Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Svenska Socialförbund r.f."

Transkript

1 Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012

2

3 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns just nu. Men trots att solen inte värmt den här sommaren lika mycket som senaste sommar, tror jag att semester alltid är semester. Arbetstakten och kraven på den enskilda arbetstagaren ökar hela tiden inom arbetslivet. Var och en behöver ta en break. En tillräckligt lång semester är ett måste. Det är egentligen intressant hur olika vi ser på semesterns längd. En del av oss kan spjälka upp semestern i flera kortare perioder och anse detta vara bra. Man vill liksom kolla upp att arbetet inte hopar sig. Rekommendationerna säger i alla fall att semestern borde vara enhetlig, utan avbrott, minst tre eller fyra veckor i ett sträck. Andra och hit hör undertecknad behöver minst fyra veckor för att helt koppla bort från arbetet. Man varvar ner efter arbetet och börjar tyvärr ofta varva upp när semestern börjar ta slut. Vi har olika typer av jobb som naturligtvis också påverkar oss. I en ny utkommen bok Työikäisen muisti ja muistisairaudet diskuterar författarna (Heidi Härmä och Sirpa Granö) om huruvida 2000-talet kommer att betecknas som en tid då man inte förstått att människans kognitiva belastning är begränsad. Hjärnan överbelastas lätt och behöver vila. Författarna till nämnda bok lanserar begreppet kognitiv ergonomi och påstår att detta i framtiden kunde vara arbetsgivarens trumfkort i rekryteringsprocessen! Lämpliga utmaningar utan alltför stor press, mänskliga arbetstider och förhållanden, gott arbetsklimat, gott ledarskap och omsorg om kognitiv ergonomi är nyckelord för välbefinnande i arbetslivet enligt bokens författare. Idealet skulle vara att var och en skulle få sådana arbetsuppgifter, som motsvarar personens individuella kognitiva talangprofil. I en sådan situation skulle man inte kräva för mycket utan var och en skulle få lämpliga utmaningar för att bevara sitt intresse för arbetet. Är detta möjligt i vårt resultatstyrda samhälle? Vi har i dagens samhälle redan tydliga tecken på att takten är för hög. Slow life rörelsen, tystnadens retrit och också alterneringsledighet vittnar om människans behov av att stanna upp. Arbetet är inte mera allt i en människas liv. Vi fyrtiotalister är uppvuxna i en luthersk anda. Dagens ungdomar i en annan. Ungdomarna uppskattar idag fritiden. Och samtidigt funderar vi äldre över varför vi har svårt att rekrytera personal till tunga vårdenheter med tre skiftesjobb!

4 I nämnda bok anser författarna, att man redan på mödrarådgivningen och i lågstadiet borde ge rådgivning om hur hjärnans hälsa ska skötas. Personer i medelåldern borde på allvar försöka påverka sina kommande år och verksamhetsförmågan. Ansvaret för att få rätt information sätter författarna på företagshälsovården. Inför hösten, då almanackorna börjar fyllas, är detta en bra påminnelse! På FSSF:s studiedagar i Åbo senaste vår fick vi höra om aivobic. Dags att gräva fram den kunskap vi då fick? Med önskan om en höst med intressanta utmaningar i arbetet med beaktande av en god kognitiv ergonomi! Nådendal, 15 augusti 2012 Märta Marjamäki VERKSAMHETSLEDARENS HÖRNA Tillbaka i vardagslivet Sommaren börjar lida mot sitt slut och det är dags att ta tag i arbetet igen. För min del innebar sommaren främst jobb, men jag hann även ha två veckor ledigt. Helt ledig var jag i och för sig inte, en av mina lediga veckor tillbringades på läger där jag var ledare på dagklubben för 4-5-åringar. Som ni säkert vet är barn i den åldern mycket aktiva och det krävdes en hel del energi och tålamod för att hålla koll på alla 20 barn. Men det var samtidigt en rolig och givande erfarenhet. Att se barnens ivriga pysslande eller att delta i barnens lekar kan få en att glömma all stress och alla bekymmer. Även om lägerveckan innebar ansvar och arbete var det ändå ett skönt avbrott från vardagen. Att vistas på läger långt hemifrån, bortkopplad från internet och vardagsstress är hälsosamt och man glömde nästan att det fanns en värld utanför lägerbubblan. Jag hoppas att ni också har haft möjlighet att helt koppla bort alla tankar på jobbet och bara njuta av semesterdagarna så att ni har fått återvända till arbetet med förnyade krafter och entusiasm.

5 För mig har hösten alltid känts som en nystart. Det kan bero på att jag förknippar den med skolstart och detta är första hösten sedan jag var sju år som den inte innebär skolstart för min del. Hösten kan dock bli en nystart på andra sätt. Efter semesterns mer eller mindre lata dagar är det skönt att få rutiner i vardagen igen, kanske få nya arbetsuppgifter, eller komma igång med motionerandet och hälsosammare matvanor efter alltför många glassar i sommar. Hösten innebär även att förbundets kursverksamhet kommer igång igen efter sommarpausen. Vi har tre utbildningstillfällen att se fram emot i höst. Att få tips och önskemål gällande föreläsningar är alltid trevligt och vi försöker i mån av möjlighet förverkliga önskemålen. Detta är den ena föreläsningen ett resultat av och den kommer att handla om omhändertagna barn som placerats i fosterhem. En fostermamma, en fosterdotter och en kvinna vars barnbarnsbarn omhändertagits kommer att berätta om sina erfarenheter på detta seminarium. Det andra seminariet är ett samarbete med flera andra aktörer om personlig assistans, och det tredje tillfället är en föreläsning om att bemöta invandrare inom det sociala arbetet. Ni kan läsa mer om våra utbildningstillfällen längre fram i medlemsbrevet. Vi hoppas på att få många deltagare! Till våren planerar vi redan nu flera utbildningstillfällen runtom i Svenskfinland. Bland annat har vi kongressen i Borgå att se fram emot. Med hopp om en fin och givande höst med stor arbetsglädje! Emma-Lena Lybäck Vik. verksamhetsledare STYRELSEN Styrelsen höll möte På mötet utsågs Britt-Helen Tuomela-Holti till viceordförande för år På mötet utvärderades årets kongress och planeringen för nästa års kongress inleddes. Styrelsen fastställde att nästa års kongress äger rum i Borgå En arbetsgrupp som kommer att planera kongressen utsågs. Arbetsgruppen kommer att bestå av verksamhetsledaren, ordförande, Anna Lena Karlsson-Finne och Theresia Lindström, samt eventuellt en representant från Finlandssvenska vårdare. På mötet diskuterades även införandet av ett skilt medlemskap för studerande. Detta ärende kommer att beredas under hösten och tas upp på nästa årsmöte. Om ni vill läsa protokollet i sin helhet kan ni besöka förbundets hemsida Nästa möte hålls 20.9 i Helsingfors.

6 STIPENDIERAPPORT I mån av ekonomiska möjligheter beviljar Socialförbundet varje höst stipendier för fortbildning, kongresser, studieresor eller liknande. Ifjol delades tre stipendier ut. En av mottagarna var Katja Pöri som här berättar om den familjeterapiutbildning som hon deltar i och beviljades stipendium för. FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUNDS STIPENDIUM 12/2011 -rapport gällande utbildningen och stipendiets användning Jag blev beviljad FSSF:s stipendium för familjeterapistudier 12/2011. Jag började mina studier 06/2011 och har alltså hållit på i ett år nu. Det är fråga om en svenskspråkig familjeterapiutbildning som ordnas av Novia yrkeshögskolas Centret för livslångt lärande i Vasa. Studierna håller på i 3 år. Våra utbildare är Jan-Christer Wahlbeck och Beryl Fagerlund. Vi är 27 studerande med olika yrken som valts till utbildningen. Man bör ha en lämplig grundutbildning inom social- och hälsovården och tillräckligt med studier inom psykiatrin för att kunna söka in till utbildningen. Jag själv är socialarbetare och jobbar med barnfamiljer på familjerådgivningen i Tammerfors. Familjeterapiutbildningen är ordnad så att vi emellanåt träffas i Vasa och emellanåt i Helsingfors. Vi har ca utbildningsdagar/år då vi ska vara i någondera staden. Därför blir det en del resekostnader för mig som måste åka varje gång till Vasa el. Helsingfors från Lempäälä där jag bor. Lempäälä ligger strax söderom Tammerfors. Dessutom blir det också hotellkostnader på båda orterna. Till studierna hör också sk. litteraturgrupper. Vi träffas i mindre grupper på ca 5-6 personer där vi diskuterar olika familjeterapiböcker som vi fått till uppgift att läsa. Under detta år har vi läst 12 böcker på svenska eller engelska. Under studietiden skall vi samla ihop 300 arbetstimmar som kan definieras som familjeterapi. För mig, som jobbar dagligen med familjer, är det inga problem att få ihop dessa timmar. Vi skall dessutom skriva dagbok varje vecka under hela studietiden om vår egen psykiska process och utveckling till familjeterapeut. I studierna ingår teoristudier, men också handledning och genomgång av egen familjebakgrund. Då vi har handledningsdagar är det meningen att alla hämtar ett case på papper eller som videobandat samtal med familjen. Vi får

7 handledning i de frågor vi funderar på och förstås hjälper det oss framåt igen i vårt arbete med familjer. Genomgång av vår egen familjebakgrund görs med hjälp av att vi ritar egna släktträd som vi sedan i smågrupper (på nio personer) går igenom. Vi granskar närmare någon fråga/problem som vi själva vill ta upp till diskussion. Det är viktigt att känna till och förstå sin egen familjebakgrund då man skall jobba som familjeterapeut. Det sista året vi studerar skall vi skriva ett sk. slutarbete. Det skall förstås handla om familjeterapi på något sätt och omfatta ca sidor. Då studierna är över och jag blir färdig familjeterapeut i juni 2014 kan jag ansöka om Valviras tillstånd att använda familjeterapeut -titeln. Då har jag möjlighet att t.ex. bjuda familjeterapi som privatföretagare. Det är sedan ett helt annat kapitel om jag vill så. Det har jag ännu inte tänkt på så mycket. Stipendiet som jag beviljades av FSSF har varit till stor ekonomisk nytta och hjälp. Jag har kunnat betala reseavgifter, hotellräkningar och terminsavgiften med den. Dessutom har jag denna vår köpt 3 böcker utav den obligatoriska litteraturen. Vissa böcker har jag fjärrlånat från biblioteket och vissa böcker har jag köpt själv. Ett stort TACK till FSSF:s styrelse som beviljade mig detta stipendium! Tammerfors Katja Pöri Socialarbetare/familjeterapistuderande

8 JURIDISKT OMBUDS HÖRNA Det nya juridiska ombudet Erik Munsterhjelm presenterar SAMS och den juridiska verksamheten. Juridiskt ombud Jag är sedan juni 2012 anställd som juridiskt ombud vid Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. (SAMS). Jag tänkte därför berätta kort om min bakgrund, min arbetsgivare samt närmare om den juridiska verksamheten på SAMS. Jag har studerat juridik vid Åbo Akademi, Åbo universitet samt vid Santa Clara University i Kalifornien, USA. Efter att på våren år 2011 ha fullgjort mina juridiska studier flyttade jag till Åland för att där genomföra domstolspraktiken vid Ålands tingsrätt. Under studietiden har jag jobbat bland annat på en affärsjuridisk advokatbyrå, på skatteförvaltningen samt i yngre ålder på mentalsjukhus. Dessa erfarenheter har redan visat sig vara till stor nytta i mina nya arbetsuppgifter. SAMS Eftersom SAMS är en rätt ny aktör inom sektorn, berättar jag gärna kort om förbundet. SAMS, som grundats år 2010, har som syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Medlemmar i SAMS är för närvarande Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f., Svenska hörselförbundet rf, Psykosociala förbundet rf och Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. SAMS fungerar som samarbetsorganisation kring de funktioner som medlemsförbunden besluter och utarbetar en gemensam strategi för finlandssvenska organisationer kring funktionshinder. Förutom den juridiska rådgivningen verkar i SAMS även två övriga projekt, stödpersonverksamheten Fyra Betydelsefulla Timmar och projektet Samarbete mellan minoriteter in minoriteten. Därutöver handhar SAMS utdelningen av bidrag till verksamheter som stöder den svenska servicen inom den sociala sektorn. Den juridiska verksamheten vid SAMS strävar efter att tillvarata svenskspråkiga funktionshindrade personers och deras närståendes samt de svenskspråkiga handikapporganisationernas intressen. För att uppnå målsättningen verkar de två juristerna vid SAMS i huvudsak på två olika nivåer, juridisk rådgivning i enskilda ärenden och juridisk intressebevakning på samhällelig nivå.

9 Rådgivning Svenskspråkiga personer med handikapp, närstående, intressebevakare och personer som genom sitt jobb kommer i kontakt med handikappfrågor kan kontakta oss jurister vid SAMS för juridisk rådgivning i handikappfrågor. Vi informerar och ger råd exempelvis i frågor som gäller vem som har rätt till olika stöd- och serviceformer, hur man söker ändring i beslut och till vilken myndighet man kan vända sig för att få hjälp. Vi företräder dock inte personer med handikapp vid en eventuell rättslig process. Rådgivningen är öppen för alla oberoende av medlemskap i föreningar. Intressebevakning Det andra sättet på vilket vi strävar efter att trygga och utveckla handikappades rättigheter är så som ovan nämnts juridisk intressebevakning på samhällelig nivå. Detta sker i praktiken genom ett antal olika påverkningskanaler, exempelvis genom givandet av expertutlåtanden till lagstiftaren samt medverkan i arbetsgrupper i offentliga sektorn och tredje sektorn. Viktigt är vidare att utöka tillgången till information på svenska, att utöka kunskapen om de funktionshindrades rättigheter samt att informera om kommande och pågående lagändringar och förändringsprocesser. För detta ändamål ordnar och deltar vi i informationstillfällen och seminarier för personer med handikapp och personer som arbetar med handikappfrågor. Kontaktuppgifter: Telefontid tisdagar torsdagar telefon: e-post MEDLEMSAVGIFTEN De som inte har betalat medlemsavgiften år 2012 får en påminnelse bifogat med detta Medlemsbrev. Medlemsavgiften är 15 /person och för organisationer 100 /organisation. Förbundets kontonummer är Pedersörenejdens andelsbank

10 AKTUELLT Socialförbundet har lämnat in ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande regeringens proposition till lag om stöd för den åldrande befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre personer. Utlåtandet i sin helhet finns att läsas på förbundets hemsida Socialförbundet har tillsammans med flera andra finlandssvenska organisationer undertecknat en skrivelse som har distribuerats till svenskspråkiga riksdagsledamöter. I skrivelsen uppmärksammar de undertecknade förbunden och organisationerna att beslutet om att regeringen i samband med budgetramarna kommit överens om att styra en större del av RAY:s avkastning direkt till att täcka statens kostnader är ologiskt och strider mot regeringens principiella handlingslinjer. En lägesrapport av arbetsgruppen som dryftar servicestrukturen inom social- och hälsovården har publicerats. Arbetsgruppen har enligt uppdraget berett tre alternativa modeller för servicestrukturen inom den offentliga social- och hälsovården. Social- och hälsopolitiska ministerarbetsgruppen kom vid sitt möte fram till slutsatsen att det fortsatta arbetet ska basera sig på en modell där kommunerna eller social- och hälsovårdsområdena ansvarar för organisering av servicen på utvidgad basnivå samt en betydlig del av den specialiserade sjukvården. Arbetsgruppen bereder före utgången av året riktlinjerna för lagen om organisering, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården (pressmeddelande, Adoptionsnämnden har flyttats från Social- och hälsovårdsministeriet till tillstånds- och tillsynsmyndigheten för social- och hälsovården Valvira. Tidigare har endast adoptioner från utlandet krävt tillstånd från adoptionsnämnden, men den nya lagen kräver tillstånd även vid inhemska adoptioner. Tillstånd behövs emellertid inte vid adoption av sin partners barn eller av barn som man tidigare haft vårdnad om, exempelvis fosterbarn (pressmeddelande, Social- och hälsovårdsministeriet föreslår ett anslag på 12,6 miljarder euro för sitt förvaltningsområde år Det är 303 miljoner euro mer än i år. Detta tillägg behövs för reformerna enligt regeringsprogrammet samt för ökningen av förmånsutgifterna. Ministeriet föreslår förbättringar bland annat i stödet till låginkomsttagare och veteraner. Kommunerna sporras att aktivera långtidsarbetslösa. När en arbetslös får arbete och börjar få mer inkomster, justeras bostadsbidragets storlek i dagens läge tre månader efter att arbetet börjat. Nu

11 föreslås att justeringen av bostadsbidraget görs först sex månader efter att arbetet inletts. Lagförslaget föreslås träda i kraft i början av 2013 och gälla fram till slutet av I syfte att aktivera långtidsarbetslösa genomförs ett försök med s.k. sysselsättningsbonus i 61 kommuner åren I försöket får en långtidsarbetslös behålla arbetsmarknadsstödet i en månads tid efter att ha blivit sysselsatt. Till utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna inriktas stegvis en ökning på 125 miljoner euro åren Av anslaget inriktas år miljoner till verkställandet av lagen om äldreomsorg som träder i kraft , 44,5 miljoner euro under 2014 och 72 miljoner från och med Syftet med lagen är att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga och social- och hälsovårdstjänsterna för äldre. Till försöksprojektet som gäller personaldimensionering som stöder verkställandet av lagen om äldreomsorg föreslås 30 miljoner som statsstöd i social- och hälsovårdsministeriets huvudklass. Till kommunernas projekt för utveckling av social- och hälsovården föreslås ett statsunderstöd på 14,5 miljoner euro (2012: 17,5 miljoner euro). Anslaget minskar stegvis på så sätt att dess storlek är 12,5 miljoner euro år De prioriterade insatsområdena för projekt som får statsstöd har definierats i det nationella utvecklingsprojektet för social- och hälsovården (Kaste) för åren Till tolkningstjänster för svårt handikappade föreslås cirka 35 miljoner euro, vilket är 6,8 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för (pressmeddelande,

12 UTBILDNING Torsdag 4 oktober 2012 kl i Yrkeshögskolan Novias auditorium (Seriegatan 2) i Vasa kommer vi att ha en föreläsning kring temat omhändertagna barn som placerats i fosterhem. Eftermiddagens föreläsare är en kvinna med 30 års erfarenhet av att vara fostermamma samt hennes 23-åriga fosterdotter som kommer att berätta om sina erfarenheter, vad de fått för stöd från myndigheter och vad de saknat. Vi får höra fosterdotterns historia om hennes första levnadsår, socialens ingripande och placeringen i fosterhem samt hur hon klarat sig senare i livet. Både fostermamman och dottern bor och jobbar i Sverige. Dessutom deltar en kvinna som gjorde en barnskyddsanmälan vilket ledde till att hennes barnbarnsbarn omhändertogs och placerades i jourhem. Mormorsmodern berättar om sina tankar kring övervägandet och beslutet att anmäla en släkting. Deltagaravgift för medlemmar i förbundet är 20 euro och för övriga 25 euro (i priset ingår kaffe och tilltugg). Anmälan senast 27.9 till Arrangörer: Finlands Svenska Socialförbund och Svenska Studiecentralen. Måndag 5 november 2012 kl på Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors ordnar vi en föreläsning om socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle. Psykoterapeut Annele Lindeqvist från Kidutettujen kuntoutuskeskus föreläser om att bemöta invandrare i det sociala arbetet och de utmaningar man kan stöta på. Deltagaravgift för medlemmar i förbundet är 20 euro och för övriga 25 euro (i priset ingår kaffe och tilltugg). Anmälan senast till Arrangörer: Finlands Svenska Socialförbund och Svenska Studiecentralen. Onsdag 14 november kl ordnas en seminariedag om personlig assistans på Vasa universitet. Seminariedagen ordnas för fjärde året i rad och i år kommer den att handla enbart om personlig assistans och olika frågeställningar kring den. Till dagen inbjuds funktionshinderombudsmannen i Stockholm Riitta-Leena Karlsson. Kostnader (inkl.moms): medlemmar i handikapporganisationer och studerande 30, övriga 70, personliga assistenter med arbetsgivare gratis, lunch och kaffe ingår i avgiften. Anmälan och ytterligare information: Marita Mäenpää/FDUV, tfn (09) , eller Sonja Karnell/SAMS, tfn , Arrangörer: SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Finlands Svenska Handikappförbund, Finlands Svenska Socialförbund, Invalidförbundet, Assistentti.info, Det riksomfattande handikapprådet VANE.

13 Kongressen 2013 är under planering och redan nu kan ni pricka in i era kalendrar. Kongressen kommer att gå av stapeln i Borgå. Jag tar gärna emot tips och önskemål om utbildningar. Hör av er på e-post eller telefon REKLAM Dra nytta av handboken för handikappservice! Handboken för handikappservice är en öppen och avgiftsfri tjänst, som Institutet för hälsa och välfärd utvecklar och ansvarar för. Handboken har klart etablerat sig som en informationskälla inom handikappsektorn; finskspråkiga tjänsten har besökare varje månad. I den svenskspråkiga versionen av handboken finns information om bland annat handikappservice, serviceprocessen och hjälpmedel. På sidorna finns också central lagstiftning och svenskspråkiga organisationer inom handikappsektorn. I den elektroniska handboken sammanställs viktig information om handikappservice i en behändig form på ett och samma ställe. Handboken är ett stöd för professionella inom handikappsektorn och strävar efter att se till att medborgarna får service på ett likvärdigt och högklassigt sätt. I handboken finns omfattande information om lagstadgad handikappservice som stödjer ett självständigt liv, och som stöd för klientarbetet finns exempelvis anvisningar om hur en serviceplan görs upp. Administrativ information inom sektorn och handikappolitik finns i en egen sektion. Dagligen publiceras aktuella nyheter och information om evenemang i hemlandet och i övriga världen. Handboken för handikappservice hittar man på Förälska dig i servicesedeln -seminarium i september. Vasaregionens Utveckling Ab VASEK ordnar tillsammans med Vaasan Yrittäjät ett seminarium om servicesedel den 4 september 2012 kl. 12 på Korsholms kulturhus. Programmet finns i evenemangskalendern på Anmälan senast Seminariet är avsett för alla som är intresserade av servicesedeln, speciellt för de som jobbar inom social- och hälsovårdsbranschen, både för företagare och förtroendevalda.

14 Att bryta mönster - Livet går vidare Närståendeseminarium vid Kronoby folkhögskola Lördagen den kl Föreläsare: Minna K. Lindberg, författare till boken Diagnos F32.1 Diagnos F32.1 är en berättelse om Minnas egen erfarenhet av att drabbas av depression. Det här är en sanningsberättelse om hur det är att vara i ångestens skor, förföljd av sina egna skuggor. Men det är också en reflektion över hur viktiga andra människor är i livet och om hur jag genom min omgivning hittade tillbaka till vägen som leder framåt i livet. Seminariet är öppet för alla intresserade! Fri busstransport med start från Kristinestad kl (närmare tidtabell senare). Anmälning: Mat och kaffe (ej buss) till Kronoby MI eller senast Buss (inkl. mat och kaffe) till Eva Hanses eller senast De nationella barnskyddsdagarna hålls i Finlandiahuset Temat är Tulevaisuuden tarinat. Representanter från förbund och kommuner, experter inom barnskydd, lärare, pedagoger, ledare för fritidsaktiviteter för barn, skolpersonal och alla andra som är intresserade av barns välmående är välkomna till barnskyddsdagarna. Program och mer information finns på Rädda Barnen ordnar utbildningstillfällen om inhemska adoptioner 20.9, och Den nya adoptionslagen trädde i kraft och möjliggör öppen adoption. Utbildningen är avgiftsfri. Anmälan senast 3.9. Mer information på under fliken ajankohtaista - tapahtumat ordnas Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät i Helsingfors mässcenter. Dagarna riktas till bl.a. forskare, utbildare, beslutsfattare, personer verksamma inom missbrukarvård, fritids- och ungdomsarbete, skolor och utbildningsenheter och i organisationer. Under de två dagarna finns det möjlighet att delta i många olika föreläsningar och studiebesök. Program och mer information finns på under fliken Tapahtumat. Anmälan senast Arrangör: SOSTE.

15 SAXAT I Tesso 5/2012 kan man läsa att en stor del av minnessjukdomar lämnar odiagnostiserade. 36 finländare insjuknar varje dag i någon minnessjukdom, vilket innebär personer per år. Social- och hälsovårdsministeriets nationella minnesprogram definierar mål och åtgärder med vars hjälp minnessjukdomar kan diagnostiseras i ett så tidigt skede som möjligt. Med programmet vill man även säkerställa en god kvalitet på tjänster. Man vill fästa kommunernas beslutsfattares uppmärksamhet vid minnessjukdomar. Liknande program finns redan i flera länder men det speciella i det finländska programmet är att man vill betona hjärnhälsa och rehabilitering. För tillfället blir en stor del av minnessjukdomarna odiagnostiserade. En tidig diagnos, rätt typ av rehabilitering och vård skulle förbättra den insjuknades kompetens och livskvalitet. En odiagnostiserad patient blir även dyr för samhället. Minnessjukdomar innebär ofta skam för den insjuknade vilket kan leda till att man låter bli att söka vård. Man vill därför med programmet minska de negativa attityderna till minnessjukdomar. Man får inte glömma de närstående och det är viktigt att även de får det stöd som de behöver. Det är bra att komma ihåg att inte alla som insjuknar är äldre personer. Även yngre personer kan drabbas av minnessjukdom. Bland alkoholberoende insjuknar till och med var tionde i minnessjukdom. Man kan minska risken för att drabbas av minnessjukdom med hjälp av hälsosamma vanor och genom att upprätthålla mental pigghet. Arbetsplatsen är viktig för hjärnans hälsa. Ett gott ledarskap stöder orken att arbeta, styr arbetets belastning och förstärker en god arbetsmiljö. Sociala relationer och möjligheten att kombinera arbete och familjeliv främjar hjärnhälsa. Förebyggande av ojämställdhet bland barn är ett tema i Tesso 5/2012. Man skriver bland annat att det i många familjer finns problem som ärvs från en generation till nästa generation. I Brahestadsregionen har man ett projekt på gång där målet är att hitta verktyg för att stoppa dessa problem och hjälpa barn, unga och familjer. För att nå en lösning försöker man hitta förebyggande åtgärder och sätta in stödåtgärder när familjen behöver dem som mest. Man håller på att utveckla en strategimodell för förebyggande arbete som ska tas i bruk i daghem, skolor, hälsovård, socialt arbete och arbetskraftservice. Alla parter kommer överens om hur man på bästa sätt kan stöda familjen och återkommer efter en månad för att se om det har skett någon förbättring. Stödet ska alltid ske på föräldrarnas villkor med barnet i centrum. En klar struktur i hela processen är viktig, från att bemöta klienten till arbetets organisering, ledning och kommunens välfärdsstrategier. Arbetet med den nya modellen är ett samarbete mellan daghemspersonal, skolor, socialtjänsten, hälsovården,

16 arbetskraftsbyrån, Fpa, föreningar och församlingen. I framtiden kommer man att ordna utbildningar som nyckelpersoner får delta i och sedan ta med sig kunskapen till sina arbetsplatser. Man utbildar även personal i att ta upp problem på rätt sätt med barnets föräldrar, för att undvika att föräldrarna börjar motarbeta och avfärdar hjälpen när problemen lyfts fram. I regionen har man nolltolerans när det gäller ungdomsarbetslöshet och hoppas på att kunna hitta antingen en studie- eller arbetsplats till alla ungdomar. I Lapsen Maailma 8/2012 kan man läsa att var tredje timme får en finländare i åldern år pension, i medeltal sju unga per dag. Pensionerade unga är fysiskt och psykiskt sjuka, utslagna och utmattade. En del av dem vill arbeta och är delvis arbetsföra. Arbetsgivare borde uppmuntras att anställa dessa unga som är redo att ta sig ut i arbetslivet. I tidningen har man intervjuat två pensionerade unga, 20-åriga Rebecca och 23-årige Henkka. Som 17-åring blev Rebecca så trött att hon inte orkade ta sig upp ur sängen. Problemen hade hopat sig under flera år, sedan föräldrarnas skilsmässa när hon var 10 år. Under åren har hon vid flera tillfället varit inlagd på psykiatriskt sjukhus, bl.a. för psykos. Senaste besöket på sjukhus var det bästa, eftersom hon äntligen fick träffa en läkare som lyssnade och ställde de rätta frågorna. Att få pension kändes inte bra, men nu går hon i terapi och har fått fungerande rutiner. Föräldrarna och två nära vänner ger henne stöd, men vardagen känns fortfarande stundtals tung och sociala situationer skrämmande. Rebecca säger att samhället måste ge unga möjligheter att få komma till tals och bli hörda. Även familjer behöver stöd och det viktigaste är att visa att man bryr sig. Människor är ensamma med sina problem. Henkka blev pensionerad som 20-åring. Hans problem började när han var 16 år, och efter några år av besök på psykiatriskt sjukhus, olika boendekommuner, fel mediciner, lugnande medel, alkohol, droger och flera förhållanden fick han äntligen rätt diagnos: bipolärt syndrom. Enligt Henkka har inte läkare kunskap om denna diagnos och känner därför inte igen den. Många unga får problem redan i högstadiet och borde få hjälp i det skedet innan det blir värre och problemen hopar sig. Han poängterar att hans föräldrar försökte hjälpa så gott de kunde, men han ville inte berätta för dem hur han mådde. Om den unga inte är mottaglig för hjälp är det svårt för någon att kunna ingripa. Henkka har nu en plats på en verkstad för unga där han har fått dagsrutiner och han känner för första gången att han håller på att bli frisk och självförtroendet återvänder. I Lapsen Maailma 6-7 diskuteras varför så många familjemord har inträffat i Finland det senaste året och om det finns något man hade kunnat göra för att förhindra dem. Ministergruppen för den inre säkerheten försöker hitta konkreta lösningar för familjer i kris som snabbt behöver hjälp. I tidningen har man intervjuat Tarja Mankkinen, chef för ministergruppens sekretariat. Mankkinen poängterar att dessa frågor inte hör till endast ett ministerium, de berör

17 barnskydd, rådgivningar, skolor, daghem, social- och hälsovårdstjänster, polisen och många andra samhälleliga aktörer. Flera av de drabbade familjerna hade varit i kontakt med myndigheter tidigare. Man måste se problemet ur familjernas perspektiv, om de har varit i kontakt med någon myndighet och vem som hade kunnat påverka situationen innan det gick för långt. I internationella mått mätt är de finländska tjänsterna välfungerande, men systemet har på många sätt blivit invecklat. En stor fråga är informationsgången, vars bristfälligheter konstaterades redan i samband med skolskjutningarna. Varningssignaler fanns, men man gjorde inget åt dem. En stor del av problemet beror på att inblandade myndigheter inte vet vilken information de får dela med sig av till andra parter på grund av olika lagar. För informationsutbytet borde man göra tydliga riktlinjer och förslag på förändringar. Enligt Mankkinen är organisationernas roll stor i serviceutbudet. Organisationer är mer neutrala än myndigheter och Mankkinen tror att tröskeln är lägre att ta kontakt med en organisation än med t.ex. socialarbetare eller polisen om man vill berätta för någon om sina våldsproblem. Fler tjänster behövs för att kunna nå olika grupper människor i hela landet. Fastän Finland statistiskt sett är ett våldsamt land har ändå inte finländare tidigare varit rädda för våldet i någon större utsträckning. Skolskjutningarna och familjemorden har dock påverkat trygghetskänslan och många upplever att våldet kommit närmare. Detta syns även i nyhetsrapporteringen. Mankkinen uppmuntrar en samhällelig diskussion. De drabbade familjerna har utåt sett varit helt normala familjer. Om det finns samhälleliga problem som påverkar våldsbrotten är det viktigt att kunna kritisera nuvarande system och hitta lösningar och förbättringsmöjligheter.

18 ÖVRIGT På förbundet tar vi gärna emot era tankar och tips gällande verksamheten. Vi hoppas att ni alla ska bli nöjda med det som förbundet har att erbjuda och att ni aktivt deltar i förbundets utveckling. Ni får gärna sända verksamhetsledaren förslag på verksamhet under hela året eller höra av er om ni har frågor. Vi finns till för er! Verksamhetsledaren nås på e-postadressen eller på telefon Jag sänder regelbundet ut info, utlåtanden och reklam om utbildningar via e- posten och ni som vill vara med på mina e-postlistor får gärna meddela er adress till mig. Hemsidan och Facebook-sidan uppdateras också regelbundet, så håll utkik där med jämna mellanrum. Vörå, den 23 augusti 2012 Emma-Lena Lybäck Vik. verksamhetsledare

19

20

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 kl.

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2015 ORDFÖRANDENS SPALT Det handlar om bemötande! Vi vet alla att det är stora strukturreformer på kommande i vårt samhälle. Den förra regeringens modell

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009

Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 1 Slutrapport projektet Juridiskt ombud 2007-2009 INNEHÅLL 1. Introduktion... 2. Målsättning... 3. Målgrupper... 4. Arbetsfält... 5. Delprojekt... 5.1. Intressebevakning 5.2. Ett handikappolitiskt program

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

24.4.2015. Framtidens funktionshinderservice. Finlands Svenska Socialförbunds kongress, Åbo 13.4.2014 Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH

24.4.2015. Framtidens funktionshinderservice. Finlands Svenska Socialförbunds kongress, Åbo 13.4.2014 Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH Framtidens funktionshinderservice Finlands Svenska Socialförbunds kongress, Åbo 13.4.2014 Ulrika Krook, juridiskt ombud, VH 1 Finlands grundlag 6 grundlagen jämlikhet Positiv särbehandling 17 - de språkliga

Läs mer

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Varför en reform av lagstiftningen? Förändringar som har skett i verksamhetsmiljön FN:s konvention om rättigheter för

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Målprogram för funktions hindrade kvinnor. OlenNainen

Målprogram för funktions hindrade kvinnor. OlenNainen Målprogram för funktions hindrade kvinnor OlenNainen 1 En tillgänglig omgivning skall garanteras genom lagstiftningen på ett sådant sätt att funktionshindrade kvinnor utan hinder skall kunna ta sig in

Läs mer

Personligt ombud (PO) Lund 170510

Personligt ombud (PO) Lund 170510 Personligt ombud (PO) Lund 170510 Sauli Suominen PL, leg. familjeterapeut och handledare sauli.suominen@welho.com Bakgrund Arbetat i tio år med personligt ombud I början med psykiska funktionshinder men

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp

Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp Tidåtgång: 3 timmar (3*45 min) Grupp: cirka 15 personer Mål att ge grundkunskap om faktorer, som orsakar

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2012 ORDFÖRANDENS SPALT EFTERDYNINGAR Socialförbundets kongress hölls i Åbo 16-17 april. Till vår glädje samlade kongressen hundra deltagare. Det är flera

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet N Y H E T S B R E V 3 / 2 0 1 5 Skolfredsnytt Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet Skolfredsutlysningen för

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2011 ORDFÖRANDENS SPALT Brukaren ~ en resurs? Under förbundets kongress i Korsholm 11-12 april diskuterades flitigt kring kongressens tema Anhöriga, närstående

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2014 ORDFÖRANDENS SPALT EN LITEN LJUSGLIMT I ALLT SPARANDE Efter en sommar med både kyla och hetta har de flesta återvänt till jobbet och vardagen. Jag

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Hannele Häkkinen, sakkunnig EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Hur det är att leva med NPF

Hur det är att leva med NPF Hur det är att leva med NPF Göteborg 22 oktober 2015 Föreläsare: Anders Moberg www.attention-utbildning.se Vägen till diagnos Lekar Mamma VS Mig Mamma VS Barnavårdscentralen 2 ADHD klass Egen undervisning

Läs mer

Bilaga 1/6 av 13.4.2015. VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår.

Bilaga 1/6 av 13.4.2015. VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår. Bilaga 1/6 av 13.4.2015 VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår. Administration Under året tillämpades de reviderade stadgarna. Styrelsen för år 2014 fastställdes

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki STYRELSEN 27.3.2006 14/2 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde måndagen den

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap och beteende Befolkningsundersökning 2009 och 2010 Uppsala län Bakgrund Regeringen har gett i uppdrag till Handisam att i samarbete med Nationell samverkan för psykisk

Läs mer

Kristina Szönyi Fil.dr. i pedagogik

Kristina Szönyi Fil.dr. i pedagogik Särskolan som möjlighet och begränsning Elevperspektiv på delaktighet och utanförskap. Kristina Szönyi Fil.dr. i pedagogik Specialpedagogiska institutet Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl Förbundet De Utvecklingsstördas Väl FDUV r.f. Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors tel +358 (0)9 43 42 36 0 fax +358 (0)9 40 77 48 e-post: fduv(a)fduv.fi hemsida: www.fduv.fi Bilder: Patrik Lindström Solveig

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar SÖK hjälp i tid www.muistiliitto.fi/se Alzheimer Centarlförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående.

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att bli serviceproducent

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer