Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013."

Transkript

1 Handbok för behandling för återanvändning Fuse 1C Kolonoskop Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, I denna handbok finns fullständiga anvisningar för behandling för återanvändning av Fuse 1C Kolonoskopsystem. I den medföljande Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor - Användarhandbok finns fullständiga anvisningar för användning. Försiktighet: Enligt federal lag (USA) får denna produkt endast säljas av eller på order av läkare. EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA 30009, USA Tel: +1 (888) Fax: +1 (866)

2 VIKTIGT: Läs hela användarhandboken och handboken för behandling för återanvändning innan Fuse 1C Kolonoskopsystem används EndoChoice, Inc. MED ENSAMRÄTT. EndoChoice, Inc. förbehåller sig rätten att ändra utrustningens specifikationer och beskrivning i detta dokument utan förvarning. Ingen del av denna publikation ska anses utgöra en del av ett kontrakt eller en garanti, utom om de särskilt medtagits med hänvisning till sådant kontrakt eller garanti. Informationen i detta dokument är endast en beskrivning och utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande för försäljning av produkten i detta dokument. Varken EndoChoice, Inc. eller dess agent gör några utfästelser om lämplighet för visst syfte, annat än vad som anges i denna handbok. ANSVARSFRISKRIVNING EndoChoice, Inc. ska inte alls vara förpliktigad vad gäller personskador och/eller materiella skador som uppstår därför att enheten används på ett sätt som inte exakt överensstämmer med de anvisningar och skyddsåtgärder som finns i motsvarande användarhandböcker och i alla dess tillägg, på alla etiketter på produkten och i enlighet med alla villkor för garanti och försäljning av denna enhet eller ändringar som inte auktoriserats av EndoChoice, Inc. VARNING EndoChoice, Inc. utfärdar INTE en garanti för och validerar INTE tilläggsutrustning och/eller tillbehör som användaren tillhandahåller. Användning av sådana artiklar som användaren tillhandahåller har endast den ansvar för som använder dessa artiklar. EC REP EndoChoice Innovation Center Ltd. 2 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel Tel: Fax: Epost: Auktoriserad representant för Europa MedNet GmbH Borkstraβe Munster, Tyskland Tel: Epost: ii FSE-056-SV-2.00

3 Innehåll Innehåll Innehåll... iii Säkerhetsinformation läs detta före användning...1 Använda denna handbok... 1 Support... 1 Översikt av instrumentsymboler... 2 Försiktighetsåtgärder... 2 Behandling för återanvändning är viktigt... 5 Behandling för återanvändning före/efter första användning och förvaring... 5 CHAPTER 1 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Begränsningar för behandling för återanvändning Behandling för återanvändning av tillbehör Blötläggningslock Rengöringsadapter för luft/vatten Arbetskanalens rengöringsadapter Rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla Läcksökare Kanalrengöringsborste av engångstyp Rengöringsborste av engångstyp för kanalöppningar Anslutning av adaptrar för behandling för återanvändning Anslutning av rengöringsadapter för luft/vatten Anslutning av rengöringsadapter för arbetskanalen Anslutning av rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla Utrustning och material som krävs...16 CHAPTER 2 Steg för behandling för återanvändning Flödesschema med steg för behandling för återanvändning STEG 1: Förrengöring Torka av den införda delen av endoskopet Utsugning av rengöringsmedel, vatten och luft Spola luft- och vattenkanalerna Spola kanalen för extra vattenkälla Koppla från systemet och överför endoskopet STEG 2: Läcksökning Anslutning av läcksökare Torr läcksökning...24 Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning iii

