Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam Logistik #6 EFFEKTIVITET, MILJÖ OCH EKONOMI I SAMSPEL FÖR KONKURRENSKRAFTIGA LOGISTIK- OCH GODSTRANSPORTLÖSNINGAR RFID-experten tipsar Om ditt företag funderar på RFID så vänta inte. Börja experimentera redan nu, säger Gillis Levander. Sid 10 Kundanpassad biltillverkning Vi vill föra en dialog med kunden och låta den styra sitt köp så mycket som möjligt, säger Hélen Savmyr på Volvo Personvagnar. Detta ställer höga krav på hela tillverkningskedjan. Sid 12 Nytt miljöinitiativ Nu samlas transportbranschen i ett initiativ för att gemensamt dra sitt strå till den miljövänliga stacken. Sid 19 Medföljer som bilaga i Dagens Industri april Godspendlar tar hamnen till staden Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning Ledande leverantör av Supply Chain Management och In-Store lösningar för detalj- och partihandel samt tredjepartslogistik. 11 av världens 30 största detaljhandelskedjor som kunder

2 2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS En bransch med miljön i fokus Logistikbranschen sover aldrig, här händer det massor. Nya tekniker tillkommer, hamnar byggs ut, transporter effektiviseras och alldeles äkta miljöinitiativ dras igång, bland massor av annat. Något av detta berättar vi om i denna sjätte utgåva av Lönsam Logistik. I år har klimatfrågan verkligen hamnat högst upp på den politiska dagordningen. Vi har träffat några av de tunga representanter från transportbranschen som enats i ett nytt forum, där de genom ökad kunskap och konkreta åtgärder vill se över vad de kan göra för miljöns skull. Låt dig inspireras av deras initiativ! I samma anda har det blivit allt mer populärt att använda sig av så kallade railports, där hamn möter staden via järnväg. Inte bara miljön vinner på det utan även företagen, som får smidiga transporter via de godspendlar som nu växer fram. Upplägget gynnar även åkerierna som kan använda sina bilar till de korta, lokala transporterna. Men vad finns att göra rent konkret för att effektivisera godstrafiken och spara på miljön då? Främst gäller det att på olika sätt öka fyllnadsgraden i fordonen säger professor Kenth Lumsden. Honom har vi också träffat. Alla tjänar på en effektivare logistik! Låt dig inspireras av årets utgåva av Lönsam Logistik och under två fullmatade dagar i maj, då ett av årets viktigaste logistikforum äger rum. Tack Logistik & Transport för ett gott redaktionellt samarbete! // Redaktionen Sid 16 Sid 17 Sid 18 Norsk Hydro med IBS i tankarna Norsk Hydro transporterar cirka 1,4 miljoner m³ bränsle varje år till Sveriges alla hörn. Längden som bränslet transporteras motsvarar 2000 varv runt jorden. Med en sådan transportintensitet finns det mycket att vinna genom att effektivisera varje transport. IBS hjälper Norsk Hydro att effektivisera hela transportkedjan, vinna tid och pengar samtidigt som miljön sparas. IBS Sverige AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Insourcing en väg till lönsammare logistik Sonat 4 Nu ökar sjöfarten i och runt Europa 6 Ökad servicenivå på rekordtid Syncron 7 Hamnen möter staden med tåg 8 Demand chain börjar hos kunden 9 Hoppfullt för studenter inom logistik och sjöfart 9 Smartare system för flaskor 9 Hög tid komma igång med RFID 10 Biltillverkningen anpassas till kundens krav 12 Kvaliteten kommer automatiskt 14 Goda råd för effektivare godstrafik 16 Snåla transporter och nya drivmedel för miljöns skull 16 Ställ högre krav på transportörerna 17 Transportbranschen tar ett eget miljöinitiativ 18 Attraktiva logistiklägen vad är rätt för dig? 19 En bilaga från Provisa Information Strandvägen 19, Stockholm Telefon , Redaktionsråd: representanter från Svenska Mässan, Sveriges Transportindustriförbund samt Provisa Information. Projektledare: David Axelsson Red. projektledare: Eva-Lotta Hallberg Annonser: Åsa Vanberg Traffic: Mei-Hsia Wang Layout & Repro: Primaform Produktion AB Omslagsbild: Kjell Svensson/ Göteborgs Hamn AB Tryck: DNX/Sthlm, V-TAB/Aröd och MMP/Ö-vik Har du tips eller synpunkter? Hör av dig till VI LYSSNAR PÅ VÅRA KUNDER gamla och nya, små som stora Ring oss nu:

3 =a`yetwdy E Tk HSd]Sge :S^_efSV 3SdZge >[^^Wefd _ =Sd^efSV rta?}^ V[ff X dwfsy h[^^ e][u]s bs]wf S`^[fS H[ Z[ffSd #SJEHFT GPS 5SBEF JO &VSPQF 6dS Wff efdwu] _W^^S` S^^S `[a ef{vwd EfdWU]Wf X}d TSdS TkfS d[]f`[`y fdw Y}`YWd D{ff ehsd Z[ffSd Vg b} b`^ ]`Wb ]`}b *

4 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Insourcing en väg till lönsammare logistik Foto: Andreas Eklund Text: Annika Wilborg I en tid när outsourcing har blivit en trend och ett mantra i näringslivet väljer Kjell Rundqvist, vd i företaget Sonat i stället att erbjuda marknaden insourcing. För många har outsourcing blivit detsamma som att ett företag lägger ut en verksamhet som anses vara icke-strategisk och något som företaget vill slippa hantera. Därför väljer vi att vända på perspektivet, och använder istället ordet insourcing, förklarar Kjell Rundqvist. Sonat är kunskapsföretaget inom logistik och varuförsörjning, det som på engelska benämns Supply Chain Management ett ord som har införlivats i det svenska affärsspråket. Sonat skapar konkurrenskraft och värde genom att ständigt tänka nytt och utveckla. Företag som är beredda att se nya möjligheter och addera nya perspektiv kan, genom ett samarbete med Sonat, uppnå de målen. Mitt främsta budskap är att företags försörjningsnätverk är en outnyttjad källa till ökad konkurrenskraft, säger Kjell Rundqvist. Attitydförändring till logistik Sonat tar ansvar för såväl den operativa ledningen och driften, som för den kontinuerliga utvecklingen av sina kunders försörjningsnätverk. De fungerar med andra ord som kundens egen logistikavdelning med krav på att ständigt leverera förbättring och resultat. I samarbetet med kunden suddas gränserna mellan de olika aktörernas organisationer ut, vilket skapar ett klimat som baseras på öppenhet, professionalism och maximal prestationsorientering. Bland Sonats kunder finns bland annat Svenska Retursystem, Apoteket, Lantmännen, Sandvik och NCC. Våra kunder får tillgång till hela vår samlade kompetens, vilket innebär drygt 60 logistikexperter, varav många med kvalificerad logistikchefserfarenhet, säger Kjell Rundqvist. Jämfört med andra funktioner på ett företag, exempelvis produktutveckling och design, så betraktas inte logistik traditionellt som ett högprioriterat utvecklingsområde. Det vill vi ändra på och vi märker av en tydlig attitydförändring i näringslivet. Allt fler betraktar logistik som en kreativ och affärskritisk process som kan generera ökad vinst och stärka konkurrenskraften, säger Kjell Rundqvist. "Allt fler betraktar logistik som en kreativ och affärskritisk process" Han understryker att Sonats fokus är helt inställt på resultatet. Att de har betalt för att skapa förändring och förbättring. Det gör det naturligt för personalen på Sonat att ständigt ifrågasätta, utveckla och förbättra. Kunskapsbaserad outsourcing Allt fler företag väljer att låta en utomstående aktör ta ansvar för logistiken. Det beror, enligt Kjell Rundqvist, främst på den allt hårdare globala konkurrensen. Det är lätt att man enbart fokuserar på kostnadseffektivisering när man arbetar med logistik. Vi vill bidra till att förändra attityden och istället förmedla att logistik är ett redskap för att öka ett företags konkurrenskraft, säger Kjell Rundqvist. När Sonat startades för åtta år sedan var de rätt ensamma i sitt slag. Nu växer marknaden starkt, inte minst som en följd av den intensiva tillväxten inom området kunskapsbaserad outsourcing, som pågår bland annat i Indien och USA. När vi samverkar med våra kunder är det inte fråga om att de ska lägga ut något till oss, utan snarare om att vi ska komma in i deras verksamhet och att vi ska intregreras med varandra, säger Kjell Rundqvist. Numera utkontrakteras inte bara transporter, lagerhantering och callcenter utan även strategiskt betydelsefulla affärsprocesser med ett stort kunskapsinnehåll, exempelvis Supply Chain Management, produktutveckling och mer kvalificerade it-tjänster. Kjell Rundqvist, vars största fritidsintresse är jazzmusik, ser många likheter mellan att driva ett framgångsrikt kunskapsföretag inom logistik och att musicera och dirigera en orkester. I orkestern är varje musiker expert på sitt instrument, hos oss har varje medarbetare spetskompetens inom ett av logistikens delområden, säger han med ett leende. Försörjningsnätverk är en översättning av engelskans Supply Network och avser ett koordinerat system av resurser; människor, verksamheter, information, fysiska tillgångar, som krävs för att försörja en specifik marknad med en vara eller tjänst. Supply Chain Management är den engelska benämningen för ansvaret att leda, styra och förbättra ett försörjningsnätverk. Sonat grundades 1999 och omsatte 2006 drygt 60 mkr. De har kontor i Stockholm, Göteborg och Örebro och har 65 anställda.

5 Vi kör kollektivtrafik för gods och paket Schenkers kollektivtrafik för gods tar bort sju av tio leveranser för Stockholms stad arbetsplatser sorterar under Stockholms stad. Merparten är skolor, förskolor och vårdhem eller äldreboenden. Tidigare fick varje arbetsplats i snitt tre till fyra leveranser om dagen. Det blev mellan och leveranser i veckan. Nu när Schenker ansvarar för leveranserna utförs en, eller högst två leveran- ser per arbetsplats varje vecka. Minst sju av tio leveranser har försvunnit. Lösningen är vad vi kallar kollektivtrafik för gods, där flera leverantörer samsas på samma flak. Kontorsmaterial, kaffe, toalettpapper, glödlampor och så vidare levereras samlat vid ett tillfälle. Schenkers lösning gör alla till vinnare. Miljön blir bättre och personalen behöver bara ta emot en leverans i veckan. Men de största vinnarna är alla stockholmare.

6 6 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Text: Hans Hjelmstad Sjöfarten växer snabbt i Östersjön och längs Europas floder och kuster. EU:s definition av denna short sea shipping är att det är sjöfart som kan ersätta vägtransporter. Med ökad handel och strängare miljökrav växer nu denna typ av sjöfart. Nu finns en jättechans för den korta sjöfarten att växa kraftigt. Jag vill hellre kalla den för europasjöfart än kortsjöfart, säger Per Jessing, ordförande i Sjöfartsforum. Ett exempel är Fiat som transporterar alla bilar som ska till Sverige med båt. Det är nämligen kortsjöfart även att segla från Medelhavet ända upp till Malmö eller Wallhamn. Containerfrakt på pråmar på europeiska floder ökar också, fortsätter Per Jessing. EU-krav gynnar sjöfart Bakgrunden är att EU vill styra över transporter från väg till järnväg och sjöfart. En huvudtanke är att utveckla samverkande transporter med omlastning mellan transportslagen, det som kallas intermodala transporter. En annan önskan är att transporter ska ske så effektivt Foto: Transportindustriförbundet Nu ökar sjöfarten i och runt Europa som möjligt och alltid med det bäst lämpade transportmedlet. Detta är vad som menas med EU:s nya uttryck Comodality. Ett led i denna utveckling är att EU-kommissionen avskaffat sina separata avdelningar för olika transportslag och istället organiserat sig med gemensamma avdelningar för exempelvis infrastruktur och säkerhet. Detta gynnar sjöfarten, som kan transportera stora mängder gods på en köl. Med framväxten av knutpunkter med kombiterminaler går det också lätt att lasta om och byta transportslag, säger Per Jessing. Container för Europapall Nu har hela EU sanktionerat en bredare 45- fots container som kan ta Europapallar. Den vanliga containern är nämligen för smal. Den nya är däremot utmärkt och tar 23 procent mer last med Europapallar. Jag tror det blir nyckeln till en stark ökning av intermodala transporter, fortsätter Per Jessing. Han berättar vidare att rederier nu investerar i sådana containrar. Det görs överhuvudtaget väldigt stora investeringar på hamnar och sjöfart just nu. Drivkrafter är både den ökande världshandeln med oceanfrakt och den snabba ekonomiska utvecklingen runt Östersjön. Det växer fram logistiknoder kring hamnarna i Göteborg, Helsingborg, Malmö och Trelleborg. I Östersjön är det en formlig explosion i ökande godsvolymer. Än så länge är det kommersiella aktörer i Sverige som investerar miljarder. Rederierna har till exempel det senaste året investerat uppåt sju miljarder kronor och hamnarna två miljarder. Även i Finland sker stora investeringar. Nu stärks kraven på att även staterna satsar på infrastrukturen, säger Per Jessing som tror att den korta sjöfarten kommer att öka starkt framöver. Per Jessing medverkar även vid Logistik & Transport, i Göteborg den maj. CREATING OPPORTUNITIES IN GLOBAL COMMERCE maerskline.com Inför ITS Världskongress 2009 har NetPort.Karlshamn utsetts till nationellt samordningsansvarig för området e-betalningar. Det händer mycket kring NetPort.Karlshamn just nu. Vi är ett kompetenscentrum där näringsliv, kommun och högskola samverkar för att skapa tillväxt inom Nya medier, Digitala upplevelser och Intelligent logistik. Besök oss gärna på så får du veta mer! Mål 2 Södra Europeiska Unionen EG:s Strukturfonder

7 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 7 Foto: Andreas Eklund Ökad servicenivå på rekordtid Text: Annika Wihlborg Lantmännen har på kort tid ökat servicenivån, sänkt lagernivåerna och effektiviserat sina logistikprocesser. Man har nu full överblick över hela försörjningskedjan och kan styra den på ett effektivt sätt. Lantmännen Maskin, som omsätter 4 miljarder kronor, importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och tröskor. Verksamheten sysselsätter drygt 900 personer i hela Skandinavien och levererar dagligen reservdelar och lantbruksutrustning till 160 återförsäljare. Företaget har under tidigare år, försökt att uppnå effektivare logistikflöden via olika projekt i sitt ERP-system. Då detta inte lyckades fullt ut, letade man efter en partner som hade spetskompetens inom just logistiksystem. Valet föll på Syncron som med sina lösningar för planering och prognostisering, ger en total överblick över hela logistikkedjan. Tydlig effekt Det tog inte mer än någon månad förrän vi såg en tydlig effekt av systemet. Servicegraden på vårt centrallager ökade från 88 procent till 96 procent, vilket var långt över förväntan. Samtidigt fördubblades lageromsättningen, säger Claes Hersner, projektledare inom it på Lantmännen Maskin. Vi har fått en betydligt bättre överblick över vilken status olika varor i lagret har, vilket gör att vi får en bättre känsla för vilka varor som bör lagerhållas och vilka som kan beställas vid efterfrågan, säger Klas Gustafsson, logistikansvarig på Lantmännen Maskin. Lantmännen Maskin har drygt artiklar i sitt artikelregister. Syncrons system beräknar vilka produkter som behöver köpas in och i vilken omfattning. Inköparnas erfarenhet och kompetens kombinerat med systemets indikationer kompletterar varandra. Logistiksystemet är i allra högsta grad verksamhetskritiskt eftersom servicegraden är vår främsta konkurrensfördel. När våra slutkunder, lantbrukare runtom i landet, behöver en reservdel så är det oerhört viktigt att de får leveransen snabbt, helst i samma ögonblick som behovet uppstår, säger Claes Hersner. Reducerade lagernivåer Syncrons lösning levererar data från varje del i verksamheten, vilket gör att vi kan planera långsiktigt och agera förebyggande på ett effektivare sätt än tidigare. Vår personal kan nu i större utsträckning fokusera på att serva våra kunder istället för att lägga tid på att beställa varor från våra leverantörer, säger Klas Gustafsson. För ett par månader sedan introducerade Lantmännen Maskin även Syncrons lösning på 54 lokala lager runtom i Sverige. Det visade sig att de hade en låg genomsnittlig servicenivå som vi ville förbättra. Målsättningen är att servicegraden för dessa lager ska öka till 70 procent. Det tog bara 71 dagar att implementera mjukvaran och integrera den med övriga system i vår infrastruktur, säger Claes Hersner. Syncron International utvecklar och marknadsför globala logistiklösningar för stora tillverkande och distribuerande företag. Lösningarna finns inom planering och prognostisering, global orderhantering samt inom området för master data management. Bland kunderna finns Alfa Laval, Atlas Copco, Dynapac, Honda och Sandvik.

8 8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Hamnen möter staden med tåg Text: Jonas da Silva Larsson På rätt spår från hamnen till logistikcentralen och vidare till slutmottagare. Med gods på spår istället för på väg vinner både transportköpare och miljön. Hårdare transportkonkurrens samtidigt som miljökraven ökar driver fram nya logistikmodeller och samarbeten. Med så kallade railports kommer hamnarna närmare städerna, tack vare tågen som går från hamn till stad. Göteborgs Hamn började tidigt att rita kartan för nya samarbeten. " Vi tillför jobb för lokala åkare och vi kan använda bilarna till det de är bäst på korta lokala transporter." Vi började för cirka 6 år sedan att bygga upp ett samarbete med Banverket, flera tågoperatörer och andra hamnar och logistikcentra runt om i Sverige, säger Eric Nilsson, vice vd Göteborgs Hamn. Vi såg möjligheten att utvecklas tillsam- mans istället för att konkurrera ihjäl varandra. För att kunna konkurrera med Europa måste vi också sänka transportkostnaderna i Sverige. Dagliga godspendlar Det som började som en fråga om samarbete har idag resulterat i att flera hamnar i Sverige är samarbetspartners. Vi har bundit samman ett antal hamnar som Västerås, Gävle och Norrköping. Samarbetet gör att vi kan utöka servicegraden genom att sälja varandras tjänster. - Sen har vi även hamnar på land, så kalllade kombiterminaler i exempelvis Insjön och Nässjö, som sysselsätter många med logistik. Railport bygger på dagliga godspendlar och idag finns 23 pendlar som drivs av sju operatörer. Det är en logistikform som inte bara skapat flera hundra nya jobb, den är tilltalande för miljön också. Ja, railport har medfört oerhört positiva effekter för samhället. Dels har vi skapat drygt 300 nya jobb, dels får vi en betydande miljöeffekt jämfört med att transportera gods på väg. Förutom att vi sänkt transportkostnaderna och minskat ledtiderna. Eric Nilsson, vice vd Göteborgs Hamn. 20 procent av godset Antalet godspendlar har ökat lavinartat de senaste åren. I dag transporterar vi 20 procent av den svenska godsvolymen i railport-systemet och den årliga tillväxten har varit över 20 procent 6 år i rad. Nackdelen med den snabba tillväxten är att det ständigt krävs nya resurser och riskerar att skapa växtvärk, därför har vi nu begränsat tillväxten till två nya pendlar per år. Men volymökningen ligger fortsatt över 20 procent. Hur reagerar transportköparna? De får en helt annan kostnadsbild och frekvens i sina transporter, så de är väldigt positiva. Det blir en mycket mer rationell lösning. En naturlig väg För åkerinäringen i Sverige innebär railports en möjlighet att växa lokalt istället för att kämpa med höga priser på drivmedel och svårigheter att få tag i förare. Vi tillför jobb för lokala åkare och vi kan använda bilarna till det de är bäst på korta lokala transporter. Jag är övertygad om att godset söker rationella och naturliga vägar och det är just vad railports är. Eric Nilsson medverkar även vid Logistik & Transport, i Göteborg den maj.

9 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 9 Demand chain börjar hos kunden Hoppfullt för studenter inom sjöfart och logistik Text och bild: Robert Johansson Foto: Electrolux Många är de studenter som efter avslutad utbildning har svårt att få jobb inom det de är utbildade till. Men det finns undantag. Sjöfartsindustrin är på uppgång och i samband med expandering och stora pensionsavgångar, skriker nu branschen efter arbetsdugligt folk. På Sjölog, arbetsmarknadsdagen för sjöfartoch logistikstudenter i Göteborg i vintras, jagade företagen potentiell arbetskraft. Hela branschen behöver folk. Det är ett globalt problem. I Sverige väntar stora pensionsavgångar och dessa platser måste fyllas, säger Helena Pettersson på Stena Line. Även studenterna upplever att det ser ljust ut på arbetsmarknaden. Många har jobb redan före examen främst tack vare den praktik som ingår i många utbildningar. Johan Lundgren som läser tredje året på Sjöfart och logistik på Chalmers är nöjd. Trots att han ännu inte tagit examen så har han redan ett jobb klart. Jag har redan jobb som Skeppsmäklare. Det finns också goda möjligheter att byta jobb. Idel glada miner bland både företag och studenter alltså, och det mesta tyder på att jobben kommer att finnas kvar, åtminstone under det kommande årtiondet. Text: Hans Hjelmstad Supply chain management har genom åren firat stora triumfer med effektiva och billiga varuflöden. Enligt Dag Ericsson, professor på Borås Högskola, passar den logistiken dock sämre för dagens relationsmarknadsföring och många kundunika behov. Svaret är demand chain management. man kan tillverka, säger Dag Ericsson. I demand chain management börjar man istället hos slutkunden. Vilka värden är det som kan tillfredställa kunden? Vad är det han eller hon vill uppleva? Slutkunden kan ha en helt annan uppfattning om nyttan med en produkt och uppleva den på annat sätt än vad designers och ingenjörer tror. Traditionellt byggs logistiken inifrån och ut. Man börjar med att titta på vilka produkter och kunder och vilken tillverkning man har. Sedan försöker man hitta sätt att sälja och leverera det Demand chain i sex steg Dag Ericssons sex steg för att skapa en framgångsrik demand chain management. 1. Inför ett renodlat kundfokus och ta reda på vad som är den unika kundupplevda nyttan. Få inblick i kundens inre tänkande. Redan här bör designers, tekniker, kundrepresentanter eller scouter, produktionsfolk och säljare arbeta tillsammans i team. 2. Definiera värdet med produkten. Det är inte den fysiska produkten i sig, utan värdet är vad som i övrigt ingår i form av service och tjänster. 3. Låt hela teamet skapa värdet. På så sätt undviker man alla förändringar och kompromisser som traditionellt sker i företag med olika silon för design, utveckling, produktion och försäljning. 4. Försvara värdet från konkurrenters kopiering. Här är branding, marknadsföring av varumärket viktigt. 5. Bygg strukturer för hela logistiken. Vilka komponenter ska finnas i form av tillverkare, transportörer, distributörer och detaljister? Hur använder man it-system för kommunikation och användning av databaser? 6. Arbeta konsekvent med att bygga relationer med både distributörer och konsumenter. Tillverkar det som säljer Dag Ericsson nämner Electrolux som ett framgångsrikt exempel på det nya sättet att tänka. Den klassiska dörrförsäljaren är ersatt av en slags scout som besöker folk för att höra om deras behov. Ett resultat blev en ny serie snyggt designade dammsugare. Det visade sig nämligen att många har sin dammsugare framme i vardagsrummet och därför gärna kunde tänka sig att byta till en snyggare modell. Han nämner Dell, IKEA, SonyEricsson och Zara som andra som framgångsrikt använder demand chain management. Dell har till exempel en av världens största databaser för att ta reda på trender och kundbehov. Electrolux vd har sagt att man tidigare sålde vad man tillverkade, men nu bara tillverkar det man kan sälja. Det är ett exempel på att vi går från masstillverkade funktionella standardvaror till innovativa kundunika produkter. Det kräver en omläggning av distributionskanaler och en anpassning av hela logistikkedjor, menar Dag Ercisson. Dag Ericsson medverkar även vid konferensen Logistik & Transport, i Göteborg den maj. Smartare system för flaskor Trots att Systembolaget bedriver sin verksamhet utan något privat vinstintresse är det ett uttalat mål att verksamheten ska utvecklas och hanteras så effektivt som möjligt. Tack vare ett nytt system kan hela Systembolagets logistikplanering hanteras centralt. Företagets it-miljö bestod tidigare av en blandning av egenutvecklade system och applikationer. Butikerna kunde då själva bestämma vilket sortiment de skulle ha. Dessutom fick de på egen hand planera såväl logistik som lagerhållning. För att kunna spara in både tid och pengar processerna behövdes någonting mer enhetligt. Ett nytt nyckelverktyg Idag får varje butik förslag från centralt håll, på vad de ska ta hem. Förslagen baseras på historiska försäljningsdata, men butikerna kan själva justera sina beställningar utefter lokala förutsättningar och trender. Det nya it-systemet är ett nyckelverktyg för oss, säger Mats Pettersson, ansvarig för Systembolagets it-systemenhet. Utan de funktioner för samordning och planering som finns i den här typen av systemstöd, hade vi inte kunnat bedriva vår logistikverksamhet så effektivt som vi gör idag. Istället för att 410 butiker själva ska hantera logistikplaneringen, kör vi det nu från ett centralt ställe. Det är inte svårt att förstå att det ligger betydliga vinster i det, säger Mats Pettersson. Källa: IFS Ny avdelning Logistics 07

10 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Tips från specialisten Hög tid att komma RFID är en bra idé Det vet vi för vi kan det, och har gjort det Vi har bland annat: Mångårig erfarenhet och expertis av RFID och vi erbjuder helhetssystem som förenklar ditt genomförande En ledande position inom RFID med mer än 30 installationer, där vi kombinerat RFID och streckkoder Det gör att vi snabbt ser vad som passar dig bäst Blivit tilldelade branchpriset Guldtaggen 2006 för bästa RFIDlösning i Norden Göteborgs Hamn, Hellefors Bryggeri och Laxbutiken som exempel på kunder igång med RFID! Det har skrivits många artiklar om fördelarna med RFID och hur tekniken fungerar, men det är först i den praktiska verkligheten som dess förmåga avslöjas. Det är ingen tvekan om att RFID är ett värdefullt komplement till olika AUTO ID-teknologier som streckkod, magnetkod, röststyrning och fingeravtryck. En kanske avgörande drivkraft bakom det intresse som vi idag ser för RFID är de rekommendationer om effektivisering som U.S. Department of Defense, Food and Drug Administration och några få stora affärskedjor i USA gett ut. Wal-Marts uppmaning till sina 100 största leverantörer att med RFID öka precisionen av palleveranser till butikerna, fick också fart på många företag. Om ditt företag funderar på att tillämpa RFID så vänta inte. Börja experimentera redan nu. Om inte exakt den tekniska lösning som du behöver finns idag eller om du tycker att kostnaden ännu är för stor, så kan du vara övertygad om att i morgon så är dina önskemål uppfyllda. Att då ha testat tekniken och förberett din egen organisation på användning och tankar omkring RFID är en stor fördel. Från mina erfarenheter av utveckling och implementering av RFID-lösningar kan jag rekommendera följande: Datema erbjuder företag anpassade IT-lösningar inom affärssystem och mobilitet, vilka hjälper företagen att nå ökad avkastning, minskad arbetsbörda och stärkt konkurrenskraft. Första halvåret 2007 blir Datema ett företag; Datema Artimas AB, InterPontilis Consulting AB, Datema Development, ISE-företagen AB och ISE Data AB går genom fusion ihop med moderbolaget Datema AB och samlas framöver under namnet Datema. Kontakta oss på tel för mer information. Skaffa grundläggande kunskaper om RFID-tekniken. Med dessa kunskaper är det till exempel lättare att förstå teknikens egenskaper i användning nära metall, vätskor och absorberande material. Vilka standarder finns och vad ger de för möjlighet till hantering av data? Om jag till exempel skall uttrycka pallens unika identitet (Serial Shipping Container Code), vilken standard skall jag då använda? Fundera över vilka effekter RFID-tekniken kan ha på din verksamhet utifrån teknikens egenskaper. Exempelvis vad innebär det vid godsmottagning, tillverkning, lager, inventering och distribution att du inte behöver se informationsbäraren (RFID-taggen) vid läsning? Märk framtiden med RFID Utifrån ett längre perspektiv, utveckla en plan för ditt företag och dina samarbetspartners värdet av att implementera RFID. Detta för att kunna se de nödvändiga investeringarna som behöver göras. Involvera företagsledning i dina planer och få mandat för att testa tekniken, särskilt om det är frågan om att vara först ute. Samarbeta med en kunnig partner för att lotsa dig fram inom RFID-tekniken. Det gäller inte bara val av RFID-teknik utan också strategiska lösningar för informationshantering från läsare till affärssystem. Utveckla en RFID-arkitektur. Med denna är det lättare att föra samtal med it-avdelningen om en nödvändig systemutveckling för att anpassa affärssystemet till RFID-användandet. Involvera användaren tidigt i processen. Motivera nödvändigheten av att använda RFID och skaffa förståelse hos användaren för att han kanske måste operera på ett annat sätt med RFID än utan. Gör en roi-beräkning. Enda vägen att få gehör för en investering är att kunna visa på investeringsfördelarna. Framtidens märkning heter RFID och fördelarna är enorma. Tekniken finns redan idag och frågan är alltså inte längre om, utan när du ska börja använda RFID. Ju tidigare desto större konkurrensfördelar. Vi erbjuder dig hela RFID-paketet. Från konsultation, hårdvaror, programvaror, antenner, printrar, installation, service och support. Och naturligtvis de smarta etiketterna med inlagda RFID-taggar. Testa, testa, testa. Det är bara dina egna erfarenheter av hur RFID fungerar i din egen verkliga miljö som skapar en trygghet i att investera i denna teknik. Kort om tekniken Radio Frequency Identification (RFID) är en teknik som med hjälp av radiovågor kan identifiera objekt och lagra information. De små radiosändarna som sätts på objekten kallas taggar och består av microchip som har ett unikt nummer. Avläsaren kan läsa passiva taggar, utan batteri, på avstånd från några centimeter till flera meter. Aktiva taggar, med batteri, kan läsas på betydligt längre avstånd. Genom att märka varje enskild produkt eller pall med en RFID-tagg får objektet ett unikt nummer. Symbol för RFID-märkta objekt. RFID Constructors AB, Ideon Science Park, Scheelevägen 19 A, Lund, Tel dconstructors.com dconstructors.com Gillis Levander är specialist inom så kallad automatisk identifikation dit bland annat streckkoder och RFID räknas. Han arbetar på företaget AUTO ID Konsult AB.

11 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 11 Kläderna hoppar på tåget Åhlénsgruppen går över från lastbilstransporter till ett upplägg som kombinerar tåg och lastbil i distributionen av hängande konfektion till företagets samtliga varuhus och butiker i Sverige. Green Cargo har åtagit sig en totalhantering av Åhlénsgruppens hängande konfektionsvolymer med utgångspunkt från Logistikcenter Väst i Göteborg. Green Cargo uppfyller våra högt ställda krav på kvalitet och miljö i hantering av konfektion och leverans till våra åttio varuhus samt den nystartade kedjan myself & friends, säger Ulf Hemgren, ekonomi- och logistikdirektör på Åhlénsgruppen i en kommentar. Vid vårt val av leverantör var Green Cargos goda miljöprestanda inom transport och logistik en stor fördel, säger Ulf Hemgren. Distributionssystemet bygger på en kombination av järnväg och lastbil, där järnvägen tar hand om den långa sträckan. Vi erbjuder ett komplett och flexibelt koncept som bygger på hög kvalitet i hantering och leveranssäkerhet, säger Mårten Koshko, chef för Logistikcenter Väst i en kommentar. Uppdraget startar i juli 2007 och kommer att sysselsätta 5-15 personer beroende på säsong. Källa: Sveriges Åkeriföretag Ny modell för smart flygfrakt Den europeiska flygplanstillverkaren Airbus har nyligen beslutat sig för att börja tillverka en fraktversion av långdistansplanet A Det nya flygplanet kommer att kunna transportera en last på 64 ton i upp till km eller 69 ton i upp till km. Planet har ett flexibelt lastsystem som gör det möjligt att lasta både pallar och containrar på flera olika sätt. På det två våningarna finns det plats för upp till 30 procent mer last än i vanliga medelstora fraktplan. Flera olika flygbolag har redan lagt in beställningar på det nya planet. Det första exemplaret av A F beräknas kunna tas i bruk under andra halvan av Nytt nätverk vill påverka EU Vägverket har fattat Fjärde Storstadsregionen är en av landets ledande IT- och logistikregioner, med invånare och tvillingstäderna Norrköping - Linköping som regionens lokomotiv. Universitetet producerar studenter som lyfter Hollywood, för att inte tala om det svenska näringslivet. Teknik- klustret är starkt med världsklasskompetenser inom så vitt skilda områden som obemannade flygfarkoster, telekommunikation, visualisering och design av mikroelektronik - bara för att nämna några. Många internationella aktörer använder Fjärde Storstadsregionen som logistikcentrum för den nordiska marknaden. Vi finns här vid E 4, E 22 och Södra stambanan med ostkustens största hamn och två internationella flygplatser. Mitt emellan de övriga svenska och nordiska storstadsregionerna. Här - där det händer saker. Nära allt. Dessutom kan regionen erbjuda fantastiskt boende till vettiga priser - mitt i en pulserande stadskärna, eller sjönära bara 20 minuters resa från centrum. Var finns du? Nyligen bildades ett nytt samarbetsorgan i transportbranschen, Nätverket för Europeiska Vägtrafikfrågor (NEV). Bakom nätverket står Transportindustri förbundet tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, TransportGruppen, Transportarbetareförbundet och TYA. Meningen är att via detta nätverk utbyta information om vad som är på gång och så långt som möjligt samordna svenska synpunkter på viktiga förslag via respektive organ, säger Transportindustriförbundets förbundsdirektör Stefan Back, en av personerna i nätverket. EU-arbetet är viktigt för branschens företag, och det gäller att utnyttja alla möjligheter att stärka vår röst i dessa sammanhang. NEV är ett instrument för detta, liksom det kommande Logistikforum som regeringen utlovat. Nätverket består av en liten grupp personer med roller i diverse europeiska organ med anknytning till vägtransportfrågor. Stefan Back är ordförande i CLECATs Road Committee, Bertil Dahlin från Sveriges Åkeriföretag är ordförande i IRUs Goods Transport Liasons Committee för EU, Erik Hahr från BA/ TransportGruppen sitter i Sociala Kommittén i EU och Caj Luoma från TYA är ordförande i ett europeiskt utbildningsorgan för vägtransportaktiva EUROTRA. Transportarbetareförbundet representeras av internationelle sekreteraren Lars Lindgren. Källa: Transportindustriförbundet

12 12 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Biltillverkningen anpassas till kundens krav Text: Carina Wedin Biltillverkarna i Europa ligger långt fram när det gäller att låta kunderna göra specificerade beställningar när de ska köpa en ny bil. Detta ställer i sin tur höga krav på hela tillverkningskedjan. Vi vill föra en dialog med kunden och låta den styra sitt köp så mycket som möjligt. Idag finns en rad olika accessoarer som kunderna kan lägga till när de köper bil, berättar Hélen Savmyr, platschef för Volvo Personvagnar Karosskomponenter. Det här är något som ställer höga krav på den som tillverkar bilarna. Med runt artiklar per fabrik som ska hanteras, gäller det att vi är flexibla och kan lita på våra leverantörer. Dessa ligger ofta nära fabrikerna men det finns också komponenter som reser långväga. Samtliga leverantörsflöden måste säkras och levereras just-in-time. Fyra veckors leverans Volvo Personvagnar har som mål att med builtto-order, som den här typen av beställning kallas, kunna ha en bil klar till kunden på fyra veckor. Hélen Savmyr, platschef för Volvo Personvagnar Karosskomponenter Vinsterna är att vi inte behöver ha så många bilar i lager runt om i världen, vilket i sin tur innebär att vi slipper dumpa priserna när en bil stått för länge. Dessutom vet vi att det alltid uppstår skador på bilar, ju längre de står i lager. Volvo hoppas att även amerikanerna i högre utsträckning ska börja uppskatta det här köpbeteendet. I USA väljer bilköparna oftast någon av bilarna som står färdiga och uppställda i bilhallen, får den registrerad och kan åka därifrån direkt. Hélen Savmyr tror att Volvo Personvagnar ska kunna arbeta med built-to-order i högre utsträckning även där. Samtidigt finns det alltid modeller som inte slår eller modeller som fasas ut, vilka inte kommer att kunna säljas enligt built-to-order. Målet är att vi inom de närmaste åren ska ha den typen av leveranser till 80 procent på Europamarknaden och i USA till 20 procent. Smidigare leveranser För att göra leveranserna ännu smidigare gäller det att infrastrukturen verkligen fungerar. Jag vill hitta fler flexibla lösningar för att Sverige är ett litet land, men ser vi på mängden kunder i Europa är vi konkurrenskraftiga. kunna kombinera leveranser för sjö, tåg och väg. Idag är våra leveranser väldigt specialiserade på det ena eller andra. Hélen Savmyr vill att man ska arbeta med infrastrukturen ur ett europaperspektiv och vill slippa landsöverskridande problem som till exempel administration och attityder vid tull. Sverige är ett litet land, men ser vi på mängden kunder i Europa är vi konkurrenskraftiga. Men det gäller att vi fortsätter att arbeta med frågor som gör att vi alltid ligger i framkant. Hélen Savmyr medverkar även vid Logistik & Transport, i Göteborg den maj. Vi fokuserar på pallplatsen så kan ni göra det ni är bäst på Vad är det egentligen som kostar i materialhanteringen? Inte är det truckarna, de står sällan för mer än 30 % av totalkostnaden. Ändå stirrar de fl esta sig blinda på truckpriser när det ska sparas pengar. Atlets nya koncept, Atlet Total TM, hjälper dig att sänka kostnader där det finns besparingar att göra. Atlet Total TM ger er frihet. Vi hjälper er kapa kostnader och öka effektiviteten i hela mh-kedjan så ni kan lägga all kraft på det ni är bäst på: kärnverksamheten. Atlet Total TM hjälper er att bli bäst. Helt enkelt. Läs mer om Atlet Total TM på: eller ring så hjälper vi dig bli bäst. kompletta logistiklösningar för smarta företag Atlet AB Mölnlycke Tel:

13 Logistiklogik. Ända sedan hjulen började rulla har Skåne Nordväst varit ett givet centrum för logistik och företagande. Här finns närheten, kommunikationerna, marknaden och kunnandet. Välkommen att höra av dig eller besöka oss på Logistik & Transportmässan i Göteborg om du också tänker logistiklogiskt. Nolato Båstad Lindab PEAB Willab Gilles Isfri hamn Iiittala och Glasriket Höganäs ICA Centrallager Invigt hösten 2006 Isfri hamn för container Helsingborg Sveriges största Frukt & Grönt-centrum Isfri hamn för bulk Ven Valhall Park Flygplats Dubbelspårig järnväg E6 Landskrona Oatly Ängelholm Findus Gullbergs Frode Laursen Åstorp Bjuv Saint-Gobain Isover Mac-Gregor Bulk DHL Knutstorp Ring Svalöv Svalöf-Weibull E4 Klippan Örkelljunga Harbo F5 Ljungbyhed Företag Santa Maria Transportleder / hamnar / flygplats bjuv.se bastad.se helsingborg.se hoganas.se klippan.se landskrona.se svalov.se astorp.se angelholm.se orkelljunga.se

14 14 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Kvaliteten kommer automatiskt Hög kvalitet, god arbetsmiljö och låga distributionskostnader är resultatet av KappAhls arbete med automatiska sorteringsverk. Varje dag passerar omkring artiklar KappAhls distributionsanläggning i Mölndal. Det är en av Europas modernaste distributionscentraler och den är i det närmaste helt automatiserad. Vi har pressat in tre automatiska sorteringsverk på en relativt liten yta, berättar Sofia Roxendal, it- och logistikchef på KappAhl. Varorna som ska till KappAhl har redan i Kina försetts med streckkoder som är kopplade mot ett it-system som vet vart innehållet ska ta vägen höger, vänster eller som i de flesta fall rakt fram till det stora sorteringsverket. Här sorteras sen, fortfarande med automatik, varorna i backar som ska vidare till butikerna. Bra tempo Fördelarna med en automatiserad distributionscentral är flera, har man upptäckt på KappAhl. Det är naturligtvis en ekonomisk fördel då distributionskostnaden generellt blir lägre. Kvaliteten på vårt arbete blir också bättre genom att det till exempel blir färre felleveranser till våra butiker och inte minst har vi skapat en betydligt bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljön påverkas av att ingen kan driva upp tempot på arbetet. Nu är det maskinerna som sätter tempot. Det ska vara ett tempo som är bra för människor att arbeta i, kanske under ett helt arbetsliv. Dessutom kör maskinerna samma tempo varje dag oavsett om det är högsäsong eller inte. Vi vill till exempel undvika att man arbetar i ett extremt högt tempo för att sedan kunna ta en längre rast, vilket inte bra för vare sig kropp eller själ. Nu har vi en lugn arbetsmiljö med mindre stress och det är en ytterst viktig faktor för oss att våra anställda mår bra. Gott samarbete Det är fem år sedan som KappAhl startade den nya distributionscentralen och visst har det funnits svårigheter på vägen. Självklart har det blivit ett och annat fel på vägen. När man blandar mekanik med it och med personal som har nya arbetsuppgifter kan det vara svårt att härleda fel. En av de största utmaningarna har därför varit att få dessa tre faktorer att samarbeta vilket vi nu tycker vi har lyckats bra med. Idag förser distributionscentralen 260 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Och vid behov kan den byggas ut för att klara ännu fler artiklar. Under konferensen Logistik & Transport kan du passa på att besöka KappAhls distributionscentral. Foto: KappAhl Banverkets huvudalternativ är nu att bygga Götalandsbanan för 320 km/h. Därmed faller ytterligare en pusselbit på plats i det som ska bli Europakorridoren Sveriges och Nordens livsnödvändiga kontaktlänk med övriga Europa.

15 Seafreight Airfreight Contract Logistics Road & Rail Stockholm (08) Göteborg (031) Norrköping (011) Malmö (040) Focused on our customers needs we provide integrated logistics solutions of outstanding quality and operational excellence we are the extension of your business. RETAIL AUTOMOTIVE PHARMACEUTICALS & HEALTHCARE INDUSTRIAL GOODS HIGH TECH & CONSUMER ELECTRONICS Order Management System Vendor Management Consolidation Packaging, Slip Sheeting, Palettising Labelling, Tagging Barcoding Pick & Pack Shop Distribution Specialised Material Management System JIT (just in time) Management Contingency Plans Multimode standard operation SKU Pick & Pack Return Logistics for Packaging & Frames On time production line deliveries Adherence to Regulatory Requirements Contingency Plans Single Global Operating System OTC Distribution Security for High-Value Health Care Products Temperature Controlled Shipments Quality & Environment Handling of Dangerous Goods Consulting Logistics Engineering Supply Chain Integration Project expertise Multi Client Solutions Quality Control International transportation with superior visibility Manufacturing support with VMI solutions, just in time deliveries and assembly activities Warehouse management Distribution solutions Aftermarket services, including service logistics and WEEE handling Kuehne + Nagel Lead Logistics Solutions speglar kunders hela varuförsörjningskedja inom samtliga transportområden oavsett utvald leverantör. Allt följs upp noggrant enligt kundens önskemål och krav, eventuella avvikelser rapporteras med motsvarande åtgärdsplan. Vi utför en pro-aktiv order uppföljning med både leverantörer och transportörer i kombination med en händelsestyrd lednings process. Kundspecifika lösningar, rapporter och kvalitets analyser används till att skapa förbättringsåtgärder. Inventering är integrerat i systemet och utlöser förutbestämda händelser och frigör order. Tillgänglighet av varor vid rätt tillfälle driver hela logistikflödet och prognoser optimerar planeringen. Med mer än 46,000 specialister på 830 kontor i över 100 länder, är Kuehne + Nagel en av de världsledande logistik företagen. Vår starka marknads position är främst inom sjöfrakt, flygfrakt, lager och distribution samt biltransporter, med ett starkt fokus på IT lösningar som täcker och kontrollerar hela logistikkedjan från produktion till försäljning. För mer information, vänligen besök The Kuehne + Nagel Control Tower

16 16 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Goda råd för effektivare godstrafik Snåla transporter och nya drivmedel för miljöns skull Text: Hans Hjelmstad Inom EU talar man om nödvändigheten av att effektivisera godstrafiken. Vad är då möjligt att göra? Vi frågade Kenth Lumsden, professor i Integrerade transportsystem på Chalmers. Vad EU:s sjunde ramprogram bland annat går ut på är att göra transporter inom EU effektivare. Främst gäller det att på olika sätt öka fyllnadsgraden i fordon och lastbärare. Lösningarna får dock inte gå ut över annan effektivitet, till exempel genom att det krävs mer manuell hantering. Vad kan olika aktörer göra? Fordonstillverkare kommer att ta fram allt renare och mer bränslesnåla motorer. Näringslivet kan utveckla modultänkandet för transporterna. Varuägare och transportörer bör jobba på att kunna fylla lastbärarna. En ökad samverkan i alla led och mellan alla aktörer är önskvärd där man tillsammans kan på dela transporterna. Sedan bör man sprida distributionsmönstret. Alla behöver inte distribuera ut gods klockan åtta. Text: Hans Hjelmstad Hur ska transportbranschen klara både allt tuffare miljökrav och en ökande efterfrågan på transporter och fossila bränslen? Genom att snåla med resurser menar Magnus Swahn, ordförande i Transportbranschens miljökommitté. reser vi allt längre bort på semestrar och kör allt större bilar hemma. Vad händer när alla kineser kör bil? Redan nu säljs 4,5 miljoner bilar om året i Kina. Snart kommer det att finnas lika många bilar i Kina som i USA, säger Magnus Swahn. Hur kan man öka fyllnadsgraden? Det måste till nya lösningar. Man får bygga lastbärare på annat sätt och bland annat lasta mer ovanpå och högre. Det krävs också mer av moduluppbyggda system. Hjälper det med längre ekipage? Inom EU funderar man på att införa längre ekipage, men de måste då vara moduluppbyggda. Jag tycker det är bra om det blir så, eftersom det är bra för miljön och ger oss effektivare transporter. Hur ser du på intermodala transporter? Intermodala transporter är inget mål i sig, utan snarare en effekt av effektivare transporter. Det viktigaste begreppet är effektiv operation, vilket innebär ett synsätt att använda varje transportslag där det gör störst nytta. Ska man bygga ut järnvägen? Nej, inte på kort sikt, men däremot på lång sikt. Alla spårbundna transporter bör dock av många skäl utvecklas vidare. Problemet just nu är att få mer gods på våra befintliga järnvägar. Järnvägen har haft problem med själva godshanteringen. Den måste utvecklas så lastning och omlastning blir mycket effektivare. Det finns dock bra exempel, som till exempel järnvägens skytteltrafik mellan 22 orter och Göteborgs Hamn. Kenth Lumsden Mindre påverkan på miljön? Jag är hyggligt optimistisk. Det går att nå resultat genom att öka fyllnadsgraden i alla transporter, transportera mer med tåg och båt samt använda renare och bränslesnålare motorer och längre fordon på vägarna. Flyget är svårare. Det tas dock små steg med till exempel Green landings och fler direkta flygtransporter från punkt till punkt. Är det bra med kilometerskatt? Varför inte, så länge som den är neutral. Införs den i Sverige måste skatten åtminstone betalas av alla som kör på och i Sverige. Vi kommer då att få transparents i systemet, det vill säga att kostnaden läggs på varuägarna som i sin tur lägger den på slutkunderna. Det kanske inte låter kul, men på kort sikt är det enda möjligheten. Genom en rad åtgärder går det att spara mycket bränsle och därmed bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, säger Magnus Swahn. Det är inte möjligt att i dagsläget helt gå över till förnybara bränslen. Vi kan däremot förbereda genom att spara i hela kedjan, från utvinning och framställning till distribution och förbränning av bränsle, fortsätter Magnus Swahn. Många små åtgärder Exempel på de många små stegens gnetande, är att minska andelen gods som transporteras med fordon som använder förbränningsmotorer, välja energieffektiva transportslag som tåg- och sjöfrakt, öka andelen intermodala transporter, lokalisera fabriker nära stora transportflöden, använda logistik för planering, navigering och kommunikation samt köra fordon som är rätt dimensionerade. Magnus Swahn räknar upp en rad drivkrafter som tvingar fram förändringar. Oljeresurserna sinar samtidigt som efterfrågan på olja ökar i Kina och Indien. Klimatfrågan har kommit högst upp på den politiska agendan. Samtidigt ökar världshandeln och produktion samt godstrafik centraliseras. Privat Teknikneutralt miljömål EU har satt upp mål om inblandning av minst 5,75 procent förnybara bränslen i bensin och diesel från år Inom EU tittar man dock nu även på att begränsa utsläppen från bränslets hela livscykel. Med 2010 som utgångspunkt ska fossila koldioxidutsläpp från använda bränslen minska med 1 procent per år fram till Det är en smakfull lösning som är teknikneutral. Istället för att fokusera på input i form av olika bränslen, är det här bara utsläppen, output, som är det intressanta, menar Magnus Swahn. När slår förnybara bränslen igenom? De närmaste 10 åren är etanol, biogas och FAME, som är samlingsnamnet på förnyelsebar energi tillverkad av produkter från växt- eller djurriket, alternativen till bensin och diesel. De räcker dock bara som komplement. Om 20 år fasas etanolen ut och andra generationen biodiesel, syntetdiesel och DME tar över. Om 30 år är det storskaligt dags för vätgas i våra fordon. Redan kommande år kommer distributionstrafikens bussar och lastbilar att använda elhybridteknik. Tekniken kan minska dieselförbrukningen med en tredjedel i denna trafik, säger Magnus Swahn. Foton: Transportindustriforbundet

17 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 17 Ställ högre krav på transportörerna " Det enda sättet att vinna mark mot det personliga mötet i en butik är genom ett bra möte hela vägen fram till kund." Text: Jonas da Silva Larsson Ställ högre krav på transporternas kvalitet, det vill transportörerna själva. De är ofta ansiktet utåt då duger det inte att vända på kronorna som handlare. Den sista milen mellan kund och säljare är det oftast någon annan än säljaren själv som hanterar. Det talas om The Last Mile Problem, problemet med den sista milen, men det handlar egentligen om möjligheten. Ja, det är fel att se det som ett problem. Det är en möjlighet. Problemet är att transportköpare ofta inte inser att de är ansvariga för en viktig del av sitt företags marknadsprofil och därför måste ställa krav på oss transportörer, säger Bo Zetterqvist, chef för Postens Distanshandel. Så du som transportör vill att dina kunder ställer högre krav på dig? Ja, absolut. Man ska ställa krav men också förstå att det kostar. I dag är allt fokus på pris och pengar istället för på kvalitet. Ett kundmöte Problemet med den sista sträckan mellan säljare och köpare är inte bara att det är en sträcka. Det är också ett kundmöte där transportören övertar säljarens ansvar för kundrelationen. Det enda sättet att vinna mark mot det personliga mötet i en butik är genom ett bra möte hela vägen fram till kund. Transportören ska fullfölja det säljande företagets leverans och blir på så sätt deras ansikte utåt. Det är därför en fördel om transportören kan genomföra mer än enbart leverans av varan, exempelvis förmedla betalning och erbjuda praktiskt användbar information om hur leveransen genomförs. På sikt handlar det om att skapa effektiva förutsättningar hela vägen i hanteringskedjan. Kvalitet hela vägen I dag läggs det oerhörda summor på till exempel marknadsföring, ordersystem och lagerhållning, men sedan snålar man in på den sista biten. En bit som är så oerhört viktig, säger Bo Zetterqvist. Transportkostnaden syns väldigt tydligt till skillnad från många andra kostnader, just detta kolli kostade så många kronor att skicka. Men högre krav och kvalitet leder till högre priser. Ja, som kund ställer jag kravet genom mitt köp. Det är fullt möjligt att ställa högre krav redan i dag men inte samtidigt som man pressar ner marginalerna så att det inte finns utrymme för utveckling och kvalitet. Branschen är redo Tendenserna pekar på att kunderna faktiskt är på väg i den riktningen. I dag efterfrågas bättre kvalitet eftersom en högre transparens är möjlig med dagens itlösningar. Transportköparna ser möjligheten att kunna möta transportavvikelser i de egna kundservicesystemen. Men man förändrar inte ett branschbeteende över en natt. Nej, men jag vill lyfta frågan till transportköparnas bord. Vi som tranportörer är redo för högre krav. Bo Zetterqvist medverkar även vid Logistik & Transport, i Göteborg den maj.

18 18 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Foto: Göteborgs Hamn Transportbranschen tar ett eget miljöinitiativ Text: Hans Hjelmstad Flera av marknadens stora transportföretag har ställt sig bakom ett nytt miljöinitiativ. Målet är att minska transportbranschens klimatpåverkan genom ökad kunskap och konkreta åtgärder. Det första mötet har hållits efter en öppen inbjudan från Green Cargos vd Jan Sundling. Vi vill på nationell nivå visa att transportföretag kan dra sitt strå till stacken för att minska klimatpåverkan, och vårt första möte var väldigt positivt, säger Erica Kronhöffer, miljöchef på Green Cargo. Det är ett bra initiativ. Vi deltagande företag kan ta konkreta initiativ och visa att det går att reducera vår påverkan på miljön. Vi välkomnar förstås andra företag att också ansluta sig, säger Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn. Nytt tänk Utgångspunkt för detta Transportbranschens miljöinitiativ är att industri- och bostadssektorn har lyckats minska sina utsläpp av växthusgaser medan oljeberoendet inom transportindustrin har ökat och förutspås fortsätta att öka. Vi var ense om att vara öppna för att tänka nytt, att inte motarbeta miljökrav, utan bistå och bejaka en sund utveckling av transporter. Vid mötet kom vi fort in i konkreta diskussioner och bildade två arbetsgrupper som kommer att presentera förslag lagom till mässan Logistik & Transport, säger Erica Kronhöffer. Höjd kunskapsnivå Den ena arbetsgruppen ska dels öka kunskapen i branschen om transporter och miljöfrågor, dels ta fram konkreta förslag på nyckeltal och statistik för långa transporters klimatpåverkan. Beräkningarna kan gälla hela logistikkedjan, från transport från fabrik i Kina ända fram till slutleverans i Sverige. Jag är med i den grupp som ska se hur man kan höja kunskapsnivån för att både få en bra debatt och hjälpa transportköpare att kunna fatta rätt beslut. Vilka krav kan jag ställa som köpare? Idag är det ofta svårt att veta hur miljövänliga transporterna är som man köper, säger Magnus Kårestedt. Den andra arbetsgruppen ska tackla problemet med dålig fyllnadsgrad och då främst på transportfordon i glesbygd. Företag som DHL, Posten och Schenker ska se hur de genom samverkan kan öka fyllnadsgraden och slippa köra halvtomma bilar. Krävs många åtgärder Här finns inga enkla lösningar. Det krävs en rad åtgärder som till exempel rätt kombinationer av transportslag för långa transporter, ökad fyllnadsgrad, ökad användning av alternativa bränslen och rätt däcktryck samt hastighet. Man får därför inte lägga alla ägg i samma korg genom att bara titta på ny teknik och alternativa bränslen, säger Erica Kronhöffer. Företag som hittills är engagerade i miljöinitiativet: DHL Express Sverige, DSV, Green Cargo, Göteborgs Hamn, Jetpak Sverige, Maersk Sverige, Posten och Schenker Sverige. Erica Kronhöffer, Green Cargo. Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn. Erica Kronhöffer medverkar även vid konferensen Logistik & Transport, i Göteborg den maj. INTEGRERAD LOGISTIK Logistiklösningar Vår affärsidé är att vara en pålitlig och kompetent partner som skapar effektiva logistiklösningar i nära samarbete med våra kunder. I grunden handlar det om att tillhandahålla optimala fartyg, effektiv lasthanteringsteknik och integrerade landtransporter. Vår ambition är även att i nära samarbete förstå vår kunds transportbehov för att kunna utgöra en integrerad del i den totala förädlingskedjan. Sjötransporter Kärnan i vår verksamhet är vår fartygsflotta som omfattar 36 isklassade fartyg på upp till dödviktston. Flottan anpassas och utökas i takt med att våra kunders behov förändras. Samtliga fartyg är försäkrade och klassade i välrenommerade bolag och omfattas av vårt genomgripande kvalitetsarbete. Österströms finns representerat med sina dotterbolag runt hela Östersjön. Detta möjliggör effektiv opereration av fartygen. Lasthantering Vi vill skapa effektivare lastnings- och lossningsprocesser mellan sjö och land. Därför har vi utvecklat en egen hydraulisk materialhanterare, MultiDocker CH65. Med grundplattform från Caterpillar representerar MultiDocker de främsta egenskaper marknaden kan erbjuda. Genom att dessutom vara verksamma som terminal och hamnoperatörer vill vi ytterligare påvisa den stora effektiviseringspotentialen på marknaden. IN MOTION

19 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS 19 Attraktiva logistiklägen vad är rätt för dig? Välkommen till ostkustens logistiknav En containerspecialist med hjärtat på rätt ställe. Telefon Halmstads Hamn och Stuveri AB - en säker länk i kedjan CeLIT Centrum för Logistik och IT Resurs för framtidens logistik LTH Ingenjörshögskolan Campus Helsingborg Det finns många faktorer som påverkar företagens val av centrum för lager och logistik. Ofta är en väl utbyggd infrastruktur för snabba och effektiva transporter avgörande, andra gånger hänger det på det geografiska läget. Vad är viktigast för just ditt företag? Att alla de fyra transportsätten väg, järnväg, flyg och fartyg finns representerade eller att det finns gott om lediga industritomter? Kanske att platsen ligger nära en flygplats eller att det finns täta järnvägsförbindelser? Finns det god tillgång på välutbildad arbetskraft? Här är några av Sveriges attraktiva logistikknutpunkter. Självklart finns det även andra logistiklägen. Vissa av dem finns representerade på andra sidor i denna tidning och andra har valt att inte profilera sig. Vi har valt att inte rangordna dessa platser. Vad som är rätt logistikknutpunkt för ett exportintensivt företag i övre Norrland kan vara helt fel för ett icke exportberoende företag i Skåne. Vad som är rätt för ert företag överlåter vi åt er att bestämma. Härnösand Malmö/Köpenhamn Trelleborg Gävle Mönsterås Kalmar Halmstad Helsingborg Karlshamn an important link for tomorrow's business Luleå Mönsterås Hamn störst i länet N S LULEÅ Befolkning: invånare. Industritomter: God tillgång. Vägförbindelser: E4, Riksväg 94 och 97. Järnväg: Person och godstrafik. Flygplats: Luleå Airport, Norrlands största flygplats. Inrikes/utrikes. Sveriges längsta landningsbana, 3350 m passagerare och 6000 ton gods Hamn: Nordligaste av Sveriges kommersiella hamnar. En av de största i Sverige. 7 miljoner ton gods HÄRNÖSAND Befolkning: invånare. Industritomter: God tillgång. Vägförbindelser: E4, Riksväg 86, 90 och 331. Järnväg: Person och godstrafik Ådalsbanan, Botniabanan och Ostkustbanan. Flygplats: Midlanda inrikes/utrikes. Hamn: Ligger strax söder om Ångermanälvens utlopp och har utöver djuphamn även oljehamn och rororamp ton gods GÄVLE Befolkning: invånare. Industritomter: God tillgång. Vägförbindelser: E4, Riksväg 80 och 67/68. Järnväg: Person och godstrafik. Ostkustbanan, Norra stambanan och Bergslagbanan möts i Gävle. Flygplats: Gestrike Airport 16 km från Gävle och Sandviken. Inga reguljära flyglinjer, enbart taxiflyg. Närmaste flygplats Borlänge, Dala Airport och Arlanda. Hamn: Hjärtat för export/import på Ostkusten. Gävle Container Terminal är Sveriges modernaste. 4,6 miljoner ton gods MÖNSTERÅS Befolkning: i kommunen. Industritomter: God tillgång. Vägförbindelser: E22. Järnväg: Person och godstrafik. Godstrafik dagligen mellan Kalmar och Mönsterås Bruk. Flygplats: Kalmar eller Oskarshamn. Hamn: Godsterminal och inrikes transporter ton gods Största hamnen i regionen, mellan Norrköping i norr och Karlshamn i Söder KALMAR Befolkning: invånare. Industritomter: God tillgång. Vägförbindelser: E22, Riksväg 25, 31 och väg 137 mot Öland. Järnväg: Person och Godstrafik. Flygplats: Inrikes och utrikes. Hamn: 3 km kajer. 1 miljoner ton gods KARLSHAMN Befolkning: invånare. Industritomter: God tillgång. Vägförbindelser: E22, Riksväg 29, 121 och 126. Järnväg: Person och Godstrafik. Samverkan med Höglandsterminalen Nässjö. Flygplats: Ronneby Airport, 3 mil. Hamn: Dominerande godshamnen mellan Trelleborg och Oxelösund. 7,9 miljoner ton gods en av Sveriges största hamnar. TRELLEBORG Befolkning: invånare. Industritomter: Relativ god tillgång. Vägförbindelser: E6 och E22. Järnväg: Person och Godstrafik. Flygplats: Malmö Airport (Sturup) och Kastrup. Hamn: En av Sveriges största färje- och RoRo-hamnar. 36 dagliga förbindelser till Tyskland. Spårbundet logistikcentra om kvm för omlastning, lagring och 3:e partslogistik. 10,8 miljoner ton gods MALMÖ/KÖPENHAMN Befolkning: invånare (Malmö). Industritomter: Begränsat. Vägförbindelser: Öresundsbron, E6, E20, E22 och E65. Järnväg: Gods och persontrafik. Flygplats: Malmö Airport (Sturup) utrikes/inrikes och Kastrup. Hamn: Copenhagen Malmö Port består av flera hamnar, bl a Malmö Frihamn, Oljehamnen, Södra Bulkhamnen, Swede Harbour och Containerterminalen. 16,6 miljoner ton gods HELSINGBORG Befolkning: invånare. Industritomter: God tillgång. Vägförbindelser: E4, E6 och E20. Järnväg: Person och godstrafik. Flygplats: Helsingborgs flygplats, Malmö Airport (Sturup) utrikes/inrikes och Kastrup. Hamn: En av norra Europas ledande hamnar. 5 hamnar. 8 miljoner ton gods miljoner passagerare per år, en av de största färjehamnarna i världen. HALMSTAD Befolkning: invånare. Industritomter: God tillgång. Vägförbindelser: E6, E20, Riksväg 25 och 26. Järnväg: Person och godstrafik. Flygplats: Halmstad flygplats, inrikes. Hamn: Halmstads hamn är en av landets modernaste och tar emot oceangående fartyg. 2,8 miljoner ton gods 2006.

20 Port of Trelleborg the intermodal hub between Scandinavia and Continental Europe Bringing the Scandinavian industry closer to the European markets North of Sweden Daily combi-train connections between North of Sweden, Stockholm, Oslo and Trelleborg Logistic Centre with m 2 for warehousing, cross-docking, 3rd party logistics and distribution networks 36 daily RoRo-connections between Port of Trelleborg and Continental ports, with further high frequency combi-train connections to all major industrial centres in Europe Hamburg Paris Madrid Warsaw Prague Budapest Berlin Munich Milan P.O. Box 51, SE Trelleborg, Tel: Karpfangerstr 14, D Hamburg, Tel:

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Några pågående projekt

Några pågående projekt Trafiken är ett av Stockholms största miljöproblem Några pågående projekt Biltullar Utbyggnad av kollektivtrafik Nya vägar och järnvägar Samordning av transporter Mycket köer och det är svårt att komma

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Sweden. 2005 GS1 Sweden

Sweden. 2005 GS1 Sweden GS1 Dagordning Om GS1 och GS1 Sweden EPCglobal och det svenska projektet E-handelsinitiativ i dagligvarubranschen Vad? Varför just nu? Status En global organisation En global organisation Mer än 1,3 milj

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt DB Schenker i Sverige

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25 Miljösmart logistik Workshops våren Resultat miljöworkshops -06-25 Vad anser transportköpare är viktigt vid köp av transporter? (Lumsden, 2007) Vad tror Schenkers största kunder kommer vara viktigt vid

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens!

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! RELEX SCM-seminarium 2014 Michael Falck E-post: michael.falck@relexsolutions.com Telefon: +358 44 5520 860 Adress: Gjuterivägen 27, Helsingfors

Läs mer

The Global Language of Business. Spåra dina produkter i realtid

The Global Language of Business. Spåra dina produkter i realtid The Global Language of Business Spåra dina produkter i realtid 1 Spårbarhet handlar om att ha relevant information om en produkt eller råvara, samt att känna till dess historik Bakgrund Marknader har blivit

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Samarbeten en väg till

Samarbeten en väg till Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på deras kostnader och service, men även på transportsektorns utveckling. För att öka kunskapen om hur och vilka transporttjänster

Läs mer

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark?

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Låt mig gissa: Karuseller och radiobilar. Pirret i magen precis innan vagnen kastar sig ner från det första höga krönet i berg-

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Lönsam Logistik. Den stora klimatutmaningen. Åsa Torstensson om de viktiga logistikfrågorna. Effektiva godstransporter för miljön skull

Lönsam Logistik. Den stora klimatutmaningen. Åsa Torstensson om de viktiga logistikfrågorna. Effektiva godstransporter för miljön skull ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam Logistik LOGISTIKENS BETYDELSE FÖR MILJÖN, NÄRINGSLIVET OCH SAMHÄLLET NU FÖR SJUNDE ÅRET I RAD 2008 #7 Effektiva godstransporter

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer