Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby"

Transkript

1 Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola Sammanställning av 25 inkomna svar. Objektnummer:101598

2 Bakgrund Barnkonsekvensanalys är en metod för att belysa hur barn och unga påverkas av ett beslut och att pröva och beskriva vilka åtgärder och utformningar som är de bästa för barn. Syftet med en barnkonsekvensanalys är att få ett brett beslutsunderlag. Genom att fråga barn om deras synpunkter får man information om hur de ser och upplever saker, det vill säga information från barnens perspektiv. Genom denna barnkonsekvensanalys vill vi bland annat ta reda på hur eleverna upplever området idag, hur de rör sig inom området och vilka målpunkter som är viktiga i området. Frågor Nedan följer en sammanställning av den enkät som besvarades av elever i årskurs 6, Källby Gård skola, den 29 maj Sammanlagt svarade 25 elever på enkäten. Ett snedstreck i svaret (/) betyder att de antingen gör det ena eller andra. Svart kursiv text är elevernas egna svar. Slutsatser gjorda efter sammanställningen är markerat i grön, kursiv stil. 1. Var bor du? De flesta av eleverna bor inne i Källby, de som bor sydost om väg 44 bor i Broby, Hangelösa och Pilaholm. (Svarsfrekvens 100 % ) Plats Källby 17 Källby/Lidköping 1 Källby/Hällbacka 1 Broby 1 Ivarsgården 1 Broholm 1 Blomberg 1 Hangelösa, Svennagården 1 Pilaholm 1 2. Hur tar du dig till skolan? De allra flesta går eller cyklar till skolan. (Svarsfrekvens 100 %) Färdmedel Gå 7 Cykel 6 Gå/Cykel/Longboard 4 Buss/Skolskjuts 3 Taxi 1 Bil 1 Bil/Buss/Cykel 1 Cykel/Taxi 1 Cykel/Gå/Bil 1

3 3. Om du åker buss/skolskjuts till skolan, var går du på? (Svarsfrekvens 20 %, 5 svar) Hållplats Broby kapell 2 Ivarsgården 1 Blomberg 1 Pilaholm 1 4. Om du inte åker buss/skolskjuts, vilken väg brukar du då åka? De som inte åker buss till skolan använder till stor del vägarna inne i Källby vilket kan förklaras med att det är här de bor. (Svarsfrekvens 72 %, 18 svar) Väg Vägar inne i Källby 13 Vägen till Blomberg 1 Skebyvägen 1 Skebyvägen och väg 44 1 Från Broby via Källby kyrka 1 Väg Hur brukar du ta dig hem från skolan? De flesta går eller cyklar hem. (Svarsfrekvens 100 %) Färdmedel Gå 7 Cykel 6 Gå/Cykel/Longboard 5 Buss 5 Bil/buss 1 Cykel/bil/buss 1 6. Om du åker buss/skolskjuts från skolan, var går du av? (Svarsfrekvens 100 %) Hållplats Skolan 2 Blomberg 1 Ivarsgården/Broby 1 Källby/Hällbacka 1 Pilaholm 1 Källby station 1 Broby kapell 1 Brobykorset 1

4 7. Har du någon fritidsaktivitet inom området och i så fall, vilken typ av fritidsaktivitet är det? Att spela fotboll och att vara ute med kompisar är de vanligaste aktiviteterna. Notera att en elev kan ha angett flera aktiviteter. Siffran motsvarar därför i detta fall inte antalet elever. (Svarsfrekvens 88 %, 22 svar) Fotboll på Eolsborg 13 Gå omkring ute i Källby och är med kompisar 4 Juniorerna/Ungdomsgruppen 3 Kör 2 Teater Lidköping 2 Lekplats 1 Scouter 1 Besöker kompis i Skeby 1 Rider hemma (Bor i Broby) 1 Simmar i Götene 1 Datorn 1 Badminton i Lidköping 1 Nej 1 8. Finns det andra platser som du ofta brukar vara på inom området? Skolan, fotbollsplanen, Handlar n och badplatsen/sjön är vanliga målpunkter. Notera att en elev kan ha angett flera aktiviteter. Siffran motsvarar därför i detta fall inte antalet elever. (Svarsfrekvens 100 %) Nej 7 Skolan 7 Fotbollsplanen Eolsborg 5 Lite överallt i Källby/hos kompisar i Källby 5 Handlar n i Källby 5 Badplatsen/stranden 3 Sjön/hamnen 2 Stationen i Källby 1 Skeby 1

5 9. Om du cyklar eller går i området, vilka vägar brukar du använda? Cykelvägarna används där det finns cykelväg. De flesta cyklar på vägar inne i Källby. Notera att en elev kan ha angett flera alternativ. Siffran motsvarar därför i detta fall inte antalet elever. (Svarsfrekvens 88 %, 22 svar) Cykelvägar/vägar inne i Källby 18 Vet ej/inte inom området 2 Väg 44 1 Vägen över 44:an till Källby (bor i Broby) 1 En grusväg (bor i Blomberg) Hur upplever du vägarna när du går eller cyklar? Majoriteten tycker att vägarna de går eller cyklar på är bra. (Svarsfrekvens 92 %, 23 svar) Bra/normala vägar 17 Funkar/duger 2 Mycket trafik 1 Skakigt 1 44:an har ingen bra sikt förutom vid macken 1 Inget speciellt Hur upplever du väg 44 som går genom Filsbäck idag? Många svarar att de tycker att väg 44 är bra, nästan lika många att det är mycket trafik på vägen. Svårigheter med att ta sig över vägen och att den upplevs som farlig/riskabel nämns också. Notera att en elev kan ha angett flera alternativ. Siffran motsvarar därför i detta fall inte antalet elever. (Svarsfrekvens 96 %, 24 svar) Bra/som en vanlig väg 9 Mycket trafik 6 Svår att ta sig över 3 Ganska farlig/riskabel 2 Märker inte av den 2 Jobbig att cykla på, uppförsbacke 1 Kort 1

6 Sliten 1 Dålig sikt/svårt att ta sig ut på den vid korsningen 1 Kör för fort 1 Långtråkig och man kör för sakta 1 Smidig 1 Stor väg 1 Vet ej När du korsar väg 44 i Källby, var brukar du oftast göra det? De som korsar vägen gör det oftast vid korsningen mellan väg 44 och väg 2704 (Svarsfrekvens 96 %, 24 svar) När jag åker bil/cyklar till och från Källby 7 Vid Handlar n/källbys infart 5 Vid korsningen 4 Källby korsen 2 När det inte kommer några bilar 2 Gör aldrig det/vet ej 2 Klovet (Alebäck) 1 Nya rondellen Brukar du passera korsningen som finns vid Källby (se den orangea cirkeln på kartan)? De allra flesta passerar korsningen, oftast när de åker bil eller skolskjuts. (Svarsfrekvens 100 %) Ja 17 Nej 4 Ibland 4

7 14. Om du passerar korsningen vid Källby, hur upplever du korsningen? Korsningen upplevs som en plats med mycket trafik och att det är svårt att ta sig över vägen. Korsningen upplevs också som farlig och rörig. Notera att en elev kan ha angett flera alternativ. (Svarsfrekvens 96 %, 24 svar) Mycket trafik 7 Bra/vanlig korsning 6 Svårt att ta sig ut/över/fram 4 Farlig/lite läskig 4 Krånglig/rörig/måste kolla åt många håll 3 Farlig för cyklister ok för bilister 1 Sliten 1 Bilar kör för fort 1 Igenkännande 1 Vore bättre med en rondell 1 Nej bara med bil 1 Vet inte Dina egna synpunkter om trafiken inom området? De allra flesta tycker att trafiken fungerar bra. Några att bilarna kör för fort och att det är mycket trafik. Notera att en elev kan ha angett flera alternativ. (Svarsfrekvens 92 %, 23 svar) Den är bra 8 Ganska bra/ok 3 Inga synpunkter/inget speciellt 3 Mycket trafik 2 Alla kör för fort 1 Önskar en bro över till Lidköping, en väg 1 Mycket bilar ibland och lite bilar ibland, inget speciellt 1 Bygg en gångväg över eller under 44 så man kan komma över om man ska cykla till Källby från Skeby, Broby och Källby Kyrkby. 1 Jag tycker att Källby korsningen är farlig, jag vill få trafikljus och ljusreglerat övergångsställe 1

8 Slitna, när ni bygger nya vägen så tänk på djuren och bygg små tunnlar så minskar risken för olyckor 1 I Skeby när jag cyklar är det ganska läskigt för det finns ingen cykelväg. Det hade varit bra om det fanns en tunnel under 44:an vid korsningen 1 Den är säker 1 Inne i Källby är det inte så mycket trafik, den är bra. Den nya vägen vid Dafgårds är väldigt bra för där bor jag ungefär 1

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Utlåningsverksamhet -Prolaser

Utlåningsverksamhet -Prolaser Utlåningsverksamhet -Prolaser Uppföljning av förbundets utlåning av instrument för hastighetsmätning genom enkät till dem som lånat år 2 till 6 Helena Hartzell RAP 2 feb 7 BAKGRUND NTF Stockholms län

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

I Lilla Fridolf och Selma upplever jag att Selma ofta talar om för Fridolf vad han skall göra och hur han skall vara.

I Lilla Fridolf och Selma upplever jag att Selma ofta talar om för Fridolf vad han skall göra och hur han skall vara. 38 fyra jag- du Den kommunikativa nyckeln jag och du innebär att ha förståelse för att jag ansvarar, tänker och tycker för mig. Jag står för mina egna tankar och åsikter. Jag låter dig vara och respekterar

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Handläggare Datum Ann Gustafsson 2014-10-17 0480-45-29-03 Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan barn och Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer