GEO certifiering av KBAGK och FGGK: Bakgrund GEO Certifiering Varför? Erfarenheter Slutsats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GEO certifiering av KBAGK och FGGK: Bakgrund GEO Certifiering Varför? Erfarenheter Slutsats"

Transkript

1 GEO seminarium på Albatross GK 31 okt 2012 GEO certifiering av KBAGK och FGGK: Bakgrund GEO Certifiering Varför? Erfarenheter Slutsats KBA GK Lars Falkäng, FGGK Jan Strömblad

2 Bakgrund

3 Varför GEO? Bra struktur och breddat miljötänk Ordning och reda på miljödokumentationen Oberoende konstruktiv granskning/ dialog Internationell standard för golfen Kommunikation av miljöarbetet internt och externt Ökad trovärdighet för miljöarbetet Visar samhällsansvar

4 Brett spektrum av nya frågor: Konsultationer, revisioner.. När- Var- Hur, Vem.. Specifikationer ytor, gräs, avstånd till leverantörer Policies för inköp, skötsel, m fl Skyltning Åtgärder för ökad spelkvalitet hos spelarna Åtgärder för förbättrad luftkvalitet Alternativa energislag- vind, sol, biogas Lågspolande toiletter, duschar, rörelsedeckare Utbildning. Kontaktnät, samarbeten osv

5 Erfarenheter i KbaGK och FGGK Positivt Nyttigt och utmanande att redovisa pågående miljöarbete enl GEOs struktur Förberedelsearbetet inför revisionen ger ökad delaktighet Revisorns genomgång av dokumentation och anläggningen innebär värdefullt erfarenhetsytbyte Mindre positivt Extern kostnad för registrering+ revision+ omkostnader Recertifiering 3 år efter certifieringen är för kort tid Svag draghjälp åt miljökommunikationen

6 Slutsats och rekommendation Breddat miljöarbete Trovärdighet Samhällsansvar Kostnad Merarbete Ingen kioskvältare!

7 Svag kommunikation Breddat miljöarbete Kostnad Merarbete

8 Miljösamarbete mellan klubbarna i KBA Kommun Kungsbacka GK Forsgården GK Särö GK Sjögärde GK Gräppås GK Vallda G&CC, Myra GK Mölndals GK

9 Kommunklubbssamarbetet aktiviteter Höst och vårmöte, ibland med golfspel Vandrande värdskap, med fika Rapport från klubbarnas miljöarbete Speciella projekt tex samordnad vattenprovtagning sedan 2004, seminarium Miljökommunikation Banskötsel Bench marking Externa föredrag

10 Roadmap SGF MD GEO RIO 92 kkk A21 Kyoto 97 COP 15 COP 17 Kbhmn Durban

11 Environmental Assessment of a Golf Course A First Step Towards Environmental Product Declarations (EPD) SANDRA HANSSON & IDAMARIA PERSSON, 2012 Physical Resource Theory Department of Energy and Environment Chalmers University of Technology

12 Syfte Bidrag till förbättring av golfens miljöarbete och miljökommunikation The purpose of this master thesis is to address the challenges of decreasing golf courses environmental impact and increasing their ability to communicate their environmental performance. Sustainability and the environment is a hot topic in the society nowadays and that is also the case for golf in Sweden which is why this thesis was initiated by the Swedish Golf Federation (SGF), and Forsgårdens Golfklubb and Kungsbacka Golfklubb.

13 Svenskt livscykelcentrum på CTH CPM - Swedish Life Cycle Center 13

14 Livscykelperspektivet: från Vaggan till Graven LCA = total miljöpåverkan CPM - Swedish Life Cycle Center 14

15 Med LCA identifiers hot-spots för rätt prioritering Env. Impact Env. Impact Produkt A Time Produkt B Time

16 Gödsel Vatten Bränsle Råmaterial m.fl med MVD kommuniceras miljöpåverkan SimaPro I MVD rapporteras resultatet på 5 nivåer: 1. Klimat påverkan 2. Försurning 3. Nedbrytning av ozon skiktet 4. Fotokemisk smogbildning 5. Övergödning MVD/ EPD Gram CO2 eq Gram SO2 eq m.fl

17 Metodik för LCA: Inventera- Begränsa 17

18 Metodik för LCA o framtagning av MVD FGGK m.fl klubbar och experter 1. Välja systemgränser 2. Insamla Miljödata 3. Livscykelanalysera 4. Identifiera Hot spots 5. Utveckla Applikationen Golfbanans miljöpåverkan: Klimat CO2 eqv Försurning SO2eq Övergödning PO4 Ozonförtunning CFC11 eqv Marknära ozon C2H4eqv i kort och lång sammanfattning (=steg 1 mot MVD) Kraven i ISO på kvalitetssäkring, certifiering, branchgemenskap, och tredjepartsgranskning har ej beaktats i exjobbet.

19 Miljödata FGGK 2011 Water, municip m3 Motor oil 142 kg Water, Söderå m3 Oil and air filters 5 kg Electricity tot kwh Iron sulphate 300 kg Env. diesel kg Corrugated 616 kg Alkylate kg Office Paper kg Fertilizer N kg Lubricants 8 l Fertilizer P 2 21 kg Anti-rust agent 31 kg Fertilizer K 770 kg Enamel paint 31 kg Fungicides 1.2 kg Grass seeds 100 kg Herbicides 40 kg Markers 1 m3 Detergent mix 914 kg Wood paint 2 kg Tires 32 p Golf balls p Hydraulic hoses 16 kg Pegs p Iron &steel kg Sand ton Hot Spots: Alkylat/bensin, grön/ vanlig diesel, elektricitet, gödningsmedel (fosfor och kväve), kontorspapper, ogräsmedel och sandtransport.

20 Demonstration av applikationen Allm. Info om klubben 2. Antal golfrundor per år 3. Miljödata (Hot Spots) 1 l Miljöpåverkan av 18 hålsrunda Miljödata totalt och per 18 hålsrunda Miljöpåverkan av hotspots i diagramform 2 Miljöpåverkan av 18 hålsrunda 3

21 liter Vanlig el Indata: Mängder av använda resurser per år* hålsrundor 2011 Elanvändning Miljödiesel Vanlig diesel Alkylat Vanlig bensin Vatten eget Vatten kommunalt Sand Kontorspapper Gödning N Gödning P Bekämpningsmedel kwh/grön/vanlig kg/liter/kbm kg/liter/kbm kg/liter/kbm kg/liter/kbm kbm kbm ton/km kg kg kg kg *Kök och Shop exkluderade

22 Kategori Typ Totalt mängd per år Per 18-hålsrunda Elektricitetsan vändning Icke förnyelsebar energiresurs Vattenanvänd ning Forsgården GK 2011 Bas Grön el kwh 4,7 kwh Alkylat 1875 kg 0,04,2 kg Miljö diesel kg 0,3,2 kg Kommunalt vatten 765 m3 1,7E-2 m3 Vatten från egen källa m3 7,8E-1 m3 Ogräsmedel 40 kg 8,9E-4 kg Icke förnyelsebara material Förnyelsebara material Gödningsmedel P 230 kg 5,1E-3 kg Gödningsmedel N 2132 kg 4,7E-2 kg Sand 1300 ton, 50 till leverantör 2,9E-2 ton Kontorspapper 1000 kg 2,2E-2 kg

23 Växthuse ffekt CO 2 FGGK 2011 bas En 18-håls golfrunda bidrar till följande miljöpåverkan Försurning SO 2 Övergödni ng PO 4 3- Ozonförtun ning CFC-11 Marknära ozon C 2 H 4 Vatten Kommunal / Egen källa Sand g 20,29 g 8,03 g 2,5E-4 g 2,28 g 17 l /778 l 29kg Hur mycket motsvarar denna miljöpåverkan? «Utsläpp» Motsvarar Växthuseffekt Försurning Övergödning Vattenförbrukning 12,2 km med en normalbil 2 716,8 km med en normalbil 412,0 km med en normalbil Ca 2 dagars vattenförbrukning i ett hushåll (4 personer)

24 Kategori Elektricitetsanvändning Icke förnyelsebar energiresurs Forsgården GK 2011 Vanlig energi Typ Totalt mängd per år Vanlig el kwh 4,7 kwh Bensin 1875 kg 0,042 kg Diesel kg 0,32 kg Per 18-hålsrunda Vattenanvänd ning Icke förnyelsebara material Kommunalt 765 m3 1,7E-2 m3 egen källa m3 7,8E-1 m3 Ogräsmedel 40 kg 8,9E-4 kg Gödning P 230 kg 5,1E-3 kg Gödning N 2132 kg 4,7E-2 kg Sand 1300 ton, 50 till leverantör 2,9E-2 ton Förnyelsebara Kontorspapper 1000 kg 2,2E-2 kg

25 FGGK vanlig energ: En 18-håls golfrunda bidrar till följande miljöpåverkan Växthuse ffekt CO 2 Försurni ng SO 2 Övergöd ning PO 4 3- Ozonförtu CFC-11 Marknär a ozon C 2 H 4 Vatten Kom Eget Sand g 22,30 g 8,57 g 2,5E-4 g 7,17 g 17 l / kg 1909 g 20 g 8 g == 2,3 g == == «Utsläpp» Motsvarar Växthuseffekt 14,5 km med en normalbil (12,2) Försurning 2 986,8 km med en normalbil (2716) Övergödning 439,7 km med en normalbil (412) Vattenförbrukning Hur mycket motsvarar denna miljöpåverkan? Ca 2 dagars vattenförbrukning i ett hushåll (4 personer) (=)

Analys av ett lokalt energisystem och dess miljöpåverkan

Analys av ett lokalt energisystem och dess miljöpåverkan Institutionen för Konstruktions och Produktionsteknik Analys av ett lokalt energisystem och dess miljöpåverkan -Nulägesbeskrivning av Finspångs energisystem Ola Eriksson LITH-IKP-Ex--04/2170--SE Linköping

Läs mer

Byggandets klimatpåverkan

Byggandets klimatpåverkan NR B 2217 JANUARI 2015 RAPPORT Byggandets klimatpåverkan Livscykelberäkning av klimatpåverkan och energianvändning för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus i betong Carolina Liljenström, Tove

Läs mer

Examensarbete i byggteknik JJ5

Examensarbete i byggteknik JJ5 JJ5 Examensarbete i byggteknik Miljöcertifieringssystem - en studie om fönstermaterial och hur de bedöms Environmental certification system - a study in window materials and how the assessments are made

Läs mer

Verktyg för miljöanpassning av försvarsmateriel i dess livscykel

Verktyg för miljöanpassning av försvarsmateriel i dess livscykel Verktyg för miljöanpassning av försvarsmateriel i dess livscykel Slutrapport 2009 Elisabeth Bemm FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

Underlag för miljöstrategi för Dem Collective Livscykelanalys av t-shirt 2006 Marcus Wendin 2007-11-09

Underlag för miljöstrategi för Dem Collective Livscykelanalys av t-shirt 2006 Marcus Wendin 2007-11-09 Sid 1 av 71 Underlag för miljöstrategi för Dem Collective Livscykelanalys av t-shirt 2006 Marcus Wendin 2007-11-09 Sid 2 av 71 Sammanfattning En miljöstrategi för Dem Collective AB bygger på trovärdig

Läs mer

Analysera för att agera

Analysera för att agera Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Sekretariat/distribution E-post: analysgruppen@ksu.se

Läs mer

Utveckling av mall för Veidekkes miljöutredning. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ALEXANDRA BEMM JOHAN SJÖÖ

Utveckling av mall för Veidekkes miljöutredning. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ALEXANDRA BEMM JOHAN SJÖÖ Utveckling av mall för Veidekkes miljöutredning Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ALEXANDRA BEMM JOHAN SJÖÖ Institutionen för Energi och Miljö Avdelningen för Miljösystemanalys

Läs mer

LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett

LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett Utifrån certifieringskriterier om relevans, potential och styrbarhet Examensarbete på programmet Civilingenjör

Läs mer

Livscykelanalys av Salixproduktion

Livscykelanalys av Salixproduktion Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av Salixproduktion Pål Börjesson Rapport nr 60 Maj 2006 Adress Gerdagatan 13, 223 62 Lund Telefon 046-222 00

Läs mer

STRATEGI FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING HÖGSBY KOMMUN

STRATEGI FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING HÖGSBY KOMMUN STRATEGI FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING HÖGSBY KOMMUN Att fossilbränsleanvändning påverkar den globala uppvärmningen är inget nytt, däremot måste vi hitta nya och effektivare vägar för att lösa problemet. För

Läs mer

För en bättre miljö. ute och inne

För en bättre miljö. ute och inne För en bättre miljö ute och inne Fotograf: Åke E:son Lindman Redan 1958 började Ecophon tillverka de första ljudabsorbenterna av glasull i Sverige för att förbättra ljudmiljön på arbetsplatserna. Idag

Läs mer

KARTLÄGGNING AV EN FASTIGHETS MILJÖPÅVERKAN. Ouliana Österberg LIVSCYKELANALYS AV FLERFAMILJSFASTIGHETEN TEODOLITEN

KARTLÄGGNING AV EN FASTIGHETS MILJÖPÅVERKAN. Ouliana Österberg LIVSCYKELANALYS AV FLERFAMILJSFASTIGHETEN TEODOLITEN KARTLÄGGNING AV EN FASTIGHETS MILJÖPÅVERKAN LIVSCYKELANALYS AV FLERFAMILJSFASTIGHETEN TEODOLITEN Ouliana Österberg Examensarbete LIU-IEI-TEK-A-12/01514 SE Linköping 2012 Institutionen för ekonomisk och

Läs mer

Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder

Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder För Statens Energimyndighets forskningsprogram Energi från Avfall Projektnr: P10544-2 Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet

Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet Examensarbete Civilingenjörsprogrammet i energisystem Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet Tool for evaluation of environmental impact related to investments

Läs mer

Vad innebär ett ökat träbyggande i Sverige för miljön?

Vad innebär ett ökat träbyggande i Sverige för miljön? Vad innebär ett ökat träbyggande i Sverige för miljön? Granskning av jämförande LCA studier av BIRGIT BRUNKLAUS & HENRIKKE BAUMANN Institution för Miljösystemanalys CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg,

Läs mer

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

Metodutveckling för helhetsbedömning av förändringar i produktionsprocesser

Metodutveckling för helhetsbedömning av förändringar i produktionsprocesser 0HWRGXWYHFNOLQJI U KHOKHWVEHG PQLQJDYI UlQGULQJDUL SURGXNWLRQVSURFHVVHU Jessica Zakrisson och Uwe Fortkamp B 1396 Stockholm, december 2000 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer UPTEC W10 032 Examensarbete 30 hp November 2010 Analys och beräkning av emissionsfaktorer för växthusgaser Analysis and calculations of emisson factors for green house gases Johanna Fredén ABSTRACT Analysis

Läs mer

Miljödriven affärsverksamhet. 2013-03-04 KTH, Kurs AG1812, Miljöekonomi

Miljödriven affärsverksamhet. 2013-03-04 KTH, Kurs AG1812, Miljöekonomi Miljödriven affärsverksamhet 2013-03-04 KTH, Kurs AG1812, Miljöekonomi Visa filmen Welcome to the Antropocene http://vimeo.com/39048998 There is no business on a dead planet Sierra Club executive director

Läs mer

4.8 Energi- och resursanvändning. 4.8.1 Bakgrund

4.8 Energi- och resursanvändning. 4.8.1 Bakgrund 4.8 Energi- och resursanvändning 4.8.1 Bakgrund En golfbana använder energi för en rad olika ändamål: Uppvärmning och belysning av klubbhus, personallokaler, garage samt i en ev. restaurang eller servering

Läs mer

Systemanalys av avfallshanteringen i kommunerna Falun och Borlänge

Systemanalys av avfallshanteringen i kommunerna Falun och Borlänge JTI-rapport Kretslopp & Avfall 23 Systemanalys av avfallshanteringen i kommunerna Falun och Borlänge Systems analysis of waste treatment in the municipalities of Falun and Borlänge Andras Baky Linda Malmén

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan

Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan Boverket Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan Miljömålsprojekt Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan Boverket juni 2009 Titel: Bygg-och fastighetssektorns miljöpåverkan Författare: Susanna

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

LCA-baserad miljövärdering av byggd miljö

LCA-baserad miljövärdering av byggd miljö LCA-baserad miljövärdering av byggd miljö En enkätundersökning av Miljöbelastningsprofilen LCA-tools for the built enviroment A studie of the Environmental Load Profile Godkännandedatum: 2015-05-07 Författare:

Läs mer

Nacka golfklubbs avfallshantering. Fia Sandgren Lundmark

Nacka golfklubbs avfallshantering. Fia Sandgren Lundmark Nacka golfklubbs avfallshantering Fia Sandgren Lundmark Examensarbete Stockholm 2011 Fia Sandgren Lundmark Nacka golfklubbs avfallshantering Handledare: Monika Olsson Examinator: Monika Olsson EXAMENSARBETE

Läs mer

Implementering av miljöledningssystem och textilproduktion med miljö i fokus

Implementering av miljöledningssystem och textilproduktion med miljö i fokus Implementering av miljöledningssystem och textilproduktion med miljö i fokus För Vinga of Sweden AB Fanny Ekholm S072451@utb.hb.se Hanna Linderoth S071320@utb.hb.se 2010.2.11 Teknologie kandidatexamen

Läs mer

PM: Uppdatering av miljöbedömningsprogrammet EFFem

PM: Uppdatering av miljöbedömningsprogrammet EFFem PM: Uppdatering av miljöbedömningsprogrammet EFFem Åsa Wahlström och Carolina Hiller oktober 2008 Förord Inom programmet EFFEKTIV som leddes av Elforsk 1999-2003 har ett fritt webbaserat miljöbedömningsprogram

Läs mer

Miljö- och samhällsekonomisk analys av behandling av biologiskt avfall

Miljö- och samhällsekonomisk analys av behandling av biologiskt avfall Bild: Ragn-Sells Miljö- och samhällsekonomisk analys av behandling av biologiskt avfall Examensarbete i masterprogrammet Industrial Ecology HANNA LJUNGKVIST Institutionen för Energi och Miljö Avdelningen

Läs mer

värdering av fjärrvärmens resurseffektivitet

värdering av fjärrvärmens resurseffektivitet värdering av fjärrvärmens resurseffektivitet rapport 2013:3 VÄRDERING AV FJÄRRVÄRMENS RESURSEFFEKTIVITET OCH MILJÖPÅVERKAN imärenergi är resurser tagna från naturen i botten av pyramiden. Primärenergin

Läs mer

Hållbart resursutnyttjande genom förändring av reningsprocess för rökgaskondensat vid Växjö Energi AB

Hållbart resursutnyttjande genom förändring av reningsprocess för rökgaskondensat vid Växjö Energi AB UPTEC W08 019 Examensarbete 30 hp September 2008 Hållbart resursutnyttjande genom förändring av reningsprocess för rökgaskondensat vid Växjö Energi AB Sustainable use of resources by changing cleaning

Läs mer