4 Innehåll Våt läcksökning STEG 3: Manuell rengöring Utsugning av rengöringsmedel och luft genom arbetskanalen Placera endoskopet och tillbehören i rengöringslösningen Rengöring utvändigt Borsta luft/vatten- och sugventilerna Borsta sugkanalen i kabelkanalen Borsta sugkanalen i införingsslangen Kanalrengöringsborste - ställen Spola luft/vattenkanalerna med rengöringslösning Spola sug/arbetskanalerna med rengöringslösning Spola kanalen för extra vattenkälla med rengöringslösning Spola luft/vatten- och sugventilerna med rengöringslösning Torka av den införda delen av endoskopet Blötlägg i rengöringslösning STEG 4: Sköljning efter manuell rengöring Flytta endoskopet och tillbehören från rengöringsmedlet till rent vatten Spola luft/vattenkanalerna med vatten Spola sug/arbetskanalerna med vatten Spola de extra vattenkanalerna med vatten Spola luft/vatten- och sugventilerna med vatten Ta ut endoskopet och tillbehören från vattnet Kassera sköljvattnet Spola luft/vattenkanalerna med luft Spola sug/arbetskanalerna med luft Spola de extra vattenkanalerna med luft Spola luft/vatten- och sugventilerna med luft Efter sköljning STEG 5: Höggradig desinficering Flytta endoskopet och tillbehören till HLD-lösningen Spola luft/vattenkanalerna med HLD-lösning Spola sug/arbetskanalerna med HLD-lösning Spola kanalen för extra vattenkälla med HLD-lösning Spola luft/vatten- och sugventilerna med HLD-lösning Blötlägg i HLD-lösning STEG 6: Slutsköljning...42 iv FSE-056-SV-2.00

5 Innehåll Förbered endoskopet och tillbehören för att tas ut från HLD-lösningen Ta ut endoskopet och tillbehören från HLD-lösningen Spola luft/vattenkanalerna med vatten Spola sug/arbetskanalerna med sterilt vatten Spola de extra vattenkanalerna med vatten Spola luft/vatten- och sugventilerna med vatten Ta ut endoskopet och tillbehören från det sterila vattnet Torka av alla utvändiga ytor Spola luft/vattenkanalerna med luft Spola sug/arbetskanalerna med luft Spola de extra vattenkanalerna med luft Spola luft/vatten- och sugventilerna med luft Spola luft/vattenkanalerna med alkohol Spola sug/arbetskanalerna med alkohol Spola de extra vattenkanalerna med alkohol Spola luft/vatten- och sugventilerna med alkohol Torka av alla utvändiga ytor med alkohol STEG 7: Torkning Torka endoskop, tillbehör och rengöringsutrustning Förvaring av endoskopet Översiktsschema för behandlingssteg...53 CHAPTER 3 Förvaring och avfallshantering Förvaring mellan användningstillfällen Avfallshantering av tillbehör och material för behandling för återanvändning...58 Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning v

6 Innehåll Denna sida är blank med avsikt vi FSE-056-SV-2.00

7 Säkerhetsinformation läs detta före användning Säkerhetsinformation läs detta före användning Använda denna handbok I denna handbok för behandling för återanvändning finns information som gör det möjligt att behandla Fuse 1C Kolonoskop för återanvändning. Läs denna handbok noga innan du använder enheten och se till att du förstår vad som krävs för rätt användning och skötsel av enheten. Om du har frågor eller kommentarer om användning av enheten, kontakta EndoChoice, Inc. Lägg märke till att den fullständiga uppsättningen handböcker för detta endoskop även omfattar den medföljande Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor - Användarhandbok. Håll denna handbok för behandling för återanvändning på säker och lätt åtkomlig plats. Följande regler används i denna handbok: Symbol VARNING FÖRSIKTIGHET: Beskrivning Varning varnar för/anger en potentiellt farlig situation förknippad med användning eller missbruk av enheten som, om det inte undviks, kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Försiktighet varnar för/anger en potentiellt farlig situation förknippad med användning eller missbruk av enheten som, om det inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador. Detta kan även användas för att varna för farliga arbetsmetoder eller risk för skador på utrustning. En anmärkning ger mer information som är av intresse för användaren. Support Utom USA EndoChoice GmbH Otto-Hahn-Str Elmshorn Tyskland USA EndoChoice, Inc Wills Rd. Alpharetta, GA 30009, USA USA +49 (0) Telefon +49 (0) Fax ENDO (3636) Telefon Fax Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 1

8 Säkerhetsinformation läs detta före användning Översikt av instrumentsymboler Symbol Beskrivning Serienummer Se bruksanvisning Obs, se bruksanvisning Tillverkare EC REP Representant för Europa Enligt federal lag i USA får denna utrustning säljs av eller på order av en läkare. Icke-steril Katalognummer Antal enheter Försiktighetsåtgärder VARNING Läs alla varningar noga. Följs ej följande varningar kan enheten skadas och/eller det kan orsaka patienten eller användaren korskontaminering, infektion eller skador. Följande anvisningar för manuell rengöring och höggradig desinficering har validerats. Följs ej alla steg kan det leda till smittrisk för patienter och/eller användare. 2 FSE-056-SV-2.00

9 Säkerhetsinformation läs detta före användning Felaktig behandling för återanvändning kan orsaka patienten korskontaminering och/eller infektion. Rengöring och höggradig desinficering utfördes inte på endoskopet före leverans. Det måste genomgå rengöring och höggradig desinficering före första användning. Undersök alltid enheten och kontrollera att det inte finns synliga tecken på något onormalt eller defekter, före behandling för återanvändning. Utför inte behandling för återanvändning om något onormalt eller defekter konstateras. Kontrollera före varje procedur att endoskopet har genomgått korrekt rengöring och desinficering. I tveksamma fall, utför behandling för återanvändning på nytt enligt anvisningarna i denna handbok. Varje kanal i endoskopet måste genomgå varje steg i behandling för återanvändning och behandling för återanvändning måste utföras varje gång endoskopet används, även om aktuell kanal inte användes under proceduren. Om detta ej görs kan det orsaka patienten korskontaminering och/eller infektion. Du kan få en kopia av den senaste förteckningen med automatiska endoskopdesinfektorer (AER) i vilka Fuse 1C-systemet har validerats för desinficering genom att kontakta närmaste representant för EndoChoice. Fuse 1C-systemet har inte validerats för användning med ultraljudsrengöring. Behandling för återanvändning av enheten får inte göras med ultraljudsrengöring eftersom detta kan ge korskontaminering eller skador på enheten. Endoskopet får ej steriliseras med ånga. Sterilisering med ånga ger allvarliga skador på endoskopet. Produkten och tilläggsutrustningen måste kontrolleras före varje användning. Undersök om det finns deformerade delar eller spetsar. Använd inte endoskopet eller tilläggsutrustningen vid misstanke om något onormalt. Vid misstanke om ett problem eller om ett problem konstateras, kontakta din representant för EndoChoice. Material från patienten och kemikalier som används för behandling för återanvändning är farliga. Använd personlig skyddsutrustning som skydd mot farliga kemikalier och eventuellt smittfarligt material. Vid rengöring och desinficering ska lämplig personlig skyddsutrustning användas, t.ex. skyddsglasögon, ansiktsmask, fuktavvisande klädsel och långa, kemiskt resistenta handskar. Ta alltid av kontaminerad personlig skyddsutrustning innan du lämnar utrymmet för behandling för återanvändning och se till att rummet för behandling för återanvändning har tillräcklig ventilation och belysning. Desinficeringslösningen ska sköljas bort noga. Skölj alla utvändiga ytor på endoskopet, alla kanaler och rengöringsutrustningen noga med vatten för att avlägsna eventuell kvarvarande desinficeringslösning. Använd inte metallborstar, skursvampar eller andra artiklar som kan skada instrumentet. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 3

10 Säkerhetsinformation läs detta före användning Kemikalier t.ex. organiska syror, syror med ammoniaktillsats eller lösningsmedel, som sannolikt kan skada instrumentet, får inte användas. Vid behandling för återanvändning av endoskopet, kontrollera att vattenskyddslocket är ordentligt fastsatt på endoskopet före blötläggning. Följs ej denna anvisning kan det ge skador på utrustningen. Var noga med utföra läcksökning på endoskopet före behandling för återanvändning och använd inte endoskopet om läckage har konstaterats. Om ett endoskop med läckage används kan det orsaka funktionsfel i produkten. Fastställ en intern metod för att identifiera och åtskilja endoskop och tillbehör som är kontaminerade och de som behandlats för återanvändning. Var särskilt noga med att endoskop och/eller tillbehör som behandlats för återanvändning inte får utsättas för kontaminerade handskar eller ytor. Om material som behandlats för återanvändning inte åtskiljs på ett bra sätt från kontaminerat material kan det orsaka patienten korskontaminering eller infektion. När produkten används på en patient med CJD (Creutzfeldt Jakobs sjukdom) eller vcjd (variant av Creutzfeldt Jakobs sjukdom), var noga med att använda denna produkt endast en gång för en sådan patient och genast kassera produkten efter användning på lämpligt sätt. För metoder att hantera CJD, följ respektive riktlinjer i aktuellt land. Detta instrument har inte tillräcklig tålighet mot de metoder som anges i riktlinjerna för varje land för att förstöra eller inaktivera prioner. För information om tålighet för varje metod, kontakta EndoChoice. Endoskopets extra knappar kan inte tas bort från styrdelen. Genom att trycka på, dra i eller vrida dem med stor kraft kan knapparna brytas loss och/eller vattenläckage uppstå. Om endoskopet inte har rengjorts på ett mycket noggrant sätt kanske det inte går att utföra höggradig desinficering. Rengör endoskopet och tillbehören noga före höggradig desinficering för att avlägsna mikroorganismer eller organiskt material som kan ge nedsatt verkan för desinficering. EndoChoice bekräftar endast validering av den procedur för behandling för återanvändning av endoskop som anges i denna handbok. Om andra procedurer för behandling för återanvändning eller AER används som inte har validerats kanske det inte ger verksam rengöring och höggradig desinficering. Alkohol ska förvaras i en lufttät behållare. Alkohol som förvaras i en öppen behållare utgör en brandrisk och ger nedsatt funktion p.g.a. avdunstning. Tillbehör av engångstyp: Tillbehör av engångstyp får ej behandlas för återanvändning och får ej återanvändas. Efter användning, kassera enligt tillverkarens anvisningar och i enlighet med alla nationella och lokala lagar och riktlinjer. 4 FSE-056-SV-2.00

11 Säkerhetsinformation läs detta före användning FÖRSIKTIGHET: Före varje procedur, undersök om endoskopet och tillbehören är skadade enligt anvisningarna i Fuse 1C Kolonoskop med FuseBox Processor - Användarhandbok. Endoskopet är tillverkat av plast. Var särskilt försiktig med att inte repa/ta hål på endoskopet med komponenter som har vassa kanter, t.ex. endoskopiverktyg, eftersom utrustningen kan skadas och läckage kan uppstå. Var särskilt uppmärksam på att undvika skador på den böjliga delen. Blötlägg inte endoskopet tillsammans med föremål som inte används för behandling för återanvändning av endoskopet, eftersom detta kan skada endoskopet. Applicera inte smörjmedel på rengöringsadaptern för luft/vattenkanalen eftersom detta kan orsaka funktionsfel. Spola luft/vattenkanalerna under förrengöringssteget för att minska risken för igensättning av luft/vattenmunstyckena. Behandling för återanvändning är viktigt Felaktig behandling för återanvändning kan orsaka kontaminering. Vi rekommenderar bestämt att alla personer som har att göra med behandling för återanvändning av enheten ska följa alla anvisningar i denna handbok och vara mycket förtrogna med följande: Anläggningens arbetsrutiner och ytterligare säkerhetsföreskrifter Lämplig användning av personlig skyddsutrustning Yrkeshygieniska bestämmelser och säkerhetsbestämmelser med anknytning till behandling för återanvändning Procedurer för behandling för återanvändning och intern struktur hos böjliga endoskop och dess tillbehör Säker hantering och korrekt avfallshantering av kemikalier som använts under behandling för återanvändning För lämpligt val av rengörings- och desinficeringsmetoder är det viktigt att ta hänsyn till gällande regler på sjukhuset, gällande nationell lagstiftning och normer samt riktlinjer från professionella samfund. Behandling för återanvändning före/efter första användning och förvaring Detta Fuse 1C Kolonoskop behandlades inte för återanvändning före leverans. Innan den används första gången ska enheten behandlas för återanvändning enligt handboken för behandling för återanvändning. Efter användning ska enheten behandlas för återanvändning och förvaras enligt anvisningarna för förvaring i denna handbok. Felaktig och/eller ofullständig behandling för återanvändning eller förvaring kan orsaka kontaminering, skador på utrustningen eller nedsatt funktion. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 5

12 Säkerhetsinformation läs detta före användning Denna sida är blank med avsikt 6 FSE-056-SV-2.00

13 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören CHAPTER 1 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Dessa anvisningar validerades för behandling för återanvändning av endoskopet och endoskopets tillbehör. Dessa anvisningar för behandling för återanvändning har validerats av EndoChoice för att iordningställa enheten för säker och verksam återanvändning. 1.1 Begränsningar för behandling för återanvändning För behandling för återanvändning i en AER krävs validering. Kontakta EndoChoice för den senaste förteckningen med validerade AER för behandling för återanvändning av Fuse 1C-systemet. Fuse 1C-systemet får inte behandlas för återanvändning i något annat AER. Korrekt behandling för återanvändning har minimal inverkan på slitage av enheten. Brukstidens längd för enheten bestäms normalt av slitage och skador p.g.a. användning. Enheten ska inte ligga kvar i lösningar längre än nödvändigt, eftersom detta kan ge snabbare än normalt åldrande av produkten och kan ge skador på patienten. Skador som orsakas av felaktig behandling för återanvändning omfattas inte av garantin. Rengöringslösning avser enzymatiskt rengöringsmedel, eller rengöringsmedel med neutralt ph-värde, som är indikerat för användning med böjliga endoskop. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 7

14 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 1.2 Behandling för återanvändning av tillbehör I detta avsnitt beskrivs behandling för återanvändning av tillbehör, funktioner och anvisningar för kontroll. I följande tabell anges katalog- och modellnummer för Fuse Adaptersats för behandling för återanvändning: Katalognummer Beskrivning Adaptersats för behandling för återanvändning av endoskop: FSR-3300-KT Rengöringsadapter för luft/vattensugning Arbetskanalens rengöringsadapter Rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla Blötläggningslock (finns även tillgängligt separat - se nedan) FSR-2001 Blötläggningslock Blötläggningslock Funktion Blötläggningslocket används för att täta videouttaget (uttag för videoingång) på endoskopet under läcksökning och steg vid behandling för återanvändning. Blötläggningslocket är anslutet till huvudanslutningens videogränssnitt. FÖRSIKTIGHET: Kontroll Se efter att blötläggningslocket är torrt och fritt från kontaminering. Se efter att O-ringstätningarna är intakta. Om huvudanslutningens utvändiga yta är skadad är den kanske inte längre vattentät och läckage kan förekomma, vilket skadar elektroniken vid senare användning. Om huvudanslutningen är skadad ska endoskopet inte användas. Kontakta genast EndoChoice (se Support på sidan 1). 8 FSE-056-SV-2.00

15 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Rengöringsadapter för luft/vatten Funktion Rengöringsadaptern för luft/vatten används för att möjliggöra direkt spolning av luft/vattenkanalerna i endoskopet. För mer utförlig information, se avsnitt 1.3.1, Anslutning av rengöringsadapter för luft/vatten. Kontroll Se efter att rengöringsadaptern för luft/vatten är torr och fri från kontaminering. Se efter de två O-ringstätningarna är intakta. Kontrollera att Luer-locken finns på plats Arbetskanalens rengöringsadapter Funktion Rengöringsadaptern för arbetskanalen används för anpassning av sprutan till arbetskanalen (kallas även biopsiuttaget) på endoskopet, för att möjliggöra direkt spolning av arbetskanalen. För mer utförlig information se avsnitt 1.3.2, Anslutning av rengöringsadapter för arbetskanalen. Kontroll Se efter att rengöringsadaptern för arbetskanalen är torr och fri från kontaminering. Se efter att adaptern inte har repor och inte är deformerad. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 9

16 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla Funktion Rengöringsadaptern för uttaget för extra vattenkälla används för anpassning av sprutan till uttaget för extra vattenkälla på endoskopet, för att möjliggöra direkt spolning av de extra vattenkanalerna. För mer utförlig information se avsnitt 1.3.3, Anslutning av rengöringsadapter för arbetskanalen. Kontroll Se efter att rengöringsadaptern för för uttaget för extra vattenkälla är torr och fri från kontaminering. Se efter att adaptern inte har repor och inte är deformerad Läcksökare Funktion Läcksökaren används för att prova om endoskopet är tättslutande. Läcksökaren kopplas till endoskopets huvudanslutning. För mer utförlig information, se steg 2 Läcksökning. Kontroll Se efter att silikonslangen är stadigt ansluten till läcksökaren på båda sidorna. Se efter att alla plastdetaljer är intakta. 10 FSE-056-SV-2.00

17 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Kanalrengöringsborste av engångstyp Funktion Kontroll Kanalrengöringsborsten av engångstyp används för att borsta invändigt i endoskopets instrumentkanal och sugkanal. Använd en kanalrengöringsborste, ej av metall och av engångstyp, lämplig för 3,8 mm kanaler, t.ex.: EndoChoice HedgeHog Kanalborste med en ände (SBS ) eller HedgeHog Kanalborste med två ändar (SBD ). Se tillverkarens anvisningar Rengöringsborste av engångstyp för kanalöppningar Funktion Kontroll Rengöringsborsten av engångstyp för kanalöppningar används för att borsta sugcylindern och endoskopets uttag för instrumentkanal. Använd en rengöringsborste för kanalöppningar, ej av metall och av engångstyp, t.ex. HedgeHog Ventilborste (SBB ) från EndoChoice. Se tillverkarens anvisningar. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 11

18 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 1.3 Anslutning av adaptrar för behandling för återanvändning Anslutning av rengöringsadapter för luft/vatten Här nedan finns anvisningar steg för steg av hur rengöringsadaptern för luft/vatten ska anslutas och användas. Rätt adaptrar måste användas för att säkerställa korrekt spolning av alla kanaler. Om adaptern inte ansluts kan det ge upphov till felaktig behandling för återanvändning. Rengöringsadaptern för luft/vatten används för att möjliggöra åtkomst till luft/vatten- och suguttagen på styrhandtaget. 1. Ta isär luft/vatten- och sugventilerna från styrhandtaget. 2. Öppna spaken för rengöringsadaptern för luft/vatten. 3. Placera rengöringsadaptern för luft/vatten på luft/vatten- och suguttagen. 12 FSE-056-SV-2.00

19 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 4. Säkra rengöringsadaptern för luft/vatten på styrhandtaget genom att stänga spaken. Rengöringsadaptern för luft/vatten har en Luer-gränsyta som möjliggör anslutning till Luer- Lock-sprutor under behandling för återanvändning. Använd Luer-uttaget enligt följande: 5. Skruva av de två sexkantsskruvarna på rengöringsadaptern för luft/vatten. 6. Koppla sprutan till Luer-anslutningen. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 13

20 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 7. Sätt tillbaka sexkantsskruvarna på rengöringsadaptern för luft/vatten efter sprutan har använts. 8. Ta bort rengöringsadaptern för luft/vatten från styrenheten genom att öppna spaken på rengöringsadaptern för luft/vatten Anslutning av rengöringsadapter för arbetskanalen Här nedan finns anvisningar steg för steg av hur rengöringsadaptern för arbetskanalen ska anslutas. Rätt rengöringsadaptrar för arbetskanalen måste användas för att säkerställa korrekt spolning av arbetskanalerna. Om rengöringsadaptern för arbetskanalen inte ansluts rätt kan det ge upphov till felaktig behandling för återanvändning. Med termen rengöringsadapter för arbetskanal i anvisningarna för behandling för återanvändning avses biopsitäcklocket som är fastsatt på silikonslangen. Använd en ny spruta för varje steg i behandling för återanvändning. 1. Koppla silikonslangen för rengöringsadaptern för arbetskanalen till rengöringsadaptern för arbetskanalen. 2. Anslut en spruta till silikonslangen genom att vrida den i Luer-låsets gänga. Kontrollera att anslutningen är tättslutande. 14 FSE-056-SV-2.00

21 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 3. Anslut vid behov rengöringsadaptern för arbetskanalen till arbetskanalen på styrhandtaget. Kontrollera att anslutningen är stadig genom att vrida adaptern på arbetskanalen Anslutning av rengöringsadapter för uttag för extra vattenkälla 1. Koppla rengöringsadaptern för uttaget för extra vattenkälla till uttaget för extra vattenkälla genom att vrida medurs tills den är ordentligt åtdragen. 2. Anslut en spruta till silikonslangen genom att vrida den i Luer-låsets gänga. Kontrollera att anslutningen är tättslutande. Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 15

22 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören 1.4 Utrustning och material som krävs Följande utrustning och material krävs för behandling för återanvändning. De artiklar som anges nedan inklusive rengöringsmedel (tar bort smuts), desinficeringsmedel (minskar antalet mikrober) och sköljvatten (tar bort kvarvarande medel) validerades och påvisades vara kompatibla med enheten och uppfyllde de fördefinierade funktionskriterierna för behandling för återanvändning. All återanvändbar utrustning som anges nedan och visar tecken på slitage ska bytas ut före behandling för återanvändning. Utrustning Beskrivning Viktigt Personlig skyddsutrustn ing Rena luddfria tygstycken Sterila luddfria tygstycken Rengöringslös ning Skyddsglasögon, ansiktsmask, fuktavvisande klädsel och långa, kemiskt resistenta handskar. Rena luddfria tygstycken kan användas för alla steg i behandling för återanvändning, utom slutsteget för torkning. Ett nytt, sterilt och luddfritt tygstycke MÅSTE användas för slutsteget för torkning och får användas för alla steg i behandling för återanvändning. Använd enzymatiskt rengöringsmedel för sjukhusbruk som är skumdämpande, har naturligt ph-värde och är indikerat för användning med böjliga endoskop, t.ex.: Pure (från EndoChoice), som är indikerat för användning med böjliga endoskop. Följ tillverkarens rekommendationer, inklusive personskydd som ska användas, spädning, temperatur, blötläggningstid, förvaring, utgångsdatum, avfallshantering, etc. Se till att rummet för behandling för återanvändning har tillräcklig ventilation och belysning. RENGÖRINGSLÖSNI NG FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS! Lösningen ska bytas ut efter att ha använts för behandling för återanvändning av ett endoskop. Sköljvatten sterilt Sterilt vatten MÅSTE användas för steget slutsköljning (STEG 6). Temperatur: C (71,6-80,6 F) Minsta volym som krävs: 20 liter SKÖLJVATTEN FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS! Vattnet ska bytas ut efter att ha använts för behandling för återanvändning av ett endoskop. Sköljvatten dricksvatten från vattenkran Rent dricksvatten från vattenkran får användas för alla andra rengöringssteg. Temperatur: C (71,6-80,6 F) Minsta volym som krävs: 20 liter SKÖLJVATTEN FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS! Vattnet ska bytas ut efter att ha använts för behandling för återanvändning av ett endoskop. 16 FSE-056-SV-2.00

23 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Utrustning Beskrivning Viktigt Spruta (Luer-lås) Desinficerings lösning 70 % alkohol Skålar Transportbehå llare eller skydd Steril 30 ml spruta av engångstyp minst 10 enheter. Använd ett höggradigt desinficeringsmedel som godkänts av FDA/är CE-märkt, t.ex. Cidex OPA (från Advanced Sterilization Products). Följ tillverkarens rekommendationer, inklusive personskydd som ska användas, spädning, temperatur, blötläggningstid, förvaring, utgångsdatum, avfallshantering, etc. Etanol ska förvaras i en tillsluten behållare för att undvika avdunstning. Behållare, handfat och skålar ska vara tillräckligt stora så att endoskopet inte skadas av att vara alltför hårt upplindat. Minsta rekommenderad storlek på skål är 40 cm X 40 cm x 15 cm / 16 in. x 16 in. x 6 in. Skålen ska ha ett tättslutande lock om den även används för höggradig desinficering. Det krävs fem (5) skålar: (1) Används under läcksökning (vatten) (1) Används under manuell rengöring (rengöringsmedel) (1) Används under manuell rengöring (vatten) (1) Används under höggradig desinficering (desinficeringsmedel) (1) Används under sköljning (sterilt vatten) Vi rekommenderar att endoskopet transporteras i en sluten behållare eller slutet transportskydd (t.ex. EndoChoice CinchPad ) för att förhindra kontaminering eller skador på utrustningen under transport. En behållare på 40 cm X 40 cm x 15 cm / 16 in. x 16 in. x 6 in. får användas. Om desinficeringslösningar återanvänds, kontrollera rutinmässigt deras verkan med testremsor enligt tillverkarens rekommendationer. Lösningar får ej användas efter utgångsdatum. Testa rutinmässigt desinficeringsmedlets MEC (minsta verksamma koncentration). Alkohol är inte ett steriliseringsmedel och inte heller ett höggradigt desinficeringsmedel. ALKOHOL FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS! Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 17

24 Behandling för återanvändning av endoskopet och tillbehören Utrustning Beskrivning Viktigt Behållare för förrengöring Sugpump Två (2) 500 ml behållare krävs för utsugning av rengöringsmedel och vatten i förrengöringssteget. Sugpumpar, t.ex. Basic 30 Sugpump från Medela eller likvärdigt, är nödvändigt för att utsugning av rengöringsmedel i steget med manuell rengöring. Använd lämplig slangsats. 18 FSE-056-SV-2.00

25 CHAPTER 2 Steg för behandling för återanvändning 2.1 Flödesschema med steg för behandling för återanvändning Fuse 1C Kolonoskop - Handbok för behandling för återanvändning 19

FusePanel Bildhanteringssystem

FusePanel Bildhanteringssystem Användarhandledning FusePanel Bildhanteringssystem Artikelnummer FSE-055-SV-1.01 Utgiven i juli, 2013. EndoChoice, Inc. 11810 Wills Road Alpharetta, GA 30009, USA Tel: +1 (888) 682-3636 Fax: +1 (866) 567-8218

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad Bild 1 Produktöversikt och beskrivning King Vision videolaryngoskop är ett bärbart, batteridrivet, rigitt, digitalt

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Rengöring av da Vinci-armar

Rengöring av da Vinci-armar Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Bruksanvisning Svensk version

Bruksanvisning Svensk version 2 Innehåll 1 BESKRIVNING AV ENHETEN 3 2 INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING 4 3 KONTRAINDIKATIONER 4 4 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 4 4.1 Varningar 4 4.2 Försiktighetsåtgärder 4 5 BIVERKNINGAR 4 6 FÖRBEREDELSER

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT innehåll BRUKSANVISNING TILL VIKING TORRDRÄKT - inledning... 6 eg-typgodkännande... 7 Torrdräkter i vulkaniserat gummi... 7 Varmvattendräkt... 7 PU-dräkter... 7 Trelaminatdräkter...

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI R13453C-0 Rexair 2007 REXAIR, säljer Rainbow dammsugare bara till fristående auktoriserade återförsäljare med erfarenhet av direkt hem försäljning. Eftersom Rexair

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning Digital MacroView -otoskop Bruksanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Med ensamrätt. Ingen äger rätt att reproducera eller duplicera denna handbok eller en del därav, i vad form det vara må, utan tillstånd

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer