Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie"

Transkript

1 Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie Anton Helgstrand, Mattias Lindahl & Niclas Svensson Industriell Miljöteknik Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling Linköpings Universitet 1

2 Agenda Bakgrund, syfte och mål Metod och omfattning Livscykelanalys (LCA) Life cycle cost analysis (LCC) Avgränsningar Empirisk undersökning av lakanskydd Inventeringsanalys Resultat Livscykelanalys Livscykelkostnadsanalys Känslighetsanalys Slutsatser Frågor 2

3 Bakgrund, syfte och mål Förstudie under 2007 Fortsatt debatt om lakanskydd = Ny studie mellan perioden november 2009 maj 2011 Syfte: Jämföra miljöpåverkan och kostnad mellan engångs- och tvättbara lakanskydd utifrån ett livscykelperspektiv Mål: Resultatet från studien ska användas i Attends kommunikation med sina kunder och säkerställa fortsatt upphandling av Cover dri i framtida inkontinensavtal 3

4 Metod och omfattning Livscykelanalys Livscykelperspektiv, från vaggan till graven Råmaterial och energi = ransport Råmaterialutvinning Materialtillverkning Produktillverkning Avfallshantering Emissioner och avfall till naturen 4

5 Metod och omfattning Strukturerat arbetssätt Definition av mål och omfattning Inventeringsanalys Miljöpåverkansbedömning Struktur för livscykelanalys olkning Direkta tillämpningar: - Produktutveckling - Strategisk planering - Skapande av allmän policy - Marknadsföring -Övrigt Funktionell enhet: Användandet av lakanskydd för en vårdtagare under ett år (gäller både LCA och LCC) 5

6 Metod och omfattning Life cycle cost analysis (LCC) Kartlägger produktens totalkostnad genom att undersöka kostnaden i produktens olika stadier: Anskaffningskostnad (kostnad för inköp) skostnad Förbrukningsvaror (gäller endast tvättbart lakanskydd) Resthanteringskostnad 6

7 Metod och omfattning Avgränsningar Engångslakanskydd = ransport Råmaterial och energi Systemgräns för lakanskydd Produktion av träoch pappersmassa illverkning av polymera material Framställning av neutraliseringsämne Framställning av akrylsyra illverkning av fluff illverkning av emballage illverkning av nonwoven illverkning av PE-film Limtillverkning illverkning av SAP illverkning av engångslakanskydd Deponi Förbränning på äldreboende Lager Värme El Ny kartongprodukt Kartongåtervinning Avfall Ersatt fjärrvärmeproduktion Ersatt elproduktion Utvidgad systemgräns Ersatt nyproduktion av kartong Emissioner och avfall till naturen 7

8 Metod och omfattning vättbart lakanskydd = ransport Råmaterial och energi Systemgräns för lakanskydd Produktion av träoch pappersmassa illverkning av polymera material illverkning av bomull illverkning av emballage illverkning av polyester illverkning av PUR illverkning av tvättmedel Deponi Förbränning illverkning av tvättbart lakanskydd Avfall vätt Värme El på äldreboende Lager Ny kartong- och pappersprodukt Kartong- och pappersåtervinning Vattenrening Ersatt fjärrvärmeproduktion Ersatt elproduktion Ersatt nyproduktion av kartong Emissioner och avfall till naturen Utvidgad systemgräns 8

9 Metod och omfattning Geografiska och tidsmässiga avgränsningar Avgränsningar mot andra produktsystem Empirisk undersökning av lakanskydd elefonintervjuer Observation Enkät Syftet var att undersöka användningsrutiner, användningsfrekvens samt tidsåtgången för användning av lakanskydden Resultaten användes tillsammans för att räkna fram genomsnittliga förhållanden för engångs- och tvättbara lakanskydd. 9

10 Inventeringsanalys Data hämtade från tillverkare och underleverantörer användes så långt som möjligt på material och processer i produktsystemen Genomsnittlig branschdata användes när företagsspecifik data saknades. Branschdata hämtades från livscykeldatabasen Ecoinvent. Litteratur och hemsidor 10

11 Resultat Basscenario Jämförelsen baseras på antagandet att lakanskydden användes med samma bytesfrekvens byte varannan dag (183 byten per vårdtagare och år). Lakanskydd Scenario Cover dri Basscenario - Cover dri Washable Basscenario - Washable bed pad Inköpta lakanskydd per vårdtagare och år Bytes-frekvens per vårdtagare och år Kasserade lakanskydd per vårdtagare och år Förklaring Byte varannan dag i vårdtagarens säng innebär att 183 lakanskydd köps in, byts och kasseras under ett år Byte varannan dag innebär 183 tvättar på ett år. Fem lakanskydd antas köpas in per vårdtagare och ett kasseras. Vid tvätt har man en fyllnadsgrad på 75 % och använder ett bomullsprogram på 60 C. Lakanskydden hängtorkas. Elenergin som används härstammar från svensk elenergimix. 11

12 Kg CO2 ekvivalenter Resultat - LCA Jämförelse av lakanskyddens potentiella utsläpp av klimatpåverkande emissioner 3,50E+01 Råmaterialutvinning illverkning 3,00E+01 Resthantering 2,50E+01 Klimatpåverkan (GWP 100) 2,00E+01 1,50E+01 1,00E+01 5,00E+00 0,00E+00-5,00E+00 Basscenario Cover dri Basscenario Washable 12

13 Kg CFC-11 Resultat - LCA Jämförelse av lakanskyddens potentiella utsläpp av ozonnedbrytande emissioner 3,50E-06 Råmaterialutvinning illverkning 3,00E-06 Resthantering 2,50E-06 Nedbrytning av stratosfäriskt ozon 2,00E-06 1,50E-06 1,00E-06 5,00E-07 0,00E+00-5,00E-07 Basscenario Cover dri Basscenario Washable 13

14 Kg SO2 ekvivalenter Resultat - LCA Jämförelse av lakanskyddens potentiella utsläpp av försurande ämnen 1,40E-01 Råmaterialutvinning illverkning 1,20E-01 Resthantering 1,00E-01 Försurning 8,00E-02 6,00E-02 4,00E-02 2,00E-02 0,00E+00-2,00E-02 Basscenario Cover dri Basscenario Washable -4,00E-02 14

15 Kg PO4 ekvivalenter Resultat - LCA Jämförelse av lakanskyddens potentiella utsläpp av övergödande ämnen 2,50E-02 2,00E-02 Råmaterialutvinning illverkning Resthantering Övergödning 1,50E-02 1,00E-02 5,00E-03 0,00E+00 Basscenario Cover dri Basscenario Washable -5,00E-03 15

16 Andel av miljöpåverkan i jämförelsen (%) Resultat - LCA Sammanställning av resultat från jämförelse i basscenario 120,0% Basscenario Cover dri Jämförelse av miljöpåverkan från lakanskydden i basscenariot 100,0% Basscenario Washable 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 79,5% 80,7% 60,0% 58,4% 40,0% 33,9% 20,0% 0,0% Klimatpåverkan Nedbrytning av stratosfäriskt ozon Försurning Övergödning 16

17 Kr per vårdtagare och år Resultat - LCC Jämförelse av lakanskyddens kostnad i basscenario 4 000,0 kr 3 500,0 kr 3 000,0 kr 2 500,0 kr 2 000,0 kr 1 500,0 kr Inköp Förbrukningsvaror Resthantering 1 000,0 kr 500,0 kr 0,0 kr Basscenario Cover dri Basscenario Washable Livscykelfas Basscenario Cover dri Basscenario Washable Inköp 722,9 kr 435,0 kr 2 325,0 kr 2 623,8 kr Förbrukningsvaror 0,0 kr 361,9 kr Resthantering 30,7 kr 1,3 kr otal livscykelkostnad för användning av lakanskydd för en vårdtagare per år 3 078,5 kr 3 421,9 kr 17

18 Resultat känslighetsanalys (LCA) Känsligheter i livscykelanalysens basscenario testades i ytterligare fem scenarier Lakanskydd Cover dri Washable Scenario KS 1 - Cover dri KS 2 - Cover dri KS 1 - Washable bed pad KS 2 - Washable bed pad KS 3 - Washable bed pad KS 4 Washable bed pad KS 5 Washable bed bad Inköpta lakanskydd per vårdtagare och år Bytesfrekvens per vårdtagare och år Kasserade lakanskydd per vårdtagare och år Förklaring Byte en gång i veckan i vårdtagarens säng innebär att 52 lakanskydd köps in, byts och kasseras under ett år Byte varje dag i vårdtagarens säng innebär att 365 lakanskydd köps in, byts och kasseras under ett år Det som skiljer känslighetsscenariot från basscenario Washable är att bytesfrekvensen minskat från 183 till 52 d v s byte en gång i veckan under ett år Det som skiljer känslighetsbasscenariot från basscenario Washable är att bytesfrekvensen ökat från 183 till 365 d v s byte varje dag under ett år Det som skiljer känslighetsscenario 3 från basscenario Washable är att fyllnadsgraden antas vara 100 % vilket innebär lägre energi- och vattenanvändning per lakanskydd ill skillnad från basscenario Washable är inköpskvoten tre lakanskydd per vårdtagare och år istället för tidigare fem lakanskydd Skillnaden från basscenario Washable är att PVC antas användas som material i lakanskyddetistället för Polyuretan. 18

19 Kg CO2 ekvivalenter Resultat känslighetsanalys (LCA) Jämförelse av lakanskyddens bidrag till klimatpåverkan i känslighetsscenarierna 6,00E+01 5,00E+01 Råmaterialutvinning illverkning Resthantering Klimatpåverkan (GWP 100) 4,00E+01 3,00E+01 2,00E+01 1,00E+01 0,00E+00-1,00E+01 KS 1 Cover dri KS 1 Washable KS 2 Cover dri KS 2 Washable Basscenario Cover dri KS 3 Washable KS 4 Washable KS 5 Washable 19

20 Kg CFC-11 Resultat känslighetsanalys (LCA) Jämförelse av lakanskyddens bidrag till ozonnedbrytande emissioner i känslighetsscenarierna 4,50E-06 4,00E-06 3,50E-06 3,00E-06 Råmaterialutvinning illverkning Resthantering Nedbrytning av stratosfäriskt ozon 2,50E-06 2,00E-06 1,50E-06 1,00E-06 5,00E-07 0,00E+00-5,00E-07-1,00E-06 KS 1 Cover dri KS 1 Washable KS 2 Cover dri KS 2 Washable Basscenario Cover dri KS 3 Washable KS 4 Washable KS 5 Washable 20

21 Kg SO2 ekvivalenter Resultat känslighetsanalys (LCA) Jämförelse av lakanskyddens bidrag till försurning i känslighetsscenarierna 2,00E-01 1,50E-01 Råmaterialutvinning illverkning Resthantering Försurning 1,00E-01 5,00E-02 0,00E+00 KS 1 Cover dri KS 1 Washable KS 2 Cover dri KS 2 Washable Basscenario Cover dri KS 3 Washable KS 4 Washable KS 5 Washable -5,00E-02 21

22 Kg PO4 ekvivalenter Resultat känslighetsanalys (LCA) Jämförelse av lakanskyddens bidrag till övergödning i känslighetsscenarierna 5,00E-02 Råmaterialutvinning illverkning 4,00E-02 Resthantering Övergödning 3,00E-02 2,00E-02 1,00E-02 0,00E+00-1,00E-02 KS 1 Cover dri KS 1 Washable KS 2 Cover dri KS 2 Washable Basscenario Cover dri KS 3 Washable KS 4 Washable KS 5 Washable 22

23 Kr per vårdtagare och år Resultat känslighetsanalys (LCC) Jämförelse av lakanskyddens kostnad under livscykeln i känslighetsscenarierna 7 000,00 kr 6 000,00 kr 5 000,00 kr Inköp Förbrukningsvaror Resthantering 4 000,00 kr 3 000,00 kr 2 000,00 kr 1 000,00 kr 0,00 kr 23

24 Slutsatser När lakanskydden jämförs utifrån den funktionella enheten i livscykelanalysens basscenario bidrar det tvättbara lakanskyddet mer till samtliga undersökta miljöpåverkanskategorier i studien. Under samma förhållanden som ovan är livscykelkostnaden för det tvättbara lakanskyddet ungefär 11 % högre än för engångslakanskyddet. Resultatet från jämförelsen i basscenariot förändras inte avsevärt i något av känslighetsscenarierna. Undantagen sker i känslighetsscenario 2 och 4 då en ökad bytesfrekvens (KS 2) och minskad inköpskvot (KS 4) gör att engångslakanskyddets bidrar mer till klimatpåverkan och övergödning. Känslighetsanalysen av LCC visar ingen förändring i jämförelsen mellan lakanskydden. Det är mindre kostsamt att använda engångslakanskyddet i samtliga testade känslighetsscenarier för en vårdtagare under ett år och under givna förutsättningar. I nästan alla undersökta scenarier skapar utvinning av nya naturresurser mest bidrag till de olika miljöpåverkanskategorierna. I KS 2 bidrar emellertid det tvättbara skyddets användningsfas till mer klimatpåverkan och försurning än respektive övriga livscykelfaser. sfasen bidrar mest till kostnader i lakanskyddens respektive livscykler 24

25 ack för ordet! Några frågor? 25

Livscykelanalys och Livscykelkostnadsanalys av lakansskydd En jämförande studie

Livscykelanalys och Livscykelkostnadsanalys av lakansskydd En jämförande studie Livscykelanalys och Livscykelkostnadsanalys av lakansskydd En jämförande studie Anton Helgstrand, Mattias Lindahl & Niclas Svensson 2011-09-02 Avdelningen för Industriell Miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA)

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) Utvärdering av miljöpåverkan från vaggan till graven Ann Magnuson 2013 Lästips Carlson & Pålsson SIS Förlag 2008 ISBN: 9789171626523 Vad är LCA? är ett

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys - En metod att beskriva en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys Lokala effekter

Läs mer

Miljöaspekter på ersättning av konventionell värmeproduktion med industriell restvärme analys av potential i Östergötland och Örebro län

Miljöaspekter på ersättning av konventionell värmeproduktion med industriell restvärme analys av potential i Östergötland och Örebro län Miljöaspekter på ersättning av konventionell värmeproduktion med industriell restvärme analys av potential i Östergötland och Örebro län Jenny Ivner & Anton Helgstrand LIU-IEI-R--11/0146--SE Avdelningen

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys Livscykelanalys (LCA) Vad är Livscykelanalys (LCA) LCA beskriver miljöaspekter genom en produkts hela livscykel, från anskaffning av råmaterial till slutlig kvittblivning. Varför LCA? Kartläggning av miljöpåverkan

Läs mer

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping LCC 1 Life Cycle Cost, LCC Totalkostnaden under en produkts livslängd. q Låt framtida drift- och underhållskostnader påverka valet vid investering och upphandling. q Välj det alternativ som har den lägsta

Läs mer

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Hållbar utveckling. Varför LCA? Vad är LCA? Vad kan man ha LCA till?

Hållbar utveckling. Varför LCA? Vad är LCA? Vad kan man ha LCA till? Uppsala universitet Ins Fysikalisk o Analytisk kemi Monica Waldebäck Varför LCA? Hållbar utveckling dvs en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter

Läs mer

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Miljöverktyg ESSF05 för E-studenter 24 mars 2015 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Hållbar utveckling En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Livscykelanalys av hårdgjorda ytor

Livscykelanalys av hårdgjorda ytor Grå-Gröna systemlösningar för hållbara städer Livscykelanalys av hårdgjorda ytor WP6 Lisa Bolin, lisa.bolin@sp.se Vad är Livscykelanalys? Metodik Funktionell enhet Systemets funktion är det viktiga Vid

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Minskad klimatpåverkan från förbrukningsmaterial

Minskad klimatpåverkan från förbrukningsmaterial Minskad klimatpåverkan från förbrukningsmaterial Presentation av arbetet inom Örebro läns landsting Sara Richert, miljöcontroller Så här började det 2010 tog landstinget fram en energi- och klimatstrategi,

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Disposition Kort om livscykelanalys (LCA) Resultat från LCA av livsmedel Svårigheter vid miljöpåverkansanalys

Läs mer

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ SVÅRT SOM DET VERKAR HUR KAN VI MINSKA VÅRT FOTAVTRYCK? VAD KAN VI GÖRA I VÅR VARDAG? GATU- OCH PARKDAGAR, NACKA 19/5 Klimatet, avtrycket, målen 5/19/2016

Läs mer

Gården i ett. Maria Berglund. maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22. Maria Berglund, HS Halland

Gården i ett. Maria Berglund. maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22. Maria Berglund, HS Halland Gården i ett livscykelperspektiv Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykel-tänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven

LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven Varje människas enskilda beslut, inköp och handlingar sprider sig som ringar på vattnet genom hela industrisamhället, genom samhällssektorer, förbi nationella

Läs mer

Vad är lyvscykelanalys,

Vad är lyvscykelanalys, Vad är lyvscykelanalys, LCA? Sammanfattning Livscykelanalys, LCA, är ett verktyg för att beräkna miljöpåverkan från en produkt från vaggan till graven, vilket innebär att produktion av insatsmedel, transporter

Läs mer

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen Livscykelanalys - exempel Ingenjörsmässig Analys, föreläsning 4 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Repris: Vilka steg ska man göra i en LCA? Målbeskrivning

Läs mer

Tork Advanced Wiper 400 Performance

Tork Advanced Wiper 400 Performance Wiper 400 Performance Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) Registreringsnummer: 45 22 01 Mer information: www.environdec.com 1. Företaget SCA Tissue Europe är den ledande leverantören

Läs mer

Livscykelanalys av operationsrockar

Livscykelanalys av operationsrockar Livscykelanalys av operationsrockar EN RAPPORT FRÅN CIT EKOLOGIK AB CHALMERS INDUSTRITEKNIK På uppdrag av Westma Elin Eriksson Helene Berg Göteborg 2003 Sammanfattning En jämförande livscykelanalys (LCA)

Läs mer

Miljövarudeklaration för plan- och sättsteg av kalksten som är tillverkad av Sjöström Stenförädling AB

Miljövarudeklaration för plan- och sättsteg av kalksten som är tillverkad av Sjöström Stenförädling AB Miljövarudeklaration för plan- och sättsteg av kalksten som är tillverkad av Sjöström Stenförädling AB Miljövarudeklaration för plan- och sättsteg av kalksten som är tillverkad av Sjöström Stenförädling

Läs mer

Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys (LCA) Livscykelanalys (LCA) med fokus på klimatpåverkan av Paxxo s Longopac Maxi & Mini och traditionella sopsäckar Utförd av Stiftelsen TEM Stortorget 17, 211 22 Malmö 2011-12-21 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av en hylsplugg ger jämfört med traditionell försäljning

Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av en hylsplugg ger jämfört med traditionell försäljning Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av en hylsplugg ger jämfört med traditionell försäljning Henrik Larsson, KIPTES Institutionen för Ekonomisk

Läs mer

Gården i ett livscykelperspektiv

Gården i ett livscykelperspektiv Gården i ett livscykelperspektiv Birgit Landquist SIK Institutet för livsmedel och bioteknik birgit.landquist@sik.se Tel 072 720 75 82 www.sik.se Unik kompetens om livsmedelskedjans miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Läs med gott samvete. En studie om miljöpåverkan

Läs med gott samvete. En studie om miljöpåverkan Läs med gott samvete En studie om miljöpåverkan En livscykelanalys genomförd av forskningsinstitutet Innventia på uppdrag av branchorganisationen Sveriges Tidskrifter i samarbete med SCA, Posten Meddelande,

Läs mer

Potential för ökad materialåtervinning av hushållsavfall och industriavfall

Potential för ökad materialåtervinning av hushållsavfall och industriavfall Potential för ökad materialåtervinning av hushållsavfall och industriavfall CHRISTINE AMBELL, ANNA BJÖRKLUND, MARIA LJUNGGREN SÖDERMAN TRITA-INFRA-FMS 2010:4 ISSN 1652-5442 KTH Samhällsplanering och miljö

Läs mer

Föreläsningsbilder i Miljöteknik M1 och TD2, Extra föreläsning. Sammanfattning. Översikt.

Föreläsningsbilder i Miljöteknik M1 och TD2, Extra föreläsning. Sammanfattning. Översikt. Föreläsningsbilder i Miljöteknik M1 och TD2, 2003 10. Extra föreläsning. Sammanfattning. Översikt. YTTRE MILJÖ luft biosfären mark vatten PÅVERKAN

Läs mer

Visar livscykelanalys entydiga resultat för miljöpåverkan från elfordon?

Visar livscykelanalys entydiga resultat för miljöpåverkan från elfordon? Visar livscykelanalys entydiga resultat för miljöpåverkan från elfordon? 1 2 Vad kan vi lära oss från livscykelanalys om elektrifiering av vägfordon? Det verkar som att resultaten från LCA-studier pekar

Läs mer

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Flergångstextilier Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Att använda flergångstextilier vid operationer är ur flera synpunkter ett helt överlägset val i förhållande till motsvarande produkter

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson,

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson, Miljöpåverkan av kaninkött Ulf Sonesson, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik Upplägg Livcykelanalys l (LCA) Kött och miljöpåverkan Kaninkött (resonemang, inte siffror) LCA Kvantifiering av en

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling. Indikatorer för hållbar utveckling

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling. Indikatorer för hållbar utveckling Hållbar Olle Nygren 1 Hållbar En som svarar upp till nuvarande generations behov, utan att äventyra kommande generations möjlighet att uppfylla sina behov 2 Indikatorer för hållbar Sveriges strategi för

Läs mer

Livscykelanalys av färg

Livscykelanalys av färg Livscykelanalys av färg Livscykelanalys av färg. Sammandrag av IVL Rapport B 1338-A. Färg påverkar miljön positivt genom att förlänga produkters livslängd, ge estetiskt tilltalande ytor och därigenom spara

Läs mer

Miljöpåverkan av framtida avfallshantering

Miljöpåverkan av framtida avfallshantering Miljöpåverkan av framtida avfallshantering Göran Finnveden, Yevgeniya Arushanyan och Anna Björklund, KTH Ola Norrman Eriksson, Högskolan i Gävle Maria Ljunggren Söderman, Åsa Stenmarck och Jan-Olov Sundqvist,

Läs mer

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion RAPPORT Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion Jonas Höglund Bakgrund IVL Svenska Miljöinstitutet publicerade 2009 på uppdrag av Energimyndigheten rapporten LCA calculations on Swedish wood

Läs mer

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Malin Kronqvist, Cathrine Löfgren, Michael Sturges, Anita Teleman Innventia Rapport nr: 97 Oktober 2010 Förord

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Tentamen i miljöteknik, 5hp, 1KB704

Tentamen i miljöteknik, 5hp, 1KB704 Tentamen i miljöteknik, 5hp, 1KB704 Hjälpmedel Inga Instruktioner Svara på varje fråga på separat papper. Detta är viktigt för rättningen efersom vi är flera som rättar. Skriv kod på alla ark! Något om

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Bilaga 3. Resultat studier av olika fraktioner och material

Bilaga 3. Resultat studier av olika fraktioner och material Sid 1 Bilaga 3. Resultat studier av olika fraktioner och material 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier En fördjupad analys har gjorts av några scenarier där olika fraktioner och material hanteras på olika

Läs mer

Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys (LCA) Livscykelanalys (LCA) med fokus på klimatpåverkan av Paxxo s Longopac Maxi & Mini och traditionella sopsäckar Utförd av Stiftelsen TEM Stortorget 17, 211 22 Malmö 2016-01-21 LCA Paxxo Longopac kassetter

Läs mer

Vad kännetecknar ett hållbart material?

Vad kännetecknar ett hållbart material? Vad kännetecknar ett hållbart material? Tomas Rydberg IVL Seminarium, Chalmers 2012-09-10 Ett materials hållbarhet Avgörs främst av dess tillämpning och förvaltning alltså det produktsystem det används

Läs mer

Valet mellan matlåda i plast och matlåda i glas En jämförande livscykelanalys Kandidatarbete inom Energi och miljö VIKTORIA BOGREN TINA MOSTAFAVI

Valet mellan matlåda i plast och matlåda i glas En jämförande livscykelanalys Kandidatarbete inom Energi och miljö VIKTORIA BOGREN TINA MOSTAFAVI Valet mellan matlåda i plast och matlåda i glas En jämförande livscykelanalys Kandidatarbete inom Energi och miljö VIKTORIA BOGREN TINA MOSTAFAVI Institutionen för Energi och miljö Avdelningen för Miljösystemanalys

Läs mer

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Källa: Sveriges Verkstadsindustrier, Teckning: Ulf Östlund HB Livscykeln för en produkt Metoder - LCA LCA resultat Miljöpåverkansbedömning Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Användning

Läs mer

Fartygsbränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Fartygsbränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Fartygsbränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Emissioner till luft, vatten och mark Emissioner till luft, vatten och mark Emissioner till luft, vatten och mark Emissioner till luft, vatten

Läs mer

Kan vi åtgärda utsläpp av koldioxid och luftföroreningar samtidigt?

Kan vi åtgärda utsläpp av koldioxid och luftföroreningar samtidigt? Kan vi åtgärda utsläpp av koldioxid och luftföroreningar samtidigt? Stefan Åström, IVL Svenska Miljöinstitutet HC Hansson, Institutet för Tillämpad Miljövetenskap Punkter Huvudbudskap CLEO 4.1, vad gör

Läs mer

Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi. Organisation. Upplägg föredrag

Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi. Organisation. Upplägg föredrag Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi Finansiering: Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering Organisation Projektgrupp Karin Andersson, SIK uppdragsledare, LCA Joakim Johansson,

Läs mer

VA-Mässan 2016 Bengt Hansen. LCA, en naturlig parameter vid utvärdering av processdesign

VA-Mässan 2016 Bengt Hansen. LCA, en naturlig parameter vid utvärdering av processdesign VA-Mässan 2016 Bengt Hansen LCA, en naturlig parameter vid utvärdering av processdesign Upplägg LCA Definitioner Bakgrund Grundidén Andra resultat Ødegaard och Karlsson IVL Slutsatser Bengt Hansen 28 september

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Livscykelanalys för en vind-vattentät GOREjacka med andningsförmåga.

Livscykelanalys för en vind-vattentät GOREjacka med andningsförmåga. 1 Livscykelanalys för en vind-vattentät GOREjacka med andningsförmåga. Sammanfattande rapport Undersökning enligt DIN EN ISO 14040 W.L. Gore & Associates Fabrics division, strävar efter att tillämpa vetenskaplig

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

1 LCA i korthet 7 2 Ringar på vattnet 9

1 LCA i korthet 7 2 Ringar på vattnet 9 Innehåll 1 LCA i korthet 7 2 Ringar på vattnet 9 2.1 Varför studera produkters livscykler 12 2.2 Hållbar utveckling 14 2.2.1 Den gemensamma agendan 14 2.2.2 Hoten mot människan och miljön 17 2.2.3 Att

Läs mer

Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson

Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson Tekn Dr Gruppchef Hållbart Byggande 1991: IVL var med och

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Insikter från livscykelanalyser

Insikter från livscykelanalyser KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Insikter från livscykelanalyser Konferensen Hållbar stad 6 maj Stockholm Tove Malmqvist, KTH Stockholm IVA-rapporten På gång Boverkets regeringsuppdrag att utreda forsknings-

Läs mer

Carbon footprint internationella tongångar och ISO-arbete

Carbon footprint internationella tongångar och ISO-arbete Carbon footprint internationella tongångar och ISO-arbete Elin Eriksson, IVL och Lotta Silfver, Naturskyddsföreningen 26 november 2009 2009-11-27 1 Carbon footprint Vad är det? Beskrivning av varors och

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Strategiskt arbete kring livscykelkostnader

Strategiskt arbete kring livscykelkostnader Strategiskt arbete kring livscykelkostnader Genom att tillämpa ett ekonomiskt livscykelperspektiv i offentlig upphandling tar du inte enbart hänsyn till inköpspris, utan till produktens totala kostnad

Läs mer

Hur många jular måste man ha en plastgran för att den skall vara klimat- och miljösmartare än en odlad rödgran?

Hur många jular måste man ha en plastgran för att den skall vara klimat- och miljösmartare än en odlad rödgran? Hur många jular måste man ha en plastgran för att den skall vara klimat- och miljösmartare än en odlad rödgran?? Jämförande livscykelbedömning*. * Bedömningsverktyg: Sima Pro. Bedömningsmodell: IPCC GWP

Läs mer

Varför återanvända textil?

Varför återanvända textil? Europa minskar avfallet 2011 David Palm IVL Svenska Miljöinstitutet Klimat & Hållbara samhällssystem Naturresurser & Miljöeffekter Luftföroreningar & Åtgärdsstrategier Organisationer, Produkter och Processer

Läs mer

Kabelskyddsrör av återvunnet plastmaterial

Kabelskyddsrör av återvunnet plastmaterial Uppdragsrapport 24241-1 Kabelskyddsrör av återvunnet plastmaterial En miljöjämförelse mellan olika material 2015-05-28 Elisabeth Olsson Om Swerea IVF Swerea IVF är ett ledande svenskt industriforskningsinstitut

Läs mer

ENERGIUTNYTTJANDE FRÅN AVFALL SYSTEMANALYS AV SAMMANDRAG UTVÄRDERING AV ENERGI, MILJÖ OCH EKONOMI. Stockholm 2000-03-09

ENERGIUTNYTTJANDE FRÅN AVFALL SYSTEMANALYS AV SAMMANDRAG UTVÄRDERING AV ENERGI, MILJÖ OCH EKONOMI. Stockholm 2000-03-09 SYSTEMANALYS AV ENERGIUTNYTTJANDE FRÅN AVFALL UTVÄRDERING AV ENERGI, MILJÖ OCH EKONOMI SAMMANDRAG Stockholm 2-3-9 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet (projektledare) Andras Baky, Jordbrukstekniska

Läs mer

Engångs eller flergångs ur miljöperspektiv. 2015-10-22 Gustav Eriksson

Engångs eller flergångs ur miljöperspektiv. 2015-10-22 Gustav Eriksson Engångs eller flergångs ur miljöperspektiv 2015-10-22 Gustav Eriksson Vi lånar för framtiden!!! 13 aug 2015 Ekologiskt fotavtryck En ojämn fördelning Historiska data Miljöinformatörsutbildning: Introduktion

Läs mer

Livscykelanalys av svensk textilkonsumtion

Livscykelanalys av svensk textilkonsumtion RAPPORT Livscykelanalys av svensk textilkonsumtion Underlagsrapport till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om nya etappmål NV-00336-13 David Palm Steve Harris Tomas Ekvall B2133 November 2013 Rapporten

Läs mer

LCC och externa miljöeffekter

LCC och externa miljöeffekter LCC och externa miljöeffekter Bakgrund VARFÖR LIVSCYKELKOSTNADER? Ett livscykelperspektiv representerar en bredare syn på en vara eller tjänst. Genom att tillämpa ett livscykelperspektiv i offentlig upphandling

Läs mer

Bilaga 4 Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Stockholm

Bilaga 4 Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Stockholm Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Stockholm Innehåll BILAGA 4 RESULTAT - STUDIE AV EFFEKTER AV ÄNDRAD AVFALLSHANTERING I STOCKHOLM...1 1. INLEDNING...2 1.1 Studerade scenarier...2

Läs mer

Jämförande kostnadsanalys av retur och engångsemballage

Jämförande kostnadsanalys av retur och engångsemballage Jämförande kostnadsanalys av retur och engångsemballage Johan Selin Martin Sundberg Ämnesområde: Logistik Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--13/00497 SE

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

Livscykelperspektiv vad är det, varför behövs det och hur kan det användas?

Livscykelperspektiv vad är det, varför behövs det och hur kan det användas? Livscykelperspektiv vad är det, varför behövs det och hur kan det användas? Susanna Toller, Ecoloop/KTH Bo Svedberg, Ecoloop/LTU Hur kan vi lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer

LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999

LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999 LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999 Innehåll 1 Inledning sid 2 2 Sydkrafts eltillförsel och elproduktionen i Norden 5 3 Sammanställning av miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

livscykelperspektiv på återvinning av askor Rapport I 2008:4

livscykelperspektiv på återvinning av askor Rapport I 2008:4 livscykelperspektiv på återvinning av askor Rapport I 2008:4 livscykelperspektiv på återvinning av askor susanna olsson ISBN 978-91-7381-009-8 2008 Svensk Fjärrvärme AB förord Här redovisas resultaten

Läs mer

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Sid 1 (6) 2016)

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Sid 1 (6) 2016) Sid 1 (6) Dokument: Förteckning Betydande och övriga hållbarhetsaspekter, USBE:s arbete för en hållbar utveckling utgår från verksamhetens betydande hållbarhetsaspekter och deras påverkan på miljö och

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA

SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA sca Om du vill veta mer om SCA och vårt arbete sca.com Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs livscykel

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

Delprojekt 9 Förbättrad återvinning

Delprojekt 9 Förbättrad återvinning Miljöeffekter av materialåtervinning Avfall i nytt fokus Borås 2010-09-22 David Palm, Elin Eriksson IVL Svenska Miljöinstitutet www.ivl.se Delprojekt 9 Förbättrad återvinning 2 Delprojekt 9, Fallstudier

Läs mer

Alltid en hållbar affär. Indium 13 år Koppar 61 år Tenn 41 år. 22 kg kemikalier 240 kg fossila bränslen 1500 l vatten

Alltid en hållbar affär. Indium 13 år Koppar 61 år Tenn 41 år. 22 kg kemikalier 240 kg fossila bränslen 1500 l vatten Alltid en hållbar affär Indium 13 år Koppar 61 år Tenn 41 år 22 kg kemikalier 240 kg fossila bränslen 1500 l vatten Alltid en hållbar affär Alltid en hållbar affär Det är helt klart väldigt prisvärt att

Läs mer

POSTTIDNING A Framme nästa dag

POSTTIDNING A Framme nästa dag DPD MILJÖVARUDEKLARATION POSTTIDNING A Framme nästa dag Brevlådan töms Måndag-fredag Sönd- & helgdag För post till hela Sverige och övriga Världen 18.00 Sista minuten Endast Storgatan 13 20.00 Sista minuten

Läs mer

Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av fasadtvätt ger jämfört med traditionell försäljning

Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av fasadtvätt ger jämfört med traditionell försäljning Kartläggning av miljö- och kostnadsfördelar som ett Integrerat Produkt- och TjänsteErbjudande av fasadtvätt ger jämfört med traditionell försäljning Henrik Larsson, KIPTES Institutionen för Ekonomisk och

Läs mer

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09 Från energianvändning till miljöpåverkan Seminarium IEI LiU 2015-04-09 2 Agenda 1 Terminologi en snabbkurs 2 Primärenergi en problematisering 3 Tidsperspektiv vad kan vi lära från LCA? 4 Term Energi Energiform

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

PM: Uppdatering av miljöbedömningsprogrammet EFFem

PM: Uppdatering av miljöbedömningsprogrammet EFFem PM: Uppdatering av miljöbedömningsprogrammet EFFem Åsa Wahlström och Carolina Hiller oktober 2008 Förord Inom programmet EFFEKTIV som leddes av Elforsk 1999-2003 har ett fritt webbaserat miljöbedömningsprogram

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993 2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Ett seminarium som hölls tidigare i år hade rubriken:

Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Ett seminarium som hölls tidigare i år hade rubriken: . Beläggningens gröna framtid Beläggningens gröna framtid Per Centrell Ramböll Sverige AB Ett seminarium som hölls tidigare i år hade rubriken: Beläggningens gröna framtid Asfaltbeläggning i ett livscykelperspektiv

Läs mer

Energieffektiva produkter och Ekodesign

Energieffektiva produkter och Ekodesign Energieffektiva produkter och Ekodesign Hans Lennart Norrblom Swerea IVF AB 16 april 2009 Swerea IVF AB tillverkningsindustrins forskningsinstitut Swerea IVF bedriver industrinära forskning och utveckling

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

Klimatpåverkan från tryckta och digitala medier

Klimatpåverkan från tryckta och digitala medier RAPPORT Klimatpåverkan från tryckta och digitala medier - en jämförande studie För Grafiska Företagens Förbund Andreas Öman 2011-10-25 Arkivnummer: U3441 Rapporten godkänd. 2011-10-25 Elin Eriksson Enhetschef

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer