida den i Luer-låsets gänga. Kontrollera att anslutningen är tättslutande. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 15

22 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 1.4 Utrustning och material som krävs Följande utrustning och material krävs för behandling för återanvändning. De artiklar som anges nedan inklusive rengöringsmedel (tar bort smuts), desinficeringsmedel (minskar antalet mikrober) och sköljvatten (tar bort kvarvarande medel) validerades och påvisades vara kompatibla med enheten och uppfyllde de fördefinierade funktionskriterierna för behandling för återanvändning. All återanvändbar utrustning som anges nedan och visar tecken på slitage ska bytas ut före behandling för återanvändning. Utrustning Beskrivning Viktigt Personlig skyddsutrustn ing Rena luddfria tygstycken Sterila luddfria tygstycken Rengöringslös ning Skyddsglasögon, ansiktsmask, fuktavvisande klädsel och långa, kemiskt resistenta handskar. Rena luddfria tygstycken kan användas för alla steg i behandling för återanvändning, utom slutsteget för torkning. Ett nytt, sterilt och luddfritt tygstycke MÅSTE användas för slutsteget för torkning och får användas för alla steg i behandling för återanvändning. Använd enzymatiskt rengöringsmedel för sjukhusbruk som är skumdämpande, har naturligt ph-värde och är indikerat för användning med böjliga endoskop, t.ex.: Pure (från EndoChoice), som är indikerat för användning med böjliga endoskop. Följ tillverkarens rekommendationer, inklusive personskydd som ska användas, spädning, temperatur, blötläggningstid, förvaring, utgångsdatum, avfallshantering, etc. Se till att rummet för behandling för återanvändning har tillräcklig ventilation och belysning. RENGÖRINGSLÖSNI NG FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS! Lösningen ska bytas ut efter att ha använts för behandling för återanvändning av ett endoskop. Sköljvatten sterilt Sterilt vatten MÅSTE användas för steget slutsköljning (STEG 6). Temperatur: C (71,6-80,6 F) Minsta volym som krävs: 20 liter SKÖLJVATTEN FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS! Vattnet ska bytas ut efter att ha använts för behandling för återanvändning av ett endoskop. Sköljvatten dricksvatten från vattenkran Rent dricksvatten från vattenkran får användas för alla andra rengöringssteg. Temperatur: C (71,6-80,6 F) Minsta volym som krävs: 20 liter SKÖLJVATTEN FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS! Vattnet ska bytas ut efter att ha använts för behandling för återanvändning av ett endoskop. 16 FSE-056-SV-2.00

23 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Utrustning Beskrivning Viktigt Spruta (Luer-lås) Desinficerings lösning 70 % alkohol Skålar Transportbehå llare eller skydd Steril 30 ml spruta av engångstyp minst 10 enheter. Använd ett höggradigt desinficeringsmedel som godkänts av FDA/är CE-märkt, t.ex. Cidex OPA (från Advanced Sterilization Products). Följ tillverkarens rekommendationer, inklusive personskydd som ska användas, spädning, temperatur, blötläggningstid, förvaring, utgångsdatum, avfallshantering, etc. Etanol ska förvaras i en tillsluten behållare för att undvika avdunstning. Behållare, handfat och skålar ska vara tillräckligt stora så att endoskopet inte skadas av att vara alltför hårt upplindat. Minsta rekommenderad storlek på skål är 40 cm X 40 cm x 15 cm / 16 in. x 16 in. x 6 in. Skålen ska ha ett tättslutande lock om den även används för höggradig desinficering. Det krävs fem (5) skålar: (1) Används under läcksökning (vatten) (1) Används under manuell rengöring (rengöringsmedel) (1) Används under manuell rengöring (vatten) (1) Används under höggradig desinficering (desinficeringsmedel) (1) Används under sköljning (sterilt vatten) Vi rekommenderar att endoskopet transporteras i en sluten behållare eller slutet transportskydd (t.ex. EndoChoice CinchPad ) för att förhindra kontaminering eller skador på utrustningen under transport. En behållare på 40 cm X 40 cm x 15 cm / 16 in. x 16 in. x 6 in. får användas. Om desinficeringslösningar återanvänds, kontrollera rutinmässigt deras verkan med testremsor enligt tillverkarens rekommendationer. Lösningar får ej användas efter utgångsdatum. Testa rutinmässigt desinficeringsmedlets MEC (minsta verksamma koncentration). Alkohol är inte ett steriliseringsmedel och inte heller ett höggradigt desinficeringsmedel. ALKOHOL FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS! Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 17

24 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Utrustning Beskrivning Viktigt Behållare för förrengöring Sugpump Två (2) 500 ml behållare krävs för utsugning av rengöringsmedel och vatten i förrengöringssteget. Sugpumpar, t.ex. Basic 30 Sugpump från Medela eller likvärdigt, är nödvändigt för att utsugning av rengöringsmedel i steget med manuell rengöring. Använd lämplig slangsats. 18 FSE-056-SV-2.00

25 CHAPTER 2 Steg för behandling för återanvändning 2.1 Flödesschema med steg för behandling för återanvändning Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 19

Fuse 1G Gastroskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-057-SV-3.0 Utgiven i november, 2013.

Fuse 1G Gastroskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-057-SV-3.0 Utgiven i november, 2013. Handbok för behandling för återanvändning Fuse 1G Gastroskop Artikelnummer FSE-057-SV-3.0 Utgiven i november, 2013. I denna handbok finns fullständiga anvisningar för behandling för återanvändning av Fuse

Läs mer

Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469. Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468.

Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469. Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468. Användarhandbok Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468 Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469 KAN AUTOKLAVERAS Artikelnummer FSE-058-SV-1.0 Utgiven i februari,

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer

Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor

Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor Användarhandbok Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor Artikelnummer FSE-050-SV-4.0 Utgiven i januari, 2014. I denna handbok finns alla anvisningar för att använda Fuse 1C Kolonoskop och FuseBox Processor.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Fuse 1G Gastroskop med FuseBox Processor

Fuse 1G Gastroskop med FuseBox Processor Användarhandbok Fuse 1G Gastroskop med FuseBox Processor Artikelnummer FSE-054-SV-4.0 Utgiven i januari, 2014. I denna handbok finns alla anvisningar för att använda Fuse 1G Gastroskop och FuseBox Processor.

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ 3 Point Headgear IQ Näsmask med bruksanvisning för IQ 3-punkts maskhållare Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan.

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan. Bruksanvisning MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197 Alltid på den säkra sidan. Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Tillverkare:

Läs mer

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Varningstext Använd inte stålull eller frätande rengöringsmedel. Undvik lösningar som innehåller

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Rengöring och desinficering

Rengöring och desinficering SVENSKA NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH BRUKSANVISNING Rengöring och desinficering Tonometermätkroppar, kontaktglas och Desinset 5. utgåvan / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Filter/Ventil Set. 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06

Filter/Ventil Set. 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06 Filter/Ventil Set 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06 SV SV Bruksanvisning Läs noga igenom hela denna bruksanvisning innan nebulsatorn tas i bruk. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin 1 Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Madeleine Haglund Nilsson Handledare: Maria Hansby 2 Sammanfattning

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

INSTRUMENT 137181-1. Följande språk ingår i detta paket:

INSTRUMENT 137181-1. Följande språk ingår i detta paket: INSTRUMENT 137181-1 SV Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueras av:

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519

ANVÄNDARMANUAL. Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519 ANVÄNDARMANUAL Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519 Spara denna användarmanual och håll den i bra skick. För att använda och underhålla sprutan korrekt, läs manualen noggrant innan sprutan tas i bruk. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89 Instruktioner 54490-89 CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor Anvisningar för användningen Introduktion Kalibrerungs- och verifikationssatsen CL 17 möjliggör för användaren att genomföra en

Läs mer

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare.

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Ulf.Grevillius@AlfaLaval.com Portfolio management /EPSi 01/11/2010 Innehåll Allmänt Sida Miljöbestämmelser och CIP 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Varför använda

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden 1 19 juni 2015 Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Ämne: Viktig säkerhetsinformation för Verathon GlideScope GVL/AVL Flergångsblad för videolaryngoskop Till våra uppskattade GlideScope-kunder, Verathon,

Läs mer

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover Avsedd användning Aptima multitest provtagningskit för pinnprover för användning med Aptima-assays. Aptima multitest provtagningskit för pinnprover används av kliniker och vid patientinsamling av vaginala

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser //

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser // espresso nero// espresso and cappuccino maker// Houseware espresso nero// espresso and cappuccino maker// SodaMaster gazelle // mineral water dispenser // 1 litre // Adjustable amount of CO2 in water //

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Guide för desinfektion och sterilisering

Guide för desinfektion och sterilisering Guide för desinfektion och sterilisering Endast för kliniskt bruk Guiden gäller ResMeds näsmask AirFit N0/AirFit N0 for Her vid bruk av flera patienter på sömnlaboratorium, klinik eller sjukhus. Om du

Läs mer

KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA.

KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA. KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA. Indikation för ReFacto AF ReFacto AF är godkänt för behandling och profylax mot blödning hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII). ReFacto AF är lämplig

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER bruksanvisning för keramikskål Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för keramikskål Viktiga säkerhetsföreskrifter...5 Använda keramikskålen Sätta fast keramikskålen...6 Ta loss keramikskålen...7

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Katadyn MyBottle Portable Water Purification System. Katadyn ViruPur Replacement Cartridge (Model #8018087)

Katadyn MyBottle Portable Water Purification System. Katadyn ViruPur Replacement Cartridge (Model #8018087) Katadyn MyBottle Portable Water Purification System Katadyn ViruPur Replacement Cartridge (Model #8018087) EN DE FR NL DK NOR FIN IT ESP POR Svenska Tack för att du valde Katadyn MyBottle, din personliga

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

GLIDERITE STYV MANDRÄNG. Drift- och underhållshandbok

GLIDERITE STYV MANDRÄNG. Drift- och underhållshandbok GLIDERITE STYV MANDRÄNG Drift- och underhållshandbok 0900 4686 SVSE-00 60 GLIDERITE STYV MANDRÄNG Drift- och underhållshandbok Gäller från: 4 mars 2016 Försiktighet: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Innehållsförteckning Allmän information... 6 VARNINGAR...6 Underhåll och skötsel...9 Höger/vänster-identifiering...9 Standard ear-tips för RIC-modeller...10

Läs mer

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Målarspruta Art.: 90 37 797 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Säkerhet Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Läs mer

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! ! Varning. Läs nogrannt igenom alla anvisningar. I annat

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer