Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Svenska Socialförbund r.f."

Transkript

1 Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012

2

3 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns just nu. Men trots att solen inte värmt den här sommaren lika mycket som senaste sommar, tror jag att semester alltid är semester. Arbetstakten och kraven på den enskilda arbetstagaren ökar hela tiden inom arbetslivet. Var och en behöver ta en break. En tillräckligt lång semester är ett måste. Det är egentligen intressant hur olika vi ser på semesterns längd. En del av oss kan spjälka upp semestern i flera kortare perioder och anse detta vara bra. Man vill liksom kolla upp att arbetet inte hopar sig. Rekommendationerna säger i alla fall att semestern borde vara enhetlig, utan avbrott, minst tre eller fyra veckor i ett sträck. Andra och hit hör undertecknad behöver minst fyra veckor för att helt koppla bort från arbetet. Man varvar ner efter arbetet och börjar tyvärr ofta varva upp när semestern börjar ta slut. Vi har olika typer av jobb som naturligtvis också påverkar oss. I en ny utkommen bok Työikäisen muisti ja muistisairaudet diskuterar författarna (Heidi Härmä och Sirpa Granö) om huruvida 2000-talet kommer att betecknas som en tid då man inte förstått att människans kognitiva belastning är begränsad. Hjärnan överbelastas lätt och behöver vila. Författarna till nämnda bok lanserar begreppet kognitiv ergonomi och påstår att detta i framtiden kunde vara arbetsgivarens trumfkort i rekryteringsprocessen! Lämpliga utmaningar utan alltför stor press, mänskliga arbetstider och förhållanden, gott arbetsklimat, gott ledarskap och omsorg om kognitiv ergonomi är nyckelord för välbefinnande i arbetslivet enligt bokens författare. Idealet skulle vara att var och en skulle få sådana arbetsuppgifter, som motsvarar personens individuella kognitiva talangprofil. I en sådan situation skulle man inte kräva för mycket utan var och en skulle få lämpliga utmaningar för att bevara sitt intresse för arbetet. Är detta möjligt i vårt resultatstyrda samhälle? Vi har i dagens samhälle redan tydliga tecken på att takten är för hög. Slow life rörelsen, tystnadens retrit och också alterneringsledighet vittnar om människans behov av att stanna upp. Arbetet är inte mera allt i en människas liv. Vi fyrtiotalister är uppvuxna i en luthersk anda. Dagens ungdomar i en annan. Ungdomarna uppskattar idag fritiden. Och samtidigt funderar vi äldre över varför vi har svårt att rekrytera personal till tunga vårdenheter med tre skiftesjobb!

4 I nämnda bok anser författarna, att man redan på mödrarådgivningen och i lågstadiet borde ge rådgivning om hur hjärnans hälsa ska skötas. Personer i medelåldern borde på allvar försöka påverka sina kommande år och verksamhetsförmågan. Ansvaret för att få rätt information sätter författarna på företagshälsovården. Inför hösten, då almanackorna börjar fyllas, är detta en bra påminnelse! På FSSF:s studiedagar i Åbo senaste vår fick vi höra om aivobic. Dags att gräva fram den kunskap vi då fick? Med önskan om en höst med intressanta utmaningar i arbetet med beaktande av en god kognitiv ergonomi! Nådendal, 15 augusti 2012 Märta Marjamäki VERKSAMHETSLEDARENS HÖRNA Tillbaka i vardagslivet Sommaren börjar lida mot sitt slut och det är dags att ta tag i arbetet igen. För min del innebar sommaren främst jobb, men jag hann även ha två veckor ledigt. Helt ledig var jag i och för sig inte, en av mina lediga veckor tillbringades på läger där jag var ledare på dagklubben för 4-5-åringar. Som ni säkert vet är barn i den åldern mycket aktiva och det krävdes en hel del energi och tålamod för att hålla koll på alla 20 barn. Men det var samtidigt en rolig och givande erfarenhet. Att se barnens ivriga pysslande eller att delta i barnens lekar kan få en att glömma all stress och alla bekymmer. Även om lägerveckan innebar ansvar och arbete var det ändå ett skönt avbrott från vardagen. Att vistas på läger långt hemifrån, bortkopplad från internet och vardagsstress är hälsosamt och man glömde nästan att det fanns en värld utanför lägerbubblan. Jag hoppas att ni också har haft möjlighet att helt koppla bort alla tankar på jobbet och bara njuta av semesterdagarna så att ni har fått återvända till arbetet med förnyade krafter och entusiasm.

5 För mig har hösten alltid känts som en nystart. Det kan bero på att jag förknippar den med skolstart och detta är första hösten sedan jag var sju år som den inte innebär skolstart för min del. Hösten kan dock bli en nystart på andra sätt. Efter semesterns mer eller mindre lata dagar är det skönt att få rutiner i vardagen igen, kanske få nya arbetsuppgifter, eller komma igång med motionerandet och hälsosammare matvanor efter alltför många glassar i sommar. Hösten innebär även att förbundets kursverksamhet kommer igång igen efter sommarpausen. Vi har tre utbildningstillfällen att se fram emot i höst. Att få tips och önskemål gällande föreläsningar är alltid trevligt och vi försöker i mån av möjlighet förverkliga önskemålen. Detta är den ena föreläsningen ett resultat av och den kommer att handla om omhändertagna barn som placerats i fosterhem. En fostermamma, en fosterdotter och en kvinna vars barnbarnsbarn omhändertagits kommer att berätta om sina erfarenheter på detta seminarium. Det andra seminariet är ett samarbete med flera andra aktörer om personlig assistans, och det tredje tillfället är en föreläsning om att bemöta invandrare inom det sociala arbetet. Ni kan läsa mer om våra utbildningstillfällen längre fram i medlemsbrevet. Vi hoppas på att få många deltagare! Till våren planerar vi redan nu flera utbildningstillfällen runtom i Svenskfinland. Bland annat har vi kongressen i Borgå att se fram emot. Med hopp om en fin och givande höst med stor arbetsglädje! Emma-Lena Lybäck Vik. verksamhetsledare STYRELSEN Styrelsen höll möte På mötet utsågs Britt-Helen Tuomela-Holti till viceordförande för år På mötet utvärderades årets kongress och planeringen för nästa års kongress inleddes. Styrelsen fastställde att nästa års kongress äger rum i Borgå En arbetsgrupp som kommer att planera kongressen utsågs. Arbetsgruppen kommer att bestå av verksamhetsledaren, ordförande, Anna Lena Karlsson-Finne och Theresia Lindström, samt eventuellt en representant från Finlandssvenska vårdare. På mötet diskuterades även införandet av ett skilt medlemskap för studerande. Detta ärende kommer att beredas under hösten och tas upp på nästa årsmöte. Om ni vill läsa protokollet i sin helhet kan ni besöka förbundets hemsida Nästa möte hålls 20.9 i Helsingfors.

6 STIPENDIERAPPORT I mån av ekonomiska möjligheter beviljar Socialförbundet varje höst stipendier för fortbildning, kongresser, studieresor eller liknande. Ifjol delades tre stipendier ut. En av mottagarna var Katja Pöri som här berättar om den familjeterapiutbildning som hon deltar i och beviljades stipendium för. FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUNDS STIPENDIUM 12/2011 -rapport gällande utbildningen och stipendiets användning Jag blev beviljad FSSF:s stipendium för familjeterapistudier 12/2011. Jag började mina studier 06/2011 och har alltså hållit på i ett år nu. Det är fråga om en svenskspråkig familjeterapiutbildning som ordnas av Novia yrkeshögskolas Centret för livslångt lärande i Vasa. Studierna håller på i 3 år. Våra utbildare är Jan-Christer Wahlbeck och Beryl Fagerlund. Vi är 27 studerande med olika yrken som valts till utbildningen. Man bör ha en lämplig grundutbildning inom social- och hälsovården och tillräckligt med studier inom psykiatrin för att kunna söka in till utbildningen. Jag själv är socialarbetare och jobbar med barnfamiljer på familjerådgivningen i Tammerfors. Familjeterapiutbildningen är ordnad så att vi emellanåt träffas i Vasa och emellanåt i Helsingfors. Vi har ca utbildningsdagar/år då vi ska vara i någondera staden. Därför blir det en del resekostnader för mig som måste åka varje gång till Vasa el. Helsingfors från Lempäälä där jag bor. Lempäälä ligger strax söderom Tammerfors. Dessutom blir det också hotellkostnader på båda orterna. Till studierna hör också sk. litteraturgrupper. Vi träffas i mindre grupper på ca 5-6 personer där vi diskuterar olika familjeterapiböcker som vi fått till uppgift att läsa. Under detta år har vi läst 12 böcker på svenska eller engelska. Under studietiden skall vi samla ihop 300 arbetstimmar som kan definieras som familjeterapi. För mig, som jobbar dagligen med familjer, är det inga problem att få ihop dessa timmar. Vi skall dessutom skriva dagbok varje vecka under hela studietiden om vår egen psykiska process och utveckling till familjeterapeut. I studierna ingår teoristudier, men också handledning och genomgång av egen familjebakgrund. Då vi har handledningsdagar är det meningen att alla hämtar ett case på papper eller som videobandat samtal med familjen. Vi får

7 handledning i de frågor vi funderar på och förstås hjälper det oss framåt igen i vårt arbete med familjer. Genomgång av vår egen familjebakgrund görs med hjälp av att vi ritar egna släktträd som vi sedan i smågrupper (på nio personer) går igenom. Vi granskar närmare någon fråga/problem som vi själva vill ta upp till diskussion. Det är viktigt att känna till och förstå sin egen familjebakgrund då man skall jobba som familjeterapeut. Det sista året vi studerar skall vi skriva ett sk. slutarbete. Det skall förstås handla om familjeterapi på något sätt och omfatta ca sidor. Då studierna är över och jag blir färdig familjeterapeut i juni 2014 kan jag ansöka om Valviras tillstånd att använda familjeterapeut -titeln. Då har jag möjlighet att t.ex. bjuda familjeterapi som privatföretagare. Det är sedan ett helt annat kapitel om jag vill så. Det har jag ännu inte tänkt på så mycket. Stipendiet som jag beviljades av FSSF har varit till stor ekonomisk nytta och hjälp. Jag har kunnat betala reseavgifter, hotellräkningar och terminsavgiften med den. Dessutom har jag denna vår köpt 3 böcker utav den obligatoriska litteraturen. Vissa böcker har jag fjärrlånat från biblioteket och vissa böcker har jag köpt själv. Ett stort TACK till FSSF:s styrelse som beviljade mig detta stipendium! Tammerfors Katja Pöri Socialarbetare/familjeterapistuderande

8 JURIDISKT OMBUDS HÖRNA Det nya juridiska ombudet Erik Munsterhjelm presenterar SAMS och den juridiska verksamheten. Juridiskt ombud Jag är sedan juni 2012 anställd som juridiskt ombud vid Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. (SAMS). Jag tänkte därför berätta kort om min bakgrund, min arbetsgivare samt närmare om den juridiska verksamheten på SAMS. Jag har studerat juridik vid Åbo Akademi, Åbo universitet samt vid Santa Clara University i Kalifornien, USA. Efter att på våren år 2011 ha fullgjort mina juridiska studier flyttade jag till Åland för att där genomföra domstolspraktiken vid Ålands tingsrätt. Under studietiden har jag jobbat bland annat på en affärsjuridisk advokatbyrå, på skatteförvaltningen samt i yngre ålder på mentalsjukhus. Dessa erfarenheter har redan visat sig vara till stor nytta i mina nya arbetsuppgifter. SAMS Eftersom SAMS är en rätt ny aktör inom sektorn, berättar jag gärna kort om förbundet. SAMS, som grundats år 2010, har som syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Medlemmar i SAMS är för närvarande Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f., Svenska hörselförbundet rf, Psykosociala förbundet rf och Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. SAMS fungerar som samarbetsorganisation kring de funktioner som medlemsförbunden besluter och utarbetar en gemensam strategi för finlandssvenska organisationer kring funktionshinder. Förutom den juridiska rådgivningen verkar i SAMS även två övriga projekt, stödpersonverksamheten Fyra Betydelsefulla Timmar och projektet Samarbete mellan minoriteter in minoriteten. Därutöver handhar SAMS utdelningen av bidrag till verksamheter som stöder den svenska servicen inom den sociala sektorn. Den juridiska verksamheten vid SAMS strävar efter att tillvarata svenskspråkiga funktionshindrade personers och deras närståendes samt de svenskspråkiga handikapporganisationernas intressen. För att uppnå målsättningen verkar de två juristerna vid SAMS i huvudsak på två olika nivåer, juridisk rådgivning i enskilda ärenden och juridisk intressebevakning på samhällelig nivå.

9 Rådgivning Svenskspråkiga personer med handikapp, närstående, intressebevakare och personer som genom sitt jobb kommer i kontakt med handikappfrågor kan kontakta oss jurister vid SAMS för juridisk rådgivning i handikappfrågor. Vi informerar och ger råd exempelvis i frågor som gäller vem som har rätt till olika stöd- och serviceformer, hur man söker ändring i beslut och till vilken myndighet man kan vända sig för att få hjälp. Vi företräder dock inte personer med handikapp vid en eventuell rättslig process. Rådgivningen är öppen för alla oberoende av medlemskap i föreningar. Intressebevakning Det andra sättet på vilket vi strävar efter att trygga och utveckla handikappades rättigheter är så som ovan nämnts juridisk intressebevakning på samhällelig nivå. Detta sker i praktiken genom ett antal olika påverkningskanaler, exempelvis genom givandet av expertutlåtanden till lagstiftaren samt medverkan i arbetsgrupper i offentliga sektorn och tredje sektorn. Viktigt är vidare att utöka tillgången till information på svenska, att utöka kunskapen om de funktionshindrades rättigheter samt att informera om kommande och pågående lagändringar och förändringsprocesser. För detta ändamål ordnar och deltar vi i informationstillfällen och seminarier för personer med handikapp och personer som arbetar med handikappfrågor. Kontaktuppgifter: Telefontid tisdagar torsdagar telefon: e-post MEDLEMSAVGIFTEN De som inte har betalat medlemsavgiften år 2012 får en påminnelse bifogat med detta Medlemsbrev. Medlemsavgiften är 15 /person och för organisationer 100 /organisation. Förbundets kontonummer är Pedersörenejdens andelsbank

10 AKTUELLT Socialförbundet har lämnat in ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande regeringens proposition till lag om stöd för den åldrande befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre personer. Utlåtandet i sin helhet finns att läsas på förbundets hemsida Socialförbundet har tillsammans med flera andra finlandssvenska organisationer undertecknat en skrivelse som har distribuerats till svenskspråkiga riksdagsledamöter. I skrivelsen uppmärksammar de undertecknade förbunden och organisationerna att beslutet om att regeringen i samband med budgetramarna kommit överens om att styra en större del av RAY:s avkastning direkt till att täcka statens kostnader är ologiskt och strider mot regeringens principiella handlingslinjer. En lägesrapport av arbetsgruppen som dryftar servicestrukturen inom social- och hälsovården har publicerats. Arbetsgruppen har enligt uppdraget berett tre alternativa modeller för servicestrukturen inom den offentliga social- och hälsovården. Social- och hälsopolitiska ministerarbetsgruppen kom vid sitt möte fram till slutsatsen att det fortsatta arbetet ska basera sig på en modell där kommunerna eller social- och hälsovårdsområdena ansvarar för organisering av servicen på utvidgad basnivå samt en betydlig del av den specialiserade sjukvården. Arbetsgruppen bereder före utgången av året riktlinjerna för lagen om organisering, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården (pressmeddelande, Adoptionsnämnden har flyttats från Social- och hälsovårdsministeriet till tillstånds- och tillsynsmyndigheten för social- och hälsovården Valvira. Tidigare har endast adoptioner från utlandet krävt tillstånd från adoptionsnämnden, men den nya lagen kräver tillstånd även vid inhemska adoptioner. Tillstånd behövs emellertid inte vid adoption av sin partners barn eller av barn som man tidigare haft vårdnad om, exempelvis fosterbarn (pressmeddelande, Social- och hälsovårdsministeriet föreslår ett anslag på 12,6 miljarder euro för sitt förvaltningsområde år Det är 303 miljoner euro mer än i år. Detta tillägg behövs för reformerna enligt regeringsprogrammet samt för ökningen av förmånsutgifterna. Ministeriet föreslår förbättringar bland annat i stödet till låginkomsttagare och veteraner. Kommunerna sporras att aktivera långtidsarbetslösa. När en arbetslös får arbete och börjar få mer inkomster, justeras bostadsbidragets storlek i dagens läge tre månader efter att arbetet börjat. Nu

11 föreslås att justeringen av bostadsbidraget görs först sex månader efter att arbetet inletts. Lagförslaget föreslås träda i kraft i början av 2013 och gälla fram till slutet av I syfte att aktivera långtidsarbetslösa genomförs ett försök med s.k. sysselsättningsbonus i 61 kommuner åren I försöket får en långtidsarbetslös behålla arbetsmarknadsstödet i en månads tid efter att ha blivit sysselsatt. Till utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna inriktas stegvis en ökning på 125 miljoner euro åren Av anslaget inriktas år miljoner till verkställandet av lagen om äldreomsorg som träder i kraft , 44,5 miljoner euro under 2014 och 72 miljoner från och med Syftet med lagen är att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdstjänsterna för äldre. Till försöksprojektet som gäller personaldimensionering som stöder verkställandet av lagen om äldreomsorg föreslås 30 miljoner som statsstöd i social- och hälsovårdsministeriets huvudklass. Till kommunernas projekt för utveckling av social- och hälsovården föreslås ett statsunderstöd på 14,5 miljoner euro (2012: 17,5 miljoner euro). Anslaget minskar stegvis på så sätt att dess storlek är 12,5 miljoner euro år De prioriterade insatsområdena för projekt som får statsstöd har definierats i det nationella utvecklingsprojektet för social- och hälsovården (Kaste) för åren Till tolkningstjänster för svårt handikappade föreslås cirka 35 miljoner euro, vilket är 6,8 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för (pressmeddelande,

12 UTBILDNING Torsdag 4 oktober 2012 kl i Yrkeshögskolan Novias auditorium (Seriegatan 2) i Vasa kommer vi att ha en föreläsning kring temat omhändertagna barn som placerats i fosterhem. Eftermiddagens föreläsare är en kvinna med 30 års erfarenhet av att vara fostermamma samt hennes 23-åriga fosterdotter som kommer att berätta om sina erfarenheter, vad de fått för stöd från myndigheter och vad de saknat. Vi får höra fosterdotterns historia om hennes första levnadsår, socialens ingripande och placeringen i fosterhem samt hur hon klarat sig senare i livet. Både fostermamman och dottern bor och jobbar i Sverige. Dessutom deltar en kvinna som gjorde en barnskyddsanmälan vilket ledde till att hennes barnbarnsbarn omhändertogs och placerades i jourhem. Mormorsmodern berättar om sina tankar kring övervägandet och beslutet att anmäla en släkting. Deltagaravgift för medlemmar i förbundet är 20 euro och för övriga 25 euro (i priset ingår kaffe och tilltugg). Anmälan senast 27.9 till Arrangörer: Finlands Svenska Socialförbund och Svenska Studiecentralen. Måndag 5 november 2012 kl på Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors ordnar vi en föreläsning om socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle. Psykoterapeut Annele Lindeqvist från Kidutettujen kuntoutuskeskus föreläser om att bemöta invandrare i det sociala arbetet och de utmaningar man kan stöta på. Deltagaravgift för medlemmar i förbundet är 20 euro och för övriga 25 euro (i priset ingår kaffe och tilltugg). Anmälan senast till Arrangörer: Finlands Svenska Socialförbund och Svenska Studiecentralen. Onsdag 14 november kl ordnas en seminariedag om personlig assistans på Vasa universitet. Seminariedagen ordnas för fjärde året i rad och i år kommer den att handla enbart om personlig assistans och olika frågeställningar kring den. Till dagen inbjuds funktionshinderombudsmannen i Stockholm Riitta-Leena Karlsson. Kostnader (inkl.moms): medlemmar i handikapporganisationer och studerande 30, övriga 70, personliga assistenter med arbetsgivare gratis, lunch och kaffe ingår i avgiften. Anmälan och ytterligare information: Marita Mäenpää/FDUV, tfn (09) , eller Sonja Karnell/SAMS, tfn , Arrangörer: SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Finlands Svenska Handikappförbund, Finlands Svenska Socialförbund, Invalidförbundet, Assistentti.info, Det riksomfattande handikapprådet VANE.

13 Kongressen 2013 är under planering och redan nu kan ni pricka in i era kalendrar. Kongressen kommer att gå av stapeln i Borgå. Jag tar gärna emot tips och önskemål om utbildningar. Hör av er på e-post eller telefon REKLAM Dra nytta av handboken för handikappservice! Handboken för handikappservice är en öppen och avgiftsfri tjänst, som Institutet för hälsa och välfärd utvecklar och ansvarar för. Handboken har klart etablerat sig som en informationskälla inom handikappsektorn; finskspråkiga tjänsten har besökare varje månad. I den svenskspråkiga versionen av handboken finns information om bland annat handikappservice, serviceprocessen och hjälpmedel. På sidorna finns också central lagstiftning och svenskspråkiga organisationer inom handikappsektorn. I den elektroniska handboken sammanställs viktig information om handikappservice i en behändig form på ett och samma ställe. Handboken är ett stöd för professionella inom handikappsektorn och strävar efter att se till att medborgarna får service på ett likvärdigt och högklassigt sätt. I handboken finns omfattande information om lagstadgad handikappservice som stödjer ett självständigt liv, och som stöd för klientarbetet finns exempelvis anvisningar om hur en serviceplan görs upp. Administrativ information inom sektorn och handikappolitik finns i en egen sektion. Dagligen publiceras aktuella nyheter och information om evenemang i hemlandet och i övriga världen. Handboken för handikappservice hittar man på Förälska dig i servicesedeln -seminarium i september. Vasaregionens Utveckling Ab VASEK ordnar tillsammans med Vaasan Yrittäjät ett seminarium om servicesedel den 4 september 2012 kl. 12 på Korsholms kulturhus. Programmet finns i evenemangskalendern på Anmälan senast Seminariet är avsett för alla som är intresserade av servicesedeln, speciellt för de som jobbar inom social- och hälsovårdsbranschen, både för företagare och förtroendevalda.

14 Att bryta mönster - Livet går vidare Närståendeseminarium vid Kronoby folkhögskola Lördagen den kl Föreläsare: Minna K. Lindberg, författare till boken Diagnos F32.1 Diagnos F32.1 är en berättelse om Minnas egen erfarenhet av att drabbas av depression. Det här är en sanningsberättelse om hur det är att vara i ångestens skor, förföljd av sina egna skuggor. Men det är också en reflektion över hur viktiga andra människor är i livet och om hur jag genom min omgivning hittade tillbaka till vägen som leder framåt i livet. Seminariet är öppet för alla intresserade! Fri busstransport med start från Kristinestad kl (närmare tidtabell senare). Anmälning: Mat och kaffe (ej buss) till Kronoby MI eller senast Buss (inkl. mat och kaffe) till Eva Hanses eller senast De nationella barnskyddsdagarna hålls i Finlandiahuset Temat är Tulevaisuuden tarinat. Representanter från förbund och kommuner, experter inom barnskydd, lärare, pedagoger, ledare för fritidsaktiviteter för barn, skolpersonal och alla andra som är intresserade av barns välmående är välkomna till barnskyddsdagarna. Program och mer information finns på Rädda Barnen ordnar utbildningstillfällen om inhemska adoptioner 20.9, och Den nya adoptionslagen trädde i kraft och möjliggör öppen adoption. Utbildningen är avgiftsfri. Anmälan senast 3.9. Mer information på under fliken ajankohtaista - tapahtumat ordnas Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät i Helsingfors mässcenter. Dagarna riktas till bl.a. forskare, utbildare, beslutsfattare, personer verksamma inom missbrukarvård, fritids- och ungdomsarbete, skolor och utbildningsenheter och i organisationer. Under de två dagarna finns det möjlighet att delta i många olika föreläsningar och studiebesök. Program och mer information finns på under fliken Tapahtumat. Anmälan senast Arrangör: SOSTE.

15 SAXAT I Tesso 5/2012 kan man läsa att en stor del av minnessjukdomar lämnar odiagnostiserade. 36 finländare insjuknar varje dag i någon minnessjukdom, vilket innebär personer per år. Social- och hälsovårdsministeriets nationella minnesprogram definierar mål och åtgärder med vars hjälp minnessjukdomar kan diagnostiseras i ett så tidigt skede som möjligt. Med programmet vill man även säkerställa en god kvalitet på tjänster. Man vill fästa kommunernas beslutsfattares uppmärksamhet vid minnessjukdomar. Liknande program finns redan i flera länder men det speciella i det finländska programmet är att man vill betona hjärnhälsa och rehabilitering. För tillfället blir en stor del av minnessjukdomarna odiagnostiserade. En tidig diagnos, rätt typ av rehabilitering och vård skulle förbättra den insjuknades kompetens och livskvalitet. En odiagnostiserad patient blir även dyr för samhället. Minnessjukdomar innebär ofta skam för den insjuknade vilket kan leda till att man låter bli att söka vård. Man vill därför med programmet minska de negativa attityderna till minnessjukdomar. Man får inte glömma de närstående och det är viktigt att även de får det stöd som de behöver. Det är bra att komma ihåg att inte alla som insjuknar är äldre personer. Även yngre personer kan drabbas av minnessjukdom. Bland alkoholberoende insjuknar till och med var tionde i minnessjukdom. Man kan minska risken för att drabbas av minnessjukdom med hjälp av hälsosamma vanor och genom att upprätthålla mental pigghet. Arbetsplatsen är viktig för hjärnans hälsa. Ett gott ledarskap stöder orken att arbeta, styr arbetets belastning och förstärker en god arbetsmiljö. Sociala relationer och möjligheten att kombinera arbete och familjeliv främjar hjärnhälsa. Förebyggande av ojämställdhet bland barn är ett tema i Tesso 5/2012. Man skriver bland annat att det i många familjer finns problem som ärvs från en generation till nästa generation. I Brahestadsregionen har man ett projekt på gång där målet är att hitta verktyg för att stoppa dessa problem och hjälpa barn, unga och familjer. För att nå en lösning försöker man hitta förebyggande åtgärder och sätta in stödåtgärder när familjen behöver dem som mest. Man håller på att utveckla en strategimodell för förebyggande arbete som ska tas i bruk i daghem, skolor, hälsovård, socialt arbete och arbetskraftservice. Alla parter kommer överens om hur man på bästa sätt kan stöda familjen och återkommer efter en månad för att se om det har skett någon förbättring. Stödet ska alltid ske på föräldrarnas villkor med barnet i centrum. En klar struktur i hela processen är viktig, från att bemöta klienten till arbetets organisering, ledning och kommunens välfärdsstrategier. Arbetet med den nya modellen är ett samarbete mellan daghemspersonal, skolor, socialtjänsten, hälsovården,

16 arbetskraftsbyrån, Fpa, föreningar och församlingen. I framtiden kommer man att ordna utbildningar som nyckelpersoner får delta i och sedan ta med sig kunskapen till sina arbetsplatser. Man utbildar även personal i att ta upp problem på rätt sätt med barnets föräldrar, för att undvika att föräldrarna börjar motarbeta och avfärdar hjälpen när problemen lyfts fram. I regionen har man nolltolerans när det gäller ungdomsarbetslöshet och hoppas på att kunna hitta antingen en studie- eller arbetsplats till alla ungdomar. I Lapsen Maailma 8/2012 kan man läsa att var tredje timme får en finländare i åldern år pension, i medeltal sju unga per dag. Pensionerade unga är fysiskt och psykiskt sjuka, utslagna och utmattade. En del av dem vill arbeta och är delvis arbetsföra. Arbetsgivare borde uppmuntras att anställa dessa unga som är redo att ta sig ut i arbetslivet. I tidningen har man intervjuat två pensionerade unga, 20-åriga Rebecca och 23-årige Henkka. Som 17-åring blev Rebecca så trött att hon inte orkade ta sig upp ur sängen. Problemen hade hopat sig under flera år, sedan föräldrarnas skilsmässa när hon var 10 år. Under åren har hon vid flera tillfället varit inlagd på psykiatriskt sjukhus, bl.a. för psykos. Senaste besöket på sjukhus var det bästa, eftersom hon äntligen fick träffa en läkare som lyssnade och ställde de rätta frågorna. Att få pension kändes inte bra, men nu går hon i terapi och har fått fungerande rutiner. Föräldrarna och två nära vänner ger henne stöd, men vardagen känns fortfarande stundtals tung och sociala situationer skrämmande. Rebecca säger att samhället måste ge unga möjligheter att få komma till tals och bli hörda. Även familjer behöver stöd och det viktigaste är att visa att man bryr sig. Människor är ensamma med sina problem. Henkka blev pensionerad som 20-åring. Hans problem började när han var 16 år, och efter några år av besök på psykiatriskt sjukhus, olika boendekommuner, fel mediciner, lugnande medel, alkohol, droger och flera förhållanden fick han äntligen rätt diagnos: bipolärt syndrom. Enligt Henkka har inte läkare kunskap om denna diagnos och känner därför inte igen den. Många unga får problem redan i högstadiet och borde få hjälp i det skedet innan det blir värre och problemen hopar sig. Han poängterar att hans föräldrar försökte hjälpa så gott de kunde, men han ville inte berätta för dem hur han mådde. Om den unga inte är mottaglig för hjälp är det svårt för någon att kunna ingripa. Henkka har nu en plats på en verkstad för unga där han har fått dagsrutiner och han känner för första gången att han håller på att bli frisk och självförtroendet återvänder. I Lapsen Maailma 6-7 diskuteras varför så många familjemord har inträffat i Finland det senaste året och om det finns något man hade kunnat göra för att förhindra dem. Ministergruppen för den inre säkerheten försöker hitta konkreta lösningar för familjer i kris som snabbt behöver hjälp. I tidningen har man intervjuat Tarja Mankkinen, chef för ministergruppens sekretariat. Mankkinen poängterar att dessa frågor inte hör till endast ett ministerium, de berör

17 barnskydd, rådgivningar, skolor, daghem, social- och hälsovårdstjänster, polisen och många andra samhälleliga aktörer. Flera av de drabbade familjerna hade varit i kontakt med myndigheter tidigare. Man måste se problemet ur familjernas perspektiv, om de har varit i kontakt med någon myndighet och vem som hade kunnat påverka situationen innan det gick för långt. I internationella mått mätt är de finländska tjänsterna välfungerande, men systemet har på många sätt blivit invecklat. En stor fråga är informationsgången, vars bristfälligheter konstaterades redan i samband med skolskjutningarna. Varningssignaler fanns, men man gjorde inget åt dem. En stor del av problemet beror på att inblandade myndigheter inte vet vilken information de får dela med sig av till andra parter på grund av olika lagar. För informationsutbytet borde man göra tydliga riktlinjer och förslag på förändringar. Enligt Mankkinen är organisationernas roll stor i serviceutbudet. Organisationer är mer neutrala än myndigheter och Mankkinen tror att tröskeln är lägre att ta kontakt med en organisation än med t.ex. socialarbetare eller polisen om man vill berätta för någon om sina våldsproblem. Fler tjänster behövs för att kunna nå olika grupper människor i hela landet. Fastän Finland statistiskt sett är ett våldsamt land har ändå inte finländare tidigare varit rädda för våldet i någon större utsträckning. Skolskjutningarna och familjemorden har dock påverkat trygghetskänslan och många upplever att våldet kommit närmare. Detta syns även i nyhetsrapporteringen. Mankkinen uppmuntrar en samhällelig diskussion. De drabbade familjerna har utåt sett varit helt normala familjer. Om det finns samhälleliga problem som påverkar våldsbrotten är det viktigt att kunna kritisera nuvarande system och hitta lösningar och förbättringsmöjligheter.

18 ÖVRIGT På förbundet tar vi gärna emot era tankar och tips gällande verksamheten. Vi hoppas att ni alla ska bli nöjda med det som förbundet har att erbjuda och att ni aktivt deltar i förbundets utveckling. Ni får gärna sända verksamhetsledaren förslag på verksamhet under hela året eller höra av er om ni har frågor. Vi finns till för er! Verksamhetsledaren nås på e-postadressen eller på telefon Jag sänder regelbundet ut info, utlåtanden och reklam om utbildningar via e- posten och ni som vill vara med på mina e-postlistor får gärna meddela er adress till mig. Hemsidan och Facebook-sidan uppdateras också regelbundet, så håll utkik där med jämna mellanrum. Vörå, den 23 augusti 2012 Emma-Lena Lybäck Vik. verksamhetsledare

19

20

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde torsdagen den 20 september 2012 kl.

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2014 ORDFÖRANDENS SPALT Vård i hemmet Ett av målen i regeringsprogrammet är att möjliggöra självständigt boende och utveckla de tjänster som förs till

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder Utlåtande Undervisnings- och kulturministeriet Ärende: Skriftligt utlåtande om förslagen som lagts fram av arbetsgruppen som bereder reformen av lagstiftningen

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium

Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium 1 Förenta nationernas konvention 2 l I FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 22 mars 2012 kl.

Läs mer

Kvalitetskriterier för individuellt stöd

Kvalitetskriterier för individuellt stöd Kvalitetskriterier för individuellt stöd Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, toukokuu 2011 1 Syftet med kvalitetskriterierna: Kvalitetskriterierna är avsedda för funktionshindrade människor, deras

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2015 ORDFÖRANDENS SPALT FÖRÄNDRINGENS VINDAR DRAR FRAM OCKSÅ I FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND Förändringens vindar drar fram överallt, också i Finlands

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde måndagen den 2 maj 2011 kl. 10.00 i

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 kl.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren:

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren: Barnets rättigheter Till läraren: FN:s Konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och har ratificerats av 193 länder. Grunderna för konventionen ligger i en önskan om att

Läs mer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer Förnamn Efternamn E-post Telefonnummer Välkommen med i vänelevsverksamheten du har ett viktigt uppdrag! Som vänelev bryr du dig om hur andra har det, delar med dig av dina erfarenheter, är med och skapar

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet kungör att ett anslag på totalt 1 100 000 euro kan sökas för följande ändamål:

Social- och hälsovårdsministeriet kungör att ett anslag på totalt 1 100 000 euro kan sökas för följande ändamål: MEDDELANDE OM ATT ANSLAG KAN SÖKAS Under moment 33.03.63, Vissa specialprojekt, läggs 1 100 000 euro till för riksomfattande verksamhet som riktar sig till klienter som behöver särskilt stöd (t.ex. långtidsarbetslösa

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

DUV Vingen Info 3/12

DUV Vingen Info 3/12 DUV Vingen Info 3/12 Innehåll 1. Styrelsen välkomnar! 2. DUV Mellersta Nyland fyller 40 år! 3. Konstklubbens vernissage 4. Kallelse till höstmöte 5. Duv-teaterns fotografier 6. Filmklubben 7. Bowlingen

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 3 oktober 2013 kl.

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet STADSÖNS FÖRSKOLA Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2013 KONTAKTUPPGIFTER Stadsöns förskola Persvägen 11 954 31 Gammelstad www.lulea.se/stadsonsforskola

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom Psykisk ohälsa Specialistpsykiatri 5 december 2017 Karin Lindersson Psykiatrin idag Psykiatrisk diagnos Långvarig sjukdom Allvarlig/ komplex Samsjuklighet

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 16 maj 2013 kl.

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

HFS-temadag 11.3 2013 Mötets betydelse för hälsan. Psykisk hälsa Lise-Lotte Risö Bergerlind Lena Sjöquist Andersson

HFS-temadag 11.3 2013 Mötets betydelse för hälsan. Psykisk hälsa Lise-Lotte Risö Bergerlind Lena Sjöquist Andersson HFS-temadag 11.3 2013 Mötets betydelse för hälsan Psykisk hälsa Lise-Lotte Risö Bergerlind Lena Sjöquist Andersson Definition av hälsa Tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

Examensmästare 2015, utvecklingsarbete. Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Examensmästare 2015, utvecklingsarbete. Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet Examensmästare 2015, utvecklingsarbete Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet Bilder som hjälp vid bedömning av kunnandet Git Ruuhinen September 2016 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Personligt ombud (PO) Lund 170510

Personligt ombud (PO) Lund 170510 Personligt ombud (PO) Lund 170510 Sauli Suominen PL, leg. familjeterapeut och handledare sauli.suominen@welho.com Bakgrund Arbetat i tio år med personligt ombud I början med psykiska funktionshinder men

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Motioner till partidagen 2016

Motioner till partidagen 2016 Motioner till partidagen 2016 Beredningsutskott 4 47 Integration på svenska 48 Glöm inte att integrera hemmamammorna 49 Partiets finskspråkiga namn 50 Lokalavdelningarnas medlemsavgifter i partiet och

Läs mer

Vi hjälper er att prata om det som är svårt

Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vad är Hjärnkoll? Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa så är det svårt att prata öppet om det. Många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade,

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Frågor för reflektion och diskussion

Frågor för reflektion och diskussion Frågor för reflektion och diskussion Kapitel 2, Anknytningsteorin och dess centrala begrepp Fundera på de olika anknytningsmönster som beskrivs i detta kapitel. Känner du igen dem hos barn du möter eller

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga.

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. BÄTTRE STUDENTHÄLSA FAKTA SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. SHVS är sakkunnig inom studenthälsovård Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder tjänster inom

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2015-06-16 Dnr.nr S2015/1547/FS Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 1 Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 INNEHÅLL 1. Introduktion... 2. Målsättning... 3. Målgrupper... 4. Arbetsfält... 5. Delprojekt... 5.1. Intressebevakning 5.2. Ett handikappolitiskt program

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer