Arbete pågår i tankens mönster och kroppens miljöer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbete pågår i tankens mönster och kroppens miljöer"

Transkript

1 Arbete pågår i tankens mönster och kroppens miljöer Redaktörer Anders Houltz, Brita Lundström, Lars Magnusson, Mats Morell, Marie Nisser, Eva Silvén

2

3 ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Uppsala Studies in Economic History, 86

4 Abstract Houltz, A., Lundström, B., Magnusson, L., Morell, M., Nisser, M., Silvén, E. (redaktörer), Arbete pågår i tankens mönster och kroppens miljöer. (Work in progress in mind and materiality). Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Economic History pp. Uppsala. ISBN Work is always in progress, somewhere, in some form. In a historical perspective the view of work has changed, as have the contexts where work takes place. Still there are strongly rooted images of what work is in the patterns of thought and material conditions. This book embarks from the idea that work is something both immaterial and material. It discusses work as a conception and cultural norm, but also as something very tangible and concrete. Researchers from an array of scientific fields have gathered together around these questions. The idea has been to twist and turn the conceptions of what work is and embarking from one s own discipline to contribute new perspectives on this topic. Keywords: work, conceptions of work, work conditions, multi-disciplinary approach, economic history, art history, industrial heritage, industrial relations, micro-history, museology, gender division of labour, history of sports, identity, branding The authors 2008 ISSN ISBN Department of Economic History, Uppsala University, Box 513, SE , Uppsala, Sweden Printed in Sweden by xxx 2008

5 Innehåll Förord...7 Inledning...9 I. Symboler och representation Marie Nisser Ett arbetets landskap Allart van Everdingen och Julita...19 Dag Avango & Anders Houltz Arbetets hjältar? Skildringar av liv och arbete i Arktis under tidigt 1900-tal...37 Ann-Sofi Forsmark Arbetsplats Stockholm Fotografiska visualiseringar av arbete och yrken...53 Ella Johansson Nationens pigor Dalkullor i nationell ikonografi och social praxis Brita Lundström Brännmärkt It takes a fool to remain sane...89 Eva Silvén Att tävla i yrkesskicklighet Om arbetslivets estetisering II. Metoder Janken Myrdal Kvinnor och kor Ägande och arbete i medeltidens Sverige

6 Bo Larsson Den agrara verkstaden En mikrohistorisk undersökning Anna Götlind & Helena Kåks Forskningscirkeln Ett redskap för att få perspektiv på det egna arbetet Johan Samuelsson & Anna Storm Inspektörens besök Ett fältarbete om skolarbete? III. Förändringsprocesser Anders Björklund Från landsbygdsknog till storstadslyx Livet genom en dagbok Susanna Hedenborg & Mats Morell Hästar och hästarbete Ett klass-, genus- och generationsperspektiv på förändringarna under 1900-talet Iréne A. Flygare Det bekönade fältet Kvinnors jordbruksarbete i politisk retorik och vardaglig praktik Susanna Fellman Finska företagsledare möter svensk modernitet Modeller för arbetets organisering och ledning Anja Kervanto Nevanlinna När arbetarna lämnar staden Industriarbetets miljöer som motorer för kontinuitet och omvandling Lars Magnusson Den svenska modellens förutsättningar och begränsningar Summary Författarpresentationer

7 Att tävla i yrkesskicklighet Om arbetslivets estetisering Eva Silvén I love work. It fascinates me. I could sit and watch it for hours. Jerome K. Jerome: Three men in a boat (1889) Att mäta arbetets resultat och värdera dess utförande är något som förekommer varje dag i olika sammanhang: telefonförsäljare och ackordsarbetare får lön efter prestation medan dansare, musiker och andra artister bedöms i dagspressens recensioner. Även till vardags identifierar kritiska blickar professionalitet, handlag eller raka motsatsen, samtidigt som många lockas att för sin egen skull överträffa tidigare mål. Den här texten handlar om när yrkesarbete blir formell tävlingssport, med exempel från bland annat plöjningstävlingar, Yrkes-VM, Årets Kock och World Latte Art Championship. I nära samspel med media blir evenemangens symboliska representationer av arbetslivet ett sätt att ge branscher marknadsfördelar, definiera kompetens och skänka yrken legitimitet. Precis som inom idrotten avgörs resultatet av en sammanvägning av både mätbara och icke mätbara faktorer, i den performativa prestation som varje yrkesutövande utgör. Avslutningsvis diskuteras tävlingarna som ett spel mellan att befästa normer och främja kreativitet, i en estetiserande konsumtionskultur. Nya plogar och raka fåror Inom de naturbruksanknutna näringarna har det sedan länge förekommit organiserade tävlingar i bland annat plöjning, mjölkning, slåtter och skogskörning med häst, evenemang där utförande och resultat samtidigt är en del av prestationen. Mer produktorienterade tävlingar har handlat om exempelvis trädgårdsodling, slöjd och hantverk, smörframställning och husdjursavel, där resultatet visats upp och belönats vid utställningar och premieringar. De här verksamheterna tog organiserad form runt 1800-talets mitt vid de lantbruksmöten som initierades av regionala hushållningssällskap med stöd av Lantbruksakademien och Patriotiska Sällskapet. Avsikten var inte bara att uppmuntra

8 Eva Silvén Första fåran. Tävlingsplöjning i Uppland, september (Foto: Paul Sandberg, Upplandsmuseet.) och premiera odlingsflit utan också att öka kännedomen om och stödja introduktionen av nya maskiner, grödor och metoder: De år 1840 [på Gotland] började plöjningstävlingarna voro upptakten till de utställningar och uppvisningar, expositioner, som i likhet med vad som redan var vanligt på fastlandet anordnades av hushållningssällskapet. Plöjningarna voro icke blott en arbetstävlan utan också en prövning av de många plogtyper, som vid denna tid utexperimenterades. 1 I början av 1900-talet hade tävlingsverksamheten blivit en del i en hel väv av verksamheter för att sprida kunskaper bland bönderna och fostra dem till självmedvetna marknadsproducenter. 2 Till följd av den ökande urbaniseringen bildades 1918 Jordbrukareungdomens Förbund, JUF, bland annat i syfte att motverka flykten från landsbygden. Genom studiegrupper och tävlingar erbjöds tillfällen för ungdomar att träffas och roa sig och samtidigt öka sina kunskaper om jordbruk och lanthushållning. 3 Tävlingsplöjning blev ett självklart inslag, och JUF ansvarar än idag för det årliga evenemanget SM i plöjning. Från 1930-talet och framåt tilltog tävlingsverksamheten markant, även med andra organisatörer, som en del av en bred informationssatsning till stöd för jordbrukets utveckling och för att bygga upp bondeungdomarnas självbild. 4 Vanligast var plöjning med hästar och handmjölkning av kor, den förra huvudsakligen utövad av män, den senare av kvinnor. Med mjölkningens mekanisering följde på 1950-talet tävlingar i maskinmjölkning, som dock snart försvann ur bilden. Med den nya tekniken hade mjölkningen maskuliniserats, men för männen lockade uppenbarligen en annan tävlingsgren mer nu när även åkerbruket genomgått ett teknikskifte och dragdjuren ersatts med traktorer. Inom 104

9 Att tävla i yrkesskicklighet de naturbruksrelaterade tävlingarna blev traktorplöjningen den helt dominerande grenen, efterhand än mer mekaniserad och maskuliniserad. 5 Tävlingsidrotten fick sitt breda genombrott både nationellt och internationellt efter andra världskriget, i ett ömsesidigt samspel med den framväxande medialiseringen och med återverkan också inom andra samhällssektorer. 6 Ibland talas om en allmän sportifiering, och även plöjningstävlingarna blev ett uttryck för denna process. Från att ha varit lokala uppgörelser hade de vuxit till distriktsmästerskap och från 1930-talet till svenska mästerskap organiserade det nybildade WPO, World Ploughing Organization, det första världsmästerskapet. Tävlingen hålls varje år och Sverige har hittills stått som värd tre gånger, nästa tillfälle blir Till 2008 års tävlingar i Österrike är femtiosex ekipage från tjugoåtta länder anmälda. Alla deltagare tituleras Mr., och är följaktligen män, och kommer huvudsakligen från västvärlden: Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Lika noga anges vilka maskintillverkare som är representerade: alla utom fyra deltagare använder plogar av märket Kverneland, nitton ekipage kör en traktor från Massey Ferguson medan de övriga trettiosju är spridda på tretton andra märken. 8 Betydelsen av att visa upp nymodigheter förefaller bestå, och det är lika mycket människan som maskinen som tävlar. I VM tävlas bara med moderna traktorer och plogar. På nationell nivå är tävlingarna däremot mer diversifierade, med olika klasser för juniorer och seniorer med moderna traktorer och plogar, parallellt med hästar eller veterantraktor. 9 De historiska teknikerna är inte bara uppvisningsobjekt utan även formella tävlingsgrenar. Liksom i VM är den manliga dominansen i det närmaste total, möjligen någon gång med undantag bland hästplöjarna. Bland hästplöjarna talas mycket om samspel och ögonblicklig kommunikation med djuren. Men när det gäller traktorplöjning handlar det idag mycket om teknik, om att mäta och skruva och om exakta inställningar av plogen. På en yta av tretusen kvadratmeter ska det gå jämnt upp mellan fårorna, på två och en halv centimeter när. Vissa delmoment är av mer teknisk natur, som till exempel plöjningsdjup, andra är en blandning mellan teknik och estetik: fårorna ska vara raka, tiltorna jämnstora, anslutningarna perfekta och det ska vara rent och prydligt vid vändtegen. Ett uttryck vid tävlingsarenan är: Det får inte lysa grönt (eller gult), det vill säga allt gräs (alternativt halmstubb) ska vara ordentligt nedplöjt. 10 Under de senaste decennierna har också traktorkörning utan plöjning utvecklats till en ren motorsport, frikopplad från den tidigare arbetsprocessen, i form av tractor pulling, styrketävlingar mellan specialbyggda traktorliknande fordon som ska dra tunga släp. 11 Även här är den manliga dominansen signifikant. Idag uppges ofta den första svenska tävlingen ha hållits 1982, men enligt andra uppgifter förefaller det ha förekommit tävlingar i traktorkörning utan plöjning redan Sporten har sannolikt en bakgrund i motsvarande kraftmätningar med hästar i det för- och tidigindustriella jordbruket och som fortfarande på vissa håll utövas som horse pulling

10 Eva Silvén En sista naturbruksanknuten tävlingsgren jag tänker nämna är westernridningen, som bygger på de arbetsmoment som cowboyen och hans häst ställdes inför, som att skilja ut och driva boskap, fånga kalvar med lasso och att ta sig över olika slags hinder som kan förekomma i naturen, som grindar, broar och stockar. Western Riders Association of Sweden, grundad 1982, är idag den största svenska organisationen, med olika regionala distrikt och tävlingar. 14 Enligt Riksidrottsförbundet är westernridning, både nationellt och internationellt, den snabbast växande ridsporten, trots att yrket inte har bedrivits vare sig i Sverige eller många andra länder. 15 Noteras bör att detta är en tävlingsform där åtminstone i Sverige kvinnorna dominerar stort över männen, i enlighet med den genusomkodning som hästarbetet och hästsporten här har genomgått. 16 Yrkeslandslaget Även yrken inom industri, hantverk, service och tjänsteutövning har sina nationella och internationella arenor för organiserad tävling brukar anges som startåret för det som ursprungligen kallades International Vocational Training Contest, senare International Youth Skill Olympics och som idag heter WorldSkills Competition, på svenska ofta kallat Yrkes-VM eller Yrkesolympiaden. Jämfört med VM i plöjning gör WorldSkills något mer skäl för sitt namn: tjugoen medlemsländer finns i Europa, sexton i Asien och Mellanöstern, sex i Syd- och Mellanamerika, tre i Afrika samt USA, Canada, Australien och Nya Zeeland. 17 Tävlingarna är öppna för ungdomar upp till tjugotvå års ålder och hålls numera vartannat år, Sverige har deltagit sedan 1994 men har hittills inte varit arrangör. För närvarande finns fyrtio officiella yrkesgrenar och vid senaste mästerskapet i Japan 2007 deltog Sverige i trettiotvå av dem och erövrade två brons- och fjorton hedersmedaljer. I maj 2008 korades vinnarna i årets Yrkes-SM: sju tjejer (billackerare, elinstallatör, florist, frisör, grafisk designer, kyltekniker samt omvårdnad och trädgårdsanläggning, de två sista vardera tillsammans med en kille) och tjugosex killar (bland annat bilskadereparatör, byggnadsplåtslagare, CNC-svarvare, lastbilsmekaniker, målare, möbelsnickare, offsettryckare, plattsättare, svetsare och webbdesigner). Dessa SM-vinnare utgör grunden för det yrkeslandslag som tävlar för Sverige i det allra första EuroSkills i Rotterdam, september 2008, och i det fyrtionde WorldSkills i Calgary, september Det svenska deltagandet organiseras av Youth Skills Sweden, ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt näringsliv samt staten genom Utbildningsdepartementet, Myndigheten för skolutveckling och Internationella programkontoret. Samtidigt som tävlingarna blir ett tillfälle för de stödjande företagen att visa upp sig och sina produkter, är den uttalade avsikten att höja intresset, statusen och kvaliteten på svensk yrkesverksamhet och yrkesutbildning

11 Att tävla i yrkesskicklighet De nationella uttagningarna uppmärksammas ofta i media, inte minst lokalpressen, det är inte sällan ungdomar från små orter och företag över hela landet som vinner SM och därmed en biljett till de internationella tävlingarna. Rubriken Robert laddar inför VM i morgon introducerar Robert Molin, vvs-montör från Visby, medan artikeln Anton vann yrkes-sm handlar om Anton Svensson, yrkesförare från Burgsvik års SM-vinnare i elinstallation, Kajsa Eriksson Rosenqvist, arbetar på Everöds Elbyrå i Skåne och Sverigemästaren i billackering, Camille Cederlund, finns på Avesta-Krylbo Billackering. 21 Tävlingarna ger status inte bara för arbetsgivaren och hemorten utan även för karriären, det menar snickaren Emil Karlsson: Det smäller högre att ha varit med i SM än att ha tagit gesällprov. Det visar att man är snabb och kan köra sitt eget race. 22 Synlighet och legitimitet Våren 2008 sändes i TV3 och TV6 en så kallad realityserie från 2007, Yrkeslandslaget: De utvalda, som följde de svenska representanterna i årets World- Skills i Japan. Serien är ett uttryck för hur yrkesutövning blivit medierad underhållning i tävlingsform. I Kanal 5:s populära inredningsprogram Roomservice är det en snickare och en målare som tillsammans kämpar mot klockan, medan det i TV4:s Kockduellen är två lag som, också med tidsbegränsning, konkurrerar om studiopublikens röster. Matlagning som tävling och underhållning är något som ökat kraftigt i Sverige på senare år. Ett exempel är Årets Kock, som arrangerats sedan 1983 och från 2000 med status av svenskt mästerskap i professionell matlagning. 23 En annan publikdragande tävling är Årets Konditor, som 2008 firar tjugoårsjubileum. 24 En Årets Kock och en Årets Konditor har varit kvinna, alla de övriga män. Bägge evenemangen uppmärksammas i media och sänds ibland i tv. De skänker glans inte bara åt de tävlande utan även åt arrangörer och sponsorer: Arla, Sveriges mejeriföretag och Sveriges bagare & konditorer. Den senare är bageriernas branschorganisation, som sedan 2002 även arrangerar Mack-SM, hittills med uteslutande kvinnliga segrare. 25 Långt äldre än Mack-SM är den internationellt sett mest prestigefyllda bland matlagningstävlingarna, nämligen den tyska IKA, Internationale Kochausstellung, som har arrangerats i princip vart fjärde år sedan Evenemanget har status som Olympiade der Köche, Culinary Olympics eller, på svenska, OS i matlagning. Sverige representeras av Kocklandslaget, som tog guldmedalj både år 2000 och 2004 i huvudklassen för seniorlandslag. Det finns också deltävlingar för juniorlag, militära kök och storkök. Det svenska kocklandslag som hösten 2008 tävlar i Erfurt mot över trettiofem andra nationella lag består av tretton kockar och konditorer, alla män utom en av kockarna. 26 Att på det här viset konstruera nationella och internationella mästerskap samt tv-sända tävlingsprogram är ett sätt att skaffa medial uppmärksamhet åt 107

12 Eva Silvén Martina Alm, finalist i Mack-SM (Foto: Jens Berming, Eggeborns Foto/ en bransch, i förhoppning om positiva kommersiella följdverkningar. Men det ses också som ett sätt att öka rekryteringen till och statusen på ett yrke. Just kockarna brukar lyftas fram som en förebild för framgång, genom ett skickligt samspel med media och olika tävlingsverksamheter. På 1990-talet hade ett annat yrkesområde, måleribranschen, hamnat i en komplicerad position mellan efterkrigstidens industrialiserade byggsektor och den kulturhistoriska byggnadsvården. Både anseendet och arbetstillfällena ansågs vara i fara. Facket och företagarna startade då en gemensam kampanj där måleribranschen beskrevs som ett varumärke som hade urholkats och nu måste fyllas med positiva värderingar. Färg och måleri skulle framöver inte associeras med det tunga underarbetet och den solkiga byggbranschen utan med den färdiga ytan, med upplevelser, fantasi, design och högre utbildning samt förknippas med ansvar för hälsa och miljö. I den här processen refererade 108

13 Att tävla i yrkesskicklighet Domarna kontrollerar och fotograferar. Kock-VM i Luxemburg (Foto: Per Erik Berglund/Znapshot, www. kocklandslaget.se.) måleriets företrädare gärna till de opinionsmässiga framgångar som kockyrket hade haft, och med uppenbar avund talades om den förändrade, höga status som de tidigare hamburgervändarna kommit att åtnjuta: I dag ser vi dem i tv, och Tina och Nigella och Jamie är lika kända som rockstjärnor. Därför ingick också finansieringen av det ovan nämnda programmet Roomservice i kampanjen. 27 Ett riktigt yrke Tävlingar och exponering i media har gett inte bara kockarna och konditorerna erkännande och ny legitimitet, det gäller även yrken inom den näraliggande dryckesbranschen bildades Svenska Bartenders Gille, en ideell förening med syfte att främja bartenderns yrkesstolthet och kompetens, bland annat genom de årliga Svenska mästerskapen i drinkblandning. 28 Föreningen var 1951 med och grundade International Bartenders Association, som från början hade på sin dagordning att ordna international mixed drink competitions en spegling inte bara av tävlingsidrottens ovan nämnda inverkan på samhället i stort utan även av själva tävlingsformens betydelse för kompetensutveckling och yrkesprofilering bytte de svenska mästerskapen namn till Årets Bartender, vars webbplats har som underrubrik ett riktigt yrke. I den egna beskrivningen av tävlingen talas om betydelsen av att branschen får ett evenemang att identifiera sig med: Namnet, Årets Bartender, kommunicerar en tydligare innebörd för yrket så att alla kan förstå 109

14 Eva Silvén dess mening. Det är mycket viktigt att även konsumenter uppmärksammar yrket. Den som blir Årets Bartender kan räkna med en rejäl uppmärksamhet, liksom vinnarens arbetsplats och själva drinkingredienserna. 30 Trademark-märket är givetvis ingen tillfällighet. Det varumärkestänkande som kännetecknar vår tid har inspirerat även olika yrkesföreträdare i deras önskan att profilera sig, och då fyller bland annat tävlingarna en medial funktion. 31 Något som ytterligare bidragit till att väcka intresse är att deltagarna numera inte bara tävlar i vad som kallas klassisk stil utan också i flair (flair bartending, freestyle bartending), som innefattar både artistisk uppvisning och helt fria nyskapande drinkar efter eget huvud. 32 Bartender är alltså gammalt yrke som än en gång ömsat skinn med hjälp av tävlingsformen, som en del av ett nutida varumärkesbygge. Barista, i sin nuvarande betydelse, får däremot snarast betraktas som ett helt nytt yrke för vår tid, och därtill ett extremt trendyrke. Ursprungligen är benämningen det italienska ordet för en vanlig bartender, men idag har innebörden växlat till en specialist på kaffedrycker och kaffedrinkar. 33 I Arbetsförmedlingens yrkeslista finns idag barista som en egen specialitet under huvudrubriken bartender: En kaffebartender som tillreder espresso, cappuccino och andra kaffedrycker kallas barista. En barista arbetar oftast på caféer, coffee shops, konditorier eller restauranger. 34 Också Nationalencyklopedin och Svenska Akademiens Ordlista innefattar sedan några år begreppet barista i denna betydelse. Börjar man åter en sökning på Internet, motsvarande de tidigare behandlade yrkesområdena, öppnar sig ännu en internationell värld av tävlingar, mästerskap, medaljörer, organisationer, sponsorer och intrikata kriterier för professionalitet och expertis. Här är fenomenet dock helt nytt, de svenska mästerskapen Barista Cup och Beige Award har bara funnits sedan millennieskiftet. I dessa tävlingar är uppgiften att tillreda en espresso, en cappuccino, en så kallad signaturdrink (espressobaserad dryck utan alkohol) samt en caffè latte till var och en av domarna. 35 De svenska tävlingarna arrangeras av SCAE Sweden, en gren av Speciality Coffee Association of Europe, och bakom Beige Award står även Beige Association, som väl får antas ha tagit sitt namn efter caffè lattens färg och som består av sponsorer och leverantörer: Arla Foods, Löfbergs Lila, Danisco Sugar, Milko, Skånemejerier och Norrmejerier. 36 Segrarna i respektive gren, Årets Barista och Beige Champion, går sedan vidare till de (likaledes nystartade) internationella tävlingarna World Barista Championship, WBC, och World Latte Art Championship, WLAC. 37 De stora internationella mästerskapen för bartenders och baristas kan i likhet med tidigare nämnda yrkesområden samla upp emot femtio deltagarländer. Västvärlden dominerar också här stort, även om den internationella spridningen är något större vad gäller baristas. Det finns kvinnor som tagit hem förstapriser men i sin helhet kvarstår den tidigare konstaterade manliga dominansen bland de tävlande. 38 Till skillnad mot alla idrottsgrenar utom 110

15 Att tävla i yrkesskicklighet ridsport konkurrerar dock män och kvinnor i alla yrkestävlingar med varandra på lika villkor. Mäta eller bedöma I många idrottsgenar jämförs prestationerna utifrån mått som tid, längd, höjd, antalet klarade eller missade mål, bollar och hinder. Men inom bedömningssporterna rangordnar domarna utifrån en kombinerad värdering av det tekniska och estetiska utförandet. Förutom att vissa rörelser ska utföras på ett bestämt sätt och inom en begränsad tid används begrepp som harmoni, ledighet, följsamhet och mjuka övergångar vid tävlingar i exempelvis konståkning och dressyrridning för övrigt grenar som mött ett allt större publikintresse för just de moment som innebär fria program till musik. Sportintresserade med inriktning på tider och andra mätbara prestationer kan här bli frustrerade. Det gällde bland andra Jens Littorin, journalist på Dagens Nyheter, när han under OS i Lillehammer 1994 kommenterade finalen i konståkning. Han hävdade då att idrott ska gå att mäta, med klocka eller måttband: När det blir upp till domare att bedöma kan det inte uteslutas att medaljer hamnar i fel händer. 39 Men i sporter där domarens bedömning i stunden avgör eller påverkar utgången av tävlingen är syftet att lyfta fram det omedelbara och totala intrycket som den tävlande ger, samspelet mellan det tekniskt-funktionella, det rörelseekonomiska och det visuellt estetiska. Det handlar om en helhetsupplevelse, som aldrig kan rekonstrueras hur många gånger man än kör videon fram och tillbaka. Det handlar om ett möte mellan människor, som ju alltid innehåller något mer än vad en teknisk registrering av detta möte någonsin kan återge. Det här svårfångade momentet aktualiseras vid alla yrkestävlingar, där handlar det aldrig bara om det rent mätbara utan alltid om en kombination av flera bedömningsgrunder. De objektivt mätbara dimensionerna är tid, prestation och precision och finns formulerade i tävlingsuppgiften: I Team Penning, en gren inom westerridningen, ska ett lag på tre ryttare inom angiven tid skilja ut och driva in optimalt tre djur, märkta med samma siffra eller med samma färg på halsbandet, i en fålla. Snabbaste tiden vinner. Kocklandslaget ska på fem timmar i deltävlingen det varma köket laga till en trerätters meny för etthundratio personer. Deltagarna i Barista Cup och Beige Award har tjugotvå minuter på sig att servera fyra domare de fyra ovan nämnda dryckerna. 40 Tidsramen är givetvis en praktisk nödvändighet, men begränsningen frammanar också en fokusering som både kan gynna kreativiteten och skilja de tävlande åt. Spänningen ökar och därmed även underhållningsvärdet för åskådarna. I det faktiska arbetslivet är ju tidsdimensionen också ständigt närvarande, oavsett om man arbetar på ackord eller med ständigt tickande deadlines för manusinlämning. Att kunna balansera tidsåtgång mot prestation och precision är en del av yrkesskickligheten. Jämfört med tävlingsarenan finns dock 111

16 Eva Silvén ett utrymme för förhandling, konsten är att lära sig göra relevanta kompromisser och avvägningar utifrån ett helhetsperspektiv på uppdraget ifråga. En ackordsarbetande byggnadsmålare läser beställningen, bestämmer precisionen utifrån en bedömning av projektets allmänna kvalitetsnivå och anpassar sedan arbetstakten efter den lön laget vill ha och vad produktionsläget kräver. 41 Det vardagliga yrkeslivets ursäkter, som när målaren säger de ska väl ha möbler också eller den plöjande bonden det växer lika bra där det är lite krokigt, har däremot ingen plats på tävlingsarenan. Där gäller inga undanflykter, där finns inget utrymme för kompromisser. Genom detta formuleras en vägledande förebild, där precisionen blir en del av yrkesskickligheten; det är viktigt för alla yrkens status att kunna ge gästen eller kunden exakt det som efterfrågats och att leverera i tid. Tävlingarna definierar en idealtypisk norm, närvarande också i vardagens arbete, men där förhandlingsbar. En professionell koreografi Parallellt med de mer objektiva kriterierna löper de subjektiva bedömningarna, med inriktning på estetiska kategorier som form och framträdande. Domarna följer de tävlande under arbetet, samlar sina intryck och sätter poäng på de olika delmomenten, såväl i de inledningsvis nämnda plöjningstävlingarna som när det gäller hantverk, mat och dryck. I kocklandslagets varma meny poängsätts varje rätt utifrån fyra aspekter: mis en place och renlighet, hantverk, tillagning och presentation samt smak. 42 I Barista Cup och Beige Award rangordnas de tävlande utifrån dryckernas smak och utseende samt baristans teknik och artisteri i framförandet. 43 Årets Barista 2007 korades exempelvis med följande motivering: En fulländad teknik, stark passion för kaffe och en personlig presentation med djup ledde denna barista till segern idag. 44 Här räcker det inte att åstadkomma ett perfekt resultat vad gäller form och smak, det ska också göras på ett visst sätt. Professionalitet i yrkeslivet inbegriper ett utförande, en gestaltning, som skänker utövaren auktoritet och legitimitet genom att överensstämma med den för situationen gällande normen. Professionalitet är i detta avseende något performativt som måste ges en form, iscensättas med kroppen, verktygen och råmaterialen och i relation till de eventuellt närvarande kunderna. 45 Detta blir särskilt viktigt i yrken med oklara gränser till amatörernas sfär, som exempelvis inredningsmåleri, matlagning och kaffebryggning. Professionalitetens exakta, välövade och målmedvetna rörelser kan, med Bourdieus terminologi, sägas utgöra ett yrkes eller en individs habitus, ett både fysiskt internaliserat kunnande och ett socialt erkänt värde, som i sin tur skapar distinktion gentemot amatörerna. 46 Jag har tidigare kallat detta en professionell koreografi; på samma sätt som ett dansframträdande kan ett välorganiserat och välövat arbete sägas vara styrt av en princip, ett slags manuskript. 47 Det fyller dock inte bara en avgränsande funktion, det är också nära sammanvävt med arbetets praktiskt funktionella sidor. När exempelvis antropologen Mi- 112

17 Att tävla i yrkesskicklighet chael Jackson under ett fältarbete i Sierra Leone lärde sig göra eld på samma sätt som kvinnorna där, upptäckte han det nära släktskapet mellan rörelseekonomi och det han kallade grace of movement. 48 På liknande sätt definierade sociologen Douglas Harper under sitt fältarbete hos en bilmekaniker dennes kroppsligt internaliserade kunskap med smoothly working rhythms och appropriate power. 49 Inom kultur- och samhällsvetenskapen har arbete, yrke och professionalitet dock förhållandevis sällan studerats ur ett utsagt performativt och estetiskt perspektiv, oavsett om de handlar om att producera varor, tjänster eller upplevelser, trots att begreppet yrkesutövare borde kunna leda tankarna åt det hållet och vilket alltså tävlingsverksamheten gör. 50 Här ligger ännu en jämförelse med tävlingsidrotten nära till hands, enligt idrottshistorikern Jan Lindroth det senaste seklets kanske mest expansiva kulturfenomen. Som bakomliggande faktorer brukar nämnas spänning, identifikation och gemenskap, vilket som vi sett även kan sägas gälla för yrkestävlingarna. Men på samma sätt som inom yrkes- och arbetslivsforskningen har idrotten som estetisk upplevelse underkommunicerats, de visuella intrycken av kroppar i rörelse har förbisetts och med andra ord även idrotten som performans. 51 Normer, nya stilar och artistisk kreativitet Som har framgått ovan präglas yrkestävlingarna av en spänning mellan att följa och bryta det etablerade. Å ena sidan upprepas och bekräftas den gällande normen, oavsett om det gäller traktorplöjning eller drinkblandning, en norm som samtidigt förändras successivt i takt med ny teknik, nya råvaror och nya smakmässiga preferenser såväl den sinnliga smaken som den socialtkulturella. Å andra sidan inbjuds uttryckligen till alternativa sätt att utöva verksamheten, vilka i sin tur kan utvecklas till nya normer eller egna specialiteter, såväl i tävlingssammanhang som i arbetslivet. Det är som inom idrotten, där exempelvis fjärilssim och längdåkningens skating eller fristil efter en tid som avvikelse i marginalen blev erkända som alternativa stilar eller till och med fristående olympiska grenar. 52 Kreativitet, det vill säga den mänskliga aktivitet som utifrån nya tankar och idéer omformar en existerande kulturell praktik, kan gälla såväl arbetets resultat som utförande. 53 Kategorierna förrätt, huvudrätt och efterrätt kvarstår för kockarna, men råvaror, tillagning, smaker och smakkombinationer samt inte minst presentationen på tallriken kan gå på tvärs mot tidigare normer, som när det för några år sedan byggdes mycket på höjden. I tävlingen Beige Award, som fångar upp det explosivt ökade intresset för kaffedrycker, handlar det om att göra en personlig tolkning av den klassiska caffè latten, avslutad med ett konstnärligt mönster Latte art. 54 Ett annat exempel är den signaturdrink som Årets Barista 2007 serverade: en kaffekräm gjord på espresso från en indisk kaffeböna, citronsås, socker, kakao, lättgrädde och 113

18 Eva Silvén flingsalt. Krämen toppades med en enkel espresso gjord på en kenyansk kaffeböna och dekorerades med ett citronskal på toppen. 55 Och i den tidigare nämnda grenen flair har deltagarna i det närmaste helt fria händer: En Fancy drink innebär att du utgår från ditt valda glas. Som kan i princip se ut som helst, det kan vara hur stort som helst, hur litet som helst, fritt val! Max sju valfria ingredienser, tillgängliga i Sverige. De flesta fancydrinkar brukar vara stora, färgglada och häftigt dekorerade. 56 Årets Bartenders webbplats hävdar också att det just vid tävlingarna finns utrymme att prova såväl gamla som nya produkter i oväntade kombinationer, något som kanske inte alltid är möjligt på arbetsplatsen. 57 Här skulle alltså de regelstyrda tävlingarna kunna utgöra en mer tillåtande arena än vardagen. 58 Men den kreativa omformningen av en existerande praktik gäller inte bara resultatet utan även arbetets utförande, tydligare i vissa yrken än andra. Flair handlar inte bara om att åstadkomma den nyss nämnda drinken, vägen dit är också öppen för en motsvarande fri tolkning, en show där bartendern med koreograferade moves till musik jonglerar med flaskor och shakers samtidigt som han eller hon tillreder drinken ifråga. Som organiserad underhållning och tävlingssport har flair funnits i omkring tio år, tidigare med benämningen extreme bartending eller performance bartending, idag med FBA, Flair Bartenders Association, som största organisation. 59 Inom tävlingsidrotten kan man jämföra med de moment inom innebandyn som i Sverige kallas zorro, zorrotrick eller zorrofint, en ekvilibristisk lek med klubban och bollen. Både flair och zorro kan ingå som en del av det vardagliga yrkesutövandet eller sporten, ett litet extra trick utöver den vanliga rutinen, som att kasta en isbit i luften och fånga upp den i ett glas, men kan också utövas som en fristående show eller tävling. 60 Till artisteri och nya stilar kan avslutningsvis också räknas dagens krav på yrkesutövarna inom vissa branscher att vid tävlingarna kunna göra muntliga presentationer och tala för sin vara, där de när det gäller mat och dryck beskriver ingredienserna, hur de har bearbetats och vad avsikten är, det vill säga vilka smaksensationer som eftersträvas och på vilket sätt deras egen personlighet kommer till uttryck i prestationen. 61 Det betyder å ena sidan att ingredienserna tolkas i enlighet med den rådande diskursen, så att dagens kockar förväntas kunna redogöra för rätternas näringsvärde, vilka råvaror som är ekologiska och var de kommer ifrån. Varje barista blir en virtuos, inte bara vad gäller att till synes rent magiskt åstadkomma mönstret i caffè lattens översta mjölkskikt, han eller hon skapar också en professionell distinktion genom att kunna redovisa exakt vilka bönor från vilka kaffeproducerande länder som har använts. Men hela detta kroppsliga och verbala artisteri skulle också kunna ses som ett stiliserat uttryck för det uppträdande jaget, modernitetens och postmodernitetens personlighetstyp enligt bland andra sociologen Mike Featherstone, där kroppen ständigt befinner sig på en offentlig scen, till allmän beskådan och bedömning

19 Att tävla i yrkesskicklighet Bols Bartender Flair, Hard Rock Café i Göteborg (Foto: Heikki Tomperi, Arbetslivets estetisering Det vore emellertid fel att tro att estetiseringen av arbetet enbart hör hemma på tävlingsarenan. Otaliga är exemplen på att yrkesutövare värderar ett arbetsresultat som lyckat eller misslyckat i estetiserande termer. En målad vägg kan se ut som en altartavla eller en potatisåker, bland anläggningsarbetare kallas oönskade håligheter gjutsår eller råttbon, medan typografer (åtminstone förr) rörde sig med termer som horungar och mödomssidor. Ovana skogsarbetares huggarskiften kunde sägas se ut som om någon slagit ut en ask tändstickor. 63 Men det finns också en annan estetisk dimension som har mer att göra med utförandet och som aktiveras när den som fysiskt behärskar ett arbete tillåter sig att släppa fram kroppsligt sinnliga upplevelser, att ritualisera, briljera och utmana sig själv, för att förhindra en utarmande rutin och tristess. 64 Att laborera med formen blir då ett sätt att skapa mening i det som annars skulle kunna bli monotont och stumt, vilket också skulle kunna vara en drivkraft bakom flair. En annan variant är att skapa rytm i mekaniskt rutinarbete, inte bara för att det är nödvändigt för att kunna utföra uppgiften ifråga, vilket exempelvis de förindustriella arbetssångerna gestaltar, utan också för att arbetet ska kännas estetiskt och kreativt tillfredsställande. Antropologen Michael Owen Jones berättar i en studie hur en stansoperatör försöker hålla en särskild takt i förhållande till sina arbets- 115

20 Eva Silvén kamrater, bum, bum, bum zing; bum, bum, bum babum, zing. Arbete, lek och estetisk kreativitet är på detta vis tätt sammanbundna. 65 Den mer perfektionistiska estetiken, som här skildrats ur så många vinklar, är som nämnts förhandlingsbar i det faktiska arbetslivet men ändå ständigt närvarande. Bonden som ovan menade att det växer lika bra fast fårorna är lite krokiga var en gotlänning som blev trea i plöjnings-sm Långt efter intervjuades han i lokalpressen: Jag har ju alla åkrarna utmed stora vägen, skrattar Lasse. Nej, jag försöker verkligen plöja rakt, även om det växer bra när det är lite krokigt också. Men det finns inget fulare än när det ligger tuvor uppåtvända på tegen. 66 Är det den före detta tävlingsplöjaren som talar, eller är det en demonstration av att tävlingsarenans elaborerade estetik hämtar sin legitimitet ur den vardagliga praktikens värderingar? Yrkestävlingarnas växande popularitet kan förstås som ett uttryck för den vardagslivets estetisering och formmässiga gestaltning som sedan några decennier blivit ett begrepp, bland annat hos Featherstone. 67 Inte bara livet generellt ska göras till ett konstverk utan även arbetets utövande och resultat. Fenomenet brukar betraktas som en del av en postmodern konsumtionskultur, med varumärke som ett uttryck för sambandet mellan form och identitet. Yrkestävlingarna förefaller passa detta intresse för ett estetiskt förhöjande av vardagen, men de kan också fogas in i det som ibland formuleras som en ny uppmärksamhetsekonomi, där synlighet och just uppmärksamhet är hårdvaluta. Vad det betyder att de nutida yrkestävlingarna, i likhet med många andra postmoderna företeelser, har sina rötter i det moderna kan det dock finnas skäl att återkomma till. Yrken och yrkeskonstruktion Arbetstävlingarna och deras medialisering kan alltså sägas ha ett kommersiellt syfte, för att ge uppmärksamhet åt olika branscher och främja konsumtionen av olika slags varor (som den speciella Baristamjölk som numera finns i matvaruaffärens mejerikyl). Men syftet är också att stödja rekryteringen till olika yrken, att legitimera yrken, definiera yrkesskicklighet och professionalitet, hävda normer och främja kreativitet. Tävlingarnas estetiserade yrkesliv har blivit en del av en evenemangs- och konsumtionskultur, där publikens intresse fångas både genom tävlingsmomentets inneboende attraktionskraft och funktionen att utgöra underhållning vid olika tillställningar och i media. De är en (seriös) lek för både deltagare och åskådare. Till följd av en könsmässig obalans kan verksamheten dock få till följd att den bekräftar en rådande genusordning inom yrkeslivet. Å andra sidan framstår män och kvinnor som jämställda såtillvida att de här tävlar mot varandra på lika villkor. Maths Isacson och jag skrev för några år sedan en artikel om yrken och yrkeskonstruktion, där vi beskrev hur samhällets och arbetslivets förändring påverkar yrkens struktur och innehåll. 68 Vi beskrev yrken som ett sätt att organisera kompetens och skapa identitet och kön, gestalta värderingar och 116

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Pressmapp Yrkeslandslaget 2009. WorldSkills Competition 1 7 september 2009, Calgary, Kanda

Pressmapp Yrkeslandslaget 2009. WorldSkills Competition 1 7 september 2009, Calgary, Kanda Pressmapp Yrkeslandslaget 2009 WorldSkills Competition 1 7 september 2009, Calgary, Kanda WorldSkills För 40 gången arrangeras ett världsmästerskap i yrkesskicklighet. WorldSkills äger rum den 1-7 september

Läs mer

Nu reser Sveriges viktigaste landslag till VM

Nu reser Sveriges viktigaste landslag till VM Pressmeddelande Sidan 1 av 2 2011-09-27 Nu reser Sveriges viktigaste landslag till VM Om fyra dagar, den första oktober, reser de 27 svenska ungdomar som ingår i Yrkeslandslaget till London för att vinna

Läs mer

Idrottshistoriska spåret

Idrottshistoriska spåret Idrottshistoriska spåret Idrotten har förändrats genom historien: följ det idrottshistoriska spåret genom museet och ta del av hur. Vad är idrott? Frågan är enkel men svaret är inte självklart. Hur den

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet för Svenska Cheerleadingförbundet

Ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet för Svenska Cheerleadingförbundet Ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet för Det här är cheerleading Cheerleading är en lagidrott som genomsyras av sammanhållning, tillit och ömsesidig respekt. Idrotten är till för alla oavsett ålder,

Läs mer

Regelverk för Årets Bartender 2016

Regelverk för Årets Bartender 2016 Regelverk för Årets Bartender 2016 Flera nyheter, så läs noga Modernt, roligt och underhållande. SBG=Sveriges Bartenders Gille; ÅB=Årets Bartender, klassisk; TL=Tävlingsledningen; HP=Hemgjord produkt ÅRETS

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

I huvudet på en domare. Detta material får endast användas för privat bruk eller efter samråd med Göteborgs Konståkningsförbund/Anna Nylén

I huvudet på en domare. Detta material får endast användas för privat bruk eller efter samråd med Göteborgs Konståkningsförbund/Anna Nylén I huvudet på en domare. Stjärntävlingar Domarpanel Huvuddomare Bedömare (alltid ojämnt antal) Bedömning Sluten Utvärdering av varje åkare görs av huvuddomaren Stjärntävling bedömare Lokal tävlingsdomare

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Bilaga 2, Projekt Innehåll 1 Projekt Levels... 2 1.1 Fas 1... 2 1.1.1... 2 1.1.2... 2 1.1.3 Målsättning del 1... 2 1.1.4... 3 1.1.5 Avgränsning... 3

Läs mer

Kulturbegrepp, kulturteori, kulturhistoria, 15 hp

Kulturbegrepp, kulturteori, kulturhistoria, 15 hp Q Linköpings universitet Tema Kultur och samhälle 2012-08-23 Forskarutbildningskurs, ht 2012 Kulturbegrepp, kulturteori, kulturhistoria, 15 hp Concepts of Culture in Theory and History, 15 credits Kursansvarig

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS Stockholm Studies in Economic History 42 I KOTTBULLSLANDET

ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS Stockholm Studies in Economic History 42 I KOTTBULLSLANDET ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS Stockholm Studies in Economic History 42 I KOTTBULLSLANDET Konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska faltet Jonathan Metzger Stockholms Universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Modul 6 Självutveckling Arbetsbok

Modul 6 Självutveckling Arbetsbok 1 Modul 6 Självutveckling Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) 2 Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) ska utveckla elevernas kunskaper inom de delar av restaurang- och livsmedelsbranschen där man arbetar nära kunderna med

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod BDA200 Dnr 142/2002-51 Beslutsdatum 2002-06-11 Engelsk benämning Ämne Nivå Konst- och bildvetenskap I Art and visual studies Konst- och bildvetenskap 1 Kursplanen gäller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING AVSNITT 2 IDENTITET OCH FÖRVÄXLINGSRISK KAPITEL 5 DOMINERANDE

Läs mer

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013.

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Sandra Nilsson Född 95 Meriter : Lag-SM medaljer på ponny Startat

Läs mer

Inledning. Tre forskares metodiska resor

Inledning. Tre forskares metodiska resor Inledning GUNNAR OLOFSSON Behövs det ännu en bok om samhällsvetenskaplig metod? Finns det inte redan för många? Visst finns det många böcker om hur man bör gå till väga när man gör en samhällsvetenskaplig

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

- Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön

- Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön - Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön - Språk och kön - - Män, kvinnor och språket - Få ämnen är så svåra att behandla som språket och dess influenser. Detta hävdar jag

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Tio finalister klara till SM Unga Bagare 2017

Tio finalister klara till SM Unga Bagare 2017 Tio finalister klara till SM Unga Bagare 2017 Sveriges tio bästa unga bagare är nu utsedda och finalisterna kommer under fem timmar att visa prov på hantverksskicklighet, kreativitet och teknik. Tävlingen

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Formen i Sverige NRMMOMMM

Formen i Sverige NRMMOMMM ä ê ~ ê Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Formen i Sverige NRMMOMMM Målgrupp gymnasiet Vi lever i en konsumtionskultur där den ena inredningstrenden avlöser den andra i en allt snabbare takt. På nätet, i livsstilsmagasin

Läs mer

ETT LITE MJUKARE HASTA

ETT LITE MJUKARE HASTA HOME SWEDEN ETT LITE MJUKARE HASTA På Hasta har vi alltid tyckt att design är viktigt. För oss förtjänar även något så funktionellt som en gardinsskena en vacker formgivning. Så för ett tag sedan ställde

Läs mer

Det blev en upplevelse! Tack Per Hjärtquist m fl som arrangerar tävlingen

Det blev en upplevelse! Tack Per Hjärtquist m fl som arrangerar tävlingen Hej VIP medlem! Onsdagen den 14 mars fick jag uppleva vad jag aldrig trodde jag skulle få uppleva under min numera ganska långa tid som veteran: Jag fick se John McEnroe spela tennis live med Björn Borg

Läs mer

Dessertmästarna säsong 2 premiär tisdag 30 september 20.00 i Kanal 5

Dessertmästarna säsong 2 premiär tisdag 30 september 20.00 i Kanal 5 Dessertmästarna säsong 2 premiär tisdag 30 september 20.00 i Kanal 5 I höst är succén Dessertmästarna tillbaka då tretton av Sveriges främsta inom desserter och sötsaker tävlar mot varandra i en knivskarp

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6 Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera och

Läs mer

SAMISK MAT OCH MATKULTUR

SAMISK MAT OCH MATKULTUR SAMISK MAT OCH MATKULTUR Ämnet samisk mat och matkultur behandlar traditionella och moderna samiska metoder för matlagning och förädling av råvaror. I ämnet behandlas tillvaratagande av såväl de råvaror

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Europamästerskap 2006

Europamästerskap 2006 Europamästerskap 2006 Constanta, Rumänien 12-14 maj 2006 Av: Swavek Dydiszko landslagstränare och coach Den svenska truppen till EM 2006. Stående från vänster: Örjan Eriksson (domare), Robert Andersson

Läs mer

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial GENDER diskutera könsroller Handledarmaterial Till ledaren Det här materialet är tänkt att ge en inblick i kvinnans situation världen över. Genom att visa bildspelet och sedan ha diskussionsgrupper hoppas

Läs mer

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv IQ Stars är ett samarbete mellan IQ-initiativet och Riksidrottsförbundet. Läs mer på www.iqstars.se Detta häfte tillhör: Hur gör vi svensk

Läs mer

Varför skoltävlingar

Varför skoltävlingar Skoltävlingar Bakgrund -2000-talet, tävlingar med teoretiska prov. 2002 Praktiskt inriktade regionfinaler ca 100 deltagare årligen 2004 Yrkes-SM Piteå 2005 WorldSkills Helsingfors - Nicklas Hallgren och

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

Innehåll. Introduktion Min Stora Sorg. Diskussionsfrågor. Bildanalys. Analysera musiktexter. Tips på ytterligare fördjupning

Innehåll. Introduktion Min Stora Sorg. Diskussionsfrågor. Bildanalys. Analysera musiktexter. Tips på ytterligare fördjupning Detta lärarmaterial är till för er som vill fördjupa er i det bildspråk som Min Stora Sorgs musik och konstnärskap berör men också koppla det till den bildvärld vi lever i idag. I denna performancekonsert

Läs mer

#SEX I SKOLAN. En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen

#SEX I SKOLAN. En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen #SEX I SKOLAN En rektorshearingsguide för elevkårer om sexualundervisningen KNOW IT OWN IT! Rätten till bra sex- och samlevnadsundervisning! Vad är en rektorshearing? Syftet med rektorshearingen är i första

Läs mer

HANDLEDNING PERFECT GIRL

HANDLEDNING PERFECT GIRL HANDLEDNING PERFECT GIRL TILL PEDAGOGEN Perfect Girl är en kortfilm på fyra minuter utan dialog eller dramatisk handling. Detta gör att den är lämplig att använda som diskussionsunderlag eller introduktion

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Sponsorsinbjudan 2013

Sponsorsinbjudan 2013 Sponsorsinbjudan 2013 Som en viktig aktör och stort stöd för specialkaffebranschen vill SCAE Sweden härmed erbjuda Er möjligheten att bli sponsor till SCAE Sweden 2013. Vår målsättning är att främja konsumtionen

Läs mer

Välkommen Into the Dark!

Välkommen Into the Dark! Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation har det stora nöjet att bjuda in till Svenska Mästerskapen i Makeup 2014 Lördagen den 8 november, Kista Galleria, Stockholm 2014 års tema ger dig friheten att tolka

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

HASTIGHET - senior, junior och ungdom

HASTIGHET - senior, junior och ungdom UTTAGNINGSKRITERIER 2016-2017 HASTIGHET - senior, junior och ungdom Generell beskrivning av Svenska Skridskoförbundets uttagningskriterier. 1. Målsättning Svenska Skridskoförbundets målsättning är att

Läs mer

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för de använda resurserna jämförs med värdet

Läs mer

Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 20 december 2012 203.8.3-451/2012 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande

Läs mer

Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom ämnesområdet.

Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom ämnesområdet. MATLAGNINGSKUNSKAP Ämnet matlagningskunskap behandlar grundläggande matlagningsmetoder och variationer av dem samt hur matlagningens historia och olika mattraditioner påverkar dagens matlagning. I ämnet

Läs mer

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr« 98 jämställdhet »På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«de flesta associerar ordet skivbolag till fräscha kontor, guldskivor och stora studios genom vilka namnkunniga artister gör entré och

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Kunskapskrav Ma 2a Namn: Gy Betyg E D Betyg C B Betyg A 1. Begrepp Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden

Läs mer

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 1. Inledning: Svenska Missionskyrkans Gendergrupp Svenska Missionskyrkans Gendergrupp bildades, på Kyrkostyrelsens uppdrag, för att vara ett

Läs mer

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar?

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar? 5. O r g a n i s a t i o n e n s o m 40 Att kvalitetssäkra Att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering, men för att få ett helhetsperspektiv måste flera aspekter

Läs mer

Freestyle bjud upp din hund till dans! Fri stil. Freestylehunden

Freestyle bjud upp din hund till dans! Fri stil. Freestylehunden Freestylebroscyr 2014.indd 1 2014-01-20 16:30:50 Freestyle bjud upp din hund till dans! Freestyle är en hundsport som kommit till Sverige och Europa från USA och Kanada. Idag finns sporten i Norden och

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan Upplägg 12 oktober Del 1: Föreläsning ca 30 min Nya reformer i den obligatoriska skolan Kort jämförelse mellan kursplan 2000 och kursplan 2011 Syfte kursplan 2011 Centralt innehåll kursplan 2011 Del 2:

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

Arbeta vidare. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på stadskontoret.

Arbeta vidare. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på stadskontoret. Arbeta vidare Utställningen HON, HEN & HAN visar hur normer kring kön påverkar våra handlingar och våra val. Den belyser också hur vi kan tänka annorlunda och arbeta för att förbättra situationen för både

Läs mer

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Eva Ärlemalm-Hagsér Förskollärare, doktorand vid Göteborgs universitet samt universitetsadjunkt Mälardalens högskola Innehåll Förskolans roll för en hållbar nutid

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

JAAKO-SVÄNGEN eller DET BAKVÄNDA BLINDBYTET

JAAKO-SVÄNGEN eller DET BAKVÄNDA BLINDBYTET JAAKO-SVÄNGEN eller DET BAKVÄNDA BLINDBYTET Vad handlar det om, vem passar det för, för- och nackdelar, inlärning. Av Marie Hansson Sedan klippet på den första Jaako-svängen för bra länge sedan spreds

Läs mer

GÖR DIG REDO FÖR DE OLYMPISKA SPELEN I RIO 2016 3 21 AUGUSTI

GÖR DIG REDO FÖR DE OLYMPISKA SPELEN I RIO 2016 3 21 AUGUSTI GÖR DIG REDO FÖR DE OLYMPISKA SPELEN I RIO 2016 3 21 AUGUSTI STÖRSTA BEVAKNINGEN AV DE OLYMPISKA SPELEN GENOM TIDERNA De olympiska spelen i Rio 3 21 augusti kommer att bli det största genom tiderna. Över

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

Efter tio, TV4, , inslag om en bok; fråga om mediets genomslagskraft och otillbörligt gynnande

Efter tio, TV4, , inslag om en bok; fråga om mediets genomslagskraft och otillbörligt gynnande 1/5 BESLUT 2013-09-30 Dnr: 13/00841 SAKEN Efter tio, TV4, 2013-04-03, inslag om en bok; fråga om mediets genomslagskraft och otillbörligt gynnande BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Feminism II Genus A. Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap

Feminism II Genus A. Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap Feminism II Genus A Manuel Almberg Missner Adjunkt i genusvetenskap manuel.almberg-missner@kau.se Fyra matriarker och fyra sfärer av ojämlikhet mellan könen Liberalfeminism och marxism/socialistisk feminism

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 2014

GYMNASTIKSPELEN 2014 Vid varje Gymnastikspel lanseras en ny cool t-shirt. Har du tips på hur årets Gymnastikspelströja ska se ut? Kom med dina idéer senast den 28 februari. Maila sydost@gymnastik.se t-shirten 2012 Sidan 2

Läs mer

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap TRANSFER: CIRKUS & MANAGEMENT ETT UTBILDNINGSPROJEKT Som ett led i forskningsprojektet, och som en utveckling av undervisningen på respektive högskola, beslöt vi att se vad som hände om vi sammanförde

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 4: 1980-1984 Dambowlingen i focus IK Pärlans damer får äntligen spela i fastlandsserien säsongen 1979/1980 och kommer på en hedrande 3:e plats i div. 2.

Läs mer

Rosa utmaningar Ana Rodríguez García http://anarodriguezgarcia.com Mars 2015

Rosa utmaningar Ana Rodríguez García http://anarodriguezgarcia.com Mars 2015 http://anarodriguezgarcia.com Mars 2015 Inledningen Rosa Den farliga färgen (Ambjörnsson, 2011) här hjälpt mig förstå färgen rosa från ett nytt perspektiv. Rosa är en symbol som är laddat med starka känslor

Läs mer

Syfte: Ur kunskapskraven i Historia åk 6:

Syfte: Ur kunskapskraven i Historia åk 6: Syfte: Uppgiften kan användas för att introducera begreppet utvecklingslinje för eleverna och skapa förståelse för de förändringar som sker under en historisk utveckling. Det eleverna ska jämföra här är

Läs mer

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Bild 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika

Läs mer

Kommunikationsplan Samiska Apoteket

Kommunikationsplan Samiska Apoteket Kommunikationsplan Samiska Apoteket Kreatörer: Camilla Palm, Johan Skogqvist, Elin Leyonberg, Viyan Ateaa Målgrupp: Kvinnor mellan 35-60, intresserade av, kultur, historia, hälsa och hållbar utveckling.

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer