Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014"

Transkript

1 Handläggare Datum Ann Gustafsson Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan barn och Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan barn och förtroendevalda, tjänstemän eller andra vuxna i kommunen. Behovet av barnpaneler är ömsesidigt eftersom både barn och vuxna kan efterfråga varandras erfarenheter och kunskaper. Det är en givande mötesform för alla delaktiga! Plats: Hagbyskolan Medverkande elever från Hagbyskolan årskurs 4 Politiker: Elisabeth Gustavsson ordförande Södermöre kommundelsnämnd Christopher Dywik ersättare Södermöre kommundelsnämnd Övriga: Henrik Hansson, rektor Daniel Lyckman, lärare Ann Gustafsson, personalutvecklare samt Teresa Lindholm, konsult i medborgardialogsfrågor. Förberdelser Eleverna har samlat ihop frågor och tankar kring hur det är att vara ung i Hagby och Vassmolösa. Eleverna har diskuterat vad man vill förbättra eller förändra. Frågorna har skickats till politikerna så de skulle kunna komma förberedda till barnpanelen. Genomförande Elever och politiker träffades i elevernas klassrum i Hagbyskolan. Eleverna ställde frågor och lämnade synpunkter. Det som togs upp var bland annat: Bredband och mobiltäckning Trafik, belysning m.m. Bussar (KLT) Fritidsaktiviteter Skolfrågor Asylboende Servicefrågor (bensinmack) Övrigt t.ex. minneslund vid Hagby kyrka Södermöre kommundelsförvaltning Adress Harbyvägen 3, Ljungbyholm Tel vx

2 2 (5) Politikerna svarade på de frågor som eleverna framförde vid mötet. Skriftliga svar kommer också att återkopplas. Barnen hade många tankar och idéer om sin närmiljö. - När kommer det fiber till Hagby, Vassmolösa och Kolboda? Svar: Kalmar kommun har skrivit ett samverkansavtal med Telia om att 90 % av hushållen ska ha fiber i framtiden. Det är på gång i Kolboda, norra Hagby och södra Hagby. - Trafikljus eller övergångsställe önskas över gamla E22:an. Närheten till skolan finns men det är problematiskt med överfart. Det är dålig sikt vid korsningen av Kyrkallén och väg 570 (gamla E22:an). Svar: Vi har inte hand om vägarna. Ni kan skicka in ert förslag till Kalmar kommun på ett Tyck till-kort. - Kan ni laga hålet på gamla E22:an där kullerstenarna ligger? Vad gör ni för att hjälpa asylsökande på Kolbodabaden? Svar: Vägfråga se ovan. Vi erbjuder förskoleplats på Kolbodagården och det blir skola i Ljungbyholm. - Varför tar det så lång tid innan de får läsa svenska? Svar: Vi vet inte om de är asylsökande eller flyktingar och regelverket gör att alla inte får läsa svenska för invandrare. Röda korset, andra föreningar och frivilliga gjorde insatser förra året och vi tror att de blir så nu också. - Vi vill ha mer aktiviteter för skolgården och i Tallet. Vi vill ha aktivitetsledare och en klätterställning/lekplats typ MOBI. Svar: MOBI är ju en flyttbar lekplats så ni kan ansöka om att få ha den. Det ska finnas en förening som är ansvarig för MOBI medan den finns på plats. Tala med Möre BK om detta. - Önskemål om en minneslund vid kyrkan. Svar: tala med någon inom kyrkan, t.ex. prästen Ove. Christopher hjälper till med kontakten om eleverna vill det. - Varför finns det inga fritidsgårdar söder om Ljungbyholm? Svar: det är ett beslut i nämnden att inte fortsätta att hyra lokalerna i Halltorp och Påryd. Hyrespengarna har i stället lagts till att uppgradera busskorten för bussåkande elever. Att uppgradera busskorten betyder att vi har betalt mer för varje busskort så att man även kan åka kvällar och helger på dem. Nämnden har beslutat att Södermöre för alla ska samverka med skolorna i Hagby, Halltorp och Påryd. Personalen kommer till skolorna och genomför olika aktiviteter. Den 20 oktober kommer Södermöre för alla till Hagbyskolan. Christopher tycker att det var dumt att man la ner fritidsgårdarna i Halltorp och Påryd. Det hade varit bra att behålla dem. Han uppmanar eleverna till att besöka aktiviteterna som anordnas när Södermöre för alla kommer på besök. - Vi vill ha läktare till Loverslunds fotbollsplan. Svar: Christopher säger att man kan kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att se om man kan söka bidrag där eller från någon stiftelse. Elisabeth säger att man kan prata med Möre BK men om eleverna vill så kan nämnden framföra synpunkten. - Vi vill ha bättre cykelvägar. När man cyklar från Bönvägen 1 och ut mot Yxnebergavägen så är det en buske som hänger ut över vägen, man får den i huvudet. Svar: Det finns planer på att göra cykelväg mellan Hagby och Vassmolösa och i förlängningen även till Ljungbyholm. - Önskemål om belysning i Markgatan. Svar: Det är en vägsamfällighet som äger vägen, kontakta dem. - Kan ni jämna ut asfalten på skolgården? Det är guppigt. Svar: Be att rektor kontaktar serviceförvaltningen.

3 3 (5) - Kan det gå två bussar till skolan på morgonen? En tidig och en sen? Svar: Det är KLT (landstinget) som kör bussarna. Elisabeth säger att hon ska ta med sig frågan till KLT. - Det behövs bättre mobiltäckning i Kolboda. Flera är intresserade av bättre täckning. Svar: Det är svårt att veta vad den dåliga täckningen beror på. Det kan bero på telefonen eller vilken operatör man har. Vid denna dialog diskuterades också vad eleverna tycker om biblioteket och hur de tycker att man kan utveckla biblioteket. 1. Är personalen på biblioteket dit ni brukar gå trevlig? Ja svarar alla 12 eleverna 2. Varför går ni till biblioteket? Låna böcker, låna dator/tv spel eller IPad, för att lära sig saker 3. Finns det tillräckligt med böcker och tidskrifter? Det borde finnas mer böcker och mer nyare tidningar, mer film och musik, nya musiktidningar, mer dinosaurieböcker. Mer variation, inte för gamla böcker/tidningar. 4. Är ni nöjda med aktiviteterna? Det är knappt något alls, huvudbiblioteket har LasseMaja-kväll, prata nya böcker, bokcirkel, fler författarbesök. 5. Vad ska biblioteket satsa mer på? Mer böcker och digitala verktyg, mer böcker av varje sort, mer variation, större lokal. 6. Vilka digitala verktyg använder du idag? Inget alls, dator, inget- det finns inte, dator, låna böcker själv-maskinen 7. Vad är viktigast att satsa på? 10 elever av 12 svarar böcker, 2 svarar aktiviteter 8. Hur vill ni vara med och påverka? Genom att läsa mer, kanske biblioteksråd, säga till personalen vad man vill, skriva på hemsidan, maila. Det skulle vara lättare att hitta till hemsidan. Om bibliotekspersonalen mailar information till läraren Daniel så kan han skicka vidare till eleverna. 9. Hur vill ni få information? Via mail, anslagstavla. Vad är det ni vill veta i så fall? Boktips (även om var böckerna finns att låna), nyheter. Ingen av eleverna kände till att det finns en Södermöreblogg. 10. Hur kan man göra lokalerna finare? Hänga upp saker i taket, lekrum, fin färg, mönster på väggarna, mysrum, hemtrevligare möblering, mer färg, rum med läsplattor (digitala). Läsrum, låna datorer, tv-spelsrum (ljudisolerat). Bord och stolar, typ till bokcirkel. 11. Är böckerna bra placerade? Placera efter genre i stället, det kan vara svårt att hitta böckerna i dag tycker några elever. Det skulle vara lättare att söka efter böcker på en touchskärm. En karta över biblioteket var de olika genrerna finns. 12. Finns det något annat som ni önskar? TV-spelrum där man kan testa om de är roliga, typ boka en timme för det och sen låna hem. Det kan finnas vanliga spel också. Biblioteket som mötesplats; spela spel, titta på film.

4 4 (5) Återkoppling Återkoppling kommer att ske till klassen ca en månad efter genomförd barnpanel. Återkoppling den 3 december 2014 Plats: Hagbyskolan Medverkande elever från Hagbyskolan årskurs 4 Politiker: Elisabeth Gustavsson ordförande Södermöre kommundelsnämnd Christopher Dywik ersättare Södermöre kommundelsnämnd Övriga: Daniel Lyckman, lärare Sofie Nyström, landsbygdsutvecklare Ann Gustafsson, personalutvecklare Sofie återkopplar till eleverna när det gäller trafikärenden. Hon berättar att Trafikverket, som äger V 570 (gamla E:22 an) inte vill anlägga övergångsställen på större vägar. Statistik visar att det sker fler olyckor där det finns övergångsställen. Däremot finns det kanske andra sätt att göra en trafiksäker övergång. Sofie föreslår att skolan ska skriva till Trafikverket och berätta hur man vill ha en säker övergång. Beskriv hur många som rör sig i området med cykel och som gångtrafikanter. Daniel föreslår att man kanske kan titta om det går att använda Perssons kotunnel. Sofie kommer att bestämma ett möte med rektorn och ta med sig en trafikplanerare för att titta trafiksituationen runt Hagbyskolan. Trafikverket ska titta på hålen i kullerstensbeläggningen på V 570. I Kalmar kommuns översiktsplan finns förslag på att göra cykelväg mellan Hagby - Vassmolösa Ljungbyholm. Sträckan mellan Vassmolösa och Ljungbyholm är prioriterad. De boende i Kolboda har fått tillgång till fiberanslutning. Kalmar kommun har som mål att utbyggnaden av fibrer ska göra att 90 % av kommuninvånarna har tillgång till fibrer år Om det finns platser där eleverna tycker att det är mörkt kan de skriva ner sina synpunkter och skicka till Sofie. Kalmar kommun har avsatt 1 miljon kronor per år i 10 år för belysning på landsbygden. Eleverna undrar om skolbussen skulle kunna köra hela vägen ner i Markgatan? Det är mörkt och det kör traktorer och andra stora fordon där. Elisabeth säger att det finns regler och riktlinjer som man får förhålla sig till och det finns endast en begränsad mängd pengar till skolskjutsarna. Eleverna skulle vilja ha fler bussturer till området. Det är svår t att ta sig hem på kvällstid framför allt. Eleverna vill att man spårar ett längdskidspår på Rödfyren. Elisabeth informerar att de kan kontakta kultur- och fritidsförvaltningen om sitt önskemål. Sofie berättar att man håller på att ta fram riktlinjer för utejym. Man får inte anlägga utejym på Rödfyren på grund av att marken där består av restprodukter från en gammal fabrik.

5 5 (5) Elisabeth berättar att Kalmar kommun har inrättat ett integrationsråd. Olika organisationer ska samverka så att man underlättar för asylsökande och invandrare att komma till Kalmar kommun. Till sist vill Sofie uppmana eleverna att komma med förslag på kul-faktorer. Vad är bra med att bo och leva i Hagby/Vassmolösa? Och vad kan göras för att det ska bli ännu bättre.? Antecknade gjorde Ann Gustafsson

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Kommundelsträff i Sjövik

Kommundelsträff i Sjövik LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (9) Infrasupport Juridiska enheten Gunnar Andermo Kommunsekreterare 0302-521950 Kommundelsträff i Sjövik Lokal: Sjövikslokalen Tid: 26 november 2008, kl.

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Kommunledningskontoret Sofie Elliot & Faton Lushaku januari 2009. UngDialog dec08: minnesanteckningar

Kommunledningskontoret Sofie Elliot & Faton Lushaku januari 2009. UngDialog dec08: minnesanteckningar 1 UngDialog dec08: minnesanteckningar 2 Innehåll Framsida. 1 Innehåll.. 2 Introduktion... 3 Kuriosa... 4 Deltagande. 5 Minnesanteckningar: Arbete... 6-7 Skola. 8-10 Jämlikhet/jämställdhet/diskriminering..

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Sammanträde med Ungdomsfullmäktige

Sammanträde med Ungdomsfullmäktige 1 (3) Sammanträde med Ungdomsfullmäktige Tid: Plats: Fredagen den 27 Mars 2015, kl 10.00, se särskilt schema Beslutsdel startar kl 13.00 First Hotel Grand, Alingsås Upprop Val av justerare och tid för

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 Datum: 2013-09-02 Tid: 19.00 21.25 Plats: Allhuset Deltagare: 46 + personer KS- ordförande Pia Tingvall hälsar välkommen till årets

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer