Uppdragsanalys , uppdatering ANALYSGUIDEN BTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsanalys 2015-05-20, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS"

Transkript

1 Uppdragsanalys , uppdatering BTS

2 BEHÅLL BTS UPPDATERING Riktkurs 73 kronor 2 BTS i linje med förväntningarna BTS senaste rapport kom in i linje med marknadens och våra förväntningar. Bolaget fortsätter utvecklas positivt, men vi betraktar aktien som fortsatt fullvärderad. BTS Group bildades 1986 av vd:n Henrik Ekelund. Affärsidén är att hjälpa företag med strategiimplementeringar. BTS erbjuder kundanpassade affärssimuleringar och andra utbildningar som är antingen IT-baserade eller tryckta. Deras erbjudande delas upp i tre områden: Strategi & Affärsmannaskap, Ledarskap & Företagsledning samt Försäljning. Bolaget har långa kundrelationer med några av världens största och mest kända företag så som Coca-Cola och Google. Försäljningen ökar genom att en individ som genomgått utbildningar byter arbetsgivare och då introducerar BTS till den nya organisationen. Den amerikanska marknaden är enskilt viktigast och utgör ungefär hälften av omsättningen. Förvärven har fortsatt sedan vår senaste uppdatering, senast med Sydafrikanska AVO Vision som gör liknande saker som BTS som helhet fast med fokus på Sydafrika. Första kvartalsrapporten ser inte så imponerande ut sett i isolering, men BTS har kraftiga säsongseffekter. Därför är vi inte oroade över att första kvartalets rörelseresultat är mindre än en åttondel av vad vi prognosticerar för helåret Vår nuvärdesvärdering ger riktkursen 73 kronor. En jämförelsevärdering med amerikanska managementkonsulter visar att riktkursen är rimligt satt. Vi ser en ännu större uppsida än vad vår riktkurs visar ifall BTS genomför lyckade förvärv eller märkbart ökar andelen av omsättningen hänförlig till licensförsäljning. Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK KORTA FAKTA Vd: Henrik Ekelund Styrelseordförande: Michael Grindfors Största ägare: Henrik Ekelund (21 % kapital/43 % rösterna) Börsvärde: MSEK Lista: Nasdaq OMX Small Cap Stockholm Aktuell börskurs: 76 kronor P/e-tal 2014: 19,2 BÖRSTEMPERATUR Ledning Ägare Finansiell ställning Potential Risk Nyckelpersonerna Henrik Ekelund (vd och grundare), Stefan Brown (CFO i BTS) och Jonas Åkerman (vd för BTS USA) har alla varit verksamma inom BTS-gruppen sedan Bolagets nyckelpersoner kontrollerar idag BTS tillsammans med institutioner såsom Nordea Fonder, Swedbank Robur, Lannebo och SEB Fonder med flera. BTS har en stor kassa och saknar räntebärande skulder den finansiella ställningen kan inte bli mycket starkare. Enligt vår nuvärdesvärdering och jämförelsevärdering är BTS i dagsläget fortsatt rimligt värderat. Vi ser potentialen på kort sikt som begränsad. Bolaget är beroende av nyckelpersoner men har visat sig stå emot lågkonjunkturer och har en hög andel återkommande intäkter. NYCKELTAL Miljoner kronor P 2015 P 2016 P 2017 Omsättning 688,2 781,5 900,2 954,2 1021,0 AKTIEKURS Rörelseresultat 69,8 82,4 108,0 119,3 127,6 Årets resultat 47,8 56,1 72,7 80,2 85,9 Resultat per aktie (SEK) 2,6 3,0 3,90 4,30 4,60 Nettokassa 108,8 114,3 121,6 147,1 173,9 Eget kapital 355,8 434,5 474,5 521,5 573,4 120 BTS OMXS-index BTS OMXSP Kassaflöde från löpande verks. 47,6 44,8 73,1 80,3 85,6 Källa: BFK och BTS

3 BTS Generella bolagskriterier Ledning (1 10) Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 3 Ägare (1 10) Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot småaktieägare är också väsentliga kriterier. Finansiell ställning (1 10) Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets finansiella ställning. Potential (1 10) Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses ha hög potential, givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i aktiekursen. Risk (1 10) Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.

4 BTS Om bolaget och dess verksamhet BTS Group har drygt 400 anställda över 32 kontor runt om i världen. Verksamheten är uppdelad på fyra affärsenheter: BTS Nordamerika, BTS Europa, BTS Övriga marknader och Advanced Performance Group (APG). Koncerngemensamma funktioner Koncernledning BTS är en världsomspännande organisation med kontor nära kunderna i Nord- och Syd amerika, Europa, Asien, Australien, Afrika och Arabiska halvön. BTS Group har ett 30-tal kontor runt om i världen. BTS Nordamerika BTS Europa BTS Övriga marknader BTS Digital Services BTS Board Simulations Fokusområden APG Strategi & Affärsmannaskap Källa: BTS Årsredovisning Ledarskap & Företagsledning Försäljning BTS Nordamerika har historiskt stått i centrum, med ungefär hälften av koncernens nettoomsättning. Även APG har sin verksamhet i USA. APG levererar försäljnings- och ledarskapsutbildningar, med BTS som en av flera leverantörer till APG. På den europeiska marknaden har BTS Europa kontor i de flesta större västeuropeiska huvudstäderna samt några städer även av regional vikt så som Bilbao och München. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Affärsområdet BTS Övriga marknader består mest av Asien och Australien. Bolagets strategi är att bearbeta nya marknader från befintliga kontor innan de öppnar nya kontor. Det innebär att nya kontor är lönsamma från första etableringsdagen. BTS har även två kontor i Mumbai och Bangalore i Indien som spelar en viktig roll för BTS transformation och utveckling av digitala tjänster. BTS själva lyfter fram kontoren i Mexico City och São Paulo som centrala för framtida tillväxt.

5 BTS Fördelningen av omsättning för första kvartalet 2015 per affärsenhet nedan. Motsvarande siffra för helåret 2014 inom parentes. Omsättningsfördelning mellan geografiska marknader APG, 15 % (13 %) BTS övriga marknader, 20 % (16 %) BTS Nordamerika, 49 % (46 %) BTS Europa, 16 % (25 %) Källa: BTS 1:e kvartalsrapport BTS tillväxt av nya kontor väntas mest ske i Asien, där bolaget hyser förhoppningar om att öppna fler kontor framför allt i Kina, men även i Sydkorea, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Avgörande är att rätt personer finns tillgängliga samt de potentiella kunderna på den nya marknaden. Bolaget har dock varit försiktigt med etableringar i Ryssland och Östeuropa. Företagets stora framtidssatsning är BTS Digital, med dess 30 anställda varav hälften är i Indien. BTS Digital bygger på webbaserade och scenariobaserade lösningar, vilket är ett område med hög marginal och stor skalbarhet. Som alla mjukvarubolag kräver det dock en ganska stor skala innan det blir lönsamt. I mitten på oktober 2014 offentliggjordes förvärvet av amerikanska Fenestra, som består av ungefär 15 anställda som är specialiserade på utvärdering av medarbetare. I mars 2015 meddelade BTS att de förvärvat Sydafrikanska AVO Vision, som väntas omsätta ungefär 12 miljoner kronor under året. På bolagsbeskrivningen verkar det som att AVO Vision sysslar med samma saker som övriga BTS: lärarande och utvecklande med fokus på kommunikation, ledarskap och försäljning. Affärsmodellen Den viktigaste variabeln bland traditionella tjänsteföretag är tid för ett vanligt konsultbolag står antalet fakturerade konsulttimmar i direkt proportion till intäkterna. BTS försöker dock undvika timpriser och väljer istället att arbeta med fasta priser på fördefinierade projekt. Bolaget menar att det här upplägget löser en intressekonflikt: BTS blir därmed lösningsorienterat istället för att fokusera på att maximera antalet konsulttimmar. Detta bidrar till att förädla relationen till kunderna med kundanpassade fortsättningsprojekt och licensförsäljningar av programvaror som resultat. De starka kundrelationerna återspeglas i att bolaget uppskattar att ungefär 80 procent av de årliga intäkterna kommer från den befintliga kundstocken. Som bolaget själv beskriver finns där en återkommande efterfrågan beroende på det ständiga förändringsbehovet och företagens fortlöpande efterfrågan på affärsutbildning inom nästan samtliga branscher runt om i världen. Prishöjningar säger BTS är religiöst bestämda varje år, minst i nivå med inflationen. BTS säger själva att de har en stark entreprenörsanda i bolaget och att varje kontorschef fungerar lite som en franchise-ägare. BTS använder fasta priser för varje enskilt projekt snarare än timpriser.

6 BTS Kundrelationer och intäktsfördelning Nya kunder 20% Kundrealtioner Telekom 7% Intäktsfördelning per bransch Övrigt 8% Handel & Distribution 3% Energi 7% Tjänsteföretag 13% Läkemedel & sjukvård 14% Befintliga kunder 80% Källa: BTS Årsredovisning Tillverkande industri 11% IT 16% Finansiella tjänster 13% FMCG (Snabbrörliga konsumtionsvaror) 8% 6 Bolaget har lyckats väl med att bredda sin kundbas inom flera olika branscher. IT-sektorn stod för 16 procent av intäkterna under 2014, upp från 13 procent under Läkemedel & sjukvård med sina 14 procent följer som den näst största sektorn för BTS intäkter. Bland kunderna som använder sig av BTS tjänster återfinns bland annat 30 av världens 100 största bolag och välkända internationella varumärken som Google, Ericsson, Coca- Cola, Chevron, GlaxoSmithKline, Accenture, och Microsoft med flera. Nätverksorienterad försäljningspyramid Försäljningsprocessen är relativt långsam och BTS säger att de bedriver en så kallad nätverksorienterad försäljning och marknadsföring. Detta innebär att alla bolagets anställda med kundkontakt löpande arbetar med att vidareutveckla befintliga kundrelationer. BTS kunder är oftast globala företag vilket gör att de kan erbjuda sina tjänster till nya enheter men på andra geografiska orter inom samma organisation. Detta scenario beskriver bolaget bäst i sin årsredovisning genom följande bild: BTS kunder är oftast globala företag. Källa: BTS årsredovisning 2014.

7 BTS Nya kunder genereras oftast från det befintliga nätverket, därför att personer med goda erfarenhet av BTS byter arbetsgivare och köper sedan in BTS tjänster till den nya arbetsgivaren. Denna typ av nätverksförsäljning är viktig, men visar även på att bolaget är beroende av ett antal nyckelpersoner och deras relationsnätverk. BTS betonar också att kundrelationerna är långa: en genomsnittlig kundrelation varar ungefär 6 8 år efter att den första ordern tecknats. Bolaget redovisar inte någon orderbok och ger inte heller prognoser om den befintliga kundstocken. Istället släpper de med jämna mellanrum pressmeddelanden om större kontrakt. I mitten på februari tillkännagav de till exempel att de tecknat ett kontrakt som säkert kommer generera 35 miljoner kronor i försäljning och kan komma att förlängas med ytterligare 90 miljoner kronor. I mars meddelade de att de tecknat avtal med ett ledande bolag inom petrokemibranschen till ett värde av minst 23 miljoner kronor. Summan väntas kunna växa under året. Marknad BTS uppskattar att marknaden för deras kärnprodukter uppgår till närmare 10 miljarder dollar i omsättning per år, vilket skulle innebära att BTS idag har ungefär 1 procent av världsmarknaden. Det är i alla fall tydligt att marknadens storlek inte är den begränsande faktorn för BTS tillväxt den närmaste tiden. BTS konkurrerar inte med de stora managementkonsulterna utan utgör ett komplement till dem. McKinsey, BCG, Accenture och liknande bolag hjälper bolagen att ta fram nya strategier som BTS sedan hjälper till att implementera. BTS uppskattar marknaden för deras kärnprodukter till 10 miljarder dollar per år

8 BTS De huvudsakliga konkurrenterna kommer från universitetsvärlden och deras kommersiella företagsutbildningar samt lokala aktörer. Vi tycker att det är en styrka att BTS är etablerat globalt eftersom vi tror att globala kunder föredrar globala konsulter som kan erbjuda dem samma tjänster och processer över hela världen. Kunskap är makt! Vad erbjuder BTS sina kunder? Bolaget fokuserar primärt på tre olika områden: Strategi & Affärsmannaskap, Ledarskap & Företagsledning samt Försäljning. De använder skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserade utbildningsverktyg för att hjälpa sina kunder att till exempel implementera en strategiomläggning eller utbilda personalen i en ny försäljning. BTS har ett utarbetat ramverk för dess verksamhet som bygger på formeln E=AMC. E står för Utförande (Execution), A för Samsyn (Alignment), M för Engagemang (Mindset) och C för Förmåga (Capability). Detta ramverk används inom alla fokusområdena. För att BTS ska lyckas genomföra simuleringarna på bästa möjliga sätt krävs det att bolagets team av konsulter, intervjuare och utvecklare lyckas samla in tillräckligt mycket information kring kundens verksamhet. BTS har lyckats formalisera dessa processer och dokumentera den interna kunskapen, vilket minimerar mängden unikt arbete för varje case och ökar den operativa effektiviteten. Nyckeln är förståelse för kundens verksamhet, företagskultur och anställda samt att få en interaktion på individnivå med moderna IT-verktyg och simuleringsteknik. Ledning VD Henrik Ekelund (1955), civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Henrik grundade BTS 1986 och har varit vd sedan dess. Henrik har även medverkat som ägare och styrelseledamot i flera andra bolag såsom Jobline AB, Universum AB samt Strandfastigheter (numera Klövern). VD BTS USA Jonas Åkerman (1963), civilingenjör från KTH. Jonas började på BTS Group 1991 och är sedan 1992 ansvarig för BTS USA. Jonas är även ordförande för BTS South Africa och BTS Interactive. Jonas har tidigare grundat ett bolag och arbetat för Ericsson. CFO Stefan Brown (1963), civilekonom Stockholm Universitet. Stefan har varit ansvarig CFO inom BTS Group sedan Global partners Dessutom finns ungefär ett dussin så kallade global partners som är näst högst i hierarkin (efter ledningsgruppen). De flesta global partners är ansvariga för antingen ett geografiskt område såsom Europa, eller ett produktområde såsom säljutbildning. BTS ramverk bygger på tre hörnstenar.

9 BTS Styrelse Styrelseordförande Michael Grindfors (1956), civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Michael sitter i styrelsen för amerikanska Alixpartners LLC, och har tidigare jobbat hos bland annat Boston Consulting Group, Goldman Sachs och Etonic. Övriga ledamöter Henrik Ekelund (1955), se ledning. Fyra av fem styrelseledamöter har studerat på Handelshögskolan i Stockholm. Dag Sehlin (1945), civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Dag har erfarenhet från den finansiella sektorn som vice vd för OM Gruppen. Han har även varit verksam som CFO och ställföreträdande vd för Posten AB samt medverkat som konsult inom både noterade och onoterade bolag. 9 Mariana Burenstam Linder (1957), civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Mariana har haft ledande befattningar inom SEB-koncernen, vd för Ainax samt vd för ABB Financial Consulting. Idag sitter Mariana som styrelseordförande och vd för Burenstam & Partners AB samt i styrelserna för Latour AB, Kontanten AB och Svensk Lånemarknad AB. Stefan Gardefjord (1958), gymnasieekonom. Stefan är vd för Swedish Space Corporation. Stefan har varit verksam som vd för Logica Sverige AB och medlem i Logicas koncernledning, och har sedan 1987 haft ett flertal olika befattningar inom WM-datakoncernen. Ägare Bland bolagets största ägare ser vi framför allt bolagets nyckelpersoner och ett antal institutionella ägare. Vd Henrik Ekelund sticker ut med sitt stora innehav av A-aktierna, vilket ger honom ungefär dubbelt så stor andel röster som av kapital. Vi är mycket positiva till att bland annat Henrik äger så mycket av bolaget. Risken med konsultverksamheter är annars att de anställda genom bonusar plockar ut en alltför stor andel av överskottet som fördelas mellan konsulter och aktieägare. Att Henrik äger så mycket gör också att han agerar i aktie ägarnas intresse istället för att vara onödigt slösaktig med den stora kassan. Ägare BTS A BTS B KAPITAL RÖSTER Henrik Ekelund ,26% 42,95% Lannebo Fonder ,50% 8,86% Stefan Af Petersens ,50% 10,14% Nordea Fonder ,84% 8,38% Swedbank Robur Fonder ,09% 5,02% Danske Bank International S.A ,78% 3,39% Jonas Åkerman ,05% 2,86% PSG Capital Fonder ,08% 1,47% AMF Försäkring & Fonder ,06% 1,46% SEB Fonder ,95% 1,38%

10 BTS Under första kvartalet 2015 har Handelsbanken Fonder minskat sitt innehav med 64 procent, Andra AP-fonden har helt sålt av sitt (mindre) innehav och Länsförsäkringars Småbolagsfond har minskat sitt innehav med 18 procent. Samtidigt har storägaren Lannebo Fonder har ökat sitt innehav med 8 procent. En tolkning av att fler institutioner har valt att minskat sitt innehav än öka är att de numera ser BTS att vara mycket närmare fullvärderat än tidigare. SWOT-analys En SWOT-analys på BTS Group visar att bolaget har goda möjligheter att fortsätta vara framgångsrikt, men det finns även moln på himmeln som BTS ledning måste hantera. 10 Styrkor: l Globala kunder med betydande utbildningsbudgetar l Skalbar affärsmodell l Tekniskt försprång l Stabil och erfaren ledning l Finansiell styrka stor kassa och inga räntebärande skulder l Globalt etablerade Svagheter: l Risk för Fat Cat-scenario med chefer som fokuserar mindre på försäljning l Ett fåtal nyckelpersoner i bolaget vars ledarskap, kunskap och kontakter BTS är beroende av l BTS är ett litet bolag jämfört managementkonsulterna l Långa försäljningsprocesser Möjligheter: l Global tillväxt via etablerade kunder l Lyckade förvärv kan leda till snabb och lönsam expansion l Framgång med att sälja mer av licenser och programvara l BTS är en tänkbar uppköpskandidat för en större konsultfirma som vill bli bättre på implementering och säljutbildning samt få tillgång till BTS kundbok Hot: l Konsolidering bland utbildningsföretag l Breddning av managementkonsulternas erbjudande så att de börjar konkurrera med BTS l Utbildningsbesparingar hos företagen på grund av finansiella svårigheter och/eller långkonjunktur l Nya tekniska lösningar kan göra mycket av BTS verksamhet utdaterad

11 BTS Antaganden och förutsättningar för värdering Det är alldeles för tidigt att värdera bolaget som ett programvarubolag eftersom BTS Digital bara utgör cirka 15 procent av den årliga omsättningen. Således värderar vi bolaget som ett konsultbolag. BTS har ambitiösa finansiella mål: l Organisk tillväxt om 20 procent (efter justering för förändringar i valutakurser) l EBITA-marginal om 15 procent l Soliditet som varaktigt ej understiger 50 procent Genomsnitt Q Nettoomsättning 694,6 697,7 770,5 688,2 781,5 218,3 Tillväxt 16,7% 0,4% 10,4% -10,7% 13,6% 6,1% 11 EBITA-marginal 14,3% 13,1% 12,8% 10,4% 10,9% 12,3% 5,8% Soliditet 58% 60% 63% 68,60% 63,70% 62,7% 70% Soliditetsmålet har inte varit några problem, men bolaget varit ganska långt ifrån att uppnå sina mål om tillväxt och marginal under de senaste 5 åren. Vi tror heller inte att de gör det inom vår prognosperiod. Vi tar hänsyn till att framför allt amerikanska dollarn har ökat i värde jämfört med svenska kronan under det senaste året. BTS valutasäkrar inte och är därför helt exponerat till valutamarknadens svängningar. Eftersom de huvudsakliga kostnaderna (personalkostnader och kontor) är i samma valuta som intäkterna så är vinstmarginalen immun mot valutakurssvängningar, medan både försäljningen och vinsten i rena kronor påverkas kraftigt. För att illustrera detta har vi ett förenkelt och hypotetiskt räkneexempel med två olika exempel på växelkurs nedan: BTS valutasäkrar inte. USD SEK(1 USD = 6,5 SEK) SEK (1 USD = 8,5 SEK) Försäljning Kostnader Vinst Marginal 20% 20% 20% Som investerare bör man vara medveten om denna svårförutsägbara valutaexponering. På grund av sin geografiska spridning har BTS en komplex skattesituation. Det mesta av skatten betalas i USA där bolagsskatten är hög jämfört med till exempel Sverige 35 procent mot 22 procent. De senaste tre åren har BTS betalat i snitt 32,7 procent av sitt resultat före skatt och vi antar samma skattesats under prognosperioden. Mindre kompletteringsförvärv, likt Fenestra, står på agendan men vi har inte lagt in några antaganden om eventuella förvärv i vår prognos. Vi måste även vara försiktiga med att dra alltför stora växlar kortsiktigt på den starka kvartalsrapporten för sista kvartalet Som syns nedan så är BTS försäljning och vinst utsatta för starka säsongseffekter. BTS vinst har starka säsongseffekter.

12 BTS Försäljning per kvartal Vinst före skatt per kvartal Källa: BTS första kvartalsrapport för Alla första kvartalen är resultatmässigt svagare än alla andra kvartal. Vi ser även en tydlig trend att BTS gjort stora framsteg från och med tredje kvartalet 2014 jämfört med föregående år. Vi räknar med att de nyligen genomförda förvärven och tillkännagivna storaffärer kommer ge en rejäl skjuts till försäljningen under Sedan uppskattar vi att BTS hamnar på en årlig tillväxttakt om ungefär 7 procent under de närmaste åren. Jämfört med målen är vi även försiktiga med antagandena kring BTS marginaler. Skulle de lyckas uppnå sitt lönsamhetsmål så finns en kurspotential uppåt. Sammantaget leder våra antaganden till en kraftig lönsamhetsökning för I senaste kvartalsrapporten kommunicerade vd Henrik Ekelund fortfarande att vinsten för 2015 bara förväntas bli bättre än för Historiskt sett har han ibland använt ordvalet väsentligt bättre för att beskriva väntade kraftiga lönsamhetsökningar det verkar alltså som att vi är mer positiva till vinstökningen än ledningen. Å ena sidan har ledningen mycket mer inblick i verksamheten än vi som externa bedömare, men å andra sidan har de också tydliga incitament att vara mer konservativa eftersom de hellre vill överraska marknaden positivt än negativt. Beta är ett mått på risk i en aktie, där ett tal är ifrån noll indikerar högre risk. BTS har ett beta på ganska låga 0,75, vilket är att jämföra med index som helhet som per definition har ett beta på 1. Det relativt låga betat leder till en förhållandevis låg diskonteringsränta.

13 BTS Värdering med diskonterade kassaflöden DCF-VÄRDERING Diskonteringsränta 7,6% Riskfri ränta 2% Marknadsavkastning 7,5% Beta 0,75 Långsiktig tillväxt 2% Skatt 32,7% MSEK P2015 P2016 P2017 P2018 Slutvärde 13 Omsättning 900,2 954,2 1021,0 1092,5 Rörelseresultat 108,0 119,3 127,6 136,6 Marginal 12,0% 12,5% 12,5% 12,5% Skatt -35,4-39,0-41,8-44,7 Rörelseresultat efter skatt 72,7 80,2 85,9 91,9 Justeringar i kassaflöden Rörelsekapitalbindning -10,0-11,0-12,1-13,3 Kapitalinvesteringar -15,0-15,0-15,0-15,0 Avskrivningar 10,4 11,0 11,8 12,6 Fritt kassaflöde 58,1 65,3 70,6 76,2 1381,6 Nuvärde fritt kassaflöde 54,0 56,4 56,6 56,8 1029,7 Bolagsvärde 1253,4 Nettokassa 114,3 Värde eget kapital 1367,7 Antal aktier (miljoner) 18,6 MOTIVERAT AKTIEVÄRDE (SEK) 73,4 Källa: BFK och Bloomberg. Vår värdering av BTS bygger på diskonterade kassaflöden (DCF-värdering) och resultatet blir att aktien värderas till 73 kronor, givet våra antaganden. Om BTS lyckas öka sina licens- och mjukvaruintäkter (affärsområdet med högst marginal) mer än vad vi tror, så finns möjligheten att vinsten per aktien skulle kunna skjuta i höjden jämfört med vårt basscenario.

14 BTS Multipelvärdering och slutsats Vi jämförde BTS bolagsvärde samt prognosticerade framtida omsättning och vinst med motsvarande data för svenska och internationella managementkonsulter. Vår slutsats är att de resulterande multiplarna från våra prognoser om BTS är en hårsmån under internationella managementkonsulter såsom Accenture eller Capgemini. Multiplarna är dock tydligt över svenska konsultbolag. Eftersom bolagets överlägset största enskilda marknad är USA så tycker vi att det är rimligt att jämföra med internationella konsulter. Baserat på multipelvärderingen ser vi därför vår riktkurs som rimlig. Givet våra prognoser för 2015 och 2016 så värderas BTS en hårsmån under amerikanska konsulter. 14 Den senaste rapporten var i linje med både våra och marknadens förväntningar. Därför ligger vår riktkurs kvar på 73 kronor, vilket med dagens aktiekurs resulterar i rekommendationen att behålla.

15 BTS Birger Jarl Fondkommission ( BFK ) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktiespararen, som står bakom Aktiespararna Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering. Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och BFK bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Analytikern Paul Regnell, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse av eller innehav av finansiella instrument i BTS. BFK, Aktiespararen eller analytikern är inte, vid tidpunkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller eventuell intressekonflikt som avser berörd analytiker, BFK eller Aktiespararen. BFK har i enlighet med lag och föreskrift upprättat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och oberoende säkerställs.

Uppdragsanalys 2015-12-18, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS

Uppdragsanalys 2015-12-18, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS Uppdragsanalys 2015-12-18, uppdatering BTS ÖKA BTS 2015-12-18 UPPDATERING Riktkurs 77 kronor 2 Dags för en uppvärdering BTS tredje kvartalsrapport 2015 tycker vi inte bjöd på några stora överraskningar

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-11-11, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS

Uppdragsanalys 2014-11-11, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS Uppdragsanalys 2014-11-11, uppdatering BTS öka analysguiden BTS 2014-11-11 UPPDATERING Riktkurs 59 kronor Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK 2 Vändningen för BTS? Managementkonsult och utbildningsföretaget

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-25, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS

Uppdragsanalys 2015-03-25, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS Uppdragsanalys 2015-03-25, uppdatering BTS AVVAKTA BTS 2015-03-25 UPPDATERING Riktkurs 73 kronor Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK 2 Vändningen ett faktum för BTS BTS överträffade både marknadens

Läs mer

fortsätta växa genom att ta marknadsandelar.

fortsätta växa genom att ta marknadsandelar. B är en management konsultfirma som bildades 1986 av vd:n Henrik Ekelund. Bolaget skiljer sig från de stora kända managementkonsulterna i att BTS är mer inriktat på att implementera och genomföra strategier.

Läs mer

Uppdragsanalys , uppdatering ANALYSGUIDEN BTS

Uppdragsanalys , uppdatering ANALYSGUIDEN BTS Uppdragsanalys 2016-04-07, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS BEHÅLL ANALYSGUIDEN BTS, 2016-04-07 Riktkurs: 77 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Värdeskapande utdelningshöjning KORTA FAKTA Vd:

Läs mer

är en management konsultfirma som bildades 1986 av vd:n Henrik Ekelund. Bolaget skiljer sig från de

är en management konsultfirma som bildades 1986 av vd:n Henrik Ekelund. Bolaget skiljer sig från de B är en management konsultfirma som bildades 1986 av vd:n Henrik Ekelund. Bolaget skiljer sig från de stora kända managementkonsulterna i att BTS är mer inriktat på att implementera och genomföra strategier.

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN BTS

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN BTS Uppdragsanalys BTS AVVAKTA UPPDRAGSANALYS BTS 2014-06-03 Riktkurs 54 kronor 2 Upp till bevis för BTS Group Analytiker: Lars-Erik Bratt Managementkonsult och utbildningsföretaget BTS Group tillhör en av

Läs mer

flyttat fram sina positioner i Europa genom förvärv av två italienska företag. Tyskland är en annan marknad där BTS gärna vill växa.

flyttat fram sina positioner i Europa genom förvärv av två italienska företag. Tyskland är en annan marknad där BTS gärna vill växa. B är en management-konsultfirma som bildades 1986 av vd:n Henrik Ekelund. Bolaget skiljer sig från de stora kända managementkonsulterna i att BTS är mer inriktat på att implementera och genomföra strategier.

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN Capacent BEHÅLL ANALYSGUIDEN Capacent, 2016-04-11 Riktkurs: 62 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Starkt kvartal, aktien rusar Den fjärde kvartalsrapporten

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2015-11-19 Capacent KÖP Capacent 2015-11-19 UPPDATERING Riktkurs: 43 kronor 2 Svagt kvartal, ljus framtid Tredje kvartalet blev som väntat ett mellankvartal i väntan på att mer intressanta

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering Hanza TECKNA Hanza 2015-08-10 UPPDATERING Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK Analys av Hanzas nyemission Notera att den här texten riktar sig främst till personer

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium

Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering Consilium KÖP Consilium 2015-04-15 UPPDATERING Riktkurs: 82 kronor Analytiker: Paul Regnell 2 Effekt av starkare dollar dröjer Consilium tillhandahåller säkerhetsprodukter-

Läs mer

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro.

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro. D en främsta tillgången för Sotkamo Silver är en silverfyndighet i östra Finland. Det låga silverpriset har hållit tillbaka bolaget från att driftsätta gruvan. Under tiden har bolaget investerat till projekt-utveckling

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2008

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2008 BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2008 Nettoomsättningen har under första kvartalet minskat med 1 procent och uppgick till 122,3 (123,7) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Fortsatt tillväxt; dollarkursen påverkar negativt

Fortsatt tillväxt; dollarkursen påverkar negativt BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2008 Fortsatt tillväxt; dollarkursen påverkar negativt Nettoomsättningen har under första halvåret ökat med 2 procent och uppgick till 270,5 (265,4)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2005

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2005 BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2005 Fortsatt tillväxt i intäkter och resultat Nettoomsättningen har under första kvartalet ökat med 13 procent och uppgick till 57,9 (51,4) MSEK. Rensat

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Capacent är ett managementkonsultbolag

Capacent är ett managementkonsultbolag Capacent är ett managementkonsultbolag med cirka 100 anställda som specialiserar sig på att implementera verksamhetsförändringar hos sina kunder. Målsättningen är att ge kunden dubbelt så bra resultat

Läs mer

Ojämn resultatutveckling; stärkt position i en svag marknad

Ojämn resultatutveckling; stärkt position i en svag marknad BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Ojämn resultatutveckling; stärkt position i en svag marknad Nettoomsättningen har under första halvåret ökat med 6 procent och uppgick till 286,6

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september Fortsatt tillväxt trots negativ utveckling i APG

Delårsrapport 1 januari - 30 september Fortsatt tillväxt trots negativ utveckling i APG BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2008 Fortsatt tillväxt trots negativ utveckling i APG Nettoomsättningen har under niomånadersperioden ökat med 1 procent och uppgick till 393,0

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 Projektengagemang i Stockholm AB Box 47146 100 74 Stockholm Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-522 069 00 www.projektengagemang.se 1 (7) Kvartal

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-14, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2016-04-14, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2016-04-14, uppdatering ANALYSGUIDEN Hanza BEHÅLL ANALYSGUIDEN Hanza, 2016-04-14 Riktkurs: 7,3 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Nedskruvade vinst förväntningar Fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

7 feb 2016 Q Bokslutskommuniké

7 feb 2016 Q Bokslutskommuniké 7 feb 2016 Q4 2016 Bokslutskommuniké 1 Agenda Sammanfattning Q4 2016 Väsentliga händelser Verksamheten Finansiell ställning 2 Sammanfattning Q4 2016: Tillväxt, starkt kassaflöde och andelen återkommande

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Crown Energy

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Crown Energy Uppdragsanalys Crown Energy KÖP UPPDRAGSANALYS Crown Energy, 2014-02-24 Riktkurs 22 kronor Analytiker: Jimmy Hallberg 2 Sydafrika klart intressant Crown Energy ska skapa värden genom att förvärva licenser

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Stark resultatutveckling under tredje kvartalet

Stark resultatutveckling under tredje kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september, 2009 Stark resultatutveckling under tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under niomånadersperioden med 10 procent och uppgick till 432,7 (393,0)

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

26 okt 2016 Q VD och koncernchef Staffan Hanstorp

26 okt 2016 Q VD och koncernchef Staffan Hanstorp 26 okt 2016 Q3 2016 VD och koncernchef Staffan Hanstorp 1 Agenda Sammanfattning Q3 2016 Väsentliga händelser Verksamheten Finansiell ställning 2 Sammanfattning Q3 2016: VD-succession vid årsstämman 2017.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2005

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2005 BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2005 Stark tillväxt i omsättning och resultat Nettoomsättningen har under första halvåret ökat med 27 procent och uppgick till 137,5 (108,1) MSEK. Rensat

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair ventilation world wide Systemairbolag i 44 länder 60 bolag med 3 100 anställda 200 000 m 2 produktionsyta Omsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB 13 juni 2011 Extra bolagsstämma i Securitas AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslag till dagordning 5. Val av justerare

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt god tillväxt i intäkter och resultat

Fortsatt god tillväxt i intäkter och resultat BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2007 Fortsatt god tillväxt i intäkter och resultat Nettoomsättningen har under första halvåret ökat med 55 procent och uppgick till 265,4 (171,5) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer