Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013."

Transkript

1 Handbok för behandling för återanvändning Fuse 1C Kolonoskop Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, I denna handbok finns fullständiga anvisningar för behandling för återanvändning av Fuse 1C Kolonoskopsystem. I den medföljande Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor - Användarhandbok finns fullständiga anvisningar för användning. Försiktighet: Enligt federal lag (USA) får denna produkt endast säljas av eller på order av läkare. EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA 30009, USA Tel: +1 (888) Fax: +1 (866)

2 VIKTIGT: Läs hela användarhandboken och handboken för behandling för återanvändning innan Fuse 1C Kolonoskopsystem används EndoChoice, Inc. MED ENSAMRÄTT. EndoChoice, Inc. förbehåller sig rätten att ändra utrustningens specifikationer och beskrivning i detta dokument utan förvarning. Ingen del av denna publikation ska anses utgöra en del av ett kontrakt eller en garanti, utom om de särskilt medtagits med hänvisning till sådant kontrakt eller garanti. Informationen i detta dokument är endast en beskrivning och utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande för försäljning av produkten i detta dokument. Varken EndoChoice, Inc. eller dess agent gör några utfästelser om lämplighet för visst syfte, annat än vad som anges i denna handbok. ANSVARSFRISKRIVNING EndoChoice, Inc. ska inte alls vara förpliktigad vad gäller personskador och/eller materiella skador som uppstår därför att enheten används på ett sätt som inte exakt överensstämmer med de anvisningar och skyddsåtgärder som finns i motsvarande användarhandböcker och i alla dess tillägg, på alla etiketter på produkten och i enlighet med alla villkor för garanti och försäljning av denna enhet eller ändringar som inte auktoriserats av EndoChoice, Inc. VARNING EndoChoice, Inc. utfärdar INTE en garanti för och validerar INTE tilläggsutrustning och/eller tillbehör som användaren tillhandahåller. Användning av sådana artiklar som användaren tillhandahåller har endast den ansvar för som använder dessa artiklar. EC REP EndoChoice Innovation Center Ltd. 2 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel Tel: Fax: Epost: Auktoriserad representant för Europa MedNet GmbH Borkstraβe Munster, Tyskland Tel: Epost: ii FSE-056-SV-2.00

3 Innehåll Innehåll Innehåll... iii Säkerhetsinformation läs detta före användning...1 Använda denna handbok... 1 Support... 1 Översikt av instrumentsymboler... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Behandling för återanvändning är viktigt... 5 Behandling för återanvändning före/efter första användning och förvaring... 5 CHAPTER 1 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Begränsningar för behandling för återanvändning Behandling för återanvändning av tillbehör Blötläggningslock Rengöringsadapter för luft/vatten Arbetskanalens rengöringsadapter Rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla Läcksökare Kanalrengöringsborste av engångstyp Rengöringsborste av engångstyp för kanalöppningar Anslutning av adaptrar för behandling för återanvändning Anslutning av rengöringsadapter för luft/vatten Anslutning av rengöringsadapter för arbetskanalen Anslutning av rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla Utrustning och material som krävs...16 CHAPTER 2 Steg för behandling för återanvändning Flödesschema med steg för behandling för återanvändning STEG 1: Förrengöring Torka av den införda delen av endoskopet Utsugning av rengöringsmedel, vatten och luft Spola luft- och vattenkanalerna Spola kanalen för extra vattenkälla Koppla från systemet och överför endoskopet STEG 2: Läcksökning Anslutning av läcksökare Torr läcksökning...24 Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning iii

4 Innehåll Våt läcksökning STEG 3: Manuell rengöring Utsugning av rengöringsmedel och luft genom arbetskanalen Placera endoskopet och tillbehören i rengöringslösningen Rengöring utvändigt Borsta luft/vatten- och sugventilerna Borsta sugkanalen i kabelkanalen Borsta sugkanalen i införingsslangen Kanalrengöringsborste - ställen Spola luft/vattenkanalerna med rengöringslösning Spola sug/arbetskanalerna med rengöringslösning Spola kanalen för extra vattenkälla med rengöringslösning Spola luft/vatten- och sugventilerna med rengöringslösning Torka av den införda delen av endoskopet Blötlägg i rengöringslösning STEG 4: Sköljning efter manuell rengöring Flytta endoskopet och tillbehören från rengöringsmedlet till rent vatten Spola luft/vattenkanalerna med vatten Spola sug/arbetskanalerna med vatten Spola de extra vattenkanalerna med vatten Spola luft/vatten- och sugventilerna med vatten Ta ut endoskopet och tillbehören från vattnet Kassera sköljvattnet Spola luft/vattenkanalerna med luft Spola sug/arbetskanalerna med luft Spola de extra vattenkanalerna med luft Spola luft/vatten- och sugventilerna med luft Efter sköljning STEG 5: Höggradig desinficering Flytta endoskopet och tillbehören till HLD-lösningen Spola luft/vattenkanalerna med HLD-lösning Spola sug/arbetskanalerna med HLD-lösning Spola kanalen för extra vattenkälla med HLD-lösning Spola luft/vatten- och sugventilerna med HLD-lösning Blötlägg i HLD-lösning STEG 6: Slutsköljning...42 iv FSE-056-SV-2.00

5 Innehåll Förbered endoskopet och tillbehören för att tas ut från HLD-lösningen Ta ut endoskopet och tillbehören från HLD-lösningen Spola luft/vattenkanalerna med vatten Spola sug/arbetskanalerna med sterilt vatten Spola de extra vattenkanalerna med vatten Spola luft/vatten- och sugventilerna med vatten Ta ut endoskopet och tillbehören från det sterila vattnet Torka av alla utvändiga ytor Spola luft/vattenkanalerna med luft Spola sug/arbetskanalerna med luft Spola de extra vattenkanalerna med luft Spola luft/vatten- och sugventilerna med luft Spola luft/vattenkanalerna med alkohol Spola sug/arbetskanalerna med alkohol Spola de extra vattenkanalerna med alkohol Spola luft/vatten- och sugventilerna med alkohol Torka av alla utvändiga ytor med alkohol STEG 7: Torkning Torka endoskop, tillbehör och rengöringsutrustning Förvaring av endoskopet Översiktsschema för behandlingssteg...53 CHAPTER 3 Förvaring och avfallshantering Förvaring mellan användningstillfällen Avfallshantering av tillbehör och material för behandling för återanvändning...58 Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning v

6 Innehåll Denna sida är blank med avsikt vi FSE-056-SV-2.00

7 Säkerhetsinformation läs detta före användning Säkerhetsinformation läs detta före användning Använda denna handbok I denna handbok för behandling för återanvändning finns information som gör det möjligt att behandla Fuse 1C Kolonoskop för återanvändning. Läs denna handbok noga innan du använder enheten och se till att du förstår vad som krävs för rätt användning och skötsel av enheten. Om du har frågor eller kommentarer om användning av enheten, kontakta EndoChoice, Inc. Lägg märke till att den fullständiga uppsättningen handböcker för detta endoskop även omfattar den medföljande Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor - Användarhandbok. Håll denna handbok för behandling för återanvändning på säker och lätt åtkomlig plats. Följande regler används i denna handbok: Symbol VARNING FÖRSIKTIGHET: Beskrivning Varning varnar för/anger en potentiellt farlig situation förknippad med användning eller missbruk av enheten som, om det inte undviks, kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Försiktighet varnar för/anger en potentiellt farlig situation förknippad med användning eller missbruk av enheten som, om det inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador. Detta kan även användas för att varna för farliga arbetsmetoder eller risk för skador på utrustning. En anmärkning ger mer information som är av intresse för användaren. Support Utom USA EndoChoice GmbH Otto-Hahn-Str Elmshorn Tyskland USA EndoChoice, Inc Wills Rd. Alpharetta, GA 30009, USA USA +49 (0) Telefon +49 (0) Fax ENDO (3636) Telefon Fax Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 1

8 Säkerhetsinformation läs detta före användning Översikt av instrumentsymboler Symbol Beskrivning Serienummer Se bruksanvisning Obs, se bruksanvisning Tillverkare EC REP Representant för Europa Enligt federal lag i USA får denna utrustning säljs av eller på order av en läkare. Icke-steril Katalognummer Antal enheter Försiktighetsåtgärder VARNING Läs alla varningar noga. Följs ej följande varningar kan enheten skadas och/eller det kan orsaka patienten eller användaren korskontaminering, infektion eller skador. Följande anvisningar för manuell rengöring och höggradig desinficering har validerats. Följs ej alla steg kan det leda till smittrisk för patienter och/eller användare. 2 FSE-056-SV-2.00

9 Säkerhetsinformation läs detta före användning Felaktig behandling för återanvändning kan orsaka patienten korskontaminering och/eller infektion. Rengöring och höggradig desinficering utfördes inte på endoskopet före leverans. Det måste genomgå rengöring och höggradig desinficering före första användning. Undersök alltid enheten och kontrollera att det inte finns synliga tecken på något onormalt eller defekter, före behandling för återanvändning. Utför inte behandling för återanvändning om något onormalt eller defekter konstateras. Kontrollera före varje procedur att endoskopet har genomgått korrekt rengöring och desinficering. I tveksamma fall, utför behandling för återanvändning på nytt enligt anvisningarna i denna handbok. Varje kanal i endoskopet måste genomgå varje steg i behandling för återanvändning och behandling för återanvändning måste utföras varje gång endoskopet används, även om aktuell kanal inte användes under proceduren. Om detta ej görs kan det orsaka patienten korskontaminering och/eller infektion. Du kan få en kopia av den senaste förteckningen med automatiska endoskopdesinfektorer (AER) i vilka Fuse 1C-systemet har validerats för desinficering genom att kontakta närmaste representant för EndoChoice. Fuse 1C-systemet har inte validerats för användning med ultraljudsrengöring. Behandling för återanvändning av enheten får inte göras med ultraljudsrengöring eftersom detta kan ge korskontaminering eller skador på enheten. Endoskopet får ej steriliseras med ånga. Sterilisering med ånga ger allvarliga skador på endoskopet. Produkten och tilläggsutrustningen måste kontrolleras före varje användning. Undersök om det finns deformerade delar eller spetsar. Använd inte endoskopet eller tilläggsutrustningen vid misstanke om något onormalt. Vid misstanke om ett problem eller om ett problem konstateras, kontakta din representant för EndoChoice. Material från patienten och kemikalier som används för behandling för återanvändning är farliga. Använd personlig skyddsutrustning som skydd mot farliga kemikalier och eventuellt smittfarligt material. Vid rengöring och desinficering ska lämplig personlig skyddsutrustning användas, t.ex. skyddsglasögon, ansiktsmask, fuktavvisande klädsel och långa, kemiskt resistenta handskar. Ta alltid av kontaminerad personlig skyddsutrustning innan du lämnar utrymmet för behandling för återanvändning och se till att rummet för behandling för återanvändning har tillräcklig ventilation och belysning. Desinficeringslösningen ska sköljas bort noga. Skölj alla utvändiga ytor på endoskopet, alla kanaler och rengöringsutrustningen noga med vatten för att avlägsna eventuell kvarvarande desinficeringslösning. Använd inte metallborstar, skursvampar eller andra artiklar som kan skada instrumentet. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 3

10 Säkerhetsinformation läs detta före användning Kemikalier t.ex. organiska syror, syror med ammoniaktillsats eller lösningsmedel, som sannolikt kan skada instrumentet, får inte användas. Vid behandling för återanvändning av endoskopet, kontrollera att vattenskyddslocket är ordentligt fastsatt på endoskopet före blötläggning. Följs ej denna anvisning kan det ge skador på utrustningen. Var noga med utföra läcksökning på endoskopet före behandling för återanvändning och använd inte endoskopet om läckage har konstaterats. Om ett endoskop med läckage används kan det orsaka funktionsfel i produkten. Fastställ en intern metod för att identifiera och åtskilja endoskop och tillbehör som är kontaminerade och de som behandlats för återanvändning. Var särskilt noga med att endoskop och/eller tillbehör som behandlats för återanvändning inte får utsättas för kontaminerade handskar eller ytor. Om material som behandlats för återanvändning inte åtskiljs på ett bra sätt från kontaminerat material kan det orsaka patienten korskontaminering eller infektion. När produkten används på en patient med CJD (Creutzfeldt Jakobs sjukdom) eller vcjd (variant av Creutzfeldt Jakobs sjukdom), var noga med att använda denna produkt endast en gång för en sådan patient och genast kassera produkten efter användning på lämpligt sätt. För metoder att hantera CJD, följ respektive riktlinjer i aktuellt land. Detta instrument har inte tillräcklig tålighet mot de metoder som anges i riktlinjerna för varje land för att förstöra eller inaktivera prioner. För information om tålighet för varje metod, kontakta EndoChoice. Endoskopets extra knappar kan inte tas bort från styrdelen. Genom att trycka på, dra i eller vrida dem med stor kraft kan knapparna brytas loss och/eller vattenläckage uppstå. Om endoskopet inte har rengjorts på ett mycket noggrant sätt kanske det inte går att utföra höggradig desinficering. Rengör endoskopet och tillbehören noga före höggradig desinficering för att avlägsna mikroorganismer eller organiskt material som kan ge nedsatt verkan för desinficering. EndoChoice bekräftar endast validering av den procedur för behandling för återanvändning av endoskop som anges i denna handbok. Om andra procedurer för behandling för återanvändning eller AER används som inte har validerats kanske det inte ger verksam rengöring och höggradig desinficering. Alkohol ska förvaras i en lufttät behållare. Alkohol som förvaras i en öppen behållare utgör en brandrisk och ger nedsatt funktion p.g.a. avdunstning. Tillbehör av engångstyp: Tillbehör av engångstyp får ej behandlas för återanvändning och får ej återanvändas. Efter användning, kassera enligt tillverkarens anvisningar och i enlighet med alla nationella och lokala lagar och riktlinjer. 4 FSE-056-SV-2.00

11 Säkerhetsinformation läs detta före användning FÖRSIKTIGHET: Före varje procedur, undersök om endoskopet och tillbehören är skadade enligt anvisningarna i Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor - Användarhandbok. Endoskopet är tillverkat av plast. Var särskilt försiktig med att inte repa/ta hål på endoskopet med komponenter som har vassa kanter, t.ex. endoskopiverktyg, eftersom utrustningen kan skadas och läckage kan uppstå. Var särskilt uppmärksam på att undvika skador på den böjliga delen. Blötlägg inte endoskopet tillsammans med föremål som inte används för behandling för återanvändning av endoskopet, eftersom detta kan skada endoskopet. Applicera inte smörjmedel på rengöringsadaptern för luft/vattenkanalen eftersom detta kan orsaka funktionsfel. Spola luft/vattenkanalerna under förrengöringssteget för att minska risken för igensättning av luft/vattenmunstyckena. Behandling för återanvändning är viktigt Felaktig behandling för återanvändning kan orsaka kontaminering. Vi rekommenderar bestämt att alla personer som har att göra med behandling för återanvändning av enheten ska följa alla anvisningar i denna handbok och vara mycket förtrogna med följande: Anläggningens arbetsrutiner och ytterligare säkerhetsföreskrifter Lämplig användning av personlig skyddsutrustning Yrkeshygieniska bestämmelser och säkerhetsbestämmelser med anknytning till behandling för återanvändning Procedurer för behandling för återanvändning och intern struktur hos böjliga endoskop och dess tillbehör Säker hantering och korrekt avfallshantering av kemikalier som använts under behandling för återanvändning För lämpligt val av rengörings- och desinficeringsmetoder är det viktigt att ta hänsyn till gällande regler på sjukhuset, gällande nationell lagstiftning och normer samt riktlinjer från professionella samfund. Behandling för återanvändning före/efter första användning och förvaring Detta Fuse 1C Kolonoskop behandlades inte för återanvändning före leverans. Innan den används första gången ska enheten behandlas för återanvändning enligt handboken för behandling för återanvändning. Efter användning ska enheten behandlas för återanvändning och förvaras enligt anvisningarna för förvaring i denna handbok. Felaktig och/eller ofullständig behandling för återanvändning eller förvaring kan orsaka kontaminering, skador på utrustningen eller nedsatt funktion. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 5

12 Säkerhetsinformation läs detta före användning Denna sida är blank med avsikt 6 FSE-056-SV-2.00

13 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören CHAPTER 1 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Dessa anvisningar validerades för behandling för återanvändning av endoskopet och endoskopets tillbehör. Dessa anvisningar för behandling för återanvändning har validerats av EndoChoice för att iordningställa enheten för säker och verksam återanvändning. 1.1 Begränsningar för behandling för återanvändning För behandling för återanvändning i en AER krävs validering. Kontakta EndoChoice för den senaste förteckningen med validerade AER för behandling för återanvändning av Fuse 1C-systemet. Fuse 1C-systemet får inte behandlas för återanvändning i något annat AER. Korrekt behandling för återanvändning har minimal inverkan på slitage av enheten. Brukstidens längd för enheten bestäms normalt av slitage och skador p.g.a. användning. Enheten ska inte ligga kvar i lösningar längre än nödvändigt, eftersom detta kan ge snabbare än normalt åldrande av produkten och kan ge skador på patienten. Skador som orsakas av felaktig behandling för återanvändning omfattas inte av garantin. Rengöringslösning avser enzymatiskt rengöringsmedel, eller rengöringsmedel med neutralt ph-värde, som är indikerat för användning med böjliga endoskop. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 7

14 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 1.2 Behandling för återanvändning av tillbehör I detta avsnitt beskrivs behandling för återanvändning av tillbehör, funktioner och anvisningar för kontroll. I följande tabell anges katalog- och modellnummer för Fuse Adaptersats för behandling för återanvändning: Katalognummer Beskrivning Adaptersats för behandling för återanvändning av endoskop: FSR-3300-KT Rengöringsadapter för luft/vattensugning Arbetskanalens rengöringsadapter Rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla Blötläggningslock (finns även tillgängligt separat - se nedan) FSR-2001 Blötläggningslock Blötläggningslock Funktion Blötläggningslocket används för att täta videouttaget (uttag för videoingång) på endoskopet under läcksökning och steg vid behandling för återanvändning. Blötläggningslocket är anslutet till huvudanslutningens videogränssnitt. FÖRSIKTIGHET: Kontroll Se efter att blötläggningslocket är torrt och fritt från kontaminering. Se efter att O-ringstätningarna är intakta. Om huvudanslutningens utvändiga yta är skadad är den kanske inte längre vattentät och läckage kan förekomma, vilket skadar elektroniken vid senare användning. Om huvudanslutningen är skadad ska endoskopet inte användas. Kontakta genast EndoChoice (se Support på sidan 1). 8 FSE-056-SV-2.00

15 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Rengöringsadapter för luft/vatten Funktion Rengöringsadaptern för luft/vatten används för att möjliggöra direkt spolning av luft/vattenkanalerna i endoskopet. För mer utförlig information, se avsnitt 1.3.1, Anslutning av rengöringsadapter för luft/vatten. Kontroll Se efter att rengöringsadaptern för luft/vatten är torr och fri från kontaminering. Se efter de två O-ringstätningarna är intakta. Kontrollera att Luer-locken finns på plats Arbetskanalens rengöringsadapter Funktion Rengöringsadaptern för arbetskanalen används för anpassning av sprutan till arbetskanalen (kallas även biopsiuttaget) på endoskopet, för att möjliggöra direkt spolning av arbetskanalen. För mer utförlig information se avsnitt 1.3.2, Anslutning av rengöringsadapter för arbetskanalen. Kontroll Se efter att rengöringsadaptern för arbetskanalen är torr och fri från kontaminering. Se efter att adaptern inte har repor och inte är deformerad. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 9

16 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla Funktion Rengöringsadaptern för uttaget för extra vattenkälla används för anpassning av sprutan till uttaget för extra vattenkälla på endoskopet, för att möjliggöra direkt spolning av de extra vattenkanalerna. För mer utförlig information se avsnitt 1.3.3, Anslutning av rengöringsadapter för arbetskanalen. Kontroll Se efter att rengöringsadaptern för för uttaget för extra vattenkälla är torr och fri från kontaminering. Se efter att adaptern inte har repor och inte är deformerad Läcksökare Funktion Läcksökaren används för att prova om endoskopet är tättslutande. Läcksökaren kopplas till endoskopets huvudanslutning. För mer utförlig information, se steg 2 Läcksökning. Kontroll Se efter att silikonslangen är stadigt ansluten till läcksökaren på båda sidorna. Se efter att alla plastdetaljer är intakta. 10 FSE-056-SV-2.00

17 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Kanalrengöringsborste av engångstyp Funktion Kontroll Kanalrengöringsborsten av engångstyp används för att borsta invändigt i endoskopets instrumentkanal och sugkanal. Använd en kanalrengöringsborste, ej av metall och av engångstyp, lämplig för 3,8 mm kanaler, t.ex.: EndoChoice HedgeHog Kanalborste med en ände (SBS ) eller HedgeHog Kanalborste med två ändar (SBD ). Se tillverkarens anvisningar Rengöringsborste av engångstyp för kanalöppningar Funktion Kontroll Rengöringsborsten av engångstyp för kanalöppningar används för att borsta sugcylindern och endoskopets uttag för instrumentkanal. Använd en rengöringsborste för kanalöppningar, ej av metall och av engångstyp, t.ex. HedgeHog Ventilborste (SBB ) från EndoChoice. Se tillverkarens anvisningar. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 11

18 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 1.3 Anslutning av adaptrar för behandling för återanvändning Anslutning av rengöringsadapter för luft/vatten Här nedan finns anvisningar steg för steg av hur rengöringsadaptern för luft/vatten ska anslutas och användas. Rätt adaptrar måste användas för att säkerställa korrekt spolning av alla kanaler. Om adaptern inte ansluts kan det ge upphov till felaktig behandling för återanvändning. Rengöringsadaptern för luft/vatten används för att möjliggöra åtkomst till luft/vatten- och suguttagen på styrhandtaget. 1. Ta isär luft/vatten- och sugventilerna från styrhandtaget. 2. Öppna spaken för rengöringsadaptern för luft/vatten. 3. Placera rengöringsadaptern för luft/vatten på luft/vatten- och suguttagen. 12 FSE-056-SV-2.00

19 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 4. Säkra rengöringsadaptern för luft/vatten på styrhandtaget genom att stänga spaken. Rengöringsadaptern för luft/vatten har en Luer-gränsyta som möjliggör anslutning till Luer- Lock-sprutor under behandling för återanvändning. Använd Luer-uttaget enligt följande: 5. Skruva av de två sexkantsskruvarna på rengöringsadaptern för luft/vatten. 6. Koppla sprutan till Luer-anslutningen. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 13

20 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 7. Sätt tillbaka sexkantsskruvarna på rengöringsadaptern för luft/vatten efter sprutan har använts. 8. Ta bort rengöringsadaptern för luft/vatten från styrenheten genom att öppna spaken på rengöringsadaptern för luft/vatten Anslutning av rengöringsadapter för arbetskanalen Här nedan finns anvisningar steg för steg av hur rengöringsadaptern för arbetskanalen ska anslutas. Rätt rengöringsadaptrar för arbetskanalen måste användas för att säkerställa korrekt spolning av arbetskanalerna. Om rengöringsadaptern för arbetskanalen inte ansluts rätt kan det ge upphov till felaktig behandling för återanvändning. Med termen rengöringsadapter för arbetskanal i anvisningarna för behandling för återanvändning avses biopsitäcklocket som är fastsatt på silikonslangen. Använd en ny spruta för varje steg i behandling för återanvändning. 1. Koppla silikonslangen för rengöringsadaptern för arbetskanalen till rengöringsadaptern för arbetskanalen. 2. Anslut en spruta till silikonslangen genom att vrida den i Luer-låsets gänga. Kontrollera att anslutningen är tättslutande. 14 FSE-056-SV-2.00

21 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 3. Anslut vid behov rengöringsadaptern för arbetskanalen till arbetskanalen på styrhandtaget. Kontrollera att anslutningen är stadig genom att vrida adaptern på arbetskanalen Anslutning av rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla 1. Koppla rengöringsadaptern för uttaget för extra vattenkälla till uttaget för extra vattenkälla genom att vrida medurs tills den är ordentligt åtdragen. 2. Anslut en spruta till silikonslangen genom att vrida den i Luer-låsets gänga. Kontrollera att anslutningen är tättslutande. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 15

22 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 1.4 Utrustning och material som krävs Följande utrustning och material krävs för behandling för återanvändning. De artiklar som anges nedan inklusive rengöringsmedel (tar bort smuts), desinficeringsmedel (minskar antalet mikrober) och sköljvatten (tar bort kvarvarande medel) validerades och påvisades vara kompatibla med enheten och uppfyllde de fördefinierade funktionskriterierna för behandling för återanvändning. All återanvändbar utrustning som anges nedan och visar tecken på slitage ska bytas ut före behandling för återanvändning. Utrustning Beskrivning Viktigt Personlig skyddsutrustn ing Rena luddfria tygstycken Sterila luddfria tygstycken Rengöringslös ning Skyddsglasögon, ansiktsmask, fuktavvisande klädsel och långa, kemiskt resistenta handskar. Rena luddfria tygstycken kan användas för alla steg i behandling för återanvändning, utom slutsteget för torkning. Ett nytt, sterilt och luddfritt tygstycke MÅSTE användas för slutsteget för torkning och får användas för alla steg i behandling för återanvändning. Använd enzymatiskt rengöringsmedel för sjukhusbruk som är skumdämpande, har naturligt ph-värde och är indikerat för användning med böjliga endoskop, t.ex.: Pure (från EndoChoice), som är indikerat för användning med böjliga endoskop. Följ tillverkarens rekommendationer, inklusive personskydd som ska användas, spädning, temperatur, blötläggningstid, förvaring, utgångsdatum, avfallshantering, etc. Se till att rummet för behandling för återanvändning har tillräcklig ventilation och belysning. RENGÖRINGSLÖSNI NG FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS! Lösningen ska bytas ut efter att ha använts för behandling för återanvändning av ett endoskop. Sköljvatten sterilt Sterilt vatten MÅSTE användas för steget slutsköljning (STEG 6). Temperatur: C (71,6-80,6 F) Minsta volym som krävs: 20 liter SKÖLJVATTEN FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS! Vattnet ska bytas ut efter att ha använts för behandling för återanvändning av ett endoskop. Sköljvatten dricksvatten från vattenkran Rent dricksvatten från vattenkran får användas för alla andra rengöringssteg. Temperatur: C (71,6-80,6 F) Minsta volym som krävs: 20 liter SKÖLJVATTEN FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS! Vattnet ska bytas ut efter att ha använts för behandling för återanvändning av ett endoskop. 16 FSE-056-SV-2.00

23 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Utrustning Beskrivning Viktigt Spruta (Luer-lås) Desinficerings lösning 70 % alkohol Skålar Transportbehå llare eller skydd Steril 30 ml spruta av engångstyp minst 10 enheter. Använd ett höggradigt desinficeringsmedel som godkänts av FDA/är CE-märkt, t.ex. Cidex OPA (från Advanced Sterilization Products). Följ tillverkarens rekommendationer, inklusive personskydd som ska användas, spädning, temperatur, blötläggningstid, förvaring, utgångsdatum, avfallshantering, etc. Etanol ska förvaras i en tillsluten behållare för att undvika avdunstning. Behållare, handfat och skålar ska vara tillräckligt stora så att endoskopet inte skadas av att vara alltför hårt upplindat. Minsta rekommenderad storlek på skål är 40 cm X 40 cm x 15 cm / 16 in. x 16 in. x 6 in. Skålen ska ha ett tättslutande lock om den även används för höggradig desinficering. Det krävs fem (5) skålar: (1) Används under läcksökning (vatten) (1) Används under manuell rengöring (rengöringsmedel) (1) Används under manuell rengöring (vatten) (1) Används under höggradig desinficering (desinficeringsmedel) (1) Används under sköljning (sterilt vatten) Vi rekommenderar att endoskopet transporteras i en sluten behållare eller slutet transportskydd (t.ex. EndoChoice CinchPad ) för att förhindra kontaminering eller skador på utrustningen under transport. En behållare på 40 cm X 40 cm x 15 cm / 16 in. x 16 in. x 6 in. får användas. Om desinficeringslösningar återanvänds, kontrollera rutinmässigt deras verkan med testremsor enligt tillverkarens rekommendationer. Lösningar får ej användas efter utgångsdatum. Testa rutinmässigt desinficeringsmedlets MEC (minsta verksamma koncentration). Alkohol är inte ett steriliseringsmedel och inte heller ett höggradigt desinficeringsmedel. ALKOHOL FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS! Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 17

24 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Utrustning Beskrivning Viktigt Behållare för förrengöring Sugpump Två (2) 500 ml behållare krävs för utsugning av rengöringsmedel och vatten i förrengöringssteget. Sugpumpar, t.ex. Basic 30 Sugpump från Medela eller likvärdigt, är nödvändigt för att utsugning av rengöringsmedel i steget med manuell rengöring. Använd lämplig slangsats. 18 FSE-056-SV-2.00

25 CHAPTER 2 Steg för behandling för återanvändning 2.1 Flödesschema med steg för behandling för återanvändning Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 19

Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469. Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468.

Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469. Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468. Användarhandbok Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468 Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469 KAN AUTOKLAVERAS Artikelnummer FSE-058-SV-1.0 Utgiven i februari,

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Användarhandbok för ombearbetning av Super View granskningssystem med vidvinkel - steriliserbara komponenter och tillbehör

Användarhandbok för ombearbetning av Super View granskningssystem med vidvinkel - steriliserbara komponenter och tillbehör Användarhandbok för ombearbetning av Super View granskningssystem med vidvinkel - steriliserbara komponenter och tillbehör 2013 Insight Instruments, Inc. sid. 1 av 13 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument.

Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument. Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument. Detta dokument har skapats för att tillhandahålla dekontaminerings- och steriliseringsanvisningar för medicintekniska

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Installation. Ismaskiner SN CounterTop Model. Eluttag

Installation. Ismaskiner SN CounterTop Model. Eluttag Ismaskiner SN CounterTop Model Installation Ismaskinens placering Den plats som ismaskinen ställs upp på, måste uppfylla följande krav: Om något av dessa krav inte uppfylls, måste en annan plats väljas.

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden 1 19 juni 2015 Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Ämne: Viktig säkerhetsinformation för Verathon GlideScope GVL/AVL Flergångsblad för videolaryngoskop Till våra uppskattade GlideScope-kunder, Verathon,

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 1 B1 B2 C A 2 3 D 4 D 5 D 6 7 D 8 9 10 11 12 13 SV Bruksanvisning för användning på sjukhus och läkarmottagning SV PARI GmbH tackar er för det förtroende ni visar

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 Köp på: www.fridgecom.se Reservdelar: www.kylkom.se Drifthandbok Efter tillverkningsnummer

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Rekommendationer för dekontaminering och sterilisering av Smith & Nephew endoskopiinstrument

Rekommendationer för dekontaminering och sterilisering av Smith & Nephew endoskopiinstrument Rekommendationer för dekontaminering och sterilisering av Smith & Nephew endoskopiinstrument Detta dokument har skapats för att tillhandahålla dekontaminerings- och steriliseringsanvisningar för medicinska

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

HANDBOK. Anevac D. MEDICVENT förbehåller sig rätten att utföra ändringar beträffande konstruktion och användning utan föregående meddelande.

HANDBOK. Anevac D. MEDICVENT förbehåller sig rätten att utföra ändringar beträffande konstruktion och användning utan föregående meddelande. HANDBOK Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer får endast

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer